21. října 2014
41 Boskovicko
9 771802 551007
41
ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK
BOSKOVICKA, ROČNÍK XXV
www.boskovicko.cz
k
r
e
g
i
o
n
á
l
n
í
n
o v
i
n
y
Boskovicko
Radnice začne připravovat
Petr Pazdera Payne
pozemky pro rodinné domy
vydal povídkovou knihu
str.
2
Předběžná ohledání
str. 6
na příští týden
21. října 2014
číslo
41
cena 15,- Kč
Otec a syn Šafříkovi
dovezli pět medailí z mistrovství světa
str. 10
Budoucnost lesních
školek vzbuzuje obavy
-
5þϺ5,
Boskovicko (MK) – O lesních
mateřských školách (LMŠ) se mluví
stále častěji zejména v poslední době,
kdy ani petice téměř 14 tisíc hlasů a
návrh Senátu na vynětí lesních školek
ze zákona o dětských skupinách nezabránila poslanecké sněmovně tento zákon v plném znění ke konci září
schválit. Těžištěm vzdělávacího programu lesních školek je pobyt venku,
kdy dětem stačí a vyhovují jen maringotky, jurty, sruby a k tomu přizpůsobená i hygienická zařízení. Pokud se
budou muset řídit stávajícím zákonem
o dětských skupinách, který přesně
určuje, jak má zázemí pro děti vypadat, může dojít k jejich zániku. „V této situaci nejsme sami - ne všichni
mají to štěstí, že jejich zázemí vyhovuje normám v navržené vyhlášce –
řada center s pravidelnou péčí o děti
tak bude muset investovat, stěhovat
se nebo zavřít,“ uvedla předsedkyně Asociace lesních mateřských škol
Tereza Valkounová.
Ve středu 8. října však sněmovnou schválený zákon vetoval prezident
Miloš Zeman, který podporuje existenci alternativ péče o dítě a občanských iniciativ tohoto typu. „Schválený
zákon jde ale přesně v opačném směru
- alternativy péče o dítě omezuje pouze
na jeden druh registrovaných subjektů
splňujících přísné podmínky plynoucí
ze zákona. Dochází tak k omezování
společensky prospěšných občanských
aktivit, na kterých stojí moderní demokratická společnost,“ uvedl podle sdělení Hradu prezident v dopise předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi.
(Dokončení na 4. straně)
Jak chutnají brambory právě vytažené z popela? Připomenout nebo vyzkoušet si to mohli všichni, kdo přišli v sobotu
na boskovickou Baštu, kde se uskutečnila akce pro děti zvaná Vatrambor, kterou připravilo místní sdružení Vatra. Děti si
upekly brambory v ohni a poměřily své síly v různých soutěžních disciplínách. Foto: Miroslav Dušil
Koalice v Boskovicích uzavřena:
domluvila se ČSSD s KDU-ČSL a ANO
V městské radě zasedne i nestraník Farský zvolený za KSČM
BOSKOVICE (tt) – Ve středu večer
bylo rozhodnuto o nové koalici, která se ujme vedení města v Boskovicích. Koaliční smlouvu uzavřely strany ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO. Starostkou města se stane Hana Nedomová z ČSSD, statutární místostarostkou Jaromíra Vítková z KDU-ČSL, částečně uvolněným místostarostou Petr
Malach z ČSSD. Vedle zástupců koaličních stran usedne v radě města také
nestraník zvolený na kandidátce KSČM
Vladimír Farský. Vše musí samozřejmě
schválit nové zastupitelstvo, které se
poprvé sejde k ustavující schůzi v pondělí 10. listopadu v 16 hodin.
„Vyjednávali jsme intenzivně a
myslím si, že se nám podařilo rozhod-
nout o vzniku koalice, ve které jsou
demokraticky podle výsledku voleb
zastoupeny strany ČSSD, následně
KDU-ČSL, která byla ve volbách druhá, a třetí hnutí ANO. Respektujeme
výsledky voleb, tak jak si to občané
přáli,“ uvedla Hana Nedomová, která
vítěznou ČSSD vedla do voleb.
(Dokončení na 3. straně)
Jednání o koalicích pokračují
i v dalších městech a obcích
638
- Palackého nám.
tel.: 461 325 154
ká 2399/14c
Ï+ - Svitavs
0
27
3
41
6
51
.:
tel
2ý
BOSKOVICKO (tt) – Nejen v Boskovicích šlo jednání o povolebním uspořádání radnice poměrně rychle. Jasno
už mají třeba v Olešnici či v Lysicích,
kde volební výsledky dopadly velmi
jednoznačně, komplikovaná jednání
vedou naopak v Letovicích či ve Velkých Opatovicích.
LETOVICE
Komplikovaná jednání předpokládal hned po volbách dosavadní letovický starosta a vítěz voleb Vladimír
Stejskal. Zatím to vypadá, že se jeho
obavy naplnily a k dohodě je v Letovicích poměrně daleko. V pátek odpoledne starosta předpokládal, že jednání
zaberou ještě asi dva týdny. „Jedná se,
určitou představu o uspořádání koalice mám, ale nebudu ji zatím říkat do
médií. Není to tady jednoduché, takže
uvidíme,“ uvedl Vladimír Stejskal.
VELKÉ OPATOVICE
Také ve Velkých Opatovicích stále
nejsou dohody uzavřeny. Podle Kateři-
ny Gerbrichové, která vedla nezávislou kandidátku Město lidem, je situace
nejistá. „Hledáme cesty, je to složitější, protože volby dopadly tak, že dohodu musí uzavřít více stran. My jsme
šli do voleb jako nová strana, neuzavíráme se jednání s nikým, ale za určitých podmínek, protože jsme voličům
slíbili, že chceme změnu, že chceme
věci dělat trošku jinak,“ uvedla Kateřina Gerbrichová.
(Dokončení na 3. straně)
z regionu
Boskovicko 41
21. října 2014
sloupek
Příklady táhnou
Znáte to, jednou vás něco praští do očí a
od té doby jakoby to bylo více vidět. No
a zase tam byly tři. Vlastně byla tři. O
čem mluvím? Řeč je o počtu aut, která
jejich spěchající majitelé zaparkovali do
zákazu vjezdu. Můj osobní rekord je jich
na tom místě šest, ale je spíše výjimkou,
aby tam v odpoledních hodinách alespoň jedno dvě auta neparkovala. Možná by stálo za pokus vyhlásit čtenářskou
soutěž, které místo v Boskovicích vás při
popisu zmíněné situace napadlo. Nicméně nebudu to protahovat – pokud jste
tipovali prostor mezi ZUŠkou a základkou, trefili jste do černého.
Mezi couvajícími a otáčejícími se auty
(někteří řídící rodiče jsou takoví tvrďáci,
že se ani otáčením nezdržují a ulici projedou) kličkují děti přicházející do umělecké školy. Je nasnadě, že právě pro jejich
bezpečí kdysi kdosi rozhodl, že do ulice bude mít povolený vjezd jen dopravní
obsluha. Pro všechny ostatní navštívení
zóny za takovou značkou spadá do kategorie přestupku „porušení zákazové nebo
příkazové značky“ s pokutou na místě až
dva tisíce korun, ve správním řízení až
dva a půl. Policisté tam čas od času rozdávají pokutové bločky, jenže to by tam
asi museli stát nepřetržitě od jedné do půl
páté každé odpoledne. Banalita?
Nezdá se mi. Ono vše má totiž několik rovin. Jednou a to nespornou je bezpečnost dětí při pohybu kolem obou škol.
Za další lze považovat bezohlednost rodičů k jiným dětem, nerespektování značkami stanovených pravidel nebo délku
doby, kterou nejmenší školáci musí ve
škole a družině trávit. Jednou jsem neodolala a prostor s pěti parkujícími auty
vyfotila. Bylo krátce před půlpátou, když
tito řidiči/rodiče vyzvedávali své ratolesti. Ať počítám, jak počítám, vychází
mi pro ty šesti a sedmileté děti nejméně
devět hodin, které tráví ve škole. Starších
žáků se to totiž až tolik netýká – nemusejí
čekat v družině, až rodiče skončí v práci,
ale jdou sami domů. Koneckonců i nebezpečí provozu na silnici dokážou lépe
vyhodnotit a jsou i lépe vidět, než ti cvrčci proplétající se mezi parkujícími auty.
Rodiče dávají své děti na „Zelenou“
i proto, že ty mohou bezpečně přejít ze
školy do hudebky. Nedivila bych se, kdyby ti samí, kteří u zápisu do 1. třídy právě takto argumentovali, o rok později
bezpečí prostoru porušovali. A nebo tu
chybí parkoviště? Je potřeba popřemýšlet o koncepci a upravit ji? Možná by
stačilo značku posunout a vymezit tak
prostor například prvních dvacet metrů a ten nechat na parkování a dát tím
řidičům jasně najevo, kam auta smějí a
kam ne, dětem pak, kde už je bezpečno.
Jenže – jestli by to pomohlo. Možná by
to mělo výsledek kontraproduktivní a
objevilo by se více smělců, kteří se pustí
i přes zákaz na druhý konec ulice. Přece
se nebudou zdržovat otáčením, když se
nezdržují zaparkováním z druhé strany
školy, kde parkoviště je. Možná i proto,
že někde vzadu tlačí špatné svědomí z
pozdního návratu domů a snaží se tak
ušetřit drahocenné minutky.
Prostor mně vymezený na zamyšlení
nad zákazy ubývá. A na to, že dětem od
mala ukazujeme, že nedodržování pravidel je normální, už jsem se téměř nedostala. Tak jen krátce: Verba docent, exempla trahunt. Slova učí, příklady táhnou.
Andrea Šrámková
Drali peří. Až pět husí, samozřejmě včetně podškubávání v průběhu jejich růstu, bylo třeba pro pořádnou nadýchanou
duchnu. Bez ní žádné děvče neopustilo svůj rodný dům. Peřina patřívala k výbavě stejně jako třeba nádobí. No a pak peří
nadrat. Taková peřina vydržela na celý život. Aby se nezapomnělo, uspořádal spolek Chrudichromský šípek v sobotu setkání
při draní peří. Foto: Jitka Melkusová
Radnice začne připravovat
pozemky pro rodinné domy
Boskovice (MO) – Nová komunikace a chodníky vzniknou na svahu
vedle zahrádkářské kolonie na Rovné. Boskovická radnice se totiž zavázala k postavení této infrastruktury ve smlouvě s firmou BK INVEST,
která v dané lokalitě plánuje vybudovat šestatřicet rodinných domů. Další
inženýrské sítě už bude hradit sama
firma.
První etapa výstavby silnice a
chodníků za 1,2 milionu korun má
začít v nejbližší době. Bude se jednat
hlavně o hrubé terénní úpravy. „Jsou
to v podstatě zemní práce a bourání
stávajících konstrukcí, zejména skrývka a přesun ornice, přesun a skládkování ostatní zeminy,“ popsal vedoucí
majetkového odboru Pavel Musil.
Druhou etapu plánuje město na
rok 2015, kdy se vybuduje podkladní
vrstva pro budoucí komunikaci včetně obrubníků. Poslední třetí etapa
pak bude následovat v roce 2016, kdy
město zaplatí konečnou vrstvu silnice a veřejné osvětlení. Celkově půjde
z městského rozpočtu přes sedm milionů korun.
Po městu už na staveniště zamíří společnost BK INVEST, která vybu-
duje veškeré ostatní sítě. „Jedná se
o přeložku vysokého napětí, dále o
vybudování vedení elektřiny, plynu,
vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace včetně všech objektů a příslušenství k nim náležejících,“ dodal Musil.
Se stavbou inženýrských sítí plánují
začít podle jednatele Pavla Zatloukala
na jaře. „Uvidíme, jaká bude zima, ale
reálný je březen příštího roku,“ uvedl Pavel Zatloukal s tím, že o rodinné
domy v dané lokalitě je zájem. „Začali jsme inzerovat před dvěma týdny a
polovinu domů už máme zarezervovaných,“ dodal Zatloukal.
