Kompanija Vision International People Group
predstavlja narukvicu
«Vision QuadrActiv»
•
•
•
•
Stil
Komfor
Inovacije
Zdravlje
Stil
Pri proizvodnji se koriste savremene tehnologije
obrade i pozlate površine tankim slojem 23karatnog zlata. Tako se povećava čvrstina na
habanje, a spoljni sloj postaje sjajniji i privlačniji.
Finoća, elegancija i savremeni dizajn.
Komfor
Narukvice
«QuadrActiv» imaju
dopunske članke,
koje je moguće po
potrebi udaljiti.
Inovacije
Jedinstveno slaganje dejstava
•Jona kiseonika
•Infracrvenih zraka
•Magnetnog polja
•Germanijuma
Zdravlje
Narukvica ima blagotvoran uticaj na organizam,
pomaže:
• poboljšanju mikrocirkulacije;
• poboljšanju cirkulacije;
• normalizaciji procesa metabolizma.
Oni, koji nose «Vision QuadrActiv», su primetili:
• sniženje intenziteta fizičkog bola;
• opuštajuće delovanje na mišiće;
• povećanje otpornosti na stres;
• smanjenje umora i tromosti;
• energostimulišući efekat.
Bezbednost i
kvalitet
Narukvice «Vision QuadrActiv» su napravljene
korišćenjem najsavremenijih tehnologija od
hirurškog čelika 316L, velike čvrstoće.
Nе izazivaju alergije..
U narukvice su ugrañeni biokeramički ulošci
GermaTeq
Biokeramički ulošci s germanijumom 200 PPM, koji izlučuje
konverzione elektrone male talasne dužine (10-1–10-6 nm).
AeroTeq
Biokeramički ulošci koji luče negativno naelektrisane jone kiseonika
(оd 800 dо 1000 jona na 1 kub. cm).
MagTeq
Magnetni ulošci koji stvaraju magnetno polje indukcije
od 750 do 800 Gs.
SolarTeq
Biokeramički ulošci sa IC-zračenjem talasa u
diapazonu 4–14 mikrona.
Biokeramika
Poslednjih decenija keramika se
primenjuje i u tehnici i u medicini. Posle
kaljenja keramika dobija visok kvalitet i
ima primenu u medicinske svrhe.
Keramika je čvrsta, ne podleže koroziji, ne
stupa u hemijske reakcije, osim toga, ona
se ne drobi, a takoñe ima osobinu
biosjedinjavanja i čak neku bioaktivnost
(može da apsorbuje biološke molekule).
Blagotvoran uticaj IC-zračenja
dugog diapazona
Biokeramički ulošci SolarTeq su
izvor infracrvenog zračenja duge
talasne dužine (оd 4 dо 14 mikrona).
Blagotvoran uticaj IC-zračenja
dugog diapazona
Koda infracrveni zraci prodiru u kožu, oni stupaju
u kontakt sa molekulima vode, što izaziva
širenje krvnih sudova.
Zahvaljujući boljoj mikro- i
makrocirkulaciji krvi u krvnim
sudovima obezbeñuje se bolji
rad tkiva organizma..
Blagotvoran uticaj IC-zračenja
dugog diapazona
Poboljšanje
cirkulacije
Poboljšanje procesa
mikrocirkulacije i
metabolizma u
organizmu
Smanjenje bola
Infracrveno zračenje ima sposobnost da
poveća regeneracuju tkiva. Naučnici
produžavaju da izučavaju IC-diapazon
svetlosti, da bi bolje shvatili njihov
terapeutski uticaj na organizam čoveka.
Blagotvorni uticaj negativno
naelektrisanih jona
Biokeramički ulošci AeroTeq
luče negativno naelektrisane jone
kiseonika
(оd 800 dо 1000 jona/сm3)
Ovi joni su negativno
naelektrisane čestice, koje se
obrazuju kao rezultat
uzajamnog dejstva energije na
molekule i izbacivanja pri tom
elektrona.
Blagotvorni uticaj negativno
naelektrisanih jona
U prirodi negativno naelektrisani joni
kiseonika se obrazuju blizu
vodopada, morske obale i pri pojavi
munje. Oni se takoñe pojavljuju pod
uticajem statičkih električnih polja.
