Понуђач:
Адреса:
Место:
Телефон/факс:
Контакт особа:
Понуда бр._______________од ________ 2013. за испоруку добара из области енергетике
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Попуњава понуђач
рб
1
Спецификација материјала и опреме
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 435mm , 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70150mm, 1 kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
јед.мере
количин
а
ком
110
ком
105
3
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за
4-жилне 1 kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70
mm2, са разделном капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
55
4
Кабловска глава 10kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за
3-жилне каблове изоловане папиром, пресека 120-185mm2,1 сет
држи материјал за 3 фазе.
ком
15
5
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне
каблове, спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu
za 10 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina
kraka 1250 mm. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
14
6
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13
(70-150 ). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
22
7
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13
(70-150). Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
7
8
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM"
, 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
8
9
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2
"RAYCHEM" , 10 kV .Integrisana kontrola električnog polja,
integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
10
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за
унутрашњу монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola
električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
11
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за
спољну монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog
polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO
tehnologiji.
ком
50
12
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 6 - 25, 1 kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm,
izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 43/12 za
plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
50
2
јед.цена-дин
укупно(без пдв)
марка-тип
произвођач
71
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 16 - 50, 1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове
изоловане пластичном масом, без арматуре, пресека 4x16-50 mm2
дужине 600 mm, израђена од дебелозидних термоскупљајућих цеви
димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
kom
53
14
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове
PP00, 70 - 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane
plastičnom masom, bez armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800
mm, izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30
1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне
каблове, 10 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV
kablove izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm,
prečnika 140 mm sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena,
ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
59
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" .
Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2
sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
ком
3
kom
24
kom
60
ком
20
kom
2
21
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM"25. Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom
sa isporučenim prečnikom 25 mm i prečnikom posle potpunog
slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim prečnikom primene min 9
mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
kom
90
22
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
23
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
kom
30
24
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
kom
20
kom
60
kom
40
ком
20
ком
10
17
18
19
20
25
26
27
28
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН
сноп, 10 kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih
cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV
каблове изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi
primenom troslojnih cevi)
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S,
"RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S,
"RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S
"RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
72
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70
mm). ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
cevima, papu;icama i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5
mm, спољни пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7
mm, спољни пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник
8,5mm ; спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник
10mm ; спољни пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12
mm, спољни пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник 13,5
mm, спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm,
спољни пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22 са прстеном
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm,
спољни пречник 18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9
mm, спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5
mm, спољни пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5
mm, спољни пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8
mm, спољни пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3
mm, спољни пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2
mm, спољни пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5
mm, спољни пречник 22 mm
ком
2
ком
15
ком
25
ком
50
ком
50
ком
125
ком
80
ком
100
ком
70
ком
50
ком
65
ком
25
ком
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
ком
50
ком
830
ком
75
ком
45
ком
25
ком
25
ком
75
ком
25
73
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15
mm, спољни пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5
mm, спољни пречник 25,5mm
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник
mm, спољни пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32
mm, отвор за завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm,
отвор за завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
ком
25
ком
375
ком
40
ком
100
ком
100
ком
100
ком
100
ком
10
ком
20
ком
30
ком
5
ком
10
ком
10
ком
5
ком
10
ком
5
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
ком
40
ком
40
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
ком
20
ком
30
ком
20
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove
izolovane PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x70-120 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300
mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
ком
20
ком
80
ком
10
ком
10
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за
уљне каблове, 35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za
35 kV kablove izolovane papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa
troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima,
konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
ком
9
ком
10
ком
3
ком
3
ком
2
ком
20
74
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/10 Al-Cu
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-6 dužine 26 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-10 dužine 35 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-16 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-25 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-35 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-50 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-95 dužine 75 mm
Čaura vezna AlAl 70/35
Čaura vezna AlCu 35
Čaura vezna reducir AlCu 25/16
Čaura vezna reducir AlCu 70/35
Čaura vezna reducir AlCu 70/50
Čaura vezna reducir AlCu 120/70
Čaura vezna reducir AlCu 150/70
Čaura vezna AlAl 150/70
114
Manžetne reapraturne CRSM-53/13-1500/239 L=1500 "RAYCHEM"
Spojnica za 10 kV kablove, izolovane PVC, POLJ 12/3X70-150-Tsa
115 troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ
12/3X150-240ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano
116
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет
садржи материјал за 3 фазе.
