2
Vatropromet prati hrabre!
V
atrogastvo nije profesija, nego način života. Ljudi koji
svakodnevno, širom svijeta, izlažu opasnosti svoje
živote da bi spasili tuđe, posebnog su kova. U borbi s
vatrom i drugim opasnostima, ti ljudi stvaraju
zajedništvo jače od bilo kakvih čeličnih spona. I od tog
zajedništva često zavise mnogi životi.
Vatrogasci su u svim zemljama svijeta stvorili zajednicu
iskrenog prijateljstva, požrtvovnosti i solidarnosti.
Vatropromet se već 20 godina trudi da bude dio te
nesalomljive zajednice, kojoj ni vatra ni voda ne mogu
ništa. S kolikim uspjehom, to mogu znati jedino
vatrogasci, koji toj zajednici pripadaju.
Misija preduzeća Vatropromet Banja Luka je doprinos
unapređenju protivpožarne zaštite u svim segmentima
života i djelovanja.
Vizija preduzeća je da kvalitetom roba i usluga,
profesionalnim i stručnim pristupom zaposlenih, te
edukativnim akcijama, stalno podiže nivo svijesti o
značaju preventivne zaštite od požara i zaštite na radu.
Ukoliko ipak dođe do intervencija kod požara, poplava i
ostalih nepogoda, da dostupnoscu najbolje opreme i
usluga, omogući što bolje rezultate u sprečavanju
neželjenih posljedica na ljude i imovinu.
Za razliku od mnogih manjih preduzeća kojima je trgovina
jedina veza sa vatrogastvom, Vatropromet je u saradnji sa
lokalnim proizvođačima razvio i niz proizvoda koji se
koriste u vatrogastvu: autentične vatrogasne kacige
vrhunskog kvaliteta, sprave za takmičenja vatrogasaca, te
mnoge druge proizvode.
O t varanjem regionalne poslovnice u Banjaluci,
Vatropromet dokazuje želju da svoja dvadesetogodišnja
iskustva i znanja podijeli sa vatrogasnim zajednicama
cijele regije. Za očekivati je da će u tome i uspjeti, jer svi
vatrogasci, gdje god se nalazili, zaslužuju samo najbolje. A
Vatrorpomet je tu da najbolje i stavi na raspolaganje.
Vatropromet – uvijek na usluzi vatrogastvu.
3
Preventivna vatrogasna oprema
Aparat vatrogasni
P1
Aparat vatrogasni
P2
Aparat vatrogasni
CO2-5
Aparat vatrogasni
S6 (ABC s bočicom)
Aparat vatrogasni
P3
Aparat vatrogasni
P6
Aparat vatrogasni
S9 (ABC s bočicom)
Aparat vatrogasni
VP-15
4
Aparat vatrogasni
S-50
Aparat vatrogasni
V25 naprtnjača
Preventivna vatrogasna oprema
Preventivna
vatrogasna
oprema
U
preventivnu vatrogasnu
oprema za zaštitu od
požara spadaju: vatrogasni
aparati i hidrantska oprema.
Postavljanje je propisano
zakonom, a Vatropromet
raspolaže velikim izborom
modela prikladnih za svaku
namjenu.
Hidrantski ormari - slobodnostojeći
Vatrogasni aparati
Vatrogasni aparati mogu biti
punjeni različitim sredstvima za
gašenje:
• Prahom (oznaka S)
• Ugljenim dioksidom (oznaka
CO2)
• Vodom (oznaka V za puni
mlaz, a Vr za raspršeni mlaz)
• Zračnom pjenom (oznaka Pz)
• Vodom i pjenom (označava se
oznakom VP)
• Hemijskom pjenom (označava
se oznakom Ph).
