air conditioning heating ventilation
ISPRAVLJEN
18.10.2013.
RASHLADNICI VODE I TOPLOTNE PUMPE
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
89-LRSJFV120SN1
89-LRSJFV140SN1
$ 2.248,00
$ 2.331,00
$ 2.697,60
$ 2.797,20
SMK - 120/CSD80GN1
Hirdomodul za LRSJF-V120/SN1-610
SMK - 140/CSD80GN1
Hirdomodul za LRSJF-V140/SN1-610
89-SMK120CSD80G
$ 1.917,00
$ 2.300,40
89-SMK140CSD80G
$ 2.153,00
$ 2.583,60
KJRH - 120A/BT-E
Kontroler za LRSJF
89-KJRH120A/BT
$ 61,00
$ 73,20
Solarni set TMK-01
89-TMK00001
$ 634,00
$ 760,80
M-Thermal
TOPLOTNA PUMPA DC INVERTER vazduh-voda /spoljna jedinica sa odvojenim hidromodulom
LRSJF - V120/SN1-610
LRSJF - V140/SN1-610
3~
3~
8,8 kW
8,8 kW
12,0 kW
14,0 kW
Temperaturni opseg rada:
Hlađenje: 15°C~43°C
Grejanje: -20°C~43°C
Karakteristike:
◘ R410A rashladni ekološki fluid.
◘ DC Inverter tehnologija – Mitsubishi kompresor.
◘ Zaštita od stvaranja legionele.
◘ Mogućnost dodatnog grejanja sanitarne tople vode i upravljanja solarnim sistemom.
◘ Visoka efikasnost toplotne pumpe (COP), za svaki uloženi 1kW električne snage, prosečno se dobija preko 4kW toplotne snage. Navedeni COP ostvaruje se
pri temperaturi izlazne vode režima 30ºC/35ºC (idealno za podno grejanje) i spoljne temperature vazduha 7ºC/6ºC (DB/WB).
◘ Jedinice se isporučuju sa kontrolerom koji omogućava, izbor režima rada: grejanje, hlađenje, priprema tople sanitarne vode. 2 zone i upravljanje sanitarnom
toplom vodom. Nedeljni tajmer. Zaštita protiv zamrzavanja. Zaštita od stvaranja legionele. Upravljanje solarnim sistemom.
◘ Pogodan i pouzdan sistem. Veoma jednostavn za montiranje i rukovanje. Pouzdane performanse na niskim temperaturama.
◘ M-Thermal sistem je idealno rešenje za celu godinu.
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
1
XX. IZDANJE
RASHLADNICI VODE I TOPLOTNE PUMPE
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Šifra
Kapacitet
Grejanja
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
89-MGAD12/N1
89-MGAD14/SN1
89-MGAD16/SN1
$ 1.892,00
$ 2.052,00
$ 2.202,00
$ 2.270,40
$ 2.462,40
$ 2.642,40
89-CESBX/N1-01A
$ 1.233,00
$ 1.479,60
89-CESBX/SN101
$ 1.233,00
$ 1.479,60
89-CESBX/SN101A
$ 1.359,00
$ 1.630,80
$ 1.788,00
$ 2.799,00
$ 2.145,60
$ 3.358,80
$ 2.190,00
$ 3.368,00
$ 3.709,00
$ 2.628,00
$ 4.041,60
$ 4.450,80
MGA – Mini split čiler
TOPLOTNA PUMPA vazduh-voda /spoljna jedinica sa odvojenim hidromodulom
MGA - D12/N1
MGA - D14/SN1
MGA - D16/SN1
Temperaturni opseg rada:
Hlađenje: 10°C~43°C
Grejanje: -15°C~24°C
12,0 kW
14,0 kW
16,0 kW
14,0 kW
16,0 kW
17,0 kW
CE-SBX/N1-01A
Hidromodul za MGA-D12/N1
CE-SBX/SN1-01
Hidromodul za MGA-D14/SN1
CE-SBX/SN1-01A
Hidromodul za MGA-D16/SN1
◘ Svi tipovi MGA se isporučuju zajedno sa KJR08B/BE,
žičanim termostatom
MGC – Mini čiler
TOPLOTNA PUMPA vazduh-voda /spoljna jedinica sa integrisanim hidromodulom
MGC - F07W/N1
MGC - F12W/SN1
7,2 kW
12,0 kW
7,7 kW
14,0 kW
89-MGCF07W/N1
89-MGCF12W/SN1
Temperaturni opseg rada:
Hlađenje: 10°C~43°C
Grejanje: -15°C~24°C (sa antifrizom)
◘ MGC se isporučuju zajedno sa ugrađenim Eliwell ST542 kontrolerom
MGC – Mini čiler
TOPLOTNA PUMPA vazduh-voda /spoljna jedinica sa integrisanim hidromodulom
MGC - V7W/D2N1
MGC - V12W/D2RN1
MGC - V16W/D2RN1
7,0 kW
11,2 kW
14,5 kW
8,0 kW
12,3 kW
16,0 kW
89-MGCV07W/D2N1
89-MGCV12W/D2RN1
89-MGCV16W/D2RN1
Temperaturni opseg rada:
Hlađenje: -5°C~46°C
Grejanje: -15°C~27°C (sa antifrizom)
Aqua mini series – full DC inverter mini čiler
◘ Visoko efikasni DC inverter kompresor.
◘ Poboljšan izmenjivač toplote visokih performansi.
◘ Ugrađen kontroler sa naprednim funkcijama, veoma lak za rukovanje.
◘ Veoma kompaktan dizajn sa ugrađenim hidro modulom koji obuhvata ekspanzionu posudu, izmenjivač toplote,
cirkulacionu pumpu itd.
◘ Mini čiler je opremljen raznim zaštitama radi obezbeđenja sigurnog i bezprekornog rada sistema; a to su
naponska zaštita, strujna zaštita, zaštita od smrzavanja, zaštita od nedovoljnog protoka vode.
DALJINSKI UPRAVLJAČ – TERMOSTAT ZA
MINI Čilere MGC
Eliwell SWK 210
Daljinski LCD kontroler, sa kontrolom sobne
temperature, poseduje port za kontrolu
opcionog električnog grejača
89-SWK210
$ 139,00
$ 166,80
20M2300800224
$ 120,00
$ 144,00
Uređaj za zaštitu od ispada faze
Služi za zaštitu uređaja od pojave nesimetrije među faznim
naponima, od ispada jedne, dve ili tri faze, ili prekida nultog
voda. Napon koji se kontroliše je istovremeno i
napon napajanja relea.
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
2
XX. IZDANJE
VAZDUHOM HLAĐENI ČILERI Aqua Tempo Super Series
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 4.976,00
$ 5.971,20
MC-SS35/RN1L – LAK
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri sa proširenim
temperaturnim opsegom rada
MC-SS35/RN1L
35 kW
37 kW
89-MCSS35RN1L
◘ MC-SS sa jednim fiksnim kompresorom
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-15°C~24°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~400/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJRM-120D/BMK-E u ceni jedinice
MC-SS65/RN1L – LAK
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri sa proširenim
temperaturnim opsegom rada
MC-SS65/RN1L
MC-SS80/RN1L
65 kW
80 kW
69 kW
85 kW
89-MCSS65RN1L
89-MCSS80RN1L
$ 8.978,00 $ 10.773,60
$ 12.088,00 $ 14.505,60
◘ MC-SS sa jednim fiksnim kompresorom
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-15°C~24°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJRM-120D/BMK-E u ceni jedinice
MC-SS130/RN1
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri
MC-SS130/RN1
130 kW
138 kW
89-MCSS130RN1
$ 16.235,00
$ 19.482,00
◘ MC-SS sa dva fiksna kompresora
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~46°C Grejanje:-15°C~24°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJRM-120D/BMK-E u ceni jedinice
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
3
XX. IZDANJE
VAZDUHOM HLAĐENI ČILERI Aqua Tempo Power Series
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
VAZDUHOM
30 kW
32 kW
MGB-D30W/RN1
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri
MGB-D30W/RN1
DIGITAL SCROLL
Šifra
89-MGBD30W/RN1
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 5.483,00
$ 6.579,60
◘ MGB-D sa dva kompresora: 1 kom digitalnim scroll + 1 kom fiksni kompresor
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJR-08B/BE u ceni jedinice
MGCSL-F(D)30W/RN1 - LAK
VAZDUHOM HLAĐENI čileri sa ugrađenim HIDROMODULOM i sa
proširenim temperaturnim opsegom rada
MGCSL-F30W/RN1
MGCSL-D30W/RN1
30 kW
30 kW
32 kW
32 kW
89-MGCSLF30W/RN1
89-MGCSLD30W/RN1
$ 6.414,00
$ 6.795,00
$ 7.696,80
$ 8.154,00
◘ MGCSL-F sa 2 kom. fiksnih kompresora
◘ MGCSL-D sa fiksni + digital scroll kompresor
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: /
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler se isporučuje termostat KJR-120A/MBE u ceni jedinice
MGB-F (D)
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri
MGB - F55 W/RN1 ON/OFF SCROLL
MGB - D65 W/RN1 DIGITAL SCROLL
55 kW
65 kW
59 kW
69 kW
89-MGBF55W/RN1
89-MGBD65W/RN1
$ 8.390,00
$ 9.329,00
$ 10.068,00
$ 11.194,80
◘ MGB-F sa fiksnim kompresorima , MGB-D sa fiksni + digitalnim kompresorima
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler MGB-F isporučuje se termostat KJR-08B/BE u ceni jedinice
◘ Uz čiler MGB-D isporučuje se termostat KJR-120A/MBE u ceni jedinice
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
4
XX. IZDANJE
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
MGBL-D - LAK
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri sa
proširenim temperaturnim opsegom rada
MGBL – D65W/RN1
65 kW
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
69 kW
89-MGBLD65W/RN1
$ 9.526,00
$ 11.431,20
◘ MGBL-D sa fiksni + digital scroll kompresorima
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 1
◘ Broj jedinica u kaskadi: 16
◘ Broj rashladnih krugova: 2
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJR-120A/MBE u ceni jedinice
MGBL-F - LAK
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri sa
proširenim temperaturnim opsegom rada
MGBL - F130W/RN1
130 kW
138 kW
89-MGBLF130W/RN1 $ 16.420,00 $ 19.704,00
◘ MGBL-F sa fiksnim kompresorima
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 2
◘ Broj jedinica u kaskadi: 8
◘ Broj rashladnih krugova: 4
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~400/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJR-120A/MBE u ceni jedinice
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI či
MGB-F
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri
MGB - F200W/RN1
185 kW
200 kW
89-MGBF200W/RN1
$ 25.018,00 $ 30.021,60
◘ MGB-F sa fiksnim kompresorima
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 3
◘ Broj jedinica u kaskadi: 5
◘ Broj rashladnih krugova: 6
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJR-08B/BE u ceni jedinice
VAZDUHOM HLAĐENI
MGBL-F
VAZDUHOM HLAĐENI MODULARNI čileri
MGBL-F250W/RN1
250 kW
270 kW
89-MGBLF250W/RN1
$ 37.808,00
$ 45.369,60
◘ MGB-F sa fiksnim kompresorima
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: -10°C~46°C Grejanje:-10°C~21°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Broj štampanih ploča: 2
◘ Broj jedinica u kaskadi: 8
◘ Broj rashladnih krugova: 4
◘ Režim rada: Hlađenje i grejanje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Uz čiler isporučuje se termostat KJR-120A/MBE u ceni jedinice
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
5
XX. IZDANJE
VAZDUHOM HLAĐENI ČILERI – Dodatna oprema
Naziv
Kapacitet
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 4.719,00
$ 5.662,80
$ 6.445,00
$ 7.734,00
20M2301820013
$ 267,58
$ 321,10
89-KJR08B1/E
$ 86,00
$ 103,20
89-KJR120A/MBE
$ 91,00
$ 109,20
89-KJR120AMBTE
$ 98,00
$ 117,60
89-KJRM120DBMKE
$ 132,00
$ 158,40
20M2300800224
$ 120,00
$ 144,00
HM II/-65S
HIDROMODUL ZA ČILER 65kW
HM/II-65S (HM10/II-23F)
65 kW
89-HMII065S
◘ Snaga motora cirkulacione pumpe: 1.8 kW
◘ Protok 11 m³/h
◘ Temperaturni opseg rada: -15ºC ~ +46ºC
◘ Medijum: voda, Glycol
◘ Broj pumpi: 2
◘ Dimenzije (ŠxVxD): 965x990x1615
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Neto težina jedinice: 290 kg
HM II/-130S
HIDROMODUL ZA CILER 130kW
HM/II-130S (HM10/II-26F)
130 kW
89-HMII130S
◘ Snaga motora cirkulacione pumpe: 3.5 kW
◘ Protok 22 m³/h
◘ Temperaturni opseg rada: -15ºC ~ +46ºC
◘ Medijum: voda, Glycol
◘ Broj pumpi: 2
◘ Dimenzije (ŠxVxD): 1050x1120x1705
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
◘ Neto težina jedinice: 400 kg
Dodatna oprema za čilere
Senzor protoka vode
WFS-1001-H
KJR-08B/BE
žičani kontroler za MGA, MGB
VAZDUHOM HLAĐENI
MODULARNI ČILER
KJR-120A/MBE
žičani kontroler za
VAZDUHOM HLAĐENI
MODULARNI ČILER
KJR-120A/MBTE
weekly timer
žičani kontroler sa nedeljni
planerom, ZA VAZDUHOM
HLAĐENI MODULARNI
ČILER
KJRM-120D/BMK-E
žičani kontroler na dodir sa
mogućnosti MODBUS
povezivanja. ZA VAZDUHOM
HLAĐENE MODULARNE
ČILERE
Uređaj za zaštitu od ispada
faze
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
6
XX. IZDANJE
M TIP ČILERA SA VIJČANIM KOMPRESORIMA
Naziv
Šifra
Kapacitet
Hlađenja
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 59.791,00
$ 71.749,20
$ 62.289,00
$ 74.746,80
$ 77.997,00
$ 93.596,40
$ 104.179,00
$ 125.014,80
$ 111.330,00
$ 133.596,00
$ 119.054,00
$ 142.864,80
LSBLGCW
RASHLADNIK VODE SA VIJČANIM KOMPRESOROM
LSBLGCW 360A
364 kW
89-LSBLGCW360A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
LSBLGCW 450A
450 kW
89-LSBLGCW450A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
LSBLGCW 600/QII
594 kW
89-LSBLGCW600A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
LSBLGCW 720A
729 kW
89-LSBLGCW720A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
LSBLGCW 800A
810 kW
89-LSBLGCW800A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
LSBLGCW 900A
902 kW
89-LSBLGCW900A
◘ Temperaturni opseg rada: Hlađenje: 15°C~43°C
◘ Rashladni fluid: R134A
◘ Režim rada: Hlađenje
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
TEČNOST ZA RAZMENU TERMIČKE ENERGIJE
Termofluid FPE-E
Odnos razblaživanja:
20% -10°C; 30% -15°C; 35% -20°C
40% -25°C; 45% -31°C; 50% -40°C
Temperatura: -40°C do +150°C
Vek eksploatacije je 10 godina
Koncentrat
20/1 ili 10/1 kanister
200/1 bačva
57-FPEECONC12
57-FPEECON200
$ 3,48
$ 3,38
$ 4,18
$ 4,06
Razblažen
40% do -25 C
20/1 ili 10/1 kanister
200/1 bačva
57-FPEE025012
57-FPEE025200
$ 1,76
$ 1,64
$ 2,12
$ 1,97
PREMA ZAHTEVU NUDIMO I TEČNOST ZA
KORIŠĆENJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
7
XX. IZDANJE
VENTILATOR KONVEKTORI
Naziv
Protok
Vazduha
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
MKA i MKD compact
KASETNA JEDINICA ZA čETVORO STRANO ISTRUJAVANJE (dvocevni sistem)
MKD – 300
MKD – 400
MKD – 500
510 m3/h
680 m3/h
850 m3/h
3000 W
3700 W
4500 W
4000 W
5100 W
6000 W
89-MKD300R0000
89-MKD400R0000
89-MKD500R0000
$ 303,00
$ 316,00
$ 332,00
$ 363,60
$ 379,20
$ 398,40
MKA – 600
MKA – 750
MKA – 850
MKA – 950
MKA –1200
1000 m3/h
1250 m3/h
1400 m3/h
1600 m3/h
2000 m3/h
5700 W
7000 W
7270 W
8220 W
10390 W
9660 W
11550 W
12420 W
12850 W
17580 W
89-MKA600R0000
89-MKA750R0000
89-MKA850R0000
89-MKA950R0000
89-MKA1200R000
$ 365,00
$ 377,00
$ 414,00
$ 446,00
$ 470,00
$ 438,00
$ 452,40
$ 496,80
$ 535,20
$ 564,00
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Ugrađena kondenz pumpa i prekidač nivoa (standardna oprema)
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
MKA... F i MKD... S compact
KASETNA JEDINICA ZA čETVORO STRANO ISTRUJAVANJE (četvorocevni sistem)
MKD – 300S
MKD – 400S
MKD – 500S
510 m3/h
680 m3/h
850 m3/h
2500 W
2900 W
3500 W
3700 W
4600 W
5100 W
89-MKD300S0000
89-MKD400S0000
89-MKD500S0000
$ 347,00
$ 359,00
$ 375,00
$ 416,40
$ 430,80
$ 450,00
MKA – 600F
MKA – 750F
MKA – 850F
MKA – 950F
MKA –1200F
MKA –1500F
1150 m3/h
1460 m3/h
1480 m3/h
1720 m3/h
1860 m3/h
2100 m3/h
5100 W
5930 W
6170 W
6700 W
9280 W
10580 W
6670 W
7870 W
8060 W
8670 W
11650 W
12620 W
89-MKA600F0000
89-MKA750F0000
89-MKA850F0000
89-MKA950F0000
89-MKA1200F000
89-MKA1500F000
$ 438,00
$ 517,00
$ 551,00
$ 586,00
$ 610,00
$ 632,00
$ 525,60
$ 620,40
$ 661,20
$ 703,20
$ 732,00
$ 758,40
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=70°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Ugrađena kondenz pumpa i prekidač nivoa (standardna oprema)
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
MKF 2
PARAPETNI VENTILATOR KONVEKTORI ( dvocevni sistem)
Usis vazduha sa donje
strane
MKF2 – 150
MKF2 – 250
MKF2 – 300
MKF2 – 400
MKF2 – 450
MKF2 – 500
MKF2 – 600
MKF2 – 800
MKF2 – 900
255 m3/h
425 m3/h
510 m3/h
680 m3/h
765 m3/h
850 m3/h
1020 m3/h
1360 m3/h
1530 m3/h
1150 W
1870 W
2530 W
3270 W
3970 W
4850 W
5640 W
6520 W
7850 W
2540 W
4170 W
5640 W
7220 W
8850 W
10280 W
12240 W
15350 W
18200 W
89-MKF20000150
89-MKF20000250
89-MKF20000300
89-MKF20000400
89-MKF20000450
89-MKF20000500
89-MKF20000600
89-MKF20000800
89-MKF20000900
$ 200,00
$ 208,00
$ 217,00
$ 230,00
$ 272,00
$ 280,00
$ 308,00
$ 315,00
$ 327,00
$ 240,00
$ 249,60
$ 260,40
$ 276,00
$ 326,40
$ 336,00
$ 369,60
$ 378,00
$ 392,40
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Priključak cevovoda može biti sa leve ili desne strane
◘ Trokraki ventil je opciono i moguća ugradnja ispod oplate
KJR - 10B/DP(T)-E
KONTROLER ZA MKD/MKD..S,
MKA/MKA..F, MKG/MKG..B
89-KJR10B
$ 35,00
$ 42,00
89-KJR15B/E
$ 53,00
$ 63,60
89-DDSTF01
$ 32,00
$ 38,40
KJR - 15B/E
KONTROLER ZA MKF2 i MKH
ON/OFF Funkcija, Brzina ventilatora i
temperatura u °C
DSTF- 01
TROKRAKI VENTIL I AKTUATOR
3/4"
Napomena:Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
8
XX. IZDANJE
Naziv
Protok
Vazduha
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 324,00
$ 331,00
$ 340,00
$ 362,00
$ 369,00
$ 388,80
$ 397,20
$ 408,00
$ 434,40
$ 442,80
MKG...B
ZIDNI VENTILATOR KONVEKTORI unutrašnja jedinica ( dvocevni sistem)
425 m3/h
510 m3/h
680 m3/h
850 m3/h
1020 m3/h
MKG – 250-B
MKG – 300-B
MKG – 400-B
MKG – 500-B
MKG – 600-B
2630 W
2970 W
3280 W
4250 W
5000 W
3360 W
3910 W
4370 W
5810 W
6700 W
89-MKG0000250B
89-MKG0000300B
89-MKG0000400B
89-MKG0000500B
89-MKG0000600B
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Integrisan trokraki ventil
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
MKH 1
PODPLAFONSKI VENTILATOR KONVEKTORI unutrašnja jedinica (dvocevni sistem)
255 m3/h
425 m3/h
510 m3/h
680 m3/h
765 m3/h
850 m3/h
1020 m3/h
1360 m3/h
1530 m3/h
MKH 1– 150
MKH 1– 250
MKH 1– 300
MKH 1 –400
MKH 1– 450
MKH 1– 500
MKH 1– 600
MKH 1 –800
MKH 1 –900
1150 W
1870 W
2530 W
3270 W
3970 W
4850 W
5640 W
6520 W
7850 W
1520 W
2530 W
3490 W
4580 W
5640 W
6980 W
8230 W
9580 W
11690 W
89-MKH10000150
89-MKH10000250
89-MKH10000300
89-MKH10000400
89-MKH10000450
89-MKH10000500
89-MKH10000600
89-MKH10000800
89-MKH10000900
$ 209,00
$ 223,00
$ 230,00
$ 240,00
$ 269,00
$ 284,00
$ 325,00
$ 344,00
$ 356,00
$ 250,80
$ 267,60
$ 276,00
$ 288,00
$ 322,80
$ 340,80
$ 390,00
$ 412,80
$ 427,20
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Trokraki ventil je opciono i moguća ugradnja ispod oplate
◘ Kontroler se naručuje opciono
MKT2
KANALSKI VENTILATOR KONVEKTORI unutrašnja jedinica (dvocevni sistem)
Sa dvorednim izmenjivačem
Eksterni statički pritisak ventilatora 30 Pa
MKT2 - 400
MKT2 - 800
MKT2 -1000
MKT2 -1200
MKT2 -1400
G30
G30
G30
G30
G30
680 m3/h
1360 m3/h
1700 m3/h
2040 m3/h
2380 m3/h
3600 W
7500 W
8900 W
10800 W
12300 W
5400 W
11000 W
13500 W
16500 W
19500 W
89-MKT2G300400
89-MKT2G300800
89-MKT2G301000
89-MKT2G301200
89-MKT2G301400
$ 169,00
$ 290,00
$ 303,00
$ 351,00
$ 384,00
$ 202,80
$ 348,00
$ 363,60
$ 421,20
$ 460,80
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Trokraki ventil je opciono
◘ Kontroler se naručuje opciono
MKT3
KANALSKI VENTILATOR KONVEKTORI unutrašnja jedinica (dvocevni sistem)
Sa trorednim izmenjivačem
Eksterni statički pritisak ventilatora 30 Pa
MKT3- 400 G30
680 m3/h
4000 W
6800 W
89-MKT3G300400
MKT3- 800 G30
1360 m3/h
8200 W 13600 W
89-MKT3G300800
MKT3-1000 G30
1700 m3/h
9000 W 16000 W
89-MKT3G301000
MKT3-1200 G30
2040 m3/h 11000 W 20100 W
89-MKT3G301200
$ 212,00
$ 335,00
$ 354,00
$ 399,00
$ 254,40
$ 402,00
$ 424,80
$ 478,80
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Trokraki ventil je opciono
◘ Kontroler se naručuje opciono
Eksterni statički pritisak ventilatora G70-70 Pa
MKT3H- 800 G70
1360 m3/h
6600 W
MKT3H-1000 G70
1700 m3/h
8800 W
MKT3H-1200 G70
2040 m3/h 10000 W
MKT3H-1400 G70
2380 m3/h 12000 W
Eksterni statički pritisak ventilatora G100-100Pa
MKT3H-1600 G100
2720 m3/h 14100 W
MKT3H-1800 G100
3060 m3/h 15800 W
MKT3H-2200 G100
3740 m3/h 19900 W
9700 W
13200 W
15000 W
17900 W
89-MKT3HG00800
89-MKT3HG01000
89-MKT3HG01200
89-MKT3HG01400
$ 427,00
$ 460,00
$ 486,00
$ 525,00
$ 512,40
$ 552,00
$ 583,20
$ 630,00
21200 W
23800 W
30000 W
89-MKT3HG01600
89-MKT3HG01800
89-MKT3HG02200
$ 674,00
$ 683,00
$ 710,00
$ 808,80
$ 819,60
$ 852,00
Prikazani kapaciteti su pri najvećoj brzini ventilatora, Grejanje:T vode=50°C;T vazduha=20°C, Hlađenje:Tvode=7°C; Tvazduha=27°C
◘ Trokraki ventil je opciono
◘ Kontroler se naručuje opciono
Napomena:Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
9
XX. IZDANJE
TILATORSKI KONVEKTORI
MKT3H...G...
KANALSKI VENTILATOR KONVEKTORI unutrašnja jedinica (dvocevni sistem)
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
KJR-18B/E-B: Za dvocevne ventilator konvektor jedinice. Upravlja
mešaoni ventil i trobrzinski ventilator. Kada postigne zadatu
temperaturu zatvara mešaoni ventil i isključuje ventilator.
89-KJR18B/B
$ 33,00
$ 39,60
KJR-18B/E-C: Za dvocevne ventilator konvektor jedinice. Upravlja
mešaoni ventil i trobrzinski ventilator. Kada postigne zadatu
temperaturu zatvara mešaoni ventil stim da ventilator ostaje uključen.
89-KJR18B/C
$ 33,00
$ 39,60
89-KJR18B/D
$ 37,00
$ 44,40
89-KJRP86A1E
$ 82,00
$ 98,40
89-CEKJR21B/D
$ 87,00
$ 104,40
89-KJR10B
$ 35,00
$ 42,00
89-KJR12B/D
$ 54,00
$ 64,80
89-FCUKZ-01
89-FCUKZ-02
$ 161,00
$ 179,00
$ 193,20
$ 214,80
89-NIM0100
$ 53,00
$ 63,60
89-MDCCM03
$ 156,00
$ 187,20
89-MDCCM09
$ 149,00
$ 178,80
89*CL50175170
$ 110,00
$ 132,00
Naziv
KJR-18B/E
Za ventilator konvektore zidne, kanalske, parapetne,
podplafonske
KJR-18B/E-D: Za četvorocevne ventilator konvektor jedinice.
Upravlja sa dva mešaona ventila i sa trobrzinskim ventilatorom. Kada
postigne zadatu temperaturu zatvara mešaoni ventil a ventilator ostaje
uključen.
CE-KJRP-86A1-E
Opcioni kontroler za kanalske ventilator konvektore
Funkcije ON/OFF/Podešavanje temperature/Podešavanje
ventilatora/Mogućnost dnevnog programiranja.
brzine
CE-KJR-21B/D
Za ventilator konvektore kanalske-MKT, parapetne-MKF,
podplafonske-MKH
Funkcije ON/OFF/Podešavanje temperature/Podešavanje
ventilatora/Mogućnost dnevnog programiranja.
brzine
KJR-10B/DP(T)-E
žičani kontroler za kontrolu kasetnih-MKD,-MKA i zidnih-MKG ventilator konvektora
Za
upravljanje sa
ON/OFF/Podešavanje
ventilatora/Podešavanje vremena
temperature/Brzina
KJR-12B
žičani kontroler za kontrolu kasetnih-MKD,-MKA i zidnih MKG ventilator konvektora
Za
upravljanje sa
ON/OFF/Podešavanje temperature/Brzina
ventilatora/Podešavanje vremena.
FOLLOW ME - Poseduje ugrađeni senzor temperature koji može da
detektuje trenutnu temperaturu prostorije i na taj način menja režim
rada. Može se priključiti maksimalno 4 jedinice ventilator konvektora.
FCUKZ
štampane ploče za ventilator konvektore (kanalski-MKT,
parapetni-MKF, podplafonski konvektori-MKH)
Pogodna za sve ventilator konvektore koji nemaju štampanu ploču.
Može se montirati na jedinicu, zid ili plafon. Kompatibilan sa CCM
kontrolerima. Dimenzija: 310x76x290
Za dvocevne sisteme FCUKZ-01
Za četvorocevne sisteme FCUKZ-02
NIM01
MREžNI INTERFEJS MODUL za MKA-MKD-MKG
NIM01 – interfejs za ventilator konvektore koji poseduju štampane
ploče (MKA, MKD, MKG serije) za povezivanje u mrežu i za mrežnu
kontrolu.
MD-CCM03
žičani kontroler za kontrolu kasetnih i zidnih ventilator
konvektora
Maksimalno se mogu povezati 64 unutrašnje jedinice.
Mogućnost
upravljanja sa jednom ili svim jedinicama, Poseduje LCD displej,
ON/OFF/Podešavanje temperature, podešavanje brzine rada
ventilatora i memorija u slučaju nestanka struje.Mogućnost rada sa
NIM 01.
MD-CCM09
žičani kontroler za kontrolu ventilator konvektora
Maksimalno se mogu povezati 64 unutrašnje jedinice. Mogućnost
upravljanja sa jednom ili svim jedinicama.Poseduje LCD displej,
ON/OFF/Podešavanje
temperature,podešavanje
brzine
rada
ventilatora i memorija u slučaju nestanka struje,
mogućnost nedeljnog programiranja.
ASPEN MAXI ORANGE
Pumpa za kondenzat
Pumpa za odvod kondenzata, za ventilator konvektor uređaje bez
ugrađene pumpe (MKT2, MKT3, MKT3H, MKH1, MKF2)
Napomena: Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
10
XX. IZDANJE
FREONSKI KLIMA SISTEMI VRF
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
15,4 kW
17,0 kW
89-MDVV140W/DRN1
89-MDVV160W/DRN1
$ 2.577,00
$ 2.612,00
$ 3.092,40
$ 3.134,40
89-MDV252WDRN1C
89-MDV280WDRN1C
89-MDV335WDRN1C
89-MDV400WDRN1C
89-MDV450WDRN1C
89-MDV500WDRN1C
$ 4.488,00
$ 4.595,00
$ 5.654,00
$ 6.079,00
$ 6.497,00
$ 7.158,00
$ 5.385,60
$ 5.514,00
$ 6.784,80
$ 7.294,80
$ 7.796,40
$ 8.589,60
$ 89,00
$ 106,80
$ 120,00
$ 144,00
MDV – Mini VRF
INVERTERSKA MINI VRF spoljna jedinica
MDV – V140W/DRN1 max 6 jedinica
MDV – V160W/DRN1 max 7 jedinica
14,0 kW
15,5 kW
◘ DC Inverter kompresor
◘ Temperaturni opseg rada:
◘
◘
◘
Hlađenje: -15°C~48°C
Grejanje: -15°C~27°C
Rashladni fluid: R410A
Panasonic DC motor ventilatora, 18
brzinski, do 40% manja
potrošnja ventilatora
Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
MDV – V4+ K Series
INVERTERSKA MULTISPLIT VRF 4+ spoljna jedinica
MDV – 252 (8) W/DRN1(C) max 13 jed.
MDV – 280(10)W/DRN1(C) max 16 jed.
MDV – 335(12)W/DRN1(C) max 20 jed.
MDV – 400(14)W/DRN1(C) max 23 jed.
MDV – 450(16)W/DRN1(C) max 26 jed.
MDV – 500(18)W/DRN1(C) max 29 jed
25,2 kW
28,0 kW
33,5 kW
40,0 kW
45,0 kW
50,0 kW
27,0 kW
31,5 kW
37,5 kW
45,0 kW
50,0 kW
56,0 kW
◘ DC Inverter kompresor
◘ Temperaturni opseg rada:
Hlađenje: -5°C~48°C
Grejanje:-20°C~27°C
◘ Rashladni fluid: R410A
◘ Eksterni statički pritisak 0-20 Pa
◘ DC motor ventilatora, 18 brzinski,
do 45% manja potrošnja ventilatora.
◘ Napajanje(V/Ph/Hz): 380~415/3/50
CCM02
žičani kontroler za MDV spoljne jedinice
Maksimalno 32 spoljne jedinice se mogu povezati.
89-MDCCM02
Uređaj za zaštitu od ispada faze
Služi za zaštitu uređaja od pojave nesimetrije među faznim naponima, od
ispada jedne, dve ili tri faze, ili prekida nultog voda.
20M2300800224
MDV
MULTISPLIT KASETNA ZA 4 STRANO ISTRUJAVANJE unutrašnja jedinica
Dimenzije panela: 647x647mm
MDV – D22Q4/N1-A3 compact
MDV – D28Q4/N1-A3 compact
MDV – D36Q4/N1-A3 compact
MDV – D45Q4/N1-A3 compact
MDV – D56Q4/N1-A3 compact
Dimenzije panela: 950x950mm
MDV – D 56Q4/N1-D
MDV – D 71Q4/N1-D
MDV – D 80Q4/N1-D
MDV – D 90Q4/N1-D
MDV – D100Q4/N1-D
MDV – D112Q4/N1-D
MDV – D140Q4/N1-D
2,20 kW
2,80 kW
3,60 kW
4,50 kW
5,60 kW
2,40 kW
3,20 kW
4,00 kW
5,00 kW
6,30 kW
89-MDVD22Q4N1A
89-MDVD28Q4N1A
89-MDVD36Q4N1A
89-MDVD45Q4N1A
89-MDVD56Q4N1A
$ 437,00
$ 460,00
$ 498,00
$ 522,00
$ 542,00
$ 524,40
$ 552,00
$ 597,60
$ 626,40
$ 650,40
5,60 kW
7,10 kW
8,00 kW
9,00 kW
10,00 kW
11,20 kW
14,00 kW
6,30 kW
8,00 kW
9,00 kW
10,00 kW
11,00 kW
12,50 kW
15,00 kW
89-MDVD56Q4N1D
89-MDVD71Q4N1D
89-MDVD80Q4N1D
89-MDVD90Q4N1D
89-MDVD10Q4N1D
89-MDVD11Q4N1D
89-MDVD14Q4N1D
$ 645,00
$ 658,00
$ 682,00
$ 713,00
$ 746,00
$ 769,00
$ 800,00
$ 774,00
$ 789,60
$ 818,40
$ 855,60
$ 895,20
$ 922,80
$ 960,00
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
◘ Ugrađena kondenz pumpa i prekidač nivoa (standardna oprema)
Napomena: Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
11
XX. IZDANJE
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
MDV
MULTISPLIT PODPLAFONSKO PARAPETNA unutrašnja jedinica
MDV – D36DL/N1-C
3,6 kW
4,0 kW 89-MDVD36DLN1C
MDV – D45DL/N1-C
4,5 kW
5,0 kW 89-MDVD45DLN1C
MDV – D56DL/N1-C
5,6 kW
6,3 kW 89-MDVD56DLN1C
MDV – D71DL/N1-C
7,1 kW
8,0 kW 89-MDVD71DLN1C
MDV – D80DL/N1-C
8,0 kW
9,0 kW 89-MDVD80DLN1C
MDV – D90DL/N1-C
9,0 kW
10,0 kW 89-MDVD90DLN1C
MDV – D112DL/N1-C
11,2 kW
12,5 kW 89-MDVD112DLN1C
MDV – D140DL/N1-C
14,0 kW
15,5 kW 89-MDVD140DLN1C
MDV – D160DL/N1-C
16,0 kW
18,0 kW 89-MDVD160DLN1C
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
$ 441,00
$ 479,00
$ 504,00
$ 555,00
$ 587,00
$ 618,00
$ 685,00
$ 726,00
$ 935,00
$ 529,20
$ 574,80
$ 604,80
$ 666,00
$ 704,40
$ 741,60
$ 822,00
$ 871,20
$ 1.122,00
$ 472,00
$ 566,40
$ 342,00
$ 390,00
$ 421,00
$ 443,00
$ 472,00
$ 410,40
$ 468,00
$ 505,20
$ 531,60
$ 566,40
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
MDV
MULTISPLIT ZIDNA unutrašnja jedinica
MDV - D56G/N1Y
5,60 kW
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
◘ Rezervni port na štampanoj ploči za kondenz pumpu
6,30 kW
89-MDVD56G/N1Y
◘ EEV je ugrađena u jedinicu
MDV
MULTISPLIT ZIDNA unutrašnja jedinica
MDV – D22G/N1-S
MDV – D28G/N1-S
MDV – D36G/N1-S
MDV – D45G/N1-S
MDV – D56G/N1-S
2,20 kW
2,80 kW
3,60 kW
4,50 kW
5,60 kW
◘ Svi tipovi se isporučuju sa bežičnim daljinskim upravljačem
◘ Rezervni port na štampanoj ploči za kondenz pumpu
2,40 kW
3,20 kW
4,00 kW
5,00 kW
6,30 kW
89-MDVD22G/N1S
89-MDVD28G/N1S
89-MDVD36G/N1S
89-MDVD45G/N1S
89-MDVD56G/N1S
◘ EEV je ugrađena u jedinicu
MDV
KANALSKA unutrašnja jedinica
Eksterni statički
pritisak
MDV – D22T2/N1-BA5
10 Pa
2,2 kW
2,6 kW 89-MDVD22T2N1BA5
MDV – D28T2/N1-BA5
10 Pa
2,8 kW
3,2 kW 89-MDVD28T2N1BA5
MDV – D36T2/N1-BA5
10 Pa
3,6 kW
4,0 kW 89-MDVD36T2N1BA5
MDV – D45T2/N1-BA5
10 Pa
4,5 kW
5,0 kW 89-MDVD45T2N1BA5
MDV – D56T2/N1-BA5
10 Pa
5,6 kW
6,3 kW 89-MDVD56T2N1BA5
MDV – D71T2/N1-BA5
10 Pa
7,1 kW
8,0 kW 89-MDVD71T2N1BA5
MDV – D80T2/N1-BA5
20 Pa
8,0 kW
9,0 kW 89-MDVD80T2N1BA5
MDV – D90T2/N1-BA5
20 Pa
9,0 kW 10,0 kW 89-MDVD90T2N1BA5
MDV – D112T2/N1-BA5
40 Pa
11,2 kW 12,5 kW 89-MDVD12T2N1BA5
MDV – D140T2/N1-BA5
40 Pa
14,0 kW 15,5 kW 89-MDVD14T2N1BA5
◘
Svi tipovi se isporučuju sa žičnim kontrolerom: KJR-12B
MDV
KANALSKA unutrašnja jedinica
Visoki statički
pritisak
MDV – D200T1/N1-B
140 Pa
20,0 kW
MDV – D250T1/N1-B
140 Pa
25,0 kW
MDV – D280T1/N1-B
160 Pa
28,0 kW
MDV – D400T1/N1
196 Pa
40,0 kW
MDV – D450T1/N1
196 Pa
45,0 kW
MDV – D560T1/N1
196 Pa
56,0 kW
22,5 kW
26,0 kW
31,5 kW
45,0 kW
50,0 kW
63,0 kW
89-MDVD200T1N1
89-MDVD250T1N1
89-MDVD280T1N1
89-MDVD400T1N1
89-MDVD450T1N1
89-MDVD560T1N1
$ 382,00
$ 410,00
$ 441,00
$ 463,00
$ 482,00
$ 517,00
$ 626,00
$ 651,00
$ 685,00
$ 722,00
$ 1.594,00
$ 1.725,00
$ 1.749,00
$ 2.458,00
$ 2.661,00
$ 2.900,00
$ 458,40
$ 492,00
$ 529,20
$ 555,60
$ 578,40
$ 620,40
$ 751,20
$ 781,20
$ 822,00
$ 866,40
$ 1.912,80
$ 2.070,00
$ 2.098,80
$ 2.949,60
$ 3.193,20
$ 3.480,00
◘
Svi tipovi se isporučuju sa žičnim kontrolerom: KJR-12B
Napomena:Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
12
XX. IZDANJE
Kapacitet
Hlađenja
Naziv
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
MDV
KANALSKA unutrašnja jedinica sa mešanjem svežeg vazduha
Visoki statički
pritisak
MDV – D125T1/N1-FA
MDV – D140T1/N1-FA
MDV – D200T1/N1-FA
MDV – D250T1/N1-FA
MDV – D280T1/N1-FA
50 Pa
50 Pa
140 Pa
140 Pa
140 Pa
12,5 kW
14,0 kW
20,0 kW
25,0 kW
28,0 kW
10,5 kW
12,0 kW
18,0 kW
20,0 kW
22,0 kW
89-MDVD125T1N1FA
89-MDVD140T1N1FA
89-MDVD200T1N1FA
89-MDVD250T1N1FA
89-MDVD280T1N1FA
$ 945,00
$ 977,00
$ 1.632,00
$ 1.679,00
$ 1.764,00
$ 1.134,00
$ 1.172,40
$ 1.958,40
$ 2.014,80
$ 2.116,80
◘ Usis svežeg vazduha moguć sa zadnje strane
◘ Svi tipovi se isporučuju sa žičnim kontrolerom: KJR-12B
KJR-10B/DP(T)-E
žičani kontroler za kontrolu unutrašnjih jedinica
Za upravljanje sa ON/OFF/Podešavanje temperature/Brzina 89-KJR10B
ventilatora/Podešavanje vremena
$ 35,00
$ 42,00
89-KJR12B/D
$ 54,00
$ 64,80
89-KJR29BBKE
$ 77,00
$ 92,40
89-MDCCM03
$ 156,00
$ 187,20
89-CCM30
$ 270,00
$ 324,00
89-CCM09
$ 149,00
$ 178,80
89-CEAHUKZ01
89-CEAHUKZ02
89-CEAHUKZ03
$ 274,00
$ 306,00
$ 375,00
$ 328,80
$ 367,20
$ 450,00
89-NIM0500
$ 48,00
$ 57,60
KJR-12B
žičani kontroler za kontrolu unutrašnjih jedinica
Osnovne funkcije su iste kao kod KJR-10B, razlika je u funkciji
„FOLLOW ME“.Poseduje ugrađeni senzor temperature koji može da
detektuje trenutnu temperaturu prostorije i na taj način menja režim rada.
KJR-29B/BK-E
žičani kontroler koji prosleđuje signal glavnom upravljaču
Prima signal od bežičnog kontrolera i žičanom vezom prosleđuje signal
glavnoj upravljačko – kontrolnoj jedinici. Taster za podešavanje
optimalne temperature (26°C)
MD-CCM03
žičani centralni kontroler za unutrašnje jedinice
Maksimalno 64 unutrašnje jedinice se mogu povezati. Mogućnost
upravljanja sa jednom ili svim jedinicama.Poseduje LCD displej,
ON/OFF/Podešavanje temperature,podešavanje brzine rada ventilatora i
memorija u slučaju nestanka struje.
CCM30
žičani centralni kontroler za unutrašnje jedinice
Touch-key controller
Podsetnik za čišćenja filtera za vazduh, FL ikonica na displeju.
Maksimalno 64 unutrašnje jedinice se mogu povezati. Mogućnost
upravljanja sa jednom ili svim jedinicama.Poseduje LCD displej,
ON/OFF/Podešavanje temperature,podešavanje brzine rada ventilatora i
memorija u slučaju nestanka struje.
MD-CCM09
žičani centralni kontroler za unutrašnje jedinice sa nedeljni
tajmerom
Maksimalno 64 unutrašnje jedinice se mogu povezati. Mogućnost
upravljanja sa jednom ili svim jedinicama. Poseduje LCD displej,
ON/OFF/Podešavanje temperature,podešavanje brzine rada ventilatora i
memorija u slučaju nestanka struje.
Nedeljni tajmer: može da se podesi 4 perioda za svaki dan.
CE-AHUKZ-01 / CE-AHUKZ-02 / CE-AHUKZ-03
Nezavisna kontrolna jedinica
CE-AHUKZ-01 – do 14kW AHU
CE-AHUKZ-02 – do 28kW AHU
CE-AHUKZ-03 – do 56kW AHU
Nezavisna kontrolna jedinica koristi se za povezivanje VRF spoljašnih
jedinica sa DX AHU jedinicama, unutrašnjih jedinica drugih brendova ili
starije unutrašnje jedinice. Omogućuje povezivanje i centralizovanu
kontrolu AHU jedinica sa V4+ sistemom.
NIM05
Hotel card key interface module
MD – NIM05
NIM05 je hotelski interfejs koji omogućava kontrolu unutrašnjih jedinica u
sistemima gde su uključeni ključ-kartice – hoteli. Žičani kontroleri su
neophodni u ovim sistemima. Auto restart funkcija. Napajanje dobija od
jedinica za ubacivanje hotel ključ-kartice, dodatno napajanje nije
potrebno.
