Energy Division
Svorky a příslušenství
pro izolovaná venkovní vedení
nízkého napětí
Katalog 2010/2011
Obsah
Energy Division
Úvod
4
Odbočné svorky
6
Přímé spojovače a oka
14
Připojovací a izolační příslušenství
24
Kotevní a nosné svorky
34
Montážní nářadí a zařízení
46
Příloha
54
3
4
Úvod
Energy Division
Izolovaná venkovní vedení nízkého napětí
Tyco Electronics, Divize silnoproud byla
jednou z prvních společností, která patřila
k průkopníkům ve spojování, kotvení a uchycení
systému izolovaných venkovních vedení nízkého
napětí již od jejich první instalace v padesátých
letech minulého století. Od tohoto data naše
trvalé úsilí ve výzkumu a vývoji umožnilo
vytvořit řadu výrobků, které splňují požadavky
návrhů moderních sítí, jejich provozu a údržby.
Naše výrobky jsou úspěšně používány
rozvodnými společnostmi po celém světě,
a to včetně arktických, pouštních a tropických
klimatických podmínek. Pomocí Tyco Electronics
propichujících svorek mohou být připojeny
přípojky pod napětím při dodržení maximální
bezpečnosti práce.
Tři hlavní typy izolovaných venkovních vedení nn podle evropské normy HD 626
Naše kotevní a nosné svorky jsou navrženy pro všechny typy kabelů vyrobených podle evropské normy HD 626 a národních norem
pro kabely nezávisle na tom, zda je kabel s XLPE, PE nebo PVC izolací. Výrobky jsou zkoušeny podle národních norem jako jsou
NFC, VDE, BS, ESI a CENELEC EN 50483.
Samonosná izolovaná venkovní
vedení nn
Izolovaná venkovní vedení nn
s izolovaným nosným nulovým
vodičem
Izolovaná venkovní vedení nn
s holým nosným venkovním
vodičem
Samonosný systém je složen ze čtyř
izolovaných hliníkových vodičů.
Mechanické vlastnosti a jmenovité průřezy
všech čtyř vodičů jsou stejné. K tomuto
systému mohou být přidány jeden nebo
dva izolované hliníkové vodiče pro veřejné
osvětlení s průřezem 16 mm² nebo
25 mm².
Izolovaná venkovní vedení nn
s izolovaným nosným nulovým vodičem,
známá také jako “francouzský systém”,
jsou složena ze třech izolovaných
fázových hliníkových vodičů a jednoho
izolovaného nosného nulového vodiče
z hliníkové slitiny (obvykle Aldrey).
K systému mohou být přidány jeden
nebo dva izolované hliníkové vodiče
pro veřejné osvětlení s průřezem 16 mm²
nebo 25 mm².
Izolovaná venkovní vedení nn s holým
nosným venkovním vodičem, také známá
jako „finský systém“, jsou složena ze třech
izolovaných hliníkových fázových vodičů
a jednoho holého nosného nulového
vodiče z hliníkové slitiny.
K systému mohou být přidány jeden nebo
dva izolované hliníkové vodiče pro veřejné
osvětlení s průřezem 16 mm² nebo 25 mm².
Při napínání vedení jsou všechny čtyři
vodiče stejně zatíženy.
Přípojková vedení všech tří systémů izolovaných venkovních vedení nn jsou obvykle
v samonosném provedení. Tato přípojková
vedení jsou složena ze dvou až čtyř
svazkových izolovaných hliníkových
vodičů s průřezem 16 mm², 25 mm²
nebo 35 mm².
Mechanické vlastnosti a jmenovité průřezy
třech fázových vodičů jsou stejné. Nulový
vodič je používán jako nosné lano, které
má vyšší pevnost v tahu. Při napínání
vedení je napínán pouze nulový vodič jako
nosný prvek.
Mechanické vlastnosti a jmenovité průřezy
třech fázových vodičů jsou stejné. Nulový
vodič je používán jako nosné lano, které
má vyšší pevnost v tahu. Při napínání
vedení je napínán pouze nulový vodič jako
nosný prvek.
5
Energy Division
6
Odbočné svorky
Energy Division
Systém propichovacích svorek
8
Vodotěsné izolaci propichující svorky
9
Izolaci propichující svorky pro spojení s holým vedením
10
Izolaci propichující svorky pro spojení s kabely
11
Odbočné svorky pro holý nosný nulový vodič a uzemnění
12
Lisovací odbočné svorky a utěsňovací sady
13
7
Energy Division
Systém propichovacích svorek
Všechny naše propichovací svorky jsou navrženy a zkoušeny tak, aby vyhověly všem
vodičům podle evropské normy HD 626 a hlavním národním kabelovým specifikacím
bez ohledu na to, zda mají kabely izolaci z XLPE, PE nebo PVC.
Výrobky jsou zkoušeny podle národních norem jako jsou NFC, VDE, BS, ESI
a evropské normy CENELEC EN 50483-4.
Tyto normy obsahují zkoušky, které potvrzují spolehlivost provozu i v nejnáročnějších
prostředích:
• Montáž od -20 °C do +50 °C.
• Provoz při teplotách od -60 °C do +60 °C.
• Nevyžadují omezení mechanického zatížení hlavních a odbočných vodičů.
• Trhací moment je přizpůsoben potřebné kontaktní síle dle průřezů
spojovaných vodičů (hlavní, odbočný, veřejné osvětlení).
• Zkušební výdržné napětí 6 kV a vodotěsnost při ponoření do vody v hloubce
30 cm po dobu 30 minut.
• Přechodový odpor a teplota svorky jsou stálé při přetížení a cyklickém
zatěžování.
• Zkušební výdržné napětí 6 kV po klimatické zátěži (opakované cyklické namáhání
vlhkosti, teploty a UV záření).
• Odolnost kovových částí vůči korozi prokázána zkouškami ve slané komoře
a v komoře s vlhkým SO2 plynem.
Montážní postup navržený pro dlouhodobou spolehlivost
Před montáží
Během montáže
Po utržení horní části matice
Svorka se snadno umisťuje na vodiče,
nemá žádné části, které by se mohly
oddělit a upadnout na zem. Správné
umístění odbočného vodiče uvnitř
kabelového uzávěru lze zkontrolovat
hmatem.
Kontaktní čelisti propichující izolaci
zabezpečí spolehlivý kontakt s vodiči.
Utahovací šroub je odizolován
od kontaktních čelistí, čímž je zajištěna
bezpečnost montéra při práci
pod napětím.
Horní trhací část matice zajišťuje,
že vodiče nejsou poškozeny příliš velkými
silami. Prodloužený dřík matice zamezuje
utržení horní části ohybovým momentem
při utahování jednostrannou ráčnou.
Těsnění propichovacích čelistí po dotažení
pevně přilne na izolaci a zabraňuje
pronikání vlhkosti do vodiče.
8
Energy Division
Vodotěsné izolaci propichující svorky
Typ: EP, P2X, P3X, P4X
Typ: KZ 2-150 2B
Typ: KZ31
Použití
Tyto vodotěsné izolaci propichující svorky
jsou určeny pro všechny typy vodičů
izolovaného venkovního vedení nn a též
pro přípojková vedení a vedení veřejného
osvětlení.
Při dotahování šroubu proniknou
propichovací čelisti přes izolaci a zajistí
dokonalý kontakt.
Šroub se dotahuje do té doby, než se
horní část matice utrhne. Izolace
se z vodičů neodstraňuje.
Vlastnosti
• Zkouška vodotěsnosti při 6 kV po dobu
30 minut ve vodě (NFC 33020,
CENELEC EN 50483-4 třída 1).
• Odizolovaný utahovací šroub umožňuje
bezpečnou montáž pod napětím.
• Vhodné pro hliníkové a měděné vodiče.
• Dlouhý dřík matice s horní 13 mm trhací
částí zajišťuje spolehlivou montáž.
• Převyšuje požadavky
NFC 33020 a EATS 43-14
• Díly svorky včetně uzávěru jsou
vzájemně propojeny, čímž je zabráněno
ztrátě dílů při montáži.
• Izolační materiál je vyroben z polymeru
zesíleného skelným vláknem a je odolný
vůči povětrnostním podmínkám a UV záření.
• Kontaktní čelisti jsou vyrobeny z pocínované
mědi, šroub je z oceli s povrchovou
ochrannou úpravou Geomet (bez chromu).
• Převyšuje požadavky na max. tahové
zatížení vodiče systému:
80 % pro samonosný systém
pro systém s izolovaným nosným
nulovým vodičem:
60 % pro fázové vodiče
90 % pro nosný nulový vodič
Svorky současně propichující izolaci hlavního a odbočného vodiče
Rozsah použití (mm²)
Objednací
hlavní
odbočný
číslo
pro hlavní a odbočný vodič
2,5 – 35
1,5 – 6
EP35-13
16 – 95
1,5 – 10
EP95-13
16 – 95
4 – 35 (50*)
P2X 95 Mk2
16 – 120
1,5 – 6
EP120-13
50 – 150
6 – 35 (50*)
P2X 150
pro spojení dvou hlavních vodičů
16 – 35
16 – 35
P2X 95 Mk2
25 – 95
25 – 95
P3X 95
25 – 120
25 – 120
P4X 120D
50 – 150
50 – 150
P4X 150D
* Při použití svorky na tento průřez je její proudové zatížení Imax nižší než
Šroub
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
M6
M6
M8
M8
M8
Utahovací moment
(Nm)
7
7
11
8
11
Hmotnost
(kg/100 ks)
5,0
5,0
10,8
5,4
12,0
1 x M8
11
10,8
1 x M8
18
16,0
2 x M8
18
34,0
2 x M8
18
34,0
dovolené zatížení vodiče (138 A podle HD 626S1 část 6E).
Nezávislé spojení hlavního (propichovaného) a odbočného vodiče (odizolovaného)
Rozsah použití (mm²)
Objednací
Šroub
Utahovací moment (Nm) Hmotnost
hlavní
odbočný
číslo
hlavní/odb.
hlavní/odb.
(kg/100 ks)
z hlavního na 2 odbočné vodiče (Bp-propichovací odbočka, B-odizolovaná odbočka)
25 – 150
2 x 6 – 35
KZ 2-150 2B
1 x M8/2 x M8
11/10
23,0
25 – 150
2 x 6 – 35
KZ 2-150 2Bp
1 x M8/2 x M8
11/10
23,0
z hlavního na hlavní vodič (odizolovaná odbočka)
35 – 70
35 – 70 (95*)
KZ31 70-70
1 x M8/1 x M10
18/10
24,0
50 – 150
35 – 70 (95*)
KZ31 150-70
1 x M8/1 x M10
18/10
24,0
* Při použití svorky na tento průřez je její proudové zatížení Imax nižší než dovolené zatížení vodiče (213 A podle HD 626S1 část 6E).
Poznámka: Možné odpojení a opětovné připojení odbočky (jen pro odizolované vodiče) bez demontáže svorky z hlavního vedení.
9
Energy Division
Izolaci propichující svorky pro spojení izolovaného venkovního vedení s holým vedením
Typ: P2X 95 Mk2, EP95-13
Typ: CDR/CN, RDP 25/CN
Typ: KZ31-70
Použití
Tyto svorky jsou určené pro spojení
holého vedení (hliník nebo měď) s vodiči
izolovaného venkovního vedení nn.
Vlastnosti
• Vhodné pro hliníkové a měděné vodiče.
• Drážka v prostoru pro připojení holého
vodiče je též vhodná pro vodiče s malým
průřezem.
• Odizolovaný utahovací šroub umožňuje
bezpečnou montáž pod napětím.
• Parametry překračují požadavky normy
NFC 33020.
• Díly svorky, včetně uzávěru, jsou propojeny
a tím je zabráněno jejich ztrátě.
• Izolační materiál odolný vůči
povětrnostním podmínkám a UV záření
je vyroben z polymeru zesíleného skelným vláknem.
• Kontaktní čelisti jsou vyrobeny
z pocínované mědi, šroub z oceli
s povrchovou ochrannou úpravou
Geomet (bez chromu).
Verze svorky se současným připojením
hlavního holého a izolovaného odbočného
vedení je na straně odbočky propichovací
a vodotěsná.
Druhá verze s nezávislým připojením
vyžaduje odizolování odbočného vodiče.
Šroub je utahován maticí (klíč 13 mm),
až do utržení její horní části.
Svorky současně spojující hlavní (holý) a odbočný (izolovaný) vodič; propichující na odbočné straně
Rozsah použití (mm²)
Objednací
Šroub
holý
izolovaný
číslo
pro holý hlavní na izolovaný odbočný vodič
16 – 951
1,5 – 10
EP95-13
1 x M6
1
16 – 95
4 – 35
P2X 95 Mk2*
1 x M8
7 – 1002
16 – 35
RDP 25/CN
1 x M8
pro holý hlavní na izolovaný hlavní vodič
7 – 1002
25 – 95
CDR/CN 1S 95 UK
2 x M8
* Svorka typu P2X může být použita pouze pro spojení hliníkových vodičů.
Poznámka: 1 Odpovídá průměru od 4,5 do 12 mm.
2 Odpovídá průměru od 3 do 13,5 mm.
Utahovací moment
(Nm)
Hmotnost
(kg/100 ks)
7
11
12
5,0
10,8
13,5
16
26,5
Nezávislé spojení hlavního (holého) a odbočného vodiče (odizolovaného)
Rozsah použití (mm²)
Objednací
Šroub
Utahovací moment (Nm) Hmotnost
holý
izolovaný
číslo
holý/izolovaný
holý/izolovaný (kg/100 ks)
22 – 75 Al*
35 – 70
KZ31-70 CNA
1 x M8/1 x M10
11/10
24,0
7 – 48 Cu
35 – 70
KZ31-70 CNU
1 x M8/1 x M10
11/10
24,0
* Odpovídá průměru od 6 do 11 mm.
Poznámka: Umožňuje odpojení a znovu připojení odbočky (pouze odizolovaná verze) bez demontáže svorky z hlavního vedení.
Svorky CNA mohou být použity pouze pro hliníkový hlavní vodič.
Svorky CNU mohou být použity pouze na měděný hlavní vodič.
10
Energy Division
Izolaci propichující svorky pro spojení izolovaného venkovního vedení s kabely
Typ: DZ6 UL-F
Typ: P3X95
Typ: P2X 95 Mk2, EP95-13
Použití
Všechny propichovací svorky typu EP
a PX (strana 9) mohou být použity
pro vzájemné propojení hlavních
venkovních vedení na přípojkové
nebo napájecí kabely.
Svorka DZ6 je určená pro spojení kabelů
s větším průřezem s izolovaným
venkovním vedením nn. Při utahování
šroubů propichovací čelisti proniknou
izolací a zabezpečí dokonalý kontakt.
Šroub je dotahován maticí (klíč 17 mm),
až do utržení její horní části.
Odstranění izolace není nutné a konec žíly
kabelu je utěsněn kabelovým uzávěrem.
Vlastnosti
• Vhodné pro hliníkové a měděné vodiče.