5
Hidrantski ormar zidni
HO-1 (2)
Hidrantski ormar
HO-1 (inox)
Hidrantski ormar sa bubnjem
i vatrogasnim aparatom
Hidrantski ormar
OH-N kpl za
nadzemni hidrant
Hidrantski ormar
OH-V kpl za
podzemni hidrant
Sanduk za pijesak
Vatrogasni aparati za početno
gašenje požara punjeni
prahom, namjenjeni su za
gašenje požara A, B, C i E klase
– požari elektro uređaja do
1000 V napona, a oni punjeni
vodom namjenjeni su za
gašenje požara klase A –
prvenstveno početnih (malih)
šumskih požara punim ili
raspršenim mlazom vode (V25).
Hidrantska oprema
Sistem namijenjen za zaštitu od
požara u i na objektima, gdje se
oprema montira izvan ili unutar
objekta uz pripadajuću
hidrantsku instalaciju.
Vatropromet ima u ponudi
veliki broj ovih pasivnih
zaštitnih elemenata,
uključujući i posebne izvedbe.
Ako željeni element niste
pronašli u ovom katalogu,
nazovite za informacije o
dodatnim proizvodima.
Preventivna vatrogasna oprema
Usisna košara
Razdjelnica trodjelna
na ventil B/B2C
Regulator ugaonog ventila
Mlaznice
6
Ključevi za
spojnice, hidrante...
Ključ za
podzemni
hidrant
Ugaoni ventil
Usisna spojnica
Mješač pjene
Metlanica
Stabilna spojnica
Vatrogasne
armature
V
Hidrantski
nastavak
Dubokosrkač
Pumpa na vodeni
pogon Bistrica
atrogasne armature
osiguravaju fleksibilnost i
lakše upravljanje vodom
pri aktivnom gašenju požara.
Vatropromet uvijek na
skladištu ima: spojnice
(stabilne, potisne, usisne),
razdjelnice, sabirnice, usisne
košare, mješače pjenila,
mlaznice, ventile, mlaznice za
specijalnu namjenu.
Oprema za gašenje požara
Cijev potisna Mrežnica
Cijev potisna Dobra
Cijev potisna Korana
Cijev potisna Herkules
Cijev potisna Rekord
Cijev potisna Profesional Ø 25
Cijev potisna Favorit
Cijev potisna Profesional Ø 52
Oprema za gašenje požara
P
onekad i pored poduzimanja svih preventivnih
mjera, požar nije moguće izbjeći. Ako se već
mora pristupiti gašenju, Vatropromet ima
odgovor na sve potrebe vatrogasaca za vrhunskom
opremom.
Cijev potisna Profesional Ø 75
Vatrogasne cijevi
Vatropromet u svakom trenutku može ponuditi širok
asortiman vatrogasnih cijevi stranih i domaćih
renomiranih proizvođača za svaku namjenu i potrebu.
Prema namjeni nudimo cijevi za gašenje vodom i
pjenom (vatrogasna vozila, hidrantski ormari),
vatrogasne cijevi s namjenom gašenja požara u naftnoj
i hemijskoj industriji te vatrogasne cijevi otporne na
razne naftne derivate i hemijske spojeve.
7
Lična zaštitna oprema
Lična zaštitna
oprema
L
ična zaštitna oprema za
vatrogasace kategorije III
dostupna je u
varijantama za gašenje
požara u zatvorenim
prostorima i objektima i za
gašenje požara na
otvorenim površinama.
Oprema koju nudi
Vatropromet izrađena je u
skladu sa svim važećim
evropskim i hrvatskim
normama.
