Interview s veterinářkou Lucií Míkovou
Která jiná kapalina tohle dokáže?
Žádná. Voda je život
Zajímavosti o přírodě
Veterinář a podkovář se neshodli.
Pomohla přírodní léčba
Regenerace v praxi
4 tipy, jak odstranit trávicí
obtíže vašeho mazlíčka
Doporučení pro chovatele
jsme
Víte, že oku?
bo
z
na Face
rgyvetc
k
faceboo
ne
.com/E
www.energyvet.cz
podzim 2014
U lidí i u zvířat je to stejné,
na prevenci se rádo zapomíná
magazín ANIMAL
Klubový magazín
společnosti Energy Group, a. s.
Cena: 12 Kč
Ročník 3 / Číslo 8 – podzim 2014
Šéfredaktor:
Stanislav D. Břeň
Grafická úprava:
Radical Design, s. r. o.
Neoznačené fotografie:
Dreamstime
Kontakt, náměty:
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7,
tel./fax: +420 283 853 853/854,
GSM: +420 724 363 749
e-mail: [email protected]
FB: facebook.com/Energyvetcz
ISSN 1805-479X
Magazín ANIMAL vydává společnost Energy Group, a. s.
Veškerý obsah je považován za duševní vlastnictví společnosti
Energy Group, a. s., a podléhá autorským právům. Obsah
časopisu ani jeho části nemohou být dále šířeny, zpracovávány,
upravovány či jinak použity bez souhlasu vydavatele. Články
označené ikonou stetoskopu jsou určeny spíše
pro odbornou veřejnost.
Vše od Energy lze objednat pomocí:
klubů a konzultačních center Energy,
zásilkové služby, internetového obchodu.
Veškeré kontakty a potřebné informace
naleznete na www.energyvet.cz.
Inspirace
pány tvorstva?
NA NAŠEHO KOCOURA SE OBČAS DÍVÁM
S LEHKÝM ZDĚŠENÍM. PŘIPADÁ MI, ŽE ZEMŘEL.
LEŽÍ NAPNUTÝ NA PARAPETU NEBO VE SVÉ
POLSTROVANÉ BEDNĚ, NEHÝBE SE A ZDÁ SE,
ŽE ANI NEDÝCHÁ. DÁVÁ TAK ZA PRAVDU VŠEM,
KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE KOČKY A JEŠTĚ VÍCE KOCOUŘI
JSOU TOTÁLNĚ ZLENIVĚLÍ TVOROVÉ. JEHO
POVĚSTNÁ NEZÁVISLOST SE PROJEVUJE TÍM,
ŽE V POPSANÉM STAVU VĚNUJE OKOLNÍMU
SVĚTU POHLED POUZE JEDNÍM OKEM. TO LÍNĚ
OBKROUŽÍ AKČNÍ RÁDIUS ZAHRADY, OPĚT
SE UZAVŘE A KOCOUR SE OPĚT PONOŘÍ DO
SVÉHO ZENOVÉHO KLIDU.
Jedna zajímavost se u něj přesto projevuje. Od našich
psů, kteří soustavně předstírají, že naposledy byli krmeni
před týdnem, získal vlastnost, kterou jsem u jiných koček
nepozoroval. Ráno čeká za dveřmi se psy na krmení. Když psi
zpozorují pohyb v předsíni, začínají štěkat. Kocour, který přišel
na zahradu jako kotě do již dospělácké psí společnosti, se přidává
úpěnlivým mňoukáním. Pokud čekání na ranní krmnou dávku
trvá delší dobu, tak psi přecházejí k lehkému vytí. Kocour se
posadí a rovněž zvyšuje intenzitu svého zvukového projevu.
Spolupráce je to opravdu dojemná, dalo by se říci až čapkovská.
Psi se najedí a přijdou projevit své sympatie, snad vděk, možná
svou psí inteligenci vůči člověku, radost ze společně prožitého
času, prostě jednají sociálně. Zatímco kocour se odebere na
parapet, padne a na svět se opět dívá flegmatickým pohledem
Garfielda. Jeho míra socializace končí u kusu žvance.
Říkám si, odkud je mi toto počínání tak důvěrně známé…
Stanislav D. Břeň
Letem
zvířecím světem
PŘIPRAVIL: SDB
NA TRHU JE NOVÝ OMEGAVET.
STEJNÉ SLOŽENÍ NOVĚ
V KAPKÁCH
CHCETE SE PORADIT SE
ZNALCI REGENERACE ZVÍŘAT?
Energyvet poradna v Olomouci
Osobní konzultace pro vašeho zvířecího
(certifikovaná poradkyně,
Chovatelé a jejich zvířecí souputníci se
mazlíčka jsou možné na těchto adresách:
www.bylinkyprozvirata.cz)
v těchto týdnech seznamují s novým
Klub Energy – Jana Indrychová
Termín konzultace: podle dohody
Omegavetem. Složení produktu se v ničem
Energyvet poradna v Praze 1
Místo konzultace: Energycentrum
nezměnilo, ale formu tobolek nahradily
V Klubu Energy – Alena Pávková
– Dolní náměstí 16, Olomouc
kapky. Aplikace domácím mazlíčkům tím
Termín konzultace: podle dohody
Objednávky konzultací přímo
bude mnohem jednodušší. Olej také začne
Místo konzultace: Klub Energy
v Energycentru nebo na tel.: 777 225 517
působit po celém trávicím traktu, a nikoliv až
– Řeznická 6, Praha 1
po rozpuštění tobolky ve střevě. Upřesní se
Objednávky konzultací na základě
Energyvet poradna v Plzni
rovněž dávkování drobným zvířatům. Většina
telefonické dohody na tel.: 224 934 642
Klub Energy – Daniela Vallo
chovatelů tobolky před aplikací otvírala
Termín konzultace: podle dohody
a podávala jen jejich obsah, to nyní odpadá.
Energyvet poradna v Praze 9
Místo konzultace: Dům U Slunce
Nejlepší formu aplikace představuje přímé
Centrum Mazlíček – Janka Dvořák
– Na Roudné 1, Plzeň
zapravení do krmiva, a to kapková forma
Majerčinová (certifikovaná poradkyně)
Objednávky konzultací přímo v klubu nebo
značně zjednodušuje. O svých zkušenostech
Termín konzultace: podle dohody
na tel.: 777 573 004
s novým Omegavetem můžete diskutovat na
Místo konzultace: Freyova 235/7, Praha 9
facebook.com/energyvetcz.
Objednávky konzultací na základě
telefonické dohody na tel.: 739 084 356
Energyvet poradna
v Českých Budějovicích
Apatyka – Petra Prokopcová
Termín konzultace: podle dohody
Místo konzultace: Apatyka
– Panská 3, České Budějovice
Objednávky konzultací přímo v Apatyce
nebo na tel.: 777 245 573
04 animal magazín
V televizních zprávách nic
není. Čas na vycházku
JEZEVČÍK KIM VÁS DLOUHODOBĚ SEZNAMUJE SE SVÝM
ŽIVOTEM. PŘINÁŠÍME DALŠÍ ČÁST PSÍHO VYPRÁVĚNÍ,
VE KTERÉM LÍČÍ SVÁ ČEKÁNÍ NA VENČENÍ.
Jiná situace nastává, když vím, že venku svítí sluníčko. Oblékání
na ČT1, to se nachystám, protože tohle páníček i soused pravidelně
mi už nehrozí, a tak bez povelu nahlížím, kde je páníček. Chodím
sledují. Jakmile začnou televizní noviny, které většinou informují
ven pravidelně, proto mám hodiny v hlavě. Navíc mi v rozeznávání
o ničem, startuji a pobízím páníčka k co nejrychlejšímu oblékání
času napomáhají drobnosti lidských rituálů. Ráno je to jednoduché.
a obouvání.
