SEZONSKE CVETNE VRSTE
ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI
Prikladno uređena
školska dvorišta , bitan su
preduslov za zdravo
okruženje i uživanje u
prirodi
Školsko dvorište, kao
mesto svakodnevnog
boravka deteta
,neophodno je da bude
bezbedno.
Cvetne žardinjere
potrebno je maksimalno
pričvrstiti za podlogu
kako ne bi došlo do
njihovog prevrtanja
Neprekidna smena
jednogodišnjeg i
dvogodišnjeg cveda daje
velike mogudnosti za
zelene površine, da bi u
toku cele godine bile
rascvetale!
Poseban značaj ima
cvetna grupa
dvogodišnjeg cveda zato
što u smeni sa
jednogodišnjim (letnjim)
cvedem, potpuno
eliminiše postojanje
praznih cvetnih površina,
u svim svojim oblicima
kao i u nameni.
U školskom dvorištu se ne smeju nalaziti vrste koje imaju trnje,
vrste sa velikim plodovima kao ni vrste sa otrovnim vegetativnim
delovima
JEDNOGODIŠNJE VRSTE – LETNJI ASPEKT
 Ovoj grupi pripadaju one vrste koje svoje razvide od
setve do sazrevanja novog semena imaju u istoj
proizvodnoj godini
 Cvetne vrste se na zelene površine rasađuju nakon
prestanka mrazeva, odnosno u mesecu maju
 Cvetanje im je produženo i traje od aprila pa do prvih
jesenjih mrazeva
Najčešde korišdene jednogodišnje cvetne vrste
 Ageratum sp.
Begonia sp.
Salvia sp.
Ageratum sp.
 Vrsta je kompaktna
 Visina 15-50cm
 Niske sorte koriste se za




spoljnu sadnju
Položaj : polusenovit i sunčan
Treba da je zaklonjen od
pravca duvanja jakih vetrova
Sadnja na stalno mesto vrši se
početkom maja
Sorte : ‘Blue horizon’ , ‘Blue
fields, ‘Taycoon’, ,Blue bancet’
Begonia sp.
 Cveta neprekidno i obilno
 Visina 15-25cm
 Položaj : najbolje sunčano ali i






polusenovito
Sadnja na stalno mesto vrši se u
drugoj polovimi maja
Osetljiva je na mraz
Cvetanje :od polovine juna do
polovine oktobra
‘Ascot’ - crveni listovi
‘Eureka ‘ – zeleni listovi
Sorte : ‘Organdy’, ‘ Doublet’, ‘Brasil’
Salvia sp.
 Visina 30-70cm
 Položaj :sunčani i
slabozasenjeni položaji
 Propada u nedostatku vlage
u zemljištu
 Vreme sadnje na stalno
mesto – druga polovina
maja
 Vreme cvetanja: jun oktobar
Calendula officinalis sp.
 Visina 20- 70cm
 Položaj : polusenoviti i




sunčani
Minimalnom negom uspeva
na svakom zemljištu
Vreme sadnje na stalno
mesto : mesec maj
Vreme cvetanja : od maja do
marazeva
Sorte : ‘Litlle ball’, ‘Calypso, ,
‘Midas’
PROLEDNO – LETNJA SADNJA
 U kombinaciji sa jednogodišnjim cvetnim vrstama mogu da se
sade lukovice
 Vreme sadnje : početak maja zbog osetljivosti vrsta na mraz
 Najčešde korišdene vrste
lukovica :
Cana sp.
Gladiola sp.
Begonia sp.
Dahlia sp.
 Rezulatat : atraktivnija zelena površina
Begonia sp.
Dahlia sp.
DVOGODIŠNJE CVETNE VRSTE
 Ovoj grupi pripadaju cvetne vrste čija se proizvodnja
proteže u dve kalendarske godine.
 Proizvodnja započinje od juna do avgusta
 Proizveden rasad se na stalno mesto sadi u toku jeseni
 Prezimljava i cvetanje nastavlja u prolede i cveta do kraja
juna meseca svoje druge godine
DVOGODIŠNJE CVETNE VRSTE
Najčešde korišdene dvogodišnje cvetne vrste :
 Miosotis sp.
 Viola sp.
 Bellis perenis sp.
Miosotis sp.
 Kompaktna vrsta
 Visina : 25cm
 Dobro podnosi niske




temperature, a po potrebi se
prekriva liščem i štiti od mraza
Položaj : sunčan ili polusenovit
Sadnja na stalno mesto : jesen
Cvetanje : april – maj
Sorte : Miosotis silvatica
‘Rosylva ‘, ‘Blue Basket’, ‘Nina’