Napomena:Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
13
XX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
89-IMMENETMA
89-IMM441V4PA58
$ 1.706,00
$ 2.555,00
$ 2.047,20
$ 3.066,00
89-CECCM015
$ 841,00
$ 1.009,20
CENTRALIZOVAN UPRAVLJAČKI SOFTVER
IMM – 4th Generation Intelligent Manager of Midea
Kompletna kontrola i nadzor VRF sistema.
4. generacija IMM upravljačkog softvera IMM-ENET-MA
M-Interface web controller IMM441V4PA58
◘ Kontrola do 4 M-Interface-a, 64 rashladnih sistema,
1024 unutrašnjih i 256 spoljašnih jedinica.
◘ Web Access – kontrola preko interneta
◘ Korisnički interfejs – pregledan i lako za korišćenje
◘ Centralna kontrola i nadzor, podešavanje granice
temperature, proporcionalna raspodela snaga sistema,
godišnja kontrola plana, prikaz izveštaja rada sistem (dnevni,
nedeljni, mesečni), prikaz kvarova i upozorenja, podsetnik za
menjanje filtera, vanredno zaustavljanje izlaz za alarm signal.
◘ Sigurnostne kopije podataka – M-Interface čuva podatke na
ugrađenoj SD kartici, IMM softver čuva podatke na računaru
poslednjih 3 meseca.
DATA KONVERTER
CCM015
Prepoznaje konverziju podataka između TPC/IP i 485
protokola
◘ WEB funkcija za pristup VRF sistema preko pretraživača
◘ Nadzor unutrašnjih jedinica preko LAN i WAN
◘ Pruža TCP/IP podršku VRF sistemu za pristup preko
WEB/HTTP/TCP/IP protokola.
◘ Daljinsko upravljanje unutrašnjih jedinica preko računara,
iPhone, iPad ili ostalih kompatibilnih uređaja.
◘ Jednostavni upravljački interfejs. Nedeljna kontrola plana.
◘ Daljinskom kontrolom može da se očita stanje,
da se uključi ili isključi , podešavanje temperature,
podešavanje nedeljnog plana unutrašnjih jedinica.
◘ Direktno povezivanje na XYE port unutrašnjih
jedinica, maksimalno 64 jedinica. CCM03/CCM30
je opciono i može da se poveže na CCM15.
Napomena:Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
14
XX. IZDANJE
Protok
Vazduha
Naziv
Statički
pritisak
Termička
efikasnost
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
60-70%
60-70%
60-70%
60-70%
60-70%
89-HRV0000500
89-HRV0000800
89-HRV0001000
89-HRV0001500
89-HRV0002000
$ 916,70
$ 1.245,50
$ 1.537,60
$ 2.050,90
$ 2.484,80
$ 1.100,04
$ 1.494,60
$ 1.845,12
$ 2.461,08
$ 2.981,76
$ 40,00
$ 48,00
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
89-FQZHN01D
$ 30,00
$ 36,00
89-FQZHN02D
$ 44,00
$ 52,80
89-FQZHN03D
$ 70,00
$ 84,00
89-FQZHN04D
$ 114,00
$ 136,80
89-FQZHN05D
$ 144,00
$ 172,80
HRV
REKUPERATOR toplote vazduh-vazduh
◘ Velika stopa snabdevanja vazduha
◘ Poboljšana efikasnost razmene toplote
◘ Poboljšan sistem uštede energije
HRV- 500
500 m3/h
HRV- 800
800 m3/h
HRV-1000
1000 m3/h
HRV-1500
1500 m3/h
HRV-2000
2000 m3/h
80 Pa
100 Pa
100 Pa
160 Pa
170 Pa
KJR-27B/E
žičani centralni kontroler za rekuperatore (HRV) sa
nedeljnim tajmerom
◘Omogućuje izbor različitih funkcija i moda rada rekuperatora
toplote
89-KJR27B/E
Šifra
Naziv
KOMPLET RAČVI ZA GASNU I TEČNU FAZU
Za unutrašnje jedinice
Tip
FQZHN-01D
A* < 16,6 kW
FQZHN-02D
16,6 ≤ A* < 33 kW
FQZHN-03D
33 ≤ A* < 66 kW
FQZHN-04D
33 ≤ A* < 66 kW
FQZHN-05D
92 kW ≤ A*
A
B
C
12÷19
12÷19
19÷15
6÷9
6÷9
12÷9
12÷22
15÷22
22÷25
6÷12
6÷12
12÷9
15÷28
19÷28
28÷31
6÷15
9÷15
15÷19
19÷34
22÷34
34÷38
9÷19
12÷19
19÷22
34÷41
34÷44
41÷44
12÷22
15÷22
22÷25
KOMPLET RAČVI ZA GASNU I TEČNU FAZU
Za povezivanje spoljašne jedinice
FQZHW-02N1D
Set račvi za povezivanje 2 spoljne
jedinice VRF V4+
89- FQZHW02N1D
$ 108,00
$ 129,60
FQZHW-03N1D
Set račvi za povezivanje 3 spoljne
jedinice VRF V4+
89- FQZHW03N1D
$ 224,00
$ 268,80
FQZHW-04N1D
Set račvi za povezivanje 4 spoljne
jedinice VRF V4+
89- FQZHW04N1D
$ 337,00
$ 404,40
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
15
XX. IZDANJE
KOMERCIJALNI UREĐAJI – MONO SPLIT
Naziv
Kapacitet
Hlađenja
Šifra
Kapacitet
Grejanja
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
UNIVERZALNE SPOLJNE JEDINICE za unutrašnje MCC i MHC
MOU - 24HRN1-Q
MOU - 36HRN1-R
MOUA-60HRN1-R
U ceni se nalazi i unutrašnja i spoljna jedinica
KASETNA ZA 4 STRANO ISTRUJAVANJE unutrašnja jedinica
MCC-24HRN1-Q
MCC-36HRN1-R
7,1 kW
10,5 kW
7,6 kW
12,0 kW
89-MCC00024HRN
89-MCC00036HRN
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
7,0 kW
10,5 kW
17,8 kW
7,6 kW
11,7 kW
19,3 kW
89-MHC24HWN1-Q
89-MHC36HWN1-R
89-MHC60HWN1-R
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
KANALSKA unutrašnja jedinica
MHC-24HWN1-Q
MHC-36HWN1-R
MHC-60HWN1-R
UNIVERZALNI DC INVERTER - spoljna jedinica
U ceni se nalazi i unutrašnja i spoljna jedinica
MOU-48HRDN1-Q inverter
MOU-60HRDN1-R inverter
KANALSKE unutrašnje jedinice visokog pritiska
MHD-48HRDN1-Q
MHD-60HRDN1-Q
10,5 kW
17,8 kW
11,7 kW
19,3 kW
89-MHD48HRDN1-Q
89-MHD60HRDN1-Q
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
Napomena:
Cene su izražene u USD dolarima ($). Za plaćanje se primenjuje prodajni kurs Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
KLIMATIZACIJA split sistemi
Naziv
R17
R24
Midea klima MSR-09HR panel R17
9000 BTU
Freon-R22
Hlađenje prostora do 20 m2
Midea klima MSR-12HR panel R24/R17
12000 BTU
Freon-R22
Hlađenje prostora 20-35 m2
Midea klima MSR-18HR panel R17
18000 BTU
Freon-R22
Hlađenje prostora 60-70 m2
Midea klima MSR-24HR panel R24
24000 BTU
Freon-R22
Hlađenje prostora 70-80 m2
Midea klima MSR-09HRDN1 panel R20
DC Inverter
9000 BTU
Eko gas R 410 A
Preporuka za kvadraturu do 30m2
Midea klima MSR-12HRDN1 panel A3 DC
Inverter
12000 BTU
Eko gas R 410 A
Preporuka za kvadraturu do 40m2
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Kapacitet
Hlađenja
Kapacitet
Grejanja
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
2,6 kW
2,8 kW
89+MSR09HR
3,5 kW
3,8 kW
89+MSR12HR
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
5 kW
5,3 kW
89+MSR18HR
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
7 kW
7,4 kW
89+MSR24HR
0.7-3.1 kW
0.71-3.37 89+MSR09HRDN1
+0.66 kW
0.79-4.3kW
1.85-4.8
89+MSR12HRDN1
+0.85 kW
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
16
XX. IZDANJE
SOLARNI sistemi
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-LSC615254300
€ 279,86
€ 335,83
18-LSC615253300
€ 322,42
€ 386,90
18-LSC720241301
18-LSC720241601
18-LSC720241901
18-LSC720254101
18-LSC720253501
18-LSC720239901
€ 102,80
€ 162,93
€ 67,88
€ 39,12
€ 56,00
€ 48,24
€ 123,36
€ 195,52
€ 81,45
€ 46,94
€ 67,20
€ 57,88
SB 20+V & SB 25+V
Set za fiksiranje na kosi krov
Okvir za fiksiranje dva panela
Set za fiksiranje na kosi krov dodatni panel
Okvir za fiksiranje jednog panela
Set za paralelno povezivanje dva panela
Set za dodatni kolektor
18-LSC720242201
18-LSC720242501
18-LSC720242801
18-LSC720254101
18-LSC720253501
18-LSC720239901
€ 49,25
€ 101,00
€ 50,00
€ 39,12
€ 56,00
€ 48,24
€ 59,10
€ 121,20
€ 60,00
€ 46,94
€ 67,20
€ 57,88
SISTEM MONTAŽE PANELA NA RAVNI KROV
SB 25+V
Set za fiksiranje na ravni krov
Okvir za fiksiranje dva panela
Set za fiksiranje na ravni krov za dodatne panele
Okvir za fiksiranje jednog panela
Set za paralelno povezivanje dva panela
Set za dodatni kolektor
18-LSC750085801
18-LSC750086201
18-LSC750023001
18-LSC720254101
18-LSC720253501
18-LSC720239901
€ 130,92
€ 201,00
€ 80,00
€ 39,12
€ 56,00
€ 48,24
€ 157,11
€ 241,20
€ 96,00
€ 46,94
€ 67,20
€ 57,88
18-LSC750085501
18-LSC750086101
18-LSC750022801
18-LSC720254101
18-LSC720253501
18-LSC720239901
€ 118,05
€ 182,00
€ 73,00
€ 39,12
€ 56,00
€ 48,24
€ 141,66
€ 218,40
€ 87,60
€ 46,94
€ 67,20
€ 57,88
Naziv
Dimenzije
SB 20+V SOLAR
kolektor
Snaga kolektora
Površina kolektora
Površina apsorbcije
Apsorbcija sunčeve radijacije
Maksimalni radni pritisak
Masa
Visina x širina x dubina
800 W/m²
2,01 m²
1,88 m²
79,2 %
10 bar
34,3 Kg
1755x1167,2x87 mm
SB 25+V SOLAR
kolektor
Snaga kolektora
Površina kolektora
Površina apsorbcije
Apsorbcija sunčeve radijacije
Maksimalni radni pritisak
Masa
Visina x širina x dubina
800 W/m²
2,51 m²
2,35 m²
81,9 %
10 bar
48 Kg
2187x1167,2x87 mm
SISTEM MONTAŽE PANELA NA KOSI KROV
SISTEM ZA FIKSIRANJE ISPOD CREPOVA
SB 20+V & SB 25+V
Set za fiksiranje na kosi krov
Okvir za fiksiranje dva panela
Set za fiksiranje na kosi krov dodatni panel
Okvir za fiksiranje jednog panela
Set za paralelno povezivanje dva panela
Set za dodatni kolektor
SISTEM MONTAŽU PANELA NA KOSI KROV
SISTEM ZA FIKSIRANJE KROZ CREPOVE
SISTEM MONTAŽE PANELA NA RAVNI KROV
SB 20+V
Set za fiksiranje na ravni krov
Okvir za fiksiranje dva panela
Set za fiksiranje na ravni krov za dodatne panele
Okvir za fiksiranje jednog panela
Set za paralelno povezivanje dva panela
Set za dodatni kolektor
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
12
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-CNP19881218
€ 288,63
€ 346,36
18-CLS19881218
€ 366,23
€ 439,48
Hidraulična stanica za solarni sistem sa
upravljačkom jedinicom ECO
za upravljanje jednim solarnim krugom
18-LSC710250010
€ 388,44
€ 466,13
Hidraulična stanica za solarni sistem sa
upravljačkom jedinicom COMFORT
Za upravljanje jednim ili dva solarna kruga
18-LSC710000071
€ 543,97
€ 652,76
Naziv
Dimenzije
Absorber presvučen
crnom bojom
Wunder Classic
CNP 2510
Površina kolektora
Površina apsorbcije
Apsorbcija sunčeve radijacije
Maksimalni radni pritisak
Masa
Visina x širina x dubina
2,42 m²
2,27 m²
79 %
10 bar
41,5 Kg
1988 x1218x90 mm
DUG VEK TRAJANJA
Wunder Premium
CLS 2510
Površina kolektora
Površina apsorbcije
Apsorbcija sunčeve radijacije
Maksimalni radni pritisak
Masa
Visina x širina x dubina
Absorber presvučen
selektivnim premazom
Titanijuma
2,42 m²
2,24 m²
80 %
10 bar
44 Kg
1988 x1218x90 mm
Maksimalna radna temperatura: 120°C
Maksimalni radni pritisak:
6 bar
U kompletu se nalazi:
1, Termostat koji pokazuje ulaznu temperaturu vode
2, Termostat koji pokazuje izlaznu temperaturu vode
3, Sigurnosna grupa koja štiti primarni krug solarnog sistema,sigurnosni ventil
4, Cirkulaciona pumpa
5, Manometar sa ispusnim ventilom, ventilom za gašenje i odzračnim ventilom
6, Digitalni solarni kontroler
Ekspanziona posuda za solarni sistem
SOLARVAREM
60 lit
40 lit
25 lit
18 lit
Automatski ozračivač za solarni sistem
-30°C +200°C 10 bar 3/8“
-30°C +200°C 10 bar 1/2“
08-008050060
08-008050040
08-008050025
08-008050018
€ 62,04
€ 49,02
€ 35,77
€ 32,24
€ 74,45
€ 58,82
€ 42,92
€ 38,69
02-144203001
02-144205001
€ 5,79
€ 5,96
€ 6,95
€ 7,15
Termostatski ventil za solarni sistem
18-LNC710000100
€ 45,48
€ 54,57
Tečnost protiv smrzavanja koncentrat-1 lit (cena
po litru) Prodaje se u pakovanju od 5 lit
18-LSC710000010
€ 7,08
€ 8,49
57-SOLARTER12
€ 4,88
€ 5,85
Razređena tečnost za prenos topote u solarnim
sistemima
Termofluid SOLAR
Vek eksploatacije min. 10 godina
Za temperature od -23°C do 200°C
Pakovanje: 10 i 20 lit kanister
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
13
XIX. IZDANJE
AKUMULACIONI bojleri i rezervoari
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
UB Indirektni rezervoari za proizvodnju tople
sanitarne vode
Rezervoar sa jednim izmenjivačem SC
UB SC
UB SC
UB SC
200 lit
300 lit
400 lit
18-LSC715207010
18-LSC715307011
18-LSC715407010
€ 540,00
€ 661,00
€ 760,00
€ 648,00
€ 793,20
€ 912,00
18-LSC715208010
18-LSC715308011
18-LSC715408010
18-LSC710058010
18-LSC710088010
18-LSC710108010
18-LSC710158010
18-LSC710208010
€ 575,00
€ 704,00
€ 807,00
€ 912,00
€ 1580,00
€ 1802,00
€ 2939,00
€ 3464,00
€ 690,00
€ 844,80
€ 968,40
€ 1094,40
€ 1896,00
€ 2162,40
€ 3526,80
€ 4156,80
18-LSC720420601
18-LSC720420801
€ 48,00
€ 54,00
€ 57,60
€ 64,80
18-KSG714031710
€ 555,00
€ 666,00
Rezervoar sa dva izmenjivača DC
UB DC
UB DC
UB DC
UB DC
UB DC
UB DC
UB DC
UB DC
200 lit
300 lit
400 lit
500 lit
800 lit
1000 lit
1500 lit
2000 lit
Električni grejač za rezervoar od 200 l
Električni grejač za rezervoar od 300 l
Akumulacioni bojleri
LUNA UB 80
80 litara
MОGUĆA MONTAŽA NA SVE MODELE SAMO ZA
GREJANJE
• Proizvodnja tople sanitarne vode
pri ∆T 25°C 13,7 l/min
• Magnezijum anodna zaštita
• Kontrola temperature rezervoara se vrši preko kontrolnog panela
Solarni bojleri sa dva izmenjivača
Emajlirani
SoN 150 l
SoN 200 l
SoN 300 l
SoN 400 l
SoN 500 l
SoN 750 l
SoN 1000 l
1070 x ø555
1340 x ø555
1410 x ø650
1460 x ø750
1710 x ø750
2050 x ø950
2050 x ø1050
Bojlere sa dva cevna izmenjivača, izolacijom i dodatnim
elektrogrejačem koji je u ceni proizvoda (u ceni su i ventili,
termostat, manometar a do 300 lit i nožice)
18-S01-150
18-S02-200
18-S03-300
18-S04-400
18-S05-500
18-S07-750
18-S07-1000
€ 366,00
€ 398,00
€ 622,00
€ 718,00
€ 774,00
€ 1165,00
€ 1335,00
€ 439,20
€ 477,60
€ 746,40
€ 861,60
€ 928,80
€ 1398,00
€ 1602,00
18-P03-300
18-P05-500
18-P08-800
18-P10-1000
18-P15-1500
18-P20-2000
18-P25-2500
18-P30-3000
€ 437,00
€ 490,00
€ 659,00
€ 713,00
€ 970,00
€ 1247,00
€ 1878,00
€ 2583,00
€ 524,40
€ 588,00
€ 790,80
€ 855,60
€ 1164,00
€ 1496,40
€ 2253,60
€ 3099,60
Bafer rezervoar bez izmenjivača sa izolacijom
P
P
P
P
P
P
P
P
300 l
500 l
800 l
1000 l
1500 l
2000 l
2500 l
3000 l
ø 750 x 1460
ø 850 x 1670
ø 990 x 1860
ø 990 x 2040
ø1200 x 2170
ø1350 x 2200
ø1350 x 2730
ø1450 x 2850
Vertikalni rezervoar od čelika S235JR. Prajmerom obložen sa
spoljne strane. Poliuretan penasta izolacija debljine 100 mm i
PVC premaz. Svi navoji su unutrašnji 6/4”. Mogućnost
instaliranja grejača kao pomoćnog izvora toplote.
vrstoća na pritisak 3 bara.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
14
XIX. IZDANJE
KONVENCIONALNI zidni gasni kotlovi
Šifra
Naziv
Gasni kotao fasadni kombinovani
LUNA 3 Comfort AIR 250 Fi
26 kW
LUNA 3 Comfort AIR 310 Fi
34 kW
18-AIRLUNA250FI
18-AIRLUNA310FI
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 880,00
€ 960,00
€ 1056,00
€ 1152,00
LUNA 3 COMFORT AIR generacija BAXI gasnih kotlova sa daljinskom upravljačkom jedinicom i
LCD displejom (bežični prenos podataka) koja poseduje sobni programirajući termostat, upravljanje
grejnim krugom i toplom sanitarnom vodom (dobija se zajedno sa kotlom, standardna oprema).
Hidraulična grupa je izrađena od mesinga i poseduje turbinu za protok sanitarne vode. Izmenjivač
sanitarne vode je izrađen od nerđajućeg čelika. Proizvodnja tople sanitarne vode pri ΔT 25°C za
model od 26 kW iznosi 14,3 l/min, za model od 34 kW iznosi 18 l /min. Mogućnost povezivanja sa Baxi
solarnim sistemom. ENERGETSKA EFIKASNOST
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
LUNA 3 Comfort 1.240 i
26 kW
18-LUNA31.240I
€ 529,00
€ 634,80
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
LUNA 3 Comfort 240 i
26 kW
18-LUNA300240I
€ 650,00
€ 780,00
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
26 kW
LUNA 3 Comfort 1.310 Fi
34 kW
18-LUNA31.240FI
18-LUNA31.310FI
€ 676,00
€ 690,00
€ 811,20
€ 828,00
Gasni kotao fasadni kombinovani
LUNA 3 Comfort 240 Fi
26 kW
LUNA 3 Comfort 310 Fi
34 kW
18-LUNA30240FI
18-LUNA30310FI
€ 808,00
€ 817,00
€ 969,60
€ 980,40
LUNA 3 COMFORT poseduje daljinski upravljački panel (dobija se zajedno sa kotlom, standardna
oprema) koji ima mogućnost izmeštanja sa kotla (varijanta sa žicom). Na velikom LCD displeju sve
informacije rada kotla su jasno prikazane. Kontrolni panel takođe ima funkciju sobnog termostata.
LUNA 3 kotlovi su u verzijama sa otvorenom i sa zatvorenom komorom za sagorevanje (fasadna i
dimnjačka varijanta). Mogućnost povezivanja sa Baxi solarnim sistemom. Funkcija predgrevanja
sanitarne vode. Kao opcija može se naručiti i ugraditi bežična varijanta daljinskog upravljača. Za
fasadne kotlove ENERGETSKA EFIKASNOST
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
Fourtech 1.24
26 kW
Fourtech 1.14
15 kW
18-FOURT01.240I
18-FOURT01.140I
€ 460,00
€ 437,00
€ 552,00
€ 524,40
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
Fourtech 24
26 kW
18-FOURT0240I
€ 505,00
€ 606,00
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
Fourtech 1.24 F
26 kW
Fourtech 1.14 F
15 kW
18-FOURT01.240FI
18-FOURT01.140FI
€ 525,00
€ 504,00
€ 630,00
€ 604,80
Gasni kotao fasadni kombinovani
Fourtech 24 F
26 kW
18-FOURT0240FI
€ 546,00
€ 655,20
FOURTECH četvrta generacija gasnih kotlova serije ECO. Zidni gasni kotao kojeg karakterišu
kompaktne dimenzije. Poseduje LCD displej gde se sa lakoćom mogu proveriti sve važne informacije
koje se vezuju za rad kotla. Funkcije i greške se ne iskazuju samo pomoću šifre nego i putem simbola. Na
taj način je informacija brza i jasna! Poseduje potpunu zaštitu od smrzavanja. Stepen zaštite od
prskajuće vode IPx5D. Mogućnost povezivanja na solarni sistem. Proizvodnja tople sanitarne vode pri
ΔT=25˚C je 13,7 l/min. Za fasadne kotlove ENERGETSKA EFIKASNOST
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
15
XIX. IZDANJE
KONVENCIONALNI zidni gasni kotlovi
Naziv
Gasni kotao fasadni kombinovani
ECO3 280 Fi
30 kW
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-ECO30280FI
€ 656,00
€ 787,20
ECO3 generacija gasnih kotlova koji objedinjuju pouzdanost i maksimalni komfort. ECO3 poseduje
inovativni LCD displej: svi parametri funkcionisanja kotla su prikazani u slučaju greške rada kotla na
displeju se poljavljuju laki, jasni simboli i šifre. Poseduju kompaktne dimenzije i visoke performanse:
proizvodnja tople sanitarne vode do 16 l /min pri ΔT=25°C. Laka instalacija i održavanje.
Za fasadne kotlove ENERGETSKA EFIKASNOST
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
MAIN FOUR 24
26 kW
18-MAINFOUR240I
€ 450,00
€ 540,00
Gasni kotao fasadni kombinovani
MAIN FOUR 180 F
18 kW
MAIN FOUR 240 F
26 kW
18- MAINFOUR180FI
18- MAINFOUR240FI
€ 461,00
€ 476,00
€ 553,20
€ 571,20
Modeli sa bitermičkim izmenjivačem. Poseduje LCD displej preko kojeg se može pratiti rad kotla i
samodijagnostika. Proizvodnja tople sanitarne vode pri ΔT=25˚C iznosi 13,7 lit/min. Dimenzije kotla su
kompaktne,730x400x317. Mogućnost povezivanja na solarni sistem. Stepen zaštite od prskajuće vode
IPx5D. Proizvodnja tople sanitarne vode pri ΔT=25˚C je 13,7 l/min. Za fasadne kotlove ENERGETSKA
EFIKASNOST
KOTLOVI SA REZERVOAROM OD 60 lit
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
NUVOLA 3 240 i
27 kW
NUVOLA 3 280 i
31 kW
18-NUVOLA32400I
18-NUVOLA32800I
€ 1037,00
€ 1081,00
€ 1244,40
€ 1297,20
Gasni kotao fasadni kombinovani
NUVOLA 3 240 Fi
26 kW
NUVOLA 3 280 Fi
31 kW
NUVOLA 3 320 Fi
34 kW
18-NUVOLA3240FI
18-NUVOLA3280FI
18-NUVOLA3320FI
€ 1099,00
€ 1178,00
€ 1160,00
€ 1318,80
€ 1413,60
€ 1392,00
Treća generacija serije gasnih kotlova NUVOLA. Kotao poseduje novi daljinski upravljački panel koji ima
mogućnost izmeštanja sa kotla. Panel omogućava lako praćenje rada kotla i dijagnostiku istog. Kao opcija
može se naručiti bežični daljinski upravljački panel. Kotlovi su snabdeveni sa spremnikom od 60 litara koji
je izrađen od nerđajućeg čelika AISI 316L. Proizvodnja tople sanitarne vode pri ΔT=30˚C iznosi 450 litara
za 30 minuta. Za fasadne kotlove ENERGETSKA EFIKASNOST
.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
16
XIX. IZDANJE
KONDENZACIONI gasni kotlovi
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
• Automatsko podešavanje sagorevanja (GAC) : ovaj sistem omogudava
konstantno maksimalno iskorišdenje
• Veliki raspon modulacije 1÷7: bolja efikasnost zahvaljujudi broju
isključivanja i ponovnog uključivanja pri radu kotla.
• Digitalni kontrolni panel sa pozadinskim osvetljenjem i LCD displejom
• Ultra kompaktne dimenzije (700x400x299 mm)
• Cirkulaciona pumpa sa modulacijom
• Potpuno beščujan rad
1:7
GAS ADAPTIVE CONTROL
Kompaktne
dimenzije
Duo-tec Compact je
idealan za instalaciju
u malim prostorijama
poseduje kompaktne
dimenzije
Raspon modulacije
modulacioni sistem
ima mogućnost
prilagođavanja izlaznoj
snazi prema
energetskom
zahtevu stambene
zgrade
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
DUO-TEC COMPACT HT 1.24 GA* 21 kW
18-DUOTCOMP1.24
€ 1004,00
€ 1204,80
18-DUOTCOMP0024
18-DUOTCOMP0028
€ 1034,00
€ 1066,00
€ 1240,80
€ 1279,20
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
Grejanje
DUO-TEC COMPACT HT 24 GA*
DUO-TEC COMPACT HT 28 GA*
Prip.san.vode
21 kW
25 kW
25 kW
29 kW
• Automatsko podešavanje sagorevanja (GAC) : ovaj sistem
omogudava konstantno maksimalno iskorišdenje
• Veliki raspon modulacije 1÷7: bolja efikasnost zahvaljujudi
redukovanom broju isključivanja i ponovnog uključivanja pri radu kotla
• Digitalni kontrolni panel sa pozadinskim osvetljenjem i LCD displejom
• Cirkulaciona pumpa sa modulacijom
• Potpuno beščujan rad
• Napredna dijagnostika: pristup sa prednje strane kotla
• Mogudnost povezivanja sa solarnim sistemom
1:7
GAS ADAPTIVE CONTROL
Raspon modulacije
modulacioni sistem
ima mogućnost
prilagođavanja izlaznoj
snazi prema
energetskom
zahtevu stambene
zgrade
Dijagnostika
Lak pristup sa
kontrolnog panela.
Putem USB konekcije
mogućnost provere
funkcija jednog kotla ili
kotlova u kaskadi
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
LUNA DUO-TEC 1.12 GA*
LUNA DUO-TEC 1.24 GA*
LUNA DUO-TEC 1.28 GA*
12 kW
25 kW
29 kW
18-DUOTEC001.12
18-DUOTEC001.24
18-DUOTEC001.28
€ 1104,00
€ 1157,00
€ 1161,00
€ 1324,80
€ 1388,40
€ 1393,20
18-DUOTEC000024
18-DUOTEC000028
18-DUOTEC000033
18-DUOTEC000040
€ 1222,00
€ 1253,00
€ 1333,00
€ 1669,00
€ 1466,40
€ 1503,60
€ 1599,60
€ 2002,80
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
Grejanje
LUNA DUO-TEC
LUNA DUO-TEC
LUNA DUO-TEC
LUNA DUO-TEC
24
28
33
40
GA*
GA*
GA*
GA*
21 kW
25 kW
29 kW
33 kW
Prip.san.vode
25 kW
29 kW
34 kW
41 kW
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
17
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
• Gorionik od nerđajudeg čelika AISI 316L sa jednom
komorom (35-50-60-70kW) i sa dve komore (90-110 kW)
Izmenjivač: velika snaga sa kompaktnom dimenzijom,
pouzdan i dug vek trajanja
• Veliki raspon modulacije 1÷9: bolja efikasnost zahvaljujudi
redukovanom broju isključivanja i ponovnog uključivanja pri
radu kotla
• Digitalni kontrolni panel sa pozadinskim osvetljenjem i LCD
displejom
• Kompaktna dimenzija kotla i mala težina
• Kompletna paleta pribora za pojedinačni i kaskadnu
instalaciju kotlova
Naziv
Kontrolni panel
Duo-tec kotlovi
poseduju digitalni
kontrolni panel sa
LCD displejom i
pozadinskim osvetljenjem,
lako se koristi zahvaljujući
dugmadima na pitiskanje.
Displej pokazuje sve
informacije potrebne za
podešavanje funkcija i
parametara.
MP
Cene sa
PDV-om
1:9
Dijagnostika
Na samom kontrolnom
panelu se nalazi lak
pristup za
dijagnostiku.Sa USB
konekcijom može se
izvršiti provera rada
jednog kotla ili
kaskadnog sistema.
Podešeni parametri se
mogu snimiti, uporediti
sa standardnim
podatcima i grafikonima.
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
LUNA DUO-TEC MP 1.35
LUNA DUO-TEC MP 1.50
LUNA DUO-TEC MP 1.60
LUNA DUO-TEC MP 1.70
35 kW
47 kW
57 kW
67 kW
LUNA DUO-TEC MP 1.90
88 kW
LUNA DUO-TEC MP 1.110 105 kW
18-DUOTEC001.35
18-DUOTEC001.50
18-DUOTEC001.60
18-DUOTEC001.70
€ 1445,00
€ 1445,00
€ 1548,00
€ 1789,00
€ 1734,00
€ 1734,00
€ 1857,60
€ 2146,80
18-DUOTEC001.90
18-DUOTEC001.110
€ 2922,00
€ 3208,00
€ 3506,40
€ 3849,60
• Automatsko podešavanje sagorevanja (GAC) : ovaj sistem
omogudava konstantno maksimalno iskorišdenje
• Veliki raspon modulacije 1÷10: bolja efikasnost zahvaljujudi
redukovanom broju isključivanja i ponovnog uključivanja
pri radu kotla
• Prenosivi daljinski upravljač (daljinski prenos podataka) sa
tekstualnim LCD displejom, regulacionim dugmetom i pozadinskim
osvetljenjem, isporučuje se zajedno sa kotlom
• Integrisane kontrole za solarni sistem
• Potpuno beščujni rad
• Potpuna modulacija cirkulacione pumpe
• Napredna dijagnostika: pristup sa prednje strane kotla
1:10
Kontrolni panel
inovativni daljinski
kontrolni panel -poseduje
jasno pozadinko
osvetljenje, lako se
koristi zahvaljujući
navigacionom dugmetu
i dugmićima na pritiskanje
koja služe za
podešavanje Vašeg
komforta
Solarni kontroler
ugraĊen u kotao
Mogućnost
povezivanja sa
solarnim sistemom
i toplotnim
pumpama vazduh
voda
GAS ADAPTIVE CONTROL
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
LUNA PLATINUM 1.12
LUNA PLATINUM 1.18
LUNA PLATINUM 1.24
LUNA PLATINUM 1.32
12 kW
17 kW
24 kW
32 kW
18-PLATINUM1.12
18-PLATINUM1.18
18-PLATINUM1.24
18-PLATINUM1.32
€ 1216,00
€ 1221,00
€ 1274,00
€ 1284,00
€ 1459,20
€ 1465,20
€ 1528,80
€ 1540,80
18-PLATINUM024
18-PLATINUM033
€ 1346,00
€ 1468,00
€ 1615,20
€ 1761,60
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
Grejanje
LUNA PLATINUM
LUNA PLATINUM
24
33
21 kW
29 Kw
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Prip.san.vode
24 kW
33 kW
18
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
• Izmenjivač od nerĎajućeg čelika sa dve komore: velika
snaga, kompaktne dimenzije, pouzdanost i dug životni vek
trajanja
• Gorionik od nerĎajućeg čelika AISI 316L sa predmešanjem
• Izmenjivač od nerĎajućeg čelika AISI 316L
• Minimalna težina i dimenzija
• Kompletna paleta pribora za termoregulaciju
Digitalni kontrolni
panel
sa naprednom CPS
funkcijom i
naprednim kontrolnim
sistemom za upravljanje
jednog kotla
i kaskade
Stabilni kondenzacioni gasni kotlovi samo za grejanje
POWER HT 1.1000
POWER HT 1.1200
POWER HT 1.1500
103 kW
124 kW
154 kW
18-POWERHT1.1000
18-POWERHT1.1200
18-POWERHT1.1500
€ 2534,00
€ 3337,00
€ 3724,00
€ 3040,80
€ 4004,40
€ 4468,80
• Veliki raspon modulacije 1÷6
• Izmenjivač toplote od Aluminijum-Silikona sa izolacijom od
staklene vune: pouzdan rad i dug životni vek trajanja
• Digitalni kontrolni panel sa pozadinskim osvetljenjem i
širokim LCD displejom
• Lak za transport i instalaciju
• Tih rad kotla
1:6
Izmenjivaĉ visoke efikasnosti
od Aluminijum-Silikona.
Razvijen pomoću najsavremenijih
simulacionih procedura.
Rešetkasti oblik omogućava optimalni i
jednaki prenost toplote na vazdušnoj
strani i nizak hidraulični otpor na
vodenoj strani (zato što
predimenzioniran)
Stabilni kondenzacioni gasni kotlovi samo za grejanje
velikih snaga
POWER HT 1.230
POWER HT 1.280
POWER HT 1.320
215 kW
260 kW
305 kW
18-POWERHT1.230
18-POWERHT1.280
18-POWERHT1.320
Šifra
Naziv
TEčNOST ZA RAZMENU TERMIČKE ENERGIJE
Termofluid FPE-E
Odnos razblaživanja:
20% -10°C; 30% -15°C; 35% -20°C
40% -25°C; 45% -31°C; 50% -40°C
Temperatura: -40°C do +150°C
Vek eksploatacije je 10 godina
PREMA ZAHTEVU NUDIMO I TEĈNOST ZA KORIŠĆENJE U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Koncentrat
20/1 ili 10/1
kanister
200/1 bačva
Razblažen
40% do -25 C
20/1 ili 10/1
kanister
200/1 bačva
€ 5901,00
€ 6467,00
€ 6963,00
€ 7081,20
€ 7760,40
€ 8355,60
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
57-FPEECONC12
€ 2,75
€ 3,30
57-FPEECON200
€ 2,67
€ 3,20
57-FPEE025012
€ 1,39
€ 1,67
57-FPEE025200
€ 1,29
€ 1,55
19
XIX. IZDANJE
PRIBOR za hidraulične priključke
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Motor sa mešaonim ventilom za povezivanje
FOURTECH i COMBI 80 rezervoara
18-KHG714096310
€ 90,48
€ 108,58
Priključni kit za ECO i LUNA kotlove voda+gas
18-KHG714028910
€ 37,38
€ 44,86
Ekspanziona posuda sanitarne vode za NUVOLU
18-KHG714034410
€ 45,21
€ 54,25
Recirkulacioni set za NUVOLU
18-KHG714022710
€ 22,15
€ 26,58
Interfejs za zonsku kontrolu Luna 3 Comfort
18-KHG714106510
€ 16,36
€ 19,63
Motor trokrakog ventila za Luna 3 Comfort
Kabel za motor
Sonda bojlera za Luna 3 Comfort
018-OC15694580
018-OC18419840
18-KHG714061911
€ 30,64
€ 10,23
€ 7,01
€ 36,77
€ 12,28
€ 8,41
PRIBOR za termoregulaciju konvencionalnih kotlova
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Digitalni sobni termostat BAXI MAGICTIME
-programirajući na 7 dana
18-KHG714086710
€ 78,71
€ 94,45
Spoljni senzor temperature za
LUNA i NUVOLA kotlove
18-KHG714062111
€ 15,61
€ 18,73
Bežiĉni daljinski upravljaĉki panel
18-KHG714114710
€ 133,93
€ 160,72
Za Luna 3 Comfort i Nuvola 3 Comfort kotlove
PRIBOR za termoregulaciju kondenzacionih kotlova
Pribor za termoregulaciju kod Luna Duo-Tec modela od 20 do 32 Kw koji poseduju Bertelli štampanu ploĉu
Šifra
Naziv
Modulacioni sobni termostat sa tajmerom
Žični
Bežični
18-KHG710433601
18-KHG710543201
„OPEN THERM” modulacioni termostati
MLC 30 “OPEN THERM” bus duplicator
018-OC1710932001
je dodatak koji kopira bus signal. Kada je povezan sa
kotlom može se upravljati sa 4 zone koje nisu mešovite
i koje kontroliše sobna jedinica.
MLC 16
018-OC1711041501
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 63,85
€ 142,65
€ 76,62
€ 171,18
€ 77,95
€ 93,54
€ 96,14
€ 115,37
je dodatak za MLC 30 omogućava upravljanje
mešovitim temperaturnim zonama.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
20
XIX. IZDANJE
PRIBOR za termoregulaciju kondenzacionih kotlova
Pribor za termoregulaciju izlaznih serija / Napomena: kod kotlova Power HT 100-150 kW ovaj pribor ostaje važeći
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Interfejs AGU 2.500
18-KHG714077911
€ 143,28
€ 171,94
Ovaj pribor omogućava kotlu da upravlja
različitim zonama, koje se sastoje iz visokih i
niskih temperatura. Ovaj dodatak direktno
upravlja komponentama niske temperature
grejnog sistema (mešaoni ventil,cirkulaciona
pumpa, NTC).
Interfejs OCI 420
18-KHG714078011
€ 59,18
€ 71,02
18-KHG714078410
€ 67,75
€ 81,30
18-KHG714072511
€ 18,38
€ 22,06
Uronski senzor temperature tople sanitarne vode
za akumulacioni bojler QAZ21 za RVA 47
Senzor za Luna 3 Comfort
Senzor za Luna HT kotlove
18-KHG714079010
€ 14,02
€ 16,82
18-KHG714061911
18-KHG714076810
€ 7,01
€ 6,72
€ 8,41
€ 8,06
Senzor protoka grejne vode (cevni) QAD36
za interfejs AGU2.500
18-KHG714078910
€ 20,64
€ 24,77
Senzor protoka temperature grejne vode (cevni)
18-KHG714078810
QAD21
Za kontrolu temperature grejne vode sa RVA46 ili
RVA47
Spoljni senzor temperature za kondenzacione
18-KHG710487301
kotlove
QAC34
€ 21,03
€ 25,24
€ 13,91
€ 16,69
Komunikacioni modul OCI 420 je elektronska
komponenta za povezivanje upravljanja kotla
LMU54 za kontrole RVA 46 i RVA 47.
Senzor sobne temperature za RVA47, RVA46
QAA50
Digitalna, multifunkcionalna sobna jedinica koja
povećava broj funkcija kotla. Sa integrisanim
senzorom temperature, programom za grejanje i
kontrolnim funkcijama.
Interfejs AGU 2.002 povezivanje Prime HT,
Nuvola kotlova sa QAA 73 termostatom
Daljinski upravljač za kondenzacione kotlove
QAA73
QAA 73 je digitalna multifunkcionalna sobna
jedinica za jedan ili dva grejna kruga i kontrolu
sanitarne vode.
Regulator temperature
RVA 46
18-KHG714072611
€ 133,93
€ 160,72
18-KHG714078111
€ 311,46
€ 373,75
Za zonsku kontrolu grejnog sistema, upotrebljava
se kod kondenzacionih kotlova. Regulacija
kontroliše: mešaoni ventil i pumpu
Regulator temperature za kaskadno povezivanje
kondenzacionih kotlova
RVA 47
Ovaj uređaj omogućuje kontrolu kotlova u
kaskadnoj vezi (do12). Takođe može da
kontroliše visoku temperaturnu zonu, pumpu i
rezervoar sanitarne vode (koristeći senzor
sanitarne vode QAZ21).
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
18-KHG714078212
€ 460,97
€ 553,16
21
XIX. IZDANJE
PRIBOR za termoregulaciju kondenzacionih kotlova
Pribor za termoregulaciju NOVI MODELI Dou Tec,Platinum, Power HT velikih snaga
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Daljinski upravljač za kondenzacione kotlove
Žičana varijanta Dou Tec
Bežična varijanta Duo Tec
18-KHG710244202
18-KHG710244302
€ 66,08
€ 107,33
€ 79,30
€ 128,80
18-KHG710106105
18-KHG710304404
€ 48,90
€ 78,49
€ 58,68
€ 94,19
18-KHG710234002
€ 28,07
€ 33,68
18-KHG710244102
€ 123,47
€ 148,16
18-KHG710034501
€ 118,83
€ 142,60
18-KHG710440802
€ 67,59
€ 81,11
Sobni termostat za kontrolu temperature prostora
pri grejanju .
tlove koji se
nalaze u kaskadi i razne temperature zone.
Sobni termostat
Žičana varijanta Platinum
Bežična varijanta Platinum
Modulacioni sobni termostat , verzija sa žicama
( 3 lampice interfejs za podršku 710234001) ili
bežične ( sa 5 lampica interfejs za
podršku 710244101 ). Ako kontrolni panel je
instaliran u kotlu, neophodno je da se kupi
bežična antena ( vidi dole )
Dimenzije: 105x98 mm
Interfejs sa 3 lampice za podršku
Za kotlove Platinum
Ovaj dodatak omog
kontroler u željenu prostoriju. Može se koristiti za
kontrolu sobne temperature i kontrolu grejnog
kru
i nekoliko
nisko temperaturnih zona.
Interfejs sa 5 lampica za podršku
Za kotlove Platinum /Dou Tec
Ovaj dodatak omog
kontroler u željenu prostoriju. Mož
i nekoliko
nisko temperaturnih zona.
Dodatna oprema za upravljanje niskih, visokih
temperaturnih i solarnih sistema AGU 2,550
Za kotlove Duo Tec, Platinum
Ovaj interfejs se koristi kod grejanih krugova sa
različitim temperaturnim zonama, solarnih
sistema i drugih specifičnih aplikacija ( bazeni ,
sanitarne recirkulacije pumpe itd ).
Interfejs OCI 345
Za kotlove :
Platinum /Dou Tec/ Power HT 230-320 Kw
E
preko magistrale ( dva kabla ) između kotlova
povezanih u kaskadu ili između jednog kotla ( ili
kotlova u kaskadi ) i mešovitih sistema sa
kontrolerom RVS46 .
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
22
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dodatna oprema za upravljanje sa kotlovima
instaliranim u kaskadne sisteme AVS 75
Za kotlove Platinum /Dou Tec
18-KHG710503704
€ 165,69
€ 198,83
AVS75 modul se koristi kod kaskadnog
povezivanja do 16 kondenzacionih kotlova
Kontroler za mešovite zone ( RVS46 )
18-KHG710519902
€ 167,17
€ 200,60
Senzor protoka grejne vode (cevni) QAD36
za interfejs AGU2.550
18-KHG714078910
€ 20,64
€ 24,77
Uronski senzor temperature tople sanitarne vode
za akumulacioni bojler QAZ21 za RVA 47
Senzor za Luna 3 Comfort
Senzor za kondenzacione kotlove
18-KHG714079010
€ 14,02
€ 16,82
18-KHG714061911
18-KHG714076810
€ 7,01
€ 6,72
€ 8,41
€ 8,06
18-KHG710234301
€ 123,47
€ 148,16
18-KHG710302701
€ 87,99
€ 105,59
18-KHG710487301
€ 13,91
€ 16,69
Za kotlove :
Platinum /Dou Tec/ Power HT 230-320 Kw
Bežična antena
Za kotlove Dou Tec
Ovaj dodata
spoljnog senzora . Ako već postoji interfejs sa 5
lampica onda nije potrebno instalirati ovaj
dodatak
Spoljni senzor temperature, bežična varijanta za
kondenzacione kotlove
Platinum /Dou Tec
Spoljni senzor temperature, žičana varijanta za
kondenzacione kotlove
Platinum /Dou Tec/ Power HT 230-320 kW
PRIMER INSTALACIJE U KASKADNOM SISTEMU SA NOVOM AUTOMATIKOM
1. Gasni kondenzacioni kotao Luna Duo-Tec MP
2. Hidraulične veze u kaskadi
3. Dimovodne cevi za dva kotla
4. Senzor polaza i povrata
5. Hidraulična skretnica
6. Spoljni senzor QAC 34
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
7. Interfejs za kaskadne sisteme OCI 345
8. AVS75 kaskadni kontroler
9. Kontrolni panel
10. Senzor tople sanitarne vode
11. Rezervoar sa dva izmenjivača DC, integracija sa solarnim sistemom
12. Termostatski mešaoni ventil
23
XIX. IZDANJE
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR konvencionalni kotlovi
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Koaksijalno početno koleno 45 60/100
Koaksijalno početno koleno 90 60/100
18-KHG714102310
18-KHG714101410
€ 12,53
€ 15,59
€ 15,04
€ 18,71
Koaksijalno dodatno koleno 45 60/100
Koaksijalno dodatno koleno 90 60/100
18-KHG714101610
18-KHG714101510
€ 17,21
€ 15,59
€ 20,65
€ 18,71
Koaksijalni produžetak od 1m 60/100
Koaksijalna cev sa završetkom 60/100
18-KHG714101710
18-KHG714101810
€ 25,67
€ 26,54
€ 30,80
€ 31,85
Set horizontalnog fasadnog priključka 60/100
(koaksijalno koleno 90˚+završetak)
samo sa kotlom zajedno!
