ШЕМАТИЗАМ
ПРАВОСЛАВНЕ МИТРОПОЛИЈЕ И АРХИДИЈЕЦЕЗЕ
ДАБРО-БОСАНСКЕ
ЗА ГОДИНУ
1882
Уредио
ЂОРЂЕ НИКОЛАЈЕВИЋ
протопрезвитер
У САРАЈЕВУ.
Земаљска тискара
1882.
I.
ПРАВОСЛАВНЕ „ДЬБАРСКЕ” И ДАБРО-БОСАНСКЕ
ВЛАДИКЕ.
По Мавро-Орбину, Лукарису и Фарлатију, бјеху у Босни XII вијека ове владике:
1., Владислав, око 1141. 2. Милован, око 1150. 3. Радигост, око 1171. или ипак 1191. и
Данил. Бијаху ли ови архијереи строго православни? од кога се они рукополагаше и да
ли зависише од рашког митрополита? то спада у историчну расправу.
Између оних пак епископија, које заснова св. Савва по српским предјелима,
важно мјесто међу њима заузима и „дЬбрска” столица. Нажалост, о радњи тијех
архијереја, особито о њихову одношају према патаренској секти, нама ништа није
познато, па ни сами ред њихових имена!
Приређујући први „Шематизам” ове епархије, ми смо се послужили изворима,
какове при руци имадосмо, да у исти мах ставимо барем позната нам до сада имена
Дабро-Босанских владика; те ако њихов ред и број није потпун и правилан, послужиће
и ово за олакшицу доцнијим истраживањима. – Ево дакле списка, по коме их засада
можемо поређати:
1. Х р и с т и ф о р . По рукописном троичанско-пљеваљском требнику, у списку
владика-епископа „дЬбрски”, стојји Христифор по првом мјесту (Гласник уч. друштва
књига XXIX). Могло би се дакле претпоставити, да је Христифор првјенац на тој
епископији, постављен од св. Савве 1220. године.
2. Ј о а н и к и ј е . Он је други у списку троичанског требника.
3. И с а и ј а . У истоме требнику спомиње се као жив, али почем после Јоаникија
иде њих шест у реду, то се може мислити, да је троичански требник доцније преписан.
Исаију, који бјеше при архиепископу Јакову, можемо ставити у године 1286-1291. (по
г. И. Руварцу).
4. Ј о в а н I .И акоо га на овоме реду нема у списку троичанском спомиње се
између 1293-1307. при архиепископу Евстатију II. (Mon. Serbica 60).
5. М е т о д и ј е 1 3 2 2 (М.564.Л.54), као и у требнику троичанском.
6. Н и к о л а . Бјеше при краљу Милутину 1329. такође и у Требнику.
1
7. Ј о в а н II. На реду је пети у троичном требнику; па онда:
8. Ш п и р и д о н .
9.Јован III.
10.Јован IV.
1 1 . П е т р о н и ј е (у сопоћанском списку).
12. Г а в р и л о . 1578. одселио у Аустро-Угарску са 70 калуђера из манастира
Рмана и тамо подигао манастир Марчу.
13. А к с е н т и ј е 1589-1592, а можда и више.
14. Т е о д о р 1 6 1 4 .
15.Макарије 1620.
1 6 . И с а и ј а 1 6 2 2 - 1 6 5 6 . Сви по запискама у сарајевској цркви.
17. Л о г и н 1 6 5 7 .
18. Христифор 1671-1681.
19. Атанасије 1681-1688.
20. Висарион 1690-1708.
Ове године спомиње се „епископ” Исаија. Ваљда ће бити „Кратовски”, зависан
од Дабро-Босанског митрополита.
21. М о ј с е ј П е т р о в и ћ 1709. назначен као митрополит босански, наскоро
је премјештен био на биоградску епархију. Врло је чувен и знатан у црквеним дјелима
међу прекосавским србима.
22. М е л е н т и ј е М и л е н к о в и ћ . Посвећен после Мојсеја, с благословом
пећ. патриарха и сагласијем свега архиерејског збора, први је пренио 1717. владичанску
столицу у Сарајево. На дику и понос управљао је црквом пуних 27 година и 6 мјесеци.
Преставио се 24. дец. 1740. и десио му се на опијелу (25. децембра) пећки патриарх
Јоаникије Караџа, цариграђанин.
23. Г а в р и л о М и х и ћ . Називао се и „требињски,” а године 1752. и „ексарх”
патриарха вселенског трона. Није оставио најбољу успомену. Посветиши некога у
свештенички чин на прежде-освећеној литургији, те и иначе бивши народу врло
досадан, као охол и гордељив, буде лишен чина 4. маја 1752. „при судејскоме дому”.
24. П а ј с и ј е Л а з а р е в и ћ , прије бивши архимандрит манастира Пиве.
Посвећен у Пећи од патриарха Атанасија у јуну 1753. умро је 1759. фебруара 2. Овог
доба спомиње се и епископ Мелентије.
25. В а с и л и ј е Б р к и ћ , прије бивши косовски епископ. 25. марта прочитано
би у сарајевској цркви писмо патриарха Калиника, с којим именује Василија за
митрополита Дабро-Босанског.
Сад настаје ред митрополита босанских од грчке народности и то у добу кад се
већ примицао пад пећске патриаршије.
26. Д а н и л . Именује се у записнику (на грчком језику) као ексарх патриарха
вселенског, који је дошао да сабира овога приходе. Али ће прије бити, да је одма пошто
је Бркић наименован пећским патриархом, произведен.
27. К и р и л , који је задуго био митрополитом Босне; но више је сједио у
Цариграду при синоду него у Сарајеву.
28. К а л и н и к 1809 – 1812. Ове је године због наступившег турског зулума по
пропасти Карађорђевој, побјегао у Цариград, а мјесто себе оставио свога епископа,
чувеног Венедикта Краљевића, који је такође после неког времена побјегао у
Далмацију.
29. В е н и а м и н 1817 – 1835 У народу је оставио лијепу успомену.
30. А м в р о с и ј е 1836 – 1840. Чувен је по својим одношајима са руским
„старо-обрјадцима”, умро је у Цили (Штајерској).
31.И г њ а т и ј е 1842 – 1850.
2
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
П р о к о п и ј е 1851 – 1855.
Д и о н и с и ј е 1856 – 1860.
И г њ а т и ј е II. 1861 – 1868.
Д и о н и с и ј е И л и ј е в и ћ (Бугарин) 1868 – 1871. (сад Тузлански).
П а ј с и ј е 1871 – 1874.
А н т и м 1874 – 1880. Овај се захвалио и стављен је у мировину.
С а в а К о с а н о в и ћ (србин) 29. марта 1881. (посвећен)
С.К.М.
II.
ЊЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕШТЕНСТВО
ГОСПОДИН
САВВА КОСАНОВИЋ
архиепископ сарајевски, митрополит Дабро-Босански, Ексарх све Далмације; витез
оредена Франц-Јосифа I. Предсједник и патрон српске православне црквене опћине,
српске гимназије и свију српских мушких и дјевојачких школа; члан почастни славног
друштва војене касине у Сарајеву; рођен 14. јануара 1839. године у Херцеговини, селу
Миљанићи, племену Бањани; рукоположен за ђакона у Сарајеву 3. новембра 1862. од
митрополита Игњатија, а за свештеника у Мостару од истог архиереја који се онда тамо
налазио, 22. септ. 1863.; произведен за архимандрита у Сарајеву 20. јула 1872. од
митрополита Пајсија у новој цркви, наименован од Његовог ц. кр. Апост. Величанства
Франц Јосифа I. 8. (20). децембра 1880. пошто против овога именовања од стране
цариградског патриарха кир Јоакима и светога Синода никаква каноничка запријека
подигнута није, посвећен у сарајевској саборној новој цркви од призренског
митрополита Мелентија, мостарско-херцеговачког митрополита Игњатија, од бив.
босанскога митрополита Антима, и од Боко-которског епископа Герасима 29. марта
1881. а предана му је била управа босанске митрополије као новоименованом
митрополиту 6. (18). јануара 1881. бр. 78 пр.1)
Пречастни госп. протосинђел Вениамин Николајевић, намјесник патриарха
свето-јерусалимског, управитељ добара светога гроба находећих се у Босни; витез
оредена султанског Меџидије IV. степена; рођен у Сарајеву 6. нов. 1814. рукоположен
за ђакона у Охриду 15. авг. 1844. од Митрополита охридског г. Мелетија; за свештеника
у Мостару 8. сеп. 1849. од митрополита херцеговачког г. Јосифа; произведен за
протосинђела 6. авг. 1869. од патриарха јерусалимског г. Кирила; обитава у Сарајеву.
Спомоћник истога, преподоб. о. Арсеније Тодоровић јеромонах.
1)
Свечаност посвећења и рукополжења г. Савве Косановића за архиепископа и митрополита сарајевског
описана је пространо у „Босанско-Херцеговачким Новинама” 2. (14) априла 1881. број 30.
3
III.
ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ САРАЈЕВСКЕ
АРХИДИЕЦЕЗЕ.
1. Б а њ а код Прибоја за Вишеградом; храм св. Николе, а задужбина Стефана
Уроша III. (Храпавог). Више је пута рушен и обнављан, најкашње обновио га је
почивши Дионисије Вранешевић с народом, а године 1875. турци га запалише, те
њихова посада сједила је тамо, а по чувењу и сада сјеи у спаљеној и непокривеној
цркви, која у развалинама стоји, јер аустријска војска ону страну није посјела. Покрај
манастира има цјелителна топлица и тако јака, да н њој неколико витлова воденичних
окрећу. Бистра је као кристал и врућа, а пошто се охлади може се пити. У пјесмама
прича се по народном предању, да се у њој исцијелио српски краљ Урош храпави.
2. К р а т о в о негдашња столица епископа, босанских митрополита, који и сад
имају титулу: „епископ свјаткратовски”. Стоји на путу између манастира Бање и Нове
Вароши у турском предјелу; зидине цркве и ћелија још се виде у рушевинама.
3. Х р а м био је под планином више села Мачковца на Гласинцу, у котару
рогатичком. Могућно је, да су двојица владика из породице Омучевића у XII. вијеку
тамо столовали. Од тесаног камена тога манастира неки турски племић озидао је у
истом селу огромни хан, каквоме није било пара у свој Босни, нити надалеко до
Стамбола: јер не само зидови хански и двориште, него и јасле и сијеница, све је то било
од тесаника камена, као и лијепи извор пред ханом, и софа (сједница), бијаху ограђени
тесаником четверокутним. Назад 50 година и тај хан опусти, јер се џада (цеста, главни
пут) за Тузлу и Зворник окрену угоднијом страном. Ма да се турци противише, по
дозволи високе земаљске владе, ономлани од тога камена много пренијело се на
Соколац у Гласинцу и утрошио се у зидање нове православне цркве. То је био узрок, да
је она сва од земље до крова од тесанца камена, на којој је неколико лијепих кубета
изведено. Црква је освећена митрополитом Савом Косановићем 20. јула 1881. године,
храм јој св. пророк Илија. Друго што опширније о манастиру за сад не може се казати
(Види прославу освећења наприједа).
4. Д ь б р ь - Д а б а р - Д о б р у н , храм је успенија Богородице, а задужбина
Петра жупана. То бјеше најстарија столица „дьбрски” а посље Дабро-Босанких
митрополита; лежи покрај ријеке Рзаве, под тврдињом Добрунском, у котару
вишеградском. Двије кћери кнеза Браила, Јелача и Владислава, удале су се, прва
Михоча Утвинића у Фочу, а друга за Иваниша Пићевића у Дабар, и оне обе помријеше,
Јелача у Д р и њ е , а Владислава у Д а б р у Мон. (554). Црква добрунска подлијегла
је оној судби, као манстир Бања, те 1875. спаљена, и готово до земље порушена.
5. П а п р а ћ а лежи у власеничко-зворничкој нахији, под планином Бороговом,
на извору воде Спрече; храм је благовјештење Богодродице, а задужбина Вукана
жупана, сазидана од тврдог материјала, са сводовима и кубетима, и врло лијепим
украсима. Лежао је овај манастир више година порушен, по народ помоћу Бога и
својим трудом назад петнаест година понови га и у њему сада само један јеромонах
станује. Не далеко од манастира има мјесто што се зове Рудиштима, у опћини Цикота, и
ту леже развалине стародрвеног храма божијег, који је одавна порушен, али по предању
сачуван му је споменик овај, да га је подигао Вукан жупан у исто доба, кад и манастир
Папраћу. Сада ови садашњи православни хришћани настоје, да на истим развалинама
нову цркву подигну и на том су већ започели радити.
Препод. Писије Филиповић игуман.
6. Л о в н и ц а код Бирча, храм св. великомученика Георгија, на извору воде
Ловнице; по предању подигли су је Неманићи; сазидан је од тврдог тесаног камена са
4
сводовима, покривена је сад боровим клисом, а поплочана врло лијепо израђеним
мрамором; има образе божијих светитеља. У цркви мирски свештеници из околних
парохија.
7. О з р е н под планином истог имена, у шуми код Петрова села, у опћини
Бољанић, котара Грачанице; храм је свети Никола, а задужбина по предању Неманића.
Назад близу 200 година, обнови га неки поп Јаков, који као што натпис гласи вођаше
порекло од исте лозе. У прошлом вијеку турци су поклали пред самом црквом
осамнаест калуђера; црква је саграђена од камена у којој служе мирски свештеници из
оближњих парохија: Бољанића, Сочковца, Раковца, Ступара; а нови звоник подигнут је
1879. год на којем има звоно подарено од високе земаљске владе. (Опширнији опис
овога манастира и других српских старина може се читати у „Јавору” 17. фебруара
1880. бр. 7).
8. Б р а н с к а бјеше у данашњем селу Бабићима, парохије Кравице,
сребреничке нахије. Још стоје развалине тесанога камена, звано „Манастириште”,
покрај дивног извора калуђерске воде. У истој нахији била су још два манастира:
С е о н а и Д о б р а к у лукама „каменој” и сребреној; частне трапезе и крстионице
још повирују из развалина.
9. В о з у ћ а била је у селу истога имена у котару маглајском. По предању и он
је дјело њеког владаоца српског; до године 1856. бјеше у рушевинама, а те године
подиже га тамошњи побожни православни народ. Храм цркве света Трица, то јест
сашествије св. Духа и служе у њој мирски свештеници.
10. У д р и м у селу Гостовићу, котара маглајског, још се виде зидине тога
манастира. – Код Гостовића у једној равници има затрпано отровно врело, од кога кад
окуси човјек, или марвинче, тога истога часа скапа.
11. Г њ и о н и ц а била је не далеко од босанског Брода у селу истога имена;
године 1854. неки Мухарем-бег пренио је камење тога манастира и употребио га на
зидање моста преко „Жупан” ријеке.
12. Г л о г о в а ц .
13. Г о м и о н и ц а недалеко од Бањалуке, храм је Ваведеније Богородице;
неки веле, да је то задужбина царице Маре (ваљда султанке?) Има у њој сад три
јеромонаха:
Препод. Партеније Давидовић игуман.
Препод. Исаија Костић јеромонах.
Преподобни Герасим Кочић јеромонах
14. К р у п а лежи у селу истога имена између Бањалуке и Варцара; зидови су и
сада у пола узгор, веле да је оста од Неманића времена.
15. О с о в и ц а бјеше код велике планине Мотаице, покрај реке Осовице,
недалеко од Кобаша у котару тешањском. Причају људи, да је запаљена пошто су турци
освојили Босну. Назад осамдесетих година турски капетан из Кобаша продао је и
последњи камен аустријанцима у славонски Кобаш за зидање кућа, само је још темељ у
земљи остао. Печат тога манастира налази се у свешт. Косте Душанића.
16. М о ш т а н и ц а је у дубичкој нахији, а храм је преображење Христово, на
кључу црквеном тога манастира стоји назначена 1111. година, и по томе се држеи, да је
те исте године од крупног и углађеног камена сазидана у шуми Козари, у облику крста,
а сада лежи без крова поробљен и попаљен у прошлој побуни 1877. па сиромашни није
у стању поправити га и поновити га. Незна се од када је сазидан, премда и о њему
народ прича да је задужбина Неманића, само се подисто говори, да је сазидан на оном
мјесту где је свети Теодор Тирон спаљен, и у њему се остатак руке светитељске
сачувао, која је рука у прошлом столеу због великих ратова пренешена у Хрвацку више
Костајнице у једно село што се зове Комоговина. Тамо су калуђери сазидали нови свети
5
манастир Моштаницу, у коме су пребивали, докле нису помрли, а након њихове смрти
претвори се манастир у мирску цркву гдје се и светиња налази, коју по жељи
овамошњега народа требало опет овамо пренијети на мјесто, на ком се и прах његовог
светог тијела налази. Народ жели манастир поправити и обратио се молбеницима
преузвишеној земаљској влади за припомоћ. У манастиру живи:
Преподобни о. Ћирил Аџић јеромонах.
17. Л и п љ е . Имају два Липља, и у обадвома црквене развалине, али се за сад
још не може опредјелити у коме је био манастир, који се и у запискама спомиње; а у
народу има лијепа прича, како су његове земље присвојили турци Џинићи и то преко 80
кућа, које бијаху манастирски „Прњавор” што није други, него онај Прњавор између
Бањалуке и Тешња. Свештеници и данашњи народ по предању држе, да је исти
манастир задужбина Немањића, од тврдога камена учињен је био. Године 1878. црква је
обновљена и налази се у селу Липљу, храм Благовјести.
18. Е р м а њ , или ко што народ говори Рман, лежи на утоку ријеке Унца у Уну
међу планинама; добио је назив грофа Хермана Цељског (Цили), којега је породица све
до године 1445. своја имања и посједе са обе стране Уне имала. Истоме манастиру
Ермању поклонио је гроф Херман њеке земље, па како је жртвовао знатну своту новца
да се манастир оправи, назову калуђери исти манастир по његовом имену „Ермањ”. –
За једним од грофова цељских била је удата кћи деспота Ђурђа Бранковића
Смедеревца, која није имала дјеце, па је завјештала манастиру нека земљишта и села,
тако да су до 100 калуђера у њему живили. (Види опширан исторички опис овога
манастира у прилогу 21. јан. 1882. бр. 1. „Српског Кола”). Храм је свети Никола,
порушен је и спаљен; но трудом и заузимањем г. Петра Узелца поправља се и обнавља
се, те ће брзо ако бог да, бити освећен и у њему ће се опет божија литургија појати.
Има трагова да је и код Приједора био један православни манастир, те се и сад
једна равница, обрасла шумом назива к а л у ђ е р с к о п о љ е .
У протопресвитерату дубичком у шуми Просари, има малена после буне
обновљена дрвена црквица покрај једног извора, на коме је један ајдучки арамбаша
испирао болестне очи, пак је оздравио, онда је ту, ову посотјећу црквицу храм светога
пророка Илије, о свом трошку саградити дао, те с тога како из околице босанске, тако и
из Аустрије народ поштује тај извор за светињу и у очи младе недеље многа се чељад
ту сакупља. Ова црквциа служи за три нурије (парохије), али је прем тјескобна и
сиромашна.
Црквишта пак и развалина, гдје се народ сабира на молитву и зборове о већим
празницима, има небројно свуда по свој Босни и ту свештеници под чадорима обављају
свету литургију, јер вјерују и проповједају, да су на тим мјестима некада у пређашња
времена, православне цркве славу божију појале. – Од почетка окупације на досад
подигнут је приличан број нових богомоља, у које је лијепе припомоћи пружила
висока земаљска влада у Сарајеву, а у многе је дошла помоћ од Њ. ц.к. и Ап.
Величанства, цара и краља Ф р а н ц Ј о с и ф а I .
6
IV.
ПАРОХИЈАЛНО СВЕШТЕНСТВО
ПАРОХИЈЕ
I. Протопрезвитерат сарајевски.
Протопрезвитер : С т . Б а к о в и ћ .
Сарајево. – Парохија град: црква парохијална стара св. Арханђела Михајла и нова
посвећена Рождеству пресвете Богородице. – Има кућа 311, а душа 3558.
П а р о х : Протопрезвитер Стефан Баковић, Јефимери; Василије Стајић, иконом;
Герасим Лалић, сакелију; П. Максимовић, свештеници. Ђакон и учитељ Петар Ђенић.
II. Протопрезвитерат котара сарајевског.
Протопрезвитер Р и с т о Н о в а к о в и ћ .
Пале – Парохија са 9 села:
Р.бр.
НАСЕЉЕ
1. Пале
2. Горовић
3. Љубогошта
4. Ходиђед
5. Врхпрача
6. Боговићи
7. Прибањ
8. Отичино
9. Шарковићи
СВЕГА:
КУЋА
ДУША
30
20
30
20
36
8
32
23
79
278
212
154
254
127
382
90
289
164
776
2448
П а р о х : протоп, Ристо Новаковић.
Мокро. – Парохија са 9 села:
Р.бр.
НАСЕЉЕ
КУЋА
ДУША
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Свега:
Мокро
Јеловци
Бјелогорци
Реша
Биоско
Козаровићи
Петровићи
Довлићи
Мочиоци
45
40
41
43
39
6
22
23
10
269
407
378
389
425
404
72
261
213
132
2681
КУЋА
19
9
11
4
ДУША
107
56
94
27
Парох: Коста Новаковић.
Блажуј. – Парохија са 7 села:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
НАСЕЉА
Блажуј
Рељево
Доброшевићи
Јаворик
7
5. Бјелуговићи
6. Михајловићи
7. Бојник
СВЕГА:
Парох: Петар Петровић сакеларији.
6
12
10
71
37
112
72
505
Пофалићи. – Парохија са 11 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Пофалићи
2. Велешићи
3. Долац
4. Кобиља Глава
5. Жућ
6. Отока
7. Алиловићи
8. Бачићи
9. Брешче
10. Бољаци
11. Раиловац
СВЕГА:
Парох: Занфир Милићевић.
КУЋА
15
15
20
7
8
5
4
5
11
5
4
99
ДУША
123
92
162
71
39
30
41
38
106
29
45
776
Сарајевско Поље. Пар. са 23 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Врело Босне
2. Руци
3. Расница
4. Војковићи
5. Лужаци
6. Доглади
7. Неђаревићи
8. Расно
9. Лукавица
10. Которац
11. Кобиљ Дол
12. Младице
13. Топлик
14. Тилава
15. Петровићи
16. Козаревићи
17. Миљевићи
18. Иванићи
19. Нарево
20. Мркојевићи
21. Радава
22. Пољине
23. Ковачићи
СВЕГА:
П а р о х : Мићо Станић – Поповић.
КУЋА
18
6
16
26
19
12
12
22
10
12
15
10
8
8
9
10
7
12
17
40
10
10
5
314
ДУША
137
80
122
188
208
145
106
184
74
134
136
109
111
42
67
147
62
81
161
132
82
101
22
2631
8
Пазарић. – Парохија са 28 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Луке
2. Осеник
3. Дољани
4. Фератлије
5. Дрозгометва
6. Рашћелица
7. Тарчин
8. Корча
9. Лијешће
10. Биоча
11. Гостовић
12. Ондићи
13. Пожетва
14. Стојковић
15. Бјеловчина
16. Церићи
17. Виниште
18. Доње Село
19. Коњиц Варош
20. Спиљана
21. Врхдоље
22. Блаца
23. Џепи
24. Загорић
25. Живање
26. Борчани
27. Зукићи
28. Бродина
Свега:
Парох. Ристо Крстић
КУЋА
11
18
7
14
24
5
11
8
7
8
10
4
1
1
10
6
5
10
20
16
5
5
14
3
5
8
3
18
257
ДУША
78
130
41
58
164
56
90
80
57
67
59
34
16
8
62
48
39
91
117
32
32
39
172
24
28
93
13
161
1889
КУЂА
20
6
5
5
9
5
15
8
5
3
5
4
9
4
2
4
109
ДУША
152
62
38
45
56
32
135
98
49
32
34
66
67
58
28
30
982
Долац. Парохија са 16 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Забрђе
2. Двор
3. Живоглавци
4. Брдо
5. Јошаница
6. Грабљева Њива
7. Вогошта
8. Врапче
9. Перца
10. Видолина
11. Средње
12. Кошарево
13. Висојевица
14. Врањ
15. Лука
16. Вилићи
Свега:
Парох: Вукан Шикман.
9
Осијек. – Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Осијек
2. Хаџићи
3. Заорман
4. Мишевићи
5. Рогачићи
6. Раковица
7. Влахово
Свега:
Парох: Јовица Бабић
КУЋА
19
39
12
21
17
35
20
163
ДУША
220
326
119
139
126
260
156
1346
Ракова Нога. – Парохија са 13 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Кивојевићи
2. Драгоради
3. Судићи
4. Сић
5. Врховина
6. Калаузовић
7. Костереша
8. Мељина
9. Бањалука село
10. Поратак
11. Крушево
12. Мусићи
13. Главачина
Свега:
Парох: Крсто Ора ша нин.
КУЋА
7
11
2
6
5
16
3
2
9
3
15
3
22
104
ДУША
77
101
9
30
49
220
32
19
86
43
126
26
161
979
КУЋА
1
9
20
22
2
26
1
2
13
11
9
13
20
17
18
18
9
9
220
ДУША
21
76
141
167
57
245
8
39
118
115
80
101
216
200
155
209
83
118
2149
Трново. Парохија са 18 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Годиње
2. Требечај
3. Турово
4. Кобљине
5. Башци
6. Трново
7. Слављевићи
8. Дивчићи
9. Забојска
10. Горње Село
11. Шишићи
12. Пресједница Доња
13. Пресједница Горња
14. Умчани
15. Ледићи
16. Батићи
17. Тврдинићи
18. Крупац
Свеукупно
Парох: Ристо Максимовић
Број Кућа у свему протоп: 1884, а душа 16286.
10
III. Протопрезвитерат височки
Високо. - Ндзиратељ: Парохија град са 22 села: Црква парохијална
Хр. св. великом Прокопија
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Високо
132
631
2. Топузово Поље
8
54
3. Дубрава
1
4
4. Бискупићи
6
59
5. Мухашимовићи
8
42
3
33
6. Озраковићи
7. Кула
3
27
8. Бањер
7
40
7
50
9. Копачи
10. Дољно Поље
11
84
11. Кути
5
29
12. Чекрчићи
8
98
12
113
13. Љубњићи
14. Оџак
9
98
15. Вратница
7
36
16. Бањер
12
95
3
35
17. Чифлук
18. Збиље
14
79
19. Град
6
32
6
48
20. Моштре Горње
21. Арнаутовићи
1
3
22. Врбовик
2
13
22
206
23. Сврљин
Свега:
293
1909
Администратор: Пахомије Николајевић јеромонах
Кралупи. – Парохија из 17 опћина са 56 села
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Грачаница
2. Високо
3. Поријечани
4. Љешево
5. Мокроноге
6. Радовље
7. Зимча
8. Тушњићи
9. Годуше
10. Кралупи
11. Раковица
12. Кулиш
13. Милодраж
14. Палеж
15. Брстовско
16. Омољ
17. Буковица
Свега:
Парох: Димитрије Малишић
КУЋА
6
5
10
28
17
37
17
12
12
57
16
3
7
11
2
4
4
248
ДУША
37
41
77
190
109
257
122
115
75
360
110
43
41
85
11
33
16
1722
11
Илијаш. – Парохија са 13 села: црква парохијална св. пророка Илије.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Лука
10
130
2. Блоча
30
176
3. Малешићи
29
220
4. Речица
15
131
5. Кривоглавци
10
108
6. Швраке
9
57
7. Влашково
10
45
6
44
8. Мисача
9. Мраково
16
161
10. Подгора
17
151
11. Очевље
12
85
12. Кадарићи
9
93
13. Балибеговићи
7
61
Свега:
180
1462
Парох: Прокопије Дамј ан ов ић.
Вареш. – Парохија град са 11 села
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Вареш
2. Бргуље
3. Толењак
4. Чемерно
5. Неприваљ
6. Смрековица
7. Брезово
8. Подвинци
9. Кокошћићи
10. Планиница
11. Црна Ријека
12. Семизовац
Свега:
Број кућа у свему протопрез. 1002, а душа 7381.
КУЋА
14
14
34
37
11
34
17
29
10
15
35
31
281
ДУША
88
124
256
336
94
156
140
236
86
210
314
248
2288
IV. Протопрезвитерат рогатички
Н а дз ир атељ: Јереј Гаврил Ко со рић.
Гласинац. – Парохија из 1 опћине са 25 села: црква парохијална хр.
св. П. Илије.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Б алт ићи
21
140
2. Б јело са лићи
10
60
3. Б андин Оџак
4
56
4. Чава рине
6
80
5. Чифлуци
9
105
6. Дуг а Њива
1
6
7. Ђедо вци
5
60
8. Газ вода
9
125
9. Гомил е
7
70
10. Казим ер ићи
3
38
11. Кула
20
170
12
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Свега :
Пар ох:
Мрвићи
Непр а вдићи
Н овосе оци
Оза рк овићи
Пари же вићи
Па вич ићи
Педише
П одп ећин а
Примчићи
Сок олац
Саице
Смрчићи
Шенк овић и
Гаје ви
7
5
1
4
6
4
13
1
3
6
15
10
14
3
187
75
65
3
40
59
60
105
10
40
30
86
90
125
26
1724
КУЋА
1
11
2
5
3
5
9
1
11
14
6
7
6
2
4
3
1
1
7
1
3
1
4
2
1
2
4
1
3
2
3
6
3
4
ДУША
18
120
24
60
35
95
92
5
120
150
65
20
20
15
12
10
5
6
45
7
16
7
25
11
5
8
20
4
10
12
10
25
15
15
Гаври л К осор ић.
Кошутница. Парохија са 36 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Б ор ова ц
2. Б рајковић и
3. Кошутн ица
4. Кусач е
5. Лазе
6. Мар ет ићи
7. Оџак
8. Прељу б овц и
9. Сјерц и
10. Видр ић
11. За гра ђе
12. Ша хбег овићи
13. Мељин е
14. Б ијец и
15. Каљина
16. Медоје вићи
17. Б ат ово
18. Б уквик
19. Врап ци
20. Врут ци
21. Крушевци
22. Ман гурћи
23. Жунови
24. Чардак
25. Козл овача
26. Соли на-Б уква
27. Б ер ковићи
28. Пишт ица
29. Мал о- П оље
30. П оди гриште
31. Трешњ ева ц
32. Сирова г ора
33. Мар ков
34. Рава њск о
13
35. Б абине
36. Штрб ови на
Свега :
Парох: Лазар Орашанин.
2
2
143
Соколивћ. – Парохија 39 села.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1. Б арник
9
2. Б ер ек
2
4
3. Б ор овско
4. Добрашина
5
5. Џимрије
13
2
6. Ђиндић и
7. Грбићи
6
8. Грла ц
6
9. Калима нићи
10
10. Клечковац
3
11. Козадр е
1
12. Ман дре
10
13. Мићи вода
10
24
14. Миљет ке
15. Мрка ље
8
16. Пл очн ик
5
10
17. П обр а шц и
18. Рак итниц а
4
19. Сок ол овић
10
6
20. Точ ионик
5
21. Вјет рен ик
22. Вран еши
8
23. За ком а
13
24. Б ања-Стј ена
1
25. Б режј е
1
26. Б удаци
3
5
27. Б ура ти
28. Драг уљевићи
4
29. Гол у бо вићи
1
30. Ја ровићи
6
3
31. Крамер
32. Мар ави ћи
9
33. Махала
2
34. О брчи ћи
4
35. Плањ е
5
36. Рудине
3
37. Русен овић и
4
38. Врла је
2
39. Чапори
5
Свега :
232
Парох: Јефто Косор и ћ и капелан: Стефа н К осор ић
Рогатица. – Нар. варош са 26 села
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Рог ат ица
2. Опрашићи
КУЋА
22
8
15
7
1129
ДУША
105
16
30
60
70
13
70
18
130
55
6
80
150
140
65
50
65
45
80
45
60
120
115
9
5
45
40
26
10
50
16
60
14
65
45
24
40
17
40
2094
ДУША
135
80
14
3. Осо во
4. Ста ра-Г ор а
5. Жива љевић и
6. Арнау товићи
7. Б ер ковићи
8. Б ех ер
9. Ја сеница
10. Кадаре в-Д ол
11. Мркоњи ћи
12. О шкопље
13. Рађ евићи
14. Шешићи
15. За бре жје
16. Думан ићи
17. Кустур ице
18. Кара џићи
19. Лађе вина
20. П одг а ј
21. Враг ол ови
22. Вароши ште
23. Гуч ево
24. Гу ждељи
25. Кова ње
26. Лепеница
27. Шенекрин а
Свега :
Парох: Ђоко Косор и ћ.
Бјелогорци. – Парохија са 33 села.
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Б ранковићи
2. Кривој еви ћи
3. О бади
4. Пешурић и
5. Шутор овићи
6. Сјемеч
7. Ста ри Б род
8. Штава њ
9. Б абјак
10. Год омиље
11. Кут узер о
12. Сјеверско
13. Б ор ач
14. Добрићи
15. Кука вици
16. Па ши ћ кул а
17. За га нови ћи
18. Пље шевица
19. За горице
20. Жили чина
21. Добр омер овићи
22. Добр оу чићи
23. Распу т Њиве
11
9
14
1
2
11
2
2
3
1
3
3
2
6
9
1
12
1
2
1
5
3
7
5
4
150
130
130
140
16
22
45
24
11
18
6
24
28
18
70
80
14
120
36
20
25
85
40
50
30
30
1427
КУЋА
6
9
13
2
3
6
9
9
6
5
1
14
4
9
1
3
1
18
7
4
2
2
1
ДУША
70
100
115
30
22
50
70
70
60
60
4
120
50
85
9
14
8
140
44
20
12
25
12
15
24. Сељани
25. Стрма ц
26. Б јелог орци
27. Дуљевац
28. Козићи
29. Кос ово
30. Врашисалић и
31. Лазе
32. Ман дре
33. Мислов о
Свега :
Парох: Мић о К осор ић.
4
2
1
2
4
2
3
1
2
4
160
50
24
7
14
24
18
40
4
20
45
1436
Горажда. – Парохија са 23 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Б рда
1
7
2. Кусу вци
3
21
3. Цур о вићи
3
23
4. Чадо вина
1
8
5. Дуб Г орњи
1
23
2
25
6. Камен
7. Копј е вићи
1
7
8. Пље ска
4
36
5
27
9. Мишевина
10. Сљедо вићи
2
7
11. Рајчк овић и
2
11
2
21
12. Ста рчићи
3
23
13. Шљивн о
14. Трново
3
29
15. Б урсићи
4
40
16. Х адр ови ћи
5
48
17. Б улози
6
40
18. Илијино
2
34
4
16
19. Игу ма ње
20. Месић и
2
37
21. Осјечани
2
26
22. Судићи
5
37
5
72
23. Вража лица
Свега :
68
618
Парох: Арсеније П опо ви ћ. Број кућа у свему протопрезв. 950 а
душа 8438
16
V. Протопрезвитер. вишеградски.
Протопрезвитер Јевто Ђ ур о в и ћ .
Добруње. – Парохија са 23 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1. Вардишт е
56
2. Ста нишевац
11
3. Столац
6
9
4. Б ијел а
5. Вел ет ово
7
6. Црнчић и
17
3
7. Ја го дина
8. Међус еље
1
9. Округ ла
3
10. П от очани
5
11. П ољанице
5
12. Гра ње
5
6
13. Ја бла ница
14. Б јела јци
11
15. Ријека
8
16. Веље Поље
5
17. Мак уте
10
29
18. Б јело Б рдо
19. Б удимлије
43
20. Данил ови ћи
13
12
21. Омарице
7
22. Пријев ора ц
23. Трна вци
6
Свега :
278
Црква разорена и запаљена 1875. г.
Пар ох: Ј ефто Ђ ур ов ић пр ото.
Вишеград. – Парохија град са 27 села
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Вишег рад
2. Вељилу г
3. Ријека
4. За гра ђе
5. Капета нови ћи
6. Х ртар
7. Руи шта
8. Раочићи
9. Б лат ци
10. Ђуре вићи
11. Земљиц е
12. Краг ује вац
13. Оџак
14. П ождерчићи
15. Тршеви не
16. О бра вље
17. Прел ово
18. Ложица
КУЋА
23
10
7
4
1
5
2
3
10
12
10
4
4
6
2
1
3
3
ДУША
432
93
48
92
52
130
21
4
11
29
21
30
29
47
46
47
75
187
267
82
72
45
59
1919
ДУША
93
56
35
20
7
39
27
26
82
91
55
23
26
65
13
6
21
28
17
19. Кори тник
20. Алуг е
21. Чешаљ
22. Гре бен
23. Сасе
24. Уба ва
25. Гостиља Велика
26. Дуб ово
27. Јелашци
28. Прау ља
Свега :
Парох. Нико ла Ст ефано вић.
10
7
3
5
3
8
3
8
3
3
163
Вишеград. – Парохија друга, пола града и 34 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1. Вишег рад
20
2. Осо јн ица
9
3. Околи ште
4
4. Уза вница
4
5. Тврдковићи
5
5
6. Прет има
7. Јегр лић
1
8. Коч а рин
8
1
9. Тушта Међа
10. Лијеск о
8
11. Ка берни к
2
4
12. Дринско
2
13. Шип
14. Чаћиц е
7
15. Фа љен овићи
2
16. Јез ериц е
4
17. Б ог ој евићи
6
18. Репуш еви ћи
2
7
19. Ора х
20. Паст
6
21. Осре дци
3
22. Б ишеви ћи
5
8
23. Мрзов о
24. Дуг овј еч
5
25. Гаочићи
8
26. Гостиља
2
27. Сок ол овићи
3
28. Гоја ва
9
29. Пребидол
15
30. О брвена
4
31. Ре шић
21
6
32. Никол ићи
33. П оп ов дол
2
34. Раванци
7
2
35. Данил ови ћи
Свега :
207
Парох: Јосиф П опо вић.
61
39
19
21
24
49
19
66
25
18
1054
ДУША
93
33
24
19
35
31
3
54
9
57
13
31
21
37
14
21
39
9
43
38
21
28
61
54
43
12
12
60
116
26
137
46
12
58
16
1326
18
Мокроноге. Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Мокроног е
2. Миочи
3. Уст иба р
4. Међур ијечј е
Свега :
Парох: Савв а Ни кол ић.
КУЋА
45
8
2
10
65
ДУША
266
66
7
35
374
Штрбци. – Парохија са 10 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Б ор ановићи
10
33
14
48
2. Цикот е
3. Оск ору ша
15
84
4. Трновци
9
33
5. Б јелу си на
26
104
6. Б ов ан
17
118
7. Књегиња
14
103
8. Плема
14
104
9. Ријека
22
241
17
233
10. Зу бац
Свега :
158
1101
Парох: Зах ар иј е Попов ић и.
Пар ох ија попа Вуколе Јевђовића и попа Миће Марковића нијесу овдје назначене, јер се
налазе у турској области и нијесу своја списанија послали, премда овој митрополији
припадлеже.
Бр ој к ућ а у свему протопрезветиреату 870, а душа 5774.
VI. Протопрезвит. бањалучки.
Протопрезивет. Јован М и х а ј л о в и ћ .
Бањалука. – Парохја град: црква парохијал. хр. Сошествије св. Духа.
Има кућа 300, а душа 1600.
Парох: Протопр. Јован Михајловић.
Капелан: Јанко Бабић.
Кола. – Парохија село: црква парохијална хр. св. Вознесен. Христова.
Има кућа 180, а душа 1758.
Парох: Протопр. Јован Михајловић.
Бистрица. – Парохија са 14 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Чифлук
2. Па вл о вац
3. Прња вор
4. Чок оре
5. Б истрица
6. Драг оч ај
7. Рамић и
8. Пријако вци
9. Мотике
10. Драк улић
КУЋА
7
18
11
13
80
20
18
16
15
24
ДУША
41
117
112
155
909
181
205
180
118
206
19
11.
12.
13.
14.
Свега :
Пар ох:
Сарг овац
Гол еши
Б ор ковић и
Пет рићевац
3
5
5
2
237
24
48
45
9
2350
КУЋА
40
67
10
33
28
7
6
3
194
ДУША
270
603
140
275
169
64
35
15
1571
Василиј е Ј унги ћ.
Ребровац. – Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Ре бро вац
2. Пчел инац
3. П онир
4. Ја га ре
5. Долњи Ш ехер
6. Н овосеље
7. Деб ељаци
8. Б уџа к
Свега
Парох: Милан Марј анов ић.
Поповац. Парох. са 12 села: Црква парохијална у Јаворанима хр. св.
отца Николаја.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. П оп овоа ц
19
174
9
51
2. Б аста ши
3. Б алт е
10
96
4. Ка бл ови
8
66
5. Меховци
8
52
15
172
6. Б ољани ћи
7. За сеље
20
205
8. Ваг ане
20
180
10
109
9. Варја че
10. Чуковац
8
78
11. Присој е
5
35
6
43
12. Ја вор ани
Свега :
138
1261
Парохију служи: Јереј Павл е Ож егов ић; ђакон Д им итр иј е
Е ски ћ.
Јаворани. Парохија са 10 села: црква горња.
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Ја вор ани
2. Љубач е во
3. Ка бл ови
4. Ја сик
5. П одо соје
6. Товладићи
7. Липов ац
8. Мила ковићи
9. Присој е
10. Трњача ни
Свега
Парох: Па вл е М лађен ов ић.
КУЋА
46
63
20
5
10
15
10
14
8
11
202
ДУША
504
470
97
36
75
151
220
53
50
67
1723
20
Бошковић. – Парохије са 5 села: ћелијадрвена за цркву служи.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
37
304
1. Б ошк овићи
2. Чардача ни
39
198
3. Милоше вић и
33
244
4. Довићи
12
97
5. Пет оше вци
42
252
Свега :
163
1095
Парох: Цвијо П опо ви ћ.
Блашко. – Парохија са 3 села: црква парохијална хр. рож. пресв.
Богор.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Б лашко
25
202
2. Слат ина
125
943
3. Шуш ња ри
18
178
Свега :
168
1323
Парох: Т еофан Вар ница.
Јошавка. – Парохија са 11 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Јо ша вка
2. Радујк овићи
3. Шрбе
4. Ју нге
5. Опсј ечко
6. Б резич ани
7. Лађе вци
8. Рајче вци
9. Љуба ш вци
10. Б ара ковци
11. Скаквце
Свега :
Парох: Петар Иванков ић.
КУЋА
65
16
14
12
30
15
30
13
25
2
2
224
ДУША
631
122
117
104
203
121
202
80
164
15
19
1778
Лакташи. – Парох. са 4 села; црква парохијална хр. св. о. Николаја
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Лакт аши
55
382
2. Ја куповци
41
343
3. Гла мочан и
30
242
4. Ја бла ни
9
71
Свега :
135
1038
Парох: Илиј а Б убањ.
Миховљани. – Парохија са 4 села; црква служи гор. и за ову
парохију.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Миховљани
43
240
2. Коб ато вци
31
225
57
311
3. Крнете
4. Б акинци
35
252
Свега :
166
1028
Парох: Ђорђе Рад овано вић.
21
Рекавице. – Парох. са 2 села: црква од дрвета
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Рекави це
2. Крупа
Свега :
Служи: Јереј Рад е Убо ви ћ.
КУЋА
108
79
187
ДУША
1196
815
2011
Лусићи. Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Лусићи
2. Стрич ићи
3. Дујак овци
4. Лок вари
Свега :
Парох: Ђ ур ађ Лазич ић.
КУЋА
25
27
25
8
85
ДУША
287
330
329
195
1141
Градина. Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Гра дина
2. Славичка
Свега :
Парох: Јо сиф Јелић.
КУЋА
75
57
132
ДУША
485
524
1009
Борци. Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Б ор ци
2. Масло вар е
3. О бходник
4. Плиска
5. Оџино Бр до
Свега :
Парох: Сим о Ј ован ови ћ.
КУЋА
32
46
36
36
7
157
ДУША
320
450
341
342
94
1547
Шљивно. – Парох. са 3 села: црква манастир. хр. св.
Благовјештеније.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1. Шљивн о
33
2. Добриње
75
3. Зеленци
8
Свега :
116
Парох: О с т о ј а М и л е т и ћ .
ДУША
403
970
104
1477
Гомионица. Парохија са 10 села: цеква манастир. хр. св. Воведенија.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Кмеча ни
30
320
2. Гол еши
79
545
3. Трамо шњ а
80
573
4. Пер ван
63
602
51
342
5. О бр о вац
6. Вилу си
78
583
7. Мељин а
90
877
8. Суб отиц а
12
115
22
9. Па вић и
40
435
10. Радма њићи
38
360
Свега :
561
4752
Администратор: Пр. Партеније Давидовић. Спомоћници: Исаија
Костић и Герасим Кочић јеромонах.
Крмине – Парохија: има кућа 82, а душа 781.
Парох: Стој ан По пов ић.
Пискавица – Парохија: има кућа 90 а душа 944.
Парох: Л ука Ми лош евић.
Бочац. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Б оч ац
2. Агић и
Свега :
Парох: Ст ефан М лађенов ић.
КУЋА
92
62
154
ДУША
734
700
1434
Маглојани. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Маг лоја ни
2. Косијер о во
3. От ок е
Свега :
Парох: Т ом о М ихаил ови ћ.
КУЋА
72
45
11
128
ДУША
534
260
64
858
Пискавица. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
40
1529
1. Пискавица
50
385
2. Борковићи
Свега:
90
1914
Служи: Јереј Л ука Мил ош ев ић, Ђак: Ђ ор ђ е Ож его вић.
Број Кућа у свему протопрез. 3780, а душа 34.391
VII. Протопрезвит. градишки.
Надзиратељ: Стефан Прокопић.
Б. Градишка. – Парохија пола парохије са 8 села: црква парохијална
Покров пресвете Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Гра дишка
78
598
2. Гај
27
159
3. Мач ковац
23
165
4. Козина
19
120
5. Б рест ович ина
19
107
6. Греда
19
115
7. Дољна доли на
8
47
8. Ору бица
25
130
9. Врбаск а
70
581
Свега :
288
2022
Парок: Стеф ан Пр окопић.
23
Б. Градишка. – Парохија црква половина вар. са 3 села: црква
горња.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Гра дишка
167
419
2. Елеза гић
48
307
3. Чатр ња
25
162
4. Рог ољ е
43
264
Свега :
283
1152
Парох: Јо ван С уб отић.
Турјак. – Парохија са Шишкиновцима: има кућа 165, а душа 1356.
Парох. Васо Ха џић.
Драгеља. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Драг еља
2. Кијевци Дољни
3. Кијевци Гор њи
4. Цер о вљани
Свега :
Парох: Јо ван Ста нић.
КУЋА
ДУША
43
185
53
708
45
300
54
253
195
1446
Романовци. – Парохија са 5 села: црква парохијална хр. Успенија
пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Рома новци
86
590
66
2. Вилу си
424
17
3. Миљевци
97
4. Мрчевц и
49
392
5. Сепи ровц и
17
127
Свега :
235
1630
Парох: Благој е Ч а вић.
Подградци. Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. П одг радци Дољни
2. П одг радци Гор њи
3. Б ер аје
Свега :
Парох: Мик ан П опов ић.
КУЋА
ДУША
72
447
83
608
9
59
164
1114
Кукуље. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Куку ље
2. Лилићи
3. Алај бег ова ц
Свега :
Парох: Никола К оји ћ.
КУЋА
ДУША
72
370
21
104
6
43
99
517
Гастица. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Гастиц а
КУЋА
ДУША
78
436
24
2. Б истрица
3. Ора х ово
Свега :
Парох: Марко В ук ота.
80
20
178
538
90
1064
Јаружане. – Парохија са 4 села: црква храм св. великом. Параскеве,
саграђена 1881. од дрвета и ћерпича.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Ја ружа не
207
63
2. Б резиц и
60
437
22
3. Сређани
152
4. Дубраве
34
297
Свега :
179
1093
Парох: Триф ун Ста ни шљ ев ић.
Машићи. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Машићи
2. Јазовац
3. Церовљани
Свега:
Парох: Јово Младинов ић.
КУЋА
90
49
15
154
ДУША
654
283
129
1066
Јанузовци. – Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Јанузовц
2. Караизовац
3. Трошеј
4. Вакуп
5. Сеперовци
Свега:
Парох: Милош М ирја нић.
КУЋА
52
85
27
14
7
185
ДУША
336
519
210
119
48
1232
Грбавци. – Парохија са 3 села
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Грбавци
2. Совјак
3. Јабланица
Свега:
Парох: Стево П опо вић.
КУЋА
87
45
20
152
ДУША
535
297
131
963
Гламочани. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Гламочани
2. Разбој
3. Кладари
4. Баинци
Свега:
Парох: Ђуро Рачић.
КУЋА
32
47
47
59
185
ДУША
200
313
253
346
1112
КУЋА
46
ДУША
350
Милошево Брдо. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Милошево Брдо
25
2. Тријебовљани
49
Свега:
95
Парох: Игњатије Поповић.
Број кућа у свему протопрезв. 2557, а душа 16.411.
274
624
VIII. Протопрезвит. дервентски.
Надзиратељ: Дамјан Поповић.
Дервента. – Парохија град са 4 села: црква парохијлна. Успеније
пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Дервенте половина
36
156
2. Детљак
39
315
3. Календеровци
28
174
4. Равчани
11
72
5. Лупљеница Долња
64
446
Свега:
178
1163
Парох: Дамјан Поповић.
Дервента. – Парохија друга пола града са 7 села: црква иста.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
36
156
1. Дервента
2. Дубочац
11
60
3. Алићи
25
163
7
45
4. Пјеваловац
15
79
5. Куљеновци
6. Осовци
8
54
7. Бишња
9
67
14
94
8. Лупљеница
Свега:
125
718
Парох: Илија Ињђић.
Мајевац. – Парохија са 5 села: црква парохијална хр. Покров пресв.
Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Мајевац
37
262
2. Ритешић
51
319
3. Трњани
82
532
4. Божинци
53
366
5. Подновље
127
756
Свега:
350
2235
Парох: Симо Мај ева ц почаст. прото.
Кораће. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1. Кораће
2. Поље
Свега:
Парох: Јован Цвјетковић.
Сочаница. – Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
73
41
114
ДУША
460
234
694
КУЋА
ДУША
26
1. Сочаница велика
2. Сочаница мала
3. Мишинци
4. Зарићи
5. Обсиње
6. Кладари
7. Прњавор мали
Свега:
Парох: Петар Ђурић.
82
13
18
12
15
18
30
188
791
108
136
95
120
166
216
1632
Дуго поље. – Парохија са 2 села: црква парохијлна хр. св.
вознесенија Христова.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Дуго поље
91
650
47
339
2. Ботајица
Свега:
138
989
Парох: Јован Поповић.
Б.Брод. – Парохија град са 3 села: ћелија у прив.кући за
богослужење.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1. Б.Брод
24
2. Сјековац
39
41
3. Ново село
4. Лужани
51
Свега:
155
Парох: Јован Јелић.
ДУША
99
291
269
298
957
Винска. – Парохија са 8 села: црква парохијална у Лешћу хр.
сошествије св. Духа и драга у Винској хр. Рождества пресв.
Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1. Винска
53
353
105
619
2. Клакар
3. Врело
45
208
4. Грк
20
145
5. Буковица
51
280
6. Лијешће
95
569
7. Брусница
51
208
8. Полој
65
426
Свега:
485
2808
Пароси: Стеван и Лука Џаби ћи.
Нови Град. – Парохија с 4 села: рква парохијална хр. св. ап. Петра и
Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
90
622
Нови Град
2.
39
360
Свилај
3.
15
107
Врбовац
4.
11
77
Поточани
Свега:
155
1166
Парох: Томо Поповић.
27
Дубица. – Парохија са 3 села: црква парохијална хр. сошеств. св.
Духа.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
82
604
Дубица
2.
16
53
Јошава
3.
10
58
Оџак
Свега:
108
715
Парох: Јован Ристић.
Гнионица.
Р.бр
НАСЕЉА
КУЋА
1.
Гнионица
52
Парох: Симо Ристић.
Број кућа у свему протопрезв. 2048, а душа 13.389.
ДУША
312
IX. Протопрезвитерат тешањски.
Протопрезвитер: Теодор Илић.
Тешањ. – Парохија град са 10 села: црква парохијална хр. св
покрова и пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
138
823
Тешањ град
2.
32
172
Добој град
3.
47
357
Станови
4.
15
123
Љесковавода
5.
52
408
Буковица вел.
6.
18
128
Буковица мал.
7.
17
101
Плочник
8.
6
48
Чифчије
9.
33
254
Липац
10.
34
204
Придељ
11.
36
310
Брезов Дане
Свега:
428
2928
Парох: протопрезв. Теодор Илић.
Српска врућица. – Парохија са 7 села: црква парохијлна хр. св. ап.
Петра и Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
55
439
Врућица
2.
40
332
Теслић вел.
3.
20
197
Теслић Станојевић
4.
66
665
Булетић
5.
17
126
Ранковић
6.
18
153
Ружевић
7.
15
110
Жарковица
Свега:
231
2022
Служи горњи протопр. Теодор Илић.
Угодновић. – Парохија са 6 села: служи се под чадором.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
21
Угодновићи
2.
51
Младиковине
3.
42
Блатница
ДУША
198
442
398
28
4.
Језера
5.
Бјелобучје
6.
Брић
Свега:
Парох. Димитрије Поповић.
16
29
12
171
212
335
128
1713
Прибњић. – Парохија са 4 села: црква парохијлна хр. Благовјешт.
пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
56
554
Прибињић
2.
27
305
Очауш
3.
5
65
Угодновић
4.
55
642
Липље
Свега:
143
1566
Парох: Коста Душанић.
Шњеготина. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Шњеготина горња
2.
Шњеготина Ађулагина
3.
Шњеготина Омербегова
4.
Шњеготина Средња
Свега:
Парох: Јово Новаковић.
КУЋА
24
31
25
28
108
ДУША
320
334
200
285
1139
Чечава. – Парохија са 2 села: црква парохијална од дрвета.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
113
Чечава
2.
13
Осредци
Свега:
126
Парох: Стево Станковић.
ДУША
994
99
1093
Брестово. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Брестово
2.
Цвртковић
3.
Гашковци
4.
Митровићи
Свега:
Парох: Ђорђе Сим ић.
ДУША
435
196
119
170
920
КУЋА
56
22
11
19
108
Радња Дољна. – Парохија са 5 села: служи се под чадором.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
17
Радња Дољна
2.
22
Радња Горња
3.
13
Осивица
4.
33
Укрњица
5.
32
Растуша
Свега:
117
Парох: Јово Квргић.
Церовица. – Парохија са 10 села: служи се под чадором.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
174
215
172
330
314
1205
ДУША
29
1.
Станари
2.
Церовица
3.
Витковци
4.
Остружна Дољна
5.
Оструна Горња
6.
Лијеб
7.
Радња Горња
8.
Врела
9.
Бобаре
10.
Блажевци
Свега:
Парох: Коста Анђелић.
28
43
38
18
11
14
11
12
5
3
183
240
399
308
174
109
119
82
89
65
20
1605
КУЋА
45
30
75
ДУША
343
248
591
Јеланска. – Парохија са 4 села: служи се под чадором.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
35
Јеланска
2.
45
Појезна
3.
39
Црна
4.
14
Тисовац
Свега:
133
Парох: Стево Лугонић
ДУША
289
352
307
95
1043
Детлак. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Детлак
2.
Дријен
Свега:
Парох: Михаил Лугоњић.
Осиња. – Парохија са 2 села: ћелија од дрвета.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
73
Осиња
2.
61
Церани
Свега:
134
Парох: Ђорђе Новић.
Број кућа у свему протопрезвит. 1957, а душа 16.941.
ДУША
609
507
1116
X.Протопрезвитерат прњаворски.
Прото: Јаков Опачић.
Прњавор. – Парохија са 10 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Прњавор
2.
Табак Илова
3.
Шерек Илова
4.
Велика Илова
5.
Палачковци
6.
Чорле
7.
Паримије
8.
Раковац
9.
Караћ
10.
Бабановци
КУЋА
87
39
17
142
65
24
12
10
3
2
ДУША
430
260
122
1150
507
204
90
63
18
6
30
11.
8
47
Лужани
Свега:
409
2897
Црква парохијлна налази се у Палачковцима: храм св. ап. Петра и
Павла, саграђена 1844. од дрвета а у вароши Прњавору мала црква:
храм покрова пресв. Богородице; саграђене обадве настојањем проте
Максима Опачића и Јакова Опачића.
Парох: Малентије Оп ачи ћ архимандрит и Јаков О пачић
протопрезв.
Смртићи.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Смртићи
2.
Мишковци
Свега:
Парох: Томо Витановић.
КУЋА
71
43
114
ДУША
531
271
802
Штрбци. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Штрбци
2.
Кремна
3.
Поповићи
4.
Дреново
Свега:
Парох: Јеврем Стојановић.
КУЋА
92
50
30
24
196
ДУША
649
378
368
230
1625
Шаринци.- Парохија са 2 села: црква парохијлна хр. сошествије св.
Духа.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
61
548
Шаринци
2.
51
553
Бранешци
Свега:
112
1101
Парох: Симо Јанковић.
Орашје.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Орашје
2.
Мрачај
3.
Муници
4.
Усреповци
5.
Поточани
6.
Скуцани
7.
Уснићи
8.
Просек
Свега:
Парох: Цвије Милановић.
КУЋА
13
7
12
14
29
16
11
25
127
ДУША
158
62
84
132
237
162
76
277
1188
Драговићи.- Парохија са 5 села: црква парохијална хр. Рождества
пресвете Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
44
438
Драговићи
2.
30
258
Хрваћани
3.
14
115
Кољани
4.
26
243
Папажани
31
5.
Кришковци
Свега:
Парох:Василије Игњатић.
43
157
192
1246
Кокори. – Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Кокори
2.
Скакавци
3.
Црквина
4.
Гусак
5.
Вршани
6.
Чифчије
Свега:
Парох: Тешо Ковачевић.
КУЋА
32
12
34
21
26
16
141
ДУША
286
72
308
155
250
146
1217
Мартинац.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Мартинац
2.
Разбој
3.
Илићани
4.
Ћукали
5.
Шишковци
Свега:
Парох: Димитрије Микулић.
КУЋА
31
35
14
46
28
154
ДУША
175
239
115
267
197
993
Печеноговци. – Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Печеноговци
2.
Кобаш
3.
Сеферовача
4.
Трстенци
5.
Корови
Свега:
Парох. Стојан Ивановић.
КУЋА
32
20
10
46
25
133
ДУША
299
102
69
334
226
1030
Ножичка.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Ножичко
2.
Брезовљани
3.
Пребрези
4.
Повелић
Свега:
Служи: парох М а р т и н а ч к и .
КУЋА
82
25
25
53
185
ДУША
541
158
131
274
1104
Лепеница. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Лепеница
2.
Срђевићи
Свега:
Служи парох: Стојан Ивановић.
КУЋА
44
70
114
ДУША
342
549
891
Гаљуповци.- Парохија са 3 села: Црква парохијлна од дрвета храм
Благовјештенија пресв. Богородице.
32
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Гаљуповци
2.
Мравица
3.
Штрбци
Свега:
Парох: Тешо Модић.
Каоци.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Каоци
2.
Свињар
3.
Ситнеж
4.
Влакнице
5.
Брусник
Свега:
Парох: Тешо Петковић.
КУЋА
25
59
60
144
ДУША
250
470
470
1190
КУЋА
46
47
49
13
10
165
ДУША
325
291
369
84
56
1125
Виочани.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
Виочани
131
Парох: Стојко Поповић.
Број кућа у свему протопрезв. 2382, а душа 17.544.
ДУША
1135
XI. Протопрезвитерат приједорски
Надзиратељ: Илија Зеленика парох.
Приједор.- Парохија варош са 5 села: Црква парохијална хр.
сошествија св. Духа.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
193
1466
Приједор
2.
25
128
Чачкин Поље
3.
62
345
Орловци
4.
35
189
Гарајевци Дољни
5.
25
162
Гарајевци Горњи
Свега:
340
2290
Парох: Илија Зеленика.
Ракелић.- Парохија са 6 села: црква парохијлна хр. Рожд. пр.
Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
41
400
Ракелић
2.
38
332
Миљаковци
3.
12
87
Гаћани Бегини
4.
18
122
Гаћани Дубичики
5.
14
102
Пејићи
6.
41
262
Ћела Саничани
Свега:
164
1305
Парох: Миле Остојић.
Бусновци. – Парохија са 4 села: црква парохијална хр. св.
Возн.Христова.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
87
625
Буснови
33
2.
Томашица
3.
Марићи
4.
Криваја
Свега:
Парох: Гавро Кондић.
43
31
4
165
395
223
43
1286
Марићка. – Парохија са 3 села: црква парохијална хр. св. прор.
Илије.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
75
552
Марићка
2.
44
434
Криваја
3.
22
186
Сратинска
141
1172
Парох: Гавро Стојнић.
Јелићи. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Јелићи
2.
Нишевићи
3.
Радосаоска
4.
Мелина
Свега:
Парох: Симо Поповић почаст. прото.
КУЋА
76
50
40
5
171
ДУША
627
367
337
33
1364
Омашка. – Парохија са 2 села: црка парохијална хр. Успеније пр.
Богор.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
80
530
Омашка
2.
68
481
Ламовице
Свега:
148
1011
Парох: Илија Павловић (Бабић).
Бистрица. – Парохија са 3 села; црква од дрвета хр. Усп. пресв.
Богород.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
78
699
Бистрица
2.
52
543
Ламовица
3.
52
472
Ивањска
Свега:
182
1714
Парох: Петар Зр њи ћ.
Ферићи. - Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Ферићи
2.
Пискавице
Свега:
Парох: Ђорђе Зрњић.
Козарац. – Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Козарац
2.
Бабић
3.
Јаруге (или Балте)
КУЋА
52
38
90
ДУША
497
346
843
КУЋА
10
26
41
ДУША
91
258
365
34
4.
Хаџи Мехтић
5.
Џоџе Поље
Свега:
Парох: Гавро Стојановић.
Паланчиште. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Паланчиште велико
2.
Паланчиште мало
3.
Црна Долина
4.
Божићи
Свега:
Парох: Ристо Качав ен да.
15
32
124
365
242
1321
КУЋА
21
9
14
14
58
ДУША
323
150
255
266
994
Јеловац. – Парохија са 4 села: црква парохијална хр. Усп. пресв.
Богор.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
74
459
Јеловац горњи
2.
46
351
Јеловац доњи
3.
42
299
Мирковац
4.
12
58
Хајдаровци
Свега:
174
1167
Парох. Лако Цвијић.
Марини. – Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Марини
2.
Јутрогошта
3.
Враголово
4.
Брезичани
5.
Грабашница
6.
Ахметовци
7.
Драготиње
Свега:
Парох: Стефан Бера.
КУЋА
39
42
20
37
16
28
86
268
ДУША
294
298
158
243
129
189
591
1902
Љубија. – Парохија са 5 села: црква парохијална хр. св. ап. Петра и
Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
22
91
Љубија
2.
55
323
Волар
3.
32
192
Цикоти
4.
30
179
Југовци
5.
32
187
Љескаре
Свега:
171
972
Парох Ђорђе Миљ уш.
Број кућа у свему протопрезв. 2229, а душа 17. 341.
35
XII. Протопрезвитер. дубички.
Протопрезвитер: Теодор Вујасиновић.
Драксенић.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Драксенић
2.
Клековићи
3.
Гуњевци
4.
Пуцари
Свега:
Парох: протоп. Тод. Вујасиновић.
КУЋА
135
76
49
45
305
ДУША
747
459
258
299
1763
Дубица. – Парохија град са 9 села: ћелија хр. св. ап. Петра и Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
120
512
Дубица
2.
27
140
Маглајци
3.
22
131
Агинци
4.
16
86
Хоџинци
5.
4
25
Хаџибаер
6.
19
77
Царнице
7.
18
82
Велија
8.
19
123
Новосеоци
9.
10
54
Вриоци
Свега:
255
1230
Парох: Јован Зечевић.
Демировац.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Демировци
2.
Градина
Свега:
Парох: Марко Павковић.
КУЋА
91
65
156
ДУША
506
370
876
Међеђа.
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Међеђа
Парох: Лука Ђургузовић.
КУЋА
155
ДУША
843
Божићи. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Божићи
2.
Јеловац
3.
Личани
4.
Срепље
Свега:
Парох: Симо Кајић.
КУЋА
38
37
18
52
145
ДУША
244
249
88
344
925
Моштаница манастир.- Парохија са 5 села; црква манастирска храм
Успенија пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
31
157
Котурови
2.
33
184
Горњоселци
36
3.
Бјелајци
4.
Фурде
5.
Шључани
Свега:
Администр. Кирил Хаџић јеромонах.
21
9
25
119
122
52
140
655
Влашковци. – Парохија: црква од дрвета хр. Успенија пресв. Богор.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
Влашковци
38
251
Парох: Ананија Рељић.
Брекиња. – Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Брекиња
2.
Челебинци
3.
Јасење
4.
Мразовци
5.
Комленац
6.
Суваја
7.
Покличани
8.
Побрђани
Свега:
Парох: Јован Зечевић.
КУЋА
28
24
26
16
24
17
23
28
186
ДУША
208
196
181
90
184
160
119
197
1335
Јабланица.- Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Нова Варош
2.
Црна Ријека
3.
Масловаре
4.
Агићи
5.
Равска
6.
Свињука
7.
Волар
Свега:
Парох: Тодор Кондић.
КУЋА
56
17
31
90
28
36
6
264
ДУША
328
100
182
496
158
212
34
1510
Ведовница. – Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Ведовница
2.
Чађавица
3.
Адрановци
4.
Кладе
5.
Јоховица
6.
Рудишка мала
7.
Рудишка велика
Свега:
Парох: Јово Кара н.
КУЋА
9
113
42
6
27
54
14
265
ДУША
91
749
213
26
66
393
87
1625
КУЋА
49
105
46
ДУША
326
726
263
Витасовци. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Витасовци
2.
Свињука
3.
Тровиште
37
4.
Јошава
Свега:
Парох: Илија Гојић.
14
214
81
1396
Сводно.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Сводно
2.
Деветаци
Свега:
Парох: Трифун Лазаревић.
КУЋА
83
15
98
ДУША
562
120
682
Пољавице.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Пољавице
2.
Церовица
3.
Малићи
4.
Жуљевица мала
5.
Жуљевица велика
6.
Раковац
7.
Лешљани
8.
Петковац
Свега:
Парох: Ђурађ Лазаревић.
КУЋА
82
51
13
16
63
22
15
29
291
ДУША
629
272
59
115
224
121
89
198
1707
Костајница.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Костајница
2.
Мракодол
3.
Петриња
4.
Бабинац
5.
Слабиња
Свега:
Парох: Слободан Дукић.
КУЋА
89
48
64
50
133
384
ДУША
519
295
411
326
979
2530
Двориште.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Двориште
2.
Мурати
3.
Градина
4.
Кријева Ријека
Свега:
Парох: Ђурађ Павић.
КУЋА
82
20
52
19
173
ДУША
493
124
308
106
1031
Читлук. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Читлук
2.
Стригова
3.
Побрђани
4.
Календери
Свега:
Парох: Илија Кецман.
КУЋА
86
67
32
39
224
ДУША
608
453
239
297
1597
Добрлин.- Парохија са 5 села:
38
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
92
Добрлин
2.
122
Водичево
3.
26
Куљани
4.
74
Прусци
5.
56
Равнице
Свега:
370
Парох: Спасоје Недимовић.
Број кућа у свему протопрез. 3642, а душа 22.288.
ДУША
536
844
155
472
325
2332
XIII. Протопрезвитер. бихаћки.
Надзиратељ: Вас. К о в а ч е в и ћ парох,
Бихаћ.- Парохија град са 8 села: црква парохијална од дрвета.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
48
368
Бихаћ варош
2.
69
508
Притока
3.
22
190
Заложје
4.
44
268
Зловољац
5.
61
317
Лохово
6.
90
569
Рачић
7.
61
452
Дољани
8.
29
195
Липа
9.
9
50
Голубић
Свега:
433
2917
Парох: Василије Ковачевић.
Хргар.
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Хргар
Парох: Симо Иванчевић.
КУЋА
82
ДУША
553
Врточе. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Врточе
2.
Теочак
Свега:
Парох: Давид Латиновић.
КУЋА
76
30
106
ДУША
551
211
762
Грмуша.
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Грмуша
Парох: Стефан Босанчић.
КУЋА
65
ДУША
455
КУЋА
40
10
21
64
17
91
ДУША
256
57
137
346
95
533
Врело.- Парохија са 9 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Врело
2.
Гата
3.
Градина
4.
Осредак
5.
Селиште
6.
Пишталине
39
7.
Миостра
8.
Шиљковача
9.
Штурлић
Свега:
Парох: Остоја Богуновић.
22
43
12
320
Рујница. – Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
65
Рујница
2.
21
Буковица
3.
17
Крндија
4.
42
Гата Беширевић
5.
54
Гата Бихаћка
Свега:
199
Парох: Јово Грбић.
Број кућа у свему протопрезв. 1205, а душа 7678.
127
267
71
1889
ДУША
349
120
93
252
288
1102
XIV. Протопрезвитерат кључки.
Протопрезвитер Вукосав Мачкић.
Кључ.- Парохија град са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Кључ
2.
Заграђе
3.
Присјека Мух. бег
4.
Писјека Смаил
5.
Копљеница
6.
Биљани
7.
Пећи
Свега:
Парох Симо Карлаш.
КУЋА
24
25
12
10
10
12
20
113
ДУША
1400
Стражице. – Парохија са 2 села; црква парохијлна храм Успенија
пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
36
Стражице
2.
100
Ратково
Свега:
136
1434
Парох: протопр. Вукосав Мачкић.
Граци.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Граци
2.
Оровљани
3.
Драгорај
4.
Заблеће
Свега:
Служи капелан Миле Мачкић.
КУЋА
74
35
10
20
139
ДУША
1427
Ратково.- Парохија. Црква парохијална од дрвета, саграђена од
неког кнеза Ратка 102 год., хр. пренесеније мошти св. о. Николаја.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
40
1.
Ратково
Парох. Стефан Бабић.
Слатина.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Слатина Доња
2.
Слатиња Горња
3.
Растока
4.
Превија
Свега:
Парох: Симо Антонић.
120
1300
КУЋА
31
32
80
20
163
ДУША
1140
Саница.- Парохија са 2 села, подијељена на два свештеника, црква
спаљена 1876. године.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
7
Будељ Горњи
2.
74
Саница
Свега.
81
678
Парох: Миле Попадић и П. Ожеговић.
Рибник.- Парохија са 2 села, црква парохијална сазидана 1881.
године.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
80
Рибник Горњи
2.
90
Рибник Дољни
Свега:
170
1492
Парох: Ђуро Бањац.
Соколово.- Парохија са 2 села, црква парохијална хр. Успен. пр.
Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
112
Соколово
2.
15
Подови
Свега:
127
1279
Парох: Стефан Кондић.
Број кућа у свему протопрезвит. 1049, а душа 10.150.
XV. Протопрезвит. петровачки.
Протпрезвит. Василије Новаковић.
Колунић.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Колунић
2.
Рашиновац
Свега:
Парох: Василије Нов ак ов ић прото.
КУЋА
133
36
169
ДУША
731
159
890
Петровац.- Парохија град и 1 село: црква парохијална од дрвета
храм св. ап. Петра и Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
86
449
Петровац
2.
49
255
Суваја
41
135
704
Буковача.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Буковача
2.
Бара
3.
Ведро Поље
4.
Дринић
Свега:
Парох: Јован Кецман.
КУЋА
51
27
27
75
180
ДУША
269
153
142
397
961
Смољана. – Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Смољана
2.
Јањила
3.
Крњајела
4.
Капљув
5.
Ваганац
Свега:
Парох: Миле К ецм а н.
КУЋА
102
40
31
40
31
244
ДУША
601
229
185
238
181
1434
Вођеница. – Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Вођеница
2.
Скакавац
3.
Брестовац
4.
Бјелај
5.
Бусје
6.
Цимеше
7.
Стјењани мали
8.
Ваганац
Свега.
Парох: Димитар Ћ ург уз.
КУЋА
60
48
13
9
36
18
9
18
211
ДУША
261
183
64
39
194
126
80
106
1053
Врточе.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Врточе Горње
2.
Врточе Доње
Свега:
Парох: Андрија Бањац.
КУЋА
88
72
160
ДУША
431
391
822
Крњеуша.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Крњеуша
2.
Ластве
3.
Рисовац
4.
Врановина
Свега:
Парох: Јован Грбић.
КУЋА
57
39
46
49
191
ДУША
403
272
367
328
1370
КУЋА
ДУША
Свега:
Парох: Глигорије Новаковић.
Суваја.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
42
1.
Суваја
2.
Брестовац
3.
Вођеница
Свега:
Парох: Марко Милановић.
45
13
57
115
Ђевар-Вакуф. – Парохија са 6 села; црква од дрвета хр. св.
вознесенија Христова.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
51
Ђевар-Вакуф
2.
29
Калати
3.
36
Бушевић
4.
28
Кестеновац
5.
18
Штрбци
6.
14
Сеоце
Свега:
176
Парох: Божо Јокић.
Пркоси.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Пркоси
2.
Рајновци
3.
Стјењани
4.
Џевар Орашац
5.
Брусовац
Свега:
Парох: Никола Зорић.
КУЋА
64
53
37
56
13
223
257
40
360
657
ДУША
245
208
210
238
135
73
1109
ДУША
427
251
226
329
84
1317
Бастаси.- Парох. са 3 села; црква од дрвета саграђена 1879. храм св.
прор. Илије.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
118
732
Бастаси
2.
31
174
Очијево велико
3.
24
106
Очијево мало
Свега:
173
1012
Парох: Илија Билбија.
Трубар. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Трубар
2.
Тишковац
Свега:
Парох: Коста Новаковић.
КУЋА
72
8
80
ДУША
381
44
425
Трњинића Брег.- Парох. са 3 села; црква од дрвета хр. покрова
пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
62
322
Трнињић Брег
2.
75
378
Дрвар
3.
76
355
Шиповљани
Свега:
213
1055
Парох: Обрад Бањац.
43
Бобољуска.- Парохија са 4 села; у овој парохији налази се порушени
манастир Ермањ хр. св. о Николаја.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
83
521
Бобољусци
2.
57
385
Цвјетник велики
3.
30
217
Цвјетник мали
4.
19
135
Очигрије
Свега:
189
1258
Парох: Петар Зорић.
Осредци.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
41
Осредци
2.
35
Беглуци
3.
21
Бучјак
Свега:
97
Парох: Петар Рађеновић.
Број кућа у свему протопрезвит. 2586 а душа 14.748
ДУША
296
244
139
679
XVI. Протопрезвитерат крупски.
Надзиратељ: Петар Гаковић свешт.
Крупа.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Крупа
2.
Отока
3.
Перна Љусина
4.
Дренова Главица
5.
Бушевић
6.
Царево Брдо
Свега:
Парох: Петар Гаковић.
КУЋА
37
4
168
24
166
11
410
ДУША
337
18
1055
187
1033
87
2717
Глиница. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Глиница
2.
Бојна
3.
Подвизд
Свега:
Парох: Петар Репац.
КУЋА
173
145
31
349
ДУША
1172
941
171
2284
Збориште.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Збориште
2.
Стабанџа
Свега:
Парох: Петар Врањеш.
КУЋА
115
96
211
ДУША
774
671
1445
КУЋА
148
55
ДУША
967
364
Добро Село.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Добро Село
2.
Стабнџа
44
203
1331
Руишка. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Руишка Вашка
2.
Матавази
3.
Ракани Радића
4.
Ракани Ђанкића
Свега:
Парох: Јово Гаковић.
КУЋА
105
54
30
26
215
ДУША
800
348
199
180
1527
Дубовик.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Дубовик Алајбег
2.
Дубовик Малић бег
3.
Петровићи
4.
Пученик
5.
Залин
Свега:
Парох: Василије М а р и ј а н о в и ћ .
КУЋА
68
16
42
47
36
209
ДУША
309
123
245
293
211
1181
Ашани.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Ашани
2.
Подкалиње
3.
Бенковац
Свега:
Парох: Никодим Ољача.
КУЋА
ДУША
73
704
50
331
37
354
160
1280
Гориња.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Гориња
2.
Јасеница Асан бег
3.
Вајсвац`52
4.
Бенковац
Свега:
Парох Лука Недимовић.
КУЋА
ДУША
56
333
48
344
52
338
19
129
175
1144
Гудавац.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Гудовац
2.
Јасеница Аџибег
3.
Суваја Ашимбег
4.
Суваја Махмудбег
5.
Мосура
6.
Радић мали
7.
Врањска Беширевић
8.
Врањска Бадњевић
Свега:
Парох: Јован Гаковић.
КУЋА
ДУША
31
151
21
133
61
421
42
356
22
121
22
141
26
112
26
151
251
1586
Свега:
Парох: Јово Врањеш.
Ивањска.- Парохија са 6 села:
45
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Ивањска
2.
Главица
3.
Баштра
4.
Новковић
5.
Бањаш
6.
Булећани
Свега:
Парох: Тривун Т ати ћ.
Дубовик Алибегов.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Дубовик Алибегов
2.
Дубовик Алајбегов
3.
Дубовик Малићбегов
4.
Петровићи
5.
Кршље
Свега:
Парох: Цвијо Крнетић.
КУЋА
ДУША
58
363
18
140
38
358
18
115
28
350
23
172
183
1498
КУЋА
ДУША
45
320
14
72
10
88
56
341
61
375
186
1196
Велики Радић.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
68
456
Радић Велики
2.
24
144
Радић мали
Свега:
92
600
Парох: Стефан Бероња.
Број кућа у свему протопрезв. 2644, а душа 17.798.
XVII. Протопрезв. Сански Мост.
Протопрезв.: Дамјан В у ч к о в и ћ .
Сански Мост.- Парохија варош са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Сански Мост
2.
Здена
3.
Ђедовача
4.
Дабар
Свега:
Парох: Дамјан Вучковић прото.
КУЋА
ДУША
35
333
30
198
7
42
74
503
146
1076
Стари Мајдан.- Парохија град са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
57
334
Стари Мајдан
2.
35
262
Брдари
3.
23
119
Мариновићи
4.
24
148
Подлуг
5.
46
275
Подвидача
6.
38
230
Сувача
7.
27
154
Луковица
8.
29
166
Тајтовци
Свега:
279
1688
Парох: Лазар Ћ ул ибр к, а спомоћник Лазо Вуковић свештеник.
46
Умци.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
20
90
Усумовци (Умци)
2.
35
224
Еминовци
3.
37
219
Бошњаци
4.
35
294
Миљевци
5.
30
245
Грдановци
6.
77
458
Кљебци
Свега:
234
1530
Парох: Коста Штрбац, спомоћник Сава Миљевић Варица свештеник.
Хадровци. – Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Хадровци
2.
Слатина
3.
Липик
4.
Вакуф скуцани
5.
Јоховица
6.
Дуге Њиве
7.
Мркаљ
8.
Козин
Свега:
Парох: Миладин Глушац.
КУЋА
ДУША
13
85
32
205
64
416
19
126
34
187
16
199
46
272
6
50
230
1540
Јапра Мајкић.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Јапра Мајкић
2.
Козин
Свега:
Парох: Симо Мајкић.
КУЋА
ДУША
100
643
13
94
113
737
Дабар.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Дабар
2.
Јелашиновци
Свега:
Парох: Лазар Поповић.
КУЋА
ДУША
87
496
81
467
168
963
Оштра Лука.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Оштра Лука
2.
Расавци
3.
Зецови
4.
Копривно
5.
Усорци
6.
Алишићи
Свега:
Парох: Миле Љубоја.
КУЋА
ДУША
44
237
88
512
8
69
37
345
36
252
14
95
227
1510
Томина.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Томина
КУЋА
ДУША
53
386
47
2.
Круари
3.
Кијево
4.
Чапаљ
5.
Илиџе
Свега:
Парох: Илија Мајки ћ.
Паланка.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Паланка
2.
Тукбобија
Свега:
Парох: Кузман Мариј анови ћ.
53
23
23
23
175
370
61
177
176
1170
КУЋА
ДУША
80
630
45
283
125
913
Козица.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
Козица
90
928
Парох: Остоја Митровић.
Број кућа у свему протопрезв. 1787 а душа 11.855.
XVIII. Протопрезв. травнички.
Надзиратељ: Симо П е ј о в и ћ .
Травник.- Парохија град са 17 опћина; црква парохијал. у Травнику.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
62
514
Травник град
2.
24
231
Опара
3.
2
13
Дубока
4.
2
22
Вечериска
5.
9
76
Рамска
6.
1
5
Грабова
7.
31
276
Превчица
8.
3
15
Била
9.
1
9
Брајковић
10.
9
91
Језерце
11.
2
23
Орахово заграђе
12.
16
146
Караула гора
13.
38
323
Голеш Комар
14.
29
428
Варошлук
15.
1
15
Ораховица
16.
8
97
Лозник
17.
6
80
Ростово
Свега:
244
2364
Пароси: Симо Пејовић и Јевто Гашић.
Имјане.- Парохија са 4 села; црква парохијална хр. Рожд. пресв.
Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
55
671
Имјане
2.
25
372
Латковићи
3.
21
378
Кобиље
4.
10
74
Шишава
48
Свега:
Парох: Гавро Ада м ов ић.
111
1495
Корићане. – Парохија са 10 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Корићани
2.
Молава
3.
Бурча
4.
Сељачка
5.
Крушево
6.
Ћерковићи
7.
Витовље
8.
Мудрике
9.
Ракита
10.
Лужица
Свега:
Парох: Гаврил А. Адам овић.
КУЋА
ДУША
15
155
10
135
7
69
9
139
42
420
7
99
24
219
4
54
4
40
7
66
129
1396
Бусовача.- Парохија са 12 опћина:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Бусовача
2.
Бобовиште
3.
Видуше
4.
Гора
5.
Јањићи
6.
Зеница пола вароши
7.
Страњани
8.
Градиште
9.
Врандук
10.
Ораовица
11.
Голубиње
12.
Фијница
Свега:
Парох: Ћирко П етр ови ћ.
КУЋА
ДУША
33
252
17
118
32
164
21
157
30
192
18
95
10
91
11
115
8
95
5
30
2
10
12
88
199
1407
Зеница.- Парохија варош са 18 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Зеница
2.
Рјечица
3.
Брезник
4.
Брнић
5.
Немила
6.
Грачаница
7.
Бабина
8.
Биљешево
9.
Путовићи
10.
Моштаница
11.
Враца
12.
Клопче
13.
Тичићи
14.
Караула
15.
Згошћа
16.
Трошће
КУЋА
ДУША
35
180
28
194
6
50
13
81
13
119
5
47
11
107
29
248
6
45
24
219
38
272
11
96
10
112
8
74
6
42
10
72
49
17.
Суботиње
18.
Доли
19.
Драчићи
Свега:
Парох: Стефан Савић.
Број кућа у свему протопрезвит. 957, а душа 8811.
7
11
3
274
92
87
15
2152
XIX. Протопр. варцар вакуфски.
Протопрезв.: Симеон Ј. Ч у л и ћ .
Густовара.- Парохија са 10 села; црква парохијална у Густовари, хр.
св. ап. Петра и Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
54
417
Густовара
2.
52
516
Тријебово
3.
52
344
Баре-Ступари
4.
42
319
Кључко Поље
5.
34
260
Копљевићи
6.
11
65
Бјелајце
7.
12
97
Котор
8.
17
108
Борци
9.
16
94
Барево
10.
15
145
Љесковица
Свега:
305
2365
Парох: протопр. Симеон Ј. Ч улић.
Шеховци.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Шеховци
2.
Сурјен
3.
Дабрц
Свега:
Парох: Стефан Лекић.
КУЋА
ДУША
96
737
44
315
27
141
167
1193
Варцар.- Парохија варош са 2 села: црква парохијална од дрвета.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
105
499
Варцар Вакуф
2.
55
422
Оћуне
3.
24
194
Брдо
Свега:
184
1115
Парох: Јован П ећа нац.
Подрашница. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Подрашница
2.
Мрачај
3.
Подбрдо
Свега:
Послужује парох: Јован Пећа на ц.
Магаљдол.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
46
382
52
348
37
310
135
1040
КУЋА
ДУША
50
1.
Магаљдол
2.
Чирековац
3.
Присоје
4.
Ковачевац
5.
Мајдан
Свега:
Парох: Миле Бер и ћ.
Шолан.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Шолан
2.
Костићи
3.
Мокрилуг
4.
Брегови
5.
Баљве
Свега:
Парох: Алекса Кн еж евић.
28
16
46
15
22
127
238
104
271
97
142
852
КУЋА
ДУША
18
241
17
175
12
110
27
241
19
171
93
938
Живиница. – Парох. са 6 села; црква парохијална од дрвета хр. св. о.
Николе.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
37
454
Живиница
2.
27
460
Борак
3.
22
290
Бастаји
4.
12
117
Подстаза
5.
5
69
Бохани
6.
2
8
Скендер Вакуф
Свега:
105
1398
Парох: Лука П оп ови ћ.
Глоговац.- Парохија са 5 села: црква манастирска храм.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
44
420
Бабићи
2.
25
195
Кнежевић
3.
21
173
Греда
4.
28
314
Надпоље
5.
21
190
Грбавица
Свега:
139
1292
Парох: Сава Р акита прото.
Волари.- Парохија са 11 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Волари
2.
Овзир
3.
Бабиндол
4.
Чуклићи
5.
Крчевине
6.
Муиџићи
7.
Сарићи
8.
Љољићи
9.
Мочавци
10.
Горица
11.
Чифлук
КУЋА
ДУША
27
116
15
153
40
195
18
218
32
244
41
227
29
250
20
109
8
81
8
42
42
215
51
Свега:
Парох: Шпиро Ракита.
Љуша.- Парохија са 10 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Љуша
2.
Ипота
3.
Дреновдол
4.
Брванци
5.
Грдово
6.
Сањкара
7.
Буковица
8.
Плоча
9.
Дувлука
10.
Јајце Град
Свега:
Парох: Јован Обрад овић.
280
1850
КУЋА
ДУША
35
348
23
193
26
250
25
190
8
70
8
60
19
190
12
85
5
32
4
23
165
1441
Грабовица. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
11
153
Голо брдо
2.
11
120
Подгорје
3.
21
134
Подстјење
4.
3
42
Дубока
Свега:
46
449
Парох: Тодор Крчи ћ.
Број кућа у свему протопрезв. 1746, а душа 13. 732.
XX. Протопрезвит. герзовачки.
Протопрезвитер: Шпиро Б у б њ е в и ћ .
Герзово.- Парохија са 6 села; црква парохијална саграђена 1859. хр.
св. Богојављења.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
28
221
Подгорје (Герзово)
2.
50
411
Брдо
3.
37
258
Подкрај
4.
25
205
Громиле
5.
37
362
Локолац
6.
42
309
Драгиње
Свега:
219
1766
Парох: Шпиро Б убњ евић прото.
Бараћи.- Парохија са 10 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Бараћи
2.
Богојевићи
3.
Подкрај
4.
Вражић
5.
Дуљци
6.
Шипово
7.
Бечујево
КУЋА
ДУША
37
253
18
214
26
225
25
162
11
72
8
34
16
73
52
8.
Љубово
9.
Ступна
10.
Беричица
Свега:
Парох: Илија Бер ић.
24
42
47
254
156
418
375
1982
Пецка.- Парохија са 8 села; црква сазидана 1859. хр. св. п. Илије.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
24
131
Пецка
2.
22
170
Новаковићи
3.
12
116
Убовићи
4.
6
46
Стоичићи
5.
11
83
Антонићи
6.
10
92
Богојевићи
7.
42
243
Царевац
8.
32
253
Јаковљевићи
Свега:
159
1134
Парох: Тоде Бер и ћ.
Медна Дољна. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Медна
2.
Трново
Свега:
Парох: Симо Берић.
КУЋА
ДУША
113
771
67
685
180
1456
Медна горња. – Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Илићи
2.
Лекићи
Свега:
Парох: Тома Бер ић.
КУЋА
ДУША
57
398
43
254
100
652
Врбљани.- Парохија са 15 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Војводићи дољни
2.
Војводићи горњи
3.
Томићи
4.
Зелићи
5.
Ђурђевићи
6.
Чаушевићи
7.
Караћи
8.
Милановићи
9.
Лекићи
10.
Берићи
11.
Савановићи
12.
Страјнићи
13.
Гатарићи
14.
Цигановићи
15.
Делибрдо
Свега:
Парох: Васо Бер и ћ.
КУЋА
ДУША
25
136
12
99
14
73
7
38
10
79
16
78
19
88
9
46
13
68
14
63
20
134
17
114
14
109
29
181
9
90
228
1396
53
Пецка дољна. – Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Пецка дољна
2.
Здрује
3.
Милешићи
4.
Потоци
5.
Главица
6.
Ценићи
Свега:
Парох: Лука Бер ић.
КУЋА
ДУША
30
237
18
166
22
182
28
161
29
153
24
130
151
1029
Строице.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Строице
2.
Попуже
3.
Пљева
Свега:
Парох: Ђуро Ма риј анаца.
КУЋА
ДУША
50
597
11
129
71
668
132
1394
Вагањ. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
17
161
Вагањ
2.
17
267
Брдо
3.
33
514
Прибељци
Свега:
67
942
Парох: Симо П о лета нов ић.
Број кућа у свему протопрезв. 1490, а душа 11.751.
XXI. Протопрезвитер. љевањски.
Протопрезвитер: Стојан З. Ј о в а н о в и ћ .
Лијевно.- Парохија пола града са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Лијевно
2.
Застјење
3.
Губер
4.
Поточани
5.
Главица
6.
Голињево
Свега:
Парох: протопр. Стојан З. Јовановић.
КУЋА
95
15
31
10
13
15
179
ДУША
414
87
221
58
87
145
1012
Лијевно. – Парохија друга половина града са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
82
Лијевно
2.
2
Драганић
3.
17
Долац
4.
11
Карловац
5.
6
Копић
6.
7
Видимље
7.
9
Рашкова главица
8.
10
Скуцани
ДУША
373
9
137
89
38
47
73
95
54
9.
Старо село
Свега:
Парох: протопр. Стево Кукрика.
17
161
128
989
Челебићи.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
29
Челебићи
2.
27
Бојмонти
3.
24
Рујани
4.
34
Чапразлије
5.
41
Прохово
6.
37
Губим
Свега:
192
Послужују свештеници: Тодор Ко зомар а и Лазар Ерц ег.
ДУША
191
137
155
252
279
297
1311
Врбица.- Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Врбица
2.
Сајковићи
3.
Јаруга
4.
Нуглашић
5.
Бастаји
6.
Богдаши
7.
Радановци
Свега:
Парох: Лазар Ерцег.
КУЋА
16
43
22
39
36
22
16
194
ДУША
104
279
144
188
245
168
121
1249
Црни Луг. – Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Црни Луг
2.
Казанци
3.
Славинац
4.
Грковци
Свега:
Парох: Тодор Козомара.
КУЋА
57
20
25
34
136
ДУША
280
151
171
247
849
Пехуље.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Пехуље
2.
Лука
3.
Облај
4.
Кесићи
5.
Видовићи
6.
Печенци
Свега:
Парох: Илија Јакшић.
КУЋА
22
19
13
28
11
19
112
ДУША
158
105
71
161
75
84
654
КУЋА
48
18
30
42
ДУША
290
68
181
215
Граово.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Угарци
2.
Радловићи
3.
Малешевци
4.
Маринковци
55
5.
11
Обљај
6.
53
Пехуље
Свега:
202
Администратор: Синесије Бил бија јеромонах.
Пећи. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
38
Пећи
2.
52
Ресановци
3.
58
Зебе
Свега:
148
Администратор: Мирон Петр ан ови ћ јеромонах.
Тишковац.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
36
Дулер
2.
5
Мрачај мали
3.
15
Мрачај велики
4.
21
Стожишта
5.
7
Триванов Дол
6.
17
Закошани
7.
25
Завођани
8.
12
Засеок
Свега:
138
Администратор: Милутин Рада ковић јеромонах.
Број кућа у свему протопрезв. 1462, а душа 8735.
62
311
1127
ДУША
218
306
306
830
ДУША
182
24
75
100
21
44
201
67
714
XXII. Протопрезвит. гламочки.
Гламоч.- Парохија са 19 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Гламоч град
2.
Асићи
3.
Чукури
4.
Радаслије
5.
Ковачевац
6.
Бјеличић
7.
Чослије
8.
Озићи
9.
Петрово врело
10.
Ђуличан
11.
Ћирићи
12.
Хасанбеговићи
13.
Браићи
14.
Младешковци
15.
Опачић
16.
Исаковци
17.
Дубраве
18.
Прибеље
19.
Отковци
Свега:
Парох: Шпиро Травар.
КУЋА
25
3
6
5
17
11
5
2
12
9
5
10
9
3
2
3
9
40
27
203
ДУША
207
19
36
29
115
54
34
9
86
59
22
69
55
26
8
27
55
305
217
1432
56
Камен.- Парохија са 7 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Камен
2.
Јакир
3.
Подградина
4.
Рудине
5.
Зајаруга
6.
Малкочевци
7.
Брдо
Свега:
Парох: Ристо Матић.
КУЋА
20
20
10
8
24
6
7
95
ДУША
134
161
87
58
179
37
44
700
Поповић. – Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Поповићи
2.
Преодац
3.
Тичево велико
Свега:
Парох: Димитрије Л о вр е.
КУЋА
30
42
15
87
ДУША
153
267
119
539
Брда.- Парохија са 14 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Брда
2.
Балац
3.
Чулум
4.
Мотике
5.
Роре
6.
Срдић
7.
Љесковац
8.
Прекаја
9.
Пољице
10.
Жупица мала
11.
Жупица велика
12.
Подић
13.
Шаиновац
14.
Тичево мало
Свега:
Парох: Марко Савић.
КУЋА
11
5
5
6
30
6
23
45
28
15
5
14
8
13
214
ДУША
66
39
30
61
188
96
145
295
178
78
27
75
38
94
1410
Главице.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Главице
2.
Филиповић
3.
Брањевци
4.
Алапић
5.
Медена Селишта
6.
Рудић
7.
Шумњаци
8.
Вагањ
Свега:
Парох: Гавро Нинк ов ић.
КУЋА
21
3
4
33
3
12
28
27
131
ДУША
161
12
26
174
32
100
189
225
919
57
Стекеровци. – Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Стекеровци
2.
Пријани
3.
Дебељак
4.
Маслена страна
5.
Подградина
6.
Пердухово село
Свега:
Парох: Димитрије У бо ви ћ.
Број кућа у свему протопрезв. 858, а душа 5766.
КУЋА
46
30
10
6
16
20
128
ДУША
280
187
46
49
99
108
769
XXIII. Протопрезвит. бугојнски.
Протопрезвитер: Јован Л у к и ћ .
Бугојно.- Парохја варош са 23 села; црква у Чипуљићу зидана 1853.
хр. Рождества пресвете Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
39
254
Бугојно
2.
70
501
Чипуљић
3.
10
117
Копчић
4.
2
27
Ћурчића Луг
5.
10
168
Урија
6.
2
15
Прусац
7.
6
97
Кошћани
8.
9
116
Привраћа
9.
3
32
Јаблан
10.
1
23
Гувно
11.
1
6
Алибеговић
12.
1
10
Здоловић
13.
1
4
Котеге
14.
15
209
Кутања
15.
5
71
Јеманлић
16.
15
158
Лађевци
17.
26
221
Видричка
18.
8
87
Слатина
19.
3
30
Семин
20.
1
7
Чехаић
21.
1
6
Чемаловић
22.
6
74
Брезичани
23.
8
65
Султановић
24.
2
23
Коренић
Свега:
245
2321
Парох: Протопрезвитер: Јован Л ук ић.
Рогоушац.- Парохија са 24 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Рогоушац (Церибашић)
2.
Дервента
3.
Пирићи
4.
Средња Махала
5.
Весела
КУЋА
4
1
2
1
5
ДУША
50
6
12
23
47
58
6.
Султановић
7.
Крушевица
8.
Хум
9.
Аветићи
10.
Вилеши
11.
Сеферовићи
12.
Брда
13.
Јагодићи
14.
Злокуће
15.
Пријаци
16.
Арамбашић
17.
Чардаци
18.
Трге
19.
Жеоче
20.
Ровца
21.
Скакавци
22.
Мјешинићи
23.
Сервани
24.
Видричка
Свега:
Парох: Михаил Ча ви ћ.
Оборци.- Парохија са 14 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Бабино Село
2.
Барице
3.
Бабино Село
4.
Балихоџић
5.
Ћорић
6.
Грантић
7.
Грердина
8.
Курћеле
9.
Сатаре
10.
Савићи
11.
Суходол
12.
Суљићи
13.
Топола
14.
Врљај
Свега:
Парох: Божо Грабеж.
2
6
8
10
4
4
6
6
1
23
6
2
8
22
1
24
1
1
1
149
18
97
104
79
40
29
66
95
4
201
53
24
60
275
18
205
16
14
19
1555
КУЋА
13
4
6
2
5
9
15
7
8
8
12
20
14
3
126
ДУША
102
49
45
12
35
74
117
51
65
18
80
155
90
31
924
Дољњи-Вакуф.- Парохија варош са 15 села; црква од дрвета.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
57
356
Дољњи-Вакуф
2.
12
101
Благај
3.
5
54
Јанковићи
4.
7
85
Поњавић
5.
6
49
Рудина
6.
1
6
Шучковић
7.
3
11
Балић
8.
11
83
Вуково
9.
8
84
Расловци
10.
13
132
Растичево
59
11.
Барица
12.
Лиовљани
13.
Орахвљани
14.
Субашићи
15.
Ново Село
Свега:
Парох: Јово Обрадовић.
1
5
4
4
5
142
15
36
53
20
46
1131
Вуковско.- Парохија са 11 села; црква парохијална зидана 1863. Хр.
Благовјештенија пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
156
1876
Вуковско
2.
13
189
Семеновци
3.
23
244
Ново Село
4.
18
245
Благај
5.
16
152
Мрђановци
6.
4
67
Бегово Село
7.
8
107
Растичево
8.
1
10
Мрђебаре
9.
1
15
Батун
10.
3
19
Кукавице
11.
3
38
Трбушно Брдо
Свега:
246
2962
Парох: Илија П оп ови ћ. Отац му Ристо П оповић, Свештеник.
Равно.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
49
Равно
2.
13
Мусић
3.
1
Звирњача
4.
13
Малован Дољњи
5.
6
Малован Горњи
6.
32
Рилић
Свега:
114
Парох: Марко П. Живан ови ћ.
Број кућа у свему протопрезвит. 1022 а душа 10.352.
ДУША
734
149
4
112
134
320
1453
XXIV. Протопрезв. власенички.
Протопрезвитер: Тодор Г о л и ћ .
Голићи.- Парохија са 14 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Голићи
2.
Краичиновићи
3.
Милићи
4.
Ђуревић
5.
Голочевина
6.
Врсиње
7.
Глушац
8.
Бишина
9.
Вукшићи
10.
Рашковић
КУЋА
11
11
11
6
5
16
17
17
13
15
ДУША
110
100
105
56
48
140
151
114
109
129
60
11.
Павковићи
12.
Дувница
13.
Супач
14.
Нова Касаба
Свега:
Парох: Тодор Г олић.
Цикоте.- Парохија са 24 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Цикоте
2.
Добрићи
3.
Гаучићи
4.
Лукићи
5.
Побрдарје
6.
Пдцрквом
7.
Рудишта
8.
Симићи
9.
Ступари
10.
Супчани
11.
Врело
12.
Зурковице
13.
Бјелановићи
14.
Пашевина
15.
Смршањ
16.
Садићи
17.
Коријен
18.
Гај
19.
Јаровље
20.
Козија Равањ
21.
Рача
22.
Солаковина
23.
Грабовица
24.
Стрижевац
Свега:
Парох: Јован По пов ић.
Јеремићи.- Парохија са 14 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Јеремићи
2.
Назда
3.
Буковица
4.
Копривна
5.
Кострача
6.
Тољевићи
7.
Забрђе
8.
Дубачко
9.
Ристиновић
10.
Витићи
11.
Лукићи
12.
Божићи
13.
Кукићи
14.
Вишница
Свега:
13
18
15
4
172
122
141
120
25
1470
КУЋА
31
8
4
6
23
5
5
6
5
18
7
8
9
4
6
6
16
4
3
8
15
15
18
7
237
ДУША
181
69
46
44
181
32
67
48
41
116
151
97
31
21
32
65
116
28
11
69
53
83
156
38
1776
КУЋА
6
12
12
21
7
13
12
11
6
5
6
6
7
18
142
ДУША
91
80
125
196
63
101
99
92
45
70
59
49
60
136
1266
61
У селу Копривну црква зидана 1838 године, Хр. св. Ап. Петра и
Павла.
Парох: Јован Б р е ж а н ч и ћ .
Залуковик.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Залуковик Горњи
2.
Залуковик Дољњи
3.
Кусаче
4.
Биљег (заклопача)
5.
Црна Ријека
6.
Заграђе
7.
Лукавица
8.
Супачи
Свега:
Послужује: Јован Бр ежа нчи ћ.
КУЋА
45
14
11
7
7
11
7
16
118
ДУША
170
90
64
41
61
75
74
94
669
Папраћа.- Парохија са 8 села; Црква манастирска истог имена хр.
Благовјештенија пресв. Богородице.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
26
150
Џанојевићи
2.
30
160
Величевићи
3.
11
50
Зидоњи
4.
15
60
Велика Њива
5.
15
67
Кулина
6.
4
15
Јасиковац
7.
3
15
Чанаклије
8.
10
45
Спагово
Свега:
114
562
Администратор: игуман Пајсије Ф илип ов ић.
Осмаци.- Парохија са 9 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Осмаци
2.
Јелово Брдо
3.
Врело
4.
Сантовићи
5.
Мраморак
6.
Подборогово
7.
Машковац
8.
Шарци
9.
Видаковићи
Свега:
Парох: Давид По повић.
КУЋА
42
17
17
20
10
30
5
5
13
159
ДУША
410
218
215
186
55
226
25
26
132
1493
Браинци.- Парохија са 11 села: црква парохијална у Ловници. Хр.
св. Великом Георгија. Задужбина Њеманића.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
10
74
Селиште
2.
20
169
Зубци
3.
21
187
Петровићи
4.
30
206
Удбина
5.
8
39
Стрмница
62
6.
Акмаџићи
7.
Тепен
8.
Чајнићи
9.
Ђурићи
10.
Марковићи
11.
Јавор
Свега:
Парох: Михаил По повић.
Стрмница.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Допасци
2.
Трипово
3.
Плазаче
4.
Стрмница
5.
Шековићи
Свега:
Парох: Стеван Попов ић.
Стрмница.- Парохија са 8 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Тупанари
2.
Радачић
3.
Гојчин
4.
Жучка
5.
Крајнићи
6.
Драпнићи
7.
Бјелопоље
8.
Жеравица
9.
Ночајевић
10.
Оловци
11.
Врановић
12.
Кладањ
13.
Ковачић
Свега:
Пароси: † Ристо, Јосиф и Вићентије С а в и ћ и
Власенице.- Парохија варош са 11 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Власенице
2.
Неђељиште
3.
Буљевићи
4.
Вуковићи
5.
Врточе
6.
Раићи
7.
Подгора
8.
Ткварићи
9.
Брда
10.
Бакићи
11.
Брановићи
12.
Ријека
Свега:
Парох: Ђорђе Мар ковић.
9
19
18
24
16
14
189
66
114
103
165
186
96
1405
КУЋА
10
19
3
3
82
117
ДУША
127
185
56
41
697
1106
КУЋА
25
19
44
14
25
12
27
19
12
24
11
27
26
285
.
ДУША
276
191
334
120
208
91
288
208
102
250
104
175
134
2481
КУЋА
46
15
10
14
22
14
2
8
15
7
5
5
163
ДУША
230
90
90
107
152
104
29
51
95
62
36
26
1072
63
Број кућа у свему протопрезвтерату 1435, а душа 10.916.
XXV. Протопрезв. сребренички.
Протопрезвитер: Алекса П о п о в и ћ .
Сребреница. – Парохија варош са 15 села; црква стара нагорела, а
нова подигнута 1877. хр. св. Арханђела Михаила.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
75
423
Сребреница
2.
14
111
Чичевац
3.
1
5
Фојар
4.
12
85
Гостиљ
5.
22
188
Ораховица
6.
9
95
Осредак
7.
10
65
Пећишта
8.
9
42
Поточари
9.
16
187
Вијагор
10.
6
82
Палеж
11.
28
225
Подравно
12.
2
25
Бљечева
13.
8
47
Загони
14.
6
33
Реповац
Парох:
218
1613
Парох: протоп. Алекса П опо вић.
