G40/G50/Z40/Z50
Kullanıcı Kılavuzu
Bilgisayarınızı kullanmadan önce el kitaplarındaki
güvenlik notlarını ve önemli ipuçlarını okuyun.
Notlar
• Ürünü kullanmaya başlamadan önce, Lenovo Güvenlik ve Genel Bilgiler
Kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
• Bu kılavuzdaki bazı talimatlarda Windows® 8.1 işletim sistemini kullandığınız
var sayılıyor olabilir. Başka bir Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, bazı
işlemler bir miktar farklı olabilir. Windows dışında bir işletim sistemi
kullanıyorsanız, bazı işlemler sizin için geçerli olmayabilir.
• Bu kılavuzda açıklanan özellikler birçok model için aynıdır. Bazı özellikler
bilgisayarınızda bulunmayabilir veya bilgisayarınızda bu kılavuzda
açıklanmayan özellikler bulunabilir.
• Bu kılavuzda kullanılan şekiller, aksi belirtilmediği sürece Lenovo Z50-70’e aittir.
• Bu kılavuzdaki şekiller, gerçek ürüne göre farklılıklar içerebilir. Böyle bir
durumda, gerçek ürünü dikkate alın.
Yönetmeliklerle İlgili Uyarı
• Ayrıntılı bilgi için http://support.lenovo.com adresinin Guides & Manuals
bölümüne bakın.
Birinci Baskı (Eylül 2014)
© Copyright Lenovo 2014.
Lenovo
G40/G50/Z40/Z50
Kullanıcı Kılavuzu
Bu kılavuzdaki talimatlar ve teknik bilgiler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki Lenovo
dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.
Model adı
MT
Lenovo G40-30
20417, 80FY
Lenovo G40-45
20374, 80E1
Lenovo G40-70
20369, 80DX
Lenovo G40-70m
20422, 80G3
Lenovo G40-80
80KY, 80E4
Lenovo G50-30
20418, 80G0
Lenovo G50-45
20375, 80E3
Lenovo G50-70
20351, 80DY
Lenovo G50-70m
20423, 80G4
Lenovo G50-80
80L0, 80E5
Lenovo G50-80 Touch
80KR, 80L4
Lenovo Z40-70
20366, 80E6
Lenovo Z40-75
20360, 80DW
Lenovo Z50-70
20354, 80E7
Lenovo Z50-75
20356, 80EC
İçindekiler
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın .............................................................1
Üstten görünüm.............................................................................................................. 1
Sol taraftan görünüm ..................................................................................................... 9
Sağ taraftan görünüm................................................................................................... 12
Önden görünüm ........................................................................................................... 14
Alttan görünüm ............................................................................................................ 15
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama ....................................16
İşletim sisteminin ilk defa yapılandırılması................................................................. 16
İşletim sistemi arayüzleri ............................................................................................. 16
Düğmeler ..................................................................................................................... 17
Bilgisayarın uyku moduna alınması veya kapatılması ................................................ 19
Dokunmatik ekranın çalışması (G50-80 Touch) ......................................................... 21
Kablosuz ağ bağlantısı ................................................................................................. 25
Yardım ve destek ......................................................................................................... 26
Bölüm 3. Lenovo OneKey Recovery sistemi ......................................27
Bölüm 4. Sorun Giderme ......................................................................28
Sıkça sorulan sorular.................................................................................................... 28
Sorun Giderme ............................................................................................................. 30
Ek A. CRU talimatları.............................................................................34
Pilin değiştirilmesi ....................................................................................................... 34
Sabit disk sürücüsünü değiştirme ................................................................................ 35
Belleği değiştirme ........................................................................................................ 41
Kablosuz LAN kartını değiştirme................................................................................ 44
Termal fanı değiştirme (Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/
G50-80 Touch/Z50-70/Z50-75) ................................................................................... 47
Klavyeyi değiştirme ..................................................................................................... 49
Optik sürücünün değiştirilmesi .................................................................................... 54
Ek B. İthalatçı – İmalatçı/Üretici Firma Bilgileri ve Diğer Bilgiler......56
Ek C. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin
Edileceği Adresler .................................................................................58
Ticari Markalar .......................................................................................62
i
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Üstten görünüm ------------------------------------------------------------------------------------- Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
2
1
2
3
4
5
6
1
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
 Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
2
1
2
3
4
5
6
Not: Noktalı alanlar dışarıdan görünmeyen parçaları göstermektedir.
Dikkat:
• Ekran panelini 130 dereceden fazla açmayın. Ekran panelini kapatırken, ekran paneliyle klavye
arasında kalem vb. herhangi bir nesne bırakmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran paneli hasar
görebilir.
2
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
a Entegre kamera
Video iletişimi veya fotoğraflar çekmek için kamerayı kullanın.
b Yerleşik mikrofon Video konferans, sesli anlatım veya ses kaydı için kullanılabilen
sesi yakalar.
Not: Seçilen modellerde yalnızca bir mikrofon olabilir, böyle bir durumda, gerçek ürünü dikkate alın.
c Kablosuz LAN
antenleri
Kablosuz radyo sinyallerini göndermek ve almak için kablosuz
LAN adaptörüne bağlanır.
d Bilgisayar ekranı
Göz alıcı görsel bir çıkış sağlar.
e Güç düğmesi
Bilgisayarı açmak için bu düğmeye basın.
f Dokunmatik
yüzey
Dokunmatik yüzey klasik fare gibi çalışır.
Dokunmatik yüzey: İşaretçiyi ekran üzerinde hareket ettirmek
için, işaretçinin hareket etmesini istediğiniz yönde parmak
ucunuzu panelin üzerinde gezdirin.
Dokunmatik yüzey düğmeleri: Sol/sağ taraf klasik sol/sağ fare
düğmesiyle aynı işlevlere sahiptir.
Not:
tuşuna basarak dokunmatik yüzeyi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
3
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
 Klavyeyi kullanma
Sayısal tuş takımı
(Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75)
Klavye ayrı bir sayısal tuş takımına sahiptir. Sayısal tuş takımını etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için Num Lock tuşuna basın.
İşlev tuşu kombinasyonları
İşlev tuşlarının kullanılmasıyla operasyonel özellikleri hemen değiştirebilirsiniz. Bu
işlevi kullanmak için, Fn a tuşunu basılı tutun; sonra işlev tuşlarından b birine
basın.
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
2
1
Aşağıda her bir işlev tuşunun özellikleri açıklanmaktadır.
Fn + Home:
Duraklatma işlevini etkinleştirir.
Fn + End:
Kesme işlevini etkinleştirir.
Fn + PgUp:
Kaydırma kilidini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Fn + PgDn:
Ekleme işlevini etkinleştirir.
4
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
2
1
Aşağıda her bir işlev tuşunun özellikleri açıklanmaktadır.
Fn + Home:
Duraklatma işlevini etkinleştirir.
Fn + End:
Kesme işlevini etkinleştirir.
Fn + PgUp:
Kaydırma kilidini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Fn + PgDn:
Sistem talebini etkinleştirir.
5
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Kısayol Tuşları
Uygun kısayol tuşlarına basarak belirli sistem ayarlarına hızlı şekilde erişebilirsiniz.
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
: Sesi kapatır/açar.
:
Uçak modunu etkinleştirir/devre
dışı bırakır.
: Ses düzeyini azaltır.
:
O anda etkin uygulamaların
tümünü gösterir.
: Ses düzeyini arttırır.
:
LCD ekranın arkadan
aydınlatmasını açık/kapalı
konuma getirir.
: O anki etkin pencereyi kapatır.
:
Ekranın bilgisayar ve harici cihaz
arasında geçiş yapmasını sağlar.
Masaüstünü veya o anki etkin
: pencereyi yeniler.
:
Ekran parlaklığını azaltır.
Dokunmatik yüzeyi etkinleştirir/
: devre dışı bırakır.
:
Ekran parlaklığını arttırır.
6
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Kısayol tuşu modunun ayarlanması
Varsayılan olarak, kısayol tuşu işlevlerine ilgili kısayol tuşuna basılarak ulaşılabilir.
Ancak, BIOS kurulum yardımcı programında kısayol tuşu modunu devre dışı
bırakabilirsiniz. Kısayol tuşu modunu devre dışı bırakmak için:
1 Bilgisayarınızı kapatın.
2 Novo düğmesine basın ve ardından BIOS setup (BIOS kurulumu) seçimini
yapın.