18+PARAPSETH090
€ 24,64
€ 29,57
Set horizontalnog fasadnog priključka 60/100
(koaksijalno koleno 45˚+završetak)
samo sa kotlom zajedno!
18+PARAPSETH045
€ 24,64
€ 29,57
Adapter za vertikalni koaksijalni izvod
18-KHG714101910
€ 17,76
€ 21,31
Parapetni horizontalni separatni izvod
18-KHG714010610
€ 102,34
€ 122,81
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod
18-KHG714036410
€ 106,68
€ 128,02
Parapetni vertikalni separatni izvod
18-KHG714036510
€ 117,10
€ 140,52
Krovni pokrivač kosi za koaksijalni izvod
18-KHG714036610
€ 42,24
€ 50,69
Krovni pokrivač ravni za koaksijalni izvod
18-KHG714036710
€ 25,36
€ 30,43
Dimovodna cev Ø 80 L= 1000 mm
Dimovodna cev Ø 60 L= 1000 mm
18-KHG714018310
18-KHG714037011
€ 22,06
€ 15,25
€ 26,47
€ 18,30
Dimovodna cev Ø 80 L= 500 mm
Dimovodna cev Ø 60 L= 500 mm
18-KHG714018210
18-KHG714036911
€ 14,44
€ 10,83
€ 17,33
€ 13,00
Alu farbana
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
24
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Alu farbana
Dimovodno koleno Ø 80 90
Dimovodno koleno Ø 80 45
18-KHG714018010
18-KHG714018110
€ 14,35
€ 13,58
€ 17,22
€ 16,30
Dimovodno koleno Ø 60 90
Dimovodno koleno Ø 60 45
18-KHG714036811
18-KHG714037511
€ 13,65
€ 14,85
€ 16,38
€ 17,82
Koleno 90 stepeni sa odvodom kondenzata Ø 80
18-KHG714054710
€ 29,69
€ 35,63
Završetak cevi Ø 80
18-KHG714010410
€ 9,07
€ 10,88
18-KHG714018510
18-KHG714017710
€ 5,53
€ 6,27
€ 6,64
€ 7,52
Kit za aspiraciju i odvod dimnih gasova
Kit samo za odvod dimnih gasova
18-KHG714050411
18-KHG714050311
€ 70,57
€ 66,95
€ 84,68
€ 80,34
Separatni priključni kit za fasadnu izvedbu za
MAINFOUR, FOURTECH, LUNA3
18-KHG714017911
€ 29,28
€ 35,14
Separatni priključni kit AFR sistem za LUNA3
18-KHG714061510
€ 29,28
€ 35,14
Separatni priključni kit za MAIN, ECO3 AFR sistem
18-KHG714074810
€ 22,87
€ 27,44
Alu farbana
Rozeta za fasadni priključak
Ø 80
Ø 100
Konektori izlaznog i ulaznog horizontalnog izvoda
Koaksijalni i separatni sistemi za konvencionalne kotlove
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
25
XIX. IZDANJE
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR kondenzacioni kotlovi
Šifra
Naziv
1.12-1.18-1.24-1.32-24-33
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1.12-1.24.-1.28-20-24-28
Koaksijalni produžetak od 1m 60/100
za kondenz. kotao
Koaksijalna cev sa završetkom 60/100
za kondenz. kotao
18-KHG714059510
€ 25,08
€ 30,10
18-KHG714059610
€ 28,82
€ 34,58
Koaksijalno koleno 45 60/100 za kondenz.kotao
Koaksijalno koleno 90 60/100 za kondenz.kotao
18-KHG714059810
18-KHG714059710
€ 15,81
€ 18,18
€ 18,97
€ 21,82
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod 80/125
18-KHG714093510
€ 71,55
€ 85,86
Reducir koaksijalne cevi 80/125-60/100
18-KHG714093910
€ 12,46
€ 14,95
Krovni pokrivač za koaksijalni izvod Ø 125
Krovni pokrivač ravni Ø 125
18-KHG714093710
18-KHG714093610
€ 48,83
€ 17,60
€ 58,60
€ 21,12
Separatni priključni kit
18-KHG714059110
€ 10,91
€ 13,09
PP produžetak od 1m Ø 80
PP produžetak od 0,5m Ø 80
18-KHG714059411
18-KHG714059910
€ 12,85
€ 8,96
€ 15,42
€ 10,75
PP koleno Ø 80 90
PP koleno Ø 80 45
18-KHG714059211
18-KHG714059311
€ 14,02
€ 14,02
€ 16,82
€ 16,82
Koaksijalni sistemi za kondenzacione kotlove
Prime HT, Luna Platinum, Luna Duo-Tec Ø 60/100 i Ø 80/125
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
26
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
1.450 – 1.650
Duo-Tec MP modeli
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
MP 1.50-1.60-1.70
Koaksijalni produžetak od 1m 80/125
za kondenz. kotao
Koaksijalni produžetak od 0.5 m 80/125
Za kondenz. kotao
Koaksijalna cev sa završetkom 80/125
Za kondenz. kotao
18-KHG714088510
€ 45,17
€ 54,20
18-KHG714088610
€ 26,63
€ 31,96
18-KHG714088910
€ 49,45
€ 59,34
Koaksijalno koleno 45 80/125
za kondenz. koato
Koaksijalno koleno 90 80/125
za kondenz. kotao
18-KHG714088810
€ 20,25
€ 24,30
18-KHG714088710
€ 21,81
€ 26,17
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod 80/125
za kondenz.kotao
18-KHG714093510
€ 71,55
€ 85,86
Krovni pokrivač za koaksijalni izvod Ø 125
Krovni pokrivač ravni Ø 125
18-KHG714093710
18-KHG714093610
€ 48,83
€ 17,60
€ 58,60
€ 21,12
Separatni priključni kit
18-KHG714089010
€ 25,08
€ 30,10
PP produžetak od 1m Ø 80
PP produžetak od 0,5m Ø 80
18-KHG714059411
18-KHG714059910
€ 12,85
€ 8,96
€ 15,42
€ 10,75
PP koleno Ø 80 90
PP koleno Ø 80 45
18-KHG714059211
18-KHG714059311
€ 14,02
€ 14,02
€ 16,82
€ 16,82
Ø 80/125 i Ø 110/160
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
27
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Koaksijalni produžetak od 1m 110/160
za kondenz. kotao
Koaksijalni produžetak od 0.5 m 110/160
za kondenz. kotao
Koaksjalna cev sa završetkom 110/160
za kondenz. kotao
Koaksijalno koleno 45 110/160
za kondenz. kotao
Koaksijalno koleno 90 110/160
za kondenz. kotao
18-KUG714133810
€ 70,22
€ 84,26
18-KUG714133710
€ 49,56
€ 59,47
18-KUG714133310
€ 139,93
€ 167,92
18-KUG714133510
€ 47,28
€ 56,74
18-KUG714133610
€ 59,88
€ 71,86
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod 110/160
za kondenz. kotao
18-KUG714133410
€ 185,20
€ 222,24
Krovni pokrivač kosi za koaksijalni izvod Ø 160
Krovni pokrivač ravni Ø 160
18-KHG714104910
18-KHG714104810
€ 39,95
€ 37,38
€ 47,94
€ 44,86
Separatni priključni kit Ø 110/110
18-KHG710631401
€ 94,41
€ 113,29
PP produžetak od 1m Ø 110
PP produžetak od 0,5m Ø 110
18-KUG714133210
18-KUG714133110
€ 19,97
€ 17,14
€ 23,96
€ 20,57
PP koleno Ø 110 90
PP koleno Ø 110 45
18-KUG714133010
18-KUG714132910
€ 13,09
€ 11,16
€ 15,71
€ 13,39
Naziv
1.850 – 1.100
MP 1.90-1.110 kW
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR za kaskadno povezivanje
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Primer rešenja odvoda dimnih gasova kod više kotlova u kaskadi LUNA DUO-TEC MP
Redukcija Ø110/100
18-KHW714096910
€ 36,60
€ 43,92
Priključak sa odvodom kondenzata Ø110/110
90-100kW
Priključak sa odvodom kondenzata Ø110/80
35-50-60-70 kW
Dimovodni izvod Ø 125 za dva kotla 50-60-70 kW
Dimovodni izvod Ø 160 za dva kotla 50-100 kW
Dimovodni izvod Ø 200 za dva kotla 50-100 kW
18-KHW710682101
€ 42,85
€ 51,42
18-KHW710682001
€ 36,87
€ 44,24
18-KHW710716801
18-KHW710715201
18-KHW710715601
€ 297,65
€ 371,78
€ 479,59
€ 357,18
€ 446,14
€ 575,51
Dimovodni izvod Ø 125 za treći kotao 50-60-70 kW
Dimovodni izvod Ø 160 za treći kotao 50-100 kW
Dimovodni izvod Ø 200 za treći kotao 50-100 kW
18-KHW710717701
18-KHW710716301
18-KHW710716401
€ 113,69
€ 162,35
€ 164,80
€ 136,43
€ 194,82
€ 197,76
Produžetak cevi Ø 125 1m
Produžetak cevi Ø 160 1m
Produžetak cevi Ø 200 1m
18-KHG714094610
18-KHW714097710
18-KHW714098110
€ 37,38
€ 62,30
€ 109,02
€ 44,86
€ 74,76
€ 130,82
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
50-60-70 kW
50-100 kW
50-100 kW
28
XIX. IZDANJE
PRIBOR ZA HIDRAULIČNE PRIKLJUČKE kondenzacioni kotlovi
kkkkkkokokotlove
Luna Duo-Tec MP 50-110 kW
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-KHG710579901
18-KHG710585201
€ 325,61
€ 328,38
€ 390,73
€ 394,06
18-KHG710583801
€ 55,13
€ 66,16
18-KHG710584601
18-KHG710577501
€ 258,97
€ 268,08
€ 310,76
€ 321,70
Polaz-Povrat-Gas razdelnik 90-110 kW
Polaz-Povrat-Gas razdelnik 50-60-70 kW
18-KHG710584901
18-KHG710577701
€ 403,13
€ 369,97
€ 483,76
€ 443,96
Set za povezivanje razdelnika
18-KHG710583201
€ 30,26
€ 36,31
Prirubnice i gasni set
18-KHG710582701
€ 73,42
€ 88,10
Naziv
Hidraulične veze za jedan kotao/kaskadnu vezu
Duo-Tec 50-60-70 kW
Duo-Tec 90-110 kW
Set sa ekspanzionom posudom
/ugrađuje se ispod hidrauličnih veza/
Duo-Tec 50-60-70-90-110 kW
Hidraulične i gasne veze za jedan kotao/kaskadnu
vezu
Polaz-Povrat-Gas razdelnik 90-110 kW
Polaz-Povrat-Gas razdelnik 50-60-70 kW
Hidraulične i gasne veze za dva kotla/kaskadnu
vezu
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
29
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-KHG710686501
18-KHG710687501
18-KHG710687601
€ 456,08
€ 487,22
€ 355,96
€ 547,30
€ 584,66
€ 427,15
18-LSD790000310
18-LSD790000320
18-LSD790000330
18-LSD790000340
€ 362,64
€ 805,35
€ 1101,23
€ 1177,84
18-KHG714125610
18-KHG714135310
€ 72,64
€ 58,43
€ 87,17
€ 70,12
18-KHG714125710
18-KHG714135410
€ 111,41
€ 31,15
€ 133,69
€ 37,38
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Veza između razdelnika i hidraulične skretnice
8.5 m³/h
18.0 m³/h
28.0 m³/h
Hidraulična skretnica
HS 8.5 m³/h
HS 18.0 m³/h
HS 28.0 m³/h
HS 56.0 m³/h
2”
DN 65
DN 80
DN100
holenderska veza
prirubnička veza
prirubnička veza
prirubnička veza
€ 435,17
€ 966,42
€ 1321,48
€ 1413,41
Neutralizator kondenzata za kotlove do 100 kW
Neutralizator
Dopuna
Maksimalni protok kondenzata
Maksimalni radni pritisak
20 l/h
4 bar
Neutralizator kondenzata za kotlove do 350 kW
Neutralizator
Dopuna
Maksimalni protok kondenzata
Maksimalni radni pritisak
56 l/h
2 bar
VAZDUŠNI DIMOVODNI PRIBOR kondenzacioni kotlovi
Šifra
Naziv
PP produžetak od 1m Ø 110
PP produžetak od 0,5m Ø 110
100-150 kW
100-150 kW
18-KUG714133210
18-KUG714133110
€ 19,97
€ 17,14
€ 23,96
€ 20,57
PP produžetak od 1m Ø 200
PP produžetak od 0,5m Ø 200
230-320 kW
230-320 kW
18-LXO000971928
18-LXO000971911
€ 100,98
€ 64,06
€ 121,18
€ 76,87
PP koleno Ø 110 90
PP koleno Ø 110 45
100-150 kW
100-150 kW
18-KUG714133010
18-KUG714132910
€ 13,09
€ 11,16
€ 15,71
€ 13,39
PP koleno Ø 200 87
PP koleno Ø 200 45
Krovni pokrivač Ø 200
230-320 kW
230-320 kW
18-LXO000971942
18-LXO000971959
€ 138,56
€ 101,12
€ 166,27
€ 121,34
18-LXO000971997
€ 98,63
€ 118,36
Dimovodni element sa revizionim otvorom Ø 200
18-LXO000971898
€ 109,23
€ 131,08
Dimovodni završetak Ø 200
18-LXO000989527
€ 181,26
€ 217,51
Filter za usisnu granu Ø 200
18-LXO000692656
€ 95,14
€ 114,17
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
30
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
KASKADNI DIMOVODNI PRIBOR POWER HT
Dimovodni izvod Ø 160 za dva kotla
Dimovodni izvod Ø 200 za dva kotla
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
18-KHW710715201
18-KHW710715601
€ 371,78
€ 479,59
€ 446,14
€ 575,51
Dimovodni izvod Ø 160 za treći kotao
Dimovodni izvod Ø 200 za treći kotao
18-KHW710716301
18-KHW710716401
€ 162,35
€ 164,80
€ 194,82
€ 197,76
Dimovodni priključak sa odvodom kondenzata
Ø 110/110
18-KHW710682101
€ 42,85
€ 51,42
Dimovodno koleno Ø 160 90
Dimovodno koleno Ø 200 90
18-KHW714097810
18-KHW714098210
€ 39,72
€ 182,21
€ 47,66
€ 218,65
Dimovodni produžetak od 1m Ø160
Dimovodni produžetak od 1m Ø200
18-KHW714097710
18-KHW714098110
€ 62,30
€ 109,02
€ 74,76
€ 130,82
Dimovodni reducir Ø 110/100
18-KHW714096910
€ 36,60
€ 43,92
Dimovodni pribor za dva kotla u kaskadi
Power HT 230-320 kW
18-LXO000691444
€ 525,03
€ 630,04
18-KHW714104311
€ 419,98
€ 503,98
Druga pumpa za hidrauličnu vezu za jedan kotao
u kaskadi
100-150 kW
18-KHW714098611
€ 348,64
€ 418,37
Hidraulične cevi za jedan kotao/kaskadnu vezu
100-150 kW
18-KHW714104210
€ 298,35
€ 358,02
Hidraulične cevi za zadnji kotao u kaskadi
100-150 kW
18-KHW714099010
€ 309,91
€ 371,89
Hidraulične cevi za kaskadu
230 kW
18-LXO000692632
€ 1085,66
€ 1302,79
Hidraulične cevi za kaskadu
280-320 kW
18-LXO000692649
€ 1139,06
€ 1366,87
PRIBOR ZA HIDRAULIČNE PRIKLJUČKE kondenzacioni kotlovi
KASKADNI HIDRAULIĈNI PRIBOR POWER HT
Set hidraulične veze za jedan kotao u kaskadi
100-150 kW
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
31
XIX. IZDANJE
LAMPART gasne peći
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
45-CLASK02.5
€ 190,00
€ 228,00
2,5 kW
45-CLASP02.5
€ 209,00
€ 250,80
3,5 kW
45-CLASK03.5
€ 215,00
€ 258,00
3,5 kW
45-CLASP03.5
€ 224,00
€ 268,80
6,0 kW
45-CLASK06.0
€ 233,00
€ 279,60
CLASSIK 50P na fasadu
6,0 kW
45-CLASP06.0
€ 244,00
€ 292,80
VISION 30K na dimnjak
3,5 kW
45-VISIK03.5
€ 237,00
€ 284,40
3,5 kW
45-VISIP03.5
€ 256,00
€ 307,20
6,0 kW
45-VISIK06.0
€ 262,00
€ 314,40
6,0 kW
45-VISIP06.0
€ 278,00
€ 333,60
3,5 kW
45-ELEGK03.5
€ 237,00
€ 284,40
3,5 kW
45-ELEGP03.5
€ 256,00
€ 307,20
6,0 kW
45-ELEGK06.0
€ 262,00
€ 314,40
6,0 kW
45-ELEGP06.0
€ 278,00
€ 333,60
Naziv
Snaga
CLASSIC 20K na dimnjak
2,5 kW
belo, krem, pergamon
CLASSIC 20P na fasadu
belo, krem, pergamon
CLASSIC 30K na dimnjak
belo, krem, pergamon
CLASSIC 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
CLASSIC 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
belо, krem, pergamon
VISION 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
VISION 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
VISION 50P na fasadu
belо, krem, pergamon
ELEGANT 30K na dimnjak
belо, krem, pergamon
ELEGANT 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
ELEGANT 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
ELEGANT 50P na fasadu
belо, krem, pergamon
Gasne peći - Lampart
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
LAMPART gasne peći
Idealno rešenje za zagrevanje pojedinačnih prostorija gde ne postoji instalacija centralnog grejanja. Moderan dizajn i boja koje
se lako uklapaju u Vaš enterijer. Sve gasne peći imaju emajlirana kućišta, što osigurava dugotrajnu stabilnost boja kao
i lako održavanje i čišćenje. Kvalitetan regulator omogućava brzo uključivanje, tačno podešavanje i automatsku regulaciju sa
modulacijom plamena gasne peći. Poseduje gorionik od nerđajućeg čelika, osigurava savršeno sagorevanje i oslobađa
minimalne količine štetnih dimnih gasova. Oslobođena količina NO2 je znatno ispod dopuštene vrednosti. Gasne peći se
izrađuju u dve verzije, fasadni i dimnjački.
32
XIX. IZDANJE
GASNI GORIONICI GB-Ganz
Svi gasni gorionici se isporučuju na Pb ili na zemni gas, sa gasnom rampom kompletno!
(1,2,3) – dužina plamena
1normal
2kratak
3dugačak
(1,2) –dužina plamenika
1normalna
2produžena
[1,2,3] – dužina plamena
1normalna
2kratak
3dugačak
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
88-000900-...
88-000900-...
€ 566,56
€ 566,56
€ 679,87
€ 679,87
17-45 kW
17-45 kW
88-000900-...
88-000900-...
€ 1233,60
€ 1233,60
€ 1480,32
€ 1480,32
ABG 10-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
ABG 10-F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
40-110 kW
40-110 kW
88-0901-...
88-0901-...
€ 760,61
€ 760,61
€ 912,73
€ 912,73
ABG 10-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
ABG 10-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
40-110 kW
40-110 kW
88-0901-...
88-0901-...
€ 1351,42
€ 1351,42
€ 1621,70
€ 1621,70
ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
ABG 30D-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
80-140 kW
80-140 kW
88-830-...
88-830-...
€ 1224,94
€ 1566,26
€ 1469,93
€ 1879,51
ABG 30E-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
ABG 30E-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
80-175 kW
80-175 kW
88-830-...
88-830-...
€ 1285,58
€ 1583,58
€ 1542,70
€ 1900,30
ABG 30-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
ABG 30-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
.
140-290 kW
140-290 kW
88-830-...
88-830-...
€ 1360,08
€ 1685,80
€ 1632,10
€ 2022,96
ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tačke up.
140-330 kW
88-840-...
€ 1890,25
€ 2268,30
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 1" 3 tačke up.
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 5/4" 3 tačke up.
160-380 kW
160-380 kW
88-840-...
88-840-...
€ 1895,45
€ 2174,96
€ 2274,54
€ 2609,95
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Naziv
Snaga
ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
ABG 3 F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
17-45 kW
17-45 kW
ABG 3-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
ABG 3-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
(1,2) –dužina plamenika
1normalna
2produžena
OSTALI TIPOVI U PONUDI PREMA ZAHTEVU KUPCA !
PAKOLE gorionik
Naziv
Snaga
Gorionik za kotlić i za pečenje rakije
Pakole
Gasni gorionik na pb gas
Gasni gorionik na pb gas sa
termoelementom
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Šifra
5,3 kW
50-GORAKF0003
€ 12,00
€ 14,40
5,3 kW
50-GORAK
€ 27,00
€ 32,40
33
XIX. IZDANJE
PAKOLE ozračivači
Naziv
Snaga
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 608,00
€ 692,00
€ 766,00
€ 841,00
€ 933,00
€ 1009,00
€ 1085,00
€ 1160,00
€ 729,60
€ 830,40
€ 919,20
€ 1009,20
€ 1119,60
€ 1210,80
€ 1302,00
€ 1392,00
€ 677,00
€ 756,00
€ 826,00
€ 900,00
€ 992,00
€ 1068,00
€ 1143,00
€ 1219,00
€ 812,40
€ 907,20
€ 991,20
€ 1080,00
€ 1190,40
€ 1281,60
€ 1371,60
€ 1462,80
OMEGA TAMNO ZRAČEĆI INFRA OZRAČIVAČI PRAVI
Sa jednostepenim gorionikom
Duž.ozračne
cevi
OMEGA P 3
OMEGA P 6
OMEGA P 9
OMEGA P 12
OMEGA P 15
OMEGA P 18
OMEGA P 21
OMEGA P 24
3m
6m
9m
12 m
15 m
18 m
21 m
24 m
10,6 kW
10,8-19,4 kW
14,6-26,4 kW
19,9-33,3 kW
25,6-44,0 kW
31,2-51,0 kW
38,4-51,4 kW
45,8-52,6 kW
86+079OMEGAP03
86+079OMEGAP06
86+079OMEGAP09
86+079OMEGAP12
86+079OMEGAP15
86+079OMEGAP18
86+079OMEGAP21
86+079OMEGAP24
OMEGA TAMNO ZRAČEĆI INFRA OZRAČIVAČI U OBLIKA
Sa jednostepenim gorionikom
Duž.ozračne
cevi
Princip zagrevanja IC ozračivačima
OMEGA U 1.5
OMEGA U 3
OMEGA U 4.5
OMEGA U 6
OMEGA U 7.5
OMEGA U 9
OMEGA U 10.5
OMEGA U 12
3m
6m
9m
12 m
15 m
18 m
21 m
24 m
10,6 kW
10,8-19,4 kW
14,6-26,4 kW
19,9-33,3 kW
25,6-44,0 kW
31,2-51,0 kW
38,4-51,4 kW
45,8-52,6 kW
86+079OMEGAU01
86+079OMEGAU03
86+079OMEGAU45
86+079OMEGAU06
86+079OMEGAU75
86+079OMEGAU09
86+079OMEGAU10
86+079OMEGAU12
Omega tamnozračeće grejalice su sa potisim gorionicima, koji liče na blok gasne gorionike. Prednost im je ta što svi elementi
koji su potrebni za bezbedno sagorevanje se nalaze na gorioniku, pored toga na gorioniku se nalazi i ventilator koji osigurava
potreban vazduh za sagorevanje i nadpritisak koji je neophodan za strujanje dimnih gasova. Zračeče cevi su izrađene od
tankozidnog termootpornog čelika sa zaštitnim slojem sa spoljne i unutrašnje strane. Reflektne ploče dobro reflektuju toplotu.
Pouzdan, ekonomičan gorionik i automatika rade u takozvanom „suvom režimu” i na taj način je izbegnuto stvaranje kondenza.
Ove grejalice su namenjene za industrijske objekte, sportske hale a mogu se koristiti i u poljoprivredne svrhe.
INFRA CRVENI OZRAČIVAČI
GH-1 ručno paljenje
GH-4 ručno paljenje
GH-4 automatsko paljenje
1 kW
4 kW
4 kW
86-122100GH01
86-122100GH04
86-122100GH04S
€ 38,00
€ 48,00
€ 108,00
86-122100GH07
86-122100GH11
86-122100GH18
86-122100GH22
86-122100GH36
€ 329,00
€ 359,00
€ 405,00
€ 664,00
€ 751,00
€ 45,60
€ 57,60
€ 129,60
INFRA CRVENI OZRAČIVAČI
GH- 7 automatsko paljenje
GH-11 automatsko paljenje
GH-18 automatsko paljenje
GH-22 automatsko paljenje
GH-36 automatsko paljenje
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
7 kW
11 kW
18,2 kW
22 kW
36.4 kW
€ 394,80
€ 430,80
€ 486,00
€ 796,80
€ 901,20
34
XIX. IZDANJE
PAKOLE kaloriferi
Naziv
Šifra
Snaga
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 1089,00
€ 1134,00
€ 1223,00
€ 1309,00
€ 1365,00
€ 1579,00
€ 1306,80
€ 1360,80
€ 1467,60
€ 1570,80
€ 1638,00
€ 1894,80
€ 1354,00
€ 1466,00
€ 1506,00
€ 1587,00
€ 1728,00
€ 1761,00
€ 1624,80
€ 1759,20
€ 1807,20
€ 1904,40
€ 2073,60
€ 2113,20
GASNI KALORIFER SA AKSIJALNIM VENTILATOROM
TIP A
GTV-20 A
GTV-27 A
GTV-33 A
GTV-40 A
GTV-48 A
GTV-58 A
Tip
GTV-20A
GTV-27A
GTV-33A
GTV-40A
GTV-48A
GTV-58A
20
27
33
40
48
58
A
470
470
610
610
750
750
a
370
370
510
510
650
650
b
625
625
625
625
625
625
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20A
86-GTV27A
86-GTV33A
86-GTV40A
86-GTV48A
86-GTV58A
M
700
700
805
805
805
805
GASNI KALORIFER SA CENTRIFUGALNIM VENTILATOROM
TIP C
GTV-20 C
GTV-27 C
GTV-33 C
GTV-40 C
GTV-48 C
GTV-58 C
Tip
GTV-20C
GTV-27C
GTV-33C
GTV-40C
GTV-48C
GTV-58C
20
27
33
40
48
58
A
470
470
610
610
750
750
a
370
370
510
510
650
650
b
625
625
625
625
625
625
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20C
86-GTV27C
86-GTV33C
86-GTV40C
86-GTV48C
86-GTV58C
M
900
900
1040
1040
1110
1110
GASNI KALORIFER SA CENTRIFUGALNIM VENTILATOROM
Mogu raditi na principu recirkulisanja vazduha ili ubacivanjem svežeg vazduha. Imaju
mogućnost izduvavanja kroz vazdušne kanale
TIP CL
GTV-20 CL
GTV-27 CL
GTV-33 CL
GTV-40 CL
GTV-48 CL
GTV-58 CL
Tip
GTV-20CL
GTV-27CL
GTV-33CL
GTV-40CL
GTV-48CL
GTV-58CL
20
27
33
40
48
58
A
470
470
610
610
750
750
a
350
350
50
500
650
650
b
600
600
600
600
600
600
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20CL
86-GTV27CL
86-GTV33CL
86-GTV40CL
86-GTV48CL
86-GTV58CL
€ 1354,00
€ 1466,00
€ 1506,00
€ 1587,00
€ 1728,00
€ 1761,00
€ 1624,80
€ 1759,20
€ 1807,20
€ 1904,40
€ 2073,60
€ 2113,20
M
1050
1050
1100
1100
1150
1150
Princip zagrevanja kaloriferom
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
35
XIX. IZDANJE
PAKOLE termoregulacija
Naziv
UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE
TERMOSTAT ZA OZRAČIVAČE SA SONDOM
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
86-00401709
€ 160,00
€ 192,00
86-00401699
€ 285,00
€ 342,00
86-406632
€ 113,00
€ 135,60
86-406638
€ 286,00
€ 343,20
FP-1 + SR
Istovremeno upravljanje za jedan ili više jedinica
prema podešenoj temperaturi.
Preporučeno je maksimalno do 6 jedinica
povezat na jedan termoregulator.
UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE
TERMO REGULATOR DIGITALNI SA
SONDOM
FP-4 + SR
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
Istovremeno upravljanje za jedan ili više jedinica
prema podešenoj temperaturi programu.
Preporučeno je maksimalno do 6 jedinica
povezat na jedan termoregulator.
UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE
MEHANIČKI TERMO REGULATOR
TEMPERATURE AHP-1
Istovremeno upravljanje za jedan ili više jedinica
prema podešenoj temperaturi.
Preporučeno je maksimalno do 6 jedinica
povezat na jedan termoregulator.
UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE
DIGITALNI TERMO REGULATOR
TEMPERATURE AHP-2
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
Istovremeno upravljanje za jedan ili više jedinica
prema podešenoj temperaturi programu.
Preporučeno je maksimalno do 6 jedinica
povezat na jedan termoregulator.
PAKOLE gasna grejalica za farme
Naziv
Snaga
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
11.7 kW
86-148568
€ 318,00
€ 381,60
Gasna grejalica SIERRA
SIE SN sa pilotom
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
36
XIX. IZDANJE
GASNI MERAČI sa mehom
Rombach->Schlumberger-> ACTARIS
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
GALLUS G-4 2000, 2100T
Dobar dizajn i pažljivo odabrani materijali. Ovo merilo zadovoljava najveće standarde međunarodnih
tržišta koja se odnose na precizan i dugotrajan rad.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja:
Qmin=0,04 m³/h Qmax=6 m³/h
Maksimalni radni pritisak:
0,5 bar
Radna temperatura:
od -25°C do +55°C
Razmak između priključaka
110mm
Merači bez termokompenzatora
Gallus G-4 2000
Gallus G-4 2000 baždaren
20-GALG411054
20-GALG411054B
€ 43,00
€ 50,00
€ 51,60
€ 60,00
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
GallusG-4 2100 T
GallusG-4 2100 T baždaren
20-GALG2100TCE
20-GALG2100TCEB
€ 83,00
€ 90,00
€ 99,60
€ 108,00
RF1 G-4, G-4 e, G-4MM, G-6, G-6 e
RF1 merila proizvodi se u dve izvedbe jednogrli i dvogrli. Merači su male dimenzije, robusne
konstrukcije i zadovoljavaju najveće standarde međunarodnih tržišta koja se odnose na precizan i
dugotrajan rad.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-4:
Qmin=0,04 m³/h Qmax=6 m³/h
Opseg merenja G-6:
Qmin=0,06 m³/h Qmax=10 m³/h
Maksimalni radni pritisak:
0,5 bar
Radna temperatura:
od -25°C do +55°C
Razmak između priključaka
250mm
Merači bez termokompenzatora
RF1 G-4
€ 52,00
€ 62,40
20-025G4ACT
RF1 G-4 baždaren
€ 59,00
€ 70,80
20-025G4ACTB
Merači bez termokompenzatora
RF1 G-6
RF1 G-6 baždaren
20-025G6ACT
20-025G6ACTB
€ 66,00
€ 73,00
€ 79,20
€ 87,60
Merači sa termokompenzatorom
RF1 G-4 MM
RF1 G-4 MM baždaren
20-025G4T
20-025G4TB
€ 67,00
€ 74,00
€ 80,40
€ 88,80
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
RF1 G-4 e SW
RF1 G-4 e SW baždaren
20-025G04E0SW
20-025G04E0SWB
€ 146,00
€ 156,00
€ 175,20
€ 187,20
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
RF1 G-6 e SW
RF1 G-6 e SW baždaren
20-025G06E0SW
20-025G06E0SWB
€ 148,00
€ 158,00
€ 177,60
€ 189,60
ACD G-10 e, G-16 e
Merači za industrijske potrebe. Projektovani su tako da omogućavaju preciznost u merenju i dug
životni vek. Raspon merenja je širokog opsega. Merači su sa eletronskim termokompenzatorom.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-10:
Qmin=0,1 m³/h Qmax=16 m³/h
Opseg merenja G-16:
Qmin=0,16 m³/h Qmax=25 m³/h
Maksimalni radni pritisak:
1 bar
Radna temperatura:
od -25°C do +55°C
Razmak između priključaka
280mm
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
ACD G-10 e SW
ACD G-10 e SW baždaren
20-040G10E0SW
20-040G10E0SWB
€ 309,00
€ 329,00
€ 370,80
€ 394,80
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
ACD G-16 e SW
ACD G-16 e SW baždaren
20-040G16E0SW
20-040G16E0SWB
€ 309,00
€ 329,00
€ 370,80
€ 394,80
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
37
XIX. IZDANJE
GASNI MERAČI sa mehom
Rombach->Schlumberger-> ACTARIS
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
G-25 e, G-40
Merači za industrijske potrebe. Projektovani su tako da omogućavaju preciznost u merenju i dug
životni vek. Raspon merenja je širokog opsega. G-25 e merač je sa elektronskim
termokompenzatorom.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-25 e:
Qmin=0,25 m³/h Qmax=40 m³/h
Razmak između priključaka
335mm
Opseg merenja G-40:
Qmin=0,4 m³/h Qmax=65 m³/h
Razmak između priključaka
430mm
Maksimalni radni pritisak:
0,5 bar
Radna temperatura:
od -10°C do +50°C
Merači sa elektronskim termokompenzatorom
G – 25 e SW
G – 25 e SW baždaren
20-050G25E0SW
20-050G25E0SWB
€ 442,00
€ 462,00
€ 530,40
€ 554,40
Merači bez termokompenzatora
G – 40
G – 40 baždaren
20-080G40
20-080G40B
€ 969,00
€ 989,00
€ 1162,80
€ 1186,80
G-65
Merači za industrijske potrebe. Projektovani su tako da omogućavaju preciznost u merenju i dug
životni vek. Raspon merenja je širokog opsega.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-65:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura:
Razmak između priključaka
Qmin=0,65 m³/h Qmax=100 m³/h
0,5 bar
od -5°C do +35°C
500mm
Merači bez termokompenzatora
G – 65
G – 65 baždaren
20-080G65
20-080G65B
€ 1552,00
€ 1582,00
€ 1862,40
€ 1898,40
KOREKTOR TEMPERATURE za gasna merila sa mehom
Šifra
Naziv
ELEKTRONSKI KOREKTOR
UNIFLOW 1000
baždaren
LF KABAL ZA PRENOS IMPULSA
(uz korektor obavezan LF kabal)
KARAKTERISTIKE:
Temperatura gasa:
Temperatura ambijenta:
Ulazni signal:
Raspon pritiska:
Izlazni signal:
Tačnost merenja temperature:
Dimenzija:
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
20-UNI1H1000B
€ 290,00
€ 348,00
20-IPM95185806
€ 17,00
€ 20,40
-25....+55°C
-25....+55°C
Jedan digitalni LF-ulaz f<1,4 Hz
0-500 mbar
dva izlazna signala
+/- 0,25°C
80/125/35
38
XIX. IZDANJE
GASNA TURBINSKA merila Rombach->Schlumberger-> ACTARIS
Naziv
Maksimalni
protok m³/h
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Turbinska merila su projektovana za merenje srednjih i velikih količina protoka gasa.
FLUXI 2000 / TZ
* FLUXI 2000 / TZ
FLUXI 2000 / TZ
FLUXI 2000 / TZ
KARAKTERISTIKE:
Odnos mernog opsega 1:10 *
Odnos mernog opsega 1:20
Maksimalni radni pritisak 100 bar u zavisnost i od materijala kućišta i od priključka
Radna temperatura : od -30°C do +60°C
Merači su sa čaurom za sondu temperature
Sa pumpicom za ulje
50 G 65 PN16 baždaren
€ 1588,00
100
20-TZ050G065B
80 G 100 PN16 baždaren
€ 1710,00
160
20-TZ080G100B
80 G 160 PN16 baždaren
€ 1710,00
250
20-TZ080G160B
80 G 250 PN16 baždaren
€ 1710,00
400
20-TZ080G250B
€ 1905,60
€ 2052,00
€ 2052,00
€ 2052,00
FLUXI 2000 / TZ 100 G 160 PN16 baždaren
FLUXI 2000 / TZ 100 G 250 PN16 baždaren
FLUXI 2000 / TZ 100 G 400 PN16 baždaren
250
400
650
20-TZ100G160B
20-TZ100G250B
20-TZ100G400B
€ 2136,00
€ 2151,00
€ 2161,00
€ 2563,20
€ 2581,20
€ 2593,20
FLUXI 2000 / TZ 150 G 400 PN16
FLUXI 2000 / TZ 150 G 650 PN16
FLUXI 2000 / TZ 150 G 1000 PN16
FLUXI 2000 / TZ 200 G 1600 PN16
FLUXI 2000 / TZ 250 G 2500 PN16
650
1000
1600
2500
4000
20-TZ150G400B
20-TZ150G650B
20-TZ150G1000B
20-TZ200G1600B
20-TZ250G2500B
€ 2761,00
€ 2761,00
€ 2890,00
€ 4054,00
€ 10291,00
€ 3313,20
€ 3313,20
€ 3468,00
€ 4864,80
€ 12349,20
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
GASNA OBRTNA KLIPNA merila Rombach->Schlumberger-> ACTARIS
Naziv
Merni opseg
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Delta merila su namenjena za merenje širokih opsega količinskih protoka.
KARAKTERISTIKE:
Maksimalni radni pritisak 94 bar u zavisnost i od materijala kućišta i od priključka
Radna temperatura : od -30°C do +60°C,
Prirubnica: PN16 ili ANSI 150
Merači su sa čaurom za sondu temperature
DELTA 2040
DELTA 2040
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2080
DELTA 2080
DELTA 2100
DELTA 2100
G16 DN40
baždaren
G25 DN 40 baždaren
G25 DN 50 baždaren
G40 DN 50 baždaren
G65 DN 50 baždaren
G100 DN 50 baždaren
G100 DN 80 baždaren
G160 DN 80 baždaren
G160 DN 100 baždaren
G250 DN 100 baždaren
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
20-DG0160401050B
20-DG0250401050B
20-DG0250501050B
20-DG0400501050B
20-DG0650501050B
20-DG1000501050B
20-DG1000801050B
20-DG1600801050B
20-DG1601001050B
20-DG2501001050B
€ 891,00
€ 1042,00
€ 1397,00
€ 1351,00
€ 1379,00
€ 1507,00
€ 1727,00
€ 2497,00
€ 2840,00
€ 2860,00
€ 1069,20
€ 1250,40
€ 1676,40
€ 1621,20
€ 1654,80
€ 1808,40
€ 2072,40
€ 2996,40
€ 3408,00
€ 3432,00
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2080
DELTA 2080
G25 DN 50
G40 DN 50
G65 DN 50
G100 DN50
G100 DN80
G160 DN80
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
20-DG0250501100B
20-DG0400501100B
20-DG0650501100B
20-DG1000501100B
20-DG1000801100B
20-DG1600801100B
€ 1465,00
€ 1397,00
€ 1379,00
€ 1507,00
€ 1727,00
€ 2497,00
€ 1758,00
€ 1676,40
€ 1654,80
€ 1808,40
€ 2072,40
€ 2996,40
DELTA 2050 G40 DN50
DELTA 2050 G65 DN50
DELTA 2050 G100 DN50
baždaren
baždaren
baždaren
1:160
1:160
1:160
20-DG0400501160B
20-DG0650501160B
20-DG1000501160B
€ 1465,00
€ 1424,00
€ 1553,00
€ 1758,00
€ 1708,80
€ 1863,60
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
39
XIX. IZDANJE
Naziv
Šifra
Merni opseg
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
DELTA 2080
DELTA 2080
DELTA 2100
DELTA 2100
G100 DN80
G160 DN80
G160 DN100
G250 DN100
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
1:160
1:160
1:160
1:160
20-DG1000801160B
20-DG1600801160B
20-DG1601001160B
20-DG2501001160B
€ 1772,00
€ 2543,00
€ 2934,00
€ 2954,00
€ 2126,40
€ 3051,60
€ 3520,80
€ 3544,80
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2080
DELTA 2080
DELTA 2100
G65 DN50
G100 DN50
G100 DN80
G160 DN80
G160 DN100
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
baždaren
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
20-DG0650501200B
20-DG1000501200B
20-DG1000801200B
20-DG1600801200B
20-DG1601001200B
€ 1493,00
€ 1621,00
€ 1841,00
€ 2611,00
€ 2934,00
€ 1791,60
€ 1945,20
€ 2209,20
€ 3133,20
€ 3520,80
KOREKTOR PTZ za turbinska i obrtna merila
Naziv
Šifra
Maksimalni
protok m³/h
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDVom
KARAKTERISTIKE:
Maksimalna greška: < 0,5 %
Prosečna greška :
< 0,3 %
Raspon korekcije : 0,9 bar-80 bar
Temperatura ambijenta: -25ºC do +55°C
CORUS 0.9-10 bar baždaren
CORUS 3 -30 bar baždaren
CORUS 7.2-80 bar baždaren
0,9-10 bar 20-CORUS00910B
3,0-30 bar 20-CORUS00330B
7,2-80 bar 20-CORUS07280B
€ 1205,00
€ 1301,00
€ 1260,00
€ 1446,00
€ 1561,20
€ 1512,00
Eksterno napajanje za CORUS
EX izvedba
20-SACC0000094
€ 360,00
€ 432,00
ISB PLUS za galvansko
premošćenje zona opasnosti
Eksterno napajanje za ISB
20-SACC0000138
€ 361,00
€ 433,20
20-SACC0000142
€ 173,00
€ 207,60
Baterija za CORUS i za SEVC
20-2395111472
€ 35,00
€ 41,30
MERNO REGULACIONI set
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
MRS G-4 sa jednostepenim KHS regulatorom
MRS G-4T sa termokomp meračem i dvostepenim
EKB-10 regulatorom
20-MRSG4KHS
20-MRSG4T
€ 166,00
€ 187,00
€ 199,20
€ 224,40
MRS G-6 sa jednostepenim KHS regulatorom
MRS G-6T sa termokomp meračem i dvostepenim
EKB-10 regulatorom
20-MRSG6KHS
20-MRSG6T
€ 181,00
€ 254,00
€ 217,20
€ 304,80
MRS G-10 sa dvostepenim EKB 25 regulatorom
MRS G-16 sa dvostepenim EKB 25 regulatorom
20-MRSG10EKB
20-MRSG16EKB
€ 677,00
€ 677,00
€ 812,40
€ 812,40
MRS G-25 sa jednostepenim KHS 100 regulatorom
MRS G-40 sa jednostepenim KHS 100 regulatorom
20-MRSG25KHS
20-MRSG40KHS
€ 990,00
€ 2200,00
€ 1188,00
€ 2640,00
Setovi su izrađeni prema rešenju CIM GASa.
