Ekonomski Fakultet
Univerzitet u Beogradu
KARAKTERISTIKE ANTIMONOPOLSKE
POLITIKE I EFEKTI NJENE PRIMENE U SRBIJI
Dr Dragan Lončar
SADRŽAJ PREZENTACIJE
MAKROEKONOMSKI PRISTUP
01
DOMEN ANTIMONOPOLSKE POLITIKE
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
03
PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE
MIKROEKONOMSKI PRISTUP
04
05
PRAKSE POVREDE KONKURENCIJE OD STRANE KOMPANIJA
IMPLEMENTACIJA NAJBOLJE PRAKSE
2
01
DOMEN ANTIMONOPOLSKE POLITIKE
 Blagostanje potrošača kao osnovni fokus
 Restriktivni sporazumi (horizontalni + vertikalni) + Zloupotreba dominantnog
položaja + Odobrenje koncentracija
 Cilj (namera) vs. posledica
 Kritičnost određivanja relevantnog tržišta
 Zakonski okvir (2009) + Regulatorno telo (Komisija)
3
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
1 Sekundarna analiza efektivnosti antimonopolske politike
• World Economic Forum
• Doing Business Report
• Global Innovation Index 2012
2 Input-output analiza
4
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
Relativna pozicija Srbije prema efektivnosti antimonopolske politke
160
142
111
Rusija
47
79
96
110
BiH
60
76
94
Makedonija
80
Crna Gora
100
Hrvatska
120
Mađarska
Efektivnost antimonopolske politike
140
52
40
23
20
Srbija
Slovenija
Češka
Nemačka
0
Izvor: WEF, 2013
Uzorak od 144 zemlje
5
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
WEF
Global Competitiveness Report
Izvor: WEF, 2013
Uzorak od 144 zemlje
INSEAD
Global Innovation Index
Izvor: INSEAD, 2013
Uzorak od 141 zemlje
INDIKATOR
Indeks globalne konkurentnosti
Efektivnost antimonopolske politike
Intenzitet lokalne konkurencije
Stepen tržišne dominacije
Tržišne barijere
Efikasnost rešavanja sudskih sporova
INDIKATOR
Globalni indeks inovativnosti
Trgovina i konkurencija
Intenzitet lokalne konkurencije
IFC
Doing Business Report
INDIKATOR
Izvor: IFC, 2013
Zaštita investitora
Trgovinske barijere
Uzorak od 185 zemlje
DBR Indeks
RANG
95
142
137
142
113
138
RANG
46
97
130
RANG
46
82
94
6
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
Input-output analiza
Okončani postupci
Koncentracije
Povreda konkurencije
Broj zaposlenih
2007
2008
2009
2010
2011
Total
105
133
115
73
101
527
9
5
9
7
8
38
15
21
26
29
31
* Inputi: budžet Komisije, broj zaposlenih, nivo obučenosti zaposlenih
* Outputi: broj pokrenutih slučajeva, broj rešenih slučajeva, visina izrečenih kazni
7
02
METODOLOŠKI OKVIR I REZULTATI
 Komisija troši značajne resurse na odobrenje koncentracija;
 Primetan je rast administrativnih kapaciteta Komisije, ali nedovoljnim
tempom (20 analitičara, 5 slučajeva godišnje po zaposlenom)
 4 mlrd. RSD izrečenih kazni u 2011. i 2012. godini, ali od toga mali
procenat efektivno naplaćen
8
03
PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE
 Izgradnja administrativnog kapaciteta Komisije;
 Razmotriti opcije analitičkog outsourcing-a;
 Razmotriti modalitete finansiranja Komisije;
 Izgradnja kapaciteta sudova;
 Veći značaj predmeta povreda konkurencije;
 Veći fokus na analizi efekata navodne povrede konkurencije pre
donošenja rešenja;
 Ex post analiza efekata primenjenih regulatornih mera;
9
03
PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE ANTIMONOPOLSKE POLITIKE
 Pažljivije povezivanje dominantnog položaja i zloupotrebe dominantnog
položaja;
 Nastaviti praksu izrade sektorskih analiza;
 Aktivnije promovisanje dobrih praksi zaštite konkurencije i preventivnog
sprečavanja povreda konkurencije;
 Konzistentno konsultovanje prakse Evropske komisije;
 Veća doza transparentnosti u radu Komisije;
 Svesnost o posledicama donesenih odluka na poslovanje pojedinačnih
kompanija.
10
04
PRAKSE POVREDE KONKURENCIJE OD STRANE KOMPANIJA
 Dogovaranje cena, ograničavanje ponude i razmena informacija koje mogu
uticati na nezavisno odlučivanje
 Prisustvo sastancima sa konkurentima na kojima se diskutuje o cenama
 Fiksiranje cena i definisanje minimalnih cena
 Predatorsko formiranje cena
 Klauzule ekskluziviteta u ugovorima (objekti, uređaji)
 Podela tržišta i “nameštanje tendera” stvaranjem virtuelne konkurencije
 Kolektivni bojkot prema trećem ekonomskom subjektu (npr. dobavljaču)
 Vezivanje kupaca da kupuju više proizvoda iz proizvodnog asortimana (tying &
bundling)
11
05
IMPLEMENTACIJA NAJBOLJE PRAKSE
 Edukacija menadžera u oblasti zaštite konkurencije;
 Davanje posebnog tretmana antimonopolskom regulatornom riziku u risk
registru kompanije;
 Uvođenje antitrust compliance programa i povezana edukacija
zaposlenih u vezi (ne)dozvoljenih praksi;
 Uvođenje whistleblowing prakse;
 Trade-off između poštovanja zakona i zaštite nivoa poslovne aktivnosti
12
Download

Dragan Loncar