w
w
w
s
r
.
d SADRžAJ
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Uvod
Opis prikolice
1. Ram prikolice
2. Ruda
3. Platforma sa stranicama
4. Osovina sa točkovima i kočnicama
5. Hidraulična instalacija
6. Sigurna i električna instalacija
Opremanje traktora za rad sa prikolicom
Automatska poteznica
Pričvršćivanje sklopa kuke za traktor
Pričvršćivanje automatske poteznice za traktor
Otkačivanje automatske poteznice sa traktora
Priključivanje hidraulične instalacije
Priključna cev hidraulične instalacije
Postavljanje priključne cevi na traktore IMT-533 i
IMT-558
Priključivanje električne instalacije
Prikačivanje prikolice za traktor
Priključivanje pneumatske instalacije
Rad sa prikolicom
1. Vožnja prikolice
2. Utovar i razmeštaj tereta na prikolici
3. Istovar — kipoivanje prikolice
4. Kočenje pilikolice
Mehanička kočnica
Pneumatska kočnica
Podešavanje i održavanje prikolice
Podešavanje kočnica
Podmazivanje
Održavanje električne instalacije
Održavanje hidraulične instalacije
Održavanje pneumatske instalacije
Opšte održavanje
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
Zaključak
Literatura
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
w
e
s
.
ww
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d Uvod
a
r
i
k
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
r
a
Količine poljoprivrednih proizvoda
reprodukcijonog
materijala,goriva i
n
i
maziva , grañevinskog materijala
, poljoprivrednih mašina , stoke ,
m
e
e
stočnih proizvoda i .
drugog
materijala u savremenoj agrotehnici su tolike
s
s
.
w traktor sa oko 50%.
w
daje potrebno
angažovati
w
w
w
Ovo jew
sasvim razumljivo kada se ima u vidu da je na jednom
gazdinstvu,koje je opremljeno i drugim mašinama, potrebno u toku jedne
godine prevesti znatne količine raznog materijala.
Obzirom na raznovrsnost prevoza,transport u poljoprivredi se deli na
spoljni i unutrašnji. Pod spoljnim transportom podrazumeva se transport
raznog materijala na relaciji parcela-ekonomsko dvorište-tržište i obratno
i on se uglavom obavljatraktoskim prikolicama.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
e
e
s
s
.
.
Do skoro se transport
u poljoprivredi obavljao zaprežnim kolima, koja su
wi čija je brzina kretanja u velikoj meri ograničena. ww
malog kapaciteta
w
w traktorskih prikolica kapacitet prevoza je nekoliko puta
w
Upotrebom
povećan.
Ovaj momenat igra naročito važnu ulogu kod transporta lako pokvarljivih
proizvoda i proizvoda koji se u kratkom vremenskom roku moraju
ukloniti sa polja.
Prikolica je opremljena savremenom signalnom i električnom
instalacijom koja omogućava njenu primenu u javnom saobraćaju.
U skladu sa najnovijim meñunarodnim i našim propisima, industrija
mašina i traktora proizvodi i prikolice snabdevene pneumatskim
kočnicama.
Prikolica 3 tone namenjena je za traktore IMT-533 i IMT-540, ali se sa
posebnim adaptorom može koristiti i uz traktor IMT-558.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
w
e
s
.
ww
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

6823-Saobracaj-Hidraulika i pneumatika