Сасе.- Парохија са 6 села; црква сазидана 1852. хр. сошест. св. Духа .
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
32
284
Обади
2.
25
218
Сикирићи
3.
20
137
Побрђе
4.
11
69
Јела
5.
6
55
Подчауш
6.
19
128
Лозница
7.
2
24
Чичавци
Свега:
115
915
Парох: Обрад Сим ић.
Кравица.- Парохија са 13 села; црква зидана 1853. хра св. ап. Петра
и Павла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
24
225
Брана-Бачићи
2.
19
134
Бањевићи
3.
23
217
Јежештица
4.
15
139
Шиљковићи
5.
30
227
Оправдићи
6.
23
186
Липеновићи
7.
26
185
Мратињци
8.
48
390
Зелиње
9.
6
32
Коњевићи
10.
3
18
Мостарић
11.
6
55
Букова Глава
12.
6
32
Шушњари
64
13.
Борићи
Свега:
Парох: Стојан П опо вић.
12
241
55
1895
Слапашница.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Слапашница
2.
Магашићи
3.
Реповац
4.
Суха српска
5.
Љубивоја
Свега:
Парох: Сава Д анг ић.
КУЋА
39
34
20
12
1
106
ДУША
320
273
135
88
6
822
Крижне.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Оправдић
2.
Полом
3.
Дубравице
4.
Витковић
Свега:
Парох: Ристо Благ ој евић.
КУЋА
31
24
18
17
90
ДУША
208
175
152
130
665
Карина.- Парохија са 3 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Карина
2.
Ногачевић
3.
Радошевић
Свега:
Парох: Димитрије Бл ажи ћ.
КУЋА
34
8
25
67
ДУША
345
49
259
653
Височник.- Парохија са 5 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Височник
2.
Постоље
3.
Прибдол
4.
Жабокавица
5.
Калиманић
Свега:
Парох: Јосиф Блаж ић.
КУЋА
31
7
17
29
15
99
ДУША
272
104
261
310
166
1113
Жљебац.- Парохија са 3 села; црква од дрвета хр. св. арх. Михајла.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
31
320
Жљебац
2.
26
186
Бољевићи
3.
15
213
Јакетић
Свега:
72
719
Парох: Васо Пав ловић.
Сеона.- Парохија са 3 села; црква од дрвета хр.
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Вранешевић
2.
Ратковић
св. о. Николаја.
КУЋА
ДУША
19
246
37
349
65
3.
Тегаре
Свега:
Парох: Милован М аксим овић.
17
73
Црквица.- Парохија са 2 села; црква од дрвета хр. св. велм.
Димитрија.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
33
Црквица
2.
12
Петрића
Свега:
45
Парох: Васо Јов ичи ћ.
142
737
ДУША
453
122
575
Прибојевићи.- Парохија са 5 села; црква зидана хр. св. преобр.
Христовова.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
8
104
Прибојевић
2.
16
168
Бујаковић
3.
13
148
Гођевић
4.
13
132
Божић
5.
26
239
Колари
Свега:
76
791
Парох: Тодор Мар ко вић.
Крнић.- Парохија са 5 села; црква од дрвета хр. св. о. Николаја.
Р.бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
22
171
Крнић
2.
12
239
Блажијевић
3.
13
170
Брежана
4.
27
261
Млечва
5.
20
260
Станатовић
Свега:
94
1101
Парох: Ристо Блаж ић.
Млечва.- Парохија са 2 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Млечва
2.
Ратковић
Свега:
Послужује: Ристо Блажић.
КУЋА
22
17
39
ДУША
200
154
354
Брежани.- Парохија са 6 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
1.
Брежани
2.
Станутовић
3.
Грабовица
4.
Ратковићи
5.
Радијевићи
6.
Јагодња
Свега:
Послужује: Ристо Блаж ев ић.
КУЋА
13
23
4
7
11
3
61
ДУША
159
281
43
81
119
34
717
КУЋА
ДУША
Дубравица.- Парохија са 4 села:
Р.бр.
НАСЕЉА
66
1.
18
Дубравица
2.
30
Занић-Мандић
3.
24
Полом-Крижине
4.
17
Вишковић-Рајчевић
Свега:
89
Парох: Ристо П о п о в и ћ .
Број кућа у свему протопрезвитерату 1485, а душа 13.347.
161
210
175
131
677
XXVI. Протопрезв. маглајски.
Протопрезвитер: Серафим М а р к о в и ћ .
Маглај.- Парохија са 7 села:
Р. бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
23
Маглај
2.
34
Тумаре
3.
15
Вуковине
4.
55
Хрге
5.
20
Свињашница
6.
53
Лозна
7.
17
Ораховица српска
8.
90
Вријесница доња
Свега:
307
Парох: Серафим М а р к о в и ћ .
ДУША
98
261
145
513
142
502
150
599
2410
Возућа.- Парохија са 10 села; црква парохијална хр. св. о. Николаја.
Р. бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
67
498
Возућа
2.
35
287
Миљевић
3.
30
219
Гостовић српски
4.
30
240
Прилук
5.
26
146
Љесковица
6.
20
232
Прилуг
7.
9
60
Кућице
8.
7
58
Пеићи
9.
4
40
Ловница_Зимјан
10.
19
114
Вукомановић
Свега:
247
1894
Парох: Јефто П оп овић.
Капелан: Павле П оп ов ић.
Хрге.- Парохија са 8 села:
Р. бр.
НАСЕЉА
1.
Бријесница горња
2.
Караџић
3.
Јошавац_Смрдин
4.
Долац
5.
Хрге_Васовица
6.
Жепче
7.
Бистрица
8.
Желећа
Свега:
Парох: Ристо Стаки ћ.
КУЋА
40
32
21
23
2
6
16
11
151
ДУША
241
230
147
161
18
21
120
90
1028
67
Ступари.- Парохија са 5 села:
Р. бр.
НАСЕЉА
1.
Ступари
2.
Васиљевци
3.
Милино српско село
4.
Сижје
5.
Кртово
Свега:
Парох: Антоније Ј ова новић.
Спомоћник: Василије Ј овано ви ћ.
КУЋА
19
47
28
39
53
186
ДУША
134
359
187
282
344
1306
Мичијевић.- Парохија са 5 села: Црква манастирска у Озрен
Планини.
Р. бр.
НАСЕЉА
КУЋА
ДУША
1.
45
337
Мичијевић
2.
26
235
Буковица Горња
3.
30
176
Буковица Дољња
4.
18
117
Ступари
5.
22
178
Ђорићи-Сижје
Свега:
141
1043
Парох: Неђељко Сераф ија новић.
Брусница.- Парохија са 4 села:
Р. бр.
НАСЕЉА
1.
Смрдан
2.
Бакотић
3.
Крсно Поље
4.
Брусница
Свега:
Парох: Ђорђе Пр от ић.
КУЋА
73
42
15
29
159
ДУША
615
289
136
176
1216
Раковац.- Парохија са 2 села; црква Монастирска.
Р. бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
120
Раковац
2.
29
Пакленица Дољња
Свега:
149
Парох: Јосиф Попо вић.
ДУША
837
247
1084
Сочковац.- Парохија са 7 села:
Р. бр.
НАСЕЉА
1.
Пакленица Горња
2.
Стружевица
3.
Трбух
4.
Осојница
5.
Мицурић
6.
Ћусто Брдо
7.
Радојчић
Свега:
Парох: Захарија П опо вић.
Спомоћник: Лазо Тр иф ун ови ћ.
КУЋА
60
69
8
34
22
3
2
198
ДУША
375
449
61
219
170
18
10
1302
Бољанић.- Парохија са 5 села:
68
Р. бр.
НАСЕЉА
КУЋА
1.
110
Бољанић
2.
14
Пакленица Дољња
3.
25
Рјечица
4.
67
Текућица
5.
22
Сухо Поље српско
Свега:
238
Парох: Петар П о п о в и ћ .
Број кућа у свему протопрезвитерату 1767 а душа 12.300.
ДУША
400
80
120
300
122
1022
У цијелој босанско ј епархији има:
Број душа мушких и женских
Број кућа
Број парохија
Број мирских свештеника
број монашеског чина
ђакона мирског чина
337.881
45.105
250
266
12
2
Рукоположени 1881:
Дангић Савва за ђакона и свештеника.
Марковић Ђорђе за ђакона и свештеника
Цвјетковић Јован за ђакона и свештеника
Ђенић Петар за ђакона 30. августа.
Произведени 1881:
Јереј Теодор Голић 20. јулија за протопрезвитера власеничког.
Одликовани 1881:
Јереј Петар Максимовић ефимер црвеним појасом.
†Умрли 1881:
Протопресвитер Јован Јелић парох у Босанском Броду.
Јеромонах Лазар Убовић администратор парохије Подражнице.
Јереј Ђуро Рачић парох стапарски.
Јереј Дамјан Кнежевић парох живинички.
Марко Поповић парох у Залуковику.
69
V.
ПОДАЦИ О АРХАНЂЕЛСКОЈ САРАЈЕВСКОЈ СТАРОЈ ЦРКВИ.
Не зна се управо кад је и од кога основана. Предање вели, да ју је зидао, или да
јој је ктитор Андрија Краљевић, брат Краљевића Марка; но о томе нема нигде ништа
написатога, те је по томе невјеројатно: јер и каква би судба из Македоније довела у
Босну Краљевића Андрију? Прије ће бити, да се то предање пренијело на друго, по
коме је неки слуга султанова зета и везира Усреф-бега, Андрија умолио свога господара
Усреф-бега, те му по свршетку чувене џамије у Сарајеву дозволио да начини цркву
колика је биволећа кожа; а овај да је исту искројио, па толику и цркву начинио.
Остављајући на страну ту народну легенду навешћемо случај по коме је црква
постојала у половини 16. вијека. Јула 8. године 1556. изгорела је црква, те исте године
при епископу Исаији, народ је изабрао из општине неколико отмјених људи и повјерио
им, да прибављају материјал и воде бригу о новој грађевини цркве. Таков коб пожара
њу је задесио и онда, кад принц Евженије освоји Сарајево. Тад је црква и опет запаљена
и поробљена била, те општина је кашње многе ствари црквене пронашала којекуда, и
откупила међу којима и руку св. Текле коју је патриарх Арсеније Јовановић са
дипломом поклонио сарајевској цркви 1737. године, августа мјесеца, пошто се бавио у
Сарајеву 111 дана.
При митрополиту пак Дабро-Босанском Мелантију Милинковићу, који први
пренесе своју катедру из Добруна или из манастира Бање у Сарајеву 1717. народ је
проширио цркву каква је и данас; начињено је темпло и позлаћено, а то све као што
каже „иждивенијем сребреник господина П. М. Д. Б. Кир Мелентија Миленковића”;
радња је ова довршена 3. јуна 1730. Године пак 1735. подигнута је и школа нова уз
цркву. Али 1740. црквено се кубе распукне од земљотреса, те до 1751. једва се смјело
служити у цркви. Тога доба турци су зидали садашњи град сарајевски, коме је паша
Кукавица положио темељ 1746. маја првога. Православним зидарима који радише на
тврђави, дозвољено је било да сваки мајстор може у вече понијети по једна отесан
камен за цркву. И збиља 1752. кубе се масивно (тврдо) начини и цркву освешта нови
митрополит Паисије Лазаревић, бивши прије тога архимандрит манастира Пиве.
Године 1862. општина прошири црквена врата, прозоре, авлију и врата на овој.
Тако исто начини у авлији тврду магазу за оставу; а изван цркве 7 магазина, које издава
под кирију (закуп).
С. К.
VI.
КРАТКИ ОПИС НОВЕ САРАЈЕВСКЕ БОГОРОДИЧНЕ ЦРКВЕ.
Темељ јој је положен 13. јуна 1863. а свршена је 1872. Сва је од камена, а поврх
темеља на један аршин зидана је тесаником, да вода и вријеме не би глодали зид при
земљи. Дугачка је 50 аршина, широка 30 а висока до крова 20 аршина. Звоник који је
утврђен више западних врата на изнешеним с поља стубовима, дугачак је од земље до
на врх крста 58 метара. Цркву красе 5 лијепих кубета, од које средње (труло) највеће,
досижући висином до пола звоника; удешена су по византиском стилу, а украшена
многобројним дугим, по уским прозорима и разнобојним цаклама. Два реда прозора у
зидовима црквеним од сјевера и југа, као и четири на олтару која праве крст, у све 42
дају и сувише много свјетлости у цркву, те је то једна од повећехим мана архитектуре.
Осим споменутих 5 кубета, имаду још три мања на олтару, и осам побочних сводова
дуж низ цркву, који су сви поведени са зидова, и сведени на шест јаких округлих
70
стубова по три са стране, који су при врху украшени урезима и позлатом. ВРата имаду
шестора: западна, сјеверна и јужна већа су и двокрилна, а код западних двоја побочна,
мања и једнокрилна, служе за улазак женског пола, било у главну цркву доље, или уз
округле камене степенице горе на први кор, који је по источном начину ограђен
провидном решетком. Одатлен воде дрвени степени на други кор за појаче (пјевачко
друштво), па онда даље у звоник и у велико кубе, у коме је изведен камени корнијж на
сакривену гвожђу, те се може свуда у наоколо ходити у кубету. Шеста су врата на
олтару које воде ван, и остављена су ради свештеника и црквењака, како се у вријеме
службе не би пролазило кроз олтарска врата.
Сва је црква покривена оловом, и патосана четвероуглим тесаним плочама.
Олтар и предолтарје уздиже се на три басамака, те свуда уза зид наоколо су дрвени
столови са једним степеном на више, да се старци и немоћни могу одморити и услонити
при дужој молитви. Крај средњих стубова са стране олтара стављене су пјевнице. Тик
стуба десног подигнут је позлаћени трон за митрополита, уз лијеву пак колону на према
митрополитову трону, начињен је један мањи стол, такође позлаћен, за архимандрита,
који је доцније одређен за поглавицу земаљског. С друге стране уз исту лијеву колону
воде угодни степени до средњег стуба, ђе је више архимандритског стола утврђен
богато позлаћени амвон, са отвореном златном књигом, на којој ђакон рсклапа живу
књигу – Јеванђеље – и проповједници говоре проповједи. На средини истога амвона, из
сунчевих зрака, блиста символично позлаћена чаша живота – Путијер – те све
симетрично одговара према митрополитенском трону и позлаћеним крстовима на
истом. Темпло је исто тако позлаћено и утврђено за два олтарска стуба. Распоред је
темпла дивотан, које се при врху свршује округло под крстом. Више царских двери
икона је тајне вечере, више ње Преображење и Вознесеније, а међу овима чак до под
врх огромна икона Воскрснућа Спаситељева, на којој је под ногама Спаситеља вјешто
извајана зора при којој свјетлосни анђел одваљује камен надгробни. Около те иконе с
горњу страну у округлац смештени су седам Херувима и Серафима у округлим сважама
и окренути Христу; а ниже с обје стране цијела темпла у правој линији поређани су
разни светитељи, од грчке и славенске народности, такођеу округлим оквирима. У
другоме реду под тијем, почевши у паралелној линији од икона Преображења и
Вознесенија са обје стране стоје пророци и апостоли са књигама у руци и сви окренути
Воскресној икони. У трећи ред долазе други празници Христови, па онда у најдоњем
велике престолне иконе, поред којих и св. Савва и Арсеније српски; на обојим пак
вратима по један анђел исте величине. Одма до двери на зидовима стављене су толике
исте иконе св. Симеуна мироточивога и Сергија руског, које нијесу могле стати са
овијем горе успоредо.
Ове су све иконе прављенњ у сергијевском манастиру близу Петрограда трудом
архимандрита истог манастира г. Игњатија, који је сабирао прилоге од царске породице
и других имућних особа, те све, са још пет свештеничких окрута и двије мање
плаштенице, послао на дар сарајевској цркви. За то је по препоруци консула г.
Иларионова обдарен ореденом кнеза Данила са кордуном о врату од кнеза Николе.
Ово је кратка повјест сарајевске нове цркве, која је коштала преко 36.000 цекина.
Трајућег зидања није Русија ни једне крајцаре приложила, као што напротив многи
мисле, да је с руским новцима озидана. Русија је доцније учинила своју припомоћ, као
што ће се даље видити.
Темпло су градили и златили руски мајстри, за које је општина платила
подузетнику Иванову 2000 цекина. – Освештао ју је митрополит Пајсије, лицем на
Илијндан 1872. којом приликом бјеше 76 свештених лица и до 10.000 душа народа.
Било би и више народа, да се по Босни и Херцеговини није разнио лажн глас, као да ће
Турци при освећењу сјећи хришћане. Неки мисле, да је сам влада то изнијела, те је и
71
многе позиве за освештање задржала, бојећи се страних гостију, којих би се у све,
сабрало и до педесет хиљада. При освећењу бијаху присутни сви шест г.г. консула са
својим персоналима, и седми г. Калај из Београда, који се тада придеси у Сарајеву. Док
је освећење и служба трајала, двоица паша војнички и цивилни сједили су спроћу цркве
у кући Симе Одовића, а војска упарађена стајала је на улици и пред црквом. Друга пак
одјелења крстарише свуда по Сарајеву ради безбједности, те тога дана бијаху крчме
затворене, и турцима забрањен пролазак по христјанским улицама као и ташлиханском
улицом.
Узгред буди речено, да је тога дана, и то одмах по освећењу трапезе, произведен
за архимандрита С а в в а К о с а н о в и ћ , који је први и казао: „Благословено
Царство” и изговорио бесједу сходну светковини.
После два месеца од освећења, по дозволи руског цара покојног Александра II. и
с благословом петроградског синода упутио се Косановићу у Русију ради сабирања
добровољних прилога за цркву, која је остала дужна 3500 цекина, те у течају године и
по, сабрао лијепу збирку књига, одежда, сосуда, икона и т. д, и у готову новцу преко
2000 цекина. За тај успех има се највише захвалити г. Нилу А. Попову, екстра ординер
професору на московском универзитету, који га је топло препручио. Био би без сумње
и још бољи успијех, да неки лични непријатељи Савини неогадише га из Сарајева у
једним београдским новинама, и да тога времена не бијаше глад у самарској губернији.
Црква је сарајевска подигнута у лијепој равници с десне обале ријеке Миљацке,
и то готово у сред Сарајева, и крај главне улице Ташли-Ханске сада Франц-Јосифове.
Ограђена је ниским зидом и позлаћено-гвозденим решеткама, а таква су двокрилна
двојна врата на авлији! У порти су свуда унаоколо покрај зида засађене питоме ружице
и мирисне липе; а крај улице витки јабланови, што све увелича њезин изглед. Између
многобројних џамија, које су подигли моћни везири и богата аристокрација истурчена,
црква се љепотом и величином уздиже над свима, те њен звоник са позлаћеним крстом
и јабуком грли облаке успоредо са највећим мунаретима. Само га она Бегове Џамије
нешто надмашује, која је продужена баш онда, кад је звоник готов био; јер турцима
бјеше зазор и срамота, да хришћански крст мине „алем и мунару”. Свакако, она је
монумент, која служи на дику и понос православноме народу. Кад је јесења магла
притисне шехер Сарајево, или кад први сунчани зраци над Сарајевом, златни крст и
јабука блистају се у ваздуху као онај, кога први хришћански цар Костадин виђе на
истоку. Крст и јабука прилог су имућнијих госпођа сарајевски. Страни путник који
први пут дође у Сарајево, те се сврати да прегледа нову цркву, и нехотично сам себе
запита: како су Турци могли допустити робљу, да овакову цркву подигну? И одкуда
новци и богаство? . . .Али „вријеме гради куле и низ котаре” па и цркве по Босни
поносној. Падиша-султан прекорен више пута од Европе, за неједнакост у
вјеротрпимости, издаде ферман за грађење ове нове цркве, и посла још 500 цекина
помоћи. Осим султан послао је покојни кнез српски Михаил 500 цекина. Тако исто
многи православни трговци из Београда, Дубровника, Беча и Тријеста, послаше
прилоге. Остало је све помоћ старе Аранђелске цркве и пожертвовање православног
житељства сарајевског и нешто околних села. Имућнији трговци сарајевски по трипута
су по имућству порезивали помоћ новчану, а нижи сталеж добровољно по неколико
дана радио без наплате, па ни сама дјеца и жене, небијаху искључене. При набавки
олова за покривање цркве, пок. Манојло Јевтановић рече у скупштини: „Де ми се
осветите: колико год народ приложи ја ћу сам трећу пару”.
С. К.
72
VII.
ПРОСЛАВА ПОСВЕЋЕЊА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА СОКОЛЦУ.
Дан 1 аугуста 1881. године убиљежити ће се са златним словима у новој повјести
Босне поносне. – Тај бодан посље тешких напора и сретно свладаних запјека довршена
је уз знатну припомоћ дарежљиве руке нашега премилостивога Цара и Краља Фрање
Јосифа I. и Његове високе земаљске владе у Сарајеву нова православна црква на
Соколцу, коју је тај исти дан његова преосвештеност госп. митрополит Сава Косановић
на част св. пророку Илији најсвечанијим начином и посветио. Свечаност текла је
слиједећим редом:
У суботу 30. јула т. г. бијаху већ све припреме за дочек његовог пеосвештенства
госп. митрополит Саве Косановића довршене.
Мјесто около цркве са грањем и заставама украшено, и читаво село Соколац у
свечаном руху заођенуто. – Истог дана послије подне около 4 сата упутише се на
коњима многобројни заступници православних опћина котара Рогатице, у свечаном
одијелу, и са барјацима у руци, предвођени од једног чиновника рогатичке котарске
области, преосвештеному г. митрополиту Косановићу у сусрет. – Код Хана Дикаља
сусрете поворка преосвештеног митрополита, којега чиновник са неколико језгровитих
ријечи најсрдачније поздрави,и назове му добро нам дошао! Из стотине грла заори на
то: „Живио митрополит Косановић!” Госп. митрополит сиђе затим с кола и захвалисе
госп. чиновнику и народ рече: „Народе! чин којега ја част прекосјутра на Соколцу
обавити имам, (наиме посвећење цркве) довршити ће се под чврстом заштитом онога
великога владаоца, које му је сваки Бошњак за увијек неуузпоколебиву вјерност и
поданост носити дужан, - тоје наш премилостиви Цар и Краљ Франц Јосиф I. које га
нека нам Бог на многа љета поживи!” народ заори три пут громким дуготрајним
„Живио!”
Затим сједе госп. митрополит узевши са собом госп. чиновника у кола, а пратећа
господа поворка пјеваше и пуцаше до Соколца.
Дошав на Соколац зазвони на част преосвештеном митрополиту звоно, којег
бистри звуци се разлијегаху равницом, на којој је 8000 до 10.000 људи долазак
преосвештеног митрополита очекивало. Народ бијаше, чувши глас звона, веома дирнут,
јер са малом изнимком бијаше их највише који у свом животу никада бистре звуков
звона чули нису.
Са неком побожношћу одкрије народ своје главе, и стави се смјерно пред
преосвештеним митрополитом поклањати. Затим заори бурно „живио митрополит
Косановић! а овај захвали се народу, уђе у приређени му стан!”
У неђељу 31. јула на вечер бијаше торањ цркве сјајно расвећен, и са красни
транспаренти украшен, а на оближњи брежуљци горјеле су огромне ватре.
Међу млогобројним народом владало је велико одушевљење, једни гуде, и
пјевају уз гусле јуначке пјесме, други трају народно коло, трећи пеку овнове, а старе
баке сједећ уз ватру говоре о вјештицама и т. д.
Дне 1. аугуста посветио је преосвештени митрополит Косановић уз многобројну
подворбу свештеника најсвечанијим начином ново саграђену цркву. Свечаност ова
трајала је од 5 до 11 сати пред подне. – Затим такођер госп. митрополит благословио је
ново саграђену школу. По обављеној црквеној свечаности постави се преосвештени госп. митрополит,
окружен са чиновницима и одличнијим житељима, пред црквена врата и проговори на
роду узвишеним гласом по прилици слиједеће слово: чада моја! ново саграђена црква,
коју ево ја сада на част св. пророка Илији посветио, стои са добровољнима принесима
опћинара, са знатном припомоћу његовог Величанства нашега премилостивог Цара и
73
Краља Франц Јосифа I. и високе земаљске владе у Сарајеву у целој својој дивоти ту
готова.
Народе! кад год у овај свети храм уђеш – не заборави никада, да ти је света
дужност молити се за онога, који ти је златну слободу подијелио, и под чијом руком
слободно је свакому свој вјерозакон исповједати. Тај ослободитељ, и заштитник
свачијег вјерозакона јест наш премилостиви Цар и Краљ Франц Јосиф I. Којему сваки
Бошњак са срцем и душом привржен и одан бити мора. Митрополит закључи са
ријечима: „Живио Цар Франц Јосиф I.! Живила висока земаљска влада!” а из хиљаду и
хиљаду грла заори громко дуготрајно „Живио Цар!” „Живила земаљска влада!”
Затим бијаше у новосаграђеној школи свечани објед, којему је осим
преосвештенога гос. митрополита, чиновништво, свештенство, и одличније грађанство
присуствовало. Послије обједа бијаше весела народна забава, која је трајал до касно у
ноћ.
Сутра дн одпутовао је преосвештени госп. митрополит праћен са множином
народа у Сарајеву, а остала господа повратише се у своје постаје.
Пучанство весело и задовољно разишло се своима кућама, носећ у срцу слатку
успомену на ову лијепу свечаност. –
Рогатица, 5 аугуста 1881.
МИЛОШ МАРТИНОВИЋ.
Свечаност освећења нове православне цркве на Имјанима, храм
„Рождество пресвете Богородице”, описана је и печатана у „Сарајевском листу” од
16. септ. Број. 86.
74
VI.П А Р О Х И Ј Е .
I.
Протопрезвитерат сарајевски
Протопрезвитер: Стефан Баковић, обдарен од митрополита Савве напрсним
крстом.
Надзиратељ: Симо Чајкановић.
Сарајево.
Парохија град. Црква парохијлна, стара, храм св. Арханђела Михаила и нова посвећена
прождеству пресв. Богородице. Има кућа 340, а душа 4058. Родило се 1883 год. муш.
64, жен. 49. Умрло муш. 34, жен. 56. Вјенчано 34.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Блажујевићи, Трајкићи, Крајишник, Двизчевић, Главашевић,
Аравитовић, Матић.
с в . Ј о в а н а : Николић, Петровић, Медић, Петровићи (Шорићи), Влаче, Ајвазовићи,
Голијани, Којићи, Галамићи, Шљивићи, Телембуховићи, Нинковићи, Мисирлићи,
Лабаловићи, Митровићи, Ајдуковићи, Попићи, Вуксићи, Михићи, Скопљаци,
Бољанићи, Шајтовиџићи, Божићи, Томићи, Михаиловићи (Бакалићи), Бјелановићи,
Мостићи, Продрибабе, Јосиповићи, Лалићи, Дунђе, Васиљевићи (Симиџије), Моћевићи,
Тривковићи, Ланцићи, Јанковићи, Пешути, Танасићи, Милановић, Андрић, Јовановићи,
Крајина, Шалипур, Кењић, Станишић, Жуловићи, Маркановић, Трапара, Лејић, Божић,
Божанић, Риђиловић, Милошевић, Чупо (Будећ), Пећанац, Шундић, Калајџић, Инџић,
Зеница, Мањићи, Крајина, Ђурић, Јањетовићи, Јовановић, Зец, Володор, Тодоровић,
Гараљевић, Делић, Црнотрб, Мијобратовић, Чочића, Зечевић, Перендија, Нишлија,
Филиповић, Сјерановић, Петровић, Чубрило, Ковачевић, Јовановић (Комнен), Нуждић,
Мостарац, Алексић, Петровић (Лончаревић), Гајић, Влачић, Јерковић, Пјевић,
Ђерасовић, Јевтић, Јокић, Лончаревић (Ступар), Будићевић, Дамјановић, Јовановић,
Деспотовић, Мирковић, Крунић, Ђурић, Маслошевић, Чалишић, Бајчета, Мијатовић,
Вулишић, Милановић, Сарић, Костић, Јосиповић (Лакић), Симић, Лазаревић
(Пурајица), Бабић, Бодуловић, Мандић, Меденовић, Томанић.
С в . С а в в у : Деспићи, Ристићи, Јевтановићи, Рашевић, Дражетовићи, Јовановић,
Варагић, Спасојевић.
Ч а с н е В е р и г е а п . П е т р а : Деспотовићи.
С в . А т а н а с и ј а в е л . : Петровић, Стевковић.
В р а ч е в е :Орошчетовић.
С в . Т р и ф у н а : Дивичић, Обреновић, Креман, Куршумџић.
Св.Симеона
Богопримца:
Јошиловићи,
Лазаревић,
Скочајић,
Николајевић.
С в . К и р и л а : Шаркићи.
Л а з а р е в у С у б о т у : Бабићи, Броћићи, Челиковићи, Ђурићи, Танасић, Змајевић,
Вуковић, Радић, Станић.
Ц в и ј е т и : Мићић, Остојић, Живковић, Бакалић.
С в . Д у х о в е : Јовановићи (Мелентић).
С в . Ђ о р ђ и ј у : Магарашевић, Прокопић, Тривковић, Николић, Максимовић,
Чајкановић, Бухарићи, Павлићи, Кашиковић, Батинић, Неимаревићи, Зеленовићи,
Радовићи (Татрлићи), Перишићи, Марићи, Ковачевићи, Вулиновићи, Ђуричићи,
Газиводе, Старчевићи, Богдановићи, Томићи, Танинићи, Крајнићи, Југовићи, Ликићи,
Глишићи, Кучковићи, Лекићи, Капикуревићи, Бујаци, Ковчићи, Косорићи, Мићићи,
Станишићи, Мајсторовићи, Руњавци, Пушаре, Клашњевићи, Божићи, Шехићи, Дакићи,
75
Церовине, Настићи, Андрићи, Сударевићи, Лазаревићи, Крављаче, Каркељићи, Чупићи,
Цинце, Васиљевићи, Чаркићи, Чекеталовићи, Самоуковићи, Милићи, Дурићи,
Карановићи, Авакумовићи, Дамјановићи, Будимлићи, Млинаревићи Бокуновићи,
Кукићи, Чоче, Рудаљи, Бојовићи, Мојићи, Поповићи, Пјевићи, Куљанин, Шиповац,
Павлић, Ђорђевић, Михаиловић, Петровић, Кнежевић, Филиповић, Цумфа, Ћеровић,
Билић, Јовановић, Максимовић, Павлић, Шушић, Ковачевић, Видовић, Петровићи,
Кусмук, Крајина, Самарџић, Мандић, Гајић, Габелић, Пржуновић,
Захаровић,
Митровић, Чабак, Кумановић, Бегенишић, Вељковић, Бедрић, Бајло, Мировић (Јолдо),
Лукић, Миљановић, Карабатак, Ковачевић, Јоксимовић, Јовановић (Бесарина), Сајџић,
Мићић, Убојица, Дамјановић, Мостарац, Максимовић, Тушевљак, Лазаревић, Ђедовић,
Јовановићи, Дамјановић, Митровић, Ивановић, Абазовић, Ждрало, Марковић, Митрић,
Максимовић, Савић, Чечар, Ерић, Милановић, Милић (Пресличар), Бикаљ,
Милинковић, Ашчић, Глишић, Рековић, Шараба, Сикима, Дубар, Марковић, Пргић,
Ардијш, Тузлић, Поповић, Тошић, Ристић, Вулетић, Шљиво, Плевљак, Павловић,
Драгићевић, Тутумрак, Шајтовџић, Тодоровић, Бабић, Инџић, Вељковић.
С в . Е в а н г . М а р к а : Димитрић.
П р о р . Ј е р е м и ј у : Андрић, Ђурић.
а п о с т . В а р т о л о м и и ј у : Тубиновићи, Панић, Павловић.
п р о р . Ј е л и с и ј у : Дамјановић.
р о ђ . с в . Ј о в а н а : Дукићи.
с в . а п . П е т р а : Илићи (Керлоте), Наход, Балабан, Андрић, Благојевић (Врачалија),
Тртић (Јајчанин), Петковић, Јевтановић.
с в . В р а ч е б е с р е б р е н и к е : Лацмановић.
с в . И л и ј у : Станковићи, Ардаловићи.
в е л и к о м у ч . П а н т е л и ј у : Вуковићи, Веселиновићи, Калукџићи, Ђурић,
Петровић, Сантрач.
в е л и к у Г о с п о ј и н у : Змијановић.
м а л у Г о с п о ј и н у : Тривковић, Дунђеровић, Поповић, Јовановић.
А ћ и м а и А н у : Јелићи, Васовићи, Васиљевић, Милановић, Кртолина, Крунић,
Васић, Кукић, Перендија.
з а ч . с в . Ј о в а н а : Драгићи.
М и х о љ д а н : Ђукићи (Петровићи), Маоноге, Ћебеџић, Трифуновић, Прва, Илић,
Лазаревић.
а п . Т о м у : Маркићевићи, Гачанице, Братићи, Ђурковићи Скарићи, Пикулић, Кречић,
Пајевић, Каљевић, Стефановић, Видовић.
с в . е в а н г . Л у к у : Бољарићи, Радовановићи, Аврамовићи, Станојевићи, Савићи,
Крешталице, Радоње, Јевтићи (Благовчани), Мишовићи, Маљукани, Кремани,
Маркићевић, Уртић, Кунац, Јовановић, Шешлија, Максимовић, Делић, Савић
(Мостарац), Петровић, Тривковић, Николић, Чубрило, Митричевић, Ђурић, Радић,
Сарајчић, Милошевић, Лазаревић, Седмаковић, Вуковић, Шајтовџић, Петковић.
св.великомуч.Димитрију:
Шенге,
Колашинци,
Шејтановићи,
Прдишакићи, Брборовићи, Димитријевићи, Чабарканз, Шобо, Мрда, Костић (Љути),
Буха, Николиновић.
с в . в р а ч е в е К у з м а н а и Д а м ј а н а : Богдановићи, Тинтори, Максимовић.
Ђ у р ђ и ц : Перендија, Стефановић, Шиповац, Манојловић, Марић, Божић,
Стефановић, Маријановић, Милићевић, Дубљевић, Адамовић, Ташчић, Видић,
Никашиновић, Обућине, Каназаровићи, Јанковић (Чангрљете).
с в . А р х а н г е л а М и х а и л а : Милићевићи, Зубовићи, Филиповићи, Вујевићи,
Малинићи, Цвијановићи, Шаровићи, Јешићи, Шишковићи, Букреши, Станковићи,
Милинковићи, Ћурковићи, Екмићи, Митровићи, Матијашевићи, Кривић, Пуздркћ,
76
Шараба, Кнежевић, Радовић, Гогић, Кујача (богаљ), Митровић, Чувида, Гацаница,
Антуновић, Репић, Јокић, Лемер, Гашић, Ђерић, Зарић, Димитријевић, Манојловић,
Марић, Јевтић, Лукић, Терзић, Тасовац, Грујичић, Танасковић, Миловановић.
с в . к р а љ а Д е ч а н с к о г : Станишић, Моловић, Габелић, Бандука, Стевановић,
Антонић, Доставић, Соколовић.
с в . М и н у : Калфић (Стругалија).
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т а : Арнаутовић, Тодоровић, Поповићи, Плакаловић.
с в . Г л и г о р и ј у Н е о к е с а р и ј с к о г : Максимовић, Гаврић, Танасић.
с в . К л и м е н т а : Кебеље, Требе, Тошићи, Ђуровић, Стефановић (Паликућа).
с в . А л и м п и ј у : Јарановићи.
Л а з с в . п р в о з в а н о г А н д р и ј у : Литрењаковићи.
с в . Н и к о л у : Косановићи, Николајевићи, Баковић, Новаковићи Станић,
Јоксимовићи, Бијуковићи, Фајдићи, Кокоти, Маљукани, Лубуре, Арсићи, Тамбуровићи,
Чабаци, Цвијићи, Амаловићи, Тричићи, Шеперлићи, Копривице, Николићи, Кунићи,
Иконићи, Пируше, Ћебурићи, Зиројевићи, Гиговићи, Милидрази, Брборовићи, Пунићи,
Алексићи, Кугићи, Гучевци, Шошићи, Панџићи, Кантоши, Збиљкићи, Старевићи,
Ђурићи, Сератлије, Цековићи, Кршићи, Голубовићи, Радуловићи, Његићи, Васковићи,
Каназари, Радани, Мусићи, Драгићевићи, Адровићи, Полуге, Бајаловићи,
Михајиловићи, Ђокићи, Мацановићи, Јовановићи (Џикадије), Талићи, Коковићи,
Бркићи, Ерановићи, Спасојевићи, Богићевићи, Петровићи, Тривковићи, Ђекићи,
Шљивићи, Кавгићи, Сршкићи, Кочевићи, Шешановић, Гласинчићи, Каришковићи,
Суруџићи, Лугушићи, Рајевићи, Отриловићи, Племићи, Космајци, Милешић,
Исмаревић, Васић, Амал, Витковић, Ристовић, Лучић, Вељковић, Драгаш, Спасојевић,
Пантић, Еркачић, Вуковић, Мићић, Уљаревић, Ковачевић, Буач, Москов, Вељић, Савић,
Јелисић, Малић,1Столица, Драгашевић, Драшковић, Каљаловић, Шакота, Вељанчић,
Томашевић, Сарић, Милићевић, Литра, Цинцовић, Миљанић, Шоја, Вукадиновић,
Љубава, Ђорђевић, Цвјетић, Чорић, Стефановић, Петровић, Мијатовић, Прпуша, Радић,
Нуздрић, Суждић, Живковић, Пјешевац, Новаковић, Зеничанин, Мачак, Мајкин
(Ђурић), Бугариновић, Полицаја, Мајуш, Николаки, Жарко, Мићић, Глишићи,
Обреновић (Сапача), Ђебић, Србљановић, Максимовић, Диовић, Гавриловић,
Милошевић, Васиљевић, Ногић, Мицић, Пандуревић, Челебија (Каљаловић, Цмиљанић,
Старовлах, Шеховац, Томанић, Калуђерчић, Полић, Илић, Кабелеџић, Михајловић,
Каница, Госпић (Ера), Тасовић.
с в . С п и р и д о н а : Рајковићи.
с в . И г њ а т и ј у : Шундићи, Јевтићи, Ђокић, Рашић, Дунђеровић.
с в . С т е ф а н а а р х и ђ а к о н а : Шикмани, Памучине, Ћуртовићи, Вулешићи,
Ковачевићи, Крњићи, Чвагићи (Стапаревићи), Доколићи, Драмушићи, Аџовићи,
Тупајићи, Лукићи, Дрцићи, Узуновићи, Човићи, Видаковићи, Скендеровићи,
Краљевићи,, Дилварићи, Одавићи, Бесарићи, Башагићи, Милишић, Камзић,
Милинковић, Јевтић, Шушлија, Пијуковић, Савић, Пивац, Нешић, Амаловић, Муцић,
Пуздрић, Тодоровић, Обрадовић.
П а р о с и : прото Стефан Баковић Јефимери: Василије Стајић, иконом Герасим Лалић,
сакеларија; Перо Максимовић и Симо Чајкановић свештеници.
Ђ а к о н : Ђорђо Петровић.
1
значи: мали човјек. вид. књиг. Сељачка Буна: Аугуст Шеноа.
77
Ia. Протопрезвитерат котара сарајевског.
Пале.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 278. Душа 2554. Родило се 1883. муш. 65, а жен. 54.
Умрло муш. 36. жен. 24. Вјенчано 21. Има села 9.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Маринковић, Ћосић, Самарџић, Шелец, Петровић, Кусмук, Ефендић,
Ракић, Вуковић, Гутаљ, Тадић, Булановић, Саматовић, Ћосић, Скокић, Старчевић,
Савић, Симанић, Гајовић, Ћосовић, Раић, Форцан, Бјелица, Станишић, Ивковић,
Шкипина.
с в . С а в у : Достанић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шибоња, Лонцић, Брчкаловић, Голонгра, Шаренац.
Ц в и ј е т и : Каравдић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ковачевић, Ђукић, Пешић, Кунтош, Облетић, Терзић, Чечар, Абула,
Глуавић, Газивода, Станаревић, Клачар, Курцун, Тробок, Обрадовић, Аврамовић,
Веселиновић, Јевтић, Вуковић, Гајовић, Бојанић, Пурковић, Церовић, Лелекур, Мачар,
Дроца, Пелемиш, Церовина, Куроман, Чаџић, Бојат, Чајовић, Лелек, Батинић, Шуковић,
Куреновић, Барвановић, Владичић, Гујић, Пешић, Лепировић, Ђукић.
с в . Д и м и т р и ј у : Милосављевић, Зликовац, Арнауче, Ћелперовић.
с в . а р х . М и х а и л а : Караџић, Фуртула, Шарац, Радовић, Пејовић, Кабларевић,
Дилберовић, Павловић, Ерић, Мићановић, Бисаговић, Паприца, Станковић, Шарчевић,
Нинковић, Симовић, Симанић, Брезовић, Печеница, Срдановић.
с в . Л у к у : Рудић, Веселиновић, Букера, Луцић, Петровић, Мирковић, Радојковић,
Вељовић, Бачовић, Чворић, Чолопек, Вукотић, Данојлић, Милијановић, Матовић,
Работић, Курцун, Лазић, Јанковић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Арелић, Лазаревић.
с в . Н и к о л у : Симић, Јасика, Ћирић, Краишник, Петровић, Југовић, Ерић, Цицовић,
Живковић, Лазић, Ђокић, Благојевић, Гачанин, Симић, Ковачевић, Грчић, Бабић,
Чоровић, Драшковић, Вуковић, Бојађић, Аћимовић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а :Павичевић, Пољаковић, Тошић, Нешић, Балтић, Антовић,
Симатовић, Нинковић, Јаковљевић, Ршумовић, Филиповић, Пушић.
с в . п р о р . Ј е р е м и ј у : Вујадиновић, Илић.
с в . А ћ и м а и А н у : Вукадиновић, Тешановић.
с в . И г њ а т и ј у : Витомировић.
с в . Ђ у р ђ и ц : Јанковић.
с в . П е т р а и П а в л а : Тијанић, Херлета.
с в . е в а н г . : Драгинић.
к р а љ а Д е ч а н с к о г : Антонић, Бојанић.
с в . П а н т е л и ј у : Сантраћ, Торбосер.
с в . м у ч . А г а т о н и н а :Суботић.
С р ђ е в - д а н : Симић.
с в . И л и ј у : Телетина.
В р а ч е в е : Богдановић.
Прото: Ристо Новаковић, парох.
78
Мокро.
Парохија са 9 села. Цркве нема. Има кућа 269, душа 2451. Родило се 1883. муш. 63.
жен. 21. Вјенчало се 22.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Скокић, Ћеремиџић, Ракић, Гутић, Васиљевић, Бунијевац, Гавриловић,
Петровић, Удовичић, Николић, Опачић, Баричанин, Јошиловић, Гацић, Кремановић,
Дерикоња, Сандић, Вучевац, Ерић, Голић, Дрињак.
с в . С а в в у : Кузмановић.
с в . Т р и ф у н а : Анић, Дивчић.
Ћ и р и л о в д а н : Радић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Милинковић, Брчкало, Лонцић, Бабић.
Ђ у р ђ е в д а н : Вучићевић, Башовић, Лиздек, Кремановић, Краишник, Јанковић,
Владачић, Грбић, Бојанић, Божић, Цинцар, Каришик, Ковачевић, Ђукић, Кусмук,
Газивода, Клачар, Вуковић, Ждраловић, Церовина, Аврамовић, Лазић, Веселиновић,
Тешановић, Вулиновић, Перишић, Анџић, Лакић, Вуковић, Гранић, Јеремић, Ждралић,
Букаловић, Голић.
с в . п р о р . Ј е р е м и ј у : Јокић, Ђурић.
с в . П а н т е л и ј у : Петровић.
с в . М а т и ј у : Плакаловић.
С р ђ е в д а н : Мухаремовић.
Л у ч и н д а н : Граић, Луцић, Прангаљевић, Раденковић, Шешлија, Јеринић, Пекић,
Антонић, Радовановић, Боровчанин.
М и т р о в д а н : Чаваркаца, Трифковић, Батковић.
с в . В р а ч е : Клисара, Богдановић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Цинцар, Терзић, Марјановић, Шиповац.
с в . А р а н ђ е л о в д а н : Симеуновић, Андрић, Ковачевић, Продановић, Крљаш,
Гавриловић, Даничић, Пантић, Јовичић, Репић, Чодић, Танић, Лацкан, Фуртула.
М а р т и н д а н ( к р а љ а Д е ч а н с к о г ) : Антонић, Старовлах.
с в . Н и к о л у : Војновић, Стевић, Тривковић, Гаговић, Кубура, Лопатић, Мајуш,
Пандуревић, Јокић, Параџина, Југовић, Калајџић, Минић, Васић, Ерић, Петричевић,
Матовић, Милинковић, Тадић, Вишњић, Милетић, Лововић, Гашановић, Бабић, Зироје,
Орлић, Космајац, Петронић, Петровић, Ждерић, Томић, Драгаш, Гранзов, Ћирић,
Кубура, Превић.
с в . а р х и ђ а . С т е в а н а : Пурковић, Мићић, Племић, Мичић, Симатовић,
Варашчић, Синић, Радоњић, Полуга.
с в . П е т к о в и ц у : Пауновић, Малетић.
с в . А л и м п и ј у : Пастирић.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т а : Продрибаба.
с в . И л и ј у : Пастирић.
Парох: Коста Новаковић.
Осјек-Блажуј.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 244, душа 1851. Рођено 1883. муш. 50, жен. 35. Умрло
муш. 62, жен. 71. Вјенчано 10. Има 25 села.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а К р с т и т е љ а : Богдановић, Зељаја, Јокић, Црквењаш, Стијепић,
Јоић, Јокановић, Антић, Драшкић, Росуљаш, Авлијаш, Мутапчија, Солдат, Лелеџија,
79
Петровић, Мирковић, Бујан, Шмарић, Грабовац, Пушара, Генго, Несирен, Алексић,
Крајкић, Шетулић, Хера, Аћимовић, Лубура, Матић, Станишић, Владушић, Дрвођеља,
Лемез, Обрадовић, Варача.
с в . С а в у : Милетић, Варага, Панџа.
с в . Т р и ф у н а : Станишић.
с в . С и м е о н а : Скочо.
Л а з а р е в у С у б о т у : Бабић, Шаренац, Стаић, Шакота, Јововић.
с в . Ђ о р ђ а : Куљани, Јанковић, Филиповић, Антић, Куртеш, Кешељ, Тољ, Милић,
Деспић, Аћимовић, Станковић, Максимовић, Самарџија, Јерко, Турунташ, Крајишник,
Самовуковић, Бандука, Бујак, Шушић, Церовина, Савић, Вучко, Глоговац, Радић,
Тешановић, Дошло, Јанковић, Ждрало, Сантраћ, Митрић, Штака, Николић, Дамјановић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Тубин.
П е т р о в д а н : Бјелош.
с в . И л и ј у : Ешпек.
с в . А ћ и м а и А н у : Васић, Неретљак.
с в . Т о м у : Братић, Копривица.
с в . С р ђ а : Њего.
с в . П е т к у : Милошевић.
с в . Л у к у : Урта, Станковић, Радић, Тодоровић, Шаренац, Дамјановић, Чубрило.
с в . Д и м и т р и ј у :Шобо, Деведлака.
с в . В р а ч е в е :Тинтор.
с в . А р а н ђ е л а : Сјерчић, Гогић, Андрић, Дурсун, Кујача, Ћосић, Бандић, Гргић,
Ћук, Гиговић, Хркало, Бранковић, Ђино, Вучинић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Ковачевић, Бандука.
с в . Н и к о л у : Шоја, Бољак, Капетина, Тамбур, Лубура, Копривица, Кртолица,
Столица, Чабак, Марковић, Вуковић, Кукричак, Мутапчија, Сандић, Божић, Хера,
Бјелица, Зимоња, Шпиро, Петрићевић, Мичић, Крајишник, Вујовић, Ноћић, Савић,
Коковић, Радојевић, Пејић:
с в . С т е ф а н а : Максимовић, Човић, Крајишник, Оплакан, Пејушић.
Парох: Стеван Трифковић.
Пофалић.
Парохија са 16 села, цркве нема, има кућа 170. душа 1232. Рођено 1883. муш.6, жен.
10. Умрло муш.6, жен. 6. Вјенчало се 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Миљанић, Митровић, Попрдан, Сикираш, Нинковић, Јанковић.
с в . Ђ о р ђ а : Маџаревић, Петровић, Шекара, Марковић, Ракић, Шиљ, Моравац,
Божић, Кутлача, Старчевић, Најдаковић, Сачак, Моро.
с в . п р о р . И л и ј у : Ешпек.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Марковић.
с в . М а р к а : Јовановић, Махалбашић, Марковић.
с в . Т о м у : Пикула, Павловић.
с в . П е т к у : Милошевић.
с в . Ј о а к и м а и А н у : Ера.
Л у ч и н д а н : Антуновић, Радоња, Полексић, Петровић.
с в . Д и м и т р и ј а : Илић, Мрда.
с в . В р а ч е : Дафинић.
с в . А р х а н ђ е л а : Шарабо, Салата, Јоцо, Лакетић, Гаврић, Кнежевић, Ракић,
Јошило, Марковић, Видаковић, Бандић, Симић.
80
с в . Н и к о л у : Чангал, Тришић, Дилберовић, Краишник, Ристовић, Шоја, Лекић,
Живковић, Ђукић, Оџаковић, Милидрага, Коковић, Бољак, Мијатовић, Милићевић,
Лукић, Маљукан.
с в . А к с е н т и ј а : Шућур.
с в . И г њ а т и ј у : Ђокић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђукић, Шикман, Кретлија.
Парох: Замфир Милићевић.
Сарајевско поље.
Парохија: цркве нема, имак ућа 217, душа 2188. Родило се 1883. муш. 75, жен. 43.
Умрло муш. 60, жен. 77. Вјенчано 10. Има 18 села.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јојић, Крајишник, Нинковић, Продрибаба, Пинђо, Станишић, Авлијаш,
Радан, Топаловић, Гулија, Влачо, Боричан, Шалипур, Моћевић, Ђокановић, Ера, Берјан,
Стјепић, Пејдановић, Васић, Богдановић, Трапара, Полексић, Новаковић, Росић, Ерић,
Бајовић.
с в . С а в у : Ера, Рашевић, Видић.
с в . Т р и ф у н а : Дивчић, Јарамаз.
с в . С и м е у н а Б о г о п р . : Лукић, Јованчевић, Скочо.
Л а з а р е в у С у б о т у : Сокнић, Маленица, Станичић, Прекало.
с в . Ђ о р ђ а : Штака, Карабатак, Странпут, Шиљ, Видаковић, Мали, Сикима, Ракић,
Нишић, Кулина, Тушевљак, Кречар, Ера, Кулашинац, Батинић, Марјановић, Лакић,
Анђић, Јошић, Радић, Крајишник, Милинковић, Кијамет, Филиповић, Шараба, Гаврић,
Старчевић, Папаз, Кутлача.
В и д о в д а н : Јешић, Ђукић, Шућур.
Р о ж д е с т в о Б о г о р о д и ц е : Црногорац.
с в . Л у к у : Босиљчић, Шешлија, Зелаја, Крсо, Радоња, Курић, Маљукан.
с в . п р о р . И л и ј у : Ешџек.
с в . В р а ч е : Ружић.
с в . А р х а н ђ е л а : Ђукановић, Видаковић, Ера, Голубовић, Јоцовић, Рудулић,
Продан, Маунога, Милинковић, Топаловић, Кнежевић, Видић, Патак, Јањић, Марковић,
Крајишник, Пјевић, Васиљевић, Јошило, Антић.
с в . Д и м и т р и ј у : Ера, Минић.
с в . Н и к о л у : Капетина, Ђорић, Босиљчић, Лучић, Тошић, Шкркар, Милидраг,
Јањић, Пејић, Радојевић, Јакић, Ера, Волујар, Мићић, Ћутан, Кокот, Лубура, Васковић,
Радан, Ћебо, Ређовић, Јешић, Кавазовић, Уљар, Ристановић, Цупара, Грачанин, Перић,
Микић, Милађевић, Чолић, Радић, Патин, Кокот, Ђокић, Бугарин, Пантић, Пајдаковић,
Васковић, Пивар, Шеовац, Радојевић, Лубура, Тешанов, Ремо, Цабо, Јошило.
с в . Т о м у : Ковачевић, Пијук, Икић.
с в . И г њ а т и ј а : Матић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Тешановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Човић, Пејиновић, Дугоновац, Обрадовић, Мајмуновић.
Парох: Мићо Станић, почасни члан конзисторије.
Пазарић.
Парохија: цркве нема; има кућа 238, душа 1889. Родило се 1883. муш. 41, жен. 46.
Умрло муш. 25, жен. 44. Вјенчано 14, има 28 села.
Свечари славе:
81
с в . Ј о в а н а К р с т и т е љ а : Томаш, Жужа, Срдан, Крунић, Главаш, Песирен,
Пушара, Нинковић, Лалушић, Мијатовић, Мркајић, Влачо, Андрић, Срдар, Ристић,
Ћирковић, Сударушић, Голуб, Кујунџић, Ћук, Ћећез, Бован, Падеждин, Симић,
Голубовић, Берибак, Шаран, Глигоревић, Јокић, Мршић.
с в . С а в у : Петрић, Варага, Витор, Његован, Јовановић, Ђорђић, Миљанић, Ера.
с в . Т р и ф у н а : Голуб, Ђурица.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шакота, Костић, Јововић, Јанковић, Варага.
с в . Ђ о р ђ а : Самарџија, Алексић, Кривић, Топаловић, Жужа, Шогура, Милановић,
Самоук, Миловановић, Вижлен, Гачанин, Бандука, Турунташ, Црцковић, Матић, Савић,
Гудељ, Ћећез, Мијатовић, Живак, Стојановић.
с в . И л и ј у : Авдаловић.
Р о ж д е с т в о с в . Б о г о р о д и ц е : Бенђо.
с в . Т о м у : Савић, Братић.
с в . П а р а с к е в у : Милошевић.
с в . а п . и е в а н г . Л у к у : Тодоровић, Калајџија, Бијелић.
с в . Д и м и т р и ј у : Магазин, Ђедовић.
Ђ у р ђ и ц а : Томић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Шараба, Голуб, Кривић, Војиновић, Жалица,
Андрић, Шувајило, Хркало, Кнежевић, Чурић, Колибарда, Бисерчић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Чичић
с в . а п . и е в . М а т и ј у : Драганић, Ковачевић, Голуб.
с в . Н и к о л у : Регоја, Аћимовић, Шараба, Лојаница, Вегара, Вујовић, Томашевић,
Елчић, Кузмановић, Ћабак, Трфковић, Вукадиновић, Шундека, Костић, Љујић,
Пандуревић, Курибак, Копривица, Милутиновић, Вукало, Ркоше, Бабић, Дубовина,
Шиник, Манигода, Мужијевић, Вукосав, Лојипур, Зеленовић.
с в . И г њ а т и ј у : Ера, Мандић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Кулаш, Куљанин, Чевељуга, Миљевић, Мишић,
Видојевић.
Парох: Ристо Крстић.
Долац-Забрђе.
Парохија, цркве нема; има кућа 109, душа 1110. Родило се 1883. мушких 20, а женских
18. Умрло мушких 13, жен. 12. Вјенчано 14; има села 16.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Нинковић, Тодоровић, Пустивук, Влачо, Јошило, Манојловић, Лемез,
Лонташ, Танбур.
с в . С а в у : Шућур.
Л а з а р е в у С у б о т у : Цвијић, Миленковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Мијатовић, Самарџић, Ђука, Кузмановић, Савић, Вуковић, Дубара,
Његовановић, Кустунић, Ристић, Симић, Брајатрић, Вулиња.
с в . П а н т е л и ј у : Нинић.
с в . Т о м у : Кошорац.
С р ђ е в д а н : Јовковић.
с в . е п . Л у к у : Плаништак, Креман, Петровић, Благовац.
с в . а р х а н ђ . М и х а и л а : Паралепле.
с в . к р а љ а Д е ч а н с к о г : Радић.
с в . м у ч . В а р в а р у : Тимотић, Лацмановић, Ковачевић.
с в . Н и к о л у : Терзић, Грчанин, Радић, Станишић, Ђуришић, Перић, Стјепановић,
Симеуновић, Јовандић.
82
Парохија упражњена.
Ракова нога.
Парохија, цркве нема; има кућа 101, душа 857. Родило се 1883. муш. 3, жен. 3. Умрло
муш. 5., жен. 4. Вјенчано 7. Има села13.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Вуковић, Плакаловић, Делипара, Млицковић, Пепрић, Вукосављевић,
Краишник, Штукеља, Дивљановић, Анић, Палосићи, Ђурић, Остојић.
с в . Т р и ф у н а : Мотика.
Л а з а р е в у С у б о т у : Станишић, Краишник, Парла.
с в . Ђ о р ђ а : Мирковић, Вуловић, Краишник, Вулиновић, Вуковић, Лакић, Глишић,
Ђокићи, Лазаревићи, Мијаилевићи, Јањићи, Милићи, Јокићи, Грујићи, Барјактаревићи,
Секула.
А ћ и м а и А н у : Мумовић.
М и х о љ д а н : Паланар.
с в . В р а ч е в е : Величковић, Павловићи.
с в . А р х а н г . М и х а и л а : Миловановић, Томићи, Пантићи, Топаловић,
Новаковић, Тешан, Тешановићи.
с в . Н и к о л у : Петровић, Лопата, Раићи, Мрдић, Тадићи, Жоговићи, Драшковићи,
Перковић, Зекићи, Станковић.
с в . И г њ а т и ј у : Мићићи.
с в . С т е ф а н а : Лукић, Мићићи.
Парох: Крсто Орашанин.
Трново.
Парохија. Цркве нема, има кућа 220, душа 2190 са 18 села. Извод рођених, вјенчаних и
умрлих није доставио, као ни свечаре.
Парох: Ристо Максимовић.
II.
Протопрезвитерат височки
Надзиратељ: П а х о м и ј е
Ни к о ла ј е в и ћ.
Високо.
Парохија град са 22 села. Црква парохијална, храм св. великом.Прокопија. Има кућа
293, душа 1909. Родило се 1883. муш. 61, жен. 51. Умрло муш. 44, жен. 59. Вјенчано 26.
Свечари славе:
св.Јована
К р с т и т е љ а : Максимовић, Савкић, Блажевић, Ковачевић,
Петровић, Студо, Мијатовић, Драгутиновић, Арсеновић, Стефановић, Димић,
Димитровић, Иличић, Куљић, Павличевић, Савић, Кокоруш, Марковић, Николић,
Хелез, Бечаревић, Шербић, Худић, Бечиревић, Милановић, Ћуковић, Милић, Плавшић,
Гашић, Хера, Самарџић, Будећ, Пушара, Капикул, Зуровац, Ристић, Гаврић, Панић,
Лукић, Чулум, Удовичић, Бугарин, Вујадиновић, Лалић, Живковић, Мирковић,
Карабагали, Шурбад, Пајкић, Зунур, Мајшић, Бошковић, Тривунић, Крилоња, Андрић,
Крајшум, Михајиловић, Јевтић, Драгутиновић, Бајић, Марић.
с в . С а в у : Диконић.
П е т р о в е в е р и г е : Краишник.
83
с в . Ђ о р ђ а : Ристићевић, Самарџић, Чаковић, Вучановић, Дабић, Лазаревић, Ћелић,
Пртвар, Шекара, Марић, Хера, Гаврић, Мичић, Скопљак, Чандрљин, Кашиковић,
Цвијановић, Бујак, Вујић, Јешић, Лукић, Куртума, Аћимовић, Крамар.
с в . М а р к а : Краишник.
Л а з а р е в у С у б о т у : Цвијић, Несторовић, Шаренкуша, Шаренац, Хера.
с в . П а н т е л и ј у : Арарина.
У с ј е к о в а њ е г л а в е Ј о в а н а : Миљковић, Масловић, Манојловић.
П е т р о в д а н : Дидо, Илић (Крлета).
с в . А ћ и м а и А н у : Перендија.
с в . Т о м у : Ферзен.
с в . Л у к у : Бјелош, Тривунчев, Јогурџија, Парангило, Бабин.
с в . П а р а с к е в у : Маркиковић.
М и х о љ д а н : Хера.
с в . А р а н ђ е л о в д а н : Жалица, Видаковић, Шавија, Ристановић, Мирић, Ребрина,
Остојић, Голубовић, Савић, Ђурић, Видаковић, Јевтић, Рибар, Хрета, Дангубић.
Ђ у р ђ и ц : Калас.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Браић, Перичић, Кујунџић.
с в . Д и м и т р и ј у : Тоскић.
с в . Н и к о л у : Босилчић, Јоксимовић, Мостић, Радић, Клецњић, Милета, Дугоња,
Станишић, Хера, Кухаћ, Томић, Јовић, Вуковљаковић, Голубовић, Саламадија, Чворић,
Џилитан, Стефановић, Цуца, Дакић, Калавић, Арнаутовић, Асливар, Пртвар,
Самарџија, Крстић, Боснић, Чаланкур, Божичић, Јовичевић, Пура, Сарајлија, Балта,
Стакић, Краишник, Пратаровић, Сајман, Бокорац, Регоје, Билан, Балорда, Чортомић,
Матић, Јовановић, Кандић, Филиповић Кокотовић, Шијак, Сардо, Ђокић, Крајшум,
Делипер.
с в . И г њ а т и ј а : Станковић, Николић.
с в . С т е в а н а : Раковић, Краљевић, Малић, Мојсиловић, Вуковић, Глишић.
Администратор Пахомије Николајевић.
Кралупи.
Парохија. Цркве нема; има кућа 248, душа 1722. Рођено 1883. муш. 52, жен. 43. Умрло
муш. 33, жен. 30. Вјенчано 13. Има села 56.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Ђурић.
Ч а с н е в е р и г е : Дамјановић.
с в . Ј о в а н а : Удовичић, Перовић, Пољетан, Попић, Моркон, Панић, Ћулум,
Вановац, Крезо, Амољ, Бојић, Продо, Крајино, Смењдер, Костић, Андрић, Лукић,
Нинковић, Ребрина, Вуковић, Јевтић, Петровић, Мирковић, Тодоровић, Драшкић,
Чокор, Димић, Бослић, Куботеља, Глишић, Љепотић, Станишић, Блазо, Савић,
Јовановић, Јолић, Тешић.
с в . С а в у : Вулић.
с в . Т р и ф у н а : Мијољчић, Инђић.
с в . Л а з а р е в у С у б о т у : Шаренац, Милић, Љокић, Нестор, Божић, Малишић,
Петровић, Шакота.
Ђ у р ђ е в д а н : Тољ, Павловић, Стојановић, Ботић, Лепић, Кремановић, Гојиновић,
Стојанчевић, Мићан, Дабић, Митрушић, Четковић, Притвар, Самарџија. Крајина, Бујак,
Сарић, Илић, Секула, Мандић, Тешановић.
с в . В а р т о л о м е ј а : Тубин.
с в . И л и ј у : Суботић.
84
У с ј е к о в а њ е Ј о в а н о в о : Манојловић, Масаљо.
с в . П а н т е л и ј у : Гороњ, Цвијетић, Арарина, Ђукић.
с в . Т о м у : Глујић.
с в . Л у к у : Видаковић, Гогић, Шљивић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Просо, Војиновић, Шоваја, Адамовић, Ђурић,
Бодирого, Хујача, Јоксимовић, Пајић, Кристовић, Кокуча, Рибар, Совиновић, Тољ.
с в . С т е в а н а Д е ч а н с к о г : Брајић, Милић.
с в . Н и к о л у : Крајишник, Трипковић, Аксић, Гаврић, Ћоћић, Гробовац, Станковић,
Ћулум, Војиновић, Мијатовић, Јевтић, Глишић, Ковач, Дамјановић, Благојевић,
Мијатовић, Павловић, Давидовић, Војводић, Јошић, Мајсторовић, Јоваш, Кувач, Томић,
Крајина, Максим, Антон, Лојпур, Томаш, Радић, Симић, Тодоровић, Шурбот,
Антуновић, Смиљанић, Столица, Копривица, Миличевић, Пољчић, Мићић, Танасић,
Недељковић, Миладиновић.
с в . С т е в а н а : Крајишник, Крстија, Цвијетић, Вуковић.
с в . С и м е о н а Б о г о п р и м ц а : Минић.
М и х о љ д а н : Лалић.
с в . А ћ и м а и А н у : Неретљак.
Парох: Димитрије Малешић.
Илијаш.
Парохија. Црква парохијална св. пророка Илије; има кућа 180, душа 1676. Родило се
1883. муш. 32, жен. 47. Умрло муш. 16, жен. 28. Вјенчано 11, има 13 села.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Ђукић.
с в . Ј о в а н а : Јевтић, Пајкић, Ћосовић, Јовичевић, Костић, Кацур, Пустивук,
Мирковић, Беровић, Лазић, Ђурић, Ера, Млинар, Лалић, Јовановић, Бодирога,
Драгутиновић, Бјелица, Савић, Бајић, Мањић, Краишник, Дангуба, Бунијевац, Гејак,
Попић, Јевтић, Лакић, Николић, Збиљак.
с в . П е т р а В е р и г е : Крчар, Косић.
с в . Т р и ф у н а : Мијољичић, Инџић, Јоксимовић, Зечевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Бојановић, Лукић, Челиковић, Остојић, Миладиновић.
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Ћебић, Шикуљак, Лонцо, Максимовић, Давидовић, Бујак,
Марковић, Пишикан, Капикуљ, Зенђиловић, Кузман, Јефтић, Крављача, Крамаревић,
Шљиво, Судар.
с в . е в а н г . М а р к а : Шпиро.
с в . И л и ј у : Јошило, Вучковић.
С р ђ е в д а н : Лазаревић.
с в . е в . Л у к у : Ђокић, Дамјановић, Чубриловић, Николић, Вељић, Јеврић, Ерић.
с в . А в р а м и ј а : Озимковић, Скоча.
с в . В р а ч е : Јокановић, Марковић, Краишник, Узуновић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Марић, Гогић, Савић, Бошњак, Малинић, Колар,
Лукић, Ера, Голубовић.
с в . С т е в а н а к р а љ а Д е ч а н с к о г : Аџић.
с в . Н и к о л у : Мацановић, Мијић, Дувњак, Црногорац, Кухач, Чабак, Јошић,
Иконић, Радан, Марковић, Росуљаш, Петрићевић, Копривица, Ера, Бошковић, Пешић,
Антић, Симичић, Торбица, Росуљаш, Видаковић, Павловић, Збиљкић, Лекић, Пољчић,
Којић, Гудеља, Радић, Билал.
с в . И г њ а т и ј у : Ера.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Тотић, Шупљак.
85
Парох: Прокопије Дамјановић.
Вареш.
Варошица, парохија. Капела, има кућа 284. душа 2342. Родило се 1883. муш. 37, жен.
29. Умрло 28, вјенчано 15. Има села 11.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јоић, Ђонђић, Лалић, Лазендић, Петровић, Бунијевац, Зафиловић,
Влачић, Делипаро, Ковач, Ескија, Шепур, Стојановић, Влаћо, Лекић, Ђурић, Јовановић,
Лугоња, Чкобо, Баић, Мауевић, Андрић, Николић, Стевановић, Ерчетовић, Савић,
Елезовић, Дунђић, Кокоруш, Краишник, Костић, Лукић.
с в . С а в у : Радославовић, Дикоња, Рашевић, Јовановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Којић, Анђић, Павловић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јовановић, Дамјановић, Алексић, Југурчић, Димитријевић, Лазић,
Маринковић, Капетановић, Јеловац, Перушић, Шекуљак, Ђурић, Сивац, Лека,
Мијобратовић, Дурић, Радовановић, Крстић, Тодоровић, Ђукић, Милић, Лијепић,
Лијаковић, Покић, Периновић, Марић, Буњевац, Ћебић, Лонџа, Буњијак, Јелић,
Горзићић, Шикуљак, Капикул, Кучкић, Продрибабић.
с в . Т р о ј и ц у : Коловић, Пушка.
с в . И л и ј у : Радовановић.
У с ј е к о в а њ е Ј о в а н о в о : Масаловић.
с в . А г а т о н и к а : Дучић, Суботић.
с в . А ћ и м а и А н у : Пејић, Тривковић, Топалија.
М и х о љ д а н : Маунога, Шабановић, Шиљак, Рекановић.
с в . П е т к у : Радојковић.
с в . Л у к у : Зекић, Велић, Бућковић, Стјепановић, Пантић, Јовић, Јеврић, Јовин,
Лазаревић.
с в . Д и м и т р и ј у : Тривковић.
с в . В р а ч е в е : Далиповић, Јевтић, Богдановић, Милановић, Пјево.
с в . Ђ у р ђ и ц : Ђедовић, Марковић, Маџарија.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Мирковић, Танасић, Петровић, Јовановић,
Остојић, Видић.
с в . Г л и г о р и ј а : Стевановић.
с в . Н и к о л у : Симић, Ристић, Пеламара, Стефановић, Василић, Сарић, Орозовић,
Лека, Богићевић, Јоксимовић, Мијаиловић, Кикић, Дамјановић, Ђукић, Ђурађић,
Симанић, Кукавица, Трбић, Перковић, Мандић, Макитов, Сандо, Петровић, Савић,
Јокић, Долаш, Видићевић, Тодоровић, Ђундовић, Рибар, Чађо, Цвијановић, Косановић,
Петрић, Босиљчић, Максимовић, Буаћ, Јовандић, Скакавац, Николић, Ћебо.
с в . С т ј е п а н а : Лукић, Окил.
Парох: Дамјан Николић.
III.
Протопрезвитерат рогатички.
Прото: Гаврило Косорић.
Гласинац.
Парохија на једне општине са 25 села; црква парохијална, храм св. прор. Илије. Има
Кућа 187, а душа 1724. Родило се 1883. муш. 12, жен.16. Умрло муш. 15, жен. 9.
Вјенчало се 9.
Свечари славе:
86
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Косорић, Амовић, Марић, Беатовић, Правац, Рудовић, Бановић,
Врбарац, Мачар, Ћехајић, Мајсторовић, Ђуровић, Батинић, Абдовић, Тошић, Ерић,
Зимоњић, Вујадиновић, Капуран, Коњокрад, Вуксановић, Вучићевић.
П е т р о в д а н : Зорановићи.
с в . П а н т е л и ј у : Тривковићи.
с в А ћ и м а и А н у : Мијатовић, Мумовић, Урошевић.
с в . Т о м у : Тошић, Пењавић, Томчић.
с в . П е т к у : Чолић, Пењавић.
с в . Л у ч и н д а н : Огњеновић, Милићевић, Терзија, Бодирога, Папић, Живковић,
Пређа, Оногошта, Педиша.
А р а н ђ е л о в д а н : Лазовић, Лажетић, Терзија, Шашић, Караџић, Орашанин,
Кнежевић, Ћивша, Роспић, Инђић, Ећимовић, Клисара, Дрињак, Делић, Недовић,
Радовић, Дркић, Тамбурић, Шиљак, Ружић, Ђокић, Шарац.
с в . М а т и ј у : Елезовић.
М а р т и н д а н : Антонић, Еро.
Ђ у р ђ и ц : Митковић.
с в . Н и к о л у : Радовић, Шуша, Галавић, Чоловић, Копривица, Ђурковић,
Бјелаковић, Ристовић, Ћајовић, Шућур, Цуровић, Табаковић, Вучетић, Грчић, Шука,
Кундурић.
И г њ а т и ј е в д а н : Витомир, Шушић, Ћеаја.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Ковачевићи, Јакшићи, Ршум.
с в . Ј о в а н а : Андрић, Ославина, Киковић, Томовић, Шкиљевић, Бајагић, Зековић,
Бакула, Томић, Гутаљ, Ћосовић, Реповица, Пржуљ, Јегдић Чикаловић.
с в . Т р и ф у н а : Подинић, Голубовић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шаренац.
Протореј: Гаврило Косорић.
Кошутница.
Парохија са 36 села, нема цркве. Има кућа 143, а душа 1139. Родило се 1883 муш. 17,
жен. 11. Умрло муш. 8 , жен. 11. Вјенчано 8.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Башовић, Поповић, Божинац, Марковић, Новосел, Митровић,
Коњокрад, Ерић, Цицмил, Паунић, Батинић, Јанковић, Лијешћанин, Грујић,
Јаковљевић, Боровчанинч, Комненовић, Радић, Ивановић, Васић, Николић, Францић,
Лелек, Раичевић, Обреновић, Мајсторовић.
П е т р о в д а н : Зорановић.
с в . А ћ и м а и А н у : Мумовић, Лековић, Андрић.
с в . а п . Т о м у : Станић, Перић.
с в . Л у к у : Зубановић, Гавриловић, Веселиновић, Боровчанин, Јовановић, Куровић,
Даковић.
Ђ у р ђ и ц : Рундић.
А р а н ђ е л о в д а н : Орашанин, Маловић, Фурдиловић, Дрњић, Ећимовић,
Тамбурић, Лазић, Делић, Бурмут, Виторовић, Ђоројевић, Кикић.
с в . Н и к о л у : Биљић, Субашић, Шулић, Савчић, Шука, Гашовић, Јефтић, Бурошчић,
Нешковић, Радовић, Илиндавић, Вуковић, Вучковић, Шеовац, Ђачић, Максимовић.
с в . А л и м п и ј у : Батовчевић.
с в . И г њ а т и ј а : Витомир.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Аврамовић.
87
с в . Ј о в а н а : Солдар, Лубарда, Добајић, Гајовић, Пруж, Спасојевић, Томић,
Нинковић, Андрић, Ћосовић, Папић, Јоксимовић, Лучић, Бабић, Максимовић,
Голишевић, Томић.
с в . С а в у : Грбовић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Дрињак.
Парох: Лазар Орашанин.
Соколовић.
Парохија са 39 села, цркве нема. Има кућа 242, а душа 2094. Родило се 1883. муш. 13,
жен. 18. Умрло муш. 19, жен. 14. Вјенчано 12.
Свечари славе:
с в . Л у к у : Вуковић, Косовић, Дујљанин, Станић, Дундић, Лукић, Савановић,
Поповић, Књитор, Миндра, Планинчић, Космајац, Ђурковић, Дупљанић.
Ђ у р ђ е в д а н : Коњокрад, Јанковић, Мирковић, Перовић, Глуовић, Косорић, Терзић,
Мајстор, Новаковић, Бијељанин, Тривковић, Живановић, Јовић, Паонић, Минчо Малић,
Планојевић, Лакниз, Кусмук, Самарџић, Церовић, Делић, Симовић, Мијовић, Чаренић,
Мирић, Шалић, Поповић, Васовић, Шолаја, Евђеновић, Шука, Добриловић, Павловић,
Мићур, Обреновић, Газија, Петрушић, Даниловић, Деспотовић, Пејиновић, Митровић,
Станишић, Лашовић, Косановић.
с в . Н и к о л у : Сочица, Лазовић, Радовић, Лојовић, Звоцић, Шука, Тировић,
Планојевић, Бартула, Сарић, Пушоња, Бабић, Јовановић, Чикић, Лакић, Курет,
Аћимовић, Ера, Грбић, Говедарица, Рубешке, Сивчић.
А р а н ђ е л о в д а н : Мајстор, Орашанин, Аћимовић, Тотоља, Јовановић, Стојановић,
Шаровић, Вуковић, Печеница, Ера, Кезуновић, Гојковић, Ћобо, Побрица, Маловић,
Делић, Кавазовић.
с в . А ћ и м а и А н у : Јешић, Боровина, Мијатовић, Мушовић.
с в . Ј о в а н а : Кушић, Обрадовић, Буква, Самарџић, Секуловић, Киковић, Тоновић,
Вукосавић, Радовановић, Пандуровић, Станишић.
М а л у Г о с п о ј и н у : Нарудиноша.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Пурковић, Ирбеља, Коностревац, Накрому, Иршум.
П е т р о в д а н : Лалић, Зорановић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Гордић.
с в . И г њ а т и ј а : Шибалија, Витомир.
с в . Т о м у : Шошић, Матић.
М и х о љ д а н : Цвијетић, Зеленовић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Радовић.
С р ђ е в д а н : Племић.
Парох: Јевто Косорић, капелан: Стефан Косорић.
Рогатица.
Парохија, варош са 26 села. Црква се зида. Има кућа 150 а душа 1427. Родило се 1883.
год. муш. 12, жен. 11. Умрло муш. 12, жен.12. Вјенчани 11.
Попис свечара није послан. – Парох: Ђоко Косорић.
Бјелогорци.
Парохија са 33 села. Парохијлне цркве нема. Има кућа 160, а душа 1436. Родило се
1883. муш. 15, жен. 13. Умрло муш. 14, жен. 20. Вјенчано 9.
Попис свечара није послан. – Парох: Мићо Косорић.
88
Горажда.
Парохија са 23 села, цркве нема. Има кућа 68, душа 618. Родило се 1883. год. муш. 6,
жен. 10. Умрло муш. 5, жен. 9. Вјенчано 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Андрић, Јевтовић, Ракановић, Станишић, Кокошар.
с в . С а в у : Мрдаковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Дроцо, Бабић.
Ђ у р ђ е в д а н : Којићи, Дроцо, Чаћић, Тановић, Бјеланин, Дуђун. Нешковићи,
Лучићи, Росићи, Паревука, Стојановић, Лубинић, Топаловић.
П е т р о в д а н : Кремановићи.
с в . А ћ и м а и А н у : Вукадин, Мрдаковић.
с в . Л у к у : Васовић, Спахић.
А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Фуртуле, Јањић, Мрковић, Марић, Шљиво.
с в . С т е ф а н а к р а љ а Д е ч а н с к о г : Соколовић.
с в . Н и к о л у : Лазовић, Обрадовић, Јовановић, Драшковић, Перишић, Дутулић,
Ораховчић, Тладанац, Миладиновић, Хандан, Бабић, Прковић.
с в . И г њ а т и ј у : Мајдови.
с в . С т е ф а н а : Хелета.
Парох: Арсеније Поповић.
IV.
Протопрезвитерат вишеградски.
Прото: Јевто Ђ у р о в и ћ , каваљер.
Добруњ.
Парохија; црква добруњска, стари манастир, задужбина Петра жупана, храм Успенија
св. Богородице, запаљена 1875, а сад се оправља. Има кућа 286. душа 1978. Родило се
муш. 58. Умрло муш. 14, жен. 29. Вјенчано 30. Има села 23.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Зековић, Кулић, Шимшић, Тановић, Цвијовић, Кнежевић, Томић,
Јојовић, Грујовић, Јовичић, Јевтић, Станојчић, Гацић, Алавук, Ерчић, Тотић, Јакшић,
Божовић, Јањић, Кенић, Видовић, Оровић, Милановић, Оро, Стајкић, Малишић,
Сташовић, Зарић, Новоселовић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јера, Крунић, Поповић, Видаковић, Ненадић.
Ђ у ђ р ђ е д а н : Лазаревић, Николић, Станојевић, Цвијовић, Тубић, Ђурдић,
Јелисијевић, Ковачевић, Секулић, Богданић, Ракић, Арсић, Микавица, Анђић, Лучић.
И в а н д а н : Нешковић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђуровић, Кондић.
С р ђ е в д а н : Новосел.
с в . Л у к у : Сикирић.
с в . В р а ч е : Раковић.
с в . А р х а н ђ . М и х а и л а : Каркалић, Русо, Цвркота, Бакић, Кундић.
с в . А н д р и ј у : Томић.
с в . Н и к о л у : Масал, Јефтић, Тасић, Марић, Слатинчић, Богданић, Шијаковић,
Благојевић, Језерац, Миливојевић, Лазаревић, Тодоровић, Жилић, Ђукановић, Чивовић,
Кубуровић.
с в . И г њ а т и ј а : Јевђовић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Филиповић, Којадиновић, Шијаковић, Алексић, Шимшић,
Матић.
89
Парох: Јефто Ђуровић, каваљер гвоздене круне III. реда, а обдарен
од митрополита Савве напрсним крстом.
Помоћник: Алекса Ђуровић.
Вишеград.
Парохија, са 21 село, црква храм Рождества пресв. Богородице. Има кућа 163. душа
1077. Родило се 1883. муш. 23, жен. 22. Умрло муш. 14, жен. 10. Вјенчано 16.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Миловановић, Лажевић, Станимировић, Шушњар, Михаиловић, Илић,
Глишић, Филиповац, Максимовић, Гудовић, Радовановић, Новаковић, Зечевић, Ристић,
Тановић, Шимшић, Шушњаревић.
с в . С а в у : Васиљевић.
с в . Т р и ф у н а : Шевртовић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Поповић, Гавриловић.
Ђ у р ђ е в д а н : Шкоровић, Петровић, Мањковић, Гогић, Чаркић, Васиљевић,
Остојић, Васић, Неимаревић, Деспић, Милићевић, Јовановић, Томић, Павловић,
Марковић, Груичић, Симић, Васић, Стојановић, Јешић, Илић, Јоксимовић,
Маринковић, Мосић, Плочић, Каљевић.
с в . Ј е р е м и ј у : Петровић.
с в . П е т р а : Побрић.
с в . П а н т е л и ј у : Митрашиновић, Липовац, Ивановић, Ристић, Илић Глишић.
Л у ч н и д а н : Мољевић.
М и т р о в д а н : Калајџић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Марковић, Живановић.
А р х а н ђ . М и х а и л а : Сарајлија, Милисављевић.
с в . Н и к о л у : Стефановић, Селаковић, Пантић, Поповић, Пецикоза, Мићић,
Пицајлија, Кнежевић, Јанковић, Караџић, Николић, Сјеничак, Маринковић, Савић.
с в . И г њ а т и ј у : Аврамовић, Линдо, Јовановић.
с в . С т е в а н а Д е ч а н с к о г и У р о ш а : Кнежевић.
О б р е т . г л а в е с в . Ј о в а н а : Јоксимовић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Богдановић, Томић, Стјепановић, Ерић, Елетовић,
Којадиновић.
Парох: Никола Стефановић, обдарен златним крстом Франц Јосифа с круном.
Соколовићи-Вишеград.
Парохија, црке нема, пола Вишеграда и 34 села. Има кућа 212, душа 1366. Родило се
1883. муш. 36, жен. 27. Умрло муш. 23, жен. 17. Вјенчано 18.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Шушњевић.
с в . Ј о в а н а : Лажевић, Крковић, Миловановић, Радовановић, Пантић, Туба,
Глишић, Малишић, Јанковић, Радојевић, Крћа, Зечевић, Мутавџија, Станимировић,
Тешовић, Пејовић, Тубић, Пјевчевић, Раковић, Јеремић, Ивановић, Зарић, Савић,
Перишић, Брадоњић, Гардовић, Чокушић, Буквић, Митровић, Главоњић.
с в . С а в у : Филиповић, Станчић, Савић, Трифковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Гавриловић, Јањић, Трифковић, Ћирковић, Рађеновић,
Васиљевић, Ненадић.
Ђ у р ђ е в д а н : Павловић, Вучићевић, Јањић, Трифковић, Рацковић, Батинић,
Тановић, Мићовић, Дробњак, Радовић, Костић, Ивановић, Бугарин, Ћео, Станић, Козар.
90
с в . Ј е р е м и ј у : Видовић.
с в . П а н т е л и ј у : Преловић, Ђокић, Тодоровић.
М и х о љ д а н : Ристовић, Миљић.
с в . Л у к у : Јовановић, Чубрило, Марковић.
Ђ у р ђ и ц : Танасковић.
А р х и ђ . М и х а и л а : Андрић, Русо, Кремановић, Јакшић, Видаковић, Кириџић,
Кујунџић, Јагајић, Томић, Зеленовић, Дробњак, Вилотић.
с в . Н и к о л у : Тановић, Савић, Кнежевић, Рајак, Радовановић, Новаковић, Матовић,
Јагличић, Павловић, Плема, Виларет, Жилић, Маринковић, Ристовић, Миличић, Јањић,
Лазовић, Старовела, Видаковић, Станојевић, Ђурић, Митровић.
с в . И г њ а т и ј у : Чапара.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Миловановић, Богдановић, Илић, Лугоња, Хршумовић,
Бошковић, Јаворац, Новаковић, Газдић, Јаковљевић, Росић, Митровић, Ћировић,
Секулић, Ивановић.
Парох: Јосиф Поповић.
Мокроноге.
Парохија, цркве нема, има кућа 61, душа 372. Родило се 1883. муш. 7, жен. 11. Умрло
муш. 2, жен. 7. Вјенчано 1. Има села 4. Од ове парохије имају многа села у турској
области, која нису од Аустро-Угарске државе посједнута, а припадају митрополији
дабро-босанској.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Милановић, Цвјетковић, Јеремијевић, Гавриловић, Буквић, Секулић,
Станишић, Шалипур, Богдановић, Шушњевић, Долашевић, Никитовић, Бабић,
Церовић, Чворушић, Ваић.
Ђ у р ђ е в д а н : Новаковић, Тороман, Никитовић, Мршовић, Милинковић.
с в . Ђ у р ђ и ц : Симић.
с в . Н и к о л у : Марић, Савић, Брковић, Радојевић, Соковић.
с в . И г њ а т и ј у : Филипић.
Парох: Ђорђе Врањешевић.
Штрбци.
Парохија, парохијална црква храм св. прор. Илије. Има кућа 165, душа 110. Рођено
1883. муш. 32, жен. 28. Умрло муш. 11, жен. 18. Вјенчано 15.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ђаковић, Пијевац, Лучић, Гавриловић, Ћосовић, Пајавић, Јовановић,
Јатовић, Крунић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Поповић.
Ђ у р ђ е в д а н : Башић, Јелић, Станић, Топаловић, Николић, Ковачевић, Ретовић,
Бандовић, Башпавић, Аиџић, Драмљаковић, Газдић, Парталовић.
с в . П а н т е л и ј у : Ракић, Пантовић, Бошњаковић.
с в . А р х а н ђ . М и х а и л а : Драмњак, Тимотијевић, Костић, Мартић, Ђуповић,
Медовић, Крновић.
с в . Н и к о л у : Брковић, Бијелић, Станишић, Топаловић, Бајанић, Новаковић,
Вијачић, Миковић, Начић, Стакић, Ступић, Дакић, Видаковић, Шијаковић, Томић,
Гардић, Чолаковић, Мирковић, Пачић, Никачевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Кривошија, Марковић, Вајић, Чиковић, Ћирковић,
Лаловић.
91
Парох: Зарија Поповић.
Голешка.
Парохија са 28 села. Парохијална црква храм свете, Богоматере, саграђена 1869.
Родило се 1883. муч. 16, жен. 16. Урмло муш. 9, жен. 6. Вјенчало се 10, има кућа 134,
душа 1065. Списак свечара није послан.
Парох: Вукола Јевђевић.
Бањска.
Парохија са 16 села. Црква манастир Бања. Има кућа 170, душа 1193. Списак рођених,
умрлих, вјенчаних и списак свечара није послан.
Ове двије парохије налазе се у Турској граници, а припадају митрополији ДаброБосанској.
Парох: Мићо Андрић.
V.
Протопрезвитерат бањалучки.
Надзиратељ: Вид К о в а ч е в и ћ .
Бањалука.
Парохија град: парохијална црква храм сошествије св. Духа. Има кућа 441, душа 1721.
Родило се 1883. муш. 56, жен. 43. Умрло муш. 23, жен. 19. Вјенчано 14.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Бањчевић, Чавић, Радић, Бајић, Пекез, Јунаковић, Славић, Станковић,
Савановић, Јовановић, Секулић, Калаба, Тадић, Ковачевић, Јовић, Малинић, Кнежевић,
Деспотовић, Бајић, Милошевић, Дабовић, Наумовић, Кнежић, Маслеша, Миљковић,
Копривица, Милијевић, Мијатовић, Гашић, Зрнић, Јањошевић, Бузаџић, Докић, Кусат,
Гарић, Млађеновић, Станивуковић, Крајиновић, Црномарковић, Јанковић, Павловић,
Никић, Чегар, Сировина, Ђаковић, Петковић, Шукаловић, Рађевић, Тришић,
Гаврановић, Лазаревић, Ђекић, Вујић, Бабић, Вујаковић, Копрен, Босанчић, Касаловић,
Махалбашић, Вишекруна, Искица, Јовановић, Радојчић, Крњаић, Попадић, Савотић,
Граховац, Вукојевић, Рађевић, Радоје, Милошевић, Миладиновић, Доминовић,
Радојкић, Копривица, Кремановић, Веримић, Белензаде, Станивук, Ћосић, Врховац,
Дракулић, Ковачевић.
с в . Н и к о л у : Тривић, Тешић, Паучић, Сабљић, Радоњић, Милаковић,Шпирић,
Васиљевић, Николић, Малешевић, Бојанић, Станојкић, Копања, Милић, Сурутка,
Пиштељић, Баслаћ, Радуловић, Ћебеџија, Алексић,Шмањић, Каран, Ђаковић,
Михајловић, Рибар, Јанковић, Палачковић, Поповић, Тешановић, Шкорић, Зарић,
Мацановић, Драгојевић, Кољанчић, Гузијан, Грујић, Јоракулић, Васић, Миловановић,
Поповић, Сивац, Михајловић, Јагодић, Остојић, Кекић, Тешановић, Тошић, Вуковић,
Покрајчевић, Перић, Бабић, Бумбеза, Петровић, Митровић, Копања, Вођевић, Загорац,
Трифковић, Наумовић, Јандић, Новаковић, Беук, Рунић, Стрежић, Цвјетић, Јефтић,
Софијанац, Остојић, Ковачевић, Благојевић, Марковић, Петровић, Пејић, Ајдер,
Кондић, Борковић.
М а р к о в д а н : Пердув, Шипка, Ђурђевић, Десанчић, Јакшић.
Ђ у р ђ е в д а н : Стојнић, Чекић, Стефановић, Илекић, Милошевић, Бисерчић,
Ђуричић, Каралић, Ковачевић, Којић, Петровић, Јунгић, Николић, Богојевић, Јеринић,
Самарџић, Милаковић, Теодосић, Чалић, Ђурић, Којдић, Јанковић, Добраш, Милић,
Стричевић, Зита, Јовановић, Мајкић, Новаковић, Ратковић, Гајо, Ристић, Сандаљевић,
92
Бајић, Видовић, Кнежевић, Грујић, Давидовић, Томић, Марић, Станић, Антонић,
Столовић, Јекић, Бојковић, Живковић, Зељковић, Зорић, Поповић, Јолџић, Латиновић,
Вулетић, Дубајић, Ловреновић, Пајић, Латинчић, Добраш, Секулић, Неимаревић,
Јаковљевић, Миљевић, Кокијер, Кукољ, Стајић, Јаворовић, Радумиловић,
Вукашиновић, Марјановић, Ескић.
с в . И л и ј у : Савић, Кондић, Авдаловић, Ђекић, Милекић, Лукић, Петковић,
Врањешевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бубњевић, Карталица, Зубовић, Памучина, Жмирић,
Симић, Саватић, Иветић, Стефановић, Поповић, Ђукић, Тодоровић, Раковић, Бојић,
Грујичић, Кнежевић, Чекић.
А р а н ђ е л о в д а н : Јокић, Којић, Јањић, Мељанац, Радуловић, Савић, Ристић,
Тадић, Лазаревић, Новаковић, Ђукић, Кнежевић, Илић, Калајџић, Миленковић,
Неимаревић.
ч а с н е В е р и г е : Антонић, Чулић, Радојковић, Ступар, Симић, Сладојевић,
Стојнић, Вуковић, Ђукановић, Бабић, Јелушић, Марић.
с в . а п о с т . Т о м у : Милошевић, Поповић, Ђурковић, Бојановић, Чигојевић,
Савановић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђурић.
с в . Т р о ј и ц у : Петрушић.
с в . е в . Л у к у : Перлић, Билбија, Јовановић, Шалабајић, Скобла, Ерцег, Михајловић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Трњинић, Јеремић, Мишковић, Црнић, Јокић.
с в . И г њ а т и ј а : Кочић, Вучковић, Стојановић, Новић, Неимаревић.
Ћ и р и л о в д а н : Звонар.
с в . В а р т о л о м и ј а : Бабић, Кецман.
с в . К л и м е н т а : Вукић.
М и х о љ д а н : Драпић, Узуновић, Зубовић.
М и т р о в д а н : Боковић, Шобот, Челиковић, Старчевић, Васиљевић.
с в . С а в у : Стјепановић.
с в . В р а ч е : Петровић, Прерад, Анић.
с в . В а с и л и ј у : Михајловић, Малиновић, Кујунџић, Илић, Егленџа.
В а в е д е н и ј е : Димитријевић.
с в . А т а н а с и ј у : Стефановић.
Ђ у р ђ и ц : Бјељић, Лукић.
с в . В а р в а р у : Ђурђевић.
Т р и ј е р а р х а : Башић.
с в . С и м у н а б о г о п р и м ц а : Шушић, Мршиновић.
У с п е н и ј е с в . б о г о р о д и ц е : Јанковић.
с в . П е т р а : Вуковић.
с в . Т р и ф у н а : Каурац.
Парох: Вид Ковачевић.
Кола.
Парохија село, парохијачна црква, храм св. Вознесенија Христова. Има кућа 180, душа
1758. Родило се 1883. муш. 48 жен. 36. Умрло муш. 50, жен. 28. Вјенчано 15.
Свечари славе:
ч а с н е В е р и г е : Кнежевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Гајић, Мандић, Ковач, Вуклишевић, Јањић, Удовичић, Тулумовић,
Плавшић, Нинковић, Ћутковић, Метлар, Трубајић, Кречар, Бабић, Симић, Лукић,
Бојанић, Чекић, Тошић.
93
Н и к о љ д а н : Поповић, Јаћимовић, Тртић, Навалић, Копрена, Милаковић, Гатарић,
Дедић, Пашалић, Михајлица, Дабић, Подруговић, Симић, Копрановић, Радуловић,
Чергић.
М и т р о в д а н : Вукмир, Шулић, Драгишић.
с в . Ј о в а н а : Кресојевић, Џајић, Чавић, Вукојевић, Костантиновић, Шућур, Дедић,
Ирић, Моцоња, Марковић, Бабић, Ђурковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Куљић, Трубаић, Јаворац.
Т о м и н д а н : Јаћимовић, Божић.
с в . С и м е у н а : Ђукић.
Л у ч и н д а н : Удовичић.
М и х о љ д а н : Милашиновић.
Ћ и р и л о в д а н : Вукајловић, Томић, Звонар, Махалбашић, Радаковић.
Парох: Јован Михајловић, прото.
Бистрица.
Парохија са 14 села. Има кућа 278, душа 2473. Родило се 1883. муш. 52, жен. 46.
Умрло муш. 24, жен. 27. Вјенчано 26.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Зељковић, Стијаковић, Цвијетић, Добрињац, Шукаловић, Пиљагић,
Гаврановић, Катић, Махалбашић, Станковић, Тамамовић, Малешевић, Савић, Тадић,
Малинић, Големовић, Ковачевић, Бузаџија, Телић, Кременовић, Бојанић, Калабић,
Поповић, Бањац, Миловановић, Кришковић, Гајиловић, Антић, Маријанац, Пајић,
Јелић, Ђуран, Нинковић, Тркуља, Ченић, Петковић, Голубовић, Савановић, Прпа,
Голубовић.
Н и к о љ д а н : Јовић, Нинковић, Јањетовић, Савић, Брковић, Марковић, Ковачевић,
Станаревић, Ћулум, Клепић, Јањетовић, Анић, Јанковић, Телић, Поповић, Шарић,
Лолић, Јовањић, Глигорић, Гаковић, Мацановић, Драгојевић, Тица, Копања, Бокер,
Катић, Брковић, Васић.
Ђ у р ђ е в д а н : Милаковић, Митровић, Карановић, Нинковић, Тодориновић, Остојић,
Дољак, Драгишић, Ковачевић, Вукељић, Вучић, Павлић, Гембић, Станивуковић,
Стјепановић, Ловреновић, Топинић, Марић, Јованић, Будиша, Вучић, Јокић, Ђурђевић,
Ћутуковић, Галић, Калаба, Миљевић.
М и х о љ д а н : Мацановић, Шолић, Смиљанић, Курузовић, Лазаревић, Савановић,
Лукајић.
ч а с н е в е р и г е : Гламочанин, Милаковић.
М а р к о в д а н : Столић, Шипка.
с в . П а н т е л и ј у : Дардић, Милаковић, Гогић.
М и т р о в д а н : Перлић, Солдат.
с в . И г њ а т и ј а : Вучковић, Сикировић.
с в . Т о м у : Божићи.
с в . А р а н ђ е л а : Дојчиновићи, Игњатић.
с в . В а с и л и ј у : Граорац, Граовац, Михајловићи, Милаковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ратковић, Граналић, Ђурић, Косић, Цвијић, Берић,
Јањетовић, Петковић
с в . Ђ у р ђ и ц а : Раковић, Кнежевић
с в . Т р и ф у н а : Кришковић, Гајић.
с в . Л а з а р а : Ћубић.
Парох: Јован Новаковић.
94
Ребровац.
Парохија са 8 села; парохијална црква спаљена 1877. Има кућа 194, душа 1571. Родило
се 1883. муш. 43, жен. 21. Умрло муш. 10, жен. 12...
Свечари славе:
ч а с н е в е р и г е : Перић, Вуксан, Томић.
с в . Н и к о л у : Баслаћ, Бркић, Срдић, Пејић, Микеревић, Самарџија, Јовановић,
Ћирковић, Ћулум, Рекавић, Ајдеровић, Аћимовић, Давидовић, Миљковић, Крчмар,
Вулетиловић, Пилић, Милановић, Тешановић, Савановић, Ћурлић, Станојевић,
Марјановић, Миловук, Мазлумовић, Остојић, Симић, Личина.
с в . Ј о в а н а : Јовановић, Пурњагић, Чолић, Гајић, Главушка, Јаковљевић,
Пуцаревић, Барушић, Радојевић, Скопљак, Голубовћ, Шаро, Серезлија, Мишић,
Ботоњић, Брђанка, Вукојевић, Ловреновић, Даничић, Вујиловић, Коџић, Станојчић,
Вишекруна, Адамовић, Пајић, Сејнановић, Вујичић, Јолџић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ловрен, Крчамр, Милић, Поповић, Шпуро, Ђорди, Вујасиновић,
Грујић, Бојиновић, Видић, Лујциновић, Петровић, Шурла, Кајкут, Сумоња, Прдић,
Микић, Божић, Миличић, Вуковић, Драгојевић, Дујић, Цвијић, Деспотовић, Јовановић,
Чандарић, Врањешевић, Максимовић, Вошкар, Петровић, Ђукановић, Костић,
Радосавац, Џомбић, Томић, Стојадиновић, Чомић, Гарић.
с в . В а с и л и ј у : Стојановић, Дунђер.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Ђекић, Вулешевић, Буквар, Зубовић, Игњатић, Егић,
Бајић, Пина, Бановић, Чолић, Бркић, Слијепчевић.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т а : Босанчић.
М и х о љ д а н : Милашиновић, Домузин, Чолековић, Лукајић.
с в . Л у к у : Крстановић.
с в . И г њ а т и ј у : Кнежевић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Голубовић, Шурлан, Црнић.
А р а н ђ е л о в д а н : Кукрика, Бијак, Кавић, Црногорац.
с в . п р о р о к а И л и ј у : Блаженовић, Ђекић, Чајкан, Милетић, Врањеш.
с в . Т р и ф у н а : Милојевић.
с в . М и н у , В и к т о р а и В и к е н т и ј а : Михајловић, Карапан, Кучуковић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вујасиновић.
Парох: Милан Марјановић.
Поповац.
Парохија са 12 села; парохијална црква у Јаворанима, храм св.Николе. Има кућа 138,
душа 1261. Родило се 1883. муш. 32, жен. 20. Умрло муш. 16, жен. 10. Вјенчано 2.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Срдић, Чурулија, Максимовић, Крпија, Копања, Гламочанин, Малић,
Вуковић, Ђуринић, Леканић, Велимировић, Топлић, Лукић, Столић, Чушић,
Милаковић.
с в . Ј о в а н а : Божић, Лолић, Костић, Милановић, Балта, Сејменовић, Цвишић,
Шкрбо, Гајић, Мишић, Сивкић, Бујић, Савић, Чушић, Шкорић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Ђурић, Марић, Црнић, Шувак, Радмановић.
с в . Ђ о р ђ а : Озрен, Шугић, Гуска, Давидовић, Керезовић, Врховац, Чолић, Гатић,
Тубић, Јолџић, Ескић, Башић, Ивановић, Карануглић, Вељагић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Ђекић, Алексић, Гашић, Крушљанин, Стокан, Шпирић,
Шикман, Станић, Луцман, Кудић, Милаковић, Чаврија.
с в . Ч а с н е в е р и г е : Рнић, Ороз, Шелвер, Мићић, Радоњић.
95
с в . С и м е у н а б о г о п р и м ц а : Брђанин, Михајловић, Петрић, Ороз.
с в . И л и ј у : Мајсоторовић, Блаженовић, Шабаз, Чајић.
с в . М а р к а : Ковачевић, Вуковић, Каруповић.
с в . М и н у , В и к т о р и ј а и В и ћ е н т и ј а : Лујић, Пезеровић, Бибић, Пуцар,
Комјеновић, Ђурашиновић.
с в . М а р т и н д а н ( к р а љ Д е ч а н с к и ) : Крешић, Кутић, Врљановић,
Васкрић, Ђурашиновић.
с в . П е т р а : Милаковић:
Парох: Димитрије Ескић.
Јаворани.
Парохија са 10 села, црква горња. Има кућа 202. душа 1723. Родило се 1883. муш. 24,
жен. 24. Умрло муш. 20, жен. 14. Вјенчано 8.
Свечари славе:
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Делић, Шикман, Милојевић, Шопало Поповић, Зубовић,
Јошић, Главић, Ерак, Бранковић, Звијерац, Гајић, Крлов, Вуковић, Зубовић.
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Ковачић, Гатић, Петровић, Каурин, Тубић, Јолџић, Весић,
Вученовић, Зечевић, Гуска, Тодоровић, Чекић, Станковић, Вујасин, Будиша, Озрен,
Кокан, Вујанчевић, Вујичић, Станићи, Мачковић, Катанић, Берић, Којадиновић, Делић.
с в . Л а з а р е в у с у б о т у : Лакић, Црнић, Станић.
с в . Н и к о л у : Прелић, Илеканић, Вуковић, Товиловић, Обрадовић, Ајдер, Ћулум
Голић, Гверо, Ђурић, Тешановић, Вукашиновић, Ћосић, Срдић
с в . И л и ј у : Брађнин, Награјисаловић, Кркајлић, Мијољчић, Обрадовић, Савић,
Вученовић, Врањеш, Василић, Берић, Вардалић, Казилар, Ковачевић, Жутић, Кулија,
Ђукић, Микић.
с в . Ј о в а н а : Цвишић, Јошић, Гугун, Кукрић, Антошевић, Ђукановић, Саватић,
Делија, Костић, Балта, Гајић, Шашић, Вишекруна, Станаревић, Микић, Крамислић,
Шкрбић, Звијерац, Вошкар, Милојчић, Зељковић, Тркуља, Зијеваловић, Јањић, Брнић.
с в . М и т р о в д а н : Маглов.
с в . В р а ч е : Јовелић.
А р а н ђ е л о в д а н : Квргић, Шућуровић, Максић.
П е т р о в д а н : Рауш.
с в . Ч а с н е в е р и г е : Сердар, Партало, Антонић, Радоњић.
с в . М и н у и В и ћ е н т и ј а : Брус.
с в . Т р и ф у н а : Поповић.
с в . С и м е у н а б о г о п р и м ц а : Михајловић, Панић.
М а р к о в д а н : Јериловићи.
Парох: Павле Млађеновић.
Бошковићи.
Парохија са 5 села; дрвена ћелија служи за цркву. Има кућа 163, душа 1093. Родило се
1883. муш. 19, жен. 21. Умрло муш. 24, жен.12. Вјенчано 13.
Свечари славе:
Ђурђев
д а н : Глигорићи, Ћеић, Креић, Лазаревић, Жунић, Ликановић,
Радинковић, Бунић, Костовара, Чекић, Готовац, Шаулић, Кнежевић, Јуришић,
Предраговић, Врховац, Ковржић, Шетић, Ђуђук, Мајсторовић, Павковић, Станковић,
Боровница, Поповић, Кнежевић, Станивуковић, Глигић, Мендуна, Четојевић,
96
Милојевић, Јованић, Чупић, Рујевић, Радетић, Бањац, Бунић, Бајић, Субашић,
Милуновић, Анетић, Крешић, Чуњевић.