Bellis perenis sp.
Visina je zavisna od sorte : 1015cm
Položaj : sunčan
Potrebe : dosta vode
Sadnja na stalno mesto :jesen
Cvetanje : april – jul
Sorte : ,Promponette’ ,Galaksy’
,Habanera’ , ‘Rominette’...










Viola witrockiana – viola tricolor
Visina 15 – 25cm
Postoji preko 100 vrsta
Kao cvetne vrste gaje se Viola ordata i Viola tricolor
Donosi mnogo cvetova
Vreme sadnje na stalno mesto : jesen ( septembar, oktobar)
Vreme cvetanja : počinje iste jeseni i nastavlja se nakon
prestanka jakih mrazeva
Cvetanje traje do juna meseca druge godine
Sitnocvetne i krupnocvetne
Sorte : Viola witrockiana ‘Colosus’, ‘Delta premium’,
’Skyline’,
‘Alpine’... , sitnocvetne - Viola cordata
JESENJA SADNJA
 Kompaktniji izgled zelene površine može da se postigne
kombinovanom sadnjom dvogodišnjih cvetnih vrsta sa
vrstama lukovica
 Vreme sadnje : jesen ( septembar , oktobar)
 Vreme sadnje podudara se sa sadnjom dvogodišnjih
cvetnih vrsta
 Dvogodišnje vrste cvetanje započinju na jesen iste
godine, a cvetanje vrsta lukovica na proleće
dopunjuje aspekt
Jesenja sadnja
Dvogodišnje cvetne vrste + lukovice
Čiste lukovice
ili...
Proledno-letnja sadnja
Jednogodišnje cvetne vrste
Jednogodišnje cvetne vrste +lukovice (gomolji)
JESENJA SADNJA
Najčešće korišćene vrste
lukovica :
 Tulipan sp.
 Narcisus sp.
 Crocus sp.
 Hyachinthus sp.
 Iris sp.
 Muscari sp.
PROLEDNO – LETNJA SADNJA
LUKOVICE I GOMOLJI
Najčešde korišdene vrste sezonskih lukovica i gomolja vađenje pre mazeva i čuvanje do slededeg proleda
Ovde pripadaju rodovi :
 Begonia
 Cana
 Dahlia
 Gladiola
Školska dvorišta u
malo slučajeva
raspolažu sa
dovoljno prostora za
cvetne aranžmane i
površine
Prozorski okviri i
arhitektonske
konstrukcije školskih
dvorišta mogu
poslužiti kao idealan
način da se cvetne
postavke prikažu na
najbolji način
Najčešde korišdene saksijske vrste na otvorenom
prostoru
ZASENČENI POLOŽAJI
SUNČANI POLOŽAJI
 Fuksia sp.
 Pelargonia sp.
 Begonia sp.
 Impatiens sp.
 Petunia sp.
ZASENČENI POLOŽAJI






Fuksia sp.
minđušica
nije dobro da se često
premešta jer tada odbacuje
cvet
Uklanjanje uvelih cvetova =
obilno cvetanje
Zahteva vlažno zemljište
Sadnja – na početku sezone
Potreban oslonac za rast
Begonia sp.
 jednogodišnja vrsta
 visina 10-40cm
 sadnja na zelenim površinama i u






