RASPORED PREDAVANJA ZA ZIMSKI SEMESTAR
ŠKOLSKE 2014/15. GODINE - LEPOSAVIĆ
I GODINA ( I SEMESTAR )
DAN
PREDMET
PREDAVAČ
VREME
MESTO
PONEDELJAK
UTORAK
Anatomija (T)
Anatomija (V)
Opšta antropomotorika (V)
Opšta antropomotorika (T)
Van. prof. dr Branimir Mekić
Van. prof. dr Branimir Mekić
11:30-13:30 Učionica
13:30-15:45 Učionica
11:00-12:30
Sala
16:00-19:30 Učionica
SREDA
Metodologija istraživanja u fiz. kul. (T)
Metodologija istraživanja u fiz. kul. (V)
Prof. dr Dragan popović
Ass. Vladimir Savić
11:30-12:15
12:15-16:45
ČETVRTAK
PETAK
Učionica
Učionica
RASPORED PREDAVANJA ZA ZIMSKI SEMESTAR
ŠKOLSKE 2014/15. GODINE - LEPOSAVIĆ
II GODINA ( III SEMESTAR )
DAN
PREDMET
PREDAVAČ
VREME
MESTO
10:00-12:15
12:15-13:00
12:15-13:00
13:00-15:15
Učionica
Učionica
Učionica
Učionica
PONEDELJAK
Biomehanika (T)
Biomehanika (V)
Fiziologija sa fiziologijom sporta (V)
Fiziologija sa fiziologijom sporta (T)
UTORAK
Biologija (T)
Van. prof. dr Biljana Vitošević
10:00-13:00
Učionica
Prof. dr Evagelia Boli
Doc. dr Hadži Miloš Vidaković
Van. prof. dr Ljubiša Lilić
Van. prof. dr Ljubiša Lilić
10:00-11:30
SREDA
Sociologija sa sociologijom sporta (T)
Izborni: Skijaško trčanje (T)
Izborni: Mali fudbal (V)
Izborni: Mali fudbal (T)
Učionica
Učionica
Sala
Učionica
ČETVRTAK
PETAK
RASPORED PREDAVANJA ZA ZIMSKI SEMESTAR
ŠKOLSKE 2014/15. GODINE - LEPOSAVIĆ
III GODINA ( V SEMESTAR )
DAN
PREDMET
PREDAVAČ
VREME
MESTO
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Rukomet (V)
Rukomet (T)
Izborni: Akrobatika (V)
Izborni: Akrobatika (T)
Izborni: RSG (T)
Izborni: RSG (V)
Smučanje (T)
Ass. Igor Ilić
Doc. dr Hadži Saša Ilić
Doc. dr Hadži Saša Ilić
Doc. dr Hadži Saša Ilić
10:00-11:30
14:00-15:30
11:30-13:00
15:30-17:00
Sala
Učionica
Sala
Učionica
Doc. dr Hadži Miloš Vidaković
11:00-12:30
Učionica
Atletika (T)
Atletika (V)
Van. prof. dr Rade Stefanović
Van. prof. dr Rade Stefanović
10:00-13:00
13:00-15:15
Učionica
Teren
RASPORED PREDAVANJA ZA ZIMSKI SEMESTAR
ŠKOLSKE 2014/15. GODINE - LEPOSAVIĆ
IV GODINA ( VII SEMESTAR )
DAN
PREDMET
PREDAVAČ
VREME
MESTO
PONEDELJAK
UTORAK
SREDA
Džudo i samoodbrana (V)
Džudo i samoodbrana (T)
Teorija sa istorijom fizičke kulture (T)
Ass. Dragana Mitić
Prof. dr Dragan Popović
Prof. dr Veroljub Stanković
10:00-12:15
12:15-14:30
14:30-16:00
Sala
Učionica
Učionica
ČETVRTAK
Odbojka (T)
Odbojka (V)
Izborni: Rekreacija osob. sa inva. (T)
Izborni: Rekreacija osob. sa inva. (V)
Izborni: Sportovi na vodi (T)
Izborni: Sportovi na vodi (V)
Van. dr Zoran Savić
Ass. Miloš Popović
Van. dr Jadranka kocić
Ass. Miloš Popović
Van. prof. dr Dragan Toskić
Van. prof. dr Dragan Toskić
11:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:15
16:15-18:00
15:30-16:15
16:15-18:00
Učionica
Sala
Učionica
Učionica
Učionica
Sala
PETAK
Košarka (T)
Košarka (V)
Doc. dr Dragana Aleksić
Ass. Sonja Antonijević
09:30-11:00
11:30-13:30
Učionica
Sala
Download

Raspored nastave Osnovne akademske studije 2014/2015