Nudimo i izrađujemo MRS i prema zahtevu
kupaca
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
40
XIX. IZDANJE
GASNI REGULATORI, STABILIZATORI, GASNI FILTERI
Naziv
STABILIZATOR PRITISKA
SERUS
Dimenzije
3
6m /h DN20- 3/4”
3
10m /h DN25- 1”
3
16m /h DN32-6/4”
3
25m /h DN40- 2”
Ulazni pritisak: 100 mbar
Izlazni pritisak: 20 -33 mbar
REGULATOR PRITISKA 133-4-72
ITRON-ACTARIS DN 25
REGULATOR PRITISKA 233-8-4-66
ITRON-ACTARIS DN 50
Maksimalni ulazni pritisak: 8 bar
Izlazni pritisak: 10 mbar - 700 mbar
Filter za DELTA merače
DN 50
DN 80
DN 100
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
20-SERUSO2010
20-SERUSO2510
20-SERUSO3210
20-SERUSO4010
€ 40,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 47,00
€ 47,20
€ 47,20
€ 53,10
€ 55,46
20-ROMB133000
€ 260,00
€ 306,80
20-ROMB233850
€ 588,00
€ 693,84
20-DEAH0501
20-DEAH0801
20-DEAH1001
€ 21,00
€ 28,00
€ 40,00
€ 24,78
€ 33,04
€ 47,20
Holender za merni sat G4 sa
unutrašnjim navojem GÁZGÉP
G5/4"
36-502888001
€ 1,37
€ 1,64
Navojni nastavak za holender
spoljni navoj GÁZGÉP
DN 25
36-502887001
€ 2,08
€ 2,50
Holender za merni sat G4 sa
gumenim zaptivačem
Teflonski zaptivač za
poluholendere 5/4”
KOBAPLAST
G5/4"-3/4"
20-HOLG04
€ 2,61
€ 3,13
30x38-5/4"
07-0030380030
€ 0,08
€ 0,10
Poluholender i zaptivač za G-10 i G-16
20-HOLG10
€ 13,00
€ 15,60
Poluholender i zaptivač za G-25
20-HOLG25
€ 17,00
€ 20,40
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
3
20-MAXIR400SM
20-MAXIR500SM
20-MAXIR600SM
€ 20,00
€ 39,00
€ 64,00
€ 24,00
€ 46,80
€ 76,80
3
20-MAXIR325SM
€ 18,00
€ 21,60
20-MAXIR3255M
20-MAXIR3257M
€ 36,00
€ 167,00
€ 43,20
€ 200,40
REGULATOR PRITISKA MAXITROL
Qmax
Regulator pritiska MAXITROL R 400 SM 1/2"
Regulator pritiska MAXITROL R 500 SM 3/4"
Regulator pritiska MAXITROL R 600 SM 1"
8 m /h
3
24 m /h
3
40 m /h
P umax= 360 mbar,
P izlazni= 25-55 mbar
Regulator pritiska MAXITROL R 325-3M 1/2"
8 m /h
P umax= 138 mbar,
P izlazni= 25-56 mbar
3
Regulator pritiska MAXITROL R 325-5AM 1"
Regulator pritiska MAXITROL R 325-7M 5/4"
20 m /h
3
60 m /h
P umax= 345 mbar,
P izlazni= 25-56 mbar
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
41
XIX. IZDANJE
GASNI REGULATORI, GASNI FILTERI
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 52,41
€ 62,89
36-50KHS40-A4
€ 104,81
€ 125,77
KHS 100 Qmax 100 m /h ravni 5/4"-2"
Maksimalni ulazni pritisak: 4 bar
Izlazni pritisak: 28 mbar – 100 mbar
36-50KHS100A4
€ 174,68
€ 209,62
Filter uložak za KHS regulator
36-50KHSFILTER
€ 3,19
€ 3,83
Holender za KHS-40 5/4”-1” navojni
36-2729000260
€ 3,78
€ 4,54
Holender za KHS-100 2”-DN50 zavarni
36-2729003050
€ 32,58
€ 39,10
3
36-50EKB1010R
€ 59,81
€ 71,77
3
36-50EKB1010U
€ 66,38
€ 79,66
3
36-50EKB2510R
€ 69,87
€ 83,84
3
36-50EKB2510U
€ 87,34
€ 104,81
Naziv
Dimenzije
Regulator pritiska jednostepeni
KHS 2
3
Qmax 10 m /h ravni 5/4"-5/4"
3
KHS 40 Qmax 40 m /h ravni 5/4"-5/4"
3
36-50KHS2-5AA1
Regulator pritiska dvostepeni
EKB 10 Qmax 10 m /h ravni
EKB 10 Qmax 10 m /h ugaoni
EKB 25 Qmax 25 m /h ravni
EKB 25 Qmax 25 m /h ugaoni
Maksimalni ulazni pritisak: 4 bar
Izlazni pritisak: 13 mbar – 100 mbar
Gasni Fini Filter KF Gázgép
KF-25 ravni
1"- 6 bar
36-502473001
€ 29,39
€ 35,27
KF-40
DN 40 10 bar
36-501578101
€ 214,37
€ 257,24
KF-50
DN 50 10 bar
36-501579101
€ 214,37
€ 257,24
KF-80
DN 80 6 bar
36-501581101
€ 567,84
€ 681,41
KF-100
DN 100 6 bar
36-501534101
€ 580,00
€ 696,00
Kućna regulaciona stanica za podzemno
ugradnje komplet sa KHS-40 regulatorom
36-50FS03KHS4
€ 688,61
€ 826,33
GAS-FIT Kompresiona spojnica
Pe-čelik za zavarivanje čelika
32-DN25
36-200017031
€ 9,50
€ 11,40
63-DN50
36-200037001
€ 53,84
€ 64,61
GAS-FIT Kompresiona spojnica
Pe-čelik sa spoljnim navojem
20-R1/2”
25-R3/4"
32-R1”
63-G2"
36-200001001
36-200090001
36-200010001
36-200071001
€ 5,49
€ 6,18
€ 6,87
€ 38,41
€ 6,59
€ 7,42
€ 8,24
€ 46,09
Alat za kompresione spojnice
20-40
63
36-501960001
36-502712001
€ 103,49
€ 239,99
€ 124,19
€ 287,99
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
42
XIX. IZDANJE
GASNE PRIRUBNIČKE slavine
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Naziv
Dimenzije
Kuglasta slavina za gas
KPC-G PN16 DP VX PB
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
91-A954003
91-A954004
91-A954005
91-A954006
91-A954007
91-A954008
91-A954009
91-A954010
91-A954011
91-A954012
€ 44,10
€ 50,80
€ 52,30
€ 57,70
€ 74,60
€ 90,10
€ 124,20
€ 225,90
€ 306,60
€ 725,30
€ 52,92
€ 60,96
€ 62,76
€ 69,24
€ 89,52
€ 108,12
€ 149,04
€ 271,08
€ 367,92
€ 870,36
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
91-A950001
91-A950002
91-A950003
91-A950004
91-A950005
91-A950006
91-A950007
91-A950008
91-A950009
91-A950010
91-A950011
€ 43,90
€ 47,10
€ 52,40
€ 67,70
€ 70,30
€ 81,60
€ 116,20
€ 148,30
€ 204,40
€ 409,00
€ 530,80
€ 52,68
€ 56,52
€ 62,88
€ 81,24
€ 84,36
€ 97,92
€ 139,44
€ 177,96
€ 245,28
€ 490,80
€ 636,96
91-A950012
91-A950013
91-A905471
€ 1380,70
€ 2542,00
€ 2946,80
€ 1656,84
€ 3050,40
€ 3536,16
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
91-A951001
91-A951002
91-A950159
91-A950173
91-A950172
91-A950959
91-A950081
91-A950157
91-A951229
€ 51,30
€ 55,80
€ 57,70
€ 67,90
€ 77,30
€ 89,70
€ 125,10
€ 177,90
€ 384,80
€ 61,56
€ 66,96
€ 69,24
€ 81,48
€ 92,76
€ 107,64
€ 150,12
€ 213,48
€ 461,76
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
*DN 150
91-A956023
91-A956025
91-A956026
91-A956028
91-A956029
91-A956034
€ 91,80
€ 134,50
€ 159,70
€ 255,60
€ 337,20
€ 1102,10
€ 110,16
€ 161,40
€ 191,64
€ 306,72
€ 404,64
€ 1322,52
91-A956063
91-A956065
91-A956066
91-A956068
91-A956069
91-A956071
€ 111,70
€ 160,60
€ 198,70
€ 377,90
€ 464,00
€ 1188,60
€ 134,04
€ 192,72
€ 238,44
€ 453,48
€ 556,80
€ 1426,32
Kućište
Kugla
O-ring
Ugradna dužina
Prirubnice
Temperatura
GGG-40
Ms 58
Vitron
DIN 3202 F4, F5
DIN 2543 PN16
-20ºC / +60ºC
Kuglasta slavina za gas
KPN-G PN16 DP VX PX
Kućište
Kugla
O-ring
Ugradna dužina
Prirubnice
Temperatura
GGG-40
X5 Cr Ni 18 9
Vitron
DIN 3202 F18
DIN 2543 PN16
-20ºC / +60ºC
SA REDUKTOROM
DN 200
DN 250
KPV-G DN 250
Kuglasta slavina za gas
KPN-G PN40 DP VX PX
Kućište
Kugla
O-ring
Ugradna dužina
Prirubnice
Temperatura
Prirubnice
GGG-40
X5 Cr Ni 18 9
Vitron
DIN 3202 F18
DIN 2545 PN40
-20ºC / +60ºC
DIN 2545 PN40
Kuglasta slavina za gas
KPF-G ANSI 150 DP VX PX
Kućište
Kugla
O-ring
Temperatura
Ugradna dužina
Prirubnice
St 52-3
X5 Cr Ni 18 10
Vitron
-20ºC / +60ºC
ANSI B16.10
API 6D
ANSI B16.5
*sa reduktorom
Kuglasta slavina za gas
KPF-G ANSI 300 DP VX PX
Kućište
Kugla
O-ring
Temperatura
Ugradna dužina
Prirubnice
St 52-3
X5 Cr Ni 18 9
Vitron
-20ºC / +60ºC
ANSI B16.10
API 6D
ANSI B16.5
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
*DN 150
*sa reduktorom
43
XIX. IZDANJE
KUGLASTE SLAVINE ZA GAS Kovina-Herz
Naziv
Y-filter za gas sa UU navojem
KOVINA
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2" FP319
3/4" FP320
1" FP321
02-130004K77Y
02-130006K77Y
02-130008K77Y
€ 3,57
€ 4,29
€ 7,06
€ 4,28
€ 5,15
€ 8,47
1/4" KV300
3/8" KV301
1/2" KV302
3/4" KV303
1" KV304
5/4" KV305
6/4" KV306
2" KV307
02-130000K950
02-130002K950
02-130004K950
02-130006K950
02-130008K950
02-130010K950
02-130012K950
02-130016K950
€ 3,14
€ 3,20
€ 3,70
€ 5,15
€ 8,17
€ 12,13
€ 17,43
€ 28,08
€ 3,77
€ 3,84
€ 4,44
€ 6,18
€ 9,80
€ 14,56
€ 20,92
€ 33,70
3/8" KV3010
1/2" KV3020
3/4" KV3030
1" KV3040
5/4" KV3050
6/4" KV3060
2" KV3070
02-130002K77
02-130004K77
02-130006K77
02-130008K77
02-130010K77
02-130012K77
02-130016K77
€ 2,68
€ 3,09
€ 4,23
€ 7,05
€ 10,07
€ 16,04
€ 24,03
€ 3,22
€ 3,71
€ 5,08
€ 8,46
€ 12,08
€ 19,25
€ 28,84
1/2" FIX KV3021
3/4" FIX KV3031
1" FIX KV3041
5/4" FIX KV3051
6/4'' FIX KV3061
2'' FIX KV3071
02-160504K77
02-160506K77
02-160508K77
02-160510K77
02-160512K77
02-160516K77
€ 3,22
€ 4,46
€ 7,37
€ 10,38
€ 16,85
€ 25,22
€ 3,86
€ 5,35
€ 8,84
€ 12,46
€ 20,22
€ 30,26
1/2" KV 302TAS
3/4" KV 303TAS
1" KV 304TAS
02-130004K970
02-130006K970
02-130008K970
€ 14,53
€ 18,74
€ 24,25
€ 17,44
€ 22,49
€ 29,10
1/2" KV372
02-KV372
€ 2,73
€ 3,28
1/2" KV372V
02-KV372V
€ 2,99
€ 3,59
3/4" IM-1
02-IM1034
€ 6,92
€ 8,30
PN 6
Kuglasta Slavina za gas sa UU
navojem
KOVINA
TIP K950
PN 4
Kuglasta Slavina za gas sa UU
navojem
KOVINA
TIP K77
PN 4
Kuglasta Slavina za gas sa SU
navojem fixni
KOVINA
TIP K77
PN 4
Kuglasta Slavina sa termičkim
ventilom UU navojem
KOVINA
TIP K 970
PN 6
Kuglasti ventil za gas ugaoni
KOVINA
KV 372
Izolirajući element
IM KOVINA
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
44
XIX. IZDANJE
PE GASNA CEV
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
GASNA CEV RUMA PLAST
20 x 3
25 x 3
32 x 3
40 x 3.7
50 x 4.6
63 x 5.8
75 x 6.8
90 x 8.2
110 x 10
125 x 11.4
140 x 12.8
160 x 14.6
180 x 16.4
200 x 18.2
225 x 20.5
250 x 22.7
TIP S-5 PE 100
SDR 11 PN10
37-291100020H
37-291100025H
37-291100032H
37-291100040H
37-291100050H
37-291100063H
37-291100075H
37-291100090H
37-291100110H
37-291100125H
37-291100140H
37-291100160H
37-291100180H
37-291100200H
37-291100225H
37-291100250H
€ 0,50
€ 0,66
€ 0,88
€ 1,33
€ 2,08
€ 2,99
€ 4,58
€ 6,64
€ 9,82
€ 12,73
€ 15,86
€ 20,63
€ 26,08
€ 32,21
€ 40,56
€ 50,16
€ 0,60
€ 0,79
€ 1,05
€ 1,60
€ 2,49
€ 3,59
€ 5,50
€ 7,96
€ 11,78
€ 15,28
€ 19,04
€ 24,75
€ 31,29
€ 38,65
€ 48,67
€ 60,19
Cene bez transporta
POLIFUZIONI I ELEKTRO FUZIONI fitinzi
Naziv
Dimenzija
Podzemna kuglasta slavina
SDR 11 PE 100
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d110
d125
d160
d180
d200
d225
d 20 - d 225
Produžno vreteno
Ključ za pe ventil
Livena kapa
Za podzemnu slavinu
POLIFUZIONI fitinzi
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
36-193103031F
36-193103207F
36-193103208F
36-193103209F
36-193103210F
36-193103036F
36-193103202F
36-193103213F
36-193103039F
36-193103040F
36-193103042F
36-193103043F
36-193103044F
36-193103045F
36-173103056F
36-173103084F
€ 79,24
€ 79,24
€ 51,52
€ 55,75
€ 108,08
€ 112,51
€ 200,09
€ 146,22
€ 207,58
€ 220,16
€ 508,54
€ 601,72
€ 656,67
€ 2561,67
€ 32,82
€ 50,56
€ 95,09
€ 95,09
€ 61,82
€ 66,90
€ 129,70
€ 135,01
€ 240,11
€ 175,46
€ 249,10
€ 264,19
€ 610,25
€ 722,06
€ 788,00
€ 3074,00
€ 39,38
€ 60,67
37-GASKAPASLO
€ 80,00
€ 96,00
U PONUDI PREMA UPITU KUPCA !
U PONUDI PREMA UPITU KUPCA !
GASNI ELEKTRO fiting
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Šifra
45
XIX. IZDANJE
FLEKSIBILNA CREVA za gas i pomoćni materijal za gasovod
Naziv
Fleksibilna cev za gas
US navoj sa jednim holenderom
OZON
Fleksibilna cev za gas sa
lulom SU navoj
OZON
Fleksibilna creva za MRS-G4
UU sa holanderima
SU bez holandera
Fleksibilna creva za gas
od nerđajućeg čelika
TIP M12A
TIP M16A
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
Dužina
Mini. Maks.
600
800
1000
1200
1500
2000
19-733OZ060
19-733OZ080
19-733OZ100
19-733OZ120
19-733OZ150
19-733OZ200
€ 4,08
€ 5,00
€ 5,73
€ 6,59
€ 7,77
€ 9,87
€ 4,90
€ 6,00
€ 6,88
€ 7,91
€ 9,32
€ 11,84
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
600
800
1000
1200
1500
2000
19-744OZ060
19-744OZ080
19-744OZ100
19-744OZ120
19-744OZ150
19-744OZ200
€ 5,61
€ 6,69
€ 7,62
€ 8,77
€ 10,30
€ 13,05
€ 6,73
€ 8,03
€ 9,14
€ 10,52
€ 12,36
€ 15,66
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
19-733OZ060LU
19-733OZ080LU
19-733OZ100LU
19-733OZ120LU
19-733OZ150LU
19-733OZ200LU
19-733OZ250LU
€ 4,64
€ 5,57
€ 6,39
€ 7,21
€ 8,37
€ 10,44
€ 12,51
€ 5,57
€ 6,68
€ 7,67
€ 8,65
€ 10,04
€ 12,53
€ 15,01
5/4”
5/4”
300
360
19-733054300
19-733055360
€ 11,60
€ 8,88
€ 13,92
€ 10,66
Dim.
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
800
1000
1200
1500
19-733M120800
19-733M121000
19-733M121200
19-733M121500
€ 8,74
€ 10,55
€ 12,23
€ 14,79
€ 10,49
€ 12,66
€ 14,68
€ 17,75
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
600
800
1000
1500
19-733M340600
19-733M340800
19-733M341000
19-733M341500
€ 8,65
€ 10,25
€ 12,00
€ 17,09
€ 10,38
€ 12,30
€ 14,40
€ 20,51
GAL ŠTITNIK za zaštitu gasovoda
/m
37-GALSTITNIK
€ 0,29
€ 0,35
/kg
37-GASTRAK
€ 3,70
€ 4,44
/lit
87-K20000002
€ 11,56
€ 13,87
87-TRAC1001000
€ 10,99
€ 13,19
87- DENSO90050
€ 7,89
€ 9,47
1 kom = 1 m
Traka za označavanje gasovoda
1 kg ≈ 100 m
Prajmer/ LIT
Trachet
1 lit za ≈ 5-6 m²
Izolaciona i zaštitna dvokomponentna traka
Trachet
2
Širine 100mm * 100 m – 1m
Izolaciona i zaštitna dvokomponentna traka
2
DENSO 90, 50mm*15 m – 0.75 m
Cena po komadu
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
46
XIX. IZDANJE
ELEKTRIČNI KOTLOVI MIKOTERM
Naziv
eTronic 7000- Električni blok kotao
sa procesorskim upravljanjem
Upravljanje kotla realizovano je preko
procesorskog modula koji kontroliše sve parametre
u kotlu i preko koga se vrši samo podešavanje
kotla. Veliki i pregledan displej omogućuje lako
podešavanje koje se vrši preko 4 tastera ispod
displeja.
Naziv
Zidni električni kotlovi sa poseduju presostatom za
siguran i pouzdan rad, koji obezbeđuje adekvatni
pritisak.Udari električne mreže su prevaziđeni
zahvaljujući trostepenoj automatici koja obezbeđuje
sukcesivno uključivanje grejnih grupa.U samom
kotlu se nalaze automatski osigurači sa impulsnom
komandom koja obezbeđuje isključenje kotla usled
nekog u električnog kvara.
Naziv
Ovi kotlovi poseduju sve komponente jedne
kotlarnice.Oni u sebi sadrže elektro kotao sa svim
komponentama, ekspanzionu posudu, pumpu i
termomanometar.Kompletna automatika uključujući
i cirkulacionu pumpu povezana je fabrički, što
drastično smanjuje vreme montaže samog kotla.
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
47
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
6 Kw
33-ETRO700006
€ 450,00
€ 540,00
9 Kw
33-ETRO700009
€ 465,00
€ 558,00
12 Kw
33-ETRO700012
€ 475,00
€ 570,00
18 Kw
33-ETRO700018
€ 550,00
€ 660,00
24 Kw
33-ETRO700024
€ 590,00
€ 708,00
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
6 Kw
33-EMTK000006
€ 180,00
€ 216,00
9 Kw
33-EMTK000009
€ 200,00
€ 240,00
12 Kw
33-EMTK000012
€ 200,00
€ 240,00
18 Kw
33-EMTK000018
€ 220,00
€ 264,00
24 Kw
33-EMTK000024
€ 230,00
€ 276,00
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
6 Kw
33-EMDR000006
€ 340,00
€ 408,00
9 Kw
33-EMDR000009
€ 360,00
€ 432,00
12 Kw
33-EMDR000012
€ 370,00
€ 444,00
18 Kw
33-EMDR000018
€ 420,00
€ 504,00
XIX. IZDANJE
Naziv
Kotlovi se odlikuju velikim stepenom iskorišćenja i
veoma preciznom regulacijom radne temperature
Automatska odzraka je postavljena na vrhu suda
tako da vazduh ne može prouzrokovati probleme
sa grejačima.Trostepena regulacija obezbeđuje
dobru regulaciju snage kotla i precizan izbor
potrebne temperature u sistemu grejanja.
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
30 Kw
33-EMTK000030
€ 340,00
€ 408,00
36 Kw
33-EMTK000036
€ 370,00
€ 444,00
40 Kw
33-EMTK000042
€ 450,00
€ 540,00
48 Kw
33-EMTK000045
€ 500,00
€ 600,00
50 Kw
33-EMTK000050
€ 600,00
€ 720,00
60 Kw
33-EMTK000060
€ 700,00
€ 840,00
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
25 kW
30 kW
40 kW
85-VL1A024
85-VL1A025
85-VL1A026
€ 1990,00
€ 2274,00
€ 2699,00
€ 2388,00
€ 2728,80
€ 3238,80
85-7435820
85-7435821
€ 506,00
€ 637,00
€ 607,20
€ 764,40
85-Z006950
85-Z006951
€ 97,00
€ 107,00
€ 116,40
€ 128,40
85-7143845
€ 112,00
€ 134,40
29-9938FR1240
€ 14,70
€ 17,64
KOTLOVI na čvrsto gorivo
Naziv
Viessmann
Kotao za grejanje na drva prema principu
pirolize
Vitoligno 100-S
Tip VL1A
■
■
■
■
■
■
Kotao od čelika za cepanice dužine do 50 cm
Dobra iskorišćenost goriva visokom efikasnošću i niskom temperaturom dimnih gasova
Princip pirolize sa modulacionim usisnim ventilatorom
Ložište od silicijum-karbida
Ručno podesive klapne za primarni i sekundarni vazduh
Jednostavno rukovanje i brza montaža
Set za podizanje temperature povratnog
voda
DN25
DN32
Sastoji se od:
• 2 kuglaste slavine sa termometrima
• termičkog regulacionog ventila
• toplote izolacije
• nepovratne klapne
• cirkulacione pumpe Wilo RS 25/4 ili RS 30/6
Mali razdelnik sa:
• sigurnosnom grupom
• toplotnom izolacijom
Uređaj za sigurno odvođenje toplote
Regulator promaje FR 124
sa SN ¾“
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
48
25-30 Kw
40 Kw
XIX. IZDANJE
ALUMINIJUMSKI radijatori
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
13-EF00096350
13-EF00096500
13-EF00096600
€ 4,39
€ 5,70
€ 6,09
€ 5,27
€ 6,84
€ 7,31
Δ T 50
EVERFAMILY
AL člankasti radijatori
Visina 350 133 W
Visina 500 166 W
Visina 600 202 W
AKCIJA –uz kupljenih 10 rebara poklanjamo par držača EH 1299
Nosač AL radijatora
13-EH12990000
€ 0,78
€ 0,94
13-EH13000000
€ 0,43
€ 0,52
13-EH95561000
€ 0,17
€ 0,20
13-EH95560000
13-011513003
€ 0,06
€ 0,13
€ 0,07
€ 0,16
13-EH12980000
€ 2,31
€ 2,77
13-000338-1L
13-000338-1R
€ 0,33
€ 0,33
€ 0,40
€ 0,40
13-KLD87900B
€ 0,03
€ 0,04
13-KLD88000A
€ 1,00
€ 1,20
10-R200X001
10-R200X002
€ 2,79
€ 2,79
€ 3,35
€ 3,35
13-05GLOBODS
€ 0,17
€ 0,20
Artikal EH 1299
Prava konzola sa šrafom i
tiplom
Artikal EH 1300
Radijatorska nipla
1“
Artikal EH 9556
Klingerit zaptivač
Artikal EH 9556
Set:Reducir sa zaptivačem,
čep,odzraka i ključ
Artikal 1298
Artikal KLD 849
Čep za AL radijatore levi
Čep za AL radijatore desni
1”
1”
Artikal 338
Silikonski zaptivač za čep
Artikal KLD879-B
Plastični ključ za zavrtanje
čepova i reducira
Artikal KLD 880
Automatski odzračni čep
1" desni
1" levi
R200
Odstojnik radijatora
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
49
XIX. IZDANJE
ALUMINIJUMSKI radijatori
Naziv
Snaga
Radijatori aluminijumski
GLOBAL VOX
350
500
600
800
Δ T 50
120 W
161 W
185 W
231 W
Radijatori aluminijumski
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
13-05ACG100V
13-05ACG300V
13-05ACG400V
13-05ACG500V
€ 6,89
€ 7,18
€ 7,47
€ 9,46
€ 8,27
€ 8,62
€ 8,96
€ 11,35
13-TRIP657350
13-TRIP657500
13-TRIP657600
13-TRIP657800
€ 6,35
€ 6,24
€ 6,69
€ 7,93
€ 7,62
€ 7,49
€ 8,03
€ 9,52
Δ T 50
ALU-KAL TRIPLO
350
500
600
800
113 W
149 W
173 W
216 W
LIVENI radijatori
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
97,70 W
200/250 280/6
13-2002502806
€ 7,43
€ 8,92
100,40 W
350/160 430/4
13-3501604304
€ 6,71
€ 8,05
€ 11,66
Snaga
LIVENI RADIJATORI
TERMIK
125,20 W
350/220 430/5
13-3502204305
€ 9,72
67,00 W
500/ 70 580/2
13-5007005802
€ 5,13
€ 6,16
99,00 W
500/110 580/3
13-5001105803
€ 7,20
€ 8,64
139,10 W
500/160 580/4
13-5001605804
€ 9,25
€ 11,10
120,90 W
600/110 680/3
13-6001106803
€ 7,86
€ 9,43
157,00 W
600/160 680/4
13-6001606804
€ 10,67
€ 12,80
135,80 W
800/110 880/3
13-8001108803
€ 10,90
€ 13,08
191,90 W
800/160 880/4
13-8001608804
€ 14,68
€ 17,62
KUD
13-KUD
€ 0,32
€ 0,38
NUT
13-NUT
€ 0,33
€ 0,40
PUT
13-PUT
€ 0,53
€ 0,64
€ 0,73
ZRENJANIN
RADIJATORSKA NIPLA
5/4"
13-NIPL54
€ 0,61
RADIJATORSKI ČEP
5/4"
13-CEP5/4
€ 0,82
€ 0,98
RADIJATORSKI REDUCIR
5/4"-1/2"
13-RED5412
€ 0,82
€ 0,98
RADIJATORSKI REDUCIR
5/4"-3/4"
13-RED5434
€ 0,82
€ 0,98
RADIJATORSKI REDUCIR
5/4"-3/8"
13-RED5438
€ 0,82
€ 0,98
5/4"
07-030120010
€ 0,14
€ 0,17
KLINGERIT
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
50
XIX. IZDANJE
CEVASTI radijatori
Naziv
Snaga
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
500
500
600
500
600
500
600
500
600
500
600
400 W
620 W
750 W
1060 W
1270 W
1120 W
1350 W
1500 W
1800 W
1620 W
1950 W
32-YE0600500
32-YE0800500
32-YE0800600
32-YE1000500
32-YE1000600
32-YE1200500
32-YE1200600
32-YE1500500
32-YE1500600
32-YE1800500
32-YE1800600
€ 20,64
€ 24,26
€ 26,78
€ 27,70
€ 30,61
€ 31,52
€ 35,50
€ 40,89
€ 45,93
€ 45,09
€ 50,01
€ 24,77
€ 29,11
€ 32,14
€ 33,24
€ 36,73
€ 37,82
€ 42,60
€ 49,07
€ 55,12
€ 54,11
€ 60,01
510
610
510
610
710
510
610
710
510
610
918 W
1060 W
1037 W
1198 W
1392 W
1234 W
1408 W
1582 W
1505 W
1734 W
32-EU1090510
32-EU1090610
32-EU1230510
32-EU1230610
32-EU1230710
32-EU1460510
32-EU1460610
32-EU1460710
32-EU1830510
32-EU1830610
€ 37,00
€ 38,00
€ 41,00
€ 42,00
€ 45,00
€ 42,00
€ 43,00
€ 47,00
€ 48,00
€ 51,00
€ 44,40
€ 45,60
€ 49,20
€ 50,40
€ 54,00
€ 50,40
€ 51,60
€ 56,40
€ 57,60
€ 61,20
32-YW1200600L
32-YW1500600L
32-YW1800600L
€ 95,87
€ 110,68
€ 137,35
€ 115,04
€ 132,82
€ 164,82
33-MEK10000
33-MEK12000
33-MEK15000
33-MEK20000
€ 31,42
€ 31,42
€ 31,42
€ 33,46
€ 37,70
€ 37,70
€ 37,70
€ 40,15
Dimenzije
A
B
Plastificirani ravni
cevasti radijator
600 x
sa nosačima, vijcima tiplama i 800 x
odzrakom
800 x
1000 x
1000 x
1200 x
1200 x
1500 x
1500 x
1800 x
1800 x
Plastificirani lučni
cevasti radijator
sa nosačima, čepom i
odzrakom
„EURO“
1090 x
1090 x
1230 x
1230 x
1230 x
1460 x
1460 x
1460 x
1830 x
1830 x
Hromirani lučni
cevasti radijator
sa nosačima, vijcima tiplama i
odzrakom
1200 x 600
1500 x 600
1800 x 600
Električni grejač za
radijatore ½“
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
MEK
MEK
MEK
MEK
- 10 -S
- 12 -S
- 15 -S
- 20 -S
1350 W
1800 W
1950 W
1000W
1200W
1500W
2000W
51
XIX. IZDANJE
PANELNI radijatori ELMA
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
600 x 400
13-600220400E
€ 21,30
€ 25,56
600 x 600
13-600220600E
€ 31,00
€ 37,20
600 x 800
13-600220800E
€ 39,00
€ 46,80
nosača i odstojnika za
600 x 1000
13-600221000E
€ 43,90
€ 52,68
postavljanje radijatora, kao i
600 x 1200
13-600221200E
€ 52,30
€ 62,76
600 x 1400
13-600221400E
€ 60,00
€ 72,00
600 x 1600
13-600221600E
€ 68,40
€ 82,08
600 x 1800
13-600221800E
€ 76,20
€ 91,44
600 x 2000
13-600222000E
€ 87,50
€ 105,00
600 x 2200
13-600222200E
€ 92,30
€ 110,76
600 x 2400
13-600222400E
€ 102,60
€ 123,12
Naziv
Dimenzija
ELMA PANELNI
RADIJATOR TIP 22
U pakovanju se nalazi par
čep i odzračna slavina 1/2”
Ručni odzračivač
3/8”
1/2”
11-67795417
13-EH12890000
€ 0,68
€ 0,32
€ 0,82
€ 0,38
1/2”
13-EH12920000
€ 0,45
€ 0,54
1/2”
13-EH12900000
€ 0,32
€ 0,38
Ključ za ručni odzračivač
10-R87Y001
€ 0,30
€ 0,36
Držač panelnih radijatora
2xD2+NS
13-05IMPERIAL
€ 1,15
€ 1,38
VS 620
Artikal EH 1289
Ručni odzračivač sa
točkićem
Artikal EH 1292
Niklovani čep
Artikal EH 1290
ZA IMAS RADIJATORE
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
52
XIX. IZDANJE
PANELNI radijatori JUGOTERM
Sa čepom i odzrakom. Uz svaki radijator poklon L-nosači!
Dimenzija
Watt
90/70/20 °C
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
TIP 22
300 x 1000
300 x 1200
300 x 1400
300 x 1600
300 x 1800
300 x 2000
300 x 2200
1244 W
1493 W
1742 W
1990 W
2239 W
2488 W
2737 W
13-300221000J
13-300221200J
13-300221400J
13-300221600J
13-300221800J
13-300222000J
13-300222200J
€ 39,08
€ 46,92
€ 54,74
€ 62,54
€ 71,12
€ 78,19
€ 86,91
€ 46,90
€ 56,30
€ 65,69
€ 75,05
€ 85,34
€ 93,83
€ 104,29
761 W
1141 W
1522 W
1902 W
2282 W
2663 W
3043 W
3424 W
3804 W
4184 W
13-500220400J
13-500220600J
13-500220800J
13-500221000J
13-500221200J
13-500221400J
13-500221600J
13-500221800J
13-500222000J
13-500222200J
€ 24,61
€ 39,17
€ 44,13
€ 51,35
€ 62,77
€ 70,57
€ 79,78
€ 88,99
€ 106,80
€ 108,73
€ 29,53
€ 47,00
€ 52,96
€ 61,62
€ 75,32
€ 84,68
€ 95,74
€ 106,79
€ 128,16
€ 130,48
1224 W
1530 W
1836 W
2142 W
2448 W
2754 W
3060 W
3672 W
4284 W
4896 W
13-900220400J
13-900220500J
13-900220600J
13-900220700J
13-900220800J
13-900220900J
13-900221000J
13-900221200J
13-900221400J
13-900221600J
€ 38,04
€ 48,61
€ 56,04
€ 65,37
€ 69,57
€ 82,52
€ 88,79
€ 108,53
€ 122,02
€ 139,47
€ 45,65
€ 58,33
€ 67,25
€ 78,44
€ 83,48
€ 99,02
€ 106,55
€ 130,24
€ 146,42
€ 167,36
1395 W
1744 W
2093 W
2442 W
2790 W
3139 W
3488 W
3837 W
13-300330800J
13-300331000J
13-300331200J
13-300331400J
13-300331600J
13-300331800J
13-300332000J
13-300332200J
€ 59,78
€ 74,72
€ 89,65
€ 104,59
€ 119,53
€ 134,47
€ 149,42
€ 164,55
€ 71,74
€ 89,66
€ 107,58
€ 125,51
€ 143,44
€ 161,36
€ 179,30
€ 197,46
TIP 22
500 x 400
500 x 600
500 x 800
500 x 1000
500 x 1200
500 x 1400
500 x 1600
500 x 1800
500 x 2000
500 x 2200
TIP 22
900 x 400
900 x 500
900 x 600
900 x 700
900 x 800
900 x 900
900 x 1000
900 x 1200
900 x 1400
900 x 1600
TIP 33
300 x 800
300 x 1000
300 x 1200
300 x 1400
300 x 1600
300 x 1800
300 x 2000
300 x 2200
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
53
XIX. IZDANJE
RADIJATORSKI VENTILI
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"
11-TS3324004
€ 2,86
€ 3,43
1/2"
11-TS3314004
€ 3,02
€ 3,62
1/2"
11-RIF000MP4
€ 2,85
€ 3,42
Artikal ZD 513
1/2"
11-ZD5131212
€ 1,92
€ 2,30
Artikal KLD 810
1/2"
11-KLD810004
€ 1,97
€ 2,36
3/4"
11-KLD809006
€ 2,50
€ 3,00
Artikal EH 1250
Artikla TS-3214
1/2”
1/2”
11-EH1250001
11-TS3214004
€ 1,90
€ 2,73
€ 2,28
€ 3,28
Radijatorski navijak ugaoni za čelične cevi
TS-VALVE
Artikal TS3224
1/2"
11-TS3224004
€ 2,60
€ 3,12
3/4"
11-KLD813006
€ 2,45
€ 2,94
3/8"
1/2"
3/4"
11-68421700
11-68422100
11-68422700
€ 3,55
€ 3,42
€ 5,13
€ 4,26
€ 4,10
€ 6,16
3/8"
1/2"
3/4"
11-68381700
11-68382100
11-68382700
€ 3,45
€ 3,33
€ 4,99
€ 4,14
€ 4,00
€ 5,99
3/8"
1/2"
3/4"
11-68431700
11-68432100
11-68432700
€ 2,69
€ 3,04
€ 4,39
€ 3,23
€ 3,65
€ 5,27
Naziv
Radijatorski ventil ručni ugaoni za čelične cevi
TS-VALVE
Artikal TS-3324
Radijatorski ventil ručni ravni za čelične cevi
TS-VALVE
Artikal TS-3314
Radijatorski ventil ručni ravni za čelične cevi
MICROMETRIC
Radijatorski ventil ručni ravni za čelične cevi
Radijatorski ventil ručni ugaoni za čelične cevi
Artikal KLD 809
Radijatorski navijak ravni za čelične cevi
Artikal KLD 813
Radijatorski ventil ručni ravni za čelične cevi
RD801(RD101)
Radijatorski ventil ručni ugaoni za čelične cevi
RS802(RS102)
Radijatorski navijak ravni za čelične cevi
povratni
DD821 (DD121)
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
54
XIX. IZDANJE
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
3/8"
11-68391700
€ 2,60
€ 3,12
1/2"
11-68392100
€ 2,97
€ 3,56
3/4"
11-68392700
€ 4,32
€ 5,18
1/2"
11-1552331
€ 4,34
€ 5,21
1/2"
11-1552431
€ 4,34
€ 5,21
Radijatorski navijak ravni za čelične cevi
povratni
GP PR ½“
1/2"
11-1372341
€ 3,52
€ 4,22
Radijatorski navijak ugaoni za čelične cevi
povratni
GP EK ½“
1/2"
11-1372441
€ 3,45
€ 4,14
Set radijatorski Ventil, navijak i termoglava
RAVNI
1/2"
11-DXTDREGP
€ 17,33
€ 20,80
Set radijatorski Ventil, navijak i termoglava
UGAONI
1/2"
11-DXTDREGК
€ 17,33
€ 20,80
1/2"
3/4"
11-TS3514004
11-KLD804006
€ 4,20
€ 3,50
€ 5,04
€ 4,20
1/2"
11-TS3524004
€ 4,10
€ 4,92
11-TS7520004
€ 4,35
€ 5,22
11-EH1262DR09
€ 14,81
€ 17,77
11-EH1262TF13
€ 15,54
€ 18,65
Naziv
Radijatorski navijak ugaoni za čelične cevi
povratni
DS822 (DS122)
Radijatorski ventil ručni ravni za čelične cevi
Radijatorski ventil ručni ugaoni za čelične
cevi
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ravni za čelične cevi
Artikal TS 351
Artikal KLD 804
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ugaoni za čelične cevi
Artikal TS 352
Termostatska glava
Artikal TS 752
Aktuator za razdelnike i za radijatorske ventile
sa termostatskom regulacijom
20 V, 3W
T:4,5 min , H:3,0 mm
Artikal EH 1262
Termostatska glava 20°C-60°C
sa kapilarnom sondom dužine 1,5 m
i čaurom L=130 mm
Artilal EH 1262-H
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
55
XIX. IZDANJE
Naziv
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ravni za čelične cevi
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"
11-69222100
€ 5,74
€ 6,89
3/4"
11-69222700
€ 7,87
€ 9,44
1/2"
11-69022100
€ 5,47
€ 6,56
3/4"
11-69022700
€ 7,35
€ 8,82
TT210
11-69000100
€ 6,00
€ 7,20
TS set
1/2" PR
11-1772360
€ 11,81
€ 14,17
11-1772460
€ 12,10
€ 14,52
1/2"24x19
11-67322100
€ 3,31
€ 3,97
1/2"24x19
11-67122100
€ 3,22
€ 3,86
1/2"24x19
11-67362100
€ 2,98
€ 3,58
1/2"24x19
11-67162100
€ 2,88
€ 3,46
1/2"24x19
11-69322100
€ 5,56
€ 6,67
RD201
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ugaoni za čelične cevi
RS202
Termostatska glava sa tečnim punjenjem
0-30 C
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ravni
U setu se nalaze termostatski radijatorski ventil
TS-90, ravni i termostatska glava STANDARD
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ugaoni
TS set
1/2" EK
U setu se nalaze termostatski radijatorski ventil
TS-90, ugaoni i termostatska glava STANDARD
Radijatorski ventil ravni za Cu i PE cevi
RD111
Radijatorski ventil ugaoni za Cu i PE cevi
RS112
Radijatorski navijak ravni za Cu i PE cevi
DD131
Radijatorski navijak ugaoni za Cu i PE cevi
DS132
Radijatorski ventil za termostatsku regulaciju
ravni za Cu i PE cevi
RD211
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
56
XIX. IZDANJE
Naziv
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za Cu i PE cevi
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"-24x19
11-69122100
€ 5,32
€ 6,38
3/4"
11-KLD814006
€ 2,50
€ 3,00
3/4"
11-KLD816006
€ 2,13
€ 2,56
11-H53412
€ 19,00
€ 22,80
RS212
Radijatorski ventil ručni ugaoni sa
spojnicama
Euroconus ¾”-20 Pex-Al-Pex
Artikal KLD 814
Radijatorski navijak ugaoni sa spojnicama
Euroconus ¾”-20 Pex-Al-Pex
Artikal KLD 816
Radijatorski ventil sa termoglavom i
usponskom cevi
3/4”-20
za jednocevne i dvocevne sistem
sa spojnicama
Euroconus ¾”-20 Pex-Al-Pex
SUPER CENA
50% protoka
Artikal NA 11
Gornji radijatorski ventil za jedno i dvocevni
sistem :
- ručna regulacija
M300
- termostatska regulacija
M320
- termostatska regulacija ručni točak M330
1/2"-24x19
1/2"-24x19
1/2"-24x19
11-68062100
11-68102100
11-68122100
€ 4,81
€ 6,06
€ 7,40
€ 5,77
€ 7,27
€ 8,88
1/2"-24x19
1/2"-24x19
1/2"-24x19
1/2"-24x19
11-68142100
11-68152100
11-69142100
11-69152100
€ 6,91
€ 6,54
€ 8,27
€ 7,81
€ 8,29
€ 7,85
€ 9,92
€ 9,37
Ø 16-595
Ø 16-900
07-A1940595
07-A1940900
€ 1,71
€ 2,83
€ 2,05
€ 3,40
Kompresiona spojnica za bakarne cevi
TR91 navoj 24x19
15mm
16mm
18mm
11-67760015
11-67760016
11-67760018
€ 0,75
€ 0,74
€ 0,68
€ 0,90
€ 0,89
€ 0,82
Kompresiona spojnica za plastične cevi
TP95 navoj 24x19
16x2
17x2
18x2
20x2
11-67781612
11-67781713
11-67781814
11-67782016
€ 1,07
€ 1,16
€ 0,97
€ 1,22
€ 1,28
€ 1,39
€ 1,16
€ 1,46
16x2
18x2
20x2
11-67821612
11-67821814