To se mi ven nechce skoro nikdy. Páníček nebo panička si vykonají
svoje pravidelné ranní činnosti. Jakmile ale začnou snídat, již jsem
Už se těším, jak se s Meginkou přivítáme, budeme společně ňufat
v pozoru.
a shánět další kolegy pro hromadné psí radovánky. Naši páníčci si
Stále ještě vychutnávám slast podřimování ve vyhřátém pelíšku.
zase spolu poklábosí o počasí, sportu, politice, vztazích mezi lidmi,
Při každém podezřelém zvuku ale pootevřu oči, zda již nenastal čas.
jejich ochotě dělat něco rukama a nakonec se shodnou, že je venku
Signál představuje cinkání hrnečků dávaných do dřezu po snídani.
nádherně, klid a je škoda ničit si nervy pro hloupost jiných. Tolik
To se jdu již podívat, jak na tom páníčci jsou. Při té příležitosti
k přípravě a konečně můžu jít vyvenčit páníčka.
mi připnou obojek. Začnou se obouvat a oblékat, a to je ještě na
dlouho, tak si jdu zase lehnout. Těm to tak trvá! Konečně! Zacinkaly
Kim
pokračování příště
klíče. Než je páníček strčil do kapsy, jsem již u dveří a vrtím ocasem
v extra vysokém kmitočtu. Tlapkou pomáhám otevírat dveře
a uháním k výtahu.
Další vycházka je po obědě a po posezení u kávy. To jsem již
nachystaný na nohách svého páníčka nebo paničky při
vychutnávání černého moku. Opět pečlivě zakousnutý
do plyšáka.
VŮNĚ KÁVY JE JASNÝ SIGNÁL
Chodím ven poměrně rád, ale záleží na počasí. Musí být hodně
hezky, abych tam vydržel až hodinu. Když je zima, jsme zpět do
deseti minut a to ještě mě páníček dobrých pět minut vyhání ven
ze vchodu do domu. Pak jdu ještě mezi čtvrtou a pátou hodinou
odpolední. To chodím velice ochotně. V té době potkávám nejvíc
svých kolegů a hlavně kolegyň. To bývá signálem k časovému určení
termínu vycházky odpolední kávička. V podstatě vůně kávy mi
signalizuje blížící se venčení. No a poslední vycházka v sedm hodin
večer. Tu mám snad nejraději. To chodím společně s fenečkou od
sousedů, s Meginkou. Impuls představuje znělka předpovědi počasí
animal magazín 05
U lidí i u zvířat je to stejné, na
prevenci se rádo zapomíná
VETERINÁŘKA LUCIE MÍKOVÁ MÁ BOHATÉ ZKUŠENOSTI
Z VETERINÁRNÍ PRAXE. NA KLINICE VLTAVA V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH PŮSOBÍ TÉMĚŘ DVACET LET. PTALI JSME SE, JAK SE
VYVÍJÍ OBOR ZVĚROLÉKAŘSTVÍ, JAK SE PROMĚŇUJE VZTAH ČLOVĚKA
A ZVÍŘETE I JAKÉ POZNATKY MÁ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH PREPARÁTŮ.
JAK JSTE SE DOSTALA K VETERINĚ?
BYLO TO KLASICKÉ DĚTSKÉ PŘÁNÍ?
JAK SE ZMĚNILA NABÍDKA DODAVATELSKÝCH
FIREM, KTERÉ VÁS OSLOVUJÍ?
K veterině jsem se dostala tak, že moje babička s dědou bydleli
Nejsou to pouze veterinární firmy, jež nabízejí materiál, ale existují
na vsi a chovali prasata, králíky, slepice, psy a kočky. Druhý děda
i humánní firmy, které se obracejí na zvěrolékaře, protože vidí, že jim
byl vášnivý ornitolog, na mé základní škole vedl přírodovědný
mohou nabídnout nástroje, přístroje a vybavení. Stejně jako se lidé
kroužek. Jezdívala jsem za nimi a ke zvířatům i přírodě jsem měla
léčí více a více takzvaně alternativně, objevují se i firmy s nabídkou
relativně blízko. Už od druhé třídy na základce jsem chtěla být
pro zvířata – přírodní produkty, homeopatie, aromaterapie, hodně se
zvěrolékařkou.
rozvíjí fyzioterapie, masáže, magnetoterapie či léčba laserem. Co se
používá u lidí, nachází uplatnění také u zvířat.
NAVŠTĚVOVALA JSTE UŽ JAKO
MALÁ ZÁJMOVÉ KROUŽKY?
do veterinární nemocnice, která byla v Českých Budějovicích.
OBJEVUJÍ SE U ZVÍŘAT CHOROBY, KTERÉ U LIDÍ
NAZÝVÁME CIVILIZAČNÍMI A KTERÉ PLYNOU
OBECNĚ Z NEZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU?
O prázdninách jsem pracovala ve zvířetníku s laboratorními zvířaty
Určitě se zvyšuje dlouhověkost zvířat, třeba se nám stane, že během
a jezdila po Třeboňsku s obvodním veterinářem.
jednoho dne se objeví tři zvířata, která mají kolem 15 let. Co se týká
Od druhého stupně základní školy jsem dobrovolně chodila
civilizačních chorob, přibývá selhání ledvin a možná to souvisí
JAKO VETERINÁŘKA PŮSOBÍTE TÉMĚŘ 20 LET.
CO SE ZMĚNILO Z POHLEDU PŘÍSTUPU K LÉČBĚ?
i s tím, že zvířata žerou jen granule a jsou de facto na monodietě.
Dříve se největší důraz kladl na hospodářská zvířata, tedy na krávy,
u koček.
Selhávání ledvin představuje obrovský problém jak u psů, tak
prasata a slepice. Domácí zvířata měli lidé rádi stejně jako dneska,
Určitě pokročila i léčba, protože spousta veterinárních zákroků je
JAKOU DOPORUČUJETE PREVENCI PRO DOMÁCÍ
ZVÍŘATA?
na úrovni jako humánní medicína.
Psi musí každý rok na očkování, při němž se provádí vyšetření
ale v současnosti jsou ochotni za jejich péči vydat více než dříve.
srdce, očí, uší, zubů, pohlavních orgánů, kontroluje se srst
JAKÉ NÁROKY KLADE POSUN K VYSOKÉ
PROFESIONALIZACI POVOLÁNÍ NA SAMOTNÉ
VETERINÁŘE?
i celkový výživný stav. Pokud trpí obezitou, apelujeme na chovatele,
Nároky rostou s tím, že veterináři se musí stále více specializovat,
různých gelů, které snižují výskyt bakteriálního plaku, a tím
přibývají zvláštní kurzy a školení. Přibylo hodně literatury, která
i zubního kamene. Chovatelé mohou podávat podpůrné prostředky
je v současnosti poměrně dobře dostupná. Otevřelo se mnoho
na srst nebo výživové preparáty na klouby, jež zlepšují funkci
nových možností, jež byly dříve nemyslitelné. I díky internetu, kde
chrupavek. Platí to ovšem jako u lidí – na prevenci každý
můžeme čerpat poznatky prakticky z celého světa.
rád zapomene. »
06 animal magazín
aby nasadili dietu. Dnes už jsou k dispozici odlehčené granule.
Doporučujeme preventivní čištění zubního kamene nebo aplikace
LUCIE MÍKOVÁ
» a bsolventka Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
»p
romovala v roce 1995
»o
d promoce pracuje jako veterinární lékařka
na Veterinární klinice Vltava v Českých Budějovicích
» s pecialistka Komory veterinárních lékařů ČR
v oboru posuzovatel dědičných vad očí
» a bsolventka mnoha seminářů a přednášek
» A TÝKAJÍ SE VAŠE DOPORUČENÍ TAKÉ ŽIVOTNÍHO
kříží mezi sebou a žijí v naprosto nevyhovujících hygienických
STYLU, NAPŘÍKLAD U OBÉZNÍCH ZVÍŘAT?
podmínkách. Ale pochopitelně v těchto věcech je problém na straně
Pokud jsou obézní, doporučuje se pohyb nebo odlehčené granule.
nabídky i poptávky. Pokud nebudou mít tito množitelé odbyt,
Dnes je také velká tendence krmit jen samotným masem, takzvané
pochybná živnost jednoduše zanikne. Další problém spočívá v tom,
barfování. Hodně lidí krmí výhradně masem, které ovšem oproti
že pokud někomu seberou sto zvířat, že je trápí a žijí v otřesných
granulím neobsahuje vyvážený poměr živin, hlavně vápníku
podmínkách, nepřijde doživotní zákaz chovu.
a fosforu. Osobně nebazíruji ani na jednom – ať majitel podává maso,
granule nebo kombinuje, hlavně musí být vidět příznivé výsledky.
