ŠANCE PRO OBĚ STRANY
NEWSLETTER PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Číslo 3 / leden 2015
°
NA ÚVOD
Dobrý den i celý nový rok 2015!
Vítejte u dalšího čísla našeho newsletteru, jehož první část patří zavedeným rubrikám. V nich si prosím určitě
nezapomeňte prostudovat kalendář školení pro personalisty a management firem na nejbližší období – a v případě
vašeho zájmu si pokud možno co nejdříve u nás rezervovat „svůj“ termín.
Samozřejmě vám také přinášíme zajímavý rozhovor. Nejen
o svých profesích si s námi promluvil právník, tlumočník,
překladatel a také účastník komplexního vzdělávacího
programu našeho projektu Vzdělávání zaměstnanců se
zdravotním postižením Petr Polanský.
V rubrice PROJEKT naleznete odkaz na redakčně krácené
a okomentované příspěvky, které pronesli přednášející
na odborné konferencí s mezinárodní účastí s názvem
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance
pro obě strany. Uspořádali jsme ji 22. října 2014 v hotelu
Modrá růže v centru Prahy se záměrem podpořit
profesní vzdělávání a zvyšování pracovních kompetencí
zaměstnanců s handicapem a upevnit tak jejich postavení
na trhu práce a současně motivovat zaměstnavatele
k efektivní aplikaci společenské odpovědnosti. Šlo tedy
o stejné cíle, jako má celý projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, ale konference k němu
směřovala jinými prostředky – zejména sdílením zkušeností a předáváním dobré praxe.
Co dodat? Snad už jen k přání logickému, aby vás následující strany zaujaly, ještě jedno meteorologické – co
nejkrásnější zimní dny.
Mgr. Aneta Sluková
hlavní manažer projektu Vzdělávání OZP/OZZ
Fond dalšího vzdělávání
příspěvková organizace MPSV
PROJEKT
Školení personalistů a manažerů firem 2015
Chcete se od na slovo vzatých odborníků dozvědět vše o problematice zaměstnávání lidí s handicapem, ale také
o jednotlivých typech postižení a jejich specifikách či o zásadách správné komunikace s OZP? Stačí se včas
přihlásit na některé z našich specializovaných školení. Z každé firmy se mohou zúčastnit dva zástupci. Hradíme
mzdové náklady, cestovné, drobné občerstvení během přestávek a stravné do výše 1 500 Kč za jednoho účastníka.
Výstupem je osvědčení o účasti.
Dosud známé termíny:
5. únor 2015 Brno
12. únor 2015 Ostrava
10. březen 2015 Praha
Začátky v Praze a Ostravě v 9.00 hodin, v Brně v 9.30 hodin.
Nebojte se de minimis!
Účast na aktivitách projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením je podmíněna vyplněním a zasláním
čestného prohlášení o podpoře de minimis. Jestliže jej máte na stole poprvé, nemusíte si pochopitelně hned se
vším vědět rady. Ale nemusíte se toho bát.
Obraťte se na naši kolegyni Zdeňku, která vám se zdoláváním všech případných nástrah a nejasností ochotně
pomůže…
Adresa zní: [email protected]
Novinka – infolinka číslo 778 530 720
Máte otázku, na kterou byste od nás slyšeli odpověď nejraději
ihned?
Právě pro vás jsme ve všední dny od 9.00 do 15.00 hodin zavedli novou informační
linku 778 530 720.
Nadále samozřejmě můžete využívat také náš kontaktní e-mail [email protected]
Audity vhodných pracovních pozic pro OZP završeny
Plánovaný počet auditů, které pomáhají firmám identifikovat vhodné pracovní pozice, pracovní náplně a činnosti
s ohledem na potřeby zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením či znevýhodněním, se završil, takže další
zájemci o tuto aktivitu projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením již uspokojeni být nemohou.
Celkem jsme ve spolupráci s naší partnerskou konzultační společností BDO zorganizovaly 40 auditů a v současné
době se finalizují celkové výstupy.
Užitečný a přehledný materiál z konference
o zaměstnávání a vzdělávání OZP
Přes sto účastníků z řad odborné veřejnosti se ve středu 22. října 2014 zúčastnilo v pražském hotelu Modrá
růže mezinárodní konference Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany, kterou jsme
uspořádali v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Krácený a okomentovaný výtah
příspěvků všech přednášejících naleznete na našich webových stránkách www.vzdelavani-ozp.cz v sekci Knihovna.
OMYLNÍK čili uvádíme na pravou míru
POZOR NA PŘEDČASNÝ START, JDE O VAŠE PENÍZE!
Ve sportu bývá trestem za předčasný start vyloučení ze závodu, v našem případě hrozí neproplacení předčasně
vzniklých nákladů. A to konkrétně těm zaměstnavatelům, kteří by omylem zahájili vzdělávání svých handicapovaných
zaměstnanců dříve, než mají. Přitom platí jednoduché pravidlo: Do vzdělávání (tedy jednotlivých kurzů) zapojte své
OZP/OZZ až poté, co od nás poštou obdržíte zpět písemnou smlouvu PODEPSANOU ZÁSTUPCEM FDV.
