Thuja occidentalis ”COLUMNA”
Visoka biljka koja može da dosegne visinu do 5m i širinu 1,5m. Vrlo često se koristi za
žive ograde u kojima se sadi na razmaku od 80 cm. Podnosi korektivno orezivanje i jako
je dekorativna u estetskom pogledu. Nije zahtevna u pogledu kvaliteta zemljišta, ali da
bi postigla bujniji rast i tamniju boju četina potrebno je posaditi na dubljem i hranljivom
tlu na sunčanom mestu ili u polusenci.
Ekološke osobine
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: do 5m
Boja četina: zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Thuja occidentalis ”SMARAGD”
Jedna od popularnijih četinara kod nas, najčešće uzgajani četinar u vrtovima. Habitus
biljke je izrazito kupast, visine do 5m. Vrlo je lepa kada se sadi u grupama ili
pojedinačno, i ako se najčešće koriste za žive ograde. Dobro podnosi redovno
orezivanje.
•
•
•
•
Svetlost: sunce
Potreba za vodom: umereno
Visina: do 5m
Boja četina: zelena
Nega biljke: preko leta pogotovo u prvim godinama
posle sadnje voli obilno zalivanje
(pogodno sistemom kap po kap) tako da može
povećati porast i do 40%. Podnosi korektivno
orezivanje.
Thuja orientalis ”COMPACTA”
Veoma lepog habitusa, uskog i kompaktnog oblika. Raste do 4m visine. U pogledu
zemljišta nije zahtevna. Četine su tamno zelene leti, a bakarne boje u toku zime.
•
•
•
•
Svetlost: sunce
Visina: do 4m
Boja četina: zelena
Podnosi korektivno orezivanje
Thuja occidentalis ”PYRAMIDALIS AUREA”
Habitus biljke je priamidalnog oblika. Vrlo je dekorativna biljka. Naraste do 4m visine i
do 1,5m širine. Može se saditi u grupama ili pojedinačno. Čest primer je da se koristi i
za žive ograde, u tom slučaju se sadi gušće na razmaku od 80cm. Nije zahtevna u
pogledu kvaliteta zemljišta. Karakterišu je zlatno žuti vrhovi grana koji zimi dibijaju
tamno crvenkastu boju.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: do 5m
Boja četina: žuto-zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Juniperus virginiana ”SKYROCKET”
Jako dekorativna biljka uskog habitusa, naraste do 4m visine. Grane su priljubljene uz
stablo. Često se koristi za isticanje vertikala objekata i isticanje pojedinih delova vrta
kao fokusna tačka. U toku zime potrebno je vezati mu grane i zaštititi ga od mokrog i
vlažnog snegakoji može saviti i polomiti grane. Biljka se spiralno poveže, ali je stresanje
mokrog snega sa svih biljaka u vrtu neophodna mera zaštite biljaka od snegoloma
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polusenka
Potreba za vodom: umereno
Visina: 4m
Boja četina: sivo-zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Juniperus chinensis ”STRICTA”
Gusto, široko kupast kultivar koji naraste 3-5m visine, bez centralnog debla već više
grana raste prema gore, a vrh je takođe gusto razgranat. Vrlo lako se uzgaja i ne
zahteva posebnu negu, pogodan je za grupnu sadnju, koristi se u biljnim kompozicijama
zbog svog gustog sklopa četina sivo-zelene boje daje odličan kontrast ostalim nižim
biljkama. Dobro podnosi orezivanje.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina; do 3m
Boja četina: sivo-zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ”PELTS BLUE”
Dekoratnivna biljka za individualnu sadnju. Gustog, piramidalnog habitusa. Naraste i do
5m visine.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: do 5m
Boja četina: sivo-zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ”ELLWOODII”
Kupastog rata, 2-3m visine. Vrlo gustog sklopa, sa plavo-sivim četinama. Najčešće se
koristi za alpinetume i kamenjare.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: do 3m
Boja četina: sivo-plavičasta
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Juniperus squamata ”BLUE STAR”
Patuljasta biljka oko 30cm visine, sa okruglastom formom. Otporna biljka, koristi se za
alpinetume i kamenjare, može se saditi u saksijama na balkonima ili vrtovima.Sporog je
rasta i ne zahteva posebne uslove gajenja.