PROČ SE U NÁS TOHLE HODNĚ ROZŠÍŘILO?
Lidé to považují jako velmi dobrý zdroj příjmů s minimálními
JAK JSOU DNES VETERINÁŘI SPECIALIZOVANÍ?
náklady. Pokud ale chcete chovat zvířata na úrovni, musíte se
Běžné jsou specializace na ortopedii a chirurgii, dále oftalmologii,
naopak připravit na velké investice. Opravdoví chovatelé sponzorují
kardiologii, dermatologii, ale i poruchy chování. U očních
chov ze svých jiných příjmů. Takzvaní množitelé záhy zjistí, že
a ortopedických specializací musí veterináři skládat zkoušky,
není možné vydělat a držet vysoký standard. Protože přijde nějaká
kdy se určují posuzovatelé těchto vad. Existuje rovněž zkouška
nemoc nebo chirurgický zákrok, jenž stojí velké peníze, začnou
z malých zvířat, která předurčuje k výkonu specializace na choroby
množit hlava nehlava, aby chov vůbec udrželi. Chov psů není levná
malých zvířat. V rámci evropské asociace veterinářů si lze rozšířit
záležitost a nedá se na něm vydělávat.
specializaci prakticky na cokoliv.
a jsou ochotni do nich investovat nemalé peníze. Veterinární péče
V POSLEDNÍCH LETECH SE OBJEVUJÍ
VĚROHODNÉ DŮKAZY TOHO, ŽE ZVÍŘATA MAJÍ
PODSTATNĚ ŠIRŠÍ PALETU VJEMŮ A EMOCÍ, NEŽ
BYLA VĚDA OCHOTNA PŘIPUSTIT. MLUVÍ SE
O PŘIZNÁNÍ PRÁV ZVÍŘATŮM…
směřuje k dalším specializacím, kdy to bude fungovat podobně jako
Česká legislativa se už částečně změnila s novým občanským
v humánní medicíně. Jakýsi obvodní, respektive praktický lékař
zákoníkem, který zvíře nedefinuje jako věc, ale živou bytost.
zvířecího pacienta ošetří a odešle ke specialistovi. Nakonec už dnes
Pohled na zvířata závisí hodně na druhu. Obecně myslím, že se
se málokterý veterinář pustí do operace, která je nad rámec jeho sil.
přístup ke zvířatům bude zlepšovat, protože v psovi nebo kočce
KAM SE PODLE VÁS BUDE UBÍRAT CELÝ OBOR?
Určitě zesílí tlak na prevenci. Trend v současné uspěchané době
vede i k pořizování domácích mazlíčků, na kterých lidé více lpí
člověk hledá kamaráda, který jej vždycky přivítá. Zvířata stále
ČESKO SE ZDÁ BÝT VELMOCÍ V PODOBĚ
VELKOCHOVŮ PSŮ. JAK SE DÍVÁTE NA TUTO
PROBLEMATIKU?
poskytují možnost pro odreagování člověka, pro změnu nálady
S tím naprosto nesouhlasím. Velkochovy existují jen proto, že
nemyslím, že by bylo ideální, aby se zvířeti přisuzovaly lidské
ze dvou zvířat se stává třicet, padesát až sto jedinců, kteří se pak
schopnosti a práva. »
a emocí. Člověk si bude zvířete víc vážit, brát jej víc jako parťáka,
a nikoliv věc, kterou lze kdykoliv odložit. Na druhou stranu si
animal magazín 07
JAKÁ ZVÍŘATA CHOVÁ LUCIE MÍKOVÁ?
» Maďarský ohař
» Želva suchozemská
» Morče
» Rybičky
» JAK SE SITUACE VYVINE VE VZTAHU
medicínou. Je to na principu obnovy organismu a předpokladu,
K HOSPODÁŘSKÝM ZVÍŘATŮM?
že se tělo musí bránit samo. Na to lidé hodně často slyší dobře.
Myslím, že vztahy se už částečně upravily, regulují se podmínky ve
Vždycky jim říkám, že jde o přírodní preparáty, kdy reakce může být
velkochovech, vše se hodně hlídá a i lidé v okolí chovů nebo pastvin
naprosto super, ale zároveň se může stát, že bude i nedostatečná.
jsou všímavější.
JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S VETERINÁRNÍMI
PRODUKTY ENERGY?
JSOU NAOPAK CHOVATELÉ, KTEŘÍ ODMÍTNOU
PŘÍRODNÍ MEDICÍNU A STEJNĚ VĚŘÍ KLASICKÉ
MEDICÍNĚ, KTERÁ JIM NEPOMOHLA?
Zkušenosti s produkty Energy mám velice dobré. Začala jsem před
Existují chovatelé, kteří někdy projevují skepticismus vůči přírodní
patnácti lety používat ty humánní. Novou veterinární řadu aplikuji
medicíně. Na druhou stranu bych řekla, že v současnosti se
zejména pro léčbu dlouhodobých chronických onemocnění, kde
alternativa dostala do módy, takže lidé to sami vyžadují. Ale jak
klasická medicína nezabírá.
jsem uvedla, když ošetřuji zvíře, které má vážně rozřízlou nohu, tak
mu nemohu dát Imunovet s představou, že se rána sama zahojí.
JAKÉ REGENERAČNÍ PREPARÁTY VOLÍTE
NEJČASTĚJI?
Nejčastěji používám Probiovet, Fytovet, velmi často pak Regavet
JSOU MAJITELÉ ZVÍŘAT, KTEŘÍ ČASTĚJI INKLINUJÍ
K PŘÍRODNÍ MEDICÍNĚ?
jako startovací produkt. Velmi často sáhnu po Renovetu, Kingvetu,
Určitě mezi ně patří tací, kteří sami berou přírodní preparáty
Virovetu nebo Omegavetu, takže se dá říci, že preparáty používám
a chtějí to zkusit i pro svého psa. Lidé, kteří mají určitý vztah
poměrně hodně.
k přírodě, berou regeneraci zcela bezproblémově.
JAK HODNOTÍTE PRODUKTY VETERINÁRNÍ ŘADY
Z POHLEDU ZPRACOVÁNÍ OBALŮ?
Z toho, jaké produkty jsou na trhu, hodnotím obaly Energy jako
MOHLA BYSTE ZMÍNIT NĚJAKÉ ZKUŠENOSTI, KDY
SE PRODUKTY ENERGY UPLATNILY I PŘI LÉČBĚ
PŘÍPADŮ, JEŽ VYPADALY BEZNADĚJNĚ?
nejpovedenější. Lidé si je pamatují podle vyobrazených zvířat.
Jeden případ je devítiletý maltézský pinč. Pes byl bez života, nemohl
Zaznamenávám trochu potíže s kapáním, zejména koncentrátů.
chodit, zvracel, nasadili jsme Regavet v kombinaci s Probiovetem.
Když zůstane jen zbytek, tak už se těžko z flakonu dostává. Lidem
K tomu jsme dala ještě Chlorellu, to je pak dvojnásobný účinek. Po
ale radím: nařeďte to a dejte v dvojnásobném množství.
třech týdnech přišla majitelka s tím, že se zvíře podstatně zlepšilo.
