Proizvodi za monitoring
i deratizaciju
T E L / FAX :
TEL:
EMAIL:
Kutije za pacove
AF ATOM (kutija za pacove)
Čvrsta i kompaktna kutija, poseduje
sistem zaključavanja, kao i nagibe na
ulazima čime se otežava prodiranje
vode. U AF ATOM se može postaviti
pacolovka, parafinski briketi ili pelete
za suzbijanje glodara. Kutija se
isporučuje sa metalnim držačima
briketa, dok se hranilica dodatno
poručuje. Isporučuje se u pakovanju
od 8 komada.
Dimenzije: 250mm (D) x 160mm (Š)
x 110mm (V)
AF TUNNEL (kutija za pacove)
Ekonomična kutija u obliku tunela, sa
sistemom zaključavanja i ulaznim
otvorima pod nagibom kako bi se
sprečio ulazak vode. Uz kutiju se
isporučuje metalni držač briketa.
Isporučuje se u pakovanju od 12
komada.
Dimenzije: 280mm (D) x 100mm
(Š) x 90mm (V)
Kutije za miševe
AF ADVANCE (kutija za
miševe)
Novi model kutije za miševe
sa sistemom zaključavanja.
Poseduje asimetrične
unutrašnje pregrade čime se
sprečava kontakt čoveka sa
preparatom. Pregrade na
dnu omogućuju pozicioniranje briketa. Opciono se
mogu poručiti metalni držači za preparat. Može se
postaviti na AF INSECT MONITOR (kontrolna
tačka za insekte i glodare). Isporučuje se u pakovanju
od 100 komada.
AF SNAPPA (kutija za miševe)
Prostor unutar kutije je predviđen za postavljanje
mišolovke (opciono),kada se ulovi miš, ostaje
nevidljiv, dok žuti deo mišolovke obaveštava da li je
klopka aktivirana, čime je monitoring olakšan.
Idealno za prehrambenu industriju I sve objekte u
kojima se ne koriste biocidni proizvodi. Takođe je
moguće koristiti i čvrsti mamac postavljanjem na
metalne držače briketa (opciono). Isporučuje se u
pakovanju od 15 komada.
Monitoring insekata
AF RAT (kutija za pacove)
Velika i čvrsta kutija za pacove u koju
može stati čak kilogram preparata.
Poseduje sistem zaključavanja. Na
dnu kutije se nalaze drenažne rupe,
kako bi se sprečilo zadržavanje vode.
U AF RAT se može postaviti i
pacolovka. Na unutrašnjoj strani
poklopca se može postaviti nalepnica
za monitoring.
Dimenzije: D:105mm x : Š:355mm x
V: 255mm
AF INSECT MONITOR (plastična crna klopka)
Tanka plastična klopka za monitoring gmižućih insekata.
Zahvaljujući svom tankom dizajnu sprečava pristup neciljnim
vrstama (miševima) i može se postaviti na nepristupačnim mestima.
Takođe se može postaviti u prostorijama u kojima ima dosta vlage.
Može se kombinovati sa kutijom za miševe AF Advance čime se
postiže kompletan monitoring. Lepljiva površina je postavljena tako
da je insekt ne može detektovati sve dok se ne ulepi. Isporučuje se u
pakovanju od 50 komada.
T E L / FAX :
TEL:
EMAIL:
AF INSECT MONITOR
(Lepljiva površina)
Lepljive površine poseduju sopstveni atraktant,
koji nije predviđen za određenu vrstu ili pol,
tako da privlači širok spektar gmižućih insekata.
Na površini su iscrtana polja koja olakšavaju
prebrojavanje i identifikaciju insekata.
Isporučuje se u pakovanju od 100 komada.
KARTONSKA KLOPKA
(za monitoring insekata)
Poseduje sopstveni atraktant. Prozorčići su
pozicionirani tako da olakšavaju monitoring.
Isporučuje se u pakovanju od 150 x 2 komada .
Dodatna oprema
SNAP-E-MOUSE (mišolovka)
Inovativna mišolovka koja se sastoji od
higijenskih i dugotrajnih materijala. Mamac se
postavlja u čašu na senzitivnoj površini. Ova
klopka je duplo brža od drugih konvencionalnih
mišolovki jer je udarna žica pozicionirana na
polovini putanje, tako da joj je potrebno manje
vremena da izvrši udar i eliminiše miša. Ova
mišolovka je predviđena da se postavi u kutiju
AF SNAPPA, čime se postiže maksimalna
bezbednost, higijena i olakšan monitoring bez
upoterbe biocidnih preparata i otvaranja kutije.
SNAP-E-RAT (pacolovka)
Pacolovka koja se sastoji od kvalitetnog i
izdržljivog materijala. Može se postavljati u
kutije za pacove AF ATOM i AF RAT.
- AF NALEPNICE ZA MONITORING
- METALNI DRŽAČ ZA AF ADVANCE
- HRANILICA ZA AF RAT
- METALNI DRŽAČ ZA AF SNAPPA
- HRANILICA ZA AF ATOM
- AF BRUSH KEY (ključ sa metlicom)
- AF METAL KEY (metalni ključ za sve
Killgerm kutije)
T E L / FAX :
TEL:
EMAIL:
Download

Proizvodi za monitoring i deratizaciju