11-67822016
€ 1,03
€ 1,04
€ 1,29
€ 1,24
€ 1,25
€ 1,55
Donji radijatorski navijak :
- jednocevni sa povezom iz poda
- dvocevni sa povezom iz poda
- jednocevni sa povezom iz zida
- dvocevni sa povezom iz zida
M340
M350
M360
M370
Hromirana povezna čelična cev
A194
Kompresiona spojnica za Alpex cevi
TP97 navoj 24x19
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
57
XIX. IZDANJE
Naziv
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"x18
1/2"x18
10-R356BX012
10-R356MX012
€ 15,10
€ 15,10
€ 18,12
€ 18,12
1/2"x18
1/2"x18
10-R357BX042
10-R357MX042
€ 17,51
€ 17,51
€ 21,01
€ 21,01
Ø 11
10-R171PY001
€ 0,82
€ 0,98
18/ Ø 15
10-R178X034
€ 1,56
€ 1,87
18/ Ø 18
10-R178X036
€ 1,56
€ 1,87
18 - Ø16x2
18 - Ø18x2
18 - Ø20x2
10-R179MX024
10-R179MX025
10-R179MX026
€ 1,68
€ 1,68
€ 1,68
€ 2,02
€ 2,02
€ 2,02
1/2" x 3/4”
Euroconus
11-1778442
€ 13,81
€ 16,57
1/2" x 3/4”
Euroconus
11-1778441
€ 13,44
€ 16,13
1/2" x 3/4”
Euroconus
11-1778641
€ 12,57
€ 15,08
1/2" x 3/4”
Euroconus
11-1778341
€ 12,22
€ 14,66
11-1726006
€ 5,41
€ 6,49
3/4”- Ø16x2
3/4“ -Ø18x2
3/4“ -Ø20x2
11-1609803
11-1609807
11-1609808
€ 1,41
€ 1,41
€ 1,41
€ 1,69
€ 1,69
€ 1,69
3/4“/ Ø 15
3/4“ /Ø 18
11-1627615
11-1627618
€ 1,34
€ 1,34
€ 1,61
€ 1,61
Radijatorski ventili sa uronskom cevi
(za cevaste radijatore) povez iz poda
R 356B/1 dvocevni
R 356M/1 jednocevni
Radijatorski ventili sa uronskom cevi
(za cevaste radijatore) povez iz zida
R 357B dvocevni
R 357M jednocevni
Plastična uronska cev
R 171
Kompresiona spojnica za Cu cevi
R178
Kompresiona spojnica za Pex-Al-Pex cevi
R179AM
Radijatorski ventili sa uronskom cevi
(za cevaste radijatore) povez iz zida
Uronska cev L=150mm
50% VUA-40 dvocevni
100% VUA-40 jednocevni
Radijatorski ventili sa uronskom cevi
(za cevaste radijatore) povez iz poda
Uronska cev L=150mm
50% VUA-40 dvocevni
100% VUA-40 jednocevni
Termostatska glava STANDARD
Sa hidrosenzorom
Opseg podešavanja 6-28°C
Kompresiona spojnica za Pex-Al-Pex cevi
Euroconus ¾”
Kompresiona spojnica za Cu cevi
Euroconus ¾”
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
58
XIX. IZDANJE
KUGLASTI VENTILI za vodu
Naziv
Šifra
Cene bez
PDV-a
3/4”
6/4”
2”
02-103006
02-103012
02-103016
€ 1,68
€ 6,25
€ 9,78
€ 2,02
€ 7,50
€ 11,74
1/2”
3/4”
1”
5/4”
6/4“
2“
02-EH1009004
02-EH1009006
02-EH1009008
02-EH1009010
02-EH1009012
02-EH1009016
€ 1,72
€ 2,37
€ 3,55
€ 5,52
€ 8,00
€ 12,00
€ 2,06
€ 2,84
€ 4,26
€ 6,62
€ 9,60
€ 14,40
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
02-130004
02-130006
02-130008
02- EH100110
02-130012
02-130016
02-130020
02-130024
02-130032
€ 2,18
€ 3,30
€ 4,91
€ 6,80
€ 11,99
€ 19,05
€ 24,65
€ 38,13
€ 72,52
€ 2,62
€ 3,96
€ 5,89
€ 8,16
€ 14,39
€ 22,86
€ 29,58
€ 45,76
€ 87,02
3/4”
02-EBMF13016
€ 3,49
€ 4,19
1/2"
3/4"
1"
02-EH101304
02-EH101306
02-EH101308
€ 1,62
€ 2,06
€ 3,40
€ 1,94
€ 2,47
€ 4,08
1/2"
3/4"
1"
02-160704
02-160706
02-160708
€ 2,51
€ 3,72
€ 5,46
€ 3,01
€ 4,46
€ 6,55
5/4"
6/4"
2"
02-160510
02-160512
02-160516
€ 8,61
€ 12,77
€ 20,95
€ 10,33
€ 15,32
€ 25,14
1/2”
3/4”
1”
02-EH100504
02-123206
02-EH100508
€ 2,63
€ 2,75
€ 5,50
€ 3,16
€ 3,30
€ 6,60
Dimenzija
Cene sa
PDV-om
Kuglasti ventil za vodu sa ručkom
UU navoj
Artikal ZD 103L FF
PN 16
Kuglasti ventil za vodu sa ručkom
UU navoj – mesing kugla
PUN PROTOK
Artikal EH 1009
Kuglasti ventil za vodu sa ručkom
UU navoj
Extra cena
Artikal Tip EH 1001
Kuglasti ventil za vodu
sa leptirom SU navoj
Kuglasti ventil za vodu
PN
20
sa leptirom
SU navoj
Artikal EH 1013
Artikal EH 1013
PN 25
Kuglasti ventil sa leptirom
redukovan protok SU navoj
Kuglasti ventil sa ručkom
redukovan protok SU navoj
Kuglasti ventil za vodu
sa holanderom
Artikal EH 1005
Artikal ZD 123 BH
Artikal EH 1005
PN 25
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
59
XIX. IZDANJE
Naziv
Kuglasti ventil za vodu sa
holenderskom spojnicom SU
navoj
Kuglasti ventil sa ispustom UU
navoj
Dimenzija
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"
3/4"
1"
5/4"
02-132204
02-132206
02-132208
02-132210
€ 3,12
€ 4,66
€ 7,27
€ 9,98
€ 3,74
€ 5,59
€ 8,72
€ 11,98
1/2"
02-EH104004
€ 2,75
€ 3,30
3/4"
02-EH104006
€ 4,05
€ 4,86
1"
02-EH104008
€ 5,45
€ 6,54
€ 5,01
€ 6,67
€ 9,60
€ 14,41
€ 21,82
€ 35,39
€ 6,01
€ 8,00
€ 11,52
€ 17,29
€ 26,18
€ 42,47
Artikal EH1040
Kuglasti ventil sa ispustom UU
navoj
Šifra
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Kuglasti ventil za vodu
sa termometrom ravni
02-133204
02-133206
02-133208
02-133010
02-133012
02-133016
1”
02-EH23321000
€ 9,86
€ 11,83
5/4”
02-EH23325400
€ 13,75
€ 16,50
5/4”
02-EH23365400
€ 16,52
€ 19,82
1/2”
02-303C04
€ 1,10
€ 1,32
Artikal EH 1111
1/2”
02-EH111104
€ 1,30
€ 1,56
Mignon kuglasti ventil UU navoj
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
02-180002
02-180003
02-180004
02-180006
€ 2,33
€ 2,33
€ 2,64
€ 3,08
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,17
€ 3,70
3/8“
02-EH12860038
€ 1,48
€ 1,78
1/2”
02-EH12870012
€ 1,50
€ 1,80
1/2"
02-179604
€ 2 ,18
€ 2,62
Artikal EH2332
Kuglasti ventil za vodu
sa termometrom ugaoni
Artikal EH2336
Mignon kuglasti ventil UU navoj
hromiran sa ručicom CRVENE i
PLAVE boje
Artikal ZD 303
Mignon kuglasti ventil SU navoj
niklovan sa ručicom CRNE boje
TIP 800 –125
Kuglasti ventil za punjenje i
pražnjenje sa kapom
Artikal EH 1287
Kuglasta slavina za punjenje i
pražnjenje sa kapom
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
60
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Naziv
Dimenzija
Kuglasta slavina za punjenje i
pražnjenje sa kapom
1/2"KP512
02-KP512
€ 3,04
€ 3,65
3/4"KP513
02-KP513
€ 4,23
€ 5,08
3/4"
02-300B0005
€ 4,22
€ 5,06
3/4”
1”
5/4“
6/4“
2“
02-EH124106
02-302N0006
02-EH124110
02-EH124112
02-EH124116
€ 3,19
€ 3,39
€ 5,56
€ 8,50
€ 12,50
€ 3,83
€ 4,07
€ 6,67
€ 10,20
€ 15,00
Kuglasti ventil sa Y filterom za
vodu
TIP 300
Hvatač nečistoće za vodu niklovan
PN 20
Artikal 302
Hvatač nečistoće za vodu
PN 16
LN 662 1/2"
02-166206
€ 3,46
€ 4,15
LN 663 3/4"
02-166306
€ 4,02
€ 4,82
LN 664 1"
02-166406
€ 6,62
€ 7,94
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
02-117004
02-117006
02-117008
02-117010
02-117012
02-117016
€ 1,98
€ 3,67
€ 4,36
€ 8,82
€ 11,84
€ 19,40
€ 2,38
€ 4,40
€ 5,23
€ 10,58
€ 14,21
€ 23,28
1/2"-3/8"
02-KV550
€ 2,49
€ 2,99
1/2"-1/2"
02-KV551
€ 2,58
€ 3,10
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
02-119104
02-119106
02-119108
02-119110
02-119112
02-119116
02-119120
02-119124
02-119132
€ 1,63
€ 2,44
€ 3,30
€ 4,86
€ 7,25
€ 10,21
€ 20,56
€ 31,04
€ 89,23
€ 1,96
€ 2,93
€ 3,96
€ 5,83
€ 8,70
€ 12,25
€ 24,67
€ 37,25
€ 107,08
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
02-119704
02-119706
02-119708
02-119710
02-119712
02-119716
€ 0,54
€ 0,60
€ 0,68
€ 0,89
€ 1,15
€ 1,49
Hvatač nečistoće za vodu
TIP 1900
Kuglasti ventil za vodu ugaoni
Nepovratni ventil - navojni
Korpa za nepovratni ventil
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
€ 0,65
€ 0,72
€ 0,82
€ 1,07
€ 1,38
€ 1,79
61
XIX. IZDANJE
SABIRNICI - RAZDELNICI
Naziv
Razdelnik sabirnik - komplet,
ravni sa ventilom za
termostatsku regulaciju
i sa regulatorom
protoka
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1” - 3 kruga
1” - 4 kruga
1” - 6 kruga
5/4” - 6 kruga
5/4” - 8 kruga
5/4”-10 kruga
16-EH23561003
16-EH23561004
16-EH23561006
16-EH23565406
16-EH23565408
16-EH23565410
€ 59,75
€ 68,05
€ 84,75
€ 99,24
€ 118,34
€ 137,47
€ 71,70
€ 81,66
€ 101,70
€ 119,09
€ 142,01
€ 164,96
1” - 3 kruga
1” - 4 kruga
5/4” - 8 kruga
5/4”-10 kruga
16-EH23611003
16-EH23611004
16-EH23615408
16-EH23615410
€ 62,69
€ 70,68
€ 119,19
€ 137,62
€ 75,23
€ 84,82
€ 143,03
€ 165,14
16-EH23100000
€ 2,45
€ 2,94
Artikal EH 2312
1”- 2 kruga
1”- 3 kruga
1”- 4 kruga
16-EH23121002
16-EH23121003
16-EH23121004
€ 5,56
€ 8,00
€ 10,17
€ 6,67
€ 9,60
€ 12,20
Sabirnik sa termostatskom
opcijom 3/4”
1”- 3 kruga
16-EH23151003
€ 11,13
€ 13,36
Artikal EH 2315
Razdelnik sa regulatorima
protoka 3/4”
1”- 3 kruga
16-EH23191003
€ 15,15
€ 18,18
11-EH1262DR09
€ 14,81
€ 17,77
Artikal EH 2356
Razdelnik sabirnik - komplet,
ugaoni sa ventilom za
termostatsku regulaciju
i sa regulatorom
protoka
Artikal EH 2361
Merač protoka razdelnika
Razdelnik sa ventilima 3/4”
Artikal EH 2319
Aktuator za razdelnike i za
radijatorske ventile sa
termostatskom regulacijom
220 V, 3W
T:4,5 min , H:3,0 mm
Kompresiona spojnica
Artikal
EH 1262
za Pex-Al-Pex
navoj 3/4” Euroconus
Artikal EH 1666
Kompresiona spojnica
za Pex-Al-Pex
navoj 3/4” Euroconus
Kompresiona spojnica
za plastične cevi
navoj 3/4” Euroconus
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
16x2
18x2
20x2
11-EH16661602
11-EH16661802
11-EH16662002
€ 0,99
€ 1,20
€ 0,99
€ 1,19
€ 1,44
€ 1,19
16x2
18X2
20x2
11-F1C101216A
11-F1C101418A
11-F1C101620A
€ 1,03
€ 1,42
€ 1,14
€ 1,24
€ 1,70
€ 1,37
16x2
20x2
11-PF1C001216
11-EH16682002
€ 0,96
€ 0,98
€ 1,15
€ 1,18
62
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
2 kruga
3 kruga
2 kruga
3 kruga
2 kruga
3 kruga
16-000300122
16-000300123
16-000300132
16-000300133
16-000300142
16-000300143
€ 4,66
€ 6,04
€ 6,72
€ 8,50
€ 8,40
€ 11,04
€ 5,59
€ 7,25
€ 8,06
€ 10,20
€ 10,08
€ 13,25
2 kruga
3 kruga
2 kruga
3 kruga
2 kruga
3 kruga
16-000200122
16-000200123
16-000200132
16-000200133
16-000200142
16-000200143
€ 4,64
€ 6,01
€ 6,63
€ 8,40
€ 8,43
€ 11,26
€ 5,57
€ 7,21
€ 7,96
€ 10,08
€ 10,12
€ 13,51
1”
5/4”
3/4"
1"
5/4"
16-EH2366001
16-KLD881C54
02-890001
02-890002
02-890003
€ 2,10
€ 1,84
€ 1,54
€ 1,71
€ 1,94
€ 2,52
€ 2,21
€ 1,85
€ 2,05
€ 2,33
1”
5/4”
16-EH2372001
16-EH2372054
€ 1,65
€ 1,85
€ 1,98
€ 2,22
3/4"
1"
5/4"
16-000310002
16-000310003
16-000310004
€ 2,12
€ 3,41
€ 3,28
€ 2,54
€ 4,09
€ 3,94
1”
16-EH23261000
€ 4,84
€ 5,81
1”
16-EH23281000
€ 3,78
€ 4,54
1/2”
10-TS53070004
€ 3,00
€ 3,60
1/2”
10-EH12761289
€ 3,00
€ 3,60
3/8"
10-R88IY002
€ 3,12
€ 3,74
R88/1
1/2"
10-R88IY003
€ 3,42
€ 4,10
Kapa hromirana
Artikal EH1547
Artikal EH1547
Artikal 823
1/2”
3/4"
1”
01-EH154704
01-EH154706
01-823N0006
Naziv
Razdelnik mesingani spoljni
navoj 1/2"
prečnik razd. 3/4"
prečnik razd. 3/4"
prečnik razd. 1"
prečnik razd. 1"
prečnik razd. 5/4"
prečnik razd. 5/4"
Razdelnik mesingani unutrašnji
navoj 1/2"
prečnik razd. 3/4"
prečnik razd. 3/4"
prečnik razd. 1"
prečnik razd. 1"
prečnik razd. 5/4"
prečnik razd. 5/4"
Držač razdelnika
Dimenzija
Arikal EH 2366
Arikal KLD 881
Držač razdelnika pocinkovani
Završetak razdelnika SN navoj
1/2”- 3/8” izlaz
Artikal EH2372
Završetak razdelnika UN navoj
1/2" - 3/8" izlaz
Završetak razdelnika
sa automatskom odzrakom,
slavinom za punjenje i
pražnjenje
Završetak
sabirnika
Artikal EH2326
sa ručnom odzrakom,
slavinom za punjenje i
pražnjenje
Automatska
odzraka sa
Artikal EH2328
nepovratnim ventilom
Artikal
TS-5307+TS-561
Automatska
odzraka sa
nepovratnim ventilom
Artikal EH1276
Automatski
odzračni ventil
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
€ 0,19
€ 0,36
€ 0,76
€ 0,23
€ 0,43
€ 0,91
63
XIX. IZDANJE
SISTEM MONTAŽE sa kompresionim spojnicama
Naziv
Dimenzija
Kompresiona spojnica za
bakarne cevi
TR91 navoj 24x19
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
15mm
16mm
18mm
11-67760015
11-67760016
11-67760018
€ 0,75
€ 0,74
€ 0,68
€ 0,90
€ 0,89
€ 0,82
16x2
17x2
18x2
20x2
11-67781612
11-67781713
11-67781814
11-67782016
€ 1,07
€ 1,16
€ 0,97
€ 1,22
€ 1,28
€ 1,39
€ 1,16
€ 1,46
16x2
18x2
20x2
11-67821612
11-67821814
11-67822016
€ 1,03
€ 1,04
€ 1,29
€ 1,24
€ 1,25
€ 1,55
3/8"-24x19
11-68559817N
€ 0,84
€ 1,01
1/2"-24x19
11-68559821N
€ 0,85
€ 1,02
1/2"-24x19
11-68549838N
€ 0,81
€ 0,97
3/4"-24x19
11-68549740N
€ 1,13
€ 1,36
24x19-24x19
11-68559822N
€ 0,88
€ 1,06
3/4"-24x19
11-68549827N
€ 1,13
€ 1,36
RC 904 SS navoj
1/2xSN-24x19
11-68549847N
€ 1,32
€ 1,58
RC 905 SU navoj
1/2xUN-24x19
11-68549856N
€ 1,43
€ 1,72
RC 906 SS navoj
24x19-24x19
11-68549865N
€ 1,34
€ 1,61
24x19-1/2" SN-24x19
11-68549870N
€ 1,74
€ 2,09
24x19-1/2"UN-24x19
11-68549879N
€ 1,78
€ 2,14
24x19 egal
11-68549890N
€ 1,57
€ 1,88
Kompresiona spojnica za
plastične cevi
TP95 navoj 24x19
Kompresiona spojnica za Alpex
cevi
TP97 navoj 24x19
Adapter za montažu PE cevi
RD900 SS navoj
Adapter za montažu PE cevi
RD903 SU navoj
Adapter za montažu PE cevi
RD902 SS navoj
Koleno
T komad
RT 907 SS navoj
T komad
RT 908 SU navoj
T komad egal
RT 911 SS navoj
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
64
XIX. IZDANJE
CIRKULACIONE PUMPE
Naziv
Tip
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Cirkulacione pumpe
UPS SEE GRUNDFOS
sa holenderom
25-40
25-60
32-40
32-60
17-GR400050
17-GR400055
17-GR400060
17-GR400065
€ 56,02
€ 67,32
€ 63,86
€ 76,85
€ 67,22
€ 80,78
€ 76,63
€ 92,22
25/1-4
25/1-6
30/1-4
30/1-6
17-004164013
17-004164014
17-004164015
17-004164016
€ 118,45
€ 129,22
€ 127,07
€ 137,84
€ 142,14
€ 155,06
€ 152,48
€ 165,41
RS 25/2
RS 25/4
RS 25/6
RS 25/7 STAR
RSG 25/8 STAR
17-004032952
17-004032954
17-004032956
17-004037310
17-004108817
€ 65,07
€ 65,74
€ 74,06
€ 92,53
€ 106,58
€ 78,08
€ 78,89
€ 88,87
€ 111,04
€ 127,90
RS 30/2
RS 30/4
RS 30/6
RS 30/7
RS 30/8
17-004033760
17-004033765
17-004033770
17-004037311
17-004108818
€ 67,15
€ 68,42
€ 76,64
€ 97,15
€ 111,60
€ 80,58
€ 82,10
€ 91,97
€ 116,58
€ 133,92
RSB 25/4
RSB 25/6
17-004103872
17-004103873
€ 60,08
€ 67,26
€ 72,10
€ 80,71
RSB 30/4
RSB 30/6
17-004103874
17-004103875
€ 62,15
€ 68,70
€ 74,58
€ 82,44
€ 2,77
€ 3,57
€ 3,32
€ 4,28
Cirkulacione pumpe
WILO YONOS PICO
Klasa energetske efikasnosti A
Min.potrošnja el.energije 4W
LSD displej sa prikazom tekuće
potrošnje u W
Cirkulacione pumpe
WILO RS
Pumpa sa 3 brzine
Dozv. područje temperature -10 °C do
+110 °C
Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
Vrsta zaštite IP 44
Nominalni prečnik Rp 1/2, Rp 1 ili
Rp 1 1/2
Maks. radni pritisak 10 bar
Cirkulacione pumpe
WILO RSB
Pumpa sa 2 brzine
Holenderi za pumpe 25
Holenderi za pumpe 30
Par 1"
Par 5/4"
17-CSOVI
17-CSOV5/4
Cirkulacione pumpe
WILO STAR-Z
STAR-Z 15TT
17-004110919
€ 137,93
€ 165,52
1“-1/2“
17-004092743
€ 4,57
€ 5,48
17-002048322
17-002048323
17-002066132
17-002066133
17-002080042
17-002080043
17-002080044
17-002080045
17-002080046
17-002080047
17-002080051
17-002080053
17-002080055
17-002080057
17-002080059
17-002080061
€ 278,74
€ 272,14
€ 316,66
€ 296,89
€ 429,23
€ 393,36
€ 543,43
€ 543,48
€ 668,91
€ 634,61
€ 495,81
€ 607,50
€ 736,02
€ 613,09
€ 668,91
€ 906,57
€ 334,49
€ 326,57
€ 379,99
€ 356,27
€ 515,08
€ 472,03
€ 652,12
€ 652,18
€ 802,69
€ 761,53
€ 594,97
€ 729,00
€ 883,22
€ 735,71
€ 802,69
€ 1087,88
17-112047390
€ 5,57
€ 6,68
Sa integrisanim vremenskim
programatorom i termostatom
Holenderi za STAR-Z 15TT
Cirkulacione pumpe
WILO TOP-S
Holenderi za TOP-S 30
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
TOP-S 30/7 1~
TOP-S 30/7 3~
TOP-S 30/10 1~
TOP-S 30/10 3~
TOP-S 40/7 1~
TOP-S 40/7 3~
TOP-S 40/10 1~
TOP-S 40/10 3~
TOP-S 40/15 1~
TOP-S 40/15 3~
TOP-S 50/7 3~
TOP-S 50/10 3~
TOP-S 50/15 3~
TOP-S 65/7 3~
TOP-S 65/10 3~
TOP-S 65/15 3~
R2“-R5/4"
65
XIX. IZDANJE
EKSPANZIONE posude i sigurnosni ventili
Naziv
Šifra
Dimenzije
08-001000005
08-001000008
08-001000012
08-001000018
08-001000025
08-001000040
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
35 lit
50 lit
08-001000035
08-001000050
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
60 lit
80 lit
100 lit
150 lit
200 lit
300 lit
500 lit
700 lit
08-001000060
08-001000080
08-001000100
08-001000150
08-001000200
08-001000300
08-001000500
08-001000700
6 lit
8 lit
10 lit
12 lit
14 lit
18 lit
08-001325006
08-001325008
08-001325010
08-001325012
08-001325014
08-001325018
8 lit
12 lit
18 lit
24 lit
08-ELB520008
08-ELB520012
08-ELB520018
08-ELB520024
€ 11,38
€ 13,12
€ 14,01
€ 15,06
€ 13,66
€ 15,74
€ 16,81
€ 18,07
35 lit
50 lit
80 lit
100 lit
150 lit
200 lit
250 lit
300 lit
500 lit
08-ELB520035
08-ELB520050
08-ELB520080
08-ELB520100
08-ELB520150
08-ELB520200
08-ELB520250
08-ELB520300
08-ELB520500
€ 23,81
€ 29,39
€ 50,45
€ 67,51
€ 92,25
€ 116,83
€ 158,49
€ 166,25
€ 256,37
€ 28,57
€ 35,27
€ 60,54
€ 81,01
€ 110,70
€ 140,20
€ 190,19
€ 199,50
€ 307,64
-10°C do +99°C
Predpunjenje 1,5 bar
Starvarem
10°C do +99°C
Predpunjenje 1,5 bar
-10°C do +99°C
Predpunjenje 1,5 bar
Flatvarem
Pljosnata ekspanziona posuda
10°C do +99°C
Predpunjenje 1 bar
ER-CE
-10°C do +99°C
Radni pritisak do 8 bara, t=99°C
ERE-ERC
10°C do +99°C
Sa nogicama
Radni pritisak do 10 bara, t=99°C
Cene sa
PDV-om
5 lit
8 lit
12 lit
18 lit
25 lit
40 lit
Extravarem
Maxivarem
Cene bez
PDV-a
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
U PONUDI PREMA
UPITU KUPCA!
SIGURNOSNI VENTILI za grejanje
Sigurnosni ventil
Tip 521
1/2" - 2.5
bar
08-40052101225
€ 3,22
€ 3,86
Artikal TS-211
1/2" - 3
3/4“ – 3
bar
bar
08-TS21100012
08-TS21100034
€ 2,50
€ 3,60
€ 3,00
€ 4,32
3/4"-1” /3 bar
3/4"-1” /6 bar
1”-5/4” /3 bar
5/4-6/4” /2.5 bar
5/4-6/4” /3 bar
5/4-6/4” /6 bar
08-WATTS3403
08-WATTS3406
08-WATTS0103
08-WATTS5402
08-WATTS5403
08-WATTS5406
€ 6,11
€ 6,80
€ 18,97
€ 34,05
€ 21,85
€ 21,49
€ 7,33
€ 8,16
€ 22,76
€ 40,86
€ 26,22
€ 25,79
08-40052103410B
08-40052100100B
08-40052105410B
08-40052106410B
08-40052100210B
€ 35,20
€ 41,30
€ 61,90
€ 79,40
€ 103,80
€ 42,24
€ 49,56
€ 74,28
€ 95,28
€ 124,56
Sigurnosni ventil
SV
WATTS
Sigurnosni ventil
BAŽDAREN
ICMA Art 254 ILI RASTELLI
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
3/4"1-10 bar
1"1-10 bar
5/4”1-10 bar
6/4"1-10 bar
2" 1-10 bar
66
XIX. IZDANJE
MANOMETRI-TERMOMETRI
Naziv
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Manometar
-donji priključak 1/4"
Ø 63 0- 6 bar
Ø 63 0-10 bar
22-A002368
22-A002369
€ 1,99
€ 1,99
€ 2,39
€ 2,39
-donji priključak 1/2"
IKA
Ø 100 0- 6 bar
22-A002371
€ 4,64
€ 5,57
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0-10 bar
22-1PB320418LF
22-1PB320618LF
22-1PB321018LF
€ 3,52
€ 3,52
€ 3,52
€ 4,22
€ 4,22
€ 4,22
0-10 bar
22-1PA320181LF
€ 3,18
€ 3,82
22-A063716
€ 8,01
€ 9,61
22-A063717
€ 6,82
€ 8,18
22-A002360
22-A002359
22-A000278
22-A021910
€ 2,76
€ 3,25
€ 3,95
€ 3,67
€ 3,31
€ 3,90
€ 4,74
€ 4,40
22-919035506
€ 19,99
€ 23,99
22-A002367
€ 5,54
€ 6,65
0- 6 bar
0-10 bar
0-16 bar
0-25 bar
22-MM01306013
22-MM01311013
22-MM01311613
22-MM01312513
€ 17,64
€ 17,64
€ 17,64
€ 23,43
€ 21,17
€ 21,17
€ 21,17
€ 28,12
0-100 mbar
0-160 mbar
0-250 mbar
0-400 mbar
0-600 mbar
22-MM17321013
22-MM17321613
22-MM17322513
22-MM17324012
22-MM17326013
€ 58,86
€ 58,86
€ 58,86
€ 58,86
€ 58,86
€ 70,63
€ 70,63
€ 70,63
€ 70,63
€ 70,63
22-MANVENTIL
€ 22,00
€ 26,40
22-MANVENTIP
€ 17,00
€ 20,40
02-EH104004
€ 2,75
€ 3,30
Manometar
- priključak pozadi 1/4"
Ø 63
Manometar
-donji priključak 1/4"
Ø 63 CEWAL
Termometar živin
ugaoni
0- 200°C
IKA
Termometar živin
ravni
1/2"
0- 200°C
IKA
Termometar
-priljučak pozadi do 120°C
1/2"
IKA
Termometar
- priljučak pozadi ½“,
Od -20°C do +60°C
L=100mm
Termomanometar
- priključak pozadi
IKA
Manometri
BAŽDARENI
PREMATLAK Ø 100
kl. 1.6
Kućište metalno
Priključak mesing ½“
1/2"
Ø 60
Ø 80
Ø100
Ø80
L= 50 mm
L= 50 mm
L=50 mm
L=100 mm
Ø 100
1/2"
0-4 bar
120C
Ø 80
Manometarski ventil ½“
GASTEH
PN 25
Manometarski ventil ½“
PN 16
Kuglasti ventil sa ispustom
UU navoj
1/2"
Artikal EH1040
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
67
XIX. IZDANJE
TERMOSTATI
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Cevni Termostat
COTHERMO WPR-90GD 20-90C
29-2545610
€ 6,10
€ 7,32
Mehanički sobni termostat
29-M207900
€ 4,10
€ 4,92
29-1490012
€ 16,00
€ 19,20
29-1490063
€ 31,50
€ 37,80
29-6REV100
€ 75,70
€ 90,84
29-6TEL30.4
€ 149,00
€ 178,80
€ 14,70
€ 17,64
€ 435,00
€ 522,00
Naziv
Artikal MMG 5033-0
COMPUTHERM Q7
Žični elektronski sobni termostat
programirajući - 7 dana
COMPUTHERM Q7 RF
Bežični elektronski sobni termostat
programirajući - 7 dana
Sobni elektronski termostat
programirajući
REV 100
TEL 30.4 telefonski modem za
REV 100
29-9938FR1240
Regulator promaje FR 124
sa SN ¾“
Regulator temperature u funkciji spoljne
temperature
SMILE SDC 7-21E centralna jedinica
Komplet sadrži :
- Sonda spoljne temperature AF 20
- Sonda temperature vode KTF20
- Priključna utičnica TBS Smile
- Ugradna kutija za automatiku
29-SDC721E
DETEKTOR gasa
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Kućni gas detektor AB-370 zemni gas, TNG
29-000AB-370
€ 39,00
€ 46,80
Kućni detektor gasa KD-1-MINAL
29-KD1000000
€ 70,00
€ 84,00
Kućni detektor MONOX 500 zemni gas, TNG i CO
29-1-MO50000
€ 31,00
€ 37,20
29-42109B0180SE
€ 38,10
€ 45,72
29-000AB-454
€ 412,00
€ 494,40
29-SENSITPL4
€ 478,00
€ 573,60
29-000AB-455
€ 192,00
€ 230,40
29-SIRENA
€ 16,00
€ 19,20
Naziv
Kućni detektor SF450 Honeywell CO
Industrijski gas detektor sa sirenom
AB-454
Prijemna tabla sa detektujućom sondom u Ex izvedbi
detektuje zemni gas i TNG
Centrala za detekciju gasa
SENSITRON PL4+
4/8 ulaza za detektore 4-20mA
Detektujuća sonda AB-455 katalitički detektor, izlaz
4-20mA, Ex d IIB T4 izvedba zemni gas i TNG
Alarmna sirena/bljeskalica
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
68
XIX. IZDANJE
MEŠAONI ventili
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
29-4V5442A130
29-4V5442A148
29-4V5442A155
€ 44,90
€ 48,50
€ 58,30
€ 53,88
€ 58,20
€ 69,96
230V-50Hz
29-4M6063L109
€ 97,10
€ 116,52
DN 25 PN 6
DN 40 PN 6
DN 50 PN 6
DN 65 PN 6
DN 80 PN 6
DN 100 PN 6
DN 125 PN 6
DN 150 PN 6
29-DR025GMLA
29-DR040GFLA
29-DR050GFLA
29-DR065GFLA
29-DR080GFLA
29-DR100GFLA
29-DR125GFLA
29-DR150GFLA
€ 84,90
€ 111,90
€ 135,60
€ 163,30
€ 254,70
€ 325,70
€ 610,00
€ 1021,90
€ 101,88
€ 134,28
€ 162,72
€ 195,96
€ 305,64
€ 390,84
€ 732,00
€ 1226,28
1”
29-4VC-AQ1000
€ 25,70
€ 30,84
29-4VC4613
€ 52,70
€ 63,24
3/4" Kvs= 6.3
1" Kvs= 10
29-85270006
29-85270008
€ 12,60
€ 14,89
€ 15,12
€ 17,87
MS 3/4" Kvs= 6.3
MS 1" Kvs= 10
MS 5/4" Kvs= 16
MS 6/4" Kvs= 25
MS 2" Kvs= 40
29-11600900
29-11601100
29-11601200
29-11601300
29-11601400
€ 31,50
€ 33,40
€ 37,20
€ 55,50
€ 82,60
€ 37,80
€ 40,08
€ 44,64
€ 66,60
€ 99,12
Četvorokraki mešaoni ventil MS 3/4" Kvs= 6.3
VRG 141
MS 1" Kvs= 10
MS 5/4" Kvs= 16
MS 6/4" Kvs= 25
MS 2" Kvs= 40
29-11640300
29-11640400
29-11640500
29-11640600
29-11640700
€ 34,50
€ 34,20
€ 38,20
€ 67,80
€ 100,50
€ 41,40
€ 41,04
€ 45,84
€ 81,36
€ 120,60
230V - 50Hz
29-12101400
€ 82,20
€ 98,64
3 F 50 DN 50
3 F 65 DN 65
3 F 80 DN 80
3 F 100 DN 100
3 F 125 DN 125
3 F 150 DN 150
29-11100600
29-11100800
29-11101000
29-11101200
29-11101400
29-11101600
€ 135,60
€ 157,80
€ 218,80
€ 277,30
€ 370,30
€ 519,30
€ 162,72
€ 189,36
€ 262,56
€ 332,76
€ 444,36
€ 623,16
230 V – 50 Hz
29-12052300
€ 98,60
€ 118,32
Naziv
Četvorokraki mešaoni ventil
Navojni V5442 A
M 6063L motor za trokr. i
četvorokrake mešaone ventile
V5433 i V5442
Ugao delovanja 90°- 3 tačke
Trokraki mešaoni ventil
prirubički V5431
DR 25 GMLA
DR 40 GFLA
DR 50 GFLA
DR 65 GFLA
DR 80 GFLA
DR 100 GFLA
DR 125 GFLA
DR 150 GFLA
Prolazna slavina za motorni
pogon
AQ 1000
Dimenzije
3/4” Kvs= 6.3
1” Kvs= 10
5/4” Kvs= 16
Motorni pogon
VC4613 sa krajnjim
prekidačem
Trokraki mešaoni ventil
ART 8527
Trokraki mešaoni ventil
VRG 131
Motor za mešaoni ventil
ARA671 sa adapterom
za ventile VRG131 i VRG141
Ugao delovanja 90°
-3 tačke
Trokraki mešaoni ventil
sa prirubnicom
PN 6
Motor za prirubničke
mešaone ventile
TIP 96
Ugao delovanja 90°
-3 tačke
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
69
XIX. IZDANJE
IZMENJIVAČI toplote
Naziv
Snaga
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Za pondo grejanje
Pločasti izmenjivač SWEP
Primar 85/65°C
Sekundar 35/45°C
E5T x12 2x1/2“ -2x3/4“
6-12 kW
26-5E5T12
€ 40,26
€ 48,31
E5T x20 2x1/2“ -2x3/4“
6-24 kW
26-5E5T20
€ 50,34
€ 60,41
E5T x30 2x1/2“ -2x3/4“
14-34 kW
26-5E5T30
€ 60,39
€ 72,47
E5T x30 2x3/4“ -2x3/4“
14-34 kW
26-5E5T304R
€ 73,88
€ 88,66
Tehničke karakteristike:
Maksimalni protok
4m³/h
Maksimalni radni pritisak na 100 °C
10 bar
Radna temperatura
0°C-100°C
Standardni priključci
½“- ¾“
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
70
XIX. IZDANJE
POCINK FITINZI
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Koleno UU navojem
1/2"
01-109010
€ 0,25
€ 0,30
TIP 90
3/4"
01-109020
€ 0,36
€ 0,43
1"
01-109030
€ 0,59
€ 0,71
5/4"
01-109040
€ 0,93
€ 1,12
6/4"
01-109050
€ 1,23
€ 1,48
2"
01-109060
€ 1,80
€ 2,16
2 1/2"
01-109070
€ 3,13
€ 3,76
3"
01-109080
€ 4,81
€ 5,77
Koleno SU navojem
1/2"
01-109210
€ 0,29
€ 0,35
TIP 92
3/4"
01-109220
€ 0,43
€ 0,52
1"
01-109230
€ 0,69
€ 0,83
5/4"
01-109240
€ 1,15
€ 1,38
6/4"
01-109250
€ 1,48
€ 1,78
2"
01-109260
€ 2,11
€ 2,53
T-komad pocinkovani Egal
1/2"
01-113010
€ 0,33
€ 0,40
TIP 130
3/4"
01-113020
€ 0,49
€ 0,59
1"
01-113030
€ 0,75
€ 0,90
5/4"
01-113040
€ 1,16
€ 1,39
6/4"
01-113050
€ 1,52
€ 1,82
2"
01-113060
€ 2,24
€ 2,69
2 1/2"
01-113070
€ 4,79
€ 5,75
3"
01-113080
€ 6,32
€ 7,58
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1/2"
5/4"x3/4"
5/4"x1"
6/4"x1/2"
6/4"x3/4"
6/4"x1"
6/4"x5/4"
2"x1/2"
2"x3/4"
2"x1"
2"x5/4"
2"x6/4"
2 1/2"x6/4"
2 1/2"x2"
3"x2"
4"x3"
01-124121
01-124131
01-124132
01-124141
01-124142
01-124143
01-124151
01-124152
01-124153
01-124154
01-124161
01-124162
01-124163
01-124164
01-124165
01-124175
01-124176
01-124186
01-124198
€ 0,25
€ 0,37
€ 0,37
€ 0,62
€ 0,62
€ 0,62
€ 0,72
€ 0,72
€ 0,72
€ 0,72
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 0,99
€ 1,67
€ 1,67
€ 2,37
€ 5,26
€ 0,30
€ 0,44
€ 0,44
€ 0,74
€ 0,74
€ 0,74
€ 0,86
€ 0,86
€ 0,86
€ 0,86
€ 1,19
€ 1,19
€ 1,19
€ 1,19
€ 1,19
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,84
€ 6,31
Naziv
Reducir Nipla SU navojem
TIP 241
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
71
XIX. IZDANJE
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Spojnica
TIP 270
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
01-127010
01-127020
01-127030
01-127040
01-127050
01-127060
01-127070
01-127080
01-127090
€ 0,21
€ 0,28
€ 0,49
€ 0,67
€ 0,86
€ 1,27
€ 2,24
€ 3,32
€ 6,31
€ 0,25
€ 0,34
€ 0,59
€ 0,80
€ 1,03
€ 1,52
€ 2,69
€ 3,98
€ 7,57
Nipla sa SS navojem
TIP 280
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
01-128010
01-128020
01-128030
01-128040
01-128050
01-128060
01-128070
01-128080
01-128090
€ 0,21
€ 0,29
€ 0,41
€ 0,62
€ 0,86
€ 1,17
€ 1,97
€ 3,32
€ 5,88
€ 0,25
€ 0,35
€ 0,49
€ 0,74
€ 1,03
€ 1,40
€ 2,36
€ 3,98
€ 7,06
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
01-129010
01-129020
01-129030
01-129040
01-129050
01-129060
€ 0,18
€ 0,23
€ 0,32
€ 0,45
€ 0,54
€ 0,76
€ 0,22
€ 0,28
€ 0,38
€ 0,54
€ 0,65
€ 0,91
Kapa pocinkovana
TIP 300
1/2"
3/4"
1"
01-130010
01-130020
01-130030
€ 0,34
€ 0,39
€ 0,57
€ 0,41
€ 0,47
€ 0,68
Holender pocinkovani sa UU navojem
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
01-133010
01-133020
01-133030
01-133040
01-133050
01-133060
€ 0,80
€ 1,00
€ 1,24
€ 1,77
€ 2,41
€ 3,45
€ 0,96
€ 1,20
€ 1,49
€ 2,12
€ 2,89
€ 4,14
1/2"
3/4"
1"
5/4"
01-133110
01-133120
01-133130
01-133140
€ 0,97
€ 1,43
€ 1,74
€ 2,52
€ 1,16
€ 1,72
€ 2,09
€ 3,02
Krst
TIP 180
1/2"
3/4"
01-118010
01-118020
€ 0,73
€ 1,03
€ 0,88
€ 1,24
Ugaoni komad
TIP 221
1/2"
01-122110
€ 1,02
€ 1,22
3/4"
01-122120
€ 1,22
€ 1,46
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1"
01-124021
01-124031
01-124032
01-124043
€ 0,41
€ 0,54
€ 0,46
€ 0,76
€ 0,49
€ 0,65
€ 0,55
€ 0,91
Naziv
Čep pocinkovani
TIP 290
TIP 330
Holender pocinkovani SU navojem
TIP 331
Muf reducir
TIP 240
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
72
XIX. IZDANJE
MESINGANI FITINZI
Naziv
Dimenzija
€ 0,49
€ 0,25
€ 0,40
€ 0,54
€ 0,95
€ 1,54
€ 1,26
€ 2,09
€ 3,32
€ 8,28
€ 1,02
€ 1,58
€ 2,50
€ 6,18
€ 0,59
€ 0,30
€ 0,48
€ 0,65
€ 1,14
€ 1,85
€ 1,51
€ 2,51
€ 3,98
€ 9,94
€ 1,22
€ 1,90
€ 3,00
€ 7,42
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/2"x3/8"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
16-050270001
16-050270002
16-050270003
16-050270004
16-050245021
16-050245032
16-050245042
16-050245043
€ 0,63
€ 0,75
€ 1,05
€ 1,71
€ 0,34
€ 0,49
€ 0,97
€ 0,97
€ 0,76
€ 0,90
€ 1,26
€ 2,05
€ 0,40
€ 0,56
€ 1,16
€ 1,16
3/8"x1/4"
1/2"x1/4"
1/2"x3/8"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1"
16-050241010
16-050241020
16-050241021
16-050241032
16-050241042
16-050241043
16-050241054
€ 0,41
€ 0,55
€ 0,26
€ 0,37
€ 0,70
€ 0,60
€ 1,28
€ 0,49
€ 0,66
€ 0,31
€ 0,44
€ 0,84
€ 0,72
€ 1,54
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
1/2“
3/4“
1“
5/4“
16-050290001
16-050290002
16-050290003
16-050290004
16-050300002
16-050300003
16-050300004
16-050300005
16-050130002
16-050130003
16-050130004
16-050130005
€ 0,43
€ 0,47
€ 0,58
€ 0,81
€ 0,47
€ 0,58
€ 0,81
€ 1,40
€ 1,35
€ 2,28
€ 3,66
€ 6,86
€ 0,52
€ 0,56
€ 0,70
€ 0,97
€ 0,56
€ 0,70
€ 0,97
€ 1,68
€ 1,62
€ 2,74
€ 4,39
€ 8,23
1/2”
3/4"
1”
1/2"-30
1/2"-40
1/2"-50
3/4"-10
3/4"-15
3/4"-20
01-EH154704
01-EH154706
01-823N0006
16-000611230
16-000611240
16-000611250
16-000613410
16-000613415
16-000613420
€ 0,19
€ 0,36
€ 0,76
€ 1,00
€ 1,18
€ 1,36
€ 0,92
€ 1,09
€ 1,26
€ 0,23
€ 0,43
€ 0,91
€ 1,20
€ 1,42
€ 1,63
€ 1,10
€ 1,31
€ 1,51
10x1/2”
49-E335C410
€ 1,00
€ 1,20
Ms koleno
UU navoj
MS reducir
SU navoj
Cene sa
PDV-om
16-050280000
16-050280001
16-050280002
16-050280003
16-050280004
16-050280005
16-050092002
16-050092003
16-050092004
16-050092005
16-050090002
16-050090003
16-050090004
16-050090005
Ms koleno
SU navoj
MS reducir nipla
SS navoj
Cene bez
PDV-a
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
MS nipla
MS Spojnica
Šifra
MS čep
MS kapa
MS T komad
Kapa hromirana
Artikal EH1547
Artikal EH1547
Artikal 823
MS produživač
Prelazni komad Cu cevi hromirani
Artikal 335
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
73
XIX. IZDANJE
Naziv
Poluspojnica
SU navoj
TIP 4243g
Poluspojnica
UU navoj
TIP 4270g
