Poštovane kolege,
Čast nam je i zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se redovni stručni sastanak
Srpskog udruženja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju (SRBPRAS) održati u petak 17
septembra 2010 god. Sastanak će početi u 13h u zgradi AD HEMOFARM, ul. Rumenačka
1, I sprat. Zgrada se nalazi preko puta Master centra i kompleksa Novosadskog Sajma i u
neposrednoj blizini je veliki parking prostor za automobile.
Sastanak predsedništva SRBPAS-a će se održati u 12h na istoj adresi.
Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
Program stručnog sastanka:
1.
Predavanja
Stručna i organizaciona pitanja
3. Razno
2.
Posle stručnog sastanka će se prirediti koktel.
1.
2.
3.
4.
Teme predavanja:
Dr. Sanja Škrbić, prof. dr Zlata Janjić:
BAZOCELULARNI KARCINOM KOŽE – ANALIZA REGIONALNE KAZUISTIKE
Dr Aleksandra Popović, prof. dr Milana Obradović -Tomašev:
SAVREMENE PEPORUKE ZA TRETMAN HIPERTROFIČNIH I KELOIDNIH OŽILJAKA
Dr Igor Smiljanić, prof. dr Pavle Jeremić:
OTVORENA RINOPLASTIKA
Dr Slađana Stojilović:
PRIMENA “ZELIX –a“ U HIRURGIJI
Prof. dr Zlata Janjić
upravnik
Klinika za plastičnu i
Prof. dr Marjan Novaković
predsednik SRBPRAS-a
rekonstruktivnu hirurgiju, KCV
Download

Prof. dr Zlata Janjić Prof. dr Marjan Novaković