• Odizolovaný utahovací šroub umožňuje
bezpečnou montáž pod napětím.
• Svorka typu DZ6 překračuje požadavky
normy UL486 a ESI-43-14, včetně
zkoušky výdržného napětí 4 kV
ve vzduchu.
• Čelisti spojovače jsou opatřeny vazelínou
a uloženy v gumovém těsnění, které
zabraňuje pronikání vlhkosti a následné
korozi.
• Díly svorky, včetně uzávěru, jsou
propojeny tak, že je zabráněno jejich
případné ztrátě.
• Izolační materiál této svorky je odolný
vůči povětrnostním podmínkám a UV
záření a je vyroben z polymeru
zesíleného skelným vláknem.
• Kontaktní čelisti jsou vyrobeny
z pocínované mědi, šroub z oceli
s povrchovou ochrannou úpravou
Geomet (bez chromu).
Pro spojování vodičů izolovaných
venkovních vedení nn s kabely je také
možné použít kompletní sady
na straně 23.
Pro ukončení kabelů a ochranu žil je
možné použít teplem smrštitelné trubice
a izolační příslušenství uvedené
na straně 26 a 27.
Svorky pro současné spojení hlavního (izolované venkovní vedení nn) a odbočného (žíla kabelu) vedení
Rozsah použití (mm²)
Objednací
izolované ved. žíla kabelu
číslo
16 – 95
1,5 – 10
EP95-13
16 – 95
4 – 35
P2X 95 Mk2
25 – 95
25 – 95
P3X 95
25 – 120 (150*) 120 – 240
DZ6 UL-F-CHINA-N
* Při použití svorky na tento průřez je její proudové zatížení Imax nižší než
Šroub
1 x M6
1 x M8
1 x M8
1 x M10
dovolené
Utahovací moment
Hmotnost
(Nm)
(kg/100 ks)
7
5,0
11
10,8
18
16,0
40
30,0
zatížení vodiče (300 A podle HD 626S1 část 6E).
11
Energy Division
Odbočné svorky pro holý nulový vodič a uzemnění
Typ: Al - Al
Typ: Al - Cu
Typ: Cu - Cu
Použití
Určeno pro spojení dvou souběžných
holých vodičů. Vodiče mohou být
z hliníkové slitiny nebo AlFe.
Použití
Určeno pro spojení dvou souběžných
holých vodičů. Průběžný vodič může být
z hliníkové slitiny nebo z AlFe a odbočný
vodič z mědi.
Použití
Určeno pro spojení dvou souběžných
holých vodičů. Vodiče mohou být měděné
lanované nebo plné.
Vlastnosti
• Svorky překračují požadavky norem
VDE 0210 a VDE 0212.
• Přítlačná podložka zajišťuje rovnoměrné
rozložení přítlačné síly po celé délce svorky.
• Příčné rýhování univerzální svorky
zlepšuje elektrický kontakt a zabraňuje
vytažení vodiče.
• Tělo svorky je vyrobeno z vysokopevnostní
hliníkové slitiny AlMgSi1F32 odolné vůči
korozi.
• Šrouby a matice jsou vyrobeny ze žárově
galvanizované oceli třídy 8.8.
Vlastnosti
Další vlastnosti odlišné od Al - Al verze:
• Za tepla lisovaná CuAl podložka
zajišťuje dokonalý elektrický kontakt
a předchází vzniku elektrochemické
koroze.
• Pružné podložky udržují stálý přítlak
nezávislý na tepelné roztažnosti vodičů.
Vlastnosti
Vlastnosti odlišné od Al - Al verze:
• Tělo svorky a šrouby jsou vyrobeny
z vysokopevnostní elektrolytické mědi
třídy F60.
Průřez vodiče (mm2)
Průměr vodiče (mm)
Objednací
Šroub
Al
Al, AlFe, Fe
Cu
Al
Cu
číslo
Hliník - Hliník
6 – 35
16/2,5 – 25/4
–
2,5 – 7,5
–
HEL-3587
2 x M7
10 – 50
16/2,5 – 35/6
–
4,1 – 9,0
–
HEL-3588
2 x M8
10 – 70
16/2,5 – 50/8
–
4,1 – 10,5
–
HEL-3589
2 x M8
10 – 95
16/2,5 – 70/12
–
4,1 – 12,5
–
HEL-3590
2 x M8
16 – 120
16/2,5 – 95/15
–
5,1 – 14,0
–
HEL-3591
2 x M8
25 – 150
25/4 – 120/20
–
6,3 – 15,7
–
HEL-3592
2 x M10
35 – 240
35/6 – 210/35
–
7,5 – 20,2
–
HEL-3594
2 x M10
Univerzální typ svorky pro kotvení, odbočování a přídavné vodiče
16 – 70
16/2,5 – 70/121)
–
5,1 – 10,5
–
HEL-3929
2 x M8
25 – 150
25/4 – 120/202)
–
6,3 – 15,7
–
HEL-3932
2 x M10
Hliník - Měď
16 – 95
16/2,5 – 50/8
1,5 – 10
5,1 – 11,7
1,5 – 5,1
HEL-3920
1 x M8
16 – 70
16/2,5 – 70/12
6 – 50
5,1 – 11,7
2,7 – 9,0
HEL-3919
1 x M8
16 – 95
16/2,5 – 70/12
6 – 50
5,1 – 12,5
2,7 – 9,0
HEL-3910
2 x M8
25 – 150
25/4 – 120/20
10 – 95
6,3 – 15,7
5,1 – 12,5
HEL-3911
2 x M8
35 – 300
35/6 – 265/35
35 – 240
7,5 – 22,5
7,5 – 20,2
HEL-3915
3 x M10
Měď - Měď
–
–
2,5 – 16
–
1,8 – 5,1
HEL-3005
1 x M5
–
–
4 – 25
–
2,3 – 6,3
HEL-3006 M6
1 x M6
–
–
6 – 35
–
2,7 – 7,5
HEL-3007
1 x M7
–
–
6 – 70
–
2,7 – 10,5
HEL-3009
1 x M8
–
–
16 – 150
–
5,1 – 15,7
HEL-3032
2 x M10
Poznámka: 1) Použijte 2 svorky pro kotvení nebo pro přídavný vodič AlFe 50/8 a 70/12.
2) Použijte 2 svorky pro zakončení vodiče AlFe 70/12 a vyšších průřezů a na pomocné vodiče s tahem nad
12
Hmotnost
(kg/100 ks)
9,5
9,5
11,4
14,3
15,8
24,0
45,0
10,0
20,4
6,0
6,0
11,5
15,0
68,0
2,8
4,6
6,5
11,7
43,0
90 N/mm2.
Energy Division
Lisovací odbočné svorky a utěsňovací sady
ØA
ØB
H
L
I
C
L
H
D
Typ: SMOE 380
Typ: CH
Použití
Lisovací svorky typu CH jsou určeny
pro odbočky z holých vodičů.
Jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a drážky
těchto svorek jsou vyplněny inhibitorem
koroze. Na povrchu svorky jsou
vyznačena místa pro lisování.
Svorky jsou zkoušeny podle normy NEMA
CC3.
Pro montáž izolovaných vodičů je možno
použít těsnící sadu pro obnovu izolace
a zajištění utěsnění proti pronikání vlhkosti
do vodiče.
C
Montáž
Vodič je vložen do drážek a rukou
se uzavřou dvě pohyblivá křídla svorky.
Pomocí vhodných lisovacích čelistí
a lisovacího nástroje, např. SIMABLOC
C120 (viz. strana 52) se odbočná svorka
na vyznačených značkách zalisuje.
Použití
Odbočná spojka je určena pro utěsnění
odbočení holého odbočného vodiče
z izolovaného venkovního vedení nn.
Výplňový tmel je použit k zakrytí ostrých
hran svorky. Teplem smrštitelná manžeta
izoluje a utěsňuje místo spojení.
Lisovací odbočné svorky typu CH
Rozsah použití (mm²)
Objednací
hlavní
odbočný
číslo
25 – 71,5
25 – 70
CH O 250
70 – 120
70 – 120
CH D 400
120 – 240
120 – 240
CH N 450
120 – 240
35 – 120
CH N 500
Poznámka: Ostatní svorky jsou k dispozici na vyžádání.
Rozměry (mm)
ØA
ØB
C
12,0 11,0 17
15,0 15,0 23
22,0 22,0 30
22,0 18,0 30
H
30
35
47
48
Rozměry
svorky
C (max.)
24
40
spojky
l (max.)
35
75
L
40
63
85
50
Lisovací čelisti
rozměr
12SU-O
12SU-D3
12SU-N
12SU-N
Utěsňovací spojovací sada typu SMOE
Rozsah použití (mm²)
hlavní
odbočný
Objednací
číslo
(mm)
H (max.)
18
40
L
16 – 50
1,5 – 16
SMOE 379
250
35 – 120
6 – 120
SMOE 380
250
* Rozsah průřezů je odvozen od typických rozměrů kabelů a spojovačů.
Poznámka: Použité spojovače musí odpovídat rozměrům v tabulce. Odbočné sady pro jiné rozměry kabelů a průřezů
k dispozici na vyžádání.
D
40
55
svorek jsou
13
Energy Division
14
Přímé spojovače a oka
Energy Division
Vodotěsné předizolované šroubovací spojovače
16
Vodotěsné předizolované lisovací spojovače
17
Vodotěsná předizolovaná lisovací oka
20
Kompletní ukončovací a spojovací sady
se šroubovacími spojovači a kabelovými oky
22
15
Energy Division
Vodotěsné předizolované šroubovací spojovače pro přípojková vedení
Typ: propichovací verze
Typ: verze pro odizolované vodiče
Použití
Tyto vodotěsné izolované šroubovací
spojovače jsou vhodné pro všechny typy
izolovaných venkovních vedení nn,
přípojkových vedení a vodičů pro veřejné
osvětlení.
Používají se v případě výměny přípojky
a nebo znovu připojení neplatícího
zákazníka. Kabelový uzávěr umožňuje
utěsnění otevřené strany spojovače.
Šroub s hlavou (13 mm) je utahován tak
dlouho, dokud nedojde k utržení jeho
horní části.
Spojovač je dodáván v provedení
s propichovacími čelistmi nebo pro
odizolované konce vodičů, popř. jako jejich
kombinace.
Vlastnosti
• Určeno pro hliníkové a měděné vodiče
plné nebo lanované.
• Verze pro odizolované vodiče může být
montovaná a demontovaná pod zátěží
(max. 90 A).
• Polymerový šroub umožňuje bezpečnou
montáž pod napětím.
• Testováno na vodotěsnost při napětí
6 kV po dobu 30 minut ve vodě (NFC
33020, CENELEC EN 50483-4 třída 1).
• Překračuje požadavky norem NFC
33020, NFC 33021 a NFC 20-540.
• Díly spojovače včetně uzávěru jsou
navzájem propojeny tak, že je zabráněno
jejich případné ztrátě.
• Verze svorky pro odizolované vodiče lze
použít vícekrát, propichovací pouze jednou.
Rozsah použití (mm²)
Objednací
Použití pro izolovaný
min.
max.
číslo
vodič venk. vedení
4
35
BPC 35 - 35
odizolovaný/odizolovaný
4
35
BPC 35 - P35
odizolovaný/propichovaný
4
35
BPC P35 - P35
propichovaný/propichovaný
4
50
BPC P50
propichovaný/propichovaný
* Max. proudové zatížení Imax platí pro připojení nebo odpojení pod zátěží.
16
Imax.*
(A)
90
90
–
–
• Izolační materiál odolný vůči
povětrnostním podmínkám a UV záření
je vyroben z polymeru zesíleného
skelným vláknem.
Utahovací moment
(Nm)
10
10
10
10
Hmotnost
(kg/100 ks)
8,5
8,5
8,5
8,5
Energy Division
Vodotěsné předizolované lisovací spojovače pro přípojková vedení
ØA
Typ: MJPB, MJPBAS
Typ: MJPB 10-16 (řez spojovačem)
Použití
Tyto předizolované spojovače jsou určeny
pro spojování izolovaných lanovaných
hliníkových vodičů. Odizolovaný konec
vodiče se vloží do spojovače až po dělící
přepážku. Lisování se provádí v místech
označených na povrchu spojovače
lisovacími čelistmi E104.
Po zalisování je elektrický spoj utěsněn
elastomerovým kroužkem.
Délka spojovačů je jednotně 70 mm.
Vlastnosti
• MJPB jsou určeny pro spojování
lanovaných hliníkových vodičů
do 35 mm2 a měděných vodičů do 16 mm2.
• MJPBAS jsou určeny pro spojování
lanovaných hliníkových vodičů s plnými
hliníkovými vodiči.
• Tahová pevnost spojovače je 50 %
tahové pevnosti vodiče.
• Zkoušeno na vodotěsnost při 6 kV
po dobu 30 minut ve vodě.
ØB
• Jedna lisovací čelist E140 pro všechny
rozměry spojovačů (nářadí a čelisti
viz. strana 52 a 53).
• Parametry překračují požadavky normy
NFC 33021.
• Barva elastomerového těsnícího kroužku
určuje použitelný průřez spojovače.
• Vnitřní hliníková trubička je naplněna
kontaktní vazelínou.
• Izolační materiál odolný vůči
povětrnostním podmínkám a UV záření.
MJPB spojovače pro lanované vodiče
Rozsah použití (mm²)
lanovaný A lanovaný B
4
16
6
6
6
10
6
16
6
25
6
35
10
10
10
16
10
25
10
35
16
16
16
25
16
35
25
25
25
35
35
35
Objednací
číslo
MJPB 04-16
MJPB 06
MJPB 06-10
MJPB 06-16
MJPB 06-25
MJPB 06-35
MJPB 10
MJPB 10-16
MJPB 10-25
MJPB 10-35
MJPB 16
MJPB 16-25
MJPB 16-35
MJPB 25
MJPB 25-35
MJPB 35
Barevný kód
A/B
slonovinová/modrá
hnědá
hnědá/zelená
hnědá/modrá
hnědá/oranžová
hnědá/červená
zelená
zelená/modrá
zelená/oranžová
zelená/červená
modrá
modrá/oranžová
modrá/červená
oranžová
oranžová/červená
červená
Rozměry (mm)
ØA
ØB
2,7
5,3
3,3
3,3
3,3
4,3
3,3
5,3
3,3
6,5
3,3
8,0
4,3
4,3
4,3
5,3
4,3
6,5
4,3
8,0
5,3
5,3
5,3
6,5
5,3
8,0
6,5
6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
Hmotnost
(kg/100 ks)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Rozměry (mm)
ØA
ØB
4,3
5,9
4,3
6,9
5,3
4,5
5,3
5,9
5,3
6,9
6,5
4,8
6,5
5,9
6,5
6,9
8,0
6,9
Hmotnost
(kg/100 ks)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
MJPBAS spojovače pro přechod z lanovaných na plné vodiče
Rozsah použití (mm²)
lanovaný A plný B
10
25
10
35
16
16
16
25
16
35
25
16
25
25
25
35
35
35
Objednací
číslo
MJPBAS 10-25M
MJPBAS 10-35M
MJPBAS 16-16M
MJPBAS 16-25M
MJPBAS 16-35M
MJPBAS 25-16M
MJPBAS 25-25M
MJPBAS 25-35M
MJPBAS 35-35M
Barevný kód
A/B
zelená/oranžová
zelená/červená
modrá/modrá
modrá/oranžová
modrá/červená
oranžová/modrá
oranžová/oranžová
oranžová/červená
červená/červená
17
Energy Division
Vodotěsné předizolované lisovací spojovače
ØA
Typ: MJPT
Použití
Tyto předizolované spojovače jsou určeny
pro spojování izolovaných hliníkových
lanovaných vodičů. K dispozici jsou tři
verze spojovačů pro splnění požadavků
samonosného systému a systémů
s nosným nulovým vodičem. Odizolované
lanované vodiče se vloží do spojovače
až po dělící přepážku. Lisování se provede
lisovacími čelistmi na vyznačených
místech izolovaného spojovače.