MS Zidana ugaona spojnica
TIP 4472 (4471g)
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"x15
1/2"x18
1/2"x22
3/4"x15
3/4"x18
3/4"x22
3/4"x28
1"x22
1"x28
1"x35
5/4"x28
5/4"x35
5/4"x42
6/4"x35
6/4"x42
6/4"x54
2"x54
04-544243230
04-544243240
04-544243250
04-544243330
04-544243340
04-544243350
04-544243360
04-544243450
04-544243460
04-544243470
04-544243560
04-544243570
04-544243580
04-544243670
04-544243680
04-544243690
04-544243790
€ 0,26
€ 0,30
€ 0,47
€ 0,40
€ 0,42
€ 0,44
€ 1,81
€ 0,68
€ 0,69
€ 1,04
€ 1,14
€ 1,07
€ 2,20
€ 1,67
€ 2,75
€ 4,78
€ 4,78
€ 0,31
€ 0,36
€ 0,56
€ 0,48
€ 0,50
€ 0,53
€ 2,17
€ 0,82
€ 0,83
€ 1,25
€ 1,37
€ 1,28
€ 2,64
€ 2,00
€ 3,30
€ 5,74
€ 5,74
3/8"x12
3/8"x15
1/2"x15
1/2"x18
1/2"x22
3/4"x15
3/4"x18
3/4"x22
3/4"x28
1"x22
1"x28
04-544270120
04-544270130
04-544270230
04-544270240
04-544270250
04-544270330
04-544270340
04-544270350
04-544270360
04-544270450
04-544270460
€ 0,60
€ 0,26
€ 0,30
€ 0,33
€ 0,45
€ 0,66
€ 0,56
€ 0,53
€ 2,11
€ 0,78
€ 0,86
€ 0,72
€ 0,31
€ 0,36
€ 0,40
€ 0,54
€ 0,79
€ 0,67
€ 0,64
€ 2,53
€ 0,94
€ 1,03
1/2"x12
1/2"x15
1/2"x18
3/4"x18
3/4"x22
04-544472220
04-544472230
04-544472240
04-544472340
04-544472350
€ 0,97
€ 0,92
€ 0,96
€ 1,82
€ 2,18
€ 1,16
€ 1,10
€ 1,15
€ 2,18
€ 2,62
15
18
22
28
35
04-544330300
04-544330400
04-544330500
04-544330600
04-544330700
€ 1,93
€ 1,93
€ 2,89
€ 5,71
€ 8,74
€ 2,32
€ 2,32
€ 3,47
€ 6,85
€ 10,49
1/2"x15
04-544330230
€ 1,93
€ 2,32
1/2"x15
1/2"x18
3/4"x18
3/4"x22
1"x28
04-544331230
04-544331240
04-544331340
04-544331350
04-544331460
€ 1,93
€ 2,09
€ 2,82
€ 3,34
€ 5,15
€ 2,32
€ 2,51
€ 3,38
€ 4,01
€ 6,18
MS Holender
UU navoj
TIP 4330g
MS Holender
SU navoj
TIP 4331g
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
74
XIX. IZDANJE
BAKARNI FITINZI
Naziv
MS Poluholander
TIP 4384
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1/2"-15
1/2"-18
3/4"-18
3/4"-22
1"-22
04-544384230
04-544384240
04-544384340
04-544384350
04-544384450
€ 0,80
€ 1,00
€ 1,13
€ 1,33
€ 1,61
€ 0,96
€ 1,20
€ 1,36
€ 1,60
€ 1,93
12
15
18
22
28
35
42
54
04-545301200
04-545301300
04-545301400
04-545301500
04-545301600
04-545301700
04-545301800
04-545301900
€ 0,66
€ 0,37
€ 0,43
€ 0,74
€ 1,43
€ 3,79
€ 6,42
€ 9,43
€ 0,79
€ 0,44
€ 0,52
€ 0,89
€ 1,72
€ 4,55
€ 7,70
€ 11,32
12
15
18
22
28
35
42
54
04-545270200
04-545270300
04-545270400
04-545270500
04-545270600
04-545270700
04-545270800
04-545270900
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,14
€ 0,23
€ 0,52
€ 1,22
€ 2,13
€ 4,03
€ 0,14
€ 0,14
€ 0,17
€ 0,28
€ 0,62
€ 1,46
€ 2,56
€ 4,84
12
15
18
22
28
35
42
54
04-545130200
04-545130300
04-545130400
04-545130500
04-545130600
04-545130700
04-545130800
04-545130900
€ 0,48
€ 0,27
€ 0,55
€ 0,89
€ 1,63
€ 3,31
€ 8,26
€ 13,65
€ 0,58
€ 0,32
€ 0,66
€ 1,07
€ 1,96
€ 3,97
€ 9,91
€ 16,38
15x12x12
15x12x15
18x15x15
18x15x18
18x18x15
18x22x18
22x15x15
22x15x18
22x15x22
22x18x15
22x18x18
22x18x22
22x22x15
22x22x18
28x15x28
28x18x18
28x18x28
28x18x22
28x22x18
28x22x22
04-545130322
04-545130323
04-545130433
04-545130434
04-545130443
04-545130454
04-545130533
04-545130534
04-545130535
04-545130543
04-545130544
04-545130545
04-545130553
04-545130554
04-545130636
04-545130644
04-545130646
04-545130645
04-545130654
04-545130655
€ 1,46
€ 0,69
€ 0,75
€ 0,54
€ 0,88
€ 1,60
€ 1,26
€ 1,47
€ 0,73
€ 2,87
€ 1,56
€ 0,98
€ 1,95
€ 2,41
€ 1,42
€ 5,97
€ 2,21
€ 3,71
€ 2,41
€ 2,98
€ 1,75
€ 0,83
€ 0,90
€ 0,65
€ 1,06
€ 1,92
€ 1,51
€ 1,76
€ 0,88
€ 3,44
€ 1,87
€ 1,18
€ 2,34
€ 2,89
€ 1,70
€ 7,16
€ 2,65
€ 4,45
€ 2,89
€ 3,58
Cu Kapa
TIP 5301
Cu Spojnica
TIP 5270
Cu T Komad
TIP 5130
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
75
XIX. IZDANJE
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm
Ø 35 mm
Ø 42 mm
Ø 54 mm
-
04-545001300
04-545001400
04-545001500
04-545001600
04-545001700
04-545001800
04-545001900
04-545002200
€ 0,22 € 0,26
04-545002300
€ 0,45 € 0,54
04-545002400
€ 0,61 € 0,73
04-545002500
€ 1,74 € 2,09
04-545002600
€ 4,91 € 5,89
04-545002700
€ 7,09 € 8,51
04-545002800
€ 14,68 € 17,62
04-545002900
€ 0,21 € 0,25
04-545040300
€ 0,30 € 0,36
04-545040400
€ 0,44 € 0,53
04-545040500
€ 0,92 € 1,10
04-545040600
€ 2,79 € 3,35
04-545040700
€ 3,92 € 4,70
04-545040800
€ 11,24 € 13,49
04-545040900
€ 0,17
Cu Jednodelni Luk 90 stepeni
TIP 5001
Cu Dvodelni Luk 90 stepeni
TIP 5002
Cu Jednodelno koleno 45
stepeni
TIP 5040
Cu Dvodelno koleno 45
stepeni
TIP 5041
Cu Dvodelni obilazni luk
TIP 5085
Cu Jednodelni obilazni luk
TIP 5086
Cu Dvodelno koleno 90
stepeni
TIP 5090
Cu Jednodelno koleno 90
stepeni
TIP 5092
€ 0,22
€ 0,26
-
04-545041200
€ 0,76
€ 0,91
Ø18 mm
Cu T Komad
TIP 5130
Cu Dvostruki
Reducir UU
TIP 5240
Cu Jednodelni
Reducir US
TIP 5243
€ 0,52 € 0,62
€ 0,53 € 0,64
€ 0,97 € 1,16
€ 2,09 € 2,51
€ 6,14 € 7,37
€ 12,23 € 14,68
04-545041400
04-545041500
04-545041600
04-545041700
04-545041800
04-545041900
€ 0,20
€ 0,90 € 1,08
€ 2,09 € 2,51
€ 5,34 € 6,41
€ 10,13 € 12,16
€ 0,45 € 0,54
€ 0,52 € 0,62
04-545085200
04-545085300
04-545085400
04-545085500
€ 2,70 € 3,24
04-545086200
€ 1,12 € 1,34
04-545086300
€ 2,59 € 3,11
04-545086400
€ 3,26 € 3,91
04-545086500
€ 2,41 € 2,89
04-545090200
€ 0,93 € 1,12
04-545090300
€ 1,52 € 1,82
04-545090400
€ 2,09 € 2,51
04-545090500
04-545090600
04-545090700
04-545090800
04-545090900
€ 0,22
€ 0,18
€ 0,26
€ 0,24
€ 0,22
€ 0,26 € 0,31
€ 0,41 € 0,49
€ 0,76 € 0,91
€ 1,78 € 2,14
€ 4,54 € 5,45
€ 9,18 € 11,02
04-545092200
04-545092300
04-545092400
04-545092500
04-545092600
04-545092700
04-545092800
04-545092900
€ 0,49
€ 0,22 € 0,26
€ 0,41 € 0,49
€ 0,70 € 0,84
€ 1,10 € 1,32
€ 2,07 € 2,48
€ 5,67 € 6,80
€ 9,67 € 11,60
-
-
-
-
-
-
04-545130434
04-545130535
04-545130636
04-545130737
-
-
€ 0,54 € 0,65
-
€ 0,73 € 0,88
04-545130545
€ 1,42 € 1,70
04-545130646
€ 4,10 € 4,92
04-545130747
-
-
€ 2,21 € 2,65
04-545130656
€ 4,11 € 4,93
04-545130757
-
-
€ 0,59
-
04-545130323
-
€ 0,69 € 0,83
-
Ø12 mm
Ø15 mm
€ 0,20
04-545041300
-
-
Ø22 mm
-
-
-
€ 0,98 € 1,18
-
Ø28 mm
-
-
-
-
€ 1,54 € 1,85
-
€ 3,23 € 3,88
04-545130767
04-545130868
-
Ø35 mm
-
-
-
-
-
€ 4,26 € 5,11
-
€ 14,36 € 17,23
04-545130878
04-545130979
Ø42 mm
-
-
-
-
-
-
€ 13,92 € 16,70
-
€ 30,85 € 37,02
04-545130989
Ø12 mm
-
04-545240320
04-545240420
-
-
-
-
€ 25,00 € 30,00
-
Ø15 mm
-
€ 0,39 € 0,47
-
€ 0,92 € 1,10
04-545240430
04-545240530
04-545240630
-
-
-
Ø18 mm
-
-
€ 0,35 € 0,42
-
€ 0,90 € 1,08
04-545240540
€ 2,02 € 2,42
04-545240640
-
-
-
Ø22 mm
-
-
-
€ 0,61 € 0,73
-
€ 1,98 € 2,38
04-545240650
04-545240750
-
-
Ø28 mm
-
-
-
-
€ 0,97 € 1,16
-
€ 3,90 € 4,68
04-545240760
-
-
Ø35 mm
-
-
-
-
-
€ 4,80 € 5,76
-
04-545240870
-
Ø42 mm
-
-
-
-
-
-
€ 5,40 € 6,48
-
04-545240980
Ø12 mm
-
04-545243320
-
-
-
-
-
Ø15 mm
-
€ 0,27 € 0,32
-
04-545243430
04-545243530
04-545243630
-
-
-
Ø18 mm
-
-
€ 0,20 € 0,24
-
€ 0,37 € 0,44
04-545243540
€ 1,37 € 1,64
04-545243640
-
-
-
Ø22 mm
-
-
-
€ 0,38 € 0,46
-
€ 1,51 € 1,81
04-545243650
04-545243750
-
-
Ø28 mm
-
-
-
-
€ 0,62 € 0,74
-
€ 2,89 € 3,47
04-545243760
04-545243860
-
Ø35 mm
-
-
-
-
-
€ 2,04 € 2,45
-
€ 4,40 € 5,28
04-545243870
04-545243970
Ø42 mm
-
-
-
-
-
-
€ 3,67 € 4,40
-
€ 8,65 € 10,38
04-545243980
€ 10,32 € 12,38
-
€ 7,03 € 8,44
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
76
XIX. IZDANJE
POMOĆNI MATERIJAL za Cu cevi
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Držač cevi jednostruki plastični
15
18
22
28
35
04-700000151
04-700000181
04-700000221
04-700000281
04-700000351
€ 0,022
€ 0,027
€ 0,027
€ 0,045
€ 0,072
€ 0,026
€ 0,032
€ 0,032
€ 0,054
€ 0,086
Držač cevi dvostruki plastični
15
18
22
28
35
04-700000152
04-700000182
04-700000222
04-700000282
04-700000352
€ 0,041
€ 0,047
€ 0,053
€ 0,084
€ 0,161
€ 0,049
€ 0,056
€ 0,064
€ 0,101
€ 0,193
Ø 2 mm
04-544933002
€ 7,00
€ 8,40
Ø 3 mm
04-544933003
€ 7,00
€ 8,40
04-5402116
€ 16,73
€ 20,08
L-SnCu3 za meko lemljenje
Cu-Rophos 94 CuP179 za tvrdo
lemljenje
1 kg
DEGUFIT 3000
za meko lemljenje
Sastav paste :Sn -97%, Cu- 3%
250 g
04-544960011
€ 7,61
€ 9,13
250 g
04-5402112
€ 7,61
€ 9,13
100 g
04-544960021
€ 2,89
€ 3,47
Četka za čišćenje bakarnih cevi
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
04-800000015
04-800000018
04-800000022
04-800000028
04-800000035
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,59
€ 2,95
€ 3,06
€ 3,06
€ 3,06
€ 3,11
€ 3,54
Krpa za čišćenje bakarnih cevi
DEVLIES
130x60
04-800000500
€ 0,19
€ 0,23
34-EH20040000
€ 2,43
€ 2,92
DEGUSSA
za tvrdo lemljenje ili
Sekač bakarne cevi
za cevi od Ø4 do Ø32
Artikal EH2004
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
77
XIX. IZDANJE
Mapress C-čelik
Naziv
CEV
MAPRESS
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dužina šipke 6m
FI 15*1,2
FI 18*1,2
FI 22*1,5
FI 28*1,5
90-G29102000
90-G29103000
90-G29104000
90-G29105000
€ 1,08
€ 1,26
€ 1,80
€ 2,34
€ 1,30
€ 1,51
€ 2,16
€ 2,81
SPOJNICA UN
MAPRESS
FI 18-1/2"
FI 22-3/4"
53-G21803000
53-G21806000
€ 3,40
€ 3,61
€ 4,08
€ 4,33
SPOJNICA SN
MAPRESS
FI 15-1/2“
FI 18-1/2“
FI 22-3/4“
FI 28-1“
FI15
FI18
FI22
FI28
53-G21703000
53-G21704000
53-G21707000
53-G21708000
53-G20102000
53-G20103000
53-G20104000
53-G20105000
€ 3,08
€ 3,40
€ 3,61
€ 4,88
€ 1,59
€ 1,81
€ 2,12
€ 2,97
€ 3,70
€ 4,08
€ 4,33
€ 5,86
€ 1,91
€ 2,17
€ 2,54
€ 3,57
FI15
FI18
FI22
FI28
53-G20302000
53-G20303000
53-G20304000
53-G20305000
€ 1,91
€ 2,02
€ 2,12
€ 2,97
€ 2,29
€ 2,42
€ 2,54
€ 3,56
15-1/2”
53-G21603000
€ 3,82
€ 4,58
KOLENO 45ST UU
MAPRESS
FI 15
FI 18
FI 22
FI 28
53-G20602000
53-G20603000
53-G20604000
53-G20605000
€ 1,59
€ 1,81
€ 2,12
€ 2,97
€ 1,91
€ 2,17
€ 2,54
€ 3,56
KOLENO 45ST SN
MAPRESS
FI 15
FI 18
FI 22
FI 28
53-G20702000
53-G20703000
53-G20704000
53-G20705000
€ 1,91
€ 2,02
€ 2,12
€ 2,97
€ 2,29
€ 2,42
€ 2,54
€ 3,56
SPOJNICA
MAPRESS
FI15
FI18
FI22
FI28
53-G22002000
53-G22003000
53-G22004000
53-G22005000
€ 1,06
€ 1,17
€ 1,38
€ 1,70
€ 1,27
€ 1,40
€ 1,66
€ 2,04
REDUCIR
MAPRESS
FI 18-15
FI 22-18
Fi 28-15
FI 28-22
53-G22303000
53-G22306000
53-G22307000
53-G22309000
€ 1,49
€ 1,70
€ 2,55
€ 2,55
€ 1,79
€ 2,04
€ 3,06
€ 3,06
FI 15-15-15
FI 22-22-22
FI 28-28-28
53-G21002000
53-G21004000
53-G21005000
€ 2,97
€ 3,40
€ 4,67
€ 3,56
€ 4,08
€ 5,60
FI 18-15-18
FI 22-15-22
FI 22-18-22
FI 28-15-28
FI 28-18-28
FI 28-22-28
53-G21204000
53-G21206000
53-G21207000
53-G21209000
53-G21210000
53-G21211000
€ 3,18
€ 3,40
€ 3,40
€ 4,67
€ 4,67
€ 4,67
€ 3,82
€ 4,08
€ 4,08
€ 5,60
€ 5,60
€ 5,60
22-1/2-22
28-1/2-28
53-G21307000
53-G21309000
€ 4,77
€ 5,51
€ 5,72
€ 6,61
FI15
FI18
FI22
53-G20802000
53-G20803000
53-G20804000
€ 1,81
€ 2,02
€ 2,34
€ 2,17
€ 2,42
€ 2,81
KOLENO 90ST UN
MAPRESS
KOLENO 90ST SU
MAPRESS
KOLENO SN
T KOMAD EGAL
MAPRESS
T KOMAD ASIMETRIČNI
MAPRESS
T KOMAD UN NAVOJ
MAPRESS
OBILAZNI LUK
MAPRESS
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
78
XIX. IZDANJE
F9-TH PRES FITING RIFENG
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
16x16
20x20
26x26
53-F9S1616
53-F9S2020
53-F9S2626
€ 0,99
€ 1,10
€ 2,11
€ 1,19
€ 1,32
€ 2,53
20x16
26x20
53-F9S2016
53-F9S2620
€ 0,99
€ 1,40
€ 1,19
€ 1,68
16x1/2“
26x3/4“
53-F9S1612I
53-F9S2634I
€ 0,94
€ 1,75
€ 1,13
€ 2,10
16x1/2“
20x3/4“
53-F9S1612F
53-F9S2034F
€ 1,13
€ 1,48
€ 1,36
€ 1,78
16x1/2“
20x3/4“
53-F9S1612FH
53-F9S2034FH
€ 1,55
€ 2,24
€ 1,86
€ 2,69
16x16
20x20
26x26
53-F9L1616
53-F9L2020
53-F9L2626
€ 1,25
€ 1,77
€ 3,05
€ 1,50
€ 2,12
€ 3,66
16x16x16
20x20x20
53-F9T161616
53-F9T202020
€ 1,71
€ 2,43
€ 2,05
€ 2,92
20x16x20
20x20x16
26x20x26
53-F9T201620
53-F9T202016
53-F9T262026
€ 2,17
€ 2,21
€ 3,86
€ 2,60
€ 2,65
€ 4,63
53-F9L1612
53-F9L2012
€ 2,27
€ 2,52
€ 2,72
€ 3,02
16x16
53-F5S1616
€ 0,42
€ 0,50
16x16x16
20x20x20
53-F5T110016
53-F5T110020
€ 1,80
€ 2,50
€ 2,16
€ 3,00
16xØ15-155 mm
20xØ15-155 mm
53-F5Q1615
53-F5Q2015
€ 4,36
€ 4,36
€ 5,23
€ 5,23
16xØ15-155 mm
53-F5TS01615
€ 5,61
€ 6,73
Spojnica
Stezna glava F9-TH
Spojnica reducir
Stezna glava F9-TH
Prelazni komad
spoljni navoj 3/4”
Stezna glava F9-TH
Prelazni komad
unutrašnji navoj 3/4”
Stezna glava F9-TH
Piključak sa holenderom
unutrašnji navoj
Stezna glava F9-TH
Koleno egal
Stezna glava F9-TH
T komad egal
Stezna glava F9-TH
T komad asimetrični
Stezna glava F9-TH
Koleno sa
unutrašnjim navojem 1/2”
16x1/2”
20x1/2”
Stezna glava F9-TH
F5-U PRES FITING RIFENG
Spojnica
Stezna glava F5-U
T komad egal
Stezna glava F5-U
Lulica
Stezna glava F5-U
Lulica sa T komadom
Stezna glava F5-U
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
79
XIX. IZDANJE
Naziv
Zidni priključak sa
unutrašnjim navojem
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
20x1/2”
53-F5LFZ1220
€ 2,41
€ 2,89
16x16
20x20
53-F5Q1616
53-F5Q2020
€ 5,05
€ 5,23
€ 6,06
€ 6,28
16*20*26
11-ZYD162026
€ 3,61
€ 4,33
Ø 16
Ø 20
Ø 25
11-JD0016
11-JD0020
11-JD0025
€ 3,48
€ 4,13
€ 4,45
€ 4,18
€ 4,96
€ 5,34
53-EH20060000
€ 79,80
€ 95,76
53-EH2007000
€ 19,95
€ 23,94
53-EH20161620
53-EH20171620
€ 1,10
€ 1,56
€ 1,32
€ 1,87
Stezna glava F5-U
Ugradna slavina
Stezna glava F5-U
Kalibrator za Alpex
TIP ZYD2
Kalibrator za Alpex
TIP JD
Ručni alat za pres fiting
Artikal EH2006
Adapteri za pres alat
U jednom kompletu se nalazi:
16-TH glava
20-TH glava
26-TH glava
32-TH glava
Artikal EH2007
Opruga za savijanje cevi
Spoljni navoj
50cm 16x20
Unutrašnji navoj 80cm 16x20
PRES FITING SP METZERPLAST
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
16x16
20x20
26x26
20x16
53-000780102
53-000780104
53-000780105
53-000780115
€ 2,81
€ 3,82
€ 6,55
€ 3,21
€ 3,37
€ 4,58
€ 7,86
€ 3,85
16x1/2"
53-000780191
€ 3,05
€ 3,66
Pres Fiting koleno
16x16
20x20
53-000780201
53-000780203
€ 2,61
€ 3,00
€ 3,13
€ 3,60
Pres Fiting koleno
spoljnim navojem
20x1/2"
53-000780245
€ 2,80
€ 3,31
20x1/2"
53-000780265
€ 2,87
€ 3,44
Naziv
Pres Fiting spojnica
Pres Fiting spojnica
unutrašnjim navojem
Pres Fiting koleno
unutrašnjim navojem
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
80
XIX. IZDANJE
Naziv
Pres Fiting T komad
Pres Fiting zidni priključak
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
20
26
20x26x20
20x20x16
20x16x20
26x20x26
26x16x16
26x26x16
26x26x20
53-000780303
53-000780304
53-000780329
53-000780365
53-000780327
53-000780334
53-000780348
53-000780368
53-000780370
€ 3,78
€ 6,43
€ 5,85
€ 3,87
€ 3,82
€ 6,08
€ 5,41
€ 6,42
€ 6,84
€ 4,54
€ 7,72
€ 7,02
€ 4,64
€ 4,58
€ 7,30
€ 6,49
€ 7,70
€ 8,21
20x1/2“
53-000780663
€ 5,00
€ 6,00
Ø 20
53-000430054
€ 7,90
€ 9,48
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
16x1/2“
53-L-72202116
€ 2,56
€ 3,07
16x1/2"
20x3/4"
53-L-72222116
53-L-72222720
€ 3,22
€ 3,69
€ 3,86
€ 4,43
16x16
20x20
26x16
26x20
26x26
53-L-72241616
53-L-72242020
53-L-72242616
53-L-72242620
53-L-72242626
€ 3,10
€ 3,69
€ 4,43
€ 4,64
€ 5,18
€ 3,72
€ 4,43
€ 5,32
€ 5,57
€ 6,22
16x1/2"
20x3/4"
53-L-72282116
53-L-72282720
€ 3,58
€ 4,34
€ 4,30
€ 5,21
20x3/4"20
53-L-72322720
€ 6,62
€ 7,94
16x16x16
53-L-72360001
€ 5,68
€ 6,82
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
16
20
26
32
53-RPM1616
53-RPM2020
53-RPM2626
53-RPM3232
€ 1,63
€ 2,04
€ 3,28
€ 5,16
€ 1,96
€ 2,45
€ 3,94
€ 6,19
20x16
26x16
26x20
32x16
32x20
32x26
16
20
26
32
53-RPR2016
53-RPR2616
53-RPR2620
53-RPR3216
53-RPR3220
53-RPR3226
53-RPW1690
53-RPW2090
53-RPW2690
53-RPW3290
€ 2,38
€ 3,07
€ 3,07
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
€ 2,02
€ 2,58
€ 3,62
€ 5,88
€ 2,86
€ 3,68
€ 3,68
€ 6,19
€ 6,19
€ 6,19
€ 2,42
€ 3,10
€ 4,34
€ 7,06
Pres priključak lulica 300 mm
PRES FITING LUXOR
Naziv
Spojnica sa SN
RDM
Spojnica sa UN
RDF
Spojnica
RDT
Koleno sa UN
RCF
T komad sa SN
RTM
T komad
RT
\
PRES FITING PIPELIFE
Naziv
Spojnica
Redukcija
Koleno 90°
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
81
XIX. IZDANJE
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Koleno 90° sa navojnim priključkom
SN
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
32x 1“
53-RPUWA1612
53-RPUWA2012
53-RPUWA2034
53-RPUWA2634
53-RPUWA3201
€ 2,90
€ 3,01
€ 3,17
€ 4,32
€ 6,75
€ 3,48
€ 3,61
€ 3,80
€ 5,18
€ 8,10
Koleno 90° sa navojnim priključkom
UN
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
32x 1“
53-RPUWI1612
53-RPUWI2012
53-RPUWI2034
53-RPUWI2634
53-RPUWI3201
€ 3,00
€ 3,19
€ 4,23
€ 4,69
€ 7,77
€ 3,60
€ 3,83
€ 5,08
€ 5,63
€ 9,32
16x16x16
20x20x20
26x26x26
32x32x32
53-RPT161616
53-RPT202020
53-RPT262626
53-RPT323232
€ 2,93
€ 3,69
€ 6,09
€ 8,19
€ 3,52
€ 4,43
€ 7,31
€ 9,83
16x20x16
20x16x16
20x16x20
20x20x16
20x26x20
26x16x20
26x16x26
26x20x16
26x20x20
26x20x26
26x26x16
26x26x20
32x16x32
32x20x26
32x20x32
32x26x26
32x26x32
16x1/2”
20x1/2”
20x3/4”
26x3/4”
26x 1”
32x3/4”
32x 1”
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
32x3/4“
32x 1“
32x5/4“
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
26x 1“
32x 1“
32x5/4“
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
26x 1“
32x 1“
32x5/4“
16x1/2“
20x1/2“
20x3/4“
26x3/4“
53-RPT162016
53-RPT201616
53-RPT201620
53-RPT202016
53-RPT202620
53-RPT261620
53-RPT261626
53-RPT262016
53-RPT262020
53-RPT262026
53-RPT262616
53-RPT262620
53-RPT321632
53-RPT322026
53-RPT322032
53-RPT322626
53-RPT322632
53-RPTA01612
53-RPTA02012
53-RPTA02034
53-RPTA02634
53-RPTA02601
53-RPTA03234
53-RPTA03201
53-RPTI01612
53-RPTI02012
53-RPTI02034
53-RPTI02634
53-RPTI03201
53-RPTI03234
53-RPTI03254
53-RPUAG1612
53-RPUAG2012
53-RPUAG2034
53-RPUAG2634
53-RPUAG2601
53-RPUAG3201
53-RPUAG3254
53-RPUIG1612
53-RPUIG2012
53-RPUIG2034
53-RPUIG2634
53-RPUIG2601
53-RPUIG3201
53-RPUIG3254
53-RPAAE1612
53-RPAAE2012
53-RPAAE2034
53-RPAAE2634
€ 4,43
€ 3,45
€ 3,49
€ 4,43
€ 6,09
€ 6,09
€ 5,28
€ 6,09
€ 6,09
€ 6,09
€ 6,09
€ 6,09
€ 8,19
€ 8,19
€ 8,19
€ 8,19
€ 8,19
€ 4,22
€ 4,48
€ 5,79
€ 6,33
€ 6,07
€ 7,27
€ 7,27
€ 4,50
€ 4,65
€ 6,07
€ 6,75
€ 8,00
€ 8,09
€ 9,42
€ 1,36
€ 1,99
€ 1,84
€ 4,12
€ 4,48
€ 5,16
€ 5,79
€ 1,65
€ 1,82
€ 2,21
€ 5,05
€ 4,94
€ 5,61
€ 7,02
€ 2,42
€ 2,55
€ 4,82
€ 4,89
€ 5,32
€ 4,14
€ 4,19
€ 5,32
€ 7,31
€ 7,31
€ 6,34
€ 7,31
€ 7,31
€ 7,31
€ 7,31
€ 7,31
€ 9,83
€ 9,83
€ 9,83
€ 9,83
€ 9,83
€ 5,06
€ 5,38
€ 6,95
€ 7,60
€ 7,28
€ 8,72
€ 8,72
€ 5,40
€ 5,58
€ 7,28
€ 8,10
€ 9,60
€ 9,71
€ 11,30
€ 1,63
€ 2,39
€ 2,21
€ 4,94
€ 5,38
€ 6,19
€ 6,95
€ 1,98
€ 2,18
€ 2,65
€ 6,06
€ 5,93
€ 6,73
€ 8,42
€ 2,90
€ 3,06
€ 5,78
€ 5,87
Naziv
T-komad
Redukovani T-komad
T-komad sa navojim priključkom
SN
T-komad sa navojim priključkom
UN
Prelazni komad SN
Prelazni komad UN
Zidno koleno
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
82
XIX. IZDANJE
ALPEX CEVI za grejanje i sanitarnu vodu
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
16x2
20x2
12-CPX1216
12-CPX1620
€ 0,4520
€ 0,6190
€ 0,5424
€ 0,7428
16x2
18x2
20x2
26x3
32x3
12-RP162200
12-RP182200
12-RP202100
12-RP263100
12-RP323050
€ 0,58
€ 0,72
€ 0,85
€ 1,56
€ 2,17
€ 0,70
€ 0,86
€ 1,02
€ 1,87
€ 2,60
16x2
18x2
20x2
26x3
12-0001216
12-0001418
12-0001620
12-0002026
€ 0,424
€ 0,622
€ 0,594
€ 1,092
€ 0,509
€ 0,746
€ 0,713
€ 1,310
16x2
12-PXB1620
€ 0,44
€ 0,53
20x2
12-CPE1620
€ 0,5029
€ 0,6035
Plastična cev za podno grejanje PP mega
(poli propilen) belo
70 C 3 bar
20x2
12-0011356
€ 0,39
€ 0,47
Plastična cev za podno grejanje PP-R-PF
3 NOOXYPIPE difustop cev za podno
grejanje od polipropilena
70 C 3 bar
20x2
12-0013380
€ 0,54
€ 0,65
Plastična cev za podno grejanje PE-X 3
NOOXYPIPE difustop cev za podno
grejanje (umreženi polietilen sa difustop
zaštitom) belo
70 C 3 bar
17x2
12-0013345
€ 0,66
€ 0,79
20x2
12-0013350
€ 0,68
€ 0,82
03-3PP001
€ 4,61
€ 5,54
Naziv
Pex-Al-Pex CimPEX
Petoslojne aluplastične cevi
T=95°C Pmax= 10 bar
ZA RADIJATORSKO GREJANJE
CimPEX
Pex-Al-Pex PIPELIFE
Petoslojne aluplastične cevi
T=95°C Pmax= 10 bar
ZA RADIJATORSKO GREJANJE
PEX, PE, PP CEVI za podno grejanje
Pex-Al-Pex LEMEN
Petoslojne aluplastične cevi
T=95°C Pmax= 10 bar
ZA PODNO GREJANJE
PE-Xb
Petoslojne cevi EVOH difustop
T=90°C Pmax= 8 bar
ZA PODNO GREJANJE
PE-Xb CimPEX
Petoslojne cevi EVOH difustop
T=90°C Pmax= 8 bar
ZA PODNO GREJANJE
CimPEX
Plastični držač cevi 100 kom/pak
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
83
XIX. IZDANJE
POMOĆNI MATERIJAL za plastične cevi
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Ø 26
07-011800
€ 0,77
€ 0,91
Ø 12
07-03010018
€ 0,024
€ 0,029
Ø 14/15
07-03010019
€ 0,030
€ 0,036
Ø 18
07-03010020
€ 0,036
€ 0,043
Ø 20/22
07-03010021
€ 0,038
€ 0,046
Ø 28
07-03010022
€ 0,040
€ 0,048
07-03010025
€ 0,056
€ 0,067
07-03010027
€ 0,092
€ 0,110
Ø 1“
07-03016001
€ 0,173
€ 0,208
Ø 5/4“
07-03016002
€ 0,175
€ 0,210
Ø 6/4“
07-03016003
€ 0,176
€ 0,211
Ø 2“
07-03016004
€ 0,179
€ 0,215
Metalna hromirana jednodelna
rozeta
Plastična jednodelna rozeta
za Cu cevi
Boja bela
PLASTING
Plastična jednodelna podna rozeta
za aluplastične i Cu cevi
Boja bela ili bež
PLASTING
Plastična dvodelna podna rozeta
za aluplastične i Cu cevi
Boja bela ili bež
PLASTING
Plastična jednodelna rozeta
za čelične cevi
Boja bela ili siva
PLASTING
Spoljni/unutrašnji
prečnik
Gibljiva cev PP - bužir
Ø 25/19.4
07-03020003
€ 0,233
€ 0,280
PLASTING
Ø 32/24.9
07-03020004
€ 0,306
€ 0,367
Ø 50/45
07-03020005
€ 0,969
€ 1,163
Gibljiva cev PP - bužir
Ø 35/23
07-542100
€ 0,200
€ 0,240
KABELAJT
Ø 38/29
07-542101
€ 0,234
€ 0,281
07-03010028
€ 0,654
€ 0,785
07-03010029
€ 0,070
€ 0,084
Luk za vođenje cevi
PLASTING
Zupčasta spojnica luka
PLASTING
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
84
XIX. IZDANJE
OMEKŠIVAČI I FILTERI ZA PREČIŠĆAVANJE vode
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
46-810233
46-810234
46-810235
46-810236
46-810237
€ 62,00
€ 60,00
€ 77,00
€ 196,00
€ 216,00
€ 74,40
€ 72,00
€ 92,40
€ 235,20
€ 259,20
3/4” - 5/4"
6/4" - 2"
46-810932
46-810941
€ 13,00
€ 18,00
€ 15,60
€ 21,60
46-IVASDE0010
46-IVASDE0015
46-IVASDE0025
46-IVASDE0030
46-IVASDE0045
46-IVASDE0060
46-IVASDE0080
€ 435,00
€ 465,00
€ 498,00
€ 604,00
€ 634,00
€ 745,00
€ 851,00
€ 522,00
€ 558,00
€ 597,60
€ 724,80
€ 760,80
€ 894,00
€ 1021,20
46-IVADE00010
46-IVADE00015
46-IVADE00025
46-IVADE00030
46-IVADE00045
46-IVADE00060
46-IVADE00080
€ 851,00
€ 907,00
€ 953,00
€ 998,00
€ 1034,00
€ 1216,00
€ 1358,00
€ 1021,20
€ 1088,40
€ 1143,60
€ 1197,60
€ 1240,80
€ 1459,20
€ 1629,60
46-0094239
€ 7,50
€ 9,00
46-0010620
€ 296,00
€ 355,20
EUROPAFILTER
SA REVERZIBILNIM ISPIRANJEM
ULOŽAK ZA EUROPAFILTER
6 kom u kutiji
SIMPLEX OMEKŠIVAČ VODE
Nominalni protok
3
VAS 10 F1/CWG-ECO DIGI
0.4-1.1 m /h
3
VAS 15 F1/CWG-ECO DIGI
0.6-1.3 m /h
3
VAS 25 F1/CWG-ECO DIGI
1.0-1.8 m /h
3
VAS 30 F1/CWG-ECO DIGI
1.2-1.8 m /h
3
VAS 45 F1/CWG-ECO L
1.8-2.4 m /h
3
VAS 60 F1/CWG-ECO L
2.4-3.2 m /h
3
VAS 80 F1/CWG-ECO L
3.2-3.8 m /h
Ovaj tip omekšivača zadovoljava sve vremenske
potrošnje vode na dnevnoj bazi. Kapacitet omekšivača
se odabira na osnovu potrošnje vode na sat. Upravljanje
omekšivača se vodi prem količini protoka.
DUPLEX OMEKŠIVAČ VODE
Nominalni protok
3
VAD 10 F1/CWG
0.4-1.1 m /h
3
VAD 15 F1/CWG
0.6-1.3 m /h
3
VAD 25 F1/CWG
1.0-1.8 m /h
3
VAD 30 F1/CWG
1.2-1.8 m /h
3
VAD 45 F1/CWG-L
1.8-2.4 m /h
3
VAD 60 F1/CWG-L
2.4-3.2 m /h
3
VAD 80 F1/CWG-L
3.2-3.8 m /h
Ovaj tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju
omekšane vode 24 sata dnevno. Njegova najčešća
upotreba je u sistemima i područjima višeg i
kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje.
Upravljanje omekšivača se vodi prem količini protoka.
So za regeneraciju omekšivača
Pakovanje – 25 kg
APARAT ZA ČIŠĆENJE IZMENJIVAČA OD KAMENCA
BWT 10 TEA-POT
Kapacitet : 850 lit/h
Rezervoar : 18 lit
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
85
XIX. IZDANJE
UREĐAJI za poboljšavanje funkcionalnosti grejnih sistema
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 33,30
€ 50,50
€ 39,96
€ 60,60
SPIRO TOP AUTOMATSKI
ODZRAČNI VENTIL
Maksimalni radni pritisak 10 bar
Maksimalna radna temperatura 110°C
Maksimalna radna temperatura 180°C
1/2“
1/2“
94-AB0500
94-AB0508
Ukoliko se ne otkloni vazduh iz fluida koji se nalazi u instalaciji grejanja mnoge neprijatnosti se mogu dogoditi, odnosno sam korisnik će
morati često da vazdušira instalaciju. Međutim Spirotech je razvio idealan proizvod koji uklanja čak i mikro
vazduha iz
instalacije : SpiroVent mikro -mar deaerator . U srži ovog proizvoda je Spirotube , koja uklanja zarobljen
veoma efikasan način .Preporučujemo kod ugradnje kotlova!!!!!
SPIRO VENT SEPARATOR
VAZDUŠNIH MIKROMEHURIĆA
Kompresiona spojnica
Vertikalna ugradnja
Horizontalna ugradnja
SPIRO VENT SEPARATOR
VAZDUŠNIH MIKROMEHURIĆA
22mm
22mm
94-AA022V
94-AA0220
€ 68,40
€ 48,30
€ 82,08
€ 57,96
3/4“-H
3/4“-V
1“-H
1“-V
11/4“-H
11/2“-H
2“-H
94-AA0750
94-AA075V
94-AA0100
94-AA100V
94-AA1250
94-AA1500
94-AA2000
€ 44,20
€ 63,60
€ 47,50
€ 68,80
€ 66,20
€ 77,20
€ 250,00
€ 53,04
€ 76,32
€ 57,00
€ 82,56
€ 79,44
€ 92,64
€ 300,00
94-AE022V
94-AE0220
€ 68,40
€ 48,30
€ 82,08
€ 57,96
94-AE0750
94-AE075V
94-AE1000
94-AE100V
94-AE1250
94-AE1500
94-AE2000
€ 44,20
€ 63,60
€ 47,50
€ 68,80
€ 66,20
€ 77,20
€ 250,00
€ 53,04
€ 76,32
€ 57,00
€ 82,56
€ 79,44
€ 92,64
€ 300,00
Navojni
Vertikalna ugradnja - V
Horizontalna ugradnja - H
SpiroTrap uklanja čestice prljavštine iz vode u instalaciji. Ovo je važno , jer čak i najsitnije čestice mogu izazvati velike probleme.
SpiroTrap odvaja prljavštinu mnogo efikasniji od filtera, ukoliko se filter zaprlja on blokira sistem i dolazi do zagušenja protoka u istom.
Štaviše , zamena filtera često je težak posao , dok ispuštanje prljavštine kod SpiroTrap-a traje samo nekoliko sekundi. Preporučujemo kod
ugradnje kotlova!!!!!
SPIRO TRAP SEPARATOR TALOGA
KOPR. SPOJN. VERTIKALNI
Kompresiona spojnica
Vertikalna ugradnja
22mm
Horizontalna ugradnja
22mm
SPIRO TRAP SEPARATOR TALOGA
KOPR. SPOJN. VERTIKALNI
3/4“-H
3/4“-V
1“-H
1“-V
Navojni
11/4“-H
Vertikalna ugradnja - V
11/2“-H
Horizontalna ugradnja - H
2“-H
Spiro Combi kombinuje karakteristike separatora vazduha i separatora u jedan proizvod koji neprestano uklanja vazdušne mehuriće i
čestice prljavštine. Preporučujemo kod ugradnje kotlova!!!!!
SPIRO COMBI SEPARATOR
VAZDUŠNIH MIKROMEHURIĆA
I TALOGA
Kompresiona spojnica
Vertikalna ugradnja
Horizontalna ugradnja
Navojni
Horizontalna
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
22mm
22mm
94-AC022V
94-AC0220
€ 121,10
€ 86,00
€ 145,32
€ 103,20
1“
94-AC1000
€ 89,80
€ 107,76
86
XIX. IZDANJE
PP APARATI
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Protiv požarni aparat PPA-S 6A
Prah ABC-E
69-S00000006
€ 25,40
€ 30,48
Protiv požarni aparat sa CO2
bočicom S-6
Prah ABC-E
69-S0000STD6
€ 44,10
€ 52,92
Protiv požarni aparat PPA-S 9A
Prah ABC-E
69-S00000009
€ 28,60
€ 34,32
Protiv požarni aparat sa CO2
bočicom S-9
Prah ABC-E
69-S0000STD9
€ 48,30
€ 57,96
Naziv
Protiv požarni aparat
PPA CO2
5 kg
69-100496
€ 55,60
€ 66,72
Protiv požarni aparat
PPA CO2
10 kg
69-100464
€ 171,00
€ 205,20
0,33 m³
69-100254
€ 60,40
€ 72,48
Metlica za gašenje požara
69-100214
€ 22,30
€ 26,76
Vatrogasna lopata aluminijumska
69-100498
€ 21,20
€ 25,44
Hidrantski ormar zidni puna vrata
69-100045
€ 55,60
€ 66,72
69-100065
€ 139,70
€ 167,64
69-100074
€ 294,80
€ 353,76
Sanduk za pesak
Komplet
Hidrantski ormar za nadzemni
hidrant
Komplet
Hidrantski ormar za podzemni
hidrant
Komplet
87
XIX. IZDANJE
I
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
CEVNA izolacija KAIFLEX
CRNA IZOLACIJA SA PARNOM BRANOM ZA KLIMATIZACIJU
Naziv
Dimenzija
KAIFLEX EF
Temperaturni opseg korišćenja :
-50 C +105 C
Koeficijent provođenja temperature:
: 0.036 W/mK
Parna brana: µ>8000
KAIFLEX EF
Maximalna temperatura :
-50 C +105 C
Koeficijent provođenja temperature
: 0.036W/mK
Parna brana: µ>8000
KAIFLEX EF SAMOLEPLJIVA
PLOČA ZA TERMOIZOLACIJU
2
ŠIRINE 1 m cena po /m
Maximalna temperatura :
-50 C +105 C
Koeficijent provođenja temperature
: 0.036 W/ Mk
Parna brana: µ>8000
Lepak za izolaciju "KAIFLEX”
K-FLEX samolepljiva traka
Samolepljiva traka crna
Samolepljiva traka siva
Samolepljiva alu. traka
Clips za fiksiranje izolacije
Šifra
6/9
8/9
10/9
12/9
15/9
18/9
22/9
28/9
30/9
35/9
42/9
48/9
54/9
60/9
64/9
70/9
76/9
89/9
102/9
114/9
23-EF009006
23-EF009008
23-EF009010
23-EF009012
23-EF009015
23-EF009018
23-EF009022
23-EF009028
23-EF009030
23-EF009035
23-EF009042
23-EF009048
23-EF009054
23-EF009060
23-EF009064
23-EF009070
23-EF009076
23-EF009089
23-EF009102
23-EF009114
10/13
12/13
15/13
18/13
22/13
28/13
30/13
35/13
42/13
48/13
54/13
60/13
64/13
70/13
76/13
80/13
89/13
102/13
108/13
114/13
23-EF013010
23-EF013012
23-EF013015
23-EF013018
23-EF013022
23-EF013028
23-EF013030
23-EF013035
23-EF013042
23-EF013048
23-EF013054
23-EF013060
23-EF013064
23-EF013070
23-EF013076
23-EF013080
23-EF013089
23-EF013102
23-EF013108
23-EF013114
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
CENA ZA 1m CENA ZA 1m
€ 0,29
€ 0,35
€ 0,31
€ 0,38
€ 0,33
€ 0,40
€ 0,33
€ 0,40
€ 0,38
€ 0,46
€ 0,41
€ 0,50
€ 0,41
€ 0,50
€ 0,58
€ 0,70
€ 0,62
€ 0,75
€ 0,67
€ 0,81
€ 0,76
€ 0,92
€ 0,92
€ 1,11
€ 1,08
€ 1,30
€ 1,16
€ 1,40
€ 1,19
€ 1,43
€ 1,49
€ 1,79
€ 1,55
€ 1,86
€ 1,93
€ 2,32
€ 3,11
€ 3,74
€ 3,34
€ 4,01
€ 0,45
€ 0,49
€ 0,51
€ 0,56
€ 0,57
€ 0,73
€ 0,77
€ 0,81
€ 0,96
€ 1,06
€ 1,36
€ 1,45
€ 1,68
€ 1,74
€ 1,87
€ 2,06
€ 2,17
€ 3,16
€ 3,33
€ 3,78
€ 0,54
€ 0,59
€ 0,62
€ 0,68
€ 0,69
€ 0,88
€ 0,93
€ 0,98
€ 1,16
€ 1,28
€ 1,64
€ 1,74
€ 2,02
€ 2,09
€ 2,25
€ 2,48
€ 2,61
€ 3,80
€ 4,00
€ 4,54
CENA ZA 1m²
CENA ZA 1m²
€ 6,05
€ 7,10
€ 7,95
€ 10,64
€ 13,56
€ 15,85
€ 7,26
€ 8,52
€ 9,54
€ 12,77
€ 16,28
€ 19,02
24-KAIFL02200
€ 19,04
€ 22,85
50m x 50mm
50m x 50mm
24-ST00015503
24-STPVC03825
24-STPVC04040
€ 10,46
€ 6,81
€ 6,81
€ 12,55
€ 8,17
€ 8,17
30x75x45
24-ALU0005075
€ 5,92
€ 7,11
100 kom/pak
24-TERMACLIPS
€ 2,57
€ 3,08
6 mm/30m2 pak.
10 mm/20m2 pak.
13 mm/14m2 pak.
19 mm/10m2 pak.
25 mm/ 8m2 pak.
32 mm/ 6m2 pak.