с в . Н и к о л у : Рогић, Галић, Црнадак, Цвијић, Рунић, Добринковић, Милошевић,
Гатарић, Чубрило, Бошњак, Малиновић, Милић, Радонић, Шарић, Чимбур, Глишић,
Илинчић.
с в . П а н т е л и ј у : Пејић.
с в . Т о м у : Кресојевић, Божић, Дулић.
С р ђ е в д а н : Стегић.
М и т р о в д а н : Римић.
П е т р о в д а н : Божић, Ракић, Пејчиновић.
с в . Ј о в а н а : Бајић, Вранчић, Петковић, Јашић, Вранчић, Рудић, Давидовић,
Тамамовић, Сопић, Тркула, Врабац, Предраговић, Ђугум, Бундало, Врховац, Видовић,
Добринковић, Вранчић, Попадић, Кнежевић, Вукојевић, Грабовац, Боснић, Ћосић,
Поповић, Кукољ.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Мандић, Стојнић, Колиба, Трњинић, Кркић, Егић, Савић,
Раковић, Милкић, Савић, Малешевић, Бркић, Јеремић.
с в . И г њ а т и ј а : Тодоровић, Регулић, Миљевић, Глишић.
с в . В а с и л и ј а : Црногаћа.
Ч а с н е в е р и г е : Благојевић, Куђоман, Брдановић.
М а т и ј е в д а н : Граовац.
М р а т и н д а н ( к р а љ Д е ч а н с к и ) : Давидовић, Мракић.
М а р к о в д а н : Вукосав, Десанчић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Рашић, Кључанин, Личинић.
Л у ч и н д а н : Вилинић.
с в . В а р т о л о м и ј а : Кецман.
А р а н ђ е л о в д а н : Тадић.
с в . С и м е у н а б о г о п р и м ц а : Бараковић.
Парох: Цвијо Поповић.
Блашко.
Парохија са 3 села, парохијална црква дрвена, храм рожд.пресв. Богородице. Има кућа
168. душа 1323. Родило се 1883. муш. 28, жен. 31. Умрло муш. 8, жен. 10. Вјенчано 15.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Варница, Перванац, Панџа, Сакић, Тешановић, Јакимировић,
Мијатовићи, Ивановић, Давидовић, Радиновић, Станивуковић, Микановић, Јањић,
Ђурић, Петреш, Вујмановићи, Пезер, Маринковић, Душанић, Самац, Блажић, Томовић,
Врховац, Тамамовић, Поповић.
Ђ у р ђ е в д а н : Суботић, Поповић, Миладиновић, Јеринић, Млађен, Ковачевић,
Ђурић, Будиша, Станивуковић, Ћетојевић, Станковић, Глигић, Плавшић, Јевтић,
Мајсторовић, Тубоњић, Костић, Јованић, Станковић, Јанковић, Ђукић, Кесић, Панџа,
Божић, Богојевић, Бабић.
с в . И л и ј у : Савић.
с в . Н и к о л у : Цвијићи, Мушић, Савичић, Томаш, Гузијан, Ћеркета, Копања, Регула,
Малић, Амиџић.
с в . А р а н ђ е л а : Милинковић, Јокић, Ћетовић.
Л у ч и н д а н : Љубојевић, Кожић, Филипић, Станковић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Анђелић, Лазић, Станојевић, Ратковац, Бабић, Јаћимовић,
Јошић, Божић, Тешић.
М и т р о в д а н : Малешевић, Јованчевић, Грујић.
97
с в . П а н т е л и ј у : Станић.
И г њ а т и ј е в д а н : Ђукић, Милинчић, Вуковић, Ђурановић.
М а р к о в д а н : Јанић, Вукосав.
с в . В а с и л и ј у : Црногаћа.
с в . В а р т о л о м и ј у : Јошић.
Парох: Теофан Варница.
Јошавка.
Парохија са 11 села, цркве нема. Има кућа 208, душа 1778. Родило се 1883. муш. 56,
жен. 41. Умрло муш. 18, жен. 17. Вјенчано 10.
Свечари славе:
с в . п р о р . И л и ј у : Станковић, Савић, Орашанин, Грлица.
В и д о в д а н : Шикања.
М а р к о в д а н : Новаковић, Глигорић, Тешић, Антонић, Спасојевић, Радић, Гаврић,
Јовичић, Рашић, Бабић, Симић, Дујаковић, Вујић, Рајић, Батинар, Војиновић.
Ђ у р ђ е в д а н : Бајић, Станић, Борјанић, Касало, Густоварац, Тришић, Иванковић,
Млађеновић, Берић, Јуришић, Тривић, Бакрен, Ремић, Радоњић, Гусак, Ковачевић,
Ћетојевић, Лазић, Тодоровић, Ђерман, Јунгић, Михајловић, Деба, Главашевић,
Пејаковић, Томкић, Ковачић.
с в . Н и к о л у : Ђекић, Чупић, Јовановић, Цвијетић, Стојчевић, Сарић, Петковић,
Гомберовић, Пантелић, Радиковић, Модић, Савичић, Пејаковић, Сарић, Попић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Мандић, Раилић, Вељић, Ђорић, Павичић, Теодоровић,
Бабић, Бајић, Поповић.
И г њ а т и ј е в д а н : Гркиња, Данојевић, Зарић, Благојевић, Ђукић, Кнежевић,
Тодоровић, Цвијановић, Тешић.
А р а н ђ е л о в д а н : Докић, Бабић.
с в . В а с и л и ј а : Ђурађ, Вучковић, Цвијетић, Рисонић, Матијашевић, Сивчевић,
Бојић, Пешић, Ђурић, Цргић, Вукелић, Падосавац, Ћосић, Стојановић, Бардак.
с в . Ј о в а н а : Дмишић, Дабић, Тривић, Врховац, Криминалац, Маглов, Лугоња,
Батинар.
Л а з а р е в у с у б о т у : Ковачевић, Кекез, Црнић, Ђурић.
Ч а с н е в е р и г е : Видовидовић.
с в . В р а ч е : Јевђевић.
П е т р о в д а н : Божић, Радиковић.
с в . Т р и ф у н а : Малићевић.
Парох: Петар Иванковић.
Лакташи.
Парохија са 4 села, цркве нема, има кућа 135, душа 1038. Родило се 1883, муш. 26, жен.
33. Умрло муш. 28, жен. 26. Вјенчано 18.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Новковић, Радовановић, Чекић, Радетић, Топић, Миликић, Кос,
Грубар, Давидовић, Кесић, Џајић, Тешић, Маринковић, Димитровић, Гашић, Мандић,
Малешевић, Мијаљичић, Гвозденовић, Бијељић, Игњатовић, Грбић, Ђурић, Маличић,
Граовац, Чолак, Радојковић, Цревар, Лекић, Коњевић, Пејић, Гајић, Зеленика, Јанковић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Бубњевић, Абењак, Ратковић, Берић.
с в . Н и к о л у : Суруџић, Ратковић, Шкорић, Спасенић, Војаковић, Чубрло, Грујић,
Шорда, Шормаз, Прња, Полић, Катић, Лужија, Мијаљичић, Тришић, Томић, Малинић.
98
Ч а с н е в е р и г е : Ступар, Божић, Јањуш, Марић.
с в . Ј о в а н а : Тришић, Петковић, Пузигаћа, Попадић, Прпа, Сопић, Кусет,
Раденковић, Вученовић, Ђурић, Тркуља, Савановић, Татић, Црнић, Тадић, Зељковић,
Ченић, Бабић, Тодоровић, Рађевић.
Ћ и р и л о в д а н : Симић.
с в . В а с и л и ј у : Јовичић, Ињац, Павловић, Кривокућа, Косић, Боројевић.
М и т р о в д а н : Вукмир, Шобот.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Жабић, Рађевић.
А р а н ђ е л о в д а н : Лапац, Момић, Малић.
с в . В а р т о л о м и ј а : Кесић.
с в . В р а ч е : Скендерија.
с в . Т р и ф у н а : Кос.
П е т р о в д а н : Балабан, Марковић.
М а р к о в д а н : Тровор, Шипка, Видаковић.
Л у ч и н д а н : Делић, Опачић.
М и х о љ д а н : Нинић.
Парох: Илија Бубњевић.
Маховљани.
Парохија са 4 села; парохијалне цркве нема. Има кућа 166, душа 1028. Родило се 1883.
муш. 16, жен. 17. Умрло муш. 15, жен. 13. Вјенчано 13.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Брадашевић, Татић, Пећанац, Миловановић, Ивић, Спасановић, Безер,
Стојаковић, Кукољ, Добрић, Бајић, Лукаш, Мачета, Човичковић, Јеинић, Топић,
Драгосављевић, Тркуља, Ћорић, Новаковић, Звијерац, Гвоздерац.
Ђ у р ђ е в д а н : Новковић, Пејић, Баслаћ, Баровница, Радовановић, Бисерчић, Бајић,
Латинчић, Милојевић, Пиштељић, Вуруна, Ловрић, Митровић, Аловировић, Маслар,
Ковачевић, Кнежевић, Зеленика.
с в . Н и к о л у : Тодић, Лазић, Сирар, Симузовић, Ђудуровић, Мандић, Дуновић,
Пеулић, Пиштељић, Бркић, Скакић, Кривокућа, Митровић, Саић, Бобић, Видаковић,
Маричић, Вујнић, Ајдер.
М и х о љ д а н : Кљакић.
Т о м и н д а н : Љубичић, Гајетић, Бајић, Чичић,Поповић.
М и т р о в д а н : Марковић, Цаклић.
Л у ч и н д а н : Шево, Опачић, Максић.
с в . а р х и ђ . С т е в а н а : Трњинић, Калаба, Шкорић, Ђурић, Малић, Милошевић,
Рашува, Јеремић, Милошевић, Ђаковић.
с в . Т р и ф у н а : Кошнић.
А р а н ђ е л о в д а н : Тица, Девић, Ристић, Јокић, Цвикић.
с в . В а с и л и ј у : Станивуковић, Боројевић.
М а р к о в д а н : Травар, Шипка, Пераћ.
Ћ и р и л о в д а н : Симић.
М р а т и н д а н ( к р а љ Д е ч а н с к и ) : Мирјанић, Попара.
Ч а с н е в е р и г е : Тодоровић, Милановић.
с в . П а н т е л и ј у : Пантелић.
И л и ј и н д а н : Миликић.
Привремено послужује парох: Илија Бубњевић.
99
Рекавице.
Парохија са 2 села, цркве нема; има кућа 187, душа 2011. Родило се 1883. муш. 15,
жен. 17. Умрло муш. 9, жен. 5. Вјенчанов 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Вукојевић, Босанчић, Петковић, Маличић, Грбић, Петровић, Каурин,
Травар, Милетић, Касап, Танасић, Вучен, Махалбашић, Мацоња, Чекић, Мијатовић,
Рађевић, Лукендић.
с в . Н и к о л у :Копрен, Малић, Којадин, Аћимвовић, Јагодић, Кајтаз, Грујић, Шорда,
Максимовић, Чикић, Ристић, Вуковић, Благојевић, Амиџић, Подражички, Крупљанин,
Станојчић, Чубриловић, Рокаш, Тарлачевић, Лакић.
с в . Ћ и р и л а : Рачић, Гавриловић, Радаковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зељковић, Грбић, Малешевић, Вујић, Рачић, Благојевић, Мемишић,
Татић, Дамјановић, Вукојевић, Мијић, Дуцан, Врањешевић, Чавчић, Стрика,
Ковачевић, Пејић, Тешић.
П е т р о в д а н : Балабан.
Ч а с н е в е р и г е : Мишићи, Машићи, Малић, Кнежевић, Антонић, Сердар, Ороз,
Каљача.
с в . В а с и л и ј а : Макивићи, Игњац.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Шушић.
М а р к о в д а н : Јанковић, Савић, Просен, Товиловић, Илић.
св.Архиђакона
С т е ф а н а : Штркић, Бојанић, Михајловић, Јекић,
Тешановић, Шамара, Каурин, Видовић, Пеуља.
с в . Л у к у : Кнежевић.
М и т р о в д а н : Јаћимовић.
с в . И г њ а т и ј а : Бабић.
с в . М и н у , В и к т о р а и В и к е н т и ј а : Маринковић.
с в . А л и м п и ј у : Стачевићи.
Привремено опслужује свјештеник Стојан Поповић.
Лусићи.
Парохија, са 4 села, цркве нема; има кућа 85, душа 1204. Родило се 1883, муш. 25, жен.
27. Умрло муш. 12, жен. 11. Вјенчано 10.
Свечари славе:
Ђ у ђ р е в д а н : Лазичићи, Живковић, Антонић, Кочић, Ђукићи, Дулићи, Громилић,
Делићи, Врањеш, Илић.
с в . А р а н ђ е л а : Вулин.
М и т р о в д а н : Шобот, Делић, Радановић
с в . Н и к о л у : Митровић, Којадиновић, Гатарић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Азарић.
с в . В а с и л и ј а : Макивићи, Боројевић, Миладиновић, Кривокућа.
Ч а с н е в е р и г е : Ковач, Ђурђевић, Савановић, Сладојевићи.
с в . Ј о в а н а : Антонић, Богеза, Чепркало, Саламић, Пајић.
с в . С и м е у н а б о г о п р и м ц а : Богеза.
М а р к о в д а н : Ликићи.
с в . И г њ а т и ј а : Кочићи.
с в . а п . Т о м у : Божићи, Миличевићи.
Парох: Ђурађ Лазичић.
100
Градина.
Парохија, са 2 села, парохијална црква, храм пренос, моћи, св. О. Николе. Има кућа
132, душа 1009. Родило се 1883. муш. 25, жен. 23. Умрло муш. 18, жен. 13.
Свечари славе:
Ђ у ђ р е в д а н : Чавић, Ђуричић, Мејаковић, Панџа, Курија, Ратковићи, Стакић,
Латинчић, Колајевић, Стрика, Буцић, Даница, Симић, Глигић, Прокоповић.
с в . Н и к о л у : Рогић, Боројша, Остојић, Тошић, Петраш, Пачариз, Нишић, Вулић,
Благојевић, Милиташев, Ковачевић, Тодић, Дворанин, Жеравица.
с в . Ј о в а н а : Кузмановић, Грујић, Предојевић, Толимир, Стакић, Бјелановић,
Милић, Врабац, Гајић, Ритан, Симић, Ристић, Бухач, Смиљанић, Ђаковић, Поповић,
Никић, Вукадиновић.
Б о г о ј а в љ е њ е : Поздан, Вучић, Михаиловић, Делић, Божин, Завишић
с в . П а н т е л и ј у : Трамошљика, Малетић.
с в . А р х а н ђ е л а : Колунџије.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Лукићи.
с в . П е т р а : Мамузе.
с в . Т р и ф у н а : Бошњак, Грачуљ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Богојевић.
Парох: Јанко Бабић.
Борци.
Парохија, са 5 села, цркве нема; има кућа 158, душа 1547. Изводе рођених вјенчаних и
умрлих као ни свечаре није поднио.
Парох: неписмен Симо Јовановић.
Шљивно.
Парохија, са 3 села, парохијална црква дрвена храм св. Благовјештенија. Има кућа 116,
душа 1508. Родило се 1883, муш. 11, жен. 9. Умрло муш. 10. жен. 5. Вјенчано 6.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Милетић Моцоња, Ђаковић, Рађевић, Гвозденовић, Стојичић, Њежић,
Максић, Поповић, Марчета, Милошевић, Вукадиновић, Босанчић, Велимировић,
Масларић, Милаковић, Савић, Васиљевић, Цвијетић, Ајдер, Дивљак, Махалбашић,
Вуколић.
Ђ у р ђ е в д а н : Клинцов, Станивуковић, Лекић, Васиљевић, Живковић, Врањеши,
Шипка, Митровић, Бојанић, Павловић.
с в . Н и к о л у : Чергић, Требовац, Дивљак, Милекић, Гузијан, Ћулум, Јанковић,
Војводић, Загорац, Игњатовић, Шиндрић.
с в . Т о м у : Зец.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Раковић, Трњинић, Врањеш.
М и т р о в д а н : Вукмири.
с в . п р о р . И л и ј у : Петковићи.
с в . Л у к у : Мирнић.
Ч а с н е в е р и г е : Андрићи.
Парох: Остоја Милетић.
101
Гомионица.
Парохија, са 10 села, црква манастирска, храм, св. Воведенија. Има кућа 561, душа
4752. Родило се 1883. муш. 54, жен. 37. Умрло муш. 19, жен. 31. Вјенчано 32.
Свечари славе:
с в . А р х а н ђ е л а : Шиндрак, Галић, Мемић, Ковачевић.
Ч а с н е в е р и г е : Ђурђевић, Шевер.
с в . Т р и ф у н а : Гајић, Бајић, Вукотић, Челекић, Малетић.
с в . а п . Т о м у : Лојић, Бојанић, Берендика, Бабић, Тривунџа, Ковачевић, Крагуљ,
Чигоја, Арсенић, Ђурђевић, Јаранин, Мрдић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вујановић, Петковић, Савић, Жабић, Кекић, Пејаковић.
с в . В р а ч е : Скендерија.
С р ђ е в д а н : Тривунџа, Савановић, Адамовић, Паликућа.
с в . П а н т е л и ј у : Бабић, Крагуљ, Панић, Пантелић, Вујиновић, Јојић, Самарџија,
Слијепчевић, Дардић, Сенић, Девић, Гогићи, Марјановић.
с в . А л и м п и ј а : Мачкић.
М а р к о в д а н : Шипка, Гвозденовић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Јекић.
с в . И г њ а т и ј у : Илић, Кочић.
Ђ у ђ р е в д а н : Марић, Дамјановић, Голићи, Ћутковић, Видовић, Мијић, Чергић,
Кос, Чојић, Косаћ, Галић, Милаковић, Милојевић, Вукељић, Вујиновић, Врањеш,
Додик, Ћутић, Зељковић, Благојевић, Савић, Кнежевић, Ђукелић, Максимовић,
Кераица, Грубиша, Ковач. Милаковић, Зекић, Ивановић, Бисерчић, Радишић, Станић,
Дроњић, Каурин, Чавић, Тодосић, Гламочак, Антонић, Дринић, Лубурић, Рађан,
Вученовић, Јањић, Вурунић, Рис, Топић, Клинцов, Аљатић, Грујичић, Ковачевић,
Станивуковић, Ђаковић, Јовановић, Голубовић, Коњик, Дошеновић, Илић, Дојчиновић,
Јајчанин, Бојанић, Кавгић, Слијепчевић, Милић, Малетић, Ђурђевић.
с в . Ј о в а н а : Веришић, Арсенић, Чупић, Гојковић, Грмушић, Удовичић, Матић,
Јанковић, Тркуља, Пантошевић, Шкрбић, Китлић, Кудра, Пантош, Ћорић, Дивљак,
Ружевић, Кикић, Добреш, Вукајловић, Ритан, Рађевић, Секулић, Косић, Мартић,
Мачета, Гламочанин, Поповић, Агић, Касаловић, Марковић, Радић, Мајсторовић,
Митровић, Ђукић, Драгојлић, Милосављевић, Бањац, Марјановић, Батар, Јелисавац,
Вујиновић, Јовановић, Савановић, Савић, Јовић, Лукић, Цвијетић, Станивуковић,
Вукић, Козомара, Антић, Мандић, Тудуровић, Слијепчевић, Нинић, Босанчић, Росић,
Миловац.
с в . Н и к о л у : Маглић, Петковић, Чергић, Јовић, Савић, Мушић, Цујић, Кајтез,
Драгојевић, Палачковић, Чавић, Штековић, Бобар, Мијић, Биволица, Новаковић, Савић,
Гајић, Копања, Радановић, Штрбац, Лужаја, Стојаковић, Давидовић, Зарић, Савановић,
Шурлан, Маричаић, Вујановић, Кондић, Поповић, Шавија, Самарџија, Коњик,
Бориновић, Слијепчевић, Ђурђевић. Рка, Даниловић, Чича, Џанан, Гаврановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Доброш, Раковић, Бобар, Марковић, Грачанин,
Љубојевић, Богојевић, Грујичић, Гргић, Драгишић, Бодирожа, Верић.
с в . В а с и л и ј а : Јовичић, Маташевић, Митровић, Цвијановић.
М и т р о в д а н : Гаврановић.
Проигуман: Партеније Давидовић, спомоћници: Исаија Костић и
Герасим Кочић, јеромонаси.
Крмине.
Парохија, црква дрвена, храм св. Николе; има кућа 82, душа 781. Родило се 1883. муш.
15, жен. 17. Умрло муш. 9, жен. 5. Вјенчано 2.
102
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Станетић, Миловановић, Божић, Гускић, Петковић, Гашић.
с в . Н и к о л у : Благојевић, Кутић, Маличић, Ковачевић, Василић, Крупљанин,
Игњатић.
с в . Ј о в а н а : Станетић, Велимир, Рађевић, Добрачанин, Миждаловић, Чалић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гашић, Поповић, Којић, Видовић, Алексић, Вуковић,
Тирогић, Милановић, Блашковић, Божић, Попадић, Бајић, Бранковић, Кнежевић.
М а р к о в д а н : Ботић.
с в . М и н у , В и к т о р а и В и к е н т и ј а : Брус.
М и т р о в д а н : Вукмир, Босанчић.
П е т р о в д а н : Николићи.
с в . И л и ј у : Ружић, Василић.
П р о к о п и ј е в д а н : Ружић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Лукојић.
Парох: Стојан Поповић.
Пискавица.
Парохија; има кућа 180, душа 2858. Цркве нема. Родило се 1883. муш. 9, жен. 6. Умрло
муш. 6, жен. 2. Вјенчано 8.
Свечари славе:
с в . Ђ о р ђ а : Милошевић, Гаврешевић, Романовић, Кнежевић, Петрашевић,
Шибаревић, Радусиновић, Тодоровић, Зрнићи, Лакићи, Драгиловићи, Шутиловић,
Латинчић, Бошњак, Стрика, Кајкут, Јоргић, Шешић, Бранковић, Миљевић, Ђурић,
Милојевић, Павловић, Стојичић, Мушић, Бунић, Мирнић, Грујиновић.
с в . Ј о в а н а : Касаловић, Кевић, Туцикешић, Ивановић, Кесеровић, Букшић, Катић,
Бањац, Шакић, Бузаџија, Шешић, Кременовић, Гајић, Лукач, Погрмуша, Ружевић,
Јовић, Агић.
с в . Н и к о л у : Арамбашић, Нишић, Толић, Чича, Вишић, Грујић, Мирослевић,
Јованић, Јањетовић, Ковачевићи, Шешић, Тамбурић, Полић, Милошевић, Гатарић,
Бикић, Стојић, Бркић, Јеличић, Спасенић, Зарић, Ћеларац, Којић, Нениновић.
с в . Т р и ф у н а : Костић, Шева, Бошњак.
с в . Б о г о ј а в љ е њ е : Шешић.
Ч а с н е в е р и г е : Шолак.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Дунић, Мијатовић, Малиновић, Грануло, Ожеговић,
Савић.
с в . Т о м у : Милетић.
с в . И г њ а т и ј у : Макаловић.
с в . Л у к у : Марић, Гуњарић, Делић, Мирнић.
с в . В а с и л и ј у : Радун.
с в . Ђ у р ђ и ц у : Жабићи.
с в . Ћ и р и л а : Звонар.
Парох: Лука Милошевић.
Бочац.
Парохија, са 2 села. Цркве нема; има кућа 154, душа 1434. Родило се 1883. муш. 25,
жен. 19. Умрло муш. 15, жен. 10. Вјенчанов 6.
Свечари славе:
с в . А р х а н ђ е л а : Дринићи.
103
с в . Н и к о л у : Миловановић, Вученовић, Ескић, Вулетило, Милиновић, Панић,
Богојевић, Врачар, Благојевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Грбавац, Ђуза, Талијан, Антонић, Ковљанић, Берић,
Млађеновић, Поповић, Цвијетић, Ерак, Бан, Вучић, Вукоман, Баралић.
Ђ у ђ р е в д а н : Гламочак, Малеш, Чивчија, Комљенић, Вујасин, Илић.
с в . Ј о в а н а : Поповић, Видовић, Дакић, Видић, Пејић, Атлагић, Милиновић, Вучић,
Шкорић, Мијатовић, Ђукић, Ристић, Вујић, Милановић, Диљкан.
с в . П а н т е л и ј у : Видачак, Савић, Шпирић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Чорбар, Чичић,Радукић, Бургић, Панић, Лакић.
Ч а с н е в е р и г е : Антонић, Ђурђевић, Јосиповић, Ороз, Павичар, Вериш,
Зељковић, Јекић, Радоњић.
П е т р о в д а н : Антонић, Рауш.
М а р к о в д а н : Цанић, Ботић.
М и х о љ д а н : Милун.
Парох: Стеван Млађеновић.
Маглајани.
Парохија, са 3 села; има кућа 128, душа 858. Није поднешен извјештај о рођенима,
вјенчанима и умрлима, као ни о свечарима.
Послужује: Никола Којић.
VI.
Протопрезвитерат градишки.
Б.Градишка и Ламиначка.
Парохија. Пола вароши са 12 села: Црква парохијална Покр. пресвете Богородице. Има
кућа 464, душа 3118. Родило се 1883. муш. 52, жен. 55. Умрло муш. 18, жен. 29.
Вјенчано 26.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вуковић, Савић, Смиљанић, Караман, Ињац.
с в . Ј о в а н а : Добричић, Марић, Васиљевић, Милаковић, Стијаковић, Нинковић,
Драгишић, Крајиновић, Чавић, Шпирић, Касалица, Бралић, Илић, Вучковић, Јејинић,
Дринић, Пећанац, Милаковић, Вујановић, Вујиновић, Арчаз, Бабић, Цијанић, Павковић,
Сарајлић, Петровић, Тошић, Милетић, Мазалица, Кумбара, Липовац, Цвијић, Босанчић,
Прелић, Думоњић, Угрен, Думољић, Павић, Стајчић, Вишекруна, Миљановић,
Малетић, Стојановић, Солдат, Врховац, Драгићевић, Ковачевић, Вујановић, Вуковић,
Суботић, Чаказ, Ћулибрк, Кнежевић, Радишић, Јанковић, Татић, Марјановић, Видић,
Тимарац, Чађо, Тошић, Топић, Тодоровић, Росмић.
Ч а с н е в е р и г е : Суботић, Ковачевић, Сувајац, Сложић, Шврака, Малић, Савић,
Марић.
с в . К и р и л а : Рачић, Вујета, Коцић, Косић.
с в . С и м е у н а : Југовац, Илисић.
с в . Т р и ф у н а : Вукотић, Станковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Савић, Томић, Трбојевић, Лазић, Богосавац, Митраковић, Шашкин,
Клепић, Милоица, Брковић, Борковић, Радић, Бјелошевић, Кесић, Басурић, Питезић,
Тераиловић, Бабић, Јунгић, Јаковљевић, Ристић, Радукић, Комарас, Васић, Новаковић,
Перић, Касагић, Марић, Гавриловић, Рапић, Калајџија, Голић, Калинић, Зец,
Иваштанин, Стефановић, Маријановић, Грубеша, Барашанин, Максић, Думоњић, Балта,
Вуколић, Лајић, Илишевић, Злојутро, Павић, Бараћ, Зелић, Бојанић, Станковић,
104
Штетић, Грбић, Галић, Кљајић, Чикић, Керић, Видовић, Гвозден, Стојичевић, Лукић,
Кукрић, Мајкић, Ђуричић, Панић, Ђурић, Станичић, Микић, Ратковић, Коњевић,
Јањићевић, Видаковић.
с в . М а р к а : Ђермановић, Љубојевић, Турудија, Јакшић, Пејић, Десанчић, Челић,
Малетић, Драгојловић.
с в . П е т р а : Вуковић.
Ћ и р и л а и М е т о д и ј а : Миловановићи, Козић, Кресојевић, Косић.
с в . И л и ј у : Митровић, Мачинковић.
с в . П а н т е л и ј у : Брковић, Мајсторац, Марјановић, Крагуљ, Абарда.
с в . Л у к у : Билбија, Ерцег, Билбић, Илинчић, Марић, Стојаковић.
с в . а п . Т о м у : Слепчевић, Чичић,Крњета, Ранић, Марић, Чантић, Жупљанин.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т о г : Босанчић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Турудија, Сладојевић, Раца, Граовац, Шврака.
Р о ж д е с т в о Б о г о р о д и ц е : Шмитран.
с в . Ј о в а н а м и л о с т . : Јанковић.
с в . И г њ а т и ј у : Кукрић, Пјевалица, Плотан, Кнежевић.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Петровић.
с в . Д и м и т р и ј а : Шобота, Марковић, Турјачанин.
с в . Н и к о л у : Шарић, Бабић, Грандић, Дунђер, Јовановић, Мирковић, Микаћ,
Поповић, Штрбац, Јагодић, Радивојац, Лукић, Ковачевић, Живковић, Дринић, Бараћ,
Петровић, Колар, Мораћа, Кучук, Миливојац, Кусић, Маглић, Борић, Југовац, Мртвић,
Љепојевић, Грабовић, Глушац, Драгељ, Татић, Добранин, Праскало, Шпановић, Вукоса,
Булић, Екмеџија, Ковачевић, Чакаљ, Станишљевић, Сенић, Тубин, Чутурило, Мандић,
Добрић, Котур, Качавенде, Совиљ, Малбашић, Каурин, Шербула.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Поповић, Мацура, Љубоја, Томић, Сарајлић,
Радомир, Бањац, Ковачевић, Радиновић, Малоча, Бјелић, Којић, Јокић, Лазић, Скакић.
с в . А р х и ђ . С т е ф а н а : Видовић, Петковић, Којић, Миливојевић, Вишњић,
Љубојевић, Голубовић, Вујичић, Боројевић, Павић, Бабић, Туроман, Стојаковић,
Кнежевић, Влајицић, Сладојевић, Гвозден, Лисица, Вујат, Васић.
с в . Ј о в а н а Л е с т в и ч . : Врховац.
Ђ у р ђ и ц : Манија, Дејановић, Петровић, Радуловић, Вукић, Ћирић.
С р ђ е в д а н : Бакић, Васиљевић.
М и х о љ д а н : Илић, Думенџија, Ковачевић.
с в . А н д р и ј у : Гојковић.
с в . м у ч . Л у к у : Гојковић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић, Ступар, Шиник.
Парох: Стево Давидовић.
Б.Градишка.
Парохија. Друга Половина вароши са 3 села: Има кућа 164 душа 1152. Родило се 1883.
муш. 52, жен. 48. Умрло муш. 33, жен. 27. Вјенчано 16.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ковачевићи, Цвијић, Стојнић, Нинковић, Павковић, Сарајлић,
Вучковић, Милаковић, Вукелић, Ждеро, Луки, Станишљевић, Ђурић, Хрваћанин,
Васиљевић, Марјановић, Јањић, Цулић, Јојиновић, Мирјанић, Дундур, Торбица,
Обрадовић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Савић, Кикавчић, Гвозденовић, Поповић, Видовић, Голић,
Живковић, Вукотић, Ђурић, Борковић, Клинцов, Вранић, Латинчић, Лекић, Саница,
105
Никић, Тодоровић, Мартић, Грујичић, Плавањац, Сандаљ, Антић, Бојанић, Тешић,
Вилић, Борковић, Лазиновић, Марковић, Гнаић, Крупић.
Ч а с н е в е р и г е : Суботић, Лазаревић, Видаковић, Чевер.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ремета.
с в . В а с и л и ј у : Макивић, Гавриловић.
с в . Т о м у : Слјепчевић, Деспотовић, Ђукић, Бабић, Милаховић, Сладојевић, Шљивар,
Радивојевић.
с в . М а р к а : Миљковић.
с в . С т е ф а н а : Грачаница, Сладојевић, Мостић, Берић, Бановић, Трњинић.
с в . Н и к о л у : Пиштелић, Баић, Гиговић, Марковић, Прчић, Мајданац, Браић,
Драгељ, Стојнић, Сабљић, Васић, Блажевић, Малиђан, Цвјетковић, Дукић, Рогуљић,
Угреновић, Шуман, Ћук, Ђурђевић, Рокић, Станковић, Чергић, Тошић, Друмешић,
Качавенда.
с в . П е т р а : Ђурђић.
с в . П а н т е л и ј у : Крагуљ, Ђорђић.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т о г : Рекић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Ченгић, Николић, Анић.
с в . А л и м п и ј у : Тулемија.
с в . Л у к у : Стојаковић.
А р х . М и х а и л а : Малић, Врањић.
с в . С а в у :Симић.
с в . И л и ј у : Тодић.
Парох: Јован Суботић.
Машићи и Романовци.
Двије парохије. Црква парохијална, храм св. о. Николе.Има кућа 287, душа 2696.
Родило се 1883. муш. 20, жен. 18. Умрло муш. 11, жен. 12. Вјенчано 13. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а :Баићи, Пећанац, Дејановић, Груић, Јовићи, Драгојевић, Карапетровићи,
Стојнић, Реметић, Нинковић, Перишић, Стијаковић, Латиновић, Јеленовић, Сарајлић,
Поповић, Павловић, Кременовић, Половић, Телић, Вученовић, Видановић, Рађевић,
Вукадиновић, Агић, Боснић, Нежић, Кешум, Чавић, Ђурђевић, Страживук, Прпић,
Гајановић, Пилиповић.
Ч а с н е в е р и г е : Тодоровић, Влондећић, Лазичић, Блесићи.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јовић, Мишић.
Ђ у р ђ е в д а н : Бранковић, Радумило, Боснић, Бујак, Бањац, Јотић, Матаруга,
Најдић, Јаланђија, Тучен, Турјачанин, Милошејевић, Кусић, Кесеровић, Каралић,
Коњевић, Косић, Ђукић, Кукрић, Лекић, Шкорић, Тривуновић, Радинковић, Врањеш,
Василијевић, Бланић, Лабатић, Вуруна, Кремић, Пејашиновић, Ковачевић, Девић,
Тученовић, Кукавица, Ђуричић, Лончар, Перишић, Тодорановић, Товаловић,
Иваштанин, Сизовић, Ђурић, Николесић, Илић, Чекић
с в . А п . В р а т о л о м и ј у : Бањац.
П е т р о в д а н : Нинић.
с в . И л и ј у : Кутлача, Зрнић, Касојевић, Кузмановић, Икић.
с в . М у ч . Т р и ф у н а : Даниловић.
С а б о р 1 2 а п о с т о л а : Миљановић.
Ђ у р ђ и ц : Пеић, Грујичић, Тарабић, Добрнац, Бијелић.
с в . а п . Т о м у : Крупић, Љепојевић, Стајчићи.
Л у ч и н д а н : Кутлача, Баштинац.
106
с в . М и т р о в д а н : Велендећић.
А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Глувићи, Кусић, Томић, Вранић, Девићи, Ристићи,
Милићи, Пилиповић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Милевић, Раца, Граорац, Савић, Панић.
с в . А л и м п и ј у : Змијанац.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Кукић, Кочић.
с в . е в . М а р к а : Стојаковић, Телић, Марјановић, Лепојевић.
с в . Н и к о л у : Ђукић, Шкорић, Блесић, Бувач, Гаић, Видовић, Ратковић,
Миладиновић, Лакобрија, Тошић, Вученовић, Лукић, Тодориновић, Самарђија, Морача,
Аџић, Рибић, Зељић, Бубанић, Петковић, Макић, Поповић, Сабљић, Марјановић, Гргић,
Дукић, Бабић.
с в . С т е ф а н а : Раковић, Усорац, Коић, Берић, Јанковић, Миливојевић, Сладојевић,
Пролић, Љубојевић, Даић, Пувор, Јаруг, Кауриновић, Туторић, Баић, Чакаровић, Гргић.
Парох: Јово Миладиновић.
Милошево брдо и Грбавица.
Двије парохије. Цркве нема; има кућа 247, душа 1607. Родило се 1883. муш. 18, жен. 21.
Умрло муш. 12, жен. 17. Вјенчано 13. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Змијанац, Даниловић, Граовац, Драгишић, Угреновић, Прелић, Кевић,
Новаковић, Стајчић, Пулијаревић, Шеткић, Топић, Николић, Врсајко, Ковачевић,
Бјеловук, Суботић, Цвијић, Тимарац, Стојновић, Дамловић.
с в . Ђ о р ђ и ј у : Глигић, Савић, Вукета, Топић, Гиговић, Поповић, Гускић, Гаић,
Милановић, Бореновићи, Каран, Радић, Милошевић, Гојковић, Чекић, Пртош,
Средојевић, Лаић, Календар, Ступа, Злојутро, Лукић, Вујатовић, Вујић.
а р х и ђ . С т е в а н а : Бабићи, Гиговић, Стојаковић, Јаичанин, Стојковић, Видовић.
с в . Н и к о л у : Миливојац, Лукићи, Ромић, Павловић, Котур, Лакобрија, Аћимовић,
Угреновић, Вазмић, Стевановић, Каран, Бабић, Буковица.
П е т р о в е В е р и г е : Суботићи, Никодиновић.
М а л у Г о с п о ђ у : Шмитран.
с в . В а р т о л о м и ј у : Бјелајац, Панић, Селак.
с в . А л и м п и ј у : Шиник.
с в . п р о р о к а И л и ј у : Зрнић.
а в . а п . Т о м у : Сљепчевић, Гончин, Змијанац.
Ђ у р ђ и ц : Селак, Вукић.
С р ђ е в д а н : Стегић, Грбић.
с в . е в . М а р к а : Ђерман, Водогаз.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Раца.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
с в . И г њ а т и ј у : Пеић.
Парох: Стеван Поповић.
Станари.
Парохија. Цркве нема; има кућа 185, душа 1112. Има села 4. Извод рођених, умрлих и
вјенчаних за 1883. год. није поднио.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Веиновић, Косић.
107
с в . Ј о в а н а : Марчета, Грлица, Остојић, Поповић, Вујичић, Латиновић, Миловац,
Баић, Марчетић, Јаћимовић, Максимовић, Милијашевић, Цвијић, Пецић, Угреновић,
Којадиновић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Микићи, Зељић.
Ч а с н е в е р и г е : Малићи.
с в , Ђ о р ђ и ј у : Савићи, Антонићи, Станојевић, Куаља, Ђукелић, Касагићи,
Маљичићи, Љескар, Видовић, Миљић, Бабић, Јеринићи, Митраковић, Максимовић,
Барашанин, Лубурић, Шормаз, Ољача, Пеашиновић, Ристић, Микаћ, Тимарац,
Думонић, Каракаши, Сембер, Ратковић, Поповић, Црнобрња, Микићи, Пеаковић, Зец,
Питњак, Ђурђевић, Зарач.
с в . А п . П е т р а : Балабани, Милинчић.
с в . Д и м и т р и ј у : Максимовић, Медић.
Ђ у р ђ и ц :Савић, Ђуђревић.
А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Јокићи, Ристић, Остић, Радиновић, Радомири,Лепири,
Стаменић, Чучак, Савановић.
с в . Н и к о л у : Бубоњић, Вучковић, Глувић, Бабић, Остојић, Стоићевић, Крагуљи,
Ђудуровић, Тивсојевић, Ширака, Мандић, Вукић, Микићи, Рачић, Пантелић, Шарић,
Векић, Кесеровић, Мутић, Дукић, Берић, Ждрал, Црнобрња, Јешић, Мајсторовић,
Драгојевић, Грубота.
с в . И г њ а т и ј у : Плотановић, Станишљевић, Ракићи.
А р х и ђ . С т е ф а н а : Шњегота, Гвозденовић, Савићи, Бојанићи, Црнчевић,
Кнежевић, Варцар, Дабић, Пеција, Лакић, Перић, Алексић.
с в . Л у к у : Билбија, Шевић.
с в . Т о м у : Стакић, Дабић, Вуичић, Љепојевић, Ђурђевић.
С р ђ е в д а н : Адамовићи.
с в А л и м п и ј у . :Ђогић.
с в . И л и ј у : Зрнић, Мајсторовић.
с в . П а н т е л и ј у : Брковић, Гогић.
с в . М а р к а : Вишњић.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т а : Босанчић.
Парох: Цвјетко Шпирић.
Гашица и Бијаковац.
Двије парохије: Цркве нема; има кућа 408, душа 2552. Родило се 1883. муш. 21, жен. 10.
Умрло муш. 4, жен. 6. Вјенчано 6. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Ђ о р ђ и ј у : Шувак, Лајић, Павић, Драгорајац, Кукавица, Плавчић, Гојковић,
Савићи, Перута, Јанковић, Радићи, Видовићи, Свјетлица, Галићи, Голићи, Радуловић,
Јаснићи, Лендићи, Вујићи, Чикићи, Пашалићи, Шпанићи, Дукић, Бијелићи, Личанин,
Шмркић, Шешуни, Радиновић, Поповић, Дјаковић, Бабић, Кнежевић, Зељићи,
Матаруга, Илишевић, Лазендић, Бронза.
с в . Н и к о л у : Мутић, Бабићи, Војановић, Врачар, Чикић, Мандићи, Бјелотевић,
Бјеловук, Шербула, Раказ, Батићи, Дугарић, Шујица, Јањузи, Стојнићи, Сувајци, Бркић,
Мајсторовићи, Домчићи, Лукићи, Котур, Антић, Јосиповић,Бјељић, Удовица,
Живковић, Гуска, Рамићи.
с в . В а с и л и ј у : Закић.
с в . Ј о в а н а : Гаићи, Дунђер, Даниловић, Вукеља, Греуљ, Звијерац, Бјеловук,
Радићи, Граовац, Средојевићи, Ковачевић, Поповић, Ђађо, Стојчић, Бабић, Плишевић.
с в . И г њ а т и ј у : Пеимаревић.
108
Ч а с н е в е р и г е : Антонић, Благојевићи.
а р х и ђ . С т е ф а н а : Петковић, Гргић, Бабић, Голуб, Шуман, Блажевић, Дабићи.
с в . В а р т о л о м и ј у : Бјелајац, Селак, Мијатовићи.
С р ђ е в д а н : Гргић, Мијатовић.
с в . е в . М а р к а : Десанчић, Савковићи.
В р а ч е в е : Тинтор.
а р х и ђ . М и х а и л а : Балаћ, Аралица, Милуновић, Мацура, Сремац, Тодић,
Живковић.
М и х о љ д а н : Савиљ, Бронза.
св.Стефана
краља
Д е ч а н с к о г : Турудија, Шврака, Мисимовић,
Благојевић.
с в . а п . Ф и л и п а : Средановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шешун, Ступар.
с в . а п . Т о м у : Поповић.
с в . П а н т е л и ј у : Лукић, Марјановић, Трамошљанин.
с в . А л и м п и ј у : Шљивар.
с в . П о р о р о к а И л и ј у : Јошевић.
Парох: Томо Михаиловић.
Кукуље.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 99, душа 517. Родило се 1883. муш. 46, жен. 34. Умрло
муш. 51, жен. 41. Вјенчано 23. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вујинићи.
с в . Ј о в а н а : Голубовић, Малешевић, Обад, Атлагић, Лукић, Васиљевић, Џепина,
Гужвић, Лопар, Арваћанин, Ђакић, Грлица, Солдат, Обрадовић, Бркићи, Црнчевић,
Шљиванац, Павић, Вучковићи, Јованчевић, Милојевић, Струнића, Вржина, Шестић,
Новаковићи, Мачета, Живковићи, Кудра, Ћосић, Милановић, Рудићи, Каталина,
Војаковићи, Мишић, Басура, Вишекруна, Антонић, Борјанин, Малинић, Голубовић,
Драгић, Црнадак, Басало, Тркуља, Вериш.
Ч а с н е в е р и г е : Малбашић.
с в . Т р и ф у н а : Бабићи.
с в . Ћ и р и л а : Звонар.
Ђ у р ђ е в д а н : Пејашиновић, Јунгићи, Илибашић, Ћетојевић, Јездимировићи,
Секимићи, Ожеговић, Малбашић, Видовић, Миладић, Милишићи, Иванишевић,
Штетић, Зељић, Каракаш, Гужвић, Дринић, Будимка, Шаулић, Латинчићи, Лакановић,
Звиждало, Телгетић, Лукић, Лаништанин, Ковачевићи, Вујатовић, Милуновић, Радић,
Бурсаћ, Арежина, Галић, Станивуковић, Станић, Мастало, Ђурић, Басура, Којдић,
Топићи, Куваља, Секимић, Јанковић, Бојанић, Кесић, Вајукић, Дмитровић, Продан,
Медаковић, Гвозден.
с в . е в . М а р к а : Просеновићи, Тофиловић.
П е т р о в д а н : Балабани, Тривуновићи.
с в . п р о р о к а И л и ј у : Бркић, Берићи, Савић.
с в . П а н т е л и ј у : Парница, Бркић, Љевар.
с в . е в . Л у к у : Илинчић, Миздрак, Јочићи.
с в . Д и м и т р и ј у : Шушњара, Малешевић, Малбашић, Касић, Ковачевић.
А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Којић, Цвијетић, Лепир, Сивац, Голубовић, Тица,
Стевић.
109
с в . Н и к о л у : Котури, Ћурлићи, Козић, Мачкић, Лукић, Мијаилчић, Мијаиловић,
Јарић, Буковица, Жуна, Сајића, Арежина, Радић, Мишковићи, Кукило, Стокић, Лакићи,
Тркуља, Вуковићи, Лукач, Јојић, Стојићевић, Вујнићи, Војаковић, Бошњак, Копања,
Бабићи, Шуљак.
с в . И г њ а т и ј у : Кукрић, Радоњићи.
А р х и ђ . С т е ф а н а : Илибашић, Трнинићи, Ђакушићи, Бркић, Вергић, Пузић,
Добријевићи, Јеж, Бојанићи, Коњевићи, Раковићи, Скробоња.
М и х о љ д а н : Јеличић, Илић.
с в . а п . Т о м у : Тедићи, Чичићи
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Раца.
с в . В р а ч е в е : Скендерија.
с в . С и м е у н а : Ирић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Микић.
Парох: Никола Којић.
Јунузовци.
Парохија, цркве нема; има кућа 185, душа 1232. Родило се 1883. муш. 19, жен. 29.
Умрло муш. 26. жен. 23. Вјенчано 21. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Стијаковић, Латиновић, Дамјановић, Јаковљевић, Стојнић, Јањатовић,
Ећимовић, Деспотовић, Павић, Козић, Малинић, Тодоровић, Кокоруш, Вујичићи,
Алексић, Гвоздерац, Ђакић, Климентић, Витковић, Кукољ, Штрбац, Агић, Адамовић,
Николић, Гатарић, Боснић, Лопар, Татић, Кумбара, Ћулибрк, Милаковић, Нинковић,
Дејановић, Вериш, Ђурђевић, Келечевић, Каталина, Бојановић.
Ч а с н е в е р и г е : Боројевић, Суботић, Блесић.
с в . Т р и ф у н а : Вуковић, Билановић.
с в . С и м е у н а : Југовац.
Ђ у р ђ е в д а н : Видовић, Дмитровић, Бановић, Бараћ, Шушњар, Теодосић,
Ратковићи, Којић,Лакић, Бојановић, Бијелац, Борковић, Стевић, Калајџић, Радић,
Мљечиковић.
с в . П а н т е л и ј у : Тодоровић, Дардић.
М а л у Г о с п о ј и н у : Шмитрани.
с в . Д и м и т р и ј у : Шобата, Кукрић.
В р а ч е в е : Јагодић, Кузмановић.
А р х а н ђ . М и х а и л а : Миљевић, Остић, Латиновић, Девић, Глишић, Савановић,
Којић, Маџар.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Мирјанић, Анић.
с в . А л и м п и ј у : Зељић, Предојевић, Мачковић, Ступар.
с в . Н и к о л у : Боројевић, Чанић, Новаковић, Палачак, Зарић, Грујић, Медић,
Стојковић, Стојићевић, Дуновић, Гогуљић, Смиљанић, Тодић, Мандић, Вујковић,
Ждрал, Чутурило, Сабљић, Радивојац, Јеж, Тадић, Бркић.
с в . И г њ а т и ј у :Радонић, Пастаљ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ситничић, Шарић, Жмирић, Млађановић, Бараћ,
Сладојевић, Пузић, Бранковић, Роквић, Тепић, Буква.
с в . В а с и л и ј у : Клинцов.
с в . М а р к а : Мујић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецмани.
М и х о љ д а н : Лукајић, Лимбур.
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т а : Илић, Топаловић.
110
с в . а п . Ћ и р и л а : Миловановић, Рачић.
с в . а п . Т о м у : Лазић, Јованић, Плавша.
Парох: Милош Мирјанић.
Подградци.
Парохија, цркве нема; има кућа 164, душа 1114. Родило се 1883. муш. 29, жен. 31.
Умрло муш. 15, жен. 14. Вјенчано 15. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Суботић, Вилић, Богуновић, Бралић, Сљепчевић, Малешевић, Шиник,
Јањетовић, Пулијаревићи, Кевићи, Коланин. Берић.
с в . И г њ а т и ј у : Ивановићи, Пејићи, Ерићи, Косовић, Лукић.
с в . А л и м п и ј у : Павићи, Шиник, Гаић.
Ђ у р ђ е в д а н : Панић, Вујић, Средојевић, Илишевић, Вукота, Злојутро, Лукић,
Милиновић, Поповић, Клајићи Бановић, Бралић, Дојченовићи, Малешевић, Илисић,
Глишић, Кос, Ненадић.
с в . П а н т е л и ј у : Малетићи, Тенђерићи, Ђорђић. Гиговић, Николић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Мацура.
п р о р . И л и ј у : Гаић, Зелковић, Зрнићи.
с в . Н и к о л у : Бркић, Ћирићи, Бабићи, Лукић, Радуловић, Вазмић.
с в . е в . М а р к а : Водогаз, Десанчићи.
Ђ у р ђ и ц : Антић.
а р х и ђ . С т е ф а н а : Николић, Игумановић.
с в . а п . П е т р а : Мартић.
в е л . Г о с п о ј и н у : Јакић.
с в . Д и м и т р и ј у : Мирковић.
Парох: Микан Поповић.
Драгељи.
Парохија, цркве нема; има кућа 195, душа 1446. Умрло свега у год 1883. како мушки
тако и жен. 49. Вјенчано 16. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Пјанић, Пуар, Пећанац, Стијаковић, Милановић, Кнежевић, Бабић,
Суботић, Лолић, Љолић, Гвозденац, Марјановић, Стојнић, Вишекрун, Гаић, Вукајлић,
Божић, Шукало, Белоук, Цвијић.
Ђ у р ђ е в д а н : Вранић, Врчар, Ђукић, Добраш, Вранеш, Вученовић, Кољанин,
Китлача, Мајкић, Чекић, Миљановићи, Борковић, Марић, Гибача, Мачић, Калајџија,
Галић, Пролић, Дакић, Груић, Ђурић, Гагић, Бјелић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Поповићи.
с в . е в . М а р к а : Миљковић, Десанчић.
Ч а с н е в е р и г е : Влаисављевић.
П е т р о в д а н : Ђакула.
с в . Л у к у : Ђурђевић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Сладовићи, Жмирић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Прица, Матић, Ђунић, Ђудић, Гагић, Шокчевић,
Ковачевић, Ћосић, Браић.
с в . Н и к о л у : Радивојац, Тривић, Вровац, Ађић, Луки, Јањанин, Јарић, Лакобрија,
Ковачевић, Давидовић, Кучук, Шарић, Бјелановић, Станић, Праскало, Привићи,
111
Петрушићи, Бабић, Обрадовић, Баганетић, Креић, Никић, Бијелић, Личић, Дугарићи,
Алексић.
с в . С т е ф а н а : Шорока, Ђурђевић, Мајданац, Миливојевић.
с в . Т о м у : Божић.
с в . А л и м п и ј у : Видачковић, Шиники, Пилиповић.
с в . П а н т е л и ј у : Латинчић, Југовић, База.
с в . В а с и л и ј у : Ромчевић.
с в . С и м е у н а : Суботић.
Парох: Јован Станић.
Турјак.
Парохија, цркве нема; има кућа 165, душа 1356. Родило се 1883. муш. 23, жен. 15.
Умрло муш. 11, жен. 10. Вјенчано 9. Има села 11.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Мрзић, Радић, Вровац, Смиљанић.
с в . Ј о в а н а : Шукало, Нинић, Цвијићи, Новаковић, Милешевић, Стајчић, Матауљи,
Карапетровић, Салдум Тривуновић, Суботић, Липовац, Кременовић, Стојнић, Гаић,
Ковачевић.
с в . С и м е у н а : Илисићи.
Ђ у р ђ е в д а н : Матаруга, Чекић, Стевић, Јевтенић, Станојевић, Глишић, Гибачић,
Мандић, Зорић, Лалош, Гаић, Борковић,Кнежевић, Самарџија, Мирјанићи, Миљанић,
Трнинић, Кољани.
Л а з а р е в у С у б о т у : Баврлићи.
с в . И л и ј у : Зрнићи.
М а л у Г о с п о ј и н у : Шмитрани.
С р ђ е в д а н : Ристић.
с в . А л и м п и ј у : Перић, Јошиновић, Змајанац
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бабичић, Шестић, Томић, Пејић, Бабић, Љубичић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Гогић.
с в . Н и к о л у : Благојевић, Чикићи, Станковић, Грандић, Глиорин, Змијанац,
Павловић, Лалош, Бабић, Станишљевић, Грубеша, Ковачевић, Аџићи, Шмитран,
Пеулић.
с в . Л у к у : Спасојевићи.
М и т р о в д а н : Мајсторовић.
с в . е в . М а р к а : Дакићи, Салдум, Поповић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Јокићи, Кржњаци, Шокчевић, Савановић, Мијаилчићи.
с в . И г њ а т и ј у : Кочић.
с в . Т о м у : Слијепчевићи.
В р а ч е в е : Галоња.
Парох: Васо Хаџић.
112
VII.Протопрезвитерат дервентски.
Протопрезвитер: Дамјан Поповић.
Дервента.
I. половина; парохија град са 4 села; парохијална црква. Успеније пресв. Богородице.
Има кућа 212, душа 1319. Родило се 1883. муш. 50, жен. 52. Умрло муш. жен. 32.
Вјенчано 22.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Качавенда, Бошковић, Обрадовић, Јовановић, Васиљевић, Стојаковић,
Дугоња, Јеремић, Митровић, Ђекић, Микеревић, Кованџић, Симић, Тодоровић,
Чучуковић, Лукић, Боројевић, Брестовац, Митровић, Јовичић, Милошевић,
Стејепановић, Кузмановић, Арсенић, Марковић, Нинковић.
с в . Ј о в а н к р с т . : Вуковић, Танасић ,Стојановић, Мићетановић, Јовановић,
Медан, Јелић, Кршић, Плавшић, Малић, Мартић, Лешић, Поповић, Брковић, Цвјетарић,
Рајнић, Ћосић, Тодоровић, Челић, Захарић.
с в . Л у к у : Јакшић, Тепић, Тешић, Милошевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ковачевић, Јовановић, Араповић, Васић, Дујаковић,
Мишић, Перановић, Лејић, Кајгана, Ђујић, Николић, Фетмић, Кљајић, Ђуђревић,
Ђукић, Бјелошевић, Јеринић, Клопић, Живковић, Дачић, Јовић, Видовић, Бардак,
Гроздан, Докић, Тодоровић, Милак, Станић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г ( М р а т и н д а н ) : Карапетровић.
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Костић, Радовановић, Тривковић, Ђукић, Матијашевић, Шолбо,
Вујичић, Радић, Пејић, Милојевић, Плавшић, Мартић, Тутњевић, Симикић, Мандић,
Будак, Сљепчевић, Кукић, Радојчић, Ђекић, Рајнић, Калак, Ђурић, Грзодан,
Теофиловић, Аничић, Удовичић, Сукија, Бећаревић, Филиповић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Ковачевић, Ђорђевић, Стефановић, Видовић,
Јелисић, Симеуновић, Ђекић, Драгојловић, Томичић, Ћосић, Старчевић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Илинчић, Тепић, Петровић, Ратковац, Савановић, Глишић.
с в . В а с и л и ј у : Игњатовић, Бојановић, Смиљанић, Сарић, Кованџић.
Ч а с н е в е р и г е : Јадић, Обрадовић.
с в . Ј о а к и м а и А н у : Кртолина.
с в . п р о р . И л и ј у : Поповић, Јевђић.
М и х о љ д а н : Бобар.
с в . И г њ а т и ј у : Макивић, Малић, Мејданић.
с в . Т р и ф у н а : Ђујић, Гаврић, Бабић, Симурић, Јелић, Петковић, Благојичић.
с в . а п . П е т р а : Бојанић, Арсенић, Мишић, Влајић.
М а р к о в д а н : Решетар, Стојковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Тодорић, Гарић, Живковић.
Парох: Дамјан Поповић, прото.
Дервента,
II. половина; парохија друга са 7 села; црква иста. Има кућа 203, а душа 1526. Извод
рођених, умрлих и вјенчаних није доставио.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Пиваш, Панић, Новаковић, Секулић, Јањошевић, Милановић,
Смиљанић, Симић, Радић, Стевановић, Кршић, Стојковић, Глувак, Петровић,
Нинковић, Станковић.
113
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Тривунчевићи, Стринић, Купрес, Митровић, Добрић,
Тешић, Петрушић, Алексић, Лазић, Софронић, Цвјетковић, Њењић, Бардак,
Митреканић, Николић, Савић, Теофиловић, Ђукић, Бојиновић, Крајишник, Гибаница,
Милићевић.
с в . Н и к о л у : Рељић, Миличић, Секулић, Стјепановић, Алексић, Врач, Кресојевић,
Марковић, Дубов, Ковачевић, Новаковић, Маркуљевић, Летић, Татомир, Маленица.
с в . А р х а н ђ е л а : Беук, Сандаљ, Мишић, Бјелонић, Тасовац.
с в . Ј о в а н а к р с т . :Дугоња, Плавшић, Бановић, Станић, Стринић, Јеронић,
Милојевић, Баћука, Којић, Спахић.
св.Симеуна
Б о г о п р и м ц а : Васић, Чобановић, Кузмановић, Жунић,
Гуњевић.
с в . Л у к у : Милошевић, Николић.
М а р к о в д а н : Марјановић.
с в . И г њ а т и ј у : Божић.
П е т р о в д а н : Лазић, Стојаковић, Влајић, Томић.
с в . В р а ч е : Секулић, Савић, Петровић.
Ђ у р ђ и ц : Вуковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Гибаница, Марјановић, Живковић, Павловић.
Ч а с н е в е р и г е : Лукић.
Парох: Васо Јунгић.
Мајевац.
Парохија, са 4 села, парохијална црква од дрвета, храм покров пресв. Богородице. Има
кућа 223, душа 1527. Родило се 1883. муш 45, жен. 47. Умрло муш. 22, жен.25. Вјенчано
21.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Дујаковић, Алексић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Делић, Рељић, Стојчиновић, Ђукић, Куртиновић, Шапорац,
Гаврић, Лепановић.
П е т р о в е в е р и г е : Богдановић, Анђелић, Дудић
с в . Т р и ф у н а : Јеремић, Кариновић, Сувајац, Околић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Јошић, Горановић, Драгићевић, Сунарић,
Миљевић, Чобановић, Чикојевић, Димитрић, Малешевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Поповић, Ђекић.
Ђ у р ђ е в д а н : Танасић, Симикић, Ђурић, Дејановић, Џабић, Гајић, Керезовић,
Мијатовић, Којић, Томић, Стојаковић, Ужар, Богојевић, Ђекић, Петровић, Марковић,
Поповић, Митровић, Јовановић, Ђукић, Дујаковић, Ружољић, Радић, Богојевић,
Максић, Радичевић, Секулић, Икановић, Мршић, Стојадиновић.
М а р к о в д а н : Парић, Којичић, Старчевић.
М и х о љ д а н : Млађеновић, Љубојевић, Шуматијић,Димитријић.
с в . В р а ч е : Куђељић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Кнежевић, Вукељић, Павичић, Икановић.
с в . А л и м п и ј у : Ракић.
с в . Н и к о л у : Марковић, Станковић, Поповић, Ивковић, Брестовац, Вукашиновић,
Малешевић, Клонић, Теовиловић, Ђукић, Николић, Зец, Скалић, Јовановић, Ковачевић,
Калелић, Панић, Слијепчевић, Стојанчевић, Радивојевић, Башић, Бокић, Савић.
с в . И г њ а т и ј у : Кнежевић, Драгомировић, Поповић, Драгићевић,.
114
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђалић, Поповић, Видић, Бардаковић, Суботић,
Биљановић, Ђурић, Вукељић, Дејановић, Бојић, Зајерчевић, Радићевић, Кнежевић,
Бјељић.
Парох: Симо Поповић, почаст. прото.
Помоћник: Васо Поповић, свештеник.
Сочаница.
Парохија, цркве нема; има кућа 190, душа 1650. Родило се 1883. муш. 66, жен. 30.
Умрло муш. 28, жен. 21. Вјенчано 23. Има села 7.
Свечари славе:
с в . А р х и ђ . С т е ф а н а : Зјалић, Лазаревић, Торудић, Којић, Ђуричић, Илић,
Кљајић, Ђукић, Новаковић, Јелић, Суботић, Зарић, Тадић, Љешић, Благојчевић,
Мандић, Ерић, Банеш, Бабић, Парић, Ђурић, Ђедовић, Шујић, Ерцег, Јондић.
с в . В а с и л и ј у : Китоњић, Станимир.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Милић, Даниловић, Антонић, Ристић, Цурковић, Остојић,
Махалбашић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Митровић, Аничић, Балешевић, Ћорић, Лакић,
Лућиновић, Кузмановић, Станић, Старчевић, Рекановић, Нешић, Билић, Чикојевић,
Пуљановић, Рујић, Шарац, Побрић.
Ђ у р ђ е в д а н : Аничић, Радоњић, Миланковић, Марјановић, Макејић, Радановић,
Стубљак, Нединић, Гостић, Ђекић, Ђерић, Видовић, Марковић, Шукуља, Ђурић,
Сарић, Сердар.
с в . А р х а н ђ е л а : Кнежевић, Недић, Лукић.
с в . Н и к о л у : Топаловић, Шљука, Матић, Кнежевић, Ерић, Ђурић, Гојковић,
Ђурановић, Митровић, Пенчић.
с в . п р о р . И л и ј у : Бабићи.
Ч а с н е в е р и г е : Глухић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Радуловићи, Панић.
с в . Л у к у : Лукић.
Парох: Петар Ђурић.
Помоћник: Ристо Јокановић, свештеник.
Дуго поље.
Парохија. Црква парохијална, храм св. Вознесенија Христова. Има кућа 265, душа
1743. Родило се 1883. муш. 30, жен. 46. Умрло муш.27, жен. 23. Вјенчано 18. Има села
3.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Зелињац, Лазић, Радивојевић, Врачевић, Теовиловић, Глигоревић,
Станковић, Продановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Пајић, Босић, Богојевић, Ђурић, Керић, Дујић,
Јелисијевић, Тешић, Бабић, Цвијић, Пауновић.
с в . В а с и л и ј у : Видаковић, Цвијановић.
с в . Ј о в а н а к р с т . :Томушиловић, Јагодић, Грабовац, Јанковић, Николић, Станић,
Инђић, Делић, Евђевић.
Ђурђев
д а н : Поповић, Јефтић, Ковачевић, Новаковић, Теовиловић,
Милашиновић, Челаревић, Митровић, Тубиковић, Јанковић, Драгојловић, Лазић,
Бузаковић, Илнић, Карамановић, Лукић, Видовић, Којић, Ритановић, Ђаковић.
с в . а п . Т о м у : Јосиповић.
115
М и т р о в д а н : Симић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Врањешевић, Јанковић, Смиљанић.
Ч а с н е в е р и г е : Лукић.
с в . Т р и ф у н а : Околић, Бабић, Жарић, Смиљић, Стојановић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Милојевићи, Гајић, Бабић, Тешановић, Ристић,
Поповић, Антић, Боројевић, Јерчић, Бошковић, Радић, Пајић, Смиљанић, Шарчевић,
Јеремић, Пенић.
Парох: Јован Поповић.
Капелан: Јосиф Поповић.
Б.Брод.
Парохија, град са 3 села; ћелија за богослужење у приватној кући. Има кућа 182, а
душа 1261. Навод рођених, умрлих и вјенчаних за 1883 није доставио.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Инђић, Шутић, Ананић, Николић, Петровић, Куковић,
Јеринић, Митровић, Дуроњић, Новаковић, Делић, Плавшић, Стјепановић, Бановић,
Милојевић.
М а р к о в д а н : Јовановић.
с в . А р х а н ђ е л а : Стјепановић, Петровић, Филиповић, Смиљчић, Лукић.
с в . Н и к о л у : Јовановић, Пиштељић, Лазаревић, Самарџић, Остојић, Башић,
Дражић, Бановић, Обрадовић, Куриџа, Миличић, Станојевић, Марковић, Стојаковић,
Марјановић, Кресојевић, Аранитовић, Чокић.
Ђ у р ђ е в д а н : Петровић, Јовановић, Зорић, Рушкић, Кушљић, Пјанић, Томић,
Калабић, Зец, Лазић, Седлић, Стефановић, Митровић, Гаковић, Трњинић, Обрадовић,
Ивановић, Јокановић, Којић, Станковић, Мартић, Крушкоњић, Мићић, Радовановић,
Пецић, Кујунџија, Цвијановић, Чечавац, Теовиловић, Пиваш, Шкорић, Јосиповић.
с в . е в . Л у к у : Јефтић, Ђерић, Бачић, Васић, Милошевић, Мићић.
с в . п р о р . И л и ј у : Костић.
У с п е н и ј е п р е с в . Б о г о р о д и ц е : Костић.
с в . С т е ф а н а Д е ч . ( М р а т и н д а н ) : Карапетровић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Петровић, Вукелић, Барњак, Ђукић, Гуштарка, Бардак,
Кесер, Ружичић, Илић, Мићић, Микић, Купрес.
Р о ж д е с т в о п р е с в . Б о г о р о д и ц е : Алексић.
С р ђ е в д а н : Богдановић.
П е т р о в д а н : Ђерић, Томићевић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Тодоровић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Чикојевић.
с в . Т р и ф у н а : Соколовић, Дражић, Маринковићи.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о п р и м ц а : Ћирић, Марић, Веселиновић.
Ч а с н е в е р и г е : Тодоровић.
М а р к о в д а н : Длакић.
с в . В а с и л и ј у : Остојић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Живковићи.
М и т р о в д а н : Јефтић.
Парох: Илија Инђић, сингле.
Винска и Лијешће.
Двије парохије. Винска има села 4. кућа 252, душа 1315. Црква парохијална, храм
Рождества пресв.Богородице. Лијешће има села 4, кућа 233, душа 1493. Црква
116
парохијална, храм Сошествије св. Духа. У обје парохије родило се 1883. муш.81, жен.
95. Умрло муш. 68, жен. 71. Вјенчано 15.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Лелић, Маслић, Ђисић, Сријемац.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Душанић, Костадиновић, Видичевић, Себастијановић,
Дуроњић, Мишкић, Симеуновић, Марковић, Шљука, Станимир, Грабовац, Челар,
Јоцић, Радић, Цвијић, Лучановић, Грозданић.
Ч а с н е в е р и г е : Бабићи, Петровићи.
с в . Т р и ф у н а : Тривуновић, Паранџић, Трифковић, Јелић, Рекановић, Тривић,
Панић, Глувић, Милосављевић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Махић, Сеперовић, Кушљић, Вујић, Кајтезовић,
Лујић, Меуљић, Стјепановић, Ракић, Косојевић, Спасић, Мишкић, Продановић, Станић,
Душанић, Марић, Пантић, Гаврановић, Броћило, Јаковљевић, Лазић, Љељанић, Видић,
Боројевић, Ђерман, Гојковић, Јовичић.
Ђ у р ђ е в д а н : Брдар, Црногорац, Богојевић, Милић, Шључић, Кушлић, Јовичић,
Томић, Новаковић, Ђукић, Игњић, Јанковић, Кокић, Ријић, Миросављевић, Дујићи,
Друговић, Малешевић, Косић, Кузмановић, Липић, Вучић, Ракић, Керић, Слијепчевић,
Трњинић, Чанчар, Међед, Таузовић, Ђурић, Аћимовић, Павловић, Мијаљчић,
Међедовић, Боројевић, Јоцић, Теодосић, Милошевић, Џабић, Пантић, Броћило
Милетић, Челар, Лазић, Пурић, Савичевић, Мандић, Калавра, Ђорђић, Јефтић,
Прикодић, Колар, Петровић, Черек, Кокић, Рушкић, Глигић, Станисављевић, Пецић,
Вуковић, Пејичић, Радовановић, Миланковић, Станковић, Микач, Ћирић, Пиваш,
Бенак, Џомбић, Дринић, Миљић, Калабић, Топић, Чечевац, Игњатић, Патковић,
Милановић, Чанчаревић, Јокановић, Прокић.
М а р к о в д а н : Малешевић, Лукић, Вујичић, Тривунчевић.
П е т р о в д а н : Шерић, Ковачевић, Топић.
с в . п р о р . И л и ј у : Горанов, Глувак, Дујић, Васић, Лукић, Вучић, Маслић,
Наерчић.
В о з д в и ж е н и ј е ч а с . к р с т . : Радовановићи.
с в . а п . Т о м у : Пејкановић, Томић.
С р ђ е в д а н : Вукман, Ђукић, Радић, Бјелица, Лешић, Ђекић, Видаковић,
Вучановић.
с в . е в . Л у к у : Вукман, Цвијић, Станковић.
М и т р о в д а н : Лазић, Панић, Јовичић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Периновић, Шмуљић.
с в . Н и к о л у : Гојић, Биљановић, Кршић, Глигоревић, Боројевић, Продановић,
Косић, Видаковић, Ђујић, Кузмановић, Ивановић, Аћимовић, Шпрља, Гуњевић,
Ковачевић, Лукић, Поповић, Гудаловић, Перић, Душанић, Јерковић, Стјепановић,
Јовичић, Станковић, Игњатић, Крстић, Мићић, Кукут, Шљивић, Јоцић, Живанић,
Кандић, Крвавац.
с в . И г њ а т и ј у : Маринковић, Поповић, Ђурић, Веселиновић, Тувегџић, Шукурлић.
с в . А л и м п и ј у : Ракић.
Парох Вински: Стеван Џабић.
Парох Лијешћа: Лука Џабић.
Нови град.
Парохија. Црква парохијална, храм св. ап. Петра и Павла. Има кућа 155, душа 1166.
Родило се 1883. муш. 33, жен. 27. Умрло муш. 12, жен. 22. Вјенчано 15. Има села 4.
117
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Станић, Деретић, Лешић, Кршић, Цвијановић, Тацић,
Мушкић, Грозданић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Видичевић, Божић, Драгојловић, Теовиловић,
Гуњевић, Петровић, Ракић, Мојевић, Пантић, Милетић, Грашар
М и т р о в д а н : Стевановић, Микић.
с в . А в р а м и ј а : Тодићи.
с в . В р а ч е : Владић.
с в . А р х а н ђ е л а : Девић, Ковачевић, Бајић, Микић, Тешић, Попић.
с в . К л и м е н т а : Рокић, Васић, Томић, Ракић.
с в . Н и к о л у : Зорановић, Секулић, Вуковић, Гајић, Лазић, Чавалија, Томашевић,
Милошевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Радуловић, Станковић, Поповић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ракић, Васић, Магић, Вуковић, Стојадиновић, Калабић, Недић,
Нинковић, Панић, Ђаковић, Соколовић, Милановић, Попадић, Петровић, Пурић,
Мршић.
М а р к о в д а н : Драгојловић, Чапалић.
с в . О д а н и ј е : Тадићи.
с в . М и х о љ д а н : Ђорђић, Павић, Мишић.
с в . а п . Т о м у : Бунбић.
с в . е в . Л у к у : Блажевић, Бјелић.
с в . И г њ а т и ј у : Богдановић, Пантелић, Ракић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Куреш, Перић, Шушљага, Зечевић, Адамовић.
с в . В а с и л и ј у : Савић, Чокрљ.
с в . Г л и г л о р и ј а Б о г о с л о в а : Чолак.
С р ђ е в д а н : Станић.
с в . Т р и ф у н а : Тодоровић.
Парох: Томо Поповић.
Доња Дубица.
Парохија. Црква парохијална, храм Сошествије св. Духа. Има кућа 108, душа 725.
Родило се 1883. муш.14, жен. 6. Умрло муш. 3, жен.5. Вјенчано 3. Има села 3.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Вучићевић, Којић, Стевановић, Ристић, Недић, Пиваш, Горан,
Јовановић, Дрвенић, Нинковић, Ћећанац, Ђурђевић, Пајдић, Савић, Вревић, Вујић,
Стјепановић, Гојковић, Арсенић, Ристић.
М а р к о в д а н : Зелић.
К р с т о в д а н ( В о з д в и ж . ч е с . к р е с т а ) : Радовановић.
Н и к о љ д а н : Миличевић, Милошевић, Љубичић, Јерковић, Дучић, Мајстор,
Станишић, Гаврић, Тополовац, Угљешић, Слијепчевић.
с в . Ј о в а н к р с т . : Јевђевић, Јовановић, Марић, Драгић, Станић, Станојевић,
Тешановић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Тодоровић, Божић, Боројевић, Радешковић,
Милојевић, Тополовац, Гуњевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Вујичић, Горановић.
с в . Т р и ф у н а : Јелићи.
М и х о љ д а н : Станковић.
с в . е в . Л у к у : Давидовић, Бијелић.
с в . П е т к у : Јанковић.
118
с в . А р х а н ђ е л а : Даниловић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Секулић.
с в . п р о р . И л и ј у : Дујак.
с в . О д а н и ј е : Пушкар.
М и т р о в д а н : Патковић.
с в . В р а ч е : Богојевић.
с в . А л и м п и ј у : Ракић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Илинчић, Зарић, Јелић, Милинчић.
Парох: Јован Ристић.
Гњионица.
Цркве нема; има кућа 50, душа 314. Родило се 1883 муш. 7, жен. 4. Умрло муш. 3,
жен.2. Вјенчано 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Старчевић, Евђевић, Станић.
с в . Т р и ф у н а : Крстић, Алаковић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Млинаревић, Борћило, Антонић, Катана.
Ђ у р ђ е в д а н : Ристић, Којић, Тодић, Млинаревић, Васиљевић, Патковић.
П е т р о в д а н :Калоперовић.
М и х о љ д а н : Мајсторовић.
с в . е в . Л у к у : Кнежевић.
с в . А р х а н ђ е л а : Даниловић, Врањеш.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Раук.
с в . И г њ а т и ј у : Николић, Ракић, Ружичић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Благојевић, Лукић.
Парох: Симо Ристић.
VIII. Протопрезвитерат тешањски.
Протопрезвитер: Тодор Илић, одликован митропол. злат. крстом.
Тешањ.
Парохија, парохијална црква, храм покров пресв. Богородице и врућичка, храм св. ап.
Петра и Павла. Има кућа 656, душа 4856. Родило се 1883. муш. 102, жен. 87. Умрло
муш. 51, жен. 47. Вјенчано 22. Има села 17.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у в е л и к о г а : Васић.
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Ђекић, Стојановић, Цвијановић, Ливњак, Савић,
Миличић, Стевић, Ђекановић, Лалић, Петковић, Божић, Алексић, Благојевић,
Митровић, Михајловић, Драгић, Тутањ, Радоњић, Чагаревић, Петровић, Гоић, Јефтић,
Купрешак, Граовац, Тодоровић, Труичић, Лазаревић, Васић, Јовановић, Бабић,
Старчевић, Симичић, Филиповић, Поповић, Прањић, Милачковић, Пеић, Ђедовић,
Алаџић, Турановић, Маличевић, Благојевић, Кузмић, Ђокић, Лукић, Жиларевић,
Драгичевић, Кнежевић, Ђамић, Гладнић, Николић, Јерковић, Боснић, Танасић,
Ђуричић, Антешевић, Шундић, Кундрић, Бојанић, Марковић, Палавестра, Јефтановић,
Павловић.
Ч а с н е в е р и г е : Павловић, Крагић, Вајић, Богдановић, Михаиловић, Зорановић,
Марковић, Миловановић, Босић, Марић, Гаврановић, Спасојевић, Бијелић, Илић,
Блажевић, Вуковић, Иличић, Јањић.
119
с в . Т а н а с и ј у : Ставрић, Црковић.
с в . Т р и ф у н а : Сувајац, Тодић, Ђекић.
св.Симеуна
Б о г о п р и м ц а : Радишић, Рајановић, Лазић, Арсенић,
Милојевић, Лекановић, Барићи, Јањић, Русоља, Цвијановић, Вуковић, Видовић,
Јовичић, Радиша, Танасић, Чардаковић, Пејић, Милинковић, Марковић, Николић,
Поздеровић, Слепчевић, Алексић, Благојевић, Цвијетић, Павличевић, Масалаџић,
Крваревић, Бјелчевић, Старчевић, Квржић, Шарац, Шарчевић, Милетић, Шљивић,
Стојановић, Мишдрић, Чолић, Симић, Божић, Ђуричић, Тривуновић, Павловић,
Савичић, Ђурић, Милошевић, Керић, Ковач, Недић, Бабић, Бугарин, Милешић,
Црновић, Радић, Драговић, Баић.
Л а з а р е в д а н ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Кузмановић, Радиловић.
Ђ у р ђ е в д а н : Тодоровић, Цвијетић, Савић, Поповић, Недић, Ристић, Милошевић,
Петровић, Станишић, Русојлић, Станојевић, Милинковић, Станић, Лукић, Марић,
Ђурђевић, Делић, Ђурађ, Гостићи, Николић, Чанчаревић, Сарић, Видаковић, Рељић,
Касановић, Пантић, Кршић, Микановић, Томић, Ђурић, Митровић, Ђурашевић,
Матишић, Вилашевић, Марјановић, Василић, Суруђић, Ођаушанин, Тривуновићи,
Перишићи, Ђукић, Микић, Челаревић, Божић, Благојевић, Миличић, Секулић,
Бојановић, Савичић, Лазаревић, Шкребић, Гаврић, Тешић, Цвијановић, Бубић,
Петковић, Тубић, Спасојевић, Јаковљевић, Видовић, Васић, Цвијанчевић, Радоњић,
Пантић, Гостимировић, Пашалић, Бијелић, Мишковић, Нинковић, Пауновић, Петрић,
Лазић, Дејановић, Давидовић, Видић, Сердаревићи, Стокић, Милановић, Ђекић,
Мркоњић, Ковачевић, Бркић, Буљковић, Сарајлић, Черековић, Јанковић, Китић,
Купрешак, Радоњић, Божичковић, Манојловић, Кокић, Пејић, Стјепановић,
Милиновић, Зекић, Нешковић, Ливчевић, Јовић, Стајић, Чебеђија, Миловановић,
Јовановић, Милетић, Лемешевић, Калајџија, Симић, Динкић, Марковић, Чолић,
Митраковић, Ксерић, Јевђић, Алуговић, Радић, Лекановић, Алуг, Дакић, Екмешчија,
Кнежевић, Дунђер, Дамјановић, Илић, Канић.
М а р к о в д а н : Поповић, Васић, Попадић, Пружановић.
П е т р о в д а н : Стјепановић, Гаврић, Митровић, Чолић, Савић.
с в . И л и ј у : Недић, Марковић, Станојевић, Бркић, Симановић.
с в . С и м е у н а с т о л н и к а : Мектић, Ђурашевић, Томанић.
М и х о љ д а н : Чолић, Симић, Станишић.
с в . П е т к у : Спасојевић.
с в . е в . Л у к у : Цигић, Чумуровић, Јоветић, Копановић, Ђурђевић, Бајић, Тубић,
Несторовић.
М и т р о в д а н : Радић, Кујунђић, Бокоњић.
св.Враче( Кузмана
и
Д а м ј а н а ) : Планинац, Секулић, Ровчевић,
Бјелановић, Стојановић, Симић, Лазић, Станковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Тумић, Ђурић, Миливојевић, Симић, Бабајлић.
М р а т и н д а н ( с в . С т е в а н Д е ч а н с к и ) : Рајић.
с в . Н и к о л у : Даничић, Нинковић, Грабовац, Јеремић, Јовић, Бојиновић, Симић,
Алексић, Ружичић, Тодић, Игњић, Милинковић, Бабић, Савић, Коњевић, Педић, Пејић,
Литић, Милић, Лазаревић, Симакић, Смиљић, Лазић, Пашалић, Гостимировић,
Вукојевић, Божичковић, Радатковић, Даниловић, Драгичевић, Ковачевић, Мастиловић,
Јушикић, Каурин, Стајић, Аџић, Ђенић, Кланић, Божендић, Бојић, Луњић, Лукарић,
Јанковић, Стојановић, Јовановић, Солдатовић, Васиљевић, Киперовић, Дамјановић,
Петровић, Гаврановић, Радојичић, Ниримлић, Пиштеља, Михаиловић, Антонић, Божић,
Барњаковић, Лукић, Тодоровић, Шничић, Роквић, Дучић, Станковић, Милачић,
Цвијановић, Благојевић, Васић, Милановић, Занфировић, Прекобосанац, Зечкић,
Бузаковић, Аврак.
120
с в . И г њ а т и ј у : Ковачевић, Бабић, Ристић, Симић, Калајџија, Благојевић.
с в . С т е ф а н а : Какић, Бузак, Јеросимовић, Ђурђевић, Вуковић, Гаврић, Секулић,
Ерцег, Парић, Стјепановић, Мишић, Барњаковић, Перић, Благојевић, Кикић,
Маџаревић, Петровић, Василић, Стојаковић, Савић, Кокановић, Керић, Поповић,
Станишић, Павловић, Пуцић.
Протопрезвитер: Тодор Илић, одликован напрсним крстом.
Капелан: Јово Илић.
Угодновић.
Парохија, цркве нема; има кућа 167, душа 1750.Родило се 1883. муш. 25, жен. 24.
Умрло муш. 9, жен. 10. Вјенчано 11. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Богић, Стевановић, Китић.
Ч а с н е в е р и г е с в . П е т р а : Јеринић, Спаосјевић, Нешнић, Панић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Пејић, Петровић, Баковић, Ивковић, Делић,
Перановић, Ђиласовић, Дукић, Лазаревић, Видовић, Савковић, Тодић, Радић,
Павловић, Кованушевић, Колак, Бабић, Деспић, Јовичић, Ристанић, Стојановић,
Марковић, Драговић, Баић, Симић.
Л а з а р е в д а н ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Кузмановић, Ковановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђурић, Тривуновић, Јошић, Ђурђевић, Жижић, Божић, Тешић,
Гаврић, Радић, Миливојевић, Лукић, Петковић, Цвијовић, Недић, Тривуна, Ћелић,
Тривунчевић, Чупић, Цвијић, Савић, Марковић, Вуковић, Симић, Благојевић, Ћускић,
Врекић, Јанковић, Станковић, Миливојевић, Јовић, Јокић, Ристић, Михаиловић, Кусић,
Михић, Јелић, Панић, Томић, Ђукић, Канић, Тодић, Васић, Китић.
с в . е в . Л у к у : Баришић, Дерановић, Ћумуровић.
с в . Н и к о л у : Билић, Ђурић, Томић, Тодић.
Парох: Димитрије Поповић.
Прибинић и Шњеготина.
Прва и друга парохија; парохијална црква Липљу, храм благовјештеније пресв.
Богородице. Има кућа 248, душа 1695. Родило се 1883. муш. 45, жен. 44. Умрло муш. 20
жен. 25. Вјенчано 12. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Аникић, Крунић, Благојевић, Стојановић, Јовић, Летић, Пајичић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Богдановић, Станковић, Томић, Кршић,
Славујевић, Поповић, Смиљанић, Ђукарић.
с в . Т р и ф у н а : Нововић, Јосиповић, Пејић, Милинковић, Опурић, Ружичић,
Ковачевић, Сувајац, Новић, Васић, Попадић, Ђукић, Гаврић, Керић, Вуковић,
Стјепановић, Малурић, Пољанак, Ковач.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Арсеновић, Милиновић, Стојановић, Гелић.
Б л а г о в ј е с т : Гаћановић.
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Костић, Митровић, Остојић, Мишић, Вуковић, Бубић, Стевић,
Бабић, Радић, Петровић, Столак, Благојевић, Попадић, Душанић, Марковић, Миладић,
Милић, Јоцић, Момчиловић, Цвијић, Николић, Лаповчић, Мишикић, Готовац, Кршић,
Лазић, Стојановић, Симуновић, Палуговић, Јокановић, Ђукић, Јосиповић, Дујаковић,
Марковић, Банић, Куглен, Раулић, Керић, Чупић, Плавшић, Поповић, Ковач, Вровац,
Вучић, Мачак, Томић, Папоњак, Јанковић, Стокић, Павловић, Ђурић, Цвијановић,
Пеаковић.
121
М а р к о в д а н : Јаћимовић, Спасојевић, Томичић, Димитрић.
с в . ц а р а К о н с т а н т и н а : Душанић.
П е т р о в д а н : Шкиљић.
с в . И л и ј у : Богић, Пандаревић, Богатовић, Девић, Радонић, Вујичић, Савић.
с в . П а н т е л и ј у : Кутић, Нешић, Малетић, Бузак, Тодоровић, Ђекић, Остојић.
С р ђ е в д а н : Кнежевић, Ђурашевић, Јелић, Томић, Пејић, Блажевић, Ђурић,
Старчевић, Благојевић, Кикић, Јокић, Милосавац.
с в . В р а ч е : Грабовац.
с в . Н и к о л у : Маринковић, Димитрић, Цвијетић, Стојановић, Делић, Бабић, Божић,
Бјелац, Игњић, Клећанин, Костреш.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Милиновић, Петровић, Дубравац.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Боштурулић, Мишикић, Пејанац, Дубравац, Јагодић,
Стјепановић, Прпић, Ђурковић, Шаиновић, Пејичић, Живковић.
Парох: Крнета Душан.
Чечава.
Парохија, црква од дрвета; има кућа 126, душа 1080. Родило се 1883. муш. 20 жен. 24.
Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Костић, Драгић, Маглајац.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Милановић.
с в . Т р и ф у н а : Пејић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Томић, Пајиновић, Пајић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђукановић, Станковић, Микић, Милошевић, Петковић, Пачић,
Бјелојевић, Лукићи, Назић, Дураковић, Тодоровић, Ђукић, Симеушић, Хрњић,
Продановић, Лазић, Михаиловић, Пајић, Евђевић, Савић, Поповић, Станојевић,
Јотановић, Горичанац, Цвијић, Тешић, Вучић, Дојковић, Ковачевић, Павловић, Бојић,
Кршић, Благојевић, Ђекановић, Суботић, Веселић, Аџија, Пламинац, Мичић, Марић.
с в . п а . Т о м у : Шућур.
с в . е в . Л у к у : Лазић.
с в . Н и к о л у : Савковић, Видовић, Момић, Јокић, Перић, Пејичић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о п р и м ц а : Чачић.
с в . С т е ф а н а : Вуковић, Девић, Милетић, Симеуновић, Ђекић, Микановић, Милић,
Дујић, Тодоровић, Михаиловић, Симић, Мишикић, Лазић.
Парох: Стево Станковић.
Брестово.
Парохија, цркве нема; има кућа 109, душа 1000. Родило се 1883. муш. 28. жен. 16.
Умрло муш. 8. жен. 9. Вјенчано 9. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Петровић.
с в . Ј о в а н а : Бркић, Гарић, Брковић, Лазићи, Јовановић, Тутањ, Марковић, Делић,
Кезмић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Леген, Јеринић, Дењиз, Илић.
с в . Г л и г о р и ј а б о г о с л о в а : Тодоровић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Ковачевић, Гајевац, Кргић.
Ђ у р ђ е в д а н : Станчић, Грлић, Милановић, Гарић, Ђуранић, Безар, Јанковић,
Мршић, Ћелић, Лазић, Ђекић, Станишић.
122
П е т р о в д а н : Дрљић.
с в . е в . Л у к у : Вукајло, Козаревић, Томић, Павловић, Ракић, Козар, Ђуркановић,
Бијелић, Тодоровић, Лукић.
с в . А р х а н ђ е л а : Капетановић.
с в . Н и к о л у : Малетић, Радић, Благојевић, Зоран, Куравица, Радишковић, Милутин,
Вукадиновић, Бајић, Кесер, Баћић, Богдановић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Радусим, Маринковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Игнић, Шкорић, Псанаић, Секулић, Лукић, Лазић.
Парох: Ђорђе Симић.
Радња доња.
Парохија. Цркве нема; има кућа 118, душа 1184. Родило се 1883. муш. 28, жен. 20.
Умрло муш. 9, жен. 9. Вјенчано 3. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Зеленковић, Иличић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Вуковић, Соврић, Цвијановић, Радоњић,
Томић, Топрековић, Павловић, Смиљанић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Дакић, Марковић, Јефтић, Којић, Марић, Пејић,
Којадиновић, Пекељ, Петровић, Дујаковић, Смиљанић, Каргић, Слепчевић, Гојић,
Илић, Булун, Бајић, Јованић, Топраковић, Пуљић, Планинац, Станковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђекић, Милић, Мразић, Шакан, Гојић, Јовић, Богданић, Дакић,
Малић, Милетић, Иванић, Марковић, Симаковић, Гаврановић, Папић, Ђукић,
Којадиновић, Тривуновићи, Дујаковић, Недић, Ђекановић, Гогић.
с в . П а н т е л и ј у : Колобарић.
с в . е в . Л у к у : Пејичић, Јовичић.
с в . В р а ч е : Бојанић.
с в . А р х а н ђ е л а : Китић.
с в . Н и к о л у : Драганић, Ликић, Благојевић, Илић, Панић, Липић, Радоњић,
Прњавац, Гаврић, Лукић, Иличић, Ковачевић, Стјепановић, Суботић, Којић, Ђурирић,
Ивановић, Савчевић, Јеремић, Пејић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о п р и м ц а : Гачић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Вукељић, Липић, Топраковић, Гавриловић, Пејић, Ђукић,
Ђекомовић, Гогић, Ђорић, Галамић.
Парох: Јово Каргић.
Церовица.
Парохија, цркве нема; има кућа 189, душа 1612. Родило се 1883. муш. 55, жен. 45.
Умрло муш. 29, жен. 35. Вјенчано 15. Има села 10.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Чикојевић, Зеленковић, Јоргић, Бугариновић, Мушак,
Бојанић, Бабић, Попадић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Лазаревић, Анђелић, Зорановић, Јањић,
Петрушић, Савић, Иличић, Марјановић, Стокић, Топић, Ристић, Михаиловић,
Бјелошевић, Славуљчевић, Јосић.
с в . Г л и г о р и ј а Б о г о с л о в а : Ђурђевић, Пекље.
с в . Т р и ф у н а : Будисављевић, Бајић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Видић, Шљивић, Чикојевић, Симакић, Ђекић,
Вулић, Мливић.
123
Ђ у р ђ е в д а н : Тешић, Кршић, Девић, Панић, Ђекић, Самац, Продановић, Продић,
Зорић, Бјелојевић, Павловић, Малиновић, Зекић, Дележановић, Славуљица, Шкребић,
Цоцић, Недић, Горановић, Пањић, Марић, Јањиловић, Шарић, Гостимировић,
с в . е в . Л у к у : Катић, Попадић.
с в . И л и ј у : Купрешевић, Славуљац, Горић.
М и х о љ д а н : Николичић, Чолић, Бакоиловић, Босић, Гарић, Зечевић.
с в . а п . Т о м у : Шукић.
С р ђ е в д а н : Китановић.
с в . е в . Л у к у : Брђанац, Пањић, Сјечура, Пејичић.
с в . Н и к о л у : Поић, Јовановић, Васиљевић, Цвијановић, Божић, Вуковић,
Миловановић, Ерић, Петковић, Јатић, Трњанац, Станчић, Бабић, Пејић, Радоњић,
Кокић, Вуковић, Тавић, Ивановић, Ресић, Гарић, Ковачевић, Калаба, Јанковић, Кесар,
Бјеличић, Станковић, Тодић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Петковић.
с в . С т е ф а н а : Ковачевић, Лучић, Тошић, Блатњак, Кулкић, Бајић, Милаковић,
Кајганић, Салатица, Стокић, Мишић, Липић, Бабић, Смиљанић, Тодоровић, Радић,
Којановић, Ристић, Стевановић, Шушковић, Грујић, Божић.
Парох: Коста Анђелић.
Детлак.
Парохија, цркве нема; има кућа 69, душа 570. Родило се 1883. муш. 12, жен. 9. Умрло
муш. 6, жен. 2. Вјенчано 3. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Видарић, Малетић, Перановић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Топић, Легенора, Аџић, Думонић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Гојић, Милишић, Билић, Субић, Перановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Бајић, Милићевић, Игњатић, Ковачевић, Марић, Миловановић,
Митровић, Ђокић, Гвозденовић, Милинић, Пекановић.
П е т р о в д а н : Бијелић, Јоканић.
с в . И л и ј у : Ковачевић.
с в . е в . Л у к у : Ђекић, Топаловић, Ђукић.
М и т р о в д а н : Миловановић.
с в . А р х а н ђ е л а : Митрић, Витић.
М р а т и н д а н : Башић.
с в . Н и к о л у : Ђуричић, Лукић, Косијер, Малић, Башић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Младанић, Новаковић, Тешендић, Вејић, Јутрић.
с в . С т е ф а н а : Ђукић, Грбић, Брестовац, Чолић, Рајилић, Јовичић, Кајтаз,
Старчевић, Томић, Чигеровић, Башић.
Парох: Михаило Лугоњић.
Јеланска.
Парохија, цркве нема; има кућа 139, душа 1040. Родило се 1883, муш.21, жен.20.
Умрло муш. 12, жен. 2. Вјенчано 12. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Живковић, Божић, Гладник, Боснић, Перић, Антонић, Керић, Тодорић,
Ђекановић, Бојић, Рујић.
Ч а с н е в е р и г е с в . а п . П е т р а : Продић, Митрић, Легеновић, Симић,
Старчевић.
124
с в . Г л и г о р и ј а Б о г о с л о в а : Секулић, Герман.
с в . Т р и ф у н а : Мршић, Продић, Јовановић, Дугоњић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Акић, Алукић, Балшевић, Нинковић, Дорић,
Вукичевић, Дробиловић, Скробић, Ракић, Бркић, Зобо, Мушурић.
Л а з а р е в д а н ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Вујачић.
с в . Л а з а р е в д а н : Станић, Печић, Душанић, Симић, Дујаковић, Евђевић, Марић,
Чолић, Стојиновић, Сајић, Вуковић, Деткојевић, Бјелошевић, Јагодић, Којић, Стојић,
Бодић, Набрадић.
с в . И л и ј у : Бабић.
М и х о љ д а н : Млађеновић.
С р ђ е в д а н : Китановић.
с в . е в . Л у к у : Јованић, Чолић, Тешић, Крагић.
М р а т и н д а н : Ђурђевић, Равуковић.
с в . Н и к о л у : Давегић, Радишевић, Вукадиновић, Богдановић, Ерић, Лисица, Тару,
Јанковић, Војиновић, Белечић.
с в . И г њ а т и ј у : Богоносца, Дудић, Цвијанић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Лејић, Пједговић, Лазаревић, Шобар, Нинковић, Дошић,
Датић, Накарадић, Беланац, Гребо, Керић, Васић, Николић
Парох: Стево Лугоњић.
Осиња.
Парохија, црква од дрвета; има кућа 141, душа 1125. Родило се 1883. муш. 13, жен. 17.
Умрло муш. 5, жен. 13. Вјенчано 7. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јовановић, Маркељић, Стојановић, Ружић, Ђорђић, Ђеко.
с в . Г л и г о р и ј а Б о г о с л а в а : Тодић.
с в . Т р и ф у н а : Аџић, Душанић.
св.Симеуна
Б о г о п р и м ц а : Милић, Јошић, Нинковић, Гуњевић,
Кузмановић.
Л а з а р д а н ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Јанковић, Илић, Ружичић.
Ђ у р ђ е в д а н : Радановић, Марић, Чавчар, Наградић, Цвијић, Безар,Савић,
Назуровић, Гојић, Јаћимовић, Радоњић, Спасојевић, Ђурђевић, Цвијетић, Дражић,
Бечаревић, Тривић, Милошевић, Кнежевић, Катанић, Гаврић, Стјепановић, Василић,
Недић, Ковачевић, Поповић, Пазур, Мичић, Мамиловић.
М а р к о в д а н : Тривуновић.
с в . В р а ч е : Секулић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Ратковић.
М р а т и н д а н : Рауковић, Ђурић.
с в . Н и к о л у : Гојковић, Пањизаљ, Кукић, Неданић, Ерић, Радишевић, Гаврић,
Тепић, Лукић, Бабић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Ћустић, Новић, Планичевић, Станић, Ђекић,
Калоперовић, Петрић, Стојановић, Алексић, Тешић, Станковић, Веселиновић,
Тешендић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Петловић, Клајић, Шогоровић, Влаић, Дејановић,
Шкорић, Шогор, Лазаревић.
Парох: Ђорђе Новић.
IX.
Протопрезвитерат прњаворски.
Протопрезвитер: Јово Опачић, одликован напрсним крстом.
125
Прњавор и Смртићи.
Парохија, варош са 12 села. Црква Парохијална храм покрова пресвете Богородице.
Има кућа 523, душа 3699. Родило се 1883. нуш.65, жен. 68. Умрло муш.74, жен. 70.
Вјенчано 36.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Богичевић, Сарићи, Васићи, Вујаковићи, Ковачевић, Каменица,
Китићи, Бојановић, Смиљанић, Ђурић, Милић, Савковић, Тешић, Зелић.
с в . Ј о в а н а : Лешић, Вучинић, Сибинчићи, Поповићи, Антонић, Остојић, Тонковић,
Поварлић, Илић, Деспотовић, Винчићи, Дераја, Милићи, Марковић, Топић,
Стефановић, Јовић, Јопоић, Стаичић, Стојичићи, Марић, Ковачевић, Кадић, Калинић,
Ковачић, Тошић, Милијаш, Ђалић, Чолић, Аксентијевић, Ђукић, Ђурићи, Смиљанић,
Гостимир.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Ђерман, Којић, Васићи, Спасојевић, Евђевић, Јовичићи, Ђураши,
Дудић, Јовановић, Драгосављевић, Бреговић, Стојнићи, Веић, Новковић, Слепац,
Радишић, Порезник, Паликућа, Бјегојевић, Ђукарићи, Грабовац, Шмула, Голић,
Деранић, Лашићи, Бјелановић, Новаковићи, Самарџија, Санчанин, Тешићи, Вреовац,
Мајстор, Голић, Калаба, Подгорац, Драгосављевић, Каблинић, Душанићи, Пеић,
Ковачевић, Митровић, Кукићи, Богосовац, Миличић, Пачариз, Тошић, Бешљак, Усорац,
Карамут, Настић, Смиљанић, Дринић, Поповићи, Панић, Репић, Главендић, Остојићи,
Вичићи, Милојевић, Будишић, Ђукић, Прерадовић, Чорек, Татар, Будак, Бијелић,
Тотун, Глигорић.
с в . С т е ф а н а : Маринковић, Игњатић, Жунић, Илишковић, Пантићи, Марковићи,
Шаиновић, Новић, Вуић, Бојанић, Синџирија, Турудија, Луканић, Јанковић, Митрићи,
Ракић, Миоданић, Калаба, Гостимир, Сарићи, Малешевић, Ђукићи, Миланковићи,
Живанић, Слијепчевић, Митровић, Видићи, Адамовић, Благојевићи, Јовичићи, Бобар,
Лишчићи, Врховац, Дакићи, Ковићи, Самац, Ивковић, Прерадовићи, Томић, Цврљо,
Цвијановић, Аџић, Тренгић, Баић, Малетић, Ђопал.
с в . е в . Л у к у : Петровић, Ђукановић, Топићи, Грумић, Опачић, Јовановић, Ефтић,
Тепићи.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Глишић, Кавић, Шарац, Јокић, Станковић,
Миладић, Миладиновић, Груић, Вуиновић, Санчанин, Бјелонићи, Бишић, Милошевић,
Дуић, Малетић, Сандић, Живанићи, Ратковац, Вуковић, Кнежевић, Ивковић.
с в . Н и к о л у : Малешевић, Панзал, Перановић, Стојановићи, Радивојац,
Симеоновић, Повралић, Тривковић, Милић, Црковић, Зорић, Аксентићи, Ђекићи,
Батинићи, Матићи, Ђураш, Павичићи, Врховац, Малић, Врачевићи, Ђукић, Топићи,
Чапљак, Томић, Милутин, Тутунђић, Кресојевић, Тресканиц, Видаковић, Аривук,
Ћеркети, Татомири, Купешић, Прерадовић, Пеић.
с в . И г њ а т и ј у : Томаши, Поповићи, Тубонић, Симићи, Ђерић, Баићи, Тубоња,
Новић, Богдан, Нежић, Новаковић, Липња, Липњац, Гаић, Тодоровићи, Паликућ.
М и х о љ д а н : Ковачевићи, Јовановићи, Грумић, Кудићи, Јокићи, Калаба, Дринић.
с в . Л у к у : Симеунић, Ковачевић, Топићи, Пиљана.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Петровић, Витановић, Савић.
с в . С и м е у н а : Зобић, Гуњ, Гуњевић, Попадић, Панић.
С р ђ е в д а н : Стегић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Вуичић, Јовановић, Јовић, Ђекић, Јањић, Марјановић.
с в . а п . П е т р а : Марковић, Божуновић, Милинчић, Миминџић, Беук, Ваић, Шуић.
с в . Д и м и т р и ј у : Тодоровићи.
к р а љ а Д е ч а н с к о г : Секулићи.
126
Ч а с н е в е р и г е : Миладиновић, Стојаковић, Николић, Милинчићи, Јадић, Јефтић,
Илић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вучићи.
с в . е в . М а р к а : Земун, Пракљача, Чапљак.
с в . Т р и ф у н а : Видовићи, Сувајац, Радић, Ковачевић, Гаврић, Нежић, Милиновићи.
с в . е в . Т о м у : Слијепац, Змијанац.
с в . П а н т е л и ј у : Божуновић.
с в . Л у к у : Симеунић, Ковачевић, Топићи, Пиљага.
Прото: Јаков Опачић.
Архимандрит: Мелентије Опачић.
Штрбци.
Парохија. Црвква парохијална св. Благовјести: Има кућа 200, душа 1625. Родило се
1883. муш.47, жен. 40. Умрло муш. 30, жен. 39. Вјенчано 19. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Паликућа, Видовић, Дујаковић, Миличићи, Гајићи, Милићи,
Ђурићи, Плочан.
с в . Ј о в а н а : Брковић, Болаш, Милијаши, Ђешило, Ћуповић, Мијаиловићи,
Танасчаићи, Рудоњић, Дуроњић, Поварлићи, Лукић, Малић, Ђурић.
Ч а с н е в е р и г е : Лепир, Геринић, Топићи, Илићи, Миланковић, Шпањићи,
Панџић, Кресоевићи.
Б л а г о в ј е с т и : Достанић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Стојнићи, Бјегојевићи, Малић, Достанић, Вучинић, Гатарић, Будак,
Зубац, Живковић, Мусићи, Шубић, Бјељић, Зец, Бабић, Кајновић, Станићи, Ђермани,
Смиљанић, Васић, Ћукало, Тривић, Кимвари, Продановић, Девић, Вуковић, Секулић,
Жуна, Шмуљић, Суботић, Мијатовићи, Петровићи, Бићурић, Јовичићи, Черек,
Кузмановић, Шушак, Ћућићи, Симић, Петковић, Јанковић, Груснић.
с в . а п . П е т р а : Мусићи, Шуић.
с в . п р о р о к а И л и ј у : Петрушић, Жујо.
с в . П а н т е л и ј у : Југовић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Сегић.
с в . Л у к у : Вукаловић.
В р а ч е в е : Врховац.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Савић, Шарац.
М и х о љ д а н : Бибери.
с в . Н и к о л у : Сачан, Кесер, Јусуфувоић, Мусић, Ђекић, Милојац, Стокановићи,
Софронић, Савковићи, Домузан, Марић, Гаврин, Тешић, Наградић, Мирјанић,
Драгонић, Вукадин, Остојић, Панџић, Вукадиновић, Богичевићи, Кресовићи, Коић.
с в . И г њ а т и ј у : Томаш, Видаковић, Марић.
с в . С т е ф а н а : Слатинац, Марићи, Видовић, Кљајић, Милутин, Чавић, Кајновић,
Томић, Врховац, Жуна, Станићи, Турудић, Гавранић, Илишковић, Саватић, Благојевић,
Стојковић.
Парох: Јефрем Стојановић.
Шаринци.