Vatrogasne
interventne
rukavice
HRN EN 659:2008
8
Rukavica
Fire Fox MATRIX
Interventna zaštitna odjeća HRN EN 469 / A1:2008
Odijelo TWIN PBI
Odijelo Fire Twin Tough
Rukavica
Fire Fox BETA II
Zaštitni prsluk
s kapuljačom
Vatrogasna potkapa
HRN EN 13911:2005
Lična zaštitna oprema
FB Action Tirol Jacke
i
interventna
zaštitna odjeća
HRN EN 469 / A1:2008
Interventna zaštitna odjeća HRN EN 469 / A1:2008
Odijelo Fire Breaker Airlock
Odijelo Fire Breaker Action X-TREME
Vatrogasna potkapa
HRN EN 13911:2005
Interventna zaštitna odjeća
Eco Protec
HRN EN 469 / A1:2008
9
Lična zaštitna oprema
Interventna zaštitna odjeća HRN EN 469 / A1:2008
10
Intervencijsko odijelo
Odjeća, tip 0501
Intervencijsko odijelo
Odjeća, tip 0505
Intervencijski kombinezon
Odjeća Tin Comfort COM
Zaštitne rukavice
Vatrogasni radni opasač tip A
Vatrogasni radni opasač HRN EN 358
sa višenamjenskim karabinom
Odijelo za požare
otvorenog prostora
HRN EN 15614:2008
Kombinezon za požare
otvorenog prostora
HRN EN 15614:2008
Lična zaštitna oprema
Vatrogasna kaciga za omladinu
Vatrogasna kaciga PAB fire 03 sa
maskom dišnog aparata
Vatogasna kaciga
Fire HT 04 Composite
11
Vatrogasna
kaciga
PAB fire 03
Vatrogasna kaciga
PAB Compacta
Vatrogasna kaciga
PAB fire 03
sa svjetiljkom
Kacige
V
atrogasne kacige
domaći su proizvod
razvijen kroz
dugogodišnju saradnju sa
lokalnim vatrogascima.
Izrađene su od negorivih
polimera i kompozitnih
materijala, a dostupne su u
nekoliko različitih modela i
veličina. Sve kacige su
atestirane, posjeduju
važeće domaće certifikate i
u skladu su sa svim
evropskim normama.
Naočale za šumski požar
Vatrogasna kaciga
PAB compact III FF
Va t r o g a s n e k a c i g e
HRN EN 443 / 2008, EN
397 / 95, EN 443 / 97,
NFPA / 1977 / 1988.
Lična zaštitna oprema
FAL - Dragon
FAL - Fenix Boa
FAL - Fenix F
12
Čizme interventne
Brandbull 004
Čizme interventne
Brandbull 005
Čizme interventne
Brandbull 006
Kompletna interventna
obuća pruža maksimalnu
zaštitu i u skladu je sa
HRN EN 15090:2007.
Cipele vatrogasne
radne niske, tip Miami
Čizme za šumski požar
Dejan II
Lična zaštitna oprema
Interventne čizme i
cipele
V
atrogasne čizme pružaju
vrhunsku termičku,
mehaničku zaštitu,
zaštitu od prodora vode,
visoku prozračnost i
udobnost prilikom nošenja.
Oblik i izrada zadovoljavaju
najviše zahtjeve vatrogasne
struke. Ovisno o modelu,
čizme su dostupne sa PU i
PTFE membranama.
Dišni aparat
Maska panorama
NOVA
Dišni aparati i
detektori
D
išni aparati i pripadajući
pribor nezaobilazan su
dio opreme svakog
vatrogasca prilikom odlaska
na intervenciju. Daju
mogućnost dubljeg ulaska u
prostore u kojima bi disanje
inače bilo nemoguće, a
samim tim i intervencije.
Vatropromet u ponudi ima
kompletnu vrhunsku
opremu za disanje
renomiranih svjetskih
proizvođača Drager i
Interspiro.
13
Maska s filterima
Noseći okviri
Detektori plinova
i eksploziometri
Dišni aparati i pripadajući pribor su nezaobilazna
komponenta svakog vatrogasca prilikom odlaska na intervenciju.
Lična zaštitna oprema
14
Odijelo civilne zaštite
Jakna civilne zaštite
Reflektirajući prsluk
Sirena vatrogasna,
ručna
Čizme za spašavanje u poplavama
sa čeličnom kapicom i čeličnom tabanicom.
