PROGRAM KONFERENCIJE KLIKNI KA EVROPI: Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz Beograd, 24. i 25. maj 2011. Sava Centar, Sala 2/0, Milentija Popovića 9, Novi Beograd 1. dan ‐ utorak, 24. maj 8:30 ‐ 9:00 9:00 ‐ 9:10 Registracija Dobrodošlica • Gordana Stankov Stojilović, IAN Međunarodna mreža pomoći i Virginia Pareja Vallina, Esplai 9:10 ‐ 9:45 Svečano otvaranje konferencije • Jasna Matić, Državna sekretarka za digitalnu agendu, Uprava za Digitalnu agendu • Yolanda San Jose, Šef operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji • Vladan Živanović, Generalni direktor kompanije Microsoft Srbija 9:45 – 10:50 Digitalna agenda 2020 : Evropski i nacionalni pristup Moderator: Ivan Stojilović • Digitalna agenda Srbije Jasna Matić, Državna sekretarka za digitalnu agendu, • Španske nacionalne strategije za e‐inkluziju: Plan AVANZA Almudena García Padilla, Koordinatorka strategije Digitalni građani RED.es, Špansko ministarstvo industrije, turizma i trgovine • Strategije za promociju informacionog društva u Kataloniji Rikard Faura, Šef sektora za informaciono društvo, Sekretarijat za telekomunikacije i informaciono društvo vlade Katalonije • Pogledi na ostvarivanje informacionog društva u Srbiji Nikola Marković, Predsednik društva za informatiku Srbije 10:50 – 11:15 Pauza za kafu U okviru projekta “Jačanje dijaloga između civilnog društva
Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, a vodi Delegacija
Evropske unije u Republici Srbiji
11:15 – 12:15 e‐Inkluzija – Izazovi za Srbiju Moderator: Ivan Stojilović • Digitalna pismenost u Srbiji Prof Dr Dragan Domazet, Dekan Univerziteta Metropolitan u Beogradu • Digitalna pismenost kao preduslov za razvoj informacionog društva Đorđe Dukić, Predsednik ECDL Fondacije u Srbiji • Milenijumska generacija: Surf ergo sum Tanja Milovanović, Koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija, Beogradska otvorena škola 12:15 – 13:30 e‐Veštine – veštine novog doba za unapređenje zapošljivosti i smanjenje siromaštva Moderator: Žarko Čižmar • Digitalno uključivanje kao instrument za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije • Zašto su e‐veštine važne za zapošljavanje Ian Clifford, Šef odseka za politike i poslovni razvoj UK online centres i kopredsedavajući mrežom Telecentri Evrope • Priprema za ulazak na tržište rada iz telecentra: IKT kao instrument za poboljšanje zapošljivosti Pedro Aguilera, Projektni menadžer, Esplai, Španija • Programi za unapređenje e‐veština i poboljšanje zapošljivosti ranjivih grupa u Srbiji Ivan Stojilović, Menadžer IAN Telecentra, IAN Međunarodna mreža pomoći 13:30 – 14:15 Koktel ručak 14:15 – 15:30 Kroz umrežavanje i partnerstva ka digitalnoj inkluziji Moderator: Ivan Stojilović • Telecentre Europe mreža Gabriela Barna, Gabriela Barna, Predsednica Upravnog odbora mreže Telecentar Evropa • UK Digitalni šampion i partnerstvo sa privrednim sektorom Ian Clifford, Šef sektora za politike i poslovni razvoj UK online centres i kopredsedavajući mrežom Telecentri Evrope • Umrežavanjem do e‐inkluzije: Saradnja javne uprave i organizacija civilnog društva Šef odseka za informaciono društvo, Sekretarijat za telekomunikacije i informaciono društvo vlade Katalonije U okviru projekta “Jačanje dijaloga između civilnog društva
Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, a vodi Delegacija
Evropske unije u Republici Srbiji