Jako u psa s bílou srstí zmizely i nepěkné skvrny pod očima. Pak
KDYŽ K VÁM PŘIJDE CHOVATEL, KTERÝ NEMÁ
ZKUŠENOSTI S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY, JAK
VĚTŠINOU REAGUJE?
mám další případ pitbulteriéra, který přeskakoval plot a roztrhl si
Na prvním místě je třeba si uvědomit, že existují choroby, které
plochu asi patnáct centimetrů čtverečních – mokvající a zapáchající.
nelze řešit jinak než nějakým okamžitým zákrokem. Operace,
Majitelé pak nasadili límec, který je u těchto věcí nezbytný, začali
infúze, podání antibiotik. Energy preparáty se hodí pro případy,
vyplachovat Imunovetem a podávali dvakrát denně Cytovet. Asi
které nejsou až tak výrazné nebo u chronických diagnóz. Když
po měsíci se rána krásným způsobem zahojila, teď má úplně
přijde majitel s tím, že už několik měsíců používá klasickou
minimální jizvu. Z dalších případů bych mohla zmínit morče,
medicínu, jež nezabírá, tak hodně lidí i sama poptává alternativní
jež nežralo, hublo a vylézalo z přepravky. Nasadili jsme Skelevet
preparát. Lidé často zmiňují homeopatii, tak jim říkám, že Energy
s Regavetem a po deseti dnech přišla majitelka poděkovat, že zvíře
lze považovat za určitý přechod mezi homeopatií a tradiční čínskou
funguje úplně bez problémů.
08 animal magazín
třísla, udělal si asi dvaceticentimetrovou ránu. Nejdříve jej ošetřili
na jiném pracovišti, po nějaké době se dostal k nám. Rána měla
Astě našli rakovinu.
Návrat do života usnadnila
regenerace
FENKA ASTA NEMĚLA ŠTĚSTÍ HNED NA ZAČÁTKU. TO SE OVŠEM
VRÁTILO V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH ŽIVOTA, KDY SE DOSTALA
DO PEČUJÍCÍ RODINY A ROVNĚŽ PŘEKONALA TĚŽKÉ ZDRAVOTNÍ
KOMPLIKACE.
Mám 14 let starou fenku oříška, kterou jako jednodenní
na operaci. Při té se zjistilo, že už jsou maličké nádorky rozeseté
štěňátko s pěti sourozenci jakýsi „milovník zvířat“ vyhodil kdysi do
po celé prsní žláze, takže je veterinář musel odstranit. Velmi jsme
popelnice. V místním útulku se jich ujala pracovnice a doma
se o Astu strachovali, vždyť už nebyla nejmladší, jak to zvládne?
o ně pečovala. Přežily jen tři fenky a my si tenkrát jednu vzali.
Ihned po operaci jsem se poradila s naší doktorkou Alexandrou
Vosátkovou, ta mi doporučila, abych jí dávala Gynex a Cytosan (nyní
VELKÁ POMOCNICE RODINY
k dostání také v řadě veterinárních produktů Energy jako Gynevet
Dělá nám radost, hlídá dům, vyrostla s dětmi. Když jsem v noci
a Cytovet – pozn. red.). Dnes je fenka čiperná a na svůj věk čilá
ve službě, nemusím se bát, nepustí nikoho k domu, aniž by to
a dělá nám dál radost. Snad se jí bude ještě nějaký čas tak pěkně
nehlásila. Před třemi lety jí syn našel na prsní žláze bulku, doufali
dařit!
Jana Veškrnová, Třebíč
jsme, že je od klíštěte. Ale nebyla – byl to nádor a Asta musela
KOMENTÁŘ VETERINÁŘE
„Astičce přeji dlouhý a radostný život a jsem rád, že operace a následná
regenerace pomohla. Jen bych trochu zchladil nadšení z protinádorového
účinku našich preparátů. Existuje na 150 druhů nádorů, a to jsou jen ty
hlavní. Cytovet působí na úpravu pH v organismu. Odstraňuje kyselé
prostředí, které je pro nádory živnou půdou. Tím zpomaluje jejich růst
a brání vytváření dceřiných nádorů – metastáz. Je vhodné jej používat
ještě před operací, aby se předešlo vzniku metastáz. Ne každý druh nádoru
však na Cytovet reaguje. Hlavní preparát Gynevet byl také zvolen vhodně.
Působí proti stresu, který zde hraje podstatnou roli, optimalizuje také
novou tvorbu funkčních tkání. Obdobné účinky jako Gynevet poskytuje
rovněž Imunovet. Oba preparáty působí dobře, pokud je nádor ještě malý.
Vůbec nejlepší je prevence, na kterou ovšem majitel zvířete ani nepomyslí.
Proč by se to mělo přihodit zrovna jeho mazlíčkovi? Vždy je potřeba
regeneraci započít včas. A to platí i pro operativní odstranění. Není na co
čekat, každá hodina čekání snižuje přežití o nezanedbatelné procento.“
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
animal magazín 09
Která jiná kapalina tohle dokáže?
Žádná. Voda je život
VODA PŘEDSTAVUJE ALFU I OMEGU ŽIVOTA LIDSKÉHO I ZVÍŘECÍHO.
MÁ VELMI UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI A POZEMSKÝ ŽIVOT JE NA NI VYLADĚN.
VLIVEM ZASTOUPENÍ VODY I V JINÝCH ČÁSTECH VESMÍRU SE LZE DOMNÍVAT,
ŽE ŽIVOT V URČITÉ PODOBĚ NENÍ ZAS TAK VÝJIMEČNÝ. OJEDINĚLÁ JE MOŽNÁ
PŘEDSTAVA O NAŠÍ VÝJIMEČNOSTI.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Na naší planetě bezpochyby život povstal z vody a dnes si těžko
pseudokrystalická struktura mění v závislosti na dodávané energii –
dovedeme představit vznik života v jiném prostředí. Proč tomu tak
teplotě. Z této skutečnosti vyplývá několik mimořádných vlastností
je? Každý, dokonce i ten, kdo se s chemií zrovna nekamarádil, zná
vody. Největší hustoty voda dosahuje při teplotě 4 °C (přesně 3,8 °C).
chemický vzorec vody H2O. Je však nutné upřesnit, že kyslík váže
Díky tomu zamrzá postupně od hladiny. Všechny ostatní známé
vodík asymetricky. Vytváří podobu širokého písmene V. Vodíky jsou
kapaliny tuhnou ode dna. Zmrzlá voda – led – má poměrně malou
vázány na atom kyslíku v úhlu přibližně 105°. Na straně kyslíku
tepelnou vodivost. Povrchová vrstva ledu působí jako vynikající
tak vzniká přebytek dvou záporných nábojů a na straně vodíku
tepelný izolant. Uzavírá teplo v hloubce pod sebou a poskytuje
jsou naopak dva náboje kladné. Tím se molekula vody polarizuje
životu kapalnou vodu pro jeho uchování i při celoplanetárním
a to činí z vody unikátní polární rozpouštědlo. Dokáže rozpustit
zalednění, které naši Zemi a život na jejím povrchu již několikrát
prakticky všechno. Záleží jen na čase. Kladnými náboji obklopí
postihlo. To také dává naději, že jednou objevíme život třeba na
voda záporný náboj jakékoli sloučeniny a naopak zápornými náboji
zamrzlých měsících Jupitera anebo Saturnu.
obepne kladný náboj téže sloučeniny. Vytváří kolem nábojů vodní –
Velice zajímavá vlastnost vody spočívá v tepelné kapacitě, která se
hydratační – obal. Oddálí je od sebe a tím zeslabí jejich vzájemnou
odvíjí od její teploty. Nejvyšší hodnoty dosahuje při 35 °C. Jinými
vazbu. Je to proces disociace neboli rozpouštění. Vytvářejí se ionty
slovy, na ohřev takto teplé vody o jeden stupeň potřebujeme méně
a ty jsou potřebné pro jakoukoli chemickou reakci. Jen pro
energie než na ohřev vody teplejší a také chladnější. Není náhodou,
srovnání. Aby vznikly ionty bez jejich rozpuštění, jsou zapotřebí
že optimální teplota pro všechny teplokrevné živočichy je těsně
teploty začínající přibližně na 400 °C, je nutné materiál roztavit.