Koncentracija negativno
naelektrisanih jona kiseonika u
različitim sredinama (jona/сm3)
U podnožju vodopada – 3000
U planinama – 2000
Van grada – 1500
U оfisu – 150
U kući – 100
U autu – 50
Blagotvoran uticaj negativno
naelektrisanih jona
Najveći uticaj imaju laki negativni joni koji se odlikuju
velikom pokretljivošću.
Оko 80% od njih dospeva u
organizam kroz kožu a 20%
udišemo sa vazduhom. Kad dospeju
u krvotok, oni stupaju u biohenmijske
reakcije, povećavajući nivo
serotonina, što ima umirujući i
antidepresivan efekat i daje bodrost i
energiju.
Blagotvoran uticaj
magnetnih polja
Magnetni ulošci MagTeq stvaraju
magnetno polje indukcije
od 750 dо 800 Gs.
Blagotvoran uticaj
magnetnih polja
Magnetoterapija – to je bezbedan metod primene
magnetnih polja u terapeutske svrhe. Ona
pomažu da se ubrza proces lečenja i poboljša
san i pri tom nemaju nikakvih sporednih efekata.
Magnetoterapija se
veoma efikasno koristi za
sniženje diskomforta kod
bolova u zglobovima i
mišićima, kod upala i
grčeva.
Blagotvoran uticaj
magnetnih polja
Da li je magnetoterapija bezbedna?
Da, bez sumnje, ona je bezbedna. Pri
pravilnoj primeni nema nikakvih
komplikacija.
U narukvicama QuadrActiv koriste se
magneti, koji u dodiru sa telom
Izazivaju
pozitivan
terapeutski
efekat.
Germanijum
1871 godine, Dmitrij Ivanovič Mendeljejev je na
osnovu periodnog zakona, rekao da postoji još jedan
nepoznati element IV grupe periodnog sistema,
predvideo je njegova svojstva i čak mu dao naziv –
ekasilicijum.
Posle nekoliko godina, Nemac Klemens Vinkler je
izdvojio i opisao element koji je predvideo
Mendeljejev i dao mu naziv germanijum
– u čast svoje zemlje.
Germanijum
Germanijum – Ge, je hemijski element IV grupe
periodnog sistema, sa rednim brojem – 32. Najveći
deo germanijuma se nalazi u zemljinoj kori, prirodnim
vodama, zemljištu i živim organizmima. Germanijum
se nalazi u organskim i neorganskim formama.
Neorganski germanijum se dobija iz različitih ruda,
organski je koncentrisan u nekim biljkama,
a takoñe se sintetiše laboratorijski.
Organski germanijum
Organski germanijum je
redak mikroelement, on se
nalazi u hrani, ali u
mikroskopskim dozama.
U novembru 1967 godine, grupa
japanskog naučnika Asaia,
sintetizovala je vodorastvorivo
organsko jedinjenje germanijuma.
Blagotvoran uticaj
germanijuma
Jedna od alternativnih mogućnosti da
se nadomesti nedostatak
germanijuma u organizmu i oseti
njegov blagotvoran uticaj – je nošenje
narukvice QuadrActiv, u kojoj se
nalaze germanijumski biokeramički
ulošci.
Blagotvoran uticaj
germanijuma
Germanijum je sposoban da ispušta
konverzione elektrone, koji imaju
korpuskularna svojstva i luče talase zaista
male talasne dužine (10-1–10-6 nm).
Taj element povećava
sposobnost ćelija da
generišu energiju,
tako što ih snabdeva
kiseonikom.
Rezultati delovanja
germanijuma
• Potpuno
ozdravljenje krvnog sistema,
poboljšanje zgrušavanja krvi.
• Ubacivanje kiseonika u ćelije, a posledica
toga, je njihovo podmlañivanje.
• Poboljšanje mikrocirkulacije, povećanje
elastičnosti tkiva.
• Aktiviranje širenja krvnih sudova,
imunostimulacija i otstranjivanje otoka.
«Vision QuadrActiv» –
život pod zaštitom!
Sniženje uticaja stresa
Umanjenje intenziteta fizičkog bola
Poboljšanje funkcije zglobova
Odstranjenje umora
Mišićna relaksacija
Osećaj priliva energije
Download

Narukvica Vision QuadrActiv 1