• Strategije umrežavanja i stvaranja partnerstava Hose Manuel Pérez, Šef IT odseka za međunarodne projekte, Esplai, Španija • Medijska pismenost za 21. vek Žarko Čižmar, Telecantar Zagreb, Hrvatska 15:30 – 15:45 Pauza za kafu 15:45 – 17:00 Novi telecentri ‐ Biblioteke, škole, lokalne samouprave kao novi telecentri Moderator: Žarko Čižmar • Biblioteke, osobe sa invaliditetom i digitalna inkluzija:ostvarenja i perspektive Srbije Dragana Milanović, Narodna Biblioteka Srbije • Projekat "Biblioteke za inovacije" Kestutis Juskevicius, “Martynas Mazvydas” Narodna Biblioteka Litvanije 9:00 ‐ 10:30 • Potencijali biblioteka kao E – tačaka (program IT inkluzije 65+) Mirko Marković, Savetnik za specijalne programe i projekte, Biblioteka grada Beograda • Conecta Joven projekat: Podrška građanima u školama Virginia Pareja Vallina, Projektni menadžer, Esplai, Španija
2. dan ‐ sreda, 25. maj Microsoft dan povezivanja sa organizacijama civilnog društva Sesija je namenjena organizacijama civilnog društva. Majkrosoft će predstaviti: •
Šta sve Microsoft može da uradi za NVO sektor •
Kako da vodite organizaciju uz pomoć Microsoft alata •
Kako unaprediti komunikaciju sa ciljnom javnošću 10:30 ‐ 10:45 Pauza za kafu 10:45 – 12:00 IKT i grupe u riziku od digitalne isključenosti Moderator: Žarko Čižmar • Inkluzivni Internet: Obuka socijalnih radnika koji rade sa grupama u riziku Sven Weber, Projektni menadžer, Stiftung Digitale Chancen (Fondacija Digitalne mogućnosti), Nemačka • IKT u zatvoru: Osnaživanje osoba u zatvorenim institucijama Virginia Pereja Vallina, Projektni menadžer, Esplai, Španija • Rominet ‐ osnaživanje romskih žena u oblasti IKT Pedro Aguilera Cortes, Projektni menadžer, Esplai, Španija U okviru projekta “Jačanje dijaloga između civilnog društva
Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, a vodi Delegacija
Evropske unije u Republici Srbiji
• Efekti IKT edukacije na ranjive grupe Ivana Vidaković, Menadžerka Istraživačkog odseka, IAN Međunarodna mreža pomoći • Priča iz života: Polaznik IKT kurseva u IAN Telecentru 12:00 – 13:15 Asistivne tehnologije – tehnologija u službi inkluzivnog društva Moderator: Ivan Stojilović • Asistivne tehnologije i kompjuterska pismenost osoba sa invaliditetom Tamara Blagojević, Koordinator EHO Resursnog centra za osobe sa invaliditetom, Srbija • Digitalna pismenost svih građana i inkluzivno društvo Katarina Milanović, Microsoft Srbija • IKT asistivne tehnologije u obrazovanju osoba oštećenog vida Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović“, Srbija • Razbijanje komunikacionih barijera kod gluvih osoba primenom kompjutera Vaso Obradović, Stručni saradnik, Savez gluvih i nagluvih Srbije • Priča iz života: Polaznik IKT kurseva u IAN Telecentru 13:15 – 14:00 Koktel ručak 14:00 ‐ 15:00 IKT i žene Moderator: Virginia Pareja Vallina • Globalna mreža žena u IKT / Međunarodni dan devojčica u IKT Irena Posin, Pomoćnik ministra, Sektor za Evropske integracije, Republika Srbija • Digitalna inkluzija u službi žena Jasmina Stanić, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, Srbija • Osnaživanje žena kroz IKT Gordana Stankov Stojilović, Programski menadžer, IAN Međunarodna mreža pomoći • Priča iz života: Polaznica IKT kurseva u IAN Telecentru 15:00 – 15:15 Pauza za kafu 15:15 – 16:00 IKT – motor rasta u ruralnim sredinama Moderator: Pedro Aguilera • Španska nacionalna strategija za e‐inkluziju u ruralnim sredinama Almudena García Padilla, Koordinatorka strategije Digitalni građani RED.es, Špansko ministarstvo industrije, turizma i trgovine • Kad kliknu, daleko se ču Dragan Sajić, Regionalni menadžer Centra za razvoj sela MOBA 16:00 – 16:15 Zaključci i zatvaranje konferencije U okviru projekta “Jačanje dijaloga između civilnog društva
Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, a vodi Delegacija
Evropske unije u Republici Srbiji
Download

Preuzmite celokupan program konferencije - IAN-a