RASPORED LEKARA MRTVOZORNIKA ZA MESEC FEBRUAR 2015.
DATUM
01.01. nedelja
02.01. ponedeljak
03.01. utorak
04.01. sreda
05.01. četvrtak
06.01. petak
07.01. subota
08.01. nedelja
09.01. ponedeljak
10.01. utorak
11.01. sreda
12.01. četvrtak
13.01. petak
14.01. subota
15.01. nedelja
16.01. ponedeljak
17.01. utorak
18.01. sreda
19.01. četvrtak
20.01. petak
21.01. subota
22.01. nedelja
23.01. ponedeljak
24.01. utorak
25.01. sreda
26.01. četvrtak
27.01. petak
28.01. subota
IME LEKARA
Dr Ana Kasap
Dr Dragan Sretić
Dr Nenad Tutuš
Dr Tonka Periškić
Dr Snežana Holcer- Vukelić
Dr Dejan Spasić
Dr Ana Kasap
Dr Nenad Tutuš
Dr Tonka Periškić
Dr Snežana Holcer- Vukelić
Dr Dejan Spasić
Dr Dragan Sretić
Dr Nenad Tutuš
Dr Tonka Periškić
Dr Snežana Holcer- Vukelić
Dr Dejan Spasić
Dr Dragan Sretić
Dr Nenad Tutuš
Dr Tonka Periškić
Dr Snežana Holcer- Vukelić
Dr Ana Kasap
Dr Dejan Spasić
Dr Ana Kasap
Dr Tonka Periškić
Dr Nenad Tutuš
Dr Dejan Spasić
Dr Dragan Sretić
Dr Ana Kasap
BROJ TELEFONA
061 712 20 05
062 72 02 44
066 00 20 95
063 111 96 97
062 898 75 15
064 26 98 717
061 712 20 05
066 00 20 95
063 111 96 97
062 898 75 15
064 26 98 717
062 72 02 44
066 00 20 95
063 111 96 97
062 898 75 15
064 26 98 717
062 72 02 44
066 00 20 95
063 111 96 97
062 898 75 15
061 712 20 05
064 26 98 717
061 712 20 05
063 111 96 97
066 00 20 95
064 26 98 717
064 26 98 717
061 712 20 05
NAPOMENA: Lekari dežuraju kao mrtvozornici od 07 h tog dana, kada su na spisku, do
07 h sledećeg dana. Mole se građani da po mogućnosti uvek lično nazovu lekara radi
dogovora (tačna adresa...). U slučaju bilo kakvog nesporazuma, nazvati lekara
koordinatora na broj telefona: 063/1119697
Download

RASPORED LEKARA MRTVOZORNIKA ZA MESEC FEBRUAR