Odijevaju se preko interventnog odijela.
Maska
Lična zaštitna oprema
Oprema za civilnu
zaštitu
C
ivilna zaštita je najuže
vezana uz djelatnost
vatrogasaca. U slučaju
obimnijih požara i
elementarnih nepogoda,
ove dvije zaštitne društvene
djelatnosti moraju
zajedničkim akcijama
spriječiti nesreće ili umanjiti
štete koje nastanu
djelovanjem vatre ili
prirodnih sila.
Vatropromet u ponudi ima i
svu potrebnu opremu za
civilnu zaštitu, od koje je
samo manji dio prikazan u
ovom katalogu.
Nosila sklopiva Defigo - 4, sklopljena
Nosila prve pomoći
koritasta - helikopterska
Nosila sklopiva Defigo - 4 - rasklapanje
Torbica prve pomoći
Nosila sklopiva Defigo - 4 - rasklopljena
15
Ruksak
prve
pomoći
Čamac za spašavanje CZ
Dužina: 4,35m
Širina: 1,73 m
Težina: 165 kg
Materijal izrade:
Roto Polietilen izrađen u
jednom komadu, nepotopiv
Maksimalna snaga motora:
30KS/(22kW)
Svrha: Spašavanje na vodi
Garnitura alata CZ Top 4
Oprema za tehničke intervencije
Ronilačka oprema
V
Regulatori
plovnosti
MKII regulator
Uteg
atrogasne jedinice
učestvuju i u spasilačkim
operacijama kod kojih
se koristi profesionalna
ronilačka oprema. Ovakve
intervencije spadaju među
najopasnije unutar
vatrogasne struke. Zato je
prava oprema najbolja
zaštita od nepotrebnih
rizika. Vatropromet nudi
regionalnom tržištu
ronilačku opremu čuvenog
švedskog proizvođača
Trelleborg-Viking, koja se
može smatrati svjetskim
standardom i u
profesionalnom i u
rekreativnom ronjenju.
Full face
maska
16
Divator lite
i Divator steel
Viking PRO 1000
primjena: vatrogastvo
i spašavanje, vojska, sport
Jedinica za
dobavu zraka DP-1
Viking PRO AM
primjena: vatrogastvo
i spašavanje, vojska, sport
Viking HDS 1000
primjena: vatrogastvo
i spašavanje, opasne tvari,
vojska, komercijalno
MKIII regulator
Maska za lice QS II S-ESA
Oprema za tehničke intervencije
Proširivač
SP 4240 C
U
svim evropskim zemljama broj
tehničkih intervencija nadmašuje
klasične vatrogasne intervencije.
Efikasnost takvih akcija direktno je ovisna
o pravim alatima i opremi. Zato je
Vatropromet pripremio veliki izbor
hidraulične i pneumatske opreme, koja
može spasiti mnoge živote, a koju je razvio
svjetski lider u tom području djelovanja –
Holmatro.
