VE S
1Syf_Layout 1 02.09.2014 19:59 Page 1
k
Yaşad›ğ›n›z
cek
orunlar çözüleBeydağları
. Geleneksel
Şenlikİmecik Yayla Antalya
leri’ne katılan Başkanı
Belediye
Büyükşehir
rel, yaptığı koMenderes Tü k halkına
eci
nuşmada İm rel, “İmecik
Tü
bir
müjde verdi.
çekten güzel
yaylasında ger lirken yolları
şenlikteyiz. Ge ten yollar
çek
ger
ki
düm
iz.
gör
su bizim işim
bozuk. Yol ve likler öncesine
Gelecek yıl şen ayacağız” haaltl
kadar yolu asf yfa 7’de
Sa
berini verdi.
11
İki kardeşin
ekmek kaderi
giden 17 yaEkmek almaya kız ve 2,5 yaşındaki genç
kardeşi,
ek
erk
i
şındak
pması sootomobil çar
ı kaybetti.
nucu hayatın Omaca’yı
aş
Kazada, Sav
trelerce süaltına alıp me
ç daha sonra
rükleyen ara
kaçtı. 3’te
en
olay yerind
ı ekip, yeni
ırmızı-beyazl
ekete geçti.
sezon için har ve teknik
ulu
Yönetim kur Tesisleaşı
Sub
san
Ha
eri
heyet,
ya geldi, transf
ri’nde bir ara
ı.
masaya yatırd OR’da
Haberi SP
K
DV Dahil)
50 Kuruş (K
k
https://www.facebook.com/akdenizmanset07
e imza ataca
ilk
ir
b
i,
s
Salı
e
14
iy
20
d
AN
ele
24 HAZİR
Büyükşehir B
’
R
A
T
F
i
L
i
‘AC
I
R
A
L
A
R
F
SO
Antalya’nın
dünyaca ünlü
falezleri
çöplükten
geçilmiyor
ABE
R
ÖZEL HABE
R
Çöpü çok k
tuvaleti yo
Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle Falez
2 Parkı’nda organize ettiği kutlamalarda tuvalet sorunu yaşandı
ı, 3 ayların
“11 ayın sultan mazan-ı Şerif, 28 HaRa
rek ayı olan si kalkılacak ilk sahur
ziran Cumarte r. Antalya Büyüklıyo
yemeği ile baş de 1 ay boyunca vasi
şehir Belediye at, huzurlu ve
tandaşların rah mazan geçirmesi için
Ra
eğlenceli bir ırlıkları tamamladı”
haz
gerekli tüm
denildi.
Bin kişiye 1 WC düştü
n parkın ön .
ı temiz gözüke
Bir yan
intileriyle dolu
hesi ise çöp birikterilen ilgisizliBir kilometre ki cep
e gös
Bunun falezler niteliğinde olduğunu
da
ıtı
un
kan
r
luğ
gebire
ğin
uzun
e insanı, “Dalga
eştirileı’nınsöyleyenebölg
drı lefkaları yerl
İnşaat Mühen
Falez 2-Park
çercesin uya özerinde biriken
zler
fale
isleri Odası
an
ine
ceğ
dedi.
içinde bulun
kaldırsınlar”
(İMO) Başp çöplüğü
kanı Cem
falezlerde çö - Tuvalet bulunmuyor
olu
Oğuz, Çevre
ri
ile
nt
bununla da bitiki
r
bir
kla ilgili sıkıntıla kilometre uzunve Şehircilik
ta Par
hazırlanan
laşık bir
Akdeniz
Manşet
Gazetesi
24
miyor. Yak
şurken, park
Bakanlığınca
tuvalet
giren Mendaki parkta çıktı. Parkta gezinüğe
luğu
ürl
yür
ve
orta
tuvalet- Halil FİDAN
yayımladığı
r Yapım Yö- Haziran’da
bulunmadığı ndaşlar, habe“Çocuk ve
kansal Planla ı ve
gelen vata
ri ihtitiye
zaru
art
gibi
’nin
tin oliçin tuvalet sı büyük bir eknetmeliği
yaşlılar
rinde
bu eksikliği
dile
getirmişti.
ama
attı.
nm
yaçların bulu rek tepkilerini dile
eksilerini anl haberi 6’da
maması
’in
sikliktir” diye
Haberi 6’da
Esra ALTUNKES
pki
te
getirdiler.
ise
M. ŞİFA
ÇİÇEK
topluyor
lar
klendi
n
e
r
ı
r
la
ık
ış
Trafik
Park
ve biz
ELH
birbirinden
mazan için sında trafia
R
i,
es
iy
lar ara
ir Beled
Büyükşeh azırlıklar yaptı. Bun astanenin acil
h
h
ç
i
ü
ic
k
ve
çe
a
i
g
var
rd
il
ğı noktala rlık” dağıtımı bile am
tı
ış
k
sı
in
ğ
ta
m
if
ta
l
ı
ci
lığ
zır
“a
ha
de
Şenlik
klamada;
servislerin
li yapılan açı
Konu ile ilgi
en müba-
Akdeniz
Manşe
t
Olumsuzlukklara
‘Hayır diyeen’
yönetmelik
www.akdenizmanset.com.tr
Ak
Ma­dne­niz
­şet
ÖZ
Biz demiştik!
Hayaletler
dernekleşti
ıları bin civaAntalya’da say kat sekrerında olan avu ri
iple
terleri ve kât örgütleme
dernekleşerek ip elaTak
yoluna gitti.
dilerini adliye
ken
rı
manla
çalışan hayasaraylarında
görüyor.
letler olarak
’in haberi 4’te
Fırat ÇİÇEK
https://twitter.com/akdenizmanset
3’te
farklı
trafik ışıklarına
danı’nda bulunan
Cumhuriyet Mey alya Büyükşehir BeleÖzge GÜRÜN
n Ant
bir dizayn vere arın bulunduğu direkleri
diyesi, trafik ışıklKırmızı yanınca ışıkların bude ışıklandırdı. de kırmızıya dönüyor, böylunduğu direklerdaha dikkatli davranıyor.
r
lece sürücüle dile getiren sürücüler, uyMemnuniyetini aşmasını istiyor.
gınl
gulamanın yay
Halil FİDAN
dağıtımları Muratpaşa Belediyesi tarafından organize edilen
Yaklaşık 6 bin kişinin
katıldığı
Acil iftarlık
1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde tuvalet krizi yaşandı. Etkinlik, daha
önce bir haberimize de konu olan Falez 2 Parkı’ndaki büyük bir eksikliği bir
kez daha gözler önüne serdi. 6 bin kişiye 6 seyyar tuvalet yetmeyince tuvaletlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kısa sürede haznesi dolan seyyar tuvaletlerden taşan pis sulardan
dolayı etrafa kötü kokular yayıldı. 3’te
’ne
Belediyelerhazır
Ramazan’a
Antala sayılı gün kala
Ramazan ayın hazırlıklarını tamamler
ya’da belediye ediyesi, bu yıl ilk kez
Bel
ltı
yaa
Ramaladı. Kon
ağı ‘KonKart’la
rine
uygulamaya alac
a ihtiyaç sahiple
zan ayı boyunc ş yapar gibi ihtiyaçlaveri
marketten alış
Ramazan
öncesi
‘hijyen’
uyarısı
k. Kepez
imkanı sunaca
rını karşılama 28 Haziran Cumartesi
Belediyesi ise, Ramazan ayı bogünü başlayacak an Spor Kompleksi
Doğ
yunca Hasan n ayı etkinliklerini geryanında Ramaza Haberi 5’te
çekleştirecek.
esi fırın, pasRamazan ayı öncul satışı yapan
i
tane ve unlu mam
elik denetimlerin
işletmelere yön Belediyesi, son
ltı
artıran Konyaa önemini anlatan
olarak hijyenin afı uyardı. 5’te
broşürlerle esn
i Başyal İşler Daires a Kaunc
Kültür ve Sos
dan 1 ay boy
kanlığı tarafın içerisinde Ramazan
k’ı
likler 28
raalioğlu Par
enlenecek. Şen
Şenlikleri düz martesi günü saat
4 Cu
Haziran 201 lu Ateşi’nin gösteriado
An
bin 500
21.45’te
k. Her gün 4
siyle başlayaca eği dağıtılacak.
kişilik iftar yem hastane acil servismı
Bunun bir kıs ışan sürücülere yönesık
leri, trafikte
Haberi 5’te
lik olacak.
ği
Türel Avrupa Birlilatacak
an
i
iğ
cil
belediye
Bölgeler
Avrupa Birliği ile İlişkikiye
Komitesi Tür bu’nun
Gru
ler Çalışma tısı için Belçilan
top
15’nci
l şehrine
ka’nın Brükseehir Belediye
giden Büyükş res Türel,
nde
Başkanı Me ’ne belediyeliği
Avrupa Bir
. Sayfa 5’te
ciliği anlatacak
Ya­şa­d›­ğ›­n›z­kent­ten­ha­ber­ve­ri­yo­ruz­
Aktaş: Kırtasiye
sektörü zorda
ATSO 28. Grup Meslek Komitesi
A 01
SAYF
Başkanı Hacı
Ahmet
Aktaş, zincir mağazaların ve zaten zor durumda olan
kitap ve kırtasiye sektörünü bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Sayfa 4’te
SARI
‹ KIRMIZI
S‹YAH MAV
Barış için
yürüdüler
ntalya Emek
ve Demokrasi Güçleri
Platformu 1 Eylül
Dünya Barış Günü
nedeniyle yürüyüş
düzenledi. Aydın
Kanza Parkı’ndan
başlayan yürüyüş
Cumhuriyet Meydanı’na kadar
devam etti.
A
Esra ALTUNKES’in
Haberi 4’te
50 Kuruş (KDV Dahil)
03 EYLÜL 2014 Çarşamba
‘Türel’eminnettarız’
Otobüsçüler­Odası­Başkanı­Tüzün,­Başkan­Türel’e­aktarmasız­ulaşım­döne- MAka­dne­ş­neiz
t
mini­başlatmasından­dolayı­minnettar­olduklarını­bildirerek,­“Antalyalının ÖZELHABER
yüzde­80’i­rahatladı.­İkinci­etap­çalışmasında­tamamı­rahatlayacak”­dedi
İkinci etap yolda
‘Çalıştık ve
başardık’
Salı Grubu’nun konuğu olan Ak Parti İl
Başkanı Mustafa Köse, “Antalya’da 96 bin üyemiz vardı. Dört yıl
boyunca çalışarak üye sayımızı 215
bine çıkardık” dedi. Haberi 5’te
tobüsçüler Odası Başkanı Ali Tüzün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e kentte aktarmasız ulaşım dönemini başlatmasından dolayı
teşekkürlerini ileterek, “Yeni sistemle Antalyalılar istediklere yere tek otobüs ile gidebilecek. Antalyalı yüzde 80 rahatlamıştır. İkinci
etap çalışmamızda tamamı
rahatlayacaktır” dedi.
O
Selahattin Tonguç
İn- bin-bekleme
tarih oldu
Menderes Türel’in konuyla
bizzat ilgilendiğini anlatan
Tüzün, “Bu sistemle önceden mağdur olan vatandaşın inEsra ALTUNKES
bin-bekleme yapmadan tek
araçla istediği yere gitmesi sağlandı. Şehrin en önemli noktalarına aktarma olmadan geliyor.
Bu uygulama kırsaldaki vatandaşı rahatlatmıştır” diye konuştu.
Kepez Kart
geliyor
Kepez Belediye Meclisi’nde alınan
karar gereği, Kepezli vatandaşlar çıkaracakları ‘Kepez Kart’ ile rahat
rahat vergi borçlarını ödeyebilecek ve
taksit olanağından yararlanacak. 7’de
Haberi 5’te
Tonguç: Tarih
haklı çıkardı İ
l Özel İdare binasının yıkılması, eski belediye başkanı Selahattin Tonguç’u sevindirdi. Tonguç, “Biz bu binanın zemini çürük diye ruhsat
vermedik. Verseydik bugün bizi mahkemelerde süründürürlerdi. Tarih
bizi haklı çıkardı” dedi.
Haberi 5’te
Sahibinden satılık
az kullanılmış
televizyon kanalı!