V areálu školy na Štefánikově ulici se závodilo. Krajské kolo Běhu 17. listopadu se konalo minulou středu v
Boskovicích. Ve čtyřech kategoriích se na start tras v délce od 500 do 2000 m postupně postavilo 84 soutěžících z osmi
jihomoravských okresů. Foto: Andrea Šrámková
21. října 2014
41 Boskovicko
z regionu
Koalice v Boskovicích uzavřena:
Na opravu sochy Panny
domluvila se ČSSD s KDU-ČSL a ANO Marie se peníze našly,
V městské radě zasedne i nestraník Farský zvolený za KSČM
na Nepomuckého zatím ne
(Dokončení z 1. strany)
Nová koalice se shodla i na kompletním složení rady, kterou budou tvořit
Hana Nedomová, Petr Malach, Milan
Kolínský a Karel Ošlejšek za ČSSD,
Jaromíra Vítková a Dagmar Hamalová
za KDU-ČSL a nestraníci Pavel Schwarzer s Martinou Přichystalovou zvolení
za ANO. Poslední devátý post v radě
nakonec dle dohody připadne Vladimíru Farskému, nestraníkovi, který
vedl kandidátku KSČM. „Občané mu
vyjádřili velkou podporu, takže jsme
to vzali v úvahy a do našeho projektu jsme ho přizvali. Myslím, že i tím
vyjadřujeme maximální respekt k vůli
občanů,“ vysvětlila příští boskovická
starostka Hana Nedomová. Ta rovněž
ocenila dosavadní činnost Vladimíra
Farského v zastupitelstvu, kde doposud působil v opozičních lavicích.
Problém s účastí Vladimíra Farského v radě neměli ani lidovci, kteří
deklarovali, že nebudou spolupracovat
s KSČM. Výbor strany ale spolupráci s nestraníkem Farským bez problémů schválil. Podle Jaromíry Vítkové
převážily názory, že Vladimír Farský
má za sebou značný počet hlasů, pracuje v Boskovicích aktivně s mládeží
a především je to nestraník. Dobrou
zkušenost s ním má také při přípravě
grantového systému a systému podpory neziskových organizací. Poukázala
i na to, že už v minulosti byl členem
rady Dušan Sušil zvolený za KSČM,
později zvolený také za Sportovce.
„Vnímám atmosféru v Boskovicích, které jsou rozdělené, což není
dobře. Myslím si, že tato koalice je
prvním krokem k tomu, aby se občané začali stmelovat zpět k sobě,“
uvedla ke složení koalice Hana Nedomová. Místostarostka Jaromíra Vítková, která tak bude ve své funkci pokračovat i v nové koalici, připomněla, že
nová boskovická koalice kopíruje vládní model, což může mít pozitivní efekt
ŠEBETOV (ved) — Špatný stav sochy
Panny Marie Bolestné na šebetovské na návsi si vyžádal obnovu této
památky. „Restaurovat sochu bylo
potřeba, její stav se výrazně zhoršil loni v zimě, přesněji po lednových mrazech, kdy se na jejím povrchu objevila prasklina. Obávali jsme
se, že by socha nemusela další zimu
vydržet a mohla by se rozlomit,“ prozradil starosta obce Zdeněk Čížek.
Pokud vše půjde podle plánu, měla
by se socha vrátit na své místo v listopadu, jestli však nebude počasí příznivé, opětovné umístění sochy by se
odložilo na jarní měsíce.
V Šebetově mezitím nezahálejí, pískovcový podstavec, který také
nebyl v dobrém stavu, nahradil betonový. Zároveň se pracuje na kříži,
který má být umístěn za sochou. Starý začal hnít a obec dostala povolení
vyrobit nový kříž svépomocí, pokud
bude kopie věrohodná.
Celá oprava by měla stát přibližně 220 tisíc korun, z toho 100 tisíc
získala obec z dotace od ministerstva
kultury.
Méně úspěšní jsou Šebetovští
v péči o sochu sv. Jana Nepomuckého, na níž se marně snaží získat
dotaci už několik let. Socha, která se
též nachází na návsi, byla poškozena zloději v roce 1999, kdy z ní byla
ukradena kartuše zavěšená na podstavci s reliéfem svržení Nepomuckého do Vltavy. „Restaurovat sochu
sv. Jana Nepomuckého teď bude naší
prioritou, jde o jednu z nejcennějších památek blanenského okresu,“
řekl Čížek. Prozatím však byly žádosti o dataci zamítnuty, a to především
kvůli vysokým nákladům. Ty by se
totiž měly pohybovat kolem 800 tisíc
korun.
při získávání dotací, stejně tak jsou
obě ženy, které zasednou na nejvyšších postech ve městě zároveň krajskými zastupitelkami.
Možnost změn v uspořádání města do budoucna nevyloučil šéf boskovického hnutí ANO Luděk Řehoř. Ve
stávající dohodě hnutí nezískalo post
místostarosty, ale do budoucna by o
něj podle Luďka Řehoře mělo zájem.
„Toto jednání ale chceme organizovat
až v dalším období, v této chvíli akceptujeme toto složení vedení města. Jsme členy rady a věříme, že díky koalici máme zajištěnou přímou spolupráci
s úzkým vedením města,“ vyjádřil se
šéf boskovického hnutí ANO.
Nová koalice se zrodila během čtyř
dnů, Hana Nedomová popsala, že jako
vítězové voleb jednali zástupci ČSSD již
v sobotu večer s KSČM a s hnutím ANO.
Poté pokračovali se Sportovci, s TOP 09
a s KDU-ČSL. Od počátku se sociální
demokraté vyhranili vůči ODS, se kterou chce ČSSD spolupracovat pouze na
úrovni zastupitelstva, ale nepřizvala ji
k jednání o možné koalici.
Koaliční smlouva říká, že priority budou shrnuty v programovém prohlášení rady, které bude zveřejněno
do 31. ledna následujícího roku. Konkrétní záměry nechtěli zatím představitelé nové koalice příliš specifikovat.
Stejně tak zatím není finální shoda na
tom, kdo bude mít kterou oblast na
starosti. „Určité věci jsme si už řekli, nastínili jsme rozdělení kompetencí, nicméně na papíře to ještě není, je
to ještě na vzájemné dohodě,“ uvedla
Hana Nedomová. Zastoupení opozice
se předpokládá ve finančním a kontrolním výboru a také v dalších komisích a výborech. „Budeme se snažit
být otevření a komunikativní, aby
občané získali zpět důvěru v radnici,“
řekla budoucí starostka.
Jasno není ani v postupu koalice
v otázce sportovní haly, což bylo jedno
z významných témat letošních voleb.
„Nedělám rozhodnutí od stolu, prověřím celý proces zahájení investiční akce, vyhodnotím klady a zápory.
Může vzniknout velké riziko pro rozpočet města, není to jednoduché rozhodnutí. Teď nejsem schopna říct další postup. S firmou IMOS žádný náš
zástupce nejednal, musíme všechno
zanalyzovat a na základě toho bude
rada rozhodovat,“ uvedla Hana Nedomová a připomněla, že k dnešnímu
dni není známo ani stanovisko kraje
k odvolání účastníků řízení. Ti se navíc
mohou následně znovu odvolat, takže
může následovat ještě několik měsíců,
kdy nebude možné ve stavbě pokračovat. Nová radnice musí zvážit, jaká
rizika by vznikla, kdyby se město rozhodlo stavbu zastavit a odstoupilo tak
od toho, k čemu se doposud zavázalo.
„My tuto lokalitu shledáváme jako
nevhodnou a chceme podporovat scelení a maximální využití areálu Červená zahrada. A za tím chceme jít i
dále, společně s koalicí, což samozřejmě nebude záležet jen na nás,“ uvedl k otázce haly Luděk Řehoř z hnutí
ANO. Hnutí se podle něj už dnes snaží
zahájit diskusi o případném jiném
využití lokality na Slovákově ulici, kde
je dnes staveniště.
Zástupci nové koalice prozatím
neoznámili ani nějaké další plánované
personální změny v organizacích řízených městem. „Je velice jednoduché
strašit lidi tím, že je budeme vyměňovat, ale já si myslím, že je spíše třeba umět vyjít s lidmi, kteří tam jsou,“
sdělila Hana Nedomová. Kupříkladu v případě nemocnice plánuje nejprve pozvat zástupce nemocnice do
nové rady, aby informovali její členy
o tom, jak si nemocnice vede a jestli je
opravdu v kladných číslech. „Nejprve
si musíme zjistit všechny údaje, pak se
teprve můžeme rozhodnout,“ uzavřela Hana Nedomová.
Jednání o koalicích pokračují i v dalších městech a obcích
(Dokončení z 1. strany)
Situace ve městě se navíc komplikuje tím, že dosavadní starosta Jiří Bělehrádek již před časem oznámil, že
vzhledem k důchodovému věku nechce ve funkci pokračovat, jeho zástupce v čele KDU-ČSL se však do zastupitelstva nedostal. Není proto vyloučeno, že Jiří Bělehrádek bude jako vítěz
voleb s nejlepším individuálním ziskem pokračovat. O post starosty však
usiluje i Město lidem, které za KDUČSL zaostalo o pouhých 300 hlasů.
„Všechno je zatím ve hře. My jsme šli
do voleb i proto, že pan starosta Bělehrádek deklaroval, že nebude pokračovat a bylo zřejmé, že ve městě nastane změna,“ vysvětlila Kateřina Gerbrichová.
Čistě matematicky to ve Velkých
Opatovicích vypadá, že dvě hnutí
představující změnu získaly 7 mandátů, stejně jako stávající zavedené
demokratické strany. Zbylé 3 mandáty
mají komunisté. Dohoda je tedy možná buď pouze na základě spolupráce
s komunisty, nebo se musí shodnout
reprezentanti dosavadního uspořádání s reprezentanty změn.
KUNŠTÁT
V Kunštátě se jednání pravděpodobně již také uzavřela. Původním
přáním dosavadního starosty a lídra ČSSD Zdeňka Wettera bylo uzavřít
koalici s více partnery, nakonec to ale
vypadá na pokračování stávající dvoučlenné koalice ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů. Tato koalice disponuje v patnáctičlenném zastupitelstvu těsnou většinou jednoho hlasu.
„K dohodě došlo ve čtvrtek večer. Měl
jsem snahu, aby koalici utvořilo více
partnerů, ale jednání nevyšlo podle
mých představ. Nakonec naši zastupitelé kolektivně rozhodli, že tohle
uspořádání je nejlepší,“ popsal Zdeněk Wetter, který bude pokračovat
v práci starosty, neuvolněným místo-
starostou se stane Libor Sedlák.
LYSICE
V Lysicích poměrně suverénně
zvítězila sociální demokracie vedená Pavlem Dvořáčkem, který se s největší pravděpodobností stane novým
lysickým starostou. „Důvěra voličů,
kterou jsme získali, samozřejmě zavazuje a my se pokusíme ji nezklamat.
V rámci zachování kontinuity a navázání na to pozitivní, co jsme doposud
ve vedení města společně vykonali,
bude pokračovat koaliční spolupráce
s KDU-ČSL,“ popsal povolební dohodu Pavel Dvořáček.
ČSSD si nadále udrží i post prvního místostarosty, kterým bude Radek
Kratochvil. Druhým místostarostou za
KDU-ČSL se stane Zdeněk Fojt starší. Přestože ČSSD se 7 zastupitelskými mandáty by s lidovci, kteří získali 3 mandáty, měla v patnáctičlenném
zastupitelstvu pohodlnou většinu, přizvala koalice do rady ještě Jarosla-
va Čechmana, který vedl kandidátku
SNK. Ustavující zastupitelstvo bude
v Lysicích v pondělí 3. listopadu.
OLEŠNICE
V Olešnici se setkali k podpisu
koaliční smlouvy v pátek večer. Starostou bude dle dohody nadále Zdeněk Peša, jehož Sdružení nezávislých kandidátů smlouvu uzavírá opět
s KDU-ČSL, a přestože by měli pohodlnou většinu v zastupitelstvu, rozhodli se přizvat do rady ještě zástupce
Spolku přátel Olešnice Davida Marečka. „Rozhodli jsme se dát prostor mladým, kteří v Olešnici dělají spoustu
dobré práce, jako je provoz digitálního kina či dožínky. Přestože získali jen
jeden mandát, tak si myslím, že jejich
místo je i ve vedení města,“ uvedl
olešnický starosta Zdeněk Peša. Neuvolněným místostarostou bude i nadále Pavel Adamec zvolený za KDU-ČSL.
Nové zastupitelstvo se pravděpodobně
sejde již v pátek 31. října.
z regionu
Boskovicko 41
21. října 2014
Budoucnost lesních školek? Příprava zákona o dětských
skupinách vzbuzuje obavy provozovatelů zařízení pro děti
(Dokončení z 1. strany)
Na Boskovicku zatím fungují tři lesní školky: Jinánek v Boskovicích, Permoník v Černé Hoře a lesní
školka Jelínek v Kunštátě. Přípravy na otevření jedné takové třídy běží ještě v Knínicích.
V roce 2012, brzy poté, co vznikla Asociace lesních mateřských škol, která vychází a čerpá ze zkušeností především německých LMŠ, byl založen
boskovický Jinánek. Na jeho realizaci a dalších aktivitách pro děti se podílejí rodiče - členové spolku
INTERA. „Režim dne je inspirovaný lesními mateřskými školami a probíhá tedy venku, v přírodě.