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Širenje
Sila širenja
Sila stiskanja
Sila vučenja
Težina spreman za rad
Temp. raspon rada
SP 4230 C
EN 13204
720 bara
835 mm
59 kN/6,0 t
47 kN/4,8 t
53 kN/5,4 t
17,2 kg
od -20°C do +55°C
SP 4240 C
EN 13204
720 bara
686 mm
73 kN/7,4 t
65 kN/6,6 t
90 kN/9,2 t
18,0 kg
od -20°C do +55°C
SP 4241 C
EN 13204
720 bara
686 mm
77 kN/7,4 t
66 kN/6,7 t
90 kN/9,2 t
19,6 kg
od -20°C do +55°C
SP 4260 C
EN 13204
720 bara
833 mm
269 kN/27,4 t
60 kN/6,1 t
104 kN/10,6 t
23,9 kg
od -20°C do +55°C
SP 4280 C
EN 13204
720 bara
677 mm
397 kN/40,5 t
85 kN/8,7 t
143 kN/14,5 t
26,9kg
od -20°C do +55°C
17
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Otvor oštrica
Sila sječenja
Težina spreman za rad
Temp. raspon rada
CU 4035 C NCT II
EN 13204
720 bara
159 mm
355 kN/36,2 t
13,8 kg
od -20°C do +55°C
CU 4050 C NCT II
EN 13204
720 bara
181 mm
927 kN/94,5 t
18,0 kg
od -20°C do +55°C
CU 4055 C NCT II
EN 13204
720 bara
202 mm
1018 kN/103,8 t
19,6 kg
od -20°C do +55°C
RA 4332 C
EN 13204
720 bara
2
2 x 340 mm
945 mm
1625 mm
161 kN/16,4 t
50 kN/5,1 t
18,0 kg
od -20°C do +55°C
TR 4350 C
EN 13204
720 bara
2
742 mm
533 mm
1275 mm
217(81)kN/22,1(8,3)t
n/a
18,5 kg
od -20°C do +55°C
Sjekač
CU 4055 C
NCT II
Razupora
RA 4331 C
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Broj klipova
Hod širenja
Dužina sklopljen
Dužina ispružen
Sila širenja
Sila vučenja
Težina spreman za rad
Temp. raspon rada
RA 4311 C
EN 13204
720 bara
1
150 mm
315 mm
465 mm
100 kN/10,2 t
53 kN/5,4 t
7,9 kg
od -20°C do +55°C
RA 4331 C
EN 13204
720 bara
1
350 mm
612 mm
962 mm
161 kN/16,4 t
50 kN/5,1 t
13,0 kg
od -20°C do +55°C
Oprema za tehničke intervencije
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Spojevi za alate
Istovremeni rad sa
Vrsta motora
Vrsta pumpe
Razina buke na 1 m
Težina spremna za rad
Temp. raspon rada
DPU 31 PC
EN 13204 (MTO)
720 bara
2
2 alata
4 takta 3,5 KS/2,6 KW
2 x dvostepena aksijalna
68 dB (A) EN13204
24,9 kg
od -20°C do +55°C
Motorna pumpa DPU 31 C
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Broj klipova
Hod širenja mehanički
Hod širenja hidraulički
Dužina sklopljen
Sila širenja
Dužina ispružen
Težina spreman za rad
Temp. raspon rada
XR 4360 C
EN 13204
720 bara
1
300 mm
350 mm
625 mm
100 kN/10,2 t
1275 mm
13,4 kg
od -20°C do +55°C
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Otvor oštrica
Sila sječenja
Težina spreman za rad
Temp. raspon rada
CU 4007 C
EN 13204
720 bara
55 mm
220 kN/22,4 t
3,8 kg
od -20°C do +55°C
Motorna pumpa SPU 16 C
Extendo XR 4360 C
18
Sjekač
CU 4007 C
Spasilačka oprema
PowerShore uređaji za stabilizaciju i podizanje
Holmatro PowerShore je sistem za stabilizaciju i
podizanje, lagano sklopiv, kojim se osigurava brz i
siguran rad u svakoj situaciji, neovisno da li se radi o
spašavanju iz ruševina ili tehničkim intervencijama.
Jedan sistem za stabilizaciju i podizanje
Zavisno od opterećenja, potpuno kompatibilni dijelovi
Holmatro PowerShore sistema, koji imaju mogućnost za
brzo međusobno spajanje, mogu biti sklopljeni u vrlo
kratkom vremenu. Pomoću mnogobrojnih dijelova
raznih dužina i raznog dodatnog pribora, praktično bilo
kakav objekt može biti stabilizovan pod raznim
uglovima (nagibima). Teret je fiksiran i osiguran
upotrebom ručnog ili automatskog sistema bravljenja.