Antalya’da Cemil Yavuz isimli bir vatandaş, 25 Ağustos 2014 günü internetten alışveriş sitesi
sahibinden.com’a 750 bin liraya
‘Yayın hayatına devam eden satılık
TV kanalı’ diye ilan verdi.
Şükrü AĞIRMAN’ın haberi 5’te
Başkan
Gencer’e
haksızlık
yapılıyor
Tıklatıcılar
ve Çetin
Osman Budak
M. ŞİFA
ÇİÇEK
3’te
MURAT
SEYİRCİ
4’de
Ak
Ma­dne­niz
­şet
ÖZ
ELH
ABE
R
Kaleiçi’nde
çekici rezaleti!
Kaleiçi’nde bir vatandaş, lüks aracını
Hıdırlık Sokak’a hatalı park etti. Şikayet üzerine gelen trafik ekipleri çekici çağırıldı. Çekici, iddiaya göre
aracı yüklediği sırada araca maddi
zarar verdi.
Fırat ÇİÇEK ‘in haberi 3’te
Finike’ye asfalt
Türel’in ilçelerde verdiği hizmet startı Finike’de devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Finike
İlçesi’nin Hasyurt ve Turunçova mahallelerinde
sathi asfalt kaplama çalışması yaptı. Sayfa 6’da
Piyanonun devleri
Antalya’ya geliyor
Genel sanat yönetmenliğini Gürer Aykal, genel koordinatörlüğünü Seren Akyoldaş’ın yapacağı, Uluslararası Antalya Piyano
Festivali’nde sahne alacak sanatçılar ve program belli oldu
Müzik şehre inecek
Festival kapsamında müzik şehre inecek. Avusturyalı piyanist Alfred Brendel 23 Kasım Pazar günü panele katılacak. ayrıca Alexander Lonquich,
Freddy Kempf, Paul Lewis, Christian Zacharias, Hüseyin Sermet, Herbert
Schuch ustalık sınıfları çalışması gerçekleştirecek. Etkinlikler kapsamında
ritim ve koro atölyeleri, Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle AVM, Kaleiçi ve festival çadırında flashmoblar da gerçekleştirilecek. Haberi 2’de
SAYFA 01
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
2Syf_Layout 1 02.09.2014 19:45 Page 1
Sayfa
2
03 Eylül 2014
Organizasyon
ihalesi açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, konserler,
konserlere gelecek sanatçıların ulaşım
masrafları,
sahne dekorları
ve ses sisteminin kurulması
için 29 Eylül
Pazartesi günü
organizasyon
ihalesine çıkacak. İhale, sayılanların yanı
sıra 11 bin
program broşürü, 4 bin
program kataloğu, 20 bez
afiş, 1500'er
adet festival
davetiyesi, 100
billboard afişi,
40 raket pano
afişi, 10 megalight ve 1500
festival afişi
basım işini de
içeriyor. Kültür
ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek
ihale saat
10.30'da Büyükşehir Belediyesi
Danışmanlar
Ofisi Toplantı
Salonu'nda
başlayacak.
AKTÜEL
ÇARŞAMBA
Yaşadığınız kentten haber veriyoruz
Piyanonun devleri
Antalya’ya geliyor
Genel sanat yönetmenliğini Gürer Aykal, genel koordinatörlüğünü
Seren Akyoldaş’ın yapacağı, Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde sahne alacak sanatçılar ve program belli oldu
Genel sanat yönetmenliğini
Gürer Aykal, genel koordinatörlüğünü Seren Akyoldaş'ın yapacağı, 7- 29 Kasım tarihlerindeki
festivalde, genç yetenekler konseri, Doruk Görkem Tokur ve
Giovanni Nesi'nin Akdeniz prömiyeriyle birlikte 19 konser düzenlenecek. Festival, 7 Kasım
Cuma gecesi Gökhan Aybulus'un
solist olarak yer alacağı, El Sistema İstanbul'un konuk olarak
yer alacağı şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası konseriyle başlayacak.
Cumartesi günü Evren Kutlay ve
İnce Saz'ın 'Osmanlı Sarayında Piyano' konseriyle devam edecek
festivalin ilk haftasında Başar Can
Kıvrak ve Cem Babacan, Alexander Lonquich, Christian Zacharias, Tord Gustavsen sahne
alacak. 18 Kasım Salı günü Fransız şarkıcı ve söz yazarı Adila Sedraia, bilinen adıyla Indila'nın
'Kıtalar arası bir köprü' adlı konseriyle başlayacak ikinci festival
haftası, Emir Gamsızoğlu'nun
'Geveze Piyanist: Müzik ve Sınırlar' konseri, Hüseyin Sermet'in
Türk eserleri resitali, Paul Lewis'in 'Hüzün ve Huzurun buluşması' adıyla gerçekleştireceği
Beethoven resitali, Eliane Elias,
Herbert Schuch ve Gülru Ensari
konserleriyle
tamamlanacak.15'inci Uluslar-
Kırmızı-beyaz
dans gecesi
arası Piyano Festivali'nin kapanış
haftası ise Gürer Aykal yönetiminde solist olarak Hüseyin Sermet'in eşlik edeceği Akdeniz
Filarmoni Orkestrası konseriyle
başlayacak.
Mozart gecesi
24 Kasım Pazartesi gecesi düzenlenecek konserde Mozart çalınacak. Fahir Atakoğlu ve Ara
Dinkjiyan konseriyle devam edecek final haftası, dünyanın en başarılı piyanistleri arasında sayılan
Freddy Kempf'in solist olarak katılacağı Gürer Aykal yönetimin-
deki Akdeniz Filarmoni Orkestrası konseriyle devam edecek.
Kapanış haftasında Kandemir
Basmacıoğlu da festivalde sahne
alacak Festivalin kapanışını, 29
Kasım Cumartesi, 2 erkek üç kız
kardeşten oluşan klasik piyano
topluluğu The 5 Browns yapacak.
Festivalin bu yılki onur konuğu ise
Avusturyalı piyanist Alfred Brendel olacak. Brendel, festivalin
'Müzik Şehre İniyor' bölümünde
23 Kasım Pazar günü panele katılacak. 15'inci Uluslararası Piyano
Festivali'nin bu bölümünde ayrıca
Alexander Lonquich, Freddy
Kempf, Paul Lewis, Christian
Zacharias, Hüseyin Sermet, Herbert Schuch ustalık sınıfları çalışması gerçekleştirecek. İnce Saz,
Tord Gustavsen, Emir Gamsızoğlu, Fahir Atakoğlu, The 5
Browns workshop düzenleneceği
festivalin bu bölümünde Gülru
Ensari, Doruk Görkem Tokur,
Giovanni Nesi, Cem Babacan,
Başar Can Kıvrak ise köy okulları
söyleşileri ve mini performanslar
gerçekleştirecek. Etkinlikler kapsamında ritim ve koro atölyeleri,
Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle
AVM, Kaleiçi ve festival çadırında
flashmob'lar da
gerçekleştirilecek. DHA
ntalya'da sanatsal faaliyetleriyle
adından sıkça söz ettiren FHC
Sahne Sanatları Akademisi,
geçen hafta sonu 30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle 'Kırmızı- Beyaz'
konseptli dans gecesi düzenledi. Akademi öğrencileri ve davetlilerin konsepte uygun giyindiği gecede,
akademinin profesyonel dansçıları ve
eğitmenleri tarafından tango, salsa ve
cha cha gösterileri sunuldu. AKM Balerin Cafe'de gerçekleşen organizasyona, Antalyalı sanatseverlerin ilgisi
yoğundu. FHC Akademi kurucusu ve
dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun, 3
yıldır farklı projelerle Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. DHA
A
Hukukçular buluştu
Artoros’a renkli kapanış
dli yıl açılışı nedeniyle Antalya
Barosu tarafından Rixos
Downtown Otel bahçesinde kokteyl
verildi.Yargı mensuplarını bir araya getiren kokteyle, vali
yardımcıları
Mehmet Kurdoğlu, Serdar
Cevheroğlu,
Cumhuriyet
Başsavcısı İbrahim Bağcı, Adalet Komisyonu
Başkanı Süleyman
Teke, Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Adnan
Tabar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül'ün yanı sıra, çok sayıda hakim,
savcı ve avukat katıldı. Antalya Barosu
Başkanı Alper Tunga Bacanlı ile
A
baro yönetim kurulu üyeleri tarafından
tek tek karşılanan davetliler, otelin
bahçesinde adli yılın açılışını
müzik eşliğinde kutladı.
Davete siyasi partilerden il başkanları ile
belediye başkanlarının katılmaması
dikkati çekti. Adalete
adalet
gerek
Atatürk posterleri
ile Türk bayraklarının
asılı olduğu bahçedeki
kutlamada davetlilerle tek
tek ilgilenen Bacanlı, Türk yargısının son derece ciddi ve de ağır sorunları olduğunu belirtti. Türk yargısına
güvenin son derece ciddi bir yara aldığını savuan Bacanlı, 'Adalete adalet
gerek' sözüne katıldığını söyledi. Yargıya güvenin yüzde 18'in altına düştüğüne dikkati çeken Bacanlı, “Düne
kadar toplumun en güvenilir kurumları
arasında yer alan Türk yargısı çok ciddi
bir darbe almıştır. İnsanlarımız yargıya
güvenmiyor. Ama bir taraftan da haksızlığa, hukuksuzluğa uğradıkları
zaman baroların onların yanlarında olduğunu gördüler. Netice olarak biz
hep beraber el ele vereceğiz. Adalete
olan güveni sağlayacağız" dedi. DHA
SAYFA 02
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
İbradı’da düzenlenen Uluslararası Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı ve
Festivali (ARTOROS), Yörük Ali Konağı’nda düzenlenen resepsiyonla sona erdi
İbradı Belediyesi, Aktivis Sanatçılar Derneği, Ürünlü Sosyal
Yardımlaşma ve Kalkınma
Derneği, Ormana Active'nin
ortak gerçekleştirdiği festivalin kapanışa Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru,
sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, sanatçılar, festival boyunca
yaptıkları tabloların arkasını
imzalayarak destek verenlere
hediye etti. Yine fotoğraf sanatçıları da festivalde çektikleri fotoğrafların yer
aldığı bir sunum
yaptı. ARTOROS
sanatçılarının
festivalde ürettikleri eserlerin
sergilendiği gecedeki, piyona
ve gitar konseri
ilgi gördü.
EXPO 2016
Genel Sekreter
Yardımcısı Zehra
Aşçı, sanatçıların demir
kullanarak yorumladığı temsili anahtarı 'Sanatın Anahtarı' olarak
İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'ya verdi.
Sanat halkla
buluştu
Başkan Küçükkuru
da festivale katkılarından ve yoğun
emeklerinden dolayı
ressam Gülsen Zengin, Şule Özkan, fotoğraf sanatçısı Neslihan
Yazıcılar ile Cenan Uyanusta'ya birer plaket takdim etti. Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru,
İbradı'da son aylarda yaşanan değişimin kültür-sanat faaliyetleriyle doruğa
çıktığını söyledi. ARTOROS'la Toroslar'da sanatı
halkla buluşturduklarını
kaydeden Başkan Küçükkuru, "Sanat sokaklarda, festival alanlarındaki
etkinliklerde halkla iç içe
girdi. Sayenizde tüm sokaklarımızda buram buram
sanat koktu. Biz her zaman
sanat ve sanatçımızın yanında olacağız. Bu etkinliğimiz geleneksel şekilde her
yıl devam edecek" dedi. Başkan Küçükkuru, 5-7 Eylül
arasında düzenlenen Altınbeşik Üzüm Turizm ve Kültür Festivali'nin de duyurusunu
yaparak herkesi davet etti. DHA
3Syf_Layout 1 02.09.2014 19:46 Page 1
Yaşad›ğ›n›z kentten haber veriyoruz
BAŞAK
EVRİM
GÖKÇEN
KALE
MÜJGAN
TALAT
TOLA
TUNCAY
YAĞMUR
Kültür Mah. Kaymak Apt. 12/2 .....................................227 74 05
Yeşilbahçe Mah. 1482 Sk. ............................................324 00 08
Sedir Mah. Vatan Blv. No:34 .......................................345 28 64
K.Karabekir Cad. No:24/2 .............................................237 37 07
Mark Antalya AVM içi ..................................................321 33 53
Yeni Emek Mah. 2575 Sk. No:32/1-2 ...........................325 30 32
Fener Mah. Terra City AVM arkası ............................323 40 23
Akkuyu Mah. Anadolu Cad. 114/A .............................229 00 41
Yenigün Mah. Yunus Emre Cad. .................................316 33 66
ÖNEML‹ TELEFONLAR
Çarşamba 03 EYLÜL 2014
Polis İmdat
Jandarma imdat
Acil Yardım
İtfaiye
Valilik
Büyükşehir BLD.