2,2 lit
15mx50mmx3mm
23-EFPL0006S
23-EFPL0010S
23-EFPL0013S
23-EFPL0019S
23-EFPL0025S
23-EFPL0032S
Na cene izolacije NE ODOBRAVAMO dodatni rabat!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
88
XIX. IZDANJE
CEVNA izolacija PLAMAFLEX, ARMACELL
Naziv
Dimenzija
Šifra
15/9
18/9
22/9
28/9
35/9
42/9
48/9
60/9
76/9
89/9
23-PLAMA00915
23-PLAMA00918
23-PLAMA00922
23-PLAMA00928
23-PLAMA00935
23-PLAMA00942
23-PLAMA00948
23-PLAMA00960
23-PLAMA00976
23-PLAMA00989
€ 0,19
€ 0,21
€ 0,23
€ 0,28
€ 0,35
€ 0,41
€ 0,49
€ 0,61
€ 0,80
€ 0,95
€ 0,23
€ 0,26
€ 0,28
€ 0,34
€ 0,42
€ 0,50
€ 0,59
€ 0,74
€ 0,96
€ 1,14
15/13
18/13
22/13
28/13
35/13
42/13
48/13
60/13
76/13
89/13
23-PLAMA01315
23-PLAMA01318
23-PLAMA01322
23-PLAMA01328
23-PLAMA01335
23-PLAMA01342
23-PLAMA01348
23-PLAMA01360
23-PLAMA01376
23-PLAMA01389
€ 0,29
€ 0,33
€ 0,36
€ 0,45
€ 0,50
€ 0,62
€ 0,78
€ 0,94
€ 1,19
€ 1,49
€ 0,35
€ 0,40
€ 0,44
€ 0,54
€ 0,60
€ 0,75
€ 0,94
€ 1,13
€ 1,43
€ 1,79
15/9
18/9
22/9
28/9
35/9
42/9
48/9
60/9
76/9
89/9
23-DG109015
23-DG109018
23-DG109022
23-DG109028
23-DG109035
23-DG109042
23-DG109048
23-DG109060
23-DG109076
23-DG109089
€ 0,25
€ 0,27
€ 0,29
€ 0,33
€ 0,43
€ 0,48
€ 0,56
€ 0,78
€ 1,10
€ 1,26
€ 0,30
€ 0,33
€ 0,35
€ 0,40
€ 0,52
€ 0,58
€ 0,68
€ 0,94
€ 1,32
€ 1,52
15/13
18/13
22/13
28/13
35/13
23-THTB130151
23-THTB130181
23-THTB130221
23-THTB130281
23-THTB130351
€ 3,52
€ 3,81
€ 4,12
€ 4,52
€ 5,46
€ 4,23
€ 4,58
€ 4,95
€ 5,43
€ 6,56
18/13
22/13
28/13
35/13
42/13
48/13
60/13
76/13
89/13
108/13
114/13
23-28613018
23-28613022
23-28613028
23-28613035
23-28613042
23-28613048
23-28613060
23-28613076
23-28613089
23-28613108
23-28613114
€ 1,81
€ 1,96
€ 2,15
€ 2,41
€ 2,75
€ 3,08
€ 3,66
€ 4,64
€ 5,57
€ 7,15
€ 7,64
€ 2,18
€ 2,36
€ 2,58
€ 2,90
€ 3,30
€ 3,70
€ 4,40
€ 5,57
€ 6,69
€ 8,58
€ 9,17
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Temperaturni opseg korišćenja :
0 °C do + 95 °C
Otpor difuziji vodene pare :
μ > 5000 (DIN 52615)
Koeficijent provođenja temperature :
: 0.039 W/mK na 40 C
Plamaflex ISO
Temperaturni opseg korišćenja :
0 °C do + 95 °C
Otpor difuziji vodene pare :
μ > 5000 (DIN 52615)
Koeficijent provođenja temperature :
: 0.039 W/mK na 40 C
Izolacija ARMACELL TUBOLIT DG
Temperaturni opseg korišćenja :
-40 C do +100 C
Koeficijent provođenja temperature
: 0.038 W/mK na 40 C
Gustoća polipropilena: 30 kg/m²
Otpor difuziji vodene pare :
μ > 16000 (DIN 52615)
Izolacija INSUL-TUBE HITEMP
za solarne sisteme
Temperaturni opseg korišćenja :
do +150 C
Koeficijent provođenja temperature :
: 0.045 W/mK na 40 C
Izolacija cevi za cevne nosače
K-FLEX
Temperaturni opseg korišćenja :
-50 °C do +105 °C
Otpor difuziji vodene pare :
μ > 10.000 (DIN 52615)
Koeficijent provođenja temperature :
: 0.033 W/mK na 40 C
Na cene izolacije NE ODOBRAVAMO dodatni rabat!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
89
XIX. IZDANJE
CEVNA izolacija PLAMAFLEX i ARMACELL
CENA ZA 1m CENA ZA 1m
Plamaflex ISO
PRIRUBNIČKE veze
Slepa Prirubnica PN 10-16 DIN 2635
Cene bez
PDV-a
Dimenzija
Br Vs
Šifra
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
Br 1
Br 2
Br 2
Br 5
Br 5
Br 5
Br 5
Br 7
Br 7
Br 7
92-0246016015
92-0246016020
92-0246016025
92-0246016032
92-0246016040
92-0246016050
92-0246016065
92-0246016080
92-0246016100
92-0246016125
92-0246016150
92-0246016200
92-0246016250
92-0246016300
92-0246016350
Grlata Prirubnica PN 6 DIN 2631
Cene sa
PDV-om
€ 2,04
€ 2,24
€ 3,84
€ 5,52
€ 6,29
€ 7,52
€ 9,32
€ 10,81
€ 14,79
€ 18,90
€ 24,33
€ 39,12
€ 64,18
€ 82,31
€ 96,60
€ 2,45
€ 2,69
€ 4,61
€ 6,62
€ 7,55
€ 9,02
€ 11,18
€ 12,97
€ 17,75
€ 22,68
€ 29,20
€ 46,94
€ 77,02
€ 98,77
€ 115,92
Dimenzija
Br Vs
Šifra
DN 15/ 21.3
DN 20/ 26.9
DN 25/ 33.7
DN 32/ 42.1
DN 40/ 48.3
DN 50/ 60.3
DN 65/ 76.1
DN 80/ 88.9
DN 100/114.3
DN 125/139.7
DN 150/168.3
DN 200/219.1
DN 250/273.0
Br 1
Br 1
Br 1
Br 1
Br 1
Br 1
Br 1
Br 3
Br 3
Br 4
Br 4
Br 4
Br 9
92-2631006015
92-2631006020
92-2631006025
92-2631006032
92-2631006040
92-2631006050
92-2631006065
92-2631006080
92-2631006100
92-2631006125
92-2631006150
92-2631006200
92-2631006250
Grlata Prirubnica PN 16 DIN 2633
Dimenzija
Br Vs
Šifra
DN 20/ 26.9
DN 25/ 33.7
DN 32/ 42.1
DN 40/ 48.3
DN 50/ 60.3
DN 65/ 76.1
DN 80/ 88.9
DN 100/114.3
DN 125/139.7
DN 150/168.3
DN 200/219.1
DN 250/273.0
DN 300/323.9
Br 2
Br 2
Br 3
Br 3
Br 3
Br 3
Br 4
Br 4
Br 6
Br 8
Br 9
92-2633016020
92-2633016025
92-2633016032
92-2633016040
92-2633016050
92-2633016065
92-2633016080
92-2633016100
92-2633016125
92-2633016150
92-2633016200
92-2633016250
92-2633016300
Cene bez
PDV-a
€ 3,63
€ 3,98
€ 4,64
€ 5,25
€ 6,10
€ 6,88
€ 8,57
€ 10,43
€ 14,36
€ 17,91
€ 28,10
€ 47,86
€ 69,48
Cene bez
PDV-a
€ 2,05
€ 2,40
€ 2,63
€ 3,25
€ 3,71
€ 4,25
€ 5,79
€ 7,03
€ 8,57
€ 12,12
€ 14,83
€ 25,63
€ 38,60
Cene sa
PDV-om
€ 2,46
€ 2,88
€ 3,16
€ 3,90
€ 4,45
€ 5,10
€ 6,95
€ 8,44
€ 10,28
€ 14,54
€ 17,80
€ 30,76
€ 46,32
Grlata Prirubnica PN 40 DIN 2635
Cene sa
PDV-om
€ 4,36
€ 4,78
€ 5,57
€ 6,30
€ 7,32
€ 8,26
€ 10,28
€ 12,52
€ 17,23
€ 21,49
€ 33,72
€ 57,43
€ 83,38
Dimenzija
Br Vs
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
DN 15/ 21.3
DN 20/ 26.9
DN 25/ 33.7
DN 32/ 42.1
DN 40/ 48.3
DN 50/ 60.3
DN 65/ 76.1
DN 80/ 88.9
DN 100/114.3
DN 125/139.7
DN 150/168.3
DN 200/219.1
DN 250/273.0
DN 300/323.9
Br 1
Br 2
Br 2
Br 3
Br 3
Br 3
Br 6
Br 6
Br 8
92-2635040015
92-2635040020
92-2635040025
92-2635040032
92-2635040040
92-2635040050
92-2635040065
92-2635040080
92-2635040100
92-2635040125
92-2635040150
92-2635040200
92-2635040250
92-2635040300
€ 3,36
€ 4,37
€ 5,02
€ 6,18
€ 7,11
€ 8,03
€ 10,58
€ 13,44
€ 20,77
€ 27,33
€ 40,76
€ 75,04
€ 154,39
€ 209,97
€ 4,03
€ 5,24
€ 6,02
€ 7,42
€ 8,53
€ 9,64
€ 12,70
€ 16,13
€ 24,92
€ 32,80
€ 48,91
€ 90,05
€ 185,27
€ 251,96
VP CENE PRIRUBIČKIH SETOVA SA GRLATOM PRIRUBNICOM, VIJČANIM SETOM I ZAPTIVAČEM ZA VODU
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
PN 6
PN 16
€ 2,83
€ 3,22
€ 3,52
€ 4,20
€ 4,75
€ 5,39
€ 7,08
€ 9,11
€ 10,92
€ 16,76
€ 19,70
€ 31,30
€ 4,50
€ 4,92
€ 6,29
€ 6,99
€ 7,94
€ 8,87
€ 11,95
€ 14,08
€ 19,21
€ 25,20
€ 38,70
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
PN 40
€ 4,14
€ 5,24
€ 5,96
€ 7,83
€ 8,85
€ 9,87
€ 14,08
€ 17,03
€ 26,84
90
XIX. IZDANJE
Naziv
KLINGERIT ZAPTIVAČ ZA VODU
TEMASIL DO +100°C
PN 10-40
KLINGERIT ZAPTIVAČ ZA GAS,
ZA NAFTU
TEMAPLUS DO +200 °C
PN 10-40
KLINGERIT ZAPTIVAČ ZA PARU
SS GRAFIT DO +550 °C
PN 10-40
Naziv
VIJČANI SETOVI ZA PRIRUBNICE
Setovi sadrže vijke, matice i
podloške
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
92-1040KL3015
92-1040KL3020
92-1040KL3025
92-1040KL3032
92-1040KL3040
92-1040KL3050
92-1040KL3065
92-1040KL3080
92-1040KL3100
92-1040KL3125
92-1040KL3150
92-1040KL3200
92-1040KL3250
92-1040KL3300
Cene bez
PDV-a
€ 0,17
€ 0,21
€ 0,28
€ 0,34
€ 0,43
€ 0,53
€ 0,68
€ 0,77
€ 1,04
€ 2,03
€ 2,26
€ 3,06
€ 4,06
€ 6,47
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
92-1040F33015
92-1040F33020
92-1040F33025
92-1040F33032
92-1040F33040
92-1040F33050
92-1040F33065
92-1040F33080
92-1040F33100
92-1040F33125
92-1040F33150
92-1040F33200
92-1040F33250
92-1040F33300
€ 0,37
€ 0,44
€ 0,56
€ 0,72
€ 0,92
€ 1,18
€ 1,60
€ 1,96
€ 2,43
€ 3,57
€ 5,10
€ 7,00
€ 8,43
€ 11,56
€ 0,44
€ 0,53
€ 0,67
€ 0,86
€ 1,10
€ 1,42
€ 1,92
€ 2,35
€ 2,92
€ 4,28
€ 6,12
€ 8,40
€ 10,12
€ 13,87
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
92-1040SS3020
92-1040SS3025
92-1040SS3032
92-1040SS3040
92-1040SS3050
92-1040SS3065
92-1040SS3080
92-1040SS3100
92-1040SS3125
92-1040SS3150
92-1040SS3200
92-1040SS3250
92-1040SS3300
€ 0,86
€ 1,26
€ 1,59
€ 2,08
€ 2,82
€ 3,67
€ 4,24
€ 5,16
€ 7,00
€ 9,42
€ 14,11
€ 17,97
€ 23,45
€ 1,03
€ 1,51
€ 1,91
€ 2,50
€ 3,38
€ 4,40
€ 5,09
€ 6,19
€ 8,40
€ 11,30
€ 16,93
€ 21,56
€ 28,14
Dimenzije
Dimenzije dužina i
broj vijaka matica i
podloška u kompletu
Br 1-M12-50 x4 kom
Br 2-M12-60 x4 kom
Br 3-M16-60 x4 kom
Br 4-M16-60 x8 kom
Br 5-M16-70 x4 kom
Br 6-M16-70 x8 kom
Br 7-M16-80 x8 kom
Br 8-M20-80 x8 kom
Br 9-M20-80x12kom
Šifre
Šifra
92-00M125001
92-00M126002
92-00M166003
92-00M166004
92-00M167005
92-00M167006
92-00M168007
92-00M208008
92-00M208009
Cene bez
PDV-a
€ 0,60
€ 0,65
€ 1,30
€ 3,05
€ 1,40
€ 2,80
€ 3,04
€ 4,99
€ 7,48
Cene sa
PDV-om
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,34
€ 0,41
€ 0,52
€ 0,64
€ 0,82
€ 0,92
€ 1,25
€ 2,44
€ 2,71
€ 3,67
€ 4,87
€ 7,76
Cene sa
PDV-om
€ 0,72
€ 0,78
€ 1,56
€ 3,66
€ 1,68
€ 3,36
€ 3,65
€ 5,99
€ 8,98
91
XIX. IZDANJE
ČELIČNI fitinzi
Dimenzije
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
21.3x2.0 1/2“
26,9x2,6 3/4"
33,7x2,6 1”
42x2,6 5/4”
48,3x2,6 6/4"
60,3x2,9 2“
76,1x2,9
88,9x3,2 3"
108x3,6
114,3x3,6 4"
133x4.0
139,7x4.0
159x4,5
168,3x4,5
219,1x6,3
07-010110100
07-010110101
07-010110102
07-010110103
07-010110104
07-010110109
07-010110125
07-010110113
07-010110116
07-010110114
07-010110133
07-010110139
07-010110159
07-010110168
07-010110219
€ 0,20
€ 0,26
€ 0,35
€ 0,46
€ 0,67
€ 1,13
€ 1,70
€ 2,33
€ 4,38
€ 4,60
€ 7,06
€ 7,41
€ 10,23
€ 10,58
€ 26,45
€ 0,24
€ 0,31
€ 0,42
€ 0,55
€ 0,80
€ 1,36
€ 2,04
€ 2,80
€ 5,26
€ 5,52
€ 8,47
€ 8,89
€ 12,28
€ 12,70
€ 31,74
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
07-010091000
07-010091001
07-010091002
07-010091003
07-010091004
07-010091005
€ 0,34
€ 0,41
€ 0,61
€ 0,81
€ 0,92
€ 1,21
€ 0,41
€ 0,49
€ 0,73
€ 0,97
€ 1,10
€ 1,45
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2½"
3"
07-010100006
07-010100007
07-010100008
07-010100009
07-010100010
07-010100011
07-010100012
07-010100013
07-010100014
07-010100015
€ 0,19
€ 0,20
€ 0,23
€ 0,32
€ 0,44
€ 0,71
€ 0,86
€ 1,45
€ 2,76
€ 3,67
€ 0,23
€ 0,24
€ 0,28
€ 0,38
€ 0,53
€ 0,85
€ 1,03
€ 1,74
€ 3,31
€ 4,40
92-0220112033
92-0220112042
92-0220112048
92-0220112060
92-0220112076
92-0220112088
92-0220112108
92-0220112114
92-0220112133
92-0220112159
92-0220112168
92-0220112219
92-0220112273
€ 0,49
€ 0,36
€ 0,61
€ 1,49
€ 1,64
€ 1,71
€ 2,53
€ 3,57
€ 4,31
€ 7,51
€ 7,88
€ 13,38
€ 18,58
€ 0,59
€ 0,43
€ 0,73
€ 1,79
€ 1,97
€ 2,05
€ 3,04
€ 4,28
€ 5,17
€ 9,01
€ 9,46
€ 16,06
€ 22,30
Naziv
Hamburški luk bešavni
Č 1212 St.37.0
Navojni nastavak šavna
Crni muf za zavarivanje
Dance
S235/S275/FeP11
33.7x2.3
42.4x2.6
48.3x2.6
60.3x2.9
76.1x2.9
88.9x3.2
108.0x3.6
114.3x3.6
133.0x4.0
159.7x4.5
168.3x4.5
219.1x6.3
273.0x6.3
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
92
XIX. IZDANJE
Koncentrični Reducir č 1214. St.35.8 DIN 2616
Koncentrični Reducir č 1214. St.35.8 DIN 2616
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
26,9-21,3
92-KKR1026021
€ 1,01
€ 1,21
108,0-88,9
92-KKR1108089
€ 2,75
€ 3,30
33,7-21,3
92-KKR1033021
€ 1,08
€ 1,30
114,3-60,3
92-KKR1114060
€ 3,94
€ 4,73
33,7-26,9
92-KKR1033026
€ 1,05
€ 1,26
114,3-76,1
92-KKR1114076
€ 3,72
€ 4,46
42,4-21,3
92-KKR1042021
€ 1,12
€ 1,34
114,3-88,9
92-KKR1114089
€ 3,27
€ 3,92
42,4-26,9
92-KKR1042026
€ 1,08
€ 1,30
133,0-76,1
92-KKR1133076
€ 4,80
€ 5,76
42,4-33,7
92-KKR1042033
€ 1,08
€ 1,30
133,0-88,9
92-KKR1133089
€ 4,43
€ 5,32
48,3-21,3
92-KKR1048021
€ 1,34
€ 1,61
133,0-108,0
92-KKR1133108
€ 3,96
€ 4,75
48,3-26,9
92-KKR1048026
€ 1,31
€ 1,57
133,0-114,3
92-KKR1133114
€ 3,96
€ 4,75
48,3-33,7
92-KKR1048033
€ 1,19
€ 1,43
139,7-76,1
92-KKR1139076
€ 6,28
€ 7,54
48,3-42,4
92-KKR1048042
€ 1,19
€ 1,43
139,7-88,9
92-KKR1139089
€ 4,80
€ 5,76
60,3-26,9
92-KKR1060026
€ 1,68
€ 2,02
139,7-108,0
92-KKR1139108
€ 4,46
€ 5,35
60,3-33,7
92-KKR1060033
€ 1,60
€ 1,92
139,7-114,3
92-KKR1139114
€ 4,46
€ 5,35
60,3-42,4
92-KKR1060042
€ 1,38
€ 1,66
159,0-108,0
92-KKR1159108
€ 8,18
€ 9,82
60,3-48,3
92-KKR1060048
€ 1,38
€ 1,66
159,0-114,3
92-KKR1159114
€ 7,81
€ 9,37
76,1-33,7
92-KKR1076033
€ 2,57
€ 3,08
159,0-133,0
92-KKR1159133
€ 6,99
€ 8,39
76,1-42,4
92-KKR1076042
€ 2,38
€ 2,86
159,0-139,7
92-KKR1159139
€ 6,99
€ 8,39
76,1-48,3
92-KKR1076048
€ 2,38
€ 2,86
168,3-88,9
92-KKR1168089
€ 9,81
€ 11,77
76,1-60,3
92-KKR1076060
€ 2,01
€ 2,41
168,3-114,3
92-KKR1168114
€ 8,74
€ 10,49
88,9-42,4
92-KKR1089042
€ 3,01
€ 3,61
168,3-139,7
92-KKR1168139
€ 7,55
€ 9,06
88,9-48,3
92-KKR1089048
€ 3,01
€ 3,61
219,1-114,0
92-KKR1219114
€ 19,62
€ 23,54
88,9-60,3
92-KKR1089060
€ 2,64
€ 3,17
219,1-139,7
92-KKR1219139
€ 16,72
€ 20,06
88,9-76,1
92-KKR1089076
€ 2,49
€ 2,99
219,1-168,3
92-KKR1219168
€ 14,49
€ 17,39
108,0-60,3
92-KKR1108060
€ 3,35
€ 4,02
108,0-76,1
92-KKR1108076
€ 3,01
€ 3,61
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
93
XIX. IZDANJE
Kovani T komad Egal č.1214 St.35.8
Kovani T komad Asimetričan č.1214 St35.8
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
219,1x6,3
92-KTKE000219
€ 57,37
€ 68,84
76,1-48,3
92-KTKR076048
€ 6,54
€ 7,85
168,3x4,5
92-KTKE000168
€ 29,95
€ 35,94
76,1-42,4
92-KTKR076042
€ 11,63
€ 13,96
159,0x4,5
92-KTKE000159
€ 29,43
€ 35,32
139,7x4,0
92-KTKE000139
€ 21,41
€ 25,69
88,9-76,1
92-KTKR088076
€ 8,33
€ 10,00
133,0x4,0
92-KTKE000133
€ 21,03
€ 25,24
88,9-60,3
92-KTKR088060
€ 8,55
€ 10,26
114,3x3,6
92-KTKE000114
€ 12,64
€ 15,17
108-88,9
92-KTKR108088
€ 13,16
€ 15,79
108,0x3,6
92-KTKE000108
€ 12,12
€ 14,54
114,3-88,9
92-KTKR114088
€ 13,56
€ 16,27
88.9x3,2
92-KTKE000089
€ 7,99
€ 9,59
114,3-76,1
92-KTKR114076
€ 13,75
€ 16,50
76,1x2,9
92-KTKE000076
€ 5,80
€ 6,96
114,3-60,3
92-KTKR114060
€ 22,56
€ 27,07
60,3x2,9
92-KTKE000060
€ 4,98
€ 5,98
48,3x2,6
92-KTKE000048
€ 3,94
€ 4,73
139,7-114,3
92-KTKR139114
€ 22,11
€ 26,53
42,4x2,6
92-KTKE000042
€ 3,13
€ 3,76
139,7-88,9
92-KTKR139088
€ 22,30
€ 26,76
33,7x2,6
92-KTKE000033
€ 2,61
€ 3,13
139,7-76,1
92-KTKR139076
€ 57,53
€ 69,04
26,9x2,3
92-KTKE000026
€ 1,49
€ 1,79
139,7-60,3
92-KTKR139060
€ 89,91
€ 107,89
21,3x2,0
92-KTKE000021
€ 1,42
€ 1,70
159,0-108,0
92-KTKR159108
€ 29,95
€ 35,94
168,3-139,7
92-KTKR168139
€ 30,17
€ 36,20
168,3-114,3
92-KTKR168114
€ 30,69
€ 36,83
219,1-168,3
92-KTKR219168
€ 60,27
€ 72,32
219,1-159,0
92-KTKR219159
€ 60,49
€ 72,59
219,1-139,7
92-KTKR219139
€ 60,64
€ 72,77
Kovani T komad Asimetričan č.1214 St35.8
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
33,7-26,9
92-KTKR033026
€ 2,83
€ 3,40
33,7-21,3
92-KTKR033021
€ 2,87
€ 3,44
42,4-26,9
92-KTKR042026
€ 3,35
€ 4,02
48,3-42,4
92-KTKR048042
€ 3,94
€ 4,73
48,3-33,7
92-KTKR048033
€ 4,02
€ 4,82
48,3-26,9
92-KTKR048026
€ 4,09
€ 4,91
60,3-48,3
92-KTKR060048
€ 5,36
€ 6,43
60,3-42,4
92-KTKR060042
€ 5,58
€ 6,70
60,3-33,7
92-KTKR060033
€ 5,65
€ 6,78
76,1-60,3
92-KTKR076060
€ 6,32
€ 7,58
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Cene sa
PDV-om
94
XIX. IZDANJE
INDUSTRIJSKA armatura
Naziv
Dimenzije
Kuglasta slavina za vodu KPC-K
POLIX
Kućište
Kugla
O-ring
Ugradna dužina
Prirubnice
Cene sa
PDV-om
91-A952063
91-A952064
91-A952065
91-A952066
€ 36,20
€ 40,70
€ 41,60
€ 47,00
€ 43,44
€ 48,84
€ 49,92
€ 56,40
DN 65 PN16
DN 80 PN16
DN 100 PN16
DN 125 PN16
DN 150 PN16
DN 200 PN16
91-A952067
91-A952068
91-A952069
91-A952070
91-A952071
91-A952072
€ 60,30
€ 76,10
€ 100,40
€ 197,90
€ 259,00
€ 662,30
€ 72,36
€ 91,32
€ 120,48
€ 237,48
€ 310,80
€ 794,76
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
91-A029560
91-A029562
91-A029563
91-A029564
91-A029566
91-A029567
91-A029568
91-A029569
91-A029570
91-A029571
91-A029572
91-A029573
91-A058692
€ 18,60
€ 21,60
€ 25,90
€ 36,80
€ 47,70
€ 63,50
€ 78,10
€ 110,80
€ 141,60
€ 210,10
€ 283,80
€ 497,10
€ 880,60
€ 22,32
€ 25,92
€ 31,08
€ 44,16
€ 57,24
€ 76,20
€ 93,72
€ 132,96
€ 169,92
€ 252,12
€ 340,56
€ 596,52
€ 1056,72
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-A008696
91-A008697
91-A008698
91-A008699
91-A008700
91-A008701
91-A008702
91-A008703
91-A008704
91-A008705
91-A008706
€ 16,20
€ 19,80
€ 21,20
€ 24,40
€ 29,10
€ 37,50
€ 46,60
€ 55,60
€ 99,40
€ 133,90
€ 176,60
€ 19,44
€ 23,76
€ 25,44
€ 29,28
€ 34,92
€ 45,00
€ 55,92
€ 66,72
€ 119,28
€ 160,68
€ 211,92
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
3"
91-A030892
91-A030893
91-A030895
91-A030894
91-A030896
91-A030898
€ 8,30
€ 10,30
€ 12,10
€ 15,10
€ 19,20
€ 37,90
€ 9,96
€ 12,36
€ 14,52
€ 18,12
€ 23,04
€ 45,48
40
50
65
80
100
125
150
200
91-A959101
91-A959102
91-A959103
91-A959104
91-A959105
91-A959106
91-A959107
91-A959108
€ 20,70
€ 21,00
€ 24,70
€ 27,80
€ 36,10
€ 44,50
€ 52,00
€ 77,70
€ 24,84
€ 25,20
€ 29,64
€ 33,36
€ 43,32
€ 53,40
€ 62,40
€ 93,24
Zaporni ventil sa prirubnicom za paru
POLIX
Temperatura: + 180 ˚C
PN 16
Gumeni kompenzator
POLIX
PN 16
Gumeni kompenzator navojni
POLIX
PN 16
Nepovratna klapna
POLIX
PN 16
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Cene bez
PDV-a
25 PN40
32 PN40
40 PN40
50 PN40
DN
DN
DN
DN
GGG-40
Ms 58
Tmax 100˚C
DIN 3202 F4, F5
DIN 2545 PN40
DIN 2543 PN16
Šifra
95
XIX. IZDANJE
Naziv
Dimenzija
Šifra
40
50
65
80
100
91-A036449
91-A036450
91-A036451
91-A036452
91-A036453
€ 28,20
€ 40,10
€ 58,30
€ 73,50
€ 119,00
€ 33,84
€ 48,12
€ 69,96
€ 88,20
€ 142,80
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-A029488
91-A012225
91-A012226
91-A012227
91-A012228
91-A012229
91-A012230
91-A012991
91-A016479
91-A012992
€ 17,60
€ 17,90
€ 19,60
€ 22,90
€ 29,30
€ 37,90
€ 44,70
€ 69,70
€ 114,80
€ 152,70
€ 21,12
€ 21,48
€ 23,52
€ 27,48
€ 35,16
€ 45,48
€ 53,64
€ 83,64
€ 137,76
€ 183,24
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-A002256
91-A002255
91-A002254
91-A002253
91-A002252
91-A002251
91-A002250
91-A002249
91-A002248
91-A002247
91-A002246
91-A002245
91-A012214
91-A012215
€ 9,00
€ 10,40
€ 14,20
€ 16,70
€ 20,20
€ 29,20
€ 40,50
€ 48,40
€ 72,90
€ 104,10
€ 148,50
€ 240,00
€ 381,60
€ 593,30
€ 10,80
€ 12,48
€ 17,04
€ 20,04
€ 24,24
€ 35,04
€ 48,60
€ 58,08
€ 87,48
€ 124,92
€ 178,20
€ 288,00
€ 457,92
€ 711,96
Nepovratni ventil sa oprugom
POLIX
PN 40
Ventil sa leptirom CI/DI
POLIX
PN 16
Odvajač nečistoće
POLIX
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
BALANSNI TA ventili
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STAD
PN 20
DN 15 - 1/2"
DN 20 - 3/4"
DN 25 - 1"
DN 32 - 5/4"
DN 40 - 6/4"
DN 50 - 2"
91-52151014
91-52151020
91-52151025
91-52151032
91-52151040
91-52151050
€ 39,50
€ 43,90
€ 46,70
€ 60,80
€ 78,00
€ 96,40
€ 47,40
€ 52,68
€ 56,04
€ 72,96
€ 93,60
€ 115,68
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
91-52181065
91-52181080
91-52181090
91-52181091
91-52181092
€ 221,00
€ 445,30
€ 644,90
€ 833,00
€ 1083,00
€ 265,20
€ 534,36
€ 773,88
€ 999,60
€ 1299,60
DN 200
DN 250
91-52181093
91-52181094
€ 2387,70
€ 3317,80
€ 2865,24
€ 3981,36
TA Hidronics
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STAF
PN 16
TA Hidronics
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STAF-SG
PN 16
TA Hidronics
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
96
XIX. IZDANJE
BALANSNI ventili HERZ
Naziv
Nominalni
protok
Dimenzija
Cene sa
PDV-om
91-411751
91-411752
91-411753
91-411754
91-411755
91-411756
€ 17,70
€ 21,20
€ 27,70
€ 38,50
€ 46,60
€ 72,10
€ 21,24
€ 25,44
€ 33,24
€ 46,20
€ 55,92
€ 86,52
DN 65
DN 80
91-421847
91-421848
€ 142,10
€ 161,00
€ 170,52
€ 193,20
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
91-421883
91-421884
91-421885
91-421886
91-421887
91-421888
€ 369,70
€ 604,40
€ 712,80
€ 1560,70
€ 1802,10
€ 2397,00
€ 443,64
€ 725,28
€ 855,36
€ 1872,84
€ 2162,52
€ 2876,40
DN 15-1/2”
DN 20-3/4”
DN 25-1”
DN 32-5/4”
DN 40-6/4”
DN 50-2”
91-003Z4001
91-003Z4002
91-003Z4003
91-003Z4004
91-003Z4005
91-003Z4006
€ 42,30
€ 48,30
€ 52,60
€ 68,10
€ 82,80
€ 102,60
€ 50,76
€ 57,96
€ 63,12
€ 81,72
€ 99,36
€ 123,12
3/4"
3/4”
1"
1"
46-2101000100
46-2101000200
46-2101000300
46-2101000400
€ 139,20
€ 139,20
€ 139,20
€ 139,20
€ 167,04
€ 167,04
€ 167,04
€ 167,04
PN 16
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STROMAX-GMF
TIP 4218
PN 16
Cene bez
PDV-a
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STROMAX-M
TIP 4117
PN 16
Ventili za hidrauličko
balansiranje
STROMAX-GF
TIP 4218
Šifra
BALANSNI ventili DANFOSS
Ventili za hidrauličko
balansiranje
LENO™ MSV-BD
PN 16
Kalorimetri
SUPERCAL 539
sa zaštitnim čaurama
i holanderima
0.6 m³/h
1,5 m³/h
1,5 m³/h
2,5 m³/h
nebaždaren
DIMOVODNE FARBANE CEVI - čelične
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dim.farbana cev za gasnu peć 1 m
Ø 85
Ø 132
35-01210083
35-01210132
€ 3,25
€ 4,68
€ 3,90
€ 5,62
Dim.farbana cev za gasnu peć 0.5 m
Ø 85
35-01205083
€ 1,60
€ 1,92
Ø 85
35-01202583
€ 0,83
€ 1,00
Ø 85
35-11209083
€ 1,60
€ 1,92
Dim.farbana cev za gasnu peć
0.25m
Dim.farbano koleno za gasnu peć
90°
Dim.farb.štucna/reducir. za gas. peć
Ø 118 / Ø 83
35-13200083
€ 1,60
€ 1,92
Dim.farbani reducir
Ø 83 / Ø 76
35-12207683
€ 1,60
€ 1,92
Ø 85
35-11000083
€ 1,60
€ 1,92
Držac cevi
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
97
XIX. IZDANJE
DIMOVODNE ALUMINIJUMSKE cevi
Naziv
Dimenzija
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Dimovodna Al cev 1m
Ø 76mm
Ø 100mm
Ø 118mm
Ø 132mm
Ø 150mm
35-010076
35-010100
35-010118
35-010132
35-010150
€ 2,78
€ 3,59
€ 4,12
€ 4,28
€ 4,83
€ 3,34
€ 4,31
€ 4,94
€ 5,14
€ 5,80
Dimovodna Al koleno
90
Ø 76mm
Ø 100mm
Ø 118mm
Ø 132mm
Ø 150mm
35-110076
35-110100
35-110118
35-110132
35-110150
€ 1,67
€ 2,04
€ 2,43
€ 2,55
€ 3,33
€ 2,00
€ 2,45
€ 2,92
€ 3,06
€ 4,00
Dimovodna Al koleno
120
Ø 76mm
Ø 100mm
Ø 118mm
Ø 132mm
Ø 150mm
35-115076
35-115100
35-115118
35-115132
35-115150
€ 1,67
€ 2,04
€ 2,43
€ 2,55
€ 3,33
€ 2,00
€ 2,45
€ 2,92
€ 3,06
€ 4,00
Dimovodna Al reducir 90
76/ 60
132/110
35-121010
35-121020
€ 2,05
€ 2,35
€ 2,46
€ 2,82
Dimovodni T komad 90
132/ 76
132/132
150/132
150/150
35-125010
35-125030
35-125050
35-125070
€ 4,83
€ 5,93
€ 6,84
€ 7,14
€ 5,80
€ 7,12
€ 8,21
€ 8,57
Dimovodni T komad 120
132/ 76
132/132
150/132
150/150
35-125020
35-125040
35-125060
35-125080
€ 4,83
€ 5,93
€ 6,84
€ 7,14
€ 5,80
€ 7,12
€ 8,21
€ 8,57
Ø 76mm
Ø 100mm
Ø 118mm
Ø 132mm
Ø 150mm
35-130076
35-130100
35-130118
35-130132
35-130150
€ 0,75
€ 0,92
€ 0,98
€ 0,98
€ 1,10
€ 0,90
€ 1,10
€ 1,18
€ 1,18
€ 1,32
Dimovodna Rozeta
SPIRO CEV
Od aluminijskog lima
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 315 mm
Ø 355 mm
Ø 400 mm
Ø 450 mm
Ø 500 mm
Ø 560 mm
Ø 600 mm
Ø 630 mm
21-SRA0100500M
21-SRA0125500M
21-SRA0150500M
21-SRA0160500M
21-SRA0180500M
21-SRA0200500M
21-SRA0250500M
21-SRA0315500M
21-SRA0355500M
21-SRA0400500M
21-SRA0450500M
21-SRA0500500M
21-SRA0560500M
21-SRA0600500M
21-SRA0630500M
€ 3,89
€ 4,85
€ 5,82
€ 6,21
€ 7,00
€ 7,76
€ 11,97
€ 15,09
€ 17,00
€ 19,15
€ 30,15
€ 33,52
€ 37,52
€ 40,20
€ 42,22
€ 4,67
€ 5,82
€ 6,99
€ 7,46
€ 8,40
€ 9,32
€ 14,37
€ 18,11
€ 20,40
€ 22,98
€ 36,18
€ 40,23
€ 45,03
€ 48,24
€ 50,67
98
XIX. IZDANJE
VENTILACIONI SISTEMI – LINDAB SAFE
SAFE SISTEM
Cene sa
PDV-om
€ 2,56
€ 2,96
€ 3,70
€ 5,12
€ 6,40
€ 8,01
€ 11,37
€ 12,81
€ 14,44
€ 16,98
€ 6,17
€ 3,98
€ 5,12
€ 8,24
€ 15,99
250
315
355
400
450
21-BFU2509000
21-BFU3159000
21-BFU3559000
21-BFU4009000
21-BFU4509000
€ 16,55
€ 29,03
€ 36,50
€ 29,92
€ 36,30
€ 19,86
€ 34,84
€ 43,80
€ 35,91
€ 43,56
80
100
125
160
200
21-BU08045000
21-BU10045000
21-BU12545000
21-BU16045000
21-BU20045000
€ 3,89
€ 3,08
€ 3,48
€ 4,40
€ 7,29
€ 4,67
€ 3,70
€ 4,18
€ 5,28
€ 8,75
250
315
355
400
450
21-BFU2504500
21-BFU3154500
21-BFU3554500
21-BFU4004500
21-BFU4504500
€ 11,66
€ 19,04
€ 23,00
€ 30,14
€ 25,51
€ 14,00
€ 22,85
€ 27,60
€ 36,17
€ 30,62
80
100
125
160
200
250
21-BU08030000
21-BU10030000
21-BU12530000
21-BU16030000
21-BU20030000
21-BU25030000
€ 3,57
€ 3,45
€ 3,28
€ 4,82
€ 7,27
€ 12,26
€ 4,29
€ 4,14
€ 3,94
€ 5,79
€ 8,73
€ 14,72
80
63
21-RCU080063
100
80
21-RCU100080
125
80
21-RCU125080
Presovana, koncentrična redukcija sa
125 100
21-RCU125100
uglom od 45° kako bi se odgovorilo na
160
80
21-RCU160080
zahteve što kraće instalacije radi
160 100
21-RCU160100
manjeg pada pritiska i što manje
160 125
21-RCU160125
proizvedene buke.
200 100
21-RCU200100
200 125
21-RCU200125
200 160
21-RCU200160
250 125
21-RCU250125
250 160
21-RCU250160
250 200
21-RCU250200
315 160
21-RCU315160
315 200
21-RCU315200
315 250
21-RCU315250
355 250
21-RCU355250
355 315
21-RCU355315
SAFE SISTEM
400 250
21-RCU400250
400 315
21-RCU400315
Cene su FCO Subotica magacin CIM GAS-a
€ 4,25
€ 2,87
€ 4,09
€ 3,17
€ 4,63
€ 3,70
€ 3,85
€ 4,43
€ 4,55
€ 4,61
€ 8,22
€ 6,81
€ 6,57
€ 14,15
€ 9,51
€ 9,73
€ 15,94
€ 15,96
€ 17,32
€ 16,97
€ 5,10
€ 3,45
€ 4,91
€ 3,81
€ 5,56
€ 4,44
€ 4,62
€ 5,32
€ 5,46
€ 5,54
€ 9,87
€ 8,18
€ 7,89
€ 16,98
€ 11,42
€ 11,68
€ 19,13
€ 19,16
€ 20,79
€ 20,37
BFU 90° – KOLENO 90°
Sastavljeno iz segmenata
BU 45° – KOLENO 45°
Presovano i po spoju zavareno
BFU 45° – KOLENO 45°
Sastavljeno iz segmenata
SAFE SISTEM
BU 30° – KOLENO 30°
Presovano i po spoju zavareno
SAFE SISTEM
RCU – REDUKCIJA
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
99
XIX. IZDANJE
VENTILACIONI SISTEMI – LINDAB SAFE
VENTILACIONI ELEMENTI OD POCINKOVANOG LIMA DEBLJINE 0.6mm SA ZAPTIVKAMA
Cene bez
Naziv
Prečnik
Šifra
PDV-a
mm
€ 2,13
80
21-SR08050000M
SR – KRUŽNA CEV
€ 2,46
100
21-SR10050000M
€ 3,08
125
21-SR12550000M
€ 4,26
Pakovanje u šipkama 5m
160
21-SR16050000M
€ 5,33
Cena po dužnom metru
200
21-SR20050000M
€ 6,67
250
21-SR25050000M
€ 9,47
315
21-SR31550000M
€ 10,67
355
21-SR35550000M
€ 12,03
400
21-SR40050000M
€ 14,15
450
21-SR45050000M
€ 5,14
80
21-BU08090000
BU 90° – KOLENO 90°
€ 3,31
100
21-BU10090000
€ 4,26
125
21-BU12590000
€ 6,86
Presovano i po spoju zavareno
160
21-BU16090000
€ 13,32
200
21-BU20090000
Naziv
Prečnik
Unutr. Spoj.
RLU– REDUKCIJA
100
125
125
160
160
160
200
200
200
250
250
250
315
315
315
355
355
400
400
80
100
100
125
125
125
160
160
160
160
200
200
200
200
200
315
315
315
315
315
355
355
400
400
Dugačka, tangentna, ručno
izrađena redukcija sa uglom
od približno 35°,
Dimenzije su usaglašene sa
DIN 24147 sekcija 4,
SAFE SISTEM
PSU – SEDLASTI KOMAD
Presovan sedlasti komad sa
aerodinamičkim radijusom,
Pad pritiska
je prikazan grafički pod
TCP ,Neki PSU-ovi su presovani
Izjedna istim alatom tako da
Odgovaraju nekoliko nazivnih
prečnika cevi na koje se
postavljaju.
SAFE SISTEM
TCPU – T-KOMAD
EGAL
Presovano i po spoju zavareno
SAFE SISTEM
80
100
125
160
200
250
315
355
400
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
80
80
100
80
100
125
100
125
160
125
160
200
160
200
250
200
315
160
250
21-RLU100080
21-RLU125080
21-RLU125100
21-RLU160080
21-RLU160100
21-RLU160125
21-RLU200100
21-RLU200125
21-RLU200160
21-RLU250125
21-RLU250160
21-RLU250200
21-RLU315160
21-RLU315200
21-RLU315250
21-RLU355200
21-RLU355315
21-RLU400160
21-RLU400250
€ 4,96
€ 5,56
€ 5,83
€ 6,16
€ 6,04
€ 6,67
€ 7,34
€ 8,15
€ 7,92
€ 10,28
€ 11,85
€ 11,71
€ 16,85
€ 16,71
€ 16,44
€ 12,83
€ 17,27
€ 21,31
€ 23,11
€ 5,96
€ 6,68
€ 7,00
€ 7,40
€ 7,25
€ 8,01
€ 8,81
€ 9,78
€ 9,51
€ 12,34
€ 14,22
€ 14,06
€ 20,22
€ 20,06
€ 19,73
€ 15,40
€ 20,73
€ 25,58
€ 27,74
63
80
100
80
100
125
160
80
100
125
80
100
125
160
200
100
125
160
200
315
315
355
315
400
21-PSU080063
21-PSU100080
21-PSU100100
21-PSU125080
21-PSU125100
21-PSU125125
21-PSU160160
21-PSU160080
21-PSU160100
21-PSU160125
21-PSU200080
21-PSU200100
21-PSU200125
21-PSU200160
21-PSU200200
21-PSU315100
21-PSU315125
21-PSU315160
21-PSU315200
21-PSU315315
21-PSU355315
21-PSU355355
21-PSU400315
21-PSU400400
€ 2,62
€ 2,18
€ 1,76
€ 2,17
€ 1,76
€ 2,38
€ 3,49
€ 2,14
€ 1,67
€ 2,26
€ 2,10
€ 1,66
€ 2,23
€ 3,23
€ 4,75
€ 1,65
€ 2,19
€ 3,17
€ 5,39
€ 11,18
€ 11,68
€ 10,62
€ 10,39
€ 17,51
€ 3,15
€ 2,62
€ 2,12
€ 2,61
€ 2,12
€ 2,86
€ 4,19
€ 2,57
€ 2,01
€ 2,72
€ 2,52
€ 2,00
€ 2,68
€ 3,88
€ 5,70
€ 1,98
€ 2,63
€ 3,81
€ 6,47
€ 13,42
€ 14,02
€ 12,75
€ 12,47
€ 21,02
21-TCPU080080
21-TCPU100100
21-TCPU125125
21-TCPU160160
21-TCPU200200
21-TCPU250250
21-TCPU315315
21-TCPU355355
21-TCPU400400
€ 7,36
€ 5,86
€ 6,67
€ 9,61
€ 11,09
€ 20,00
€ 29,82
€ 31,87
€ 62,44
€ 8,84
€ 7,04
€ 8,01
€ 11,54
€ 13,31
€ 24,00
€ 35,79
€ 38,25
€ 74,93
Cene su FCO Subotica magacin CIM GAS-a
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
100
XIX. IZDANJE
Naziv
XCPU – X-KOMAD
EGAL
SAFE SISTEM
ILU – POČETNI OKRUGLI ELEMENT
ZA PRIKLJUČENJE NA RAVNU
POVRŠINU
SAFE SISTEM
ESU – ZAVRŠNA KAPA
SAFE SISTEM
NPU – SPOJNICA
SAFE SISTEM
DSU – ZATVARAJUĆI DEMPER
Ima rotirajući kružni zatvarač, Zatvarač
se ručno podešava pod uglom od 0 - 90°
pomoću ručice na vrhu, a položaj zatvarača
se može pročitati na skali koja je utisnuta
na ivici ručice.Postoji sistem za fiksiranje
zatvarača.Demper se koristi kada
zaptivanje nije od velikog značaja,Demper
može biti upotrebljen u situacijama
prilagođavanja vanrednim slučajevima,
Ručica dozvoljava
50 mm izolacije, Ukoliko je neophodna
veća debljina izolacije, uzima se specijalna
ručica IK.