nad touto teplotou. Pro udržení své optimální teploty potřebují
A ionty v procesu disociace vznikají v tekuté vodě, tj. již od
organismy mnohem méně energie, než kdyby měli tělesnou teplotu
0 °C. To je obrovská úspora energie. Různé látky v tavenině mají
v jiném rozmezí. A proč není pod touto teplotou? Protože aktivní
diametrálně odlišné body tání. Proto spolu mohou reagovat jen
chlazení je energeticky náročnější než zahřívání. Úspora energie
výjimečně. V rozpuštěné formě tytéž látky interagují velmi snadno.
vytváří v konkurenci obrovskou výhodu, proto nyní sledujeme tyto
Snižuje se tzv. aktivační energie pro chemickou reakci. Která jiná
jakoby zázrakem vytvořené adaptace. Je to prosté. Tvorové plýtvající
kapalina toto dokáže? Odpověď je jednoduchá. Žádná. Život stojí
energií neobstáli v konkurenci a vyhynuli.
na chemických reakcích, a z tohoto důvodu si jeho přítomnost
bez závislosti na vodním prostředí nelze vysvětlit.
TEKUTÉ KRYSTALY
Díky prostorové struktuře elektrických nábojů se jednotlivé
molekuly vody spojují do podoby krystalů, které se sice za
běžné teploty ve zlomku sekundy neustále mění, ale zůstávají
vázány a vytvářejí kapalinu. Jsou to skutečné tekuté krystaly.
Nebýt zmiňované vlastnosti, voda by byla plynem. Navíc se tato
10 animal magazín
Je to prosté. Tvorové
plýtvající energií
neobstáli v konkurenci
a vyhynuli.
VODA NA ZEMI A V NÁS
97 %: 71 %: 3 %: 55–65 %:
slaná voda oceánů a moří na Zemi
takový povrch planety je pod vodou
sladká voda (z toho: přes dvě třetiny v ledovcích,
30 % vody je podzemní)
takový objem vody obsahuje lidské tělo
PLÍSEŇ NA CITRONU
Voda ve vesmíru se vyskytuje ve velkém objemu, proto je vysoce
pravděpodobný vznik života na jiných planetách a v jiných
hvězdných soustavách. Vypadá to zajímavě, ale pro nás nepřináší
žádný praktický význam. Absence důkazů o životě mimo naši
planetu pouze utvrzuje člověka v ješitném pocitu, že ve vesmíru
představuje něco výjimečného. Zkrátka pohled plísně na citronu,
která v blízkosti nevidí jinou plíseň, a proto usuzuje na svou
jedinečnost. Přitom se ve skladu nachází desetina plesnivých
citronů. Pro nás má význam pouze naše planeta s naším
životem a již víme, že pro jeho uchování potřebujeme vodu.
Měli bychom přehodnotit svůj vztah k tomuto unikátnímu nosiči
a zprostředkovateli života a vážit si jej. Tělo všech zvířat i člověka
se k vodě chová velice citlivě. Vytváří optimální koncentraci
minerálních látek rozpuštěných ve vodě. Toto prostředí
představuje nejlepší podmínky pro veškerou látkovou přeměnu
– metabolismus. A pokud dojde k poruše kontroly vodního
prostředí těla, projeví se porucha – útlum metabolismu, nápravu
sjedná Renovet.
animal magazín 11
Za útlum koně
může přetrénování
i nedostatečný relax
mimo sezonu
PRO KONĚ A JEJICH CHOVATELE NASTÁVÁ
OBDOBÍ RELATIVNÍHO KLIDU PO ČASTO HEKTICKÉ
HLAVNÍ SEZONĚ. V TOMTO OBDOBÍ BYCHOM
MĚLI KOŇŮM POMOCI DOSTAT SE ZPĚT DO POHODY.
JAK NA TO, RADÍ CHOVATELKA A CERTIFIKOVANÁ
PORADKYNĚ MARTINA POSPÍŠILOVÁ.
TEXT: Ing. MARTINA POSPÍŠILOVÁ, www.izviratka.cz, FOTOGRAFIE: RENÁTA KOLÁŘOVÁ
Koňská sportovní a rekreační sezona pomalu končí.
PO LETNÍ NÁMAZE LEHKÉ UVOLNĚNÍ
Pro mnohé z nás nadchází období regenerace po akčním létě.
Jak jsem již v minulých článcích psala, při tréninku koní je velikým
Ne jinak je tomu i u koní. Koně, kteří byli po celé léto aktivně
pomocníkem Kingvet, který pomůže koně rychleji dostat do
jezdecky využíváni, by měli mít možnost náležitě zregenerovat,
kondice, podpoří zdravé a rovnoměrné nasvalování, odolnost šlach
doplnit potřebnou energii, vitaminy, minerály a především si
a kostí. Ve spojení se Skelevetem tvoří perfektní štít proti fyzické
vyčistit hlavu.
námaze. Co však použít v období regenerace a volnější práce,
když chceme, aby byl kůň vyrovnaný, spokojený, ale stále
POZOR NA PŘÍLIŠNÝ TLAK NA VÝKON
v dobré kondici? Nebojte se sáhnout po Etovetu, velice se mi
I koně lze v sezoně velice snadno přetrénovat. Méně zkušený jezdec
v tomto období „uvolňování“ osvědčil. Po letní fyzické zátěži je
či ošetřovatel nemusí vždy vypozorovat jemné náznaky nadcházející
dobré nechat koně také psychicky odpočinout – proto je vhodné
únavy. Dochází pak ke svalové únavě, výkonnost se snižuje,
zařadit práci ze země a dělat to, co koně baví, a náležitě ho
motivace koně k práci klesá a může dojít i k nechtěným úrazům.
odměňovat. Pozitivní motivací podpoříte chuť koně „dělat pro vás“.
V praxi se únava u koně projevuje velice obdobně jako u lidí.
Etovet v tomto bude velkým pomocníkem. Napomůže snadnějšímu
Kůň při práci více zakopává a je jakoby nemotorný,
uvolnění, zklidnění a koncentraci při práci, v neposlední řadě také
v pokročilém stádiu pak dochází k malátnosti až apatičnosti. Proto
výrazně posiluje imunitní systém.
doporučuji i během sezony, aby byl kůň zatěžován s rozmyslem
a soutěže a akce vybírány tak, aby mezi nimi mělo zvíře možnost
Výsledkem bude spokojený a odpočatý kůň. Etovet je jeden z mých
odpočinku a zotavení z výkonu. Na to stačí pár dní volna, případně
nejoblíbenějších preparátů. V případě potřeby a v kombinaci
méně náročná uvolňovací práce. Po měsících intenzivní zátěže
s klidným chováním ošetřovatele dokáže i z temperamentního
by na podzim mělo ideálně následovat období klidnější práce
hřebce udělat klidného parťáka. To mohu doložit osobní historkou.
a odpočinku. Je velice vhodné zařadit uvolňovací práci na volné
otěži, klidné vyjížďky v terénu, práci s koněm na ruce ze země
ETOVET ZABRÁNIL SEDACI
– ohýbání a flexování krku, zad a nohou.