•
•
•
•
•
Svetlost – sunce
Potreba za vodom: umereno
Visina: 30cm
Boja četina: plavo-siva
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Thuja occidentalis ”TINY TIM”
Biljak je niskog rasta do 0,5m, okruglastog habitusa. Koristi se za grupnu sadnju, a
može i pojedninačno. Jako je dekorativna vrsta, ukoliko želite da vam neki objekat
vizuelno deluje duže i niže onda posadite niz ovakvih tuja koje će pratiti liniju objekta.
Četine su izrazito zelene boje.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: 0,5m
Četine. Zelene
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Thuja occidentalis ”DANICA”
Patuljasta biljka koja raste dosta sporo, okrglastog oblika do 50cm visine. Često se
uzgaja u kamenjarima, alpinetumima, žardinjerama, a često se sadi i oko ivičnjaka.
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polu senka
Potreba za vodom: umereno
Visina: 0,5m
Boja četina: zelena
•
Nega bilje: podnosi korektivno orezivanje
Thuja orientalis ”AUREA NANA”
Niska biljka sa zuto-zelenim četinama. Odlična je za dvorišta u kombinaciji sa
perenama. Jako dekorativna biljka. Može se saditi i u saksijama na balkonu.
•
•
•
•
•
Svetlost: sunce, polusenka
Potreba za vodom: umereno
Visina: 0,6m
Boja četina: žuto-zelena
Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Juniperus sabina Variegata
Grane skoro horizontalne, pojedine mlade četine bledo žute, gotovo bele, tako da deluju
kao da su panaširane. Širina oko 2m, visina oko 1m. Izuzetno atraktivna. Može se
koristiti na kosinama, u biomeliorativne svrhe i sprečavanju erozionih procesa.
• Svetlost: Sunce
• Potreba za vodom: umereno
• Visina 30cm
• Boja četina: zeleno i bledo žuto
• Nega biljke: Podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis pisifera ”BOULEVARD”
Stablo uspravno sakriveno gustim četinama, grane su vodoravno raspoređene, gusto je
razgranat. U celini ima ravnomerni kupast oblik krošnje. Četine su srebrno-plave, a
kasnije sivo-plave, mekane, vrhovi su zimi često bronzano plavičasti. Voli umereno
vlažno humusno (kiselo do blago alkalno) zemljište u polusenovitim položajima.
• Svetlost: polusenka
• Potreba za vodom: umereno
• Visina: 1-1,5m
• Boja četina: srebrnoplava do sivoplava
• Nega biljke: Podnosi korektivno orezivanje
Cupressocyparis leylandii ”GOLD RIDER”
Stablo naraste do 5m visine, krošnja gusta, ima bujan rast, otporan na mraz. Ima
zelenkasto žute četine sa žutim vrhovima. Ova osobina je izraženija na sunčanim
položajima.
• Svetlost: sunce, polusenka
• Potreba za vodom: umereno
• Visina: do 5m
• Boja četina: zeleno žuto
• Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ‛Columnaris‛
Uskog stubastog rasta, plavičaste boje, spada u grupu najzastupljenijih četinara kod
nas. Dostiže visinu do 4m. Nije zahtevan prema zemljištu, osim što mu ne prijaju
staništa na kojima se nalaze podzemne vode.
• Svetlost: sunce, polusenka
• Potreba za vodom: umereno
• Visina: do 4m
• Boja četina: plavičasta
• Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ‛Alumii Gold‛
Najotporniji žuti pačempres. Usko stubasta krošnja, svetlo zeleno-žuti izbojci i pravilan
rast četine, dobro se kobinuje sa drugim biljkama u vrtu. Može se koristiti kao
inividualna sadnja ili u drvoredima.
• Svetlost: sunce, polusenka
• Potreba za vodom: umereno
• Visina: do 4m
• Boja četina: plavičasta
• Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ‛Globus‛
Pačempres prirodno loptastog oblika. Boja četina plavo-zelena. Naraste do 1,5m u
prečniku. Dobro podnosi visoke temperature.
• Svetlost: sunce, polusenka
• Potreba za vodom: umereno
• Visina: do 4m
• Boja četina: plavičasta
• Nega biljke: podnosi korektivno orezivanje
Chamaecyparis lawsoniana ‛Boulevard‛
Žbunasta forma, maksimalnog rasta do 2m. Voli nađubrena zemljišta i ne podnosi guste
sklopove.