Akdeniz Manşet Gazetesi 24 Haziran’da yayımladığı haberinde bu eksikliği dile getirmişti
BiZ DEMiŞTiK!
nset.com.tr
www.akdenizma
t
m/akdenizmanse
https://twitter.co
7
/akdenizmanset0
w.facebook.com
Antalyaspor’da
hareketlilik var
E YOL
ENLİKTMuratpaşa
Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle Falez
İ
S
E
D
J
E SU M2ÜParkı’nda organize ettiği kutlamalarda tuvalet sorunu yaşandı
yoruz
ntten haber veri
Yaşad›ğ›n›z ke
çözülecek
> Halil FİDAN
ekip, yeni
ırmızı-beyazlı
ekete geçti.
Muratpaşa Belediyesi tarafında organize edisezon için har
ve teknik
Yönetim kurulu isleTes
aşı
Sub
san
len 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğine
heyet, Ha
transferi
di,
gel
ri’nde bir araya
.
masaya yatırdı R’da
yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Etkinlik, daha
SPO
eri
Hab
önce bir haberimize de konu olan Falez 2
)
hil
Parkı’ndaki büyük bir eksikliği bir kez50 Kuruş (KDV Da
cak
daha gözler önüne diyesi, bir ilke imza ata
2014 Salı
24 HAZİRAN
ele
kşehir ByapılüyüEtkinliğin
Bserdi.
dığı ve yaklaşık bir kilotalya’nın
metrelik uzunluğa
kardeşin Andüfalnyezleracai ünlü
ri çöplükteyonr
sahip Falez 2 Parmekaya gidkaende
geçilmi
17 yaalm
kı’nda tuvalet eksikliği
ya2,5
ve
kız
aki genç
i,
aki erkek kardeş
belediye yetkilileri tasomobil çarpması ti.
bet
u hayatını kay
rafından unutuldu.
’yı
aca
ada, Savaş Om süerce
na alıp metrel
ra
son
Parktaki tuvalet eka
dah
ç
ara
leyen
tı. 3’te
y yerinden kaç
en
sikliğini son anda
in birbirind
Ramazan iç asında trafii,
es
fark eden
Muratpaşa
iy
ayaletler
ed
el
B
. Bunlar ar
üyükşehir
B
Belediyesi,
çareyi
ırlıklar yaptı
nenin acil
erna esaykılarleı binştcivatiilgi çekici haz noktalarda ve üç hasta ı bile var
ğı
seyyar
tuvalet
talya’d
kıştı getir- iftarlık” dağıtım
sekreğin sı
ında olan avukat
tamam
ri
de “acil
islerinAncak
Şenlik hazırlığı açıklamada;
terleri ve kâtiple ütleme
mekte
buldu.
rv
se
örg
rek
leşe
dernek
ilgili yapılan
ile
nu
baKo
ela
ip
, 3 ayların en mü
ÖZEL HABE
yoluna gitti. Tak adliye
6 bin kişiye 6 seyyar
“11 ayın sultanı zan-ı Şerif, 28 Harini
R
ma
manları kendile
hayarek ayı olan Ra kalkılacak ilk sahur
şan
çalı
a
rınd
i
sarayla
ziran Cumartes r. Antalya Büyüktuvalet yetmeyince
üyor.
lıyo
letler olarak gör 4’te
a vayemeği ile baş
haberi
i de 1 ay boyunc
ırat ÇİÇEK’in
şehir Belediyes huzurlu ve
tuvaletlerin önünde
at,
için
tandaşların rah
esi
irm
geç
mazan
ladı”
eğlenceli bir Ra
uzun kuyruklar
Olumsuzluklara
ırlıkları tamam
gerekli tüm haz
Oysa
Akdeniz
Manşet’in
24
Haziran
denildi.
oluştu. Kısa sürede
üken parkın ön .
‘Hayır diyen’
lık dağıtımları - ‘Çöpü
ar
Bir yanı temiz göz
ift
il
eriyle dolu
intil
Ac
birik
2014
tarihinde
yayımlanan
re
çöp
et
cephesi ise
Bir kilom
İşler Dairesi Baş
gösterilen ilgisizlihaznesi dolan seyBunun falezlereniteliğinde olduğunu
Kültür ve Sosyal 1 ay boyunca Kayönetmelikk
ıtı
an
tarafındbaşlıklı
uzunluğundaki ğin birernkan
çok tuvaletti
yok’
haberinde
zan
kanlığı
insanı, “Dalga gedın
içerisinde Rama 28
k’ı
ı’n
söyleye bölge lefkaları yerleştirilerk
Par
lu
Pa
İnşaat Mühen
lioğ
2raa
yar tuvaletlerden
likler
Falez
çercesine uyarı özerinde biriken
enlenecek. Şen saat
isleri Odası
Şenlikleri düz tuvalet
ü
falezler
an
Falez
2
Parkı’nda
olmadığı
dile geine
gün
i
lun
ceğ
rtes
bu
i.
e
ma
Cu
lar” ded
içind
(İMO) Baş
teriHaziran 2014
çöplüğü kaldırsın
taşan pis sulardan
lu Ateşi’nin gös
kanı Cem
or
21.45’te Anado Heetkinliklerde
falezlerde çöp
uy
nm
gün 4 bin 500
tirilmiş
ve
yapılacak
büyük
r
lu
re
bu
.
t
Çev
cak
le
uz,
laya
va
Oğ
siyle baş
.
bitdolayı etrafa kötü
eği dağıtılacak
birikintileri olu- Tu
tılar bununla da
ve Şehircilik
kişilik iftar yem hastane acil servisParkla ilgili sıkınbir kilometre uzunırlanan
mağduriyetin
yaşanabileceği
ı
Bakanlığınca hazn Mee- yazılmıştı.
şurken, parkta miyor. Yakki laşık
Bunun bir kısm
sürücülere yön
şan
parkta tuvalet ta gezinkokular
yayıldı.
sıkı
nda
ikte
ve yürürlüğe gire ım Yöluğu
leri, traf
çıktı. Park
i 5’te
Yap
tuvaletHaber
bulunmadığı orta
Haberde,
yaklaşık
bir
kilometre
uzunlukansal Planlar ve
cak.
ola
şlar, “Çocuk ve
lik
nda
vata
n
gele
artı
tiye
netmeliği’nin
let gibi zaruri ihtitin olyaşlılar için tuva ması büyük bir ek.
eksilerini anlattı eri 6’da
ğundaki
parkta
insanların
tuvalet
ihtiyaçlaı
e
as
’n
yaçların bulunmatepkilerini dile
ği
am
m
rli
hab
ez
’in
Bi
Kep
k.
KES
rek
pa
aca
a ALTUN
ktir” diye
anı sun
Avru
dağları
eleneksel Bey
likecik Yayla Şen a
taly
i’ne katılan An
kanı
Baş
ye
edi
hir Bel
kos Türel, yaptığı
a
a İmecik halkın
ecik
“İm
rel,
Tü
erdi.
el bir
da gerçekten güz
ları
yiz. Gelirken yol
lar
yol
ten
çek
ki ger
işimiz.
Yol ve su bizim esine
önc
k yıl şenlikler
ağız” hayolu asfaltlayac e
7’d
verdi. Sayfa
K
’
R
A
T
F
i
L
i
‘AC
I
R
A
L
A
R
F
SO
Akdeniz
Manşe
t
Çöpü çok
tuvaleti yok
Halil FİDAN
Esr
Parklar
ve biz
M. ŞİFA
ÇİÇEK
3’te
ise tepki
topluyor
sikli
getirdiler.
Haberi 6’da
ÖZEL
HAB
ER
Biz yazmıştık
Belediyeler azır
Ramazan’a h
nklendi
e
r
ı
r
la
ık
ış
ik
f
a
Tr
ılı gün kala AntalRamazan ayına sayırlıklarını tamamhaz
ya’da belediyeler diyesi, bu yıl ilk kez
ladı. Konyaaltı Bele ‘KonKart’la Ramaağı
uygulamaya alac aç sahiplerine
ihtiy
zan ayı boyunca yapar gibi ihtiyaçlamarketten alışveriş
rını karşılama imk Haziran Cumartesi
Belediyesi ise, 28 Ramazan ayı bogünü başlayacak an Spor Kompleksi
yunca Hasan Doğ ayı etkinliklerini gern
yanında Ramaza Haberi 5’te
çekleştirecek.
Türel
cak
belediyeciliği anlata
rını giderecek bir tuvalet bulunmamasına dikkat çekilmişti. Aynı
tarihli haberimizde konuşan vatandaş; “Parkın görüntüsünü bozmayacak şekilde yeraltında tuvalet
ve lavabolar yapılabilirdi. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki bu parkta dolaşmaya
çıkan çocuk ve yaşlılar için tuvalet gibi zaruri ihtiyaçların bulunmaması büyük bir
eksikliktir” demişti.
Bölgeler
Avrupa Birliği ile İlişkiKomitesi Türkiyebu’nun
ler Çalışma Gru için Belçiısı
15’nci toplant şehrine
l
ka’nın Brükse
Belediye
giden Büyükşehir
res Türel,
Başkanı Mende e belediyeiği’n
Birl
upa
Avr
Sayfa 5’te
ciliği anlatacak.
Kaleiçi’nde çekici rezaleti!
lı
trafik ışıklarına fark
danı’nda bulunan
Cumhuriyet Mey lya Büyükşehir BeleÖzge GÜRÜN
Anta
kleri
bir dizayn veren
dire
ğu
ndu
bulu
arın
diyesi, trafik ışıkl ızı yanınca ışıkların bude ışıklandırdı. Kırmkırmızıya dönüyor, böyde
lunduğu direkler a dikkatli davranıyor.
dah
r
cüle
sürü
r, uylece
getiren sürücüle
Memnuniyetini dile masını istiyor.
ınlaş
yayg
gulamanın
Ramazan
öncesi
‘hijyen’
uyarısı
esi fırın, pasRamazan ayı önc satışı yapan
ul
tane ve unlu mam denetimlerini
işletmelere yönelik diyesi, son
Bele
artıran Konyaaltı mini anlatan
olarak hijyenin öneuyardı. 5’te
broşürlerle esnafı
Antalya Kaleiçi’nde çağrılan trafik çekicisinin yüklediği araçta hasar oluştu
Profesöre
soruşturma
SAYFA 01
I
‹ KIRMIZI SAR
S‹YAH MAV
Antalya'da, cumhurbaşkanı seçildiği
halde başbakanlık ve Ak Parti Genel
Başkanlığı görevlerine devam ettiği iddiasıyla Recep Tayyip Erdoğan hakkında cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emekliye
ayrılan hukuk profesörü Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz hakkında, ders verdiği
özel üniversite tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Prof. Dr. Ökçesiz,
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici,
Öğretim Elamanı ve Memur Disiplin
Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 'ö'
bendi uyarınca 'Bilimsel tartışma ve
açıklamalar dışında, yetkili olmadığı
halde basına, haber ajanslarına veya
radyo ve televizyon kurumlarına resmi
konularda bilgi veya demeç vermek'le
suçlandı. Prof. Dr. Ökçesiz'in, hakkındaki suçlamayla ilgili 7 gün içinde yazılı
savunma yapması gerekiyor. DHA
Ölüm şakası
Belediye ile ilgili duyuruları ve ölüm
ilanlarını duyurmak amacıyla Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesi tarafından kullanılan SMS sistemi ile ölü
ilan edilen genç, yakınlarının kendisini
arayarak bilgi vermesi üzerine belediyeye başvurarak yanlışlığı düzelttirdi.