Парохија. Црква парохијална храм Сошествије св. Духа. Има кућа 112, душа, 1101.
Родило се 1883. муш. 20, жен. 21. Умрло муш. 26, жен. 21. Вјенчано 8. Има села 2.
Свечари славе:
127
св.Ђурђев
д а н : Панић, Јанковићи, Станојевићи, Веселиновић, Вучић,
Тихомировић, Ђекић, Ђермановић, Живковић, Плавшић, Симановић, Иванић, Поповић,
Жарић, Мршић.
с в . Ј о в а н а : Дерајић, Моравац, Милијашевић, Вујасиновић, Поповић, Миливојевић,
Газибарић, Антић, Врховац, Трбић, Малешевић, Васић.
с в . е в . М а р к а : Ђајић, Јелић, Пајић, Живковић, Миланковић, Гушић.
с в . Н и к о л у : Смољић, Морава, Јовановић, Субић, Стојановић, Максимовић, Лепир,
Живковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђапић, Жарић.
с в . В и к т о р а и В и к е н т и ј у : Савић.
с в . И г њ а т и ј у : Даничић, Јаковљевић, Видовић.
с в . П а н т е л и ј у : Југовићи, Лукановић, Дукић.
с в . В а с и л и ј у : Сарић, Видовићи, Бокоровић, Сумпор.
с в . И л и ј у : Прерадовић, Радомировић, Антић, Милановић.
М и х о љ д а н : Пралић.
Б л а г о в ј е с т : Ковачевићи.
А р а н ђ е л о в д а н : Васић, Поповић, Циган, Јокић, Кнежевић.
В и д о в д а н :Шиканићи.
с в . е в . Л у к у : Ерцези.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Циган.
Парох: Симо Јанковић.
Орашје.
Парохија, Цркве нема; има кућа 126, душа 1118. (Рођене за 1883.год. није доставио)
Умрло муш. 14, жен. 17. Вјенчано 3. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Микић, Шљивић, Станић, Ћетојевић, Врховац, Миладић,
Суботић, Лазић, Ковачевић, Крајишник, Станишић, Шестић, Вучић, Љубојевић,
Божичић, Марановић, Боснић, Чумић, Ружичић, Игњатић.
В и д о в д а н : Шикана.
с в . Н и к о л у : Косићи, Тулићи, Вукашиновић, Шербић, Тешић, Тешановић, Самац,
Драгојевић, Милановић, Вученовић, Вукашиновић, Јовановић, Дакић, Паликућа.
с в . И г њ а т и ј у : Липљанац, Раилић, Зарић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Лукена, Савић, Лекић, Личинар, Тешић, Алексић, Дабић,
Ћетојевић, Бабић, Симић.
М а р т и н д а н :(Стефана Дечанског): Цвијановићи.
М а р к о в д а н : Гачић, Живковићи.
А р х а н ђ е л о в д а н : Стејичић, Спремић, Ракић, Пезеровић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Тешановић, Поповић, Божић, Ђурђевић, Косић, Дворанчић,
Вученовић, Врховац, Попадић.
М и т р о в д а н : Видић.
с в . В а с и л и ј у : Бојић, Матијаш, Личинар.
с в . е в . Л у к у : Војводић.
Ч а с н е в е р и г е : Грозданић, Јефтић, Пантић, Ђукић.
с в . Т р и ф у н а : Липљанац.
с в . П а н т е л и ј у : Каран, Давидовић.
Парох: Цвијо Милановић.
128
Драговићи.
Парохија. Црква парохијална храм Рождества пресвете Богородице. Има кућа 157,
душа 1246. Родило се 1883. муш. 41, жен. 29. Умрло муш. 11, жен. 8. Вјенчано 24. Има
села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бојићи, Микаћи, Сивац, Кнежевић, Уларџић, Милић.
с в . Ј о в а н а : Бундало, Божичић, Мијаиловић, Бјелош, Врховац,, Широња,
Копреновић, Јевђевић, Широнићи, Мијатовић, Добрњац, Бурдељ, Ћустићи, Солдат,
Рамићи, Басало, Јелисавац, Ђурићи, Вуимеловић, Гудураш, Видовић, Малбашић,
Мијић, Шумани, Весељак, Кукољ, Варница, Старчевић, Драгић, Вукомановић.
Ч а с н е в е р и г е : Радулковић, Вукомановић, Копреновић, Марићи.
с в . Ђ о р ђ и ј у : Стаменић, Манојловић, Крменац, Јевђевићи, Којић, Игњатићи,
Бојић, Ивановић, Сикимићи, Веселићи, Поповић, Лулићи, Ћеићи, Јуришић,Скуцани,
Гаићи, Тривић, Попадић, Шестић, Буснић, Пушић, Ђулићи, Савићи, Јованчевићи,
Тодорић, Јунгићи, Ђурић, Ћетојевићи, Глигорић, Топаловићи, Зеленац.
Л а з а р е в у С у б о т у : Перић.
с в . а п . П е т р а : Балабан.
с в . П а н т е л и ј у : Тремашлан, Пеић.
С р ђ е в д а н : Стегићи.
с в . е в . Л у к у : Бенић.
с в . а п . Т о м у : Дулић.
с в . И г њ а т и ј у : Раилић, Кнежевић, Букара.
с в . п р о р о к а А м о с а : Шикања.
с в . п р о р . И л и ј у :Бркићи
с в . е в . М а р к а : Тешић, Рајић, Гаврић.
с в . е в . М а т е ј а : Граховац.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а :Крменац, Лазић.
с в . Н и к о л у : Никодиновићи, Остојићи, Улетиловићи, Црнадак, Копреновићи,
Сумић, Кнежевић, Шербић, Станишљевић, Радановићи, Гамбери, Вујановић, Видовић,
Рогићи, Јовић, Билић.
М и х о љ д а н : Вулин.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Скробоња, Лазић.
Парох: Василије Игњатић.
Помоћник: Симо Игњатић.
Кокори.
Парохија, цркве нема; има кућа 141, душа 1217. Родило се 1883. муш. 21, жен. 24.
Умрло муш. 7, жен. 14. Вјенчано 14. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Јанковић, Гајић, Паликућа, Марић, Чупелић, Вргорац, Клајић,
Малешевић, Кузмановић, Чекић, Панић, Цвјетанић, Гаврић.
с в . А р х а н ђ е л а : Остојић, Ковачевић, Сандић, Јањић.
Ђ у р ђ е в д а н : Пушић, Чумић, Јелић, Вулић, Ревић, Секулић, Живковић, Савковић,
Веселиновић, Гунић. Красић, Илић, Самарџић, Иванковић, Тривић, Ковачевић,
Вировац.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Остојићи, Чолић, Врисјаке, Вујасиновић, Вировац.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Зелић, Којић, Кузмановић, Маринковић, Дабић, Репић,
Мијодраговић, Ћорић, Драгојевић.
129
с в . П а н т е л и ј у : Кузмановићи.
М а р к о в д а н : Кузмановићи, Малешевићи, Спасовић, Дујаковић.
с в . В а с и л и ј у : Бојић, Матијашевић, Гркинић, Ђурић, Васиљевић.
с в . И г њ а т и ј у : Субић, Зарић, Дубравац, Митрачић, Живковић, Василић.
Ч а с н е в е р и г е : Радуковић, Бајић.
с в . Б л а г о в ј е с т и : Ковачевић.
с в . п р о р . И л и ј у : Прерадовићи, Бијелић, Вировац, Василић.
М и х о љ д а н : Љубојевић.
Парох: Тешо Ковачевић.
Мартинац.
Парохија,цркве нема; има кућа 154, душа 993. Родило се 1883. муш.18, жен. 17. Умрло
муш. 20, жен. 10. Вјенчано 16, има села 5.
Свечари славе:
св.Јована
к р с т . : Панџа, Стојчић, Вишић, Мајсторовић, Давидовић,
Михајловић, Нуждић, Брковић, Милојашевић, Штанарић, Ерић, Божић, Цвијић.
Ђ у р ђ е в д а н : Панџа, Будић, Њежић, Мартић, Милашиновић, Сикимић, Којић,
Кузмановић, Никодимовић, Бабић, Јанковић, Јерковић, Марјановић, Миладић,
Ковачевић, Звиздало, Љубојевић, Станишић.
с в . П е т р а : Ракић.
М и т р о в д а н : Латинчић.
с в . А р х а н ђ е л а : Станић, Сандић, Марић, Савковић, Милашиновић, Бјегоња,
Ракић.
с в . Н и к о л у : Мартић, Жуна, Ракић, Чанчар, Смољић, Пантелић, Милошевић,
Бабић, Бајић, Кусић, Милутиновић, Савићи.
с в . И г њ а т и ј у : Кнежевић, Красић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Микулић, Стојчевић, Бабић, Савић, Петковић,
Милошевић, Нуждић, Драгомировић, Кнежевић.
с в . В а с и л и ј у :Савковић, Алексић.
Ч а с н е в е р и г е : Игњатићи, Лазић, Јефтић, Стојаковић.
Л а з а р е в у с у б о т у : Глигорић.
М и х о љ д а н : Николиновић, Ковачевић.
с в . П а н т е л и ј у : Ристић.
Парох: Димитрије Микулић.
Печеноговци.
Парохија, цркве нема; има кућа 133, душа 1030. Родило се 1883. муш. 15, жен. 12.
Умрло муш. 20, жен. 15. Вјенчано 8. Има села 5.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Јанковић, Перић, Козић, Миладиновић, Драгојевић, Љубојевић,
Драгосављевић, Шарчевић, Адамовић, Бојановић, Милановић, Пеулић, Илић,
Милинковић, Брадоњић, Станковић, Радић, Николић, Бојић, Ковачевић, Дворанин,
Ђурић, Кнежевић, Лазикић, Подгорац.
с в . е в . Л у к у : Станковић, Грумић, Тепић, Бркић.
с в . И г њ а т и ј у : Бабић, Поповић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гркавац, Ђенић, Марковић, Дујаковић, Веселиновић,
Илић, Јовић, Радојчић, Новаковић, Мајстор, Николић.
Р о ж д е с т в о п р е с в . Б о г о р о д и ц е : Шмитран.
130
с в . Н и к о л у : Јовановић, Василић, Милутиновић, Докић, Савић, Симић, Ђурић,
Татомир, Шаиновић, Јовичић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Јовановић, Ђекић, Смиљанић.
с в . Т р и ф у н а : Станковић, Гаврић, Недић, Ђурђевић, Јелић.
П е т р о в д а н : Илић.
с в . А р х а н ђ е л а : Ивановић, Бобар.
с в . а п . Т о м у : Девић, Савић.
Ч а с н е в е р и г е : Васићи, Грум.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јовановић.
Парох: Стојан Ивановић.
Ножичка.
Парохија, цркве нема; има кућа 185, душа 1104. Родило се 1883. муш. 22, жен. 25.
Умрло муш. 10, жен. 14. Вјенчано 8. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Драгојевић, Јунгић, Дујаковић, Миљевић, Вукељић, Андрић,
Кусић, Малкић.
с в . Ј о в а н а п р е д т е ч у : Гудаловић, Михајловић, Вишић, Тополић, Милетић,
Петковић, Шушчевић, Крминац, Страхиња, Бањац, Поповић, Вранчић, Аћмовић,
Цвијић, Савковић, Српотић, Дабић.
Ч а с н е в е р и г е : Ћосић, Штикић, Грабовић, Балабан, Бабић, Јефтић.
с в . Т р и ф у н а : Малиновић, Шарић, Шобота.
с в . С и м е у н а : Љечковљев.
Ђ у р ђ е в д а н : Ћук, Вукотић, Готовац, Гаврић, Бошић, Суботић, Њежић, Дусић,
Мартић, Јуришић, Милојевић, Драгићевић, Топаловић, Јањић, Кљајић, Микановић,
Шуман, Блажић, Ковачевић, Стојаковић, Вученовић, Максимовић, Вранић, Лазић,
Поповић, Вучић, Јерковић, Гајић, Шмуља, Стаменић, Новковић, Вујиновић, Ћетојевић,
Мијољчић, Тубић, Ацић, Јагодић, Вулић, Столић, Кесић, Иваштанин, Јеринић.
М а р к о в д а н : Антонић, Вишњић, Ромић, Брезовац, Брацика, Гачић, Брезовац,
Тодоровић.
В и д о в д а н : Шикоња.
с в . п р о р . И л и ј у : Вадић, Милутиновић, Бркић, Савић, Мачинко.
с в . П а н т е л и ј у : Пртењак, Марјановић, Сантрач, Прпић.
с в . Л у к у : Школници.
с в . а п . Т о м у : Ракић, Сергије, Грбић, Стегић, Бабић.
с в . е в . Л у к у : Михајловић, Грумић, Жујић, Томић.
с в . Д и м и т р и ј у : Радошевић, Остојић, Малешевић, Чепрка, Марковић.
с в . А р х а н ђ е л а : Липотановић, Ракић, Лазић, Дабић, Бабић, Радомир, Колар.
с в . Н и к о л у : Новаковић, Ђенадић, Јовановић, Поповић, Бабић, Маглић, Возар,
Ромић, Андрић, Петковић, Кераћ, Матић, Батош, Вукашиновић, Зорић, Стевнџић,
Блажић, Шошић, Гаџула.
с в . И г њ а т и ј у : Кнежевић, Радоњић, Давидовић, Милићевић, Јовичић, Миљевић,
Ракић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Марић, Новаковић, Милошевић, Савић, Лекић,
Игумановић, Кнежевић.
Парох: Илија Школник.
131
Лепеница.
Парохија, са 2 села, парохијална црква, храм св.прор.Илије. Има кућа 114, душа 891.
Рођене, умрел и вјенчане за 1883. није доставио.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Алескић, Вукадиновић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Дерајић, Андрић, Нуждић, Винчић, Гудаловић, Попадић,
Ивановић.
Ч а с н е в е р и г е : Видовић, Игњатић, Стојаковић, Санчанин, Томичић.
с в . Т р и ф у н а : Недић, Сувојац.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Смиљанић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Коњовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Даничић, Ђермановић, Новковић, Станишић, Санчанин, Радонић,
Ђукић, Савковић, Јуришић, Милаковић, Татић, Вученовић, Теовиловић, Тривунић,
Бабић, Драгосав, Блашчанин, Ковачевић, Стојковић, Мирковић, Драгојевић, Чекић.
М а р к о в д а н : Тодоровић.
П е т р о в д а н : Вукотић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђаковићи.
с в . е в . Л у к у : Грумићи, Јуришић, Војводић.
М и т р о в д а н : Крнић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Микић.
с в . А р х а н ђ е л а : Ракић, Вученовић, Бјеловић.
с в . Ј о в а н а м и л о с т и в о г : Брсјаковић, Вујановић.
с в . Н и к о л у : Мачковић, Панић, Брезовац, Вученовић, Јовичић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Кнежевић, Јелић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мркозић, Митрић, Адамовић, Дамјановић, Стојић,
Миланковић, Николић.
Парох: Тодор Јунгић.
Гаљиповци.
Парохија. Црква парохијална од дрвета, храм, Благовјештенија пресв. Богородице. Има
кућа 114, душа 1190. Родило се 1883. муш.29, жен. 30. Умрло муш. 8, жен. 9. Вјенчано
6. Има села 3.
Свечари славе:
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Обрадовић, Аничић, Лазић, Карлић, Душанић, Бојановић,
Ковјанићи, Кобић, Јовић, Антић, Ковачевић, Петковић, Барило, Илишак, Чавић,
Гашићи, Баишић, Стојковић, Чолић.
М а р к о в д а н : Подгорац, Спасојевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Васић, Којић, Голић, Пезеровић, Пејичић, Чикић, Глигорић,
Свјечић, Воћар, Гарић, Митровић, Дебељак, Игњатић, Тошић, Леонтић, Липљанац,
Мишић, Тихомир, Лукан, Живковић, Брк, Дринић, Веселиновић, Вејић, Старчевић,
Станојевић, Тубош, Ракић, Ћелвиш,Врховац.
с в . п р о р . И л и ј у : Модићи, Прерад, Јоветић.
с в . А р х а н ђ е л а : Грујић, Васић, Бојановић.
М р а т и н д а н ( С т е ф . Д е ч . ) : Секулићи.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Малетин, Чолић, Моравац, Бошњак, Десић, Малић, Ђурић,
Шушак, Мазалица, Малинић, Џебрић.
с в . В а с и л и ј у : Паликућа, Дујаковић, Плочан.
Ч а с н е в е р и г е : Аничић, Дудић.
132
с в . Т р и ф у н а : Суварац, Пргоња.
с в . И г њ а т и ј у : Гајић, Томаш.
Л а з а р е в у С у б о т у : Петковић, Дарадан.
с в . Н и к о л у : Миланковић, Вукоман, Буковица, Лепир, Кљајић, Милијаш, Савић,
Невен, Кесер, Савковић, Тутунџић.
с в . С и м е у н а : Блатешевић, Нинковић, Бокур.
с в . е в . Л у к у : Гојчин, Попић.
П е т р о в д а н : Чолошија, Барило, Маринковић.
М и х о љ д а н : Бобар.
Парох: Тешо Модић.
Каоци.
Парохија. Цркве нема; има кућа 165, душа 1125. Родило се 1883. муш. 20, жн. 15.
Умрло муш. 16, жен. 15. Вјенчано 16. Има села 5.
Свечари славе:
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Петковићи, Стојићи, Прерадовић, Вученовић, Ракић.
св.Јована
к р с т . : Грковић, Дринић, Мајсторовић, Станичић, Дусић,
Врсјаковић, Вујичић, Каталина, Макивић, Вујнић, Бањац, Марковић, Јеринић, Шуман,
Гудаловић, Топићи.
с в . Т р и ф у н а : Сувајац, Шумар, Шарић, Шерић, Билановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Аничић, Ћирић.
Ђ у р ђ е в д а н : Богосавац, Драгојевић, Драгосављевић, Блашчанин, Теовиловић,
Микић, Санчанин, Скокић, Бабић, Њежић, Јездимир, Вујић, Гејаковић, Гачић,
Стојковић, Бијелић, Тубић, Станишић, Поповић, Љубојевић, Татић, Цвијетић,
Богосавац, Дусић, Томичић, Мијатовић, Вучић, Шарић, Микић, Гужвић, Филиповић,
Савановић.
с в . п р о р . И л и ј у : Блашчанин, Ивковић, Берић, Топић, Ђајић, Шњеготинац.
М и х о љ д а н : Јовановић, Илић, Врховац.
с в . А р х а н ђ е л а : Ковачевић, Вуиновић, Комадина, Божић, Поповић, Новаковић,
Богојевић, Шикман, Бирманац.
М а р к о в д а н : Ђајић.
с в . е в . М а т и ј у : Николић.
с в . Н и к о л у : Давидовић, Мартић, Рашлић, Ракић, Комадина, Грбовић, Пиштељић,
Петровић, Бошњак, Граовац, Дунавић, Кокић, Глишчевић, Гвозденић, Лепир,
Милијашевић.
с в . П а н т е л и ј у : Крејић, Медић, Рисојевић.
с в . Л у к у : Пејаковић, Тадић, Макивић.
с в . В а с и л и ј у : Кусић, Трбић, Чолић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Новаковић.
с в . е в . Л у к у : Грумићи, Томић.
с в . И г њ а т и ј у : Јовичић.
П е т р о в д а н : Смиљанић.
Парох: Тодор Петковић.
Виочани.
Парохија. Цркве нема; има кућа 131, душа 1135. Родило се 1883. муш. 20, жен. 17.
Умрло муш. 20, жен. 13. Вјенчано 5.
Свечари славе:
133
с в . В а с и л и ј у : Совић, Милић.
с в . Ј о в а н а : Петровић, Милошевић, Ђурић, Томић, Митровић, Пејановић, Драгић,
Радишић.
Ч а с н е в е р и г е : Радујковић.
с в . Т р и ф у н а : Вуковић, Њежић, Радошевић, Пивашевић, Пејић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јеримић, Кузмановић, Пејаковић, Милошевић, Прерадовић,
Пезеровић, Черјаковић, Тубак, Мијатовић, Слијепац, Слијепчевић, Кусић, Попадић,
Самарџић, Јанковић, Петрушић, Жижак, Вучић, Шпирић, Њењић, Гавришић, Пеулић,
Кустурић, Малешевић, Ђурђевић, Јоцић, Тотић, Малић, Новаковић.
М а р к о в д а н : Новаковић, Дмијић.
с в . п р о р . И л и ј у : Прерадовић, Вујичић, Буцаревић, Васић.
с в . П а н т е л и ј у : Дукић.
с в . Л у к у : Суботић, Јовановић.
М и х о љ д а н : Саламура.
с в . А р х а н ђ е л а : Поповић, Васић.
с в . Н и к о л у : Бодоњић, Стојковић, Кострешевић, Поповић, Филџановић.
с в . И г њ а т и ј у : Субић, Радошевић, Пејаковић, Ковач, Лебурић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Стојковић, Раданић, Јоцић, Илишковић.
Парох: Стојко Поповић.
X. Протопрезвитерат приједорски.
Протопрезвитер: Илија Зеленика.
Приједор.
Парохија, варош, цркве храм Сошествија св. Духа. Има кућа 434, душа 2500. Родило
се 1883. муш. 50, жен. 43. Умрло муш. 37, жен. 48. Вјенчано 17. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Васиљевић, Цвијић, Вејиновић.
с в . Ј о в а н а : Кокоруш, Панић, Кусоња, Работа, Лука, Батас, Стелић, Илић,
Деспотовић, Вуковић, Солдат, Петровић, Јовановић, Гламочанин, Крагуљ, Павловић,
Стефановић, Стојановић, Дрљић, Вукељић, Хрваћанин, Митровић, Гламочанин,
Гајановић, Царевић, Ђуликара, Семиз, Вученовић, Тркуља, Бањац, Ковачевић,
Мишковић, Новковић, Марјановић, Вулетић, Спремо, Мрђа, Кецман, Грујић, Жежељ,
Башић, Црногорац, Цвикић, Црномарковић, Карајица, Вагањ, Вила, Арсић, Мијатовић,
Марић.
с в . С а в у : Максимовић, Радумировић.
Ч а с н е в е р и г е : Вукић, Шврака, Сладојевић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача, Рељић, Боројевић, Петровић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Новаковић, Ђурић
Л а з а р е в у С у б о т у ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Марић, Марковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зеленика, Радетић, Ратковић, Чакаровић, Зорић, Петровић,
Стојановић, Котроман, Билбија, Поповић, Плавшић, Вукосављевић, Мијодраг, Мајкић,
Њежић, Остојић, Комесар, Кнежевић, Жујић, Балта, Кос, Кесић, Видовић, Радешевић,
Бановићи, Деспот, Лаврић, Ивановић, Орељ, Микић, Ђањиш, Бећар, Медић, Мајданац,
Обрадовић, Ђурђевић, Секулић, Вуковић, Рогуља, Шобот, Ћустић, Башић, Марковић,
Врањеш, Карејица, Рађен, Пецаљ, Јефтанић, Влачива, Шмркић, Анђелић, Јовазовић,
Марјановић, Мршић, Сарајлић, Којић, Ковачевић, Чанкун.
М а р к о в д а н : Суботић.
П е т р о в д а н : Антонијевић, Ковачевић.
134
с в . п р о р . И л и ј у : Зрнић.
с в . П а н т е л и ј у : Вуковић, Арамбашић, Матијаш, Николић, Пећанац, Башић,
Остојић, Стакић.
М и х о љ д а н : Чутурдија.
с в . а п . Т о м у : Крнета, Миленковић, Црногорац.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман, Мијатовић, Драгић.
С р ђ е в д а н : Богдановић, Стелић, Савановић.
с в . е в . Л у к у : Билбија, Дулић, Стакић.
с в . П е т к у : Димић
М и т р о в д а н : Шобот, Барбут, Зурнић, Хранисављевић, Пољак, Матијашевић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Миланић, Хаџић, Радуловић, Кнежевић, Гвозден, Мајкић, Коњевић,
Станивуковић, Вукељић, Влачина, Базић.
с в . А р х а н ђ е л а : Родић, Чанак, Кудић, Вукадиновић, Ратковић, Колар, Ћосић,
Антноић, Граовац, Цвијић, Тодић, Ђукић, Гаврановић, Максимовић, Мацура, Шумар,
Микановић, Гојић, Јефтић, Грујичић, Стаменић, Дошењ.
с в . Н и к о л у : Тешанић, Јелић, Кондић, Игњатовић, Крагуљ, Остојић, Лађман,
Арманда, Качавенда, Шушњар, Дијовић, Достић, Чавић, Штрбац, Дамјановић, Мутић,
Бабић, Лукић, Чича, Новаковић, Мандић, Зорић, Чараковић, Петровић, Каурин,
Милиновић, Поповић, Рајилић, Руњић, Раца, Топола, Вукадиновић, Јовановић, Марић,
Балта, Куртовић, Томчић, Алексић, Ковачевић, Тута, Јегић, Вучковић, Милићевић,
Пачариз, Тимарац, Гускић, Штековић, Кршлек, Чудић, Каран, Кунић, Вровац, Дунић,
Шумар, Петрић, Угрица, Башић, Давидовић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Игњатовић, Гороњић, Милићевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јајчанин, Вујасиновић, Комленић, Качар, Бајић, Вуковић,
Микача, Бубњевић, Вребац, Пецаљ, Миљевић, Крагуљ.
Парох: Илија Зеленац, прото.
Ђакон: Јован Јелић.
Ракељић.
Парохија, црква храм Успеније Богородице. Има кућа 205, душа 1400. Родило се 1883.
муш. 49, жен. 44. Умрло муш, 24, жен. 22. Вјенчано 15. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вигновић.
с в . Ј о в а н а : Роквић, Пачариз, Пузигаћа, Кнежевић, Павловић, Јовишић,
Гламочанин, Бановић, Војиновић, Дамјановић, Ришћанин, Ђак, Бујић, Мијатовић,
Јовановић, Стојић, Даљевић, Шумар, Параш, Вукадин, Тамбић, Драгојевић, Кечан.
с в . Т р и ф у н а : Гњатић.
Ђ у р ђ е в д а н : Станко, Алексић, Рујевић, Пуђа, Маринко, Видовић, Мартић,
Шиљеговић, Ратковић, Кремић, Косић, Ђаковић, Обједовић, Тодоран, Топић, Мајкић,
Поповић, Видичевић, Врањеш, Бурсач, Вунић, Здјелар, Новић, Станковић, Димић,
Хргар, Вулић, Батаница, Жежељ, Раманда.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . п р о р . И л и ј у : Требовац.
с в . а п . В а р т о л о м е ј а : Кецман, Гигић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђико, Јањић, Николић, Вуковић, Митровић, Пртењак.
М и х о љ д а н : Кењало.
с в . а п . Т о м у : Ресановић.
С р ђ е в д а н : Бјелац, Бановић.
М и т р о в д а н : Шодић, Зурна, Тодић.
135
с в . Ђ у р ђ и ц а : Гвозден, Мачета, Милунић.
с в . А р х а н ђ е л а : Грбић, Мацура, Требавац, Здјелар, Вукадиновић, Будимир,
Тодић, Родић, Марић, Овука.
с в . Н и к о л у : Крагуљ, Павић, Остојић, Давидовић, Каран, Драгић, Павловић,
Узелац, Мрђа, Танасовић, Грујичић, Грубић, Макивић, Јовчић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Јеремић, Кочић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Роквић, Миљевић, Торбица, Вукајловић, Вуковић.
Парох: Мило Остојић.
Бусновци.
Парохија, црква храм Вазнесенија Христова. Има кућа 165, душа 1286. Родило се 1883.
муш. 35, жен. 31. Умрло муш. 11, жен. 8. Вјенчано 11. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Милутиновић, Шпирић, Пушкар, Живанић, Вујичић,
Димитрић, Ружичић, Деспотовић, Вучковић, Стјепић, Родић, Миодраговић, Рендић,
Нинић, Коров, Тамбић, Оџаковић, Топић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јаснић, Савић, Стојанчић, Клајић, Стојић, Топић, Курнога,
Радановић, Максимовић, Росић, Тошић, Старчевић, Ивковић, Здјелар, Дабић, Ђуричић,
Микић, Станковић, Кнежевић, Шилет, Микан.
с в . е в . М а р к а : Маркат, Старчевић.
с в . П а н т е л и ј у : Савић, Јовић, Ћирић, Шунић, Абаза, Рељић, Вукићевић.
с в . е в . Л у к у : Кантар, Билбија.
М и т р о в д а н : Јањић.
с в . В р а ч е ( К у з м а н а и Д а м ј а н а ) : Прерад.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Гојић.
с в . А р х а н ђ е л а : Микановић, Гаврановић, Врпољ, Старчевић.
с в . Н и к о л у : Кондић, Ђурић, Петаш, Бојић, Тошић, Ружић, Брезичанин, Јекић,
Лускота, Потур, Шпадић, Суртов, Петош, Мишка, Лакобрић, Јеличић, Југовић.
Парох: Гавро Кондић.
Марићка.
Парохија,црква храм св. пророка Илије. Има кућа 141, душа 1172. Родило се 1883.
муш. 24, жен. 23. Умрло муш. 7, жен. 7. Вјенчано 17. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Хорваћанин, Стојановић, Стакић, Пиљић, Микић, Квочка, Мачковић,
Миловац.
Ђ у р ђ е в д а н : Мајсторовић, Ловрић, Ратковић, Растока, Росић, Васић, Ђукић.
с в . П а н т е л и ј у : Крсић, Марјановић, Бабић, Милутиновић, Вулета, Ћирић,
Јовичић.
с в . а п . Т о м у : Ивановић, Марјановић, Вукајловић, Папић.
С р ђ е в д а н : Криваја, Марић, Стакић.
М р а т и н д а н : Грубањ.
с в . Н и к о л у : Кричка, Радуловић, Стојнић, Пајић, Дојченовић, Вујковић, Кешић,
Радић, Дринић, Грабеж, Вученовић, Радановић, Чича, Бакаловић, Теовановић, Прпија,
Стевић, Батар, Вукојевић, Вулић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Врабичић, Маленичић, Грабеж, Марковић, Мијатовић,
Црњак, Цвијић, Божичић, Кекић, Миодраговић.
Парох: Гавро Стојнић.
136
Љубија.
Парохија, са 5 села, парохијална црква храм св.ап.Петра и Павла. Има кућа 170, душа
972. Родило се 1883. муш. 24, жен. 17. Умрло муш. 14. жен. 9. Вјенчано 13.
Свечари славе:
с в . Л у к у : Миљуш, Билбије, Шевићи, Папићи, Комосор, Кантар.
Ђ у р ђ е в д а н : Стојановић, Бранковић, Тодоран, Ољача, Штрбац, Живковић,
Средић, Врањеш, Комосар, Мршић, Остић, Санадер, Павић, Кољанин, Гојић, Гороња,
Миливојевић, Лалић, Стеванић, Јелачић, Микић, Милић, Дошановић, Грубор,
Боројевић, Ргар, Здјелар, Бурсаћ, Станојевић, Кукавица.
с в . Н и к о л у : Кондић, Јовичић, Кунић, Попић, Вукмир, Новаковић, Бабић,
Адамовић, Сабљић, Катана, Лакановић, Качавенда, Половина, Јелачићи, Чобановић,
Савановићи, Анићи, Драгић, Радић, Попић, Мутић, Крагуљ, Јеремић, Давидовић.
с в . П а н т е л и ј у : Вукојевић, Вученовић, Трамошљанин, Маљуга, Миладиновић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Милојица, Бањац, Гвозденовић, Латиновић, Марчета, Јањић,
Батаз, Адамовић, Пећанац, Торбичић, Љескар, Богојевић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Берета, Кнежевић, Ђукићи, Саничанин, Барица, Гојић, Јатић.
С р ђ е в д а н : Грбић, Савановићи.
Л а з а р е в у С у б о т у : Марини.
В е л и к у Г о с п о ј и н у : Јанковић.
с в . В р а ч е : Тинтор.
с в . А р х а н ђ е л а : Радановић, Беширевић, Шиљак, Димић.
с в . Т р и ф у н а : Савићи, Панић, Рољић, Милошевић, Косић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Тодоровићи, Вукићевић, Павковић.
с в . С т е ф а н а Д е ч . : Граовац, Пилиповић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Тубин.
с в . а п . Т о м у : Крнете, Кукрике, Јуришић, Гајић, Миљковић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
П е т р о в д а н : Џакуле.
с в . В а с и л и ј у : Миљевићи.
М и т р о в д а н : Глушци.
М и х о љ д а н : Јошкић.
Парох: Ђорђе Миљуш.
Омашка.
Парохија. Црква храм Успеније пресв. Богородице. Има кућа 148, душа 1011. Родило
се 1883, муш. 33, ен. 35. Умрло муш. 8, жен. 5. Вјенчано 12. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јањић, Ракановић, Вровац, Јокић, Обрадовић, Радуљ, Ђукић, Ћуп,
Граовац, Вујковић, Тимарац, Музгоњић, Бабић, Дацић, Антовић, Хрваћанин.
с в . Т р и ф у н а : Вровац, Бариша.
Ђ у р ђ е в д а н : Лајић, Гајићи, Радић, Маљеничић, Тејић, Јањић, Малић, Нешевић,
Секулић, Маразовић, Милетић, Стевковић, Бабић, Коњевић, Гавриловић, Прцаћ,
Пушац, Јаснић, Вишић, Вучеша, Прерад, Дукић.
с в . е в . М а р к а : Мармат.
с в . И л и ј у : Зрнић, Коњевић, Раковић.
с в . П а н т е л и ј у : Тодић, Рељић.
М и х о љ д а н : Дабранић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Јањичић.
137
с в . А р х а н ђ е л а : Мајилчић, Вучковић, Вровац, Јањић.
с в . Н и к о л у : Прошић, Нанић, Гаврановић, Смиљанић, Јефтић, Марић, Брдар,
Лукић, Давидовић, Божић, Никић, Антонић, Делић, Мамић, Богодић, Тамбура, Цвијић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Косовић, Ликач, Шестић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Кечема, Иличић, Дакић, Ђурђевић, Тривинић, Берић,
Лајић.
Парох: Илија Паловић, Бабић.
Капелан: Симо Павловић, Бабић.
Јелићи.
Парохија, са 4 села, црква храм пренесеније моћи св.о.Николе. Има кућа 171, душа
1364. Родило се 1883. муш. 41, жен. 39. Умло муш. 14, жен.17. Вјенчано 10.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Средић, Савић, Икић, Грдић, Врачар, Нишевић, Марић, Радић, Черга,
Вукановић, Плављанин, Стевић, Шарић, Векић, Бјелић, Јешић, Шишатић, Срдић,
Ђурић, Бркић, Томић, Лемић, Бакач, Пуриша, Грујић.
Ђ у р ђ е в д а н : Дабић, Романић, Угреновић, Мијатовић, Нишевић, Лужја, Цанић,
Зец, Кувача, Бабић, Максимовић.
с в . В р а ч е : Прерад, Лакић.
с в . Ј о в а н а : Врачар, Кремновић, Кега, Келека, Јанковић, Радованчевић, Адарчић,
Криа, Толимир, Касаловић, Грујић, Стојановић, Марић, Зимоња, Кораћ, Зец, Чалић,
Ђукић, Јешић, Миловац.
М и т р о в д а н : Нишевић, Солдат.
с в . п р о р . И л и ј у : Бередика.
с в . И г њ а т и ј у : Радовановић, Граовац, Јекић.
с в . И г њ а т и ј у : Арговац.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Раковац, Јелић, Тепић.
с в . Ћ и р и л а : Сандић.
Ч а с н е в е р и г е : Андрић, Шврака, Пејић.
С р ђ е в д а н : Богдановићи.
с в . а п . П е т р а : Шврака.
Парох: Симеун Поповић, почасни прото.
Паланчиште.
Парохија, са 4 села, цркве нема; има кућа 80, душа 994. Родило се 1883. муш. 21, жен.
23. Урмло муш. 7, жен. – Вјенчано 8.
Свечари славе:
с в . А р х а н ђ е л а : Вујичић, Тодоровић, Бановићи, Радошићи, Колари.
Ђ у р ђ е в д а н : Бановићи, Безбрадица, Бурсач, Гавриловићи, Симатовић, Микић,
Ђукић, Трамошљанин, Зелкић, Јеличић, Ђаковић.
с в . Н и к о л у : Котроман, Ковачевићи, Крагуљ, Ћиверица, Бјелић, Балабан, Деспот,
Раилић, Мутић, Бркић, Граић, Мрђа, Срдић, Ромић, Башкоте.
М р а т и н д а н ( С т е ф а н Д е ч . ) : Турудија, Марјановић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Марјановић, Маркановић, Бркић, Бабић, Милисављевић,
Божичић, Стојановић, Мулиза, Грајић, Сакрачија.
с в . П а н т е л и ј у : Матијаши.
С р ђ е в д а н : Вучићевић, Личани Стегићи, Грајић.
М а р к о в д а н : Сукоњица.
138
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Селак, Тубин.
М и т р о в д а н : Босићи.
с в . Т р и ф у н а : Инђић.
с в . а п . Т о м у : Милинковићи.
Парох: Ристо Качавенда.
Бистрица.
Парохија. Црква храм св. Великомученика Георгија, Има кућа 166, душа 1552. Родило
се 1883. муш. 23, жен. 20. Умрло муш. 20, жен. 20. Вјенчано 11. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Кукић, Павић, Кнежевић, Предовић, Радуљ, Даниловић, Шошкановић,
Јокић, Грабовац, Росић, Шимитран, Шукало, Глигић, Суботић, Паранчић, Каталина,
Пилагић, Гравац.
Л а з а р е в д а н ( у о ч и Ц в и ј е т и ) : Поповић.
Ђ у р ђ е в д а н : Миљановић, Николић, Петровић, Којић, Гајић, Лајић, Пајић,
Ардовић, Прпош, Станојевић, Секулић, Рубин, Стеванић, Дукић, Марић, Шушњар,
Милаковић, Василић, Доброш, Кољанин, Војиновић, Каралић.
с в . п р о р . И л и ј у : Зрнић, Бешинац.
М и х о љ д а н : Цвијић, Малић, Шпирица.
с в . Н и к о л у : Томецић, Пртић, Икић, Марић, Борановић, Симичић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Кукић, Паспаљ, Ристић, Љубојевић, Вучковац,
Лазић, Цвијић, Нинић, Стјепановић, Крецељ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Вујасин, Ђурђевић, Берић.
Парох: Петар Зрњић.
Ферићи.
Парохија, цркве нема; има кућа 86, душа 874. Родило се 1883. муш. 13, жен. 14. Умрло
муш. 7, жен. 8. Вјенчано 11. Има села 2.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вровац.
с в . Ј о в а н а : Миловановић, Грујичић, Стојнић, Драгојевић, Савић, Вуколић, Радуљ,
Жаграњ, Глигић, Чун, Ћирић, Предовић, Драгичевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Тукић, Ђукић, Дудић, Пашагић, Стојнић, Бабић, Радовановић,
Кнежевић, Шокчевић, Драгичевић, Рачетовић, Саламић, Шутиловић, Ђуђић.
с в . п р о р . И л и ј у : Зрнић.
с в . П а н т е л и ј у : Николић.
с в . В р а ч е ( К у з м а н а и Д а м ј а н а ) : Прерад.
с в . Н и к о л у : Поповић, Лазићи, Божић, Гајић, Планинаш, Малинић, Богојевић,
Јаћимовић, Талић, Василић, Пуришић.
Парох: Ђорђе Зрнић.
Козарац.
Парохија, цркве нема; има кућа 173, душа 1520. Родило се 1883. муш. 54. жен. 45.
Умрло муш. 15, жен. 17. Вјенчано 12. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јањић, Вујковић, Хрваћанин, Натић, Чун, Граовац, Чорић, Гајић,
Лукић, Параш, Ристан, Маленица, Томић.
139
с в . Т р и ф у н а : Вровац.
с в . К и р и л а : Вујић.
Ђ у р ђ е в д а н : Петковић, Балтић, Кесић, Бабић, Растока, Коњевић, Бановић,
Видовић, Вујковић, Топић, Мекић, Глигић, Јукић, Мршић, Томић, Жигић, Гаврић,
Митровић, Јанковић, Кајтаз.
М а р к о в д а н : Шибић.
с в . Ј о в а н а Б о г о с л о в а : Давидовић.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . п р . И л и ј у : Зрнић, Јовеша, Герзовац.
с в . П а н т е л и ј у : Милутиновић, Пејић, Пртењак, Рељић, Тодић, Зефковић, Петрић.
с в . а п . Т о м у : Нађеш, Аража.
С р ђ е в д а н : Радоњић.
с в . е в . Л у к у : Бошковић, Малетић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Влачина, Маџар, Алаула, Бановић.
с в . А р х а н ђ е л а : Здјелар, Тимарац, Југовић.
с в . Н и к о л у : Стојнић, Илић, Макивић, Васелић, Томић, Чича, Мркић, Поповић,
Радивојац, Павловић, Нишић, Драгоњић, Тимарац, Чопрка, Грујић, Пејкановић, Лукић,
Алексић, Цвијић, Ђорђић, Бајмак, Јеремић, Инђић, Пржар, Кондић, Талић, Качавенда,
Чавић, Стаменић, Тадић, Сајак, Балтић, Марић.
М а р т и н д а н : Драгичевић, Раца, Грубан.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Кос, Савић, Вулић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Божић, Радошљевић, Јолдић, Марковић, Кончар,
Обрадовић.
с в . м у ч . А л и м п и ј а : Гачић, Кобас.
Парох: Гавро Стојановић.
Јеловац.
Парохија. Црква храм св.Пантелије. Има кућа 147, душа 1185. Родило се 1883. муш. 23,
жен. 20. Умрло муш. 5, жен. 7. Вјенчано 11. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Цвијић, Кавеђија, Завишић.
с в . Ј о в а н а : Коралија, Меша, Вилић, Алексић, Вулетић, Тишма, Црномарковић,
Батос, Вучан, Чађо, Семиз, Богун, Марјановић, Барутђија.
Ђ у р ђ е в д а н : Маџар, Букановац, Мудринић, Кнежевић, Вукић, Зорић, Предан,
Шормаз, Дјаковић, Сабљић, Ружнов, Вејић, Ећим, Цркваљ, Радишић, Милешевић,
Ђанадија.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић, Карлица.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . П а н т е л и ј у : Зец.
с в . А р х а н ђ е л а : Мацура, Ђурин, Сучевић, Трубарац, Кудић, Дрча, Лазић, Вилић.
М р а т и н д а н : Раца.
с в . Н и к о л у : Шорга, Петрић, Трамошљанин, Чичић,Бокан, Сабљић, Јандрић,
Булић, Чупић, Буразер, Достица, Микић, Чургуз, Бабић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Гњатовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Добровић, Гарић, Рељић, Кикић, Јајчанин.
Парох: Лако Цвијић.
140
Марини.
Парохија, са 7 села; има кућа 190, душа 1902. Цркве нема; Извод рођених, умрлих,
вјенчаних, ни свечара није поднео.
Парох: Стеван Бера.
XI.Протопрезвитерат дубички.
Надзиратељ: Јован Зечевић.
Брекиња.
Парохија, цркве нема; има кућа 186, душа 1335. Родило се 1883 муш.59, жен. 44.
Умрло муш. 25, жен. 28. Вјенчано 10. Има села 8.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вигњевић.
с в . Ј о в а н а : Марјановић, Вучићевић, Бањац, Мазалица, Стијаковић, Милић,
Влаковић, Скрабић, Пузигаћа, Алавук, Вребац, Николетић, Премасувац, Јанковић,
Тица, Каурин, Дрљић, Поповић, Јелисавац, Рељић, Ковачевић, Бундало.
Ч а с н е в е р и г е : Вигњевић.
с в . м у ч . Т р и ф у н а : Боревић, Божић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Чешљар.
Ђ у р ђ е в д а н : Бурсаћ, Глигорић, Котароновић, Ручнов, Ивковић, Грубљешић, Кос,
Раниловић, Петровић, Кораћ, Бијелић, Црљеница, Ећим, Шиљак, Тепић, Буразор,
Бошчанин, Тубица, Зарић.
с в . а п . П е т р а : Равуш.
с в . П а н т е л и ј у : Зечевић, Савић.
М и х о љ д а н : Драгићевић.
С р ђ е в д а н : Јерић, Бакић, Грбић.
с в . е в . Л у к у : Тривић, Трубарац, Шевић, Леслић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Малбашић, Родић, Пралица, Марковић, Лазић, Раца,
Вилић, Шпиридон, Маричић, Граовац.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Вуичић.
с в . е в . М а т и ј у : Мавић.
с в . Н и к о л у : Николић, Жунић, Томаш, Босиочић, Ћургузовић, Новаковић, Буразор,
Бркић, Глишић, Милић, Бокон, Веићер, Кнежевић, Павлица, Кричковић, Вукмировић,
Кондић, Закић, Раичевић, Билић, Црнобржа, Грбић, Вуковић, Граовац, Родић, Врбан.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Равиловић, Вигњевић, Тороман, Буква, Раић, Ковачевић.
Парох: Јован Зечевић.
Дубица.
Парохија. Парохијална црква храм св, ап. Петра и Павла. Има кућа 255, душа 1230.
Родило се 1883. муш. 11, жен. 22. Урмло муш. 7. жен. 9. Вјенчано 5. Има села 9.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Милошевић, Веиновић, Врбои.
с в . Ј о в а н а : Вујасиновић, Пећанац, Драшко, Семиз, Баруђија, Марјанац, Тепић,
Врањеш, Бошњак, Ковачевић, Лукић, Бркић, Лаврнић, Делић, Чортан, Тркуља, Паић,
Јанковић, Врсјоко.
Ч а с н е в е р и г е : Благојевић.
141
с в . м у ч . Т р и ф у н а : Божић, Кокановић, Дрљача, Бига, Личанин.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Гусмир.
с в . Ђ у р ђ е в д а н : Кос, Петраковић, Моторуга, Драгишић, Личанин, Вјештица,
Миланковић, Паић, Добројевић, Балта, Зорић, Цикота, Топал, Станић, Ћурчија, Топић,
Столић, Божић, Вурна, Тривић, Ручнов, Бијевић, Шкорић, Мршић, Шарац, Вељак.
с в . а п . П е т р а : Балабан.
с в . П а н т е л и ј у : Јовановић, Милутиновић.
с в . П е т к у : Димић.
с в . а п . Т о м у : Гаић, Бјелановић.
С р ђ е в д а н : Бокић.
с в . а п . и е в . Л у к у : Кусић, Тривић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Костић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Моричић, Стопор, Мирић, Будимировић, Крвдић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Календер.
с в . а п . и с в . М а т и ј у : Мовић.
с в . Н и к о л у : Зец, Ковачевић, Праскало, Лакобрија, Петровић, Кондићи, Субоновић,
Николић, Јевтановић,Дрвеница, Вучковић, Булић, Буач, Буразор, Макивић, Симатовић,
Пекић, Ватрешевић, Личанин, Челица, Буковац, Достица, Ђурић, Шекерац, Тимарац,
Мишковић, Станић, Ромчевић, Грбић, Љескарац, Бараћ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гргић, Јожица, Божичић.
Парох: Божо Павић.
Костајница.
Парохија варош. Црква у селу Слабиња. Има кућа 383, душа 2530. Родило се 1883.
муш. 72, жен. 79. Умрло муш. 29, жен. 47. Вјенчано 41. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Дукић, Вишњић, Пузавац, Јовић, Крагуљ, Кукрика, Бабић, Шурлан,
Кондићи, Палија, Грубљишић, Милашин, Челица, Булић, Глигић, Амиђић, Палија,
Ковачевић, Станић, Петраковић, Врсјако, Мандић, Дрљача, Самац, Јануз, Мишковић,
Угреновић, Мрђа, Милавић, Јеличић, Ђурић, Граовац, Ћибић, Кнежевић, Милинић,
Вуковић, Тамас, Личанин, Штекавић, Петрак, Јавић, Гаћеша, Гаћо, Чалић, Злојутро,
Заоњанин.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман.
с в . В а с и л и ј у : Бастајић, Цвијић, Вејновић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Тадић, Гаић, Мацура, Радајчић, Будимир, Граовац.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Бјелић, Капетановић, Каран, Дунђер, Вујановић, Живковић, Русмир,
Стојаковић, Вукаиловић, Хрваћанин, Клаић, Станивуковић, Савановић, Мљакавица,
Кучина, Тиквић, Рабат, Лашић, Илија, Рељан, Благојевић, Ивковић, Коњевић, Кос,
Дјаковић, Радајчић, Башићи, Миљак, Чекић, Дољинић, Ћибић, Аресенић, Ручнов,
Милиновић, Перановић, Стрика, Паула, Гачић, Чолић, Керкез, Тубица, Чекић.
с в . П а н т е л и ј у : Зец, Савић, Ресан, Пелић, Касабашић, Вуиновић, Трамошљанин,
Чалић.
с в . И г њ а т и ј у : Мирасан, Маринковић.
М и х о љ д а н : Слјепац, Ћанић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Солдат, Адамовић, Бјелајац, Јелисавац, Јованић, Гаић,
Дамјанић, Бјелић, Крњаић, Васић, Њежић, Викало, Бајалица, Станић, Плавшић, Тица,
Миљатовић, Остојић, Балабан, Марјановић, Палија, Миљаковић, Вукамировић,
Стојановић, Драгаш.
с в . Д и м и т р и ј у : Арнаут, Гароња.
142
с в . а п . Т о м у : Крњета, Милошевић, Вујасин, Ђуричић, Дјаковић, Тадић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Баић, Мухарам, Станковић, Бјелац, Јаичанин, Ожеговић,
Марјановић, Злакапа.
с в . А л и м п и ј у : Филиповић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Марин, Авдулај, Јакшић.
с в . е в . Л у к у : Рашић, Бурсаћ.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Ђанадија, Лопчина
с в . Ј о в а н а З л а т о у с т о г : Стијак, Куртовић.
с в . Т р и ф у н а : Рељић, Боројевић.
с в . е в . М а р к а : Кеча.
С р ђ е в д а н : Малеш.
с в . а п . П е т р а и П а в л а : Балабан.
с в . П а н т е л и ј у : Трамошљанин.
Парох: Димитрије Дукић.
Драксенић.
Парохија. Парохијална црква храм св. ев. Марка. Има кућа 305, душа 1763. Родило се
1883. муш. 62, жен. 30. Умрло муш. 26, жен. 24. Вјенчано 7. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Бањац, Тепић, Глигић, Екић, Мандић, Станар, Топић,
Крњајић, Милошевић, Радковић, Чађо, Вребац, Лукаћ, Ковачевић, Рокић, Премасунац,
Угреновић, Миљуш, Бабић, Јанковић, Дерикућа, Драгаш, Грубић, Латиновић, Илић,
Вујасиновић, Тољага, Аловук, Вукадиновић, Каић, Репаић, Козарац, Чанак, Ирњак,
Глушац, Бубека.
Ч а с н е в е р и г е : Благојевић, Власаљевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Рокић, Вурдеља, Мрђа.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Марић, Планчић, Арнаут, Маленичић, Трбојевић, Туркић, Савић,
Видовић, Матарука, Обучина, Гога, Деспотовић, Мршић, Цикота, Пољарац, Лончар,
Грбавац, Губић, Пушибрк, Кос, Савковић, Радмановић, Тривић, Шормаз, Петраковић,
Петковић, Плавањац, Марел, Зорић, Варичак, Рељановић, Маринковић, Панковић,
Миљановић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј у : Којић.
с в . а п . П е т р а и П а в л а : Црногорац, Ђакула, Маринковић.
с в . п р о р о к а И л и ј у : Зрнић.
с в . а п . Т о м у : Гаић.
с в . С е р г и ј у : Брекић, Грбић.
с в . е в . Л у к у : Трубарац, Рашић, Милиновић.
с в . Д и м и т р и ј у : Поповић.
с в . Ђ у р ђ и ц у : Милошевић, Костић, Шаркан, Пушибрк.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Лукић, Мишић, Димић, Марић, Лазић, Вукмир, Шијан,
Грбавац, Бјеличић, Влаисав, Будимир, Врмић, Радак, Вуичић, Маричић, Милановић,
Пралица.
с в . е в . М а т и ј а : Клицов.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Н и к о л у : Милисављевић, Шпановић, Сировина, Батић, Жуић, Самарђија,
Рокић, Чук, Тимарац, Бркић, Маринковић, Качавенда, Шкилић, Злојутро, Гога,
Поповић, Лакобрија, Мрњавица, Шуман, Димитрић, Велисав, Секулић, Ловрић, Бараћ,
Димитровић, Шуица, Митровић, Солар, Јануз, Свилар.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Шиновић, Влаинић, Јајчанин, Савковић, Туроман, Ђукић.
143
Парох: Тодор Вујасиновић, прото
Демировац.
Парохија, са 2 села; парохијална црква храм св. пророка Илије. Има кућа 156, душа
876. Родило се 1883. муш. 15, жен. 13. Умрло муш. 8, жен. 7. Вјенчано 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Даниловић, Шпица, Ожеговић, Јанковић, Јелисавац, Бабић, Ковачевић,
Бјеловук, Рапаић, Рњак, Пјевић, Миљуш, Корица.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Радмановић, Бањац, Петровић, Обућина, Глигић, Драгишић,
Мисирача, Прибић, Ковачевић, Париповић, Заклан, Човић, Мећава, Жабић, Гачић,
Пуђа.
с в . П а н т е л и ј у : Ђико, Југовић.
М и х о љ д а н : Мирић.
М и х о љ д а н : Мирић.
с в . С р ђ е в д а н : Ристић.
с в . е в . Л у к у : Рашићи, Трубарац.
с в . Д и м и т р и ј а : Живковић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вукић, Коњодер, Шаркан, Ковачевић.
с в . А р х а н ђ е л а : Пралица, Марчета, Димић.
с в . а п . Т о м у : Панић.
с в . Н и к о л у : Павковић, Ковачевић, Марић, Батић, Комадина, Шпица, Бабић,
Лукић, Лешковић, Котур, Секулић, Драгељ, Рокић, Милошевић, Корица, Богић,
Малешевић, Драгељ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бараћ.
Парох: Марко Павковић.
Међеђа.
Парохија, цркве нема; има кућа 155, душа 843. Извод од рођених и умрлих и вјенчаних
није доставио.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ковачевић, Пећанац, Баручија, Маричићи, Шулаја, Јанковић, Козарац,
Додик, Крњајић, Чуврк, Бубека, Бабић, Кудра, Лукач.
Ч а с н е в е р и г е с в . П е т р а : Благојевић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Матаруга, Видовић, Суша, Гвозден, Сумрак, Кусовић, Пушибрк,
Оаућина, Гога, Младигога, Лончар, Радојко, Радмановић, Цвркаљ, Вученовић, Влачина,
Цвркаљ, Вукоманчић, Роква, Даница, Рељан, Тривић, Мутић, Бањац, Крсић,
Станивуковић, Шувак, Даница, Пупавац, Кесић.
с в . е в . М а р к а : Суботић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј у : Бјелајац.
с в . п р о р . И л и ј у : Поповић.
с в . П а н т е л и ј у : Рељић.
М и х о љ д а н : Ћопић.
с в . В р а ч е : Гароња.
с в . А р х а н ђ е л а : Лукић, Лушчанин, Видовић, Љубојевић, Гачић, Батаић, Тимарац.
с в . Н и к о л у : Милошевић, Ћургуз, Мандић, Комадина, Белотомић, Ружичић,
Драгеља, Бундало, Змијањац, Алаша, Рашета, Шкодра, Шкарић.
с в . И г њ а т и ј у : Гога, Радованчевић, Цвијић, Косијер.
Л а з а р е р в у С у б о т у : Ластавица, Почуч.
144
с в . П а н т е л и ј у : Трамошљанин.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Травникић, Карлица.
Послужује привремено: Марко Павковић.
Божићи.
Парохија, цркве нема; има кућа 145, душа 925. Родило се 1883 муш. 28, жен.21. Умрло
муш. 9, жен. 7. Вјенчано 9. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Малић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Јосић, Бањац, Миљуш, Крњаић, Секулић, Кукић, Јекић,
Шкондра, Ковачић, Латиновић, Томковић, Батић, Тркуља, Змијанац, Чанагчија.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Петровић, Коњевић, Радмановић, Трбојевић, Кос, Кесић, Половина,
Неваида, Боровница, Жмирић, Петковић, Шкорић, Маринковић, Стојковић, Вукосав,
Радаковић, Вученовић, Шукунда.
с в . е в . М а р к а : Јовишић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Селак.
с в . П а н т е л и ј у : Ћико.
с в . а п . Т о м у : Крнета.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . е в . Л у к у : Качар, Трубарац.
с в . Д и м и т р и ј у : Шобот.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Сучевић, Буразор, Борјановић, Продановић, Димић,
Новаковић, Мијатовић, Петковић, Лончар, Пралица, Прица, Гавриловић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ћесто, Милојчић, Ожеговић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Н и к о л у : Буразор, Лакобрија, Ковачевић, Угрица, Ракић, Миљановић, Мрђа,
Радуловић, Бабић, Булић, Делић, Рашковић, Котур, Мандић, Шуица, Марић, Влаисав,
Радонић, Дрвеница, Шпановић, Мрњавица, Орлић, Петрић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Ачић.
Парох: Симеон Кајић.
Моштаница Манастир.
Парохија. Црква манастирска храм Преображења Христово. Има кућа 180, душа 1025.
Родило се 1883. муш. 44, жен. 50. Умрло муш. 16. жен. 10. Вјенчано 33. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Касалица, Јанковић, Деспотовић, Бољта, Продановић, Барбуђија,
Бабић, Ђерић, Враљка, Блануша, Виљић, Стојичић.
Ч а с н е в е р и г е : Влајисављевић, Радека, Бјелопавловић, Ракић, Тишма.
с в . Т р и ф у н а : Инџић, Кошмић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Клаић, Марничић, Вештица, Боровница, Стојнић, Бабић, Шибка,
Ристић, Граовац, Цвијетић, Вукота, Рељановић, Слепац, Гога, Савић, Божић, Белчић,
Вујковић, Безбредица, Жабић, Савичић, Кукавица, Сакагија.
с в . Н и к о л у : Балта, Петровић, Паић, Мисирача, Станојевић, Савић, Берић, Котур,
Злојутро, Маринковић, Барубђија, Стојнић, Јањић, Белеуснић, Јањевић, Јануз, Добрић,
Ћорић, Лакобрија, Дрвеница, Буљић, Буваћ, Јеличић, Лукић, Секулић, Драгојевић,
Рајчевић, Бабић, Бјелопавловић, Јелић, Ристић, Миљевић, Кондић.
с в . а р х и ђ . М и х а и л а : Маричић, Радаковић, Зубић, Радић, Вујичић, Лукић,
Димић, Гргић.
145
М и х о љ д а н : Продановић, Ћувурдија.
с в . И л и ј у : Поповић.
с в . е в . М а р к а : Вановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Тимарац, Чавић, Гргић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Мијић.
с в . Т о м у : Међед
с в . Ђ у р ђ и ц а : Милешић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђикић.
с в . Т о д о р а : Дошлић.
с в . Л а з а р е в у С у б о т у : Перишић.
с в . И г њ а т и и ј у : Гњатовић.
Парох: Курил Аџић, архимандрит.
Влашковци.
Парохија, са 7 села, парохијална црква од дрвета, храм Успенија пресвете Богородице.
Има кућа 137, душа 1051. Родило се 1883. муш. 3, жен. 9. Умрло муш. 2, жен 3.
Вјенчано није било ниједно.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Закић.
с в . Ј о в а н а : Латиновић, Дерикућа, Тркуља, Бундало, Богун, Драчина, Бањац,
Скробић, Семиз, Дугајлић.
Ч а с н е в е р и г е : Благојевић.
с в . Т р и ф у н а : Рељић.
Ђ у р ђ е в д а н : Кос, Ђана, Петковић, Бановић, Каран, Личанин, Дошен, Ђуричић,
Мећава, Миланковић, Ђаковић, Цикота, Шипка, Керкез.
с в . И л и ј у : Поповић.
с в . П а н т е л и ј у : Милутиновић.
с в . а п . Т о м у : Црногорац, Ђурић.
С р ђ е в д а н : Бакић, Граовац.
с в . Л у к у : Трубарац, Вукмирица.
с в . а р х а н ђ . М и х а и л а : Ћирић, Аћимовић, Груичић, Ћосић, Милановић, Лазић,
Пралица.
М р а т и н д а н : Драгићевић.
с в . Н и к о л у : Ворканић, Пекић, Миљатовић, Грујичић, Буразер, Шпица, Алексић,
Ћирић, Кнежевић, Котур.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т о г : Блажети, Катић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јајчанин.
Парох: Ананије Рељић.
Агићи.
Парохија. Црква у селу Миској глави, храм Рождестви Јованово. Има кућа 273, душа
1482. Родило се 1883. муш. 59, жен. 49. Умрло муш. 19, жен. 15. Вјенчано 21. Има села
7.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т и т е т љ а : Бундало, Јазић, Штиковац, Јелисавац, Богуновић,
Миљатовић, Тркуља, Канатар, Половина, Радмановић, Сладаковић, Стојановић,
Бјелајац, Милоица, Обрадовић, Васиљевић, Вокић, Бабић, Латиновић, Умићевић,
Адамовић.
146
Ч а с н е в е р и г е : Шарац, Вукић.
Ђ у р ђ е в д а н : Горона, Векић, Мајкић, Растовац, Керкез, Вукша, Павић, Паић,
Плавша, Дошан, Медић, Средић, Алексић, Радиловић, Комосар, Таполовић, Добрић,
Глигић, Кнежевић, Ђурић, Поповић.
с в . а п . П е т р а и П а в л а : Балабан.
с в . П а н т е л и ј у : Вучен, Вученовић, Мијаиљица, Вукојевић, Маљута, Тубин.
М и х о љ д а н : Иванчевић, Ћопић, Кењало.
с в . а п . Т о м у : Вујасин, Миљковић, Каурин.
с в . Н и к о л у : Качавенда, Реилић, Милуновић, Давидовић, Мутић, Тополић, Басрак,
Радаковић, Кондић, Здјелар, Косић, Томаш, Мандић, Ковачевић, Катана, Праштало,
Малинић, Чулић, Кунић, Бабић, Станковић, Зечевић, Балтић, Војновић, Драгић,
Штековић.
с в . е в . Л у к у : Личина, Билбија, Шендер.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Шијац, Лукић, Антонић, Милновић, Декић,
Маран, Радошевић, Згодић, Новаковић, Бањеглав.
с в . Т е о д о р а С т у д и т а : Шврака, Јанош, Томић.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Остојић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић, Илинчић, Богуновић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Павковић, Карлица, Грабовић, Јежевић.
с в . В а с и л и ј у : Малић, Веиновић, Владетић.
с в . Т р и ф у н а : Папић, Рељић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Тубин.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Гоић, Радиловић, Гаић, Груичић, Берота, Лончина, Гвозденовић,
Вукамановић.
с в . п р . И л и ј у : Оџић, Поповић.
с в . С е р г и ј у : Грбић, Савановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Мачак.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Тојагић.
Парох: Тодор Кондић.
Нови.
Парохија. Парохијална црква храм св.ап. Петра. Има кућа 56, душа 328. Родило се
1883. муш. 8, жен. 5. Умро муш. 4, жен. 3. Вјенчано ни једно.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вејиновић.
с в . Ј о в а н а : Солдатовић, Цвијановић, Дошеновић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача, Рељић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зорић, Каран, Ољача, Радаловић, Башић, Стојановић, Коњевић,
Раковић, Мајкић, Гороња.
с в . В а р т о л о м и ј у : Тубин.
с в . п р . И л и ј у : Поповић, Оџић.
с в . П а н т е л и ј у : Савић.
в е л . Г о с п о ј и н у : Јанковић.
Ј о а к и м а и А н у : Рађа.
с в . а п . Т о м у : Вујасиновић.
с в . е в . Л у к у : Шендер.
с в . Д и м и т р и ј у : Тодић, Глушац, Марчета, Нинић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Умићевић, Лукић, Судчевић, Новаковић, Родић,
Николић, Згодић, Антонић, Шицар.
147
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Смиљанић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Јаношевић.
с в . а п . М а т е ј а : Билчар.
с в . А л и м п и ј у : Вукос.
с в . Н и к о л у : Мутић, Кондић, Карановић, Давидовић, Штековић, Рајилић,
Дамјановић, Тополић, Шорга, Бјељац, Драгојевић, Самац, Шурлан, Вукмировић,
Мишковић, Томашевић, Шукић.
с в . С т е ф а н а : Челаревић, Видаковић, Опутар.
Парох: Михаил Карановић.
Ведовица.
Парохија. Црква парохијална. Има кућа 265, душа 1625. Родило се 1883. муш. 64, жен.
55. Умрло муш. 42, жен. 20. Вјенчано 25. Има села 7.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вешовић, Вигњевић.
с в . Ј о в а н а : Мазалица, Марчета, Миљатовић, Адамовић, Радановић, Умићевић,
Крчмар, Бундало, Глиштра, Милошевић, Грбић, Јовић, Јованић, Стојнић, Видовић,
Јевтић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Лукач, Јанкић, Рацковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Средић, Маријан, Ђукановић, Дукић, Дошен, Медић, Пајић, Мајкић,
Ољача, Капетановић, Плавша, Рађеновић, Дробац, Мршић, Здјелар, Ђерам, Мандић,
Дражић, Грубор, Каран, Медић, Маријановић, Радић, Бјелић, Гојић, Штрбац, Шапоња,
Терзић, Чича, Нађен, Дробац.
М а р к о в д а н : Славуј, Видовић, Ерцег, Маљевац.
с в . П а н т е л и ј у : Мијаилица, Вучен.
М и х о љ д а н : Кењало.
с в . а п . Т о м у : Међед, Милешевић, Мујкић.
С р ђ е в д а н : Савановић, Грбић.
с в . е в . Л у к у : Рајишић, Личина, Клаић.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Радишић, Царић, Тинтор.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Васић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Умићевић, Шушкало, Новаковић, Дајић, Ступар,
Макивић, Томичић, Антонић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Акбаба.
с в . Ј о в а н а м и л о с т . : Кљевац.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Босанчић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
с в . Н и к о л у : Карановић, Раилић, Ђурђевић, Мијатовић, Граб, Сенић, Радуловић,
Качавенда, Билић, Чулић, Бокан, Кондић, Благојевић, Конта, Бјељац, Ситнић,
Штековић, Вујатовић, Радановић, Гаћеша, Јанунџић, Совин, Шкорић, Станић,
Радишић, Ољача, Топалић, Станар, Прлић, Десница.
с в . И г њ а т и ј у : Миљевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Карлица, Роквић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Прошић.
Парох: Јован Карановић.
148
Сводно.
Парохија са 2 села, цркве нема; има кућа 98, душа 681. Родило се 1883. муш. 16, жен.
12. Умрло муш. 7, жен. 6. Вјенчано 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Шапоња, Бијелић, Цвијић, Лазаревић.
с в . Ј о в а н а : Шурлан, Јањетовић, Јелисавац, Вукојевац, Бракус, Бероња, Обрадовић,
Медић, Драгојевић, Курбелија, Адамовић, Кантар, Бјелајац.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
с в . Т р и ф у н а : Боројевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лајшић, Црнопољац, Бекић, Бомештар, Вјештица, Башић, Трбулин,
Саничанин, Вујановић, Лопчина.
с в . П а н т е л и ј у : Трамошљанин, Вујановић.
с в . а п . Т о м у : Вујасин.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Ј о в а н а м и л о с т и в о г : Босанчић.
с в . Н и к о л у : Шурлан, Грубљешић, Станковић, Чугељ, Гарача, Жуић, Кнежевић,
Табарин, Карановић, Радановић, Крагуљ, Мандић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Родић, Веиновић, Антонић, Марчета, Тодић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Махалбашић, Лопчина.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Дукић, Петковић, Анџић
Парох: Тривун Лазаревић.
Пољавнице.
Парохија. Црква парохијална у селу Жуљевице велика. Има кућа 291, душа 1707.
Родило се 1883. муш. 38, жен. 24. Умрло муш. 13, жен. 11. Вјенчано 11. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Јелисавац, Шкондрић, Кантар, Ирнак, Батаз, Сузић,
Пашић, Ковачевић, Јовановић, Данић, Латиновић, Мијатовић, Ћулибрк, Лилак,
Граовац, Вила, Стојановић.
с в . В а с и л и ј у : Павковић, Лазаревић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Авдулај, Марин.
Ђ у р ђ е в д а н : Ивановић, Ђурашиновић, Војновић, Кукавица, Грубор, Ђукановић,
Вујановић, Лаишић, Машала, Љубишић, Гоић, Грубљешић, Кајтац, Цикота, Давидовић,
Зорић, Лопчина, Тербуљин, Ољача, Гвозден, Вукота, Каран, Ђеран, Јованић, Рабат,
Половина, Карић, Варчак, Шукунда.
с в . е в . Л у к у : Ђенић, Миладиновић, Шевић, Шендер.
с в . А р х а н ђ . М и х а и л а : Микела, Новаковић, Јанковић, Путник, Лукић, Гаић,
Триванић, Шицар, Милиновић, Старчевић, Касан, Костандиновић, Кењало.
с в . А л и м п и ј у : Поповић, Пилиповић, Предојевић.
с в . Н и к о л у : Милошевић, Поповић, Милашин, Богојевић, Петић, Шкондрић,
Згоњанин, Никоћ, Граовић, Николић, Грубљеновић, Кулуђија, Ђурђекан, Вукмир,
Кнежевић, Крећа, Мандић, Кондић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Граовац, Мисирача, Ковачевић, Роквић.
с в . П а н т е л и ј у : Бера, Андрић, Савић.
с в . а п . А д а м о в и ћ : Адамовић, Ђуричић, Далмација.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача, Гњатовић.
с в . а п . П е т р а : Балабан.
С р ђ е в д а н : Грбић.
149
с в . Д и м и т р и ј у : Савић.
К у з м а н а и Д а м ј а н а : Царић.
с в . е в . М а р к а : Ђукић.
Парох: Ђурађ Лазаревић.
Двориште.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 173, душа 1031. Родило се 1883. муш. 44, жен. 53.
Умрло муш. 16, жен. 14. Вјенчано 17. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јањетовић, Васић, Мазалица, Ковачевић, Параш, Бућма, Бјелајац,
Дрљић, Тица, Викало, Каурин, Богдан, Вучен, Црнобрња.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Пралица, Родић, Новаковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Раниловић, Буква, Муарам, Каурин, Рељић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман.
Ђ у р ђ е в д а н : Кос, Ћурчија, Ећим, Павић, Малинић, Кесић, Њежић, Стрика,
Сторебра, Гароња, Грубор, Каран, Малбашић, Ђенадија, Ђурица.
с в . Н и к о л у : Новаковић, Босиочић, Буразор, Тубица, Пузавац, Корлат, Болта,
Грабић, Бислић, Јовчић, Мандић, Максимовић, Тешиновић, Шурлан, Радонић, Булић,
Глигић, Вучковић, Ђурић, Дашић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Марин, Ступар, Алдулај.
е в . Т е о д о р а С т у д и т а : Јанош, Ковачевић.
с в . П а н т е л и ј у : Амиџић.
с в . е в . Л у к у : Трубарац.
Парох: Ђурађ Павић.
Читлук.
Парохија. Црква парохијална храм св. Параскеве. Има кућа 225, душа 1597. Родило се
1883. муш.42, жен. 43. Умрло муш. 14м жен, 21. Вјенчано 6. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Дрлић, Солдат, Савићи, Шипка, Тица, Бабић, Сузић, Лотина,
Јањетовић, Бјелајац, Мандић, Бањац, Бундало, Татић, Марјановић, Бероња, Јелисавац,
Ковачевић, Бошњак, Дошен.
с в . Т р и ф у н а : Боревић, Дрљача, Вуклиш.
Л а з а р е в у С у б о т у : Марин, Авдулан.
Ђ у р ђ е в д а н : Шкара, Старчевић, Мијук, Сердар, Благојевић, Стојаковић, Ђаковић,
Саџак, Ђукић, Рабат, Чекић, Каран, Дробац, Рисојевић, Савановић, Аврамовић.
с в . е в . М а р к а : Милатовић, Шипка.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Тубин.
с в . а п . П е т р а : Балабан.
с в . п р о р . И л и ј у : Поповић.
с в . П а н т е л и ј у : Зечевић, Тубић, Ресан.
М и х о љ д а н : Слијепац.
с в . а п . Т о м у : Тадић, Милошевић.
С р ђ е в д а н : Грбић, Малеш.
с в . В р а ч е : Савић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Кнежевић, Ђенадија, Кордић, Билаћ, Миливојевић.
с в . А р х а н ђ е л а : Шипка, Пралица, Сарајлија, Родић.
М р а т и н д а н : Томић.
150
с в . а п . и е в . М а т и ј у : Василић.
с в . Н и к о л у : Штековић, Новаковић, Вуклиш, Грубиша, Јандрић, Марјановић,
Глигић, Шурлан, Гараћ, Кондић, Самарџија, Јануз, Ковачевић, Басрак, Марин,
Јованковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Стојнић, Анђелић, Ожеговић.
Парох: Илија Кецмановић.
Добрлин.
Парохија. Цркве нема; има кућа 370, душа 2332. Родило се 1883. муш. 68, жен.62.
Умрло муш. 13, жен. 11. Вјенчано 27. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Јањатовић, Јелисавац, Бундало, Обрадовић, Дугајлија, Лујић,
Јанковић, Бајић, Сузић, Дерета, Дејановић, Бјелајац, Бабић, Томић, Бујић, Адамовић,
Шешић, Зељић, Врањешевић, Миљушевић, Ћулибрковић, Маричић, Богдановић,
Драгашевић, Пашић, Бероња.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђукановић, Цвијетић, Стојаковић, Ћурчија, Башић, Гороња, Мајкић,
Јованић, Јандријашевић, Шљокавица, Добрић, Поповић, Пепић, Ђурашиновић, Русмир,
Топић, Вуруна, Бекић, Љубишић, Вујановић, Бубало, Кукавица, Јањић, Сердаревић,
Медић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Малбашић, Чудић, Кнежевић, Ђенадија.
с в . П а н т е л и ј у : Пелић, Рудић, Вукојевић, Јањић, Станић, Зец, Ђурић.
с в . Т р и ф у н а : Гњатовић, Јаковљевић, Крајишник.
Л а з а р е в у С у б о т у : Марин, Мачак, Ступар, Ковачевић, Јанчић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Прошић.
М и х о љ д а н : Кењало, Костадиновић.
с в . а п . Т о м у : Тадић, Милошевић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Турудија.
с в . Н и к о л у : Радуловић, Глигић, Басрак, Гутеша, Вуковић, Грубљешић, Кукрика,
Жујић, Микаловић, Максимовић, Давидовић, Качавенда, Мајкић, Црнобрња, Јакић,
Лукић, Кнежевић, Јанковић, Ђурђевић, Шурлан, Колунђија, Мијић, Шврака, Радић,
Милашин, Шкорић, Богојевић.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Галоња, Ђурић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мисирача, Анђелић.
с в . В а с и л и ј у : Шиндрак, Павковић.
с в . И г њ а т и ј у : Маринковић.
с в . е в . Л у к у : Ђенић, Бера, Костић, Опачић.
с в . А р х а н ђ . М и х а и л а : Милиновић, Маричић, Латковић, Гајић.
с в . С е р г е ј у : Стегић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић, Ћојановић.
Парох: Спасоје Недимовић.
XII.Протопрезвитерат бихаћки.
Надзиратељ: Василије Ковачевић.
Бихаћ и Хргар.
Парохија град. Црква парохијална од дрвета храм св. Троице. Има куа 517, душа 3661.
Родило се 1883. муш. 74, жен. 71. Умрло муш. 41, жен. 33. Вјенчано 16. Има села 9.
Свечари славе:
151
с в . В а с и л и ј у : Владетић, Вигњевић, Бјелић, Тишма, Малешевић, Ињац.
с в . Ј о в а н а : Михаиловић, Лакић, Боснић, Козомара, Адамовић, Сирикић, Бркљачи,
Ковачевићи, Ђерићи, Дамјановић, Пуцари, Батаси, Пашићи, Дошен, Лаврња, Миљуш,
Орловић, Тишла, Плећаш, Дошани, Овука, Бабић, Бероња, Бубуљ, Маричићи, Зељићи,
Кокоти, Чанак, Тркуља, Кантари, Дрча, Рељићи, Стипић, Тинтор, Обрадовић,
Цвијетнићанини, Марјановић, Мишићи, Љубојевић, Брекић, Иванчевић, Џепина,
Штиковац.
с в . С а в в у : Рашић.
с в . Т р и ф у н а : Инђићи, Јеремић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари, Станаревић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Савић, Мравић, Грубор, Петровићи, Каракаш, Карановић,
Рађеновић, Митрић, Соколовић, Станковић, Ћурчија, Ђачић, Кужети, Рабата, Стоић,
Бубало, Јелача, Радић, Зорићи, Ђевић, Перић, Трбуљин, Бурсаћи, Крљићи, Драгојарац,
Пепићи, Гаићи, Кнежевићи, Гагић, Ногавица, Лекић, Брдари, Шкорић, Матијевићи,
Тесла, Беслаћ, Ћазић, Грубјеша, Ђукић, Керкез, Зец, Михаиловић, Марић, Врањеш,
Јожић.
У с п е н и ј е Б о г о р о д и ц е : Јанковић.
М и х о љ д а н : Кењало.
с в . А р х а н ђ . М и х а и л а : Судчевић, Новаковић, Зиројевић, Старчевић, Радић,
Мандић, Секулић, Станисављевићи, Љубичић, Вуиновићи, Латковић, Радошевић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић, Филиповић, Марићи, Бокићи, Галин.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Дамјановић.
с в . Н и к о л у : Јанковић, Борисављевић, Вуичић, Јеличић, Продановић, Кулунџић,
Лабуз, Бјелац, Гуглета, Матић, Новаковић, Поповић, Узелац, Гаћеша, Радаковићи,
Ђенић, Клић, Шашић, Кајтаз, Кесић, Собиљ, Јапунџа, Радуловић, Малешевић,
Мандићи, Гутеша, Глушица, Мрђа, Медић, Половина, Дивјак, Калинић, Кресоја,
Кнежевић, Кузмановић, Мијићи, Пјевић, Нешовић, Аџић, Пихача, Секулић, Гаић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Калабићи, Алексић, Лалић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Ђурићи, Јелача, Прошићи.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Шашићи, Далићи, Кабић.
с в . Л у к у : Солеша, Аничић, Кљајић, Ћазић, Вукмировићи, Колетићи, Чубрило,
Шевићи.
с в . а п . Т о м у : Милинковићи.
с в . п р . И л и ј у : Матијевић, Илић, Миљковић, Јованић, Дотлићи.
с в . В р а ч е в е : Почић, Почућ.
С р ђ е в д а н : Грбићи, Брекићи.
с в . а п . П е т р а : Балабани.
с в . П а н т е л и ј у : Борић.
Парох: Василије Ковачевић.
Помоћник: Коста Ковачевић, свештеник.
Врточе.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 107, душа 774. Родило се 1883. муш. 9, жен. 7. Умрло
муш. 6, жен. 4. Вјенчано 5. Има села 2.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бијелићи, Вигњевићи.
с в . Ј о в а н а : Батеси, Радошевићи, Латиновићи, Јањић, Лукач, Дошеновићи,
Раденовић, Мудринић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Зорићи, Вукша, Врањеш, Боровница, Атлагићи, Зец, Кужет.
152
с в . В р а ч е в е : Галоња.
с в . е в . Л у к у : Марић.
с в . Н и к о л у : Бијелићи, Срдић, Дринићи, Јеличићи, Радуловићи, Армада, Гаћеша.
с в . А р х а н ђ е л а : Радошевићи, Латковићи, Баић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић, Галин.
М и х о љ д а н : Богић.
с в . а п . П е т р а : Балабани.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
В е р и г е П е т р о в е : Шарац.
Парох: Давид Латиновић.
Грмуша.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 65, душа 464. Родило се 1883. муш. 5, жен. 4. Умрло
муш. 4, жен. 1. Вјенчано 6. Има села 1.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Бркљачи, Ковачевићи, Миљуши.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Бруић, Кнежевићи, Ђукићи, Савићи, Муринићи, Мареш, Јожићи.
с в . Н и к о л у : Глушица, Узелац, Бунићи, Гњатовић, Новаковић, Вукашиновићи,
Калинић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Босанчићи.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мијатовићи.
с в . а п . П е т р а : Јерковићи.
Парох: Стефан Босанчић.
Врело.
Парохија. Црква парохијална, храм св. Вознесеније. Има кућа 322, душа 1929. Родило
се 1883. муш. 32, жен. 52. Умрло муш. 28, жен. 44. Вјенчано 12. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т . : Богуновић, Грмуша, Ћулибрк, Борић, Стојаковић, Латиновић,
Мајсторовићи, Медаковић, Поравина, Бркљача, Бабић, Родић, Гајић, Бекут, Чавић,
Бошњак, Бањац, Марчета, Баклава, Кордић, Бероња, Грубић, Познан, Дебрња, Дражић,
Миљуш.
Ђ у р ђ е в д а н : Кнежевић, Шушиловић, Зец, Мудринић, Карановић, Бојановић,
Марић, Медић, Грбић, Иолић, Цејић, Мајкић, Ђукић, Јанчић, Матијевић, Пејиновић,
Крљић, Рашета, Зорић, Јовичић, Зељковић, Рађеновићи, Павковић, Добриловић, Срдић,
Зекић, Делић, Савић, Мареш, Ђукић, Јеличић, Васић, Петровић, Станојевић, Ђипало,
Бубало, Вејиновић, Бјелић, Марјановић, Штрбац, Предојевић, Дубајић.
с в . Н и к о л у : Вукашиновић, Гаговић, Глушци, Поповић, Мандићи, Новаковић,
Бокан, Лешић, Црнобрња, Мимић, Стевковић, Павловићи, Вулин, Руњић, Болтић,
Кнежевић, Шкорић, Кукић, Бркић, Граовац, Војводић, Узелац, Косановић, Малинић,
Рашета, Микеша, Медић, Радаковић, Басара, Кресоја.
с в . е в . М а р к а : Ђукић, Кеча.
с в . А р х а н ђ е л а : Милановићи, Родић, Будић, Тодић, Петровић, Ђумић, Прица,
Зубовић.
с в . А л и м п и ј а : Пилиповић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Граовац, Кабић.
с в . п р о р . И л и ј у : Оџић.
153
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Петковић, Дукић, Милошевић, Млађеновић, Роквић,
Лазаревић, Коштић, Мандић.
с в . В а с и л и ј у : Будимир, Вагњевић, Лешић, Грмуша, Кљајић.
С р ђ е в д а н : Грбићи, Љубичић.
с в . П а н т е л и ј у : Вуковић.
с в . В р а ч е : Тинтор.
с в . Т р и ф у н а : Јеремић.
Л у ч и н д а н : Чубрило, Зељковић, Селак.
Л а з а р е в у С у б о т у : Варсаковићи.
М и х о љ д а н : Кењало.
П е т р о в д а н : Џакула.
Парох: Михаил Богуновић.
Рујница.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 277, душа 1503. Родило се 1883. муш. 23, жен. 28.
Умрло муш. 6, жен. 3. Вјенчано 11. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Веиеовић, Лешић, Јакшићи.
с в . Ј о в а н а : Узелац, Селак, Бањац, Илић, Прокоповићи, Шамлија, Бркљачи,
Иванишевић, Борићи, Стојановић, Јазићи, Пуцар, Репаићи, Позван, Баић, Радмановићи,
Комадина, Паравиња, Баљак, Батинићи, Вињевић, Грковић, Јовић, Ковачевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Илићи, Радићи, Јожић, Гаићи, Савићи, Скулари, Медићи.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Танкосић, Пјевац, Зец, Мудринић, Зорићи, Жила, Смиљанић, Стоић,
Кнежевић, Лончар, Глуваићи, Лекић, Дубавић, Гатало, Јелача, Рабата, Клић, Шевић,
Косић, Инђић, Лавић, Лалић.
с в . е в . М а р к а : Ђукић, Станишић, Цимеша.
с в . а п . П е т р а : Балабан, Јерковић.
М и х о љ д а н : Иванчевићи.
С р ђ е в д а н : Грбићи.
с в . е в . Л у к у : Чубрило.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Пуђа, Веселица, Коруга, Прица.
с в . А л и м п и ј у : Бубало, Пилиповићи.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Вуковић.
с в . Н и к о л у : Мрђа, Петровић, Копанић, Шкорић, Радаковић, Дошан, Бруићи,
Кнежевић, Кончари, Репија, Милошевић, Урлица, Рајак, Давидовићи, Радишић,
Мандић, Кесићи, Дмиторвић, Боснић, Врањић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мијстовићи, Шикмани, Гргић, Борјан, Адамовићи.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Босанчић.
с в . а п . Т о м у : Милинковићи.
Парох: Јово Грбић.
XIII.Протопрезвитерат кључки.
Протопрезвитер: Вукосав Мачкић.
Кључ.
Парохија, град са 6 села, парохијална црква, храм св. Вознесенија. Има кућа 188, душа
1650. Родило се 1883. муш. 33, жен. 34. Умрло муш. 15, жен. 14. Вјенчано 7.
Свечари славе:
154
с в . В а с и л и ј а : Зрилић.
с в . Ј о в а н а : Вуковић, Адамовић, Карлаш, Латиновић, Бањац, Аврамовић, Тешић,
Деспот, Вујичић, Стојаковић, Балтић, Марјановић, Кокоруш, Бавановић, Марковић,
Мршић, Бариша.
с в . Т р и ф у н а : Грубор, Кокановић, Марић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Понош, Ступар, Гајановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Самарџија, Јосиповић, Јандрић, Лазић, Бранковићи, Корица, Ковач,
Илић, Грубиша, Љубанић, Зарић, Козомара, Микић, Мијић, Кисо, Богојевић.
с в . е в . М а р к а : Даљевић, Пераћ.
с в . е в . п р о р . И л и ј у : Зелић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман.
Л у ч и н д а н : Ђукић, Матић, Сучевић, Ерцег.
М и х о љ д а н : Лукајић, Смиљанић.
с в . в е л . Г о с п о ј и н у : Јанковић, Билић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Крстановић, Шавић.
с в . В р а ч е : Панић, Аничић.
М и т р о в д а н : Ракоцић, Калаба.
Н и к о љ д а н : Павловић, Штрбац, Гверо, Петровић, Вујичић, Вуковић, Дуновић,
Томић, Савановић, Радишић, Драгић, Сукновић, Тешарица, Рибић, Бијелић, Мрђа,
Бабић, Граовац, Чутурило, Шкрбић, Радуловић, Племић, Унчанин, Радојчић, Мачкут.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Млађан, Мршић, Добројевић, Лакић, Шикман.
Парох: Симо Карлаш.
Стражице.
Парохија, са 2 села. Црква парохијална, храм Успенија пресв. Богородице. Има кућа
140, душа 1400. Родило се 1883. муш. 39, жен. 34. Умрло муш. 26, жен. 13. Вјенчано 10.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј а : Стоић.
с в . Ј о в а н а : Ђурђевић, Гајић, Милетић, Мачета, Петковић, Богдановић, Мутић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Столић, Матијашевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Шаић, Јаковљевић, Кушчевић, Баић, Врањеш, Курић, Бавелић.
М а р к о в д а н : Медар.
с в . В а р т о л о м и ј у : Јошић, Бегић, Гуслов.
М и х о љ д а н : Вулин, Шаић.
Л у ч и н д а н : Ерцег, Трубић, Шеић.
М и т р о в д а н : Човић.
с в . А л и м п и ј у : Мачкић.
Н и к о љ д а н : Мишковић, Сирар, Волаш, Топаловић, Ђукић, Мацановић,
Харамбашић, Воћкић, Игњатовић, Вукотић, Сачак, Малешевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Лазичић.
Парох: Прото Вуксан Мачкић.
Граци.
Парохија, са 4 села. Цркве нема. Има кућа 140, душа, 1450. Родило се 1883. муш. 31,
жен. 34. Умрло муш. 23, жен. 28. Вјенчано 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Кривокућа, Ћосић, Кнежевић, Малуновић, Стојић.
с в . Ј о в а н а : Вишекруна, Чегар, Којић, Цвијић, Чутура, Бодула, Нинковић.
155
с в . Т р и ф у н а : Шипрага.
Ђ у р ђ е в д а н : Лазендић, Радумиља, Андрић, Будиша, Каурин, Џаја, Ђукић, Стојић,
Дакић, Симић, Новаковић.
М а р к о в д а н : Миљуновић, Пераћ, Мишан, Мићић, Ђерман, Мандић, Ђурић,
Вујић, Травар.
с в . П а н т е л и ј у : Томић.
с в . А л и м п и ј у : Станчевић, Кићан.
с в . Н и к о л у : Рожић, Танасић, Маглић, Пејић, Вучковић, Вуковић, Водић, Штрбац,
Копања, Каурин, Ненад, Дуновић, Клајић, Срдић, Удовичић, Томић, Амиџић,
Тешановић, Савић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Радак, Вујановић, Бојанић, Димитрић.
Капелан: Миле Мачкић.
Ратково.
Парохија. Црква парохијална од дрвета, саграђена од неког кнеза Ратка прије 102 год.,
храм пренесеније мошти св.о.Николаја. Има кућа 120, душа 1300. Родило се 1883. муш.
28, жен. 19. Умрло муш. 21, жен. 21. Вјенчано 14.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ђенић, Нинић, Чегар.
Ђ у р ђ е в д а н : Божић, Милановић, Билелић, Гвозденовић, Кајиш, Милојевић.
М а р к о в д а н : Влајић, Чавић, Клутић, Драгојловић, Карлаш.
Л у ч и н д а н : Благојевић, Ковач, Макивић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Јуришић, Милић, Ћирић, Марковић.
с в . Н и к о л у : Ожеговић, Бабић, Танасић, Рацић, Калдрмић, Миличић, Гламочанин,
Штрбац.
с в . И г њ а т и ј у б о г о н о с ц а : Кочић, Ђурић, Аћимовић.
с в . Ј о в н а з л а т о у с т а : Илић, Босачић, Шпарић, Вујиновић, Анић, Гарић,
Дворанин.
Парох: Стеван Бабић.
Слатина.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 163, душа 1140. (Рођених, умрлић и вјенчаних види у
парохији Стражице). Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Међедовић, Билаковић, Гајић, Станишић, Харамбашић.
с в . Ј о в а н а : Чвокић, Јандрић, Баручија, Пурнага, Гавриловић, Вуковић,
Стојановић, Никотић.
Ч а с н е в е р г и е : Антонић, Стојчић, Јовић, Јелић.
с в . Т р и ф у н а : Ђукић, Танасић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Каурин.
Ђурђев
д а н : Поповић, Јовић, Батиловић, Тегелтија, Бијекић, Кресић,
Мајсторовић, Јаворовић, Ђурагић, Козомара, Стојчић, Дакић, Курт, Ловрић.
с в . п р . И л и ј у : Пекез, Савановић, Радојчић, Кнежевић.
М и х о љ д а н : Лучар, Димичић, Марковић, Бајрактаревић, Јерковић, Кочић,
Диаковић, Ковач, Двизац, Ђурић, Петровић.
с в . В р а ч е : Каурин.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Тучић.
с в . Д и м и т р и ј у : Никић.
156
с в . Н и к о л у : Благојевић, Савић, Каурин, Злоглав, Микушевић, Катић, Којић,
Мандић, Ћулум, Ђукић, Тривешковић, Румијић, Зелковић, Остојић, Ковачевић,
Стевичевић, Ристић, Грабеж, Јелић, Вујиновић, Јовишић, Буач, Поповић, Самарџија,
Крајцар.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Вујићи, Бугеза, Танасијић, Калаба, Дијаковић.
Служи прото: Вуксан Мачкић.
Саница.
Парохија, подијељена на два свештеника. Црква парохијална, храм св. апостола Петра.
Има кућа 108, душа 638. Родило се 1883. муш. 10, жен. 13. Умрло муш. 8, жен. 10.
Вјенчано 10. Има села 2.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Зрилић.
с в . Ј о в а н а : Попадић, Бањаци, Пантош, Кордић, Аврамовић, Бркић, Кокоруш,
Стојановићи, Калаба, Јовковић, Латиновић, Раић, Марјановић, Мијић, Тешић,
Лазаревић, Ђукић, Баруџија.
Ч а с н е в е р и г е : Ловре.
с в . Т р и ф у н а : Кокановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Вранковић, Кајиш, Косић, Грубиша, Ђаковић, Ћеко, Кракеш,
Атлагић, Бабић, Јовић, Карановић, Стричевић, Вукобрад, Рађеновић, Корица,
Оклобџија.
М а р к о в д а н : Шијаковић, Даљевић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Бакрач.
П е т р о в д а н : Балабан.
М и х о љ д а н : Ђокић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
М и т р о в д а н : Шобат.
с в . В р а ч е : Тојагић.
с в . А р х а н ђ е л а : Видулиновић, Тадић, Бабић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Михић, Ковачевић, Вучковић, Кабић, Раца.
с в . Н и к о л у : Сабљић, Белић, Јелић, Шиклић, Мандић, Золак, Штрбац, Ковачевић,
Бурсаћ, Чорокало, Радиновић, Шпегар, Булајић, Симатовић, Кониа, Кришковић,
Нешевић, Кнежевић, Бркић, Јандић, Дашић, Волаш, Савић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ожеговић.
Парох: Миле Попадић и Петар Ожеговић.
Рибник.
Парохија. Црква парохијална, сазидана 1881. год. Има кућа 170, душа. 1550. Родило се
1883. муш. 36, жен. 31. Умрло муш. 15, жен. 17. Вјенчано 8. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Бањац, Агић, Ачић.
Ч а с н е в е р и г е : Врачар, Ивановић, Марјановић, Стојаковић, Антонић..
Ђ у р ђ е в д а н : Драговић, Станаревић, Димитровић, Самац, Гаврановић, Пуцар,
Чехо, Каурин, Курича, Смиљанић, Јанковић, Дакић, Рисовић, Јованић, Никић, Курича,
Марјановић.
с в . П а н т е л и ј у : Кркељаш.
157
М и х о љ д а н : Мацановић, Давидовић, Савић, Душановић, Шолићи, Станкељић,
Орозовић, Тепићи, Ђукићи, Кнежевић, Ђурановић, Јовановић, Станковић, Ковачевић,
Вртунић, Васиљевић, Бркић, Касан, Кузмановић, Смиљанић, Пашић, Радић, Бихар,
Ћирић, Валан, Димичић.
М и т р о в д а н : Каурин.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Марковић.
с в . Н и к о л у : Савић, Гајић, Тодоровић, Кнежевић, Кајтев, Мандић, Галић, Катић,
Остојић, Даниловић, Јуришчић, Самац, Дамјановић, Граховац, Ђукић, Савановић,
Рунић, Павловић, Благовић, Кевац, Ћебић, Крајцар, Видић, Пилић, Ћулум.
Парох: Ђуро Бањац.
Соколово.
Парохија. Црква парохијална, храм успенија пресв. Богородице. Има кућа 127, душа
1279. Родило се 1883. муш. 23, жен. 19. Умрло муш. 14, жен. 9. Вјенчано 3. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Васиљевић, Савић, Митровић, Гавриловић, Шишарица, Кондић,
Остојић, Алексић, Ђукановић, Симић, Кикило.
с в . Т о м у : Томић, Лакић, Араповић, Иванић, Клајић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Гаврић, Чупић, Ромчић, Рисојевић, Маричић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ђукић, Аћимовић, Зукић, Бизумовић, Тешо, Перић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ковач, Соколовић, Шљиванац, Плавшић, Бурин.
Л у ч и н д а н : Вулетић, Благојевић.
с в . А р х а н ђ е л а Г а в р и л а : Јагодић, Секулић, Гљивар.
Ј о в а њ д а н : Девић, Милаковић, Кондић, Плавшић, Нинковић, Вуковић, Гарић.
с в . М и т р о в д а н : Регодић, Калабић, Ковачевић.
Парох: Стево Кондић.
XIV.Протопрезвитерат петровачки.
Прото: Василије Новаковић.
Колунић.
Парохија. Црква храм Преображења. Има кућа 160, душа 930. Родило се 1883. муш. 18,
жен. 17. Умрло муш. 5, жен. 4. Вјенчано 4. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н д а н : Ракић, Пећанац, Латиновић, Шево, Босиорчић, Баичић, Тубић,
Лукашић, Миљуш, Лукеч, Прпа, Богдановић, Смиљанић, Јосиповић, Крстановић,
Срећо, Корда.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Ђ у р ђ е в д а н : Дукић, Прокоповић, Раца, Перић, Марић, Бурсеч.
М а р к о в д а н : Суботић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Тубић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
Л у ч и н д а н : Шево.
А р х а н ђ е л о в д а н : Марчетић.
М р а т и н д а н : Раца.
Н и к о љ д а н : Граовац, Репија, Јеличић, Вукић, Мирковић, Срдић, Дебељак,
Лазукић, Шпегар, Аржана, Мркић, Новаковић, Вржина, Дрљача, Дошен, Јелић, Керкез,
Узелац, Карабуа, Ћосић, Рибић.
158
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Шикман, Раца, Роквић, Ђукић.
Протојереј: Василије Новаковић.
Петровац.
Парохија. парохија, град. Црква од дрвета, храм св. ап. Петра и Павла. Има кућа 133,
душа 900. Родило се 1883. муш. 13, жен. 13. Умрло муш. 1, жен. 5. Вјенчано 5. Има села
1.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н д а н : Латиновић, Мајсторовић, Новаковић, Капелан, Марјановић,
Пузигаћа, Совиљ, Трпица, Пећанац.
Ч а с н е в е р и г е : Теофановић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Благојевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Ковачевић, Басора, Вучковић, Клепић, Ракић, Крецо, Карановић,
Ђурица, Трубор, Перић, Чардаклија, Алвир, Бурзач.
М а р к о в д а н : Ступар.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман, Никић, Тубин.
П е т р о в д а н : Рељић.
с в . П а н т е л и ј у : Сантрач.
С р ђ е в д а н : Грбић.
Л у ч и н д а н : Чавкић.
М и т р о в д а н : Шобот.
А р х а н ђ е л о в д а н : Милановић, Дамјановић, Ђулић, Радош.
М р а т и н д а н : Раца.
с в . А л и м п и ј у : Шљивар.
Н и к о љ д а н : Вуковић, Станишић, Јовановић, Морача, Бањац, Челар, Рибић, Гверо,
Лончар, Вучковић, Милошевић, Мандић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Роквић, Шикман, Миљевић.
Парох: Глигорије Новаковић.
Буковача.
Парохија. Црква храм Рждество пресв. Богородице. Има кућа 248, душа 1362. Родило
се 1883. 16, жен. 14. Умрло муш. 7, жен. 3. Вјенчано 5. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Радишић, Завишић, Клајић.
с в . Ј о в а н а : Бањац, Лазаревић, Секулић, Босић, Пузигаћа, Стојановић, Тркуља,
Дошан, Рочевић, Ромић, Бркља, Боснић, Чича, Обрадовић, Тољага, Симурдић,
Латиновић, Тубић, Павић, Миљевић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Самарџија, Кленић, Грубишић, Јованић.
М а р к о в д а н : Даљевић, Ђукић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман, Никић.
П е т р о в д а н : Балабан.
Л у ч и н д а н : Шево.
А р х а н ђ е л о в д а н : Стојисављевић, Будимир, Лазарчевић, Жижак, Видуљиновић.
Н и к о љ д а н : Петковић, Ковачевић, Радуловић, Морача, Јоветић, Качар, Лазукић,
Чун, Јарић, Шпегар, Стојаковић, Руњић, Дошан, Кољачевић.
159
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Тришић, Роквић, Миљевић, Дроњак.
Парох: Јован Кецман.
Смољана.
Парохија. Цркве нема; има кућа 239, душа 1500. Родило се 1883. муш.51, жен. 42.
Умрло муш. 7, жен. 11. Вјенчано 9. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Стојановић, Чупић, Крчмар, Марјановић, Латиновић, Кнежевић,
Драгић, Бањац, Кокоруш, Пећанац, Дошан.
с в . Т р и ф у н а : Иљичић, Стојковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Зорић, Мирић, Петровић, Буцало, Ковачевић, Басарић, Грубиша,
Врањеш, Мркеља, Соломун, Самарџија, Бурзач, Радуловић.
М а р к о в д а н : Даљевић, Грубић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман.
с в . П а н т е л и ј у : Сантрач.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . е в . Л у к у : Слипић, Опачић, Куриц.
с в . А р х а н ђ е л о в д а н : Марић, Брајковић.
М р а т и н д а н : Маринковић, Питар.
К л и м у в д а н : Мајсторовић.
с в . Н и к о љ д а н : Мрђа, Јеличић, Радишић, Шербула, Ковачевић, Вучковић,
Руњић, Давидовић, Велага, Бијелић, Срдић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Раковић, Драгишић, Миљевић, Ожеговић.
Парох: Миле Кецман.
Вођеница.
Парохија. Цркве нема; има кућа 218, душа 1480. Родило се 1883. муш.33, жен. 33.
Умрло муш. 7, жен. 12. Вјенчано 7. Има села 8.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бјелић.
с в . Ј о в а н а : Латиновић, Марјановић, Крајиновић, Ковачевић, Мишчевић,
Кнежевић, Ђаковић, Ћулибрк, Бркљач, Дрча, Плећало, Половина, Тртица, Миљуш,
Плећаш, Мирковић.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
Л а з а р е в у с у б о т у : Ступар, Драгић.
Ђ у р ђ е в д а н : Иванић, Керкез, Шртбац, Јевић, Чича, Лајић, Брчин, Петровић,
Рађеновић, Зец, Зорић, Орељ, Карановић.
М а р к о в д а н : Шипка.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Драгић.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . е в . Л у к у : Егељи.
А р х а н ђ е л о в д а н : Радошевић, Стојаковић, Будимир, Мацура, Вукељић,
Салапура.
с в . А л и м п и ј а : Пилиповић, Брдар.
Н и к о љ д а н : Кричковић, Бановић, Кресоја, Јеличић, Ковачевић, Јокић, Радаковић,
Новаковић, Ћургуз, Репац, Инђић, Ђилас, Ћук, Селаковић, Угрица, Вуковић, Вржина,
160
Совиљ, Кесић, Лончар, Колунџија, Мирковић, Радишић, Радуловић, Мандић,
Цигановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђурић, Радошевић, Шашић, Роквић, Векић, Добријевић,
Зекић.
Парох: Митар Ћургуз.
Крњеуша.
Парохија. Цркве нема; има кућа 159, душа 1100. Родило се 1883. муш. 19, жен. 33.
Умрло муш. 6, жен. 13. Вјенчано 3. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Завишић.
с в . Ј о в а н а : Крчмар, Кнежевић, Ћулибрк, Качар, Половина, Марјановић, Брљач,
Адамовић, Стојановић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар, Мракић.
Ђ у р ђ е в д а н : Карановић, Зорић, Војиновић, Вучковић, Врањеш, Мандић, Јевић,
Рађановић, Ђукић, Керкез, Даујевић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Драгић.
с в . П а н т е л и ј у : Сантрач.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . Н и к о л у : Вучковић, Чалишић, Радишић, Новаковић, Мандић, Совиљ,
Ковачевић, Мрђа.
Парох: Јован Грбић.
Пркоси.
Парохија. Цркве нема; има кућа 194, душа 1400. Родило се 1883. муш. 24, жен. 27.
Умрло муш. 8, жен. 8. Вјенчано 7. Има села 5.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Мајсторовић, Обрадовић, Марјанац, Малешевић, Бабић, Томић,
Врућинић, Драгосавац, Исајиловић, Ћулибрк, Радмановић, Пећаш, Зељић, Риђета.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Станаревић, Мандић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зорић, Борић, Здјелар, Карановић, Војиновић, Керкез, Корњача,
Медић, Петровић, Цилић, Бабић, Дробац, Каракаш, Момчиловић, Љубичић, Кужат.
М а р к о в д а н : Кеча.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . е в . Л у к у : Ћубрило, Опачић, Егеља, Шево.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Вујиновић.
с в . А р х а н ђ е л о в д а н : Тадић, Родић, Миљуш, Павловић, Вујиновић.
М р а т и н д а н : Ковачевић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Н и к о л у : Малешевић, Којић, Кнежевић, Мандић, Лончар, Мијић, Радић,
Кресоја, Сејизовић, Радак, Протић, Вуцеља, Берга, Шарак, Лабуз, Добриковић, Гогић,
Гњатовић, Војводић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ожеговић, Миљевић, Ђурић, Дрезга.
Парох: Никола Зорић.