Můj šestnáctiletý hřebec, velice živého a vzrušivého charakteru,
nesežral jednou večeři. Ihned jsem věděla, že se něco děje, neboť je
to velký jedlík a kyblík od krmení je schopen vylizovat ještě hodinu
KDY MŮŽE POMOCI ETOVET
» optimalizace temperamentu zvířete
» příprava před psychickým vypětím
» před nestandardní situací, na kterou není zvíře zvyklé
» při dlouhodobém stresu (jako prevence i následné řešení)
» před kontaktem s dalšími zvířaty (soutěže, výstavy, akce)
12 animal magazín
poté, co vše spořádá. Ve spodní části jícnu jsem nahmatala sousto,
kterým si ucpal průchod krmiva. Bylo jasné, že bude potřeba jícen
„prošťouchnout“. Začala jsem masírovat, ale jícen byl již v křeči
a bylo potřeba ho co nejrychleji vyčistit. Přestože jsem zootechnik,
ráda takové věci přenechám odborníkům. Co jsem však příliš
nechtěla, bylo, abychom koně sedovali, neboť hřebec snáší sedaci
velice špatně.
V několika dávkách jsem mu proto servírovala přímo na sliznici
Etovet v silnějším dávkování. Asi za 30 minut dorazil veterinář,
kterého jsem poprosila, abychom to zkusili bez sedace. Yashan si
nechal bez větších obtíží zavést hadici do jícnu, nutno podotknout,
že standardně nemá příliš v lásce jakoukoliv manipulaci s hlavou.
Během 10 minut bylo po všem, jícen se uvolnil a my sklidili ovace,
jakého máme ale hodného hřebce. Dobře vím, že takto by to bez
Etovetu s největší pravděpodobností neprobíhalo. Stejně tak ho
zařazuji kdykoliv vyrážíme na závody a hromadné akce, kde se
nachází hodně koní a on, jako hřebec, poté lépe snáší toto prostředí
a lépe se vyrovnává s případným stresem.
PROBIOVET NAKOPNE IMUNITU
Etovet by měl mít místo v každé stájové lékárničce. V období
odpočinku bych také doporučila zařadit Probiovet na posílení
imunity, v kombinaci například se lněným či konopným semínkem
tvoří perfektní „nakopávák“ imunity. Takže na podzim dopřejte
koníkům kúru Etovetu společně s Probiovetem či Omegavetem,
který pomůže s přelínáním do zimní srsti.
Výsledkem bude
spokojený a odpočatý
kůň. Etovet je jeden
z mých nejoblíbenějších
přeparátů.
VÍCE INFORMACÍ?
Martina Pospíšilová patří mezi certifikované poradce Energyvet.
Ti jsou vždy schopni poskytnout kvalifikované informace o regeneraci
zvířat. Seznam poradců i konzultačních centrech naleznete na
specializovaném webu www.energyvet.cz.
animal magazín 13
Prodejci Energy:
Také od veterinářů
slyším chválu
na přírodní léčbu
S JANOU INDRYCHOVOU Z OLOMOUCKÉHO
ENERGY CENTRA JSME HOVOŘILI
O ZKUŠENOSTECH S REGENERAČNÍMI
PREPARÁTY.
PŘIPRAVIL: SDB
drahou léčbu anebo pokud již majitelé utratili mnoho peněz bez
žádoucího výsledku. A pak je tu druhá skupina klientů, kteří sami
používají přípravky Energy nebo jinou přírodní léčbu, věří jí, mají ji
již odzkoušenou na sobě a rádi pak tuto péči s úspěchem poskytují
i svým zvířatům.
O KTERÉ VETERINÁRNÍ PRODUKTY
JE NEJVĚTŠÍ ZÁJEM?
U nás je to velmi široké pole, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat
pár přípravků, které jsou dosti specifického působení, a tudíž se
aplikují méně často. Ale asi nejoblíbenější u nás je Etovet, máme
s ním velmi dobré výsledky v oblasti výcviku psů a v úpravě
patologického chování. Dále Kingvet, Regavet, Virovet, Probiovet,
Skelevet, Cytovet a velmi dobře osvědčený Imunovet. Musela bych
ČÍM SE ZABÝVÁTE V KLUBU ENERGY?
opravdu vyjmenovat téměř celou řadu.
Zabýváme se zejména prodejem přípravků Energy a Energyvet.
Přípravky si zákazníci mohou koupit přímo v Energy centru nebo
SPOLUPRACUJETE S VETERINÁŘI?
prostřednictvím e-shopu. K dispozici u nás mají zákazníci také
U nás v Olomouci je zatím spolupráce s veterináři nulová. Jelikož
poradenskou činnost s různými diagnostickými metodami včetně
radím i klientům po celé republice, občas slyším i chválu na naše
alternativní veterinární poradny. Dále pořádáme různé přednášky
přípravky z úst jiných veterinárních doktorů. Budeme se snažit
a semináře, relaxační a sportovní cvičení, vše v duchu celostního
oslovovat i některé z veterinářů v okolí a doufáme, že se nám
pohledu na zdraví a osobního rozvoje.
podaří ukázat jim přednosti našich přípravků a velký potenciál,
který pro ně a pro jejich pacienty mají. Již jsme dostali od našich
CO KLIENTY NEJVÍCE ZAJÍMÁ V OBLASTI
REGENERACE ZVÍŘAT?
klientů několik doporučení na některé z nich, kteří jsou alternativě
nakloněni, tak věřím, že se to podaří.
Klienti se nejvíce zajímají o možnost poskytnout svému zvířeti
účinků. Zajímá je, jak jim můžeme pomoci nejen na preventivní
KDE VÁS V TOMTO ROCE
MŮŽEME VIDĚT ČI POTKAT?
úrovni, ale přichází také s akutními i chronickými potížemi. Chodí
Vedu v našem olomouckém Energy centru na Dolním náměstí
k nám často klienti, nad nimiž klasická veterinární léčba takzvaně
alternativní veterinární poradnu, kam se klienti telefonicky
zlomila hůl, nebo se opakovaně aplikují antibiotika či kortikoidy
objednávají. Občas děláme osvětové přednášky. Nedávno to byl
stále bez zjevného úspěchu. Také pokud veterinář nabízí příliš
den otevřených dveří. Také navštěvujeme různé výstavy a podobné
zdravou a účinnou přírodní péči bez nežádoucích vedlejších
14 animal magazín
Pomocí regenerace
řešíme kožní
problémy nebo
zánětlivá onemocnění
JAKÉ MAJÍ ZKUŠENOSTI V KLUBU ENERGY TÁBOR?
TEXT: ALAN TRUHLÁŘ, RADKA SEKYROVÁ
akce v našem okolí. Všechny akce a kontakty najdou případní
ČEMU SE VĚNUJEME
zájemci na webových stránkách olomouckého Energy centra
V rámci divize veterinárních produktů Energy se zabýváme
www.energycentrum.cz.
především spoluprací s veterinárními lékaři. Dále pak osvětou
a propagací přírodní alternativní medicíny pro zvířata mezi
JAKÝ BYL POSLEDNÍ PŘÍPAD, KTERÝ SE VÁM
PODAŘILO VYŘEŠIT POMOCÍ VETERINÁRNÍCH
PREPARÁTŮ?
chovateli a majiteli domácích mazlíčků.
Jak jsem již psala, máme velmi dobré zkušenosti s Imunovetem.
Paleta problémů, které u svých zvířecích svěřenců chtějí klienti
Naposledy to byl případ, kdy se kocour vrátil ze svých záletů
řešit, je poměrně široká. Od kožních problémů a kvality srsti, přes
a přinesl si opravdu hodně ošklivou ránu na krku, která byla
zánětlivá a trávicí onemocnění, až po drobná poranění. Zájem
hluboká a nechtěla se ani po opakovaném podávání antibiotik
je také o zlepšení kondice a výkonnosti nebo třeba o nahrazení
zacelit. Díky pravidelnému kapání Imunovetu přímo do rány byla
antibiotik tam, kde je to možné. Největší zájem je o produkty
za sedm dní zacelená. Také u alergického koně se dobře osvědčil
Probiovet, Omegavet, Imunovet, Kingvet a Renovet. Za touto pěticí
a odstranil, ještě v kombinaci s jinými preparáty Energyvet, jeho
následuje Regavet, Gynevet, Skelevet a Cytovet.