Po zalisování je elektrický spoj utěsněn
elastomerovým kroužkem. Délka všech
spojovačů je jednotná (100 mm), kromě
spojovače určeného pro nulový vodič
(170 mm).
Vlastnosti
• Určeno pro lanované hliníkové vodiče.
• Zkoušeno na vodotěsnost při 6 kV
po dobu 30 minut ve vodě (NFC 3302,
CENELEC EN 50483-4 třída 1).
• Pouze dvě velikosti lisovacích čelistí
(E173, E215) jsou potřeba na celý
rozsah spojovačů (nářadí a čelisti
viz. strana 52 a 53).
• Parametry překračují požadavky normy
CENELEC EN 50483 4 třída 1, NFC
33021 a ESI 43-14.
• Barva elastomerového těsnícího kroužku
určuje použitelný průřez spojovače.
• Vnitřní hliníková trubička je naplněna
kontaktní vazelínou.
• Izolační materiál odolný vůči
povětrnostním podmínkám a UV záření.
Mechanické zatížení spojovačů:
• Pro vodiče samonosného systému:
85 % max. tahového zatížení vodiče.
• Pro systém s nosným nulovým vodičem:
60 % max. tahového zatížení fázového
vodiče.
95 % max. tahového zatížení nosného
nulového vodiče.
18
ØD
ØB
Energy Division
Vodotěsné předizolované lisovací spojovače
Rozsah použití
Objednací
Barevný kód
Rozměry (mm)
Lisovací čelisti
(mm2)
číslo
A/B
ØA
ØB
ØD
rozměr
Pro samonosný systém izolovaných venkovních vedení
16
MJPT 16
modrá
5,5
5,5
20
E173
25
MJPT 25 Alus
oranžová
6,5
6,5
20
E173
35
MJPT 35 Alus
červená
–
–
–
E173
50
MJPT 50 Alus
žlutá
9,0
9,0
20
E173
70
MJPT 70 Alus
bílá
10,5
10,5
20
E173
95
MJPT 95 Alus
šedá
12,2
12,2
25
E215
120
MJPT 120 Alus
růžová
14,2
14,2
25
E215
Pro fázové vodiče izolovaných venkovních vedení s nosným nulovým vodičem
16
MJPT 16
modrá
5,5
5,5
20
E173
25
MJPT 25
oranžová
6,5
6,5
20
E173
35
MJPT 35
červená
8,0
8,0
20
E173
35 – 25
MJPT 35-25
červená/oranžová
8,0
6,5
20
E173
50
MJPT 50
žlutá
9,0
9,0
20
E173
50 – 25
MJPT 50-25
žlutá/oranžová
9,0
6,5
20
E173
50 – 35
MJPT 50-35
žlutá/červená
9,0
8,0
20
E173
70
MJPT 70
bílá
10,5
10,5
20
E173
70 – 35
MJPT 70-35
bílá/červená
10,5
8,0
20
E173
70 – 50
MJPT 70-50
bílá/žlutá
10,5
9,0
20
E173
95
MJPT 95
šedá
12,2
12,2
20
E173
95 – 35
MJPT 95-35
šedá/červená
12,2
8,0
20
E173
95 – 50
MJPT 95-50
šedá/žlutá
12,2
9,0
20
E173
95 – 70
MJPT 95-70
šedá/bílá
12,2
10,5
20
E173
120
MJPT 120 D25
růžová
14,2
14,2
25
E215
150
MJPT 150
fialová
15,5
15,5
25
E215
150 – 70
MJPT 150-70
fialová/bílá
15,5
10,5
25
E215
150 – 95
MJPT 150-95
fialová/šedá
15,5
12,2
25
E215
Pro izolovaný nosný nulový vodič izolovaných venkovních vedení s nosným nulovým vodičem
54,6
MJPT 54
černá
10,0
10,0
20
E173
70
MJPT 70N
bílá
10,5
10,5
20
E173
70 – 54,6
MJPT 70N-54
bílá/černá
10,5
10,0
20
E173
Hmotnost
(kg/100 ks)
5,5
5,5
5,5
5,0
4,5
7,5
7,5
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,0
4,0
8,5
8,0
9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
19
Energy Division
Vodotěsná předizolovaná lisovací kabelová oka
ØA
ØD
Typ: CPTA
Typ: CPTAU
Použití
Tato předizolovaná oka jsou určena
pro izolované lanované hliníkové vodiče.
Odizolovaný konec vodiče je vložen
až do konce dutiny oka. Lisování se
provádí příslušnými lisovacími čelistmi
na vyznačených místech. Po zalisování je
elektrické spojení utěsněno elastomerovým
kroužkem. Kabelová oka jsou dodávána
buď s hliníkovou kontaktní plochou (CPTA)
nebo jako dvojkovová oka s měděnou
kontaktní plochou (CPTAU).
Vlastnosti
• Určeno pro lanované hliníkové vodiče.
• Mechanická odolnost je 50 % max.
tahového zatížení vodiče.
• Zkoušeno na vodotěsnost při 6 kV
po dobu 30 minut ve vodě.
• Tři velikosti lisovacích čelistí (E140,
E173, E215) pro všechny rozměry ok
(nářadí a čelisti viz. strana 52 a 53).
• Parametry překračují požadavky normy
CENELEC EN 50483-4 třída 1,
NFC 33021 a ESI 43-14.
• Barva elastomerového těsnícího kroužku
určuje průřezy oka.
• Vnitřní hliníková trubička je naplněna
kontaktní vazelínou.
• Izolační materiál odolný vůči
povětrnostním podmínkám a UV záření.
20
ØB
Energy Division
Vodotěsná předizolovaná lisovací kabelová oka
Vodotěsná lisovací oka
Rozsah použití
Objednací
(mm2)
číslo
s hliníkovou kontaktní plochou
35
CPTA 35
50
CPTA 50
54
CPTA 54
70
CPTA 70
95
CPTA 95 D20
150
CPTA 150-21 D20UK
s měděnou kontaktní plochou (dvojkovové)
16
CPTAU 16 D16
25
CPTAU 25 D16
35
CPTAU 35(trousse)
50
CPTAU 50
54
CPTAU 54
70
CPTAU 70
95
CPTAU 95
120
CPTAU 120 D25
150
CPTAU 150 D25
Barevný kód
Rozměry (mm)
ØA
ØB
ØD
Lisovací čelisti
rozměr
Hmotnost
(kg/100 ks)
červená
žlutá
černá
bílá
šedá
fialová
8,0
9,0
10,0
10,5
12,2
15,5
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
21,0
20
20
20
20
20
20
E173
E173
E173
E173
E173
E173
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
7,0
modrá
oranžová
červená
žlutá
černá
bílá
šedá
růžová
fialová
5,5
6,5
8,0
9,0
10,0
10,5
12,2
14,2
15,5
10,5
10,5
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
16
16
20
20
20
20
20
25
25
E140
E140
E173
E173
E173
E173
E173
E215
E215
3,5
3,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
13,0
12,5
Dvojkovové podložky
Objednací
číslo
RONDELLE 30X10,5X2 -AL/CU
RONDELLE 30X13X2 -AL/CU
Rozměry (mm)
ØB
10,5
12,8
21
Energy Division
Kompletní ukončovací sady – šroubovací kabelová oka s teplem smrštitelnými trubicemi
Typ: SMOE-xxxx
Typ: BLMT
Použití
Tyto kompletní ukončovací sady se skládají
ze čtyř kusů šroubovacích ok a čtyř kusů
teplem smrštitelných trubic. Dodávaná
šroubovací oka jsou určena pro lanované
nebo plné hliníkové či měděné vodiče. Izolaci
konců žil kabelu je třeba odstranit před
zasunutím do kabelového oka. Těla kabelových ok jsou pocínovaná. K správnému
dotažení dojde v okamžiku, kdy se hlava
šroubu utrhne.
Spolehlivé utěsnění mezi okem a izolací
žil kabelu zajišťuje teplem smrštitelná
trubice. Trubice je izolační, odolná
povětrnostním vlivům a UV záření.
Na vnitřní straně je opatřena teplem
tavitelným lepidlem, které dokonale přilne
na běžně používané plastové a kovové
povrchy.
Vlastnosti
• Určeno pro lanované i plné kruhové nebo
sektorové vodiče.
• Široký rozsah použití.
• Tělo oka je z vysokopevnostní pocínované slitiny hliníku.
• Kontaktní plocha oka příčně drážkována.
• Trhací šrouby s předdefinovaným
trhacím momentem jsou opatřeny
lubrikantem a jsou vyrobeny ze speciální
slitiny hliníku.
• Parametry překračují požadavky normy
IEC 61238-1 třída A.
• Izolační teplem smrštitelné trubice,
zajišťují dokonalé utěsnění a izolaci.
Rozsah použití
Objednací
Těsnící trubice
Trhací šrouby
(mm2)
číslo
délka (mm)
počet (ks)
rozměr šestihranu (mm)
25 – 95
SMOE-82286
100
1
13
35 – 150
SMOE-82287
150
1
17
95 – 240
SMOE-82288
150
2
19
Poznámka: Ukončovací sady obsahují čtyři kusy šroubovacích ok s otvorem pro připevnění na přípojnici šroubem M12 a čtyři kusy
teplem smrštitelných trubic.
22
Energy Division
Kompletní spojovací sady – šroubovací netahové spojovače s teplem smrštitelnými trubicemi
Typ: SMOE-xxxx
Typ: BSM
Typ: BSLB
Použití
Tyto kompletní spojovací sady se skládají
ze čtyř kusů šroubovacích spojovačů
a čtyř kusů teplem smrštitelných trubic.
Dodávané netahové spojovače jsou
určeny pro spojování venkovních izolovaných vedení nn mezi sebou nebo se
žilami zemních kabelů. Izolaci žil kabelu je
třeba odstranit před vložením
do spojovače. Tělo spojovače je pocínované.
K správnému dotažení dojde v okamžiku
utržení hlavy šroubu.
Spolehlivé utěsnění mezi spojovačem
a izolací žil kabelů zabezpečuje teplem
smrštitelná těsnící trubice. Trubice je
izolační, odolná povětrnostním vlivům
a UV záření. Na vnitřní straně je opatřena
teplem tavitelným lepidlem, které dokonale
přilne na běžně používané plastové
a kovové povrchy.
Vlastnosti
• Určeno pro lanované i plné kruhové nebo
sektorové vodiče.
• Široký rozsah použití.
• Tělo spojovače je z vysokopevnostní
pocínované slitiny hliníku.
• Drážkování v otvoru spojovače.
• Trhací šrouby s nastaveným trhacím
momentem jsou opatřeny lubrikantem
a jsou vyrobeny ze speciální slitiny hliníku.
• Spojovače typu BSM, obsažené ve spojovacích sadách (mimo SMOE-82283),
překračují požadavky normy IEC 61238-1
třída A. Spojovače typu BSLB (souprava
SMOE-82283) překračují požadavky
normy DIN VDE 0220 část 1.
• Izolační teplem smrštitelné trubice jsou
dodávané v sadě a zajišťují dokonalé
utěsnění a izolaci.
Informace o výrobcích určených
pro utěsnění žil kabelů a jejich rozvětvení
naleznete v kapitole Izolační příslušenství
na straně 26 a 27.
Spojovací sady se šroubovacím spojovačem typu BSM
Rozsah použití
Objednací
Těsnící trubice
Trhací šrouby
(mm2)
číslo
délka (mm)
počet (ks)
10 – 35
SMOE-82281
125
2
25 – 95
SMOE-82282
150
2
35 – 150
SMOE-82284
200
2
95 – 240
SMOE-82285
280
4
Poznámka: Všechny spojovací sady obsahují čtyři kusy spojovačů a čtyři kusy teplem smrštitelných trubic.
rozměr šestihranu (mm)
10
13
17
19
Spojovací sada se šroubovacím spojovačem typu BSLB s otvorem pro sektorové vodiče
Rozsah použití
Objednací
Těsnící trubice
Trhací šrouby inbusové
(mm2)
číslo
délka (mm)
počet (ks)
rozměr inbusu (mm)
25 – 150
SMOE-82283
200
2
8
Poznámka: Kompletní spojovací sada obsahuje čtyři kusy spojovačů a čtyři kusy teplem smrštitelných trubic.
23
Energy Division
24
Připojovací a izolační
příslušenství
Energy Division
Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy se dvěma až pěti prsty
26
Teplem smrštitelné těsnící, označovací a ochranné trubice
27
Kabelové utěsňovací uzávěry
28
Opravné manžety a pásky
29
ZnO omezovače přepětí a příslušenství
31
Zkratovací uzemňovací adaptéry a zařízení
32
25
Energy Division
Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy se dvěma až pěti prsty
H
J
Těsnící hmota
P
Typ: 502Kxxx/S
Použití
Rozdělovací hlavy slouží pro utěsnění
rozvětvení žil vícežilových kabelů a izolovaných venkovních vedení nn. Rozdělovací
hlavy jsou na vnitřní straně opatřeny teplem
tavitelným lepidlem, které dokonale přilne
na běžně používané plastové a kovové
povrchy. Materiál těchto hlav je odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.
Počet
žil
kabelu
Rozdělovací hlavy jsou vyráběny pro 2, 3,
4 a 5-žilové kabely v různých rozměrech.
Jednotlivé velikosti jsou uvedeny v tabulce.
Doporučený
Objednací
Rozměry (mm)
průřez
číslo
H
(mm2)
a (min.)
b (max.)
4 – 35
302K333/S
28
9,2
2
50 – 150
302K224/S
48
32
150 – 400
302K466/S
86
42
4 – 35
402W533/S
38
13
3
50 – 150
402W516/S
63
22
95 – 500
402W526/S
95
28
1,5 – 10
502S013/S
23
9,5
4 – 50
502K033/S
45
16,5
4
25 – 95
502K046/S
45
19
50 – 150
502K016/S
75
25
120 – 400
502K026/S
100
31
4 + 1*
25** – 120
603W035/S
68
26
* Rozměr jednoho z pěti prstů = 20/6 (mm)
** Pro malé průřezy použijte 502K033/S se dvěma žílami do jednoho prstu.
Rozměry
H: Vnitřní průměr těla rozdělovací hlavy
J: Vnitřní průměr prstů
P: Délka rozdělovací hlavy
a: před smrštěním
b: po volném smrštění
J
a (min.)
