Spisak obrazovno-vaspitnih ustanova u kojima je izvrsena kontrola i
ispitivanje elektro i gromobranske instalacije
Pozitivan
nalaz
Br.
Ovlastena organizacija
Obrazovno-vaspitna ustanova
1.
2.
3.
4.
5.
6. *
Montinspekt
JU OS ”Vuk Karadzic”, Berane
JU OS ”Hajro Sahmanovic”, Plav
JU OS ” Petar Dedovic” Murino, Plav
JU OS ”Pavle Rovinski”, Podgorica
SS Elektro skola, Berane
JU OS ”Bajo Jojic”
●
●
7.
8.
9.
ING-inspekt
JU OS ”Nedakusi”, Bijelo Polje
JU OS ”Mojsije Stevanovic” Manastir Moraca, Kolasin
JU OS ”Dr Dragisa Ivanovic”, Podgorica
●
●
●
10.
11.
12.
Sigurnost PG
JU OS ”Milic Keljanovic” Konjuhe, Andrijevica
JU OS ” Vuko Jovovic”, Danilovgrad
JU OS ” Radojica Perovic”, Podgorica
●
13.
14.
ITI PG
JU OS ”Bedri Elezaga”, Ulcinj
JPU ” Solidarnost”, Ulcinj
●
●
15.
16.
MMK Control Bar
JU OS ”Jugoslavija”, Bar
JU OS ”Anto Djedovic”, Bar
●
●
17.
18.
ING Promicom Bar
JU OS ”Marko Nuculovic”, Ulcinj
JU OS ”Kekec” Sutomore, Bar
●
●
19.
20.
Tehno-control PG
JU OS ”Bratstvo-jedinstvo”, Ulcinj
JU OS ”Bozidar Vukovic Podgoricanin”, Podgorica
Negativan
nalaz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
21.* Skola Rozaje
22.*
JU SMS, Andrijevica
JU SMS ”Beco Basic”, Plav
23.
24.
RAJ-RAD Cetinje
JU OS ”Djerdj Kastrioti Skenderbeg”, Bar
JU OS ”Jovan Tomasevic” Virpazar, Bar
●
25.
Elektro Lekic Bar
JU OS ”Srbija”, Bar
●
26.
ICM Niksic
JPU “Dragan Kovacevic”, Vrtic ”Vrabac” Niksic
●
●
Napomena: * Skole u kojima je odradjena kontrola i ispitivanje prije pocetka akcije i iste su strucne
nalaze platile.
Download

Spisak obrazovno-vaspitnih ustanova u kojima je izvrsena kontrola i