Více než rok máme pronajatý ovocný sad, který
hraničí s lesem v lokalitě Pod Oborou. Pozemek je
upravený k environmentálním aktivitám a pohybovým hrám. Pro nastávající rok máme zapsaných 12
dětí ve věku 3 až 7 let, společně s rodiči dochází
ještě 4 děti mladší. Provoz je zajištěný pro všechny
všední dny od 8 do 15 hodin. Příležitostné zázemí
poskytuje jednoosá maringotka a během příštího Jelínkova chata. Zázemí lesní školky v Kunštátě. Foto: archiv
týdne postavíme na zahradě týpí. Na pozemku není vá kapacita je 16 dětí, ale počítá se s celotýdenním ku a být tak součástí. Prozatím je školka otevřená
zdroj vody ani elektrické energie. Pro období dlou- provozem od 8.30 do 16 hodin. Zázemí Permoníku vždy v úterý a středu a jednou za 14 dnů ve čtvrhodobějších dešťů a nepříjemných plískanic máme tvoří vyhřívaná mongolská jurta, na počátku listo- tek od 9 do 16 hodin. Do budoucna bychom velmi
k dispozici nadstandardní zázemí v rodinném padu přibudou dřevostavby, plánují zde rovněž pří- rádi rozšířili provoz na celý týden. Součástí našedomě na konci Žerotínovy ulice. Máme tak zajiš- rodní prolézačky pro děti, zahrádku a domácí zví- ho programu je hravá angličtina, dětská jóga, tvotěnou příjemnou přístupovou cestu, zastřešenou řectvo. „Věříme, že zákon ve své nynější podobě
řivé a výtvarné aktivity, hudba, zpívání a samoverandu, šatnu, splachovací WC, umyvadla s teplou schválen nebude, případně se nám ve spolupráci
zřejmě poznávání přírody v okolí. „Pro všechny
vodou, kuchyňku a pobytovou místnost s krbem,“ s ostatními LMŠ podaří najít řešení, které umožzúčastněné rodiny je změna ve znění zákona o dětuvedla Gabriela Vajčnerová, která je koordinátor- ní existenci lesních mateřských školek. Ale třeba
ských skupinách zásadní. Nelze uplatňovat stejné
kou Jinánku a předsedkyní INTERY. „Současnou nás politici příjemně překvapí a svá slova o podpohygienické regule na školky s různým typem zázesnahou parlamentu je vytvoření povinné registra- ře konceptu lesních školek promění v činy,“ doufá
mí, někdy jsou to chaty, sruby nebo třeba část vily,
ce všech, kteří se podílejí na výchově a vzdělává- Chovancová.
ale také jsou to indiánská týpí, jurty či maringotky.
ní předškolních dětí. Zákon o poskytování služby
Stejné datum zahájení provozu má také lesní Nerozumíme tomu, proč mají být v České repubpéče o dítě v dětské skupině však nedovoluje legál- školka Jelínek v Kunštátě. Zázemí školky se nachálice uplatňované jiné „evropské hygienické norní provoz LMŠ. Řešením by byla nepovinná regis- zí v areálu takzvané Jelínkovy chaty, která byla
my“ než v dalších evropských zemích. Nerozumítrace, která by umožnila a netrestala podobu školek několik let zcela opuštěná a město ji nyní ochotme tomu, proč poslanci nechtějí podpořit pestrost
nesplňujících státem nastavené kategorie. Pokud by ně poskytlo školce k užívání. Zřizovatelem rodinnézákon byl schválen v současné podobě, nabízí se ho klubu Jelínek je spolek Na Slunci. „V tuto chví- v předškolním vzdělávání a brání občanským inici„švejkovské“ řešení - vytvořit zázemí, které bude li je přihlášeno 15 dětí z Kunštátu a blízkého oko- ativám, které se snaží vést děti k respektu k příronormy splňovat ­ ale děti budou běhat a pobývat v lí ve věku od 2,5 do 6 let, dalších několik zájemců dě a lidem. Vidíme velký zájem z řad rodičů o takovouto možnost předškolního vzdělávání,“ uzavřela
lese, na zahradě nebo v týpí,“ dodala.
je zapsáno v pořadníku,“ prozradila zakladatelka
„Případné schválení zákona by nás mohlo kunštátské lesní školky Ina Lišková. „Skupinu dětí své zamyšlení Ina Lišková.
Zákonem o dětských skupinách se sněmovpostihnout a znamenalo by náš zánik dříve, než vede vždy jeden pedagog a jeden asistent. Většijsme rozjeli celý provoz,“ vyjádřila obavy Petra nu času tráví děti venku podle motta lesních ško- na má znovu zabývat v úterý 21. října. Snad poté
Chovancová, koordinátorka LMŠ Permoník v Čer- lek, které tvrdí, že není špatné počasí, ale jen nedo- budou mít provozovatelé nejen lesních školek, ale
né Hoře, kterou zde otevřeli v září letošního roku. statečné oblečení. Každé počasí má své kouzlo a je mnoha dalších organizací a center jasněji, kudy
Zatím ji navštěvuje 5 dětí tři dny v týdnu. Celko- úžasné mít možnost jeho proměny pozorovat ven- povede jejich cesta.
Téma většiny úkolů: dřevo. Vyrobit
dřevěnou krabičku, řezat pilou, zkusit
si štafetu v zatloukání hřebíků, ale také
poznat listy, stromy, zkusit si navrhnout
zařízení kanceláře nebo se zamyslet
nad působením barev na psychiku
člověka, to byly některé z úkolů, které
si minulé úterý na 18 stanovištích
vyzkoušeli žáci devátých ročníků
ze základních škol na Boskovicku při
tematické soutěži Dřevo - materiál
budoucnosti. Už devátý ročník
připravila letovická Masarykova střední
škola s cílem podpořit ekologické cítění
mládeže a poukázat na dřevo jako na
jedinečnou obnovitelnou surovinu.
Akce zároveň deváťákům, které co
nevidět čeká rozhodnutí o dalším
studiu, představuje dřevoobory školy ať už učební obor truhlář nebo maturitní
obor vhodný i pro dívky - nábytkář.
Foto: Andrea Šrámková
21. října 2014
41 Boskovicko
z regionu
sonda teen
Na Vinohrádkách nad Boskovicemi si v sobotu dali dostaveníčko draci. Krásné počasí, sluníčko a teplo,
bohužel také bezvětří, což znamenalo, že drakům se do výšin příliš nechtělo a létali jen tu chvilku, co s nimi někdo běžel.
Sami se ve vzduchu neudrželi, byť to mnozí zkoušeli opravdu poctivě. Na louce čekalo i několik stanovišť s drobnými úkoly a
možnost opéct si párek. Drakiádu už tradičně pořádal boskovický DDM a školní družina. Foto: Pavlína Čechová
Zdravotníci z Boskovicka jsou jedni z prvních v Česku,
kdo se seznámili s metodou měření pracovní schopnosti
Začalo období pouštění draků. Podařilo se ti někdy vyrobit draka, který
by opravdu létal, nebo se u vás draci
vždy jen kupovali?
Milan, 12 let
Ne, nikdy jsem to ani nezkoušel.
Luděk, 14 let
Samozřejmě, že se mi podařilo vyrobit
draka, který létá!
Milada, 15 let
Pouštění draků jsem měla moc ráda.
Vždycky jsme si ale draka kupovali,
vyráběla jsem jen nějaké malé draky
na podzimní výzdobu domu.
Vladimír, 18 let
Draka jsem vyráběl s tátou. Byla to
vždycky zábava a moc jsem se na to
těšil. Pak jsme našeho vyrobeného
draka chodili i pouštět. A létal! Musím
říct, že co si pamatuji, tak nebylo
vůbec lehké vyrobit takového létajícího draka.
Jana, 18 let
Pamatuji si, že jsme s bratrem draka
vyráběli, ale byl to spíš takový pokus
vyrobit něco, protože reálně pak
nevzlétl. Moc nás to vyrábění bavilo.
Ale je to strašně dlouho, co jsem draky
nepouštěla. Úplně mám chuť někam
zajít a zase si zalétat.
Pavlína, 19 let
No, tak na to už si nepamatuji. Vím,
že jsme pouštěli draky, když jsme byli
malí. Pamatuji si také, že jsme doma
nějakého draka vyráběli. Ale jestli ten
vyráběný létal, to už nevím.
Lukáš, 19 let
Ano, draka se mi podařilo vyrobit a
potom i létal, ale nevyráběl jsem ho
sám, ale s rodiči. Bylo to, když jsem
byl malý. eL
V Šebetově dokončí silnici
pro nové rodinné domky
ŠEBETOV (ved) — Dokončit rozestavěnou silnici v lokalitě výstavby rodinných domů v části Čtvrti chtějí v Šebetově nejpozději do konce listopadu.
„Už se vybudovaly inženýrské sítě a
základ komunikace, zbývá ještě vytvořit asfaltobetonový kryt na povrchu,
odvodnění silnice a chodník, který byl
podmínkou policie,“ uvedl starosta
obce Zdeněk Čížek. Projekt si vyžádal
2 miliony 250 tisíc korun, z toho
500 tisíc pokryjí dotace z ministerstva
pro místní rozvoj.
Boskovice,
Letovice
(ML)
— České republice hrozí, že bude
během dvaceti let polovina populace v důsledku stárnutí ekonomicky závislá na práci lidí v produktivním věku. Řešením problému je zvýšit zaměstnanost starších lidí, což se
v tuzemsku ve srovnání se zahraničím příliš nedaří. Diskutovanou otázkou je, zda budou schopni Češi pracovat do vyššího věku, když mají stále více zdravotních problémů a malou
motivaci.
Obecně je nejvíce ohroženou pra-
covní oblasti zdravotnický personál a
pedagogové, proto byli vybráni jako
cílová skupina projektu s názvem
Vzdělávání lektorů pro udržitelný
rozvoj se zaměřením na age management, který se právě realizuje na Boskovicku a je v souladu s Národním
akčním plánem přípravy na pozitivní
stárnutí pro období 2013-2017 schváleného vládou České republiky.
Zdravotnický personál z boskovické i letovické nemocnice a z Městské správy sociálních služeb v Boskovicích je první, který je odborně
Na říjen jsou naplánovaná dvě školení,
projekt však poběží až do jara. Foto:
Martina Lukešová
seznámen s problematikou stárnoucí
populace a udržení pracovní schopnosti. Šedesáti osobám zde bude změřen tzv. Work ability index (WAI),
nebo-li Index pracovní schopnosti,
který by mohl být jedním z nástrojů
lékařů provádějících vstupní prohlídku nebo k informovanosti zaměstnavatelů o pracovní schopnosti zaměstnanců.
Letovičtí hledají
Osobnost roku 2014
Letovice (vyv) — Podobně jako
v předchozích letech i letos chce letovická radnice vyjádřit uznání těm,
kteří se zasloužili o zlepšení života
ve městě nebo o šíření jeho dobrého
jména. Na opětovném vyhlášení ankety Osobnost města se minulé pondělí shodla rada města. Své tipy v kategoriích za mimořádné úspěchy v tomto roce nebo za celoživotní zásluhy
mohou zasílat občané Letovic a místních částí, ale i organizace nebo městské komise.
Literární soutěž se obrací
k rodinným kořenům
Kunštát (AD) – Vyprávění dědečků
a babiček je tématem letošního pátého
ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery, kterou vyhlašuje Městská knihovna Kunštát ve spolupráci
s kunštátskou základní školou.
„Může jít o skutečný, domyšlený,
případně i zcela vymyšlený příběh,
který se stal či mohl stát v minulosti někomu z nejstarších členů rodiny.
Nemusí to být jen prarodiče, ale například i praprarodiče či vzdálenější příbuzní, od nichž příběh pochází. Cílem
je vzbudit zájem dětí o rodinnou historii,“ uvedla za organizátory Radka
Banyaová z kunštátské knihovny.
Literární soutěže se může zúčastnit kdokoli ve věku devět až osmnáct
let, a to nejen z Kunštátu, ale i z okolí. Díla, která by měla mít rozsah jednu nebo dvě strany, budou rozdělena
podle věku autorů do třech kategorií.
Přijímat je bude kunštátská knihovna nebo učitelka Ilona Kuchyňová až
do 19. prosince. V lednu pak proběhne vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů.
kultura
Boskovicko 41
21. října 2014
Kino Panorama zve na dvě hudební akce
BOSKOVICE (tt) – Vedle klasického filmového profilu připravilo boskovické
kino Panorama na konec října a začátek listopadu dvě hudební události.
Nejprve to bude záznam koncertu zpěvačky Björk a poté projekce němého filmu doprovozená živým koncertem.
Záznam koncertu islandské zpěvačky Björk: Biophilia live promítnou v Panoramě ve čtvrtek 23. října od 19.30 hodin. „Záznam koncertu v režii Nicka Fentona a Petera
Stricklanda zachycuje jednu část multižánrového multimediálního projektu Biophilia islandské zpěvačky Björk.