3 BIOS kurulum yardımcı programında, Yapılandırma menüsünü açın ve Kısayol
Tuşu Modu öğesini Etkin konumdan Devre Dışı konuma getirin.
7
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
4 Çıkış menüsünü açın ve Ayarları Kaydederek Çık seçimini yapın.
Not: Kısayol tuşu modu devre dışı konumdayken, ilgili kısayol tuşu işlevine erişmek için Fn tuşuna
ve ilgili kısayol tuşuna basın.
8
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Sol taraftan görünüm ---------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
a AC güç adaptörü
girişi
AC güç adaptörünü buraya bağlayın.
b Novo düğmesi
Bilgisayar kapalı yada bekleme modundaysa, Lenovo OneKey
Recovery sistemini veya BIOS kurulum yardımcı programını
başlatmak veya önyükleme menüsüne girmek için bu düğmeye
basın.
Not: Ayrıntılar için bkz. “Lenovo OneKey Recovery sistemi”, sayfa 27.
c Havalandırma
yuvaları
Dahili ısıyı dağıtır.
Not: Havalandırma yuvalarının tıkanmadığından emin olun, aksi halde bilgisayar aşırı ısınabilir.
d VGA bağlantı
noktası
Harici ekran cihazlarına bağlanır.
e RJ-45 bağlantı
noktası
Bilgisayarı Ethernet ağına bağlar.
f HDMI bağlantı
noktası
TV veya harici ekran gibi HDMI girişine sahip cihazlara
bağlanır.
g USB bağlantı
noktası
USB cihazlara bağlanır.
Notlar:
• Mavi port, USB 3.0 port’tur.
• Ayrıntılar için bkz. “USB cihazları bağlama”, sayfa 10.
9
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
 USB cihazları bağlama
Bilgisayarınız USB cihazlara uyumlu üç adet USB bağlantı noktasıyla gelir.
Bilgisayarınızdaki belirli bir USB bağlantı noktasına ilk defa USB cihazı
taktığınızda, Windows otomatik olarak o cihaza ait sürücüyü yükler. Sürücü
yüklendikten sonra, başka adımlar gerçekleştirmeden cihazı ayırabilir ve yeniden
bağlayabilirsiniz.
Not: Tipik olarak, bağladıktan sonra Windows yeni bir cihaz algılar ve ardından sürücüyü otomatik
olarak yükler. Ancak, bazı cihazları bağlamadan önce sürücüyü yüklemeniz gerekebilir. Cihazı
bağlamadan önce cihaz üreticisi tarafından sağlanan belgeleri kontrol edin.
USB depolama cihazını ayırmadan önce, bilgisayarın o cihaza veri aktarımını
bitirdiğinden emin olun. Bağlantıyı kesmeden cihazı kaldırmak için önce Windows
bildirim alanındaki Donanımı Güvenle Kaldırın ve Ortamı Çıkartın simgesini
tıklayın.
Not: USB cihazınız güç kablosu kullanıyorsa, bağlamadan önce cihazı güç kaynağına bağlayın. Aksi
takdirde, cihaz tanımlanamayabilir.
10
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
 Ağ kablolarının bağlanması
Ağ kablosu takmak için aşağıdakileri yapın:
1 Ağ kablosunun konektörlerinden birini tutarak RJ-45 kapağını yavaşça aşağı
doğru bastırın a .
2 Konektörü RJ-45 bağlantı noktasına yerleştirin b .
1
2
Yazılım yapılandırması
Bilgisayarınızın yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için İnternet Hizmet
Sağlayıcı’nıza (ISP) danışın.
11
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Sağ taraftan görünüm --------------------------------------------------------------------------
1
2
3
a Karma ses girişi
4
5
Kulaklıklara bağlanır.
Notlar:
• Karma ses girişi varsayılan olarak geleneksel mikrofonları desteklemez.
• Farklı endüstri standartları nedeniyle üçüncü taraf kulaklıklar bağlanırsa kayıt işlevi
desteklenmeyebilir.
b Bellek kartı yuvası
Bellek kartlarını (birlikte verilmez) buraya takın.
Not: Ayrıntılar için bkz. “Bellek kartlarını kullanma (birlikte verilmez)”, sayfa 13.
c USB bağlantı noktası
USB cihazlara bağlanır.
Notlar:
• Mavi port, USB 3.0 port’tur.
• Ayrıntılar için bkz. “USB cihazları bağlama”, sayfa 10.
d Optik sürücü
Optik diskleri Okur/Yakar.
e Kensington kilit yuvası
Bilgisayarınızı hırsızlıktan ve yetkisiz
kullanımdan korumaya yardımcı olmak için
buraya bir güvenlik kilidi takın (birlikte
verilmez).
İzniniz olmadan çıkartılmasını engellemek için
bilgisayarınıza bir güvenlik kilidi takabilirsiniz.
Güvenlik kilidi takma hakkında ayrıntılar için
lütfen satın aldığınız güvenlik kilidiyle birlikte
gelen talimatlara başvurun.
Notlar:
• Herhangi bir güvenlik ürünü satın almadan önce bu tip güvenlik kilidi ağzıyla uyumlu olduğunu
doğrulayın.
• Kilitleme cihazları ve güvenlik özelliklerinin değerlendirilmesi, seçilmesi ve uygulanmasından
siz sorumlusunuz. Lenovo, kilitleme cihazları ve güvenlik özelliklerinin işlevi, kalitesi veya
performansı ile ilgili hüküm ya da garanti açıklamasında bulunmamaktadır.
12
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
 Bellek kartlarını kullanma (birlikte verilmez)
Bilgisayarınız şu bellek kartı tiplerini destekler:
• Secure Digital (SD) kart
• MultiMediaCard (MMC)
Notlar:
• Yuvaya aynı anda yalnızca tek kart takın.
• Bu kart okuyucu SDIO cihazlarını desteklemez (örneğin, SDIO Bluetooth vb.).
Bir bellek kartını takma
Bellek kartını yerine oturana kadar kaydırın.
Bellek kartını çıkarma
1 Bellek kartını tık sesi duyuncaya kadar itin.
2 Bellek kartını bellek kartı yuvasından yavaşça dışarı çekin.
Not: Bellek kartını çıkarmadan önce, Windows güvenli donanım çıkarmayı kullanarak devre dışı
bırakın ve veri bozulmasını önlemek için medya yardımcısını çıkarın.
13
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Önden görünüm --------------------------------------------------------------------------------------
1
a Sistem durumu
göstergeleri
Sembol Gösterge
Güç
Gösterge
durumu
Şarj
durumu
Yanık (sürekli
beyaz)
---
Bilgisayar açıktır.
Yanıp sönme
---
Bilgisayar uyku modundadır.
Sönük
---
Bilgisayar kapalıdır.
Şarj Etme
Pil %80’den fazla şarja sahiptir.
Boşaltma
Pil %20’den fazla şarja sahiptir.
Boşaltma
Pil %5 ve %20 arasında şarja sahiptir.
Yavaş yanıp
sönme
(beyaz)
Şarj Etme
Pil %20 ve %80 arasında şarja sahiptir.
Pil %80 şarja ulaştığında, ışığın yanıp
sönmesi duracaktır. Ancak, pil tam
olarak şarj oluncaya kadar şarj işlemi
devam eder.
Yavaş yanıp
sönme
(kehribar)
Şarj Etme
Pil %20’den az şarja sahiptir. Pil %20
şarja ulaştığında, yanıp sönme rengi
beyaz olarak değişir.
Hızlı yanıp
sönme
(kehribar)
Şarj Etme/
Boşaltma
Pil %5’ten az şarja sahiptir.
Yanık (sürekli
beyaz)
Yanık (sürekli
kehribar)
Pil
Anlamı
14
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıyın
Alttan görünüm ---------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
a Pil mandalı manuel
4
Manuel pil mandalı pili güvenli şekilde yerinde tutmak için
kullanılır.
b Pil
c Pil mandalı - yaylı Yaylı pil mandalı pili güvenli şekilde yerinde tutar.
d Hoparlörler
Stereo hoparlörler zengin ve güçlü ses sağlar.
Not: Modelinize özel ses efektleri ve hoparlör konumları için geçerli ürününüze başvurun.