Prečnik
mm
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
80
100
125
160
200
250
315
400
21-XCPU080080
21-XCPU100100
21-XCPU125125
21-XCPU160160
21-XCPU200200
21-XCPU250250
21-XCPU315315
21-XCPU400400
€ 16,04
€ 8,65
€ 10,02
€ 11,68
€ 16,58
€ 16,84
€ 26,28
€ 40,55
€ 19,25
€ 10,38
€ 12,03
€ 14,02
€ 19,90
€ 20,21
€ 31,54
€ 48,66
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-ILU0000080
21-ILU0000100
21-ILU0000125
21-ILU0000160
21-ILU0000200
21-ILU0000250
21-ILU0000315
21-ILU0000355
21-ILU0000400
€ 1,28
€ 1,44
€ 1,59
€ 1,92
€ 2,23
€ 2,81
€ 3,94
€ 5,31
€ 7,14
€ 1,54
€ 1,73
€ 1,91
€ 2,31
€ 2,68
€ 3,38
€ 4,73
€ 6,38
€ 8,57
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-ESU0000080
21-ESU0000100
21-ESU0000125
21-ESU0000160
21-ESU0000200
21-ESU0000250
21-ESU0000315
21-ESU0000355
21-ESU0000400
€ 2,59
€ 2,49
€ 2,77
€ 3,40
€ 3,82
€ 5,75
€ 9,70
€ 11,24
€ 10,60
€ 3,11
€ 2,99
€ 3,33
€ 4,08
€ 4,59
€ 6,90
€ 11,64
€ 13,49
€ 12,72
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-NPU0000080
21-NPU0000100
21-NPU0000125
21-NPU0000160
21-NPU0000200
21-NPU0000250
21-NPU0000315
21-NPU0000355
21-NPU0000400
€ 1,51
€ 1,33
€ 1,56
€ 1,91
€ 2,46
€ 4,09
€ 5,06
€ 6,51
€ 8,28
€ 1,82
€ 1,60
€ 1,88
€ 2,30
€ 2,96
€ 4,91
€ 6,08
€ 7,82
€ 9,94
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-DSU0000080
21-DSU0000100
21-DSU0000125
21-DSU0000160
21-DSU0000200
21-DSU0000250
21-DSU0000315
21-DSU0000355
21-DSU0000400
€ 7,36
€ 6,98
€ 7,83
€ 8,95
€ 9,10
€ 13,79
€ 17,53
€ 22,23
€ 33,72
€ 8,84
€ 8,38
€ 9,40
€ 10,74
€ 10,92
€ 16,55
€ 21,04
€ 26,68
€ 40,47
SAFE SISTEM
Cene su FCO Subotica magacin CIM GAS-a
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
101
XIX. IZDANJE
VENTILACIONI SISTEMI – VENT
VENTILACIONI ELEMENTI OD POCINKOVANOG LIMA DEBLJINE 0.6mm
Cene bez
Naziv
Prečnik
Šifra
PDV-a
mm
B 90° – KOLENO 90°
Presovano i po spoju zavareno
Cene sa
PDV-om
80
100
125
160
200
21-B000809000
21-B001009000
21-B001259000
21-B001609000
21-B002009000
€ 3,90
€ 2,32
€ 3,60
€ 5,77
€ 11,15
€ 4,68
€ 2,79
€ 4,32
€ 6,93
€ 13,38
250
315
355
400
450
21-BF25090000
21-BF31590000
21-BF35590000
21-BF40090000
21-BF45090000
€ 10,59
€ 17,03
€ 34,44
€ 25,49
€ 31,31
€ 12,71
€ 20,44
€ 41,33
€ 30,59
€ 37,58
80
100
125
160
200
21-B000804500
21-B001004500
21-B001254500
21-B001604500
21-B002004500
€ 2,64
€ 2,09
€ 2,38
€ 3,33
€ 6,10
€ 3,17
€ 2,51
€ 2,86
€ 4,00
€ 7,32
250
315
355
400
450
80
63
100
80
125
80
125 100
160
80
160 100
160 125
200 100
200 125
200 160
250 125
250 160
250 200
315 160
315 200
315 250
355 250
355 315
400 250
400 315
21-BF25045000
21-BF31545000
21-BF35545000
21-BF40045000
21-BF45045000
21-RC0080063
21-RC0100080
21-RC0125080
21-RC0125100
21-RC0160080
21-RC0160100
21-RC0160125
21-RC0200100
21-RC0200125
21-RC2000160
21-RC0250125
21-RC0250160
21-RC0250200
21-RC0315160
21-RC0315200
21-RC0315250
21-RC0355250
21-RC0355315
21-RC0400250
21-RC0400315
€ 7,18
€ 10,91
€ 18,91
€ 25,57
€ 20,55
€ 1,95
€ 1,73
€ 2,60
€ 1,98
€ 3,16
€ 2,44
€ 2,51
€ 2,99
€ 3,07
€ 3,02
€ 6,55
€ 4,96
€ 4,53
€ 10,87
€ 7,11
€ 7,11
€ 11,78
€ 11,25
€ 12,48
€ 11,80
€ 8,62
€ 13,10
€ 22,70
€ 30,69
€ 24,66
€ 2,34
€ 2,08
€ 3,12
€ 2,38
€ 3,80
€ 2,93
€ 3,02
€ 3,59
€ 3,69
€ 3,63
€ 7,86
€ 5,96
€ 5,44
€ 13,05
€ 8,54
€ 8,54
€ 14,14
€ 13,50
€ 14,98
€ 14,16
BF 90° – KOLENO 90°
Sastavljeno iz segmenata
VENT SISTEM
B 45° – KOLENO 45°
Presovano i po spoju zavareno
BF 45° – KOLENO 45°
Sastavljeno iz segmenata
VENT SISTEM
RC – REDUKCIJA
Presovana, koncentrična redukcija sa
uglom od 45° kako bi se odgovorilo na
zahteve što kraće instalacije radi
manjeg pada pritiska i što manje
proizvedene buke.
VENT SISTEM
Cene su FCO Subotica magacin CIM GAS-a
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
102
XIX. IZDANJE
Prečnik
mm
Naziv
PS – SEDLASTI KOMAD
80
100
100
125
125
125
160
160
160
160
200
200
200
200
200
315
315
315
315
315
355
355
400
400
Presovano i po spoju zavareno
VENT SISTEM
TCP – T-KOMAD
EGAL
Presovano i po spoju zavareno
VENT SISTEM
NP – SPOJNICA
VENT SISTEM
DS – ZATVARAJUĆI DEMPER
VENT SISTEM
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
21-PS0080063
21-PS0100080
21-PS0100100
21-PS0125080
21-PS0125100
21-PS0125125
21-PS0160160
21-PS0160080
21-PS0160100
21-PS0160125
21-PS0200080
21-PS0200100
21-PS0200125
21-PS0200160
21-PS0200200
21-PS0315100
21-PS0315125
21-PS0315160
21-PS0315200
21-PS0315315
21-PS0355315
21-PS0355355
21-PS0400315
21-PS0400400
€ 2,02
€ 1,54
€ 1,27
€ 1,52
€ 1,26
€ 1,82
€ 3,06
€ 1,50
€ 1,18
€ 1,71
€ 1,46
€ 1,17
€ 1,67
€ 2,82
€ 3,36
€ 1,15
€ 1,64
€ 2,75
€ 4,80
€ 8,27
€ 7,79
€ 14,84
€ 7,50
€ 14,62
€ 2,43
€ 1,85
€ 1,53
€ 1,83
€ 1,52
€ 2,19
€ 3,68
€ 1,80
€ 1,42
€ 2,06
€ 1,76
€ 1,41
€ 2,01
€ 3,39
€ 4,04
€ 1,38
€ 1,97
€ 3,30
€ 5,76
€ 9,93
€ 9,35
€ 17,81
€ 9,00
€ 17,55
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-TCP0080080
21-TCP0100100
21-TCP0125125
21-TCP0160160
21-TCP0200200
21-TCP0250250
21-TCP0315315
21-TCP0355355
21-TCP0400400
€ 5,11
€ 4,59
€ 5,50
€ 7,36
€ 8,98
€ 16,15
€ 23,47
€ 17,33
€ 45,28
€ 6,14
€ 5,51
€ 6,60
€ 8,84
€ 10,78
€ 19,38
€ 28,17
€ 20,80
€ 54,34
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-NP00000080
21-NP00000100
21-NP00000125
21-NP00000160
21-NP00000200
21-NP00000250
21-NP00000315
21-NP00000355
21-NP00000400
€ 0,73
€ 0,59
€ 0,74
€ 0,98
€ 1,32
€ 2,24
€ 3,05
€ 3,46
€ 4,97
€ 0,88
€ 0,71
€ 0,89
€ 1,18
€ 1,59
€ 2,69
€ 3,66
€ 4,16
€ 5,97
80
100
125
160
200
250
315
355
400
21-DS00000080
21-DS00000100
21-DS00000125
21-DS00000160
21-DS00000200
21-DS00000250
21-DS00000315
21-DS00000355
21-DS00000400
€ 6,01
€ 5,86
€ 6,68
€ 7,69
€ 7,35
€ 11,48
€ 14,33
€ 18,15
€ 28,48
€ 7,22
€ 7,04
€ 8,02
€ 9,23
€ 8,82
€ 13,78
€ 17,20
€ 21,78
€ 34,18
63
80
100
80
100
125
160
80
100
125
80
100
125
160
200
100
125
160
200
315
315
355
315
400
Cene su FCO Subotica magacin CIM GAS-a
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
103
XIX. IZDANJE
DODATNA ventilaciona oprema
Naziv
Dimenzjia
mm
TERMO-IZOLOVANO FLEKSIBILNO
CREVO
Iso - JAK-KA 4.0 M1
Šifra
2G
102
127
152
160
203
254
315
356
407
- Četvoroslojno crevo + 25mm staklena vuna,
gustine 12kg/m3
- za radne temeperature od -30/+150 C
-pritisak do 3000 Pa
-protivpožarne klase M1
-halogen free
Pojedinačno pakovanje dužina 10m
Cena po pakovanju
NEIZOLOVANA FLEKSIBILNA
CREVA
Alu - JAK-KA 4.0 M1
21-O02-02JTI0
21-O02-03JTI0
21-O02-04JTI0
21-O02-05JTI0
21-O02-07JTI0
21-O02-09JTI0
21-O02-11JTI0
21-O02-12JTI0
21-O02-13JTI0
2G
102
127
152
160
203
254
315
356
407
21-O02-02JT00
21-O02-03JT00
21-O02-04JT00
21-O02-05JT00
21-O02-07JT00
21-O02-09JT00
21-O02-11JT00
21-O02-12JT00
21-O02-13JT00
30x50x50
30x75x45
24-O0603R0000
24-ALU0005075
45x60x45
24-O06024JT00
- četvoroslojno crevo;
- za radne temeperature od -30/+150 C;
- pritisak do 3000 Pa;
- protivpožarne klase M1
- halogen free
Pojedinačno pakovanje dužina 10m
Cena po pakovanju
ALUMINIJUMSKA TRAKA
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Cena po
pakovanju
€ 18,89
€ 19,32
€ 22,14
€ 23,08
€ 29,93
€ 35,32
€ 47,37
€ 59,76
€ 63,62
Cena po
pakovanju
€ 22,67
€ 23,18
€ 26,57
€ 27,70
€ 35,92
€ 42,38
€ 56,84
€ 71,71
€ 76,34
Cena po
pakovanju
€ 6,46
€ 7,60
€ 9,12
€ 9,50
€ 12,16
€ 15,29
€ 19,95
€ 29,64
€ 34,20
Cena po
pakovanju
€ 7,75
€ 9,12
€ 10,94
€ 11,40
€ 14,59
€ 18,35
€ 23,94
€ 35,57
€ 42,24
€ 3,95
€ 5,92
€ 4,74
€ 7,11
€ 34,16
€ 41,00
€ 15,43
€ 18,52
€ 7,81
€ 9,37
€ 0,82
€ 0,98
€ 9,00
€ 16,80
€ 10,80
€ 20,16
€ 12,00
€ 14,40
2G
REGA ALU050
REGA ALU075
Traka je izraĎena iz slojeva aluminijumske
folije, unutar koje je provučen gumeni zaptivni
sloj. Izduženje je 5-7%, u zavisnosti od debljine.
Pogodna je za primenu na temperaturama od
-10 do +90C. Otporna je na pritisak preko
1000Pa.
ANTIVIBRACIONA TRAKA
Dužina trake 25m PVC
JAT 45060/25
2G
.
METALNA STEZNA TRAKA
QIPBAND
2G
Kotur
30m
Multiband je izgraĎen prema DIN 3017
standardu. Bend je izraĎen od nerĎajućeg
čelika (UNIx8Cr17-DIN 1,4016 (W2)-AISI 430)
i debljina je 0.6mm. Stezaljke, su proizvedeni od
pocinkovanog čelika.
STEZAčI
JAK-KA
Profili za pravougaone kanale
PROFIL 20 0,7
DE WAAL
Uglici 20, 30
JU21Zn
JU30Zn
JAK-KA
Stegica sa šrafom
JU3.0 Zn
Pakovanje
25 kom
93-O01-01D000
2G
93-O01-02D200
3G
Cena po
dužnom
metru
93-O09-010000
Cena za
100 kom
93-O09-03JS000
93-O09-04JS000
3G
Cena za
100 kom
3G
93-O09-05JS000
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
104
XIX. IZDANJE
ma
oprema
JAK-KA
Naziv
Dimenzjia
BNJS
Lakolebdeća žaluzina
BNJS-150
BNJS-200
BNJS-250
BNJS-300
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 10,20
€ 12,50
€ 15,20
€ 18,20
€ 12,24
€ 15,00
€ 18,24
€ 21,84
€ 14,00
€ 17,00
€ 20,00
€ 16,80
€ 20,40
€ 24,00
€ 31,00
€ 48,00
€ 56,00
€ 37,20
€ 57,60
€ 67,20
€ 229,00
€ 246,00
€ 284,00
€ 449,00
€ 274,80
€ 295,20
€ 340,80
€ 538,80
€ 5,28
€ 6,25
€ 8,00
€ 13,05
€ 16,30
€ 21,10
€ 28,15
€ 6,34
€ 7,50
€ 9,60
€ 15,66
€ 19,56
€ 25,32
€ 33,78
€ 2,28
€ 2,60
€ 3,10
€ 2,74
€ 3,12
€ 3,72
1G
Rešetka je izraĎena od ekstrudiranih aluminijumskih profila
Ofarbana u RAL 9010
Standardno u prirodnoj boji eloksiranog aluminijuma, ostale
boje prema zahtevu
PBS
Plastične lakolebdeće žaluzine
93-R12-150150
93-R12-200200
93-R12-250250
93-R12-300300
3G
93-R05-04P000
93-R05-05P000
93-R05-06P000
PBS-260
PBS-360
PBS-420
OLEFIN
Monofazni reostati: REM-2,5 REM-5, REM-10
2G
Naponski reostati
Maksimalna struja
REM -2,5
REM -5
REM-10
93-A01-01J000
93-A01-15J000
93-A01-16J000
2,5 A
5A
10 A
Frekventni regulatori sa EMC filterom
380-400 V
Snaga
Struja
1,5 kW
4.0 A
2,2 kW
6.0 A
4,0 kW
9.0 A
7,5 kW
16.0 A
NEPOVRATNA LEPTIR KLAPNA JBDS
JBDS 100
JBDS 160
JBDS 200
JBDS 250
JBDS 315
JBDS 355
JBDS 400
PLASTIčNI AEROVENTILI sa
prirubnicom
JAVBR 100
JAVBR 125
JAVBR 150
3G
93-A06-80TM00
93-A06-810000
93-A06-820000
93-A06-840000
2G
Fi 100
Fi 160
Fi 200
Fi 250
Fi 315
Fi 355
Fi 400
93-O03-01J000
93-O03-03J000
93-O03-04J000
93-O03-05J000
93-O03-06J000
93-O03-06AJ00
93-O03-07J000
2G
100 mm
125 mm
150 mm
93-R02-00D000
93-R02-01D000
93-R02-02D000
Proizvedeni od belog polipropilena
Materijal ventila ima tačku topljenja izmeĎu 150 do
180° C.Kontrola protoka.Pogodan za prostorije sa
visokom vlažnošću vazduha
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
METALNI AEROVENTIL za izvlačenje i
ubacivanje vazduha
Ubacivanje:
JVS-P 100
JVS-P 150
Izvlačenje:
JVS 100
JVS 125
JVS 150
2G
100 mm
150 mm
93-R03-02PJ00
93-R03-04PJ00
€ 2,64
€ 4,32
€ 3,17
€ 5,18
100 mm
125 mm
150 mm
93-R03-02G000
93-R03-03G000
93-R03-04G000
€ 2,64
€ 3,24
€ 4,32
€ 3,17
€ 3,89
€ 5,18
Ventil pogodan za kuće, kancelarije i sl.
• Precizno podešavanje
• Nizak nivo buke
• Brz i jednostavan za instalaciju
• Lako merenje protoka vazduha
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
105
XIX. IZDANJE
Naziv
ZIDNE REšETKE-jedan red lamela
T1PJ
T1PJD sa demperom
Dimenzjia
mm
Šifra
300x100
300x100
21-R-T13001000
21-R-T1300100D
300x100
300x100
21-R1-T23001000
21-R1-T2300100D
1G
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 8,10
€ 14,50
€ 9,72
€ 17,40
€ 12,60
€ 19,00
€ 15,12
€ 22,80
€ 23,24
€ 27,89
€ 29,30
€ 36,70
€ 45,40
€ 54,70
€ 35,16
€ 44,04
€ 54,48
€ 65,64
€ 34,40
€ 46,00
€ 54,60
€ 41,28
€ 55,20
€ 65,52
€ 25,42
€ 35,14
€ 30,50
€ 42,17
€ 21,50
€ 25,80
JAK-KA rešetka sa jednim redom podesivih
horizontalnih/vertikalnih lamela, sa i bez
regulatorom protoka istosmernih lopatica,
napravljena od eloksiranog aluminijuma ili
ofarbana u RAL 9010
Za rešetku sa regulatorom protoka sa suprotnim
lopaticama dodati na cenu 20%
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
ZIDNE REšETKE-dva reda lamela
T2PJ
T2PJD sa demperom
1G
JAK-KA rešetka sa dva reda podesivih
horizontalnih/vertikalnih lamela sa ili bez
regulatora protoka, napravljena od eloksiranog
aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
DEMPER - B SAMOPADAJUĆA
METALNA REŠETKA
2G
Samopadajuća rešetka koja se postavlja na zid, sa
jednim redom povezanih, pokretnih lamela za
izbacivanje vazduha pod pritiskom. Lamele su
paralelne prvoj pomenutoj dimenziji.
300x300
21-R1203003000
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
PLAFONSKI ANEMOSTATI - O4J
RAL 9006
1G
JAK-KA anemostat sa četvorosmernim
istrujavanjem (O4J)napravljen od eloksiranog
aluminijuma.
300x300
375x375
445x445
525x525
21-R30-300300
21-R30-375375
21-R30-445445
21-R30-525525
300x300
375x375
445x445
21-R31-300300
21-R31-375375
21-R31-445445
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
PLAFONSKI ANEMOSTATI - O4J-D
sa demperom
1G
JAK-KA anemostat sa četvorosmernim
istrujavanjem i regulatorom protoka
suprotnosmernih lopatica ofarban u RAL 9006.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
PLAFONSKI ANEMOSTAT - OK4 I
OK4D
OK4
OK4D sa demperom
2G
400x250
400x250
21-R180400250B
21-R200400250B
300x150
21-R3300300150
Plafonski anemostati sa zaobljenim lamelama
(4 pravca iz vazduha).
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
PRESTRUJNA REšETKA EXJ
1G
Prestrujna rešetka za vrata napravljena
od eloksiranog aluminijuma sa
kontraramom za drvena vrata.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
106
XIX. IZDANJE
Naziv
Dimenzjia
mm
SLOT REšETKE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 33,70
€ 40,44
€ 12,50
€ 15,20
€ 15,00
€ 18,24
€ 30,90
€ 37,08
€ 31,00
€ 40,00
€ 37,20
€ 46,05
€ 37,20
€ 48,00
€ 44,64
€ 55,26
1G
SLJ-1000 sa dva proreza
90x83x113
21-R3701000S2
JAK-KA linijski difuzor sa različitim brojem redova
lamela, napravljen od eloksiranog aluminijuma ili
ofarban u RAL 9010
Postoje sa 1,2,3 i 4 reda.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
PROTIVKIŠNA REšETKA- BNJS
1G
JAK-KA protivkišna rešetka sa zakrivljenim
lamelama i 6x6 mm mrežicom protiv insekata,
napravljena od eloksiranog aluminijuma ili
ofarbana u RAL 9010
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!
200x200
250x250
PROTIVKIšNE REšETKE - BNJK
21-R38200200B
21-R38250250B
1G
JAK-KA protivkišna rešetka sa širokim lamelama
mrežicom protiv insekata, napravljena od
eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010 i
6x6 mm
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
350x350
21-R38350350K
400/16
500/24
600/24
600/48
21-R4104AJ416
21-R4104AJ500
21-R4104AJ600
21-R4104AJ400
1G
CIKLONSKI DIFUZOR-JGR-AR
POKRETNE LAMELE
Vrtložni anemostat
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
CIKLONSKI ANEMOSTAT SWJ 600RAL9010
1G
595x595
21-R4104WJ600
€ 40,00
€ 48,00
Širina vrata
(m)
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
3G
21-Z01-030000
21-Z01-040000
21-Z01-050000
21-Z01-060000
21-Z01-070000
21-Z01-080000
€ 280,00
€ 365,00
€ 383,00
€ 398,00
€ 413,00
€ 431,00
€ 336,00
€ 438,00
€ 459,60
€ 477,60
€ 495,60
€ 517,20
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
21-Z04-010000
3G
21-Z04-020000
21-Z04-030000
21-Z04-040000
21-Z04-050000
21-Z04-060000
€ 592,00
€ 696,00
€ 742,00
€ 795,00
€ 843,00
€ 894,00
€ 710,40
€ 835,20
€ 890,40
€ 954,00
€ 1011,60
€ 1072,80
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
21-Z10-010000
3G
21-Z10-020000
21-Z10-030000
21-Z10-040000
21-Z10-050000
21-Z10-060000
€ 651,00
€ 765,00
€ 818,00
€ 875,00
€ 926,00
€ 983,00
€ 781,20
€ 918,00
€ 981,60
€ 1050,00
€ 1111,20
€ 1179,60
Vrtložni anemostat
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
VAZDUŠNE zavese
Naziv
Zavese bez grejača, visina do 2,5m
L-13/R-13 W
K-14 W
K-15 W
K-16 W
K-17 W
K-18 W
VAZDUšNE ZAVESE KEH serija 2 brzine
Zavese sa elektro grejačima, visina do 2,5m
LEH13/DEH13 W
KEH-14 W
KEH-15 W
KEH-16 W
KEH-17 W
KEH-18 W
U opsegu isporuke žičani kontroler
VAZDUšNE ZAVESE KWH serija
Toplovodne zavese, visina do 2,5m
LWH-13/RWH-13 W
KHW-14 W
KHW-15 W
KHW-16 W
KHW-17 W
KHW-18 W
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
107
XIX. IZDANJE
DODATNA ventilaciona oprema
VAZDUšNE ZAVESE K serija 2 brzine
VENTILACIONI SISTEMI S&P –ventilatori za kućnu upotrebu
Šifra
Naziv
SILENT-100/200/300 serija
(95-280 m3/h)
Silent 100 CZ
95 m³/h
Silent 200 CZ
180 m³/h
Silent 300 CZ
280 m³/h
IP45
(95-280 m3/h)
DÉCOR-100C
DÉCOR-200C
DÉCOR-300S
95 m³/h
185 m³/h
280 m³/h
Cene sa
PDV-om
€ 38,00
€ 53,00
€ 70,00
€ 45,60
€ 63,60
€ 84,00
€ 48,00
€ 31,00
€ 37,00
€ 57,60
€ 37,20
€ 44,40
€ 12,00
€ 18,00
€ 34,00
€ 14,40
€ 21,60
€ 40,80
€ 85,00
€ 85,00
€ 103,00
€ 103,00
€ 102,00
€ 102,00
€ 123,60
€ 123,60
€ 48,00
€ 50,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 57,60
€ 60,00
€ 67,20
€ 67,20
1G
93-V45-050000
93-V45-060000
93-V45-070000
Ventilator za toalete i kupatila
Izuzetno tiha serija aksijalnih ventilatora , protok je približno
100/200/300 m3/h, sa nepovratnom klapnom, i pilot-svetlom koje je
indikator rada, motor 230V-50Hz sa kugličnim ležajima, montirani
na SILENT blokove, IP45, klasa II, sa termičkom zaštitom, za rad
na temperaturi do 40ºC.Tihi rad 26,5 db.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
DECOR-100/200/300
IP44
Cene bez
PDV-a
2G
93-V42-010000
93-V42-040000
93-V42-070000
Ventilator za toalete i kupatila
Slim serija aksijalnih ventilatora, sa kugličnim ležajima i
"brushless" motorom, visoke efikasnosti i niske potrošnje, sa
nepovratnom klapnom, i pilot-svetlom koje je indikator rada, motor
90-260V-50/60Hz, IP44, klasa II, sa termičkom zaštitom, za rad na
temperaturi do 40ºC.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
FUTURE serija
(95-185 m3/h)
FUTURE-100C
FUTURE-120C
FUTURE-150C
2G
95 m³/h
185 m³/h
185 m³/h
93-V77-010000
93-V77-020000
93-V77-030000
Ventilator za toalete i kupatila
Slim serija aksijalnih ventilatora, protok je približno
95-125 m3/h, sa nepovratnom klapnom, i pilot-svetlom koje je
indikator rada, motor 230V-50Hz.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
KANALSKI VENTILATORI-za kućnu i industrijsku primenu
KANALSKI IN-LINE VENTILATOR
VENT serija
(235-3750 m3/h)
VENT – 100L
VENT – 125L
VENT – 150L
VENT – 160L
3G
290 m³/h
410 m³/h
700 m³/h
760 m³/h
93-V19-010000
93-V19-020000
93-V19-030000
93-V19-040000
Višenamenski ventilator, za prenos vazduha kroz kružne kanale.
Moguć rad u bilo kakvom položaju. Dostupan je novi model VENTV, kod koga je montaža predviĎena za zid.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
IN-LINE CENTRIFUGALNI VENTILATOR JILK
JILK 100
JILK 125
JILK 150-B
JILK 160-A
Višenamenski monofazni ventilator, za prenos vazduha kroz kružne
kanale. Moguć rad u bilo kom položaju. Zaštita motora IP 44
Dostupni su modeli u zelenoj (green series) i sivoj (grey series) boji
Regulisanje brzine reostatom REM 2,5
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
2G
93-V19-01ZJT0
93-V19-02ZJT0
93-V19-03ZJT0
93-V19-04ZJT0
108
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
KANALSKI IN-LINE VENTILATOR
MIXVENT-TD serija
(180-5500 m3/h)
TD-160/100N
TD-250/100
TD-350/125
TD-500/150
TD-800/200
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 84,00
€ 121,00
€ 130,00
€ 159,00
€ 197,00
€ 100,80
€ 145,20
€ 156,00
€ 190,80
€ 236,40
1G
180/140 m³/h
240/180 m³/h
360/280 m³/h
580/430 m³/h
1100/800 m³/h
93-V23-010000
93-V23-020000
93-V23-030000
93-V23-040000
93-V23-060000
Niskoprofilni kanalski ventilatori kružnog priključka, sačinjeni od
plastike (do modela 500) ili od galvanizovanog čelika zaštićenog od
korozije epoksi-poliester bojom (od modela 1000 i naviše),
priključna kutija van protoka vazduha, dvobrzinski motor sa
mogućnošću regulacije 230V-50Hz, klasa B, IP44, kuglični ležaji sa
niskim stepenom trenja i termička zaštita.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
AKSIJALNI VENTILATORI- industrijski
Šifra
Naziv
HCFB / HCFT serija
Cene sa
PDV-om
€ 228,00
€ 235,00
€ 288,00
€ 307,00
€ 398,00
€ 273,60
€ 282,00
€ 345,60
€ 368,40
€ 477,60
€ 65,00
€ 75,00
€ 84,00
€ 107,00
€ 161,00
€ 78,00
€ 90,00
€ 100,80
€ 128,40
€ 193,20
€ 44,00
€ 45,00
€ 47,00
€ 65,00
€ 52,80
€ 54,00
€ 56,40
€ 78,00
IP65
1G
(1215-54000 m3/h)
HCFB/4-250/H
HCFB/4-315/H
HCFB/4-355/H
HCFB/4-400/H
HCFB/4-450/H
Cene bez
PDV-a
1215 m³/h
2350 m³/h
3490 m³/h
5070 m³/h
6760 m³/h
93-V31-010000
93-V31-020000
93-V31-030000
93-V31-040000
93-V31-050000
Zidni aksijalni ventilator sa plastičnim ventilacionim kolom
ojačanim staklenim vlaknima, monofazni (HCFB) ili trofazni
motor (HCFT), IP65, klasa F, termička zaštita u sastavu
priključne kutije, sa kondenzatorom kod monofaznih modela.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
HXM serija
(500-3400 m3/h)
HXM-200
HXM-250
HXM-300
HXM-350
HXM-400
2G
500 m³/h
900 m³/h
1400 m³/h
1800 m³/h
3400 m³/h
93-V29-010000
93-V29-020000
93-V29-030000
93-V29-040000
93-V29-050000
HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog
galvanizovanog čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom
poliester boje, monofazni motor 230V-50Hz, sa mogućnošću
regulacije, IP40, klasa B, sa ugraĎenim kablom za napajanje i
rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom trenja. Model HXM400: Motor sa spoljašnjim rotorom, IP44, Clasa F, sa kugličnim
ležajevima, termičkom zaštitom sa automatskim resetom i
priključnom kutijom sa kondenzatorom. Bez ugraĎenog kabla za
električno napajanje.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
JAV - Aksijalni dvobrzinski ventilatori
JAV4MDI-5-200 HS
510 m³/h
JAV4MDI-5-250 HS
1000 m³/h
JAV4MDI-5-300 HS
1750 m³/h
JAV4MDI-5-400 HS
3800 m³/h
2G
93-V28-01DIJ0
93-V28-02DIJ0
93-V28-03DIJ0
93-V28-04DIJ0
Pogodni su za komercijalnu i industrijsku upotrebu. Ventilaciono
kolo izradjeno od čelika; Izolacija klase F, zaštita motora IP 54,
za temperature od -30 do +60 C.Isporučuje sa se priključnom
kutijom.Regulisanje se vrši reostatom REM 5 do snage 500 W,
odnosno reostatom REM 10 za veće modele; moguća regulacija
dvobrzinskim prekidačem DP-2
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
109
XIX. IZDANJE
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
€ 156,00
€ 161,00
€ 197,00
€ 293,00
€ 187,20
€ 193,20
€ 236,40
€ 351,60
€ 195,00
€ 224,00
€ 395,00
€ 439,00
€ 234,00
€ 268,80
€ 474,00
€ 526,80
ZIDNI AKSIJALNI VENTILATOR
HXBR/4 serija
(930-26000 m3/h)
2G
HXBR/4-250
HXBR/4-315
HXBR/4-355
HXBR/4-400
93-V54-010000
93-V54-020000
93-V54-030000
93-V54-040000
930 m³/h
2074 m³/h
2970 m³/h
5080 m³/h
Zidni aksijalni ventilatori sa "Sickle" ventilacionim kolom,
dinamički balansiranim; nizak nivo šuma, zaštićen od korozije
primarnom "kataforesis" bojom i završnom poliester bojom,
monofazni motor sa spoljnim rotorom (HXBR) ili trofazni
(HXTR), IP54, klasa F, sa termičkom zaštitom i priključnom
kutijom sa ugraĎenim kondezatorom kod monofaznih modela.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
KROVNI VENTILATOR MIXVENT-TH serija
(355-1725 m3/h)
TH-500/150
TH-800 N
TH-1300
TH-2000
2G
470/355 m³/h
790/630 m³/h
1100/780 m³/h
1725/1200 m³/h
93-V27-010000
93-V27-02N000
93-V27-030000
93-V27-040000
Aluminijumski centrifugalno - aksijalni krovni ventilatori,
zaštićeni od korozije kataforesis osnovom i poliester bojom. Sa
zaštitnom mrežicom od ptica. Kućište motora je lako demontažno
i pričvršćeno je sa dve šelne. Monofazni, dvobrzinski motor,
mogućnost regulacije, IP 44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa
automatskim resetom i sa kugličnim ležajima niskog stepena
trenja. Kod modela TH-500 i TH-800 krovna kapa je od čelika.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
CENTRIFUGALNI VENTILATOR
MAX-TEMP serija
(CTHT/CTHB-CTVT/CTVB)
(800-28900 m3/h)
1G
MODELI SA HORIZONTALNIM IZBACIVANJEM
TROFAZNI
CTHT/4-315
4900 m³/h
93-V25-06T000
€ 829,00
€ 994,80
4900 m³/h
93-V25-060000
€ 863,00
€ 1035,60
6250 m³/h
93-V-53-07T000
€ 1078,00
€ 1293,60
6250 m³/h
93-V53-070000
€ 1172,00
€ 1406,40
MONOFAZNI
CTHB/4-315
MODELI SA VERTIKALNIM IZBACIVANJEM
TROFAZNI
CTVT/4-400
MONOFAZNI
CTVB/4-400
Centrifugalni ventilator sa horizontalnim i vertikalnim
izduvavanjem za rad na 400ºC/2h, baza od galvanizovanog
čelika, kapa od aluminijuma, sa unazad zakrivljenim lopaticama i
zaštitnom mrežom, motor IP55, klasa F, autohlaĎenje, sa
kugličnim ležajima sa niskim stepenom trenja. Osim kod modela
140, 180 i 200.
Ostale dimenzije u ponudi prema zahtevu kupaca!!
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
110
XIX. IZDANJE
POMOĆNI POTROŠNI materijal za montažu
Šifra
Naziv
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
LULICA ZA PRIKLJUČAK CREVA
KLJUČ ZA PROPAN BUTAN
37-LULICA
88*KLJUCPB
€ 1,11
€ 1,15
€ 1,33
€ 1,38
PB GAS CREVO TIP LPG 1 m
PB GAS REGULATOR 1,2kg/h
PB PATRONA 190 gr
88*001197
88*PBGASREG
88*PBPATRON19
€ 0,96
€ 3,33
€ 0,69
€ 1,15
€ 4,00
€ 0,83
PRODUŽIVAČ Cu CEVI FI 10 x 3/8“
49-E364101A
€ 2,27
€ 2,72
02-600503
02-600505
€ 1,53
€ 1,70
€ 1,84
€ 2,04
02-600301
€ 1,56
€ 1,87
02-00120110
02-00190115
02-00250115
€ 0,203
€ 0,465
€ 0,621
€ 0,244
€ 0,558
€ 0,745
07-030120005
07-030120007
07-030120009
07-030120010
07-030120011
07-030120012
€ 0,09
€ 0,10
€ 0,11
€ 0,14
€ 0,17
€ 0,22
€ 0,11
€ 0,12
€ 0,13
€ 0,17
€ 0,20
€ 0,26
Ø 4/36 1/2"
Ø 30/24 3/4"
Ø 38/32
1"
07-030120002
07-030120003
07-030120004
€ 0,04
€ 0,05
€ 0,06
€ 0,05
€ 0,06
€ 0,07
16*20*26
11-ZYD162026
€ 3,61
€ 4,33
11-JD0016
11-JD0020
11-JD0025
€ 3,48
€ 4,13
€ 4,45
€ 4,18
€ 4,96
€ 5,34
34-EH20030000
€ 2,43
€ 2,92
34-EH20040000
€ 2,43
€ 2,92
Fina kudelja
Teflon Kudelja od Poli Propilena
250 g
Pasta za zaptivanje 460 g
TEFLON TRAKA za grejanje, vodu, gas i nafta
12 mm x 0.1 mm x 10 m
19 mm x 0.1 mm x 15 m
25 mm x 0.1 mm x 15 m
Klingerit zaptivač
Gumeni zaptivač
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
34 x 22
38 x 26
44 x 33
56 x 42
63 x 47
78 x 61
Kalibrator za Al-Pex cevi
TIP ZYD2
Kalibrator za Al-Pex cevi
TIP JD
Ø 16
Ø 20
Ø 25
Sekač plastične cevi
TIP EH 2003
Sekač bakarne cevi
za cevi od Ø4 do Ø32
Artikal EH2004
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
111
XIX. IZDANJE
Naziv
Dimenzjia
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Držač cevi
DN 100
07-DOPPIO100
€ 1,22
€ 1,46
DN 160
07-DOPPIO160
€ 1,58
€ 1,90
DN 315
07-DOPPIO315
€ 2,71
€ 3,25
DN 355
07-DOPPIO355
€ 2,97
€ 3,56
DN 400
07-DOPPIO400
€ 3,30
€ 3,96
DN 500
07-DOPPIO500
€ 5,11
€ 6,13
DN 630
07-DOPPIO630
€ 7,43
€ 8,92
DN 710
07-DOPPIO710
€ 10,26
€ 12,31
DN 800
07-DOPPIO800
€ 14,18
€ 17,02
DN 900
07-DOPPIO900
€ 15,21
€ 18,25
DN 1000
07-DOPPIO1000
€ 15,88
€ 19,06
DN 80
07-DRSNR0080
€ 0,68
€ 0,82
DN 100
07- DRSNR0100
€ 0,74
€ 0,89
DN 125
07- DRSNR0125
€ 0,80
€ 0,96
DN 160
07- DRSNR0160
€ 1,10
€ 1,32
DN 200
07- DRSNR0200
€ 1,25
€ 1,50
DN 250
07- DRSNR0250
€ 1,39
€ 1,67
DN 315
07- DRSNR0315
€ 2,07
€ 2,48
DN 355
07- DRSNR0355
€ 2,24
€ 2,69
DN 400
07- DRSNR0400
€ 2,41
€ 2,89
DN 450
07- DRSNR0450
€ 3,04
€ 3,65
DN 500
07- DRSNR0500
€ 3,34
€ 4,01
DN 630
07- DRSNR0630
€ 3,92
€ 4,70
DN 710
07- DRSNR0710
€ 4,28
€ 5,14
DN 800
07- DRSNR0800
€ 4,67
€ 5,60
DN 900
07- DRSNR0900
€ 5,03
€ 6,04
DN 1000
07- DRSNR1000
€ 5,59
€ 6,71
FI 15-3/8“
07-DZ00074
€ 0,40
€ 0,48
FI 20-1/2“
07-DZ00075
€ 0,42
€ 0,50
FI 25-3/4“
07-DZ01878
€ 0,43
€ 0,52
FI 32-1“
07-DZ01879
€ 0,45
€ 0,54
FI 40-5/4“
07-DZ01880
€ 0,47
€ 0,56
FI 50-6/4“
07-DZ01881
€ 0,53
€ 0,64
FI 63-2“
07-DZ01882
€ 0,63
€ 0,76
FI 75-2 ½“
07-DZ01883
€ 0,67
€ 0,80
FI 90-3“
07-DZ01884
€ 0,73
€ 0,88
FI 110
07-DZ01885
€ 0,86
€ 1,03
FI 125
07-DZ01886
€ 1,05
€ 1,26
FI 160
07-DZ01887
€ 1,13
€ 1,36
DOPPIO
Držač cevi sa gumenim umetkom
za spiro cevi
DRSNR
Šelna sa gumom jednodelna
CERRERA
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
112
XIX. IZDANJE
Šifra
Cene bez
PDV-a
Cene sa
PDV-om
Ø18-3/8”
07-8701P18
€ 0,19
€ 0,23
Ø 28-3/4”
07-8701P28
€ 0,22
€ 0,26
Ø 35-1“
07-8701P35
€ 0,26
€ 0,31
Ø 2 1/2“
07-8701P75
€ 0,62
€ 0,74
Ø 22-1/2”
07-8702P22
€ 0,39
€ 0,47
Ø 28-3/4”
07-8702P28
€ 0,42
€ 0,50
Ø 35-1“
07-8702P35
€ 0,57
€ 0,68
3/8" – Ø 15
07-010080001
€ 0,29
€ 0,35
1/2" – Ø 18
07-010080002
€ 0,30
€ 0,36
3/4" – Ø 22
07-010080003
€ 0,31
€ 0,37
07-010080004
€ 0,35
€ 0,42
5/4"
07-010080005
€ 0,40
€ 0,48
6/4"
07-010080006
€ 0,41
€ 0,49
2"
07-010080007
€ 0,46
€ 0,55
Ø 16
07-EH20151216
€ 0,05
€ 0,06
Ø 20
07-EH20151620
€ 0,06
€ 0,07
M8 x 130
07-0100M8130
€ 0,64
€ 0,77
M8 x 200
07-0100M8200
€ 0,76
€ 0,91
07-050220001
€ 0,15
€ 0,18
3/8"
07-010080011
€ 0,11
€ 0,13
1/2"
07-010080012
€ 0,14
€ 0,17
3/4"
07-010080013
€ 0,15
€ 0,18
1"
07-010080014
€ 0,17
€ 0,20
1/2"
07-020000012
€ 0,53
€ 0,64
3/4"
07-020000034
€ 0,58
€ 0,70
1"
07-020000100
€ 0,64
€ 0,77
10 m /kotur
39-51024
€ 3,09
€ 3,09
10 m /kotur
39-51025
€ 1,92
€ 2,30
Naziv
Držač cevi sa tiplom i
gumenim umetkom simpli
Artikal 8701
Držač cevi sa tiplom i
gumenim umetkom dupli
Artikal 8702
Držač cevi hromiran sa tiplom
Dimenzjia
1" – Ø 28
Držač Al-Pex cevi simpli
Artikal EH 2015
Držač-zavrtanj sa
tiplom
Filc Traka
Gumeni umetak za držače cevi
Obujmice za električno
premošćavanje
Perforirana traka-cena po koturu
15 * 0,7 * Ø6,5 mm
Dužine 10m
12* 0,5 * Ø 5 mm
Dužine 10m
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
113
XIX. IZDANJE
BAKARNE cevi
Bakarna cev u šipkama polutvrdi
5m
Bakarna cev u koturu
Bakarna cev u koturu
sa PVC zaštitom
Izolirana bakarna cev u koturu
Bakarne cevi za klimatizaciju
Hemijsko čišćeni
24000 Subotica,Put Jovana Mikića 56.
Tel/Fax : 024/621-000, 024/621-002
www.cimgas.rs
12x1
15x1
18x1
22x1
28x1
35x1
42x1
54x1.5
6x0.8
8x0.8
10x1
12x1
15x1
18x1
22x1
12x1
15x1
18x1
22x1
05-000100012
05-000100015
05-000100018
05-000100022
05-000100028
05-000100035
05-000100042
05-000100054
05-000200006
05-000200008
05-000200010
05-000200012
05-000200015
05-000200018
05-000200022
05-000500012
05-000500015
05-000500018
05-000500022
12x1
15x1
18x1
22x1
6x1
10x1
12x1
15x1
18x1
22x1
28x1
42x1
54x1.5
05-000900012
05-000900015
05-000900018
05-000900022
05-992000006
05-992000010
05-992000012
05-992000015
05-992000018
05-992000022
05-992000028
05-992000042
05-992000054
U PONUDI
PREMA UPITU
KUPCA !
U PONUDI
PREMA UPITU
KUPCA !
U PONUDI
PREMA UPITU
KUPCA !
U PONUDI
PREMA UPITU
KUPCA !
114
XIX. IZDANJE
air conditioning heating ventilation
Download

ISPRAVLJEN 18.10.2013.