OČ SE KLIENTI NEJVÍCE ZAJÍMAJÍ
dušnost.
ODEZVA OD VETERINÁŘŮ
KDY JSTE NAOPAK S VETERINÁRNÍMI
PREPARÁTY NEBYLI ÚSPĚŠNÍ?
Je na místě poděkovat veterinárním lékařům, kteří ve své praxi
Úspěch se nedostavil v případě, kdy ke mně přišla paní s již
nebo doplněk ke klasické léčbě. Rádi bychom tu jmenovali alespoň
pokročilými nádory na játrech pejska. Tady už bylo opravdu pozdě,
veterináře Lucii Míkovou, Jiřího Kamiše, Jiřího Maňhala, Alici
už se nedalo nic dělat. Také hodně záleží na majitelích zvířat,
Vorošovou a Simonu Petrovou.
prosazují přírodní veterinární produkty Energy jako alternativu
do jaké míry jsou pečliví a trpěliví. A jak moc nám věří. Pomoc
organismu a někdy je také nutné předpřipravit cestu a regenerovat
POSLEDNÍ PŘÍPAD, KTERÝ
JSME ÚSPĚŠNĚ ŘEŠILI POMOCÍ
PŘÍRODNÍCH PREPARÁTŮ
postupně jednotlivé oblasti. Někteří majitelé mají také sklon ve
Pomocí Probiovetu bylo dosaženo znovuosrstění u desetileté
snaze pomoci zvířeti co nejrychleji a nejúčinněji vyzkoušet úplně
kočky, která symetricky vylínala u kořene ocasu a v oblasti zadních
všechno, co je v dosahu, což může mít někdy pro zvíře fatální
běhů. Pravděpodobná příčina byla v celoživotním krmení nepříliš
následky. Proto prosíme majitele zvířat o jejich důvěru a trpělivost
kvalitními granulemi.
s přípravky Energyvet je v některých případech rychlá, ale občas
je také i dlouhodobější záležitostí. Záleží na míře poškození
v zájmu jejich svěřenců.
www.energy-tabor.cz
Více informací o Janě Indrychové
na www.bylinkyprozvirata.cz
animal magazín 15
Kůže: Na hraně těla
KŮŽE ODDĚLUJE NÁS I ZVÍŘATA OD OKOLNÍHO SVĚTA.
NEJDE ALE O ODDĚLENÍ KOMPAKTNÍ A NEMĚNNÉ,
NA HRANICI TĚL PROBÍHÁ MNOHO ZAJÍMAVÝCH
PROCESŮ, KDY ORGANISMUS A PROSTŘEDÍ
SPOLU INTERAGUJÍ.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Citlivé vnitřní prostředí organismu pokrývá kůže, jde
To je důležité zejména u zvířat na pastvě, kdy jsou slunci
o největší orgán těla zvířat. Její nejdůležitější úkol představuje
vystavena celý den. Kůže slouží jako orgán termoregulace.
především zabránit ztrátám tekutin těla. Další funkce jsou neméně
Bohaté prokrvení kůže zajišťuje rychlejší výměnu tepla
důležité. Kůže zajišťuje integritu organismu, její pevnost chrání
produkovaného v nitru těla. V případě příliš vysoké teploty
mnohem citlivější tkáně ukryté pod ní. Dokáže vylučovat některé
v jádru organismu se cévy rozšíří a tím urychlí vydávání tepla
odpadní látky a především soli. Dokonce umí vylučovat i těžké kovy,
do okolí. K tomu mohou také napomáhat potní žlázy, protože
které soustředí v rohovinové vrstvě buněk i v srsti. Následně se srsti
odpařování vody je nejúčinnějším prostředkem ochlazování.
i povrchové vrstvy zrohovatělých buněk zbavuje jejich odloučením.
Potit se dovedou jen zvířata v prostředí, kde se efektivně voda
V kůži dochází k velmi intenzivní přeměně některých látek.
odpařuje. Jsou to především pouště, stepi a savany. Určitě
najdete schopnost potit se také u koně a myši. Ostatní zvířata
Vznikají biologicky aktivní látky podobné hormonům, jejichž
mají potní žlázy zachovány jen na určitých okrscích těla. Třeba
účinky přesahují až do činnosti životně důležitých vnitřních
u psovitých šelem jsou to polštářky na tlapkách. Nedostatek
orgánů. Vlivem slunečního záření se v kůži přeměňuje
odvodu tepla musejí kompenzovat termoregulačním chováním,
cholesterol na vitamin D, který je nezbytný nejen pro uplatnění
tj. střídáním pobytu v chladu a na slunci a pro psy typickým
vápníku v kostní tkáni, ale celkově stimuluje imunitní systém
povrchovým dýcháním s vyplazeným jazykem, jímž nahrazují
celého organizmu. Mnohem větší množství vitaminu D tvoří
odpařovací plochu kůže. Všichni savci však potní žlázy mají
kůže při slunění, než je schopno tělo přijmout v potravě.
a jejich modifikací vznikla mléčná žláza.
Kůže zvířat chrání před ztrátami teploty. K tomu je vybavena
Vedle potních žláz jsou nejdůležitější složkou žlázy mazové.
u mnoha druhů srstí. Svrchní vrstva silných chlupů – pesíků
Produkují kožní maz, který chrání pokožku i srst před macerací
– slouží jako mechanická ochrana a také odvádí dešťovou vodu.
vodou a zajišťuje pružnost a mladistvý vzhled kůže a srsti.
Pod pesíky se nachází mnohem hustší srst – podsada. Disponuje
Přirozenou součástí kůže představují také bakterie, většinou patří
tepelněizolačními schopnostmi a chrání zvíře nejen před ztrátami
do skupiny stafylokoků a napomáhají zvlhčovat produkovaným
tepla, ale také před přehřátím na slunci.
slizem pokožku. Udržují její elastičnost. Vytvářejí unikátní
ekologický systém na povrchu pokožky nazývaný mikrobiom,
který nedovolí rozšíření škodlivých bakterií či virů do hlubších
CO JE MIKROBIOM?
vrstev kůže. Navíc upravují pH kůže do mírně kyselé reakce,
Jedinečný ekologický systém na povrchu pokožky, který zabraňuje
rozšíření škodlivých bakterií či virů do hlubších vrstev kůže. Upravuje
pH kůže do mírně kyselé reakce, a tím chrání povrch před množením
patogenních bakterií.
Jednou ze složek kožního mazu jsou vosky, které obsahují velké
16 animal magazín
a tím chrání její povrch před množením patogenních bakterií.
množství polynenasycených mastných kyselin. Jsou jedinečné
a je velmi těžké je nahradit. Nejblíže je například jojobový olej,
ale není v žádném případě stoprocentní náhradou. Příliš časté
Kůže slouží jako
orgán termoregulace.