15
22
40
16
26
44
7
14
20
25
40
30*
b (max.)
4,1
7
17
4,2
9
13
2
3,4
7
9
13,5
7*
Montážní postup s běžně používanými díly pro spojení kabelu s izolovaným venkovním vedením nn.
26
P
b (±10%)
90
172
200
103
180
205
60
97
165
217
223
182
Energy Division
Teplem smrštitelné těsnící, označovací a ochranné trubice
Typ: EN-CGPT
Typ: EN-DCPT
Typ: MWTM
Použití EN-CGPT
Tenkostěnná, ohebná, teplem smrštitelná
izolační trubice bez lepidla EN CGPT je
odolná vůči UV záření a povětrnostním
vlivům.
Je určena na ochranu izolace žil vodičů,
kabelů a kabelových koncovek, které
nejsou odolné vůči UV záření.
Použití EN-DCPT
Tenkostěnná, ohebná, teplem smrštitelná,
ochranná a označovací dvoubarevná
(žluto-zelená) trubice EN DCPT je určená
pro uzemňovací vodiče, kabely a přípojnice.
Trubice jsou odolné vůči UV záření
a povětrnostním vlivům.
Použití MWTM
Teplem smrštitelná trubice o střední tloušťce
stěny MWTM se používá k izolaci
a utěsnění lisovacích spojovačů,
kabelových ok a izolace kabelů. Trubice
je odolná vůči UV záření a povětrnostním
vlivům. Je opatřena teplem tavitelným
lepidlem, které dokonale přilne na běžně
používané plastové a kovové povrchy.
Doporučený
Použití
Objednací
Rozměry (mm)
průřez (mm²)
pro průměr (mm)
číslo
L
D
W
min.
max.
min.
max.
(jm.)
a (min.) b (max.)
a (min.) b (min.)
EN-CGPT – tenkostěnná, černá, izolační a ochranná trubice
1,5
10
3,3
8,0
EN-CGPT-9/3-0-SP
na cívce
9
3
0,75
4
35
4,5
10,5
EN-CGPT-12/4-0-SP
na cívce
12
4
0,75
16
95
7,0
16,0
EN-CGPT-18/6-0-SP
na cívce
18
6
0,85
35
150
9,0
21,5
EN-CGPT-24/8-0-SP
na cívce
24
8
1,00
120
400
14,5
35,0
EN-CGPT-39/13-0-SP
na cívce
39
13
1,15
EN-DCPT – tenkostěnná, žluto-zelená, označovací a ochanná trubice na uzemňovací vodiče, kabely a přípojnice
1,5
10
3,2
5,6
EN-DCPT-6/3-45-SP
na cívce
6
3
0,58
4
16
4,5
7,6
EN-DCPT-8/4-45-SP
na cívce
8
4
0,64
10
25
5,5
9,5
EN-DCPT-10/5-45-SP
na cívce
10
5
0,64
16
35
6,5
11,5
EN-DCPT-12/6-45-SP
na cívce
12
6
0,64
50
120
10,0
18,0
EN-DCPT-19/9-45-SP
na cívce
19
9
0,76
120
185
14,0
25,0
EN-DCPT-26/13-45-SP
na cívce
26
13
0,89
185
400
23,0
35,0
EN-DCPT-38/19-45-SP
na cívce
38
19
1,00
MWTM – izolační a těsnící trubice o střední tloušťce stěny
1,5
10
3,5
9,0
MWTM-10/3-1000/S
1000
10
3
0,3
1,0
4
35
5,5
14,5
MWTM-16/5-1000/S
1000
16
5
0,3
1,4
25
70
9,0
22,5
MWTM-25/8-1000/S
1000
25
8
0,4
2,0
70
150
13,0
31,5
MWTM-35/12-1000/S
1000
35
12
0,4
2,0
150
400
17,5
45,0
MWTM-50/16-1000/S
1000
50
16
0,5
2,0
Poznámka: EN-CGPT a EN-DCPT trubice se dodávají na cívkách a mohou být nařezány na potřebnou délku na místě montáže.
Wa
L
Wb
Da
Db
Rozměry
D: Průměr
W: Tloušťka stěny
L: Délka
a: před smrštěním
b: po volném smrštění
Další typy teplem smrštitelných trubic s nebo bez lepidla jsou k dispozici na vyžádání.
27
Energy Division
Kabelové utěsňovací uzávěry
L
W
Typ: CECT
Typ: 102L
Použití CECT
Předtvarovaný elastomerový kabelový
uzávěr CECT slouží k utěsnění konců
vodičů. Uzávěr je vyroben z termoplastického
materiálu, odolného vůči UV záření, který
vyhovuje zkoušce pod napětím 6 kV
ve vodě podle normy NFC 33020.
Použití 102L
Teplem smrštitelný kabelový uzávěr s teplem
tavitelným lepidlem je určen pro utěsnění
a ochranu konců izolovaných venkovních
vedení a žil kabelů. K dispozici je široká
paleta výrobků vhodných k utěsnění
kabelů s plastovou, papírovou či pryžovou
izolací při skladování, přepravě a pokládce.
Uzávěry jsou odolné vůči UV záření
a povětrnostním podmínkám.
D
Rozměry
D: Průměr
W: Tloušťka stěny
L: Délka
a: před smrštěním
b: po volném smrštění
Elastomerový uzávěr - CECT
Doporučený
průřez (mm2)
6 – 35
16 – 150
Použití
pro průměr (mm)
4,5 – 11,5
6,5 – 19,0
Objednací
číslo
CECT 6 – 35
CECT 16 – 150
Teplem smrštitelný uzávěr - 102L
Doporučený
průřez
(mm2)
4 – 25
16 – 120
120 – 300
–
–
–
–
28
Použití
pro průměr
(mm)
4– 8
8 – 17
17 – 30
30 – 45
45 – 65
65 – 95
95 – 115
Objednací
číslo
102L011-R05/S
102L022-R05/S
102L033-R05/S
102L044-R05/S
102L048-R05/S
102L055-R05/S
102L066-R05/S
Rozměry
D
a (min.)
10
20
35
55
75
100
120
(mm)
b (max.)
4
7,5
15
25
32
45
70
L
b (±10 %)
38
55
90
143
150
162
145
W
b (±20 %)
2,0
2,8
3,2
3,9
3,3
3,8
3,8
Energy Division
Teplem smrštitelné opravné manžety
W
D
L
Typ: CRSM
Rozměry
D: Průměr
W: Tloušťka stěny
L: Délka
Použití
Opravná manžeta CRSM je určena
k rychlým a spolehlivým opravám vodičů
s plastovou izolací pro obnovení jejich
elektrických a mechanických vlastností.
Opravné manžety se dodávají s naneseným
teplem tavitelným lepidlem a jsou odolné
vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
Doporučený
průřez
(mm2)
Použití
pro průměr
(mm)
35 – 150
11 – 21
70 – 400
17 – 32
a: před smrštěním
b: po volném smrštění
Objednací
číslo
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
CRSM
34/10- 250/239
34/10- 500/239
34/10-1000/239
34/10-1500/239
53/13- 250/239
53/13- 500/239
53/13- 750/239
53/13-1000/239
53/13-1500/239
Rozměry (mm)
D
a (min.) b (max.)
W
a (min.) b (min.)
35
9
0,3
2,4
54
15
0,3
2,0
L
a (±15 mm)
250
500
1000
1500
250
500
750
1000
1500
29
Energy Division
Opravné manžety plněné gelem
D
L
Typ: GelWrap
Použití
Manžeta GelWrap rychle a vhodně izoluje
a utěsňuje místo spojení nebo místo
poškození pláště. Je to jednoduchá
opravná manžeta opatřená těsnícím
gelem. Manžeta se po ovinutí okolo
spojení žíly nebo místa poškození pláště
uzavře zacvaknutím uzamykacích spon.
Proti náhodnému otevření je zajištěna
kabelovými zdrhovacími páskami.
Vlastnosti
• Rychlá a snadná montáž i při práci pod napětím.
• Silikonový gel (PowerGel) má vysoké
izolační schopnosti a výborně těsní proti
pronikání vlhkosti.
• Elastomerový obal má vynikající odolnost
vůči mechanickému poškození, oděru
a chemickým vlivům.
• Pokrokový systém uzamykacích spon
s vysokou pružností a širokým rozsahem.
• Manžeta je odolná vůči UV záření
a povětrnostním vlivům.
Doporučený rozsah použití
průřez jádra
průměr kabelu
(mm2)
(mm)
2,5 – 95
4 – 18
2,5 – 95
4 – 18
2,5 – 95
4 – 18
35 – 240
10 – 33
35 – 240
10 – 33
35 – 240
10 – 33
Objednací
číslo
GELWRAP-18/ 4-150
GELWRAP-18/ 4-200
GELWRAP-18/ 4-250
GELWRAP-33/10-150
GELWRAP-33/10-200
GELWRAP-33/10-250
Rozměry
D: Průměr
L: Délka
Max. rozměry (mm)
spojovač nebo poškozený plášť
délka
průměr
75
25
125
25
150
25
75
40
125
40
150
40
Rozměry
LxD
(mm)
150 x 35
200 x 35
250 x 35
150 x 50
200 x 50
250 x 50
Montáž
Vycentrujte manžetu GelWrap nad místem
spojení nebo poškození pláště kabelu.
30
Oviňte manžetu okolo místa spojení nebo
poškození a zacvakněte uzamykací spony
po celé délce manžety.
Namontujte kabelové zdrhovací pásky
jako zábranu proti náhodnému otevření.
Energy Division
ZnO omezovače přepětí a příslušenství
M8
16
56
68
Typ: LVA-280B-BL
Typ: LVA-280B-HL
Rozměry: (mm)
Použití
Omezovače přepětí nn jsou montovány
do distribučních trafostanic a na přechody
z izolovaného venkovního vedení nn
na zemní a odbočné kabely.
ZnO varistory zabudované v omezovači
spolehlivě chrání izolaci a připojené
zařízení před všemi druhy přepětí. Široký
sortiment montážního příslušenství jako
jsou izolované přívodní vodiče a montážní
svorky, umožňuje řešit individuální
požadavky na připojení omezovače.
Vlastnosti
• Bezjiskřišťový ZnO omezovač přepětí pro
trvalé provozní napětí 280 V nebo 440 V.
• Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
• Robustní obal, odolný vůči povětrnostním
podmínkám, zabezpečuje trvanlivost
při extrémních změnách teploty
a vysokém znečištění.
• Standardním příslušenstvím je
zabudovaný odpojovač a izolovaný černý
uzemňovací vodič délky 1 m.
• Plášť omezovače a izolace uzemňovacího
vodiče je vyroben z plamene nešířícího
a UV odolného materiálu.
• Porucha je indikována oddělením
spodního hliníkového krytu.
• Velký výběr standardního příslušenství.
• Jednoduchá montáž.
• Zkoušeno podle požadavků Třídy II normy
IEC 61643-1 + Dod.1 / EN 61643-11.
• Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA,
max. výbojový proud Imax = 40 kA.
• Neobyčejně rychlá reakce bezpečně
pohltí strmý vysokoproudý impulz 100 kA,
4/10 µs (IEC 60099-4).
• Všechny kovové části jsou vyrobeny z nekorodujích slitin hliníku, nebo z nerezové oceli.
• Izolovaný adaptér je určen pro všechny
propichovací svorky s odbočným
vodičem od 25 mm2 (izolovaný vodič
o průměru 9 mm)
Technické údaje omezovače
LVA-280B
Jmenovité napětí (UC)
280 V
Jmenovitý výbojový proud (IN)
10 kA
Maximální výbojový proud (Imax)
40 kA
Zbytkové napětí při IN (impulz 8/20 µs)*
1,20 kV
* Zbytkové napětí měřené při použití uzemňovacího vodiče dlouhého 150 mm.
LVA-440B
440 V
10 kA
40 kA
1,80 kV
Uzemňovací vodič
Objednací označení pro omezovače a příslušenství
Jmenovité
napětí (V)
L
Standardně
Izolovaný 6 mm2
Cu uzem. vodič
1000 mm dlouhý
LVA- 280 B440
S
Na vyžádání
M6 křídlová matice
s podložkou
Přívodní vodič
300
A
Připojovací šroub
M8 x 16
B
Svorka na holý
vodič
(16 – 120) mm2
C
Izolovaný pravoúhlý
adaptér do propichovacích svorek
F
Izolovaný dlouhý
pravoúhlý adaptér
do propichovacích
svorek
H
K
Izolovaný pravoúhlý
adaptér (přísl. “C”)
s propichovací
svorkou P2X95 Mk2
Izolovaný pravoúhlý
adaptér (přísl. “C”)
s propichovací
svorkou P2X150
Další příslušenství omezovačů je k dispozici na vyžádání.
31
Energy Division
Izolované zkratovací a zemnící adaptéry pro propichovací svorky
70
Cu 25 mm2
90° + 20°
100
Ø11,1
Typ: PMCC
Typ: PMCC + P2X 95 Mk2
Rozměry: (mm)
Použití
Adaptéry PMCC se montují na odbočnou
stranu izolovaných propichovacích svorek
(typ P2X, strana 9 ) obvykle na koncích
vedení nebo v úsecích. Izolovaný kryt
po otevření umožňuje přístup k vnitřnímu
mosaznému kontaktnímu kolíku s bajonetovým zámkem. Dutina v kolíku umožňuje
spolehlivé připojení přístrojů pro měření
napětí. Zkratování a uzemnění vedení je
provedeno pomocí izolované uzemňovací
soupravy.
Vlastnosti
• Určeno pro všechny propichovací svorky
s odbočným vodičem 25 mm2 (izolovaný
vodič o průměru 9 mm).
• Určeno pro zkratové proudy do 4 kA/1s,
a pro trvalé proudy do 200 A.
• Fáze a nulový vodič lze snadno rozlišit
podle značek na těle adaptéru (odlamovací praporky).
• Zkoušeno na vodotěsnost při napětí 6 kV
po dobu 30 minut ve vodě (NFC 33020).
• Komponenty jsou neoddělitelné, kryt je
připevněn k tělu.
• Izolační materiál je vyroben z polymeru,
který je odolný vůči povětrnostním vlivům
a UV záření.
• Kontaktní kolík je z mosazi, ø 11,1 mm,
délka 35 mm, otvor ø 4 mm.
Objednací
číslo
PMCC
32
Izolovaný vodič
průřez (mm2)
25
průměr (mm)
9,0
Imax
(kA/1s)
4
Rozměr kolíku
průměr (mm)
11,1
délka (mm)
35
Hmotnost
(kg/100 ks)
8,4
Energy Division
Zkratovací a zemnící soupravy
Typ: MT-207
Použití
Po kontrole beznapěťového stavu vedení
je zemnící a zkratovací souprava nejprve
připojena na zemnící bod a potom
na kolíky v PMCC adaptérech při dodržení
běžných bezpečnostních předpisů.