117
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ
12/3X70-120ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje
u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/70120/800Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
118
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
20
ком
15
ком
5
ком
30
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
50
ком
25
ком
15
ком
25
ком
20
ком
30
ком
30
ком
30
ком
10
ком
15
ком
15
ком
20
ком
10
ком
10
ком
20
75
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/150240/800Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u
119
cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
ком
10
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вредност понуде са ПДВ:
Место испоруке према диспозицији: Франко магацини
Начин плаћања по испоруци: У складу са уговором
Рок испоруке од потписивања уговора: 30 дана
Упутство за попуњавање понуде:
Укупна вредност понуде: Без обрачунатог ПДВ.
Опција понуде:60 дана
Напомене:
1) Важећа је само понуда која је у затвореној коверти са печатом понуђача на полеђини.
2) У обзир ће се узимати само комплетне понуде.
3) За ставке у спецификацији код којих су наведене ознаке за тип опреме, назив произвођача и каталошки број, ово је
учињено у смислу прецизирања каталога произвођача који су коришћени ради тачнијег одређивања техничких
карактеристика које треба да задовољи опрема која се набавља, а која може бити и одговарајући еквивалент.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена :
Датум: ___________________
М.П.
Одговорно лице_____________________
76
рб
Спецификација материјала и опреме
60
50
ком
105
50
50
5
ком
55
50
5
15
јед.мере количина
2
Кабловске главе типа EPKT 0015, "RAYCHEM", за PVC каблове 4-35mm , 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске главе типа EPKT 0047, "RAYCHEM", за PVC каблове 70-150mm, 1
kV. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
3
Кабловска глава 1kV EPKT 0031 "RAYCHEM". Кабловска глава за 4-жилне 1
kV каблове изоловане пластичном масом, пресека 25-70 mm2, са разделном
капом R=75 mm, H=45 mm, R=165 mm. 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
15
4
Кабловска глава 10kV EPKT 4559 "RAYCHEM". Кабловска глава за 3-жилне
каблове изоловане папиром, пресека 120-185mm2,1 сет држи материјал за 3
фазе.
Кабловске главе типа GUST 12/150-240/1200, "RAYCHEM" за уљне каблове,
спољна монтажа, 10 kV. Kablovska glava za spoljnu montažu za 10 kV kablove
izolovane papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužina kraka 1250 mm. Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
14
10
2
ком
22
20
2
ком
7
5
2
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXOH4, 95-240мм2 "RAYCHEM" , 10 kV
.Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
8
6
Кабловске главе типа POLT 12 D/3xXIH4-ML-2-13, 70-150мм2 "RAYCHEM" ,
10 kV .Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
16
16
1
5
6
7
8
9
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XIH1-ML-2-13 (70-150 ).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Završnica za 10 kV kablove izolovane PVC POLT-12D/1XO-ML-2-13 (70-150).
Integrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Огранак В.Плана
110
Огранак С.Паланка
Огранак Пожаревац
ком
Партија 19. Енергетска кабловска опрема
Огранак Смедерево
Огранак Крагујевац
Диспозиција
2
2
105
10
Кабловске главе типа POLT 12 C/1XI, "RAYCHEM" за каблове, за унутрашњу
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
ком
39
20
15
ком
50
40
10
kom
50
20
25
5
4
12
Кабловске главе типа POLT 12 C/1X0, "RAYCHEM" за каблове, за спољну
монтажу, 10 kV 25-95mm2. Integrisana kontrola električnog polja, integrisano
zaptivanje u cevima, i žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Кабловске спојнице типа SMOE 81512, "RAYCHEM" за каблове PP00, 6 - 25, 1
kV. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom, bez armature,
preseka 4x6-25 mm2 dužine 450 mm, izraĎena od debelozidnih termoskupljajućih
cevi dimenzija 43/12 za plaštevsku cev i 13/4 za žile,
kom
53
20
28
5
13
Кабловске спојнице типа SMOE 81513, "RAYCHEM" за каблове PP00, 16 - 50,
1 kV11. Кабловска спојница за 1 kV каблове изоловане пластичном масом, без
арматуре, пресека 4x16-50 mm2 дужине 600 mm, израђена од дебелозидних
термоскупљајућих цеви димензија 70/21 за плаштевску цев и 20/6 за жиле, 1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловске спојнице типа SMOE 81514, "RAYCHEM" за каблове PP00, 70 150, 1 kV12. Kablovska spojnica za 1 kV kablove izolovane plastičnom masom, bez
armature, preseka 4x70-150 mm2 dužine 800 mm, izraĎena od debelozidnih
termoskupljajućih cevi dimenzija 105/30 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
53
20
28
5
kom
59
30
27
2
15
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240, "RAYCHEM" за уљне каблове, 10
kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 10 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x150-240 mm2 dužine 1250 mm, prečnika 140 mm sa troslojnim
cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija1 сет садржи материјал за 3
фазе.