Holmatro PowerShore je dostupan s integrisanim
pneumatskim ili još snažnijim hidrauličkim cilindrima za
podizanje. Ovi sistemi dozvoljavaju kombinaciju
podupiranja i podizanja u situacijama kada je potrebno
stvoriti i osigurati dodatni radni prostor.
Naziv alata
Norma
Najveći radni pritisak
Spojevi za alate
Istovremeni rad sa
Vrsta motora
Vrsta pumpe
Razina buke na 1 m
Težina spremna za rad
Temp. raspon rada
SPU 16 C
EN 13204 (STO)
720 bara
1
1 alat
4 takta 2,1 KS/1,6 KW
1 x trostepena aksijalna
72 dB (A) EN13204
16,7 kg
od -20°C do +55°C
Oprema za tehničke intervencije
Zračni jastuci sa visokim pritiskom HLB 1 do HLB 67
Zračni jastuci sa niskim pritiskom LAB 4 UN do LAB 16 UN
Kapacitet (12 modela)
Radni pritisak
Materijal izrade
Mjesto rada
Težina jastuka
Kapacitet (4 modela)
Radni pritisak
Materijal izrade
Mjesto rada
Težina jastuka
Podizanje od 1 do 67 tona
8 bara
Neoprenska guma i Kevlar
Na suhom, pod vodom, blato
Od 0,6 do 23,5 kg
Podizanje od 4 do 16 tona
0,5 bara
Neoprenska guma i Kevlar
Na suhom, pod vodom, blato
Od 26 do 64 kg (set)
19
Baterijski kombinovani alat
BCT 4120-02-0710
Ostala vatrogasna oprema
Honda
WB 30 XT
Vatrogasna pumpa
ELKO VCG
Vatrogasna pumpa
ELKO VCGE
HONDA WB 30 XT
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
motorna, četverotaktni motor
5,5 kW
1100 l/min
28 m
do Ø 10 mm
PEDROLLO Mcm 20/50
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
Dvokanalni impeler
električna, monofazna
1,5 kW
100 l/min do 900 l/min
16 m
do Ø 50 mm
PEDROLLO Mc 15/45
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
Dvokanalni impeler
električna, trofazna
1,1 kW
80 l/min do 800 l/min
14 m
do Ø 10 mm
MAST T6L
Pedrollo
MCM 20/50
Pedrollo
MC 15/45
Wacker
PST2 400
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
električna, monofazna
1,6 kW
100 l/min do 600 l/min
17 m
do Ø 8 mm
MAST T12
Plutajuća pumpa Posejdon
Plutajuća
pumpa
Posejdon
Tip
Snaga motora (Honda 4T)
Maksimalni protok
Visina dizanja 10 m
Visina dizanja 20 m
Maks. visina dizanja
Priključak
Težina
Start
Potrošnja
Protok čvrstih dijelova
benzinska
3,2 kW
1200 l/min
757 l/min
474 l/min
36 m
Ø 75 mm
29 kg
potezno uže
0,9-1,2 l/h ES 95
do Ø 10 mm
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
električna, trofazna
3,0 kW
100 l/min do 1300 l/min
20 m
do Ø 16 mm
WACKER PST2 400
Tip
Snaga motora
Protok
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
električna, monofazna
0,4 kW
10 l/min do 220 l/min
12 m
do Ø 9,5 mm
ELKO VCG 505
Tip
Snaga motora
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
električna, trofazna
1,25 kW
10 m
do Ø 8 mm
ELKO VCGE 305
MAST T 6 L
MAST T 12
Wacker
PS2 750
Tip
Snaga motora
Visina dizanja
Protok čvrstih dijelova
električna, monofazna
0,85 kW
9m
do Ø 8 mm
Ostala vatrogasna oprema
ESE 404 HS
ESE 30 BS
ESE 40 BS
ESE 1306 DSG-GT ES Duplex
ESE 20 BS
ESE 604 DYS Diesel
Ostala vatrogasna oprema
Svjetiljka rotaciona
ROS-1 12/24 V
Svjetlosni blok
Svjetlosni blok
SBR - B
Pojačalo
s mikrofonom
22
Svjetlosni blok strobo 2S
fiksni/magnetni
Micromax LED Dash
Palica STOP
MARS-1 - magnetna
Micromax II LED Dash
LED Modul 4 bljeskalica
iza maske presretača
LED modul 4
Svjetlosni blok
Mitra 1 LED III
Ostala vatrogasna oprema
Ostala vatrogasna
oprema
D
a bi vatrogasci mogli obavljati
svoj svakodnevni posao,
potreban je niz druge opreme
i pomoćnih sredstava. Prirodno je
da Vatropromet, kao najveći
dobavljač Varogasne opreme u
regiji ima u svom asortimanu sve
što može olakšati život i rad
vatrogascima.