Objednací
číslo
Zkratovací souprava
MT-206
MT-207
Zemnící souprava
MT-245-CATU
PT-INOX-160/AA-1M
Vlastnosti
Zkratovací souprava se skládá ze šesti
nebo sedmi svorek s bajonetovým
zámkem připojených na jemně lanované
pružné izolované měděné vodiče.
Souprava se dodává v přepravním kufříku
a vyhovuje normám EN 61230
a IEC 1230. Je určena pro zkratové
proudy do 4 kA/1s a pro trvalé proudy
do 200 A. Rozměry kontaktního kolíku
ø 11,1 mm, délka 35 mm (podle normy
NFC 33020-HT33 S69).
Uzemňovací souprava se skládá
ze svorky s bajonetovým zámkem
na vysoce ohebných měděných vodičích
a z uzemňovací svorky pro připojení
na uzemňovací tyč. Souprava je dodávána
v přepravním kufříku. Je určena pro zkratové proudové impulzy do 4 kA/1s.
Typ
Průřez jádra
(mm2)
Imax
(kA/1s)
Rozměry kufříku
(mm)
Hmotnost
(kg/sada)
6 svorek
7 svorek
16
16
4
4
234 x 215 x 75
234 x 215 x 75
1,6
1,9
4
–
310 x 280 x 105
–
3,2
1,5
10 m kabelu
16
1 m uzemňovací tyč (Ø16,0 mm)
Uzemňovací tyče, délky 1 m,
jsou vyrobeny z nerezové oceli
o průměru 16 mm.
33
Energy Division
34
Kotevní a nosné
svorky
Energy Division
Kotevní a nosné svorky pro:
Přípojková vedení
36
Samonosný systém izolovaných venkovních vedení
38
Izolovaná vzdušná vedení s nosným izolovaným nulovým vodičem
40
Příslušenství nosných a kotevních svorek:
Úchyty pro montáž na stěny budov a kabelové pásky
42
Nerezové upevňovací pásky a ochranné profily
43
Háky, spony a šrouby
44
35
Energy Division
Kotevní a nosné svorky pro přípojková vedení
Typ: PA 25x100
Typ: PA 9-17
Typ: RA 25
Použití PA 25x100
Svorka je určena pro kotvení izolovaných
přípojkových vedení se dvěma nebo čtyřmi
vodiči. Svorka se skládá z třmenu, dvou klínů
a oddělitelného a nastavitelného závěsu.
Použití PA 9-17 a PAS
Svorka je určena pro kotvení přípojkových
kabelů s kruhovým průřezem.
Použití RA 25
Svorka je navržena pro zavěšení dvou
nebo čtyř vodičových přípojkových
izolovaných vedení nebo kabelů.
Vlastnosti
• Montáž bez nářadí díky samosvorným klínům.
• Snadné otevření závěsů umožňuje
uchycení na háky a oka.
• Délka závěsu je krokově nastavitelná,
max. délka 208 mm.
• Parametry překračují požadavky normy
NF C 33 042.
• Svorky jsou vyrobeny z polymeru
odolného vůči povětrnostním vlivům
a UV záření.
• Nosný závěs je vyroben z tepelně
galvanizované oceli.
Vlastnosti
Na rozdíl od svorky PA 25x100
• Délka závěsu je krokově volitelná,
max. délka 220 mm.
Vlastnosti
• Pro izolovaná vedení s úhlem lomu do 90°.
• Montáž bez nářadí.
• Obsahuje oddělovače žil.
• Snadné otevření závěsů umožňuje
uchycení na háky a oka.
• Parametry překračují požadavky normy
NF C 33 042.
• Svorka je vyrobena z polymeru odolného
vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
Kotevní svorka pro izolovaná venkovní vedení (samonosná)
Rozsah použití (mm2)
min.
max.
2 x 16
4 x 25
Objednací
číslo
PA 25x100
Max. zatížení
(kN)
2,0
Hmotnost
(kg/10 ks)
1,0
Max. zatížení
(kN)
2,0
2,0
Hmotnost
(kg/10 ks)
1,4
1,3
Max. zatížení
(kN)
2,0
Hmotnost
(kg/10 ks)
0,9
Kotevní svorka pro přípojkové kabely s kruhovým průřezem
Rozsah použití (mm)
min.
max.
9
17
18
25
Objednací
číslo
PA 9-17/GALVA
PAS 35
Nosná svorka pro izolovaná vzdušná přípojková vedení a kabely
Rozsah použití (mm2)
min.
max.
2 x 16
4 x 25
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
36
Objednací
číslo
RA 25
Energy Division
Kotevní a nosné svorky pro přípojková vedení
Typ: HEL-5505
Typ: HEL-5505-B
Použití
Svorka se používá pro kotvení nebo
zavěšení izolovaného přípojkového
vedení.
Vlastnosti
• Svorka může být změněna na závěsnou
jednoduchým pootočením bloků.
• Dodávány s uzavřeným okem
(32,5 x 22,5 mm) nebo otevřeným okem
(otvor 18 mm).
• Jednoduchá montáž jedním šroubem
a klíčem 17 mm.
• Délka svorky pouze 165 mm.
• Překračuje požadavky pro zatížení 4 kN
podle normy AS 3766.
• Překračuje požadavky normy VDE 0211.
• Izolační polymerový materiál svorky je
vyztužený skelnými vlákny a je odolný
vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
• Nosný závěs je ze žárově zinkované
oceli.
Kotevní a nosné svorky pro izolovaná venkovní vedení
Rozsah použití (mm2)
min.
max.
2 x 16
2 x 35
2 x 16
2 x 35
2 x 16
4 x 35
2 x 16
4 x 35
Objednací
číslo
HEL-5505-2
HEL-5505-2B
HEL-5505
HEL-5505-B
Typ nosného závěsu
zavřené oko otevřené oko
X
X
X
X
Max. zatížení
(kN)
12
5
12
5
Hmotnost
(kg/10 ks)
4,3
4,3
5,2
5,2
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
37
Energy Division
Kotevní svorky pro samonosný systém izolovaných venkovních vedení
Typ: HEL-55xx s pevným ramenem
Typ: HEL-55xx s pohyblivým ramenem
Použití
Svorky jsou navrženy pro kotvení dvou
až čtyř vodičových izolovaných venkovních
vedení nn. Ovládací vodiče nebo vodiče
veřejného osvětlení jsou vyvedeny mimo
svorku.
Vlastnosti
• Šroub se samosvornou maticí M12 umožňuje
uchycení svorky na hák nebo oko konzoly.
• Délka svorky 320 mm.
• Překračuje požadavky norem ESI 43 14,
VDE 0211 a CENELEC EN 50483-2.
• Izolační polymerový materiál svorky je
vyztužen skelnými vlákny a je odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.
• Ramena jsou vyrobena ze žárově
zinkované oceli.
Pružiny rozevírající svorku usnadňují
vložení vodičů do svorky. Provedení
svorky s pohyblivým ramenem montáž
dále zjednodušuje.
Rozsah použití
Objednací
(mm2)
číslo
s pevným ramenem
4 x 10 – 35
HEL-5505*
4 x 25 – 50
HEL-5506
4 x 70 – 95
HEL-5507
4 x 120
PA 4 120
s pohyblivým ramenem
4 x 25 – 50
HEL-5503
4 x 70 – 95
HEL-5504
* Podrobné informace o HEL-5505, viz. strana 37.
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
38
Max. zatížení
(kN)
Hmotnost
(kg/10 ks)
12,0
28,0
43,0
60,0
5,2
10,0
11,0
20,0
28,0
43,0
10,0
11,0
Energy Division
Nosné svorky pro samonosný systém izolovaných venkovních vedení
Typ: PS-xxx
Typ: USC 25-120
Typ: RSC 25-120
Univerzální nosná svorka USC
• Rozsah použití: 4 x 25-120 mm2.
• Svorka se používá v přímých vedeních
a ve vedeních s lomem
do 40° pro 4 x 25 - 50 mm2
a do 20° pro 4 x 70 -120 mm2
• Zkoušeno podle normy CENELEC EN
50483-2.
• Otvíratelná svorka umožňuje snadné
umístění kabelu.
• Možnost upevnění na všechny běžné
háky a příslušenství.
• Neobsahuje oddělitelné části.
• Svorky jsou vyrobeny z oceli s povrchovou
ochrannou úpravou Geomet (bez chromu)
a polymeru, který je odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.
• Verze s trhacími hlavami a křídlovými
maticemi jsou k dispozici na vyžádání.
Kladková nosná svorka RSC
• Umožňuje lom vedení do 90°.
• Kladková svorka může být použita
na zatahování vodiče při montáži.
• Neobsahuje oddělitelné části.
• Svorky jsou vyrobeny ze žárově zinkované oceli a polymeru, který je odolný
vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
• Závěsné oko kladky je vyztuženo
kroužkem z nerezové oceli.
• Snadná fixace svazku vodičů pomocí
klíče.
• Upevnění na háky a příslušenství
do průměru 20 mm.
Použití
Svorky jsou navrženy pro zavěšení
samonosných izolovaných venkovních
vedení nn. Též mohou být použity
na zavěšení izolovaných venkovních
vedení s holým nebo izolovaným nosným
nulovým vodičem.
Vlastnosti
Nosná svorka PS
• Svorka se používá v přímých vedeních
a ve vedeních s lomem menším než 30°.
Pro vedení s větším úhlem lomu
se doporučuje použít dvě svorky
upevněné na závěs.
• Montáž bez nářadí, stažení křídlovou
maticí.
• Překračuje požadavky normy ESI 43-14
a VDE 0211.
• Svorky jsou vyrobeny ze žárově zinkované oceli a polymeru, který je odolný
vůči povětrnostním vlivům a UV záření.
• Upevnění na háky a příslušenství
do průměru 21 mm.
• Provozní zatížení 2,5 kN.
Rozsah použití
(mm2)
Nosná svorka
2 x 50 – 4 x 35
2 x 95 – 4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
Univerzální nosná svorka
4 x 25 – 120 + 2 x 25
Kladková nosná svorka
4 x 25 – 120 + 2 x 25
* Mez prokluzu.
Průměr svazku
(mm)
Objednací
číslo
21
26
31
36
40
PS
PS
PS
PS
PS
–
–
–
–
–
25
30
35
40
43
Max. zatížení
(kN)
Hmotnost
(kg/10 ks)
250/435
450
470
495
4120
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4,1
3,8
3,6
3,5
4,4
do 42
USC 25-120
18,0
5,0
22 – 42
RSC 25-120
2,4*
5,0
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
39
Energy Division
Kotevní svorky pro izolovaná venkovní vedení s nosným izolovaným nulovým vodičem
200
100
140
Typ: PA 1500x20
Typ: EA xxxx
Použití
Svorka se používá pro kotvení izolovaných
venkovních vedení nn s izolovaným
nosným nulovým vodičem. Svorka se
skládá z odlitku vyrobeného z hliníkové
slitiny a ze samosvorných plastových klínů
pro uchycení nosného nulového vodiče
bez poškození jeho izolace.
Vlastnosti
• Montáž bez nářadí.
• Neobsahuje oddělitelné části.
• Překračuje požadavky podle CENELEC
EN 50483-2 a NFC 33 041
a NFC 33 042.
• Tělo svorky je vyrobeno z nekorodující
hliníkové slitiny, závěs z nerezové oceli
a klíny z polymeru, který je odolný vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.
• Univerzální upevnění spony pomocí dvou
šroubů M14 nebo nerezových
upevňovacích pásek 20 x 0,7 mm.
• Spona je vyrobena z nekorodující
hliníkové slitiny.
• Maximální lom vedení je 50° pro jednu
svorku a 100° pro dvě svorky:
V ohebné části závěsu je izolační
oděruvzdorné pouzdro, které umožňuje
montáž až tří svorek na sponu. Svorka
a spona se dodávají samostatně nebo
jako sada.
Nosný nulový vodič
průřez (mm2)
Kotevní svorka bez spony
25 – 35
50 – 70
50 – 70
95
Kotevní svorka se sponou
25 – 35
50 – 70
50 – 70
95
Spony
–
–
průměr (mm)
Objednací
číslo
Max. zatížení
(kN)
Hmotnost
(kg/10 ks)
8 – 11
12 – 14
12 – 14
14 – 16
PA 1000
PA 1500x20
PA 2000
PA 95-2000
10,0
15,0
20,0
20,0
3,2
3,4
4,1
4,1
8 – 11
12 – 14
12 – 14
14 – 16
EA 1000
EA 1500
EA 2000
EA 95-2000
10,0
15,0
20,0
20,0
5,7
5,9
6,4
6,4
–
–
CA 1500-2
CA 1500/2000
15,0
20,0
2,0
2,3
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
40
Rozměry: (mm)
Energy Division
Nosné svorky pro izolovaná venkovní vedení s nosným izolovaným nulovým vodičem
170
Ø22
85
191
Ø17
91
Typ: ES 1500 25-95
Typ: PS 1500+LM25-95
Použití
Svorka se používá pro zavěšení izolovaných venkovních vedení nn
s izolovaným nosným nulovým vodičem.
Nosný nulový vodič je upevněn pohyblivou
západkou. Výkyvný spojovací kloub
umožňuje podélné a příčné pohyby svorky.
Vlastnosti
• Montáž bez nářadí.
• Neobsahuje oddělitelné části.
• Svorka a mechanická tahová pojistka
jsou z polymeru, který vytváří další
izolaci mezi kabelem a sloupem.
• Překračuje požadavky podle normy
CENELEC EN 50483-3 a NFC 33 040
• Izolační polymerový materiál svorky
a uchycení, vyztužený skelnými vlákny,
je odolný vůči povětrnostním vlivům
a UV záření
• Upevnění konzoly pomocí jednoho
šroubu M16 nebo 2 nerezových
upevňovacích pásek 20 x 0,7 mm.
• Konzole je vyrobena z nekorodující
hliníkové slitiny.
• Maximální lom vedení do 30° směrem
ke sloupu a do 50° směrem od sloupu:
Standardní verze ES je dodávána
s namontovanou konzolou. Výstupek
na konzoly zabraňuje převrácení svorky.
Svorky se dodávají také bez konzole
(verze PS) a s konzolou s mechanickou
tahovou pojistkou (ESF). Svorky PS se
upevňují na sloupy pomocí háků nebo
konzol.
Rozměry: (mm)
(Pro větší úhel lomu vedení použijte dvě
nosné svorky.)