Sahte isim ile yapılan başvuruyu değerlendirmeye alan belediye SMS servisi, saat 15.36’da henüz hayatta olan
ve çalıştığı otele gitmek üzere yolda
olan 25 yaşındaki Ali Koç’u ölü ilan
etti. SMS ile ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları tarafından aranan
Ali Koç, belediyeye gitti. Saat 16.28’de
yeni bir SMS ile Koç'un hayatta olduğu duyurularak bu şakayı yapan kişi
veya kişilerin belirlenerek cezalandırılacağı belirtildi. İHA
> Fırat ÇİÇEK
Olay 29 Ağustos’u
30 Ağustos
2014’e bağlayan gece sabaha
karşı saat 03.15
sıralarında tarihi
Kaleiçi’nin dar
sokaklarıyla
meşhur Kılıçaslan Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre bir
vatandaş, Audi
marka lüks aracını Hıdırlık Sokak’a park etti.
Alkollü olduğu
ileri sürülen araç sahibi şikayet
edilince olay yerine trafik ve asayiş ekipleri çağırıldı. Aracın
önünde, sadece polisler ile başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı
araçlarında kullanılan kırmızımavi renkte yanan sinyal çakar
olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre alkollü
olduğu ileri sürülen araç sürücü,
önce polis olduğunu öne sürdü.
Kimliğini gösteremeyince Başbakanlık görevlisi olduğunu iddia
etti. Polis, gözaltına aldığı araç
sürücüsünün kontak anahtarına
da el koydu.
ÖZEL
HAB
ER
‘Araç çizildi’
tepkisi
çekici çağırıldı. Çekici, trafik sıkışıklığından Mescit Sokak’a kadar
gelebildi. Ardından çekicinin süÇekici sürücüsünün müda- rücüsü, kontak anahtarını aldığı
halesiyle, bir kaza yaşan- otoparka çekilecek aracı çalıştırdı
ması son anda önlendi.
ve bir kaç kez çekiciye yüklemeye
Antalya Emniyet Müdürlü- çalıştı. Bu sırada tüm uyarılara
ğü’nün kaldırım ve yaya
rağmen aracın ön tamponunun
yollarına park eden araç
sürücülerine yönelik çalış- sol bölümünü, çekicinin kenarlaması takdirle karşılandı.
rına çarptı. Araçta maddi hasar
Ancak gözaltına alınan,
oluştu. Çekici sürücüsü, çarpmayı
trafik cezası alan, aracı trafik otoparkına çekilen sü- fark etmediğini ileri sürdü. Araç,
motoru çalışmakta olan çekicinin
rücünün otomobiline
üstüne üstlük bir de hasar üstünde olduğu halde, çekici süverilmiş olması, olay bölgesindeki Balıkpazarı Fırı- rücüsü polislerle evrak işlemlerini tamamlamaya başladı. Bu
nı’nda çay içerek
yaşananları seyredenlerce sırada Road House Bar isimli
tepkiyle karşılandı.
mekandan alkollü bir vatandaş,
barın önünde beklemekte olan
çekiciye binerek çekiciyi hareket ettirdi.
Olay yerine, Tunahan Çekici Hizmetleri’ne ait
Araç hasar gördü
: 155
: 156
: 112
: 110
: 243 97 91
:249 50 00
3
Muratpaşa BLD.
: 323 56 11
Kepez Belediyesi
:310 58 58
Konyaaltı Belediyesi
: 259 09 26
Devlet Hastanesi
: 249 44 00
Atatürk D. Hastanesi : 345 45 50
Tıp Fakültesi Hastanesi : 249 60 00
Başkan Gencer’e
haksızlık yapılıyor
den aday oldu ve başkanlık
Sakın yanlış anlaşılmasın.
koltuğuna ikinci kez oturdu.
Başkan Gültekin Gencer’i
Gencer kongrede takımın
savunmak gibi bir niyetim
küme düşmesinde sorumluyok.
luğu bulunduğunu belirtip
Avukatı da değilim.
Geçtiğimiz sezon kendisini camiadan özür diledi. Sonrasında kolları sıvadı ve takımı
en ağır eleştiren gazetecilerin başında geldiğim unutul- yeniden Süper Lig’e çıkarmak için bir yönetim oluşmasın.
turdu. Yönetimi
Eleştirirken hiçbir zaman
özel hayatına girmedim, bel- oluştururken de hayli zorlandı. Kimse elini taşın altına
den aşağı vurmadım.
Eleştirilerim yönetim şekli- koymadı. Birkaç işadamıyla
yükü omuzladı. Yükü omuzneydi.
lamakla kalmadılar, işlerini,
Sezon sonunda takımın
güçlerini, evlerini ihmal ettiküme düşmesiyle eleştirileler. Yeri geldi ellerini ceplerimde haklılık payım da orrine attılar. Üstelik
taya çıktı.
yöneticilerin
Bugün yine
çoğu da Antalaynı şeyleri yayalı olmamasına
parsa yine aynı
rağmen bunu
sertlikte eleştiyaptılar. Fakat
receğim bilinsin
‘Antalyalıyım’
istiyorum.
diye ortaya çıAncak yiğidi
kanlar yönetime
öldürürken
ağır hakarethakkını da teslerde bulunulim etmek gereyor, eleştiriyor,
kir.
yerden yere vuBilindiği
üzere [email protected] ruyor.
Beyler, Genpor küme düşcer’i
sevmeyebitükten sonra
lirsiniz. Şahsına saygı da
olağanüstü kongreye gitti.
Başkan Gencer aday çıkması gösteremeyebilirsiniz. Ancak
Antalyaspor başkanına herhalinde çekileceğini dukes saygı göstermek zorunyurdu. Kongre günü Antaldadır. Oturduğu koltuk
yaspor Vakfı ve Antalyaspor
büyük bir camiayı temsil etDerneği başta olmak üzere
Gencer’i destekleyince yeni- tiği için bunu yapmalısınız.
M. Şifa ÇİÇEK
Ameliyat olmazsa
ayağı kesilecek
Antalya’da doğuştan
kalça çıkığı hastası 13 yaşındaki Hakan
Erdal, sağlıklı şekilde
yürüyeceği
günlerin
hayalini
kuruyor.
Kepez ‘de
ailesiyle
oturan
Hakan Erdal'a
3 günlükken doğuştan omuriliğin
kese şeklinde dışa doğru
çıkması teşhisi konuldu. Geçirdiği ameliyat sonrası bu rahatsızlığından kurtulan Hakan
Erdal'da bu kez doğuştan kalça
çıkığı tespit edildi. Sağ ayak bileği de geriye doğru dönük
olan Hakan, 4 yaşına kadar sürünerek hayatını sürdürmeye
çalışırken, uzun ve zorlu ameliyatlar sonunda ayağa kalkmayı
başardı. Sağ ayak bileği ameliyatla düzeltilen Hakan, ayağını
sürüyerek de olsa yürümeye
başladı. Oğlunun durumunu
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na da iletmesine rağmen bir çözüm bulamadığını
kaydeden Erhan Erdal,
“Doktorlar son
ameliyatların ardından Hakan'ın
sağlıklı şekilde
yürüyebileceğini belirtti.
Sadece ayağında 1 santim kısalık
kalacağını,
onun da sağlığını etkilemeyeceğini, ameliyat
olmazsa ayağının
kesilebileceğini söylüyor. SGK masrafları karşılamasına rağmen ameliyatlar için
ayrıca 35-40 bin TL istediler"
dedi. İHA Balkon hırsızları yakalandı
uratpaşa ve Konyaaltı’nda
son günlerde gerçekleşen
evden hırsızlık olaylarını
soruşturan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye
aldı. Hırsızlık olaylarının balkon
ve pencerelerden girilerek gerçekleştiğini tespit eden Asayiş
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri, şüphelilerin
M
SAYFA 03
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
daha önce birçok suçtan kayıtları bulunan Ş.F.K. ile Ş.K. olduğunu belirledi. Önceki gün
Toros Mahallesi'ndeki bir eve
girdikleri sırada vatandaşların
fark etmesi sonucu ihbar edilen
iki şüpheli, otomobille kaçmak
isterken yakalandı. 2 şüpheli
gözaltına alınırken, otomobilde
bulunan ve çalıntı olduğu anlaşı-
lan 2 LCD televizyon, 2 kol
saati, 1 dizüstü bilgisayar, 1 elektronik fırın ve ünlü markaya ait
1 ayakkabıya el konuldu. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında Ş.F.K.'nın asker firarisi
olduğu anlaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Ş.F.K. ve Ş.K., çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı. DHA
4Syf_Layout 1 02.09.2014 19:47 Page 1
Sayfa
4
03 Eylül 2014
EKONOMİ
ÇARŞAMBA
Yaşadığınız kentten haber veriyoruz
Tıklatıcılar ve
Çetin Osman Budak
Antalya’da önemli bir top- bu da bizim gerçeğimiz.
Daha önce girişimlerimiz
lantı gerçekleşti. Haber deoldu ancak başarı bulamadık.
nince akla gelen Antalya’nın
Ancak Çetin Osman Budak
önde gelen haber siteleri ve
Antalya ticaretinin başındaki bu konuda bir ışık oldu. Galiba birleşme umudu doğdu.
ismin buluşması gerçekleşti.
Ancak bu konuda ATSO
Antalya Ticaret ve Sanayi
bünyesindeki komisyona da
Odası Başkanı Çetin Osman
Budak ile internet haber site- iş düşüyor. Gerçi böyle bir
komisyon yok ancak, gazetelerinin yetkililerinin katıldığı
lerin ve ajansların bulunduğu
toplantıda internet medyası
komisyon çalışmalara değer
ele alındı.
katabilir.
İnternet medyası adına
İnternet medyasının en
önemli bir toplantıydı. Asbüyük sorunu 200 lira veren
lında yapılmak istenen interherkesin hazır paket bir
net medyasının sorunlarının
haber sitesi
konuşulması
açabilmesi.
değil, ATSO taİnternet yarafından internet
sası ile meslemedyasına nasıl
ğin
bakıldığı ve soru
tanımlanması
cevap şeklinde
ve devlet desAntalya gündeteği, bu tarz
minin ele alınsitelerin yok
masıydı.
olmasının da
Elbet dertli
önünü açacak
insanlar bir
gibi. İnternet
araya gelince
medyasının
dertler konuşuAntalya ölçelur. Bu toplanğinde kazanç
tıda da internet
elde etmesi
medyasının dertbirleşme ve
leri konuşuldu.
internet yasaHaber için intersından geçinet medyasının
önemsendiği,
[email protected] yor.
Kısaca
reklam için ise
toplantının
tercih edilmediği
paylaşıldı. Maalesef bu bizim özeti şu. Sanayi şehirlerinde
güçlü bir medya var. Çünkü
gerçeğimiz.
Diğer konuşulan ise gaze- reklama bütçe ayrılıyor. Kültürü olan şehirlerde medya
tecilerin özgür olmadığı,
güçlü demokrasilerde gazete- güçleniyor, çünkü yereline
sahip çıkan yerel düşünceli
cilere karışılmadığıydı. Asbir kültür, bu sonucu doğurulına bakarsanız ben kendi
yor. Kozmopolit yapıdaki
kanallarımda bu güne kadar
özel sektörden aldığım yayın- Antalya bu konuda sınıfta
kalıyor. İlçelerde yerel medya
lama eleştirisini, devlet ve siokunuyor, il bazında yaygın
yaset arenasından hiç
basın reklam bütçesini toplualmadım. Rahatsız olunan
yor.
her haber, herkes tarafından
Buradan ATSO Başkanı
eleştirilebiliyor, yayınlanmaÇetin Osman Budak’a teşekması ya da yayılmaması için
her şey yapılabiliyor. Biz top- kür etmek gerekir. Sadece internet medyasını toplamak
lum olarak demokrasiyi bilbir risk. Eminim diğer gazemiyoruz. Toplum bir kere
telerden, günlük gazete olkendi hakkında kötüleyici
dukları halde biz neden
haber yapılmasını istemiyor.
Toplantıdaki hükümet karşıtı çağırılmadık diye sitem gelbir algı, toplantının kalitesini miştir. Ben bu adımı beğendim. Bu bir pozitif ayrımcılık.
de eksilere indirdi. Sonuçta
internet yasası, eleştirilen in- Bırakın para kazanmayan
sanlar tarafından çıkartılıyor. tıklamacılara da bu kadar pozitif ayrımcılık olsun.