Svjetlosno-zvučni
uređaji
Argus 4
U
vijek je presudno stići što prije
na mjesto intervencije. Da bi
se to osiguralo, vozila moraju
biti opremljena prikladnim
svjetlosno-zvučnim uređajima:
krovnim svjetlosnim blokovima
sa zvučnicima, montažnim ili
magnetnim rotacionim
svjetiljkama,
I sami vatrogasci moraju često
signalizirati, kako bi građani
izbjegli opasnosti, pa je
Vatropromet i za tu namjenu
pripremio palice sa svjetlosnim
znakovima, pojačala sa
mikrofonima i LED reflektore za
osvjetljavanje mjesta
intervencije.
23
Termokamere
R
enomirani britanski
proizvođač e2v u svom
proizvodnom programu kroz
liniju Argus nudi nekoliko
različitih modela namjenskih
vatrogasnih termovizijskih
kamera. Najzanimljivija među
njima je svakako kamera Argus
HR 320, uređaj poznat po
najboljem kvalitetu slike na
tržištu danas, koji može
registrovati i temeprature od
preko 1000°C, i arhivirati i do 100
fotografija. Uz sve ostalo, kamera
je opremljena i četverostrukim
optičkim zoomom, koji
omogućava povećanu preciznost
istraživanja i otkrivanja sa veće
daljine, bez izlaganja opasnosti.
Vatropromet na hrvatsko tržište
donosi i uređaje na principu
termovizije, istog proizvođača,
koji se mogu koristiti za potrebe
pretraživanja terena, čuvanje
državnih granica (policija i
vojska), pretraživanje i
spašavanje na moru (obalna
straža, mornarica).
Argus
HR 320
Argus
SC 24
Ostala vatrogasna oprema
Vatrogasna vozila i
uređaji za gašenje
požara pod
visokim pritiskom
V
atropromet može
ponuditi izradu
nadogradnji manjih
vatrogasnih vozila
opremljenih po zahtjevu
kupca uređajima za gašenje
požara pod visokim
pritiskom, opremom za
tehničke intervencije, te
drugom vatrogasnom
opremom.
Vatrogasno vozilo Mazda
BT-50 sa nadogradnjom
24
Modul pod visokim pritiskom
Oertzen HDL 250 - mobilni
Od manjih vatrogasnih
vozila izdvajamo
vatrogasno vozilo za
gašenje požara u urbanim
sredinama i starim
gradskim jezgrama, te pickup vozila s pogonom na sva
četiri točka. Ova vozila
postaju idealno rješenje za
gašenje na nepristupačnim
terenima gdje velika
vatrogasna vozila nemaju
pristup.