Rovněž doklady, jejichž úhradu budete požadovat, musí být vystaveny/datovány až po podpisu smlouvy OBĚMA
stranami. Na cestě od registrace zaměstnanců až k začátku vzdělávání je několik kroků, jejichž zdolání ještě na
zahájení kurzů, resp. nárokování úhrady vzniklých nákladů nestačí.
Zejména jde o:
¡ obdržení příslibu k úhradě finančních nákladů (NESTAČÍ)
¡ vygenerování smlouvy z informačního systému (NESTAČÍ)
¡ podepsání této smlouvy vaším zástupcem a její zaslání na FDV (NESTAČÍ)
Poslední uvedený krok je předposlední, chce to ale ještě trochu trpělivosti – počkat, až vám od nás smlouva přijde
zpátky. Teprve pak můžete zahájit vzdělávání OZP/OZZ a náklady vám (v případě dodržení ostatních náležitostí)
budou proplaceny.
ROZHOVOR
VZDĚLÁNÍ A PRÁCE JSOU O (SEBE)ÚCTĚ
Právník a překladatel Petr Polanský o svých
profesích, vzdělávání a tak trochu i o životě
Mgr. Petr Polanský vystudoval obor Právo a právní věda na
Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti působí
jako podnikový právník v účetní společnosti Euregnia. Díky
dobré znalosti angličtiny a němčiny navíc překládá právní
dokumenty a pomáhá zajišťovat komunikaci se zahraničními
klienty. Kromě toho překládá z obou uvedených jazyků knihy
o alternativní medicíně pro nakladatelství Svítání. Od svých
21 let se pohybuje převážně s pomocí vozíku. Je jedním
z těch, které jejich zaměstnavatel zařadil do našeho projektu
Vzdělávání osob se zdravotním postižením.
Můžete nám říct něco o sobě, co je podle vás důležité nebo co by mohlo čtenáře zajímat? Jaké jsou vaše
největší záliby ve volném čase?
Je mi 33 let a bydlím s rodiči na vesnici. Jelikož tam pro mě bývá obtížné najít společenství, do kterého bych mohl
se svým postižením zavítat jako plnohodnotně přijatý člen, vítám tím víc každou příležitost, kdy mohu být díky
svým schopnostem užitečný, a vůbec nevadí, že mi přístup po většinu času zajišťuje internet, přes který pracuji
pro oba své zaměstnavatele. Pokud to pracovní úkoly vyžadují (což se stává zhruba jednou za tři týdny), dojíždím
i do kanceláře Euregnia v Uherském Hradišti. Ve volném čase se vedle objevování stále nových a stále exotičtějších
cizích jazyků věnuji pokusům o tvůrčí psaní, a když se chci opravdu jen nečinně bavit, sleduji přenosy uměleckých
sportů jako krasobruslení či gymnastika.
Proč jste si jako svou profesi zvolil právě „právničinu“? Čím vás přitahuje?
Myslím, že mě ve výběru dosti ovlivnila naše středoškolská učitelka základů právní nauky, která dokázala proměnit
vyučovací hodinu v dobrodružné hledání práva a spravedlnosti… Mimochodem jsem toho názoru, že by výuka
právních základů měla být na středních školách, ba dokonce i na učilištích výrazně posilována. Znát svá občanská
práva a ve stejné míře i své povinnosti je ze společenského i soukromého hlediska určitě důležitější než chemické
vzorce a letopočty dávných bitev, na které klade takový důraz stávající školská soustava.
Jaké bariéry se vám během studia nejvíc
stavěly do cesty? Myslím tím nejen ty
reálné, ale i obrazné.
Mohu upřímně prohlásit, že jsem během
vysokoškolských studií na žádné větší
překážky nenarazil, a pokud jsem se
i musel s něčím poprat, vyplynulo to vždy
z přirozeného stavu věcí, rozhodně mi nikdo
neházel klacky pod nohy se zlým úmyslem.
Fakulta, kde jsem prožil asi nejhezčí životní
období, pro mě byla oázou s nevysychajícím
pramenem vzácné životodárné tekutiny,
totiž úcty druhých. Po celých těch pět let
jsem jasně cítil, že si mě nejen profesoři,
ale i ostatní spolužáci váží pro to, co umím
a jak si počínám, že nehledí na můj vozík,
nýbrž na mé vystupování a studijní výsledky,
kterých jsem dosahoval bez zvláštních úlev
a výsad… Vlastně bych to mohl shrnout
tak, že vzdělávání, a potom také práce jsou
zdrojem úcty druhých k nám a z ní plynoucí sebeúcty.
Spousta, možná většina mladších Čechů dnes mluví na základní komunikační úrovni anglicky. Jak jste se
k tomuto jazyku dostal vy a jak to, že jste se v ní tak zdokonalil?