žardinjerama
Po svom položaju cvetovi mogu biti
uspravni i visedi
Ova vrsta obrazuje dva tipa stabla:
višegodišnje podzemno stablo –
gomolj i drugo nadzemno,
jednogodišnje, koje izrasta iz gomolja
u prolede i ugine u jesen.
ne sme se zalivati hladnom vodom jer
je osetljiva na temperaturne sokove
sadnja – nakon prestanka mrazeva
cvetanje – od juna do kasne jeseni
Najčešde korišdena saksijska sorta :
Begonia tyberhibrida
ZASENČENI POLOŽAJI
Impatiens sp.
 jednogodišnja vrsta
 atraktivan sklop 3 različite
boje
 zalivanje – umereno ali
redovno
 cvetanje : maj- septembar
 vreme sadnje: septembar –
oktobar
SUNČANI POLOŽAJI
 Pelargonia sp
 Višegodišne vrste
 Omiljene cvetnice koje uspevaju na
sunčanom položaju.
 Najpoznatije sorte: Pelargonium
peltatum, Pelargonium zonale,
Pelargonium grandiflorum
Petunia sp.
 Gaji se kao jednogodišnja i saksijska
vrsta
 Omiljena cvetnica za sadnju na
balkonu i prozoru
 Precvetali izbojci se skidaju sa biljke
 Redovno prihranjivanje za mnogo
cveta
 Lake za uzgoj
 Vreme cvetanja: maj – početak
oktobra
 Osetljiva na lisne vaši
 Najčešde korišdene saksijske sorte:
Petunia ‘Sufinia’, Petunia ‘Sanguna’
SAKSIJE ILI ŽARDINJERE...
 Ne moraju da koštaju mnogo
 Autentičan dizajn od prirodnih materijala
(gips, terakota, drvo, trska, posude od
nepečene gline...)
 Visede saksije od starih dečjih kofica, starih
kuhinjskih lonaca i pletenih posuda
 tende, metalne konstrukcije kao potpora
 Oslikavanje starih posuda na različite
načine
 Reciklirana plastika kao saksija ili žardinjera
SADNJA CVETNIH VRSTA U SAKSIJE –
ŽARDINJERE
AGROTEKSTIL
propušta vlagu
funkcija drenažnog
sloja se ne menja sa
starenjem biljne
vrste
produžava životni
vek biljke
1. drenaža - stiropor, šljunak...
2. AGROTEKSTIL
3. zemljišni supstrat
4. biljna vrsta
Za sadnju cvetnih vrsta poželjno je
koristiti u najvedoj meri odgovarajude
zemljišne supstrate za određene cvetne
vrste
KOMBINOVANA
SADNJA
sadnja može biti
kombinovana različitim
cvetnim vrstama u sklopu
za grupnu sadnju najčešde se
koriste vede posude kao što
su sandučidi i žardinjere
zanimljiv grupni aspekt,
pored uobičajnih cvetnih
vrsta, takođe može da se
postigne sadnjom lekovitih
(aromatičnih) cvetnih vrsta u
sklopu
BIOBAŠTA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU
 Biobašta kao sklop uređenog školskog





dvorišta
Izložba različitih biljnih vrsta i sorti cveda,
povrda, začinskog i lekovitog bilja,
aromatičnih trajnica.
Uz malo ulaganja i truda – povrde bez
herbicida i pesticida
Bašta na organski sistem proizvodnje ,nema
pesticida – jedna biljka štiti drugu biljku
Bašta je zelena cele godine
Zdrave biljke – kao međusobni prijatalji
BIOBAŠTA
 Bašta – mesto odmora i edukacije
 U njoj se razvija svest o zajedništvu, potreba da deca i
odrasli štite životnu sredinu, da negujudi biljke razviju
prijateljstvo kroz druženje
 Vrste pogodne za osnivanje bio bašte : žalfija, lavanda,
nana, majčina dušica, neven, origano, beli luk, aronija,
vrste povrda....
Predlozi vrsta za osnivanje bio bašte...
 Neven
 Lavanda
 Žalfija
 Majčina dušica
 Aronija
 Menta
 Suncokret
ZAKLjUČAK
Cilj cvetnog školskog dvorišta :
 da unapredi školsku edukaciju i obrazovanje dece
podizanjem znanja o živom svetu prirode, velikoj
ulozi i zadatku čoveka da se zauzme za njeno
racionalno korišdenje i očuvanje
 Sadnjom sezonskih cvetnih
vrsta podstiče se redovna
briga i nega o cvetnim
površinama
Za čistije i zelenije škole u Vojvodini
 Projekat realizuju
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
i
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise i nacionalne manjine
U saradnji sa
Pokretom gorana Novog Sada
ReCan Fondom, Beograd
Fondacijom Ćesarov, Bern, Švajcarska
Download

SEZONSKE CVETNE VRSTE