15
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
İşletim sisteminin ilk defa yapılandırılması -------------İlk kez kullandığınızda işletim sistemini yapılandırmanız gerekebilir. Yapılandırma
işlemi şu prosedürü içerebilir:
• Son kullanıcı lisans sözleşmesinin kabul edilmesi
• İnternet bağlantısının yapılandırılması
• İşletim sisteminin kaydettirilmesi
• Bir kullanıcı hesabının oluşturulması
İşletim sistemi arayüzleri ---------------------------------------------------------Windows 8.1, Başlat ekranı ve Windows masaüstü olmak üzere iki temel kullanıcı
arayüzüyle birlikte gelir.
Başlat ekranından Windows masaüstüne geçmek için, şu işlemlerden birini
gerçekleştirin:
• Başlat ekranından Windows masaüstü kutusunu seçin.
• Windows tuşu
+ D tuşuna aynı anda basın.
Masaüstünden Başlat ekranına geçmek için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Düğmelerden Başlangıç
• Windows tuşu
seçimini yapın.
tuşuna aynı anda basın.
• İmleci sol alt köşeye getirin ve ardından Başlangıç düğmesini seçin.
Başlat ekranı
Masaüstü
16
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Düğmeler -------------------------------------------------------------------------------------------------Düğmeler, Windows® 8.1 deneyiminizi kontrol etmenizi sağlayan gezinme
düğmeleridir. Düğmeler arasında Arama, Paylaşım, Başlangıç, Cihazlar ve Ayarlar
bulunur. Düğme Çubuğu, düğmelerin bulunduğu menüdür.
Beş düğme birçok temel görevin gerçekleştirilmesi için yeni ve daha hızlı bir yöntem
sunar ve mevcut durumda hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun daima
ulaşılabilirdir.
Düğmeleri görüntülemek için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Düğmeler görüntülenene kadar imleci ekranın sağ üst veya sağ alt köşesine getirin.
• Düğmeler görüntülenene kadar bir parmağınızı ekranın sağ kenarından ortaya
doğru sürükleyin. (G50-80 Touch)
• Windows tuşu
+ C tuşuna aynı anda basın.
Arama düğmesi
Arama düğmesi ayarlar, dosyalar, Web görüntüleri, Web videoları vb. da dahil
aradığınız şeyleri kolayca bulmanız için güçlü ve yeni bir yöntemdir.
17
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Paylaşım düğmesi
Paylaşım düğmesi o anda kullandığınız uygulamadan çıkmanıza gerek kalmadan
arkadaşlarınıza ve sosyal paylaşım ağlarına bağlantılar, fotoğraflar ve daha fazlasını
göndermenizi sağlar.
Başlangıç düğmesi
Başlangıç düğmesi, Başlat ekranının açılması için hızlı bir yöntemdir.
Cihazlar düğmesi
Cihazlar düğmesi oynatma, yazdırma ve projeksiyon cihazları da dahil harici
cihazlara bağlanmanızı veya harici cihazlara dosya göndermenizi sağlar.
Ayarlar düğmesi
Ayarlar düğmesi ses düzeyinin ayarlanması ve bilgisayarın kapatılması vb. gibi
temel görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca, Kontrol Panelini Masaüstü ekranı
görüntüleniyorken Ayarlar düğmesini kullanarak da açabilirsiniz.
18
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Bilgisayarın uyku moduna alınması veya
kapatılması --------------------------------------------------------------------------------------------Bilgisayarınızla işiniz bittiğinde, bilgisayarınızı uyku moduna alabilir veya
kapatabilirsiniz.
 Bilgisayarın uyku moduna alınması
Yalnızca kısa bir süre kullanmayacaksanız, bilgisayarınızı uyku moduna alın.
Bilgisayar uyku modundayken çalışmanıza kaldığınız yerden hızlıca devam edebilir
ve başlatma sürecini atlayabilirsiniz.
Bilgisayarınızı uyku moduna almak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Ekran kapağını kapatın.
• Güç düğmesine basın.
• Düğmeleri açın ve ardından sırasıyla Ayarlar
 Güç
 Uyku
seçimlerini yapın.
Not: Bilgisayarınızı hareket ettirmeden önce güç ışığının yanıp sönmeye başlamasını (bilgisayarın
uyku modunda olduğunu gösterir) bekleyin. Sabit disk hala dönüyorken bilgisayarınızı hareket
ettirmeniz sabit diske zarar verebilir, bu da veri kaybına yol açabilir.
Bilgisayarınızı uyandırmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
Not: Bilgisayar, klavyedeki bir tuşa bastıktan sonra açılmazsa bu durum, bilgisayarın gelişmiş bir
güç tasarrufu moduna girdiğini gösterir.
• Güç düğmesine basın.
19
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
 Bilgisayarın kapatılması
Uzun bir süre kullanmayacaksanız bilgisayarınızı kapatın.
Bilgisayarı kapatmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
• Düğmeleri açın ve ardından sırasıyla Ayarlar
 Güç
 Kapat
seçimlerini yapın.
• Sol alt köşedeki Başlangıç düğmesini basılı tutun ya da sağ tıklayın ve Kapatın
veya oturumu kapatın  Kapat öğesini seçin.
 Kapat öğesini seçin.
• Başlat ekranının sağ üst köşesinde
Not: İşletim BIOS kurulumuna bağlıdır. Böyle bir durumda, gerçek ürünü dikkate alın.
20
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Dokunmatik ekranın çalışması (G50-80 Touch) -----------------Ekran paneli, çoklu dokunmatik ekran ile tablet veya klavye ve dokunmatik yüzey ile
geleneksel dizüstü bilgisayar benzeri girişleri kabul edebilir.
 Çoklu dokunma hareketleri
Çeşitli işleri gerçekleştirmek için bir veya iki parmak ucuyla ekrana dokunabilirsiniz.
Sık kullanılan hareketler
Gerçekleştirilen işler
Dokun
Öğeye bir defa dokunun.
Bir uygulamayı başlatma, bir bağlantıyı
açma ya da bir komutu yerine getirme gibi
bir eylemi gerçekleştirir. Fare ile sol
tıklatmaya benzer.
Basılı tutma
Parmağınızı basın ve bir süre orada bırakın.
Bir eylemi seçmeden önce ayrıntılı
bilgileri görmenizi sağlar. Ayrıca daha
fazla seçeneğe sahip bir menü de
açabilirsiniz. Fare ile sağ tıklatmaya
benzer.
21
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
(devamı)
Sık kullanılan hareketler
Gerçekleştirilen işler
Yakınlaştırma
Ekrana dokunurken iki parmağı birlikte veya
ayrı olarak hareket ettirin.
Resimler ve haritalar gibi görsel
uygulamalarda yakınlaştırma ve
uzaklaştırma yapar. Ayrıca bir listenin
başına veya sonuna atlayabilir.
Döndür
İki veya daha fazla parmağı öğe üzerine
yerleştirin ve elinizi çevirin.
Bir nesneyi döndürür. (Not: Uygulamaya
bağlı olarak tüm öğeler
döndürülemeyebilir.)
Kaydır
Parmağınızı ekranda sürükleyin.
Listeleri ve sayfaları yatay ve dikey
kaydırır. Ayrıca uygulamaya bağlı olarak
bir nesneyi taşıyabilir veya çizmek ya da
yazmak için kullanılabilir. Fareyi yatay ve
dikey kaydırmak için basılı tutmaya
benzer.
22
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
(devamı)
Sık kullanılan hareketler
Gerçekleştirilen işler
Çek
Ekranın herhangi bir kenarından başlayıp
ortaya içeriye çekin.
Üst kenardan aşağı veya alt kenardan
yukarı çekmeniz halinde kaydetme,
düzenleme ve silme dahil olmak üzere
uygulama komutlarıyla ekranın altında bir
görev çubuğu görüntülenir.
O anda açık bir uygulamanız varsa, şunları
da yapabilirsiniz:
• Uygulamayı ekranın sol veya sağ
tarafına yerleştirmek için parmağınızı
kaldırmadan ekranın üst kenarından
yarısına kadar aşağı çekin. Bu, iki
uygulamayı bölünmüş ekran biçiminde
aynı anda açık tutmanızı sağlar.