161
Суваја.
Парохија. Црква парохијална храм Покров Богородице. Има кућа 119, душа 694.
Родило се 1883. муш. 12, жен. 16. Умрло муш. 3, жен. 3. Вјенчанов 2. Има села 3.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бјелићи.
с в . Ј о в а н а : Бркљача, Миљуши, Драгићевићи, Обрадовићи, Ћулибрк, Шкундрић,
Марјановићи, Илић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари.
Ђ у р ђ е в д а н : Војинови, Ђалић, Селак, Медићи, Тешићи, Цвијановић, Зорићи,
Попадићи, Колунџија, Ђаковићи, Јованићи, Грубиша, Блануша, Керкез.
М и х о љ д а н : Латковићи.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Никић.
С р ђ е в д а н : Грбићи.
с в . е в . Л у к у : Егеља.
с в . е в . М а р к а : Шипка.
с в . А р х и ђ е л а : Латковићи, Милановићи.
с в . Н и к о л у : Булајићи, Јеличићи, Совиљ, Мандић, Гутеша.
Парох: Марко Милановић.
XV.Протопрезвитерат уначки.
Прото: Илија Билбија.
Бастаси.
Парохија. Црква од дрвета, храм св.прор.Илије. Има кућа 170. душа 1335. Родило се
1883. муш. 20, жен. 31. Умрло муш. 10, жен. 5, Вјенчано 7. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Томић, Кукољ, Паравина, Ромић, Радловић, Стојановић, Адамовић,
Боснић.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
Ђ у р ђ е в д а н : Јовичић, Маринковић, Грубор, Зорић, Танкосић, Карановић, Лалић,
Рађеновић.
М а р к о в д а н : Шипка.
П е т р о в д а н : Црномуд.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . е в . Л у к у : Шево.
М и т р о в д а н : Шобат.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Тинтор.
А р х а н ђ е л о в д а н : Родић.
с в . е в . М а т и ј у : Пузић.
с в . Н и к о л у : Кнежевић, Каменко, Јарић, Морача, Срдић, Граховац, Аћић, Десница,
Шијан.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђурић, Трнинић, Бодирожа, Дукић.
Парох: Илија Билбија, протојереј.
162
Трубар.
Парохија. Цркве нема; има кућа 80, душа 457. Родило се 1883. муш. 7, жен. 6. Умрло
муш. 0, жен. 1. Вјенчано 2. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Бабић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зељковић, Шушиловић, Бурсаћ, Баук.
с в . п р . И л и ј у : Поповић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Родић.
с в . Н и к о л у : Болтић, Десница.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Роквић, Кељац.
Парох: Коста Новаковић.
Трнињића-Брег.
Парохија. Црква од дрвета, храм Покоров пресв.Богородице. Има кућа 200, душа 1166.
Родило се 1883. муш. 16, жен. 15. Умрло муш. 2, жен. 6. Вјенчано 6. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Бањац, Сопић, Бошњак, Јаглица, Политаревић, Дамјановић, Тркуља,
Пачариз, Новковић, Лукач, Вуковић, Пузигаћа, Драгаш, Келечевић, Дејановић, Крнета,
Прпа, Медаревић, Колиперовић.
с в . Т р и ф у н а : Кошнић.
Ђ у р ђ е в д а н : Видовић, Бојанић, Дукић, Грубер, Арсић, Тањига, Додиг, Топић,
Батиница, Рујевић, Куњадић, Ђурица, Вукобрат, Пуцар, Самарџија, Вујић, Зељковић,
Вергић.
М а р к о в д а н : Рондаш.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман, Лотић, Трипић.
с в . а п . Т о м у : Крнета.
С р ђ е в д а н : Грбић.
М и т р о в д а н : Данић, Марковић.
с в . В р а ч е : Владушић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Родић, Вујиновић, Марић, Ћумић, Тодић, Томазовић,
Малбашић, Кос.
с в . Н и к о л у : Кнежевић, Бркић, Сабљић, Јојић, Десница, Рашљић, Бубоја,
Ђурђевић, Митошевић, Петрановић, Малиновић, Јовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Трнинић, Миљевић, Шобић, Роквић, Ромула, Јелић.
Парох: Обрад Бањац.
Бобољушка.
Парохија, у овој парохији налази се манастир Ерман, храм св. оца Николе. Има кућа
185, душа 1323. Родило се 1883. муш. 27, жен. 40. Умрло муш. 5, жен. 4. Вјенчано 6.
Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Томић, Стојановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Зорић, Карановић, Векић, Грубишић, Јованић, Дубајић, Јурић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић.
с в . Н и к о л у : Кнежевић, Ковачевић, Балтић, Ђилас.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Рељић, Ђурић.
163
Парох: Петар Зорић.
Осретци.
Парохија. Цркве нема; има кућа 89, душа 726. Родило се 1883. муш. 17, жен. 19. Умрло
муш. 4, жен. 5. Вјенчано 4. Има села 3.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Клајић, Вејин.
с в . Ј о в а н а : Бабић, Милуш.
Ђ у р ђ е в д а н : Рађеновић, Трбуљин, Грубор.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман.
А р х а н ђ е л о в д а н : Родић, Новаковић, Ковачевић.
с в . М р а т и н д а н : Мијић.
с в . А л и м п и ј у : Пилиповић, Гајић.
с в . Н и к о л у : Бокан, Кнежевић, Ђилас.
Парох: Петар Рађеновић.
Видово.
Парохија. Цркве нема; има кућа 154, душа 1101. Родило се 1883. Муш. 13, жен. 9.
Умрло муш. 2, жен. 2. Вјенчано 5. Има села 3.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Симурдић, Чичић, Вокић, Лазић, Гајеновић, Башић, Полић,
Маркановић, Пузигаћа, Маџаревић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ковић, Гвозденовић, Вашелић, Кнежевић, Крсмић, Поповић,
Милековић, Рујевић.
М и т р о в д а н : Максић, Икић, Шобат, Маглов.
с в . Н и к о л у : Мишковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бајић.
Парох: Вид Бањац.
Врточка.
Парохија. Цркве нема; има кућа 159, душа 861. Родило се 1883. муш. 22, жен. 16.
Умрло муш. 5, жен. 5. Вјенчано 5. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Башић, Боснић, Келочевић, Аџић, Пећанац, Бојанић, Грујић, Бабић,
Симишић, Рибар, Адамовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Боровница, Перкић, Буројић, Грубар, Булован, Танга, Зорић,
Гвозденовић, Баук, Видовић.
с в . П е т р а : Црномуд.
с в . е в . Л у к у : Опачић, Шево.
М и т р о в д а н : Шобат.
А р х а н ђ е л о в д а н : Лукић, Сабљић, Родић, Кодић, Русић, Котле, Глогиња,
Новаковић, Ђумић, Пугић.
с в . Н и к о л у : Руњић, Морача, Срдић, Куњић, Кнежевић, Бокан, Тувача.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Торбица, Кураица, Трнинић, Сегић, Петковић, Коквић,
Латиновић.
Парох: Андрија Бањац.
164
Кулин-Вакуфска.
Парохија. Црква парохијална од дрвета, храм Вознесенија Христова. Има кућа 179,
душа 1150. Родило се 1883. муш. 7, жен. 11. Вјенчано 2. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вејин, Бијелић.
с в . Ј о в а н а : Овука, Дошан, Маричић, Мајсторовић, Ћојановић, Љиљак, Шикић,
Подкољњак, Латиновић, Рашета, Куга.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
Ђ у р ђ е в д а н : Пртина, Рајић, Иванић, Предојевић, Карановић, Медић, Петровић,
Цвркаљ, Маринковић, Угарковић, Рађеновић, Басора, Матијевић, Иваниш, Зељковић,
Бурсач, Гатало, Екмекчија.
М и х о љ д а н : Ђурица.
С р ђ е в д а н : Грбић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Новаковић, Станић, Балаћ, Родић, Мандић.
М р а т и н д а н : Граовац, Ковачевић.
с в . а п . Ф и л и п а : Никач, Ћојановић, Пилиповић.
с в . К л и м е н т и ј у : Мајсторовић.
с в . Н и к о л у : Немац, Кончар, Поповић, Кењало, Детелић, Љубојевић, Глушица,
Ђилас, Родић, Гога, Анђелић, Комлев, Јапуница, Кнежевић, Инђић, Половина.
Парох: Божо Јокић.
XVI.Протопрезвитерат крупски.
Прото: Петар Гаковић.
Крупа.
Парохија варош са 5 села. Парохијална црква, храм Рождества прерсв.Богородице. Има
кућа 41. душа 2873. Родило се 1883. муш. 96, жен. 93. Умрло муш. 29, жен. 16. Вјенчано
10.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Гаковић, Јовановић, Милиновић, Сенић, Мандић, Радаковић,
Лујиновић, Тодоровић, Јовичић, Давидовић, Новаковић,, Шицар, Бјелајац, Ћургус,
Шкорић, Бркић, Радуловић, Јарић, Поповић, Прауљац, Давидовић, Црнобрња, Каран,
Калањ, Јеличић, Стојаковић, Кнежевић, Вржина, Ћулибрк, Балтић, Бокан, Рајак,
Мишковић, Штрбац, Јапунџа, Николић, Мијић, Десница, Репија, Калинић, Латиновић,
Лукић, Зец, Егељић.
с в . Ј о в а н а : Јовановић, Стефановић, Тешановић, Николић, Стјепановић, Бабић,
Бањац, Бијелић, Мазалица, Крчмар, Ћулибрк, Ковачевић, Јерковић, Дерикућа, Бркљача,
Бероња, Ђукић, Грмуша, Дошен, Штиковац, Дамјановић, Врућинић, Стојановић,
Половина, Крајиновић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ратковић, Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Васиљевић, Секулић, Станивуковић, Штрбац, Кнежевић, Поповић,
Личина, Мајкић, Гороња, Петровић, Зељковић, Новаковић, Свјетлица, Змијањац,
Јованић, Марјан, Пађен, Војновић, Каран, Боровница, Бурсаћ, Станковић, Јелача,
Лалић, Дробац, Јовичић, Карановић, Каран, Шушиловић, Танкосић, Карагаћа,
Недимовић, Бомештар, Илић, Зорић, Ђукић, Рађеновић, Радић, Вујић, Ерцег, Керкез,
Убојевић, Ољача, Јанковић.
с в . П а н т е л и ј у : Гачић, Бера, Вуковић, Гавриловић, Борић, Кецман.
165
Ђ у р ђ и ц е : Ракић.
с в . А р х а н ђ е л а : Тодић, Ђумић, Пејиновић, Родић, Глишић, Секулић, Макивић,
Даић, Вајагић, Старчевић, Милановић, Махалбаша, Мацура, Грујичић, Латковић,
Радошевић.
с в . а п . М а т и ј у : Билчаревић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Добројевић, Рашевић, Мандић, Шаша, Ђукић, Роквић,
Ђурић, Мијатовић, Миљевић, Вигњевић.
с в . В а с и л и ј у : Војиновић, Бајић.
с в . а п . Т о м у : Љепоја, Крнета.
С р ђ е в д а н : Угреновић, Грбић, Шкрбић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача, Зец.
с в . п р о р . И л и ј у : Оџић.
с в . е в . Л у к у : Шевић, Чубрило, Кубет, Кошутић, Кантар.
Ч а с н е в е р и г е : Шарац.
М и х о љ д а н : Илић, Вулић, Кењало.
М а р к о в д а н : Сријемац, Аничић, Максић.
с в . В а р т о л о м и ј а : Ћирић.
с в . А л и м п и ј а : Пилиповић.
Парох: Петар Гаковић.
Глиница.
Парохија. Црква св. Преображења. Има кућа 349, душа 2493. Родило се 1883. муш. 82,
жен. 74. Умрло муш. 41, жен. 39. Вјенчано 10. Има села 2.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Медић, Кнежевић, Грубор, Цимеша, Војновић, Илић, Орељ, Дукић,
Ћеран, Косановић, Ђукић, Цвјетичанин, Зорићи, Радусиловић, Змијањац, Селак, Летић,
Мудринић, Пилиповић, Ољача, Марић, Пурар, Пађен, Бурсаћ, Радић, Герковић, Дукић,
Мискаљевић, Бонештра.
с в . Ј о в а н а : Ковачевић, Лаврња, Бабићи, Ћулибрк, Пилић, Бунчићи, Бероња,
Девић, Цвјетичанин, Махалбаша, Гајић, Новаковић, Ћурувија,, Студен, Бањац,
Анушић, Гогић, Ђенић, Дошен, Милошевић, Бркић, Зорић, Иванић, Лалић, Живковић,
Микеша, Грмуша, Мијатовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мијатовић, Божић.
Н и к о љ д а н : Репац, Ајдуковић, Ромић, Маџарац, Сердар, Шаша, Рашета, Бајић,
Кораћ, Петровић, Ђилас, Стријеља, Замаклар, Пузић, Јованић, Кесић, Николић,
Ергарац, Мандић, Гак, Јарић, Поповић, Јовић, Штрбац, Мишковић, Репија, Зец,
Романић, Врањковић, Јурић, Рашета, Тркуља, Граовац, Угреновић, Јандрић, Половина,
Исак, Дмитровић, Станар, Дошен, Бабић, Вишњић, Орељ, Бркић, Пемац, Шкорић,
Комадина, Тепавац, Станковић, Блануша, Радаковић.
с в . е в . Л у к у : Опачић, Шевић, Џакула, Кљајић, Самуило.
с в . а п . Т о м у : Вујасин.
с в . В р а ч е : Владушић, Остојић, Тинтор.
А р х а н ђ е л о в д а н : Вајагић, Сријемац, Бојаџија, Новаковић, Родић, Здјелар,
Веселица.
Ч а с н е в е р и г е : Ловрић, Гривић.
С р ђ е в д а н : Башић, Грбић.
с в . П а н т е л и ј у : Михајлица.
с в . В а с и л и ј у : Вигњевић, Бјелић, Стевић, Лацковић.
М и х о љ д а н : Петковић, Шевић, Марковић, Дакић, Мирић.
166
М р а т и н д а н : Петковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ребићи.
Парох: Петар Репац.
Збориште.
Парохија. Ћелија. Има кућа 217, душа 1546. Родило се 1883. муш. 45, жен. 44. Умрло
муш. 21, жен. 25. Вјенчано 6. Има села 2.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Врањеши, Обрадовић, Маричић, Богуновић, Пилићи, Бањац,
Живковићи, Ковачевићи, Дондури, Бунчић, Јелисавац, Дошени, Божичић, Ступар,
Дробац, Милиновић, Анушић, Јеличић, Бекут,Капроловић, Ћирић, Татић, Радаковић,
Божић, Мијатовић, Галоња.
Ђ у р ђ е в д а н : Божичићи, Медићи, Ћерани, Богуновић, Дробац, Пађени, Баић,
Мареш, Блануша, Бекић, Милиновић, Радићи, Дробић, Велимири, Мијатовић, Грубор,
Гаћеша, Мудринић, Дацијар.
М а р к о в д а н : Калуђеровићи.
с в . П а н т е л и ј у : Маријановић, Мијаилица, Сантрачи.
с в . П е т р а : Бјелош, Балабани.
с в . И л и ј у : Поповић.
Ч а с н е в е р и г е : Ловрићи, Шкербићи.
с в . В р а ч е : Тинтори, Остојићи.
с в . Н и к о л у : Кнежевић, Мијић, Зец, Гак, Јарић, Кондић, Јеличићи, Божићи,
Клаићи, Рамић, Пуаилићи, Поповић, Павловићи, Давидовић, Путник, Вукашиновић,
Мишковић, Јовић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Милиновић, Дејановић, Вученовић, Бјелајац, Ступар, Павић,
Живковић, Ћерани, Вајачићи.
М и т р о в д а н : Остојић.
С р ђ е в д а н : Љиљак, Уграновић.
с в . а п . Т о м у : Штербаци.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мијатовићи, Мандићи.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Шаша.
с в . А л и м п и ј у : Ћојановићи.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Мајкићи.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Бибићи.
Парох: Петар Врањеш.
Добросело.
Парохија. Цркве нема; има кућа 202, душа 1431. Родило се 1883. муш. 20, жен. 38.
Умрло муш. 16, жен. 13. Вјенчано 7. Има села 2.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Керкез, Радићи, Дражић, Грандић, Дробац, Пилиповић, Илибашић,
Цимеша, Нађен, Перић, Благојевић, Шукунда, Тркуља, Васић, Медић, Петровић.
с в . Н и к о л у : Радаковић, Илишевић, Зец, Пргомеља, Поповић, Здјелар, Ранић,
Кнежевић, Николић, Деспотовић, Радошевић, Стојаковић, Поповић, Тадић, Цигановић,
Јеличић, Орозовић, Грабовић, Новаковић, Јанковић.
Ч а с н е в е р и г е : Векићи, Ловрић.
с в . Ј о в а н а : Гогић, Мишковић, Стојнић, Богуновић, Ћорковић, Ћулибрци, Средари,
Грумуша, Бањац, Дондур, Татић, Глиштра, Обрадовић, Бијелић, Врањеш.
167
с в . е в . Л у к у : Опачић.
с в . П а н т е л и ј у : Бера, Борић.
с в . А р х а н ђ е л а : Новаковић, Стојисављевић, Ступар, Вајагић, Милиновић, Јаруга.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман, Тубин.
с в . а п . Т о м у : Крнетић, Ђурић, Љепоја.
П е т р о в д а н : Ловрић, Џакула.
с в . В р а ч е : Кокићи, Бјелан, Вукојевићи, Владуић, Кецман.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Васићи.
М и х о љ д а н : Дакић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ландун.
с в . В а с и л и ј у : Вејновић.
Парох: Јово Врањешевић.
Руишка.
Парохија. Црква парохијална, храм Рождества Богородице. Има кућа 215, душа 1640.
Родило се 1883, муш. 38, жен. 32. Умрло муш.8, жен. 5. Вјенчано 6. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вјеновић, Шапоња, Павковић.
с в . Ј о в а н а : Ћулибрк, Мазалица, Крчмар, Стојнић, Сиротић, Бундало, Латиновић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари, Лукач.
Ђ у р ђ е в д а н : Дражићи, Бурсаћи, Мршићи, Каран, Дробац, Личина, Ољача, Јегић,
Тодићи, Миљешићи, Иванићи, Ерцег, Медић, Грубор, Чича, Прлина.
с в . е в . М а р к а : Славуљи.
с в . В а р т о л о м и ј у : Тубин.
с в . п р о р . И л и ј у : Оџић.
с в . П а н т е л и ј у : Гавриловић.
М и х о љ д а н : Станчевић, Ћопић.
с в . а п . Т о м у : Милошевићи, Кутлија.
с в . е в . Л у к у : Шевић, Шево.
с в . В р а ч е : Бјелан, Владушић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Дејановић, Васићи, Вајагићи.
с в . А р х а н ђ е л а : Родићи, Томичић, Умићевићи, Вујиновић.
с в . Т е о д о р а С т у д и т а : Јањеш.
с в . Н и к о л у : Гаковићи, Гак, Благојевићи, Стојаковић, Мандићи, Војновић, Чулићи,
Рајилићи, Новаковић, Вучковић, Срдићи, Кнежевић, Мачкић, Јовичићи, Зец,
Дамјановић, Петровић, Радаковић, Сенићи, Јенуџа, Пуача, Петровићи, Мајкић,
Црнобрња, Илишевић, Ћугић, Згоњанин.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Торбица, Карлица, Јаичанин.
Парох: Јово Гаковић.
Дубовик.
Парохија. Има цркву. Има кућа 228, душа 1411. Родило се 1883. Муш. 20, жен. 22.
Умрло муш. 10, жен. 16. Вјенчано 10. Има села 5.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Врањеши, Личине, Недимовићи, Тодићи, Јованићи, Свјетлица,
Мајкићи, Брчин, Бурсаћ, Карановић, Маринковић, Делић, Клашња, Зорић, Грубор,
Малинић, Кулунџија, Медићи, Пађен, Клашња, Калуђеровић, Марјановић.
168
с в . а п . Т о м у : Крнета, Шекеровић.
с в . Ј о в а н а : Ћулибрк, Рашета, Латиновић, Бабић, Сладаковић, Смољанац,
Половина, Штиковац, Цвјетичанин, Љиљак, Бањац, Адамовић, Шипка, Лукић, Бибић,
Рашета, Бероња, Ковачевић, Бубуљ, Бањанин.
с в . Н и к о л у : Качавенда, Богдановићи, Кондић, Крнета, Радаковић, Мандић,
Гаћеша, Сурла, Мишковић, Бушић, Ђукић, Плавањац, Пуалић, Ћук, Бокан, Кнежевић,
Јапунџа, Радишић, Кременовић, Кецман, Јарик, Ћургус, Кресоја, Пуача, Косић, Влајић,
Адамовић, Малеш, Стојаковић, Срдић, Драча, Кличко.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јеж, Шашић, Мандићи, Ковачевић, Огњеновић, Буљ.
с в . И г њ а т и ј у : Јеж.
с в . А р х а н ђ е л а : Родић, Шијан, Балић, Старчевић.
М и х о љ д а н : Ћопић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вукомановић.
С р ђ е в д а н : Грбићи.
с в . Ј о в а н а з л а т о у с т а : Босанчићи.
М р а т и н д а н : Ковачевићи.
с в . е в . Л у к у : Лујиновић, Чубрило.
Ч а с н е в е р и г е : Шкрбић.
с в . В а с и л и ј у : Бјелић, Кљајић.
М а р к о в д а н : Аничић, Шипка.
Л а з а р е р в у С у б о т у : Ступар.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
с в . В р а ч е : Зорићи, Бјелани.
Парох: Василије Марјановић.
Ашани.
Парохија. Црква св. Ђорђа. Има кућа 183, душа 1428. Родило се1883. муш. 9, жен. 16.
Умрло муш. 4, жен. 5. Вјенчано 4. Има села 3.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Ољача, Мајкић, Арнаутовић, Вукомановић, Мудринић, Радојко,
Јелача, Нинковић, Врањеш, Рађановић.
с в . Ј о в а н а : Марчета, Бундало, Шајин, Шаионовић, Крнета, Стојановић, Адамовић,
Шкундрић.
с в . Н и к о л у : Давидовић, Мутић, Вулин, Ћургус, Раилић, Калан, Угарчина,
Кнежевић, Мијатовић, Качавенда.
с в . П а н т е л и ј у : Мајкић, Крнета, Вуковић, Станић, Гавриловић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
с в . А р х а н ђ е л а : Антонић, Радиновић, Родић, Радошевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мијатовић.
С р ђ е в д а н : Угреновић, Грбић.
с в . а п . Т о м у : Крнета.
М и т р о в д а н : Дењак.
с в . В а с и л и ј у : Јакишић, Вејиновић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Вукомановићи.
Л а з а р е в у с у б о т у : Ратковић, Ступар.
с в . п р о р . И л и ј у : Поповићи.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Парох: Петар Мајкић.
169
Јасеница.
Парохија. Црква парохијална. Има кућа 207, душа 1297. Родило се 1883. муш. 36, жен.
34. Умрло муш. 7, жен. 9. Вјенчано 5. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вејиновићи, Јакшић, Завишићи, Брмбоша.
с в . Ј о в а н а : Адамовић, Дошеновић, Латиновићи, Драгосавац, Обрадовићи,
Марчета, Шулаја, Бајић, Крчмари, Чанковићи, Поповић, Познић, Бабићи,
Ђурашиновићи.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари.
Ђ у р ђ е в д а н : Недимовићи, Рађеновићи, Јелача, Вајкановићи, Петровић, Штрбац,
Грубори, Врањеши, Зорићи, Мариан, Беглаћ.
П е т р о в д а н : Јерковићи
с в . п р о р . И л и ј у : Поповићи.
С р ђ е в д а н : Шкрбићи, Грбићи.
с в . В р а ч е : Шпулић.
М и х о љ д а н : Радошевићи, Марчетићи, Ђумићи.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Агбаба, Дракулић.
с в . Н и к о л у : Борисављевић, Јарић, Кнежевићи, Саџак, Десница, Совиљ, Качавенда,
Колонџија, Калинић, Стојаковићи, Радаковић, Шарац, Зец, Мандић, Трнинић.
Парох: Лука Недимовић.
Гудавац.
Парохија, са двије цркве: храм Костантин и Јелене и прор.Илије. Има кућа 258, душа
1523. Родило се 1883. муш. 46, жен. 12. Умрло муш. 13, жен. 16. Вјенчано 9. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Гаковић, Станковић, Јеличић, Батак, Половина, Савић, Радак,
Крајиновић, Перић, Зец, Милешевић, Радиновић, Стојаковић, Ђукић, Бркљач, Ћурдић,
Мандарић, Шкорић, Бачић, Делић, Лабуд, Средар, Дивљак, Остојић.
М и х о љ д а н : Вучин, Јакшић.
Ђ у ђ р е в д а н : Штрбац, Мајкић, Вукомановић, Сантрач, Кокот, Грубор,
Недимовић, Адамовић, Каран, Блануша, Бркић, Зорић, Беслаћ, Медић, Његовић,
Бубало, Иванић, Пустахија, Радак, Босић, Дупер, Басара, Радиновић.
с в . Ј о в а н а : Батак, Бањац, Паскаш, Наранчић, Адамовић, Латиновић, Дрљача,
Крушар, Пајић, Мазалица, Јоцић, Мандић, Обрадовић, Шуша, Крчмар, Бабић,
Маринковић, Опачић, Узелац, Клајић, Граховац, Кос, Гвозден, Љубоје, Ковачевић,
Пјанић, Репац, Еркаловић, Радмановић, Вукобратовић, Илић, Растовић, Бибић, Бајић,
Јанковић, Ајдук.
с в . В а с и л и ј у : Малић, Огњеновић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мандић, Драгићевић.
П е т р о в д а н : Јерковић, Узелац.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
с в . А р х а н ђ е л а : Будимир, Милановић, Пустињак, Балаћ, Радић, Секулић.
М и х о љ д а н : Вулин.
с в . П а н т е л и ј у : Сантрач, Орач.
М р а т и н д а н : Ковачевић, Радоњић.
Ч а с н е в е р и г е : Шкрбићи.
с в . е в . Л у к у : Опачић, Бандић.
170
Парох: Јован Гаковић.
Ивањска.
Парохија. Црква има. Има кућа 240, душа 1652. Родило се 1883. муш. 53, жен. 49.
Умрло муш. 12, жен. 14. Вјенчано 5. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Вејиновић, Бајић.
с в . Ј о в а н а : Татићи, Ћулибрци, Бијелићи, Бероње, Ковачевићи, Лукач, Богуновић,
Бањац, Ловрић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљаче.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари, Бабићи.
Ђ у р ђ е в д а н : Штрбци, Ољаче, Гердијани, Грубори, Станковићи, Гајићи,
Свјетлице, Стамболије, Зорић, Личине, Грандићи, Ћерани, Бомештри, Кљајићи,
Тодићи, Карановић, Мареш, Миљевићи, Милићевић, Скулар, Керкез, Дробац, Топић,
Радић, Пустињак, Јанковић.
П е т р о в д а н : Орозовић.
с в . П а н т е л и ј у : Сантрачи, Родићи.
с в . а п . Т о м у : Крнетићи, Адамовић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . В р а ч е : Остојић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Лопчина, Дејановићи.
с в . А р х а н ђ е л а : Рађеновићи, Милиновић, Стојисављевић, Томчић, Умићевић,
Вајагић, Родић.
М р а т и н д а н : Ковачевић.
с в . Н и к о л у : Николић, Новаковић, Гаковић, Зец, Поповић, Репија, Шкорићи,
Врањковићи, Илишевић, Мандићи, Рашета, Подкозарац, Јовчић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Добројевић, Ландуп, Мијатовић.
М и х о љ д а н : Дакић.
Парох: Тривун Татић.
Капелан: Василије Татић.
Дубовик Алибегов.
Парохија са 5 села. Црква св. Пантелије. Има кућа 188, душа 1287. Родило се 1883.
муш. 15, жен. 7. Умрло муш. 5, жен. 6. Вјенчано 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Кљајић.
с в . Ј о в а н а : Растовић, Јосимовић, Бундало, Поповић, Кривошија, Ајдуковић,
Латиновић, Пупац, Јазић, Чича, Сердар, Новаковић, Глиштра, Адамовић, Миљатовић,
Стојановић.
с в . Т р и ф у н а : Дрљача.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Ђ у р ђ е в д а н : Личина, Дражић, Недимовић, Кондић, Војиновић, Стричић, Брчин,
Грубишић, Мамузић, Карановић, Пађен, Ерцег, Павић, Капетановић, Радиловић,
Дошан, Предојевић, Мајкић, Кесић, Петровић, Ћеран, Микић, Јелача, Радић, Медић,
Ковачевић, Стојановић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Кецман.
с в . П а н т е л и ј у : Михајљица.
с в . А л и м п и ј у : Предојевићи.
171
с в . а п . Т о м у : Кристићи, Милешевићи, Вујасин.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . е в . Л у к у : Шевић, Бандић.
с в . А р х а н ђ е л а : Радусин, Ђумић, Балаћ, Кривокућа, Умичевић, Маран, Антонић,
Дошан.
с в . Н и к о л у : Билић, Капетановић, Качавенда, Јеличић, Бијељац, Новаковић,
Кривокућа, Штековић, Граб, Бокан, Шкорић, Мамлић, Праштале, Штрбац, Угарчина,
Радујко, Милиновић, Радиловић, Крнета, Котур, Радаковић, Јапунџа, Кондић, Сенић,
Мачкић.
с в . И г њ а т и ј у : Миљевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јајчанин, Дукић, Мандић, Ђекић, Миљевић.
Парох: Цвијо Крнетић.
Велики Радић.
Парохија са 2 села. Црква храм Покрова св. Богородице. Има кућа 92, душа 620.
Родило се 1883. муш. 37, жен. 30. Умрло муш. 5, жен. 11. Вјенчање није ни једно било у
1883. год.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ковачевић, Бероња, Пашић, Миљуш.
с в . Н и к о л у : Јеличић, Ђукић, Зобеница, Гаћеша, Кресоја, Ковачевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђукић, Змијањац, Недимовић, Кужет, Поповић.
с в . А р х н ђ е л а : Прица, Новаковић, Балаћ.
с в . Т р и ф у н а : Јеремић.
М р а т и н д а н : Радоњић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Биљетина.
Парох: Стеван Бероња.
XVII.Протопрезвитерат Сански мост.
Надзиратељ: Лазар Ћулибрк.
Сански мост.
Парохија варош са 3 села. Црква храм св.ап.Петра и Павла. Има кућа 156. душа 1176.
Рођене, умрле и вјенчане за 1883. год. није доставио.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Вучковићи, Мрђа, Шехо, Бабићи, Крагуљ, Шујица, Стојановић,
Новаковић, Цвјетановић, Бухач, Чорокало, Поповић, Самарџија, Љекар, Мутић,
Живковић, Илић, Кондић, Рашљић, Врховац, Бјелобук, Грујић.
с в . Ј о в а н а : Вокић, Адамовић, Којић, Слијепчевић, Тркуља, Додик, Муниза,
Млађен, Кудра, Клепић, Кнежевић, Марјановић, Бањац, Топић, Вркеш, Кордић,
Врућинић, Чамбер, Кукољ.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Љубоја, Брајић, Тодоровић, Мијић.
с в . Т р и ф у н а : Кокановић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступари, Глишић, Перишић.
Ђ у р ђ е в д а н : Петровић, Ђаковић, Казанџија, Унчевић, Башић, Орељ, Врањеш,
Ђурић, Радоњић, Тошић, Иванић, Митровић, Мајкић, Кузмановић, Јојић, Праћа,
Бранковић, Каурин, Зорић.
172
с в . П а н т е л и ј у : Вуковић, Павловић, Станић.
с в . М и х о љ д а н : Илић.
с в . а п . Т о м у : Милинковић, Махалбашић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . е в . Л у к у : Црномарковићи.
М и т р о в д а н : Табић, Челиковић, Тодоровић.
с в . В р а ч е : Миливојша.
с в . А р х а н ђ е л а : Лазић, Ватурић, Мацура, Антонић,
Милошевић, Ћосић.
Ч а с н е в е р и г е : Вукић.
с в . Ј о в а н а б о г о с л о в а : Аврамовић.
Парох: Дамјан Вучковић, прото.
Тешић,
Поповић,
Стари Мајдан.
Парохија град са 7 села. Црква храм Успенија св.Богородице. Има кућа 283, душа
1694. Родило се 1883. муш. 49, жен. 41. Умрло муш. 13, жен. 11. Вјенчано 9.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Видаковић, Стевановић, Боровић, Бањац, Маријановић, Кнежевић,
Адамовић, Малинић, Сутић, Четић, Тркуља, Марић, Коруга, Баручија, Мићановић,
Пољак, Кокоруш, Козлица, Додик, Вујанић, Тишма, Ђукић, Дрча, Љевњевић, Ћулибрк.
с в . В а с и л и ј у : Малић.
с в . Т р и ф у н а : Тубин.
Л а з а р е р в у С у б о т у : Марин, Ступар, Јовачевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Драгишић, Гуштер, Ковачевић, Челиковић, Стеванић, Милунић,
Зорић, Кукољ, Плавшић, Дошеновић, Радујко, Чучак, Кнежевић, Кузман, Мрдаљ,
Вукше, Билаћ, Ловрић, Гороња, Тошић, Мршић, Штрбац, Панић.
с в . П а н т е л и ј у : Миладиновић, Вукелић, Вуковић, Вученовић, Шево, Вукојевић,
Предојевић.
П е т р о в д а н : Бјелобрк, Вукелић.
М и т р о в д а н : Мисић, Ранисављевић, Шобот, Зурнић, Газета.
М и х о љ д а н : Вулин, Спасојевић.
с в . А р х а н ђ е л а : Радиновић, Макивић, Балић, Лукић.
М а р т и н д а н : Маринковић, Јовановић, Маринко, Озић.
Ч а с н е в е р и г е : Којић.
с в . А л и м п и ј е : Предојевић, Тејчин.
с в . е в . Л у к у : Билбија, Шехо, Лукић, Кантар.
с в . Н и к о л у : Бркић, Крагуљ, Праштало, Тубин, Станићи, Томашевић, Бијељац,
Ковачевић, Пртија, Давидовић, Новаковић, Шехо, Зобеница, Малић, Чорокало, Чучак,
Курјак, Радлеоновић, Новак, Вучковић, Мандић, Штрбац, Раилић, Латковић,
Радаковић, Харамбашић, Сабљић, Томаш, Кузман, Качавенда, Штековић, Стојић,
Домазет, Ргарац, Јовчић, Стојнић, Јарић.
с в . а р х а н ђ . С т е ф а н а : Чардаклија, Крунић, Добројевић, Комљеновић,
Тодоровић, Жујић, Цвијић.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Драгић.
Парох: Лазар Ћулибрк.
Умци.
Парохија, Цркве нема; има кућа 234, душа 1530. Родило се 1883. муш. 20, жен. 19.
Умрло муш. 6, жен. 8. Вјенчано 6. Има села 6.
173
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Муљиза, Додик, Шкундра, Кечен, Баручија, Марчета, Адамовић,
Марјановић, Чанковић, Мајкић, Бабић, Миљатовић, Војин, Савановић, Коралија, Савић,
Стојиновић, Шпирић, Бајић, Крљић.
Ђ у р ђ е в д а н : Штрбац, Иванић, Врањеш, Кравић, Дошеновић, Драгишић, Јојић,
Жежељ, Карановић, Мијић, Ољача. Тодоран, Мудринић, Омчикос, Радић, Илић.
с в . Н и к о л у : Вучковић, Давидовић, Милиновић, Ђургус, Ђурђевић, Мајсторовић,
Гашић, Праштало, Томаш, Тонтић, Атељ, Тутуш, Протић, Гламочанин, Стојаковић,
Кричко, Војводић, Урукало, Пухача, Ерак, Мартић.
М и х о љ д а н : Мохуна, Илић, Десимир.
с в . а п . В а р т о л о м и ј а : Тубин, Прошић, Мијатовић.
с в . А р х а н ђ е л а : Мацура, Димић, Родић, Радошевић, Декић, Новаковић,
Пауковић, Ћосић.
М а р к о в д а н : Грубић, Даљевић.
Л у ч и н д а н : Црномарковић, Тривић, Папрић.
М и т р о в д а н : Савановић, Ковачевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар, Милојевић, Вурдеља.
с в . П а н т е л и ј у : Вукојевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Крунић, Маринковић, Миљевић, Тодоровић, Вујасиновић,
Пилиповић, Дудић.
П е т р о в д а н : Веселиновић.
с в . Т р и ф у н а : Џодан, Инђић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
с в . В р а ч е : Аничић.
с в . а п . Т о м у : Утјешен, Змијањац, Милинковић.
Парох: Никола Иваковић.
Хадровци.
Парохија. Парохијална црква, храм св. Ђорђа. Има кућа 230, душа 1330. Родило се
1883. муш. 14, жен. 15. Умрло муш. 2, жен. 1. Вјенчано 5. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ђ у р ђ и ц а : Лучићи, Радуловић.
с в . Ј о в а н а : Јелисавац, Јефтић, Марчета, Стојановић, Делић, Репајић, Шкундрић,
Половина, Ћулибрк, Милуш, Кантар, Јовановић, Кокоруш, Сакрачија, Бајић.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Микић, Мајкићи, Јеловац, Кулунџија, Добајић, Петровић, Каран,
Аресенић, Павић, Радуловић, Војиновић, Париповић, Зорић.
с в . Н и к о л у : Узелац, Богдановић, Шупут, Дивљак, Милиновић, Вукмировић,
Стојановић, Живковић, Студен, Тополић, Ћургуз, Мутић, Граб, Вукелић, Раилић,
Милуновић, Мршић, Давидовић, Праштало, Мрђа, Станић, Радаковић, Радочан,
Новаковић, Прица, Завиша, Мудринић, Машић, Драгојевић, Бркић Кукић.
с в . А р х а н ђ е л а : Антонић, Вујин, Сучевић, Гарача, Радош, Лукић, Шајиновић,
Балар.
с в . П а н т е л и ј у : Гавриловић, Вукојевић, Гачић, Марјановић.
Ч а с н е в е р и г е : Вукић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Војановић, Карлица, Ђукић.
М и т р о в д а н : Глушац.
Л у ч и н д а н : Билбија, Шевић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Тубин.
174
с в . В а с и л и ј у : Малићи.
М и х о љ д а н : Ћопић, Милановић.
с в . Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
Парох: Миладин Глушац.
Јапра Мајкић.
Парохија са 2 села. Цркве нема; има кућа 113, душа 740. Родило се 1883. муш. 4, жен.
2. Умрло муш. 6, жен. 5. Вјенчано 7.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Мајкић, Марјановић, Мудринић, Зорић, Павић, Кондић, Ђурић,
Медић, Дражић, Микић, Коњевић, Стричић.
с в . Ј о в а н а : Адамовић, Бундало, Орловић.
с в . Н и к о л у : Тополић, Давидовић, Милновић, Бараћ, Корица, Кнежевић, Суџук,
Зец, Милуновић, Ћургус, Новаковић, Косановић.
с в . И г њ а т и ј у б о г о н о с ц а : Зорица.
Л а з а р р е в у С у б о т у : Миловић.
с в . а п . Т о м у : Крнета.
с в . А р х а н ђ е л а : Стојић, Дабојић, Лешајић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Брајић.
с в . П а н т е л и ј у : Вуковић.
с в . с в . Т р и ф у н а : Инђић.
С р ђ е в д а н : Шкрбић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Прошић, Тубин.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Лучић.
Парох: Симо Мајкић.
Дабар.
Парохија. Цркве нема; има кућа 171, душа 973. Родило се 1883. муш. 32, жен. 22.
Умрло муш. 4, жен. 4. Вјенчано 5. Има села 2.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Бранковићи, Ољача, Добрић, Стевић, Ћустић, Казанџија, Петровићи,
Пашалија, Мудринић, Кнежевић, Перић, Грубор, Тубић, Миљуш, Радић, Шулаја,
Каран, Станивук.
Ч а с н е в е р и г е : Вукић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Мијатовић, Прошић.
с в . А р х а н ђ е л а : Илић, Јанковић, Новаковић, Ћурчија, Милошевић, Димић,
Радиновић, Будимир.
с в . а п . Т о м у : Пилиповић, Добријевић.
с в . е в . Л у к у : Црномарковић, Куруц, Кутлача, Рајшић, Пеула.
М и т р о в д а н : Тодоровић, Мисић, Унчевић, Јовишић, Лукић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Брајић, Пилиповић, Добријевић, Рељић, Бјелајац,
Миљевић, Дроњак.
с в . Н и к о л у : Секула, Љубоја, Дишић, Мирчић, Шушица, Вучковић, Крагуљ,
Новаковић, Поповић, Срдић, Кењало, Угричић, Ачић, Мрђа, Кнежевић, Јарић, Бркић,
Медић.
с в . В а с и л и ј у : Љубоја.
175
с в . Ј о в а н а : Огар, Бјелајац, Мисић, Жутић, Вокић, Иванић, Маљута, Вркеш,
Миљуш, Марјановић, Ћалић, Кокоруш, Врућинић, Кукољ, Топић, Срећа, Шкундра,
Подколњак, Јерковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар, Шепа.
с в . П а н т е л и ј у :Вучковић.
П е т р о в д а н : Станић, Тутуш.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
с в . И г њ а т и ј у : Шкорић.
Парох: Лазар Поповић.
Оштра лука.
Парохија. Цркве нема; има кућа 248, душа 1612. Родило се 1883. муш. 36, жен. 37.
Уммрло муш. 18, жен. 23. Вјенчано 7. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Топићи, Зорић, Марјановић, Тркуља, Васиљевић, Дамјановић,
Кнежевић, Вујкић, Лукач, Савић, Врућинић, Секула, Вркеш, Врнешевић, Шкундра,
Кавеџија, Бањац, Мутић, Корда, Четић, Зарић, Драгић.
с в . Н и к о л у : Трапић, Станар, Врховац, Вучковић, Оробабић, Срдић, Лазић,
Новаковић, Ћургус, Ћулум, Бањац, Ковачевић, Васиљевић, Бркић, Црнобрња, Бијелић,
Грујичић, Бабићи, Гашићи, Станковић, Мрђа, Граовац, Бјелајац, Кондић, Роквић,
Стојнић, Шуица, Давидовић, Нацић.
с в . А р х а н ђ е л о в д а н : Гајић, Бјеличић, Антонићи, Груичић, Радиновић, Родић,
Јефтић, Шуица, Кнежевић, Личанин.
Ђ у р ђ е в д а н : Мастикоса, Зељковић, Кутањац, Тркуља, Куриџа, Кесић, Плавшић,
Микан, Мартић, Јајић, Мршић, Остојић, Видечевић, Ћорић, Блигић, Мартић,
Радиловић.
П е т р о в д а н : Балабан, Штрбац, Вукеља, Мајкић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Љубоја, Радић, Врховац, Кнежевић, Тодоровић, Башић,
Вујкић, Вукојевић, Драгишић.
с в . а п . Т о м у : Поповић, Марјановић, Гончин, Јандриовић, Милинковић.
с в . А л и м п и ј у : Катић, Предојевић, Голубовић.
с в . В а р т о л о м и ј у : Кецман.
Л у ч и н д а н : Билбија, Шалабалија, Давидовић.
с в . Т р и ф у н а : Милисављевић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Гвозден, Никић, Аулић, Јањетовић, Милунић.
с в . П а н т е л и ј у : Дарда.
с в . В и к е н т и ј а : Милишић.
с в . Д и м и т р и ј у : Ковачевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ступар.
С р ђ е в д а н : Џајић.
Парох: Миле Љубоја.
Томина.
Парохија. Цркве нема; има кућа 170, душа 1180. Родило се 1883. муш. 13, жен. 8.
Умрло муш. 6, жен. 8. Вјенчано 6. Има села 5.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Видовић, Јовановић, Пиваш, Радоњић, Лајић, Симић, Калацун,
Удовичић, Ћуковић, Поповић, Ђурашиновић, Трњинић, Бранковић, Пашалић, Мајкић,
176
Предић, Митровић, Делићи, Јосиповић, Васић, Праћа, Петровић, Бурић, Ђурђевић,
Шелић, Кајиш.
с в . Н и к о л у : Пиваш, Лајић, Радиша, Вујанушић, Бориновић, Трњак, Ковачевић,
Радић, Вајкановић, Ристић, Бркић, Поповић, Крагуљ, Кондић, Штрбац, Шево, Рунић,
Каурин, Кокоруш, Пртија, Грковић, Љубоја, Пријић.
с в . Ј о в а н а : Ковачевић, Бубуљ, Миљевић, Унчанин, Ђукелић, Топић, Стојновић,
Ђуричић, Марковић, Петрић, Анђелић, Тодоровић, Пузигаћа, Којић, Вокић, Лукић,
Чичић, Васић, Миливојша, Гаврановић, Милојевић, Јојић.
с в . П а н т е л и ј у : Вујиновић, Грубор, Гогић, Лакић, Милановић, Човић.
Л у ч и н д а н : Махалбашић, Кузмановић, Шпирић.
с в . И г њ а т и ј у : Радосвчевић, Пурлигановић, Милићевић.
М а р к о в д а н : Пурић, Анђелић.
с в . Т р и ф у н а : Марић, Кокановић.
с в . а п . Т о м у : Ђукић, Бајић, Љепојевић, Милинковић, Арсенић, Вркеш.
Л а з а р е р в у С у б о т у : Аћимовић, Ђурашиновић, Поповић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Мјеримачка, Максимовић, Ватурић.
с в . В р а ч е : Аничић.
М и т р о в д а н : Шобот, Унчанин, Максић, Вукмир.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Миљанац
М и х о љ д а н : Илић.
Парох: Лазар Вуковић.
Свештеник: Илија Мајкић, немоћан.
Паланка.
Парохија. Цркве нема; има кућа 135, душа 923. Родило се 1883. муш. 40, жен. 25.
Умрло муш. 9, жен. 8. Вјенчано 5. Има села 2.
Свечари славе:
Ђ у р ђ е в д а н : Његован, Басара, Каракаш, Марић, Мастелица, Вјештица, Керкез,
Пањак, Лемајић, Лазић, Корић, Јојић, Ђорић, Савић, Алексић, Симић, Кораћ,
Дошеновић, Зорић, Грубор, Врањеш.
П е т р о в д а н : Батић.
С р ђ е в д а н : Грбић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Димић, Новаковић, Ланац, Радошевић, Марчетић, Будимлија.
с в . А л и м п и ј у : Предојевић.
с в . Н и к о л у : Косановић, Милиновић, Мрђа, Цвјетичанин, Косовац, Пјевач, Ћургус,
Ковачевић, Праштало, Јарић, Мутић, Анићи, Беуковић, Радаковић, Давидовић,
Војводић, Срдић.
с в . В а с и л и ј у : Завишић.
с в . Ј о в а н а : Милошевић, Тишме, Бунџа, Топић, Бркљан, Ћулибрк, Стојановићи,
Смиљанић, Миљатовић, Кукољ, Подколњак, Матић, Познановић, Муњиза, Латиновић,
Орлић, Новковић, Кубурић, Миљуш.
с в . Т р и ф у н а : Зец, Инђић.
с в . Л а з а р а : Тодић, Андуловић, Гужвица.
с в . а п . В а р т о л о м и ј у : Прошић.
с в . П а н т е л и ј у : Вучен, Чардаковић, Милинковић, Вученовић.
М и х о љ д а н : Завађа.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Трњинић, Раковић, Миљевић.
с в . Ј о в а н а м и л о с т и в о г а : Адамовић.
Парох: Кузман Марјановић.
177
Козлица.
Парохија. Парохијална црква, храм св. Тројице. Има кућа 100, душа 928. Извод
рођених, умрлих и вјенчаних није послан.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Николић, Митровић, Тепић, Аџић, Ковачевићи, Стојаковић, Сеизовић,
Петровић, Пилић, Микаћ, Поповић, Перић, Цврковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Капетановић, Жунић, Ољача, Кнежевић, Зечевић, Дугоњић,
Малинковић, Ђаковић, Мајкићи.
с в . Ј о в а н а : Кајт, Јалић, Ћуковић, Бабић, Рогић, Цанић, Пантелић.
с в . а п . Т о м у : Бјелановић, Андрић, Илинчић, Бајић.
с в . П а н т е л и ј у : Креић, Мршић, Пантелић, Марјановић, Стојановић, Топић,
Симеуновић, Југовић, Чопић.
М а р к о в д а н : Дикић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Шућур, Пауковић, Милићевић.
М и т р о в д а н : Ћеранић.
Парох: Остоја Митровић.
XVIII.Протопрезвитерат травнички.
Надзиратељ: Јефто Гашић.
Травник.
Парохија град са 17 села. Парохијална црква, храм Успенија пресв. Богородице. Има
кућа 244, душа 2364. Родило се 1883. муш. 69, жен. 66. Умрло муш. 75, жен. 50.
Вјенчано 21.
Свечари славе:
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Којићи, Ђурић, Шкаво, Ђекић, Вуковић, Бикеша,
Ераковић, Прањић, Шушљак, Васиљевић, Пачавра, Јерак, Пањић, Спремо.
Ђ у р ђ е в д а н : Јањић, Васић, Телелтија, Васкић, Деспиновић, Проле, Јаутанда,
Секулић, Шешум, Вујић, Ждеро, Козомора, Бујак, Јовановић, Јосифовић, Кнежевић,
Дешић, Скопљанчић, Тодоровић, Голић, Свјећар, Маџуп, Велимир, Ћатић, Рудоњић,
Маричић, Шулаја, Дијаковић, Пилиповић, Ђорђевић, Марић, Невићи, Делић, Бузаџић,
Дуиновић, Деспиновић, Демић, Кадијевић, Полић, Митровић, Томић, Пеић, Крџалија,
Ширић, Билић, Вулета, Шперац, Ракита, Пургић, Крстановић, Глишић, Ћирипија.
с в . Н и к о л у : Ламбић, Јовић, Панић, Чабак, Симић, Вуковић, Полетан, Ковјенић,
Ђукић, Максимовић, Коларац, Косић, Митровић, Мостарац, Ћућић, Томкић, Ђурић,
Лазаровић, Ванић, Лиџа, Јосић, Медић, Тодоровић, Блажевић, Стојановић, Продановић,
Црњаковић, Илиш, Костић, Марковић, Цвијановић, Шећеровић, Благојевић, Ераковић,
Медић, Хаћим, Ерак, Лалић, Лакић, Ковачић, Мијатовић, Ђогат, Каурин, Којић,
Аћимовић, Милутиновић, Бодић, Јовић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Тешић, Будиша, Ђурић, Игњић, Ћирипија,
Јанковић, Путинар, Малиновићи, Савановић, Петковић, Јовић, Соро, Павловић,
Ристукић, Савић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Радише, Пиплица, Малетић, Дробиновић, Тодоровићи,
Лазаревић, Пеић, Тешић, Мијатовић, Лончаревић, Шандрк, Башкало, Кукило,
Адамовић, Чолаковић, Година, Шарић, Млакитан, Човић, Бошковић, Козомора,
Калајџија, Милаковић, Балаћ, Црњаковић, Абаџија, Ђурић, Јовановић, Новаковић,
178
Васковић, Палангоз, Дамјановић, Јањић, Шкобо, Пилиповић, Радмановић, Мирковић,
Јаковљевић, Црњак, Станишић, Павловић, Јанковић, Потајац.
с в . Т р и Ј е р а р х а : Милић.
с в . е в . Л у к у : Крстановић, Вуковић, Лукић, Бојанић.
Ч а с н е в е р и г е : Мусић, Савановић, Козија, Топаловић, Шебец, Тодоровић,
Блажевић, Дамљановић, Шатара, Антонић.
св.Григорија
Б о г о с л о в а : Благић, Малић, Лакић, Кошћо, Савић,
Дамљановић, Гарић, Антонић, Тегелтија, Глигорић.
с в . В а с и л и ј а : Гудало, Воларевић, Лукић.
М р а т и н д а н : Баљак.
с в . П а н т е л и ј у : Доведан.
А р х а н ђ е л о в д а н : Дроцо, Вуковић, Станковић, Тодоровић, Вујиновић.
с в . а п . и с в . М а т и ј у : Вуковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јездић, Станојчић.
с в . а п . П е т р а : Балабан.
с в . а п . Т о м у : Мићић.
Б о г о ј а в љ е њ е : Крешо, Поповић, Голић.
с в . П е т к у : Лубардић.
с в . Т р и ф у н а : Пејић.
с в . С а в у о с в е ш т а н о г : Симић.
Пароси: Јефто Гашић и Симо Пејановић.
Имјани.
Парохија. Црква парохијална, храм Рждество пресв.Богородице. Има кућа 111, душа
1595. Родило се 1883. муш. 34, жен. 27. Умрло муш. 22, жен. 25. Вјенчано 9. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Ошановић.
Ч а с н е в е р г и е : Малетић, Рацевић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Марић, Ђенић, Игњић, Бенић, Шкељић, Пушић,
Шодоловић, Новаковић, Келемановић, Јокановић, Макарић, Бабић, Радоњић,
Грубачевић, Понорчевић, Савић, Вујиновић, Девић, Кеђић, Клипановић, Цвијановић,
Ћоралић, Козић, Стојановић, Милутиновић, Јелић, Зловарић, Деспот.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђекановић, Панић, Пелетић, Стојчић, Тривуновић, Бановић,
Вукомановић, Кудрић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Сукуровићи.
Парох: Гавро Адамовић.
Корићани.
Парохија. Парохијална црква, храм Рождества, пресв. Богородице. Има кућа 129, душа
1396. Родило се 1883. муш. 29, жен. 41. Умрло муш. 11, жен. 13. Вјенчано 5. Има села
10.
Свечари славе:
с в . С и м е у н а : Милић, Крекеша, Панић, Савановић, Максимовић, Нијемац,
Стевановић, Тривуновић, Надић, Пејић, Станковић, Ивановић, Марић, Мађаревић,
Јосиповић, Јокановић, Славнић, Кркеша, Кекеровић, Вујновић, Милановић, Кодановић,
Костреш, Дринић, Видаковић, Бузаџија, Радовановић, Малетић, Перлић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Кнежевић, Батић, Јанковић, Ралановић, Арсенић, Дражић,
Милић, Лугалић, Марић, Тривуновић, Танић, Гаврић, Ждеро, Васкрсовић.
179
Ђ у р ђ е в д а н : Чолић, Џамбас, Прало.
Ч а с н е в е р и г е : Брицић, Јосиповић, Гаврић.
с в . Н и к о л у : Куриша, Стакин, Лукић, Малеш, Смикар.
с в . В р а ч е : Павловић, Марковић, Сеиз.
А р х а н ђ е л о в д а н : Лазаревић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Муцић, Тривуновић, Бучанин, Давиловић.
Парох: Гавро А. Адамовић.
Бусовача.
Парохија. Црква св. пророка Илије. Има кућа 212, душа 1724. Родило се 1883. муш. 42,
жен. 37. Умрло муш. 28, жен. 20. Вјенчано 14. Има села 12.
Свечари славе:
с в . Н и к о л у : Шарић, Бодић, Ороз, Јанковић, Јеринић, Мандић, Алемпић, Вукић,
Зараровић, Ера, Курцун, Шпирић, Станковић, Гујић, Милеша, Ђукић, Лакић,
Перановић, Јовић, Билановић, Полетан, Максимовић, Ерић, Петровић, Кривак,
Јоксимовић, Симић, Ерцеговац.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Торбица, Шајин, Давидовић, Бабић, Убипарип, Зелић.
Ђ у р ђ е в д а н : Мандић, Рашак, Трифковић, Лазић, Полетан, Анђелић, Бошњак,
Мутавџија, Гороња, Копић, Суруџија, Митровић, Давидовић, Ерцеговац, Петровић,
Мишковић, Гусак, Недић, Кувеља, Петковић, Јефић, Коларевић, Буцало, Лазић, Терзић.
Ч а с н е в е р г и е : Васиљевић, Сладојевић, Баричић.
с в . Ј о в а н а к р с т . : Крезић, Терзић, Милановић, Малић, Попара, Марић,
Субашић, Гутић, Ајдаревић, Рајак, Јеринић, Игњатић, Савић, Шикалаш, Билић,
Танасић, Пиргић, Марчета, Градина, Алексић, Крајиновић, Максимовић, Јагодић,
Ђукић, Дачић, Стјепановић, Гајић, Лукић, Цвијетић, Новокмет, Милићевић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђурђевић, Аничић.
с в . М р а т и н д а н : Базрђан, Калаба.
Л а з а р е в у С у б о т у : Божић, Мишић, Стевановић, Ерцеговац.
П е т р о в д а н : Ковачев, Мићић, Божић, Зељкић.
с в . А ћ и м а и А н у : Кука.
с в . А р х а н ђ е л о в д а н : Шавија, Калајџија, Мићевић, Цвијетић.
М и х о љ д а н : Колар, Видовић.
М а р к о в д а н : Марчета, Ждрња.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Калајџија, Тешњак.
с в . п р о р . И л и ј у : Билић, Станић.
с в . В а с и л и ј у : Зелен.
с в . С и м е у н а : Бијелић, Милић, Јанковић, Јоцић, Бенцун, Купус, Савић, Шепер,
Марић, Мали, Вујновић.
М и т р о в д а н : Бенцун, Јовљић.
с в . Г р и г о р и ј а Б о г о с л о в а : Утандићи.
Парох: Ћиро Петровић..
Зеница.
Парохија варош са 18 села. Црква храм Родества прерсв. Богородице. Има кућа 284,
душа 2278. Извод рођених, умрлих и вјенчаних за 1883. годину није доставио.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а : Јефтић, Шербићи, Савић, Сирикић, Тошићи, Ранисављевић, Алексићи,
Коларевић, Тодоровић, Весићи, Џајић, Јешићи, Радићи, Папуриновић, Сикалаш,
180
Даниловић, Триваковић, Цанићи, Ђукићи, Ерцег, Ајдаровић, Гутић, Божић,
Курцузовић, Малић, Дачић, Рајаковић, Маркановић, Бошковић, Вукић, Терзић,
Топаловић.
Ч а с н е в е р и г е : Деспотовић, Зекановић, Јефтић, Тешњаковић, Васиљевић,
Вигнари, Димитрићи.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Божичић, Периновић, Бутина, Трифковић,
Митровић, Козаревић, Миљковић, Бенцуновићи, Пејић, Стојановићи, Јошић, Дукићи,
Грабљаш.
Л а з а р е в у С у б о т у : Мишић, Станковић.
с в . Ђ о р ђ а :Максимовић, Јовановић, Ђалић, Митровић, Инђетовић, Бугарин,
Туфекчићи, Керкезовић, Џамџић, Лазарић, Радићи, Буковац, Ђурићи, Јефтић,
Купрешик, Мандић, Каназаревићи, Грујичићи, Карамановић, Вуковић, Гусковић,
Видаковић, Миладиновићи, Бараћевић, Крајишник, Кречаревић, Лазићи, Илатовић,
Рашковићи, Будеша, Цвијановић, Чворић, Јањушићи, Тривковићи, Милиновићи,
Тошановићи, Дражић, Кретић, Босиочић, Веселиновић, Танасић, Бјеловодац.
с в . е в . М а р к а : Мишурић.
с в . п р о р . И л и ј у : Корађевићи, Јосифовићи, Даниловићи, Зелићи, Папићи, Ера,
Мирић.
с в . П а н т е л и ј у : Видачак, Гаврић, Кркелаш.
М и х о љ д а н : Чуновић, Блажановић, Станковић, Ћорићи, Јосиповићи.
с в . С е р г и ј у и В а к х а : Ђенић.
с в . е в . Л у к у : Бојанићи, Јокановићи, Лукићи, Пантић.
с в . А р х а н ђ е л а М и х а и л а : Поповић, Милошевић, Лукић, Маслењак, Радићи,
Вукашиновић, Лазићи.
с в . Н и к о л у : Поповић, Марковић, Стојановићи, Самарџић, Токић, Цвијановић,
Ристић, Лалић, Настићи, Шпирић, Суботић, Скопљаковићи, Драшкићи, Ћусићи,
Башкаловић, Пејаковић, Кувињаловић, Ђумурџић, Станковићи, Хајдаровић, Петрушић,
Кукрикаш, Дачићи, Курцуновић, Лукићи, Јовановићи, Шекеровић, Симеуновић,
Полепановићи, Драгичевићи, Благојевићи, Гејаковић, Дамјановић, Петровић, Цвијић,
Ђурићи, Мијатовићи, Ковачевић, Недић, Девић, Векићи, Кајтазовић, Малешевићи,
Хрвачевићи, Крајишник, Јанковић, Мишковићи, Милановић, Трбићи.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Туфекчић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Убипариповић, Вишњавац, Гајић, Давиловић, Ђукићи,
Цвијетић, Ружић, Гутић, Гатарић, Крајишниковићи, Бекиваљ, Нукић, Пантић.
Парох: Петар Ђенић.
XIX.Протопрезвитерат варцарвакуфски.
Протопрезвитер: Јован Пећанац.
Варцар-Вакуф.
Парохија, варош. Црква од дрвета. Има кућа 213., душа 2262. Родило се 1883. муш. 67,
жен. 44. Умрло муш. 64, жен. 66. Вјенчано 15. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Малиновић, њац, Кривокућа.
Ј о в а н д а н : Пећанац, Гашић, Лучић, Иглашевић, Раца, Докић, Рајак, Самарџија,
Опарница, Срђановић, Вуковић, Рељић, Кашин, Костур, Махалбашић, Каралац,,
Ненадовић, Метлић, Говедар, Ћусо, Казић, Новковић, Пилић, Копуз, Црнчевић, Марић,
Гламочак, Рудић, Канура, Пекез. Тркуља, Милетић.
181
Ч а с н е в е р и г е : Бабић, Ђурђевић, Ђевер, Мартић, Савановић, Груичић.
с в . Т р и ф у н а : Даниловић.
Ђ у р ђ е в д а н : Крерцо, Терзић, Јерковић, Матаруса, Јокић, Максимовић, Сукара,
Петричевић, Бесара, Мудреновић, Јеринић, Комарица, Мишковић, Мишковић, Радић,
Еринић, Ковачевић, Михаилица, Цвијић, Обрадовић, Ђукановић, Гламочак, Богић,
Девић, Митрић, Лакета, Бошкић, Јанковић, Бањика, Лазендић, Танасић, Кежић, Ранчић,
Дједовић, Чивчија, Илић, Убавић, Манојловић, Јагодић, Видић, Мартић.
М а р к о в д а н : Пераћ.
П е т р о в д а н : Пиљић.
И л и ј и н д а н : Шунка, Караћ.
П а н т е л и ј и н д а н : Томић.
Т о м и н д а н : Радић.
Л у ч и н д а н : Билбија, Вареника, Ерцег, Магарашевић.
М и т р о в д а н : Челик, Солдат.
с в . А р х а н ђ л о в д а н : Томић, Ђурић, Бјелајац, Крстановић, Арнаут.
В о в о д е н и ј е Б о г о р о д и ц е у х р а м : Димић.
Н и к о љ д а н : Девура, Граић, Качар, Кевац, Аражина, Ћебеџић, Милић, Бркић,
Трескавац, Вођенић, Караулац, Бабић, Мандић, Вуковић, Шарић, Јерковић, Срдић,
Божић, Арсенић, Војводић, Гверо, Стјепановић, Прљинац.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Касабашић, Ђукић, Калавер, Пјетловић, Поповић, Малић,
Каикара, Ђуза, Баић, Грбљанац, Дакић, Берић, Малица, Тутарић.
Парох: Јован Пећанац.
Шеховци.
Парохија. Цркве нема; има кућа 200, душа 1400. родило се 1883. муш. 26, жен. 29.
Умрло муш. 40, жен. 32. Вјенчано 13. Има села 3.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Гвозденац, Малиновић.
Ј о в а н д а н : Савановић, Деспотовић, Милановић, Павловић, Јакељић, Зивановић,
Грмаш, Попадић, Шкрбо, Лукач, Брекић, Росоњић, Богдановић, Малбешић, Арежина,
Богдан, Ђурановић, Кудра.
Ч а с н е в е р и г е : Билић, Перић, Перићевић, Шервел, Аничић, Луже, Чоин, Бјелић,
Ђукелић, Баић, Сладовић, Новаковић, Савановић, Нокић, Ђурђевић, Миљановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јеремић, Бекић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лекић, Батиница, Бошкић, Којић, Крупљанин, Гашић, Илић,
Алексић, Аничић, Бошкан, Чивчић.
М а р к о в д а н : Луже.
И л и ј и н д а н : Вучен.
Л у ч и н д а н : Билбија.
М и т р о в д а н : Чивчић.
Н и к о љ д а н : Рожа, Јарић, Девура, Арежина, Гверо, Вођевић, Ковачевић, Андер,
Пекез, Боговић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бојанић, Љепопољац.
Парох: Стеван Лекић.
Живиница.
Парохија. Црква од дрвета, храм св. оца Николе. Има кућа 107, душа 1400. Родило се
1883. муш. 12, жен. 24. Умрло муш. 16, жен. 23. Вјенчано 3. Има села 6.
182
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бекрић, Павловић, Милашиновић, Никељић.
Ј о в а н д а н : Марковић, Филиповић, Лазић, Вуковић, Ћелић, Сукаловић, Ђођић,
Муждека, Бенцуз, Мутић, Мирјанић, Лазаревић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Субашић, Шодаловић.
Л а з а р е в у С у б о т и ц а : Главашевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јовановић, Каваденић, Јаковљевић, Ђувић, Благојевић, Удовичић,
Цвијановић, Радић, Шоварика, Бојић, Цвијић, Керезовић, Кресојевић, Свјетлановић,
Миловановић, Дукић, Марковић, Бунић, Маринковић.
М и т р о в д а н : Раљић.
с в . В р а ч е : Алексић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Тепић, Главашевић, Станић, Раљић, Врањешевић, Вуковић,
Стокановић, Баришић, Бекић.
Н и к о љ д а н : Качавенда, Кукољ, Јелић, Маџарић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Поповић, Савељић, Лулић, Рваћанин, Баришић, Дукић,
Велауловић.
Парох: Лука Поповић.
Волари.
Парохија. Цркве нема; има кућа 280, душа 1875. Родило се 1883. муш. 43, жен. 33.
Умрло муш. 40, жен. 43. Вјенчано 7. Има села 11.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Тошић, Кнежевић, Пајић, Каурџић, Миловац, Кутањац.
Ј о в а н д а н : Малеш, Ранислав, Дамјановић, Тркуља, Ракита, Михаиловић, Нишић,
Лончар, Девић, Трутић, Кудра, Каурин, Зијевало, Кнежић, Кљуцо, Луић, Боснић, Ивић,
Гвозденац, Црнчевић, Ћућур, Муждека, Прпић, Ђено, Перлаш.
Ч а с н е в е р и г е : Шејтан, Глишић, Ковач, Блахић.
с в . Г л и г о р и ј а Б о г о с л о в а : Мршић, Радман, Пелић.
Ђ у р ђ е в д а н : Граовац, Василић, Пено, Проле, Митрић, Протић, Кукић, Јокић,
Пилић, Марић, Томичић, Гавур, Шкалона, Субашић.
П е т р о в д а н : Ивић, Тривунчић, Дурђић.
Л у ч и н д а н : Велић, Ерцег.
М и т р о в д а н : Каурин.
А р х а н ђ е л о в д а н : Жижа, Дувњак.
Н и к о љ д а н : Гајић, Ивановић, Аврам, Поњавић, Пневић, Сурутка, Танић, Јовичић,
Андрић, Миловац, Перковић, Ступар, Шмања, Качар, Ковач, Гузман, Ковачић, Крипат.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Радош, Војиновић, Нинић, Милошевић, Берић, Сисак.
Парох: Шпиро Ракита.
Љувша.
Парохија. Цркве нема; има кућа 166, душа 1475. Извод рођених умрлих и вјенчаних за
1883. год. није доставио. Има села 10.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Попржен.
Ј о в а н д а н : Нишић, Ракита, Метлић, Ивић, Видовић, Грабеж, Ждеро, Мрша,
Калајџија, Станковић, Лончар, Миловац, Тркуља, Милошевић, Ковачић, Ронац,
Благајић, Новак, Ковач, Гаврић, Ранисав, Вранац.
Ч а с н е в е р и г е : Делић, Блажић, Танасић.
183
с в . Г л и г о р и ј у Б о г о с л о в а : Квргић, Ивић, Драшчевић, Шарић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђукић, Митрић, Самарџић, Шарић, Лекић, Купрешак, Продан,
Тегелтија, Шакић, Пуцар, Свитлица, Пимо, Ковачић, Радић, Смољо, Проле, Родић.
П е т р о в д а н : Вујић, Вукадин, Мајсторовић, Алексић, Павловић.
П а н т е л и ј е в д а н : Доведен, Дебељак.
с в . а п . Т о м у : Кукрика.
Л у ч и н д а н : Митрић, Дулић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Ковачић.
Н и к о љ д а н : Јовичић, Стевановић, Јелић, Савановић, Милановић, Полетан, Бакић,
Драгичевић, Топић, Мијатовић, Кикић, Калајџија.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Зекоњић, Калаба, Ерак, Гламочак, Радеш, Војиновић,
Врбљанац, Трњинић, Самарџија.
Парох: Милан Глушац.
Шолаји.
Парохија. Цркве нема; има кућа 95, душа 938. Родило се 1883. муш. и жен. 32. Умрло
муш. и жен.49. Вјенчано 5. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Петровић, Стојановћ.
с в . Ј о в а н а : Вуковићи, Милановић, Прдићи.
с в . Ђ о р ђ и ј у : Ујачевић, Марјановић, Будићи, Богојевићи, Шајин, Марићи, Тепићи,
Удовичић, Глишић, Спасеновић, Ђурић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Чичић.
с в . И г њ а т и ј у : Реговић, Бјелић, Лакетић, Соларовић.
с в . а п . Т о м у : Коњевић.
Ч а с н е в е р и г е : Ороз.
с в . Н и к о л у : Радићи, Обрадовићи, Савићи, Стевановић, Минац, Тешановићи,
Марковић, Јоцић, Томаши, Милановић, Удовичић.
с в . С т е ф а н а : Кнежевићи, Малићи, Брбори, Ерак, Ћетковићи, Калабићи,
Чавушевић, Ераковићи, Цанић, Симићи, Жунић.
Парох: Алекса Кнежевић.
XX.Протопрезвитерат герзовачки.
Прото: Шпиро Бубњевић.
Герзово.
Парохија. Црква храм св. Богојављенија. Има кућа 21, душа, 1760. Родило се 1883.
муш. 42, жен. 45. Умрло муж. 11, жен. 13. Вјенчано 20. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Радић, Малиновић.
Ј о в а н д а н : Милановић, Вишекруна, Кужић, Гвозденац, Рајиновић, Стругаловић,
Кисић, Јакица, Ичелић, Крекић, Опарница, Божић, Зекић, Абут, Кнежевић, Граовац,
Ивић, Симичић, Радић.
Ч а с н е в е р и г е : Дошлов, Шарац.
Ђ у р ђ е в д а н : Цвијић, Кесић, Попић, Ћирковић, Зец, Видић, Ивић, Тегелтија,
Марковић, Ружичић, Драгинић, Проле, Зељковић, Убовић, Томић, Стојичић, Којдић.
М а р к о в д а н : Папиничић, Ждрња.
184
М и т р о в д а н : Радиновић.
Н и к о љ д а н : Пејић, Ћулум, Гламочак, Грчић, Калкан, Јовић, Јакшић, Врбљанац,
Јовичић, Отап.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Новаковић, Гајић, Слијепчевић, Дакић, Поповић, Бубањ,
Савичић, Бајић, Бубњевић, Даниловић, Тодорић, Мрђен, Јаковић, Васић, Кокеза,
Вулета, Станковић, Миљевић.
Парох: Шпиро Бубњевић, прото.
Помоћник: Стеван Бубњевић, парох.
Бараћи.
Парохија. Цркве нема; има кућа 263, душа 1980. Родило се 1883. муш. 33, жен. 28.
Умрло муш. 20, жен. 12. Вјенчано 22. Има села 10.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Ињац, Гверић, Васић, Симетић, Родић.
Ј о в а њ д а н : Чалија, Томичић, Поповић, Гајић, Гогић, Лазићи, Прпа, Анђелић,
Калаба, Радак, Купрешак, Симчија, Кукило, Опарница, Видовић, Милошевић, Маркић,
Новоселац, Пекез, Ивић, Киза, Скопљак, Божић, Земановић, Јовишић, Микић, Пајичић,
Бошкић, Лакетић, Милановић, Говедар, Ковач, Чигоја.
Ч а с н е в е р и г е : Каурин, Шарац, Јелић, Јоветић, Шолак, Билић, Томић, Ступар,
Дугарић.
с в . Г л и г о р и ј у Б о г о с л о в ц а : Кривокућа.
с в . Т р и ф у н а : Даниловић.
Ђ у р ђ е в д а н : Гајић, Стојичић, Поповић, Зејиковић, Лаћин, Радић, Крндић,
Козомара, Шолић, Појатер, Подрошчић, Цукут, Јерковић, Цвијић, Василић, Пене,
Танасић, Николаш, Гафур, Кесић, Балаћ, Станишић, Парак, Голубовић, Јагузовић,
Алексић, Перак, Татар, Бојановић.
М а р к о в д а н : Травар, Бошкић, Оровац.
с в . п р о р . И л и ј у : Петковић.
М и х о љ д а н : Домузин.
А р х а н ђ е л о в д а н : Кесић, Дерат, Тривуновић, Козар, Бијелић.
Н и к о љ д а н : Ошап, Богојевић, Станић, Плејић, Лукић, Савановић, Копана,
Сукњаја, Тарлач, Грујић, Бајић, Јеркић, Караулац, Милинчић, Шарић, Рајак, Марковић,
Јакишић, Чулум, Гламочанин, Ђулаја, Писар, Мартић, Давиловић, Росић, Вођ, Којда,
Вођевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Берић, Протић, Дакић, Јовичић, Гајић, Бајић, Кокеза,
Шушлар, Шпирић, Бикић, Станковић, Васић, Еринић, Убипарип, Миљевић, Блебић,
Окула, Бубањ, Шкаља, Валета, Олејић, Радић, Милић.
Парох: Илија Берић.
Пецка.
Парохија. Цркве нема; има кућа 173, душа 180. Родило се 1883. муш. 10, жен. 16.
Умрло муш. 9. жен. 8. Вјенчано 10. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а њ д а н : Пекез, Ђурагић, Јанковић, Палалић, Николичић, Вишекруна,
Опарница.
Ч а с н е в е р и г е : Антонић, Дошлов.
Ђ у р ђ е в д а н : Мијајловић, Гаврић, Терзија, Јованчевић, Дјаковић, Марјановић,
Петрашевић, Стојичић, Димитрић, Поповић, Убовић, Николетић, Јовишевић, Јањић,
185
Кресић, Јокић, Тодорчевић, Врбљанац, Зељковић, Васић, Ружичић, Тодић, Танасић,
Давидовић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Пуцарић.
Н и к о љ д а н : Мијаиличић, Петричевић, Писарић, Тодорчевић, Илијашевић,
Каурин, Лукић, Вуковић, Митровић, Грујић, Смиљанић, Аничић, Јаковљевић, Тришић,
Прпић, Грчић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Видарић, Васић, Ђуки, Давичевић, Новаковић, Какановић,
Дујић, Митричевић, Тодић, Мишкановић, Берић.
Парох: Тодор, Берић.
Медна долња.
Парохија. Цркве нема; има кућа 188, душа 1450. Родило се 1883. муш. 25, жен. 18.
Умрло муш. 15, жен. 12. Вјенчано 6. Има села 2.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Самарџић.
Ј о в а њ д а н : Киза, Кукило, Лакетић, Радмило, Перић, Крекић, Гвозденац, Симичић,
Кисић, Милетић, Маркановић, Стојичић, Антуновић, Блажевић, Дјаковић,
Михајиловић, Васиљевић, Тодоревић, Драгосављевић, Митровић, Палалић.
Ч а с н е в е р и г е : Марчета, Гаврић, Ландека, Ћелић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Бугеза.
Ђ у р ђ е в д а н : Цвијић, Родић, Тегелтија, Стојичић, Кесић, Убовић, Калиновић,
Симић, Пекез, Радошевић, Бабић, Милекић, Савић, Ђурић, Ђурковић, Сарић, Банеђић,
Павлекић.
И л и ј и н д а н : Пјевалица.
А р х а н ђ е л о в д а н : Тарлач.
П о к р о в п р е р с в . Б о г о р о д и ц е : Солдат.
Н и к о љ д а н : Тарлач, Грујић, Рајиновић, Копрања, Росић, Панић, Козић, Опарница,
Кљајић, Радић, Давуљевић, Павловић, Давидовић, Клепић, Ступар, Глогинић,
Плавшић, Савановић, Гаврић, Михајличић, Божић, Васиљевић, Лукић, Секулић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бијелић, Мандић, Кајкара, Вукоман, Ковачевић, Берић,
Херак, Вулета.
Парох: Симо Берић.
Медна горња.
Парохија. Цркве нема; има кућа 95, душа 645. Родило се 1883. муш. 8, жен. 7. Умрло
муш. 6, жен. 7. Вјенчано 3. Има села 4.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Оказ, Марић.
Ч а с н е в е р и г е : Азан.
Ђ у р ђ е в д а н : Лисица, Тегелтија, Јовишић, Цвијић, Шормаз, Јавор, Радичевић,
Удовичић, Шекеровић, Радић, Јовашевић, Савић, Ковачевић, Иктаревић, Глушац,
Дринић, Јаворовић, Пена, Олабић, Кеткић, Периновић, Зељковић, Којадиновић,
Лазаревић, Манојловић, Јерковић, Јанић, Јокић, Никић, Пуцић, Станчић, Човакушић,
Главашевић, Бавеља, Далчак, Шгрт, Обрадовић, Маркановић, Андрић, Миколић,
Василић.
Н и к о љ д а н : Радић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Зељковић, Берић.
Парох: Тома Берић.
186
Врбљани.
Парохија. Цркве нема; има кућа 212, душа 1420. Родило се 1883. муш. 35, жен. 39.
Умрло муш. 15, жен. 13. Вјенчано 8. Има села 15.
Свечари славе:
с в . С а в у : Ђукић, Томић, Зелић, Томашевић, Гатарић, Јанковић.
Ч а с н е в е р и г е : Гајић, Буквић, Периновић, Јовичић, Јокић, Бабић, Зекановић,
Ландека, Деспотовић, Миљановић, Лукић, Лекић, Мишновић.
с в . Т р и ф у н а : Веселић.
Ђ у р ђ е в д а н : Прајилић, Стојичић, Ђурђевић, Цвијић, Пролић, Тривуновић,
Милетић, Јелић, Лекић, Чајић.
И л и ј и н д а н : Војводић, Зелић, Караћ.
А р х а н ђ е л о в д а н : Марковић, Војводић.
с в . п р . С о ф р о н и ј у : Којић.
с в . м у ч . В а р в а р у : Јанковић, Којић, Танасић, Савичић, Шабић, Лицмић.
Н и к о љ д а н : Марковић, Ђуричић, Петковић, Војводић, Зорић, Јанковић, Зелић,
Рајановић, Ћук, Перишић, Јаковљевић, Цигановић, Токић, Михајилчић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Симотић, Никутовић, Восић, Калинић, Шковић, Стеванић,
Берић, Каурин.
Парох: Васо Берић.
Пецка долња.
Парохија. Црква храм св.Илије. Има кућа 152, душа 1030. Родило се 1883. муш. 12,
жен. 17. Умрло муш. 8, жен. 9. Вјенчано 4. Има села 6.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Палалић, Мистић, Грабеж, Симић, Милетић, Шуљагић, Стакић,
Адамовић, Говедар, Видарић, Лакановић, Ђебић, Бушин, Видеканић, Симић, Метлић,
Ристић, Савичић, Зекић, Мушић.
с в . Х а р а л а м п и ј у : Бошић.
Ђ у р ђ е в д а н : Стојичић, Кресић, Терзија, Тодоровић, Девушић, Марић, Топић,
Марагић, Стеванић, Којић, Симић, Пајић.
М а р к о в д а н : Ждрња, Билић, Кнежевић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Буљић, Каурин, Крстановић.
Н и к о љ д а н : Каурин, Гатарић, Марковић, Бабић, Лукић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Васић, Кокезић, Азарић, Убипариповић, Божић, Чојидер,
Видарић, Пијетловић, Дакић, Берић.
Парох: Лука Берић.
Строице.
Парохија. Црква храм Успенија пресв. Богородице. Има кућа 67, душа 700. Родило се
1883. муш. 33, жен. 29. Умрло муш. 20, жен. 21. Вјенчано 10. Има села 1.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бужанић, Марковић, Милановић.
с в . Б о г о ј а в љ е н и ј е : Олић, Вуковић, Ковачевић, Гајановић.
с в . Ј о в а њ д а н : Медић, Лазукић, Марјанац, Тркуља, Миловац, Матић, Келећ,
Савић, Вујковић, Глухић, Стојић, Гачић, Дејановић, Кнежевић, Илајић, Меселџија,
Ађајип, Купрешак.
с в . Г л и г о р и ј у Б о г о с л о в а : Ђакић, Тешић, Шегрт, Шатара.
187
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Тешићи.
с в . С и м е у н а С т о л п н и к а : Грубар.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђукић, Миладин, Томић, Попадић, Миличић, Лекићи, Вулетић,
Кузмановић, Граховац, Илић, Вранић, Девић, Ћирко, Шолаји, Проле, Маркановић,
Вјештица, Мартић, Балаћ, Радмило, Тривунчић, Залао, Кокошар, Роша, Галић.
П е т р о в д а н : Аћимовић.
И л и ј и н д а н : Пастир.
А р х а н ђ е л о в д а н : Кунић, Калајџија.
Н и к о љ д а н : Миловац, Рађен, Наерац, Стакић, Крипот, Сакан, Гајић, Андрић,
Шевар, Пилић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Кокеза.
Парох: Ђуро Марјанац.
Ваган.
Парохија. Цркве нема; има кућа 83, душа 1229. Родило се 1883. муш. 48, жен. 41.
Умрло муш. 29, жен. 30. Вјенчано 12. Има села 3.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Црепуља, Бужанин, Кнежевић.
Ј о в а њ д а н : Давидовић, Марјанац, Милаша, Лончар, Радуљица, Божичић, Аџајип,
Полић, Ракита, Спремо, Јевтић, Ковач, Станишић, Гламочак, Божић, Шевар.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Тешић.
Ђ у р ђ е в д а н : Илић, Ћато, Јађић, Гаврановић, Новаковић, Ђукић, Попадић, Ракита,
Граовац, Томичић, Будаћ, Ковачић, Свјетлица, Обрадовић, Малиновић, Лукић,
Писарић, Зец, Гаврић, Кодић, Јоветић, Симотић, Милиновић.
П е т р о в д а н : Балабан, Дренодоља.
Л у ч и н д а н : Тулаћ.
с в . Г л и г о р и ј у : Тешић, Стојић, Мајсторчић, Гутић, Максимовић, Квргићи,
Мршић, Панџић, Уевтић, Столић, Радованац, Јефтенић, Рошић, Попржен, Неђо,
Радман, Панић.
Н и к о љ д а н : Милиновић, Јандрић, Савковић, Плавшић, Поповић, Полетановић,
Шумар, Антић, Миловац, Богојевић, Грдан, Ребић, Тодорић, Цумбо, Рађан, Наерац,
Шајин, Аркула, Стакић, Видовић, Јовишевић, Поњавић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Радош.
Парох: Стево Давидовић.
XXI.Протопрезвитерат лијевански.
Прото: Стојан Јовановић.
Лијевно.
Пола вароши, парохија. Црква храм Успенија. Има кућа 181, душа 1080. Родило се
1883. муш. 31, жен. 27. Умрло муш. 31, жен. 29. Вјенчано 6. Има села 5.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Јовановић, Цвјетковић, Ињац.
Ј о в а њ д а н : Тодоровић, Пушкар, Томовић, Ратковић, Скако, Цоља, Ждеро,
Месенџија, Рацо, Гаврић, Ђурен, Козомара, Сочивица, Росић, Важић, Мијатовић,
Марјановић, Наерило, Тришић, Ђуран, Траварушић, Градина, Ућукало.
Ч а с н е в е р и г е : Видовићи.
188
Л а з а р е в у С у б о т у : Законовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лалић, Глигић, Бесара, Митровић, Тузлић, Пажан, Јовановић, Лелек,
Милановић, Митранић, Чангал, Видовић, Коњик, Оканлић, Буро, Ловрен, Баоца,
Вулета, Јокић, Рорак, Кисо, Радумило, Марић, Јањић, Пажин, Чулић, Арнаут, Ратав,
Шешум.
П е т р о в д а н : Ковачевић.
М а р к о в д а н : Лубоја.
И л и ј и н д а н : Обади.
М и х о љ д а н : Поповић.
Л у ч и н д а н : Балтићи, Ерцег.
М и т р о в д а н : Томић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Скобла, Јањић, Црногорац, Стојановић, Добрица, Цвијетић.
с в . е в . М а т и ј у : Јашић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Тица.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Павловић.
с в . а п . Т о м у : Радић, Шутић.
Н и к о љ д а н : Кујунџић, Станишић, Анђић, Загорац, Зуканова, Јанковић, Никша,
Јефтановић, Буничевић, Павловић, Бабић, Јовановић, Бошковић, Ерцег, Арнаут,
Лаганин, Јанко, Јагодићи, Милисав.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Радета, Иветић, Брочета.
Парох: Стојан Јовановић, прото.
Челебић.
Парохија. Цркве нема; има кућа 206, душа 1480. Родило се 1883. муш. 34, жен. 29.
Умрло муш. 6, жен. 4. Вјенчано 13. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Катић, Коњикушић, Ињац, Пајчин.
Ј о в а њ д а н : Росић, Козомара, Радоја, Нинковић, Давидовић, Стојић, Вулић,
Малковић, Ђуран, Вуковљак, Деспинић, Маријан.
Ч а с н е в е р и г е : Радић.
с в . С и м е у н а : Стојанац.
с в . Л а з а р е в у С у б о т у : Бобић.
Ђ у р ђ е в д а н : Кисо, Батковић, Ћалић, Арнаут, Коњик, Зељко, Калавер, Митовић,
Петровић.
с в . а п . Т о м у : Радић, Ерцег, Маринко.
И л и ј и н д а н : Шунка.
с в . е в . Л у к у : Ерцег.
А р х а н ђ е л о в д а н : Црногорац, Милутин, Мијаиловић, Петровић, Цвијетић,
Џеврља, Јовчић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Попадић.
Н и к о љ д а н : Вујичић, Башковић, Крљашевић, Маргета, Мијалица, Ковачић,
Добрица, Покрајац, Загорац, Бохић, Законовић, Борковић, Вујичић, Тртеља.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Вујановић, Иветић, Лалић, Брочета, Јурић, Калаба.
Послужују свештеници: Тодор Козомара и Лазар Ерцег.
Врбица.
Парохија. Цркве нема; има кућа 204, душа 1306. Родило се 1883. муш. 22, жен. 36.
Умрло муш. 5, жен. 6. Вјенчано 8. Има села 7.
189
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Паичин, Ињац, Павичић, Катић.
Ј о в а њ д а н : Докић, Ерцег, Јовић, Вучић, Росић, Маријан, Ковач, Козомара, Бабић,
Бабабић, Јаков, Цвијан, Зрилић, Милић, Баришић, Рудаћ, Ђукић, Црномарковић, Вулић,
Нинковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Петровић, Бобушић, Вјештица, Арнаут, Ловрен, Чапић, Рамић,
Ненадић, Ловре.
М а р к о в д а н : Љубоја, Самарџија, Ђукић, Банић, Бакић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Законовић, Бикић, Томић.
И л и ј и н д а н : Вујичић, Шунка.
с в . а п . Т о м у : Челар, Ђурковић.
с в . е в . Л у к у : Ерцег, Стевиловић, Шиник.
В р а ч е в е : Вуковићи.
А р х а н ђ е л о в д а н : Радивојша, Богавац, Мијаило.
Н и к о љ д а н : Вујичић, Јолић, Мијолица, Загорац, Барош, Тртеља, Паројчић,
Шормаз, Чорбић, Ковјанић, Гузијан, Ненадић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Чех, Јурић, Иветић, Савић, Јоветић, Арнаут, Шегрт,
Калаба, Перуш, Вујановић, Ђукић.
Парох: Лазар Ерцег.
Црни луг.
Парохија. Цркве нема; има кућа 150, душа 940. Родило се 1883. муш. 20, жен. 16.
Умрло муш. 5, жен. 6. Вјенчано 6. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Ињац, Барошевић, Дукић, Иветић.
Ј о в а њ д а н : Ћорић, Мармут, Тркуља, Нинковић, Бабић, Ћусић, Росић, Ђуран,
Јонџа.
Ч а с н е в е р и г е : Чулић.
Ђ у р ђ е в д а н : Арнаут, Петровић, Кешин, Гројић, Гаргента, Катић, Ненадић.
М а р к о в д а н : Љубоја.
с в . П а н т е л и ј у : Чанчар.
с в . В р а ч е в е : Петровић.
с в . е в . Л у к у : Шиник.
А р х а н ђ е л о в д а н : Вранићи, Петровић, Јањић.
Н и к о љ д а н : Радивојша, Стевановић, Паројчић, Шормаз, Барош, Загорац, Вујичић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Милаш, Чакар, Иветић.
Парох: Тодор Козомара.
Пеуље.
Парохија. Цркве нема; има кућа 115, душа 683. Родило се 1883. муш. 12, жен. 22.
Умрло муш. 5, жен. 0. Вјенчано 4. Има села 6.
Свечари славе:
Ј о в а н д а н : Дамјановић, Грцић, Џепина, Прпа, Градина, Блешић, Чалић.
Ђ у р ђ е в д а н : Марићи, Галић, Балаћ, Иванковић, Милуновић, Вујатовић, Кесић,
Пуцар, Николаш, Гашић, Видовићи.
П е т р о в д а н : Тривуновић.
Р о ж д е с т в о Б о г о р о д и ц е : Јакшић.
с в . а п . Т о м у : Стојаковићи.
190
с в . е в . Л у к у : Билбије, Јоцић.
Н и к о љ д а н : Бркићи, Арежина.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Шкапина.
Парох: Илија Јакшић.
Граово.
Парохија. Цркве нема; има кућа 197, душа 1174. Родило се 1883. муш. 38, жен. 22.
Умрло муш. 7, жен. 8. Вјенчано 11. Има села 6.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Малиновићи.
Ј о в а њ д а н : Тркуља, Кубот, Јаћимовић, Глигић, Чувачковић, Кудра, Мијолчић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ћућуз, Гашић, Галићи, Чеко, Видовић, Батиница, Пуцар.
П е т р о в д а н : Тривуновићи.
с в . е в . Л у к у : Билбије.
А р х а н ђ е л о в д а н : Новаковић, Будимир, Момић.
Н и к о љ д а н : Шормаз, Гверо, Штрбац, Мирчић, Полић, Радловић, Ђурић, Девура,
Арожина.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђукић, Шербеџија, Добријевић, Иветић, Миљевић.
Послужује: Синесије Билбија, јеромонах.
Пећи.
Парохија. Црква парохијална Преображење. Има кућа 147, душа 879. Родило се 1883.
муш. 19, жен. 25. Умрло муш. 3, жен. 5. Вјенчано 5. Има села 3.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Дмитровић, Баићи, Лукачи.
Ђ у р ђ е в д а н : Бурсаћ, Вукобрати, Зивљаци.
П е т р о в д а н : Балабан.
с в . а п . Т о м у : Крнета.
с в . е в . Л у к у : Мајсторовић.
с в . А л и м п и ј у : Шљивар.
Н и к о љ д а н : Вучковић, Скакић, Котур, Рељић, Мајор, Јојић, Пилић, Петраковић,
Мандић, Руњић, Сабљић, Ђукелић, Миливојевић, Јовановић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Раца, Брочета.
Парох: Коста Новаковић.
Тишковац.
Парохија. Цркве нема; има кућа 164, душа 914. Родило се 1883. муш. 27, жен. 24.
Умрло муш. 4, жен. 3. Вјенчано 1. Има села 8.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Бјелић, Шапоња, Добријевић, Коврлија, Половина.
Ј о в а н д а н : Крнете.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђурица, Радујко, Вјештица, Вранковић, Његић, Церовац, Кошчица,
Радић, Видак, Кнежевић, Батас, Бурсаћ, Боровница, Бусловац, Буцало, Вукобрад.
с в . е в . Л у к у : Миздрак, Шево, Јоцић.
с в . В р а ч е в е : Владушић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Марић, Родић, Момићи.
Н и к о љ д а н : Јарић, Бјелотомић, Карановић.
191
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Шушњица, Триван.
Послужује: Коста Новаковић, парох.
XXII.Протопрезвитерат гламочки.
Прото: Стеван Кукрика.
Гламоч.
Парохија, са половину вароши Лијевна. Има кућа 172, душа 1057. Родило се 1883.
муш. 29, жен. 31. Умрло муш. 25, жен. 18. Вјенчано 6. Има села 8.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Симић, Ергић, Ваљић.
с в . Ј о в а н а : Крстановић, Росић, Козомара, Наериловић, Пуцарић, Ђуран, Ждеро,
Милић, Нинковић, Толимир, Жујкић, Чолић, Дакић, Малешевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Бабић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Кондић, Марић, Дувњак, Павловић, Мљаковић, Мићић, Секула,
Видовић, Ђудић, Буро, Коњик, Петровић, Стричевић, Ловрић, Баило, Полић, Кузман,
Милић, Беора, Митранић, Вулета, Радумило, Билић, Калавер, Устић, Купрешак, Ловре,
Крндија, Дјаковић, Вујаковић, Граић, Цвјетковић, Станковић, Крчмари, Ловрен.
с в . е в . М а р к а : Срдачевић.
И л и ј д а н : Ратковић.
с в . а п . Т о м у : Кукрика, Радићи, Голе.
с в . е в . Л у к у : Скобла, Билбија, Ерцег.
М и т р о в д а н : Томић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Попадић, Матић, Црногорац, Којић, Фелаја, Милутиновић,
Цвијетић, Петровић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Борић, Дувњак, Враколић.
с в . Н и к о л у : Станишић, Јевтановић, Самарџић, Павловић, Бабић, Марчета,
Вујичић, Никша, Шујкић, Загорац, Голе, Бошковић, Шпикић, Барош, Ђојо.
с в . С т е ф а н а : Калаба, Савићи, Ђукић, Новаковић, Зечевић, Вујановић, Добријевић,
Јакшић.
Прото гламочки и парох љевански: Стеван Кукрика.
Гламоч.
Парохија. Парохијална црква храм Рождества Богородице. Има кућа 230, душа 1504.
Родило се 1883. муш. 38, жен. 32. Умрло муш. 10, жен. 22. Вјенчано 7. Има села 19.
Свечари славе:
с в . Ј о в а њ д а н : Глогић, Нинковић, Граовац, Малешевић, Тришић, Гашић,
Лончар, Чачић, Давидовић, Тица, Марковић, Ивић, Малеша, Ракуљ, Кукиљ, Милетић,
Сарић, Дерета, Пуцар, Гаврић, Петковић, Радоја, Меселџија, Ћурт, Ждеро, Вујаковић,
Шкрбић, Стругало.
с в . В а с и л и ј у : Радун, Милановић.
Ч а с н е в е р и г е : Шолак.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ботић, Радановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јовановић, Стричевић, Вулета, Стајчић, Гајић, Тепић, Ненадић,
Смиљанић, Пуцарић, Козомара, Станковић, Пиљак, Панић, Јовиш, Шпоља, Шолаја,
Чехо, Залад, Рачак, Ловре, Субашић, Пешић, Дувњак, Којдић, Крчмар.
М а р к о в д а н : Травар, Орашанин, Љубоја, Ђерман.
192
И л и ј и н д а н : Вучен.
с в . а п . Т о м у : Ђурко, Радић.
М и х о љ д а н : Лукаја, Домузин.
П е т р о в д а н : Тривуновић.
с в . а п и е в . М а т и ј у : Раичић.
с в . е в . Л у к у : Бошковић, Париповић.
М и т р о в д а н : Мирковић, Шобат.
А р х а н ђ е л о в д а н : Милутин, Грујица, Радивојша, Кукавица, Божић, Аћимовац.
Н и к о љ д а н : Павловић, Вујнић, Радивојша, Вујичић, Борковић, Унчанин,
Мајсторовић, Андрић, Гверо, Зјалић, Загорац, Ћулић, Бабић, Баћина, Пурко, Шавија,
Каурин, Копања.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Калаба, Добријевић, Вулас, Мрђен, Ристић, Ђукић, Радоја,
Иветић, Савић, Праћа.
Парох: Шпиро Травар.
Камен.
Парохија. Парохијална црква храм св.ап. Петра и Павла. Има кућа 102, душа 692.
Родило се 1883, муш. 11, жен. 10. Умрло муш. 9, жен. 12. Вјенчано 2. Има села 7.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Ињац, Гутић.
Ј о в а њ д а н : Пајериловић, Белезда, Марићи, Докић, Ћосић, Козомара, Ивић, Гајић,
Милутин, Ђокић, Петковић, Томић.
Ч а с н е в е р и г е : Јелић, Уштулица.
Л а з а р е в у С у б о т у : Радановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Марица, Гајић, Бајинац, Ловре, Ћорда, Калавер, Пилак, Паштар,
Дувњак.
П е т р о в д а н : Јелушић.
с в . а п . Т о м у : Ђурковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Матић, Петровић, Врањеш, Јањић, Жоле.
Н и к о љ д а н : Вуичић, Ђукић, Бабић, Дувањ, Јарекула, Аврам, Баро.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Радоја, Јакишић, Иветић, Шарић, Јурић, Калаба, Мрђен,
Врањеш.
Парох: Ристо Матић.
Поповић.
Парохија. Цркве нема; има кућа 74, душа 565. Родило се 1883 муш. 9, жен. 7. Умрло
муш. 5, жен. 7. Вјенчано 3. Има села 3.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Бекић, Ивић, Никовић, Ковачић, Станишић, Вишекруна.
с в . Т р и ф у н а : Бошњак.
Ђ у р ђ е в д а н : Будиша, Ловре, Којдић.
Н и к о љ д а н : Баришић, Полић, Тица, Миличић, Ајдер, Трирић, Салић, Јагодић,
Јовић, Бабић.
Парох: Димитрија Ловре.
Брда.
Парохија. Цркве нема; има кућа 212, душа 1527. Родило се 1883. муш. 29, жен. 27.
Умрло муш. 2, жен. 13. Вјенчано 10. Има села 14.
193
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Радун.
Ј о в а њ д а н : Калаба, Лукач, Ковачевићи, Шкрбић, Марчета, Матићи, Пантош,
Булић, Агић, Јелић, Петковић, Томић, Јањић, Прпа.
с в . Т р и ф у н а : Бошњак.
Ђ у р ђ е в д а н : Бјелац, Шешум, Стевандић, Косић, Краљ, Видовић, Вјештица.
М а р к о в д а н : Травар, Кукобад.
А р х а н ђ е л о в д а н : Костадиновић, Јамеџић, Милановић, Лукајић, Вуцеља,
Тадић, Савић, Штрбац, Радановић, Чулум, Руно, Срдић, Роквић, Кајтез, Петковић,
Шпирић, Јовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Калаба, Броћета.
Парох: Марко Савић.
Главице.
Парохија. Цркве нема; има кућа 148, душа 1060. Родило се 1883. муш. 9, жен. 10.
Умрло муш. 6, жен. 6. Вјенчано 7. Има села 7.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Имац, Козомара.
Ј о в а њ д а н : Кокур, Ђекић, Нинковић, Милета, Толимир, Симић, Малешевић,
Рудић, Ивић, Симичија, Радоја, Тркула, Ченић.
Ђ у р ђ е в д а н : Гашић, Талијан, Козомара, Ковачевић, Кржа, Лончар, Петровић,
Смиљанић, Толимир, Бојкић, Кесић, Попадић, Ловре, Сребро, Радумило, Крндија,
Стојановић.
М а р к о в д а н : Сушић. Љубоја.
П е т р о в д а н : Кнежевић, Тривуновић.
И л и ј и н д а н : Калаба, Вучан.
с в . а п . Т о м у : Ћурко.
с в . е в . Л у к у : Ерцег.
М и т р о в д а н : Никић.
Н и к о љ д а н : Козлоглав, Загорац, Злоглав, Курељ, Гверо, Вујнић, Андрић, Ивић,
Срдић, Пејић, Шовија.
Парох: Гавро Нинковић.
Стекеровци.
Парохија. Цркве нема; има кућа 129, душа 868. Родило се 1883. муш. 9, жен. 6. Умрло
муш. 6, жен. 8. Вјенчано 3. Има села 6.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Чегар, Анђелић, Малешић, Станивук, Марковић, Малеш, Ивић,
Вујковић, Ждреро, Црнчевић, Пејић, Калаба, Рунић.
с в . Т р и ф у н а : Бошњак.
Ђ у р ђ е в д а н : Убаић, Мишић, Анђелић, Книнац, Којдић, Пауковић, Пуцић,
Јавићић.
М а р к о в д а н : Ђерман, Бојновић, Травар, Малешевић, Педув.
Л а з а р е в у С у б о т у : Чулић.
с в . а р х а н ђ е л а Г а в р и л а : Каурин.
И л и ј и н д а н : Вучен, Шолак, Вунић.
М и т р о в д а н : Никић.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Шпона.
194
Н и к о љ д а н : Копана, Баришић, Чума, Чулума, Савић, Кајтез, Тица, Пејић, Брнић,
Малешевић, Срдић, Ајдер, Сувара.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Мрђен, Љубоја.
Послужује: Димитрије Ловре.
XXIII.Протопрезвитерат бугојнски.
Администратор: Лука Лукић.
Бугојно.
Парохија, варош. Црква у Чипуљићу, храм рождества пресв. Богородице. Има кућа
145, душа 2321. Родило се 1883. муш. 66, жен. 54. Умрло муш. 72, жен. 68. Вјенчано 16.
Има села 23.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Миљковић, Дугоњић, Тодорић.
Ј о в а њ д а н : Трипковић, Ристић, Васић, Ивичић, Трифуновић, Чавић, Босанчић,
Сорић, Драгојевић, Лапцић, Радуљичић, Пивић, Орлић, Билкић, Форцић, Ђукић,
Кашић, Пурњега, Лакић, Ивица, Нинковић, Божић, Сушило, Белензада, Загорац, Бороја,
Мијатовић, Поњавушић, Алексић, Јањић, Шатара, Клиндо, Калајџија, Росић, Матић.
с в . Ј е в т и м и ј а : Мисаљевић.
Ч а с н е в е р и г е : Фонга, Плиснић.
с в . Т р и ф у н а : Мићић, Милић, Гушо.
с в . С и м е у н а : Кутић, Гарић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Сукара.
Ђ у р ђ е в д а н : Ћурендић, Топић, Родовић, Мариновић, Шушак, Лекић, Кунац,
Кисо, Шулаја, Лугоњић, Ерцег, Дуић, Миринчић, Попадић, Свјетлица,, Каланетић,
Ненад, Крстановић, Краишник, Перчилић, Бујак, Радуловић, Падрош, Беара, Куновац,
Илијић, Васић, Перић, Ћатић, Зелић, Драгојловић, Новаковић, Толић.
П е т р о в д а н : Љевопољац.
И л и ј и н д а н : Шешум.
В е л и к у Г о с п о и н у : Прендић.
с в . П а н т е л и ј у : Љевопољац.
с в . Ј о а к и м а и А н у : Симић.
М и х о љ д а н : Томињак.
с в . а п . т о м у : Радић.
с в . е в . Л у к у : Балтић, Кадијевић, Девић, Вуковић, Лукић, Тулић, Мекинић, Радић,
Ђуркић.
М и т р о в д а н : Стрезан.
А р х а н ђ е л о в д а н : Ђурић, Шишић.
с в . Г р и г о р и ј а : Шатара, Јањанин, Дакић, Тешић, Бикић.
Н и к о љ д а н : Јелић, Ћелпер, Бакалић, Иличић, Васиљевић, Сандић, Бркић,
Магилон, Николесић, Гаврић, Гегурић, Мостарац, Перичић, Вучић, Ђелмић, Терзоја,
Зељко, Кривошија, Радић, Бојанић, Гламочак, Арамбашић, Јандрић, Дувњак, Поњавић,
Наерац, Џолић, Видовић, Стефановић, Припуз, Драгић, Антонић, Ћућа, Џанго,
Милутинов, Бандулаја, Вуковљак, Пањић, Ђурђић, Томичић, Бабић, Масло, Ћорић,
Малеш, Ковјена, Ћулум.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гаврић, Мијатовић, Спрема, Краљевић, Јошић, Нинковић,
Шефорија.