Nosný nulový vodič
Objednací
Max. zatížení
Průměr otvoru
průřez (mm2)
průměr (mm)
číslo
(kN)
max. (mm)
Svorka bez konzoly a bez pohyblivého uchycení
16 – 35
8 – 11
PS 35
4,3
25,0
95 – 120
15 – 17,5
PS 120
30,0
25,0
Svorka bez konzoly s pohyblivým uchycením
25 – 95
8,3 – 16,3
PS 1500+LM25-95
12,0
22,0
Svorka s namontovanou konzolou
16 – 35
8 – 11
ES 35-1500
4,3
–
25 – 95
8,3 – 16,3
ES 1500 25-95
12,0
–
25 – 95
8,5 – 16
ES 95-2000
16,0
–
Svorka s namontovanou konzolou a mechanickou tahovou pojistkou
50 – 70
10 – 13,5
ESF 54/70
7,0
–
Poznámka: Svorky pro jiné rozměry kabelů a samonosná izolovaná venkovní vedení, viz. strana 39.
Hmotnost
(kg/10 ks)
0,8
2,5
1,6
2,8
3,5
4,2
3,2
Háky a spony, viz. strana 44 a 45.
41
Energy Division
Úchyty pro montáž na stěny budov a kabelové pásky pro izolovaná venkovní vedení
36 mm
D
60 mm
Typ: BRPF
Typ: BRPF
Typ: CSBF-C
Použití
Úchyty jsou určeny pro montáž izolovaných venkovních vedení (samonosného
nebo s izolovaným nosným nulovým
vodičem) na stěny a sloupy.
Izolované venkovní vedení se upevňuje
na úchyty kabelovými páskami. Na stejný
úchyt lze namontovat druhý kabel
zavěšením na spodní stranu úchytu
pomocí kabelové pásky (lze objednat
samostatně).
Montáž
Plastová hmoždinka úchytu se vloží
do vyvrtané díry Ø 12 mm a zatlučením
hřebíku se úchyt upevní ve zdi. Přes hlavu
hřebíku se navlékne plastový kryt pro jeho
ochranu. Kabelovými páskami upevníme
izolované venkovní vedení v úchytu.
Úchyty se obvykle montují na stěnu
ve vzájemné vzdálenosti 0,6 m.
Při použití na stěnách nebo sloupech
z měkkého materiálu, např. dřevo,
se hmoždinka odřízne a hřebík úchytu
se přibije přímo do dřeva.
Použití
Sestava úchytu CSBF-C se používá
na připevnění kabelů na stěny.
Skládá se z kabelové pásky CSB a úchytu, který se zatlouká do navrtaných děr
(Ø 8 mm).
Vlastnosti
• Tělo úchytu a kabelová páska jsou
vyrobeny z polyamidu odolného vůči
povětrnostním vlivům a UV záření.
• Šířka kabelové pásky 9 mm.
• Černá barva.
• Bezhalogenní a plamen nešířící.
• Teplotní rozsah:
provozní od -50 °C do +80 °C
montážní od -15 °C do +60 °C
max. přípustná 120 °C
Průměr kabelu
Objednací
(mm)
číslo
Úchyty na stěnu
20 – 60
BRPF 1
20 – 60
BRPF 6
Montážní příslušenství s kabelovými páskami
10 – 40
CSBF-C
Kabelové pásky
8 – 27
CS 922
10 – 45
CSB
26 – 66
CSL 260
55 – 93
CSL 350
0,60 m
Vzdálenost od stěny
D (mm)
Délka
(mm)
Max. zatížení
(kN)
10
60
–
–
2,0
2,0
4,8
8,2
–
180
–
0,5
–
–
–
–
132
180
265
360
0,35
0,35
0,51
0,51
1,8
2,6
3,6
5,0
Nářadí pro montáž plastových pásek viz. strana 50.
42
Hmotnost
(kg/100 ks)
Energy Division
Nerezové upevňovací pásky a ochranné profily pro izolovaná venkovní vedení
Typ: RF 1007, A 100
Typ: GPT
Použití
Nerezové ocelové pásky slouží k upevnění
ochranných profilů, kotevních a nosných
příslušenství a jiných zařízení na sloupy.
Použití
Výtlačně lisované PVC profily GPT a GPC
se používají na sloupech a stěnách budov
na ochranu kabelů a vodičů před
poškozením.
Nerezové pásky se dodávají na cívkách
a stříhají se na potřebnou délku. Pásky
se zajišťují vhodnou sponou pomocí
příslušného nářadí.
Vlastnosti
• Nerezová ocel třídy 202.
• Min. pevnost 0,6 kN/mm².
• Šířka 10 a 20 mm.
• Tloušťka 0,4 a 0,7 mm.
• Cívka 50 m v přenosném balení.
Typ: GPC
Vlastnosti
• Typ GPT 30 x 30 mm se připevňuje
páskou.
• Typ GPC se připevňuje šrouby Ø 6 mm
(otvor Ø 7 mm) nebo páskou (výřez
přibližně 3 x 30 mm).
• K dispozici ve třech barvách.
Objednací
Použití
Rozměry
číslo
(mm)
Nerezové pásky
RF 1004 50M
10 x 0,4
RF 1007 50M
10 x 0,7
RF 2004 50M
20 x 0,4
RF 2007 50M
20 x 0,7
Spony pro pásky
A 100
pro typ RF 1000
11
A 200
pro typ RF 2000
21
*Výtlačně lisované PVC ochranné profily
GPT 30x30 L2600
pro uzemňovací vodič
30 x 30 x 2600
GPC 35x35 L2750
pro nn kabely
35 x 35 x 2750
GPC 60x60 L2750
pro nn kabely
60 x 60 x 2750
GPC 90x90 L2750
pro nn / vn kabely
90 x 90 x 2750
* Standardní barva je šedá. Slonovinová a hnědá barva je k dispozici na vyžádání.
Balení
1
1
1
1
cívka
cívka
cívka
cívka
Hmotnost
(kg/balení)
50
50
50
50
m
m
m
m
1 balení 100 spon
1 balení 100 spon
1,8
3,0
3,4
5,7
0,6
1,0
0,6
1,2
1,9
2,6
Nářadí pro kovové pásky viz. strana 50.
43
Energy Division
Háky, spony a šrouby pro izolovaná venkovní vedení
Typ
Použití
CA 1500, CA 2000
Kotevní spona CA xxxx:
je vyrobena z hliníkové slitiny a je určena pro kotvení hlavního vedení. Připevňuje
se dvěma kovovými páskami (20 mm) nebo dvěma šrouby (Ø 14 nebo 16 mm).
Objednací
číslo
CA 1500-2
CA 1500/2000
CAB 25
Max. zatížení
(kN)
15,0
20,0
Provozní zatížení
(kN)
5,0
5,0
Hmotnost
(kg/10 ks)
2,0
2,3
Kotevní spona CAB 25:
je vyrobena z nerezové oceli a je určena pro kotvení přípojkového vedení. Připevňuje
se kovovou páskou (20 mm), šroubem (Ø 14 nebo 16 mm) nebo čtyřmi šrouby (Ø 5 mm).
Objednací
číslo
CAB 25
Max. zatížení
(kN)
2,0
Provozní zatížení
(kN)
0,8
Hmotnost
(kg/10 ks)
0,2
Hák s deskou HEL-5661:
je vyroben z žárově zinkované oceli a je určen pro kotvení a zavěšení hlavního vedení.
Připevňuje se k sloupům dvěma kovovými páskami (20 mm). Maximální zatížení je
min. 28 kN horizontálně a 18 kN vertikálně.
HEL-5661
Objednací
číslo
HEL-5661
A
D
A
(mm)
150
B
(mm)
54
L
(mm)
91
D
(mm)
16
Hmotnost
(kg/ks)
0,8
L
B
HEL-553x/4x
D2
D1
A
B
Spirálové háky, hákové šrouby, šrouby s okem HEL-55xx:
jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli a jsou určeny pro svorky pro kotvení a zavěšení
hlavních a přípojkových venkovních vedení. Mají konstantní vzdálenost od přivařené
rovné nebo zakřivené podložky. Max. zátěž spirálových háků a háků se šrouby
se závitem M16 (M20) je 5,5 (13) kN horizontálně i vertikálně. Max. zatížení pro šrouby
s okem M16 (M20) je 40 (40) kN horizontálně a 7 (15) kN vertikálně.
L
HEL-555x
C
D1
A
B
L
HEL-556x/7x
D1
D2
A
B
L
44
Objednací
číslo
Spirálové háky
HEL-5531
HEL-5532
HEL-5534
HEL-5541
HEL-5543
Hákové šrouby
HEL-5551
HEL-5552
HEL-5556
Šrouby s okem
HEL-5561
HEL-5562
HEL-5574
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
D1
D2/C
(mm)
Hmotnost
(kg/10 ks)
80
80
80
100
100
240
240
300
240
300
295
340
400
295
355
M16
M16
M16
M20
M20
30
30
30
30
30
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
80
80
80
240
300
240
300
360
300
M16
M16
M20
17/21
17/21
17/21
0,7
0,8
1,1
80
80
100
240
240
300
290
340
400
M16
M16
M20
22
22
22
0,9
1,0
1,7
Energy Division
Háky, spony a šrouby pro izolovaná venkovní vedení
Typ
Použití
BQC
Spirálový hák BQC:
je vyroben ze žárově zinkované oceli a je určen pro svorky přípojkových vedení
s maximálním provozním zatížením 2 kN horizontálně a 0,4 kN vertikálně.
Délka je volně nastavitelná pomocí dvou matic.
Ø12
Ø12
42 10
Objednací
číslo
BQC 12- 55
BQC 12-250
BQC 12-300
C
L
43
Cmax
(mm)
45
220
270
Hmotnost
(kg/10 ks)
1,8
3,2
3,6
Spirálový hák TQC 12-150:
je vyroben ze žárově zinkované oceli a je určen pro nosné svorky přípojkových vedení
a kotevní nosné svorky na stěny s maximálním provozním zatížením 2 kN horizontálně
a 0,4 kN vertikálně. Hmotnost je 0,25 kg/ks, délka L=150 mm.
TQC 12-150
Ø12
43
L
(mm)
55
250
300
L
Pojistné háky HEL-564x:
se používají jako závěsy nosných a kotevních svorek tam, kde hrozí poškození izolovaného venkovního vedení padajícími stromy. Pojistné háky odolávají normálnímu
provoznímu zatížení. Při přetížení se uchycený kabel uvolní a spadne na zem.
HEL-564x
Objednací
číslo
HEL-5641
HEL-5642
L
Max. zatížení
(kN)
4,0 ±10%
8,0 ±10%
L
(mm)
90
90
Hmotnost
(kg/10 ks)
0,8
1,2
L
Kotvící hák CPA 25:
s otvorem 28 mm se používá jako závěs mezi pomocné a kotevní svorky přípojkových
vedení. Hák je vyroben z polymeru odolávajícího povětrnostním vlivům a UV záření.
Maximální zatížení 2 kN, doporučená provozní zátěž 0,8 kN, hmotnost přibližně
0,05 kg/ks. Háky se používají v místech, kde není povolena práce pod napětím a je nutno
pracovat na vzdálenost.
CPA 25
TENDEUR TC
220 – 320
Ø12
Ø22
Napínák TENDEUR TC:
s uzavřenými oky (22 mm) a s nastavitelnou délkou od 220 mm do 320 mm. Napínák je
vyroben ze žárově zinkované oceli. Oka jsou vyrobena z kulatiny o průměru 12 mm,
max. zatížení je 8 kN a hmotnost je 0,6 kg/ks.
45
Energy Division
46
Montážní nářadí
a zařízení
Energy Division
Nářadí a zařízení pro:
Stavbu izolovaných venkovních vedení
48
Montáž kovových pásek a polymerových zdrhovacích pásek
50
Práci s izolovaným venkovním vedením
51
Lisovací spojení izolovaných venkovních vedení
52
47
Energy Division
Montážní nářadí a zařízení pro stavbu izolovaných venkovních vedení
Zatahovací prvky a příslušenství
EMD 15
Otočná spojka EMD 15:
se používá společně se zatahovací punčochou a zamezuje zkrutu napínacího zařízení.
Max. zatížení 15 kN.
Ø
Rozměry (mm): D = 16, L = 122, Ø = 12, A = 16
D
A
L
Zatahovací punčocha TCSB, DUL-NLV
TCSB, DUL-NLV
Objednací
Průřez
Průměr
Délka
Max. tah
číslo
(mm2)
(mm)
(mm)
(kN)
pro nosný nulový vodič a lana vyrobená ze žárově zinkované oceli, jedno oko
TCSB 15
54- 70
10-15
500
5
TCSB 20
95-120
15-18
500
5
pro ochranu svazku vedení s nosným nulovým vodičem, vyrobeno z Rilsanu, jedno oko
TCSB 38
3x 70+54
30-38
750
5
TCSB 50
3x150+70
40-50
900
5
pro samonosná vedení, vyrobeno z nylonových vláken, dvojité měkké oko,
s objímkou z Al slitiny
DUL-NLV435
4x 35
25±1
550
15
DUL-NLV470
4x 70
32±1
600
15
DUL-NLV495
4x 95
39±1
600
15
DUL-NLV4150
4x150
44±1
600
15
ETC
Kompletní zatahovací souprava ETC:
pro kabely s nosným izolovaným nulovým vodičem.
Objednací
číslo
ETC 70
ETC 150
Rozsah použití
(mm2)
do 3 x 70 + 54
3 x 70 + 54 to 3 x 150 + 70
Obsah soupravy
2 x TCSB15 + TCSB 38 + EMD15
2 x TCSB15 + TCSB 50 + EMD15
Kladky a příslušenství
PO 1000
“EDD 1000”
Kladka PO 1000:
se skládá z kladkového kola s plastovým povrchem a ze závěsného háku.
Maximální půměr vedení: 50 mm
Max. zatížení: 10 kN
Hmotnost: 2,3 kg
Kladková souprava PO 1000 + SPC12 (=EDD 1000):
se skládá z kladky, závěsného háku a z 1,2 m upínacího pásu se sponou.
EDD 1700
Kladka EDD 1700:
se skládá z kladkového kola s plastovým povrchem, upevňovací soupravy a upínacího
pásu se sponou.
Maximální průměr vedení: 50 mm
Max. zatížení: 17 kN
Hmotnost: 10,7 kg
48
Energy Division
Montážní nářadí a zařízení pro stavbu izolovaných venkovních vedení
Napínací zařízení
Napínací žabka SCT:
pro izolovaná venkovní vedení s izolovaným nosným nulovým vodičem. Uzavírací síla
se automaticky mění v závislosti na tahové síle. Prodloužené hliníkové uzavírací čelisti
zabraňují poškození vodiče.
SCT
Objednací
číslo
SCT 13
SCT 20
Rozsah použití
průřez
(mm2)
do 54
70 – 120
průměr
(mm)
6 – 13,5
10 – 20
Délka
čelisti
(mm)
160
175
Tah
max.
(kN)
8
17
Hmotnost
(kg/ks)
1,6
4,1
Napínací žabka EM:
pro samonosná izolovaná venkovní vedení.
EM
Objednací
číslo
EM35
EM5095
EM95150
PTC
A
Objednací
číslo
PTC 750
PTC 1000
PTC 1600
H
DY
Ø17 mm
L
Tah
max. (kN)
5,9
7,8
9,0
Hmotnost
(kg/ks)
3,2
5,8
6,5
Lehký ráčnový napínák s hákem a pomocnou kladkou PTC:
s blokováním a zpětným chodem pro snadné napínání a povolování vedení. Ovládání
pomocí páky při působení malé síly (asi 0,4 kN).