• O anki açık uygulamayı kapatmak için
parmağınızı kaldırmadan sürekli olarak
ekranın üst kenarından aşağıya alt
kenara doğru çekin.
23
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
(devamı)
Sık kullanılan hareketler
Gerçekleştirilen işler
Sol kenardan çekme aşağıdakileri
yapabilir:
• O anda arka planda çalışan bir
uygulamayı öne almak ve açmak.
O anda birden fazla açık uygulama varsa,
aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• Uygulamayı öne getirmek için soldan
çekin ve parmağınızı kaldırmadan bu
uygulamayı hızlı şekilde ekranın sol
tarafına geri itin. Bu, o anda arka
planda çalışan uygulamaların listesini
gösterir.
Ekranın sağ kenarından çekme Düğmeleri
gösterir.
24
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Kablosuz ağ bağlantısı ---------------------------------------------------------------Kablosuz bağlantıyı etkinleştirmek
Kablosuz işlevlerini etkinleştirmek için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Uçak modunu devre dışı bırakmak üzere
düğmesine basın.
• Düğmeleri açın ve Ağ yapılandırma sayfasını görüntülemek üzere sırasıyla
Ayarlar

seçimlerini yapın. Ardından, uçak modu düğmesini kapalı
konuma getirin.
Kablosuz ağ bağlantısı
Kablosuz özelliği etkinleştirildikten sonra bilgisayar otomatik olarak
kullanılabilecek kablosuz ağları arar ve bu ağları kablosuz ağ listesinde görüntüler.
Bir kablosuz ağa bağlanmak için, listeden ağ adını tıklayın ve ardından Bağlan
düğmesini tıklayın.
Not: Bazı ağlar, bağlantı için bir ağ güvenlik anahtarının veya giriş kodunun girilmesini isteyebilir.
Bu ağlara bağlanmak için, ağ yöneticisinden veya İnternet hizmet sağlayıcısından (ISP) güvenlik
anahtarını veya giriş kodunu öğrenin.
25
Bölüm 2. Windows 8.1’i kullanmaya başlama
Yardım ve destek -----------------------------------------------------------------------------İşletim sistemiyle ilgili bir sorununuz olduğunda Windows Yardım ve Destek
dosyasına bakın. Windows Yardım ve Destek dosyasını açmak için, şu işlemlerden
birini gerçekleştirin:
• Ayarlar düğmesini seçin ve ardından Yardım seçimini yapın.
• F1 veya Fn + F1 tuşuna basın (klavye düzeninize bağlıdır).
Windows Yardım ve Destek dosyasını bilgisayarınızdan okuyabilirsiniz. Ayrıca,
Daha fazlası seçeneğinin altındaki iki bağlantıdan birini tıklayarak çevrimiçi yardım
ve destek de alabilirsiniz.
Not: Windows 8.1 aynı zamanda Help + Tips (Yardım + İpuçları) adında bir uygulama sağlar.
Windows 8.1’in yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu uygulamayı Başlat
ekranı altında bulabilirsiniz.
26
Bölüm 3. Lenovo OneKey Recovery sistemi
Lenovo OneKey Recovery sistemi bilgisayarınızın yedeklenmesi ve geri yüklenmesi için
tasarlanmış bir yazılımdır. Bu yazılımı bir sistem arızası durumunda sistem bölümlerinizi
başlangıçtaki durumuna geri yüklemek için kullanabilirsiniz. Gerektiğinde, kolayca geri
yüklemek üzere kullanıcı yedeklemeleri de gerçekleştirebilirsiniz.
Notlar:
• Bilgisayarınız GNU/Linux işletim sistemi kurulu geldiyse, OneKey Recovery sistemi kullanılmaz.
• OneKey Recovery sisteminin özelliklerinden yararlanmanız için, sabit diskiniz varsayılan
durumda sistem görüntü dosyasını ve OneKey Recovery sistemi program dosyalarını saklamak
üzere gizli bir bölüm içerir. Bu varsayılan bölüm, güvenlik gerekçeleriyle gizlenmiştir ve
kullanılabilir disk alanının belirtilenden daha az olması bu sebepledir.
 Sistem bölümünün yedeklenmesi
Sistem bölümünü bir görüntü dosyasına yedekleyebilirsiniz. Sistem bölümünü
yedeklemek için:
1 Lenovo OneKey Recovery sistemini başlatmak üzere Novo düğmesine basın.
2 System Backup (Sistem Yedekle) düğmesini tıklayın.
3 Bir yedekleme konumu seçin ve ardından yedeklemeyi başlatmak üzere Next
(İleri) düğmesini tıklayın.
Notlar:
• Yedekleme konumunu lokal sabit disk sürücüsünde veya harici bir depolama cihazında seçebilirsiniz.
• Lenovo OneKey Recovery sistemini başlatmadan önce çıkartılabilir sabit disk sürücüsünü çıkarın.
Aksi halde çıkartılabilir sabit disk sürücüsünden gelen veriler kaybedilebilir.
• Yedekleme işlemi bir miktar zaman alabilir.
• Yedekleme işlemi yalnızca Windows normal şekilde başlatılabiliyorsa kullanılabilir.
 Geri yükleme
Sistem bölümünü başlangıçtaki durumuna veya daha önce oluşturulan bir yedekleme
noktasına geri yükleyebilirsiniz. Sistem bölümünü geri yüklemek için:
1 Lenovo OneKey Recovery sistemini başlatmak üzere Novo düğmesine basın.
2 Sistem Kurtarma düğmesini tıklayın. Bilgisayarınız kurtarma ortamında
yeniden başlatılacaktır.
3 Sistem bölümünü başlangıçtaki durumuna veya daha önce oluşturulan bir
yedekleme noktasına geri yüklemek için ekranda verilen talimatları takip edin.
Notlar:
• Kurtarma işlemi geri döndürülemez. Kurtarma işlemini başlatmadan önce, saklamak istediğiniz
tüm verileri sistem bölümlerine yedeklediğinizden emin olun.
• Kurtarma işlemi bir miktar zaman alabilir. Bu nedenle, kurtarma işlemi sırasında AC güç
adaptörünün bilgisayarınıza bağlandığından emin olun.
• Yukarıdaki talimatlar yalnızca Windows normal şekilde başlatılabiliyorsa takip edilmelidir.
Windows başlatılamıyorsa, Lenovo OneKey Recovery sistemini başlatmak üzere şu
adımları takip edin:
1 Bilgisayarınızı kapatın.
2 Novo düğmesine basın. Novo düğmesi menüsünden, Lenovo OneKey Recovery
sistemini seçin ve Enter tuşuna basın.
27
Bölüm 4. Sorun Giderme
Sıkça sorulan sorular --------------------------------------------------------------------------Bu bölümde sık sorulan sorular kategoriye göre listelenmektedir.
 Bilgilerin bulunması
Bilgisayarımı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almam gerekir?
Bilgisayarınızla birlikte gelen Lenovo Güvenlik ve Genel Bilgiler Kılavuzu
bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri bulunmaktadır.
Bilgisayarınızı kullanırken tüm önlemleri okuyup anlayın.
Bilgisayarıma ait donanım teknik özelliklerini nerede bulabilirim?
Bilgisayarınızın donanım özelliklerini bilgisayarınızla birlikte verilen basılı
broşürlerde bulabilirsiniz.
Garanti ile ilgili bilgileri nerede bulabilirim?
Bilgisayarınızda geçerli olan, garanti dönemi ve garanti hizmet tipini içeren
garanti için, bilgisayarınızla birlikte verilen Güvenlik, Garanti ve Kurulum
Kılavuzu (SWSG)’na bakın.
 Sürücüler ve önceden yüklenen yazılım
Lenovo tarafından kurulu gelen yazılımların (masaüstü yazılımları) kurulum
diskleri nerededir?
Lenovo tarafından kurulu gelen yazılımların kurulum diskleri bilgisayarınızla
birlikte verilmez. Önceden yüklenmiş yazılımı yeniden yüklemeniz gerekirse,
yükleme programını sabit diskinizdeki D bölümünde bulabilirsiniz. Yükleme
programını orada bulamazsanız, Lenovo tüketici desteği web sitesinden de
yükleyebilirsiniz.
Bilgisayarımdaki çeşitli donanım aygıtlarına ait sürücüleri nerede bulabilirim?