Парох: Лука Лукић, администратор протопрезвитерата.
195
Капелан: Никола Лукић.
Рогоушац.
Парохија. Цркве неам; има кућа 149, душа 1556. Родило се 1883. муш. 49, жен. 48.
Умрло муш. 44, жен. 41. Вјенчано 14. Има села 24.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Зелен, Станић.
Ј о в а њ д а н : Шербо, Ђукић, Глишић, Јањић, Ковачић, Полексић, Чавић, Ђермо,
Сушић, Михаиловић, Билић, Новак, Васиљевић, Пријак, Билкић, Гњатић, Бабић,
Пилиповић, Поповић, Шеић, Јовановић, Ристић, Бороља.
с в . С а в в у : Икић, Малић.
с в . Т р и ф у н а : Вучковић, Пеић, Мићић.
с в . С и м е у н а : Ристић, Авнушић.
Ђ у р ђ е в д а н : Праљак, Туцо, Куновац, Живанић, Перишић, Пргомеља, Шперац,
Голић, Жоља, Шулаја, Јаковљевић, Лекић, Предокикић, Кашић, Бујок, Станић, Мартић,
Егић.
П е т р о в д а н : Ковачевић.
с в . е в . Л у к у : Лукић.
М и т р о в д а н : Аланчугић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Гњатић.
Н и к о љ д а н : Бендулаја, Ерак, Перић, Јовановић, Ковачић, Радиш, Пушкар,
Врућан, Вукадиновић, Терзић, Црнчевић, Икић, Нинковић, Малеш, Малиновић,
Поправак, Васић, Бојо.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Шушљик, Џипић, Каравла.
Парох: Михаило Чавић.
Оборци.
Парохија. Цркве нема. Има кућа 135, душа 924. Родило се 1883. муш. 37, жен. 36.
Умрло муш. 42, жен. 34. Вјенчано 12. Има села 14.
Свечари славе:
Н и к о љ д а н : Пињић, Милутиновић, Ђогатовић, Кутанчић, Љубичић, Ковјена,
Мартић, Билић, Ковачевић, Колунијо, Радуловић, Курђела, Милишић, Вукоља,
Јанковић, Тривковић, Драшко, Јуриша, Срдић, Глигорић, Арамбашић, Савковић,
Ковачић, Ћулум Топић, Глишић, Дугоњић, Стевановић, Шпирић, Лукић, Малеш,
Поњава.
Ј о в а њ д а н : Листеш, Макитан, Глиго, Јанковић, Шпилка, Вилић, Ћутало, Зарорац,
Максимовић, Макитан, Голубишић, Периз, Бороја, Ћимић, Ракита, Голубовић, Курђела,
Купрешак.
Ђ у р ђ е в д а н : Галић, Продана, Косић, Клисиро, Курељ, Рајић, Тичић, Лијић,
Радоловић, Нерић, Сребро.
с в . Г р и г о р и ј у : Шатара, Перун, Сукара, Драгичевић.
с в . П а н т е л и ј у : Тривуновић, Дугоњић, Даводен.
с в . В а с и л и ј у : Самарџија, Аланчуго.
А р х а н ђ е л о в д а н : Баварчић.
Ч а с н е в е р и г е : Мусић, Савановић.
Парох: Божо Грабеж.
196
Доњи-Вакуф.
Парохија. Варош. Црква парохијална. Има кућа 148, душа 1137. Родило се 1883. муш.
26, жен. 28. Умрло муш. 36, жен. 28. Вјенчано 7. Има села 15.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Поповић, Лукић, Кисин, Папић, Вулић, Ивица, Зељко, Ракита,
Јанковић, Гроздано, Ранисав, Гаврић, Марковић, Теро, Борија, Нериц, Папић.
Ђ у р ђ е в д а н : Катићи, Лијеванчић, Даниловић, Колари, Крстановићи, Кнежевић,
Клисарић, Миладиновић, Нежићи, Калајџија, Лекићи, Ненад, Томичић, Дражић,
Гаврановић, Курељ, Васић, Кадић, Субашић, Папић, Гаврић.
с в . а п . П е т р а : Вујић, Пилиповић.
М и х о љ д а н : Кајџија.
с в . а п . Т о м у : Кисин.
с в . е в . Л у к у : Вуковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Миличевић.
В р а ч е в е : Зијаић.
с в . Ђ о р ђ и ј а : Драгичевић, Радованац, Зекановић, Максимовић.
с в . В а с и л и ј у : Перичић.
с в . К л и м е н т и ј у : Вуковић (Галебина).
с в . Н и к о л у : Ећимовић, Јурићо, Видовић, Тузлак, Ливак, Будиша, Ћорић, Цвијић,
Шпирић, Девура, Глипрић, Мишић, Гламочак, Драгољевић, Милак, Остојић, Поњавић,
Антонић, Шушљић, Пушкар, Савковић, Јанковић, Билић, Драгишић, Петрић, Посавац,
Трута, Чавка, Башкало.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Калабић, Франић, Пачавра, Зјаић, Цвијановић, Чолић.
Парох: Јован Обрадовић.
Вуковско.
Парохија. Црква парохијална, зидана 1863. храм Благовјештеније пресв. Богородице.
Има кућа 246, душа 1962. Родило се 1883. муш. 38, жен. 33. Умрло муш. 37, жен. 29.
Вјенчано 15. Има села 11.
Свечари славе:
Н и к о љ д а н : Зељкић, Ђурић, Радић, Васић, Малушић, Мајноло, Велен, Босштић,
Катанић, Кулашевић, Баштић, Поповић, Милише, Мандић, Ковачевић, Велко, Висић,
Кувињало, Каран, Ковичић, Кураљушић, Црногорац.
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Шико, Периз, Баић, Бенцо, Кервопић, Јоњић, Малић,
Остоић, Манојла, Учукило, Баић, Савановић, Баришић, Митровић, Марковић, Чивчија,
Милановић, Шкобић, Глишић, Лазић, Галић, Дешић, Тривуновић, Кнежић, Боснић,
Меселуја, Трибељак, Туркић, Вујаковић, Ждерп, Зубић, Матићи, Ћебо, Ђогатовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Матићи, Шперац, Радић, Ковач, Лугоња, Ђурићи, Маијтор, Керан,
Деспенић, Голић, Жарић, Милновић, Димић, Павловић, Свитлица, Малутић, Велимир,
Никић, Живанић, Дражић, Золотовић, Думић, Ашкић, Марић, Вулета, Сакапушић,
Кнежевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Спремо, Ботун, Франић, Јонић, Малић.
с в . е в . М а р к а : Марић.
И л и ј и н д а н : Калоња, Баштић.
М и х о љ д а н : Баштић.
М и т р о в д а н : Бенцун.
с в . а п . Т о м у : Браћић.
с в . е в . Л у к у : Бујанић, Лугоња.
197
А р х а н ђ е л о в д а н : Мијатовић.
с в . Г р и г о р и ј у : Шебец, Милић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Петковић.
с в . В а с и л и ј у : Готовац.
Парох: Илија Поповић, отац му Ристо Поповић, свештеник.
Равно.
Парохија. Цркве нема; има кућа 114, душа 1453. Родило се 1883. муш. 31, жен. 42.
Умрло муш. 23, жен. 18. Вјенчано 9. Има села 6.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н а к р с т и т е љ а : Бикић, Папић, Јарић, Драгојловић, Митрић, Периз,
Чивчић, Мрчајац, Макитан, Радић, Соро, Шешум, Рудић, Иванковић, Рађен, Матић.
с в . Л а з а р а : Цвитићи.
Ђ у р ђ е в д а н : Велимир, Ћупиновић, Коњта, Јарчевић, Челебић, Станишић,
Крстановић, Мусић, Кумовић, Лугоња, Чуквић, Митровић, Тулић, Голић, Тесло,
Станишић, Шешум, Марић, Канлић, Деспињић, Машић, Секулић.
М а р к о в д а н : Колоња, Ђермен, Ивац.
И л и ј и н д а н : Мирић, Божукало, Шешум.
с в . е в . Л у к у : Бојанић, Вовањ.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Зјаићи, Дувњак.
Н и к о љ д а н : Васић, Зечевић, Чавка, Малеш.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Спрема, Павлица, Дуран.
Парох: Марко П. Живанић.
XXIV.Протопрезвитерат власенички.
Администратор: Ђорђе Марковић.
Власенице.
Парохија, варош. Цркве нема; има кућа 163, душа 1072. Родило се 1883. муш. 27, жен.
35. Умрло муш. 24, жен. 27. Вјенчано 8. Има села 11.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Јокић, Мићић, Крстић, Горажданин, Лејо, Бобар, Бајагић, Остојић,
Тодоровић, Тришић, Ковачевић, Ђокић, Ерић, Милановић, Балатуновић, Дошић,
Вишковић, Слијепчевић, Секула, Рељић, Равњаковић, Сушић, Стјепановић, Јевтић,
Сарић, Новоселац, Чапрић, Радуловић, Кандић, Бољановић.
с в . С а в в у : Поповић, Ивановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Марковић, Васовић, Станишић, Кречар, Каришник, Самарџић,
Рикановић, Ђурић, Секулић, Цвијетковић, Матић, Чалмић, Бјелановић, Тодоровић,
Главушић, Пантић, Чоњић, Еро, Јурешевић, Милетић, Митрић, Бабић, Тадић,
Вишковић, Јовановић, Видаковић, Маликан, Џинкић, Аврамовић, Савић, Косанић,
Остојић, Терзић, Шукић, Батинић, Мандић, Зеленовић, Тошић, Кнежевић, Голић.
с в . А ћ и м а и А н у : Борковић, Каришковић, Савић.
с в . а п . Т о м у : Пантић, Марјановић.
с в . С е р г и ј а : Стевановић, Тињић, Алемпић, Мијатовић, Благојевић, Восић, Малић,
Мајсторовић, Јокић.
с в . е в . Л у к у : Сунарић, Боровица, Поповић, Продановић, Тришић, Станишић,
Шањић, Деурић, Ђурић, Марковић, Грабовић, Миљановић, Ристановић, Кипић,
Вукотић, Лукић, Максимовић, Борковић, Продановић, Курјак, Пријић, Мајсторовић.
198
Л а з а р е в у С у б о т у : Глигоровић, Контраџија.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Влакуш.
с в . А л и м п и ј у : Јанков, Радић, Јанковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Бурлица, Караман, Бороговац, Стојиша, Илић, Шаткић, Еро,
Перовић, Терзић, Спасојевић, Кекић, Продан, Вукотић, Ајдуковић, Милић.
Н и к о љ д а н : Веленчевић, Шундић, Марковић, Ристић, Балић, Космајац,
Говедарица, Петровић, Јевтић, Стефановић, Симарџић, Николић, Томић, Мишић,
Видовић, Лазић, Шаргић, Јовичић, Ћатић, Јовић, Тошић, Јуркић, Умљак, Продић,
Млађеновић, Ђуричић, Аврамовић, Тривковић, Тешић, Бублић, Марјановић, Ракић,
Гашовић, Јешић, Новаковић, Трифуновић, Симић, Савдаловић, Мићић, Тодоровић,
Кузмановић, Маљић, Васиљевић, Зекановић, Зубан, Станојевић, Крстић, Тешановић,
Рикановић.
с в . И г њ а т и ј у Б о г о н о с ц а : Голић, Дракулић, Вуковић, Радић, Марковић,
Витомир, Шутић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Видовић, Лошић, Јовановић, Бјелогрлац, Алемпић.
с в . А в р а м и ј у : Тиквица.
Парох: Ђорђе Марковић, администратор протопрезвитерата.
Голићи.
Парохија. Црква парохијална храм св. оца Николе. Има кућа 171 душа 1484. Родило се
1883. муш. 45, жен. 43. Умрло муш. 18, жен. 15. Вјенчано 15. Има села 14.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Миросављевић.
Ј о в а њ д а н : Цвијетиновић, Кандић, Рељић, Ђурковић.
Ц в и ј е т и : Симатовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Крстић, Вуковић, Рекић, Благојевић, Јурошевић, Ћесмић, Ристић,
Јовановић, Тришић, Шошаревић, Ђокић, Савковић, Мијатовић, Цвијетковић, Калдесић,
Џинкић, Цвијетиновић, Јоловић, Симић, Боић, Савић, Јаћимовић, Савичић, Перишић,
Ђурић, Грујичић, Вукотић.
П е т р о в д а н : Митровић.
С р ђ е в д а н : Тодорић, Јаћимовић, Вуковић, Петковић.
с в . е в . Л у к у : Васиљевић, Благојевић, Секулић, Вукотић, Димитрић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Вујадиновић.
св.Стефана
Д е ч а н с к о г : Васић, Ивановић, Ђогић, Момчиловић,
Филиповић, Ђурић, Марковић, Трипуновић, Јурошевић.
с в . А л и м п и ј у : Крстић, Митровић, Милић, Борић, Сркић.
Н и к о љ д а н : Станковић, Пантић, Мишић, Казимировић, Бачић, Момчиловић,
Ђурић, Благојевић, Радић, Лукић, Баић, Чирковић, Томић, Бешић, Мимић, Миразовић,
Вуковић, Вагурић, Максимовић, Вучевић, Матић, Токановић, Гаић, Радовић, Савкић,
Ђуричић, Ерковић, Јерковић, Кнежевић, Вучковић.
с в . И г њ а т и ј у : Голићи, Димитрић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Ђокић, Пуић, Васиљевић, Продановић, Илић, Мићић.
Парох: Тодор Голић, прото.
Цикоте.
Парохија. Цркве нема; има кућа 237, душа 1838. – Извод рођених умрлих и вјенчаних
није доставио. Има села 4.
Свечари славе:
199
Ј о в а њ д а н : Дубачки, Такић, Бојанић, Станимировић, Мијић, Мајсторовић, Лукић,
Плакаловић, Станковић, Милановић, Остоић, Вукићевић, Јешић, Ђурић, Дошић,
Гаврић, Крстић, Окичић, Радуловић, Еро, Дошлић, Бобар, Томић, Васић, Равнаковић,
Марковић, Анћић, Ђорђић, Лазаревић, Гаић, Матић, Тришић.
Ђ у р ђ е в д а н : Еро, Филиповић, Вукић, Чворић, Плазачић, Гојковић, Станић,
Цвијетиновић, Радовић, Степановић, Трифуновић, Марковић, Секулић, Рупар, Јовић,
Јањушевић, Миловановић, Јакшић, Јокић, Иличић, Кевић, Ребичић, Илинчић, Лугиа,
Ковачевић, Вуковић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шаренац.
П е т р о в д а н : Гачуновић.
М и х о љ д а н : Бркић, Симић, Станковић.
С р ђ е в д а н : Стојановић, Малетић.
с в . а п . Т о м у : Пантић.
с в . Т р и ф у н а : Еро.
с в . С и м е у н а : Мунић.
с в . е в . Л у к у : Терзић, Лазић, Алепић, Матић, Ступар, Миланковић, Еро, Савић,
Спасојевић, Вукотић, Ђокановић.
М а р к о в д а н : Николић, Симић, Гарић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Честић, Еро, Радојчић, Станимировић, Стојшић, Јерковић,
Нешковић, Ковачевић, Лукић, Паић, Васковић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Ковачевић, Поповић, Којић.
с в . А в р а м и ј у : Огњеновић, Гувшић, Гужић, Бошковић, Ђокић, Тришић, Мигић.
Н и к о љ д а н : Бабић, Лукић, Степановић, Зекић, Крстић, Пеић, Цвијић, Милић,
Симанић, Јегдић, Копривић, Вукотић, Настић, Мумаловић, Ђурић, Лакић, Радић,
Радовић, Томић, Стевић, Васиљевић, Пешевина, Николић, Мишић, Вуковић,
Ковачевић, Вукашиновић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Кареклић, Бискуповић, Матић.
Послужује игуман: Пајсије Филиповић.
Јаремићи.
Парохија. Црква парохијална у селу Копривни, храм св.ап.Петра и Павла. Има кућа
142, душа 1242. Родило се 1883. муш. 32, жен. 34. Умрло муш. 17, жен. 21. Вјенчано 14.
Има села 14.
Свечари славе:
с в . Ј о в а њ д а н : Лаловић, Симић, Кандић, Глигоровић.
с в . С а в в у : Дрмонић, Бошњак, Спасојевић, Перић.
с в . С и м е у н а : Гордић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Зекић, Миросављевић, Лазић, Грујичић, Марковић,
Тривковић, Аврамовић, Моловчевић, Векић, Гурдић, Благојевић, Ковачевић, Ђурић,
Цвјетиновић, Ивановић, Крсмановић, Кинић.
Ђ у р ђ е в д а н : Васиљевић, Секулић, Симеуновић, Главоњић, Галовић, Аврамовић,
Јовић.
С р ђ е в д а н : Шалипур.
с в . е в . Л у к у : Мађаровић, Војводић, Јокановић.
с в . П е т к у : Спасојевић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Мићић, Остојић, Дурмић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Обрадовић, Милић.
с в . А л и м п и ј у : Брежанћић, Миросављевић, Ђурковић, Митровић, Дишић,
Кнежевић, Драгићевић, Цимировић, Борић.
200
Н и к о љ д а н : Паић, Ерић, Васић, Митровић, Савкић, Борисављевић, Живановић,
Дукић, Илић, Тодић, Милинковић, Раванкић, Жугић.
с в . И г њ а т и ј у : Веселиновић, Мирковић, Голић, Крстић, Перишић, Станишић,
Алексић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Витић, Ђуричић, Делић, Видовић.
Папраћа.
Парохија. Црква манастриска истог имена, храм Благовјештенија пресв.Богородице.
Има кућа 114, душа 462. Родило се 1883. муш. 31, жен. 28. Умрло 10. Вјенчано 6. Има
села 8.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Перић, Јовановић, Вуковић, Сарић, Калајџић, Куљић, Еро.
с в . С а в в у : Божић, Слепчевић, Илић, Казановић, Белаковић, Грабоничић.
Ч а с н е в е р и г е : Јасиковац.
Л а з а р е в у С у б о т у : Шаренац, Ђорђић, Комленовић, Бошковић, Савић, Ђурић.
Ђ у р ђ е в д а н : Милетић, Павловић, Ашћерић, Мојић, Будимовић, Буњавац, Пекић,
Милутиновић, Јојић, Милошевић.
П е т р о в д а н : Ћирковић, Ивановић, Дамјановић, Лазић, Шемушић, Миличић,
Писаревић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Јовановић, Станишић.
с в . е в . Л у к у : Тодоровић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Станишић, Видаковић, Крњић, Риђошић, Тадић, Симатовић,
Еро, Роснић, Стреић.
Н и к о љ д а н : Ђачић, Дражевац, Шушић, Остојић, Антић, Паракличевић, Загорац,
Загорчевић, Цурић.
с в . И г њ а т и ј у : Шивчић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Крњић, Василић, Џабић.
Игуман: Никодим Јовановић.
Браинци.
Парохија. Црква парохијална у Ловници, храм св.вм. Георгија, задужбина Њеманића.
Има кућа 81, душа 636. Извод рођених, умрлих и вјенчаних није доставио. Има села 4.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Стојановић, Марић, Плазачић, Мрикаић, Лазић, Гавриловић.
с в . С а в в у : Беговић, Росић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јездић.
Ђ у р ђ е в д а н : Токановић, Миаиловић, Матић, Мридић, Ковачевић, Ашћерић,
Перушиновић, Бурнаковић, Костић, Кнежевић, Петровић, Нерић, Јакшић, Тривковић,
Ступарушић, Бечановић, Видовић, Вуковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Јовичић, Сокић, Тасовац, Јерић, Савић, Жефинић, Жепинић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Лазаревић, Мрикаић.
Н и к о љ д а н : Канерић, Влачић, Мићановић, Ђувовић, Кандић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јерић.
Парох: Мићо Поповић.
I.Стрмница.
Парохија. Цркве нема; има кућа 117, душа 1106. Родило се 1883. муш. 21, жен. 18.
Умрло муш. 12, жен. 11. Вјенчано 6. Има села 5.
201
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Вукајловић, Плазичић, Гагић.
с в . С а в в у : Поповићи.
Ђ у р ђ е в д а н : Лазићи, Пепић, Вучиновићи, Глишић, Срушић, Церушић,
Мелезовић, Чворић, Дукић, Мићић, Васић, Василић, Кикић, Миликовић, Нетовић,
Марковић, Милановић, Дивовић, Старчевић, Филиповић, Ђукановић, Тицић, Гугић,
Крипић, Вукић, Вукашиновић, Мимић, Пантић, Јевтић, Лукић, Шпаларовић, Видовић,
Перендић, Кристинић, Мекић, Шарчевић, Поповић, Менић.
М а р к о в д а н : Ристић, Лулић, Челић, Китовичић, Божић, Релић, Краљевић,
Бећаревић, Делић, Карличић.
П е т р о в д а н : Пелемиш.
А р х а н ђ е л о в д а н : Тодић, Жепинић.
с в . А ћ и м а и А н у : Мићић.
М и х о љ д а н : Четићи.
Н и к о љ д а н : Костић, Миловић, Терзић.
с в . И г њ а т и ј у : Лазићи.
с в . А в р а м и ј у : Поповић.
Парох: Стеван Поповић.
II.Стрмница.
Парохија. Цркве нема; има кућа 285, душа 1225. Родило се 1883. муш. 61, жен. 51.
Умрло муш. 23, жен. 27. Вјенчано 12. Има села 13.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Голијани, Томићи, Вишњићи, Шутановић, Шкиљевић, Главонић,
Бриклић, Крикћо, Марић, Остојићи, Кавеџић, Васиљевићи, Полић, Вукосављевићи,
Самарџић, Вукајловић, Милићи, Драгић, Солдаревић, Бјеловић, Дукић, Шкиљевић,
Пеан, Мијатовићи, Ивановић, Ваић, Штукелић, Момировић, Луић, Јокићи, Мијић,
Бојанић, Нинићи, Видовић, Новчићи, Маликић.
с в . С а в в у : Богдановић, Поповић.
с в . Т р и ф у н а : Липовац.
Л а з а р е в у С у б о т у : Станишић, Балота, Јездић, Качар.
Ђ у р ђ е в д а н : Бошковић, Марковић, Филић, Костић, Лукић, Перендић, Ђерић,
Куртумић, Драгићевић, Станишић, Ћутурић, Божић, Мирковић, Ћурчић, Мићић,
Милићевић, Николић, Грујић, Калајџић, Гелић, Ћилић, Ковачевић, Сикимић, Гарић,
Субашић, Ристић, Јелкић, Вуковић, Сокановић, Јануш, Милидраговић, Боровчанин,
Тривуновић, Капуран.
М а р к о в д а н : Вуковић, Гурдијељевић, Гурдељ, Милошевић.
П е т р о в д а н : Настић, Зорановић.
С р ђ е в д а н : Станојевић, Беговић, Петровић.
с в . а п . Т о м у : Братић.
М и х о љ д а н : Глинић, Чинић.
с в . е в . Л у к у : Максимовић, Мићић, Лупоглавац, Аничић, Дубочанин, Боровина,
Реметић, Бакић, Косановић, Пушела, Савић, Живковић, Јерић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Сорак, Ђека, Савић, Ерделић, Мучибабић, Гавриловић,
Тамбурић, Ћуковић, Матијашевић, Томић, Парић, Стевановић, Гаврић, Вретић,
Спречаковић.
с в . К л и м е н т а : Еро.
с в . А л и м п и ј у : Стојановић.
с в . А ћ и м а и А н у : Вујичић, Савић.
202
И л и ј и н д а н : Николић.
Н и к о љ д а н : Крићо, Копривица, Савић, Васковић, Тодоровић, Аврамовић,
Кљештар, Еро, Ћутурић, Ђукановић, Адакулић, Филиповић, Драгутиновић, Шилић,
Зекић, Тривковић, Радовић, Анђелић, Алексићи, Шугић, Мијаиловић, Перић, Мићић,
Мартиновић, Влачић, Липовац.
В р а ч е в е : Ковачевић.
с в . И г њ а т и ј у : Миранић, Мракић.
с в . А в р а м и ј у : Палангета.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Миловић, Пуцаревић, Јовановић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Радивојевићи.
Парох: Јосиф Савић.
XXV.Протопрезвитерат сребренички.
Прото: Алекса Поповић.
Сребреница.
Парохија варош са 13 села. Црква храм св. Арханђела Михаила. Има кућа 219, душа
1622. Родило се 1883. муш. 29, жен. 24. Умрло муш. 14, жен. 14. Вјенчано 16.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Стојановић, Петровић, Митровић, Јовановић, Мијатовић, Петковић,
Шарчевић, Илић, Зарић, Гаврић, Стефановић, Ристановић, Никић, Милановић,
Стјепановић, Мићић, Радовић, Савић, Ђокић, Ђокановић, Нешовић.
Ђ у р ђ е в д а н : Перендић, Илић, Остојић, Лазаревић, Миловановић, Урошевић,
Јовановић, Тодоровић, Вујадиновић, Богдановић, Божић, Павловић, Николић,
Аврамовић, Марковић, Мићић, Симић, Стефановић, Живковић, Петковић, Савић,
Грујичић, Лазић.
А ћ и м а и А н у : Симић, Лазаревић, Миљановић, Зекић.
П а р а с к е в у : Спасојевић, Марјановић, Димитрић, Милановић.
Н и к о љ д а н : Бучолина, Обрадовић, Новаковић, Говедарица, Марковић, Перковић,
Дангић, Мићић, Томић, Спасојевић, Млађеновић, Станојевић, Ристић, Петровић, Савић,
Уљаревић, Ристановић, Јовановић, Вељкић, Николић, Радовановић, Милановић,
Трифковић, Стојановић.
Ч а с н е в е р и г е : Лазаревић.
с в . Т р и ф у н а : Стефановић.
Лазареву
С у б о т у : Максимовић, Лазаревић, Стевановић, Јеремић,
Миловановић, Михаиловић, Илић, Чимуљић.
с в . е в . Л у к у : Саввић, Гордић, Радовановић, Петровић.
с в . К у з м а н а и Д а м ј а н а : Максимовић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Поповић, Милановић, Митровић, Филиповић, Недељковић, Ристић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Поповић, Ђерић, Андрић, Ристић, Трфиковић, Милошевић,
Јовановић, Лазаревић, Ђаковић, Трипуновић, Танасијевић, Кочевић, Стефановић,
Милутиновић, Лазић, Вујадиновић, Зекић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Симић, Јокић, Обрадовић, Крстић.
с в . А л и м п и ј у : Миладиновић, Петровић, Видаковић, Јовановић, Васић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Павловић, Мијаиловић, Милосављевић, Ђокић, Мићић,
Добричевић, Саввић, Јеремић, Стојановић, Алемпић, Тешановић, Живановић,
Јовановић.
с в . П а н т е л и ј у : Ђокић, Васић.
203
с в . В а с и л и ј у : Милосављевић, Јовановић.
с в . М и т р о в д а н : Јовановић.
с в . П е т р о в д а н : Јовановић.
с в . С е р г и ј а : Ђокић, Илић.
с в . И г њ а т и ј у : Грујчић.
с в . А в р а м и ј у : Ракић.
Прото: Алекса Поповић, парох.
Саса.
Парохија. Парохијална црква, храм сошествије св. Духа. Има кућа 119, душа 903.
Родило се 1883. муш. 30, жен. 20. Умрло муш. 17, жен. 28. Вјенчано 17. Има села 7.
Свечари славе:
св.Јовањ
д а н : Миловановић, Живановић, Вукашиновић, Цвијетиновић,
Дамјановић, Петровић, Миладиновић, Тришић, Јовановић, Илић, Симић, Ристић,
Ивановић, Ранкић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Цвијетиновић, Стојановић, Митровић, Матић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лазић, Аврамовић, Петровић, Остојић, Бојић, Саввић, Лукић,
Миловановић, Илић, Крстић, Милановић, Глигић, Јовановић, Нешковић, Танасић,
Богићевић, Јеремић, Ивановић, Марковић, Јанковић, Гајић, Вукосављевић.
с в . А в р а м и ј у : Ракић, Максимовић, Станојевић, Гавриловић, Драгићевић, Јевтић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Остојић, Николић, Стојановић, Лазић.
с в . А л и м п и ј у : Глигић, Јовановић, Петровић.
Н и к о љ д а н : Цвијетиновић, Симић, Ђокановић, Петровић, Ђукановић, Ранкић,
Јосиповић, Живковић, Андрић, Вучетић, Срећковић, Стјепановић, Драгићевић, Јевтић,
Продановић, Јаковљевић, Саввић, Живановић, Илић, Миловановић, Остојић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Благојевић, Дамјановић, Спасојевић, Ивановић,
Јовановић.
с в . Т р и ф у н а : Филиповић, Ракић, Јовановић.
с в . М и х о љ д а н : Вучетић, Максимовић, Мићић, Стојановић, Пајић.
с в . С е р г и ј а : Нешковић, Вукић, Јовановић, Обреновић.
с в . е в . Л у к у : Радић.
Парох: Обрад Симић.
Кравица.
Парохија. Парохијална црква, храм св. ап. Петра и Павла. Има кућа 244, душа 1987.
Родило се 1883. муш. 19, жен. 25. Умрло муш. 12, жен. 14. Вјенчано 22. Има села 13.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Тодоровић, Петровић, Вукосављевић, Видовић, Илић, Лазаревић,
Којић, Јовановић, Радојчић, Гаврић, Вукашиновић, Алексић, Димитрић, Милић,
Костић, Аврамовић, Марић, Пантић, Николић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Ђукановић, Саввић, Јакић, Челиковић, Ивић, Марјановић,
Митровић, Петровић, Стјепановић, Лазић, Пантић, Филиповић, Обрадовић, Ристић,
Аврамовић, Милинковић, Мијаиловић, Благојевић, Косанић, Спасојевић, Росић,
Станковић, Мићић, Живановић, Марковић, Радовић, Миловчевић, Томић.
Ђ у р ђ е в д а н : Тришић, Лукић, Гаврић, Секулић, Радић, Мићић, Јанковић, Андрић,
Павловић, Тешановић, Станојевић, Обрадовић, Урошевић, Марковић, Спасојевић,
Станкић.
М и х о љ д а н : Пејић, Петровић, Грујић, Милић.
204
с в . Ђ у р ђ и ц а : Поповић, Стевановић, Живановић, Јелкић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Илић, Гвозденовић, Манојловић, Благојевић,
Максимовић, Ђурић, Ристић, Алемпић, Вукадиновић, Митровић, Марковић.
с в . А л и м п и ј у : Јовановић, Јокић, Перић, Симић, Лазић, Стјепановић.
Н и к о љ д а н : Николић, Јерковић, Петровић, Милошевић, Стојановић, Лујић, Гаић,
Станојевић, Пејић, Ђукановић, Матић, Момчиловић, Перић, Божић, Васић, Митровић,
Дангић, Цвијетиновић, Милошевић, Лазић, Остојшић, Ковачевић, Алексић, Милановић,
Стефановић, Кремановић, Богићевић, Перишић, Јовановић, Миросављевић, Бабић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јовановић, Цвијетиновић, Милановић, Симић, Јанковић,
Васић, Илић, Гојчиновић, Петровић, Николић, Саввић, Живановић, Станојевић, Мићић,
Ивановић, Димитрић, Секулић, Васиљевић, Милетић, Дољановић, Ђокић, Веселиновић.
Арханђелов
д а н : Богдановић, Милановић, Богићевић, Миладиновић,
Ранковић, Млађеновић, Ђурић, Милкић, Стојановић, Симић, Стјепановић, Јокић,
Трипуновић, Ђукановић, Остојић, Лазић, Живановић, Јовановић, Арсеновић, Ристић,
Васић, Бојић, Грујић, Спасојевић, Стефановић, Милутиновић, Урошевић, Матић,
Рашевић, Митровић, Спасеновић.
с в . е в . Л у к у : Јовановић, Марковић, Алемпић, Матић, Радовић.
М и т р о в д а н : Мићић.
с в . А в р а м и ј у : Јеремић, Митровић, Ђукановић, Матић, Живановић.
Парох: Стојан Поповић.
Слапашница.
Парохија. Цркве нема; има кућа 108, душа 826. Родило се 1883. муш. 21, жен. 19.
Умрло муш. 10, жен. 12. Вјенчано 10. Има села 5.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Вуксић, Новаковић, Јаковљевић, Секулић, Боић, Стојановић,
Јовановић, Павловић, Станојевић, Милошевић, Крстић.
Ђ у р ђ е в д а н : Миловановић, Живановић, Цвијетиновић, Јокић, Тошић, Николић,
Благојевић, Кремановић, Михаиловић, Тодоровић, Живановић.
М и х о љ д а н : Митровић, Ђурић, Ђокић, Савић, Симић.
с в . А в р а м и ј у : Ћирковић, Ракић.
Арханђелов
д а н : Зарић, Драшкић, Паић, Млађеновић, Маријановић,
Јовановић, Милошевић, Илић, Филиповић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Божић, Гаврић, Ђурић.
Н и к о љ д а н : Ивановић, Митровић, Поповић, Петковић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Благојевић, Паић, Божић, Илић, Ђурић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Миросављевић.
с в . е в . Л у к у : Дероњић, Божић.
с в . А л и м п и ј у : Јовановић, Ђуричић, Лукић, Момчиловић, Радовић, Милошевић,
Митровић.
с в . И г њ а т и ј у : Дудић.
с в . а п . П е т р а и П а в л а : Илић.
Парох: Сава Дангић.
Лијешањ.
Парохија. Цркве нема; има кућа 172, душа 1045. Родило се 1883. муш. 33, жен. 17.
Умрло муш. 14, жен. 16. Вјенчано 11. Има села 1.
Свечари славе:
205
Ј о в а њ д а н : Вукић, Степановић, Лазић, Драгичевић, Ђурић, Ристановић, Тешић,
Живковић, Кочањ, Јовановић, Ђокић, Марковић, Коић, Лукић, Милошевић, Спасојевић,
Томић, Шијаковић.
с в . С а в в у : Поповић, Давидовић, Бакаловић.
Ч а с н е в е р и г е : Миладиновић, Јовановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Стефановић, Николић, Субашић, Савић, Мирковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лазаревић, Брко, Мијаиловић, Радовић, Млађеновић, Новаковић,
Васић, Продановић, Зекић, Марковић, Илић, Перић, Паић, Кукољ, Гаврић, Петровић,
Павловић, Мировић, Ратковић, Радић, Симанић, Симетић, Рупар.
с в . а п . Т о м у : Кајевић.
с в . е в . Л у к у : Мацан, Тубин.
А р х а н ђ е л о в д а н : Игњатовић, Брананџић, Тешић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Милановићи, Ђурићи, Вукотић, Маџарчић, Лукић,
Петровић, Симић, Васић, Остоић, Митровић, Станкић, Савић, Пењић, Јовић,
Маријановић, Стефановић, Ковачевић, Максимовић, Јанковић, Аничић, Алексић,
Миладиновић, Стевић, Станчић, Матић, Момчиловић, Тодић, Бакал, Ристић,
Живановић, Богдановић.
Н и к о љ д а н : Мијатовић, Рајковић, Томић, Лукић, Живковић, Вукашиновић,
Спасеновић, Јовић, Стојкић, Мишић, Обрадовић, Богићевић, Млађеновић, Терзић,
Кљешта, Вујовић, Милановић, Стојановић, Остоић, Маријановић, Шушић, Перишић.
с в . И г њ а т и ј у : Голуб, Риловић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Бакаловић, Марковић, Алемпић, Филиповић, Стојановић,
Јокановић, Лазић, Гаић.
Парох: Коста Вукић.
Карина.
Парохија. Цркве нема; има кућа 68, душа 675. Родило се 1883. муш. 12, жен. 15. Умрло
муш. 1, жен. 3. Вјенчано 14. Има села 3.
Свечари славе:
с в . С а в в у : Јовановић,
Ђурић,
Ђорђиновић,
Трифуновић,
Јаковљевић,
Милутиновић, Мамичић.
Ђ у р ђ е в д а н : Михаиловић, Гагљић, Андрић, Млађеновић, Ранкић, Томић, Остоић,
Максимовић, Лукић.
с в . А в р а м и ј у : Тачковић, Глигић, Тодоровић, Гогољић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Савић, Ивановић, Јевтић, Лукић, Петровић, Митровић,
Милановић, Јовановић, Зечић, Арсеновић.
Н и к о љ д а н : Лукић, Боић, Петровић, Јовичић, Филиповић, Вислимовић, Ранковић,
Милић, Максимовић.
с в . А л и м п и ј у : Јаковљевић, Васић, Максимовић, Божић, Томић, Боић,
Крсмановић, Маријановић, Николић, Перић, Гараљ.
Л а з а р е в у С у б о т у : Лукић.
Ј о в а њ д а н : Аврамовић, Мирковић, Ђурић, Николић, Малић, Живанић, Лукић.
Парох: Димитрије Блажић.
Височник.
Парохија. Цркве нема; има кућа 99, душа 1173. Родило се 1883. муш. 14, жен. 13.
Умрло муш. 6, жен. 3. Вјенчано 18. Има села 5.
Свечари славе:
206
Ј о в а њ д а н : Милошевић, Јовановић, Димитријевић, Милановић, Цвијетиновић,
Лазић, Петровић, Живановић, Васић, Марковићи, Јевремовић, Јаковљевићи, Мићић,
Симић, Благојевић, Митровић, Глигић, Недељковић, Вуић, Божић, Миловановић,
Лукић, Мијатовић.
Н и к о љ д а н : Стјепановић, Димитријевић, Митровић, Максимовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Савић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Милановић, Митровић.
Ђ у р е ђ е в д а н : Продановић, Вуковић, Илић, Тодоровић, Марковић, Јаковљевић,
Нешић, Обрадовић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Максимовић.
с в . А л и м п и ј у : Јакић, Вукосављевић.
с в . Ј о а к и м а и А н у : Јовановић.
М и х о љ д а н : Лукић, Илић, Микић, Матић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Стевановић, Митровић.
Парох: Јосиф Блажић.
Жљебац.
Парохија. Парохијална црква, храм св. влм. Димитрија. Има кућа 72, душа 719. Родило
се 1883. муш. 4, жен. 5. Умрло муш. 4, жен. 2. Вјенчано 14. Има села3.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Милосављевић, Јовановић, Гаић, Алексић.
Ђ у р ђ е в д а н : Гоић, Штулић, Алексић, Обрадовић, Тодоровић, Михић, Симић,
Васиљевић, Недељковић, Драгић, Радовановић, Лазаревић, Васић, Марковић,
Станојевић, Ранковић, Милошевић.
М и х о љ д а н : Лазић, Павловић, Нешковић, Стевановић, Васић, Ристић.
с в . е в . Л у к у : Јовановић, Савчић.
с в . А в р а м и ј у : Продановић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Радосављевић.
с в . А л и м п и ј у : Ђуричић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Цвијић, Андрић, Савић, Павловић, Јокић.
с в . П а р а с к е в у : Димитрић.
с в . В р а ч е в е : Стјепановић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Вилотић, Васиљевић, Глишић, Митровић, Илић,
Симеуновић, Јевтић, Радивојевић.
Н и к о љ д а н : Ђукић, Јанковић, Филиповић, Малешевић.
Парох: Васо Павловић.
Сеона.
Парохија. Парохијална црква, храм св.оа Николаја. Има кућа 73, душа 737. Родило се
1883. муш. 6, жен. 9. Умрло муш. 2, жен. 2. Вјенчано 6. Има села 3.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Лукић, Крстић, Павловић, Тешић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Лазаревић, Павловић, Урошевић, Стевановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Ђурић, Тимотић, Секулић, Николић, Јовановић, Павловић,
Стевановић.
М и х о љ д а н : Павловић, Максимовић, Миловановић, Милановић.
с в . е в . Л у к у : Матић, Илић.
Н и к о љ д а н : Николић, Гаић, Дамјановић, Петровић, Павловић.
207
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Богићевић, Мићић, Радовановић, Продановић.
с в . а п . П е т р а и П а в л а : Петровић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Ивановић, Продановић, Андрић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Маскимовић, Стевановић, Цвијић, Станојевић, Урошевић.
с в . А л и м п и ј у : Лазић, Миливојевић.
Парох: Милован Максимовић.
Црквица.
Парохија. Црква храм св. влм. Димитрија. Има кућа 45, душа 575. Родило се 1883.
муш. 11, жен. 8. Умело муш. 6, жен. 5. Вјенчано 7. Има села 2.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Јашић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Јосиповић, Јовановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Васић, Томић, Јевремовић, Обреновић, Стевановић, Драгићевић,
Петковић, Средојевић, Марјановић.
М и х о љ д а н : Марковић.
с в . а п . Т о м у : Јовичић, Симић, Милановић, Нешковић, Поповић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Игњатовић, Симић, Бошковић, Алексић, Живановић, Лукић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Стојаковић, Саввић, Јовановић.
с в . А л и м п и ј у : Марковић, Матић, Глишић, Пауковић.
Н и к о љ д а н : Живановић, Максимовић, Милановић, Марјановић, Николић, Томић,
Тадић, Петровић.
с в . е в . Л у к у : Петковић, Радивојевић.
Парох: Васо Јовичић.
Прибојевић.
Парохија. Црква храм св. Преображења. Има кућа 76, душа 791. Родило се 1883. муш.
16, жен. 5. Умрло муш. 2, жен. 3. Вјенчано 7. Има села 5.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Марковић, Илић, Васић, Јеремић.
Ђ у р ђ е в д а н : Миловановић, Радовановић, Јовић, Вуковић, Живановић, Павловић,
Дамјановић, Маринковић, Пантић, Ристић.
Лазареву
С у б о т у : Марковић, Филиповић, Миловановић, Николић,
Стојановић, Алексић, Ђурић, Саввић, Богдановић, Урошевић, Димитријевић, Ранковић,
Милошевић, Јевтић, Милисављевић, Јовановић, Ракић, Јевремовић, Павловић.
М и х о љ д а н : Васић.
с в . е в . Л у к у : Тодоровић, Јаношевић, Радовановић, Продановић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Максимовић, Ранковић, Миловановић, Секулић, Глигић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Николић, Петровић, Миловановић, Јаковљевић, Дражић,
Продановић, Јанковић, Глигић, Милошевић, Максимовић, Тодоровић.
с в . А л и м п и ј у : Вујић, Јовановић, Павловић, Максимовић, Танасијевић.
Парох: Тодор Марковић.
Дубравица.
Парохија. Цркве нема; има кућа 89, душа 677. Родило се 1883. муш. 14, жен. 13. Умрло
муш. 2, жен. 5. Вјенчано 10. Има села 4.
Свечари славе:
208
Ј о в а њ д а н : Видаковић, Јовановић, Еро, Јањић, Симић, Весић.
Ђ у р ђ е в д а н : Газдић, Симићи, Васић, Малић, Миловић, Илић, Павловић,
Ристановић, Јовичић, Матијић.
П е т р о в д а н : Лалић.
с в . Ј о а к и м а и А н у : Аћимовић, Петровић.
М и х о љ д а н : Јовановић, Николић, Павловић, Ивановић.
с в . А в р а м и ј у : Митровић, Божић, Средић, Јовановић, Марковић, Пантић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Недељковић, Павловић, Симић, Цвтиновић.
с в . А л и м п и ј у : Пантић.
Н и к о љ д а н : Марковић, Давидовић, Николић, Јокић, Станојевић, Јовановић,
Симић, Милановић, Костић, Илић, Младеновић, Паић, Рисетић, Гаврић, Видаковић,
Божић, Обрадовић, Васиљевић, Драгићевић, Благојевић, Лукић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Митровић, Илић, Пуаровић, Стаменић, Петровић,
Миросављевић, Брко, Стојишић, Миловановић, Кандић, Обрадовић, Бабић, Јовановић,
Цветић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Поповић.
с в . е в . Л у к у : Стефановић.
Парох: Ристо Поповић.
Крнић, Мљечва и Брежани.
Парохије. Црква парохијална храм св. оца Николаја. Има кућа 194, душа 2172. Родило
се 1883. муш. 21, жен. 24. Умрло муш. 10, жен. 18. Вјенчано 16. Има села 13.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Божић, Весић, Митровић, Продановић, Паић, Тодоровић, Станкић,
Зарић, Миловановић, Ивановић, Цвијић.
Ђ у р ђ е в д а н : Продановић, Дикић, Весић, Филиповић, Ранкић, Кретајић,
Станојевић, Савић, Живановић, Марковић, Павловић, Димитријевић, Богићевић,
Миливојевић, Васић, Милановић, Ђурић, Владисављевић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Нешковић, Алексић, Мијатовић, Живановић, Павловић,
Милинковић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Максимовић, Милановић, Благојевић, Секулић, Томић, Илић,
Алексић, Јовановић, Антонијевић, Божић, Митровић, Урошевић, Деспотовић,
Стјепановић, Миливојевић.
с в . А л и м п и ј у : Максимовић, Павловић, Филиповић, Суботић.
с в . е в . Л у к у : Мијаиловић, Марковић, Ђукић.
с в . В р а ч е в е : Живановић.
Н и к о љ д а н : Божић, Катанић, Савић, Милић, Милошевић, Рожић, Милановић.
М и х о љ д а н : Ивановић, Николић, Миросављевић, Обрадовић, Ђокић.
с в . п р о р . Ј е р е м и ј у : Новаковић.
с в . С т е ф а н а Д е ч а н с к о г : Блажић, Секулић, Гаврић, Јовановић, Радовановић,
Томић, Тримановић, Павловић, Митровић, Микић, Владић, Петровић, Симић,
Михаиловић, Марковић, Стевановић, Перић, Ранкић, Јосиповић, Милошевић,
Васиљевић, Драгићевић, Ивановић, Марјановић, Арсеновић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Миловановић, Јовановић, Васић, Тришић, Нешковић,
Симић, Петровић, Мојић, Јовичић, Божић, Видић, Недељковић, Стјепановић,
Митровић, Ранкић, Тањић, Васиљевић, Деспотовић, Шћепановић, Недић, Млађеновић,
Ђурић, Глигић.
Парох: Ристо Блажић.
209
XXVI.Протопрезвитерат маглајски.
Прото: Серафим Марковић.
Маглај.
Парохија, варош. Цркве нема; има кућа 311, душа 2470. Родило се 1883. муш. 37, жен.
33. Умрло муш. 10, жен. 17. Вјенчано 15. Има села 7.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Васић, Божић, Стевић, Јовић, Вилиповић, Димитрић, Савић,
Петровић, Никић, Ђурановић, Мијатовић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Гаврић, Цвијетић, Пеић, Симић, Павловић,
Марић, Дујаковић, Мркоњић, Гребић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Арсеновић, Заријевић, Блажановић, Јосић, Вујић, Софић,
Маџаревић.
Ђ у р ђ е в д а н : Илић, Симић, Сарафија, Мањић, Лукић, Глигорић, Врачевић,
Стојановић, Милошевић, Благојевић, Цвијановић, Недић, Јовић, Цвијић.
Ј о в а н д а н : Гојковић, Ристић, Андрић, Мишановић, Петровић.
П е т р о в д а н : Мијаиловић, Ристић, Ђурић, Лазић, Блажановић, Демоњић, Станић,
Јањић, Илић, Пеић, Сарајлић.
И л и ј и н д а н : Јелић, Дробић, Недић.
К р с т о в д а н : Павловић, Долачкић, Живковић, Мишановић, Симић, Јовић,
Недељковић, Марић, Фијановић, Мијаиловић, Петковић.
М и х о љ д а н : Цвијановић, Симић, Момировић, Ђурановић, Лазендић.
С р ђ е в д а н : Стевановић, Трипуновић, Станковић, Божановић.
М и т р о в д а н : Лазић, Трипић, Николић, Ложњак, Лукић.
В р а ч е в е : Васић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Мијатовић, Трипуновић, Прокопић, Грабовички, Лукарић,
Бабичкић, Ивановић, Петковић, Николић, Јосиповић, Зекић, Јовановић, Стевановић,
Блажанић, Матичић, Савић.
Н и к о љ д а н : Павловић, Симић, Милић, Пантелић, Стакић, Ћоралић, Аранђић,
Марковић, Тодоровић, Стјепановић, Чолић, Госпавић, Лукић, Божић, Стојић,
Малиновић, Јакић, Ђокановић, Блашковић, Јерковић, Крџалић, Николић, Смиљић,
Гаврић, Ђокић, Илићи, Стевановић, Ђурановић, Марић, Грошаревић, Милићевић,
Коњић, Јеремић, Петровић, Мијојловић, Пеић, Росић, Тодић, Дугић, Спасојевић,
Лилачић, Белић, Савичић, Станишић, Девчић, Станковић, Маличић, Гаић, Никић,
Недић, Делић, Цвјетковић, Бојаџић, Максимовић, Благојевић, Васкрсић, Божићко,
Вуковачкић, Милутиновић, Јокић, Јаковљевић,Мркоњић, Лазаревић.
с в . И г њ а т и ј у : Кнежевић, Теодоровић, Драгић, Мићић, Стјепановић, Петковић,
Јовановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гојковић, Танасијевић, Видаковић, Пејановић, Благојевић,
Божић, Спасојевић, Мићановић, Кремановић, Тубин, Петровић, Поповић, Стојаковић.
Прото: Серафим Марковић, парох.
Возућа.
Парохија. Црква парохијална храм св. оца Николаја. Има кућа 238, душа 1894. Родило
се 1883. муш. 47, жен.54. Умрло муш. 15, жен. 12. Вјенчано 14. Има села 10.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Ћирковић.
с в . С и м е у н а : Стојановић, Ристић, Николић, Зекић, Ђурић, Митровић, Никић.
210
Л а з а р е в у С у б о т у : Мишић.
И л и ј н д а н : Илић, Петровић, Божићковић.
М и т р о в д а н : Станковић, Трипић, Цвјетковић, Гаић, Јелисић, Павловић, Ђурић,
Јовановић, Благојевић, Савић, Панић, Јовић, Игњић, Тривковић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Поповић, Благојевић, Ђокић, Пашалић, Ђурић, Станковић, Савић,
Мишановић, Ристић, Јовић, Росић.
Н и к о љ д а н : Савић, Ристић, Васић, Божићи, Лазић, Тодоровић, Пеић, Јовић,
Живковић, Симић, Глигорић, Петровић, Гаврић, Бјелић, Марковић, Јовановић,
Митровић, Ђурић, Митичић, Цетић, Асентић, Савковић, Јелисић, Ђокић, Цвјетковић,
Томић, Никић, Кењић, Марић, Недић, Николић, Пашић, Лукић, Стојановић, Гаић,
Мишановић, Благојевић, Јанковић, Стевановић, Малушић, Максимовић, Игњатовић,
Малић, Станковић, Радић, Миловановић, Коић, Трипуновић.
с в . И г њ а т и ј у : Тодић, Милошевић, Живковић, Божић,Станковић, Благојевић,
Пеић, Илић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Николић, Јефић, Лазаревић, Јовановић, Јанковић,
Петрушић, Пеић, Ђокић, Ђурић, Илић, Ристић.
Парох: Јевто Поповић.
Капелан: Павле Поповић.
Хрге.
Парохија. Цркве нема; има кућа 158, душа 1028. Родило се 1883. муш. 33, жен. 37.
Умрло муш. 20, жен. 9. Вјенчано 11. Има села 8.
Свечари славе:
с в . Ј о в а њ д а н : Лучић, Мијатовић.
Ч а с н е в е р и г е : Ђурсиновић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Петровић.
Лазареву
С у б о т у : Арсић, Мијановић, Благојевић, Мркоњић, Кикић,
Станковић.
Ђ у р ђ е в д а н : Бељић, Радић, Ђурић, Питић, Савић, Дујић, Благојевић, Смиљанић,
Јовановић, Лазићи, Кикић, Лукић, Цвјетковић.
П е т р о в д а н : Пецић, Савић.
И л и ј и н д а н : Николић.
М а л у Г о с п о ђ у : Ђурић, Лазић, Савић, Петковић.
К р с т о в д а н : Марковић, Лукић, Максимовић, Томић, Стевановић, Лазаревић.
М и х о љ д а н : Симунић.
М и т р о в д а н : Ранђић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Смиљанић, Југовић.
Н и к о љ д а н : Јовић, Миљановић, Николић, Савић, Недић, Бјелић, Лукић,
Ковачевић, Милић, Смиљанић, Мемић, Перић, Мијатовић, Марјановић, Арсић, Бојић,
Мачкић, Бајић, Тодоровић, Петковић, Вуковић, Стакић, Качавенда, Јовановић, Ђурић,
Крижевић, Новаковић, Ђошановић.
с в . И г њ а т и ј у : Трипић, Максимовић, Момчићевић, Станковић, Симић, Боројевић,
Благојевић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Петровић, Макрић, Недић, Ђурић, Цвијановић,
Стевановић, Ерић, Никић, Илићи, Божић, Станић, Јовић.
Парох: Ристо Стакић.
211
Ступари.
Парохија. Црква парохијална, ман. Озрен. Има кућа 175, душа 1309. Родило се 1883.
муш. 12, жен. 18. Умрло муш. 15, жен. 17. Вјенчано 8. Има села 5.
Свечари славе:
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Пеић, Ристић, Стевић, Цвијановић, Видовић,
Петковић, Цвјетковић, Митровић, Симановић, Трипић, Симић, Драгић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јеремић, Божановић, Дакић, Балтић, Цвијановић, Гостић, Марковић,
Лукић, Симић, Лазаревић, Павловић, Заријевић, Благојевић, Јовић, Петровић,
Вукојевић, Николић, Мићић, Јовановић, Ивановић.
Ј о в а н д а н : Лазаревић, Симановић, Михајловић, Сарафијановић, Цвјетковић,
Илић, Милановић, Јовановић, Миљановић, Ристић, Кнежевић, Трипић, Благојевић,
Петровић, Мијатовић, Ђурковић, Лукић, Пивић, Недељковић, Петковић.
с в . В р а ч е в е : Блажановић, Спасојевић, Недић, Цвијановић, Ђукић, Ђурић,
Игњатовић.
М а л у Г о с п о ђ у : Тешић.
М и х о љ д а н : Ракановић, Ђурић.
с в . е в . Л у к у : Вукмановић.
М и т р о в д а н : Софрић.
Арханђелов
д а н : Мијатовић, Сарафијановић, Мићић, Гаврић, Тадић,
Василијевић, Лукић, Јовановић, Ђурић, Благојевић, Илић, Тодоровић.
Н и к о љ д а н : Јосић, Глигорић, Лазић, Цвјетковић, Цвијановић, Костић, Пеић,
Дамљановић, Софрић, Марковић, Благојевић, Тривуновић, Илић, Јовић, Ристић.
с в . И г њ а т и ј у : Јовановић, Никић, Гаврић, Митровић, Благојевић, Петровић,
Давидовић, Деспотовић, Блажановић, Симић, Ђурић, Спасојевић, Блажић, Станковић,
Пеић, Симић, Јовић, Саркановић, Ђурановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Симић, Павловић, Радић, Цвијановић, Митровић,
Гојковић, Стјепановић, Стојановић, Божић, Станковић, Никић, Петровић, Драгић.
Парох: Антоније Јовановић.
Спомоћник: Василије Јовановић.
Мичијевић.
Парохија. Црква манастирска у Озрен Планини. Има кућа 137, душа 1037. Родило се
1883. муш. 22, жен. 31. Умрло муш. 13, жен. 10. Вјенчано 9. Има села 5.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Трифуновић, Митровић, Алексић, Ђурић, Милановић, Николић,
Божић.
св.Симеуна
Б о г о п р и м ц а : Цвијетиновић, Спасојевић, Јовановић,
Трипуновић, Ђурановић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Никић.
Ђ у р ђ е в д а н : Јокић, Миојловић, Повић, Благојевић, Недић, Аврамовић, Никић,
Цвјетковић, Мањић, Гаврић, Радић, Максимовић, Божић, Ђурић, Спасић, Илић, Симић,
Јосић, Станковић, Лазаревић, Митровић, Пајкић, Дујковић, Пејановић, Цвијановић,
Тодоровић, Лазић, Нешковић, Јовић, Стевић, Цвијић, Гојковић, Јовановић, Стевановић,
Мијатовић, Васић, Јефремовић.
Ј о в а њ д а н : Мијаиловић, Васић, Благојевић, Николић.
П е т р о в д а н : Савић.
М а л у Г о с п о ђ у : Илић.
212
А р х а н ђ е л о в д а н : Недић, Симић, Максимовић, Никић, Марић, Ђурић,
Петковић, Јефремовић, Поповић, Трипуновић, Недељковић, Марјановић, Милановић,
Мањић, Василијевић, Гаврић.
Н и к о љ д а н : Никић, Ристић, Мојиловић, Лукић, Трипуновић, Ђурковић, Пекић.
с в . И г њ а т и ј у : Благојевић, Јовановић, Ђурић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Гојковић, Максимовић, Јовић, Петковић, Илић.
Парох: Недељко Серафијановић.
Брусница.
Парохија. Црква ман.Озрен. Има кућа 159, душа 1216. Родило се 1883. муш. 18, жен.
19. Умрло муш. 6, жен. 5. Вјенчано 3. Има села 4.
Свечари славе:
с в . Ј о в а н д а н : Бабић, Илић, Максимовић, Божић, Благојевић.
с в . Т р и ф у н а : Божић, Цветковић, Лукић, Мијаиловић, Тришић, Благојевић,
Момировић, Јањић, Пијуновић, Марковић, Пејић, Недић, Савић, Петровић, Мијатовић.
с в . С и м е у н а Б о г о п р и м ц а : Петровић, Савић, Марјановић, Николић, Ђурић,
Лукић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Петровић, Драгић, Гаврић, Ђурић, Мијатовић, Симић,
Тешановић, Блажановић, Зекић, Јовановић, Марковић, Митровић, Савић.
Ђ у р ђ е в д а н : Николић, Лазаревић, Драгичевић, Ристић, Божић, Благојевић,
Петровић, Јовичић, Јовић, Трипић, Цвијановић, Лазић, Никић, Недић, Јосић.
П е т р о в д а н : Недић, Стјепановић, Моћић, Трипић, Риљић, Благојевић, Митровић,
Савић.
И л и ј и н д а н : Петковић, Благојевић.
М а л у Г о с п о ђ у : Јовић, Лукић, Теодоровић, Ђурић, Станковић, Лазић, Савић,
Ристић, Марић, Станић, Томић, Божић, Тешанић, Моћић, Блажановић.
К р с т о в д а н : Недић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Јовић, Марјановић, Савић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Илић.
с в . И г њ а т и ј у : Стојановић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Томић, Миливојевић, Трипић, Благић, Шарчевић,
Петрушић, Јокић, Јовић, Маринковић, Бјелановић, Гојковић, Гаврић, Дујић, Лазић,
Николић.
Парох: Ђорђе Протић.
Раковац.
Парохија. Црква ман.Озрен. Има кућа 149, душа 884. Родило се 1883. муш. 22, жен. 30.
Умрло муш. 11, жен. 15. Вјенчано 7. Има села 2.
Свечари славе:
Ј о в а њ д а н : Миличић, Лујић, Ковачевић, Балић.
с в . С и м е у н а : Стевановићи, Ђурић.
Ђ у р ђ е в д а н : Тодоровић, Трипић, Мишић, Петковић, Миличић, Ђурић,
Максимовић, Никић, Цвијановић, Станковић, Перић, Илић, Видаковић, Лукић, Недић,
Николић, Петровић, Васкрсић, Благојевић, Павловић, Лазић, Јовић, Симић, Панић,
Лазаревић, Спасојевић, Милић, Васиљевић.
П е т р о в д а н : Арсеновић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Божић, Петковић, Мојсић.
213
с в . С т е в а н а Д е ч а н с к о г : Бјелошевић, Петровић, Иванчевић, Иличић,
Станковић, Лукић, Гаврић, Благојевић.
Н и к о љ д а н : Лазић, Божић, Јосиповић, Симић, Васиљевић, Николић, Марковић,
Петковић, Пејић, Давидовић, Миљановић, Сарић, Маркановић, Недић, Солдатовић,
Гаврић, Јовић, Гостић, Васић, Девић, Василић.
с в . С т е ф а н а : Николић, Пејић, Ристић, Лукић, Блажановић, Гојковић, Благојевић,
Максимовић, Никић, Мијић, Панић, Јовић, Кандић, Мијојљчић.
Парох: Јосиф Поповић.
Сочковац.
Парохија. Црква манастирска Озрен. Има кућа 170, душа 1048. Родило се 1883. муш.
31, жен. 26. Умрло муш. 10, жен. 11. Вјенчано 7. Има села 7.
Свечари славе:
св.Јовањ
д а н : Лазаревић, Спасојевић, Ђурић, Цвијановић, Ивановић,
Благојевић, Јовић, Којић, Јејић.
с в . Т р и ф у н а : Гаврић, Дашић.
с в . С и м е у н а : Илић, Николић, Тешановић, Никић, Ђуричић, Бјелић, Стрићић,
Нешковић, Малиновић, Живковић, Бекановић, Чолић, Радић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Симунић, Стјепановић.
Ђ у р ђ е в д а н : Антић, Станојевић, Поповић, Ристић, Перовић, Савић, Аничић,
Ђурић, Божић, Деспотовић, Петровић, Симић, Вукелић, Малиновић, Стјепановић,
Купусовић, Митровић, Гарић, Ваић.
с в . а п . Т о м у : Трифуновићи.
с в . е в . Л у к у : Бајић, Миловановић.
Н и к о љ д а н : Лукић, Сивановић, Симић, Јовандић, Марушић, Лазаревић, Томић,
Дероњић, Малешевић, Божановић, Ђурић, Тешић, Буркић, Панић, Ђукановић,
Топаловић, Ивановић, Паранчић, Тодић, Павловић, Стојановић, Лазић, Ђурановић,
Бјелић, Лазукић, Благојевић, Тешић, Пејић, Божић.
с в . И г њ а т и ј у : Стевановић, Лелић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Божић, Цвијетић, Божановић, Тадић.
Парох: Захарије Поповић.
Спомоћник: Лазо Трифуновић.
I.Бољанић.
Парохија. Цркве нема; има кућа 223, душа 1096. Родило се 1883. муш. 13, жен. 7.
Умрло муш. 14, жен. 7. Вјенчано 2. Има сел 5.
Свечари славе:
с в . С и м е у н а : Петровић, Глигорић, Тривковић, Марковић, Ристић, Милић, Сандић,
Маличић, Остојчић, Божановић, Бабић, Ковачевић.
Ђ у р ђ е в д а н : Петровић, Бабић, Тешановић, Сандић, Дамјановић, Пејић, Петковић,
Зарић, Зуковић, Божанић, Савковић, Нешковић, Стевановић, Драгић, Бјелановић,
Митровић, Томић, Пурановић, Ристић, Мркоњић, Симић, Калајџић, Никић, Кујунџић.
И в а њ д а н : Цвјетковић, Јотић, Цицварић, Димитрић, Митровић, Живковић,
Миљановић, Бабић, Кецетић, Палексић, Билаћ, Шпирић, Ђувићић, Билић, Божић,
Јабић, Ковачевић, Млинарић, Крстић, Гароњић, Лазичић, Драгић.
П е т р о в д а н : Јанковић.
И л и ј и н д а н : Богичевић, Цвјетковић, Анић, Гостић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Чосић, Ристић, Остојић, Јовић, Мићановић, Павић, Тодић.
214
Н и к о љ д а н : Лукић, Стјепановић, Нешковић, Нанић, Малиновић, Лазић,
Цигањевић, Јовановић, Каваз, Максимовићм Витлешевић, Станковић, Станојевић,
Тривуновић, Аранџић, Петковић, Циганчевић, Ђурковић, Ђураковић, Кршић, Гостић,
Шарчевић, Милић, Томић, Сејановић, Стејановић, Тимић, Ристић, Радојчић, Кандић,
Гаврић, Лазаревић, Марошевић, Девић, Витлешић, Дујковић, Мићић, Перић,
Киперовић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Јелић, Антонић, Драгојловић, Стјепић, Поповић, Китић.
Парох: Петар Поповић.
II.Бољанић.
Парохија. Цркве нема; има кућа 131, душа 843. Родило се 1883. муш. 9, жен. 9. Умрло
муш. 13, жен. 5. Вјенчано 3. Има села 3.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Станковић.
Ј о в а н д а н : Марковић, Васић, Јовановић, Јовић, Гојковић, Билаћ, Недић.
с в . С и м е у н а : Недић, Ристић, Кавезић, Тешић, Бјелић.
Ђ у р ђ е в д а н : Лукић, Симић, Мишић, Савић, Помешевић, Савичић,, Жижак,
Стјепић, Драгићевић, Андрић, Марић, Алексић, Божић, Сарић, Лазаревић, Вукељић,
Велимировић, Петровић.
П е т р о в д а н : Млађеновић.
с в . С и м е у н а : Благојевић.
К р с т о в д а н : Софрић, Гојковић, Лазић, Тешић, Ковачевић, Алексић, Ђурановић.
А р х а н ђ е л о в д а н : Јаћимовић.
Н и к о љ д а н : Марковић, Ристић, Ђурић, Полугић, Јаћимовић, Никић, Митровић,
Лазић, Тривковић, Гогић, Радић, Новаковић, Кашиковић, Лазаревић, Илић,
Стјепановић, Вуковић, Самарић, Цвијановић, Тодић.
с в . И г њ а т и ј у : Катанић.
с в . а р х и ђ . С т ј е п а н а : Томић, Лукић, Јанковић, Марковић, Поповић, Совронић,
Јовић, Никић, Маријановић, Илић, Васиљевић, Василијевић, Глигорић, Недић,
Полугић, Благојевић, Ћекић, Ристић, Стјепановић, Раковић, Николић, Сарић, Митрић.
Парох: Димитрије Поповић.
Порјечина.
Парохија. Црква парохијална у манастиру Озрену. Има кућа 205, душа 1476. Родило се
1883. муш. 38, жен. 34. Умрло муш. 17, жен. 20. Вјенчано 5. Има села 4.
Свечари славе:
с в . В а с и л и ј у : Арсенић, Јовановић, Станковић, Петровић.
Ј о в а њ д а н : Неђељковић, Лазаревић, Тодоровић, Ђурић, Васић, Станић,
Видаковић, Радић, Ристић, Јовановић, Спасојевић, Теодоровић, Никић, Ђукановић,
Ђукић, Гојковић, Илић, Мијаиловић, Симић, Гаврић, Јовић, Бркић, Деспотовић,
Ђурановић, Стјепановић, Васић, Митровић, Видовић, Марјановић.
с в . С и м е у н а : Јовичић, Југовић, Ваљевић, Петровић, Дујковић, Вуковић,
Лазаревић, Симић, Јеремић, Стевановић, Васић.
Ђ у р ђ е в д а н : Илић, Гојковић, Милкановић, Тривковић, Ђурић, Марковић, Симић,
Трипић, Лазаревић, Петковић, Савић, Божић, Дујковић, Благојевић, Ера.
М а р к о в д а н : Попадић, Божић.
Л а з а р е в у С у б о т у : Богићевић, Лужић, Живковић, Вујић.
И в а њ д а н : Алексић, Арсенић, Васкрсић, Јефромовић, Јовић, Никић, Дујковић.
215
П е т р о в д а н : Пеић.
М а л у Г о с п о ђ у : Нешковић, Савић, Лазићи, Лукић, Ђурић, Петровић, Васић.
М и х о љ д а н : Поповић, Станковић, Тодоровић, Мијић, Видаковић, Цвијановић,
Николић, Василијевић.
с в . е в . Л у к у : Ристић.
В р а ч е в е : Маскимовић, Јовић, Лазаревић, Ђурић.
с в . Ђ у р ђ и ц а : Ђокић.
Н и к о љ д а н : Јосиповић, Деспотовић, Станковић, Јовановић, Митровић, Перић,
Спасојевић, Илић, Никић, Лазаревић, Милошевић, Лукић, Дјаковић, Васић.
с в . И г њ а т и ј у : Максимовић, Гаић, Симић, Дујковић, Јосиповић, Цвијановић
,Милковић, Марковић, Илић, Петковић, Митровић, Николић, Лазић, Никић. Лукић,
Петровић.
с в . а р х и ђ . С т е ф а н а : Дамјановић, Јовић, Николић, Цвијетиновић, Папић,
Стевановић, Симић, Максимовић, Ђурић, Илић, Лукић, Гаић, Кузмановић, Зарић,
Марић, Тешић, Лазић, Ристић, Недић, Ђорђић.
Парох: Ђорђе Поповић.
ПРЕКУЦАНО:
субота, 22. март 2008 (2:34:37)
СПИСАК СВЕЧАРА
(Православна митрополија Дабро-Босанска, шематизам за 1883)
А
Абаза, 178
Абазовић, 77
Абарда, 125
Абаџија, 246
Абдовић, 96
Абењак, 115
Абула, 81
Абут, 256
Авакумовићи, 76
Авдаловић, 88, 106
Авдулај, 201
Лазареву Суботу, 189
Авдулан, 203
Авлијаш, 84, 86
Авнушић, 273
Аврак, 152
Аврам, 254, 269
Аврамовић, 81, 83, 97, 101, 203, 210, 213, 236, 278,
281, 285, 286, 287, 288, 292, 302
Аврамовићи, 78
Агбаба, 232
Агић, 121, 122, 128, 134
Јовањ дан, 270
св.Јована, 214
Адакулић, 285
Адамовић, 78, 92, 109, 120, 134, 148, 162, 169, 171,
179, 180, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 210, 219, 221,
223, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 244,
246, 260
св.Јована крст., 189
Адамовићи, 131, 209
Адарчић, 181
Адровићи, 79
Ађајип, 261
Ађић, 136
Азан, 259
Азарић, 118, 260
Аиџић, 103
Ајвазовићи, 75
Ајдаревић, 248
Ајдаровић, 249
Ајдер, 105, 111, 116, 119, 270, 271
Ајдеровић, 109
Ајдук, 233
Ајдуковић, 226, 234, 278
Ајдуковићи, 75
Акбаба, 200
Акић, 159
Аксентијевић, 161
Аксентићи, 162
Аксић, 92
Алавук, 100, 186
Алаковић, 149
Аланчугић
Митров дан, 273
Аланчуго
св.Василију, 274
Алаула, 184
Алаџић, 149
Алаша
св.Николу, 193
Алвир, 216
Алдулај, 202
Алексић, 75, 84, 88, 94, 100, 105, 110, 122, 131, 134,
137, 140, 141, 145, 149, 150, 152, 160, 165, 168, 176,
177, 184, 185, 197, 206, 215, 243, 248, 252, 253, 255,
257, 272, 282, 288, 289, 291, 293, 294, 296, 301, 306,
307
216
Алексићи, 79, 249, 285
Алемпић, 248, 278, 279, 287, 288, 289, 291
Алепић, 280
Алескић, 171
Аловировић, 116
Аловук
св.Јована крст., 190
Алуг, 151
Алуговић, 151
Алукић, 159
Аљатић, 121
Амал, 80
Амаловић, 80
Амаловићи, 79
Амиђић
св.Николу, 188
Амиџић, 113, 117, 202, 211
Амовић, 96
Амољ, 92
Ананић, 144
Андер, 253
Андрић, 75, 77, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99,
102, 169, 170, 171, 182, 202, 211, 244, 254, 259, 261,
269, 271, 286, 287, 288, 291, 293, 297, 306
Андрићи, 76, 120
Андуловић, 244
Анђелић, 114, 141, 157, 175, 204, 224, 243, 248, 256,
271, 285
Анђић, 86, 94, 100, 263
Анетић, 112
Аникић, 153
Анић, 82, 89, 106, 108, 127, 135, 212, 305
Анићи, 180, 244
Аничић, 139, 142, 143, 172, 173, 206, 210, 226, 231,
238, 243, 248, 252, 258, 285, 291, 304
Антешевић, 150
Антић, 84, 87, 94, 108, 121, 127, 132, 136, 144, 164,
165, 172, 262, 282, 304
Антноић, 176
Антовић, 82, 180
Антон, 93
Антонијевић, 175, 296
Антонић, 79, 82, 83, 96, 105, 106, 112, 114, 117, 118,
120, 123, 124, 132, 133, 142, 149, 152, 159, 161, 170,
181, 197, 198, 200, 201, 212, 214, 231, 235, 236, 239,
246, 258, 273, 275, 306
Антонићи, 130, 241
Антошевић, 111
Антуновић, 79, 85, 93, 258
Анћић, 280
Анушић, 226, 227
Анџић, 83, 201
Аравитовић, 75
Аража, 184
Аражина, 252
Аралица, 132
Арамбашић, 123, 176, 273, 274
Аранђић, 298
Аранитовић, 144
Аранџић, 306
Араповић, 139, 215
Арарина, 91, 92
Арваћанин, 132
Арговац, 182
Ардаловићи, 77
Ардијш, 77
Ардовић, 183
Арежина, 133, 252, 253, 266
Арелић, 82
Аресенић, 189, 239
Аржана, 216
Аривук, 162
Аркула, 262
Армада, 207
Арманда, 176
Арнаут, 252, 263, 264, 265
св.Димитрију, 189
св.Ђорђија, 190
Арнаутовић, 79, 91, 231
Арнауче, 81
Арожина, 266
Арсенић, 120, 121, 139, 140, 148, 150, 243, 247, 252,
307
Арсеновић, 90, 154, 289, 291, 297, 304
Арсић, 100, 175, 222, 300
Арсићи, 79
Арчаз, 124
Асентић, 299
Асливар, 91
Атељ, 238
Атлагић, 123, 132, 213
Атлагићи, 206
Аћимвовић, 117
Аћимовац, 269
Аћимовић, 82, 84, 88, 91, 98, 109, 129, 146, 196, 212,
215, 243, 246, 261, 295
Аћић, 221
Аћмовић, 169
Аулић, 242
Ацић, 170
Ачић, 214, 241
св.Ђурђица, 195
Аџајип, 262
Аџија, 155
Аџић, 129, 152, 158, 160, 162, 206, 223, 244
Аџићи, 137
Аџовићи, 80
Ашкић, 276
Ашћерић, 282, 283
Ашчић, 77
Б
Бабабић, 264
Бабајлић, 151
Бабин, 91
Бабић, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 97, 98, 99, 103, 104, 105,
106, 107, 113, 114, 115, 118, 120, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 132, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 149,
150, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 168,
169, 170, 171, 173, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 197, 203, 204, 205, 207, 210, 212, 213, 219, 221,
222, 223, 225, 227, 230, 233, 238, 244, 247, 248, 251,
252, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270,
273, 277, 281, 289, 296, 302, 305
св.Ђорђија, 195
св.Јована, 192, 193, 195
св.Јована крст., 190
св.Николу, 99, 188, 192, 194, 195
Бабићи, 76, 129, 131, 133, 134, 136, 143, 145, 226, 232,
233, 236, 241
Бабичић, 137
Бабичкић, 298
217
Бавановић, 210
Баварчић
Арханђелов дан, 274
Бавелић, 211
Бавеља, 259
Баврлићи, 137
Баганетић, 136
База, 137
Базић, 176
Базрђан, 248
Баило, 267
Баић, 94, 127, 129, 130, 150, 153, 162, 207, 209, 211,
227, 252, 276, 279
св.архиђ.Стефана, 189
Баићи, 128, 162, 266
Баичић, 215
Баишић, 172
Бајагић, 96, 277
Бајалица, 189
Бајаловићи, 79
Бајанић, 103
Бајинац, 269
Бајић, 90, 93, 104, 105, 109, 112, 114, 116, 120, 122,
147, 151, 156, 157, 158, 168, 177, 203, 223, 226, 227,
232, 233, 238, 239, 243, 244, 256, 257, 300, 304
Бајло, 77
Бајмак, 184
Бајовић, 86
Бајрактаревић, 212
Бајчета, 76
Бакал, 291
Бакалић, 76, 273
Бакаловић, 179, 290, 291
Бакач, 181
Бакић, 100, 126, 186, 196, 255, 264, 285
Баклава, 207
Баковић, 79, 153
Бакоиловић, 157
Бакрач, 213
Бакрен, 114
Бакула, 96
Балабан, 77, 116, 117, 167, 170, 177, 182, 184, 185, 187,
197, 202, 203, 209, 213, 217, 218, 220, 242, 246, 262,
266
св.ап.Петра и Павла, 190
Балабани, 130, 133, 206, 207, 228
Балар, 239
Балатуновић, 277
Балаћ, 132, 224, 233, 235, 246, 257, 261, 265
Балешевић, 142
Балић, 231, 237, 303
Никољ дан, 278
Балорда, 91
Балота, 284
Балта, 91, 110, 111, 125, 175, 176, 187
св.Николу, 195
Балтић, 82, 184, 185, 197, 210, 222, 225, 272
Ђурђев дан, 300
Балтићи, 263
Балшевић, 159
Баљак, 209, 246
Бан, 123
Бандић, 85, 86, 233, 235
Бандовић, 103
Бандука, 79, 84, 85, 88
Бандулаја
Никољ дан, 273
Банеђић, 258
Банеш, 142
Банић, 154, 264
Бановић, 96, 109, 127, 134, 135, 141, 144, 177, 184,
196, 218, 247
Бановићи, 175, 182
Бањанин, 230
Бањац, 108, 112, 121, 122, 126, 128, 169, 173, 175, 180,
186, 196, 203, 207, 209, 210, 214, 216, 217, 221, 225,
226, 227, 229, 230, 233, 236, 237, 241
св.Ђорђија, 192, 193
св.Јована крст., 190, 194
Бањаци, 213
Бањеглав, 198
Бањика, 251
Бањчевић, 104
Баоца, 263
Бараковић, 113
Баралић, 123
Бараћ, 125, 126, 134, 135, 240
св.архиђ.Стефана, 192
св.Николу, 188, 191
Бараћевић, 250
Барашанин, 125, 130
Барбуђија
св.Јована, 195
Барбут, 176
Барвановић, 81
Бардак, 115, 139, 140, 145
Бардаковић, 142
Барило, 172
Барићи, 150
Барица, 180
Баричанин, 82
Баричић, 248
Бариша, 180, 210
Баришић, 153, 253, 264, 270, 271, 276
Барјактаревићи, 89
Барњак, 145
Барњаковић, 152
Баро, 269
Баровница, 116
Барош, 265, 268
Барошевић, 265
Бартула, 98
Барубђија
св.Николу, 195
Баруђија, 187
Барутђија, 185
Баручија, 212, 237, 238
св.Јована, 192
Баруџија, 213
Барушић, 109
Басало, 133, 166
Басара, 208, 233, 243
Басарић, 217
Баслаћ, 105, 109, 116
Басора, 216, 224
Басрак, 197, 203, 204
Бастајић, 188
Басура, 133
Басурић, 125
Батаз, 180, 201
Батаић
св.Арханђела, 193
Батак, 232, 233
Батаница, 177
218
Батар, 121, 179
Батас, 175, 267
Батаси, 205
Батеси, 206
Батиловић, 212
Батинар, 114, 115
Батинић, 76, 81, 86, 96, 97, 102, 278
Батинићи, 162, 209
Батиница, 222, 252, 266
Батић, 243, 247
св.Јована крст., 194
св.Николу, 191, 192
Батићи, 131
Батковић, 83, 264
Батовчевић, 97
Батос, 185
Батош, 170
Баћина, 269
Баћић, 156
Баћука, 141
Баук, 221, 223
Бачић, 144, 232, 279
Бачовић, 82
Башагићи, 80
Башић, 103, 106, 110, 142, 144, 158, 159, 175, 176, 198,
200, 204, 223, 227, 236, 242
Башићи
св.Ђорђија, 189
Башкало, 246
св.Николу, 275
Башкаловић, 250
Башковић, 264
Башкоте, 182
Башовић, 83, 97
Башпавић, 103
Баштинац, 128
Баштић, 276
Беара, 272
Беатовић, 96
Бегенишић, 77
Бегић
св.Вартоломију, 211
Беглаћ, 232
Беговић, 283, 285
Бедрић, 77
Безар, 156, 160
Безбрадица, 182
Безбредица
св.Ђорђија, 195
Безер, 116
Бекановић, 304
Бекиваљ, 251
Бекић, 200, 253, 270
Ђурђев дан, 204, 227
Лазареву Суботу, 252
Бекрић, 253
Бекут, 207, 227
Белаковић, 282
Беланац, 160
Белезда, 269
Белензада, 272
Белензаде, 104
Белеуснић
св.Николу, 195
Белечић, 159
Белић, 214, 298
Белотомић
св.Николу, 193
Белоук, 136
Белчић
св.Ђорђија, 195
Бељић, 300
Бенак, 146
Бендулаја, 274
Бенђо, 88
Бенић, 167, 247
Бенцо, 276
Бенцуз
Јован дан, 253
Бенцун, 249
Митров дан, 276
Бенцуновићи, 249
Беора, 267
Бера, 202, 204, 225, 229
Берга, 220
Бередика, 182
Берендика, 120
Берета, 180
Берибак, 87
Берић, 108, 111, 114, 115, 123, 127, 129, 131, 135, 173,
181, 252, 257, 258, 259, 260, 261
св.Николу, 195
Берићи, 133
Берјан, 86
Беровић, 93
Бероња, 200, 203, 204, 205, 207, 225, 226, 230, 235
Бероње, 233
Берота, 198
Бесара, 251, 263
Бесарићи, 80
Беслаћ, 205, 233
Бећар, 175
Бећаревић, 139, 284
Беук, 105, 141, 163
Беуковић, 244
Бечановић, 283
Бечаревић, 90, 160
Бечиревић, 90
Бешинац, 183
Беширевић, 180
Бешић, 279
Бешљак, 161
Бибери, 164
Бибић, 110, 230, 233
Бибићи, 228
Биволица, 121
Бига, 187
Бизумовић
Лазареву Суботу, 215
Бијак, 110
Бијевић, 187
Бијекић, 212
Бијелац, 134
Бијелић, 88, 103, 128, 137, 148, 150, 151, 156, 158, 161,
168, 173, 186, 200, 210, 218, 224, 225, 229, 241, 249,
257, 259
Бијелићи, 131, 206, 207, 233
Бијељанин, 98
Бијељац, 235, 237
Бијељић, 115
Бијуковићи, 79
Бикаљ, 77
Бикеша, 245
Бикић, 123, 257, 264, 272, 276
219
Билаковић, 212
Билал, 94
Билан, 91
Билановић, 134, 173, 248
Билаћ, 203, 237, 305, 306
Билбија, 106, 125, 131, 175, 176, 178, 237, 239, 242,
252, 268
св.ев.Луку, 197
Билбије, 179, 266
Билбић, 125
Билелић
Ђурђев дан, 212
Билић, 77, 143, 153, 158, 167, 187, 200, 210, 235, 245,
248, 249, 252, 257, 260, 267, 273, 274, 275, 305
Билкић, 272, 273
Билчар, 199
Билчаревић, 226
Биљановић, 142, 146
Биљетина, 235
Биљић, 97
Бирманац, 173
Бисаговић, 81
Бисерчић, 88, 105, 116, 120
Бискуповић, 281
Бислић, 202
Бићурић, 164
Бихар, 214
Бишић, 162
Бјегојевић, 161
Бјегојевићи, 163
Бјегоња, 168
Бјелајац, 130, 132, 197, 200, 202, 203, 204, 225, 228,
241, 252
Вартоломију, 193
св.Јована крст., 189
Бјелаковић, 96
Бјелан, 229
Бјелани, 231
Бјеланин, 99
Бјелановић, 119, 136, 151, 161, 187, 244, 277, 303, 305
Бјелановићи, 75
Бјелац, 154, 177, 206, 270
св.архиђ.Стефана, 189
Бјелић, 126, 136, 147, 181, 182, 199, 205, 208, 218, 227,
231, 252, 255, 267, 299, 300, 304, 305, 306
св.Ђорђија, 188
св.Јована крст., 189
Бјелићи, 220
Бјелица, 81, 85, 93, 146
Бјеличић, 158, 241
св.архиђ.Михаила, 191
Бјелобрк, 237
Бјелобук, 236
Бјеловић, 171, 284
Бјеловодац, 250
Бјеловук, 129, 131, 132
св.Јована, 192
Бјелогрлац, 279
Бјелојевић, 155, 157
Бјелонић, 141
Бјелонићи, 162
Бјелопавловић
св.Николу, 195
Часне вериге, 195
Бјелотевић, 131
Бјелотомић, 267
Бјелош, 84, 166, 228
Бјелошевић, 125, 139, 157, 159, 304
Бјелчевић, 150
Бјељац, 199, 200
Бјељић, 106, 132, 142, 163
Благајић, 254
Благић, 246, 303
Благовац, 89
Благовић, 214
Благојевић, 82, 93, 100, 105, 113, 114, 117, 119, 120,
122, 123, 132, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 164, 187, 196, 200, 203, 212, 213, 215, 216,
228, 245, 253, 278, 279, 281, 288, 290, 292, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
св.Ђорђија, 189
Часне вериге, 190
Часне вериге св.Петра, 193
Благојевић (Врачалија), 77
Благојевићи, 132, 162, 230, 250
Благојичић, 140
Благојчевић, 142
Блажанић, 298
Блажановић, 250, 297, 301, 303, 304
Блажевић, 90, 127, 132, 147, 150, 154, 245, 246, 258
Блаженовић, 110
Блажети, 197
Блажић, 113, 170, 254, 296, 301
Блажујевићи, 75
Блазо, 92
Бланић, 128
Блануша, 220, 227, 233
св.Јована, 195
Блатешевић, 172
Блатњак, 158
Блахић, 254
Блашковић, 122, 298
Блашчанин, 171, 173
Блебић, 257
Блесић, 129, 134
Блесићи, 128
Блешић, 265
Блигић, 242
Бобар, 121, 140, 162, 169, 172, 277, 280
Бобић, 116, 263
Бобушић, 264
Бован, 87
Богавац, 264
Богатовић, 154
Богдан, 162, 202, 252
Богданић, 100, 156
Богдановић, 82, 83, 84, 86, 95, 101, 102, 103, 141, 145,
148, 150, 153, 156, 159, 176, 204, 210, 215, 239, 252,
284, 286, 289, 291, 294
Богдановићи, 76, 78, 182, 230
Богеза, 118
Богић, 152, 154, 207
Ђурђев дан, 251
св.Николу, 192
Богићевић, 95, 287, 289, 291, 293, 296, 307
Богићевићи, 79
Богичевић, 161, 305
Богичевићи, 164
Боговић, 253
Богодић, 181
Богојевић, 105, 113, 119, 121, 123, 141, 142, 143, 146,
148, 173, 180, 184, 201, 204, 210, 257, 262
Богојевићи, 255
Богоносца, 159
220
Богосавац, 125, 173
Богосовац, 161
Богун, 185, 196
Богуновић, 135, 197, 198, 207, 227, 229, 233
Бодирога, 93, 96
Бодирого, 92
Бодирожа, 121, 221
Бодић, 159, 246, 248
Бодоњић, 174
Бодула
св.Јована, 211
Бодуловић, 76
Божанић, 75, 305
Божановић, 298, 300, 305
Божендић, 152
Божин, 119
Божинац, 97
Божић, 75, 78, 83, 85, 92, 107, 109, 110, 112, 113, 114,
115, 122, 136, 137, 141, 147, 148, 149, 150, 152, 153,
154, 158, 159, 166, 168, 173, 181, 184, 185, 186, 187,
212, 226, 227, 249, 252, 256, 259, 260, 262, 269, 272,
282, 283, 284, 286, 289, 290, 292, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
св.Ђорђија, 195
Божићи, 75, 76, 108, 118, 228, 299
Божићко, 298
Божићковић, 299
Божичић, 91, 165, 166, 179, 182, 227, 249, 261
св.архиђ.Стефана, 188
Божичићи, 227
Божичковић, 151, 152
Божовић, 100
Божукало, 277
Божуновић, 163
Боић, 279, 289, 292
Бојађић, 82
Бојанић, 81, 82, 83, 105, 107, 108, 118, 119, 120, 121,
125, 127, 133, 140, 150, 157, 162, 211, 222, 223, 246,
253, 273, 277, 280, 284
Бојанићи, 131, 134, 250
Бојановић, 93, 106, 134, 140, 151, 161, 169, 172, 207,
257
Бојат, 81
Бојаџија, 227
Бојаџић, 298
Бојиновић, 109, 140, 152
Бојић, 92, 106, 115, 142, 152, 155, 159, 166, 168, 169,
178, 253, 287, 289, 300
Бојићи, 166
Бојкић, 271
Бојковић, 105
Бојновић, 271
Бојо, 274
Бојовићи, 77
Бокан, 185, 200, 208, 223, 224, 225, 230, 235
Бокер, 108
Бокић, 142, 187
Бокићи, 206
Боковић, 106
Бокон, 186
Бокоњић, 151
Бокорац, 91
Бокоровић, 165
Бокуновићи, 77
Бокур, 172
Болаш, 163
Болта, 202
Болтић, 208, 221
Бољак, 85, 86
Бољанићи, 75
Бољановић, 277
Бољарићи, 78
Бољта
св.Јована, 195
Бомештар, 200, 225
Бомештри, 233
Бонештра, 226
Борановић, 183
Боревић, 186, 203
Бореновићи, 129
Борија, 275
Бориновић, 121, 242
Борисављевић, 206, 232, 282
Борић, 126, 206, 207, 219, 225, 229, 268, 279, 281
Борићи, 209
Боричан, 86
Борјан, 209
Борјанин, 133
Борјанић, 114
Борјановић
св.архиђ.Михаила, 194
Борковић, 105, 125, 127, 134, 136, 137, 264, 269, 278
Боровина, 98, 285
Боровић, 237
Боровица, 278
Боровница, 112, 206, 223, 225, 267
св.Ђорђија, 194, 195
Боровчанин, 83, 97, 284
Боровчанинч, 97
Бороговац, 278
Бороја, 272, 274
Боројевић, 116, 117, 118, 126, 134, 135, 139, 144, 146,
148, 175, 179, 200, 300
св.Трифуна, 189
Боројша, 119
Бороља, 273
Борћило, 149
Босанчић, 104, 109, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 131,
200, 209, 272
Босанчићи, 207, 231
Босачић, 212
Босилчић, 91
Босиљчић, 87, 95
Босиорчић, 215
Босиочић, 186, 202, 250
Босић, 143, 150, 157, 217, 233
Босићи, 182
Бослић, 92
Боснић, 91, 112, 128, 134, 150, 159, 165, 205, 209, 217,
221, 223, 254, 276
Босштић, 276
Ботић, 92, 122, 124, 268
Ботоњић, 109
Ботун, 276
Бохић, 264
Бошић, 170, 260
Бошкан, 252
Бошкић, 251, 252, 257
Бошковић, 90, 94, 102, 139, 144, 184, 246, 249, 263,
268, 269, 281, 282, 284, 294
Бошњак, 94, 112, 119, 122, 123, 134, 172, 173, 187,
203, 207, 221, 248, 270, 271, 281
св.Трифуна, 270
Бошњаковић, 103
221
Боштурулић, 154
Бошчанин, 186
Брадашевић, 116
Брадоњић, 102, 169
Брађнин, 111
Браић, 91, 127, 136
Брајатрић, 89
Брајић, 92, 236, 240, 241
Брајковић, 218
Бракус, 200
Бралић, 124, 135
Брананџић, 291
Бранковић, 85, 111, 122, 128, 135, 179, 236, 242
Бранковићи, 210, 240
Братић, 84, 88, 285
Братићи, 78
Браћић, 276
Брацика, 170
Брбори, 255
Брборовићи, 78, 79
Брдановић, 113
Брдар, 146, 181, 218
Брдари, 205
Брђанац, 158
Брђанин, 110
Брђанка, 109
Бреговић, 161
Брежанћић, 281
Брезичанин, 178
Брезовац, 170, 171
Брезовић, 81
Брекић, 205, 252
св.Сергију, 191
Брекићи, 206
Брестовац, 139, 142, 159
Бриклић, 284
Брицић, 247
Брк, 172
Бркић, 109, 113, 116, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 151,
155, 159, 169, 181, 182, 186, 187, 208, 213, 214, 222,
225, 226, 227, 233, 237, 239, 241, 242, 252, 273, 280,
307
св.Николу, 191
Бркићи, 79, 132, 167, 266
Бркља, 217
Бркљан, 244
Бркљач, 218, 232
Бркљача, 207, 220, 225
Бркљачи, 205, 207, 209
Брко, 290, 295
Брковић, 103, 108, 125, 131, 139, 155, 163, 168
Брљач, 219
Брмбоша, 232
Брнић, 111, 271
Бронза, 131, 132
Броћета, 270
Броћило, 145, 146
Броћићи, 76
Брочета, 263, 264, 266
Брсјаковић, 171
Бруић, 207
Бруићи, 209
Брус, 112, 122
Брчин, 218, 230, 234
Брчкало, 83
Брчкаловић, 81
Буаћ, 95
Буач, 80, 213
св.Николу, 188
Бубало, 204, 205, 208, 209, 233
Бубанић, 129
Бубањ, 256, 257
Бубека
св.Јована, 193
св.Јована крст., 190
Бубић, 151, 154
Бублић, 278
Бубњевић, 106, 115, 177, 256
Бубоја, 222
Бубоњић, 131
Бубуљ, 205, 230, 243
Буваћ
св.Николу, 195
Бувач, 129
Бугарин, 87, 90, 102, 150, 249
Бугариновић, 80, 157
Бугеза, 213, 258
Будак, 139, 161, 163
Будаћ, 262
Будећ, 90
Будеша, 250
Будимир, 177, 208, 217, 218, 233, 240, 266
св.архиђ.Михаила, 188, 191
Будимировић
св.архиђ.Михаила, 187
Будимка, 133
Будимлија, 243
Будимлићи, 76
Будимовић, 282
Будисављевић, 157
Будић, 168, 208
Будићевић, 75
Будићи, 255
Будиша, 108, 111, 113, 211, 246, 270, 275
Будишић, 161
Бужанин, 261
Бужанић, 261
Бузак, 152, 154
Бузаковић, 143, 152
Бузаџија, 108, 122, 247
Бузаџић, 104, 245
Бујак, 84, 91, 92, 93, 128, 245, 272
Бујан, 84
Бујанић, 276
Бујаци, 76
Бујић, 110, 177, 204
Бујок, 273
Букаловић, 83
Букановац, 185
Букара, 167
Буква, 98, 135, 187, 202
Буквар, 109
Буквић, 102, 103, 259
Букера, 81
Буковац, 250
св.Николу, 188
Буковица, 130, 133, 172
Букреши, 78
Букшић, 122
Булајић, 214
Булајићи, 220
Булановић, 81
Булић, 126, 185, 188, 202, 270
св.Николу, 188, 194
222
Булован, 223
Булун, 156
Буљ, 231
Буљић, 260
св.Николу, 195
Буљковић, 151
Бумбеза, 105
Бунбић, 147
Бундало, 112, 166, 186, 196, 197, 199, 203, 229, 231,
234, 240
св.Николу, 193
Бунијевац, 82, 93, 94
Бунић, 112, 122
Бунићи, 207
Буничевић, 263
Бунчић, 227
Бунчићи, 226
Бунџа, 244
Буњавац, 282
Буњевац, 95
Буњијак, 95
Буразер, 185, 196
Буразор, 186, 202
св.архиђ.Михаила, 194
св.Николу, 188, 194
Бургић, 124
Бурдељ, 166
Бурзач, 216, 217
Бурин, 215
Бурић
Ђурђев дан, 242
Буркић, 305
Бурлица, 278
Бурмут, 97
Бурнаковић, 283
Буро, 263, 267
Буројић, 223
Бурошчић, 97
Бурсаћ, 133, 179, 186, 214, 221, 225, 226, 230, 266, 267
св.ев.Луку, 189
Бурсаћи, 205, 229
Бурсач, 177, 182, 224
Бурсеч, 215
Бусловац, 267
Буснић, 166
Бутина, 249
Бућковић, 95
Бућма
св.Јована, 202
Буха, 78
Бухарићи, 76
Бухач, 119, 236
Буцало, 217, 248, 267
Буцаревић, 174
Буцић, 118
Бучанин, 248
Бучолина, 286
Бушин, 260
Бушић, 230
В
Вагањ, 175
Вагњевић, 208
Вагурић, 279
Вадић, 170
Важић, 262
Вазмић, 129, 136
Ваић, 103, 163, 284, 304
Вајагић, 225, 227, 229, 234
Вајагићи, 229
Вајачићи, 228
Вајић, 103, 150
Вајкановић, 242
Вајкановићи, 232
Вајукић, 133
Валан, 214
Валета, 257
Ваљевић, 307
Ваљић, 267
Ванић, 245
Вановац, 92
Вановић, 196
Варага, 84, 88
Варагић, 76
Варача, 84
Варашчић, 84
Вардалић, 111
Вареника, 252
Варичак
св.Ђорђија, 190
Варница, 113, 166
Варсаковићи, 208
Варцар, 131
Варчак, 201
Васелић, 184
Василијевић, 128, 301, 302, 307
Василић, 95, 111, 122, 150, 152, 160, 168, 169, 183,
184, 203, 254, 257, 259, 282, 283, 304
Васиљевић, 78, 80, 82, 87, 101, 102, 105, 106, 119, 124,
126, 127, 132, 139, 149, 152, 158, 168, 175, 197, 214,
215, 225, 241, 245, 248, 249, 258, 259, 273, 278, 279,
280, 281, 289, 293, 295, 297, 304, 307
Васиљевићи, 76, 284
Васиљевићи (Симиџије), 75
Васић, 78, 79, 83, 84, 86, 97, 101, 105, 108, 125, 126,
127, 139, 141, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 160,