Cizí jazyky pro mě vedle obživy představují i velký koníček, nebylo proto nijak těžké se v nich zdokonalovat
a angličtina hrála pochopitelně vždy hlavní roli. Zájemcům bych poradil, aby studium jazyka brali pokud možno
jako zábavu, pak to jde totiž skoro samo, jak věděl už před 400 lety náš velký rodák J. A. Komenský. Když si svůj
oblíbený pořad, film či sportovní přenos pustíte v anglickém znění, už to není neužitečně promarněný čas, nýbrž
účinná forma sebevzdělávání. Komenského bych si dovolil parafrázovat i v tom, že brána cizích jazyků je každému
neustále otevřená, přičemž každá nově osvojená řeč naopak otevírá bránu k novým světům.
Dostáváme se k vašemu zaměstnavateli. Jakým způsobem jste se dozvěděl o společnosti Euregnia? Byla
první, v níž jste se ucházel o práci?
Po profesní stránce je můj případ možná zvláštní tím, že jsem nikdy nebyl jako uchazeč odmítnut. Když jsem
v rámci povinné praxe při studiu požádal o stáž na právnickém oddělení České zbrojovky, umožnili mi tam dva roky
působit, dokonce za slušnou úplatu. Euregnia byla pak prvním zaměstnavatelem, u kterého jsem se po promoci
na doporučení příbuzné ucházel o zaměstnání, a opět úspěšně. Tím nechci tvrdit, že by v zaměstnávání zdravotně
postižených bylo u nás všechno růžové, spíše bych chtěl všechny s podobným osudem povzbudit, aby se hlavně
vzdělávali, protože je-li tato stránka u zdravých důležitá, u postižených je zcela rozhodující, jak bych mohl prokázat
na širokém vzorku svých zdravotně znevýhodněných přátel.
Kromě překladů vyplývajících z vaší profese (odborné texty) překládáte také pro nakladatelství Svítání, které se
profiluje jako „specialista na zdravý životní styl“. Jak jste se k tomu dostal a jaké knihy překládáte?
Nabídku spolupráce s nakladatelstvím Svítání jsem objevil na internetových stránkách zaměřených na zprostředkování
práce zdravotně postiženým a opět jsem se hned při prvním dotazu na možnost zaměstnání dočkal kladné
odpovědi. Na nové práci se mi nejvíce zamlouvalo, že jsem díky ní mohl opět naplno využít a rozvíjet zkušenosti
s cizojazyčnými texty, což v úzce zaměřeném a strohém právnickém slohu není dost dobře možné. Díky edičnímu
plánu Svítání se ke mně postupně dostaly tituly úžasně širokého spektra, například kniha o vztahu lidského chování
a stravy, o akupunktuře (to z německého originálu), ba dokonce jsem překládal i pojednání o apokryfním Tomášově
evangeliu z makrobiotického pohledu. Nyní dokončuji překlad makrobiotické kuchařky.
V rámci našeho projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ absolvujete jednak kurzy právní,
jednak zaměřené na další prohloubení znalostí angličtiny… Jak jste se o našem projektu dozvěděl? Od svého
zaměstnavatele, nebo jinak?
Možnost účasti na tomto vzdělávacím programu mi v plné míře zprostředkoval zaměstnavatel Euregnia, jmenovitě
kolegyně Štulířová, která mi díky svým zkušenostem také vyřídila celou související agendu. Výběr jednotlivých
vzdělávacích kurzů a oslovení jejich poskytovatelů jsem už provedl sám.
Odpovězte prosím upřímně – máte pocit, že tyto kurzy jsou pro vás, potažmo pro Euregnii prospěšné, nebo
byste se bez nich obešel?
Jelikož jsem si na vysoké škole zvolil právnickou němčinu, skončilo mé systematické studium angličtiny vlastně maturitní
zkouškou. A byť jsem se angličtině dál profesně i volnočasově věnoval, nepokusil jsem se nikdy o zisk státní, natož
mezinárodní zkoušky z tohoto jazyka, možná i z podvědomé obavy, že mi přes získanou praxi přece jen chybí nutný
teoretický základ. To se snažím nyní prostřednictvím kurzů dohnat a po dohodě s lektory bych měl v příštím roce usilovat
o zkoušku CAE. Pokud jde o právní kurzy, nemusím asi nikoho přesvědčovat, že se teď po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku a souvisejících předpisů hodí každá dobrá rada, kterou mohu od zkušených přednášejících
pochytit. Věřím, že jak pokrok v angličtině, tak i rozvíjení právnických kvalit budou pro Euregnii přínosem.
Děkujeme a přejeme vám mnoho štěstí a dalších úspěchů!
KAPKA NA KONEC
Ať je to dobrý rok
Nakonec v pořadí rubrik, ale nikoli důležitosti vám přejeme všechno
nejlepší v novém roce. Ať je to pro vás a vaše blízké rok plný lásky, zdraví
a pohody. A ať vám v něm nechybí ani správná dávka štěstí ke splnění
vašich profesních přání…
Zkrátka – PF 2015!
°
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Za cíl si klade
zlepšit postavení OZP/OZZ na trhu práce a současně motivovat zaměstnavatele k aplikování větší společenské
zodpovědnosti vůči těmto osobám. Vše je nastaveno tak, aby to zároveň bylo pro zaměstnavatele výhodné – jde
proto o ŠANCI PRO OBĚ STRANY. Projekt potrvá do srpna 2015.
Download

Newsletter