Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije Odluka br. 153-­‐02-­‐2848/ PODRUŽNICA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA SMEDEREVO i S R B P R A S 2013-­‐01, pod rednim brojem: 27: A-­‐1-­‐2333/13 i pasivnom učesniku donosi 5 bodova. Kotizacija: za članove Podružnice SLD Smederevo i SRBPRASa – besplatno Za ostale: 1000,00 dinara (sa uračunatim PDV-­‐om) uplatiti najkasnije do 29. 11. 2013, a na dan skupa dostaviti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati. Kotizacija se uplaćuje na Rukovodilac skupa: Dr med. Marina Nikolić Naučni odbor: Brig. gen. prof. dr Marijan Novaković Puk. prof. dr Radoš Zečević Doc. dr med. Milan Jovanović Mr sc med. Radoje Simić Mr sc med. Srđan Krdžić Dr med. Marina Nikolić Organizacioni odbor Brig. gen. prof. dr Marijan Novaković Puk. prof. dr Radoš Zečević Doc. dr med. Milan Jovanović Dr med. Marina Nikolić Prim. mr sc med. Slavica Mišić Prim. dr med. Gordana Cvetković Dr med. Milka Marić • račun br: 310-­‐206603-­‐40 • poziv na broj: 3011 -­‐2013 • primalac: Podružnica SLD Smederevo, Knez Mihailova 51, Smederevo. • svrha uplate: kotizacija za Simpozijum „DERMATOLOGIJA I PLASTIČNA HIRURGIJA U SMEDEREVU 2013. -­‐ GODINA JUBILEJA“ o r g a n i z u j u SIMPOZIJUM DERMATOLOGIJA I PLASTIČNA HIRURGIJA U SMEDEREVU 2013. -­‐ GODINA JUBILEJA Regionalni centar za obrazovanje (zgrada starog MONOPOLA) Goranska bb Smederevo, 30. novembar 2013. SIMPOZIJUM „DERMATOLOGIJA I PLASTIČNA HIRURGIJA U SMEDEREVU 2013. -­‐ GODINA JUBILEJA“ 09:00 -­‐10:00: REGISTRACIJA UČESNIKA 10:00 POZDRAVNA REČ ORGANIZATORA DNEVNI RED 1. Dr med. Srđan Krdžić, načelnik O.J. specijalističko -­‐
konsultativni pregledi, OB„Sveti Luka“ Smederevo 50 godina dermatologije u Smederevu (10 min) 2. Pukovnik prof. dr Radoš Zečević, načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA Beograd, predsednik Dermatovenerološke sekcije SLD Psorijaza je sistemska bolest i tako je treba lečiti! (15 min) 3. Doc. dr Željko Mijušković , načelnik Laboratorije za imunodermatologiju Klinike za kožne i polne bolesti VMA Beograd Savremena terapija bazocelularnog karcinoma (15 min) 4. Dr med. Marina Nikolić, šef Odseka za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju OB Smederevo 20 godina plastične hirurgije u Smederevu Rekonstruktivne metode u plastičnoj hirurgiji (20 min.) 5. Doc. dr med. Milan Jovanović, direktor Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Lečenje ptoze gornjeg kapka (15 min) KAFE PAUZA 6. Brigadni general, prof. dr Marijan Novaković, načelnik VMA Beograd, predsednik SRBPRAS Principi hirurškog lečenja rascepa primarnog i sekundarnog palatuma (15 min) 7. Dr med. Ivan Rakić, spec. plastične hirurgije, UDK Beograd Augmentacija gornje vilice kod dece sa urođenim kompletnim rascepom primarnog i sekundarnog nepca (15 min) 8. Prof. dr Zlata Janjić, Klinika za plastičnu hirurgiju KC Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad Hirurški tretman melanoma kože nekad i sad (15 min) 9. Mr sc med. Radoje Simić, načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju IMD Beograd Vaskularne anomalije u dečijem uzrastu – savremeni trendovi u dijagnostici i lečenju (15 min) 10. Dr med. Branislav Trifunović, spec. plastične hirurgije, UDK Beograd Novi pristup lečenju hemangioma (15 min) KAFE PAUZA 11. Potpukovnik, doc. dr Nenad Stepić, načelnik Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA Augmentacija dojki – specifičnosti i kontroverze (15 min) 12. Ass. prim. mr sc. med. Milan Stojičić, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS Hirurški tretman defekata u predelu glave i vrata (15 min) 13. Dr med. Milica Rajović, spec. plastične hirurgije, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA Tretman ožiljaka (15 min) 14. Mr sc. med. Željko Ćurčić, Služba za hirurgiju šake, rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju IOHB Banjica Beograd Operativno lečenje preloma metakarpalnih kostiju (15 min) 15. Mr sc med. Đorđe Kravljanac, načelnik Službe za prijem bolesnika Klinike za dečiju hirurgiju IMD Srbije Povrede fleksornih tetiva prstiju šake kod dece (15 min) DISKUSIJA I EVALUACIJA SIMPOZIJUMA KOKTEL 
Download

FLAJER ZA PLAST.HIRURGIJU 2013.