AXAL-TT PRO 12/20(24) kV
Informacije o proizvodu
Standard
HD 620 S2:2010 odjeljak 10 sekcija M
Vodić
Aluminijum, okrugli, višežični, uzdužno
vodonepropustan.
Ekran na vodiću
Ekstrudirani poluprovodni sloj.
Izolacija
Iz XLPE po suhom postupku, nominalna debljina
5,5 mm.
Ekran na žilama
Ekstrudirani poluprovodni sloj, lako odstanjiv.
Metalni ekran
Ekran napravljen od aluminijske žice i
aluminijske folije. Aluminijske žice su
položene u provodni, antikorozivni
popunjavajuči materijal koji je ima
istovremeno kontakt sa aluminijskim
ekranom i izolacijom svake žile čineći
neprekidni ekran oko cijelog kabla.
Uzdužna vodonepropusnost
Postiže se pomoću posebnog praha i prediva
koje u dodiru sa vodom nabubre i sprečavaju
širenje vode po kablu.
Upotreba
Trožilni kabl za polaganje u zemlju,
kablovske kanale ili vodu. Veoma jak plašt,
idealan za mašinsko kopanje i polaganje.
Polaže se bez problema na svim
temperaturama (-20 °C to +40 °C).
Radijalna vodonepropusnost
Pomoću aluminijske folije koja je pričvršćena na
vanjski plašt kabla.
Vanjski plašt
Crni PE sa vanjskim slojem otpornim na
mehanička oštečenja i unutrašnjim slojem
sposobnim da preuzimanje mehaničkih udare.
Kabl je opremljen metarskim oznakama.
U kablu se nalaze dvije kevlarske niti za lakše
odstanjivanje plašta.
Tehnički podaci
max. temeratura vodića 90ºC
AXAL-TT PRO 12/20 (24) kV
prečnik
br.vodića x
presjek (mm2)
3x25/25Al
3x50/25Al
3x95/35Al
3x150/35Al
3x240/50Al
3x300/50Al
3x400/50Al
br.vodića x
presjek (mm2)
3x25/25Al
3x50/25Al
3x95/35Al
3x150/35Al
3x240/50Al
3x300/50Al
3x400/50Al
min. prečnik krivljenja
max. sila
vodić
(mm)
izolacija
(mm)
plašt
(mm)
težina
(kg)
pri polaganju
(mm)
trajno
(mm)
na vodiću
(kN)
na plaštu
(kN)
5,8
7,8
11,2
14,0
18,0
20,6
22,9
17,4
19,5
22,7
25,5
29,5
32,1
34,6
44
48
55
60
68
74
78
1,40
1,80
2,40
3,10
4,20
5,10
5,50
528
576
660
720
840
888
936
352
384
440
480
560
592
624
2,2
4,5
8,6
13,5
21,6
27,0
36,0
9,6
11,5
15,1
18,0
24,5
27,4
32,0
induktivost
kapacitivost
struja zemljospoja
(mH/km)
(μF/km)
(A/km)
0,42
0,37
0,34
0,32
0,29
0,28
0,27
0,13
0,16
0,19
0,23
0,27
0,32
0,35
1,64
2,02
2,50
2,94
3,51
3,95
4,30
otpornost
ekran
vodić
(Ω/km)
(Ω/km)
1,200
0,641
0,320
0,206
0,125
0,100
0,078
1,2
1,2
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
max.struja kratk.spoja (1s)
ekran
vodić
(kA)
(kA)
2,4
4,7
9,0
14,2
22,7
28,3
37,8
3,2
3,2
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
Tabela dužina na bubnjevima
prečnik
plašta
masa
br.vodića x
presjek (mm2)
(mm)
(kg)
3x25/25Al
3x50/25Al
3x95/35Al
3x150/35Al
3x240/50Al
3x300/50Al
3x400/50Al
44
48
55
60
68
74
78
1,4
1,8
2,4
3,1
4,2
5,1
5,5
Maksimalna dužina kabla na bubnju (d=širina bubnja)
K20
K22
K24
K26
K28
K30
d=1.190 mm
d=1.190 mm
d=1.204 mm
d=1.452 mm
d=1.654 mm
d=1.804 mm
521
483
337
311
-
684
635
463
428
298
-
1.108
895
691
532
388
-
1.596
1.309
1.030
813
612
572
440
2.252
1.889
1.530
1.249
983
780
750
3.046
2.599
1.920
1.587
1.270
1.026
985
Montaža kablovskih spojnica i
završnica na kablu AXAL-TT Pro
Kabl AXAL-TT Pro je napravljen tako da
prilikom izrade spojnice nije nužno izvršiti
spajanje aluminijske folije već aluminijskih
žica u popunjavajučoj masi. Spojnica mora biti
napravljena tako da omogućava potpunu
vodonepropustnost. Prednost dajemo
spojnicama sa čaurama na vijke ali je moguća
i upotreba spojnica sa klasičnim stiskajučim
2
čahurama (25,35 ili 50 mm ). Kablovske
završnice se rade na standardni način.
Download

AXAL-TT PRO 12/20(24) kV