Toplantıdan çıkan diğer
Kazasız ve cezasız günler
bir sonuç da internet medyadileğiyle.
sının birlik olamaması. Evet
Seyir
Defteri
Kırtasiye sektörü zorda
ATSO 28. Grup Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ahmet Aktaş, zincir mağazaların ve
zaten zor durumda olan kitap ve kırtasiye sektörünü bitirme noktasına getirdiğini söyledi
ntalya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) 28.Meslek Komitesi (kırtasiye,
fotoğraf ve tercümanlık hizmetleri) Ağustos Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirdi. 28. Grup
Meslek Komitesi Başkanı Hacı
Ahmet Aktaş başkanlığında bir
araya gelen komite üyeleri, yaklaşan eğitim ve öğretim sezonu öncesinde yapılacak çalışmalar
üzerine görüştüler. Toplantıda
yaklaşan 2014-2015 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kaliteli
kırtasiye ürünlerinin tüketiciye en
iyi şekilde ulaştırılması adına
neler yapılabileceğini görüşen komite üyeleri, kitap ve kırtasiye
ürünlerine ilişkin reklam ve satış
politikası oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere karar aldı.
Toplantıda, reklam çalışmalarında, kaliteli kırtasiye ürünleri
alış verişinin bu işi profesyonelce
A
Murat SEYİRCİ
Aktaş, “Halkımızdan gerek
kendileri, gerekse çocuklarının
kullanımı için aldıkları kırtasiye
ürünlerinin yalnızca fiyatına
değil, kaliteli olmasına, fonksiyonelliğine, sağlık için sorun teşkil
edip etmediğine, özellikle çocuk-
Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu 1 Eylül Dünya Barış
Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Aydın Kanza Parkı’ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti
> Esra ALTUNKES
Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu yönetimi
Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması
yaptı. HDP İl Başkanı
Şemsettin Kalay, basın
açıklamasını okudu.
Kalay, dünyanın birçok
yerinde yaşanmakta
olan çatışmaların savaşlar ve şiddetin insanlığın geleceğini tehdit
ettiğini söyledi. Şemsettin Kalay, dünya halklarının baş düşmanı ABD
ve diğer emperyalist
güçlerin önce Afganistan, Irak, arkasından da
Suriye’de
enerji kaynaklarına
ve yollarına sahip
olmak için
her tür
oyunu oynadığını
ifade ederek,
“Şimdiyse Irak'ta
Ezidilerin kutsal kenti
Şengal'de tam bir insanlık
dramı yaşanıyor” dedi.
Kalay, “IŞİD çetelerinin yaptıklarını dünya adeta seyrediyor.
34,6 milyon ile Türkiye’nin en büyük
müşteri grubunu yöneten Turkcell,
memnuniyette de zirvede yer alıyor.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde son sekiz
yıldır aralıksız birincilik
elde eden Turkcell;
uluslararası alanlarda
da yüzlerce ödül kazandı. Sadece 2014 yılında, Türkiye’nin en
büyük müşteri yönetim
merkezi olan Turkcell
Global Bilgi ile ‘Avrupa’nın en iyi çağrı
merkezi’ unvanını elde eden Turkcell,
son beş yılda, iki kez ‘dünyanın en iyi
çağrı merkezi’, bir kez de ‘en iyi müşteri deneyimi’ ödüllerinin sahibi oldu.
Haber Merkezi
Zincir mağazalar
yok ediyor
Barış yürüyüşü
Dünya seyrediyor
Turkcell zirvede
yapan sektör mensuplarından yapılmasının önemi konusuna
vurgu yapılması fikri üzerine mutabakata varıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Meslek
Komite Başkanı Hacı Ahmet
Aktaş, "2014-2015 eğitim sezonu
önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu dönemde doğal olarak
kırtasiye ürünlerine yoğun talep
oluyor” dedi.
lar için güvenlik riski oluşturup
oluşturmadığına da dikkat etmelerini bekliyoruz. Alelade bir yerden yalnızca fiyatı dikkate
alınarak alınmış ürünlerin bu
hassasiyetleri ne kadar gözettiklerini halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi. Zincir mağazaların
ve pazarcılar zaten zor durumda
olan kitap ve kırtasiye sektörünü
bitirme noktasına getirdiğini belirten Aktaş, “Halkımızın okul
sezonu öncesinde kitap ve kırtasiye ihtiyacını kendi bölgesindeki
cadde esnafından karşılamasının
kırtasiyecilik sektöründe profesyonelce bu işi yapan, esnaf kültürünü benimsemiş üyelerimizin
devamlılığı için son derece önemlidir. Halkımızdan kendilerinin,
çocuklarının sağlığı ve sektördeki
kalitenin sürdürülebilmesi için bu
duyarlılıkları gözetmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. İHA
Özel yurtlarda
yoğun mesai
Halil FİDAN
kdeniz Üniversitesi’nde kayıt işlemleri
sürerken, özel yurtlar
ise açtıkları stantlarla kayıt
yapmaya gelen öğrencileri
ikna etmeye çalışıyor. Nerdeyse her fakültenin girişinde stant açan özel
yurtlar, barınma ihtiyacı
için öğrencilere çeşitli alternatifler sunuyor. Üniversiteye gelen öğrenciler ise
yoğun bir broşür bombardımanına maruz kalıyor. Özel
yurtların öğrencileri ikna
çabaları havaalanında, şehirlerarası otobüs terminalinde de sürüyor.
A
Ortadoğu halklarının bir diğer
katili İsrail ise Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. 1
Eylül Dünya Barış Günü
dolayısı ile ülkemizin
her köşesinde barışa
dair çağrılarımızı haykırıyor barış çığlıklarımızı Ortadoğu
halklarının barışı ve
kardeşliği için yükseltiyoruz” dedi. Ellerinde ‘Emperyalizme,
IŞİD çetelerine, Ortadoğu'da kadınlar katlediliyor
IŞİD'tiniz mi?’ pankartı taşıyan grup 1 Eylül Dünya Barış
Günü'ne sloganlarıyla destek
verdi. Basın açıklamasının ardından şiir ve müzik dinletileri
ile Dünya Barış Günü kutlamaları devam etti.
Turizmin Oscar’ı
Sunis Kumköy’ün
Alaiye’ye çifte kalite ödülü
lanya'da faaliyet gösteren
Alaiye Otelleri'nin bünyesindeki 5 yıldızlı Alaiye
Resort SPA Hotel ve 4 yıldızlı
Alaiye Kleopatra Hotel, internetten satış yapan dünyanın en
büyük tur operatörlerinden Holiday Check'in müşteri anketleriyle belirlediği 2014 yılı Quality
Selection (kalite seçimi) ödülünü kazandı. Şirket bünyesindeki 2 otelin de '2014 Quality
Selection' ödülünü kazanması
dolayısıyla çifte mutluluk yaşadıklarını söyleyen Alaiye Resort
SPA Hotel Genel Müdürü Selim
Soylu, bu ödülü art arda 4'üncü
kez aldıklarını belirtti. DHA
A
SAYFA 04
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
Dünyanın dört bir yanındaki
turistik işletmeler için
önem taşıyan 'Holidaycheck Tavsiye Edilen Kaliteli
Otel' ödülü Sunis Kumköy
Beach Otel'e verildi. Uluslararası alanda en çok tıklanan turizm internet portalı
olan ve yılda 25 milyon kişinin ziyaret ettiği 'Holidaycheck', ziyaretçilerin
kullandığı oylarla belirlenen turizm ödüllerini açıkladı. 'Tavsiye Edilen Kaliteli
Otel 2014' ödülüne layık
görülen Sunis Kumköy
Beach, daha önceleri de
birçok defa aynı ödülü almayı başarmıştı. Sunis
Kumköy Beach Resort Spa
Genel Müdürü Levent Şen,
misafir memnuniyeti, diğer
tatilcilere tavsiye edilmesi
gibi kriterlerle belirlenen
Holidaycheck ödüllerini
toplamaktan mutlu olduklarını söyledi. DHA
5Syf_Layout 1 02.09.2014 20:00 Page 1
03 Eylül 2014
5
Sayfa
GÜNCEL
ÇARŞAMBA
‘Türel’e minnettarız’
Yaşadığınız kentten haber veriyoruz
‘Çalıştık ve
başardık’
Salı Sanayici ve İşadamları Grubu, bu hafta Ak
Parti İl Başkanı Av. Mustafa Köse’yi konuk etti.
Yaklaşık 4 yıl önce bu göreve gelen Köse görev
süreci ve Antalya ile ilgili işadamlarıyla keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdi. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda
Ak Parti İl Başkanı Mustafa Köse, işadamlarına
başkanlık serüvenini, seçim sürecinde yaşadıklarını, siyasetin zorluklarını yaşadığı anekdotlarla
anlattı. Köse, nihai amacının Allahın rızasını kazanmak olduğunu, halka hizmet ederek bunu
sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Göreve geldiğinde Ak Parti’nin Antalya’da 96 bin üyesi olduğunu dört yıl boyunca çalışarak üye sayılarını 215
bine çıkardıklarını ifade eden Köse, Antalya'da siyaset yapmanın zor olduğunu belirtti. Antalya’da
farklı partiler arasında farklı dengelerin olduğunu söyleyen Köse,“Bizim anlayışımız birlik ve
beraberlik üzerine. Eskiden beri partide olan eskilerin kırgın küskün herkesin gönlünü
alarak hepsini bir araya getirdik. Bu sayede Antalya’da üye sayımızı 215 bine çıkardık. Ak Parti,
sürekli anket yaptıran bir parti. Gezi olaylarında
7 gün boyunca il başkanlığımız kuşatma altında
kaldı, binamızı 3 bin kişi taşladı. Zor günler, gerginlikler yaşandı. Bizim gençlik kollarını sürekli
bir gerginlik çıkmasın diye zapt ettik. Gezi’den üç
ay önce biz Ak Parti olarak 6 puan önde idik, Gezi’den üç ay sonra 5 puan geri düştük. Sonra öğrendim ki puan 11 puanmış böyle zor bir ortamda
seçime girdik. Başarılı olduk. Netice itibariyle
güçlü bir seçim süreci geçirdik” dedi.
Haber Merkezi
Otobüsçüler Odası Başkanı Tüzün, Başkan Türel’e aktarmasız ulaşım dönemini başlatmasından dolayı minnettar olduklarını bildirerek, “Antalyalının
yüzde 80’i rahatladı. İkinci etap çalışmasında tamamı rahatlayacak” dedi
> Esra ALTUNKES
Otobüsçüler Oda Başkanı Ali
Tüzün, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ulaşım dönemi ile ilgili yeni yapılan
düzenleme ile ilgili açıklamalarda
bulunarak, Aktarmasız ulaşım dönemi uygulamasından vatandaşın memnun kaldığını
aktardı. Ali Tüzün yeni
düzenleme ile bütün
vatandaşların Antalya’nın kırsal kesiminden merkeze,
hastanelere, otogara aktarmasız bir şekilde ulaştığını anlatarak, “Büyükşehir belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
(UKOME) kararıyla güzergahların
tamamında düzenleme yaptı. Antalyalı ve esnafım adına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel’e teşekkür ediyorum. Yapılan uygulama ile Antalyalı vatandaşların yüzde 80'i aktarmasız
ulaşımla kentin doğusundan batısına ulaşabilmektedir. Önceden ol-
duğu gibi vatandaş iki ya da, üç
araç değiştirmek zorunda kalınmayacak” dedi.
Türel bizzat ilgilendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in konuyla bizzat ilgilendiğini anlatan Tüzün,
“Artık Çakırlar’dan
gelen
araç
merkeze
kadar
devam ediyor.
Güzergâhlar düzeldi. Yurtpınar’da
yaşayan vatandaşımız
şehre gelmek için sıkıntı
çekiyordu. Aksu’da başka araca
binip çarşıya geliyordu. Pınarlı,
Sinan Mahallesi, Altınova gibi mahalleler de yaşayan vatandaşımız
sıkıntı içerisindeydi. Vatandaş inbin -bekleme yapmadan tek araçla
istediği yere gitmesi sağlandı. Şeh-
ÖZEL HABER
rin en önemli noktalarına aktarma
olmadan geliyor. Bu uygulama kırsaldaki vatandaşı rahatlatmıştır”
diye konuştu.