Cupressocyparis leylandii ‛Gold Rider‛
Robusni četinar izrazito žute boje, dobro podnosi i slabije nađubrena zemljišta. Zbog
zrakastog pružanja svojih grana i četina izuzetno zahvalna za oblikovanje u sve moguće
forme. Izrazito vertikalna centralna grana i brz rast čine ga naročito pogodnim za žive
ograde i topiare spiralnog olika.
Buxus sempervirens
Brzorastući šimšir jako guste forme, pogodan za sve vrste oblikovanja. Pogodan za
pojedinačno sađenje i oblikovanje ali takođe je jako zahvalan za pravljenje živih ograda
svih mogućih oblika.
Abies alba – Jela
Jako dekorativna vrsta, krošnja piramidalna ili valjkasta.
Dobro podnosi senku, otporna je na mrz i sušu. Raste na
dubokim, hranljivim, humusom bogatim zemljištima.
Iziskuje malo veću vlažnos vazduha pa je neophodno je
orošavati.
Picea abies – Obična smrča
U prirodi ova biljka dostiže visinu i do 50 m i širine debla
do 1 m. Stablo je pravo, punodrvo, krošnja kupasta i
široka, grane pršljenasto raspoređene i većinom
sabljasto zakrivljene. Korenov sistem je tanjirast, što
znači da nema osovinski koren koji ide duboko u
zemljište, pa zbog toga treba izbegavati saditi je na
vetrometini da ne bi došlo do vetroizvale. Dobro podnosi
senku, osetljiva je na kasne mrazeve. Uspeva na
ilovastim i peščanim zemljištima.
Picea omorika – Pančićeva omorika
Jako dekorativna vrsta, gustog habitusa, podnosi
mraz i veliku sušu. Otporna je na gradske uslove
sredine (dim, prašinu i gasove).
Pinus nigra – Crni bor
Krošnja drveta je jajasta, zaobljena. Dugovečna vrsta.
Inhibitorno deluje na vazduh, prečišćava ga uništavajući
patogene migroorganizme u vazduhu.
Pinus mugo – planinski bor, krivulj
U zavisnosti od stanišnih uslova habitus veoma
varira, javlja se kao nizak, polegnut grm, ili naraste
kao omanje drvo. Najčešće se sreće u obliku
poleglog grma, čija nepravilna debla leže na zemlji
ili kamenju, grane guste, sabljasto povijene prema
gore. Najčešće se koristi u alpinetumima i
kamenjarima.
Betula alba – Breza
Brzorastuća vrsta od 15 – 20m, dekorativnog sitnog lišća,
svetlo-zelene boje. Blago povijenih grana, pruža prošaran
hlad. Odgovara joj osunčan položaj, nije zahtevna kad je u
pitanju izbor zemljišta.
Catalpa bignanoides – Katalpa
Brzorastuća vrsta, naraste do 15m, ima
vrlo krupno lišće, lepi beli cvetovi
sakupljeni u cvastima. Odgovara joj
sunčana položaj, nije zahtevna za
održavanje. Može da raste na različitim
tipovima zemljišta.
Crvenolisni Javor
Crveno purpurna boja listova, odgovara mu polusenoviti položaj,
nije zahtevan za održavanje. Može se gajiti na različitim tipovima
zemljišta.
Platanus occidentalis-Platan
Brzorastuća vrsta, može da naraste od 10 – 20m, krupnih je
listova. Odgovara mu osunčan položaj. Nije zahtevan za
održavanje i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta.
Prunus pisifera – Crvena Šljiva
Do 8m visine, prelepog tamnog crvenog lišća,
bogatog rozeg cveta. Odgovara joj osunčan do
polusenovit položaj. Nije zahtevna u pogledu
izbora zemljišta.
Kuglasti bagrem
Do 5m visine, kuglaste krošnje, bele boje
cvetova smeštenih u grozdaste cvasti.
Odgovara mu sunčan do polusenovit položaj.
Nije zahtevan za održavanje. Nije zahtevna u
pogledu izbora zemljišta.
Catalpa bignanoides - Kuglasta Katalpa
Može da naraste od 3-5m. Pravilne guglaste krošnje,
prelepih krupnih belo-roze cvetova. Odgovara joj
osunčan do polusenovit položaj. Nije zahtevna za
održavanje. Nije zahtevna u pogledu izbora
zemljišta.