Bohaté prokrvení
kůže slouží k rychlejší
výměně tepla
produkovaného
v nitru těla.
koupání s použitím detergentů zbavuje pokožku a srst těchto
nervová zakončení vnímající bolest. Bolest vnímáme jako něco
vosků a snižuje její odolnost vůči vnějším vlivům.
negativního, ale ve skutečnosti je kontrolkou, která říká zvířeti,
Máme ale prostředky, které napomohou obnově správného
za jakou hranici již nelze, aby nedošlo ke zničujícímu poranění.
množství kožního mazu. Stavební kameny, nenasycené
Je to podobné kontrolnímu alarmu v jaderné elektrárně.
mastné kyseliny by měly být v přirozené stravě zvířete. Jejich
Následky vypnutí jeho otravného a obtěžujícího blikání již svět
častý nedostatek můžeme saturovat podáváním Omegavetu.
zažil v poměrně nedávné době. Nad škárou najdeme zárodečnou
Nedostatečnou tvorbu kožního mazu pak můžeme podpořit
vrstvu kožních buněk, ze kterých se neustále kůže obnovuje
podáváním Gynevetu, který stimuluje prakticky veškeré sekreční
směrem k povrchu. Vytváří vrstvy rohovatějících buněk.
pochody v těle. Zničení mikrobiomu kůže může však být velmi
Zpočátku živých a postupně přecházejících do odumřelých
těžko napravitelné. Proto dezinfekce celého těla v podobě
vrstev pokožky tvořených plochými zrohovatělými buňkami.
antimikrobiálních šamponů nepřináší pro kvalitu kůže a srsti
Tato vrstva dodává pokožce pevnost a celkovou odolnost.
nic pozitivního. Naopak množství druhů bakterií obývající kůži
V blízkosti zárodečné vrstvy jsou umístěny melanofory – buňky
stoupá na několikanásobek. Přirozený mikrobiom na povrchu
nesoucí tmavohnědý pigment. Vlivem hormonu intermedinu
kůže je nahrazen druhově členitější bakteriální mikroflórou,
stimulovaného UV zářením se pigment rozprostře díky četným
která obsahuje i patogenní – škodlivé druhy. Zatímco narušenou
výběžkům po kůži těsně nad zárodečnou vrstvou a způsobí její
mikroflóru střeva můžeme efektivně oživit podáváním
tmavé zabarvení. I produkty zánětu mohou ovlivnit melanofory
Probiovetu, pro kůži je alespoň prozatím nemožné použít účinný
a vyvolat černé zabarvení kůže nad místem zánětu. Naopak
preparát pro normalizaci druhového zastoupení symbiotických
adrenalin způsobuje stažení výběžků s pigmentem a může
bakterií. Jedinou možností je prevence. V žádném případě
způsobit úplné vybělení kůže. Do kůže jsou zanořené chlupové
nepoužívat celotělovou dezinfekci a používat šampony velmi
váčky, kde můžeme najít kořínek vyživovaný cévou a ze kterého
střídmě. Nejlépe jedenkrát měsíčně.
vyrůstají postupně rohovatící buňky chlupu. Kořínek je měkký
a na rozdíl od kořenu stromů chlup v kůži nedrží. Ukotvení
DŮLEŽITÁ KONTROLKA
chlupu v kůži se děje přes zrohovatělé buňky chlupu, které se
Kůže je velmi komplexní orgán. Podkladem je škára bohatá na
směrem navenek odchlipují a zaklesnou se do zrohovatělých
vazivovou tkáň prostoupenou lymfatickými cévami k odvodu
buněk povrchu pokožky. Je to podobné, jako když zaklesnete dvě
odpadních látek a s bohatě se větvícím cévním systémem, který
smrkové šišky listeny proti sobě. Vytváří se velmi odolné spojení
zajišťuje přísun živin pro velice aktivní obnovu kožních buněk
a brání vytržení chlupu i se zárodečným kořínkem. Spíše se
a také pro výše uvedenou termoregulační funkci. Ve škáře se
chlup přetrhne, než by došlo k jeho úplnému vytržení. K chlupu
nacházejí četné mazové žlázy a také (alespoň v určitých partiích
se upínají drobné svalky – vzpřimovače chlupu. Pod vlivem
těla) žlázy potní. Jsou zde přítomná četná nervová zakončení
adrenalinu se z vašeho mazlíčka vzpřímením chlupů stane na
a na ně navázaná tělíska hmatová, pro vnímání chladu a vedle
okamžik krokodýl.
nich tělíska pro vnímání tepla. Nesmíme zapomenout na volná
pokračování příště
animal magazín 17
4 tipy, jak
odstranit trávicí
obtíže vašeho
mazlíčka
CHOVATELÉ SE ČASTO SETKÁVAJÍ
SE ZAŽÍVACÍMI POTÍŽEMI SVÝCH
ZVÍŘECÍCH SVĚŘENCŮ. PŘINÁŠÍME
NĚKOLIK RAD, JAK MŮŽETE ZVÍŘETI POMOCI.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
1. První volbou u jakýchkoli problémů u zvířat s trávením, jako
je nadýmání, nechutenství, zvracení či nesnášenlivost některých
krmiv, je Regavet. Působí na aktivizaci metabolismu především
bílkovin a polysacharidů a také má vliv na zvýšení metabolizace
toxických látek v jaterní tkáni a ve svalovině. Je vhodný jak
u chronických, tak i akutních obtíží se zažívacím traktem.
V případě průjmu záleží
na typu. Univerzálním
prostředkem je Cytovet.
2. U chronických onemocnění zejména starších zvířat je potřeba
určité opatrnosti. V těchto případech je zapotřebí podávat Regavet
méně často a v nižším dávkování, alespoň první týden regenerace.
Při toxické zátěži zažívacího traktu je vhodné doplnit Regavet
o podávání Cytovetu, který posiluje detoxikační účinky chelatační
vazbou na chemicky nejaktivnější, a tedy toxické chemické skupiny.
3. V případě průjmu záleží na typu. Univerzálním prostředkem
je opět Cytovet. Vodnatý průjem vyžaduje úpravu metabolismu
tekutin a solí a je vhodné použít Renovet. Když se objevují spíše
pastovité a často zapáchající výkaly, tak jde nejpravděpodobněji
o dysbiózu (hnilobné bakterie, plísně nebo kvasinky) v tlustém
střevě. Zde použijeme probiotikum Probiovet. Obsahuje nejen
laktobacily, které téměř okamžitě v toxickém prostředí střeva
odumírají, ale i mnohem odolnější bakterii Enterococcus faecium
vytvářející příznivé podmínky pro osídlení prostředí střeva
laktobacily. Navíc obsahuje extrakt chlorelly, která svými cytokininy
stimuluje růst užitečné mikroflóry.
4. Specifické zažívací problémy jednotlivých orgánů, tj. žaludku,
slinivky, dvanácterníku, tenkého střeva, jater a žlučníku je nutné
řešit pomocí koncentrátu Pentagramu v kontextu ostatních
symptomů.
18 animal magazín
ELEKTRONICKÁ PORADNA
Můžete využít elektronické poradny na internetových stránkách
Energy: www.energyvet.cz pro příslušný druh zvířete.
Trochu relaxu
na závěr
TEXT: REDAKCE
V ZOO
V kleci u lva visí velká cedule s nápisem: Ředitel zoo žádá:
LUŠTĚTE PRO ZÁBAVU
Nekrmte lva. Pod ní se nachází menší cedule: Lev prosí, abyste si
8
nevšímali velké cedule.
RYBAŘENÍ
Potkají se dvě žížaly a jedna se ptá:
6
4
2
3 9
1 3 8
„Kde máš starýho?“
„Ale, kluci ho vytáhli na ryby...“
Plazí se dva hadi a jeden povídá druhému:
„Hele, jsme jedovatí hadi?“
„Ne, proč?“
„To se mi ulevilo, protože jsem se před
chvilkou kousl do jazyku.“
7 9 1
9
8
7 6 5
5
CITÁTY SLAVNÝCH
7
1
„Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější
a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi
více než přechod na vegetariánskou stravu.“
~ Albert Einstein ~
3
1
6 5
3
2
4 6
„Ukrutnost ke zvířatům odporuje povinnosti,
Biomultivet a Fytovet pro obnovu …....................………. zvířete.
kterou má člověk sám k sobě.“
Nahraďte zvýrazněná čísla podle klíče písmeny.
~ Immanuel Kant ~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T
E
V
L
Y
A
Z
I
R
animal magazín 19
PROBIOVET
Přírodní probiotikum
pro dobré trávení
a posílení imunity zvířat
Kombinace bakterií oživí střevní
mikroflóru, zvláště vhodné při
krmení průmyslovými granulemi.
Podávejte na:
» průjmy,
» plynatost,
» ekzémy,
» zápach z tlamy,
» zubní kámen.
Rozumíme světu zvířat
www.energyvet.cz
Download

U lidí i u zvířat je to stejné, na prevenci se rádo