Y›l: 14
Say›:
3653
GÜNLÜK
BA⁄IMSIZ
S‹YAS‹
GAZETE
03 Eylül 2014
‹mtiyaz Sahibi
Akdeniz Manşet Gazetecilik
Matba.Tan. Rek. Men. Tur.
Hiz. San. ve Tic. Ltd.Şti. Ad›na
Derya ÇİÇEK
Sorumlu Yaz› ‹şleri Müdürü
Tüzel Kişi
Temsilcisi
Mehmet Şifa ÇİÇEK Murat Ç‹ÇEK
Genel Yay›n Yönetmeni
Zehra VARLI
Hukuk
Dan›şmanlar›
Av. Adil B‹NGÖL
Av. Erhan TURAN
Serik Temsilcisi
Mehmet AKKOCA
İr­ti­bat­Ad­re­si:­­Ta­hıl­pa­za­r›­Mah.­466.­Sok.­Ç›­ra­ğan­­Mob.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sa­ra­y›­Üze­ri­Kat:5­D:­6-7­AN­TAL­YA
Tel­&­Fax­­­­­­­:­0242.248­00­99­-­248­66­31
E-ma­il ­­­­­­­­­­­:man­se­tak­de­[email protected]­
Ku­ru­luş ­­­­­­­­­:19­Ma­y›s­2001
Ba­s›l­d›­ğ›­Yer­­­: Ars­lan­Gü­ney­do­ğu­Ga­ze­te­ci­lik.­Ye­ni­göl
mah.­ye­ni­göl­cad.­no:90­Mer­kez­/ AN­TAL­YA
Antalya ikiye
katlansa taşırız
Antalyalı ve
esnaf rahatladı
Lara, Muratpaşa ve Kundu
bölgesinde ciddi anlamda
ulaşım sıkıntısı olduğunu aktaran Tüzün,
“Kundu bölgesindeki
araçlarımızı otogara,
Konyaaltı bölgesindeki araçlarımızı Sarısu’ya Kadınlar
plajı’nın olduğu bölgeye taşıdık. Uç bölgedeki vatandaşlarımızın
mağdur olmamasını sağılıyoruz.
Bu yeterli değil. Bu ilk etap çalışmamızdı. Yakında ikinci etap çalışmamız olacak. Taleplerimizi
Büyükşehir Belediyesi’ne ileteceğiz. Ortak akılda birleşiyoruz. Antalyalıya elimsizden gelen hizmeti
Depolama alanlarına giderek, şoför
esnafıyla görüştüğünü anlatan
Otobüsçüler Oda Başkanı Tüzün,
“Araçların temizliği ve zaman
kaybı olmadan insanları gidecekleri yere ulaştırmaları konusunda
görüşmeler yapıyoruz. Yeni otogar
depolama alanında kurban kestik
kazasız belasız ulaşımın sağlanması
için şoför arkadaşlarımızla görüştük. Yeni sistemin hem Antalya’mıza hem de şoför arkadaşımıza
hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz”
diye konuştu. Vatandaşın yüzde
20’sininin hala aktarmayı kullandığını anlatan Tüzün, “İkinci etap
çalışmalarımızda aktarmayı kaldıracağız. Araç sayısında sıkıntımız
yok. Antalya ikiye katlansa bile
Antalyalıya hizmet ederiz” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Özel İdare binasına ruhsat vermemişti
Tonguç:
Tarih
CHP 91. yıl
dönümünü haklı çıkardı
kutlayacak
İl Özel İdare binasının yıkılması, eski belediye başkanı Selahattin Tonguç’u sevindirdi. Tonguç, “Biz bu binanın zemini çürük diye ruhsat vermedik. Verseydik bugün bizi mahkemelerde süründürürlerdi. Tarih bizi haklı çıkardı” dedi
Zemin uygun değildi
1973 ile 1980 yılları arasında Antalya'da belediye başkanlığı yapan
Selahattin Tonguç, projesi ve ruhsatı olmayan İl Özel İdare Binası'nın, dönemin valisi Hüseyin
Öğütçen'in talimatıyla inşa ettirildiğini öne sürdü. Ruhsatsız olarak
devlet eliyle inşa edilen kaçak binanın yıkılmasıyla Antalya'nın bir
ayıptan kurtarıldığını söyleyen
Tonguç, "Kanunlara en başta uyması gereken kamu kurumlarıdır.
Biz bu binaya ruhsat vermedik.
Buna rağmen kanun dışı inşa
edildi. Ruhsat vermememizin nedenleri vardı. Her şeyden önce bu
binanın altında boşluk vardı.
Zemin, yüksek bir binanın inşa
edilmesine elverişli değildi"
dedi. Ayrıca mülkiyetle ilgili sıkıntılar olduğunu da aktaran Tonguç,
"Örneğin binanın arsasının 800
metrekaresi belediyeye aitti. Bizim
belediye başkanlığı yaptığımız dönemde falezlerde kayma da tespit
edilmişti. Biz böyle yüksek bir binanın yükünü zeminin kaldıramayacağını söylemiştik. Bütün
bunlara rağmen bu bina kaçak inşa
edildi. Yılar sonra da bu binada
çökmeler başlayınca 'buna ruhsatı
kim verdi' diye sormaya başladılar.
Oysa ne ruhsatı ne de projesi
Sahibinden
az kullanılmış
satılık
televizyon
kanalı!
> Şükrü AĞIRMAN
ürkiye’de bu da oldu. Antalya’da bir TV kanalını, alışveriş
sitesi sahibinden.com’da satılığa çıkardılarCemil Yavuz isimli bir kişi,
sahibinden.com sitesine Antalya’dan
‘Yayın hayatına devam eden satılık TV
kanalı’ diye ilan verdi. http://www.sahibinden.com/ilan/emlak-isyeri-devrenyayin-hayatina-devam-eden-satilik-tv-ka
nali-176802552/detay linkinde yer alan
ilan, siteye 176802552 ilan numarasıyla
kaydedildi. 25 Ağustos 2014 günü verildiği görülen ilanda, televizyon kanalının
fiyatı, 750 bin lira olarak belirlendi.
İlanda satılık TV kanalının Antalya’da
Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde
olduğu belirtildi. TV kanalının satış ilanında emlak tipinin devren işyeri, büyüklüğünün 150 metrekare, ısıtma
türünün klima, satışının ise sahibinden
olduğu, takas durumunun ise olmadığı
görülüyor. Antalya’da bir TV kanalının
satışa çıktığına dair iddialar İstanbul
medyasına da yansıdı. Antalya’da faal
olan Kanal VİP, ART, faal olmayan
Kanal 07 ile Kanal Bir olmak üzere 4 tv
frekansı bulunuyor. İlanı gören bir çok
kişinin, faal olan kanalların yöneticileriyle TV kanallarının satılık olup olmadığını görüştüğü, faal olan kanalların
yöneticilerinin ise ‘satılık’ olmadıklarını
açıkladıkları öğrenildi.
T
Selahattin Tonguç
CHP’nin kuruluş yıldönümü coşkusu, bu yıl
Konyaaltı’nda yaşanacak. Konserleriyle halk şöleni şekline dönüşecek CHP 91’inci kuruluş yıldönümü etkinliğinin bu yılki adresi, Uncalı’daki
23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı olacak. CHP
Antalya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada
parti il yönetimi, 9 Eylül günü gerçekleşecek partinin 91'inci kuruluş yıldönümünü halkla birlikte
coşkuyla kutlayabilme adına kolları sıvadı. Yönetim kurulu bununla ilgili ilk olarak bir etkinlik komitesi oluşturdu. İl başkan yardımcıları Bahadır
Manyaslıoğlu, Şükran Akkaya, Hülya Ece ve
Mahmut Aba'dan oluşan bu komite, bu yılki kutlamaların bu kez Konyaaltı ilçesinde gerçekleşmesi yönünde karar aldı. CHP Antalya Örgütü,
91'inci kuruluş yıldönümünü Uncalı semtindeki
23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda kutlama
kararı aldı. DHA
vermeye çalışıyoruz. Antalya ve
esnaf rahatladı” dedi.
vardı. Biz bu binaya ruhsat vermedik. Bizden sonra da veren olmamış. Eğer o binaya ruhsat vermiş
olsaydık, bugün bizi mahkeme kapılarında süründürürlerdi. Tarih
bizi haklı çıkardı" diye konuştu.
Yeşil alan olmalı
Benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için bu alana bir daha yüksek bir bina inşa edilmemesi
gerektiğini anlatan Tonguç, şöyle
konuştu: “Bu binanın yıkılmasına
sevindim. Keşke hiç yapılmasaydı.
Biz yapılmaması için çok direndik.
Bu binaya ruhsat vermedik, mühürledik. 1980 yılında askeri darbeyle görevden alınınca bizim
yapabileceğimiz bir şey kalmadı.
İnşa edildiği dönemde Antalya'nın
en yüksek binası olan İl Özel İdare
binasının yerinde eskiden iki katlı
bir Antalya evi vardı. Kaleiçi'ndeki
evler gibiydi. Bu evi yıkıp üzerine
bu binayı dikmişlerdi. Bu binanın
olduğu yer Antalya'nın iç kesimine
hava sirkülasyonu sağlayan bir yerdir. Ayrıca o bölgede yüksek katlı
hiçbir binaya bir daha izin verilmemeli. Yıkılan binanın arsası da
yeşil alan olarak bırakılmalı. Kadınyarı'nın olduğu bu bölgeden
Büklüdere'ye uzanan hava koridorunun önü kapatılmamalı. Ayrıca
falezler kayıyor. Bugün yeni bir
yüksek katlı bina inşaa etseler,
önümüzdeki süreçte yine benzer
olaylar yaşanır." DHA
Trafiğe kapalı müşteriye açık
Halil FİDAN
Abonelik Bedeli : 3 Ayl›k 67,50 TL
6 Ayl›k 125,00 TL
1 Y›ll›k 250,00 TL
Antalya Şarampol Caddesi’nde bulunan bir esnaf
trafiğe kapattığı yola masa ve sandalye atarak açık
havada hizmet veriyor. Antalya’da esnafın cadde,
kaldırım işgaline şimdi de tali yollar eklendi. Antalya’da bir esnafın 109’uncu sokağı Şarampol
Caddesi’ne bağlayan yolun sağ şeridini masa ve
Akdeniz Manşet Gazetesi Bas›n Meslek
‹lkelerine uymaya söz vermiştir.
Yerel süreli yay›nd›r
SAYFA 05
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
sandalye bırakmak suretiyle işgal edildiği iddia
edildi. Yola belli aralıklarla ‘park yapılmaz’ yazılı
işaret levhaları koyan esnaf, araçların girmesine
izin vermediği yere masa ve sandalye koyarak lokanta hizmeti veriyor. Duruma tepkili olan vatandaş, “Kaldırımları geçtik, yolların bile işgal
edildiği bir döneme girdik” diyor.
6Syf_Layout 1 02.09.2014 19:47 Page 1
Sayfa
6
03 Eylül 2014
BÖLGE
ÇARŞAMBA
Yaşadığınız kentten haber veriyoruz
Yabancılar Meclisi’nde
Çavuşoğlu sevinci
Çavuşoğlu’nun
bakanlığını
kutladılar
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ahmet Davutoğlu’dan boşalan
Dışişleri Bakanlığına getirilmesi, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi’nde sevinçle karşılandı
Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların, 22 ülkeden 40 üyeyle
temsil edildiği Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, aylık
toplantısını yaptı. Abdullah Karaoğlu başkanlığındaki toplantıda meclis üyelerinin raporları
görüşülerek, Türkiye'deki siyasi
tablo değerlendirildi. Meclis
Başkanı Karaoğlu, toplantıda
Türkiye'nin son günlerdeki siyasi tablosunu paylaştıklarını
söyledi. Siyasi tablonun Alanya'nın lehine olduğunu ve
bunun mutluluğunu kentte yaşayan Yeni Alanyalıların da ya-
şadığını belirten Karaoğlu,
"Alanya'nın evladı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan Dışişleri
Bakanlığı'na geçişinden Yeni
Alanyalılar Meclisi de çok
mutlu oldu. Yabancılar Meclisi
sadece Alanya'nın değil, Türkiye'nin de tek yabancılar meclisidir. Dolayısıyla Türkiye'nin ve
Alanya'nın dünyaya açılan vitrininde böyle kişilerin bu konuma gelmesi bizleri oldukça
mutlu etti. Alanyalıların kendilerinden çok büyük beklentileri
var" dedi. DHA
Büyükşehir’den
Finike’ye
asfalt
Kanalizasyon hatları
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilçelerde verdiği hizmet
startı Finike’de devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Finike İlçesi’nin Hasyurt ve Turunçova mahallelerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaptı
temizleniyor
Turizm bölgelerindeki
kanalizasyon sorunlarına
eğilen Antalya Su ve
Atıksu İdaresi (ASAT)
Manavgat Şube Müdürlüğü, Ilıca'nın Kumköy
mevkisinde kanalizasyon
hatları temizliğine başladı. Antalya Büyükşehir
Belediyesi Manavgat Koordinatörü Ömer Şahin,
ASAT'ın bölge halkının
şikayetlerini dikkate alarak Ilıca'da kanalizasyon
hatlarını temizlediğini
söyledi. Manavgat bölgesinin öncelikli gelir alanının turizm olduğunu
anımsatan Şahin, "Özellikle kanalizasyon hatlarında yaşanan sıkıntılar ve
başlayacak olan yağmur
mevsimi dikkate alındığında ASAT Manavgat
Şube Müdürlüğü, halihazırda kanalizasyon hatlarının bakım onarım ve
temizlik işine başlamıştır.