ком
3
16
Кабловска спојница типа GUSЈ 12/150-240/800, "RAYCHEM" . Kablovska spojnica
sa čaurom sa zavrtnjima , preseka 3x150-240 mm2 sa troslojnim cevima, konekcija
ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
kom
24
10
10
kom
60
40
20
ком
20
kom
2
kom
90
50
kom
30
15
kom
30
15
kom
20
kom
60
10
kom
40
10
ком
20
ком
10
ком
2
11
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1 сет садржи
материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/1x25-70, "RAYCHEM" за СН сноп, 10
kVNapomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-150, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)1
сет садржи материјал за 3 фазе.
Кабловска спојница типа POLЈ 12/3x70-120, "RAYCHEM" за 10 kV каблове
изоловане PVC. Napomena(Regulacija izolacije se vrsi primenom troslojnih cevi)
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM"25.
Termoskupljajuća cev srednje debljine zida sa lepkom sa isporučenim prečnikom 25
mm i prečnikom posle potpunog slobodnog skupljanja 8 mm i preporučenim
prečnikom primene min 9 mm, max 22.5 mm, dužine 1000 mm.
Репаратурне манжетне типа CRSM 84/20-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 107/29-1500/239, "RAYCHEM"
Репаратурне манжетне типа CRSM 45/15-1500/239, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 33/8-1000/S, "RAYCHEM"
Tоплоскупљајуће стезне цеви типа WCSM 43/12-1000/S, "RAYCHEM"
Топлоскупљајуће стезне цеви типа MWTM 25/8-1000/S "RAYCHEM".
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XIH4-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
Glava za kablove izolovane PVC, POLT 12C/3XOH1-ML-1-13 (25-70 mm).
ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, papu;icama i
žicama ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.
3
4
20
2
40
10
10
15
10
10
5
5
5
40
20
20
10
2
106
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Cu цеваста папучица 10/8 дужине 25 mm, унутрашњи пречник 4,5 mm, спољни
пречник 7 mm
Cu цеваста папучица 25/8 дужине 32 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 25/12 дужине 36 mm, унутрашњи пречник 7 mm, спољни
пречник 10 mm
Cu цеваста папучица 35/8 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ; спољни
пречник 12мм
Cu цеваста папучица 35/ 12 dužine 38mm, унутрашњи пречник 8,5mm ;
спољни пречник 12мм
Cu цеваста папучица 50/ 10 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 50/ 12 dužine 43mm, унутрашњи пречник 10mm ; спољни
пречник 14 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 43 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 70/12 дужине 46 mm, унутрашњи пречник 12 mm, спољни
пречник 16,5 mm
Cu цеваста папучица 95/12 дужине 49 mm, унутрашњи пречник 13,5 mm,
спољни пречник 18 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 51 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Cu цеваста папучица 120/12 дужине 57 mm, унутрашњи пречник 15 mm,
спољни пречник 19 mm
Al-Cu папучица 25/8 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,8 mm, спољни
пречник 12 mm са прстеном
Al-Cu папучица 50/10 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm са прстеном
Al-Cu папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни
пречник 18 mm са прстеном
Al-Cu папучица 120/12 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22 са прстеном
ком
15
15
ком
25
25
ком
50
50
ком
50
50
ком
125
125
ком
80
80
ком
100
100
ком
70
70
ком
50
50
ком
65
ком
25
25
ком
25
25
ком
300
ком
80
ком
310
ком
42
15
50
300
30
200
60
30
50
50
12
107
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Al папучица 70/12 дужине 72 mm, унутрашњи пречник 11 mm, спољни пречник
18 са прстеном
Al-Cu папучица 150/12 дужине 117,5 mm, унутрашњи пречник 16,9 mm,
спољни пречник 25,5 са прстеном
Al чаура неизолована 16 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 5,5 mm, спољни
пречник 11 mm
Al чаура неизолована 25 дужине 53 mm, унутрашњи пречник 6,5 mm, спољни
пречник 12 mm
Al чаура неизолована 35 дужине 57,5 mm, унутрашњи пречник 8 mm, спољни
пречник 14 mm
Al чаура неизолована 50 дужине 66,5 mm, унутрашњи пречник 9,3 mm, спољни
пречник 15,6 mm
Al чаура неизолована 70 дужине 70 mm, унутрашњи пречник 11,2 mm, спољни
пречник 18 mm
Al чаура неизолована 95 дужине 87 mm, унутрашњи пречник 12,5 mm, спољни
пречник 22 mm
Al чаура неизолована 120 дужине 104 mm, унутрашњи пречник 15 mm, спољни
пречник 22mm
Al чаура неизолована 150 дужине 117 mm, унутрашњи пречник 16,5 mm,
спољни пречник 25,5mm
Al чаура неизолована 240 дужине 140 mm, унутрашњи пречник mm, спољни
пречник mm
Cu вијачна кабловска папучица 95/12 дужина 69 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 70/10 дужина 60 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 13,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица50/10 дужина 57 mm, ширина 32 mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Cu вијачна кабловска папучица 35/10 дужина 48 mm, ширина mm, отвор за
