Produktové řady:
ERP - HELIOS Orange
Revize majetku
Hodí se -pokud potřebujeme evidovat revize či údržby u karet majetku . Po instalaci modulu Revize se ve
stromečku Hlavní nabídky objeví nový uživatelský soudeček „Revize“.
Přínosy:
• Možnost evidence revizí a údržeb
 Plánování revizí a údržeb
 Kontrola provedení revize či údržby
Dovývoj je vytvořen jako součást DELPHI Pluginu a může být přidán do jakékoliv existující knihovny. (pokud
existují zdrojové kódy)
Instalace
Plugin se zadá do externích akcí do přehledu 144 a
pro definované přehledy k revizím. ProgID COM
pluginu se liší dle použité knihovny.
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Externí akce
Definované přehledy
Definované vazby
Uživatelské sloupce
Kontrola provedení revize – obarvení záznamů

Když je v záznamu revize vyplněno datum skutečné revize a kontrolor – záznam zezelená.

Když je v záznamu revize plánované datum revize menší
než aktuální datum, pak záznam zčervená (prošlá
revize).

Když je v záznamu revize plánované datum revize mezi dnešním datem a dnešním datem + hodnota zadaná
v pomocných textech (např. 7 dní) pak záznam je oranžový.
(Pomocné číselníky – Pomocné texty : kde Skupina = Revize, uživatel zadá počet dní)
Ovládání:
Uživatel se nejprve nadefinuje typy revizí v číselníku revizí:
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Pro nové zadání typu revize:
Pro opravu záznamu typu revize:
Pro smazání záznamů:
Samotné zadání revizí se provede nad kartou majetku pomocí externí akce Založ revizi k vybrané kartě majetku, nebo
pokud bude uživatel chtít vytvořit revizi k více kartám zvolí Založ revizi k označeným kartám majetku. Nad kartou
majetku lze zobrazit revize pomocí externí akce Zobraz revize k vybrané kartě majetku. A také lze zde generovat plan
revizí.
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Založ revizi k vybrané kartě majetku – tato akce založí jednu konkrétní revizi pro danou kartu (neperiodickou revizi)
Pro vygenerování periodických revizí zvolíme akci „Generování plánu revizí od-do“ a zadáme:
Typ revize - vybíráme z číselníku
Generování od:
Generování do:
A spustit funkci „Generuj plán revizí“
Generování plánu revizí (od- do):
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Vygenerované revize vidíme v číselníku Revize / Revize-Majetek
Revize k vybrané kartě: Karty majetku / Místní nabídka / Externí akce / Zobrazit revize k vybrané kartě majetku – zobrazí
se daný přehled revizí.
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
V přehledu revizí lze:
Provést hromadně revize, Opravit záznam, smazat záznamy, či zobrazit dokumenty k záznamu
revize. Při opravě se formulář před vyplní již zadanými hodnotami.
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Pro hromadnou revizi je třeba vybrat odpovídající záznamy – označit je a spustit tuto akci, zadat datum revize a kdo
revizi provede:
Tato akce doplní pro označené záznamy revizí datum skutečné revize a revizora. Pokud uživatel nevyplní parametr pro
revizora, doplní se automaticky přihlášený uživatel. Pokud nevyplní parametr pro datum, doplní se aktuální datum.
Je tedy vhodné označit záznamy, které mají odpovídající datum plánované revize.
Výsledkem je obarvení písma řádku karty, kde byla provedena revize a případnému posunu data následné revize.
Ke každé revizi lze přidat dokument:
-
tlačítkem Přidej dokument může uživatel vybrat dokumenty, které chce k dané revizi přidat
-
tlačítkem Zobrazit přiložené dokumenty – uživateli se zobrazí všechny dokumenty, které jsou k dané revizi
přiřazeny (lze zde dokumenty smazat, ale pozor nelze je v tomto přehledu přidávat!!!! to lze pouze přes plugin)
Následující revize
Po uplynutí data, do kdy jsou revize vygenerovány (např. po roce 2020), je zapotřebí vygenerovat další periody revizí.
Toto provedeme volbou Revize / Karty majetku / Místní nabídka / Externí akce / Generování plánu revizí (do)
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Generování plánu revizí (do):
Tato akce vygeneruje od data poslední plánované revize do data zadaného parametrem do
a to pro všechny revize (typ), které existují k dané kartě.
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Omezení:
- musí být vyplněn typ revize
- pokud je vyplněno Skutečné datum revize, tak musí být vyplněn i kontrolor
-------------------------------------------------------------
ASV Náchod, s.r.o., Březinova 2005, Náchod , 549 01
www.asv.cz
tel.: 491 422 779 nebo 491 422 798, e-mail: [email protected]
Download

Revize majetku - ASV Náchod sro