Záznam vznikl v roce 2013 během živé show v Londýně v sále Alexandra
Palace. Těžištěm show je živé provedení všech skladeb z alba Biophilia. Kromě Björk a její doprovodné kapely ve
snímku můžeme obdivovat andělský
islandský sbor a také celou řadu neobvyklých hudebních nástrojů – elektronických, tradičních i zcela nezařaditelných. Filmový magazín Variety film
označil za úchvatný záznam nezaměnitelné umělkyně na vrcholu jejích sil. V
samotném filmu je koncert dokreslován
kolážemi tektonických desek, DNA,
Měsíce, hub a jiných obrazů z oblasti
vědy. Ve výsledku se tak jedná o jedinečnou moderní audiovizuální podívanou,“ popsal svébytné dílo šéf boskovického kina Tomáš Marvan.
Živý koncert v kině s projekcí němého filmu Forma vs. Metropolis se koná
v sobotu 1. listopadu rovněž od 19.30
hodin. O živý hudební doprovod legendárního snímku Metropolis se postará
hudební uskupení Forma. „Slavný film
německého expresionismu Metropolis
z roku 1927 je považován za to nejlepší, co se dochovalo z období němé kinematografie. Monumentální torzo dokazující mimořádnou vyspělost evropských tvůrců, kteří zde předjímají boj
jedince se systémem, je mixem mnoha
žánrů: sci-fi, horor, melodrama a utopie
zároveň. Divák je v průběhu fantasticky
řemeslně zpracovaného vizionářského
filmu Metropolis svědkem jeho propojení s živými muzikanty hudebního uskupení Forma. Vzniká tak originální, často
improvizovaná experimentální směsice
akustiky, elektroniky a jazzu, obohacená o ruchy a jemné ambientní plochy.
Hlavní myšlenkou bylo film oživit tak,
aby divák vplul do děje a nechal se, fascinován hudbou, unášet napříč scénami,“ uvedl Tomáš Marvan.
FEST MAZEC. V sobotu se v letovickém
kulturním domě konala další soutěžní
přehlídka amatérských hudebních
skupina, odborná porota nakonec
přiřkla vítězství kapele Zylwar. Ta
mohla v sobotu slavit dvojnásobně,
neboť se dozvěděla, že dosáhla také
velkého úspěchu v podobě nominace
na cenu Anděl. Foto: Petr Švancara
Petr Pazdera Payne vydal vynikající
povídkovou knihu Předběžná ohledání
Boskovicko (tt) – Vynikající povídkovou knihu nazvanou Předběžná
ohledání vydal spisovatel Petr Pazdera Payne. Soubor vyšel v nakladatelství Cherm a shrnuje celkem 22 textů, které nejenže představují skutečný
vrchol stále se tematicky prohlubujícího a formálně sevřenějšího Paynova
díla, ale především patří bez nadsázky
k tomu nejlepšímu, co v české literatuře v poslední době vzniklo.
Petr Pazdera Payne přitom nepatří
do hlavního literárního proudu, není
věnčen cenami ani obléhán redaktory
rubrik pohříchu často spíše společenských než kulturních. Možná právě
toto „bytí mimo“ však umožnilo jeho
textům vyzrát v literární útvary, které
jsou skutečnými tvary, nikoliv produkty, nepodléhají trendům, a právě proto
mohou být nejen nadčasové, ale zároveň nahlédnout současnost z nečekaných a tudíž podstatných úhlů.
Leitmotivem celé knihy vtěleným
i do jejího názvu je ryze existenciální pohled na úděl člověka prizmatem
soudního řízení. Téma soudu se vrací
v neustálých a nejrozličnějších proměnách. Pokud se o Dostojevského Bratrech Karamazových s nadsázkou říká,
že je to intelektuální detektivka, v níž
je vrahem ateismus, pak Paynova kniha je sbírkou soudniček, v níž obžalovaným je člověk a trestněprávní maši-
nérií tento svět. Zločin zůstává podobně jako v Kafkově Procesu nezřejmý.
Možná má co dělat s bezduchostí,
pokud i ta není spíše součásti trestu.
A ani duchovnost zbavená myšlenkové poctivosti v popisovaném soudním
líčení neobstojí.
K mimořádné kvalitě Paynových
textů přispívá autorova neobyčejná
vzdělanost, nesamoúčelná jazyková
hravost, místy až surrealistická obrazivost a zejména právě neokázalá, střídmá, avšak na skutečnou dřeň jdoucí
duchovnost. Vzděláním a několikaletou praxí je Petr Pazdera Payne ostatně evangelickým farářem, byť dnes už
se profesi věnuje jen jako příležitostný kazatel. Bývá proto řazen do proudu evangelické literatury k Janu Balabánovi, s nímž ho mnohé skutečně
spojuje. Ale naprostá absence patosu, sentimentu a daleko více uzavřený
myšlenkový svět zajišťují, že Paynův
autorský hlas je zcela svébytný.
Společná je oběma literátům jistá, možná by se dalo říct protestantská
přísnost v myšlení. Ta se však v Paynově případě obrací na jedné straně
daleko více dovnitř a na straně druhé
pozoruje okolní svět s větším odstupem. Pokud Balabán maloval ve svých
povídkách výstižné a zaujaté portréty druhých lidí, kterými zabydloval
svůj literární svět, Payne spíše vytvá-
ří obrazy vnitřního světa autorského
a ty konfrontuje s detailním a pozorným zpodobňováním světa vezdejšího. Niterné se tak střetává s vnějším,
duševní s fyzickým, posvátné s profánním. Součástí tohoto střetávání je
nepominutelná absurdita, s jejímiž
umělecky nejvýraznějšími podobami
Petr Pazdera Payne souzní. A to přesně v tom podstatném proudu, který
absurdity nevymýšlí, nýbrž odhaluje.
Pozoruhodná je i šíře témat,
v každé povídce jinak, ale vždy přesně
uchopených. Pokud nazveme povídkový soubor experimentálním, pak
experiment zde není snahou o stylovou originalitu, ale právě přirozeným
důsledkem pestrosti a bohatství témat,
myšlenek, formální invence, řetězivé
imaginace. A to vše v literárním výrazu, který je přes všudypřítomné ozvy
autorovy erudice na hony vzdálen
jakékoliv akademičnosti či uhlazenosti, díky čemuž ani v nejmenším nepostrádá autentičnost a jistou syrovost
zcela konkrétních výpovědí živoucích,
i když těžko uchopitelných lidských
bytostí – postav. Na rozdíl od Balabánových postav však Paynovi hrdinové nevznikají převciťováním autora do jiných bytostí, spisovatel spíše
rozepisuje vlastní já do více hlasů, jak
popsal svou tvůrčí metodu dramatik
Josef Topol.
Je nasnadě, že „sbírka existenciálních soudniček“ Předběžná ohledání
není pro čtenáře zrovna snadným soustem. Ale právě schopnost vyvarovat se
snahy napsat knihu tak, aby se hlavně
dobře četla, je podstatným vkladem,
který v důsledku přispívá k tomu, že
Petr Pazdera Payne nestojí pouze tak
trochu mimo současnou literární scénu, ale její běžnou úroveň převyšuje.
Právě v tomto vkladu nepodbízivosti
tkví jeho vlastní poctivost, právě proto kniha obstojí i před nejpřísnějším
soudem. Neboť nepodbízivost je podmínkou skutečných sdělení a opravdové kvality uměleckého díla. Předběžná
ohledání obojí naplňují až po okraj, až
do posledního řádku.
Petr Pazdera Payne
se narodil v toce 1960 v Praze. Absolvoval Komenského evangelickou
bohosloveckou fakultu, tři roky působil jako duchovní. Pracoval též jako
sanitář, topič, pečovatel, noční hlídač, vychovatel v Jedličkově ústavu,
závozník, odborný asistent v humanitních oborech na ČVUT, koordinátor
v Nadaci Člověk v tísni a nakladatel.
Žije s rodinou v Olešnici a v Praze.
Dosud vydal několik prozaických
knih, sbírku kázání, svazek drobných
dramatických textů či soubor esejů.
21. října 2014
41 Boskovicko
napsali nám
v busu zní hromové tympány a dešťové staccato. Kunštát se s námi loučí
velkolepě krásnou bouřkou. Vrátíme
se rádi, cesty jsou naznačeny.
Michaela Jančíková
72 hodin – Ruku na to!
Výstava zanechala
hluboké dojmy
Anne Franková – odkaz pro každého
z nás, tak jsme si upravili název výstavy v Židovském obecním domě a synagoze po jejím zhlédnutí a besedě s paní
Drs. Hildegondou M. Rijksenovou.
Skutečný název zní: …odkaz pro současnost. Ale nám se to zdá málo osobní, neboť celý příběh se dotýká osobně
každého, kdo se s ním seznámí.
Na naší škole jsou žáci seznamování s problematikou osudu Židů v době 2. světové války průběžně od šestého ročníku a přiměřeně
věku získávají ve výuce dějepisu a
literatury další informace prostřednictvím knih, filmů, výstav a besed,
proto jsme uvítali možnost tuto výstavu zhlédnout a se žáky 7. až 9. ročníku jsme ji navštívili.
Zde jsou postřehy a dojmy deváťáků:
V obecním domě nás přivítala starší paní, původem z Holandska, jménem Hildegonda M. Rijksenová, která momentálně žije v Olomouci. Nejdříve chvíli mluvila a poté nám pustila
asi dvacetiminutový dokument Krátký život Anny Frankové, který vypráví o Annelies Marii Frankové, která ve
30. letech uprchla s rodinou z Německa do Amsterodamu. V den svých
13. narozenin dostala jako vysněný
dárek deník, do kterého si vše zapisovala. V létě 1942 se rodina ukryla
v zadní části domu (patřil k otcově firmě). V srpnu 1944 byli po udání zatčeni. Anna si až do zatčení psala deník,
který pak našla a schovala jedna pracovnice firmy. Frankovi s dvěma dcerami byli odvlečeni do koncentračních
táborů, kde postupně zemřela matka i
obě dcery. Přežil jen pan Otto Frank,
který když se vrátil, přečetl si deník a
nevěřil, že to psala jeho dcera. Jelikož
si Anna přála být novinářkou a psát
knihy, její otec vydal deník jako knihu
a dnes je známý po celém světě.
Jakmile dokument skončil, paní
Hildegonda nám ještě představila
blíže všechny čtyři spolupracovníky,
kteří Frankovým pomáhali. Pak nám
říkala své názory na tehdejší dobu a
situaci a jako mladé generaci nám zdůrazňovala, abychom nikdy nedopustili, aby se stalo něco podobného.
Bylo to velmi smutné, ale poučné.
Opět jsme se něco nového dozvěděli.
Zuzana Bártová, Iveta Meluzínová
V místnosti, kde se promítal
dokument, byly panely s obrázky, které jsem viděla v knize, kterou jsem si
den před besedou půjčila v knihovně a
přečetla. Před synagogou jsme si každý podali s paní Hildegondou ruku a
řekli své jméno. Zaujalo mě, jak dobře
ovládá češtinu, a líbil se mi citát jednoho spisovatele: „ Nezemřelo 6 milionů Židů. Zemřel jeden Žid, ale stalo
se to 6 milionkrát.“
Michaela Kalábová
Chvílemi jsem paní nerozuměla,
ale pak jsem její myšlenky pochopila,
bylo to zajímavé vyprávění.
Markéta Žáčková
Na besedu jsme se ve škole připravovali, dívali jsme se na film o Anně
Frankové a paní učitelka nám vyprávěla různé zajímavosti. Beseda se mi
moc líbila a doufám, že paní bude své
vědomosti předávat dál, aby se nic
takového už nikdy neopakovalo.
Jan Zemánek
Annin příběh mě zaujal a výstava
se mi moc líbila.
Michal Borek
Rozhodně bych nechtěl být v její
kůži.
Pavel Růžička
To, co zažila rodina Frankova,
bych zažít nechtěl. Jan Ondroušek
Anna sice zemřela v koncentračním
táboře na podvýživu a nemoci, ale
je dobře, že její otec přežil a později
vydal deník jako knihu, takže Annin
sen být spisovatelkou se vyplnil.
Monika Maršounová
Beseda se mi moc líbila, nejvíc se
mi líbil film, který nám promítli, ale
také výklad v synagoze o přátelství,
Patrik Prudký
ale i nenávisti.
Ráda bych si přečetla tu knihu
zápisků Anny Frankové. Bylo dobré, že
s námi paní mluvila i o dalších věcech
a souvislostech s dneškem. Prostě se
mi to líbilo.