B
H
Průřez
(mm2)
2 x 25 – 35 + 4 x 16 -50
4 x 50 – 95
4 x 95 – 150
Napínaní přes kladku A
tah
délka H
max.
min.
max.
(kN)
(mm)
(mm)
7,5
560
2860
10,0
550
2550
16,0
660
3960
Napínání přímo B
tah
délka H
max.
min.
max.
(kN)
(mm)
(mm)
3,8
430
5030
5,0
420
4420
8,0
470
7070
Hmotnost
(kg/ks)
4,3
4,2
6,2
Dynamometr DY:
je lehký a malý s vysokou přesností (0,6 %), díky použitému systému pružných
podložek. Nelze namáhat na ohyb a krut. Doporučené použití s otočnou spojkou.
Objednací
číslo
DY 50
DY 100
DY 200
Tah
max.
(kN)
5
10
20
Stupnice
(kN)
0,10
0,20
0,25
(mm)
2,0
2,0
2,3
Dráha
max.
(mm)
10
9
–
Délka
L
(mm)
230
230
327
Hmotnost
(kg/ks)
1,8
1,8
7,8
49
Energy Division
Nářadí na montáž nerezových a polymerových zdrhovacích pásek
OPC
Nůžky na nerezové a polymerové zdrhovací pásky OPC
OPL
Ráčnové vázací nářadí na montáž nerezových pásek OPL
OPV
Šroubové vázací nářadí na montáž nerezových pásek OPV
CABLE TY TOOL
CABLE TY TOOL
ruční nářadí na napínaní polymerových zdrhovacích pásek s ovládáním tahové síly
a střihacím zařízením. Pro kabelové pásky o šířce od 6,0 do 9,0 mm.
50
Energy Division
Nářadí pro práci s izolovaným venkovním vedením
EXRM-0607
Kabelový nůž EXRM-0607:
s pevnou čepelí, délka: 175 mm.
DCS BT
Odstraňovač izolace DCS BT:
pro izolovaná venkovní vedení od 16 mm2 do 150 mm2 dle HD 626.
IT-1000-022-x
Izolovaný T-klíč IT-1000-022:
plně izolovaný šestihranný klíč pro inbusové šrouby.
Objednací číslo
IT-1000-022-4
IT-1000-022-5
IT-1000-022-6
IT-1000-022-8
CLESIM 2
Velikost inbusového šroubu (mm)
4
5
6
8
Izolovaná ráčna CLESIM 2:
plně izolovaná ráčna s izolovanými nástavci pro inbusové a šestihranné šrouby.
Objednací číslo
CLESIM 2 + RT5
CLESIM 2 + R10
CLESIM 2 + R13
Klíč s nástavcem pro hlavy šroubů
inbusové
velikost 5 mm
šestihranné velikost 10 mm
šestihranné velikost 13 mm
SERSIM 2
Izolovaná souprava nářadí v plastovém kufříku SERSIM 2:
obsahuje jeden ráčnový klíč CLESIM 2 s nástavci RT5, R10 a R13.
KR 240
Ráčnové kabelové nůžky KR 240:
pro hliníkové a měděné vodiče. Objednací číslo izolovaných ráčnových kabelových
nůžek je: KR 240 ISO.
Typ vodiče
lanovaný
plný
FH-1630-S-TS1
Rozsah průměrů (mm)
6 – 32
6 – 26
Souprava hořáku FH-1630-S-TS1:
Souprava se skládá z rukojeti hořáku se stojánkem a uzavíracím ventilem hořákového
nástavce (38 mm) a 5 metrů dlouhé tlakové hadice s připojovacím závitem DIN R 3/8”,
levý.
51
Energy Division
Lisovací nářadí pro spojování izolovaných venkovních vedení
SIMPI
Ruční lisovací kleště SIMPI:
dodávané s čelistmi E140, pro průřezy do 35 mm².
HOLSTER SIMPI:
pouzdro na kleště SIMPI, objednává se samostatně.
SIMABLOC 55
Ruční hydraulické lisovací kleště SIMABLOC 55:
pro výměnné čelisti (typ 4E a 5E) pro průřezy do 95 mm².
Max. lisovací síla 50 kN.
SIMABLOC 55 + CR:
ruční hydraulické lisovací kleště v kufříku.
AUTOPRESS 55
Akumulátorové hydraulické lisovací kleště AUTOPRESS 55:
pro výměnné čelisti (typ 4E a 5E) pro průřezy do 95 mm².
Max. lisovací síla 50 kN.
Dodáváno s kufříkem, akumulátorem a nabíječkou.
SIMECA
Ruční lisovací kleště SIMECA:
pro výměnné čelisti (francouzský typ 7E) pro průřezy do 150 mm².
Max. lisovací síla 70 kN.
COFFRET SIMECA:
pouzdro na kleště SIMECA, objednává se samostatně.
SIMABLOC 80
Ruční hydraulické lisovací kleště SIMABLOC 80:
pro výměnné čelisti (type 7E) pro průřezy do 150 mm².
Max. lisovací síla 80 kN.
SIMABLOC 80 + CR:
ruční hydraulické lisovací kleště s pouzdrem.
SIMABLOC C120
Ruční hydraulické lisovací kleště SIMABLOC C120:
pro výměnné čelisti (typ 12SE) pro průřezy do 240 mm².
Max. lisovací síla 120 kN.
SIMABLOC C120 + CR:
ruční hydraulické lisovací kleště s pouzdrem.
SIMABLOC U120
Ruční hydraulické lisovací kleště SIMABLOC U120:
kleště pro výměnné čelisti (typ 13UE) pro průřezy do 240 mm².
Max. lisovací síla 120 kN.
SIMABLOC U120 + CR:
ruční hydraulické lisovací kleště s pouzdrem.
52
Energy Division
Lisovací čelisti pro spojování izolovaných venkovních vedení
Šestihranné lisovací čelisti dle NFC 33021 pro hliníkové a měděné vodiče
Kód
čelisti
Průměr (mm)/
Průřez (mm²)
Typ lisovacího nářadí
SIMPI
SIMABLOC 55
AUTOPRESS 55
E140*
16/ 4 – 35
je součástí 4E140-E83
E173
20/ 16 – 95
–
4E173
E215
25/120 – 150
–
5E215
* Čelisti E140 jsou vhodné pro spojovače typu MJPB, E173 a E215
SIMABLOC 80
SIMECA
7E173-E140
7E173-E140
7E215
pro MJPT
SIMABLOC C120
SIMABLOC U120
12SE140-9
12SE173-9
12SE215-9
13UE140-9
13UE173-9
13UE215-9
Klauke/
HK 5/22, HK 60/22
EK 22, EK 60 UNV
E22/140
E22/173
E22/215
Lisovací čelisti dle DIN 48083 jsou k dispozici na vyžádání.
53
54
Příloha
Energy Division
Rozměry izolovaných venkovních vedení dle normy HD 626:
Vedení s nosným izolovaným nulovým vodičem
56
Samonosná vedení
57
Vedení s nosným holým nulovým vodičem
58
Převodní tabulka
59
55
Energy Division
Rozměry vedení s nosným izolovaným nulovým vodičem dle normy HD 626
HD 626 S1: 1996
Část 6 - Odstavec E
Vodiče s hliníkovým jádrem a s XLPE izolací odpovídající národním normám:
NF C 33029
Rozměry fázových vodičů
Průřez
jádra
(mm2)
16
25
35
50
70
95
120
150
* Definováno pro
Průměr
Tloušťka izolace
Průměr
jádra (mm)
jm.
žíly (mm)
min.
max.
(mm)
min.
4,6
5,1
1,2
7,0
5,8
6,3
1,4
8,6
6,8
7,3
1,6
10,0
7,9
8,4
1,6
11,1
9,7
10,2
1,8
13,3
11,0
12,0
1,8
14,6
12,0
13,1
1,8
15,6
13,9
15,0
1,7
17,3
teplotu okolí 30 °C a max. teplotu jádra vodiče 90 °C.
max.
7,8
9,4
10,9
12,0
14,2
15,7
16,7
18,6
Proudová
zátěž
(A)*
–
112
138
168
213
258
306
344
Zatížení
max.
(kN)
–
–
–
–
–
–
–
–
max.
13,0
13,6
16,3
Proudová
zátěž
(A)
–
–
–
Zatížení
max.
(kN)
16,6
20,5
27,5
Rozměry nosného izolovaného nulového vodiče
Průřez
jádra
(mm2)
54,6
70
95
Průměr
jádra (mm)
min.
max.
9,2
9,6
10,0
10,2
12,2
12,9
Tloušťka izolace
jm.
(mm)
1,6
1,5
1,6
Průměr
žíly (mm)
min.
12,3
12,9
15,3
Rozměry kabelového svazku
Počet fázových žil x průřez
+ počet vodičů veřejného osvětlení x průřez
+ průřez nulového vodiče
(mm2)
3 x 25 + 54,6
3 x 35 + K x 16 + 54,6
3 x 50 + K x 16 + 54,6
3 x 70 + K x 16 + 54,6
3 x 70 + K x 25 + 54,6
3 x 70 + K x 16 + 70
3 x 95 + K x 16 + 70
3 x 120 + K x 16 + 70
3 x 120 + K x 16 + 95
3 x 150 + K x 16 + 70
3 x 150 + K x 16 + 95
Poznámka: K - počet vodičů veřejného osvětlení (K se může rovnat 0, 1, 2, nebo 3)
56
Průměr svazku
přibližně
(mm)
30,0
33,0
36,0
37,5
40,0
41,0
44,0
46,0
47,0
48,0
49,0
Energy Division
Rozměry samonosného vedení dle normy HD 626
HD 626 S1: 1996
Část 4 - Odstavec F
Vodiče s hliníkovým jádrem a s PE, XLPE izolací, odpovídající národním výrobkům
(normám):
NFA2X (VDE 0276 - 626 4F-1),
AsXS(n) (PL WT92/K396),
1-AES (ČSN 34761-4F)
Rozměry vodičů
Průřez
jádra
(mm2)
16
25
35
50
70
95
120
150
* Definováno pro
Průměr
Tloušťka izolace
jádra (mm)
(mm)
min.
max.
jm.
min.
4,6
5,1
1,2
1,00
5,6
6,5
1,3
1,07
6,6
7,5
1,3
1,07
7,7
8,6
1,5
1,25
9,3
10,2
1,5
1,25
11,0
12,0
1,7
1,50
12,5
13,5
1,8
1,60
13,9
15,0
1,8
1,60
teplotu okolí 35 °C a max. teplotu vodiče 80 °C.
Průměr
žíly (mm)
max.
7,8
10,0
11,0
12,5
14,0
16,1
17,6
18,8
Proudová
zátěž
(A)*
–
107
132
165
205
–
–
–
Zatížení
max.
(kN)
2,60
4,17
5,78
8,45
11,32
15,30
20,00
25,00
Rozměry kabelového svazku
Počet fázových žil x průřez
+ počet vodičů veřejného osvětlení x průřez
(mm2)
2 x 16
2 x 25
2 x 35
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 70 + 1 x 35
4 x 70 + 2 x 35
4 x 95
4 x 120
4 x 120 + 2 x 35
4 x 150
Průměr svazku
přibližně
(mm)
15
18
20
18
22
25
28
32
36
40
37
40
43
44
57
Energy Division
Rozměry vedení s nosným holým nulovým vodičem dle normy HD 626
HD 626 S1: 1996
Část 5 - Odstavec D
Fázové vodiče s hliníkovým jádrem a s XLPE izolací, odpovídající národním
výrobkům (normám):
AMKA (SFS 2200)
Rozměry fázových vodičů
Průřez
jádra
(mm2)
16
25
35
50
70
120
* Definováno pro
Průměr
Tloušťka izolace
jádra
jm.
(mm)
(mm)
4,4 ± 0,05
1,4
5,9 ± 0,20
1,4
6,9 ± 0,20
1,6
8,1 ± 0,25
1,6
9,7 ± 0,25
1,8
12,8 ± 0,30
2,0
teplotu okolí 25 °C a max. teplotu vodiče 70 °C.
Průměr
žíly (mm)
min.
7,1
8,3
9,7
10,8
12,8
16,2
max.
7,3
9,1
10,5
11,8
13,8
17,4
Proudová
zátěž
(A)*
70
95
115
140
180
250
Zatížení
max.
(kN)
–
–
–
–
–
–
Průměr
žíly (mm)
min.
max.
5,5
6,3
6,5
7,3
7,6
8,6
9,2
10,2
10,8
12,0
Proudová
zátěž
(A)
–
–
–
–
–
Zatížení
max.