Bilgisayarınıza Windows işletim sistemi önceden yüklendiyse, Lenovo sabit
diskinizin D bölümünde gerek duyduğunuz tüm donanım aygıtlarına ait sürücüleri
sağlamaktadır. Ayrıca en son aygıt sürücülerini Lenovo tüketici desteği web
sitesinden de yükleyebilirsiniz.
 Lenovo OneKey Recovery sistemi
Kurtarma diskleri nerededir?
Bilgisayarınızla birlikte kurtarma diskleri verilmez. Sistemi fabrika ayarlarına geri
yüklemeniz gerekiyorsa, Lenovo OneKey Recovery sistemini kullanın.
28
Bölüm 4. Sorun Giderme
Yedekleme işlemi başarısız olursa ne yapabilirim?
Yedekleme işlemi başlatılabiliyor, ancak başarıyla tamamlanamıyorsa, şu adımları
deneyin:
1 Açık olan tüm programları kapatın ve ardından yedekleme işlemini yeniden
başlatın.
2 Hedef ortamın hasar görüp görmediğini kontrol edin. Başka bir yol seçin ve
işlemi tekrar deneyin.
Sistemi ne zaman fabrika ayarlarına geri yüklemem gerekir?
Bu özelliği işletim sistemi başlatılamıyorsa kullanın. Sistem bölümlerinde önemli
verileriniz varsa, kurtarma işlemini başlatmadan önce bu verileri yedekleyin.
 BIOS kurulumu yardımcı programı
BIOS kurulumu yardımcı programı nedir?
BIOS kurulumu yardımcı programı ROM tabanlı bir yazılımdır. Temel bilgisayar
bilgilerini görüntüler ve önyükleme cihazlarının, güvenliğin, donanım modunun ve
diğer tercihlerin ayarlanması için seçenekler sunar.
BIOS kurulumu yardımcı programını nasıl başlatabilirim?
BIOS kurulumu yardımcı programını başlatmak için:
1 Bilgisayarınızı kapatın.
2 Novo düğmesine basın ve ardından BIOS Setup (BIOS Kurulumu) seçimini
yapın.
Önyükleme modunu nasıl değiştirebilirim?
İki önyükleme modu mevcuttur: UEFI ve Legacy Support (Normal desteği).
Önyükleme modunu değiştirmek için, BIOS kurulumu yardımcı programını
başlatın ve önyükleme menüsünden önyükleme modunu UEFI veya Legacy
Support (Normal desteği) konumuna ayarlayın.
Önyükleme modunu ne zaman değiştirmem gerekir?
Bilgisayarınızın varsayılan önyükleme modu UEFI modudur. Bilgisayarınıza
Windows, Linux veya Dos vb. normal işletim sistemini (yani Windows 8 öncesi
herhangi bir işletim sistemi) kurmanız gerekiyorsa, önyükleme modunu mutlaka
Legacy Support (Normal desteği) olarak değiştirmeniz gerekir. Önyükleme
modunu değiştirmezseniz Windows, Linux veya Dos vb. normal işletim sistemi
kurulamaz.
 Yardım alınması
Müşteri destek merkeziyle nasıl irtibat sağlayabilirim?
Bkz. “Bölüm 3. Yardım ve hizmet alınması”, Lenovo Güvenlik ve Genel Bilgiler
Kılavuzu.
29
Bölüm 4. Sorun Giderme
Sorun Giderme ----------------------------------------------------------------------------------------Ekran sorunları
Bilgisayarı açtığımda ekranda
hiçbir şey görünmüyor.
•
•
Ekranda görüntü yoksa, şunları kontrol edin:
- Pil doğru şekilde takılmış olmalıdır.
- AC güç adaptörü bilgisayara bağlı olmalıdır ve güç kablosu
çalışır durumda bir elektrik prizine takılmış olmalıdır.
- Bilgisayarın gücü açık olmalıdır. (Doğrulamak için tekrar Güç
düğmesine basın.)
- Bellek doğru şekilde takılmış olmalıdır.
Eğer bu öğeler gerektiği şekilde ayarlanmışsa ancak ekranda hala
bir görüntü yoksa, bilgisayarın onarılması için servise başvurun.
Bilgisayarı açtığımda boş bir
ekranda yalnızca beyaz bir
imleç beliriyor.
•
Lenovo OneKey Recovery sistemini kullanarak, yedeklediğiniz
dosyalarınızı Windows ortamınıza veya sabit diskinizin tüm
içeriğini başlangıçtaki fabrika içeriğine geri yükleyin. Eğer hala
yalnızca imleci görüyorsanız, bilgisayarınızı servise götürün.
Bilgisayar açıkken ekrandaki
görüntü yok oluyor.
•
Ekran koruyucunuz veya güç yönetiminiz etkinleştirilmiş olabilir.
Ekran koruyucudan çıkmak veya Uyku modundan devam etmek
için aşağıdakilerden birini yapın:
- Dokunmatik yüzeye dokunun.
- Klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
- Güç düğmesine basın.
- LCD ekranının arkadan aydınlatmasının kapanıp kapanmadığını
) tuşuna basın.
doğrulamak için F9 (
•
Kullanıcı parolanızı unuttuysanız, sistem yöneticinizden kullanıcı
parolanızı sıfırlamasını isteyin.
Sabit disk sürücüsü parolanızı unuttuysanız, bir Lenovo yetkili
servisi parolanızı sıfırlayamaz veya sabit diskten verileri
kurtaramaz. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi için
bilgisayarınızı bir Lenovo yetkili servisine veya pazarlama
temsilcisine götürmeniz gerekir. Satın almanın kanıtlanması
gerekir ve parçalar ve servis için bir ücret alınır.
Yönetici parolanızı unuttuysanız, yetkili Lenovo servisi bu
parolayı sıfırlayamaz. Sistem kartının değiştirilmesi için
bilgisayarınızı bir Lenovo yetkili servisine veya pazarlama
temsilcisine götürmeniz gerekir. Satın almanın kanıtlanması
gerekir ve parçalar ve servis için bir ücret alınır.
BIOS parola sorunları
Parolamı unuttum.
•
•
30
Bölüm 4. Sorun Giderme
Uyku sorunları
Kritik düşük pil hata mesajı
görünür ve bilgisayar hemen
kapanır.
•
Pilin güç seviyesi düşüyor. AC güç adaptörünü bilgisayara
bağlayın veya pili tam olarak şarj olmuş bir pille değiştirin.
Bilgisayar Güç açma kendi
kendini test (POST) işleminden
sonra hemen uyku moduna
girer.
•
Şunlardan emin olun:
- Pil dolu durumdadır.
- İşletim sıcaklığı kabul edilebilir aralık içerisindedir. Bkz.
“Bölüm 2. Kullanım ve bakım bilgileri”, Lenovo Güvenlik ve
Genel Bilgiler Kılavuzu.
Not: Pil dolu durumdaysa ve sıcaklık kabul edilebilir bir aralıktaysa, bilgisayarı servise götürün.
Bilgisayar uyku modundan
çıkmıyor ve çalışmıyor.
•
•
Bilgisayar uyku modundaysa, AC güç adaptörünü bilgisayara
bağlayın, sonra herhangi bir tuşa veya Güç düğmesine basın.
Eğer sisteminiz hala uyku modundan çıkmıyorsa, yanıt
vermiyorsa veya kapatılamıyorsa, bilgisayarı sıfırlayın.
Kaydedilmemiş veriler kaybolabilir. Bilgisayarı sıfırlamak için
Güç düğmesini en az 4 saniye süreyle basılı tutun. Bilgisayar hala
sıfırlanmıyorsa, AC güç adaptörünü ve pili çıkarın.
Ekran paneli sorunları
Ekranda görüntü yok.
•
Şunları yapın:
- AC güç adaptörü veya pili kullanıyorsanız ve pil durum
göstergesi açık konumdaysa, ekran parlaklığını artırmak için
F12 (
) tuşuna basın.
- Güç göstergesi yanıp sönüyorsa, uyku modundan devam etmek
için Güç düğmesine basın.
- Sorun devam ederse, sonraki “Ekran okunamıyor veya
bozulmuş” sorunundaki çözümü uygulayın.
- LCD ekranının arkadan aydınlatmasının kapanıp kapanmadığını
doğrulamak için F9 (
) tuşuna basın.
Ekran okunamıyor veya
bozulmuş.