Anna Vítovská
Jana Svobodová,
ZŠ Boskovice, nám 9. května
Literární putování
gymnazistů Kunštátem
V úterním odpoledni 16. září se v rámci projektu T.A.L.E.N.T. boskovického
gymnázia uskutečnila další exkurze
Semináře tvůrčího psaní a kritického
myšlení.
Do krajiny vstupujeme smyslovou
zahradou a rozhlednou na Rudce, tam
vzniká náš první text. S Františkem
Halasem máme stejný směr, on poprvé přicházel do Kunštátu blízkou nýrovskou cestou od Zboňku, připomínáme ten příběh i Halasovo Já se tam
vrátím. Cesta je příležitost pro vyprávění. Krajinou procházíme s ‚očima
otevřenýma‘, aby mohly vzniknout i
naše texty.
Další zastavení je v Kunštátě
na lipeckém hřbitově. Vzdáme hold
památce Františka Halase a jeho ženy,
připomeneme Ludvíka Kunderu i Jana
Maria Tomeše. Pod smuteční vrbou
píšeme další text na téma ‚slova a
ticho‘, průvodcem jsou nám Halasovy
verše. Na kunštátském rynku u kašny
plné světla připojujeme vyprávění o
dalších literárních osobnostech. Hledáme stopy domu Klementa Bochořáka, vyhlížíme, zda nezahlédneme za
rohem Víta Ondráčka. Pak jdeme tiše
kolem skleněné plastiky v okně Kunderova domu. U Březinů nahlížíme do
zahrady – ty stromy by si mohly ještě
pamatovat, jak rád tu Halas sedával.
Cesta vede k poslednímu textu.
S tužkou v ruce stojíme před krásným starým domem básníka, reflexe
vede k vlastní básni, verše Jana Maria
Tomeše rezonují za chvíli. V minutovém scénáři našeho putování zbývá ještě chvíle – na kamenné kostelní zídce je čas na sdílení textů s přáteli. Do listování Kunštátskými akordy
Druhým rokem se žáci Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy na
ulici Štefánikova zapojili do celostátní aktivity pořádané Českou radou
dětí a mládeže s názvem 72 hodin –
Ruku na to! Je to akce, kdy se dobrovolníci věnují po dobu tří dnů činnostem prospěšným životnímu prostředí
nebo jiným lidem. Děti z naší školy se
zaměřily na čistotu životního prostředí a úpravu školní zahrady.
Ve čtvrtek 9. října odpoledne se
vypravilo 25 dětí i několik maminek
a sourozenců našich žáků ke studánce U Otylky. Celá skupina vybavená
rukavicemi a pytli na odpadky sbírala
věci, které do přírody nepatří. A těch
se našlo opravdu dost! Z příjemné
vycházky spojené s hrami, písničkami
a opékáním špekáčků u malého táboráku se děti vracely také se dvěma
většími pytli naplněnými odpadky.
Akce pokračovala ještě druhý den
v dopoledních hodinách. Děti pracovaly usilovně na školní zahradě, uklízely kolem školy a hlavně dotvořily
některé prvky v naší Zahradě poznání. Podařilo se postavit a usadit směrovník vedle pocitové stezky a připevnit na některé stromy názvy dřevin.
Akce se nám vydařila. Příroda
v okolí školy je o něco čistší a naše
školní zahrada zase bohatší o naučné
a zajímavé prvky.
Jitka Hrnčířová
Výstavy
(DOKONČENÍ Z 12. STRANY)
B lansko
Dělnický dům, Italští uprchlíci na Blanensku a
Boskovicku v letech 1915–1919, do 16. listopadu Galerie města Blanska, Interference: Pavel Korbička & Lucie Vítková, potrvá do 19. listopadu
K un š t á t
Městské informační centrum, Pamětní síň básníků K. Bochořáka a F. Halase po – pá 8.30 – 16
h, so 9 – 12 h, ne 13 – 16 h, soboty a neděle pouze od června do září
- Historie a současnost hrnčířství na Kunštátsku,
stálá prodejní expozice
L e t ov i c e
Galerie Domino, Pavel Zouhar: Originální umělecká litina, potrvá do 2. listopadu
Kulturní dům, František Kořístek: Akvarely –
tempery, potrvá do 24. října
Prodejna Dárek, Českobratrská ul., Výstava pivních obalů z celého světa, po, stř, pá 8 - 17 h
Ly s i c e
Zámek Lysice, Nedaleko a přesto vzdáleno,
výstava připomínající pracovní tábor a osudy
jeho obyvatel v období 2. světové války v Hodoníně u Kunštátu, potrvá do 28. října
Rájec-Jestřebí
Městská knihovna, Doteky zvěstování, potrvá
do 31. října
- Lego svět, potrvá do 31. října
V e lk é O pa t ov i c e
Vestibul stálého kina, 100 let od vypuknutí I.
světové války, výstava fotografií a dokumentů,
potrvá do 30. listopadu
V í sk y
Obecní úřad, Expozice minerálů a fosilií, otevřeno každou neděli 14 – 17 h
informace, inzerce
r
e
g
i
o
n
á
l
n
í
n
o v
i
n
y
Boskovicko
inzerce
podnikatelská
•Možnost půjčky od 4.000 Kč.
Vyplacení ihned. Tel.: 604 809 229.
•Prodej jehličnatého i listnatého
paliva, možnost dopravy. Objednávky celoročně. Tel.: 602 792 758.
• Prodej štípaného krbového paliva
listnatého, tvrdého - dopravu zajistíme.
Celoročně. Tel.: 602 792 758.
• Vedení účetnictví, daňové evi­
dence, mezd: Daně a účetnictví Bosko,
s.r.o., tel.: 516 455 902.
• Prodám palivové dřevo, zbytky
dřeva a piliny. Tel.: 606 893 919.
prodej
• Brambory konzumní za 8,- Kč a krmné za
3,- Kč, jehňata, dovezu. Tel: 604 888 082.
• Brambory na uskl. odr. Adéla a červené
Laura za 6,- Kč/kg. Tel.: 728 426 126.
• Mahon, asi 25 kg, dovezu. Tel.: 737 304
495.
• Kohouta, mladšího - na chov ke slepicím,
Boskovice. Tel.: 608 640 273.
• Palivové dřevo - bříza štípaná; brambory
žluté a červené za 6,- Kč/kg; zadní nápra­
vu na Š Octavia vh. na frézu a ND na Š Feli­
cia. Tel.: 728 426 126.
• El. bojler 125 l. Tel.: 515 538 953.
• Kůzle - kozičku. Tel.: 723 635 975.
• Peugeot 106, 1.2, r.v. 96, 3dv., črvená
metalíza, STK 04/15. Tel.: 774 949 747.
• 4 ks Alutec Kyro 5, rozteč 4 x 108, š = 7J x
15H2 na letních pneu Continental 2 205/60
R15 91H, vz. 5 mm, za 3.000,- Kč; 4 zimní
pneu Goodyear 7 + 205/60 R15 91H, vz. 5
mm, za 1.000,- Kč. Tel.: 775 223 167.
• Selata - křížený divočák, za 600,- Kč. Tel.:
723 719 819.
• Krmnou řepu za 120,- Kč/q. Tel.: 606
862 204.
• Orbitreck do 120 kg. Tel.: 723 608 429.
• Automat. pračku Indesit WS 105 TX přední plnění, Včelařství - časopisy celé ročníky, fošínky tvrdé i měkké dřevo, cca 150
cm; stolařský ponk zach., obkladové palubky; lípy výška cca 70 - 250 cm, túje 10 ks různé druhy; obleky na štíhlou postavu asi 170
- 175 cm. Zachovalé tm. modrý s vestou, sv.
šedý s vestou, zelený bez vesty. Vše levně.
Chlapecké kolo Favorit s přehaz., stříbrné na
12-15 let za 200,- Kč šedé tvárnice 40 x 30
x 25 - 220 ks, 2 ks elektrické vibrační pistole, obkladačky Erika 15x15 cm cca 6 m2. Tel.:
607 903 121.
• Klec vh. pro morče, 50 x 30 x 28, velmi
dobrý stav, za 250,- Kč. Tel.: 776 684 401.
různé
• Kdo přenechá opuku? Tel.: 601 200
021.
• Odvezu zdarma ledničky, pračky,
mrazáky, TV, MV trouby, vysavače, vrtačky
aj. Jen Boskovice. Tel.: 724 095 830.
• Přenechám prostory pro kosmetický
salon i s vybav. v Blansku. Tel.: 602 170 090.
• Muž, 60 let, hledá brigádu jako řidič
dodávky, ŘP sk. B, T, C, E a praxi mám nebo
prádi kolem domu, zahrady, stavby; odstěhuji.
Tel.: 733 165 144.
Folklorní muzika z Boskovic,
věnující se převážně lidovým písním
z Boskovicka hledá
houslistu/tku.
Zkoušky 1 x týdně v 18.30 hod.
Tel.: 724 222 775.
• Hledám zaměstnání, vzdělání USO elektro, velmi dobrá znalost NJ slovem i
písmem, RJ, dlouholetá praxe v zahr. obch.
ve strojírenství, elektro, textil, 10 let práce
v zahraničí, PC, ŘP sk. B, C, cestování do
zahraničí uvítám, čas. nezávislý. Tel.: 607
903 121.
• Hledám zaměstnání jako správce,
údržbář, školník, řidič, skladník, prodavač
apod., ŘP sk. B, C, vyhl. 50/1978 Sb. Na
plný, částečný úvazek nebo brigádu. Tel.: 724
510 047.
koupě
• Krmnou řepu. Tel.: 720 655 705, po 20.
hod.
• Jawu 500, červenou, v dobrém stavu. Tel.:
777 450 543.
• Padaná jablka za 1,- Kč/kg - posbírám
sám. Tel.: 606 862 204.
• Palivové dřevo, pšenici, ječmen, řepu 1 q. Tel.: 723 830 686..
seznámení
• Ahoj neznámá... Rád se seznámím se
ženou cca do 46 let. Bydlím na vesnici, zájmy
nic moc, zahrada, výlety po okolí. Jsem rozvedený, mám dva syny. Těším se na zavolání.
Tel.: 607 651 544.
• Muž 47letý hledá ženu do 50 let, Boskovice a okolí, vážně. Tel.: 737 437 054.
• Hledá se dívka nebo žena ve věku 30
až 48 let pro společné i intimní chvíle. Tel.:
722 765 996.
• Hledám kamarádku 20 - 27 let na výlety a příjemně strávené volné chvíle i vážný
vztah. Mám rád country, koně, psy apřírodu.
Tel.: 777 450 543.
• Žena ve věku 44 let hledá hodného a
inteligentního kamaráda, časem možná i partnera. E-mail: [email protected]
• Ozve se svému obdivovateli dáma, která byla v pondělí 6. 10. kolem poledne se
svým asi 15ti letým vnukem v anbulanci chirurgie v nemocnici? Moc se na ni těší. Tel.:
778 018 478.
• Muž 45 let 165/64 s vyřešenou minulostí hledá upřímnou, věrnou ženu pro vážný
vztah. Blansko, Boskovice a okolí. Tel.: 606
555 741, e-mail: [email protected]
bydlení
• Prodám starší RD v Šebetově 2+1
se dvorem a stodolou, bez zahrady, k
rekonstrukci, bez RK. Tel.: 728 603 591.
(41,42)
• Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v
Boskovicích u nemocnice, od listopadu, za
9600,- Kč vč. inkasa. Tel.: 608 132 837.
Inzerce
Boskovicko
tel.: 516 454 163
e-mail: inzerce@
boskovicko.cz
Nevíte co s jablky?
Pálenice Megovice Šebetov Vám je
zpracuje na jablečnou Pálenku.
Nadrtíme, vykvasíme, pohlídáme,
vypálíme a naředíme!
Příjem ovoce každou středu
a neděli od 15 do 17 hod.
(Jiný termín po předchozí tel. dohodě.)
Pálenice Megovice (naproti zámku)
Šebetov 111
Telefon: 603 864 317
Boskovicko 41
21. října 2014
vzpomínky
V těchto dnech by se dožil devadesáti let
pan
MUDr. Bohumír Skřepek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
dcery Daniela a Magdalena
Kdo v srdcích žije, neumírá ...
Dne 28. října tomu bude 12 let, co nás opustil
pan
Ladislav Ševčík
z Boskovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka na tebe je stále živá,
kdo v srdcích žije, ten neumírá...
V úterý 31. října uplyne čtvrtý smutný rok, co nám odešel
drahý manžel, tatínek a dědeček, pan
Miroslav Učeň
z Kořence.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Černá kronika
KŘETÍN – S traktorem se srazil třiačtyřicetiletý řidič čtyřkolky v sobotu 11. října krátce po třinácté hodině
na polní cestě u Křetína. Muž se lehce zranil na hlavě, přesto odjel z místa
nehody. Přivolaná policejní hlídka mu
doma naměřila v dechu 1,82 promile
alkoholu. Škoda na vozidle je jen asi
pět tisíc korun, řidič se však bude zodpovídat z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za který mu
hrozí až jeden rok odnětí svobody.