163, 164, 165, 172, 174, 179, 189, 199, 202, 208, 228,
242, 243, 245, 256, 257, 258, 260, 272, 274, 275, 276,
277, 279, 280, 282, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 304, 306, 307,
308
Васићи, 161, 169, 229
Васкић, 245
Васковић, 87, 246, 280, 285
Васковићи, 79
Васкрић, 111
Васкрсић, 298, 303, 307
Васкрсовић, 247
Васовић, 98, 99, 277
Васовићи, 78
Ватрешевић
св.Николу, 188
Ватурић, 236, 243
Вашелић, 223
Вегара, 88
Веиеовић, 208
Веиновић, 130, 187, 198, 201
Веић, 161
Веићер, 186
Вејин, 222, 224
Вејиновић, 175, 198, 208, 233
Вејиновићи, 232
223
Вејић, 159, 172, 185
Вејновић, 229
Векић, 131, 181, 197, 219, 222, 281
Векићи, 228, 250
Велага, 218
Велауловић, 253
Велен
Никољ дан, 276
Велендећић, 128
Веленчевић, 278
Велимир, 122, 245, 276, 277
Велимири, 228
Велимировић, 110, 119, 306
Велисав
св.Николу, 191
Велић, 95, 254
Величковић, 89
Велко
Никољ дан, 276
Вељагић, 110
Вељак, 187
Вељанчић, 80
Вељић, 80, 94, 114
Вељкић, 286
Вељковић, 77, 80
Вељовић, 82
Вергић, 134, 222
Веримић, 104
Верић, 121
Вериш, 124, 133, 134
Веришић, 121
Веселиновић, 81, 83, 97, 145, 147, 160, 164, 167, 169,
172, 238, 250, 282, 289
Веселиновићи, 77
Веселић, 155, 260
Веселићи, 166
Веселица, 209, 227
Весељак, 166
Весић, 111, 295, 296
Весићи, 249
Вешовић, 199
Вештица
св.Ђорђија, 195
Вигнари, 249
Вигновић, 177
Вигњевић, 186, 187, 199, 205, 226, 227
Вигњевићи, 206
Видак, 267
Видаковић, 86, 87, 91, 92, 94, 100, 102, 103, 116, 125,
127, 143, 146, 150, 162, 164, 199, 237, 247, 250, 277,
282, 286, 295, 298, 303, 307
Видаковићи, 80
Видановић, 128
Видарић, 158, 258, 260, 261
Видачак, 123, 250
Видачковић, 137
Видеканић, 260
Видечевић, 242
Видић, 78, 86, 87, 95, 109, 123, 124, 142, 145, 151, 157,
166, 214, 251, 256, 297
Видићевић, 95
Видићи, 162
Видичевић, 145, 147, 177
Видовидовић, 115
Видовић, 77, 78, 100, 102, 105, 112, 118, 120, 122, 123,
125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 140, 143, 150,
151, 153, 155, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 175, 177,
184, 199, 222, 223, 242, 249, 254, 256, 262, 263, 266,
267, 270, 273, 275, 278, 279, 282, 283, 284, 288, 300,
307
св.Арханђела, 193
св.Ђорђија, 190, 193
Видовићи, 131, 163, 165, 263, 265
Видојевић, 88
Видулиновић, 213
Видуљиновић, 217
Вижлен, 88
Вијачић, 103
Викало, 189, 202
Вила, 175, 201
Виларет, 102
Вилашевић, 150
Вилинић, 113
Вилиповић, 297
Вилић, 127, 135, 185, 186, 274
Вилотић, 102, 293
Виљић
св.Јована, 195
Винчић, 171
Винчићи, 161
Вињевић, 209
Вировац, 167, 168
Висић, 276
Вислимовић, 292
Витановић, 162
Витић, 158, 282
Витковић, 80, 134
Витлешевић, 306
Витлешић, 306
Витомир, 96, 97, 98, 278
Витомировић, 82
Витор, 88
Виторовић, 97
Вичићи, 161
Вишекрун, 136
Вишекруна, 104, 109, 111, 124, 133, 211, 256, 258, 270
Вишић, 123, 168, 169, 181
Вишковић, 277
Вишњавац, 250
Вишњић, 83, 126, 131, 170, 188, 227
Вишњићи, 284
Вјеновић, 229
Вјештица, 187, 200, 243, 261, 264, 267, 270
Владачић, 83
Владетић, 198, 205
Владић, 147, 296
Владичић, 81
Владуић, 229
Владушић, 84, 222, 229, 267
Влаинић
св.архиђ.Стефана, 191
Влаисав
св.архиђ.Михаила, 191
св.Николу, 195
Влаисављевић, 136
Влаић, 160
Влајисављевић
Часне вериге, 195
Влајић, 140, 141, 212, 230
Влајицић, 126
Влаковић, 186
Влакуш, 278
Власаљевић
Часне вериге, 190
224
Влаћо, 94
Влаче, 75
Влачива, 175
Влачина, 176, 184
св.Ђорђија, 193
Влачић, 75, 94, 283, 285
Влачо, 86, 87, 89
Влондећић, 128
Вовањ, 277
Водић, 211
Водогаз, 130, 136
Вођ, 257
Вођевић, 105, 253, 257
Вођенић, 252
Возар, 170
Војаковић, 115, 134
Војаковићи, 133
Војановић, 131, 239
Војводић, 93, 119, 166, 171, 208, 220, 238, 244, 252,
260, 281
Војин, 238
Војинови, 220
Војиновић, 88, 92, 114, 159, 177, 183, 219, 226, 234,
239, 255
Војновић, 83, 197, 201, 225, 226, 230
Вокић, 197, 223, 236, 241, 243
Воларевић, 246
Волаш, 211, 214
Володор, 75
Волујар, 87
Ворканић, 196
Восић, 260, 278
Воћар, 172
Воћкић, 211
Вошкар, 109, 111
Врабац, 112, 119
Врабичић, 179
Враколић, 268
Враљка
св.Јована, 195
Вранац, 254
Вранеш, 136
Вранић, 127, 128, 136, 170, 261
Вранићи, 265
Вранковић, 213, 267
Вранчић, 112, 169
Врањеш, 110, 111, 120, 128, 149, 175, 177, 179, 187,
205, 206, 211, 217, 219, 229, 231, 236, 238, 243, 269
Врањешевић, 106, 109, 117, 144, 204, 253
Врањеши, 119, 227, 230, 232
Врањић, 127, 209
Врањковић, 227
Врањковићи, 234
Врач, 140
Врачар, 123, 131, 181, 214
Врачевић, 143, 297
Врачевићи, 162
Врбан, 187
Врбарац, 96
Врбљанац, 255, 256, 258
Врбои, 187
Вргорац, 167
Вребац, 177, 186
св.Јована крст., 190
Вревић, 148
Врекић, 153
Вреовац, 161
Вретић, 285
Вржина, 133, 216, 218, 225
Врисјаке, 167
Вркеш, 236, 241, 243
Врљановић, 111
Врмић
св.архиђ.Михаило, 191
Врнешевић, 241
Вровац, 136, 137, 154, 176, 180, 181, 183, 184
Врпољ, 178
Врсајко, 129
Врсјако, 188
Врсјаковић, 173
Врсјоко, 187
Вртунић, 214
Врућан, 274
Врућинић, 219, 225, 236, 241
Врховац, 105, 110, 112, 113, 115, 124, 126, 162, 164,
165, 166, 172, 173, 236, 241, 242
Врчар, 136
Вуимеловић, 166
Вуиновић, 162, 173, 189
Вуиновићи, 205
Вуић, 162, 292
Вуичић, 131, 163, 186, 206, 269
св.архиђ.Михаила, 191
Вујадиновић, 82, 90, 96, 279, 286
Вујаковић, 104, 267, 268, 276
Вујаковићи, 161
Вујанић, 237
Вујановић, 120, 121, 124, 167, 171, 188, 200, 201, 204,
211, 264, 265
Вујанушић, 242
Вујанчевић, 111
Вујасин, 111, 123, 197, 200, 227, 235
св.ап.Тому, 189
Вујасиновић, 109, 110, 164, 167, 177, 187, 198, 238
св.Јована крст., 190
Вујат, 126
Вујатовић, 129, 133, 200, 265
Вујачић, 159
Вујевићи, 78
Вујета, 125
Вујиловић, 109
Вујин, 239
Вујинићи, 132
Вујиновић, 120, 121, 124, 170, 212, 213, 220, 222, 230,
243, 246, 247
Вујић, 91, 104, 114, 117, 123, 129, 135, 145, 148, 173,
184, 211, 222, 225, 245, 255, 275, 295, 297, 307
Вујићи, 131, 213
Вујичић, 109, 111, 126, 130, 139, 146, 148, 154, 173,
174, 178, 182, 210, 264, 265, 268, 269, 285
св.архиђ.Михаила, 196
Вујичићи, 134
Вујкић, 241, 242
Вујковић, 135, 179, 180, 184, 261, 271
св.Ђорђија, 195
Вујмановићи, 113
Вујнић, 116, 173, 269, 271
Вујнићи, 133
Вујновић, 247, 249
Вујовић, 85, 88, 291
Вукадин, 99, 164, 177, 255
Вукадиновић, 80, 82, 88, 119, 128, 156, 159, 164, 171,
176, 177, 274, 288
св.Јована крст., 190
225
Вукаиловић, 188
Вукајлић, 136
Вукајло, 156
Вукајловић, 107, 121, 178, 179, 283, 284
Вукало, 88
Вукаловић, 164
Вукамановић, 198
Вукамировић
св.Јована крст., 189
Вукановић, 181
Вукашиновић, 106, 111, 142, 165, 170, 208, 228, 250,
281, 283, 287, 288, 291
Вукашиновићи, 207
Вукелић, 115, 127, 145, 237, 239, 304
Вукеља, 132, 242
Вукељић, 108, 120, 142, 157, 169, 175, 176, 218, 306
Вукета, 129
Вукић, 106, 121, 126, 130, 131, 175, 185, 197, 216, 236,
239, 240, 248, 249, 280, 283, 288, 290
св.Ђурђица, 192
Вукићевић, 178, 180, 280
Вукичевић, 159
Вуклиш, 203
Вуклишевић, 107
Вукман, 146
Вукмановић, 301
Вукмир, 107, 116, 122, 179, 201, 243
св.архиђ.Михаила, 191
Вукмири, 120
Вукмирица, 196
Вукмировић, 187, 199, 239
Вукмировићи, 206
Вукобрад, 213, 267
Вукобрат, 222
Вукобрати, 266
Вукобратовић, 233
Вуковачкић, 298
Вуковић, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 97,
98, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 117, 122, 124,
125, 134, 139, 141, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 162, 164, 174, 175, 176, 177, 178, 187,
188, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 221,
225, 231, 236, 237, 240, 245, 246, 250, 251, 252, 253,
258, 261, 272, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
292, 294, 300, 306, 307
Вуковић (Галебина), 275
Вуковићи, 77, 133, 255, 264
Вуковљак, 263, 273
Вуковљаковић, 91
Вукојевац, 200
Вукојевић, 104, 107, 109, 112, 117, 152, 179, 180, 197,
204, 237, 238, 239, 242, 301
Вукојевићи, 229
Вуколић, 119, 125, 183
Вукоља, 274
Вукоман, 123, 172, 259
Вукомановић, 166, 231, 233, 247
Вукомановићи, 231
Вукоманчић
св.Ђорђија, 193
Вукос, 199
Вукоса, 126
Вукосав, 88, 113, 114
св.Ђорђија, 194
Вукосавић, 98
Вукосављевић, 89, 175, 287, 288, 292
Вукосављевићи, 284
Вукота, 135, 201
св.Ђорђија, 195
Вукотић, 82, 120, 125, 127, 170, 171, 211, 278, 279,
280, 281, 291
Вуксан, 109
Вуксановић, 96
Вуксић, 289
Вуксићи, 75
Вукша, 197, 206
Вукше, 237
Вулас, 269
Вулета, 179, 245, 256, 259, 263, 267, 268, 276
Вулетило, 123
Вулетиловић, 109
Вулетић, 77, 105, 175, 185, 215, 261
Вулешевић, 109
Вулешићи, 80
Вулин, 118, 167, 208, 211, 231, 233, 237
Вулиновић, 83, 89
Вулиновићи, 76
Вулиња, 89
Вулић, 92, 119, 157, 167, 170, 177, 179, 185, 226, 263,
264, 275
Вулишић, 76
Вуловић, 89
Вунић, 177, 271
Вурдеља, 238
Лазареву Суботу, 190
Вурна, 187
Вуруна, 116, 128, 204
Вурунић, 121
Вуцеља, 220, 270
Вучан, 185, 271
Вучановић, 90, 146
Вучевац, 82
Вучевић, 279
Вучен, 117, 197, 199, 202, 244, 252, 268, 271
Вученовић, 111, 115, 121, 123, 128, 129, 136, 165, 166,
170, 171, 173, 175, 179, 180, 197, 228, 237, 244
св.Ђорђија, 193, 194
Вучетић, 96, 287, 288
Вучеша, 181
Вучин, 233
Вучинић, 85, 161, 163
Вучиновићи, 283
Вучић, 108, 119, 123, 146, 154, 155, 164, 165, 170, 173,
174, 264, 273
Вучићевић, 83, 96, 102, 148, 182, 186
Вучићи, 163
Вучко, 84
Вучковац, 183
Вучковић, 93, 97, 108, 115, 124, 127, 131, 176, 178,
181, 202, 211, 214, 216, 218, 219, 230, 237, 238, 241,
266, 273, 279
св.Николу, 188
Вучковићи, 132, 236
Г
Габелић, 77, 79
Гавранић, 164
Гаврановић, 104, 107, 121, 145, 150, 152, 156, 176,
178, 181, 214, 243, 262, 275
Гаврешевић, 122
226
Гавриловић, 80, 82, 83, 97, 101, 102, 103, 117, 125,
127, 157, 181, 212, 215, 225, 229, 231, 239, 283, 285,
287
св.архиђ.Михаила, 194
Гавриловићи, 182
Гаврин, 164
Гаврић, 79, 86, 90, 91, 92, 114, 140, 141, 148, 151, 152,
153, 157, 160, 163, 167, 169, 170, 184, 215, 247, 250,
254, 258, 259, 262, 268, 273, 275, 280, 285, 288, 290,
295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307
Гавришић, 174
Гавур, 254
Гагић, 136, 205, 283
Гагљић, 291
Гаговић, 83, 208
Газдић, 102, 103, 295
Газета, 237
Газибарић, 164
Газивода, 81, 83
Газиводе, 76
Газија, 98
Гаић, 129, 135, 136, 137, 162, 187, 188, 198, 201, 206,
279, 280, 289, 291, 293, 298, 299, 308
св.ап.Тому, 191
св.Јована крст., 189
Гаићи, 132, 166, 205, 209
Гајановић, 128, 175, 210, 261
Гајевац, 155
Гајеновић, 223
Гајетић, 116
Гајиловић, 108
Гајић, 75, 77, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 119, 120,
121, 122, 141, 144, 147, 167, 170, 172, 180, 183, 184,
204, 207, 210, 212, 214, 223, 226, 241, 248, 250, 254,
256, 257, 259, 261, 268, 269, 287
Гајићи, 163, 181, 233
Гајо, 105
Гајовић, 81, 97
Гак, 227, 228, 230
Гаковић, 108, 144, 225, 232, 234
Гаковићи, 230
Галавић, 96
Галамић, 157
Галамићи, 75
Галин, 206, 207
Галић, 108, 112, 120, 125, 133, 136, 214, 261, 265, 274,
276
Галићи, 131, 266
Галовић, 281
Галоња, 138, 204, 206, 227
Гамбери, 167
Гараљ, 292
Гараљевић, 75
Гараћ, 203
Гарача, 200, 239
Гаргента, 265
Гардић, 103
Гардовић, 102
Гарић, 104, 109, 140, 155, 156, 157, 158, 172, 185, 212,
215, 246, 272, 280, 284, 304
Гароња, 202
св.Враче, 193
св.Димитрију, 189
Гароњић, 305
Гатало, 209, 224
Гатарић, 107, 112, 118, 123, 134, 163, 251, 259, 260
Гатић, 110, 111
Гаћановић, 154
Гаћеша, 200, 206, 207, 228, 230, 235
св.Николу, 188
Гаћо, 188
Гафур, 257
Гацаница, 79
Гацић, 82, 100
Гачанин, 82, 88
Гачанице, 78
Гачић, 157, 165, 170, 173, 185, 189, 225, 239, 261
св.Архађела, 193
св.Ђорђија, 192
Гачуновић, 280
Гаџула, 170
Гашановић, 83
Гашић, 79, 90, 104, 110, 115, 122, 238, 251, 252, 265,
266, 268, 271
Гашићи, 172, 241
Гашовић, 97, 278
Гверић, 256
Гверо, 111, 210, 216, 252, 253, 266, 269, 271
Гвозден, 125, 126, 133, 176, 177, 201, 233, 242
св.Ђорђија, 193
Гвозденац, 136, 252, 254, 256, 258
Гвозденић, 173
Гвозденовић, 115, 119, 120, 127, 131, 158, 180, 198,
212, 223, 288
Гвоздерац, 116, 134
Гегурић, 273
Гејак, 93
Гејаковић, 173, 250
Гелић, 154, 284
Гембић, 108
Генго, 84
Гердијани
Ђурђев дан, 233
Герзовац, 184
Геринић, 163
Герковић, 226
Герман, 159
Гибаница, 140, 141
Гибача, 136
Гибачић, 137
Гигић, 177
Гиговић, 85, 127, 129, 135
Гиговићи, 79
Главаш, 87
Главашевић, 75, 114, 253, 259
Главендић, 161
Главић, 111
Главонић, 284
Главоњић, 102, 281
Главушић, 277
Главушка, 109
Гладник, 159
Гладнић, 149
Гламочак, 120, 123, 251, 255, 256, 262, 273, 275
Гламочанин, 108, 110, 121, 175, 177, 212, 238, 257
Гласинчићи, 79
Глигић, 112, 113, 118, 129, 146, 183, 184, 197, 202,
203, 204, 263, 266, 287, 291, 292, 295, 297
св.Ђорђија, 192
св.Јована крст., 190
св.Николу, 188
Глиго, 274
Глигоревић, 87, 143, 146
227
Глигорић, 108, 114, 161, 166, 168, 172, 186, 246, 274,
297, 299, 301, 305, 307
Глигорићи, 112
Глигоровић, 278, 281
Глинић, 285
Глиорин, 137
Глипрић
св.Николу, 275
Глишић, 77, 89, 91, 92, 100, 101, 112, 113, 135, 137,
140, 162, 186, 225, 236, 245, 254, 255, 273, 274, 276,
283, 293, 294
Глишићи, 76, 80
Глиштра, 199, 229, 234
Глишчевић, 173
Глогинић, 259
Глогиња, 223
Глогић, 268
Глоговац, 84
Глуавић, 81
Глуваићи, 209
Глувак, 140, 146
Глувић, 131, 145
Глувићи, 128
Глујић, 92
Глуовић, 98
Глухић, 143, 261
Глушац, 126, 198, 239, 259
св.Јована крст., 190
Глушица, 206, 207, 224
Глушци, 180, 208
Гљивар, 215
Гнаић, 127
Гњатић, 177, 273, 274
Гњатовић, 185, 196, 202, 204, 207, 220
Говедар, 251, 257, 260
Говедарица, 98, 278, 286
Гога, 224
св.Ђорђија, 190, 193, 195
св.Игњатију, 193
св.Николу, 191
Гогић, 78, 85, 92, 94, 101, 108, 131, 137, 156, 157, 220,
226, 229, 243, 256, 306
Гогићи, 120
Гогољић, 291
Гогуљић, 135
Година, 246
Гоић, 149, 198, 201, 293
Гојиновић, 92
Гојић, 146, 156, 158, 160, 176, 178, 179, 180, 199
Гојковић, 98, 121, 126, 129, 131, 143, 146, 148, 160,
280, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 307
Гојчин, 172
Гојчиновић, 289
Голе, 268
Големовић, 108
Голијани, 75, 284
Голић, 82, 83, 111, 125, 127, 161, 172, 245, 246, 273,
276, 277, 278, 282
Голићи, 120, 131, 279
Голишевић, 97
Голонгра, 81
Голуб, 87, 88, 132, 291
Голубишић, 274
Голубовић, 87, 91, 94, 96, 108, 110, 121, 126, 132, 133,
242, 257, 274
Голубовићи, 79
Голубовћ, 109
Гомберовић, 114
Гончин, 130, 242
Горажданин, 277
Горан, 148
Горанов, 146
Горановић, 141, 148, 157
Гордић, 98, 281, 286
Горзићић, 95
Горић, 157
Горичанац, 155
Горона, 197
Гороњ, 92
Гороња, 179, 225, 237
Ђурђев дан, 198, 204, 248
Гороњић, 176
Госпавић, 298
Госпић (Ера), 80
Гостимир, 161, 162
Гостимировић, 151, 152, 157
Гостић, 300, 304, 305, 306
Гостићи, 150
Готовац, 112, 154, 170, 276
Граб, 200, 235, 239
Грабеж, 179, 213, 260
Јован дан, 254
Грабић, 202
Грабљаш, 249
Грабовац, 84, 112, 143, 145, 152, 154, 161, 183
Грабовић, 126, 170, 198, 228, 278
Грабовички, 298
Грабоничић, 282
Гравац, 183
Градина, 248, 262, 265
Граић, 83, 182, 252, 267
Грајић, 182
Граналић, 108
Грандић, 126, 137, 228
Грандићи, 233
Гранзов, 83
Гранић, 83
Грануло, 123
Граовац, 108, 113, 115, 125, 129, 132, 149, 173, 176,
180, 182, 184, 186, 187, 188, 196, 201, 208, 210, 216,
224, 227, 241, 254, 256, 262, 268
св.архиђ.Михаила, 188
св.Ђорђија, 195
Граовић, 201
Граорац, 108, 129
Граховац, 104, 167, 214, 221, 233, 261
Грачанин, 87, 121
Грачаница, 127
Грачуљ, 119
Грашар, 147
Грбавац, 123
св.архиђ.Михаила, 191
св.Ђорђија, 190
Грбић, 83, 98, 115, 117, 125, 130, 159, 170, 177, 180,
186, 187, 198, 199, 202, 203, 207, 213, 215, 216, 218,
219, 221, 222, 224, 226, 227, 231, 234, 235, 236, 238,
243
св.Николу, 188
св.Сергију, 191
Грбићи, 206, 208, 209, 220, 231, 232
Грбљанац, 252
Грбовић, 97, 173
Гргић, 85, 121, 129, 132, 196, 209
св.архиђ.Михаила, 196
228
св.архиђ.Стефана, 188
Грдан, 262
Грдић, 181
Гребић, 297
Гребо, 160
Греуљ, 132
Грзодан, 139
Гривић, 227
Гркавац, 169
Гркинић, 168
Гркиња, 114
Грковић, 173, 209, 242
Грлић, 156
Грлица, 130, 132
Грмаш, 252
Грмуша, 207, 208, 225, 226
Грмушић, 121
Гробовац, 92
Гроздан, 139
Грозданић, 145, 147, 166
Гроздано, 275
Гројић, 265
Грошаревић, 298
Грубан, 185
Грубањ, 179
Грубар, 115, 223, 261
Грубачевић, 247
Грубер, 222
Грубеша, 125, 137
Грубић, 178, 207, 218, 238
св.Јована крст., 190
Грубиша, 120, 203, 210, 213, 217, 220
Грубишић, 217, 222, 234
Грубјеша, 205
Грубљеновић, 201
Грубљешић, 186, 200, 201, 204
Грубљишић, 188
Грубор, 179, 199, 201, 202, 205, 210, 221, 223, 226,
228, 229, 230, 233, 240, 243
Грубори, 232, 233
Грубота, 131
Груић, 128, 136, 162
Груичић, 101, 196, 198, 241, 251
Грујиновић, 122
Грујић, 97, 105, 109, 114, 115, 117, 119, 123, 135, 158,
172, 175, 181, 182, 184, 223, 236, 257, 258, 259, 284,
288, 289
Грујићи, 89
Грујица, 269
Грујичић, 79, 106, 121, 127, 128, 176, 178, 183, 196,
226, 241, 279, 281, 286
Грујичићи, 250
Грујовић, 100
Грујчић, 287
Грум, 169
Грумић, 162, 169, 170
Грумићи, 171, 174
Грумуша, 229
Груснић, 164
Грцић, 265
Грчанин, 89
Грчић, 82, 96, 256, 258
Губић
св.Ђорђија, 190
Гувшић, 281
Гугић, 283
Гуглета, 206
Гугун, 111
Гудало, 246
Гудаловић, 147, 169, 171, 173
Гудељ, 88
Гудеља, 94
Гудовић, 100
Гудураш, 166
Гужвић, 132, 133, 173
Гужвица, 244
Гужић, 281
Гузијан, 105, 113, 119, 265
Гузман, 254
Гујић, 81, 248
Гулија, 86
Гунић, 167
Гуњ, 163
Гуњарић, 123
Гуњевић, 141, 146, 147, 148, 160, 163
Гурдељ, 284
Гурдијељевић, 284
Гурдић, 281
Гусак, 114, 248
Гуска, 110, 111, 132
Гускић, 122, 129, 176
Гусковић, 250
Гуслов, 211
Гусмир, 187
Густоварац, 114
Гутаљ, 81, 96
Гутеша, 204, 206, 220
Гутић, 82, 248, 249, 251, 262, 269
Гучевци, 79
Гушић, 165
Гушо, 272
Гуштарка, 145
Гуштер, 237
Д
Дабић, 90, 92, 107, 115, 131, 165, 167, 170, 178, 181
Дабићи, 132
Дабовић, 104
Дабојић, 240
Дабранић, 181
Давегић, 159
Давидовић, 93, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 121, 136,
148, 151, 166, 168, 170, 173, 176, 178, 180, 181, 184,
197, 199, 201, 204, 214, 218, 225, 228, 231, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 244, 248, 258, 259, 261, 263, 268,
290, 295, 301, 304
Давидовићи, 209
Давиловић, 248, 250, 257
Давичевић, 258
Даводен, 274
Давуљевић, 259
Даић, 129, 225
Дајић, 200
Дакић, 91, 103, 123, 136, 151, 156, 165, 181, 211, 212,
214, 227, 229, 234, 252, 256, 261, 267, 272, 300
св.архиђ.Стефана, 257
Дакићи, 76, 138, 162
Даковић, 97
Далиповић, 95
Далићи, 206
Далмација, 202
Далчак, 259
229
Даљевић, 177, 210, 213, 217, 218, 238
Дамјанић
св.Јована крст., 189
Дамјановић, 75, 77, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 117, 120,
134, 151, 152, 171, 176, 177, 199, 205, 206, 214, 216,
221, 225, 230, 241, 246, 250, 254, 265, 282, 287, 288,
293, 294, 305, 308
Дамјановићи, 76
Дамловић, 129
Дамљановић, 246, 301
Дангић, 286, 289
Дангуба, 93
Дангубић, 91
Даниловић, 98, 121, 128, 129, 132, 142, 148, 149, 152,
183, 214, 249, 251, 256, 257, 275
св.Јована, 192
Даниловићи, 250
Данић, 201, 222
Даница, 118
св.Ђорђија, 193
Даничић, 83, 109, 152, 165, 171
Данојевић, 114
Данојлић, 82
Дарадан, 172
Дарда
св.Пантелију, 242
Дардић, 108, 120, 134
Датић, 160
Даујевић, 219
Дафинић, 85
Дацијар, 228
Дацић, 180
Дачић, 139, 248, 249
Дачићи, 250
Дашић, 202, 214, 304
Двизац, 213
Двизчевић, 75
Дворанин, 119, 169, 212
Дворанчић, 166
Деба, 114
Дебељак, 172, 216, 255
Дебрња, 207
Деведлака, 85
Девић, 117, 120, 128, 135, 147, 154, 155, 157, 164, 169,
215, 226, 247, 250, 251, 254, 261, 272, 304, 306
Девићи, 128
Девура, 252, 253, 266, 275
Девушић, 260
Девчић, 298
Дедић, 107
Дејановић, 126, 128, 134, 141, 142, 151, 160, 204, 221,
228, 229, 261
Дејановићи, 234
Декић, 197, 238
Дележановић, 157
Делија, 111
Делипара, 89
Делипаро, 94
Делипер, 91
Делић, 75, 78, 96, 97, 98, 111, 116, 118, 119, 123, 141,
143, 144, 150, 153, 154, 155, 181, 187, 208, 230, 232,
239, 245, 254, 282, 284, 298
св.Николу, 194
Делићи, 242
Демић, 245
Демоњић, 297
Дењак, 231
Дењиз, 155
Дераја, 161
Дерајић, 164, 171
Деранић, 161
Дерановић, 153
Дерат, 257
Дерета, 204, 268
Деретић, 147
Дерикоња, 82
Дерикућа, 196, 225
св.Јована крст., 190
Дероњић, 290, 305
Десанчић, 105, 113, 125, 132, 136
Десанчићи, 136
Десимир, 238
Десић, 172
Десница, 200, 221, 222, 225, 232
Деспенић, 276
Деспинић, 263
Деспиновић, 245
Деспињић, 277
Деспић, 84, 101, 153
Деспићи, 76
Деспот, 175, 182, 210, 247
Деспотовић, 76, 98, 104, 109, 127, 134, 161, 175, 178,
228, 249, 252, 259, 296, 297, 301, 304, 307, 308
св.Ђорђија, 190
св.Јована, 195
Деспотовићи, 76
Детелић, 224
Деткојевић, 159
Деурић, 278
Дешић, 245, 276
Диаковић, 213
Дивјак, 206
Дивљак, 119, 121, 232, 239
Дивљановић, 89
Дивовић, 283
Дивчић, 82, 86
Дидо, 91
Дијаковић, 213, 245
Дијовић, 176
Дикић, 244, 296
Диконић, 90
Дикоња, 94
Дилберовић, 81, 86
Дилварићи, 80
Диљкан, 123
Димитријевић, 79, 94, 106, 292, 294, 296
Димитријевићи, 78
Димитријић, 142
Димитрић, 77, 141, 154, 178, 211, 258, 279, 286, 288,
289, 293, 297, 305
св.Николу, 191
Димитрићи, 249
Димитровић, 90, 115, 214
св.Николу, 191
Димић, 90, 92, 176, 177, 187, 238, 240, 243, 252, 276
св.Арханђела, 192
св.архиђ.Михаила, 191, 194, 196
Димичић, 212, 214
Динкић, 151
Диовић, 80
Дишић, 241, 281
Дјаковић, 185, 258, 267, 308
Ђурђевдан, 185
св.ап.Тому, 189
230
св.Ђорђија, 189
св.Ђорђију, 131
Дједовић, 251
Длакић, 145
Дмијић, 174
Дмиторвић, 209
Дмитровић, 133, 134, 227, 266
Дмишић, 115
Добајић, 97, 239
Добранин, 126
Добрачанин, 122
Добраш, 105, 136
Добреш, 121
Добријевић, 219, 240, 241, 267, 269
Добријевићи, 134
Добриковић, 220
Добриловић, 98, 208
Добринковић, 112
Добрињац, 107
Добрић, 116, 126, 140, 197, 204, 240
св.Николу, 195
Добрица, 263, 264
Добричевић, 287
Добричић, 124
Добрнац, 128
Добрњац, 166
Добровић, 185
Добројевић, 187, 210, 226, 234, 238
Доброш, 121, 183
Доведан, 246
Доведен, 255
Додиг
Ђурђев дан, 222
Додик, 120
св.Јована, 192, 236, 237, 238
Дојковић, 155
Дојченовић, 179
Дојченовићи, 135
Дојчиновић, 121
Дојчиновићи, 108
Докић, 104, 115, 139, 169, 251, 264, 269
Доколићи, 80
Долачкић, 297
Долаш, 95
Долашевић, 103
Дољак, 108
Дољановић, 289
Дољинић, 189
Домазет, 237
Доминовић, 104
Домузан, 164
Домузин, 109, 257, 269
Домчићи, 132
Дондур, 229
Дондури, 227
Дорић, 159
Доставић, 79
Достанић, 81, 163
Достић, 176
Достица, 185
св.Николу, 188
Дотлићи, 206
Дошан, 197, 209, 217, 224, 234, 235
Дошани, 205
Дошановић, 179
Дошен, 196, 199, 203, 205, 216, 225, 226, 227
Дошени, 227
Дошеновић, 121, 198, 232, 237, 238, 243
Дошеновићи, 206
Дошењ, 176
Дошић, 160, 277, 280
Дошлић, 196, 280
Дошло, 84
Дошлов, 256, 258
Драганић, 88, 157
Драгаш, 80, 83, 221
св.Јована крст., 189, 190
Драгашевић, 80, 204
Драгељ, 126, 127
св.Николу, 192
Драгеља
св.Николу, 193
Драгиловићи, 122
Драгинић, 82, 256
Драгић, 133, 148, 149, 155, 166, 174, 176, 178, 180,
197, 210, 217, 218, 219, 238, 241, 273, 284, 293, 298,
300, 301, 303, 305
Драгићеви, 233
Драгићевић, 77, 124, 141, 142, 170, 186, 196, 281, 284,
287, 294, 295, 297, 306
Драгићевићи, 79, 220
Драгићи, 78
Драгичевић, 149, 152, 183, 185, 255, 274, 275, 290, 303
Драгичевићи, 250
Драгишић, 107, 108, 121, 124, 129, 187, 218, 237, 238,
242, 275
св.Ђориђија, 192
Драговић, 150, 153, 214
Драгојарац, 205
Драгојевић, 105, 108, 109, 121, 128, 131, 165, 167, 169,
171, 173, 177, 183, 199, 200, 239, 272
св.Николу, 195
Драгојлић, 121
Драгојловић, 125, 140, 143, 147, 212, 272, 276, 306
Драгољевић, 275
Драгомировић, 142, 168
Драгонић, 164
Драгоњић, 184
Драгорајац, 131
Драгосав, 171
Драгосавац, 219, 232
Драгосављевић, 116, 161, 169, 173, 258
Драгутиновић, 90, 93, 285
Дражевац, 282
Дражетовићи, 76
Дражић, 144, 145, 160, 199, 207, 228, 234, 240, 247,
250, 275, 276, 295
Дражићи, 229
Дракулић, 105, 232, 278
Драмљаковић, 103
Драмњак, 103
Драмушићи, 80
Драпић, 106
Драча, 230
Драчина, 196
Драшкић, 84, 92, 290
Драшкићи, 250
Драшко, 187, 274
Драшковић, 80, 82, 99
Драшковићи, 90
Драшчевић, 254
Дрвенић, 148
Дрвеница
св.Николу, 188, 195
231
Дрвођеља, 84
Дрезга, 220
Дренодоља, 262
Дринић, 120, 124, 126, 133, 146, 161, 162, 172, 173,
179, 247, 259
Дринићи, 123, 207
Дрињак, 82, 96, 97
Дркић, 96
Дрлић, 203
Дрљача, 175, 187, 188, 198, 199, 202, 203, 216, 217,
219, 226, 229, 231, 232, 233, 234
св.Ттрифуна, 215
Дрљаче, 233
Дрљић, 156, 175, 186, 202
Дрмонић, 281
Дрњић, 97
Дробац, 199, 203, 219, 225, 227, 228, 229, 234
Дробиловић, 159
Дробиновић, 246
Дробић, 228, 297
Дробњак, 102
Дроњак, 217, 241
Дроњић, 120
Дроца, 81
Дроцо, 99, 246
Друговић, 146
Друмешић, 127
Дрцићи, 80
Дрча, 185, 205, 218, 237
Дубавић, 209
Дубајић, 105, 208, 222
Дубар, 77
Дубара, 89
Дубачки, 280
Дубљевић, 78
Дубов, 140
Дубовина, 88
Дубочанин, 285
Дубравац, 154, 168
Дувањ, 269
Дувњак, 94, 254, 267, 268, 269, 273, 277
Дугајлија, 203
Дугајлић, 196
Дугарић, 131, 257
Дугарићи, 137
Дугић, 298
Дугоновац, 87
Дугоња, 91, 139, 141
Дугоњић, 159, 244, 272, 274
Дудић, 141, 159, 161, 172, 183, 238, 290
Дуђун, 99
Дуиновић, 245
Дуић, 162, 272
Дујак, 148
Дујаковић, 114, 139, 141, 154, 156, 159, 163, 167, 169,
172, 297
Дујић, 109, 143, 146, 155, 258, 300, 303
Дујићи, 146
Дујковић, 302, 306, 307, 308
Дујљанин, 98
Дукић, 127, 129, 131, 153, 165, 174, 181, 183, 199, 201,
208, 215, 221, 222, 226, 235, 253, 265, 282, 283, 284
св.Николу, 188
Дукићи, 77, 249
Дулић, 112, 167, 176, 255
Думенџија, 126
Думић, 276
Думољић, 124
Думонић, 130, 158
Думоњић, 124, 125
Дунавић, 173
Дундић, 98
Дундур, 127
Дунђе, 75
Дунђер, 109, 126, 132, 151, 188
Дунђеровић, 78, 80
Дунђић, 94
Дунић, 123, 176
Дуновић, 116, 135, 210, 211
Дупер, 233
Дупљанић, 98
Дураковић, 155
Дурђић, 254
Дурић, 94
Дурићи, 76
Дурмић, 281
Дуроњић, 144, 145, 163
Дурсун, 85
Дусић, 170, 173
Дутулић, 99
Дуцан, 117
Дучић, 95, 148, 152
Душанић, 113, 145, 147, 154, 159, 160, 172
Душанићи, 161
Душановић, 214
Ђ
Ђађо, 132
Ђајић, 165, 173
Ђак, 177
Ђакић, 132, 134, 261
Ђаковић, 103, 104, 105, 117, 119, 121, 143, 147, 177,
182, 196, 203, 213, 218, 236, 244, 286
Ђаковићи, 171, 220
Ђакула, 136
св.ап.Петра и Павла, 191
Ђакушићи, 134
Ђалић, 142, 161, 220, 249
Ђамић, 149
Ђана, 196
Ђанадија, 185
св.Ђурђица, 189
Ђањиш, 175
Ђапић, 165
Ђачић, 97, 205, 282
Ђебић, 80, 260
Ђевер, 251
Ђевић, 205
Ђедовић, 77, 88, 142, 149
Ђека, 285
Ђекановић, 149, 155, 156, 159, 247
Ђекић, 104, 106, 109, 110, 114, 139, 140, 141, 143, 146,
149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 164,
169, 235, 245, 270
Ђекићи, 79, 162
Ђеко, 160
Ђекомовић, 157
Ђелмић, 273
Ђенадија, 202, 203, 204
Ђенадић, 170
Ђенић, 152, 169, 201, 204, 206, 212, 226, 247, 250
Ђено, 254
232
Ђерам, 199
Ђеран, 201
Ђерасовић, 75
Ђерић, 79, 143, 144, 145, 162, 284, 286
св.Јована, 195
Ђерићи, 205
Ђерман, 114, 130, 146, 161, 211, 268, 271
Ђермани, 163
Ђермановић, 125, 164, 171
Ђермен, 277
Ђермо, 273
Ђешило, 163
Ђикић, 196
Ђико, 177
св.Пантелију, 192
Ђилас, 218, 222, 223, 224, 227
Ђиласовић, 153
Ђино, 85
Ђипало, 208
Ђисић, 145
Ђогат, 246
Ђогатовић, 274, 276
Ђогић, 131, 279
Ђођић, 253
Ђојо, 268
Ђокановић, 86, 280, 286, 287, 298
Ђокић, 80, 82, 86, 87, 91, 94, 96, 102, 149, 158, 213,
269, 277, 279, 280, 281, 286, 287, 289, 290, 296, 298,
299, 308
Ђокићи, 79, 89
Ђонђић, 94
Ђопал, 162
Ђорди, 109
Ђорђевић, 77, 80, 140, 245
Ђорђиновић, 291
Ђорђић, 88, 127, 135, 146, 147, 160, 184, 280, 282, 308
Ђорић, 87, 114, 157, 243
Ђоројевић, 97
Ђошановић, 300
Ђувић, 253
Ђувићић, 305
Ђувовић, 283
Ђугум, 112
Ђудић, 136, 267
Ђудуровић, 116, 131
Ђуђић, 183
Ђуђревић, 130, 139
Ђуђук, 112
Ђуза, 123, 252
Ђујић, 139, 140, 146
Ђука, 89
Ђукановић, 87, 100, 106, 109, 111, 155, 162, 199, 201,
204, 215, 251, 283, 285, 287, 288, 289, 305, 307
Ђукарић, 153
Ђукарићи, 161
Ђукелић, 120, 130, 243, 252, 266
Ђуки, 258
Ђукић, 81, 83, 86, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 111, 113,
114, 121, 123, 127, 128, 129, 136, 139, 140, 141, 142,
145, 146, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
162, 166, 171, 176, 179, 180, 182, 183, 202, 203, 205,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
219, 225, 226, 230, 232, 235, 237, 239, 243, 245, 248,
252, 254, 259, 261, 262, 264, 265, 269, 272, 273, 293,
296, 301, 307
св.архиђ.Стефана, 191
Ђукићи, 162, 180, 207, 214, 249, 250
Ђукићи (Петровићи), 78
Ђулаја, 257
Ђуликара, 175
Ђулић, 216
Ђулићи, 166
Ђумић, 208, 223, 225, 235
Ђумићи, 232
Ђумурџић, 250
Ђундовић, 95
Ђунић, 136
Ђуповић, 103
Ђурагић, 212, 258
Ђурађ, 115, 150
Ђурађић, 95
Ђураковић, 306
Ђуран, 108, 262, 263, 265, 267
Ђуранић, 156
Ђурановић, 114, 143, 214, 252, 297, 298, 301, 302, 305,
306, 307
Ђураш, 162
Ђурашевић, 150, 151, 154
Ђураши, 161
Ђурашиновић, 110, 111, 201, 204, 242, 243
Ђурашиновићи, 232
Ђургус, 238
Ђурдић, 100
Ђурђевић, 106, 108, 118, 120, 121, 124, 127, 128, 130,
131, 134, 136, 137, 148, 150, 151, 152, 153, 157, 159,
160, 166, 169, 174, 175, 181, 200, 204, 210, 222, 238,
242, 248, 251, 252, 260
Ђурђекан, 201
Ђурђић, 127, 273
Ђурен, 262
Ђурин, 185
Ђуринић, 110
Ђурирић, 157
Ђурић, 75, 76, 77, 78, 83, 89, 91, 92, 93, 94, 102, 105,
106, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 122, 125, 127, 128,
133, 136, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 150, 151, 153,
154, 160, 161, 163, 166, 168, 169, 172, 174, 175, 178,
181, 188, 196, 197, 202, 204, 211, 212, 213, 219, 220,
221, 222, 226, 229, 236, 240, 245, 246, 252, 255, 258,
266, 272, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308
Ђурићи, 76, 79, 161, 163, 166, 206, 250, 276, 291
Ђурица, 88, 202, 216, 222, 267
Михољ дан, 224
Ђуричић, 105, 118, 125, 128, 142, 150, 158, 178, 196,
202, 243, 260, 278, 279, 282, 290, 293, 304
св.ап.Тому, 189
Ђуричићи, 76
Ђуришић, 89
Ђуркановић, 156
Ђуркић, 272
Ђурко
св.ап.Тому, 268
Ђурковић, 96, 98, 106, 107, 154, 258, 264, 269, 279,
281, 301, 302, 306
Ђурковићи, 78
Ђуровић, 79, 96, 100
Ђурсиновић, 299
Е
Евђевић, 143, 149, 155, 159, 161
233
Евђеновић, 98
Егеља, 220
Егељи, 218
Егељић, 225
Егић, 109, 112
Ђурђев дан, 273
Егленџа, 106
Екић, 190
Екмекчија, 224
Екмеџија, 126
Екмешчија, 151
Екмићи, 78
Елезовић, 94, 96
Елетовић, 101
Елчић, 88
Ера, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 98, 248, 250, 307
Ерак, 111, 123, 238, 245, 255, 274
Ераковић, 245
Ераковићи, 255
Ерановићи, 79
Ергарац, 227
Ергић, 267
Ерделић, 285
Еринић, 251, 257
Ерић, 77, 81, 82, 83, 86, 94, 96, 97, 101, 142, 143, 158,
159, 160, 168, 248, 277, 282, 300
Ерићи, 135
Еркаловић, 233
Еркачић, 80
Ерковић, 279
Еро, 96, 277, 278, 280, 282, 285, 295
Ерцег, 106, 125, 142, 152, 199, 210, 211, 225, 229, 234,
249, 252, 254, 263, 264, 268, 271, 272
Ерцеговац, 248, 249
Ерцези, 165
Ерчетовић, 94
Ерчић, 100
Ескија, 94
Ескић, 106, 110, 123
Ећим, 185, 186, 202
Ећимовић, 96, 97, 134, 275
Ефендић, 81
Ефтић, 162
Ешпек, 84, 85
Ешџек, 87
Ж
Жабић, 116, 120
св.Ђорђија, 192, 195
Жабићи, 123
Жаграњ, 183
Жалица, 88, 91
Жарић, 144, 164, 165, 276
Жарко, 80
Ждерић, 83
Ждеро, 127, 245, 247, 254, 262, 267, 268
Ждерп, 276
Ждрал, 131, 135
Ждралић, 83
Ждрало, 77, 84
Ждраловић, 83
Ждреро, 271
Ждрња, 249, 256, 260
Жежељ, 175, 177, 238
Жепинић, 283, 284
Жеравица, 119
Жефинић, 283
Живак, 88
Живанић, 147, 162, 178, 273, 276, 292
Живанићи, 162
Живановић, 98, 101, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
294, 296
Живковић, 76, 80, 82, 86, 90, 96, 105, 118, 119, 126,
127, 132, 139, 140, 141, 154, 159, 163, 164, 165, 167,
168, 172, 179, 226, 228, 236, 239, 285, 286, 287, 290,
291, 297, 299, 304, 305, 307
св.Димитрија, 192
св.Ђорђија, 188
Живковићи, 133, 145, 165, 227
Жигић, 184
Жижа, 254
Жижак, 174, 306
Арханђелов дан, 217
Жижић, 153
Жила
св.Ђорђија, 209
Жиларевић, 149
Жилић, 100, 102
Жмирић, 106, 135, 136
св.Ђорђија, 194
Жоговићи, 90
Жоле
Арханђелов дан, 269
Жоља, 273
Жугић, 282
Жужа, 87, 88
Жуић, 200
св.Николу, 191
Жујић, 170, 175, 204, 238
Жујкић, 267
Жујо, 164
Жуловићи, 75
Жуна, 133, 164, 168
Жунић, 112, 141, 161, 186, 244, 255
Жупљанин, 125
Жутић, 111, 241
З
Завађа, 244
Завиша, 239
Завишић, 119, 185, 217, 219, 244
Завишићи, 232
Загорац, 105, 119
Јовањ дан, 272
Никољ дан, 263, 264, 265, 269, 271, 282
св.Николу, 268
Загорчевић, 282
Зајерчевић, 142
Закић, 132, 187, 196
Заклан
св.Ђорђија, 192
Законовић, 263, 264
Залад, 268
Залао, 261
Замаклар, 227
Занфировић, 152
Заоњанин
св.Николу, 188
Зараровић, 248
Зарач, 130
234
Заријевић, 297, 301
Зарић, 79, 100, 102, 105, 114, 121, 123, 135, 142, 148,
165, 168, 186, 210, 241, 285, 290, 296, 305, 308
Зарорац, 274
Зафиловић, 94
Захарић, 139
Захаровић, 77
Збиљак, 93
Збиљкић, 94
Збиљкићи, 79
Звиждало, 133
Звиздало, 168
Звијерац, 111, 116, 132
Звонар, 106, 107, 123, 133
Звоцић, 98
Згодић, 198
Згоњанин, 201, 230
Здјелар, 177, 178, 179, 184, 197, 199, 219, 227, 228
Зејиковић, 257
Зекановић, 249, 259, 275, 278
Зекић, 95, 120, 151, 157, 208, 219, 256, 260, 281, 285,
286, 290, 298, 299, 303
Зекићи, 90
Зековић, 96, 100
Зекоњић, 255
Зелаја, 87
Зелен, 249, 273
Зеленац, 166
Зеленика, 115, 116, 175
Зеленковић, 156, 157
Зеленовић, 88, 98, 102, 278
Зеленовићи, 76
Зелињац, 143
Зелић, 125, 148, 161, 167, 210, 248, 259, 260, 272
Зелићи, 250
Зелкић, 182
Зелковић, 136, 213
Зељаја, 84
Зељић, 129, 130, 133, 135, 204, 219
Зељићи, 131, 205
Зељкић, 249, 276
Зељко, 264, 273, 275
Зељковић, 105, 107, 111, 115, 117, 120, 124, 208, 221,
222, 224, 225, 242, 256, 258, 259
Земановић, 256
Земун, 163
Зенђиловић, 93
Зеница, 75
Зеничанин, 80
Зефковић, 184
Зец, 75, 119, 125, 130, 142, 144, 163, 181, 182, 185,
204, 205, 206, 207, 209, 218, 225, 226, 227, 228, 230,
232, 234, 240, 244, 256, 262
св.Николу, 187
св.Пантелију, 189
Зечевић, 75, 93, 100, 101, 111, 148, 157, 186, 197, 244,
277
св.Пантелију, 203
Зечић, 291
Зечкић, 152
Зивановић, 252
Зивљаци, 266
Зијаић
Врачеве, 275
Зијевало, 254
Зијеваловић, 111
Зимоња, 85, 182
Зимоњић, 96
Зироје, 83
Зиројевић, 205
Зиројевићи, 79
Зита, 105
Зјаић, 275
Зјаићи, 277
Зјалић, 142, 269
Злакапа
св.архиђ.Стефана, 189
Зликовац, 81
Зловарић, 247
Злоглав, 213, 271
Злојутро, 125, 129, 135
св.Николу, 188, 191, 195
Змајанац, 137
Змајевић, 76
Змијанац, 129, 130, 137, 163
св.Јована крст., 194
Змијановић, 77
Змијањац, 225, 226, 235, 239
св.Николу, 193
Зобеница, 235, 237
Зобић, 163
Зобо, 159
Золак, 214
Золотовић, 276
Зоран, 156
Зорановић, 97, 98, 147, 150, 157, 284
Зорановићи, 96
Зорић, 105, 137, 144, 157, 162, 170, 175, 176, 185, 187,
198, 201, 208, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226,
230, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 260
св.Ђорђија, 190
Зорићи, 205, 206, 209, 220, 226, 231, 232
Зорица, 240
Зрилић, 210, 213, 264
Зрнић, 104, 128, 130, 131, 176, 181, 183, 184
св.пророка Илију, 191
Зрнићи, 122, 136, 137
Зубан, 278
Зубановић, 97
Зубац, 163
Зубић, 276
св.архиђ.Михаила, 196
Зубовић, 106, 109, 111, 208
Зубовићи, 78
Зуканова, 263
Зукић, 215
Зуковић, 305
Зунур, 90
Зурна, 177
Зурнић, 176, 237
Зуровац, 90
И
Иванић, 156, 164, 215, 218, 224, 226, 233, 236, 238,
241
Иванићи, 229
Иваниш, 224
Иванишевић, 133, 209
Иванковић, 114, 167, 265, 277
Ивановић, 77, 97, 101, 102, 110, 113, 120, 122, 144,
146, 157, 158, 166, 169, 171, 175, 179, 201, 214, 247,
235
254, 277, 279, 281, 282, 284, 287, 288, 289, 290, 291,
293, 295, 296, 297, 298, 301, 304, 305
Ивановићи, 135
Иванчевић, 197, 205, 304
Иванчевићи, 209
Ивац, 277
Иваштанин, 125, 128, 170
Иветић, 106, 263, 264, 265, 269
Ивић, 116, 254, 256, 268, 269, 270, 271, 288
Ивица, 272, 275
Ивичић, 272
Ивковић, 81, 142, 153, 162, 173, 178, 186, 189
Иглашевић, 251
Игнић, 156
Игњатић, 108, 109, 122, 146, 147, 158, 161, 165, 171,
172, 248
Игњатићи, 166, 168
Игњатовић, 115, 119, 140, 176, 211, 291, 294, 299, 301
Игњац, 117
Игњић, 146, 152, 154, 246, 247, 299
Игумановић, 136, 171
Икановић, 142
Икић, 87, 128, 181, 183, 223, 273, 274
Иконић, 94
Иконићи, 79
Иктаревић, 259
Илајић, 261
Илатовић, 250
Илеканић, 111
Илекић, 105
Илибашић, 133, 134, 228
Илија
св.Ђорђија, 189
Илијашевић, 258
Илијић, 272
Илиндавић, 97
Илинчић, 112, 125, 133, 140, 148, 198, 244, 280
Илисић, 125, 135
Илисићи, 137
Илић, 78, 80, 82, 85, 92, 100, 101, 102, 106, 118, 120,
121, 123, 124, 126, 128, 134, 135, 142, 145, 150, 151,
155, 156, 157, 160, 161, 163, 167, 169, 173, 175, 184,
206, 209, 210, 212, 220, 225, 226, 233, 236, 238, 240,
243, 251, 252, 261, 262, 278, 280, 282, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 301,
302, 303, 304, 306, 307, 308
св.Јована крст., 190
Илић (Крлета), 91
Илићи, 163, 209, 298, 300
Илићи (Керлоте), 77
Иличић, 90, 150, 156, 157, 181, 273, 280, 304
Илиш, 245
Илишак, 172
Илишевић, 125, 131, 135, 228, 230, 234
Илишковић, 161, 164, 174
Илнић, 143
Иљичић, 217
Имац
св.Василију, 270
Инђетовић, 249
Инђић, 92, 96, 143, 144, 182, 184, 209, 218, 224, 238,
240, 244
Инђићи, 205
Инџић, 75, 77, 93
св.Трифуна, 195
Ињац, 116, 124, 205, 256, 262, 263, 264, 265, 269
Иолић, 207
Ирбеља, 98
Ирић, 107, 134
Ирнак, 201
Ирњак
св.Јована крст., 190
Иршум, 98
Исајиловић, 219
Исак, 227
Искица, 104
Исмаревић, 79
Ичелић, 256
Ј
Јабић, 305
Јавић, 188
Јавићић, 271
Јавор, 259
Јаворац, 102, 107
Јаворовић, 105, 212, 259
Јагајић, 102
Јаглица, 221
Јагличић, 102
Јагодић, 105, 117, 126, 134, 143, 154, 159, 170, 215,
248, 251, 270
Јагодићи, 263
Јагузовић, 257
Јадић, 140, 163
Јађић, 262
Јазић, 197, 234
Јазићи, 209
Јаичанин, 129, 230
св.архиђ.Стефана, 189
Јајић, 242
Јајчанин, 121, 177, 185, 197, 235
св.архиђ.Стефана, 191
Јакељић, 252
Јакимировић, 113
Јакић, 87, 136, 204, 288, 292, 298
Јакица, 256
Јакишић, 231, 257, 269
Јаков, 264
Јаковић, 256
Јаковљевић, 82, 97, 102, 105, 109, 125, 134, 145, 151,
165, 204, 246, 253, 258, 260, 287, 289, 291, 292, 295,
298
Ђурђев дан, 211, 273
Јаковљевићи, 292
Јакшић, 100, 102, 105, 125, 139, 232, 233, 256, 266,
280, 283
Лазареву Суботу, 189
Јакшићи, 96, 208
Јаланђија, 128
Јалић, 244
Јамеџић, 270
Јандић, 105, 214
Јандријашевић, 204
Јандриовић, 242
Јандрић, 185, 203, 210, 212, 227, 262, 273
Јанић, 114, 259
Јанкић, 199
Јанко, 263
Јанков, 278
Јанковић, 82, 83, 84, 85, 88, 97, 98, 101, 104, 105, 107,
108, 113, 115, 118, 119, 121, 124, 125, 129, 131, 133,
143, 144, 146, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159,
236
160, 162, 164, 167, 168, 169, 174, 180, 181, 184, 186,
187, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 210, 214, 225, 228,
233, 234, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259,
260, 263, 274, 275, 278, 287, 288, 289, 291, 293, 295,
299, 305, 306
св.Јована, 192, 195
св.Јована крст., 190
Јанковић (Чангрљете), 78
Јанковићи, 75, 164
Јанош, 198, 202
Јаношевић, 198, 295
Јануз, 188, 203
св.Николу, 191, 195
Јанунџић, 200
Јануш, 284
Јанчић, 204, 207
Јањанин, 136, 272
Јањатовић, 134, 203
Јањевић
св.Николу, 195
Јањетовић, 108, 123, 135, 200, 202, 203, 242
Јањетовићи, 75
Јањеш, 230
Јањиловић, 157
Јањић, 87, 99, 100, 102, 106, 107, 111, 113, 121, 127,
150, 157, 163, 167, 170, 177, 178, 180, 181, 184, 204,
206, 245, 246, 258, 263, 265, 269, 270, 272, 273, 295,
297, 302
св.Николу, 195
Јањићевић, 125
Јањићи, 89
Јањичић, 181
Јањошевић, 104, 140
Јањузи, 132
Јањуш, 115
Јањушевић, 280
Јањушићи, 250
Јапуница, 224
Јапунџа, 206, 225, 230, 235
Јарамаз, 86
Јаранин, 120
Јарановићи, 79
Јарекула
Никољ дан, 269
Јарик, 230
Јарић, 133, 136, 217, 221, 225, 227, 228, 232, 237, 241,
244, 267, 276
Никољ дан, 253
Јаруг, 129
Јаруга, 229
Јарчевић, 277
Јасика, 82
Јасиковац, 282
Јаснић, 178, 181
Јаснићи, 131
Јатић, 158, 180
Јатовић, 103
Јаћимовић, 107, 114, 118, 130, 154, 160, 184, 266, 279,
306
Јаутанда, 245
Јашић, 112, 263, 294
Јевђевић, 115, 148, 166
Јевђевићи, 166
Јевђић, 140, 151
Јевђовић, 100
Јевић, 218, 219
Јевремовић, 292, 294, 295
Јеврић, 94, 95
Јевтановић, 77, 268
св.Николу, 188
Јевтановићи, 76
Јевтенић, 137
Јевтић, 75, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 95, 100, 113, 199,
262, 277, 278, 283, 287, 291, 293, 294
Јевтићи, 80
Јевтићи (Благовчани), 78
Јевтовић, 99
Јегдић, 96, 281
Јегић, 176, 229
Јеж, 134, 135, 231
Јежевић, 198
Јездимир, 173
Јездимировићи, 133
Јездић, 246, 283, 284
Језерац, 100
Јеинић, 116
Јејинић, 124
Јејић, 304
Јекић, 105, 118, 124, 178, 182
св.Јована крст., 194
Јелача, 205, 206, 209, 225, 231, 232, 234
Јелачић, 179
Јелачићи, 180
Јеленовић, 128
Јелисавац, 121, 166, 186, 189, 197, 200, 201, 203, 227,
239
св.Јована, 192
Јелисијевић, 100, 143
Јелисић, 80, 140, 299
Јелић, 95, 103, 108, 139, 140, 142, 145, 148, 153, 154,
165, 167, 169, 171, 176, 182, 212, 213, 214, 216, 222,
247, 253, 255, 257, 260, 269, 270, 273, 297, 306
св.Николу, 195
Јелићи, 78, 148
Јеличић, 123, 134, 178, 182, 188, 206, 208, 216, 218,
225, 227, 228, 232, 235
св.Николу, 195
Јеличићи, 207, 220, 228
Јелкић, 284, 288
Јеловац, 94, 239
Јелушић, 106, 269
Јенуџа, 230
Јера, 100
Јерак, 245
Јеремијевић, 103
Јеремић, 83, 102, 106, 113, 117, 139, 141, 144, 152, 157,
178, 180, 184, 205, 208, 235, 252, 286, 287, 289, 294,
298, 300, 307
Јериловићи, 112
Јеримић, 174
Јеринић, 83, 105, 113, 139, 144, 152, 155, 170, 173, 248,
251
Јеринићи, 130
Јерић, 186, 283, 285
Јеркић, 257
Јерко, 84
Јерковић, 75, 147, 148, 149, 168, 170, 209, 225, 233,
241, 252, 257, 259, 279, 280, 289, 298
Ђурђев дан, 251
Михољ дан, 212
Јерковићи, 207, 232
Јеронић, 141
Јеросимовић, 152
Јерчић, 144
237
Јефић, 248, 299
Јефремовић, 302
Јефромовић, 307
Јефтанић, 175
Јефтановић, 150, 263
Јефтенић, 262
Јефтић, 93, 97, 100, 105, 143, 144, 145, 146, 149, 156,
163, 166, 168, 170, 176, 181, 239, 241, 249, 250
Јешић, 86, 87, 91, 98, 101, 131, 181, 182, 278, 280
Јешићи, 78, 249
Јовазовић, 175
Јовандић, 89, 95, 305
Јованић, 108, 112, 113, 123, 135, 156, 159, 199, 201,
204, 206, 214, 217, 222, 225, 227
св.Јована крст., 189
Јованићи, 220, 230
Јованковић, 203
Јовановић, 75, 76, 77, 78, 85, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 114, 121,
126, 139, 141, 142, 144, 148, 149, 151, 152, 155, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 173, 174, 175,
176, 177, 187, 201, 214, 216, 225, 237, 239, 242, 245,
246, 249, 253, 262, 263, 266, 268, 273, 274, 277, 279,
282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307,
308
Јовановић (Бесарина), 77
Јовановић (Комнен), 75
Јовановићи, 75, 77, 162, 250
Јовановићи (Мелентић), 76
Јовановићи (Џикадије), 79
Јованчевић, 86, 114, 132, 258
Јованчевићи, 166
Јовањић, 108
Јовачевић, 237
Јоваш, 93
Јовашевић, 259
Јовелић, 111
Јоветић, 151, 172, 217, 257, 262, 265
Јовеша, 184
Јовин, 95
Јовић, 91, 95, 98, 104, 108, 121, 122, 128, 139, 151, 152,
153, 156, 161, 163, 167, 169, 172, 178, 188, 199, 209,
212, 213, 222, 227, 228, 245, 246, 248, 256, 264, 270,
278, 280, 281, 291, 294, 297, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308
Јовићи, 128
Јовичевић, 91, 93
Јовичић, 83, 100, 114, 116, 121, 139, 146, 147, 150, 153,
156, 159, 169, 170, 171, 174, 179, 208, 221, 225, 254,
255, 256, 257, 259, 278, 283, 292, 294, 295, 297, 303,
307
Јовичићи, 161, 162, 164, 230
Јовиш, 268
Јовишевић, 258, 262
Јовишић, 177, 213, 240, 256, 259
св.ев.Марка, 194
Јовковић, 89, 213
Јовљић, 249
Јововић, 84, 88
Јовчић, 202, 234, 237, 264
Јогурџија, 91
Јожић, 205, 209
Јожићи, 207
Јожица
св.архиђ.Стефана, 188
Јоић, 84, 94
Јојиновић, 127
Јојић, 86, 120, 133, 222, 236, 238, 243, 266, 282
Јојовић, 100
Јоканић, 158
Јокановић, 84, 94, 144, 146, 154, 247, 281, 291
Јокановићи, 250
Јокић, 75, 79, 83, 84, 87, 95, 106, 108, 113, 117, 126,
153, 154, 155, 162, 165, 180, 183, 218, 251, 254, 258,
259, 263, 277, 278, 280, 286, 289, 290, 293, 295, 298,
302, 303
Јокићи, 89, 130, 138, 162, 284
Јоксимовић, 77, 91, 92, 93, 95, 97, 101, 248
Јоксимовићи, 79
Јолдић, 185
Јолић, 92, 265
Јоловић, 279
Јолџић, 105, 109, 110, 111
Јондић, 142
Јонић, 276
Јонџа, 265
Јоњић, 276
Јопоић, 161
Јоракулић, 105
Јоргић, 122, 157
Јосимовић, 234
Јосиповић, 124, 132, 143, 144, 153, 154, 215, 242, 247,
287, 294, 296, 298, 304, 308
Ђурђев дан, 210
Јосиповић (Лакић), 76
Јосиповићи, 75, 250
Јосић, 157, 245, 297, 301, 302, 303
св.Јована крст., 194
Јосифовић, 245
Јосифовићи, 250
Јотановић, 155
Јотић, 128, 305
Јоцић, 145, 146, 147, 154, 174, 233, 249, 255, 266, 267
Јоцо, 86
Јоцовић, 87
Јочићи, 133
Јошевић, 132
Јошило, 86, 87, 89, 93
Јошиловић, 82
Јошиловићи, 76
Јошиновић, 137
Јошић, 86, 93, 94, 111, 114, 141, 153, 160, 211, 249, 273
Јошкић, 180
Југовац, 125, 126, 134
Југовић, 82, 83, 137, 164, 178, 184, 244, 300, 307
св.Пантелију, 192
Југовићи, 76, 165
Југурчић, 94
Јукић, 184
Јунаковић, 104
Јунгић, 105, 114, 125, 169
Јунгићи, 133, 166
Јурешевић, 277
Јурић, 227, 264, 265, 269
Ђурђев дан, 222
Јурићо, 275
Јуриша, 274
Јуришић, 112, 114, 166, 170, 171, 180
св.Стефана Дечанског, 212
Јуришчић, 214
Јуркић, 278
Јурошевић, 279
Јусуфувоић, 164
238
Јутрић, 159
Јушикић, 152
К
Кабелеџић, 80
Кабић, 206, 208, 214
Кабларевић, 81
Каблинић, 161
Каваденић, 253
Каваз, 306
Кавазовић, 87, 98
Кавгић, 121
Кавгићи, 79
Кавеђија, 185
Кавезић, 306
Кавеџија, 241
Кавеџић, 284
Кавић, 110, 162
Кадијевић, 245, 272
Кадић, 161, 275
Казановић, 282
Казанџија, 236, 240
Казилар, 111
Казимировић, 279
Казић, 251
Каикара, 252
Каић
св.Јована крст., 190
Кајгана, 139
Кајганић, 158
Кајевић, 291
Кајиш, 212, 213, 242
Ђурђев дан, 213
Кајкара, 259
Кајкут, 109, 122
Кајновић, 163, 164
Кајт, 244
Кајтаз, 117, 159, 184, 206
Кајтазовић, 250
Кајтац, 201
Кајтев, 214
Кајтез, 121, 270, 271
Кајтезовић, 145
Кајџија
Михољ дан, 275
Какановић, 258
Какић, 152
Калаба, 104, 108, 117, 158, 161, 162, 210, 213, 248,
255, 256, 264, 265, 269, 270, 271
Калабић, 108, 144, 146, 147, 215, 275
Калабићи, 206, 255
Калавер, 252, 264, 267, 269
Калавић, 91
Калавра, 146
Калајџија, 88, 125, 136, 151, 152, 246, 249, 255, 261,
272, 275
Јован дан, 254
Калајџић, 75, 83, 101, 106, 134, 282, 284, 305
Калак, 139
Калан, 231
Каланетић, 272
Калањ, 225
Калацун, 242
Калдесић, 279
Калдрмић, 212
Калелић, 142
Календар, 129
Календер
сц.Стефана Дечанског, 187
Калинић, 125, 161, 206, 207, 225, 232, 260
Калиновић, 258
Калкан, 256
Калоња, 276
Калоперовић, 149, 160
Калуђеровић, 230
Калуђеровићи, 228
Калуђерчић, 80
Калукџићи, 77
Калфић (Стругалија), 79
Каљаловић, 80
Каљача, 117
Каљевић, 78, 101
Каменица, 161
Каменко, 221
Камзић, 80
Каназаревићи, 250
Каназари, 79
Каназаровићи, 78
Канатар, 197
Кандић, 91, 147, 277, 279, 281, 283, 295, 304, 306
Канерић, 283
Канић, 151, 153
Каница, 80
Канлић, 277
Кантар, 178, 179, 200, 201, 226, 237, 239
Кантари, 205
Кантоши, 79
Канура, 251
Капелан, 216
Капетановић, 94, 156, 188, 199, 234, 235, 244
Капетина, 85, 87
Капикул, 90, 95
Капикуљ, 93
Капикуревићи, 76
Капроловић, 227
Капуран, 96, 284
Карабагали, 90
Карабатак, 77, 86
Карабуа, 216
Каравдић, 81
Каравла, 274
Карагаћа, 225
Карајица, 175
Каракаш, 133, 205, 219, 243
Каракаши, 130
Каралац, 251
Каралић, 105, 128, 183
Караман, 124, 278
Карамановић, 143, 250
Карамут, 161
Каран, 105, 129, 130, 166, 176, 178, 199, 201, 202, 203,
225, 229, 233, 239, 240, 276
Ђурђев дан, 196, 198
св.Ђорђија, 188
Карановић, 108, 199, 200, 205, 207, 213, 216, 218, 219,
221, 222, 224, 225, 230, 234, 238, 267
Карановићи, 76
Карануглић, 110
Карапан, 110
Карапетровић, 137, 139, 145
Карапетровићи, 128
Караћ, 251, 260
239
Караулац, 252, 257
Караџић, 81, 96, 101
Каргић, 156
Карејица, 175
Кареклић
св-архиђ.Стефана, 281
Кариновић, 141
Карић, 201
Каришик, 83
Каришковић, 278
Каришковићи, 79
Каришник, 277
Каркалић, 100
Каркељићи, 76
Карлаш, 210, 212
Карлић, 172
Карлица, 185, 198, 200, 230, 239
св.Симеуна Богопримца, 193
Карличић
Марков дан, 284
Карталица, 106
Каруповић, 110
Касабашић, 252
св.Пантелију, 189
Касагић, 125
Касагићи, 130
Касалица, 124
св.Јована, Моштаница, 195
Касало, 114
Касаловић, 104, 121, 122, 182
Касан, 201, 214
Касановић, 150
Касап, 117
Касић, 133
Касојевић, 128
Каталина, 133, 134, 173, 183
Катана, 149, 179
св.Николу, 197
Катанић, 111, 160, 276, 296, 306
Катић, 107, 108, 115, 122, 157, 197, 213, 214, 242, 263,
264, 265
Катићи, 275
Каурац, 107
Каурин, 111, 117, 118, 120, 126, 152, 176, 186, 197,
202, 211, 212, 213, 214, 236, 242, 246, 254, 257, 258,
260, 269, 271
Кауриновић, 129
Каурџић, 253
Кацур, 93
Качавенда, 127, 139, 176, 180, 184, 197, 200, 204, 230,
231, 232, 235, 237, 253, 300
св.Николу, 191
Качавенде, 126
Качар, 177, 217, 219, 252, 254, 284
св.ев.Луку, 194
Кашиковић, 76, 91, 306
Кашин, 251
Кашић, 272, 273
Квочка, 179
Квргић, 111, 254
Квргићи, 262
Квржић, 150
Кебеље, 79
Кевац, 214, 252
Кевић, 122, 129, 280
Кевићи, 135
Кега, 181
Кеђић, 247
Кежић, 251
Кезмић, 155
Кезуновић, 98
Кекез, 115
Кекеровић, 247
Кекић, 105, 120, 179, 278
Келека, 181
Келемановић, 247
Келећ, 261
Келечевић, 134, 221
Келочевић, 223
Кељац, 221
Кенић, 100
Кењало, 177, 197, 199, 201, 204, 205, 208, 224, 226,
241
Кењић, 75, 299
Кераица, 120
Керан, 276
Кераћ, 170
Кервопић, 276
Керезовић, 110, 141, 253
Керић, 125, 143, 146, 150, 152, 153, 154, 159, 160
Керкез, 196, 197, 205, 216, 218, 219, 220, 225, 228, 234,
243
св.Ђорђија, 189
Керкезовић, 249
Кесар, 158
Кесер, 145, 156, 164, 172
Кесеровић, 122, 128, 131
Кесић, 113, 115, 116, 125, 133, 170, 175, 184, 202, 206,
218, 227, 234, 242, 256, 257, 258, 265, 271
св.Ђорђија, 193, 194
Кесићи, 209
Кеткић, 259
Кецетић, 305
Кецман, 106, 113, 175, 176, 177, 202, 210, 216, 217,
218, 222, 223, 225, 229, 230, 234, 242
св.Вартоломију, 188
Кецмани, 135
Кеча, 208
Марков дан, 219
св.ев.Марка, 189
Кечан, 177
Кечема, 181
Кечен, 238
Кешељ, 84
Кешин, 265
Кешић, 179
Кешум, 128
Киза, 256, 258
Кијамет, 86
Кикавчић, 127
Кикило, 215
Кикић, 95, 97, 121, 152, 154, 185, 255, 283, 300
Киковић, 96, 98
Кимвари, 164
Кинић, 281
Киперовић, 152, 306
Кипић, 278
Кириџић, 102
Кисин, 275
Кисић, 256, 258
Кисо, 210, 263, 264, 272
Китановић, 158, 159
Китић, 151, 152, 153, 157, 306
Китићи, 161
240
Китлача, 136
Китлић, 121
Китовичић, 283
Китоњић, 142
Кићан, 211
Клаић, 188, 199
св.Ђорђија, 195
Клаићи, 228
Клајић, 160, 167, 178, 211, 215, 217, 222, 233
Клајићи, 135
Кланић, 152
Клачар, 81, 83
Клашња, 230
Клашњевићи, 76
Кленић, 217
Клепић, 108, 125, 216, 236, 259
Клећанин, 154
Клецњић, 91
Климентић, 134
Клиндо, 272
Клинцов, 119, 121, 127, 135
Клипановић, 247
Клисара, 83, 96
Клисарић, 275
Клисиро, 274
Клић, 206, 209
Клицов
св.ев.Матија, 191
Кличко, 230
Клонић, 142
Клопић, 139
Клутић, 212
Кљајић, 125, 139, 142, 164, 170, 172, 206, 208, 227,
231, 234, 259
Кљајићи, 233
Кљакић, 116
Кљевац, 200
Кљешта, 291
Кљештар, 285
Кљуцо, 254
Кључанин, 113
Кнежевић, 77, 78, 86, 87, 88, 96, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 118, 120,
122, 124, 126, 131, 136, 137, 142, 143, 149, 151, 154,
160, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176,
177, 178, 180, 183, 185, 186, 188, 197, 200, 201, 203,
204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 236,
237, 240, 241, 242, 244, 245, 247, 253, 256, 260, 261,
267, 271, 275, 276, 278, 279, 281, 283, 298
св.Николу, 197
Кнежевићи, 205, 207, 232, 255
Кнежић, 104, 254, 276
Книнац, 271
Књитор, 98
Кобас, 185
Кобић, 172
Ковановић, 153
Кованушевић, 153
Кованџић, 139, 140
Ковач, 93, 94, 107, 118, 120, 150, 153, 154, 174, 210,
212, 213, 215, 254, 257, 262, 264, 276
Ковачев, 249
Ковачевић, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90,
100, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 132,
133, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 151, 152,
153, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 186, 187, 197, 201,
202, 203, 204, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 233, 234, 235,
237, 241, 242, 243, 244, 250, 251, 253, 259, 261, 263,
271, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 289,
291, 300, 303, 305, 306
св.Ђорђија, 192
св.Ђурђица, 192
св.Јована, 192
св.Јована крст., 190
св.Николу, 187, 188, 192, 194
Ковачевићи, 76, 80, 96, 123, 127, 133, 162, 165, 182,
205, 207, 227, 231, 233, 244, 270
Ковачић, 111, 114, 161, 245, 254, 255, 262, 264, 270,
273, 274
св.Јована крст., 194
Ковић, 223
Ковићи, 162
Ковичић, 276
Ковјанић, 265
Ковјанићи, 172
Ковјена, 273, 274
Ковјенић, 245
Ковљанић, 123
Ковржић, 112
Коврлија
св.Василију, 267
Ковчићи, 76
Кодановић, 247
Кодић, 223, 262
Кожић, 114
Козар, 102, 156, 257
Козарац
св.Јована, 192
св.Јована крст., 190
Козаревић, 156, 249
Козија, 246
Козић, 125, 133, 134, 169, 247, 259
Козлица, 237
Козлоглав, 271
Козомара, 121, 210, 212, 257, 262, 263, 264, 267, 268,
269, 270, 271
св.Јована, 205
Козомора, 245, 246
Коић, 129, 164, 290, 299
Којадин, 117
Којадиновић, 100, 101, 111, 118, 130, 156, 259
Којановић, 158
Којда, 257
Којдић, 105, 133, 256, 268, 270, 271
Којић, 94, 105, 106, 122, 123, 126, 133, 134, 135, 141,
142, 143, 144, 148, 149, 156, 157, 159, 161, 166, 167,
168, 172, 175, 183, 211, 213, 220, 236, 237, 243, 246,
252, 260, 268, 280, 288, 304
св.ап.Вартоломију, 190
Којићи, 75, 99, 245
Којичић, 142
Кокан, 111
Кокановић, 152, 187, 210, 213, 236, 243
Коквић, 224
Кокеза, 256, 257, 261
Кокезић, 260
Кокијер, 105
Кокић, 146, 151, 158, 173
Кокићи, 229
Коковић, 85, 86
241
Коковићи, 79
Кокоруш, 90, 94, 134, 175, 210, 213, 217, 237, 239, 241,
242
Кокот, 87, 233
Кокоти, 79, 205
Кокотовић, 91
Кокошар, 99, 261
Кокур
Јовањ дан, 270
Кокуча, 92
Колајевић, 118
Колак, 153
Коланин, 135
Колар, 94, 126, 146, 170, 176, 249
Коларац, 245
Коларевић, 248, 249
Колари, 182, 275
Колашинци, 78
Колетићи, 206
Колиба, 112
Колибарда, 88
Колиперовић, 221
Колобарић, 156
Коловић, 95
Колонџија, 232
Колоња, 277
Колунђија, 204
Колунијо, 274
Колунџија, 218, 220
Колунџије, 119
Кољани, 137
Кољанин, 136, 179, 183
Кољанчић, 105
Кољачевић, 217
Комадина, 173, 209, 227
св.Николу, 192, 193
Комарас, 125
Комарица
Ђурђев дан, 251
Комесар, 175
Комјеновић, 110
Комлев, 224
Комленић, 177
Комленовић, 282
Комљенић, 123
Комљеновић, 238
Комненовић, 97
Комосар, 179, 197
Комосор, 179
Кондић, 100, 105, 106, 121, 176, 178, 179, 184, 187,
197, 199, 200, 201, 203, 215, 228, 230, 234, 235, 236,
240, 241, 242, 267
св.Николу, 196
Кондићи, 188
св.Николу, 187
Кониа, 214
Коностревац, 98
Конта, 200
Контраџија, 278
Кончар, 185, 224
Кончари, 209
Коњевић, 115, 125, 128, 152, 176, 181, 184, 198, 240,
255
св.Ђорђија, 189, 194
Коњевићи, 134
Коњик, 121, 263, 264, 267
Коњикушић, 263
Коњић, 298
Коњовић, 171
Коњодер
св.Ђурђица, 192
Коњокрад, 96, 97, 98
Коњта
Ђурђев дан, 277
Копана, 257, 271
Копанић, 209
Копановић, 151
Копања, 105, 108, 110, 113, 121, 134, 269
св.Николу, 211
Копић, 248
Копрановић, 107
Копрања, 259
Копрен, 104, 117
Копрена, 107
Копреновић, 166
Копреновићи, 167
Копривић, 281
Копривица, 84, 85, 88, 93, 94, 96, 104, 285
Копривице, 79
Копуз, 251
Корађевићи, 250
Коралија, 185, 238
Кораћ, 182, 186, 227, 243
Корда, 215, 241
Кордић, 207, 236
св.Јована, 213
Корић, 243
Корица, 210, 213, 240
св.Јована, 192
св.Николу, 192
Корлат, 202
Корњача, 219
Коров, 178
Коруга, 209, 237
Кос, 115, 116, 120, 135, 175, 185, 186, 187, 196, 202,
222, 233
св.Ђорђија, 189, 190, 194
Косанић, 278, 288
Косановић, 95, 98, 208, 226, 240, 244, 285
Косановићи, 79
Косаћ, 120
Косијер, 158
св.Игњатију, 193
Косић, 93, 108, 116, 121, 125, 128, 130, 146, 166, 177,
180, 197, 209, 213, 230, 245, 270, 274
Косићи, 165
Космајац, 83, 98, 278
Космајци, 79
Косовац, 244
Косовић, 98, 135, 181
Косојевић, 145
Косорић, 96, 98
Косорићи, 76
Костадиновић, 145, 204, 270
Костандиновић, 201
Костантиновић, 107
Костић, 76, 88, 92, 93, 94, 102, 103, 109, 110, 111, 113,
123, 139, 144, 154, 155, 187, 204, 245, 283, 284, 288,
295, 301
св.Ђурђицу, 191
Костић (Љути), 78
Костовара, 112
Костреш, 154, 247
Кострешевић, 174
242
Костур, 251
Котароновић, 186
Котле, 223
Котроман, 175, 182
Котур, 126, 129, 132, 197, 235, 266
св.Николу, 192, 194, 195
Котури, 133
Коцић, 125
Кочањ, 290
Кочевић, 286
Кочевићи, 79
Кочић, 120, 129, 138, 178, 212, 213
Кочићи, 118
Коџић, 109
Кошмић
св.Трифуна, 195
Кошнић, 117, 222
Кошорац, 89
Коштић, 208
Кошћо, 246
Кошутић, 226
Кошчица, 267
Кравић, 238
Крављача, 93
Крављаче, 76
Крагић, 150, 159
Крагуљ, 120, 125, 127, 175, 176, 177, 178, 180, 182,
188, 201, 236, 237, 241, 242
Крагуљи, 131
Краишник, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 272
Крајина, 75, 77, 92, 93
Крајино, 92
Крајиновић, 104, 124, 218, 225, 232, 248
Крајишник, 75, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 140, 165, 204,
250
Крајишниковићи, 251
Крајкић, 84
Крајнићи, 76
Крајцар, 213, 214
Крајшум, 90, 91
Кракеш, 213
Краљ, 270
Краљевић, 91, 283
св.архиђ.Стефана, 273
Краљевићи, 80
Крамар, 91
Крамаревић, 93
Крамислић, 111
Красић, 167, 168
Крвавац, 147
Крваревић, 150
Крвдић
св.архиђ.Михаила, 187
Кргић, 155
Крезић, 248
Крезо, 92
Креић, 112, 136, 244
Крејић, 173
Крекеша, 247
Крекић, 256, 258
Креман, 76, 89
Кремани, 78
Кремановић, 82, 83, 92, 102, 104, 289, 290, 298
Кремановићи, 99
Кременовић, 108, 122, 128, 137, 230
Кремић, 128, 177
Кремновић, 181
Крерцо, 251
Кресић, 212, 258, 260
Кресовићи, 164
Кресоевићи, 163
Кресоја, 206, 208, 218, 220, 230, 235
Кресојевић, 107, 125, 140, 144, 162
Кретајић, 296
Кретић, 250
Кретлија, 86
Крећа, 201
Крецељ, 183
Крецо, 216
Кречар, 86, 107, 277
Кречаревић, 250
Кречић, 78
Крешић, 111, 112
Крешо, 246
Крешталице, 78
Кржа
Ђурђев дан, 271
Кржњаци, 138
Криа, 181
Криваја, 179
Кривак, 248
Кривић, 78, 88
Кривокућа, 116, 118, 211, 235, 251, 257
Кривошија, 103, 234, 273
Крижевић, 300
Крикћо, 284
Крилоња, 90
Криминалац, 115
Крипат, 254
Крипић, 283
Крипот
Никољ дан, 261
Кристинић, 283
Кристићи, 235
Кристовић, 92
Крићо, 285
Кричка, 179
Кричко, 238
Кричковић, 186, 218
Кришковић, 108, 214
Кркајлић, 111
Кркелаш, 250
Кркељаш
св.Пантелију, 214
Кркеша, 247
Кркић, 112
Крковић, 101
Крлов, 111
Крљаш, 83
Крљашевић, 264
Крљић, 208, 238
Крљићи, 205
Крменац, 166, 167
Крминац, 169
Крндија, 267, 271
Крндић, 257
Крнета, 176, 221, 222, 226, 230, 231, 235, 240, 266
св.ап.Тому, 194
Крнете, 180, 267
Крнетић, 229
Крнетићи, 234
Крнић, 171
Крновић, 103
Крњаић, 104, 189
243
св.Јована крст., 194
Крњајић, 190
св.Јована, 193
Крњета, 125
св.ап.Тому, 189
Крњић, 282
Крњићи, 80
Крпија, 110
Крсић, 179
св.Ђорђија, 193
Крсмановић, 281, 292
Крсмић, 223
Крсо, 87
Крстановић, 109, 210, 215, 245, 246, 252, 260, 267,
272, 277
Крстановићи, 275
Крстија, 93
Крстић, 91, 94, 147, 149, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
286, 287, 289, 293, 305
Кртолина, 78, 140
Кртолица, 85
Крћа, 101
Крунић, 76, 78, 87, 100, 103, 153, 238
Крупић, 127, 128
Крупљанин, 117, 122, 252
Крушар, 233
Крушкоњић, 144
Крушљанин, 110
Крчамр, 109
Крчар, 93
Крчмар, 109, 199, 217, 219, 225, 229, 233, 268
Крчмари, 232, 267
Крџалија, 245
Крџалић, 298
Кршић, 139, 140, 146, 147, 150, 153, 154, 155, 157, 306
Кршићи, 79
Кршлек, 176
Ксерић, 151
Куаља, 130
Кубет, 226
Кубот, 266
Куботеља, 92
Кубура, 83
Кубурић, 244
Кубуровић, 100
Куваља, 133
Кувач, 93
Кувача, 181
Кувеља, 248
Кувињало, 276
Кувињаловић, 250
Куга, 224
Кугићи, 79
Куглен, 154
Кудић, 110, 176, 185
Кудићи, 162
Кудра, 121, 133, 236, 252, 254, 266
св.Јована, 193
Кудрић, 247
Куђељић, 142
Куђоман, 113
Кужат, 219
Кужет, 206
Ђурђев дан, 235
Кужети, 205
Кужић, 256
Кузман, 93, 237, 267
Кузмановић, 82, 88, 89, 119, 128, 134, 139, 141, 142,
146, 150, 153, 160, 164, 167, 168, 174, 206, 214, 236,
243, 261, 278, 308
Кузмановићи, 167
Кузмић, 149
Кујача, 85
Кујача (богаљ), 78
Кујунђић, 151
Кујунџија, 144
Кујунџић, 87, 91, 102, 106, 263, 305
Кука, 249
Кукавица, 95, 128, 131, 179, 201, 204, 269
св.Ђорђија, 195
Кукило, 133, 246, 256, 258
Кукиљ, 268
Кукић, 78, 129, 139, 160, 183, 208, 239, 254
св.Јована крст., 194
Кукићи, 77, 161
Кукобад, 270
Куковић, 144
Кукољ, 105, 112, 116, 134, 166, 221, 236, 237, 241, 244,
253, 290
Кукрика, 110, 188, 204, 255, 268
Кукрикаш, 250
Кукрике, 180
Кукрић, 111, 125, 126, 128, 134
Кукричак, 85
Кукут, 147
Кулаш, 88
Кулашевић, 276
Кулашинац, 86
Кулија, 111
Кулина, 86
Кулић, 100
Кулкић, 158
Кулуђија, 201
Кулунџија, 230, 239
Кулунџић, 206
Куљани, 84
Куљанин, 77, 88
Куљић, 90, 107, 282
Кумановић, 77
Кумбара, 124, 134
Кумовић, 277
Кунац, 78, 272
Кундић, 100
Кундрић, 150
Кундурић, 96
Кунић, 176, 179, 197, 261
Кунићи, 79
Куновац, 272, 273
Кунтош, 81
Куњадић, 222
Куњић, 224
Купешић, 162
Купрес, 140, 145
Купрешак, 149, 151, 254, 256, 261, 267, 274
Купрешевић, 157
Купрешик, 250
Купус, 249
Купусовић, 304
Куравица, 156
Кураица
св.архиђ.Стефана, 224
Кураљушић, 276
Курбелија, 200
Курђела, 274
244
Курељ, 271, 274, 275
Куреновић, 81
Курет, 98
Куреш, 148
Курибак, 88
Курија, 118
Курић, 87
Ђурђев дан, 211
Куриц, 218
Курича, 214
Куриџа, 144, 242
Куриша, 248
Курјак, 237, 278
Курнога, 178
Куровић, 97
Куроман, 81
Курт, 212
Куртеш, 84
Куртиновић, 141
Куртовић, 176
св.Јована Златоустог, 189
Куртума, 91
Куртумић, 284
Курузовић, 108
Куруц, 240
Курцузовић, 249
Курцун, 81, 82, 248
Курцуновић, 250
Куршумџић, 76
Кусат, 104
Кусет, 115
Кусић, 126, 128, 153, 168, 169, 173, 174, 187
Кусмук, 77, 81, 83, 98
Кусовић
св.Ђорђија, 193
Кусоња, 175
Кустунић, 89
Кустурић, 174
Кутанчић, 274
Кутањац, 242, 253
Кутић, 111, 122, 154
св.Симеуна, 272
Кутлача, 85, 86, 128, 240
Кутлија, 229
Кухаћ, 91
Кухач, 94
Кучина, 188
Кучкић, 95
Кучковићи, 76
Кучук, 126, 136
Кучуковић, 110
Кушић, 98
Кушлић, 146
Кушљић, 144, 145
Кушчевић, 211
Л
Лабаловићи, 75
Лабатић, 128
Лабуд, 232
Лабуз, 206, 220
Лавић, 209
Лаврић, 175
Лаврнић, 187
Лаврња, 205, 226
Лаганин, 263
Лађман, 176
Лажевић, 100, 101
Лажетић, 96
Лазаревић, 76, 77, 78, 82, 90, 93, 95, 100, 104, 106, 108,
112, 127, 142, 144, 149, 151, 152, 153, 157, 160, 200,
201, 208, 213, 217, 246, 248, 253, 259, 280, 283, 286,
288, 290, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308
Лазаревић (Пурајица), 76
Лазаревићи, 76, 89
Лазарић, 250
Лазаровић, 245
Лазарчевић, 217
Лазендић, 94, 131, 211, 251, 298
Лазикић, 169
Лазиновић, 127
Лазић, 82, 83, 93, 94, 97, 114, 116, 125, 126, 135, 140,
141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155,
156, 165, 167, 168, 170, 172, 183, 185, 186, 196, 210,
223, 236, 241, 243, 248, 253, 276, 278, 280, 281, 282,
283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308
св.архиђ.Михаила, 191
Лазићи, 155, 184, 250, 256, 283, 284, 300, 307
Лазичић, 128, 305
св.архиђ.Стефана, 211
Лазичићи, 118
Лазовић, 96, 98, 99, 102
Лазукић, 216, 217, 261, 305
Лаић, 129
Лаишић, 201
Лајић, 125, 131, 181, 183, 218, 242
Лајшић, 200
Лакановић, 133, 180, 260
Лакета, 251
Лакетић, 86, 255, 257, 258
Лакић, 83, 86, 89, 93, 98, 111, 117, 124, 131, 134, 142,
181, 205, 210, 215, 243, 245, 246, 248, 272, 281
Лакићи, 122, 133
Лакниз, 98
Лакобрија, 129, 136
св.Николу, 187, 191, 194, 195
Лакобрић, 178
Лалић, 90, 93, 94, 98, 149, 179, 206, 209, 221, 225, 226,
245, 250, 263, 264, 295
Лалићи, 75
Лаловић, 103, 281
Лалош, 137
Лалушић, 87
Ламбић, 245
Ланац, 243
Ландека, 258, 259
Ландун, 229
Ландуп, 234
Лаништанин, 133
Ланцићи, 75
Лапац, 116
Лаповчић, 154
Лапцић, 272
Ластавица
Лазареву Суботу, 193
Латиновић, 105, 128, 130, 134, 135, 180, 196, 197, 201,
207, 210, 213, 215, 216, 217, 218, 224, 225, 229, 230,
233, 234, 244
св.Јована крст., 190, 194
Латиновићи, 206, 232
245
Латинчић, 105, 116, 118, 122, 127, 137, 168
Латинчићи, 133
Латковић, 204, 205, 226, 237
Латковићи, 207, 220
Лаћин, 257
Лацкан, 83
Лацковић, 227
Лацмановић, 77, 89
Лашић
св.Ђорђија, 188
Лашићи, 161
Лашовић, 98
Лебурић, 174
Леген, 155
Легеновић, 159
Легенора, 158
Лејић, 75, 139, 160
Лејо, 277
Лека, 94, 95
Леканић, 110
Лекановић, 150, 151
Лекић, 86, 94, 115, 119, 127, 128, 165, 171, 205, 209,
252, 254, 260, 272, 273
Лекићи, 76, 261, 275
Лековић, 97
Лелек, 81, 97, 263
Лелекур, 81
Лелеџија, 84
Лелић, 145, 305
Лемајић, 243
Лемез, 84, 89
Лемер, 79
Лемешевић, 151
Лемић, 181
Лендићи, 131
Леонтић, 172
Лепановић, 141
Лепир, 133, 163, 165, 172, 173
Лепири, 130
Лепировић, 81
Лепић, 92
Лепојевић, 129
Леслић, 186
Летић, 141, 153, 226
Лешајић, 240
Лешић, 139, 146, 147, 161, 208
Лешковић
св.Николу, 192
Ливак
св.Николу, 275
Ливњак, 149
Ливчевић, 151
Лиздек, 83
Лијаковић, 95
Лијеванчић, 275
Лијепић, 95
Лијешћанин, 97
Лијић, 274
Ликановић, 112
Ликач, 181
Ликић, 157
Ликићи, 76, 118
Лилак, 201
Лилачић, 298
Лимбур, 135
Линдо, 101
Липић, 146, 157, 158
Липљанац, 165, 166, 172
Липња, 162
Липњац, 162
Липовац, 101, 124, 137, 284, 285
Липотановић, 170
Лисица, 126, 159, 259
Листеш, 274
Литић, 152
Литра, 80
Литрењаковићи, 79
Лицмић, 260
Личани, 182
Личанин, 131, 187, 196, 241
св.Николу, 188
Личина, 109, 197, 199, 225, 229, 234
Личинар, 165, 166
Личине, 230, 233
Личинић, 113
Личић, 137
Лиџа, 245
Лишчићи, 162
Лововић, 83
Ловре, 213, 264, 268, 270
Ђурђев дан, 269, 271
св.Ђорђија, 267
Ловрен, 109, 263, 264, 267
Ловреновић, 105, 108, 109
Ловрић, 116, 179, 212, 227, 228, 229, 233, 237, 267
св.Николу, 191
Ловрићи, 228
Ложњак, 298
Лојаница, 88
Лојипур, 88
Лојић, 120
Лојовић, 98
Лојпур, 93
Лолић, 108, 110, 136
Лонташ, 89
Лонцић, 81, 83
Лонцо, 93
Лончар, 128, 209, 216, 218, 220, 254, 261, 268, 271
Јован дан, 254
св.архиђ.Михаила, 194
св.Ђорђија, 190, 193
Лончаревић, 75, 246
Лончина, 198
Лонџа, 95
Лопар, 132, 134
Лопата, 90
Лопатић, 83
Лопчина, 200, 201, 234
св.Ђурђица, 189
Лотина, 203
Лотић, 222
Лошић, 279
Лубарда, 97
Лубардић, 246
Лубинић, 99
Лубоја, 263
Лубура, 84, 85, 87
Лубуре, 79
Лубурић, 120, 130
Лугалић, 247
Лугиа, 280
Лугоња, 94, 102, 115, 276, 277
Лугоњи, 272
Лугушићи, 79
246
Лужаја, 121
Луже, 252
Лужија, 115
Лужић, 307
Лужја, 181
Луић, 254, 284
Лујиновић, 225, 231
Лујић, 110, 145, 203, 289, 303
Лујциновић, 109
Лука, 175
Лукаја, 269
Лукајић, 108, 109, 135, 210, 270
Лукан, 172
Луканић, 162
Лукановић, 165
Лукарић, 152, 298
Лукаћ
св.Јована крст., 190
Лукач, 122, 133, 199, 206, 221, 229, 233, 241, 252, 270
св.Јована, 193
Лукачи, 266
Лукаш, 116
Лукашић, 215
Лукена, 165
Лукендић, 117
Лукеч, 215
Луки, 127, 136
Лукић, 77, 79, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 106, 107,
110, 121, 125, 126, 129, 132, 133, 135, 136, 139, 141,
143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 158,
160, 163, 176, 181, 184, 187, 197, 198, 201, 204, 223,
225, 230, 237, 239, 240, 243, 246, 248, 250, 257, 258,
259, 260, 262, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281,
283, 284, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
св.Арханђела, 193
св.архиђ.Михаила, 191, 196
св.Николу, 192, 195
Лукић., 94
Лукићи, 80, 119, 129, 132, 155, 250
Лукојић, 122
Лулић, 253, 283
Лулићи, 166
Луњић, 152
Лупоглавац, 285
Лускота, 178
Лућиновић, 142
Луцић, 81, 83
Луцман, 110
Лучановић, 145
Лучар, 212
Лучић, 80, 87, 97, 100, 103, 158, 240, 251, 299
Лучићи, 99, 239
Лушчанин
св.Арханђела, 193
Љ
Љевар, 133
Љевњеви, 237
Љевопољац, 272
Љекар, 236
Љељанић, 145
Љепоја, 226, 229
Љепојевић, 126, 128, 131, 243
Љепопољац, 253
Љепотић, 92
Љескар, 130, 180
Љескарац, 188
Љечковљев, 170
Љешић, 142
Љиљак, 224, 228, 230
Љокић, 92
Љолић, 136
Љубава, 80
Љубанић, 210
Љубичић, 116, 137, 148, 205, 208, 219, 274
Љубишић, 201, 204
Љубоја, 126, 236, 241, 242, 264, 265, 268, 271
Љубоје, 233
Љубојевић, 114, 121, 125, 126, 129, 142, 165, 168, 169,
173, 183, 205, 224
св.Арханђела, 193
Љујић, 88
М
Мавић, 186
Магазин, 88
Магарашевић, 76, 252
Магилон
Никољ дан, 273
Магић, 147
Маглајац, 155
Маглић, 121, 126, 170
св.Николу, 211
Маглов, 111, 115, 223
Мађаревић, 247
Мађаровић, 281
Мазалица, 124, 172, 186, 199, 202, 225, 229, 233
Мазлумовић, 109
Маијтор, 276
Мајданац, 127, 137, 175
Мајдови, 99
Мајилчић, 181
Мајкин (Ђурић), 80
Мајкић, 105, 125, 136, 175, 176, 177, 197, 198, 199,
204, 207, 225, 230, 231, 233, 234, 236, 238, 240, 242
Мајкићи, 228, 230, 239, 244
Мајмуновић, 87
Мајноло, 276
Мајор, 266
Мајсоторовић, 110
Мајстор, 98, 148, 161, 169
Мајсторац, 125
Мајсторовић, 93, 96, 97, 112, 113, 121, 131, 138, 149,
168, 173, 179, 212, 216, 218, 219, 224, 238, 255, 266,
269, 278, 280
Мајсторовићи, 76, 132, 207
Мајсторчић, 262
Мајуш, 80, 83
Мајшић, 90
Макаловић, 123
Макарић, 247
Макивић, 127, 140, 173, 178, 184, 200, 212, 225, 237
св.Николу, 188
Макивићи, 117, 118
Макитан, 274, 276
Макитов, 95
Макић, 129
Макрић, 300
Максим, 93
247
Максимовић, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 90, 93, 95, 97,
100, 109, 110, 117, 120, 130, 165, 170, 175, 176, 178,
181, 202, 204, 243, 245, 247, 248, 249, 251, 262, 274,
275, 278, 279, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 308
Максимовићм, 306
Максић, 111, 116, 119, 125, 142, 223, 226, 243
Малбашић, 126, 133, 166, 186, 202, 204, 222
Малбешић, 252
Маленица, 86, 141, 184
Маленичић, 179
св.Ђорђија, 190
Малетин, 172
Малетић, 84, 119, 120, 121, 124, 125, 154, 156, 158,
162, 184, 246, 247, 280
Малетићи, 135
Малеш, 123, 203, 230, 248, 254, 271, 273, 274, 277
Срђевдан, 189
Малеша, 268
Малешевић, 105, 108, 113, 114, 115, 117, 132, 133,
135, 141, 142, 146, 162, 164, 167, 170, 174, 205, 206,
211, 219, 220, 267, 268, 270, 271, 293, 305
св.Николу, 192
Малешевићи, 167, 250
Малешић, 271
Мали, 86, 249
Малиђан, 127
Маликан, 277
Маликић, 284
Малинић, 94, 104, 108, 115, 133, 134, 172, 184, 197,
202, 208, 230, 237
Малинићи, 78
Малинковић, 244
Малиновић, 106, 112, 123, 157, 170, 222, 251, 252, 256,
262, 274, 298, 304, 305
Малиновићи, 246, 266
Малић, 80, 91, 98, 110, 113, 116, 117, 125, 127, 139,
140, 156, 158, 162, 163, 172, 174, 181, 183, 198, 233,
237, 246, 248, 249, 252, 273, 276, 278, 292, 295, 299
св.Василију, 194
Малићевић, 115
Малићи, 130, 239, 255
Малица, 252
Маличевић, 149
Маличић, 115, 117, 122, 298, 305
Малишић, 92, 100, 101
Малкић, 169
Малковић, 263
Маловић, 97, 98
Малоча, 126
Малуновић, 211
Малурић, 153
Малутић, 276
Малушић, 276, 299
Маљевац, 199
Маљеничић, 181
Маљић, 278
Маљичићи, 130
Маљуга, 180
Маљукан, 86, 87
Маљукани, 78, 79
Маљута, 197, 241
Мамиловић, 160
Мамић, 181
Мамичић, 291
Мамлић, 235
Мамузић, 234
Мандарић, 232
Мандић, 76, 77, 88, 92, 95, 107, 112, 114, 115, 116, 121,
126, 131, 135, 137, 139, 142, 146, 176, 197, 199, 201,
202, 203, 205, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 219, 220,
224, 225, 226, 227, 230, 232, 233, 235, 237, 248, 250,
252, 259, 266, 276, 278
св.Јована крст., 190
св.Николу, 188, 193, 194
Мандићи, 131, 206, 208, 228, 230, 231, 234
Манигода, 88
Манија, 126
Манојла, 276
Манојловић, 78, 79, 89, 91, 92, 151, 166, 251, 259, 288
Мањић, 93, 297, 302
Мањићи, 75
Мањковић, 101
Маоноге, 78
Марагић, 260
Маразовић, 181
Маран, 197, 235
Марановић, 165
Маргета, 264
Марел
св.Ђорђија, 190
Мареш, 207, 208, 227, 234
Мариан, 232
Маријан, 199, 263, 264
Маријанац, 108
Маријановић, 78, 125, 199, 228, 237, 290, 291, 292, 307
Марин, 201, 202, 237
Лазареву Суботу, 189, 203, 204
св.Николу, 203
Марини, 180
Маринко, 177, 237, 264
Маринковић, 81, 94, 101, 102, 113, 115, 118, 147, 154,
156, 161, 167, 204, 218, 221, 224, 230, 233, 237, 238,
253, 294, 303
св.ап.Петра и Павла, 191
св.Ђорђија, 190, 194
св.Игњатију, 189
св.Николу, 191, 195
Маринковићи, 145
Мариновић, 272
Марић, 78, 79, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 105, 106,
108, 110, 115, 120, 123, 124, 125, 136, 145, 148, 150,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 167, 168, 171,
175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 205, 206, 207,
210, 215, 218, 222, 226, 237, 243, 245, 247, 248, 249,
251, 254, 259, 260, 263, 267, 276, 277, 283, 284, 288,
297, 298, 299, 302, 303, 306, 308
св.архиђ.Михаила, 191
св.Ђорђија, 190
св.Николу, 192, 194
Марићи, 76, 164, 166, 206, 255, 265, 269
Марица, 269
Маричаић, 121
Маричић, 116, 186, 204, 215, 224, 227, 245
св.архиђ.Михаила, 196
св.архиђ.Михаило, 191
Маричићи, 205
св.Јована, 192
Марјан, 225
Марјанац, 187, 219, 261
Марјановић, 83, 86, 106, 109, 120, 121, 124, 125, 127,
129, 132, 136, 141, 144, 150, 157, 163, 168, 170, 175,
179, 182, 185, 186, 203, 205, 208, 210, 213, 214, 216,
217, 218, 219, 230, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244,
248
255, 258, 262, 278, 286, 288, 294, 297, 300, 302, 303,
307
св.архиђ.Стефана, 189
Марјановићи, 220
Маркановић, 75, 182, 223, 249, 258, 259, 261, 304
Маркат, 178
Маркељић, 160
Маркиковић, 91
Маркић, 256
Маркићевић, 78
Маркићевићи, 78
Марковић, 77, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 97, 101, 102, 103,
105, 107, 108, 116, 121, 126, 127, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 163,
169, 170, 173, 175, 179, 185, 186, 210, 212, 214, 222,
227, 243, 245, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 260, 261,
268, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Марковићи, 162, 292
Маркуљевић, 140
Мармат, 181
Мармут, 265
Марничић
св.Ђорђија, 195
Марошевић, 306
Мартиновић, 285
Мартић, 103, 121, 127, 136, 139, 144, 168, 170, 173,
177, 238, 242, 251, 257, 261, 273, 274
Марушић
Никољ дан, 305
Марчета, 119, 130, 180, 198, 199, 201, 207, 231, 232,
238, 239, 248, 249, 258, 268, 270
св.Арханђела, 192
Марчетић, 130, 215, 243
Марчетићи, 232
Масал, 100
Масалаџић, 150
Масаловић, 95
Масаљо, 92
Маскимовић, 294, 308
Маслар, 116
Масларић, 119
Маслењак, 250
Маслеша, 104
Маслић, 145, 146
Масло, 273
Масловић, 91
Маслошевић, 76
Мастало, 133
Мастелица, 243
Мастикоса, 242
Мастиловић, 152
Матаруга, 128, 131, 137
св.Ђорђија, 193
Матарука
св.Ђорђија, 190
Матаруса, 251
Матауљи, 137
Маташевић, 121
Матијаш, 166, 176
Матијашевић, 115, 139, 168, 176, 211, 285
Матијашевићи, 78
Матијаши, 182
Матијевић, 206, 207, 224
Матијевићи, 205
Матијић, 295
Матић, 75, 84, 87, 88, 91, 98, 100, 121, 136, 143, 170,
206, 210, 244, 261, 268, 269, 272, 277, 279, 280, 281,
283, 287, 289, 291, 292, 293, 294
Матићи, 162, 270, 276
Матичић, 298
Матишић, 150
Матовић, 82, 83, 102
Мауевић, 94
Маунога, 87, 95
Махалбаша, 225, 226
Махалбашић, 85, 104, 107, 108, 117, 119, 142, 201,
236, 243, 251
Махић, 145
Мацан, 291
Мацановић, 94, 105, 108, 211, 214
Мацановићи, 79
Мацоња, 117
Мацура, 126, 132, 136, 176, 177, 185, 218, 226, 236,
238
св.архиђ.Михаила, 188
Мачак, 80, 154, 198, 204
Мачар, 81, 96
Мачета, 116, 121, 133, 177, 210
Мачинко, 170
Мачинковић, 125
Мачић, 136
Мачкић, 120, 133, 211, 230, 235, 300
Мачковић, 111, 135, 171, 179
Мачкут, 210
Маџар, 135, 184, 185
Маџарац, 226
Маџаревић, 85, 152, 223, 297
Маџарић, 253
Маџарчић, 291
Маџуп, 245
Машала, 201
Машић, 239, 277
Машићи, 117
Медаковић, 133, 207
Медан, 139
Медар
Марков дан, 211
Медаревић, 221
Меденовић, 76
Медић, 75, 130, 135, 173, 175, 197, 199, 200, 204, 206,
207, 208, 219, 224, 226, 228, 229, 233, 234, 240, 241,
245, 261
Медићи, 209, 220, 227, 230
Медовић, 103
Међед, 146, 196, 199
Међедовић, 146, 212
Мејаковић, 118
Мејданић, 140
Мекинић, 272
Мекић, 184, 283
Мектић, 151
Мелезовић, 283
Мељанац, 106
Мемић, 300
Мемишић, 117
Мендуна, 112
Менић, 283
Меселуја, 276
Меселџија, 261, 268
Месенџија, 262
Метлар, 107
Метлић, 251, 254, 260
249
Мећава, 196