•
Şunlardan emin olun:
- Ekran cihaz sürücüsü doğru şekilde takılı olmalıdır.
- Ekran çözünürlüğü ile renk kalitesi doğru şekilde ayarlanmış
olmalıdır.
- Monitör türü doğru olmalıdır.
Ekranda yanlış karakterler
görünüyor.
•
İşletim sistemi veya programlar düzgün yüklenmiş mi?
Düzgün şekilde yüklenip yapılandırılmışlarsa, bilgisayarı servise
götürün.
31
Bölüm 4. Sorun Giderme
Ses sorunları
Ses düzeyi açık olduğu
zamanlarda bile hoparlörden
ses işitilmiyor.
•
Şunlardan emin olun:
- Sessiz işlevi kapalı durumda olmalıdır.
- Karma kulaklık girişi kullanılmıyor.
- Hoparlörler yürütme cihazı olarak seçilmiş olmalıdır.
Pil durum göstergesi pilin boş
olduğunu göstermeden önce
bilgisayarınız kapanıyor.
-veyaPil durum göstergesi pilin boş
olduğunu gösterdikten sonra
bilgisayarınız çalışmaya devam
ediyor.
•
Pili boşaltın ve yeniden şarj edin.
Bilgisayar tam olarak dolu bir
pille çalışmıyor.
•
Pildeki akım koruyucu etkin olabilir. Koruyucuyu sıfırlamak üzere
bilgisayarı bir dakika için kapatın; sonra bilgisayarı tekrar açın.
Pil sorunları
Bir sabit disk sürücüsü sorunu
Sabit disk sürücüsü çalışmıyor.
•
Sabit disk sürücüsünün BIOS kurulum yardımcı programında
doğru şekilde Boot (Önyükleme) menüsüne dahil edildiğinden
emin olun.
OneKey Recovery Sistemi sorunları
Yedekleme yapılamıyor.
•
•
Sistem bölümünü fabrika
varsayılanına geri yükleme
hatası.
•
Mevcut durumda Windows işletim sistemi kullandığınızdan emin
olun.
Yedekleme verilerinin kaydedilmesi için gerekli boş alan
olmayabilir. Yedekleme bölümünüz üzerinde daha fazla sabit disk
alanı açmanız gerekir.
Sistem bölümünde (bölüm boyutu veya C sürücü kapasitesi gibi)
değişiklikler yapılmış.
32
Bölüm 4. Sorun Giderme
Diğer sorunlar
Bilgisayarınız yanıt vermiyor.
•
•
Bilgisayar istediğiniz cihazdan
başlamıyor.
•
•
•
Bağlı olan harici cihaz
çalışmıyor.
•
•
Bilgisayarınızı kapatmak için Güç düğmesini en az 4 saniye basılı
tutun. Bilgisayar hala yanıt vermiyorsa, AC güç adaptörünü ve pili
çıkarın.
Bilgisayarınız, iletişim gerektiren bir işlem gerçekleştirirken uyku
moduna girerse kilitlenebilir. Ağ üzerinde çalışırken uyku
zamanlayıcısını devre dışı bırakın.
BIOS kurulum yardımcı progınramın Boot (Önyükleme)
menüsüne bakın. BIOS kurulum yardımcı programının
bilgisayarın istediğiniz cihazdan başlayacağı şekilde
ayarlandığından emin olun.
Ayrıca bilgisayarın başlayacağı cihazın etkin olduğundan emin
olun. Cihazın BIOS kurulum yardımcı programında doğru şekilde
Boot (Önyükleme) menüsüne dahil edildiğinden emin olun.
Kapalıyken bilgisayarın başlamasını istediğiniz cihazı seçmek için
Novo düğmesine basın.
Bilgisayarın gücü açıkken USB dışında herhangi bir harici cihazı
bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin. Aksi takdirde,
bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz.
Harici USB optik disk sürücü gibi yüksek güç tüketen harici
aygıtlar kullanıldığında, harici bir güç adaptörü kullanın. Aksi
takdirde, aygıt tanınmayabilir veya sistem bunun sonucunda
kapanabilir.
33
Ek A. CRU talimatları
Notlar:
• Aksi belirtilmedikçe bu ekte kullanılan resimler Lenovo Z50-70 içindir.
• Cihazları yükseltme ve değiştirme ile ilgili aşağıdaki adımlar Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/
G40-70m/G40-80/G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/Z40-70/Z40-75/
Z50-70/Z50-75 için aynıdır.
• Herhangi bir cihazı değiştirmeden önce pilin çıkartıldığından emin olun.
Pilin değiştirilmesi ----------------------------------------------------------------------------------Not: Yalnızca Lenovo tarafından sağlanan pili kullanın. Herhangi bir diğer pil tutuşabilir veya
patlayabilir.
Pili değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
2 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
3 Manuel pil mandalı a kilidini açın. Pili çıkarmak için, yaylı kilidi açık konuma
çekin b . Pilin dış kenarı sabit kalacak şekilde iç kenarını yukarı doğru kaldırın c .
Çıkarmak için, pili gösterilen yönde hafifçe kaydırın d .
4
3
1
4
2
4
5
6
7
Tam şarj edilmiş pili takın.
Manuel pil mandalını kilitli konuma kaydırın.
Bilgisayarı tekrar çevirin.
Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
34
Ek A. CRU talimatları
Sabit disk sürücüsünü değiştirme --------------------------------------------Daha büyük kapasiteli sabit disk sürücüsünü değiştirerek bilgisayarınızın depolama
kapasitesini artırabilirsiniz. Yetkili satıcınızdan veya Lenovo pazarlama
temsilcisinden yeni bir sabit disk sürücüsü satın alabilirsiniz.
Notlar:
• Sabit disk sürücüsünü yalnızca yükseltme veya onarım yaptığınızda değiştirin. Konektörler ve sabit
disk sürücüsü yuvası sık değişiklikler veya sürücü değiştirmesi için tasarlanmamıştır.
• Önceden yüklenen yazılımlar isteğe bağlı sabit disk sürücüsünde bulunmamaktadır.
Sabit disk sürücüsünü kullanma
• Sürücüyü düşürmeyin veya fiziksel darbelere maruz bırakmayın. Sürücüyü fiziksel
darbeleri absorbe edecek yumuşak bez gibi bir malzeme üzerine koyun.
• Sürücünün gövdesine basınç uygulamayın.
• Konektöre dokunmayın.
Sürücü çok hassastır. Yanlış kullanım sabit diskte hasara ve kalıcı veri kaybına neden
olabilir. Sabit disk sürücüsünü çıkarmadan önce sabit diskteki tüm bilgilerin yedek
bir kopyasını oluşturun ve sonra bilgisayarı kapatın. Hiçbir zaman sistem çalışırken
veya uyku modundayken sürücüyü çıkarmayın.
35
Ek A. CRU talimatları
Sabit disk sürücüsünü değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
2 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
3 Pili çıkartın.
4 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
a. Bölme kapağını sabitleyen vidaları çıkarın a .
b.Bölme kapağını çıkarın b .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
1
1
2
2
36
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
1
1
1
2
2
5 Çerçeve sabitleme vidalarını çıkarın c .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
3
3
37
3
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
3
3
3
6 Sabit disk sürücüsü tırnağını okla gösterilen yönde çekin d .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
4
38
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
4
7 Metal çerçeveye sabitlenmiş olan sabit disk sürücüsünü çıkarın e .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
5
39
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
5
8 Vidaları çıkarın ve sabit disk sürücüsünden metal çerçeveyi ayırın.
9 Yeni sabit disk sürücüsünü metal çerçeveye takın ve vidaları sıkıştırın.
0 Sabit disk sürücüsünü tırnağın yukarı bakacağı ve konektörlerin birbirlerine
bakacağı şekilde sabit disk sürücüsü yuvasına yavaşça yerleştirin.
A Çerçeve sabitleme vidalarını yeniden takın.
B Bağlantı klipsleriyle eşleşen boşluklarını hizaladıktan sonra bölme kapağını
yeniden takın.
C Yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
D Pili yeniden takın.
E Bilgisayarı tekrar çevirin.
F Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
40
Ek A. CRU talimatları
Belleği değiştirme --------------------------------------------------------------------------------Bilgisayarınızın bellek yuvasında bir seçenek olarak mevcut bulunan çift veri hızlı
üç eşzamanlı dinamik rastgele erişim belleği (DDR3 SDRAM) takarak
bilgisayarınızın bellek miktarını artırabilirsiniz. DDR3 SDRAM’lar çeşitli
kapasitelerde mevcuttur.
Notlar:
• Yalnızca bilgisayarınız tarafından desteklenen bellek tiplerini kullanın. İsteğe bağlı belleği yanlış
taktıysanız veya desteklenmeyen bir bellek tipi taktıysanız, bilgisayarı başlatmak istediğinizde bir
uyarı sesi duyulur.
• Belirli bilgisayar modellerinin yalnızca bir bellek yuvası olabilir. Gerçek ürüne bakın. Bununla
birlikte belleği değiştirme prosedürü aşağıda listelenenle aynıdır.
DDR3 SDRAM takmak için aşağıdakileri yapın:
1 DDR3 SDRAM’a zarar verebilecek olan vücudunuzdaki statik elektriği azaltmak
için metal bir masa veya topraklanmış metal bir nesneye dokunun. DDR3
SDRAM’ın temas kenarına dokunmayın.
2 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
3 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
4 Pili çıkartın.
5 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
41
Ek A. CRU talimatları
6 Aynı anda soketin her iki kenarındaki mandallara bastırarak DDR3 SDRAM’ı
çıkartın. Gelecekte kullanmak için eski DDR3 SDRAM’ı kaydettiğinizden
emin olun.
1
2
1
7 Soketin çıkıntısıyla DDR3 SDRAM’ın çentiğini hizalayın ve 30-45° açıyla
DDR3 SDRAM’ı sokete yavaşça takın.
8 Soketin her iki kenarındaki mandallar kapalı konuma gelinceye kadar DDR3
SDRAM’ı içeri sokete doğru itin.
2
1
9 Bağlantı klipsleriyle eşleşen boşluklarını hizaladıktan sonra bölme kapağını
yeniden takın.
0 Yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
A Pili yeniden takın.
B Bilgisayarı tekrar çevirin.
42
Ek A. CRU talimatları
C Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
Notlar:
• Bellek değiştirme işlemi tamamlandığında, ilk önyükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız
gerekir.
•
Bakım yaptığınız bilgisayarda yalnızca bir DDR3 SDRAM modülü kullanılıyorsa, SLOT-2’de (
değil, SLOT-1’de (
) takılı olması gerekir.
)
a
b
DDR3 SDRAM’ın doğru şekilde takıldığından emin olmak için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarınızı kapatın.
2 Novo düğmesine basın ve ardından BIOS Setup (BIOS Kurulumu) seçimini
yapın. BIOS kurulum yardımcı programı ekranı açılır. System Memory (Sistem
Belleği) öğesi bilgisayarınızda takılı olan toplam bellek miktarını gösterir.
43
Ek A. CRU talimatları
Kablosuz LAN kartını değiştirme ------------------------------------------------Kablosuz LAN kartını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
2 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
3 Pili çıkartın.
4 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
5 İki kablosuz LAN kablosunun bağlantısını kesin (bir siyah, bir gri) a .
1
Not: Belirli modellerde kablosuz LAN kartının yalnızca bir kablosu olabilir (siyah).
44
Ek A. CRU talimatları
6 Kablosuz LAN kartını sabitleyen vidaları çıkarın b .
2
7 Kablosuz LAN kartını çıkarın c .
3
8 Yeni kablosuz LAN kartını takın.
9 Yeniden takın ve vidayı sıkıştırın.
45
Ek A. CRU talimatları
0 İki kablosuz LAN kablosunu yeniden bağlayın (bir siyah, bir gri).
Not: Kablosuz kart takıldığında veya yeniden takıldığında:
• İki kabloya sahip kablosuz LAN kartlı modellerde:
Siyah kabloyu (MAIN) M (Main - Ana) etiketli girişe takın.
Gri kabloyu (AUX) A (Aux - Yardımcı) etiketli girişe takın.
• Yalnızca bir kablosu olan kablosuz LAN kartlı modellerde, siyah kabloyu (MAIN)
M (Main - Ana) etiketli girişe takın.
A Bölme kapağını yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
B Pili yeniden takın.
C Bilgisayarı tekrar çevirin.
D Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
46
Ek A. CRU talimatları
Termal fanı değiştirme (Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/
G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/Z50-70/Z50-75) ----------------------Not: Lenovo G40-30/G50-30 için, seçili modellerde (UMA mimarisi olan bilgisayarlarda) termal fan
bulunmaz.
Termal fanı değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
2 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
3 Pili çıkartın.
4 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
5 Termal fan konektörü bağlantısını okla gösterilen yönde a çıkarın.
1
Not: Termal fan konektörüne zarar vermemeye dikkat edin.
47
Ek A. CRU talimatları
6 Termal fanı sabitleyen vidaları çıkarın b .
2
2
2
7 Termal fanı çıkarın c .
3
8 Yeni termal fanı takın ve termal fan konektörü bağlantısını yeniden yapın.
Konektör bağlantısının sıkıca yapıldığından emin olun.
9 Yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
0 Bölme kapağını yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
A Pili yeniden takın.
B Bilgisayarı tekrar çevirin.
C Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
48
Ek A. CRU talimatları
Klavyeyi değiştirme -----------------------------------------------------------------------Klavyeyi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1 Bilgisayarı kapatın. Bilgisayardan AC güç adaptörünün ve tüm kabloların
bağlantısını kesin.
2 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
3 Pili çıkartın.
4 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
5 Klavyeyi sabitleyen vidaları çıkarın a .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
1
1
1
49
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
1
1
1
6 Vurgulanan klavye alanını itin ve okla gösterilen yönde b gevşetin.
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
2
50
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
2
7 Klavyeyi parmaklarınızla gevşetin c ardından klavyeyi hafifçe kaldırın d .
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
3
4
3
51
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
3
4
3
8 Klavye konektörü bağlantısını oklarla gösterilen yönde e ve f çıkarın.
Ardından klavyeyi çıkarın.
Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
5
6
52
Ek A. CRU talimatları
Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
5
6
9 Klavye konektörünü yeniden takın yeni klavyeyi kurun. Klavyeyi yerine
oturduğuna dair bir ses işitene kadar yavaşça itin.
Not: Klavye konektörü bağlantısının sıkıca yapıldığından emin olun.
0 Bilgisayar ekranını kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.
A Yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
B Bölme kapağını yeniden takın ve vidaları sıkıştırın.
C Pili yeniden takın.
D Bilgisayarı tekrar çevirin.
E Bilgisayara AC güç adaptörünü ve kabloları bağlayın.
53
Ek A. CRU talimatları
Optik sürücünün değiştirilmesi ------------------------------------------Optik sürücüyü çıkarmak için aşağıdakileri yapın:
1 Optik sürücü/Sabit disk sürücüsü/Bellek/Merkezi işleme ünitesi/Mini PCI
Express Kartı yuva bölmesi kapağını çıkarın.
2 Resimde gösterilen vidayı çıkarın a .
3 Optik sürücüyü yavaşça dışarı çekin b .
2
1
54
Ek A. CRU talimatları
Aşağıdaki tablo bilgisayarınız için bir CRU (Müşterinin Değiştirebileceği Üniteler)
listesi sağlamakta ve değiştirme talimatlarını nerede bulabileceğiniz hakkında bilgi
vermektedir.
Güvenlik,
Garanti ve
Kurulum Kılavuzu
AC güç adaptörü
O
AC güç adaptörü için güç kablosu
O
Pil
O
Alt erişim kapakları
Kullanıcı Kılavuzu
O
O
Sabit disk sürücüsü
O
Bellek
O
Kablosuz LAN kartı
O
Termal Fan
O
Klavye
O
Optik sürücü
O
55
Ek B. İthalatçı – İmalatçı/Üretici Firma Bilgileri ve
Diğer Bilgiler
1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler:
Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye
İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir:
Üner Plaza. Eski Üsküdar Yolu.
Erkut Sokak. No: 4/1 Kat: 3
Kozyatağı,
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: 90 216 570 01 00
Faks: 90 216 577 01 00
2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:
Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir.
Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş
deterjanlarla, sulu süngerlerle temizlik yapmayınız. Son kullanıcılar onarım
konusunda yetkili değildir. Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla
danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine
götürebilirsiniz.