VÁŽANY – Ke střetu motorky s osobním autem došlo v neděli 12. října
odpoledne ve Vážanech. Dvaačtyřicetiletý motorkář se při nehodě lehce
zranil. Příčina nehody je zatím v šetření, dechové zkoušky však vyloučily,
že by některý z řidičů pil před jízdou
alkohol.
BOSKOVICE – Agresivně se choval
šestadvacetiletý řidič vozu Audi, kterého zastavila policejní hlídka v úterý
14. října po dvaadvacáté hodině v Boskovicích. Přítomnost alkoholu v dechu
se neprokázala, test na drogy však
odhalil, že mladík řídil pod vlivem
pervitinu. Nyní mu hrozí až jeden rok
odnětí svobody za trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky.
HODONÍN – Osobní auto Škoda Feli-
cia shořelo po havárii v úterý 14. října
odpoledne v Hodoníně u Kunštátu. Při
události vznikla na vozidle škoda za
asi deset tisíc korun, řidič byl potrestán blokovou pokutou. U požáru zasahovali hasiči z kraje Vysočina, z Blanska a Kunštátu a také dobrovolní hasiči z Hodonína.
BOSKOVICE – K vážné dopravní
nehodě došlo v sobotu 18. října odpoledne na silnici na Hrádkov. Osobní auto, které řídila devatenáctiletá
dívka, se zde střetlo s motocyklem.
Jeho řidič byl do bohunické nemocnice transportován vrtulníkem, protože kromě toho, že utrpěl vážná zranění nohy, měli záchranáři obavu z
možného poranění páteře. Příčina
nehody se vyšetřuje.
BLANSKO, VANOVICE – Blanenská policie po měsících vyšetřování odložila případ otravy metanolem.
Letos v únoru se otrávil muž z Vanovic
a po měsíci na následky požití metanolu zemřel. Policistům se původ nebezpečného alkoholu nepodařilo vypátrat. Podle vyjádření vedoucího územního odboru blanenské policie Zdeňka Grénara se však budou případem
znovu zabývat, pokud se objeví nové
informace.
PM
ZLÍN (les) - V sobotu hostil Zlín finálový turnaj Mistrovství České republiky
v sálové cyklistice. Do turnaje v kolové postoupily čtyři dvojice, které hrály
o titul a právo reprezentovat na Mistrovství světa, které se letos hraje 22.
- 23. listopadu v Brně.
V semifinále se nejprve utkali
Petr Skoták s Pavlem Šmídem (Favorit Brno 1) s domácí jedničkou Janem Krejčím a Martinem Struhařem.
V prvním utkání zvítězil Favorit 5:3,
druhé skončilo 5:5 a do finále postoupilo Brno.
Jiří Hrdlička s Pavlem Loskotem
(SC Svitávka 1) pak ve druhém semifinále přehráli domácí dvojku Miroslav
Gottfried, Ludvík Písek. První zápas
vyhrál Zlín 3:2, druhý zase Svitávka
6:4. O postupujícím tak musela rozhodnout střelba čtyřmetrových úderů.
Svitávka vyhrála 2:1 a postoupila.
Bronz získal pár Sokola Zlín-Prštné 2 po výsledcích 2:1 a 1:1.
Dva finálové zápasy ovládl Favorit. Nejprve porazil Svitávku 8:3, titul
stvrdil ve druhém utkání, které vyhrál
6:4. Brněnská dvojice tak bude hrát o
titul mistra světa, stříbrný pár ze Svitávky je jejich náhradníkem.
Hrdlička s Loskotem jsou stříbrní
21. října 2014
41 Boskovicko
inzerce, sport
Hokejistům Boskovic týden nevyšel Orel je v lize
zatím sedmý
ly.
OKRES BLANSKO (les) - Krajská liga
Jižní Moravy a Zlínska nabídla hokejovým fanouškům minulý týden hned
dvě kola. Ve středu hrál tým Boskovic
ve Velké Bíteši, v sobotu pak hostil
v okresním derby Blansko.
HC Spartak Velká Bíteš – SK
Minerva Boskovice 3:1 (0:0, 0:1,
3:0), 42. a 54. Grmela, 47. Pospíšil 34. Matouš.
Boskovice: Guštafík - Lysoň, Surý
Zbyněk, Maksa, Korvas, Surý Aleš, Máša, Mráz, Matouš, Skácel, Tůma, Holub,
Hnilička, Karný, Bednář, Veselý
Ve třetí minutě měli hokejisté
Boskovic výhodu dvojnásobné přesilovky, ale nedokázali ji využít. V 11.
minutě Hnilička v šanci neprostřelil
brankáře Bíteše Alexu, o minutu později Guštafík zlikvidoval šanci Grme-
Ve 34. minutě si Matouš vyměnil puk s Mrázem a přesnou střelou
z mezikruží poslal Boskovice do vedení. Také další šance měli hosté, ale
ani Mráz (35.) ani Bednář (37.) branku nedali.
Ve druhé minutě závěrečné části
hosté špatně střídali a Velká Bíteš po
rychlém útoku vyrovnala. O pět minut
později domácí celek využil přesilovku, když Pospíšil zamířil přesně k tyči.
V 54. minutě přišel další rychlý brejk
hokejistů Bíteše, přihrávku Tůmy sklepl mezi Guštafíkovy betony Grmela.
Tímto skóre utkání skončilo, domácí
třemi brankami v závěrečné třetině
otočili výsledek na svoji stranu.
Minerva Boskovice - Dynami­
ters Blansko 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
V okresním derby byli nakonec
šťastnější hosté. V zápase plném osobních soubojů, které přinesly množství
vyloučení na obou stranách, rozhodovalo využití přesilových her. S ním
byly oba celky na štíru a tak o vítězi nakonec rozhodla branka hostů ve
vlastním oslabení.
OKRES BLANSKO (les) - Jedenáct
plavců boskovického oddílu plavání soutěžilo ve vyškovském bazénu
na tradičním Vyškovském hrošíkovi. Hlavní disciplínou bylo 100 metrů znak, kde však boskovičtí neměli ani jednoho zástupce. I přesto si
plavci z Boskovic v konkurenci více
než desíti plaveckých oddílů Moravy a Slovenska přivezli hned několik
medailí.
Zlatou a stříbrnou si vyplaval
Jáchym Ryšávka, stříbro Anna Bednářová a Tereza Trubelja a bronzovou medaili si do sbírky přidal Marek
Vitouch. Výborné výkony předvedli i
Kevin Nečas, Natálka Horáková, Barbora Kassaiová, Emma Ryšavá a Barborka Tlamková.
Zatímco mladší plavci bojovali o cenné kovy ve Vyškově, starší
plavali o medaile v sousedním Blansku. Memoriál Jaroslava Starého je
známý svým kraulovým trojbojem,
kde v kategorii ročníku 2000 – 2001
Andrea Husovská získala stříbrnou
medaili a Jakub David bronzovou.
Medaile si v blanenské pětadvacítce vylovil i Filip Tlamka, Jakub
Beneš a Justina Hošková. Za plavecký oddíl Minerva DDM Boskovice se
v Blansku představili také Vojta Přibyl, Pavel Severa, Filip Horák, Martin
Tlamka, Lukáš Vitouch, Natálka Lepková, Adéla Šmídová, Zuzka Vorlová,
Pavla Závodná a Adriana Horňová.
Mladí boskovičtí plavci stále vozí medaile
Boskovicko
zpravodajský týdeník Boskovicka.
Vydavatelka: Jitka Melkusová,
šéfredaktorka: Andrea Šrámková,
e-mail: [email protected],
redakce: Plačkova 4, 680 01 Boskovice,
inzerce: 516 454 163, 602 189 735
e-mail: [email protected],
www.boskovicko.cz,
Registruje Ministerstvo kultury
pod č. MK ČR 11495.
Tiskne Tiskárna Helbich, a.s., Brno
Rozšiřují distributoři, PNS, a. s.
Provozní doba: po - pá 9 - 16 hodin
Letovice uhrály v Brně jen jeden set
OKRES BLANSKO (les) - Krajský přebor volejbalistů má odehrána tři dvojkola a celek Letovic otevírá spodní
polovinu tabulky, když v sobotu uhrál
v Brně jen jeden set.
KP muži: Ingstav Brno - Letovice
3:1 (20, 21, -23, 20) a 3:0 (14, 24, 13).
1. Žabovřesky 6 5 1 0 0 18:5 17
2. Šlapanice 6 4 2 0 0 18:6 16
3. Vyškov 6 4 0 2 0 16:7 14
4. Ingstav 6 4 0 1 1 15:9 13
5. Znojmo 6 3 0 0 3 10:10 9
6. Letovice 6 2 1 0 3 11:11 8
7. Tišnov 6 1 1 0 4 7:15 5
8. Brno - jih 6 1 0 2 3 8:15 5
9. Šlapanice B 6 0 1 0 5 4:17 2
10. Holubice B 6 0 0 1 5 6:18 1
Liga kadetek: Demlova Jihlava Minerva Boskovice 2:3 (-30, 9, -22,
16, -6) a 0:3 (-20, -19, -22).
Prvního listopadu hostí Boskovice
vedoucí Vysočinu.
BOSKOVICE (les) - Nejvyšší soutěž
družstev ve šprtci měla v sobotu 11.
října na programu své předposlední
kolo, hrálo se ve Stochově, Brně a v
Boskovicích.
Ve Stochově bylo na programu
středočeské derby mezi domácími a
Prague NHL, třetím do party zde byla
Stolní hokejová liga Brno. Prague NHL
odehrála svá poslední dvě prvoligová
utkání, nezvládnuté koncovky obou
zápasů rozhodly o jejich nule na kontě. Souboj Stochov – SHL Brno skončil 7:11 a Brno se posunulo na pátou
příčku.
V brněnských Bohunicích se nekonalo žádné překvapení a Žďár podlehl
jak domácím Doudeenům tak Dragonům a zakončil sezónu na předposlední příčce. Domácí Doudeeni využili
domácího prostředí a deklasovali Dragons 15:4.
Do Boskovic přijely celky opravdu atraktivní a kvalitní – Dobrá Voda
(obhájce titulu a aktuálně vedoucí tým
tabulky) a Šprtmejkři Ostrava (aktuálně 2. tým tabulky). V domácí sestavě
nechyběl Jakub David, čerstvý vítěz
posledního velkého turnaje jednotlivců kategorie ČP 36 v Ostravě. Tentokrát však více než se soupeři bojoval se
svou nemocí a jelikož ho nikdo z dalších domácích výkonem nezastoupil,
o bodech bylo rozhodnuto. Boskovice
podlehly Dobré Vodě 7:15 a Šprtmejkrům 6:11. Za Boskovice dále nastoupili Bohumil Feruga, Michal Odehnal,
Vít Vondál, Jakub Ošlejšek a Josef
Procházka. Utkání Ostravy s Dobrou
Vodou skončilo smírně 6 : 6.
6. kolo: BHL Žďár nad Sázavou Doudeen Team 7:11 (53:70), BHC Dragons Modřice - Doudeen Team 4:15
(57:97), BHL Žďár nad Sázavou - BHC
Dragons Modřice 7:16 (73:110), BHK
Orel Boskovice - WIP Reklama Dobrá
Voda 7:15 (42:62), BHK Orel Boskovice - Šprtmejkři Ostrava A-One 6:11
(45:65), Šprtmejkři Ostrava A-One WIP Reklama Dobrá Voda 6:6 (49:55),
Prague NHL - Sokol Stochov-Pečky
7:11 (55:72), Sokol Stochov-Pečky SHL SDS Exmost Brno 7:11 (68:84),
Prague NHL - SHL SDS Exmost Brno
9:10 (59:78).
1. D. Voda 8 7 1 0 97:51 15
2. Ostrava 8 7 1 0 75:53 15
3. Uherčice 8 5 1 2 83:72 11
4. Doudeen 8 5 0 3 80:59 10
5. SHL Brno 8 5 0 3 79:67 10
6. BHC Most 8 4 0 4 81:65 8
7. Boskovice 8 4 0 4 81:74 8
8. Modřice 8 4 0 4 72:77 8
9. Pečky 8 2 0 6 65:87 4
10. Žďár n.S. 10 1 0 9 67:127 2
11. Prague 10 0 1 9 74:122 1.
V neděli nastoupil domácí BHK
Orel Boskovice ve 2. lize ve složení –
Josef Procházka, Jan Feruga, Dominik
Fiala a David Řehůřek. A tito hráči si
vedli o poznání lépe. Po slušných individuálních výkonech porazili Žďár n.