Bu kapsamda ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilen
vidanjör ile ilk olarak
Ilıca Mahallesi'nde kanalizasyon hat temizliği
devam etmektedir" diye
konuştu. DHA
Su faturaları
bu ay geliyor
Serik’de, yeni Büyükşehir Yasası ile ASAT’a geçen
içme suyu düzenlemeleri sebebiyle yaklaşık 6 aydır
gönderilmeyen su faturalarının bu ay geleceği ve faturalara 5, 6 taksit yapılacağı belirtildi. Serik Belediyesi'nde dün yapılan Eylül ayı meclis toplantısında
Antalya Büyükşehir Serik Koordinatörü Ramazan
Etli, meclis üyelerine içme suyu faturaları ile ilgili
bilgi verdi. Etli, ASAT'ın Serik'te çalışmalarını tamamladığını, içme suyu faturalarının abonelere bu
ay içerisinde ulaşacağını söyledi. DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla ilçelerde yapılan asfalt çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor. Finike’nin Hasyurt ve Turunçova
mahallelerine 15 kilometre asfalt çalışması yapılacak. İlk
etapta 7 kilometresi tamamlanan asfalt çalışmalarının kalan
kısımlarında, çalışmalar yoğun
bir şekilde devam ediyor. Hasyut ve Turunçova mahallesi sakinleri yollarının asfaltla
kavuşmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel’e teşekkür etti. Finike’de
yapılan asfalt çalışmasını Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve
Büyükşehir Belediyesi Finike
Koordinatörü Necati Bahçeci,
yerinde inceledi.
yesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Finike’ye
yapılması gereken birçok hizmet
var, bunu da hep beraber, bir
araya gelerek başarabileceğimizi
biliyorum. İlçemize yapılan yol
çalışmaları ve diğer hizmetler
için Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e teşekkür ederim.” Finike İlçe
Koordinatörü Necati Bahçeci
ise, “Altyapı çalışmalarından
dolayı asfalt çalışmasına gecikme oldu. Altyapının tamamlandığı noktalarda asfalt
çalışmaları yapılıyor. Ekipler,
Hasyurt ve Turunçova mahallelerimize çalışma yapıyor. Asfalt
çalışmalarımız devam edecek”
dedi. Haber Merkezi
Çalışmalar
devam edecek
Yine aşırı hız kazası
Hüseyin Can Çelik'in kullandığı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp bir başka otomobile çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı
K
SAYFA 06
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Menderes Türel’in talimatıyla Fatih Bulvarı’nı
Korkuteli’ne yakışır hale getiriyor.
Korkuteli Fatih Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmalarının tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bulvarın
kaldırımlarını da yeniliyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel’in
Korkuteli’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşlar Fatih Bulvarı’na
sıcak asfalt kaplanmasını istemişti.
Başkan Türel’in talimatıyla harekete
geçen Büyükşehir ekipleri, Antalya’ya
ulaşımı sağlayan Fatih Bulvarı’nı kısa
sürede sıcak asfaltla kaplayarak, ulaşıma açmıştı. Büyükşehir Belediyesi,
çalışmalarda 3 bin 500 ton sıcak asfalt
kullanmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfaltlama çalışmalarını tamamladığı Fatih
Bulvarı’nın kaldırımlarını da yeniliyor.
Engelli geçişleri ve görme engelliler
için takip taşları da yerleştirilen kaldırımlara kırmızı parke taşları döşeniyor.
Ağaçlara
büyük hassasiyet
Fatih Bulvarı’ndaki çalışmalarda toplam
20 bin metrekare parke taşı, 10 bin
metretül bordür kullanılması hesaplanıyor. Vatandaşların gölgede yürüyebilmesi için kaldırımlara 10 metre arayla
ağaç dikiliyor. Aydınlatma direklerini
de monte edildiği bulvar ışıl ışıl olacak.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri,
bulvarın eksik kalan 500 metrelik yağmur suyu kanalını da tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu kanal
çalışmaları üzerinde yer alan ağaçlar
için büyük hassasiyet gösterdi. Yaklaşık
15 ağaç, Büyükşehir Belediyesi’nin
ağaç sökme aracıyla bulundukları yerden alınarak, başka bir yere dikilmek
üzere Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Haber Merkezi
Sarnıç tepesi
çimlendiriliyor
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı teşekkür
eden Finike Belediye
Başkanı Kaan Osman
Sarıoğlu ise şöyle konuştu: “ Finike Beledi-
aza, dün saat 13.00 sıralarında Metin
Kasapoğlu Caddesi'nde meydana
geldi. Hüseyin Can Çelik'in kullandığı
07 BKZ 83 plakalı otomobil, aşırı hız ve
dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Refüje
çıkan araç önce palmiye ağacına çarptı, ardından karşı şeritten gelen Yadigar Kuru'nun kullandığı 07 DY 076 plakalı
otomobille çarpışıp takla attı. Kazada sürücü Hüseyin Can Çelik ile yanındaki kişi
Korkuteli’ne
Büyükşehir eli
araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye
ekipleri, Çelik ve diğer yaralıyı kısa sürede
kurtardı. 2 yaralı ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürülürken,
diğer otomobilin sürücüsü Kuru da üçüncü
bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis
kazanın ardından kullanılamaz hale gelen
her iki aracı yoldan çektirirken, hasar gören
park halindeki araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
DHA
Kumluca ilçesinde içerisinde hayvanat
bahçesinin de bulunduğu Sarnıç Tepesi
piknik ve mesire alanında Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çimlendirme çalışmaları
başlatıldı. Belediye olarak Sarnıç Tepesi’nin çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarını başlattıklarını ifade eden
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya,
“Belediye ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları
mesire ve piknik alanında bakım çalışması başlattık. Bu çalışmalarda öncelikle
yaklaşık 10 bin metre kare alanda topraklama, sulama sistemi ve tesviye çalışması yapılacak. Ardından gölge ve çam
ibrelerine dayanıklı çim ekimi gerçekleştirilecek” dedi. Çim ekimi sonrası çimlerin gelişmesi için, çimlendirilmiş
bölgenin yaklaşık bir ay süreyle vatandaşların kullanımına kapatılacağını kaydeden Başkan Çetinkaya, çalışmalar
sonunda Sarnıç Tepesi’nin daha güzel bir
görünüme kavuşacağını bildirdi. İHA
7Syf_Layout 1 02.09.2014 19:48 Page 1
03 Eylül 2014
ÇARŞAMBA
Kepez Kart geliyor
Onlara
engel
yok
ürkiye Dağcılık Federasyonu
(TDF) Antalya İl Temsilciliği,
Akdeniz Dağcılık ve
Doğa Sporları Kulübü
(ADDK) ve Toroslar Doğa Sporları
Kulübü Derneği
işbirliğiyle Antalya'dan 4'ü
kadın 10
görme engellinin aralarında
olduğu toplam
27 kişi, Ağrı Dağı'na tırmandı, 8
görme engelli zirveye çıkmayı başardı.
'Görülmeyen Zirve Zaferi' sloganıyla 22 Ağustos Cuma günü
başlayan tırmanış, 25
Ağustos Pazartesi günü
tamamlandı. Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa
Belediyesi ile Doğubeyazıt Kaymakamlığı ve
OTI Holding'in ulaşım,
çadır gibi destek sağladığı gruptaki görme engellilerin Ağrı Dağı
zirvesine tırmanışına,
ADDK Başkanı Muharrem Koç rehberlik etti.
Bu tırmanışın bir ilk olduğuna dikkati çeken
Koç, "Görme engellilerin imkan verildiğinde
her engeli aşabilecekleri
mesajını vermek istedik.
Bu tırmanış yalnızca
sportif yönüyle ele alınmamalı. Görme engellilerin yapamayacağı şey
olmadığını ortaya koyduk. Görme engellilerin
gözleri görmüyor ama
gönül gözleri, beyin ve
kulaklarıyla duyduklarını unutmuyorlar" dedi.
T
7
Sayfa
GÜNCEL
Yaşadığınız kentten haber veriyoruz
Kepez Belediye Meclisi’nde alınan karar gereği, Kepezli
vatandaşlar çıkaracakları ‘Kepez Kart’ ile rahat rahat vergi
borçlarını ödeyebilecek ve taksit olanağından yararlanacak
Görme engelli grupta yer alan Kamil
Çam, İsmail Sabancı, Huriye Çetintaş, Yasemin Akça, Merve
Demir, Turgay Çarıkoğlu, Salih Duymaz
ve Recep Gür, rehberleri Muharrem
Koç ve beraberindeki sporcularla Ağrı
Dağı'nın 5137
metrelik zirvesine çıkmayı başardı. Gruptaki
diğer görme engelliler Ayşe Karatepe
ve Selçuk Özdemir ile
dört dağcı ise 4200 metreye kadar çıkabildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
görme engellilerin zirve
tırmanışını belgesel olarak hazırlayacak. OTİ
Holding de bu tırmanışı
kitaplaştıracak. ADDK
Başkanı Muharrem Koç,
zirve yolculuğunu şöyle
anlattı: "Doğubeyazıt'tan
2200'e kadar araçla gittik.
2200'den sonra yürümeye
başladık. 5 saatte 3200'e
vardık. 3200'de bir gece
çadırda kamp kurduk. Ertesi sabah 4200'e kadar
yürüdük. O da yaklaşık
5.5 saat sürdü. Zirveye
varışımız 6 saat sürdü.
Ondan sonra 4800'de
kramponları taktık. Buzullarda ilk kez kramponları takan görme
engelliler hiç zorlanmadan zirveye kadar yürüdü.
Zirveye 10 metre kala
herkes el ele tutuşup hep
birlikte aynı anda zirveye
koştuk. 30 saniye sonra
fırtına koptu. Bir dakika
geç çıkmış olsak zirve fotoğrafı dahi
çektiremezdik." DHA
Türkiye’nin en
yüksek dağı
Ağrı’nın 5137
metrelik zirvesine ‘Görülmeyen zirve zaferi’
sloganıyla düzenlenen tırmanışta, 8
görme engelli
zirveye ulaşmayı başardı
Kepez Belediyesi 01Eylül 2014 olağan
Meclis toplantısı, gerçekleşti. 2014
Eylül ayı olağan meclis gündeminde ek
maddelerle birlikte 26 madde oy birliğiyle onaylandı. Görüşülen maddeler
arasında var olan, “Kepez Kart” logolu
kredi kartı projesi de, Kepez’deki vatandaşların daha rahat vergi borçlarını
ödeyebilmesi ve taksit olanağından yararlanabilmesi için Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü’ye tam yetki
verdi. “Kepez Kart” sayesinde, Emlak,
çevre temizlik, ilan reklam ve diğer
vergilerin ödemelerinin ve takip işlemlerini kolaylaştıracak, istenirse tüm bu
vergi ve ödemelerin taksitli olarak
ödenmesini sağlayacak.