3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:
Ürününüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz
gereken birkaç nokta vardır. Aygıt taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış
olması, bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların sökülmüş olması gerekir. Bu aygıtın
zarar görmemesi için gereklidir.
Ayrıca aygıtınızı taşırken uygun koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına
dikkat edin. Bakıma ilişkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili bölümünden (eğer
sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz.
4. Aygıta ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler:
Aygıta ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da
onarıma gereksinim duyarsanız bir Çözüm Ortağı’ndan destek alabilirsiniz. Ayrıca
servis istasyonlarına ilişkin bilgileri kitabınızın eklerinde bulabilirsiniz.
5. Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek
durumlar:
Bu tür durumlar söz konusu olduğunda ürüne özel olarak bu kitabın ilgili bölümünde
detaylı olarak ele alınmıştır. Kitabınızda bu tür bir uyarı yoksa, kullanmakta
olduğunuz ürün için böyle bir durum söz konusu değildir.
56
Ek B. İthalatçı – İmalatçı/Üretici Firma Bilgileri ve Diğer Bilgiler
6. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:
Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına
ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.
Kılavuz içinde daha ayrıntılı bilgiler verilebilir.
Örnekler:
Kabloların zorla ait olmadıkları yuvalara takılması
Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması
Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı ya da sıvı gıda maddesi dökülmesi
Aletin taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması
7. Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler:
Ürününüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinde
bulabilirsiniz.
8. Periyodik bakıma ilişkin bilgiler:
Ürün bir uzmanın yapması gereken periodik bakımiı içermez.
9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler:
Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli baglantı ve montaj bilgileri bu
kılavuzda yer almaktadır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız
satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu’ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz.
10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü:
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
11. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler:
Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.
12. Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler:
Bunlar el kitabınızın aynı başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Herhangi bir onarım ya
da yedek parça ihtiyacı durumda bu istasyonlardan birine başvurabilirsiniz.
13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık
adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.):
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan No: 02-0 1 New Tech Park
Singapore, 556741
Tel: 65-6827-1000
Faks: 65-6827-1100
57
Ek C. Servis İstasyonları ve Yedek Parça
Malzemelerinin Temin Edileceği Adresler
Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti
hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon
edebilirsiniz. Yedek parça malzemelerini de bu merkezlerden temin edebilirsiniz.
Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler
Arızalı Ideapad/IdeaCentre/Lenovo B serisi/Lenovo G serisi/Lenovo H serisi/Lenovo V
serisi ürünlerini ücretsiz servise gönderebilmeniz için aşağıdaki numaralardan servis
kaydı açtırabilirsiniz.
Telefon: 0 212 336 03 66
Ücretsiz aramalar için: 00800 448 825 165 (Sadece sabit hatlardan aranabilir)
BDH
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik iş merkezi No:2
Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 217 85 87
ANKARA
Bdh Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Adres: Çetin Emeç Bul. 7. cad. No: 37/5-6 Öveçler
Telefon: 0312 473 16 40
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
Destek Bilgisayar Ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş.
Adres: Çetin Emeç Bul. 8. Cad. No: 18/4 06460 A.Öveçler
Telefon: 0312 473 51 00
BURSA
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.
Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş merkezi
Bodrum kat - Nilüfer
Telefon: 0224 241 62 68
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
Netpro Bilgisayar Büro Makinaları Elektronik Sanayi Ve Özel Eğitim
Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
Adres: Kükürtlü Mah. Eski Mudanya Cad. No:131/A D:1 Merkez
Telefon: 224 234 59 80
58
Ek C. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin
Edileceği Adresler
DENİZLİ
ALM Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi: 2. Ticari Yol, Kazım Kaynak İş Merkezi, No:65 Kat:3 Denizli
Posta kodu: 20100
Web Adresi: http://www.almbilgisayar.com.tr/
Telefon: 258 264 28 55
Faks no: 258 265 74 77
DİYARBAKIR
Metro Bilgisayar Eğitim Tic. ve San.Ltd. Şti.
Adresi: Ali Emiri 5. Sokak, Kaçmaz Apartman~, No:4/1 Diyarbakır
Posta kodu: 21100
Web Adresi: http://www.metrobilgisayar.com.tr/
Telefon: 412 223 94 36
Faks no: 422 224 55 07
İSTANBUL
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.Aş.
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik iş merkezi No:2
Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 217 85 87
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg.
Endüstrisi Müh. Hiz. Ltd. Sti.
Adresi: Kocayol Caddesi, Kozyatağı Sokak, No: 3/B Kat:3
Kozyatağı İstanbul
Web Adresi: http://www.bilgibirikim.com/
Telefon: 216 373 98 00
Faks no: 216 373 99 33
D Yedi Yirmidört Bilişim Hizmetleri Ticaret A.S.
Yeni Sahra Mah. Yavuz Selim Cad. No: 15 Kat: 1
Ataşehir/İstanbul
Telefon: 444 5724
Faks: 0216 470 95 35
İntegra Profesyonel Hiz. Ltd. Şti.
Adres: Merkez Mah. Büyükdere Cad. No: 23 K: 2 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 373 93 93
İntercomp Bilgisayar Sanayi Ve Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat 2 No:33
Telefon: 0212 222 57 45
59
Ek C. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin
Edileceği Adresler
Netservis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Adresi: Kısıklı Caddesi, Türksoy Sokak, No: 1 Altunizade/İstanbul
Web Adresi: http://netservis.com.tr/
Telefon: 216 554 64 00
İSTANBUL
Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
Adresi: Ayazağa mah. Büyükdere cad. Üçyol mevki Noramin iş merkezi
No: 237/A 110 Şişli
Posta Kodu: 80300
Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/
Telefon: 212 356 75 77
Faks no: 212 356 75 88
Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd.Şti.
Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş Merkezi 1, D: 15
Ziverbey
Kadıköy İstanbul
Posta kodu: 81040
Web Adresi: http://www.pbs.biz.tr/
Telefon: 216 345 08 00
Faks no: 216 349 09 92
Seri Bilgi Teknolojileri LTD ŞTI.
Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi G Blok Kat: 2
Çamlıca/İstanbul
Telefon: 444 0 426
İZMİR
Adapa Bilgi Sistemleri Tur.San. Ve Tic.A.Ş.
Adres: Ankara Asfaltı No:26/3 Rod-Kar 2 İş Mer. D:305-309 Bornova
Telefon: 0232 462 39 59
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic. A.Ş.
Adres: Gazi bulvarı No: 37
Çankaya
Telefon: 0232 446 33 33
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
Ege Bimtes Bilgi İşlem Mak.Ser.San.Ve Tic.Ltd.Şti
Adres: Refik Saydam Blv. Caddesi No: 5
Telefon: 0232-4890060
60
Ek C. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin
Edileceği Adresler
MALATYA
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Büyük Hüseyinbey Uçar sok. Deniz Apt. No: 12 Kat: 1/2
Telefon: 0422 326 31 03
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
SAMSUN
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.A.Ş.
Adres: Mimarsinan Mah.Atatürk Bulvarı No:266/1-Atakum
Telefon: 0362 437 96 31
Fax: 0 212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
VIP Bilgi İşlem Ltd. Şti.
Adresi: İstiklal Caddesi, No:159/13 Samsun
Posta kodu: 55060
Web Adresi: http://www.vipbilgiislem.com
Telefon: 362 230 88 52
Faks no: 362 234 77 22
ŞANLIURFA
Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.
Sarayönü Cad. Kızılay işhanı Zemin kat No: Z-8
Telefon: 0414 215 05 52
Fax: 0212 320 81 37
Web: www.bdh.com.tr
Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti.
Adresi: Kızılay işhanı, Kat: 1-2 Şanlıurfa
Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/
Telefon: 414 215 05 52
Faks no: 414 212 22 12
61
Ticari Markalar
Aşağıdaki markalar Lenovo’nun Türkiye’de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları
veya tescilli ticari markalarıdır.
Lenovo
OneKey
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın ABD’de ve/veya diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Diğer şirket, ürün veya hizmet adları başka şirketlerin ticari markaları veya hizmet
markaları olabilir.
62
©Lenovo China 2014
tr-TR
Rev. RT01
Download

Duyuru İçin Tıklayınız