Sázavou 6:1, Královo Pole 6:2 a podlehli pouze Kohoutovicím 0:4. Do druholigové tabulky si tak připsali solidní 4 body.
sport
10
výsledkový přehled
MALÁ KOPANÁ
1. liga: AC Okrouhlá - Artis Bedřichov 5:0, Microtex Lomnice - Sokol BK
Sadros Bce 1:9, FK Rozhraní - LPP Lhota
u Lysic 4:2, HSK Holešín - Kanap Karolín 2:3, S.t.B. Jabloňany - Kvasar Černá
Hora 0:6, Orel Boskovice - SK Viktoria
Suchý 6:9.
1. Kvasar 21 19 1 1 110:41 58
2. Sadros 21 16 2 3 164:59 50
3. Lhota 21 14 1 6 126:64 43
4. Orel Bce 21 13 2 6 103:77 41
5. Rozhraní 21 9 3 9 62:64 30
6. Karolín 21 9 0 12 72:94 27
7. Suchý 21 8 1 12 98:115 25
8. Holešín 21 7 3 11 74:82 24
9. Okrouhlá 21 7 3 11 68:97 24
10. Jabloňany 21 7 0 14 72:113 21
11. Lomnice 21 4 1 16 50:121 13
12. Bedřichov 21 4 1 16 40:112 13
2. liga: Ajeto Adamov - FC Světlá 2:0, DKS Kopeček Rájec - FC Spešov
4:5, FC Žďárná - FC Sampdoria Poříčí 3:4, Hasiči M.R.–S.L. - AC Kozárov
5:11, Sokol Zedral Sudice - FC Fulgur
Býkovice 5:1, Torpéda Vážany - Arsenal
Lomnice 3:2.
1. Adamov 21 13 2 6 51:37 41
2. Býkovice 21 12 3 6 76:61 39
3. Poříčí 21 12 2 7 74:63 38
4. Žďárná 21 12 1 8 60:39 37
5. Kozárov 21 11 1 9 77:53 34
6. Lomnice 21 10 1 10 45:44 31
7. Rájec 21 9 3 9 54:46 30
8. Sudice 21 8 3 10 58:67 27
9. Světlá 21 8 2 11 57:55 26
10. Spešov 21 7 3 11 50:55 24
11. Vážany 21 7 2 12 47:80 23
12. Hasiči 21 4 3 14 50:99 15
3. liga: BC Červánky Rájec - TJ Šerkovice 14:0, FC Brutal - FC Brumov 3:0,
FC Rozsíčka - FK Rudná 1:3, FC Šebetov
- FC Dynamo Čížovky 5:1, Sokol Šebrov
- Sokol Lhota Rapotina 3:2, Sokol Křetín
- FC Dolní Lhota 7:0.
1. Rudná 21 17 2 2 73:28 53
2. Křetín 21 12 2 7 73:44 38
3. Čížovky 21 11 1 9 87:61 34
4. Šebetov 21 10 2 9 50:51 32
5. Brutal 21 9 4 8 70:63 31
6. Lhota R. 21 9 3 9 63:63 30
7. Rozsíčka 21 9 2 10 71:57 29
8. Brumov 21 8 4 9 41:48 28
9. Šebrov 21 8 3 10 54:52 27
10. Rájec 21 7 5 9 63:57 26
11. D. Lhota 21 6 5 10 45:81 23
12. Šerkovice 21 2 3 16 31:116 9
4. liga: FC Třebětín - FPO Blansko
6:3, KMK Újezd u Kunštátu - Artézia
Štěchov 6:1, MK Sokol Drnovice - FC
Dlouhá Lhota 9:5, SK Moravan Svitávka - MK Velké Opatovice 2:3, TJ Rudka
- FK Jabloňany 3:2.
1. Vel. Opatovice 21 13 4 4 101:54 43
2. Valchov 20 13 4 3 81:47 43
3 Újezd u K. 21 14 1 6 65:42 43
4. Třebětín 21 13 2 6 82:73 41
5. Rudka 20 11 0 9 53:56 33
6. Jabloňany 21 10 2 9 64:55 32
7. Svitávka 21 8 3 10 57:60 27
8. Drnovice 21 8 2 11 87:102 26
9. Blansko 21 8 1 12 58:55 25
10. Deštná 19 8 1 10 47:64 25
11. D. Lhota 20 4 3 13 44:71 15
12. Štěchov 20 1 1 18 26:86 4
5. liga: FC Lhota u Lysic - TJ Sokol
Letovice 9:7, FC Piccolo Černá Hora SK JKP Olešná 3:6, FC Stars Letovice -
Boskovicko 41
21. října 2014
Fotbalisté Boskovic odvezli z Žebětína bod
OKRES BLANSKO (les) - Do konce
podzimní části fotbalové sezóny chybí
už jen dvě kola. V tom právě odehraném si připsaly v sobotu týmy Blanska
a Boskovic bod.
Divize: Blansko - Rosice 1:1
(0:1).
Blansko: Juran - Gromský, Šplíchal, Šíp, Čoupek (69. Buchta), M.
Zouhar, T. Zouhar, Nečas, Levai, Ullmann (46. Trtílek), Jukl.
V 11. kole zavítal tým Rosic na
půdu souseda v tabulce z Blanska. V
první půli měli rosičtí utkání jednoznačně ve své režii, dobře kombinovali, hráli rychlý pohledný fotbal a domácí takřka nepustili za 45 minut do žádné nebezpečnější akce. Tuto svoji převahu ale bohužel dokázali přetavit
pouze v jednobrankové vedení, o které se postaral svojí druhou brankou v
sezóně Lukáš Michna.
Nástup do druhého poločasu už
tak kvalitní ze strany Slovanu nebyl,
přesto to byli právě rosičtí, kteří mohli
své vedení navýšit. Havláskovu hlavičku ale zastavilo břevno domácí branky
a Chlupa vychytal v samostatném úni-
ku Juran. Domácím se podařilo vyrovnat v 70. minutě, když Jukl využil
nepřesné malé domů a tváří v tvář Balčírákovi nedal hostujícímu brankáři
sebemenší šanci.
Od této chvíle převzali otěže utkání domácí a zatlačili rosické do defenzivy. V 73. min. vyrazil Balčirák nad
břevno ránu Jukla z trestného kopu
ze vzdálenosti 30 metrů. Za necelou
minutu po centru Levaie zblokoval v
poslední chvíli střelu Trtílka pozorný
Havlásek. Klíčový moment přišel v 84.
minutě. Střelu Levaie Balčirák pouze
ztlumil, do odkryté branky se chystal
dorážet dobíhající Trtílek, ale hostující
brankář mrštným zákrokem stihl míč
u levé tyče odpravit do bezpečí. Hosté
tak domácí tlak ustáli a utkání skončilo dělbou bodů.
I. A: Žebětín - Boskovice 2:2
(1:2).
Boskovice: Kofroň - Vykoukal,
Pupík (63. Fojt), Kolář, Václavek, Přikryl (78. Žouželka), Janíček, Müller,
Miksan (58. Živný), Fadrný, Stara.
Lepší úvod utkání si hosté snad
ani nemohli představit. Hned v prv-
ní minutě se přesnou křížnou střelou
k pravé tyči prosadil Janíček a za dalších šest minut si po rohovém kopu
Janíčka domácí celek dal vlastní gól.
Aby toho nebylo málo, v 10. minutě
žebětínská obrana orazítkovala levou
tyč vlastní branky.
Jenže ve 12. minutě z hodně přísně nařízené penalty domácí celek
snížil a hra se začala vyrovnávat. Žebětín byl nebezpečný především při standardních situacích, kdy urostlí domácí hráči měli velkou výškovou převahu. Hráči Boskovic byli mnohem lepší
ve hře po zemi, ale jejich hra postupně
ztrácela jiskru a přesnost.
Ve druhém poločase šlo jen o
to, jestli domácí celek dokáže vstřelit branku. Hosté zuby nehty bránili těsné vedení a na polovinu soupeře se dostávali velice sporadicky. Hráči
Žebětína dlouho dobývali boskovickou
tvrz marně, ale 12 minut před koncem
se po jednom z mnoha centrů dočkali.
Utkání tak skončilo spravedlivou
remízou. Domácí celek poprvé v této
sezóně ztratil na svém trávníku body,
hosté udrželi druhé místo v tabulce.
Otec a syn Šafaříkovi dovezli
pět medailí z mistrovství světa
Letovice (MO) – Pět zlatých medailí vybojovala dvojice českých závodníků z Letovic Michal a Vlastimil Šafaříkovi v silovém trojboji na argentinském mistrovství světa, které se konalo na přelomu září a října. Michal
vybojoval tři medaile, jeho syn Vlastimil další dvě.
Mistrovství světa se účastnilo více
než tři sta závodníků a závodnic ve
všech věkových a váhových kategoriích. Soutěžilo se jak v celém trojboji,
což je dřep, tlak a mrtvý tah, tak i v jednotlivých disciplínách – tlak a tah.
Vlastimil Šafařík, který teprve
nedávno oslavil své šestnácté narozeniny, zvítězil v obou jednotlivých disciplínách. „Vlastík zvítězil v kategorii dorostu ve váze do 90 kg výkonem
115 kg v benchpressu a 180 kg v tahu,
kde vytvořil i nový světový rekord své
kategorie,“ uvedl jeho otec Michal Šafařík, který nezůstal pozadu a navázal
na synův úspěch v kategorii veteránů
ve váze do 110 kg výkonem 152,5 kg
v benchpressu a 250 kg v tahu.
Vlastimil Šafařík se ale po svém
posledním pokusu v mrtvém tahu zranil, a nemohl tak dál soutěžit. V hlavním závodě tak pokračoval už jeho
otec sám. Výkonem 685 kg v trojboji
(dřep 260 kg, tlak 160 kg a tah 265 kg)
získal titul mistra světa v silovém trojboji. „Od světového rekordu v jeho
kategorii ho dělilo pouhých 15 kg,“
dodal Vlastimil Šafařík. Domů tak
odváželi z jihoamerického kontinentu
pět cenných kovů.
Podle otce se syn věnuje silovému trojboji od třinácti let a patří mezi
nejlepší závodníky celého světa. „Je
trojnásobným mistrem České republiky, dvojnásobným mistrem Evropy,
vicemistrem a mistrem světa v kategorii dorostu od třinácti do šestnácti
let a také držitelem světových rekor-
dů v trojboji i jednotlivých disciplínách v různých váhových kategoriích,“ vyjmenoval Michal Šafařík některé synovy úspěchy.
Michal Šafařík se silovému trojboji věnuje téměř dvacet let. Vybojoval
čtyřikrát titul mistra České republiky,
mistra Evropy a nyní také titul mistra
světa. Nejlepším výsledkem pro něj na
mistrovství světa do letošního úspěchu bylo páté místo.
„Silový trojboj neboli powerlifting,
i když patří k malým sportům, je ve
světě velmi rozšířený a u nás i ve světě se mu věnuje stále více sportovců.
Největší popularitu má v USA, Rusku a
Skandinávii, odkud většinou pocházejí nejsilnější borci,“ dodal Michal Šafařík s tím, že si trojboj může někdo plést
se vzpíráním. Jsou to ale odlišné sporty. Dnes je silový trojboj součástí světových her pro neolympijské sporty, které se taktéž konají každé čtyři roky.
21. října 2014
sport, inzerce
41 Boskovicko
11
výsledkový přehled
Panthers Vanovice 7:2, FK Tuzemák PentaCo Boskovice 4:9, Kamnáři Študlov - FK Obora 1:1.
1. PentaCo 19 17 1 1 102:48 52
2. Stars Let. 19 11 3 5 90:58 36
3. Olešná 19 11 3 5 72:54 36
4. Petrovice 19 9 3 7 50:45 30
5. Sokol Let. 19 9 0 10 88:71 27
6. Vanovice 20 8 3 9 57:59 27
7. Lhota u L. 19 7 3 9 78:78 24
8. Černá Hora 19 7 1 11 58:74 22
9. Obora 19 5 3 11 44:78 18
10. Tuzemák 19 5 2 12 53:95 17
11. Študlov 19 1 8 10 31:63 11
6. liga: SK Horní Poříčí - FC Vítějeves 0:1, SK Jestřebí - Sokol Horní Lhota
3:4, TJ K20 Šošůvka - Orel Rock Boskovice 4:1, TJ Sokol Valchov B - TJ Úsobrno o.s. 2:2.
1. Šošůvka 18 14 2 2 95:31 44
2. Jestřebí 18 11 2 5 52:45 35
3. Kněževes 17 9 2 6 56:36 29
4. H. Poříčí 18 9 2 7 57:39 29
5. Valchov B 18 8 3 7 42:49 27
6. Ludíkov 17 6 3 8 37:49 21
7. H. Lhota 18 5 4 9 41:59 19
8. Boskovice 18 5 3 10 45:56 18
9. Vítějeves 18 4 4 10 26:55 16
10. Úsobrno 18 4 3 11 32:64 15
Základní soutěž: FC Brťov - FC
Lysice 6:1, FC Sebranice 2002 - FC
Roma Olešnice 7:2, M.K. Louka - MK
Sokol Drnovice B 5:2.