İndirimler ve
taksit imkanı
Kepez Kart” programına üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde vatandaşlarımız, indirim, taksit, nakit puan,
ek madde olarak gündeme alınan
Şafak mahallesi 4259 sokağa, Turgut
Reis Ortaokulunda öğretmenlik yaptığı
dönemde kalp krizi sonucu hayatını
kaybeden Azem Akkaya’nın ismi verildi. Haber Merkezi
Türkiye’nin kültürel
zenginliği Kepez’de
Kepez Belediyesi, 11 ayrı yörenin folklor kültürünü buluşturduğu Ulusal Halk Dansları
Festivali, Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu’nda, Latif Doğan konseriyle tamamlandı
Kepez Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği ve 3 gün süren
Ulusal Halk Dansları Festivali, Arif Nihat
Asya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen gece ile sona erdi. 11 ayrı
yörenin folklor kültürünü
buluşturduğu Ulusal
Halk Dansları Festivali ve Latif
Doğan konserine, Kepez Belediye Başkanı
Hakan Tütüncü, Eşi Ayşe
Tütüncü,
Kepez Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa
Özsoy, Kepez Belediyesi Meclis Üyeleri
ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Türkiye'nin değişik
yörelerinden sundukları halk danslarından sonra, sahne alan Latif Doğan sevilen parçalarıyla Arif Nihat Asya Açık
Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce Antalya’lıya unutulmaz bir gece yaşattı.
Barış için şarkılar söylendi
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Eylül
Dünya Barış Günü kutlamaları kapsamında
düzenlediği “Barış için Sanat” etkinliğinde
Akdeniz’den barış ezgileri yükseldi. Barış
Korteji ile başlayan etkinlik, barış şarkılarının
yer aldığı konser ile devam etti. Konserde
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,
YannisRitsos’a ait Barış şiiri eşliğinde şarkılar
söyledi. Sivil toplum kuruluşları, meslek odası
temsilcileri, Bulgaristan, Romanya, Bosna
Hersek, Gürcistan’dan gelen dansçıların ve
Muratpaşalıların katıldığı Barış Korteji alkış-
kampanya avantajlarından yararlanmasını, esnafımızın gelirinin artmasını
sağlayacak. Vatandaşlarımız belediye
tesis ve hizmetlerinden indirimli olarak
yararlanacak. Kepez Belediyesi’nin 01
Eylül 2014 olağan Meclis toplantısında,
lar eşliğinde Üçkapılar’dan Falez 2 Park’a yürüdü. Falez 2 Parkı’nda Akdeniz manzarası
eşliğinde başlayan Barış Konseri’nde ilk olarak Dr. Mohammed Raouf yönetimindeki
Antalya Keman Topluluğu sahne aldı. Antalya Keman Topluluğu sergilediği performansla yoğun ilgi topladı. Konser devam
ederken YannisRitsos’a ait Barış şiirini okuyarak sahneye çıkan Başkan Uysal, Fabrika
Kızı, Adımız Miskindir Bizim, Akrebin Gözleri, Kiziroğlu, Gülmek için Yaratılmış isimli
şarkıları seslendirdi. Haber Merkezi
Başkan başarı diledi
Başkan Tütüncü konuşmasına söyle devam
etti; “Ulusal halk oyunları festivalimizi,
Kepezimizin tamamına hakim
olacak güzel bir festival haline getirmenin bugün ilk
adımını atıyoruz. Festivaller ve kültürel etkinlikler bizim kendi
kültürel dinamiklerimizden elde ettiğimiz o güzellikleri
barındırdığı ölçüde
bir üst yapıya sahiptir. Önümüzdeki yıl
çok daha kapsamlı bir
biçimde meddahıyla,
karagözüyle, orta oyunuyla, hoca Nasrettiniyle
Türkiye’nin 81 vilayetindeki
kültürel zenginlikleri Antalya’da,
Kepez’imizde sergileyeceğiz.” Gecenin sonunda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Halk oyunları ekiplerine ve Latif
Doğan’a şilt vererek, başarılar diledi.
Haber Merkezi
Döşemealtı’da
kurslar
sona erdi
Döşemealtı Belediyesi, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Gençlik Hizmetleri Spor İlçe
Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Yaz Kurslar sona
erdi.Toplam 714 öğrencinin
13 farklı branşta eğitim aldığı
kurs sonunda katılımcılara
sertifikalarını Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç
takdim etti. 2 Ay süren Döşemealtı Yaz Kurslarının sonunda öğrencilere eğitim
veren eğitmen ve antrenörlere
plaket verilirken, kurs gören
öğrencilere sertifika
verildi.''Yaz Kursları Bitiş'' törenine Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Gültekin
Acar, Gençlik Hizmetleri
Spor İlçe Müdürü Ali Eryılmaz,döşemealtı Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Mahir Tayaz
ile çok sayıda veli katıldı.
Haber Merkezi
SAYFA 07
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
8Syf_Layout 1 02.09.2014 19:48 Page 1
10 gitti 13 geldi
Yeni sezona Karşıyaka
beraberliğiyle başlayan
Antalyaspor’da 10
oyuncuyla yollar
ayrılırken, 13 yeni
oyuncuyla ise sözleşme imzalandı
Arif Şahin
Serkan Atak
03 Eylül 2014 Çarşamba
Gidenler
PTT
Gelenler
1. Lig'de mücadele eden
Antalyaspor,
transfer sezonunu 13 futbolcuyla anlaşma yaparak
tamamladı. Geçen sezon
takımda yer alan 10 futbolcu ile yollarını ayıran
Antalyaspor, yeni kadrosuyla sezona 'Süper Lig' hedefiyle başladı. Transfer
döneminde aralarında
Semih Şentürk, Hakan Arıkan, Giray, Tita, Koray,
Musa'nın da yer aldığı 10
futbolcuyla yollarını ayıran Antalyaspor, genç
futbolcuların yanı sıra,
Süper Lig tecrübesi olan
sporcularla kadrosunu
güçlendirdi.
Antalyaspor'un bu sezon transfer ettiği
futbolcular ise şöyle: “Arif Şahiner
(Samsunspor), Sakıp Aytaç (Tavşanlı
Linyitspor), Adem Alkaşi (Boluspor),
Serkan Atak (Ankaraspor),
Murat Sözgelmez (Balıkesirspor), Gökhan Karadeniz ile Şahin
Aygüneş (Trabzonspor), Öner Kandemir (Denizlispor),
Önder Turacı ile
Sezer Badur
Tita
(Urfaspor),
Oğuz Mataracı
ile Metincan Cici
(Fenerbahçe), Berk İsmail
Ünsal (Galatasaray)" DHA
Musa Nizam
YÖNETiM DE
‘SUPER’ DEDi
Alanyaspor’da
son gün bombası
Alanyaspor, transferin son gününde Konyaspor’dan Tomas Borek, Altay’dan da
Alihan Kublas’ı renklerine kattı
PTT 1. Lig’e 3-0'lık Manisaspor galibiyetiyle başlayan
Albimo
Alanyaspor, transferin son
gününde
kadrosuna
Torku
Konyaspor'dan Çek
futbolcu Tomas
Borek ve Altay'dan
Alihan Kubalas'ı dahil
etti. Tomas Borek geçen sezon
Torku Konyaspor formasıyla
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3
gol kaydetti. Geçen sezon ba-
şında Tokatspor'dan Altay'a transfer olan
savunma oyuncusu 23 yaşındaki Alihan
Kubalas ise,
Süper Lig takımlarından
Gençlerbirliği, Eskişehirspor,
Bursaspor ve Balıkesirspor'un da
transfer listesinde yer
alıyordu. Daha önce Anadolu Üsküdar, Sivasspor ve Tokatspor'da forma giyen Alihan
Kubalas, geçen sezon Altay formasıyla 28 maçta 5 gol attı. DHA
Antalyaspor’da Teknik Direktör Engin Korukır’dan sonra yönetim kurulu da hedefini Süper Lig olarak belirledi. İkinci başkan Aygün,
“Takımın başarısı için herkesin elini taşın altına koyması gerekir” dedi
Taraftar desteği şart
Antalyaspor'u ayakları yere basan,
kendi geliriyle başarı elde eden bir
takım haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Antalyaspor İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu
Mehmet Aygün, takımın yeniden
Süper Lig'e çıkması için taraftar desteğine ihtiyacı olduklarını dile getirdi.
Aygün, şehrin takımı kucaklamasını ve
küslüklerin sona ermesini talep etti.
Kocaeli-Sakarya
örneği
Aygün, “Hedefimiz
Süper Lig'e yeniden
yükselmek. Takımın başarısı için herkesin elini taşın altına atması, yardımcı
olması gerekiyor. Yoksa sonumuz Kocaelispor, Sakaryaspor gibi kötü olur"
diye konuştu. Antalyaspor’da daha
önce Teknik Direktör Engin Korukır,
“Hedef Süper Lig” demesine rağmen,
yönetim kurulu böyle bir söylemi dillendirmiyordu.
Kasım ÇİÇEK
Antalyaspor’a
yeni golcü
Antalyaspor, Trabzonspor'un golcü futbolcusu
Gökhan Karadeniz ile 1 yıllığına anlaştı. Transferin
son saatlerinde varılan anlaşma ile Trabzon'da yapılan
imza töreni ile 24 yaşındaki tecrübeli futbolcu kırımızı
beyazlı takıma imzayı attı. Antalyaspor'un forvet mevkiindeki sıkıntısını Gökhan Karadeniz ile çözdü.
Raketler
zafer
için
vurdu
Passolig sezona
sıkıntılı başladı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Talat Taşdemir Tenis Akademisi'nde yapılan Zafer Kupası Tenis Turnuvası ile kutlandı.
TT 1. Lig'de mücadele eden
Antalyaspor'un taraftarları,
takımı desteklemek için gittikleri Karşıyaka deplasmanında
Yeni Buca Stadı'na, Passolig kartı
olmasına rağmen girememekten
yakındı. Grup 1966 lideri Yılmaz
Yıldız, Passolig kartı olan 150
kadar arkadaşının gişede yaşanan
sistem sorunu nedeniyle stada giremediğini belirtti. Passolig kartlarına gişede maç ücreti
yüklemesi
yapılamadığını
ifade eden
Yıldız, taraftarın
mağduriyeti-
P
nin giderilmesi için kulüp yönetiminin de gerekli girişimleri yapmasını istedi. Yıldız, “Passolig
kartı olmayanların maçlara giremeyeceği duyuruldu. Arkadaşlarımız da günler öncesinden
Passolig kartlarını aldı. Gişede
maç ücreti yüklemeleri gecikince
görevli sistemin ağırlaştığını söyledi, daha sonra da ortadan kayboldu. 1000
kilometre yol
giden arkadaşlarımız maça
giremedi"
diye konuştu.
DHA
Türk Maarif Koleji
tarafından düzenlenen
turnuvaya, 100'ün üzerinde tenisçi katıldı. 15
gün süren turnuva, tek
bayanlar, tek erkekler,
çift erkekler ve mix kategorilerinde yapıldı.
Turnuva sonunda dereceye girenlere kupaları verildi. Turnuvada
dereceye girenler şunlar: Tek Bayanlar: 1-
SAYFA 08
S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI
Müşerref Çelik, 2- Sıdıka Öksüz, Tek Erkekler: 1- Can Kurt, 2Mustafa Kocabıyık, Çift
Erkekler: 1- Osman Boğatur- Deniz Yıldız, 2Harun İsmail ÇiftçiSalih Alagöz, Mix: 1Canan Güngör- Alaaddin Kürkçü, 2- Sevgi Özgüler- Mustafa
Özgüler, Teşvik: Alperen Taşdemir. DHA
Yelkencilerden anlamlı yarış
Zafer Kupası Yelken Yarışları, 30-31
Ağustos tarihlerinde Antalya Setur Marina’da yapıldı. Optimist, Laser ve Yat kategorilerinde yapılan yarışlara 17 tekne
ile 50 sporcu katıldı. Antalya Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Tarkan
Tüzken'in de izlediği yarışlar sonunda de-
receye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Tarkan Tüzken, “Gençlerin yelken sporunda yetenekli
olduklarını biliyorum. Her yıl Zafer Bayramı'na yakışır yarış düzenliyoruz. Bu anlamlı günde başarıyı zaferle taçlandırmak
önemli ve gurur verici" dedi. DHA
Download

Tonguç: Tarih haklı çıkardı