(kN)
7,4
10,3
14,2
20,6
27,9
Rozměry nosného holého nulového vodiče
Průřez
jádra
(mm2)
25
35
50
70
95
Průměr
jádra
(mm)
5,9 ± 0,20
6,9 ± 0,20
8,1 ± 0,25
9,7 ± 0,25
11,4 ± 0,30
Tloušťka
izolace
(mm)
–
–
–
–
–
Rozměry kabelového svazku
Počet fázových žil x průřez
+ průřez nulového vodiče
(mm2)
1 x 16 + 25
3 x 16 + 25
4 x 16 + 25
3 x 25 + 35
4 x 25 + 35
3 x 35 + 50
3 x 50 + 70
3 x 70 + 95
3 x 120 + 95
58
Průměr svazku
přibližně
(mm)
15
22
22
26
26
30
35
41
47
Energy Division
Převodní tabulka objednacích čísel a kódů výrobků
Objednací číslo
102L011-R05/S(S100)
102L022-R05/S(S100)
102L033-R05/S(S100)
102L044-R05/S(S50)
102L048-R05/S(S25)
102L055-R05/S(S10)
102L066-R05/S(S10)
12SE140-9
12SE173-9
12SE215-9
13UE140-9
13UE173-9
13UE215-9
302K224/S(S20)
302K333/S(S20)
302K466/S(S10)
402W516/S(S5)
402W526/S(S5)
402W533/S(S10)
4E140-E83
4E173
502K016/S(S5)
502K026/S(S5)
502K033/S(S15)
502K046/S(S5)
502S013/S(S5)
5E215
603W035/S(S5)
7E173-E140
7E215
A 100 (balení 100 ks)
A 200 (balení 100 ks)
AUTOPRESS 55
BPC 35-35
BPC 35-P35
BPC P35-P35
BPC P50
BQC 12- 55
BQC 12-250
BQC 12-300
BRPF 1
BRPF 6
CA 1500/2000
CA 1500-2
CAB 25
CABLE TY TOOL
CDR/CN1S95UK
CECT 16-150
CECT 6-35
CH D 400
CH N 450
CH N 500
CH O 250
CLESIM2 + R10
CLESIM2 + R13
CLESIM2 + RT5
Kód výrobku
381987N001
204645N001
059453N001
135907N001
286711N001
966649N001
252509N001
037702-000
916764-000
306480-000
458492-000
027630-000
371078-000
D45696N001
D93040N001
127794N001
337914N001
000938N001
096434N001
733664-000
174974-000
C52918N001
C22917N001
E00553N001
086694N001
CJ5843N001
889838-000
F40674N001
074888-000
013694-000
CR2304-000
CR2305-000
895260-000
577046-000
645308-000
006924-000
A26017-000
205796-000
128208-000
916070-000
CP9306-000
CP9308-000
118674-000
E77297-000
119030-000
707744-000
690314-000
332752-000
416280-000
509552-000
726030-000
534144-000
870964-000
012248-000
998826-000
071272-000
Strana
28
28
28
28
28
28
28
53
53
53
53
53
53
26
26
26
26
26
26
53
53
26
26
26
26
26
53
26
53
53
43
43
52
16
16
16
16
45
45
45
42
42
40, 44
40, 44
44
50
10
28
28
13
13
13
13
51
51
51
Objednací číslo
COFFRET SIMECA
CPA 25
CPTA 35
CPTA 50
CPTA 54
CPTA 70
CPTA 95 D20
CPTA 150-21 D20UK
CPTAU 16 D16
CPTAU 25 D16
CPTAU 35 (trousse)
CPTAU 50
CPTAU 54
CPTAU 70
CPTAU 95
CPTAU 120 D25
CPTAU 150 D25
CRSM- 34/10- 250/239(B30)
CRSM- 34/10- 500/239(B30)
CRSM- 34/10-1000/239(S5)
CRSM- 34/10-1500/239(B30)
CRSM- 53/13- 250/239(B20)
CRSM- 53/13- 500/239(B20)
CRSM- 53/13- 750/239(B20)
CRSM- 53/13-1000/239(S5)
CRSM- 53/13-1500/239(B20)
CS 922
CSB
CSBF-C
CSL 260
CSL 350
DCS BT
DUL-NLV4150
DUL-NLV435
DUL-NLV470
DUL-NLV495
DY 50
DY 100
DY 200
DZ6 UL-F-CHINA-N
EA 1000
EA 1500
EA 2000
EA 95-2000
EDD 1700
EM35
EM5095
EM95150
EMD 15
EN-CGPT- 9/ 3-0-SP
EN-CGPT-12/ 4-0-SP
EN-CGPT-18/ 6-0-SP
EN-CGPT-24/ 8-0-SP
EN-CGPT-39/13-0-SP
EN-DCPT- 6/ 3-45-SP
EN-DCPT- 8/ 4-45-SP
Kód výrobku
910812-000
300038-000
432466-000
426682-000
414030-000
180178-000
906826-000
438928-000
366520-000
623808-000
381500-000
214368-000
107112-000
972344-000
068480-000
797666-000
976758-000
168551-000
552273-000
406345-000
647565-000
747669-000
390635-000
319783-000
279727-000
737881-000
A22641-000
943840-000
059518-000
404082-000
179554-000
367680-000
999686-000
341580-000
375912-000
106124-000
450090-000
140196-000
E13180-000
CP7938-000
CL0574-000
891368-000
157124-000
611094-000
064712-000
420132-000
684460-000
768128-000
266246-000
C99919-000
F93007-000
C47829-000
F52163-000
E21457-000
E44441-000
A18953-000
Strana
52
45
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
29
29
29
29
29
29
29
29
29
42
42
42
42
42
51
48
48
48
48
49
49
49
11
40
40
40
40
48
49
49
49
48
27
27
27
27
27
27
27
59
Energy Division
Převodní tabulka objednacích čísel a kódů výrobků
Objednací číslo
EN-DCPT-10/ 5-45-SP
EN-DCPT-12/ 6-45-SP
EN-DCPT-19/ 9-45-SP
EN-DCPT-26/13-45-SP
EN-DCPT-38/19-45-SP
EP 35-13
EP 95-13
EP120-13
ES 35-1500
ES 95-2000
ES 1500 25-95
ESF 54/70
ETC 70
ETC 150
EXRM-0607
FH-1630-S-TS1
GelWrap-18/ 4-150(B6)
GelWrap-18/ 4-200(B6)
GelWrap-18/ 4-250(B6)
GelWrap-33/10-150(B6)
GelWrap-33/10-200(B6)
GelWrap-33/10-250(B6)
GPC 35x 35 L2750
GPC 60x 60 L2750
GPC 90x 90 L2750
GPT 30x 30 L2600
HEL-3005
HEL-3006 M6
HEL-3007
HEL-3009
HEL-3032
HEL-3587
HEL-3588
HEL-3589
HEL-3590
HEL-3591
HEL-3592
HEL-3594
HEL-3910
HEL-3911
HEL-3915
HEL-3919
HEL-3920
HEL-3929
HEL-3932
HEL-5503
HEL-5504
HEL-5505
HEL-5505-2
HEL-5505-2B
HEL-5505-B
HEL-5506
HEL-5507
HEL-5531
HEL-5532
HEL-5534
60
Kód výrobku
A05941-000
A87683-000
F74998-000
E01829-000
C62205-000
E84478-000
D12469-000
F45314-000
D65834-000
CM1094-000
CP6727-000
D57874-000
177438-000
395180-000
834686N001
398323-000
F90657-000
F60655-000
971920-000
E13495-000
E86269-000
A36570-000
926996-000
529784-000
495284-000
967294-000
277480-000
833594-000
276812-000
339922-000
591368-000
927000-000
794242-000
483654-000
206428-000
705580-000
622662-000
437540-000
765918-000
580420-000
925876-000
429098-000
899310-000
169286-000
250760-000
331004-000
739014-000
099822-000
524104-000
D16382-000
F06256-000
705908-000
216760-000
519254-000
643444-000
641658-000
Strana
27
27
27
27
27
9
9, 10, 11
9
41
41
41
41
48
48
51
51
30
30
30
30
30
30
43
43
43
43
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
38
38
37, 38
37
37
37
38
38
44
44
44
Objednací číslo
HEL-5541
HEL-5543
HEL-5551
HEL-5552
HEL-5556
HEL-5561
HEL-5562
HEL-5574
HEL-5641
HEL-5642
HEL-5661
HOLSTER SIMPI
IT-1000-022-4
IT-1000-022-5
IT-1000-022-6
IT-1000-022-8
KR 240
KR 240-ISO
KZ 2-150 2B
KZ 2-150 2Bp
KZ31 70-70
KZ31 150-70
KZ31-70 CNA
KZ31-70 CNU
LVA-280B-AL
LVA-280B-AS
LVA-440B-AL
LVA-440B-AS
LVA-ACC-B
LVA-ACC-C
LVA-ACC-F
MJPB 04-16
MJPB 06
MJPB 06-10
MJPB 06-16
MJPB 06-25
MJPB 06-35
MJPB 10
MJPB 10-16
MJPB 10-25
MJPB 10-35
MJPB 16
MJPB 16-25
MJPB 16-35
MJPB 25
MJPB 25-35
MJPB 35
MJPBAS 10-25M
MJPBAS 10-35M
MJPBAS 16-16M
MJPBAS 16-25M
MJPBAS 16-35M
MJPBAS 25-16M
MJPBAS 25-25M
MJPBAS 25-35M
MJPBAS 35-35M
Kód výrobku
120454-000
476152-000
028600-000
459014-000
124232-000
165504-000
651772-000
326964-000
041256-000
029504-000
E69028-000
069878-000
C02524N001
F64441N001
C66493N001
F91843N001
977680-000
870058-000
296510-000
SIML-0-1229989-2
741660-000
950674-000
898190-000
773312-000
E03307-000
E08692-000
A72415-000
E67918-000
094313-000
899169-000
477367-000
443396-000
430744-000
566234-000
531432-000
267858-000
150942-000
139412-000
267728-000
879526-000
248572-000
722174-000
170860-000
157846-000
985442-000
133268-000
083094-000
767146-000
211418-000
910170-000
170616-000
623852-000
281038-000
253722-000
173006-000
560160-000
Strana
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
44
52
51
51
51
51
51
51
9
9
9
9
10
10
31
31
31
31
31
31
31
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Energy Division
Převodní tabulka objednacích čísel a kódů výrobků
Objednací číslo
MJPT 16
MJPT 25
MJPT 25 Alus
MJPT 35
MJPT 35 Alus
MJPT 35-25
MJPT 50
MJPT 50 Alus
MJPT 50-25
MJPT 50-35
MJPT 54
MJPT 70
MJPT 70 Alus
MJPT 70-35
MJPT 70-50
MJPT 70N
MJPT 70N-54
MJPT 95
MJPT 95 Alus
MJPT 95-35
MJPT 95-50
MJPT 95-70
MJPT 120 Alus
MJPT 120 D25
MJPT 150
MJPT 150-70
MJPT 150-95
MT-206
MT-207
MT-245-CATU
MWTM- 10/ 3-1000/S(S25)
MWTM- 16/ 5-1000/S(S25)
MWTM- 25/ 8-1000/S(S10)
MWTM- 35/12-1000/S(S10)
MWTM- 50/16-1000/S(S10)
OPC
OPL
OPV
P2X 95 Mk2
P2X 150
P3X 95
P4X 120D
P4X 150D
PA 4 120
PA 9-17/GALVA
PA 95-2000
PA 1000
PA 1500x20
PA 2000
PA 25x100
PAS 35
PMCC
PO 1000
PO 1000 + SPC 12
PS 35
PS 120
Kód výrobku
061700-000
624876-000
444410-000
756336-000
702336-000
F33216-000
887308-000
116574-000
819354-000
188754-000
529422-000
852608-000
629804-000
597886-000
838510-000
510988-000
516410-000
617184-000
091314-000
958282-000
011820-000
304968-000
245934-000
452490-000
742002-000
723310-000
954578-000
943918-000
na vyžádání
121578-000
069816-000
262852-000
381522-000
413206-000
544794-000
A52716-000
124996-000
525358-000
CP2398-000
C41222-000
C44216-000
C63836-000
F24596-000
633706-000
984632-000
798946-000
C17546-000
627106-000
147388-000
CM1503-000
833418-000
503916-000
E43464-000
F44394-000
D56695-000
242194-000
Strana
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
33
33
33
27
27
27
27
27
50
50
50
9, 10, 11
9
9, 11
9
9
38
36
40
40
40
40
36
36
32
48
48
41
41
Objednací číslo
PS 1500+LM25-95
PS 250/435
PS 4120
PS 450
PS 470
PS 495
PTC 750
PTC 1000
PTC 1600
PT-INOX-160/AA-1M
RA 25
RDP 25/CN
RF 1004 50M
RF 1007 50M
RF 2004 50M
RF 2007 50M
RONDELLE 30X10,5X2 -AL/CU
RONDELLE 30X13X2 -AL/CU
RSC 25-120
SCT 13
SCT 20
SERSIM 2
SIMABLOC 55
SIMABLOC 55+CR
SIMABLOC 80
SIMABLOC 80+CR
SIMABLOC C120
SIMABLOC C120+CR
SIMABLOC U120
SIMABLOC U120+CR
SIMECA
SIMPI
SMOE-379
SMOE-380
SMOE-82281(S10)
SMOE-82282(S10)
SMOE-82283(S10)
SMOE-82284(S10)
SMOE-82285(S10)
SMOE-82286(S10)
SMOE-82287(S10)
SMOE-82288(S10)
TCSB 15
TCSB 20
TCSB 38
TCSB 50
TENDEUR TC
TQC 12-150
USC 25-120
Kód výrobku
CR2564-000
606772-000
206330-000
317482-000
883620-000
006072-000
669578-000
829060-000
579938-000
983454-000
063830-000
046148-000
CR2300-000
CR2301-000
CR2302-000
CR2303-000
957500-000
587654-000
CA7430-000
664798-000
457320-000
886316-000
264562-000
245242-000
008590-000
205076-000
055956-000
289542-000
182184-000
A55347-000
136330-000
901858-000
788038-000
788039-000
CN2290-000
CN2288-000
CN2292-000
CN2293-000
CN2313-000
CN2314-000
CN2320-000
CN2321-000
720544-000
CM7038-000
027296-000
002788-000
301538-000
E67232-000
CM1971-000
Strana
41
39
39
39
39
39
49
49
49
33
36
10
43
43
43
43
20
20
39
49
49
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
13
13
23
23
23
23
23
22
22
22
48
48
48
48
45
45
39
61
Přestože Tyco Electronics a jeho spřízněné osoby zde uvedené, vynaložily veškeré úsilí k zajištění správnosti informací obsažených v tomto katalogu,
Tyco Electronics nemůže zaručit, že tyto informace jsou bezchybné. Z tohoto důvodu Tyco Electronics neposkytuje žádné záruky a nečiní prohlášení, že tyto informace
jsou přesné, správné, spolehlivé nebo aktuální. Tyco Electronics si vyhrazuje právo kdykoliv učinit jakoukoliv změnu těchto informací. Tyco Electronics výslovně
odmítá převzít jakékoliv záruky odvozené z informací zde uvedených, včetně, nikoliv však výlučně, odvozených/předpokládaných záruk za obchodovatelnost,
či použitelnost výrobků pro daný účel. Jedinými zárukami poskytovanými společností Tyco Electronics jsou ty, které jsou výslovně uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje Tyco Electronics. Tyco Electronics nenese žádnou zodpovědnost za náhradu náhodné, nepřímé nebo následné škody vyplývající nebo související
mimo jiné s prodejem, následným prodejem, užitím nebo nesprávným použitím jeho výrobků. Uživatelé by se měli spoléhat na své vlastní posouzení vhodnosti použití
výrobku pro daný záměr a prověřit každý výrobek s ohledem na jeho konkrétní aplikaci. V případě jakýchkoliv pochybností či dotazů se na nás prosím neváhejte
kdykoliv obrátit. Raychem, SIMEL, TE (logo) a Tyco Electronics jsou ochranné známky skupiny společností a uživatelů licencí Tyco Electronics.
© Tyco Electronics EPP 0874 CZ 3/10
O společnosti Tyco Electronics
Tyco Electronics Ltd. je přední celosvětový dodavatel
elektronických součástí, síťových řešení, speciálních výrobků
a systémů pro podmořskou telekomunikaci zákazníkům
ve více než 150 zemích s obratem 10,3 miliard USD za finanční
rok 2009. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme produkty
zákazníkům ze široké škály průmyslových odvětví, zahrnujících
automobilový průmysl, systémy pro datovou komunikaci
a spotřební elektroniku, telekomunikaci, leteckou techniku,
obranný průmysl a námořnictvo, zdravotnictví, energetiku
a osvětlení. Cílem Tyco Electronics, s přibližně
7 000 vývojovými pracovníky a výrobními závody po celém
světě, obchodními zastoupeními a službami pro zákazníky,
je poskytnout svým zákazníkům skutečné výhody.
Více informací o Tyco Electronics k dispozici na
http://www.tycoelectronics.com
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
Tel.: 272 011 103
Fax: 272 700 811
[email protected]
www.tycoelectronics.cz
Download

Prvky pro izolovaná venkovní vedení nn