1. Drnovice B 20 15 0 5 161:76 45
2. Louka 20 14 0 6 113:54 42
3. Lysice 20 10 1 9 56:74 31
4. Brťov 20 10 0 10 55:72 30
5. Olešnice 20 7 1 12 77:108 22
6. Sebranice 20 2 2 16 43:121 8
sportovní kalendář
KOPANÁ
25. 10., 14:30 h Rájec-Jestřebí – Bohunice B. 26. 10., 14:30 h Lipovec –
Bořitov, Kunštát - Dobšice, Boskovice –
Miroslav, Černá Hora – Podolí.
KUŽELKY
24. 10., 17 H Velen Boskovice – MS Brno G.
Čekají
na nové pány
Miky
je
stále
v
útulku
a
čeká
na
nového
p á n a .
Útulek už
považuje za
svůj domov
a své opatrovatele
dokáže razantně hlídat, dá důrazným
štěkotem najevo, kdo je zde hlídačem!
Zrovna tak svého opatrovatele hlídá
při vycházkách po lese, které moc
miluje. Jen je ostrá při setkání s jinou zvěří, procházky doporučujeme
jen na vodítku. Nový majitel by se s
ní měl seznamovat postupně.
Neváhejte a volejte na telefon
516 453 335 (Městská policie), kde se
domluvíte na dalším postupu ohledně
Miky.
www.psiboskovice.cz
nebo Facebook
ALPS Electric Czech, s.r.o., dodavatel elektronických a mechatronických komponent zejména pro automobilní průmysl, působící v ČR od roku 1995, součást japonského koncernu ALPS Electric hledá pro svůj
výrobní závod nové kolegy na tyto pozice:
NÁSTROJAŘ - SPECIALISTA NA ÚDRŽBU FOREM
Popis činnosti
Budete odpovědný za údržbu vstřikovacích forem, vytváření pracovních postupů, testování a příprava vstřikovacích
forem pro sériovou výrobu.
Kvalifikační předpoklady
- min středoškolské vzdělání - obor strojírenství , VŠ fakulta strojní/technologická
- praxe 1 rok na stejném či podobném místě podmínkou
- znalost AJ min. výhodou
- ŘP skupiny B podmínkou
- znalost MS Office, e-mail výhodou
- časová flexibilita
KONTROLOR PLASTOVÝCH DÍLŮ
Popis činnosti
Budete provádět denní měření rozměrů plastových dílů dle specifikací stanovených zákazníkem, vyhodnocování
výsledků měření (SPC). V případě zjištění neshod budete spolupracovat na odstranění vady.
Kvalifikační předpoklady
- min středoškolské vzdělání - technický obor, VŠ vzdělání výhodou
- schopnost číst výkresovou dokumentaci
- znalost práce s měřidly (mikrometr, posuvné měřidlo) podmínkou, znalost 3D výhodou
- znalost statistických metod vyhodnocování CPK, PPK, SPC výhodou
- znalost automotivních norem výhodou
- znalost vytváření programů pro 3D měřidlo výhodou
znalost AJ min. pasivně
- ŘP skupiny B podmínkou
- znalost MS Office, zejména Word a Excel e-mailu
- časová flexibilita
SPECIALISTA AUTOMATIZACE
Popis činnosti
Zabývá se návrhem, nastavováním, retrofitem, diagnostikou průmyslových robotů, manipulátorů, periferních
zařízení a výrobních systémů z nich vytvářených a to jak v oblasti HW, tak SW. Komunikuje s ostatními ALPS závody
o problematice robotů a manipulátorů. Podporuje zavádění nových výrobků.
Kvalifikační předpoklady
- minimálně Bc., ideálně Ing. strojní fakulta, nebo elektrofakulta se specializací na mechatroniku a automatizaci
- znalost programování
- časová flexibilita, dobrá pracovní morálka
- znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou, základy podmínkou
- ochota cestovat do zahraničí na stáže 3+ měsíce
Nabízíme
- práci v mladém kolektivu a příjemném pracovním prostředí - možnost seberealizace v klíčových pozicích - příležitosti pro absolventy - zázemí silné mezinárodní firmy řadící se k vůbec největším v oboru - možnost celodenního stravování za dotovanou cenu
- řešení dopravy pro uchazeče s problematickým dojížděním
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pak zašlete Vaše nabídky obsahující dotazník a motivační dopis na adresu:
Žádosti bez těchto náležitostí nebudou akceptovány, a nebude na ně odpovídáno.
ALPS Electric Czech, s.r.o.
Tomáš Krajči
Sebranice 240, 679 31 Sebranice u Boskovic
tel.: +420 516 490 226, fax: +420 516 455 980,
e-mail: [email protected]
V případě zájmu o osobní návštěvy si prosím sjednejte termín předem tak, abychom Vám mohli věnovat
dostatek času.
boskovický plavecký bazén pro veřejnost
Pondělí 20. 10., 17:00 - 20:00; Úterý 21. 10., 6:30 - 8:30, 10:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Středa 22. 10., 6:30 - 8:30, 12:00
- 16:00, 18:30 - 21:00; Čtvrtek 23. 10., 6:30 - 7:50, 12:00 - 16:00, 18:30 - 21:00; Pátek 24. 10., 6:30 - 7:50, 12:00 - 13:30,
14:30 - 16:00, 18:30 - 21:00; Sobota 25. 10., 12:00 - 13:00, 15:00 - 21:00; Neděle 26. 10., 9:00 - 20:00.
kulturní servis
12
Boskovicko 41
21. 10. úterý 2014
Boskovice
Kino Panorama, Fakjů pane učiteli, 17 a
19.30 h
Klub seniorů, Východní Čechy, přednáška
PhDr. Josefa Prose, videosál kina, 15.30 h
Blansko
Kino, Nick Cave: 20 000 dní na Zemi, 20 h
Ulita, Výtvarná dílna – Drátkování, 18.30 h
Ob o r a
Spolková místnost hospůdky, Hrady,
hrádky, tvrze i městečka, přednáška badatele Jiřího Vymětalíka, 17 h
22. 10. středa 2014
Boskovice
Kino Panorama, Labyrint: Útěk, 17 a
19.30 h
Zámecký skleník, Žáha, 19 h
Blansko
Kino, Nick Cave: 20 000 dní na Zemi, 20 h
Doubravice
Pěkná modrá, Moštování
Letovice
Kulturní dům, František Kopp Quartet,
koncert KPH, 18.30 h
Letovice
Městský klub důchodců, Beseda s Pavlem
Šaršonem Co je to MAS Partnerství venkova, 14 h
23. 10. čtvrtek 2014
Boskovice
ZUŠ, Žákovský koncert, 17 h
Kino Panorama, Björk: Biophilia, Live
záznam koncertu, 19.30 h
Blansko
Kino, Drákula: Neznámá legenda, 20 h
Doubravice
Kino, Stoletý stařík, který vylezl z okna a
zmizel, 18 h
24. 10. pátek 2014
Boskovice
Kino Panorama, Tři bratři, 17 h; Drákula:
Neznámá legenda, 19.30 h
Klub Sklepy, Improzápas, improvizační
divadlo Lísky versus Instalatéři Blasnko, derby v divadelní improvizaci, 19.30
Blansko
Kino, Drákula: Neznámá legenda, 20 h
Městská knihovna, Transcendentní matematika, přednáška doc. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr. z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, 18 h
Č ERNOVICE
Lampionový průvod
Olešnice
Lampionový průvod ulicemi města k výročí
vzniku Československé republiky, na závěr
ohňostroj za poldrem V Lukách, 18 h
Kulturní dům, Zpíváme si pro radost, přehlídka dětských pěveckých sborů, 19. ročník, 8 h
šebetov
Kino, Místa, 19.30 h
21. října 2014
Sokolská 54, Boskovice
tel.: 511 123 370
e-mail: [email protected]
608 819 111
Tyršova 3, Letovice
tel.: 516 411 342, 516 474 482
e-mail: [email protected]
603 847 714
Autorizované zastoupení společnosti LIMA okna s.r.o.
Velké Opatovice
Kino, Vzestup říše, 19.30 h
25. 10. sobota 2014
Boskovice
Kino Panorama, Tři bratři, 17 h; Drákula:
Neznámá legenda, 19.30 h
Klub Sklepy, Dan Vertígo + Ondřej Soldán,
acoustic/indie
Blansko
Kino, Dům kouzel 3D, 17.30 h; Drákula:
Neznámá legenda, 20 h
Jedovnice
Rybník Olšovec, Výlov rybníka
Kunštát
Halasův Kunštát, 16 h: vzpomínkové setkání na kunštátském hřbitově u hrobu Františka Halase; v 17 h veřejnosti otevřené literární setkání s finalisty 42. ročníku Literární
soutěže Františka Halase v kulturním domě,
hostem básník Martin Stöhr; 19 h Společenstvo poezie, literární večer v kulturním
domě, pásmo složené z veršů F. Halase věnovaných jiným autorům, přednesou držitelé
ocenění z amatérských soutěží v uměleckém
přednesu; vyhodnocení 42. ročníku Literární soutěže Františka Halase spojené s uvedením básnické prvotiny Naživo loňské laureátky Kláry Šmejkalové
Pamětice
Obecní rybník, Výlov rybníka v Pazderni, 10 h
Šebetov
Kino, Ze života hmyzu, divadelní komedie
v podání ochotnického souboru LMD Kunštát, 19 h
26. 10. neděle 2014
Boskovice
Kino Panorama, Tři bratři, 17 h; Co jsme
komu udělali?, 19.30 h
Blansko
Kino, Dům kouzel 3D, 15 a 17.30 h; Drákula: Neznámá legenda, 20 h
Jedovnice
Rybník Olšovec, Výlov rybníka
27. 10. pondělí 2014
Boskovice
Kino Panorama, Tři bratři, 17 h; Soudce,
19.30 h
Mateřské centrum, Kdo si hraje – nezlobí, 8 – 15 h
blansko
Kino, Co jsme komu udělali?, 20 h
Cetkovice
Obecní úřad, Lampionový průvod, sraz
Firma Revenge, a.s.,
Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice
nabízí volná pracovní místa na pozici:
třídička textilu
www.limaokna.cz
u obecního úřadu, začátek v 18:30 – průvod
obcí, položení věnce u památníku padlých
Šebetov
Lampionový průvod, průvod vychází v 18 h
od ZŠ do areálu koupaliště, kde bude nachystáno občerstvení pro děti
Výstavy
Boskovice
Arboretum Šmelcovna, Podzimní arboretum, potrvá do 26. října
Galerie Otakara Kubína, Výstava obrazů
Jaroslava Jeřábka a řezeb Zdeňka Matyáše,
potrvá do 9. listopadu
Kafe za rohem, Eva Mezerová: Krajina
v pohybu, potrvá do 12. listopadu
Městská knihovna, Padesát odstínů Babičky, výstava sbírky starých vydání Babičky,
potrvá do 6. listopadu
Muzeum Boskovicka, Fenomén Igráček,
potrvá do 6. ledna
- Krajina Otylky mýma očima
Zámecký skleník, Eva Mezerová: Metamorfóza obrazu, potrvá do 13. listopadu
Židovský obecní dům, Bílkova 7, Anna
Franková: Odkaz pro současnost
Plačkova 6, Minigalerie Zwicker
(DOKONČENÍ NA 7. STRANĚ)
SUPERMARKET
v Boskovicích, Mánesova
Mánesova ul.
ul.
Tip týdne 21. 10. - 26. 10. 2014
Mouka hladká Klasik 1 kg  7,90
Kozel Velkopopovický,
světlé výčepní pivo
1,5 l  19,90
13,27/ 1 l
Chléb pšenično-žitný,
Tad. Wilk
900 g  26,90
29,89/ 1 kg
Kobliha s náplní
58 g  5,50
9,48/ 100 g
Mrkev
1 kg  8,90
Super cenA !!
Pátek 24. 10. - neděle 26.10.
Kuřecí stehenní řízky
mražené (český původ) 500 g
54,90
109,80/ 1 kg
Pátek 24. 10. - Akce s dodavatelem
Ta d. W i l k
k ke každému nákupu nad 700,- Kč - dárek
Jednosměnný provoz od 600 do 1430.
kompletní akční nabídku najdete na
Bližší informace na tel. čísle: 516 411 765,
www.jedno t abce.cz
životopisy zasílejte na adresu: [email protected]
Download

Budoucnost lesních školek vzbuzuje obavy