Tilia cordata - Lipa
Brzorastuća vrsta, može da naraste do 30m,
mirisnih cvetova, medonosna. Odgovara joj
osunčan do polusenovit položaj. Nije zahtevna za
održavanje. Nije zahtevna u pogledu izbora
zemljišta.
Žalosna vrba
Brzorastuća vrsta, može da
naraste do 15 – 20m, grane
su povijene prema zemlji,
dosežu do same zemlje.
Odgovara joj osunčan do
polusenovit položaj. Nije
zahtevna za održavanje. Voli
vlažno stanište, mada joj ne
smetaju i ostali tipovi
zemljišta.
Žalosna trešnja
Izuzetno dekorativna vrsta, ima povijene grane
prema zemlji. Cveta u proleće lepim beličatoroze cvetovima. Odgovara joj osunčan do
polusenovit položaj. Nije zahtevna za
održavanje. Može da raste na različitim tipovima zemljišta.
Morus alba pendula - Žalosni dud
Može da naraste od 3 – 4m, grane su
povijene ka zemlji. Odgovara mu osunčan
do polusenovit položaj. Nije zahtevan za
održavanje, Može da raste na različitim
tipovima zemljišta.
Cotoneaster horizontalis
Može da naraste u visinu do
1,5m , sitnih roze cvetova i
dekorativnih vatreno crvenih
plodova. Odgovara mu osunčan
do polusenovit položaj. Nije
zahtevan za održavanja. Može
da raste na različitim tipovima
zemljišta.
Prunus laurocerasus – Lovor višnja
Zimzelena vrsta, može da naraste od 34m visine. Krupnih kožastih, sjajnih
listova. Mirisnih belih cvetova. Nije
zahtevna za održavanje. Može se
orezivati pa se često koristi i za žive
ograde. Odgovara joj osunčan do
polusenovit položaj.
Lonicera pileata
Zimzelena vrsta. Može da naraste
do 1m, sitnih listova, poleglih grana.
Odgovara joj osunčan do senovit
položaj. Nije zahtevna za
održavanje. Može se koristiti kao
pokrivač tla.
Lonicera šarenolisna
Zimzelena vrsta. Može da naraste
do 1m, sitnih listova, poleglih
grana. Odgovara joj osunčan do
senovit položaj. Nije zahtevna za
održavanje. Može se koristiti kao
pokrivač tla.
Ligustrum
Poluzimzelena vrsta. Može da
naraste do 5m visine. Visina
se održava orezivanjem, guste
krošnje. Odgovara mu
osunčan do senovit položaj.
Nije zahtevna za održavanje.
Može da raste na različitim tipovima zemljišta. Idealna vrsta za žive ograde.
Ilex
Zimzelen, sporog rasta. Može da naraste do par
metara u visinu. Sjajnih kožastih listova i jako
dekorativnoh crvenih plodova. Odgovara mu osunčan
do polusenovit položaj. Nije zahtevna vrsta za
održavanje, a ni prema tipu zemljišta.
Lavandula – Lavanda
Do 60cm u visinu.
Ljubičastih cvetova.
Lekovita biljka. Odgovara
joj osunčan do
polusenovit položaj. Nije
zahtevna za održavanje
kao ni prema tipu
zemljišta.
Hedera helix - Bršljan
Zimzelena vrsta, traži jak oslonac,
karakterističnog zelenog do dvobojnog
kožastog lišća. Odgovara mu osunčan do
senovit položaj. Nije zahtevan za
održavanje kao ni prema tipu zemljišta.
Ruzmarin
Može da naraste do 1m, sivo-zelenog,
aromatičnog lišća, ljubičastih cvetova.
Odgovara mu topliji, osunčan do
polusenovit položaj, nije zahtevan za
održavanje kao ni prema tipu zemljišta.
Festuca – plava trava
Može da nastaste do 30cm, dekorativnih
srebrno-plavih listova. Odgovara joj
osunčan do polusenovit položaj. Nije
zahtevna za održavanje kao ni prema tipu
zemljišta. Koristi se i kao pokrivač tla.
Aukuba
Zimzelena vrsta. Može da naraste
od 2-3m, predivnih pegavih,
kožastih listova i jako crvenih
plodova. Odgovara joj polusenovit
položaj, nije zahtevan za
održavanje kao ni prema tipu
zemljišta.
Download

Četinari i lišćari