SRPSKI
INSTRUKCIJE ZA UGRADNJU
AKUMULATORA TIPA MB
(A) PAŽNJA
Akumulator
- Montažu uvek vršiti van motorcikla
(B) INSTRUKCIJE
Skinuti zaštitnu traku
1. Pripremiti bateriju za sipanje kiseline
Prelivni ventil
- Skinite zaštitnu traku i izvucite plastične čepove.
- Zamenite gumu prelivnog creva.
Povezati prelivno crevo
2. Sipanje kiseline
- Napuniti akumulator sa kiselinom u predviđenoj gustini 1,27 – 1,28 gr/cm3.
U uslovima povišene temperature gustina mora da bude 1,25-1,26 gr/cm3.
- Za vreme dolivanja kiseliine temeratura ne sme da bude manja od 150C
niti veća od 300C.
- Napuniti akumulator do gornjeg nivoa kako je obeleženo na kutiji akumulatora.
- Ostaviti akumulator minimum 30 minuta posle dolivanja kiseline
(vreme stabiliacije).
- U slučaju da dođe do smanjenja nivoa elektrolita treba doliti kiselinu
do gornjeg nivoa, a zatim pristupiti punjenju.
3. Punjenje akumulatora
Puniti akumulator u vremenskom intervalu 3-5h sa strujom od 1/10 nominalnog kapaciteta.
Ako se nivo elektrolita smanji posle punjenja, dopuniti sa destilovanom vodom do nivoa.
Posle dolivanja vode ponovo staviti na punjenje 1-2h da bi došlo do mešanja elektrolita i vode.
Po završetku punjenja izvršiti proveru napona i izmeriti gustinu elektrolita. Ako su oni identični
u tri merenja izvršena u razmaku od trideset minuta, zatvoriti poklopce i obrisati višak elektrolita
sa akumulatora.
ODRŽAVANJE AKUMULATORA
Periodično održavanje akumulatora mora se vršiti i kada nemamo problema
sa startovanjem motorcikla. Poštujući sledeću proceduru produžićete životni
vek Vašeg akumulatora.
SPECIFIČNA TEŽINA IZMERENA BOMETROM
TEMPERATURA ELEKTROLITA
STANJE
1. Kontrolisati nivo elektrolita jer nijedna ćelija ne sme biti ispod minimuma.
Ako se to desi, doliti destilovanu vodu do maksimuma.
OBAVEŠTENJE: mali nivo elektrolita može prouzrokovati loše funkcionisanje
sistema punjenja.
2. Akumulator mora uvek biti čist i suv. Posebnu pažnju obratiti na čistoću
polnih izvoda.
27 0 C
NAPUNJE-
40C
NOSTI
MB
STANDARD
MB
STANDARD
100%
1.27/1.28
1.26/1.27
1.28/1.29
1.27/1.28
75%
1.22/1.28
1.21/1.22
1.23/1.24
1.22/1.23
50%
1.17/1.18
1.16/1.17
1.18/1.19
1.17/1.18
25%
1.13/1.14
1.12/1.13
1.14/1.15
1.13/1.14
1.11
1.1
1.12
1.11
ili manje
ili manje
ili manje
ili manje
0&
3. Održavati prelivno crevo čisto i ne dozvoliti da dođe do savijanja creva.
4. Ako se motor ne koristi često, treba dopuniti akumulator. Potrebna struja
punjenja i vreme dopune variraju u zavisnosti od sledećih faktora:
A Električnog kapaciteta akumulatora
B Temperature elektrolita
C Stanja napunjenosti akumulatora pre početka punjenja
D Vrste punjača
NAPON AKUMULATORA IZMEREN VOLTMETROM
STANJE
NAPUNJE-
MB
STANDARD
100%
12.7V
12.6V
75%
12.5
12.4
50%
12.2
12.1
25%
12
11.9
11.9
11.8
ili manje
ili manje
NOSTI
0&
5. Kontrolisati specifičnu gustinu elektrolita i napon da bismo bili 100%
sigurni u stanje napunjenosti akumulatora.
Download

Uputstvo za MB akumulator