завртањ 10,0 mm
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 35/35 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 70/70 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/16 Al-Al
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/35 Al-Al
ком
50
ком
830
ком
75
25
50
ком
45
25
20
ком
25
25
ком
25
25
ком
75
25
ком
25
25
ком
25
25
ком
375
300
ком
40
40
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
100
100
ком
10
ком
20
ком
30
ком
5
ком
10
50
600
30
25
200
50
50
10
10
5
10
20
20
108
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID F 70/70 Al-Al
Čaura vezna reducir AlCu 16/10
Čaura vezna reducir AlCu 150/95 dužine 113mm
Traka za popunu EPPA 206-2-1500
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 16
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 25
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 50
Svornjak vodonepropusni bimetalni AlCu 95
Čaura vezna AlCu 50/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/35 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/50 bimetalna vodonepropusna
Čaura vezna AlCu 150/95 bimetalna vodonepropusna
Kablovska spojnica tipa TRAJ-42/1x120-240-3HL za 20/35kV kablove izolovane
PVC.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x70-120 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana
uključena, ZnO tehnologija
81
Završnica za 35 kV kablove izolovane PVC, POLT-42E/1X0 (150-300 mm)
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
82
83
Кабловска спојница типа GUSЈ 42/120-240-3HL, "RAYCHEM" за уљне каблове,
35 kV. Kablovska spojnica sa čaurom sa zavrtnjima za 35 kV kablove izolovane
papirom, preseka 3x120-240 mm2 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana uključena,
ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Kablovska spojnica tipa TRAJ-12/1x150-240 za 10kV kablove- prelazna
80
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ком
10
ком
5
ком
10
10
5
10
ком
5
ком
40
ком
40
ком
40
ком
20
ком
30
ком
20
ком
20
ком
80
ком
10
ком
10
ком
9
6
ком
10
10
ком
3
5
30
40
40
40
20
30
20
20
50
2
4
1
3
10
3
2
ком
3
Kablovska spojnica tipa POLJ-42/1x120-240 sa troslojnim cevima, konekcija ekrana
uključena, ZnO tehnologija
ком
2
2
Cevi toploskupljajuće TSCL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/22
Cevi toploskupljajuće TSCL 53/23
Cevi toploskupljajuće TSCOL 20/7
Cevi toploskupljajuće TSCOL 35/13
Cevi toploskupljajuće TSCOL 42/16
Cevi toploskupljajuće TSCOL 53/21
Cevi toploskupljajuće TSCOL 63/27
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
3
109
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Cevi toploskupljajuće TSCOL 80/32
Manžetne reparaturne RFSM-45/15-750/123
Čaura izolovana vododihtujuća spojna FID 16/10 Al-Cu
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-6 dužine 26 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-10 dužine 35 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-16 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-25 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-35 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-50 dužine 45 mm
Čaura spojna za gnječenje CU FSCCU-70 dužine 61 mm
Čaura spojna za gnječenje Cu FSCCU-95 dužine 75 mm
Čaura vezna AlAl 70/35
Čaura vezna AlCu 35
Čaura vezna reducir AlCu 25/16
Čaura vezna reducir AlCu 70/35
Čaura vezna reducir AlCu 70/50
Čaura vezna reducir AlCu 120/70
Čaura vezna reducir AlCu 150/70
Čaura vezna AlAl 150/70
Manžetne reapraturne CRSM-53/13-1500/239 L=1500 "RAYCHEM"
Spojnica za 10 kV kablove, izolovane PVC, POLJ 12/3X70-150-Tsa troslojnim
cevima, konekcija ekrana uključena, ZnO tehnologija 1 сет садржи материјал за 3
фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ 12/3X150240ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Spojnica prelazna za 10 kV kablove, izolovane PVC/papir, TRAJ 12/3X70120ntegrisana kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama
ekrana izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/70-120/800Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
Završnica za 10 kV kablove izolovane papirom, GUST 12/150-240/800Integrisana
kontrola električnog polja, integrisano zaptivanje u cevima, i žicama ekrana
izraĎena u ZnO tehnologiji.1 сет садржи материјал за 3 фазе.
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
20
15
5
30
50
50
50
50
50
50
25
15
25
20
30
30
30
10
15
15
20
15
5
30
50
50
50
50
50
50
25
15
25
20
30
30
30
10
15
15
ком
20
20
ком
10
10
ком
10
10
ком
20
20
ком
10
10
110
Download

pojašnjenje konkursne dokumentacije Gramper i Loznica