св.Ђорђија, 192
Меуљић, 145
Меша, 185
Миаиловић, 283
Мигић, 281
Миждаловић, 122
Миздрак, 133, 267
Мијаилевићи, 89
Мијаилица, 199, 228
Мијаиличић, 258
Мијаило, 264
Мијаиловић, 95, 133, 166, 264, 285, 286, 288, 290, 296,
297, 302, 307
Мијаиловићи, 163
Мијаилчић, 133
Мијаилчићи, 138
Мијаиљица, 197
Мијајловић, 258
Мијалица, 264
Мијаљичић, 115
Мијаљчић, 146
Мијановић, 300
Мијатовић, 76, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 98,
104, 117, 123, 132, 141, 166, 173, 174, 175, 176, 177,
179, 181, 200, 201, 226, 227, 228, 231, 234, 238, 240,
245, 246, 255, 262, 272, 273, 276, 278, 279, 285, 291,
292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
св.архиђ.Михаила, 194
Мијатовићи, 113, 132, 164, 207, 228, 250, 284
Мијић, 94, 117, 120, 121, 166, 196, 204, 210, 213, 220,
223, 225, 228, 236, 238, 280, 284, 304, 307
Мијићи, 206
Мијобратовић, 75, 94
Мијовић, 98
Мијодраг, 175
Мијодраговић, 167
Мијојловић, 298
Мијојљчић, 304
Мијолица, 265
Мијолчић, 266
Мијољичић, 93
Мијољчић, 92, 111, 170
Мијстовићи, 209
Мијук, 203
Микавица, 100
Микаловић, 204
Микан, 178, 242
Микановић, 113, 150, 155, 170, 176, 178
Микаћ, 126, 130, 244
Микаћи, 166
Микач, 146
Микача, 177
Микела, 201
Микеревић, 109, 139
Микеша, 208, 226
Микић, 87, 109, 111, 125, 134, 145, 147, 150, 155, 165,
171, 173, 175, 178, 179, 182, 185, 210, 234, 239, 240,
256, 292, 296
Микићи, 130, 131
Миковић, 103
Миколић, 259
Микулић, 168
Микушевић, 213
Милавић
св.Николу, 188
Миладин, 261
Миладиновић, 93, 99, 104, 113, 118, 129, 162, 163,
169, 180, 201, 237, 275, 286, 287, 289, 290, 291
Миладиновићи, 250
Миладић, 133, 154, 162, 165, 168
Милађевић, 87
Милак, 139, 275
Милаковић, 105, 107, 108, 110, 111, 119, 120, 124, 127,
134, 158, 171, 183, 215, 246
Миланић, 176
Миланковић, 143, 146, 163, 165, 171, 172, 187, 196,
280
Миланковићи, 162
Милановић, 75, 76, 77, 78, 88, 90, 95, 100, 103, 109,
110, 117, 122, 123, 129, 133, 136, 140, 146, 147, 151,
152, 155, 156, 165, 169, 196, 212, 216, 225, 233, 239,
243, 247, 248, 250, 252, 255, 256, 257, 261, 263, 268,
270, 276, 277, 280, 283, 285, 286, 287, 289, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 301, 302
св.архиђ.Михаила, 191
Милановићи, 208, 220, 291
Милатовић, 203
Милаховић, 127
Милачић, 152
Милачковић, 149
Милаш, 265
Милаша, 261
Милашин, 188, 201, 204
Милашиновић, 107, 109, 143, 168, 253
Милевић, 129
Милекић, 106, 119, 258
Милековић, 223
Миленковић, 89, 106, 176
Милета, 91, 270
Милетић, 83, 84, 110, 117, 119, 123, 124, 146, 147, 150,
151, 155, 156, 169, 181, 210, 251, 258, 260, 268, 277,
282, 289
Милеша, 248
Милешевић, 137, 185, 199, 232
Милешевићи, 235
Милешић, 79, 150, 196
Миливојац, 126, 129
Миливојевић, 100, 126, 129, 137, 151, 153, 164, 179,
203, 266, 294, 296, 303
Миливојша, 236, 243
Милидраг, 87
Милидрага, 86
Милидраговић, 284
Милидрази, 79
Милијановић, 82
Милијаш, 161, 172
Милијашевић, 130, 164, 173
Милијаши, 163
Милијевић, 104
Миликић, 115, 117
Миликовић, 283
Милинић, 158, 188
Милинковић, 77, 80, 83, 86, 87, 103, 113, 150, 152,
153, 169, 236, 239, 242, 243, 244, 282, 288, 296
Милинковићи, 78, 182, 206, 209
Милиновић, 123, 135, 151, 154, 176, 189, 201, 204,
225, 227, 228, 229, 234, 235, 238, 239, 244, 262
св.ев.Луку, 191
Милиновићи, 163, 250
Милинчић, 114, 130, 148, 163, 257
Милинчићи, 163
Милисав, 263
Милисављевић, 101, 182, 242, 294
250
св.Николу, 191
Милиташев, 119
Милић, 84, 90, 92, 95, 105, 109, 112, 119, 121, 142,
146, 152, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 166, 174, 179,
186, 212, 246, 247, 249, 252, 257, 264, 267, 272, 276,
278, 279, 281, 288, 292, 296, 298, 300, 304, 305, 306
Милић (Пресличар), 77
Милић., 92
Милићевић, 78, 80, 86, 96, 101, 140, 158, 170, 176, 234,
243, 245, 248, 284, 298
Милићевићи, 78
Милићи, 76, 89, 128, 161, 163, 284
Миличевић, 93, 148, 275
Миличевићи, 118
Миличић, 102, 109, 140, 144, 149, 151, 161, 212, 261,
270, 282, 303
Миличићи, 163
Милише, 276
Милишић, 80, 158, 242, 274
Милишићи, 133
Милканови, 307
Милкић, 113, 289
Милковић, 308
Милновић, 197, 240, 276
Миловановић, 79, 88, 90, 100, 101, 102, 105, 108, 116,
122, 123, 135, 150, 151, 158, 183, 280, 286, 287, 290,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 304
Миловановићи, 125
Миловац, 121, 130, 179, 182, 253, 254, 261, 262
Миловић, 240, 284, 285, 295
Миловук, 109
Миловчевић, 288
Милоица, 125, 197
Милојац, 164
Милојашевић, 168
Милојевић, 110, 111, 112, 116, 120, 122, 132, 139, 141,
144, 148, 150, 161, 170, 212, 238, 243
Милојевићи, 144
Милојица, 180
Милојчић, 111
св.архиђ.Стефана, 194
Милосавац, 154
Милосављевић, 81, 121, 145, 286, 287, 293
Милошевић, 75, 78, 80, 84, 85, 88, 104, 105, 106, 112,
117, 119, 122, 123, 129, 139, 141, 144, 146, 147, 148,
150, 155, 160, 162, 168, 171, 174, 180, 187, 199, 201,
203, 204, 208, 209, 216, 226, 236, 240, 244, 250, 254,
256, 282, 284, 286, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 299, 308
св.ап.Тому, 189
св.Ђурђицу, 191
св.Јована крст., 190
св.Николу, 192, 193
Милошевићи, 229
Милошејевић, 128
Милун, 124
Милунић, 177, 237, 242
Милуновић, 112, 132, 133, 197, 239, 240, 265
Милутин, 156, 162, 164, 264, 269
Милутинов, 273
Милутиновић, 88, 168, 169, 170, 178, 179, 184, 187,
196, 246, 247, 268, 274, 282, 286, 289, 291, 298
Милуш, 222, 239
Миљак, 189
Миљанац, 243
Миљанић, 80, 85, 88, 137
Миљановић, 77, 124, 128, 183, 252, 260, 278, 286, 300,
304, 305
св.Ђорђија, 190
св.Николу, 194
Миљановићи, 136
Миљатовић, 196, 197, 199, 234, 238, 244
св.Јована крст., 189
Миљевић, 88, 105, 108, 113, 122, 135, 141, 169, 170,
177, 178, 200, 216, 217, 218, 220, 222, 226, 235, 238,
241, 243, 244, 256, 257
св.Николу, 196
Миљевићи, 180, 234
Миљешићи, 229
Миљић, 102, 130, 146
Миљковић, 91, 104, 109, 127, 136, 180, 197, 206, 249,
272
Миљуновић, 211
Миљуш, 179, 205, 207, 215, 218, 220, 235, 240, 241,
244
св.Јована, 192
св.Јована крст., 190, 194
Миљушевић, 204
Миљуши, 207, 220
Миминџић, 163
Мимић, 208, 279, 283
Минац, 255
Миндра, 98
Минић, 83, 87, 93
Минчо, 98
Миоданић, 162
Миодраговић, 178, 179
Миојловић, 302
Миразовић, 279
Миранић, 285
Мирасан
св.Игњатију, 189
Миринчић, 272
Мирић, 91, 98, 187, 217, 227, 250, 277
Михољдан, 192
Мирјанић, 117, 127, 135, 164, 253
Мирјанићи, 137
Мирковић, 76, 81, 84, 89, 90, 92, 93, 95, 98, 103, 126,
136, 171, 216, 218, 246, 269, 282, 284, 290, 292
Мирнић, 120, 122, 123
Мировић, 291
Мировић (Јолдо), 77
Миросављевић, 146, 279, 281, 289, 290, 295, 296
Мирослевић, 123
Мирчић, 241, 266
Мисаљевић, 272
Мисимовић, 132
Мисирача, 201, 204
св.Ђорђија, 192
св.Николу, 195
Мисирлићи, 75
Мисић, 237, 240, 241
Мискаљевић, 226
Мистић, 260
Митичић, 299
Митковић, 96
Митовић, 264
Митошевић, 222
Митраковић, 125, 130, 151
Митранић, 263, 267
Митрачић, 168
Митрашиновић, 101
Митреканић, 140
251
Митрић, 77, 84, 158, 159, 171, 205, 251, 254, 255, 276,
277, 307
Митрићи, 162
Митричевић, 78, 258
Митровић, 77, 78, 85, 97, 98, 102, 105, 108, 116, 118,
119, 121, 125, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150,
151, 154, 158, 161, 162, 172, 174, 175, 177, 184, 215,
236, 242, 244, 245, 248, 249, 258, 263, 276, 277, 279,
281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308
св.Николу, 191
Митровићи, 75, 78
Митрушић, 92
Мићан, 92
Мићановић, 81, 237, 283, 298, 305
Мићевић, 249
Мићетановић, 139
Мићић, 76, 77, 80, 83, 87, 93, 101, 110, 144, 145, 147,
211, 246, 249, 267, 272, 273, 277, 278, 280, 281, 283,
284, 285, 286, 288, 289, 292, 293, 298, 301, 306
Мићићи, 76, 90
Мићовић, 102
Мићур, 98
Михаилица, 251
Михаиловић, 77, 100, 119, 150, 152, 153, 155, 157, 205,
254, 273, 286, 290, 291, 296
Михаиловићи (Бакалићи), 75
Михајиловић, 90, 258
Михајиловићи, 79
Михајилчић, 260
Михајлица, 107, 227
Михајличић, 259
Михајловић, 80, 105, 106, 110, 112, 114, 118, 149, 168,
169, 170, 301
Михајловићи, 108
Михајљица, 234
Михић, 153, 214, 293
Михићи, 75
Мицић, 80
Мичић, 83, 85, 91, 155, 160
Мишан
Марков дан, 211
Мишановић, 297, 299
Мишдрић, 150
Мишикић, 154, 155
Мишић, 88, 109, 110, 128, 133, 139, 140, 141, 147, 152,
154, 158, 172, 249, 271, 275, 278, 279, 281, 291, 299,
303, 306
св.архиђ.Михаила, 191
Мишићи, 117, 205
Мишка, 178
Мишкановић, 258
Мишкић, 145
Мишковић, 106, 151, 175, 188, 199, 211, 223, 225, 227,
228, 229, 230, 248, 251
Мишковићи, 133, 250
Мишновић, 260
Мишовићи, 78
Мишурић, 250
Мишчевић, 218
Мјеримачка, 243
Младанић, 159
Младеновић, 295
Младигога
св.Ђорђија, 193
Млађан, 210
Млађановић, 135
Млађен, 113, 236
Млађеновић, 104, 114, 123, 142, 159, 208, 278, 286,
289, 290, 291, 297, 306
Млакитан, 246
Мливић, 157
Млинар, 93
Млинаревић, 149
Млинаревићи, 76
Млинарић, 305
Млицковић, 89
Мљакавица, 188
Мљаковић, 267
Мљечиковић, 134
Мовић
св.ап.и св. Матију, 187
Модић, 114
Модићи, 172
Мојевић, 147
Мојиловић, 302
Мојић, 282, 297
Мојићи, 77
Мојсиловић, 91
Мојсић, 304
Моловић, 79
Моловчевић, 281
Мољевић, 101
Момировић, 284, 298, 302
Момић, 116, 155, 266
Момићи, 267
Момчиловић, 154, 219, 279, 289, 290, 291
Момчићевић, 300
Морава, 165
Моравац, 85, 164, 172
Мораћа, 126
Морача, 129, 216, 217, 221, 224
Моричић, 187
Моркон, 92
Моро, 85
Мосић, 101
Москов, 80
Мостарац, 75, 77, 245, 273
Мостић, 91, 127
Мостићи, 75
Мотика, 89
Моторуга, 187
Моћевић, 86
Моћевићи, 75
Моћић, 303
Мохуна, 238
Моцоња, 107, 119
Мравић, 205
Мразић, 156
Мракић, 113, 219, 285
Мрда, 78, 85
Мрдаковић, 99
Мрдаљ, 237
Мрдић, 90, 120
Мрђа, 175, 178, 182, 206, 209, 210, 218, 219, 236, 239,
241, 244
Лазареву Суботу, 190
св.Николу, 188, 194
Мрђен, 256, 269, 271
Мрзић, 137
Мридић, 283
Мрикаић, 283
Мркајић, 87
252
Мркеља, 217
Мркић, 184, 216
Мрковић, 99
Мркозић, 171
Мркоњић, 151, 297, 298, 300, 305
Мрњавица
св.Николу, 191, 195
Мртвић, 126
Мрчајац, 276
Мрша, 254
Мршиновић, 107
Мршић, 87, 142, 147, 156, 159, 164, 175, 179, 184, 187,
199, 210, 237, 239, 242, 244, 254, 262
св.Ђорђија, 190
Мршићи, 229
Мршовић, 103
Муарам, 202
Мудреновић, 251
Мудринић, 185, 206, 207, 209, 226, 228, 231, 238, 239,
240
Муждека, 253, 254
Мужијевић, 88
Музгоњић, 180
Мујић, 135
Мујкић, 199
Мулиза, 182
Муљиза, 238
Мумаловић, 281
Мумовић, 89, 96, 97
Муниза, 236
Мунић, 280
Муњиза, 244
Муринићи, 207
Мусић, 164, 246, 277
Часне вериге, 274
Мусићи, 79, 163, 164
Мутавџија, 101, 248
Мутапчија, 84, 85
Мутић, 131, 176, 180, 182, 197, 199, 210, 231, 236, 239,
241, 244, 253
св.Ђорђија, 193
Мухарам
св.архиђ.Стефана, 189
Мухаремовић, 83
Муцић, 80, 248
Мучибабић, 285
Мушак, 157
Мушић, 113, 121, 122, 260
Мушкић, 147
Мушурић, 159
Н
Набрадић, 159
Навалић, 107
Наградић, 160, 164
Награјисаловић, 111
Надић, 247
Нађен, 199, 228
Нађеш, 184
Наерац, 261, 262, 273
Наерило, 262
Наериловић, 267
Наерчић, 146
Назић, 155
Назуровић, 160
Најдаковић, 85
Најдић, 128
Накарадић, 160
Накрому, 98
Нанић, 181, 305
Наранчић, 233
Нарудиноша, 98
Настић, 161, 281, 284
Настићи, 76, 250
Натић, 184
Наумовић, 104, 105
Наход, 77
Нацић, 241
Начић, 103
Неваида
св.Ђорђија, 194
Невен, 172
Невићи, 245
Неданић, 160
Недељковић, 93, 286, 292, 293, 295, 297, 301, 302
Недимовић, 225, 233, 234, 235
Недимовићи, 230, 232
Недић, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 157, 160, 169,
171, 248, 250, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
306, 307, 308
Недовић, 96
Неђељковић, 307
Неђо, 262
Нежић, 128, 162, 163
Нежићи, 275
Неимаревић, 101, 105, 106
Неимаревићи, 76
Немац, 224
Ненад, 211, 272, 275
Ненадић, 100, 102, 135, 264, 265, 268
Ненадовић, 251
Нениновић, 123
Неретљак, 84, 93
Нерић, 274, 283
Нериц, 275
Несирен, 84
Нестор, 92
Несторовић, 91, 151
Нетовић, 283
Нешевић, 181, 214
Нешић, 80, 82, 142, 154, 292
Нешковић, 97, 100, 151, 280, 287, 288, 293, 294, 296,
297, 302, 304, 305, 307
Нешковићи, 99
Нешнић, 152
Нешовић, 206, 286
Нијемац, 247
Никач, 224
Никачевић, 103
Никашиновић, 78
Никељић, 253
Никитовић, 103
Никић, 104, 119, 127, 136, 181, 213, 214, 216, 217, 220,
242, 259, 271, 276, 285, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308
Никовић, 270
Никодимовић, 168
Никодиновић, 130
Никодиновићи, 167
Николајевић, 76
Николајевићи, 79
Николаки, 80
253
Николаш, 257
Ђурђев дан, 265
Николесић, 128, 273
Николетић, 186, 258
Николиновић, 78, 168
Николић, 75, 76, 78, 82, 84, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 100,
101, 103, 105, 127, 129, 134, 135, 136, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 149, 150, 154, 160, 163, 169, 171, 173,
176, 177, 183, 184, 186, 198, 201, 225, 227, 228, 234,
244, 278, 280, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 307, 308
св.Николу, 188
Николићи, 79, 122
Николичић, 157, 258
Никотић, 212
Никоћ, 201
Никутовић, 260
Никша, 263, 268
Нинић, 89, 116, 121, 128, 137, 178, 183, 198, 212
Нинићи, 284
Нинковић, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 97, 107, 108, 124,
127, 128, 134, 139, 140, 147, 148, 151, 152, 159, 160,
172, 211, 215, 231, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 272,
273, 274
Нинковићи, 75
Ниримлић, 152
Нишевић, 181, 182
Нишић, 86, 119, 123, 184, 254
Нишлија, 75
Новак, 237, 254, 273
Новаковић, 80, 86, 90, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 114,
116, 121, 125, 129, 135, 137, 140, 142, 143, 144, 146,
159, 162, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 186,
198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 216,
218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 252,
256, 258, 262, 266, 272, 278, 286, 289, 290, 296, 300,
306
св.архиђ.Михаила, 194
Новаковићи, 79, 133, 161
Новић, 153, 160, 162, 177
Новковић, 115, 116, 161, 170, 171, 175, 221, 244, 251
Нововић, 153
Новокмет, 248
Новосел, 97, 100
Новоселац, 256, 277
Новоселовић, 100
Новчићи, 284
Ногавица, 205
Ногић, 80
Нокић, 252
Ноћић, 85
Нуждић, 75, 168, 171
Нуздрић, 80
Нукић, 251
Њ
Његић, 267
Његићи, 79
Њего, 84
Његован, 88, 243
Његовановић, 89
Његовић, 233
Њежић, 119, 168, 170, 173, 174, 175, 189, 202
Њењић, 140, 174
О
Оаућина
св.Ђорђија, 193
Обад, 132
Обади, 263
Обједовић, 177
Облетић, 81
Обрадовић, 80, 81, 84, 87, 98, 99, 111, 127, 132, 136,
139, 140, 144, 172, 175, 180, 185, 197, 200, 203, 205,
217, 219, 227, 229, 233, 251, 259, 262, 281, 286, 288,
291, 292, 293, 295, 296
Обрадовићи, 220, 232, 255
Обреновић, 76, 97, 98, 288, 294
Обреновић (Сапача), 80
Обућина
св.Ђорђија, 192
Обућине, 78
Обучина
св.Ђорђија, 190
Овука, 177, 205, 224
Огар
св.Јована, 241
Огњеновић, 96, 231, 233, 281
Одавићи, 80
Ођаушанин, 150
Ожеговић, 123, 133, 212, 214, 218, 220
св.архиђ.Стефана, 189, 194
св.Јована, 192
Озимковић, 94
Озић, 237
Озрен, 110, 111
Оказ, 259
Оканлић, 263
Окил, 95
Окичић, 280
Оклобџија, 213
Околић, 141, 144
Окула, 257
Олабић, 259
Олејић, 257
Олић, 261
Ољача, 130, 179, 198, 199, 200, 201, 225, 226, 229, 231,
238, 240, 244
Ољаче, 233
Омчикос, 238
Оногошта, 96
Опарница, 256, 258, 259
Јован дан, 251
Опачић, 82, 116, 162, 204, 218, 220, 223, 227, 229, 233
Оплакан, 85
Опурић, 153
Опутар, 199
Ораховчић, 99
Орач, 233
Орашанин, 96, 97, 98, 114, 268
Орељ, 175, 218, 226, 227, 236
Орлић, 83, 244, 272
св.Николу, 195
Орловић, 205, 240
Оро, 100
Оробабић, 241
Оровац, 257
Оровић, 100
254
Ороз, 110, 117, 124, 248, 255
Орозовић, 95, 214, 228, 234
Орошчетовић, 76
Ославина, 96
Остић, 130, 135, 179
Остоић, 276, 280, 291
Остојић, 76, 89, 91, 93, 95, 101, 105, 108, 109, 119, 130,
131, 142, 144, 145, 154, 161, 164, 167, 170, 175, 176,
178, 198, 213, 214, 215, 227, 228, 232, 234, 242, 275,
277, 278, 281, 282, 286, 287, 289, 305
Остојићи, 161, 167, 228, 284
Остојчић, 305
Остојшић, 289
Отап, 256
Отриловићи, 79
Оџаковић, 86, 178
Оџић, 198, 208, 226, 229
Ошановић, 247
Ошап
Никољ дан, 257
П
Павић, 124, 125, 126, 131, 132, 134, 147, 178, 179, 183,
197, 202, 217, 228, 234, 239, 240, 305
Павићи, 135
Павичар, 124
Павичевић, 82
Павичић, 114, 142, 264
Павичићи, 162
Павковић, 112, 124, 127, 180, 198, 201, 204, 208
св.Николу, 192
Павлекић, 258
Павлић, 77, 108
Павлићи, 76
Павлица, 186
Павличевић, 90, 150
Павловић, 77, 81, 85, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 104, 116,
119, 122, 128, 129, 137, 141, 146, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 175, 177, 178, 184, 210, 214, 220, 236,
246, 248, 252, 253, 255, 259, 263, 267, 268, 269, 276,
282, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 301, 303, 305
Павловићи, 89, 208, 228
Падеждин, 87
Падосавац, 115
Падрош
Ђурђев дан, 272
Пађен, 225, 226, 230, 234
Пађени, 227
Пажан, 263
Пажин, 263
Пазур, 160
Паић, 187, 197, 280, 282, 290, 295, 296
св.Николу, 195
Паичин, 264
Пајавић, 103
Пајдаковић, 87
Пајдић, 148
Пајевић, 78
Пајериловић, 269
Пајиновић, 155
Пајић, 92, 105, 108, 109, 118, 143, 144, 155, 165, 179,
183, 199, 233, 253, 260, 288
Пајичић, 153, 257
Пајкић, 90, 93, 302
Пајчин, 263
Палавестра, 150
Палалић, 258, 260
Паланар, 89
Палангета, 285
Палангоз, 246
Палачак, 135
Палачковић, 105, 121
Палексић, 305
Палија, 188
св.Николу, 188
Паликућ, 162
Паликућа, 120, 161, 163, 165, 167, 172
Палосићи, 89
Палуговић, 154
Памучина, 106
Памучине, 80
Пандаревић, 154
Пандуревић, 80, 83, 88
Пандуровић, 98
Панзал, 162
Панић, 77, 90, 92, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 135,
140, 142, 143, 145, 146, 147, 152, 153, 157, 161, 163,
164, 167, 171, 175, 180, 210, 237, 245, 247, 259, 262,
268, 299, 304, 305
св.ап.Тому, 192
Панковић
св.Ђорђија, 190
Пантелић, 114, 117, 120, 131, 148, 168, 244, 298
Пантић, 80, 83, 87, 95, 101, 145, 146, 147, 150, 151,
166, 250, 251, 277, 279, 280, 283, 288, 294, 295
св.ап.Тому, 278
Пантићи, 90, 161
Пантовић, 103
Пантош, 121, 213, 270
Пантошевић, 121
Панџа, 84, 113, 118, 168
Панџић, 163, 164, 262
Панџићи, 79
Пањак, 243
Пањизаљ, 160
Пањић, 157, 158, 245, 273
Паонић, 98
Папаз, 86
Папиничић, 256
Папић, 96, 97, 156, 179, 198, 275, 276, 308
Папићи, 179, 250
Папоњак, 154
Папрић, 238
Паприца, 81
Папуриновић, 249
Паравина, 221
Паравиња, 209
Парак, 257
Паракличевић, 282
Паралепле, 89
Парангило, 91
Паранчић, 183, 305
Паранџић, 145
Параџина, 83
Параш, 177, 184, 202
Паревука, 99
Париповић, 239, 269
св.Ђорђија, 192
Парић, 142, 152, 285
Парла, 89
Парница, 133
255
Паројчић, 265
Партало, 112
Парталовић, 103
Паскаш, 233
Паспаљ, 183
Пастаљ, 135
Пастир
Илијин дан, 261
Пастирић, 84
Патак, 87
Патин, 87
Патковић, 146, 148, 149
Пауковић, 238, 245, 271, 294
Паула, 189
Паунић, 97
Пауновић, 84, 143, 151
Паучић, 105
Пачавра, 245
св.архиђ.Стефана, 275
Пачариз, 119, 161, 176, 177, 221
Пачић, 103, 155
Пашагић, 183
Пашалија, 240
Пашалић, 107, 151, 152, 242, 299
Пашалићи, 131
Пашић, 201, 204, 214, 235, 299
Пашићи, 205
Паштар, 269
Пеаковић, 130, 154
Пеан, 284
Пеашиновић, 130
Педић, 152
Педиша, 96
Педув, 271
Пезер, 113
Пезеровић, 110, 166, 172, 174
Пеимаревић, 132
Пеић, 128, 149, 161, 162, 167, 245, 246, 273, 281, 297,
298, 299, 300, 301, 307
Пејаковић, 114, 120, 173, 174, 250
Пејанац, 154
Пејановић, 174, 298, 302
Пејашиновић, 128, 133
Пејдановић, 86
Пејиновић, 87, 98, 207, 225
Пејић, 85, 87, 95, 105, 109, 112, 115, 116, 117, 123,
125, 137, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 174, 182, 184, 211, 246, 247, 249, 256, 271, 288,
289, 302, 304, 305
Пејићи, 135
Пејичић, 146, 154, 155, 156, 158, 172
Пејкановић, 146, 184
Пејовић, 81, 101
Пејушић, 85
Пејчиновић, 112
Пекановић, 158
Пекез, 104, 212, 251, 253, 256, 258
Пекељ, 156
Пекић, 83, 196, 282, 302
св.Николу, 188
Пекље, 157
Пеламара, 95
Пелемиш, 81, 284
Пелетић, 247
Пелић, 189, 204, 254
Пемац, 227
Пена, 259
Пене, 257
Пенић, 144
Пено, 254
Пенчић, 143
Пењавић, 96
Пењић, 291
Пепић, 204, 283
Пепићи, 205
Пепрић, 89
Перак
Ђурђев дан, 257
Перановић, 139, 153, 158, 162, 189, 248
Пераћ, 117, 210, 211, 251
Перванац, 113
Пердув, 105
Перендија, 75, 78, 91
Перендић, 283, 284, 286
Периз, 274, 276
Периновић, 95, 146, 249, 259
Перић, 87, 89, 97, 105, 109, 125, 131, 137, 147, 148,
152, 155, 159, 166, 169, 205, 215, 216, 228, 232, 240,
244, 252, 258, 272, 274, 281, 282, 285, 289, 290, 292,
296, 300, 303, 306, 308
Перићевић, 252
Перичић, 91, 273, 275
Перишић, 83, 99, 102, 128, 196, 236, 260, 273, 279,
282, 289, 291
Перишићи, 76, 150
Перкић, 223
Перковић, 90, 95, 254, 286
Перлаш
Јован дан, 254
Перлић, 106, 108, 247
Перовић, 92, 98, 278
Ђурђев дан, 304
Перун, 274
Перута, 131
Перуш, 265
Перушиновић, 283
Перушић, 94
Перчилић, 272
Песирен, 87
Петаш, 178
Петић, 201
Петковић, 77, 78, 104, 106, 108, 112, 114, 115, 117,
120, 121, 122, 126, 129, 132, 140, 149, 151, 153, 155,
158, 164, 168, 169, 170, 172, 184, 196, 201, 208, 210,
217, 224, 227, 246, 248, 257, 260, 268, 269, 270, 276,
279, 285, 286, 290, 294, 297, 298, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308
св.архиђ.Михаила, 194
св.Ђорђија, 190, 194
Петковићи, 120, 173
Петловић, 160
Петош, 178
Петрак, 188
Петраковић, 187, 188, 266
св.Ђорђија, 190
Петрановић, 222
Петраш, 119
Петрашевић, 122, 258
Петреш, 113
Петрић, 88, 95, 110, 151, 160, 176, 184, 185, 243, 275
св.Николу, 195
Петрићевић, 85, 94
Петричевић, 83, 251, 258
256
Петровић, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90,
92, 94, 95, 101, 105, 106, 109, 111, 117, 124, 126,
140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 162, 173, 174, 175, 176, 183, 186, 208, 209,
210, 213, 217, 218, 219, 224, 225, 227, 228, 230, 232,
234, 236, 239, 242, 244, 248, 250, 255, 264, 265, 267,
268, 269, 271, 278, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308
св.Ђорђија, 192, 194
св.Николу, 187, 195
Петровић (Лончаревић), 75
Петровићи, 77, 79, 145, 164, 205, 230, 240
Петровићи (Шорићи), 75
Петронић, 83
Петрушић, 98, 106, 140, 157, 164, 174
св.архиђ.Стефана, 299, 303
св.Николу, 250
Петрушићи, 136
Пећанац, 75, 116, 124, 128, 136, 176, 180, 187, 215,
216, 217, 223, 251
св.Јована, 192
Пећаш, 219
Пеула, 240
Пеулић, 116, 137, 169, 174
Пеуља, 118
Пецаљ, 175, 177
Пеција, 131
Пецикоза, 101
Пецић, 130, 144, 146, 300
Печеница, 81, 98
Печић, 159
Пешевина, 281
Пешић, 81, 94, 115, 268
Пешути, 75
Пивар, 87
Пивац, 80
Пиваш, 140, 144, 146, 148, 242
Пивашевић, 174
Пивић, 272, 301
Пијевац, 103
Пијетловић, 261
Пијук, 87
Пијуковић, 80
Пијуновић, 302
Пикула, 85
Пикулић, 78
Пилагић, 183
Пилак, 269
Пилиповић, 128, 137, 180, 185, 200, 201, 204, 206, 207,
208, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 238, 240, 241,
245, 246, 273, 275
св.Алимпију, 191, 194
Пилиповићи, 209
Пилић, 109, 214, 226, 244, 251, 254, 261, 266
Пилићи, 227
Пиљага, 163
Пиљагић, 107
Пиљак, 268
Пиљана, 162
Пиљић, 179, 251
Пимо, 255
Пина, 109
Пинђо, 86
Пињић, 274
Пиплица, 246
Пиргић, 248
Пируше, 79
Писар, 257
Писаревић, 282
Писарић, 258, 262
Питар, 218
Питезић, 125
Питић, 300
Питњак, 130
Пихача, 206
Пицајлија, 101
Пишикан, 93
Пиштелић, 127
Пиштеља, 152
Пиштељић, 105, 116, 144, 173
Пјанић, 136, 144, 233
Пјевалица, 126, 258
Пјевац, 209
Пјевач, 244
Пјевић, 75, 87, 206
св.Јована, 192
Пјевићи, 77
Пјево, 95
Пјевчевић, 101
Пједговић, 160
Пјетловић, 252
Пјешевац, 80
Плавањац, 127, 230
св.Ђорђија, 190
Плављанин, 181
Плавчић, 131
Плавша, 135, 197, 199
Плавшић, 90, 107, 113, 139, 141, 144, 154, 164, 175,
215, 237, 242, 259, 262
св.Јована крст., 189
Плазачић, 280, 283
Плазичић, 283
Плакаловић, 79, 83, 89, 280
Пламинац, 155
Планинац, 151, 156
Планинаш, 184
Планинчић, 98
Планичевић, 160
Плаништак, 89
Планојевић, 98
Планчић
св.Ђорђија, 190
Плевљак, 77
Плејић, 257
Плема, 102
Племић, 83, 99, 210
Племићи, 79
Плећало, 218
Плећаш, 205, 218
Плиснић, 272
Плишевић, 132
Плотан, 126
Плотановић, 131
Плочан, 163, 172
Плочић, 101
Пневић, 254
Побрић, 101, 143
Побрица, 98
Поварлић, 161
Поварлићи, 163
Повић, 302
Повралић, 162
Погрмуша, 122
257
Подгорац, 161, 169, 172
Подинић, 96
Подкозарац, 234
Подколњак, 241, 244
Подкољњак, 224
Подражички, 117
Подрошчић, 257
Подруговић, 107
Позван, 209
Поздан, 119
Поздеровић, 150
Познан, 207
Познановић, 244
Познић, 232
Поић, 158
Појатер, 257
Покић, 95
Покрајац, 264
Покрајчевић, 105
Полексић, 85, 86, 273
Полепановићи, 250
Полетан, 245, 248, 255
Полетановић, 262
Политаревић, 221
Полић, 80, 115, 123, 223, 245, 262, 266, 267, 270, 284
Полицаја, 80
Половина, 180, 197, 201, 206, 218, 219, 224, 225, 227,
230, 232, 239, 267
св.Ђорђија, 194
Половић, 128
Полуга, 84
Полуге, 79
Полугић, 306, 307
Пољак, 176, 237
Пољаковић, 82
Пољанак, 153
Пољарац
св.Ђорђија, 190
Пољетан, 92
Пољчић, 93, 94
Помешевић, 306
Понорчевић, 247
Понош, 210
Поњава, 274
Поњавић, 254, 262, 273, 275
Поњавушић, 272
Попадић, 104, 112, 115, 122, 147, 151, 153, 154, 157,
163, 166, 171, 174, 213, 252, 261, 262, 264, 268, 271,
272, 307
Попадићи, 220
Попара, 117, 248
Попић, 92, 93, 114, 147, 172, 179, 180, 256
Попићи, 75
Поповић, 77, 78, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 121, 122, 123,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 160, 164, 165, 166, 169, 170, 173, 174, 175, 176,
177, 183, 184, 186, 196, 197, 198, 201, 203, 204, 206,
208, 212, 213, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 232, 234,
235, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 250, 252, 253, 256,
257, 258, 262, 263, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 283,
284, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 299, 302, 304, 306,
307
св.Димитрију, 191
св.Николу, 191
св.прор.Илију, 193
Поповићи, 77, 79, 136, 161, 162, 231, 232, 283
Поправак, 274
Попрдан, 85
Попржен, 262
св.Василију, 254
Поравина, 207
Порезник, 161
Посавац, 275
Потајац, 246
Потур, 178
Почић, 206
Почућ, 206
Почуч
Лазареву Суботу, 193
Правац, 96
Прајилић, 260
Пракљача, 163
Пралић, 165
Пралица, 186, 196, 202, 203
св.Арханђела, 192
св.архиђ.Михаила, 191, 194
Прало, 247
Праљак, 273
Прангаљевић, 83
Прањић, 149, 245
Праскало, 126, 136
св.Николу, 187
Пратаровић, 91
Праћа, 236, 242, 269
Прауљац, 225
Праштале, 235
Праштало, 197, 237, 238, 239, 244
Прва, 78
Пргић, 77
Пргомеља, 228
Ђурђев дан, 273
Пргоња, 172
Прдић, 109
Прдићи, 255
Прдишакићи, 78
Превић, 83
Предан, 185
Предић, 242
Предовић, 183
Предојевић, 119, 126, 135, 198, 201, 208, 224, 231, 234,
236, 237, 239, 241, 242, 243
св.Алимпију, 200
Предојевићи, 235
Предокикић, 273
Предраговић, 112
Пређа, 96
Прекало, 86
Прекобосанац, 152
Прелић, 111, 124, 129
Преловић, 102
Премасувац, 186
Премасунац
св.Јована крст., 190
Прендић, 272
Прерад, 106, 172, 178, 181, 184
Прерадовић, 161, 162, 165, 173, 174
Прерадовићи, 162, 168
Пржар, 184
Пржуљ, 96
Пржуновић, 77
Прибић
св.Ђорђија, 192
258
Привићи, 136
Пријак, 273
Пријић, 242, 278
Прикодић, 146
Припуз, 273
Притвар, 92
Прица, 136, 208, 209, 235, 239
св.архиђ.Михаила, 194
Прковић, 99
Прлина, 229
Прлић, 200
Прљинац, 252
Прња, 115
Прњавац, 157
Продан, 87, 133, 255, 278
Продана, 274
Продановић, 83, 143, 145, 146, 155, 157, 164, 196, 206,
245, 278, 280, 287, 290, 292, 293, 295, 296
св.архиђ.Михаила, 194
св.Јована, 195
Продић, 157, 159, 278
Продо, 92
Продрибаба, 84, 86
Продрибабе, 75
Продрибабић, 95
Прокић, 146
Прокопић, 76, 298
Прокоповић, 118, 215
Прокоповићи, 209
Проле, 245, 254, 255, 256, 261
Пролић, 129, 136, 260
Просен, 118
Просеновићи, 133
Просо, 92
Протић, 220, 238, 254, 257
Прошић, 181, 200, 204, 238, 240, 244
Прошићи, 206
Прпа, 108, 115, 215, 221, 256, 265, 270
Прпија, 179
Прпић, 128, 154, 170, 254, 258
Прпош, 183
Прпуша, 80
Пртвар, 90, 91
Пртењак, 170, 177, 184
Пртија, 237, 242
Пртина
Ђурђев дан, 224
Пртић, 183
Пртош, 129
Пруж, 97
Пружановић, 151
Прцаћ, 181
Прчић, 127
Псанаић, 156
Пуаилићи, 228
Пуалић, 230
Пуар, 136
Пуаровић, 295
Пуача, 230
Пувор, 129
Пугић, 223
Пуђа, 177
св.Арханђела Михаила, 209
св.Ђорђија, 192
Пузавац, 188, 202
Пуздрић, 80
Пуздркћ, 78
Пузигаћа, 115, 177, 186, 216, 217, 221, 223, 243
Пузић, 134, 135, 221, 227
Пуић, 280
Пулијаревић, 129
Пулијаревићи, 135
Пуљановић, 143
Пуљић, 156
Пунићи, 79
Пупавац
св.Ђорђија, 193
Пупац, 234
Пура, 91
Пурановић, 305
Пурар, 226
Пургић, 245
Пурић, 146, 147, 243
Пуриша, 181
Пуришић, 184
Пурко, 269
Пурковић, 81, 83, 98
Пурлигановић, 243
Пурнага, 212
Пурњагић, 109
Пурњега, 272
Пустахија, 233
Пустивук, 89, 93
Пустињак, 233, 234
Путинар, 246
Путник, 201, 228
Пухача, 238
Пуцар, 110, 209, 214, 222, 255, 265, 266, 268
Пуцаревић, 109, 285
Пуцари, 205
Пуцарић, 258, 267, 268
Пуцић, 152, 259, 271
Пушара, 84, 87, 90
Пушаре, 76
Пушац, 181
Пушела, 285
Пушибрк
св.Ђорђија, 190, 193
св.Ђурђицу, 191
Пушић, 82, 166, 167, 247
Пушка, 95
Пушкар, 148, 178, 262, 274, 275
Пушоња, 98
Р
Рабат, 188, 201, 203
Рабата, 205, 209
Работа, 175
Работић, 82
Раванкић, 282
Равиловић, 187
Равнаковић, 280
Равњаковић, 277
Равуш, 186
Радајчић, 188, 189
Радак, 211, 220, 232, 233, 256
св.архиђ.Михаила, 191
Радаковић, 107, 117, 197, 208, 209, 218, 225, 227, 228,
230, 232, 235, 237, 239, 244
св.архиђ.Михаила, 196
св.Ђорђија, 194
Радаковићи, 206
259
Радаловић, 198
Радан, 86, 87, 94
Радани, 79
Раданић, 174
Радановић, 118, 121, 160, 178, 179, 180, 199, 200, 201,
268, 269, 270
Радановићи, 167
Радатковић, 152
Радека
Часне вериге, 195
Раденковић, 83, 115
Раденовић, 206
Радета, 263
Радетић, 112, 115, 175
Радеш, 255
Радешевић, 175
Радешковић, 148
Радивојац, 126, 135, 136, 162, 184
Радивојевић, 127, 142, 143, 293, 294
Радивојевићи, 285
Радивојша, 264, 265, 269
Радиковић, 114, 115
Радиловић, 150, 197, 198, 234, 235, 242
Радинковић, 112, 128
Радиновић, 113, 126, 130, 131, 214, 231, 232, 233, 237,
240, 241, 256
Радић, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 97,
104, 114, 121, 125, 129, 133, 134, 137, 139, 140, 142,
144, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 163, 169,
179, 180, 181, 199, 204, 205, 214, 220, 225, 226, 233,
234, 238, 240, 242, 251, 253, 255, 256, 257, 259, 263,
264, 267, 268, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 281, 288,
291, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307
св.архиђ.Михаила, 196
Радићевић, 142
Радићи, 131, 132, 209, 227, 228, 249, 250, 255, 268
Радичевић, 142, 259
Радиш, 274
Радиша, 150, 242
Радише, 246
Радишевић, 159, 160
Радишић, 120, 124, 150, 161, 174, 185, 199, 200, 209,
210, 217, 218, 219, 230
Радишковић, 156
Радковић
св.Јована крст., 190
Радлеоновић, 237
Радловић, 221, 266
Радман
св.Глигорија Богослова-пар.Волари, 254
св.Глигорију, 262
Радмановић, 110, 197, 219, 233, 246
св.Ђорђија, 190, 192, 193, 194
Радмановићи, 209
Радмило, 258, 261
Радованац, 262, 275
Радовановић, 83, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 115, 116,
139, 144, 146, 148, 182, 183, 247, 286, 293, 294, 295,
296
Радовановићи, 78, 146
Радованчевић, 181
св.Игњатију, 193
Радовић, 78, 81, 96, 97, 98, 102, 279, 280, 281, 285,
286, 288, 289, 290
Радовићи (Татрлићи), 76
Радоја, 263, 268, 269, 270
Радоје, 104
Радојевић, 85, 87, 101, 103, 109
Радојичић, 152
Радојкић, 104
Радојко, 231
св.Ђорђија, 193
Радојковић, 82, 95, 106, 115
Радојчић, 104, 139, 169, 210, 212, 280, 288, 306
Радоловић, 274
Радомир, 126, 170
Радомири, 130
Радомировић, 165
Радонић, 112, 135, 154, 171, 202
св.Николу, 195
Радоња, 85, 87
Радоње, 78
Радоњић, 84, 105, 110, 114, 124, 143, 149, 151, 156,
157, 158, 160, 170, 184, 233, 235, 236, 242, 247
Радоњићи, 134
Радосавац, 109
Радосављевић, 293
Радосвчевић, 243
Радославовић, 94
Радочан, 239
Радош, 239
Арханђелов дан, 216
Радошевић, 170, 174, 198, 205, 218, 219, 226, 228, 231,
238, 243, 258
Радошевићи, 206, 207, 232
Радошићи, 182
Радошљевић, 185
Радујко, 235, 237, 267
Радујковић, 174
Радукић, 124, 125
Радуковић, 168
Радулковић, 166
Радуловић, 105, 106, 107, 126, 131, 136, 147, 176, 179,
200, 204, 206, 210, 217, 219, 225, 239, 272, 274, 277,
280
св.Николу, 194
Радуловићи, 79, 143, 207
Радуљ, 180, 183
Радуљица, 261
Радуљичић, 272
Радумило, 128, 263, 267, 271
Радумиловић, 105
Радумиља, 211
Радумировић, 175
Радун, 123, 268, 270
Радусиловић, 226
Радусим, 156
Радусин, 235
Радусиновић, 122
Рађа, 198
Рађан, 120, 262
Рађановић, 219, 231
Рађевић, 104, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 128
Рађен, 175, 261, 277
Рађеновић, 102, 199, 205, 213, 218, 221, 223, 224, 225
Рађеновићи, 208, 232, 234
Раилић, 114, 165, 167, 182, 200, 231, 237, 239
Раић, 81, 187, 213
Раићи, 90
Раичевић, 97, 187
Раичић, 269
Рајак, 102, 209, 225, 248, 251, 257
Рајаковић, 249
Рајановић, 150, 260
260
Рајевићи, 79
Рајилић, 159, 176, 199
Рајилићи, 230
Рајиновић, 256, 259
Рајић, 114, 151, 167, 224, 274
Рајишић, 199
Рајковић, 291
Рајковићи, 80
Рајнић, 139
Рајчевић
св.Николу, 195
Рајшић, 240
Раказ, 131
Ракановић, 99, 180, 301
Ракита, 245, 254, 262, 274, 275
Ракић, 81, 82, 85, 86, 100, 103, 112, 142, 145, 146, 147,
148, 149, 156, 159, 162, 166, 168, 170, 171, 172, 173,
215, 216, 225, 278, 287, 288, 290, 295
св.Аврамију, 287
св.Николу, 194
Часне вериге, 195
Ракићи, 131
Раковац, 182
Раковић, 91, 100, 102, 106, 108, 113, 120, 121, 129,
181, 198, 218, 244, 307
Раковићи, 134
Ракоцић, 210
Ракуљ, 268
Ралановић, 247
Раљић, 253
Раманда, 177
Рамић, 228, 264
Рамићи, 132, 166
Ранђић, 300
Раниловић, 186, 202
Ранисав, 254, 275
Ранисављевић, 237, 249
Ранислав, 254
Ранић, 125, 228
Ранкић, 287, 291, 296, 297
Ранковић, 289, 292, 293, 294, 295
Ранчић
Ђурђев дан, 251
Рапаић
св.Јована, 192
Рапић, 125
Растовац, 197
Растовић, 233, 234
Растока, 179, 184
Ратав, 263
Ратковац, 114, 140, 162
Ратковић, 105, 108, 115, 125, 129, 130, 160, 175, 176,
177, 179, 225, 231, 262, 268, 291
Ратковићи, 118, 134
Раук, 149
Рауковић, 160
Раулић, 154
Рауш, 111, 124
Раца, 125, 129, 130, 134, 176, 185, 186, 214, 215, 216,
251, 266
Рацевић, 247
Рацић, 212
Рацковић, 102, 199
Рацо, 262
Рачак, 268
Рачетовић, 183
Рачић, 117, 125, 131, 135
Рашак, 248
Рашевић, 76, 86, 94, 226, 289
Рашета, 208, 224, 227, 230, 234
св.Николу, 193
Рашић, 80, 113, 114, 205
св.ев.Луку, 189, 191
Рашићи
св.ев.Луку, 192
Рашковић
св.Николу, 194
Рашковићи, 250
Рашлић, 173
Рашљић, 222, 236
Рашува, 117
Рваћанин, 253
Ргар, 179
Ргарац, 237
Ребић, 262
Ребићи, 227
Ребичић, 280
Ребрина, 91, 92
Ревић, 167
Реговић, 255
Регодић, 215
Регоја, 88
Регоје, 91
Регула, 113
Регулић, 113
редојевић, 129
Ређовић, 87
Реилић, 197
Рекавић, 109
Рекановић, 95, 142, 145
Рекић, 127, 279
Рековић, 77
Релић, 283
Рељан, 189
св.Ђорђија, 193
Рељановић
св.Ђорђија, 190, 195
Рељић, 140, 141, 150, 175, 178, 181, 184, 185, 186, 196,
198, 202, 216, 222, 241, 251, 266, 277, 279
св.Пантелију, 193
св.Трифуна, 189
Рељићи, 205
Ремета, 127
Реметић, 128, 285
Ремић, 114
Ремо, 87
Рендић, 178
Репаић
св.Јована крст., 190
Репаићи, 209
Репајић, 239
Репац, 218, 226, 233
Репија, 234
Никољ дан, 216, 227
св.Николу, 209, 225
Репић, 79, 83, 161, 167
Реповица, 96
Ресан, 189, 203
Ресановић, 177
Ресић, 158
Ретовић, 103
Решетар, 140
Рибар, 91, 92, 95, 105, 223
Рибић, 129, 216
261
Никољ дан, 210
Риђета, 219
Риђиловић, 75
Риђошић, 282
Ријић, 146
Рикановић, 277, 278
Риловић, 291
Риљић, 303
Римић, 112
Рис, 121
Рисетић, 295
Рисовић, 214
Рисојевић, 173, 203, 215
Рисонић, 115
Ристан, 184
Ристанић, 153
Ристановић, 87, 91, 278, 285, 286, 290, 295
Ристић, 77, 87, 89, 90, 95, 101, 105, 106, 117, 119, 123,
125, 130, 137, 142, 144, 148, 149, 150, 152, 153, 157,
158, 168, 183, 213, 242, 250, 260, 269, 272, 273, 278,
279, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 291, 293, 294, 297,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
св.Ђорђија, 195
св.Николу, 196
св.Срђев дан, 192
Ристићевић, 90
Ристићи, 76, 128
Ристовић, 80, 86, 96, 102
Ристукић, 246
Ритан, 119, 121
Ритановић, 143
Ришћанин, 177
Рка, 121
Ркоше, 88
Рнић, 110
Рњак
св.Јована, 192
Ровчевић, 151
Рогић, 112, 119, 244
Рогићи, 167
Рогуља, 175
Рогуљић, 127
Родић, 176, 177, 178, 186, 187, 198, 201, 202, 203, 207,
208, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 231, 234, 238,
241, 255, 258, 267
Родићи, 230, 234
Родовић, 272
Рожа, 253
Рожић, 211, 296
Рокаш, 117
Роква
св.Ђорђија, 193
Роквић, 135, 152, 177, 178, 200, 201, 208, 216, 217,
219, 221, 222, 226, 241, 270
Рокић, 127, 147
Лазареву Суботу, 190
св.Јована крст., 190
св.Николу, 191, 192
Рољић, 180
Романић, 181, 227
Романовић, 122
Ромић, 129, 170, 182, 217, 221, 226
Ромула, 222
Ромчевић, 137, 188
Ромчић, 215
Ронац, 254
Рондаш, 222
Рорак, 263
Росић, 86, 102, 121, 178, 179, 183, 257, 259, 262, 263,
264, 265, 267, 272, 283, 288, 298, 299
Росићи, 99
Росмић, 124
Роснић, 282
Росоњић, 252
Роспић, 96
Росуљаш, 84, 94
Рочевић, 217
Роша, 261
Рошић, 262
Рубешке, 98
Рубин, 183
Рудаљи, 77
Рудаћ, 264
Рудић, 81, 112, 204, 251, 270, 277
Рудићи, 133
Рудовић, 96
Рудоњић, 163, 245
Рудулић, 87
Ружевић, 121, 122
Ружић, 87, 96, 122, 160, 178, 251
Ружичић, 145, 149, 152, 153, 160, 165, 178, 256, 258
св.Николу, 193
Ружнов, 185
Ружољић, 141
Рујевић, 112, 177, 222, 223
Рујић, 143, 159
Румијић, 213
Рундић, 97
Рунић, 105, 112, 214, 242, 271
Руно, 270
Руњавци, 76
Руњић, 176, 208, 217, 218, 224, 266
Рупар, 280, 291
Русић, 223
Русмир
Ђурђев дан, 204
св.Ђорђија, 188
Русо, 100, 102
Русојлић, 150
Русоља, 150
Ручнов, 186, 187, 189
Рушкић, 144, 146
Ршум, 96
Ршумовић, 82
С
Сабљић, 105, 127, 129, 135, 179, 185, 214, 222, 223,
237, 266
Савановић, 98, 104, 106, 108, 109, 115, 118, 120, 121,
131, 135, 138, 140, 173, 176, 198, 199, 203, 210, 212,
214, 238, 246, 247, 252, 255, 257, 259, 274, 276
св.Ђорђија, 188
Часне вериге, 251
Савановићи, 180
Саватић, 106, 111, 164
Саввић, 286, 287, 288, 289, 294
Савдаловић, 278
Савељић, 253
Савиљ, 132
Савић, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
101, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 140, 141,
262
142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160,
162, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 181, 183,
185, 186, 198, 202, 203, 205, 208, 211, 213, 214, 215,
232, 238, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 258, 259, 261,
265, 269, 270, 271, 278, 279, 280, 282, 283, 285, 286,
290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303,
304, 306, 307
св.Ђорђија, 190, 195
св.Николу, 195
св.Пантелију, 189
Савић (Мостарац), 78
Савићи, 78, 130, 131, 166, 168, 180, 203, 207, 209, 255
Савичевић, 146
Савичић, 113, 114, 150, 151, 256, 260, 279, 298, 306
св.Ђорђија, 195
Савкић, 90, 279, 282
Савковић, 153, 155, 161, 167, 168, 170, 171, 172, 262,
274, 275, 279, 299, 305
св.архиђ.Стефана, 191
св.Ђорђија, 190
Савковићи, 132, 164
Савотић, 104
Савчевић, 157
Савчић, 97, 293
Саић, 116
Сајак, 185
Сајић, 159
Сајића, 133
Сајман, 91
Сајџић, 77
Сакагија
св.Ђорђија, 195
Сакан, 261
Сакапушић, 276
Сакић, 113
Сакрачија, 182, 239
Саламадија, 91
Саламић, 118, 183
Саламура, 174
Салапура, 218
Салата, 86
Салатица, 158
Салдум, 137, 138
Салић
Никољ дан, 270
Самарђија, 129
св.Николу, 191
Самарић, 306
Самарџија, 84, 88, 91, 92, 109, 120, 121, 137, 161, 203,
210, 213, 217, 222, 236, 251, 255, 264
св.Василију, 274
Самарџић, 77, 81, 89, 90, 98, 105, 144, 167, 174, 250,
254, 268, 277, 284
Саматовић, 81
Самац, 113, 157, 162, 165, 188, 199, 214
Самовуковић, 84
Самоук, 88
Самоуковићи, 76
Самуило, 227
Санадер, 179
Сандаљ, 127, 141
Сандаљевић, 105
Сандић, 82, 85, 162, 167, 168, 182, 273, 305
Сандо, 95
Саница, 127
Саничанин, 180
Ђурђев дан, 200
Сантраћ, 82, 84
Сантрач, 77, 170, 216, 218, 219, 233
Сантрачи, 228, 234
Санчанин, 161, 162, 171, 173
Сарајлија, 91, 101, 203
Сарајлић, 124, 126, 127, 128, 151, 175, 297
Сарајчић, 78
Сарафија, 297
Сарафијановић, 301
Сардо, 91
Сарић, 76, 80, 92, 95, 98, 114, 140, 143, 150, 165, 258,
268, 277, 282, 304, 306, 307
Сарићи, 161, 162
Саркановић, 301
Сачак, 85, 211
Сачан, 164
Саџак, 203, 232
Свилар
св.Николу, 191
Свитлица, 255, 276
Свјетлица, 131, 225, 230, 262, 272
Свјетлице, 233
Свјећар, 245
Свјечић, 172
Себастијановић, 145
Сегић, 164, 224
Седлић, 144
Седмаковић, 78
Сеиз, 248
Сеизовић, 244
Сејановић, 306
Сејизовић, 220
Сејменовић, 110
Сејнановић, 109
Секимић, 133
Секимићи, 133
Секула, 89, 92, 241, 267, 277
Секулић, 100, 102, 103, 104, 105, 121, 140, 141, 142,
147, 148, 151, 152, 156, 159, 160, 164, 167, 175, 181,
183, 205, 206, 215, 217, 225, 233, 245, 259, 277, 279,
280, 281, 288, 289, 293, 295, 296
св.Јована крст., 194
св.Николу, 191, 195
Секулићи, 163, 172
Секуловић, 98
Селак, 130, 132, 182, 208, 209, 220, 226
св.Вартоломију, 194
Селаковић, 101, 218
Сембер, 130
Семиз, 175, 185, 187, 196
Сенић, 120, 126, 200, 225, 235
Сенићи, 230
Сеперовић, 145
Сератлије, 79
Сергије, 170
Сердар, 112, 117, 143, 203, 226, 234
Сердаревић, 204
Сердаревићи, 151
Серезлија, 109
Сибинчићи, 161
Сивановић, 305
Сивац, 94, 105, 133, 166
Сивкић, 110
Сивчевић, 115
Сивчић, 98
Сизовић, 128
Сикалаш, 249
263
Сикима, 77, 86
Сикимић, 168, 284
Сикимићи, 166
Сикираш, 85
Сикирић, 100
Сикировић, 108
Симакић, 152, 157
Симаковић, 156
Симанић, 81, 95, 281, 291
Симановић, 151, 164, 300, 301
Симарџић, 278
Симатовић, 82, 83, 182, 214, 279, 282
св.Николу, 188
Симеоновић, 162
Симетић
Ђурђев дан, 291
св.Василију, 256
Симеунић, 162, 163
Симеуновић, 83, 89, 140, 145, 155, 244, 250, 281, 293
Симеушић, 155
Симикић, 139, 141
Симић, 76, 82, 86, 87, 89, 93, 95, 101, 103, 106, 107,
109, 114, 116, 117, 118, 119, 127, 139, 140, 143, 150,
151, 152, 153, 155, 159, 164, 165, 169, 211, 215, 242,
243, 245, 246, 248, 258, 260, 267, 270, 272, 278, 279,
280, 281, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308
Симићи, 162, 255, 295
Симичија
Јовањ дан, 270
Симичић, 94, 149, 183, 256, 258
Симишић, 223
Симовић, 81, 98
Симотић, 260, 262
Симузовић, 116
Симунић, 300, 304
Симуновић, 154
Симурдић, 217, 223
Симурић, 140
Симчија, 256
Синић, 84
Синџирија, 162
Сирар, 116, 211
Сирикић, 205, 249
Сировина, 104
св.Николу, 191
Сиротић, 229
Ситнић, 200
Ситничић, 135
Сјеничак, 101
Сјерановић, 75
Сјерчић, 85
Сјечура, 158
Скакавац, 95
Скакић, 116, 126
Никољ дан, 266
Скако, 262
Скалић, 142
Скарићи, 78
Скендерија, 116, 120, 134
Скендеровићи, 80
Скобла, 106, 263, 268
Скокић, 81, 82, 173
Скопљак, 91, 109, 256
Скопљаковићи, 250
Скопљанчић, 245
Скопљаци, 75
Скоча, 94
Скочајић, 76
Скочо, 84, 86
Скрабић, 186
Скробић, 159, 196
Скробоња, 134, 167
Скулар, 234
Скулари, 209
Скуцани, 166
Славић, 104
Славнић, 247
Славуј, 199
Славујевић, 153
Славуљац, 157
Славуљи, 229
Славуљица, 157
Славуљчевић, 157
Сладаковић, 197, 230
Сладовић, 252
Сладовићи, 136
Сладојевић, 106, 125, 126, 127, 129, 135, 175, 248
Сладојевићи, 118
Слатинац, 164
Слатинчић, 100
Слепац, 161
св.Ђорђија, 195
Слепчевић, 125, 150, 156, 282
Слијепац, 163, 174, 203
Слијепчевић, 109, 120, 121, 142, 146, 148, 162, 174,
236, 256, 277
Слијепчевићи, 138
Слипић, 218
Слјепац
Михољдан, 189
Слјепчевић, 127
Сложић, 125
Сљепчевић, 130, 135, 139
Смењдер, 92
Смикар, 248
Смиљанић, 93, 108, 119, 124, 135, 137, 140, 144, 153,
156, 158, 161, 163, 169, 171, 174, 181, 198, 209, 210,
214, 215, 244, 258, 268, 271, 300
Смиљић, 144, 152, 298
Смиљчић, 144
Смољанац, 230
Смољић, 165, 168
Смољо, 255
Собиљ, 206
Совиљ, 126, 216, 218, 219, 220, 232
Совин, 200
Совиновић, 92
Совић, 174
Соврић, 156
Совронић, 306
Сокановић, 284
Сокић, 283
Сокнић, 86
Соковић, 103
Соколовић, 79, 99, 145, 147, 205, 215
Солар
св.Николу, 191
Соларовић, 255
Солдар, 97
Солдаревић, 284
Солдат, 84, 108, 124, 132, 166, 175, 182, 203, 252, 259
св.Јована крст., 189
264
Солдатовић, 152, 198, 304
Солеша, 206
Соломун, 217
Сопић, 112, 115, 221
Сорак, 285
Сорић
Јовањ дан, 272
Соро, 246, 277
Софијанац, 105
Софић, 297
Софрић, 301, 306
Митров дан, 301
Софронић, 140, 164
Сочивица, 262
Сочица, 98
Спаосјевић, 152
Спасановић, 116
Спасенић, 115, 123
Спасеновић, 255, 289, 291
Спасић, 145, 302
Спасовић, 167
Спасојевић, 76, 80, 97, 114, 150, 151, 154, 160, 161,
172, 237, 278, 280, 281, 286, 288, 289, 290, 298, 301,
302, 304, 307, 308
Спасојевићи, 79, 137
Спахић, 99, 141
Спрема, 273
Спремић, 166
Спремо, 175, 245, 262, 276
Спречаковић, 285
Србљановић, 80
Срдан, 87
Срдановић, 81
Срдар, 87
Срдачевић, 268
Срдић, 109, 110, 111, 181, 182, 207, 208, 211, 216, 218,
221, 224, 230, 241, 244, 252, 270, 271, 274
Срдићи, 230
Срђановић, 251
Сребро, 271, 274
Средановић, 132
Средар, 232
Средари, 229
Средић, 179, 181, 197, 199, 295
Средојевић, 135, 294
Средојевићи, 132
Сремац, 132
Срећа, 241
Срећковић, 287
Срећо, 215
Сријемац, 145, 226, 227
Сркић, 279
Српотић, 170
Срушић, 283
Сршкићи, 79
Ставрић, 150
Стаић, 84
Стаичић, 161
Стајић, 105, 151, 152
Стајкић, 100
Стајчић, 124, 129, 137, 268
Стајчићи, 128
Стакин, 248
Стакић, 91, 103, 118, 119, 131, 176, 179, 260, 261, 262,
298, 300
Стамболије, 233
Стаменић, 131, 166, 170, 176, 184, 295
Станар, 190, 200, 227, 241
Станаревић, 81, 108, 111, 205, 214, 219
Станетић, 122
Станивук, 104, 240, 271
Станивуковић, 104, 108, 112, 113, 117, 119, 121, 133,
176, 225
св.Ђорђија, 188, 193
Станимир, 142, 145
Станимировић, 100, 101, 280
Станисављевић, 146
Станисављевићи, 205
Станић, 76, 79, 97, 98, 102, 103, 105, 110, 111, 114,
120, 133, 136, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149,
150, 159, 160, 165, 168, 187, 188, 189, 200, 204, 224,
231, 236, 239, 241, 249, 253, 257, 273, 280, 297, 300,
303, 307
св.Николу, 188
Станићи, 111, 163, 164, 237
Станичић, 86, 125, 173
Станишић, 75, 79, 81, 84, 86, 89, 91, 92, 98, 99, 103,
148, 150, 151, 152, 156, 165, 168, 171, 173, 209, 212,
216, 246, 257, 262, 263, 268, 270, 277, 278, 282, 284,
298
Станишићи, 76
Станишљевић, 126, 127, 131, 137, 167
Станкељић, 214
Станкић, 288, 291, 296
Станко, 177
Станковић, 81, 84, 85, 90, 91, 92, 104, 108, 111, 112,
113, 114, 125, 127, 137, 140, 142, 143, 144, 146, 147,
148, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 169, 177,
178, 197, 200, 205, 214, 225, 227, 232, 241, 246, 247,
248, 249, 250, 254, 256, 257, 267, 268, 279, 280, 288,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308
св.архиђ.Стефана, 189
Станковићи, 77, 78, 233, 250
Станојевић, 100, 102, 109, 114, 130, 137, 144, 148, 150,
151, 155, 172, 179, 183, 208, 278, 285, 286, 287, 288,
289, 293, 294, 295, 296, 304, 306
св.Николу, 195
Станојевићи, 78, 164
Станојкић, 105
Станојчић, 100, 109, 117, 246
Станчевић, 211, 229
Станчић, 102, 156, 158, 259, 291
Старевићи, 79
Старовела, 102
Старовлах, 80, 83
Старчевић, 81, 85, 86, 106, 140, 142, 149, 150, 154,
159, 166, 172, 178, 201, 203, 205, 225, 231, 283
Старчевићи, 76
Стачевићи, 118
Сташовић, 100
Стевандић, 270
Стеванић, 179, 183, 237, 260
Стевановић, 79, 94, 95, 130, 140, 147, 148, 152, 158,
237, 247, 249, 255, 265, 274, 278, 285, 286, 288, 293,
294, 296, 298, 299, 300, 302, 305, 307, 308
Стевановићи, 303
Стевиловић, 264
Стевић, 83, 133, 134, 137, 149, 154, 179, 181, 227, 240,
281, 291, 297, 300, 302
Стевичевић, 213
Стевковић, 76, 181, 208
Стевнџић, 170
Стегић, 112, 130, 163, 170, 204
Стегићи, 167, 182
265
Стејановић, 306
Стејепановић, 139
Стејичић, 166
Стелић, 175, 176
Степановић, 280, 281, 290
Стефановић, 78, 80, 90, 91, 95, 101, 105, 106, 125, 140,
144, 161, 175, 225, 273, 278, 285, 286, 289, 290, 291,
296
Стефановић (Паликућа), 79
Стијак
св.Јована Златоустог, 189
Стијаковић, 107, 124, 128, 134, 136, 186
Стијепић, 84
Стипић, 205
Стјепановић, 89, 95, 101, 106, 108, 140, 144, 145, 147,
148, 151, 152, 153, 154, 157, 160, 183, 225, 248, 252,
277, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 296, 297, 298, 301,
303, 304, 305, 306, 307
Стјепић, 86, 178, 306
Стоић, 205, 209, 210
Стоићевић, 131
Стојадиновић, 109, 142, 147
Стојаковић, 116, 121, 125, 126, 127, 129, 139, 141, 144,
152, 163, 168, 170, 171, 188, 203, 204, 207, 210, 214,
217, 218, 225, 228, 230, 232, 238, 244, 294, 298
Стојаковићи, 232, 266
Стојанац, 263
Стојановић, 88, 92, 94, 98, 99, 101, 109, 115, 124, 139,
144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 165, 175, 179,
182, 197, 198, 201, 209, 212, 217, 219, 221, 222, 225,
231, 234, 236, 239, 244, 245, 247, 263, 271, 280, 283,
285, 286, 287, 288, 289, 291, 294, 297, 299, 301, 303,
305
св.Јована крст., 189
Стојановићи, 162, 213, 244, 249, 250
Стојановћ, 255
Стојанчевић, 92, 142
Стојанчић, 178
Стојиновић, 159, 238
Стојисављевић, 217, 229, 234
Стојић, 123, 159, 171, 177, 178, 211, 237, 240, 261, 262,
263, 298
Стојићевић, 133, 135
Стојићи, 173
Стојичевић, 125
Стојичић, 119, 122, 256, 257, 258, 260
св.Јована, 195
Стојичићи, 161
Стојиша, 278
Стојишић, 295
Стојкић, 291
Стојковић, 129, 135, 140, 164, 171, 172, 173, 174, 217
св.Ђорђија, 194
Стојнић, 105, 106, 112, 127, 128, 134, 136, 137, 179,
183, 184, 199, 229, 237, 241
св.Ђорђија, 195
св.Николу, 195
Стојнићи, 132, 161, 163
Стојновић, 129, 243
Стојчевић, 114, 168
Стојчиновић, 141
Стојчић, 132, 168, 212, 247
Стојшић, 280
Стокан, 110
Стокановић, 253
Стокановићи, 164
Стокић, 133, 151, 154, 157, 158
Столак, 154
Столић, 108, 110, 170, 187, 211, 262
Столица, 80, 85, 93
Столовић, 105
Стопор, 187
Сторебра, 202
Страживук, 128
Странпут, 86
Страхиња, 169
Стрежић, 105
Стрезан, 272
Стреић, 282
Стријеља, 227
Стрика, 117, 118, 122, 202
св.Ђорђија, 189
Стринић, 140, 141
Стрићић, 304
Стричевић, 105, 213, 267, 268
Стричић, 234, 240
Стругало, 268
Стругаловић, 256
Струнића, 133
Студен, 226, 239
Студо, 90
Ступа, 129
Ступар, 75, 106, 115, 126, 130, 132, 135, 200, 202, 204,
207, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 225, 227, 228, 229,
231, 234, 237, 238, 239, 241, 242, 254, 257, 259, 280
Ступари, 205, 220, 229, 232, 233, 236
Ступарушић, 283
Ступић, 103
Субашић, 97, 112, 248, 253, 254, 268, 275, 284, 290
Субић, 158, 165, 168, 174
Субоновић
св.Николу, 188
Суботић, 82, 92, 95, 113, 124, 125, 127, 129, 134, 135,
136, 137, 142, 155, 157, 164, 165, 170, 174, 175, 183,
215, 250, 296
св.ев.Марка, 193
Суботићи, 130
Сувајац, 125, 141, 150, 153, 163, 173
Сувајци, 132
Сувара, 271
Суварац, 172
Сувојац, 171
Судар, 93
Сударевићи, 76
Сударушић, 87
Судчевић, 198, 205
Суждић, 80
Сузић, 201, 203
Сукаловић, 253
Сукара, 251, 272, 274
Сукија, 139
Сукновић, 210
Сукњаја, 257
Сукоњица, 182
Сукуровићи, 247
Сумић, 167
Сумоња, 109
Сумпор, 165
Сумрак
св.Ђорђија, 193
Сунарић, 141, 278
Сурла, 230
Суртов, 178
Суруђић, 150
266
Сурутка, 105, 254
Суруџија, 248
Суруџић
св.Николу, 115
Суруџићи
св.Николу, 79
Сутић, 237
Сучевић, 185, 210, 239
св.архиђ.Михаила, 194
Суџук, 240
Суша
св.Ђорђија, 193
Сушило, 272
Сушић, 273, 277
Марков дан, 271
Т
Табаковић, 96
Табарин, 200
Табић, 236
Тавић, 158
Тадић, 81, 83, 104, 106, 108, 113, 115, 135, 142, 173,
185, 213, 220, 228, 270, 277, 282, 294, 301, 305
св.ап.Тому, 189, 203, 204
св.архиђ.Михаила, 188
Тадићи, 90, 147
Такић, 280
Талијан, 123
Ђурђев дан, 271
Талић, 184
Талићи, 79
Тамамовић, 108, 112, 113
Тамас, 188
Тамбић, 177, 178
Тамбур, 85
Тамбура, 181
Тамбурић, 96, 97, 123, 285
Тамбуровићи, 79
Танасијевић, 286, 295, 298
Танасијић, 213
Танасић, 76, 79, 93, 95, 117, 139, 141, 150, 248, 250,
251, 257, 258, 260, 287
св.Николу, 211, 212
св.Трифуна, 212
Часне вериге, 254
Танасићи, 75
Танасковић, 79, 102
Танасовић, 178
Танасчаићи, 163
Танбур, 89
Танга, 223
Танинићи, 76
Танић, 83, 247, 254
Танкосић, 209, 221, 225
Тановић, 99, 100, 101, 102
Тањига, 222
Тањић, 297
Таполовић, 197
Тарабић, 128
Тарлач, 257, 259
Тарлачевић, 117
Тару, 159
Тасић, 100
Тасовац, 79, 141, 283
Тасовић, 80
Татар, 161
Ђурђев дан, 257
Татић, 115, 116, 117, 124, 126, 134, 171, 173, 203, 227,
229
Татићи, 233
Татомир, 141, 169
Татомири, 162
Таузовић, 146
Тацић, 147
Тачковић, 291
Ташчић, 78
Тегелтија, 212, 246, 255, 256, 258, 259
Тедићи, 134
Тејић, 181
Тејчин, 237
Телгетић, 133
Телелтија, 245
Телембуховићи, 75
Телетина, 82
Телић, 108, 128, 129
Тенђерићи, 135
Теовановић, 179
Теовиловић, 142, 143, 144, 147, 171, 173
Теодоровић, 114, 298, 303, 307
Теодосић, 105, 134, 146
Теофановић, 216
Теофиловић, 139, 140
Тепавац, 227
Тепић, 135, 139, 140, 160, 169, 182, 186, 187, 190, 244,
253, 268
Тепићи, 162, 214, 255
Тераиловић, 125
Тербуљин, 201
Терзија, 96, 258, 260
Терзић, 79, 81, 83, 89, 98, 199, 248, 249, 251, 274, 278,
280, 284, 291
Терзоја, 273
Теро, 275
Тесла, 205
Тесло, 277
Тешан, 90
Тешанић, 176, 303
Тешанов, 87
Тешановић, 82, 83, 84, 87, 92, 105, 109, 111, 113, 118,
144, 148, 165, 166, 211, 225, 278, 287, 288, 303, 304,
305
Тешановићи, 90, 255
Тешарица
Никољ дан, 210
Тешендић, 159, 160
Тешиновић, 202
Тешић, 92, 105, 114, 115, 117, 127, 139, 140, 143, 147,
151, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 210,
213, 236, 246, 261, 262, 272, 278, 290, 291, 293, 301,
305, 306, 308
Тешићи, 161, 220, 261
Тешњак, 249
Тешњаковић, 249
Тешо, 215
Тешовић, 101
Тивсојевић, 131
Тијанић, 82
Тиквић, 188
Тиквица, 279
Тимарац, 124, 129, 130, 176, 180, 184, 188, 196
св.Арханђела, 193
св.Николу, 191
267
Тимић, 306
Тимотијевић, 103
Тимотић, 89, 293
Тинтор, 85, 132, 180, 199, 205, 208, 221, 227
Тинтори, 78, 228
Тињић, 278
Тировић, 98
Тирогић, 122
Тихомир, 172
Тихомировић, 164
Тица, 108, 117, 133, 186, 202, 203, 263, 268, 270, 271
св.Јована крст., 189
Тицић, 283
Тичић, 274
Тишла, 205
Тишма, 185, 205, 237
Часне вериге, 195
Тишме, 244
Тладанац, 99
Товаловић, 128
Товиловић, 111, 118
Тодић, 116, 119, 132, 135, 149, 150, 152, 153, 158, 160,
176, 177, 181, 184, 198, 201, 208, 222, 225, 244, 258,
282, 284, 291, 298, 299, 305, 306
Тодићи, 147, 229, 230, 233
Тодоран, 177, 179, 238
Тодорановић, 128
Тодоревић, 258
Тодориновић, 108, 129
Тодорић, 140, 159, 166, 256, 262, 272, 279
Тодоровић, 75, 77, 79, 80, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95,
100, 102, 106, 111, 113, 114, 115, 117, 122, 124, 127,
128, 134, 139, 145, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 156,
158, 170, 171, 182, 214, 225, 236, 238, 240, 242, 243,
245, 246, 249, 260, 262, 277, 278, 282, 285, 286, 288,
290, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 307
Тодоровићи, 162, 163, 180, 246
Тодорчевић, 258
Тодосић, 120
Тојагић, 198, 213
Токановић, 279, 283
Токић, 250
Никољ дан, 260
Толимир, 119, 181, 267, 270, 271
Толић, 123, 272
Тољ, 84, 92
Тољага, 217
св.Јована крст., 190
Томазовић, 222
Томанић, 76, 80, 151
Томаш, 87, 93, 113, 164, 172, 186, 197, 237, 238
Томашевић, 80, 88, 147, 199, 237, 259
Томаши, 162, 255
Томецић, 183
Томињак, 272
Томић, 83, 88, 91, 93, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 105,
107, 109, 115, 125, 126, 128, 137, 141, 144, 146, 147,
150, 153, 154, 155, 156, 159, 162, 164, 170, 174, 181,
184, 198, 203, 204, 210, 211, 215, 219, 221, 222, 245,
251, 252, 256, 257, 259, 261, 263, 264, 268, 269, 270,
278, 279, 280, 281, 285, 286, 288, 290, 291, 292, 294,
296, 299, 300, 303, 305, 306
Томићевић, 145
Томићи, 76, 90, 284
Томичић, 140, 154, 171, 173, 200, 230, 254, 256, 262,
273, 275
Томкић, 114, 245
Томковић
св.Јована крст., 194
Томовић, 96, 113, 262
Томушиловић, 143
Томчић, 96, 176, 234
Тонковић, 161
Тоновић, 98
Тонтић, 238
Топал, 187
Топалија, 95
Топалић, 200
Топаловић, 86, 87, 88, 90, 99, 103, 135, 143, 158, 170,
246, 249, 305
Никољ дан, 211
Топаловићи, 166
Топинић, 108
Топић, 115, 116, 121, 124, 129, 146, 157, 158, 161, 173,
177, 178, 184, 187, 204, 222, 234, 236, 241, 243, 244,
255, 260, 272, 274
св.Јована крст., 190
Топићи, 133, 162, 163, 173, 241
Топлић, 110
Топола, 176
Тополић, 169, 197, 199, 239, 240
Тополовац, 148
Топраковић, 156, 157
Топрековић, 156
Торбица, 94, 127, 178, 224, 230, 248
Торбичић, 180
Торбосер, 82
Тороман, 103, 187
Торудић, 142
Тоскић, 91
Тотић, 94, 100, 174
Тотоља, 98
Тотун, 161
Тофиловић, 133
Тошановићи, 250
Тошић, 77, 82, 87, 96, 105, 107, 119, 124, 127, 129, 158,
161, 172, 178, 236, 237, 253, 278, 290
Тошићи, 79, 249
Травар, 117, 211, 257, 268, 270, 271
Траварушић, 262
Травникић
св.Симеуна Богопримца, 193
Трајкићи, 75
Трамошљанин, 132, 180, 182, 185, 200
св.Пантелију, 189, 190, 193
Трамошљика, 119
Трапара, 75, 86
Трапић, 241
Трбић, 95, 164, 173
Трбићи, 250
Трбојевић, 125
св.Ђорђија, 190, 194
Трбулин, 200
Трбуљин, 205, 223
Требавац, 177
Требе, 79
Требовац, 119, 177
Тремашлан, 167
Тренгић, 162
Трескавац, 252
Тресканиц, 162
Трибељак, 276
Триваковић, 249
268
Триван, 267
Триванић, 201
Тривешковић, 213
Тривинић, 181
Тривић, 105, 114, 115, 136, 145, 160, 164, 166, 167,
186, 187, 238
св.Ђорђија, 190, 193
Тривковић, 76, 78, 83, 95, 98, 139, 162, 274, 278, 281,
283, 285, 299, 305, 306, 307
Тривковићи, 75, 79, 96, 250
Тривуна, 153
Тривунић, 90, 171
Тривуновић, 128, 137, 145, 150, 153, 160, 247, 248,
257, 260, 266, 269, 271, 274, 276, 284, 301, 306
Тривуновићи, 133, 150, 156, 266
Тривунчев, 91
Тривунчевић, 146, 153
Тривунчевићи, 140
Тривунчић, 261
Петров дан, 254
Тривунџа, 120
Тримановић, 296
Трипић, 222, 298, 299, 300, 301, 303, 307
Трипковић, 92, 272
Трипуновић, 279, 286, 289, 298, 299, 302
Трирић, 270
Трифковић, 83, 102, 105, 145, 248, 249, 286
Трифуновић, 78, 272, 278, 280, 291, 301
Трифуновићи, 304
Тричићи, 79
Тришић, 86, 104, 114, 115, 217, 258, 262, 268, 277,
278, 279, 280, 281, 287, 288, 297, 302
Тркула, 112, 270
Тркуља, 108, 111, 115, 116, 121, 133, 175, 187, 196,
197, 205, 217, 221, 227, 228, 236, 237, 241, 242, 251,
254, 261, 265, 266
св.Јована крст., 194
Трнинић, 137, 221, 222, 224, 232
Трнинићи, 134
Трњак, 242
Трњанац, 158
Трњинић, 106, 112, 117, 120, 127, 144, 146, 242, 244,
255
Тробок, 81
Тровор, 116
Трпица, 216
Тртеља, 264, 265
Тртић, 107
Тртић (Јајчанин), 77
Тртица, 218
Трубаић, 107
Трубајић, 107
Трубарац, 185, 186, 196, 202
св.ев.Луку, 191, 192, 194
Трубић, 211
Трубор, 216
Труичић, 149
Трута, 275
Трутић, 254
Трфиковић, 286
Трфковић, 88
Туба, 101
Тубак, 174
Тубиковић, 143
Тубин, 84, 92, 126, 180, 182, 197, 198, 203, 216, 229,
237, 238, 239, 240, 291, 298
Тубиновићи, 77
Тубић, 100, 101, 110, 111, 151, 170, 173, 203, 215, 217,
240
Тубица, 186, 189, 202
Тубонић, 162
Тубоња, 162
Тубоњић, 113
Тубош, 172
Тувача
св.Николу, 224
Тувегџић, 147
Тудуровић, 121
Тузлак, 275
Тузлић, 77, 263
Тукић, 183
Тулаћ, 262
Тулемија, 127
Тулић, 272, 277
Тулићи, 165
Тулумовић, 107
Тумић, 151
Тупајићи, 80
Турановић, 149
Турјачанин, 126, 128
Туркић, 276
св.Ђорђија, 190
Туроман, 126
св.архиђ.Стефана, 191
Турудија, 125, 132, 162, 182, 204
Турудић
св.Стефана, 164
Турунташ, 84, 88
Тута, 176
Тутањ, 149, 155
Тутарић
св.архиђ.Стефана, 252
Тутњевић, 139
Туторић, 129
Тутумрак, 77
Тутунђић, 162
Тутунџић, 172
Тутуш, 238, 241
Туфекчић, 250
Туфекчићи, 249
Туцикешић, 122
Туцо, 273
Тучен, 128
Тученовић, 128
Тучић, 213
Тушевљак, 77, 86
Ћ
Ћабак, 88
Ћазић, 205, 206
Ћајовић, 96
Ћалић, 241, 264
Ћанић
Михољдан, 189
Ћатић, 245, 272, 278
Ћато, 262
Ћеаја, 96
Ћебеџија, 105
Ћебеџић, 78, 252
Ћебић, 93, 95, 214
Ћебо, 87, 95, 276
Ћебурићи, 79
269
Ћеић, 112
Ћеићи, 166
Ћекић, 307
Ћеко, 213
Ћеларац, 123
Ћелвиш, 172
Ћелић, 90, 153, 156, 253, 258
Ћелпер
Никољ дан, 273
Ћелперовић, 81
Ћео, 102
Ћеран, 226, 234
Ћерани, 227, 228, 233
Ћеранић, 245
Ћеремиџић, 82
Ћеркета, 113
Ћеркети, 162
Ћеровић, 77
Ћесмић, 279
Ћесто
св.архиђ.Стефана, 194
Ћетковићи, 255
Ћетовић, 113
Ћетојевић, 113, 114, 133, 165, 170
Ћетојевићи, 166
Ћећанац, 148
Ћећез, 87, 88
Ћехајић, 96
Ћибић, 189
св.Николи, 188
св.Николу, 188
Ћиверица, 182
Ћивша, 96
Ћико
св.Пантелију, 194
Ћилић, 284
Ћимић, 274
Ћирипија, 245, 246
Ћирић, 82, 83, 126, 145, 146, 173, 178, 179, 183, 196,
197, 212, 214, 226, 227
Ћирићи, 136
Ћирко, 261
Ћирковић, 87, 102, 103, 109, 256, 282, 290, 299
Ћировић, 102
Ћобо, 98
Ћојановић, 204, 224
Ћојановићи, 228
Ћопић, 197, 229, 231, 239
Михољ дан, 193
Ћоралић, 247, 298
Ћорда, 269
Ћорић, 116, 121, 142, 167, 242, 265, 273, 275
св.Николу, 195
Ћорићи, 250
Ћорковић
св.Јована, 229
Ћосић, 81, 85, 104, 111, 112, 115, 133, 136, 139, 140,
170, 176, 196, 211, 216, 236, 238, 269
Ћосовић, 81, 93, 96, 97, 103
Ћоћић, 92
Ћубић, 108
Ћубрило, 220
Ћувурдија, 196
Ћугић, 230
Ћук, 85, 87, 127, 170, 218, 230, 260
Ћукало, 164
Ћуковић, 90, 242, 244, 285
Ћулибрк, 124, 134, 201, 207, 219, 220, 225, 226, 229,
230, 237, 239, 244
св.Јована, 218, 219, 225
Ћулибрковић, 204
Ћулибрци, 229, 233
Ћулић
Никољ дан, 269
Ћулум, 92, 108, 109, 111, 119, 213, 214, 241, 256, 273,
274
Ћумић, 222
Ћумуровић, 153
Ћуп, 180
Ћупиновић, 277
Ћуповић, 163
Ћургуз, 218, 239
св.Николу, 193
Ћургузовић, 186
Ћургус, 225, 230, 231, 240, 241, 244
Ћурдић, 232
Ћурендић, 272
Ћурко, 271
Ћурковићи, 78
Ћурлић, 109
Ћурлићи, 133
Ћурт, 268
Ћуртовићи, 80
Ћурувија, 226
Ћурчија, 187, 202, 204, 205, 240
Ћурчић, 284
Ћусић, 265
Ћусићи, 250
Ћускић, 153
Ћусо, 251
Ћустић, 160, 175, 240
Ћустићи, 166
Ћутало, 274
Ћутан, 87
Ћутић, 120
Ћутковић, 107, 120
Ћутуковић, 108
Ћутурић, 284, 285
Ћућа, 273
Ћућић, 245
Ћућићи, 164
Ћућуз, 266
Ћућур, 254
У
Убавић, 251
Убаић, 271
Убипарип, 248, 257
Убипариповић, 250, 260
Убовић, 256, 258
Убојевић, 225
Убојица, 77
Угарковић, 224
Угарчина, 231, 235
Угљешић, 148
Уграновић, 228
Угрен, 124
Угреновић, 127, 129, 130, 181, 226, 227, 231
св.Јована крст., 190
св.Николу, 188
Угрица, 176, 218
св.Николу, 194
270
Угричић, 241
Удовица, 132
Удовичић, 82, 90, 92, 107, 121, 139, 211, 242, 253, 255,
259
Уевтић, 262
Ужар, 141
Узелац, 178, 206, 207, 208, 209, 216, 233, 239
Узуновић, 94, 106
Узуновићи, 80
Ујачевић, 255
Уларџић, 166
Улетиловићи, 167
Уљар, 87
Уљаревић, 80, 286
Умићевић, 197, 198, 199, 200, 234
Умићевићи, 230
Умичевић, 235
Умљак, 278
Унчанин, 210, 243, 269
Унчевић, 236, 240
Урлица, 209
Урошевић, 96, 286, 288, 289, 293, 294, 296
Урта, 85
Уртић, 78
Урукало, 238
Усорац, 129, 161
Устић, 267
Утандићи, 249
Утјешен, 239
Ућукало, 262
Учукило, 276
Уштулица
Часне вериге, 269
Ф
Фајдићи, 79
Фелаја
Арханђелов дан, 268
Ферзен, 91
Фетмић, 139
Фијановић, 297
Филипић, 103, 114
Филиповац, 100
Филиповић, 75, 77, 82, 84, 86, 91, 100, 102, 139, 144,
149, 173, 253, 279, 280, 283, 285, 286, 288, 290, 291,
292, 293, 294, 296
св.Алимпију, 189
Филиповићи, 78
Филић, 284
Филџановић, 174
Фонга
Часне вериге, 272
Форцан, 81
Форцић, 272
Франић, 276
св.архиђ.Стефана, 275
Францић, 97
Фурдиловић, 97
Фуртула, 81, 83
Фуртуле, 99
Х
Хајдаровић, 250
Хандан
св.Николу, 99
Харамбашић, 211, 212, 237
Хаћим, 245
Хаџић, 176
Хелез, 90
Хелета, 99
Хера, 84, 85, 90, 91
Херак
св.архиђ.Стефана, 259
Херлета, 82
Хорваћанин, 179
Хранисављевић, 176
Хрваћанин, 127, 175, 180, 184, 188
Хрвачевићи, 250
Хргар
Ђурђев дан, 177
Хрета, 91
Хркало, 85, 88
Хрњић, 155
Хршумовић, 102
Худић, 90
Хујача, 92
Ц
Цабо, 87
Цаклић, 116
Цанић, 124, 244, 255
Цанићи, 249
Царевић, 175
Царић, 199, 202
Цветић, 296
Цветковић, 302
Цвијан, 264
Цвијанић, 159
Цвијановић, 91, 95, 114, 121, 143, 144, 147, 149, 150,
151, 152, 154, 156, 158, 162, 198, 220, 245, 247, 250,
253, 275, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307,
308
Цвијановићи, 78, 165
Цвијанчевић, 151
Цвијетиновић, 279, 280, 287, 289, 290, 292, 302, 308
Цвијетић, 92, 93, 98, 107, 114, 115, 119, 121, 123, 133,
150, 154, 160, 173, 204, 248, 249, 251, 263, 264, 268,
297, 305
св.Ђорђија, 195
Цвијетковић, 277, 279
Цвијетнићанини, 205
Цвијић, 89, 91, 108, 109, 112, 124, 127, 129, 130, 136,
143, 145, 146, 153, 154, 155, 160, 168, 170, 175, 176,
179, 181, 183, 184, 185, 200, 211, 238, 250, 251, 253,
256, 257, 258, 259, 260, 275, 281, 293, 294, 296, 297,
302
св.Василију, 188
св.Игњатију, 193
Цвијићи, 79, 113, 137
Цвијовић, 100, 153
Цвикић, 117, 175
Цвитићи, 277
Цвишић, 110, 111
Цвјетанић, 167
Цвјетановић, 236
Цвјетарић, 139
Цвјетиновић, 281
Цвјетић, 80, 105
271
Цвјетичанин, 226, 230, 244
Цвјетковић, 103, 127, 140, 262, 267, 298, 299, 300, 301,
302, 305
Цвркаљ, 224
св.Ђорђија, 193
Цврковић, 244
Цвркота, 100
Цврљо, 162
Цвтиновић, 295
Цејић, 207
Цековићи, 79
Церовац, 267
Церовина, 81, 83, 84
Церовине, 76
Церовић, 81, 98, 103
Церушић, 283
Цетић, 299
Циган, 165
Цигановић, 219, 228, 260
Циганчевић, 306
Цигањевић, 306
Цигић, 151
Цијанић, 124
Цикота, 187, 196, 201
св.Ђорђија, 190
Цилић, 219
Цимеша, 209, 226, 228
Цимировић, 281
Цинцар, 83
Цинце, 76
Цинцовић, 80
Цицварић, 305
Цицмил, 97
Цицовић, 82
Цмиљанић, 80
Цоља, 262
Цоцић, 157
Цргић, 115
Цревар, 115
Црепуља, 261
Цркваљ, 185
Црквењаш, 84
Црковић, 150, 162
Црљеница, 186
Црнадак, 112, 133, 167
Црнић, 106, 110, 111, 115
Црнобржа, 187
Црнобрња, 130, 131, 202, 204, 208, 225, 230, 241
Црновић, 150
Црногаћа, 113, 114
Црногорац, 86, 94, 110, 146, 175, 176, 196, 263, 264,
268, 276
св.ап.Петра и Павла, 191
Црномарковић, 104, 175, 185, 238, 240, 264
Црномарковићи, 236
Црномуд, 221, 223
Црнопољац, 200
Црнотрб, 75
Црнчевић, 131, 132, 251, 254, 271, 274
Црњак, 179, 246
Црњаковић, 245, 246
Црцковић, 88
Цујић, 121
Цукут, 257
Цулић, 127
Цумбо, 262
Цумфа, 77
Цупара, 87
Цурић, 282
Цурковић, 142
Цуровић, 96
Цуца, 91
Ч
Чабак, 77, 85, 94, 245
Чабарканз, 78
Чабаци, 79
Чавалија, 147
Чаваркаца, 83
Чавић, 104, 107, 118, 120, 121, 124, 128, 164, 172, 176,
184, 196, 207, 212, 272, 273
Чавка, 275, 277
Чавкић, 216
Чаврија, 110
Чавушевић, 255
Чавчар, 160
Чавчић, 117
Чагаревић, 149
Чађо, 95, 124, 185
св.Јована крст., 190
Чајић, 110, 260
Чајкан, 110
Чајкановић, 76
Чајовић, 81
Чаказ, 124
Чакаљ, 126
Чакар, 265
Чакаровић, 129, 175
Чаковић, 90
Чаланкур, 91
Чалија, 256
Чалић, 105, 122, 182, 188, 265
св.Пантелију, 189
Чалишић, 76, 219
Чалмић, 277
Чамбер, 236
Чанагчија
св.Јована крст., 194
Чанак, 176, 205
св.Јована крст., 190
Чангал, 86, 263
Чандарић, 109
Чандрљин, 91
Чанић, 135
Чанковић, 238
Чанковићи, 232
Чанкун, 175
Чантић, 125
Чанчар, 146, 168, 265
Чанчаревић, 146, 150
Чапалић, 147
Чапара, 102
Чапић, 264
Чапљак, 162, 163
Чапрић, 277
Чараковић, 176
Чардаклија, 216, 238
Чардаковић, 150, 244
Чаренић, 98
Чаркић, 101
Чаркићи, 76
Чаћић, 99
272
Чачић, 155, 268
Чаџић, 81
Чвагићи (Стапаревићи), 80
Чвокић, 212
Чворић, 82, 91, 250, 280, 283
Чворушић, 103
Чебеђија, 151
Чевељуга, 88
Чевер, 127
Чегар, 104, 211, 212, 271
Чекеталовићи, 76
Чекић, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 117, 128, 129, 136,
137, 167, 171, 189, 203
Чеко, 266
Челар, 145, 146, 216, 264
Челаревић, 143, 150, 199
Челебија (Каљаловић), 80
Челебић, 277
Челекић, 120
Челик, 252
Челиковић, 93, 106, 236, 237, 288
Челиковићи, 76
Челић, 125, 139, 283
Челица, 188
св.Николу, 188
Ченгић, 127
Ченић, 108, 115, 270
Чепрка, 170
Чепркало, 118
Черга, 181
Чергић, 107, 119, 120, 121, 127
Черек, 146, 164
Черековић, 151
Черјаковић, 174
Честић, 280
Четић, 237, 241
Четићи, 284
Четковић, 92
Четојевић, 112
Чех, 265
Чехо, 214, 268
Чечавац, 144
Чечар, 77, 81
Чечевац, 146
Чешљар, 186
Чивовић, 100
Чивчија, 123, 251, 276
Чивчић, 252, 276
Чигеровић, 159
Чигоја, 120, 257
Чигојевић, 106
Чикаловић, 96
Чикић, 98, 117, 125, 131, 172
Чикићи, 131, 137
Чиковић, 103
Чикојевић, 141, 143, 145, 157
Чимбур, 112
Чимуљић, 286
Чинић, 285
Чирковић, 279
Чича, 121, 123, 176, 179, 184, 199, 217, 218, 229, 234
Чичић
Лазареву Суботу, 124, 255
св.ап.Тому, 125
св.Јована, 223, 243
св.Николу, 185
св.Стефана Дечанског, 88
Томиндан, 116
Чичићи
св.ап.Тому, 134
Чкобо, 94
Чобановић, 141, 180
Човакушић, 259
Човић, 85, 87, 211, 243, 246
св.Ђорђија, 192
Човићи, 80
Човичковић, 116
Чодић, 83
Чоин, 252
Чојидер, 260
Чојић, 120
Чокић, 144
Чокор, 92
Чокрљ, 148
Чокушић, 102
Чолак, 115, 148
Чолаковић, 103, 246
Чолековић, 109
Чолић, 87, 96, 109, 110, 150, 151, 157, 159, 161, 167,
172, 173, 247, 267, 275, 298, 304
св.Ђорђија, 189
Чоловић, 96
Чолопек, 82
Чолошија, 172
Чомић, 109
Чоњић, 277
Чопић, 244
Чопрка, 184
Чорбар, 124
Чорбић, 265
Чорек, 161
Чорић, 80, 184
Чоровић, 82
Чорокало, 214, 236, 237
Чортан, 187
Чортомић, 91
Чосић, 305
Чоче, 77
Чочића, 75
Чубрило, 75, 78, 85, 102, 112, 206, 208, 209, 226, 231
Чубриловић, 94, 117
Чубрло, 115
Чувачковић, 266
Чувида, 79
Чуврк
св.Јована, 193
Чугељ, 200
Чудић, 176, 204
Чук
св.Николу, 191
Чуквић, 277
Чулић, 106, 197, 200, 263, 265, 271
Чулићи, 230
Чулум, 90, 257, 270
Чулума, 271
Чума, 271
Чумић, 165, 167
Чумуровић, 151
Чун, 183, 184, 217
Чуновић, 250
Чуњевић, 112
Чупелић, 167
Чупић, 112, 114, 121, 153, 154, 185, 215, 217
Чупићи, 76
273
Чупо (Будећ), 75
Чургуз, 185
Чурић, 88
Чурулија, 110
Чутура, 211
Чутурдија, 176
Чутурило, 126, 135, 210
Чучак, 131, 237
Чучуковић, 139
Чушић, 110
Џ
Џабић, 141, 146, 282
Џаја
Ђурђев дан, 211
Џајић, 107, 115, 242, 249
Џакула, 208, 227, 229
Џакуле, 180
Џамбас, 247
Џамџић
св.Ђорђа, 250
Џанан, 121
Џанго
Никољ дан, 273
Џебрић, 172
Џеврља, 264
Џепина, 132, 205, 265
Џилитан, 91
Џинкић, 277, 279
Џипић, 274
Џодан, 238
Џолић, 273
Џомбић, 109, 146
Ш
Шабаз, 110
Шабановић, 95
Шабић, 260
Шавија, 91, 121, 249, 269
Шавић, 210
Шаиновић, 154, 162, 169
Шаионовић, 231
Шаић, 211
Шајин, 231, 248, 255, 262
Шајиновић, 239
Шајтовиџићи, 75
Шајтовџић, 77, 78
Шакан, 156
Шакић, 122
Ђурђев дан, 255
Шакота, 80, 84, 88, 92
Шалабајић, 106
Шалабалија, 242
Шалипур, 75, 86, 103, 281
Шалић, 98
Шамара, 118
Шамлија, 209
Шандрк, 246
Шањић, 278
Шапоња, 199, 200, 229, 267
Шапорац, 141
Шараба, 77, 78, 86, 88
Шарабо, 86
Шарак, 220
Шаран, 87
Шарац, 81, 96, 143, 150, 162, 164, 187, 197, 200, 207,
218, 219, 221, 224, 226, 232, 256, 257
Шаргић, 278
Шаренац, 81, 84, 85, 91, 92, 96, 280, 282
Шаренкуша, 91
Шарић, 108, 112, 126, 131, 135, 136, 157, 170, 173,
181, 246, 248, 252, 254, 269
Никољ дан, 257
Шаркан
св.Ђурђица, 192
св.Ђурђицу, 191
Шаро, 109
Шаровић, 98
Шаровићи, 78
Шарчевић, 81, 144, 150, 169, 283, 285, 303, 306
Шатара, 246, 261, 272, 274
Шаткић, 278
Шаулић, 112, 133
Шаша, 226, 228
Шашић, 96, 111, 206, 219, 231
Шашићи, 206
Шашкин, 125
Шврака, 125, 132, 175, 182, 198, 204
Шгрт, 259
Шебец, 246, 276
Шева, 123
Шевар, 261, 262
Шевер, 120
Шевић, 131, 186, 201, 209, 226, 227, 229, 235, 239
Шевићи, 179, 206
Шево, 116, 215, 217, 220, 221, 223, 229, 237, 242, 267
Шевртовић, 101
Шегрт, 261, 265
Шеић, 211, 273
Шејтан, 254
Шејтановићи, 78
Шекара, 85, 90
Шекерац, 188
Шекеровић, 230, 250, 259
Шекуљак, 94
Шелвер, 110
Шелец, 81
Шелић, 242
Шемушић, 282
Шенге, 78
Шендер, 197, 198, 201
Шеовац, 87, 97
Шепа, 241
Шепер, 249
Шеперлићи, 79
Шепур, 94
Шербић, 90, 165, 167
Шербићи, 249
Шербо, 273
Шербула, 126, 131, 218
Шервел, 252
Шерић, 146, 173
Шестић, 133, 137, 165, 166, 181
Шетић, 112
Шеткић, 129
Шетулић, 84
Шећеровић, 245
Шефорија
св.архиђ.Стефана, 273
Шехићи, 76
274
Шехо, 236, 237
Шеховац, 80
Шешановић, 79
Шешић, 122, 123, 204
Шешлија, 78, 83, 87
Шешум, 245, 263, 270, 277
Илијин дан, 272
Шешун, 132
Шешуни, 131
Шибалија, 98
Шибаревић, 122
Шибић, 184
Шибка
св.Ђорђија, 195
Шибоња, 81
Шивчић, 282
Шијак, 91
Шијаковић, 100, 103, 213, 290
Шијан, 221, 231
св.архиђ.Михаила, 191
Шијац, 197
Шикалаш, 248
Шикана, 165
Шиканићи, 165
Шикања, 114, 167
Шикић, 224
Шиклић
св.Николу, 214
Шикман, 86, 110, 111, 173, 210, 216
Шикмани, 80, 209
Шико, 276
Шикоња, 170
Шикуљак, 93, 95
Шилет, 178
Шилић, 285
Шиљ, 85, 86
Шиљак, 95, 96, 180, 186
Шиљеговић, 177
Шимитран, 183
Шимшић, 100, 101
Шиндрак, 120, 204
Шиндрић, 119
Шиник, 88, 126, 130, 135, 264, 265
Шиники, 137
Шиновић
св.архиђ.Стефана, 191
Шипка, 105, 108, 116, 117, 119, 120, 196, 203, 218,
220, 221, 230, 231
Шиповац, 77, 78, 83
Шипрага, 211
Ширака, 131
Ширић, 245
Широнићи, 166
Широња, 166
Шицар, 198, 201, 225
Шишарица, 215
Шишатић, 181
Шишић, 272
Шишковићи, 78
Шкаво, 245
Шкалона, 254
Шкаља, 257
Шкапина, 266
Шкара, 203
Шкарић
св.Николу, 193
Шкељић, 247
Шкербићи, 228
Шкилић
св.Николу, 191
Шкиљевић, 96, 284
Шкиљић, 154
Шкипина, 81
Шкобић, 276
Шкобо, 246
Шковић, 260
Шкодра
св.Николу, 193
Школници, 170
Шкондра
св.Јована крст., 194
Шкондрић, 201
Шкорић, 105, 110, 115, 117, 123, 128, 129, 144, 156,
160, 187, 200, 204, 205, 208, 209, 225, 227, 232, 235,
241
св.Ђорђија, 194
Шкорићи, 234
Шкоровић, 101
Шкрбић, 111, 121, 210, 226, 231, 240, 268, 270
Шкрбићи, 232, 233
Шкрбо, 110, 252
Шкребић, 151, 157
Шкркар, 87
Шкундра, 238, 241
Шкундрић, 220, 231, 239
Шљиванац, 132, 215
Шљивар, 127, 132, 216, 266
Шљивић, 92, 147, 150, 157, 165
Шљивићи, 75, 79
Шљиво, 77, 93, 99
Шљокавица, 204
Шљука, 143, 145
Шључић, 146
Шмања, 254
Шмањић, 105
Шмарић, 84
Шмитран, 125, 130, 137, 169
Шмитрани, 134, 137
Шмркић, 131, 175
Шмула, 161
Шмуља, 170
Шмуљић, 146, 164
Шничић, 152
Шњегота, 131
Шњеготинац, 173
Шобар, 160
Шобат, 213, 221, 223, 269
Шобата, 134
Шобић, 222
Шобо, 78, 85
Шобот, 106, 116, 118, 175, 176, 216, 237, 243
св.Димитрију, 194
Шобота, 126, 170
Шоваја, 92
Шоварика, 253
Шовија, 271
Шогор, 160
Шогоровић, 160
Шогура, 88
Шодаловић, 253
Шодић, 177
Шодоловић, 247
Шоја, 80, 85, 86
Шокчевић, 136, 138, 183
275
Шолаја, 98, 268
Шолаји, 261
Шолак, 123, 268
Илијин дан, 271
Часне вериге, 257
Шолбо, 139
Шолић, 108, 257
Шолићи, 214
Шопало, 111
Шорга, 185, 199
Шорда, 115, 117
Шормаз, 115, 130, 185, 259, 265, 266
св.Ђорђија, 190
Шорока, 137
Шошаревић, 279
Шошић, 98, 170
Шошићи, 79
Шошкановић, 183
Шпадић, 178
Шпаларовић, 283
Шпанићи, 131
Шпановић, 126
св.Николу, 191, 195
Шпањићи, 163
Шпарић, 212
Шпегар, 214, 216
Никољ дан, 217
Шперац, 245, 273, 276
Шпикић, 268
Шпилка, 274
Шпиридон, 186
Шпирић, 105, 110, 124, 174, 178, 238, 243, 248, 250,
257, 270, 274, 275, 305
Шпирица, 183
Шпиро, 85, 93
Шпица, 196
св.Јована, 192
св.Николу, 192
Шпоља, 268
Шпона, 271
Шпрља, 146
Шпулић, 232
Шпуро, 109
Шртбац, 218
Штака, 84, 86
Штанарић, 168
Штекавић, 188
Штековић, 121, 176, 197, 199, 200, 203, 235, 237
Штербаци, 228
Штетић, 125, 133
Штикић, 170
Штиковац, 197, 205, 225, 230
Штрбац, 121, 126, 134, 176, 179, 199, 208, 210, 211,
212, 214, 225, 227, 232, 233, 235, 237, 238, 242, 266,
270
Штрбци, 233
Штркић, 118
Штукелић, 284
Штукеља, 89
Штулић, 293
Шћепановић, 297
Шубић, 163
Шувајило, 88
Шувак, 110, 131
св.Ђорђија, 193
Шугић, 110, 285
Шуић, 163, 164
Шуица, 241
св.Николу, 191, 194
Шујић, 142
Шујица, 131, 236
Шујкић, 268
Шука, 96, 97, 98
Шукало
св.Јована, 136, 137, 183
Шукаловић, 104, 107
Шукић, 158, 199, 278
Шуковић, 81
Шукуља, 143
Шукунда, 201, 228
св.Ђорђија, 194
Шукурлић, 147
Шулаја, 232, 240, 245, 272, 273
св.Јована, 192
Шулић, 97, 107
Шуљагић, 260
Шуљак, 134
Шуман, 127, 132, 170, 173
св.Николу, 191
Шумани, 166
Шумар, 173, 176, 177, 262
Шуматијић, 142
Шундека, 88
Шундић, 75, 150, 278
Шундићи, 80
Шунић, 178
Шунка, 251, 264
Шупљак, 94
Шупут, 239
Шурбад, 90
Шурбот, 93
Шурла, 109
Шурлан, 110, 121, 188, 199, 200, 202, 203, 204
Шутановић
Јовањ дан, 284
Шутиловић, 122, 183
Шутић, 144, 263, 278
Шућур, 86, 89, 96, 107, 155, 245
Шућуровић, 111
Шуша, 96, 233
Шушак, 164, 172, 272
Шушиловић, 207, 221, 225
Шушић, 77, 84, 96, 107, 118, 282, 291
Шушица, 241
Шушкало, 200
Шушковић, 158
Шушлар, 257
Шушлија, 80
Шушљага, 148
Шушљак, 245
Шушљик, 274
Шушљић, 275
Шушњар, 100, 134, 176, 183
Шушњара, 133
Шушњаревић, 101
Шушњевић, 101, 103
Шушњица, 267
Шушчевић
св.Јована претечу, 169
276
Download

Шематизам из 1882 год.