Ostala vatrogasna oprema
Vatrogasno vozilo "multicar"
za intervencije u starim gradskim jezgrama
Vatrogasna prikolica
sa agregatom
25
Modul pod visokim pritiskom
Oertzen HDL 250
Modul pod visokim pritiskom HDL 250
Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina
Motor
Pokretanje
HP klipna pumpa
Najveći pritisak za gašenje
HP crijevo
Rezervoar za vodu
Ubrizgavanje pjenila
Mlaznica za gašenje
980 x 560 x 560 mm
138 kg (bez spremnika)
4 takta, 2 cil., 13,2 kW
električno/potezno uže
3 klipa, 23 l/min
250 bara
60 m (500 bara)
nema
serijski
TRIPLEX
Modul pod visokim pritiskom HDL 200
Tehničke karakteristike
Dimenzije
760 x 670 x 840 mm
Težina
99 kg (sa spremnikom)
Motor
4 takta, 1 cilindar, 9,6 kW
Pokretanje
potezno uže
HP klipna pumpa
3 klipa, 22 l/min
Najveći pritisak za gašenje
200 bara
HP crijevo
60 m (300 bara)
Rezervoar za vodu
100 l
Ubrizgavanje pjenila
serijski
Mlaznica za gašenje
TRIPLEX
Modul pod visokim pritiskom
Oertzen HDL 200
Ostala vatrogasna oprema
Program
vatrogasnih
ljestvi
Iveco-Magirus
Ekologija
Kombinovano vatrogasno vozilo Multistar 2
S
aniranje ekoloških
nesreća sve je češći
zadatak vatrogasaca. U
tom cilju je Vatropromet
osigurao snabdijevanje
EcoSorb linijom
visokokvalitetnih proizvoda
za upijanje:
EcoSorb prenosivi
komplet u bačvi
Ekonomičan, lagan i
prenosiv komplet u
izdržljivoj bačvi sa
zatvaračem i ručkama za
nošenje. Idealan za manje
prostore, manje industrijske
pogone, servise, radionice.
26
EcoSorb prenosivi
komplet u torbi
Vatrogasna ljestva Iveco Magirus M 32 L-AT
Vatrogasna ljestva Iveco Magirus M 60-L
Komplet upijača u
izdržljivoj i kompaktnoj
torbi sa zatvaračem.
Zauzima vrlo malo prostora.
Lagan je, lako se prenosi na
mjesto sanacije. Idealan za
vozila i za zadovoljavanje
ADR uvjeta.
Ostala vatrogasna oprema
EcoSorb
prenosivi komplet u torbi
Eco Sorb
veliki komplet za upijanje
Eco Sorb crijeva s kopčama
za korištenje na vodi
27
EcoSorb upijajući podmetač u rolni
EcoSorb proizvodi u upotrebi
EcoSorb hidrofobni upijajući jastuci
EcoSorb veliki komplet
EcoSorb hidrofobna brana
Ostala vatrogasna oprema
HydroSub 150
Centrifugalna hidraulična pumpa velikog protoka
-15000 l/min. i 2 bara (sa modulom velikog protoka- opcija)
-50000 l/min. sa tri modula velikog protoka (spajanje na HydroSub 150)
HS 150 + TRI MODULA VELIKOG PROTOKA = 50.000 LITARA
28
HydroSub 60
HydroSub 150
Hytrans sistem za snabdijevanje vodom - HFS jedinice od 1500 l/min do 22000 l/min
HydroSub 60
HydroSub 150
HydroSub 450
HydroSub 6900
Standardna verzija
1500 l/min do 10 bara
3500 l/min do 11 bara
11000 l/min do 12 bara na 15 m
22000 l/min do 12 bara na 15 m
Verzija s velikim protokom
4000 l/min do 2,5 bara
8000 l/min do 2,1 bara
Obični
sistem
Hytrans
požarni sistem
Više od
3000 metara
HydroSub 900
Do visine
od 60 metara
Sprave i oprema za natjecanje
Sistemi za dobavu
vode
M
obilni uređaji za dobavu
velikih količina vode,
pogodni u vrlo teškim
uvjetima poplava, nestašica
vode ili snabdijevanja
područja bez vode,
specijalnost su proizvođača
HFS – Hytrans Fire System.
Ovi uređaji nude vrlo lagan
pristup i kratko vrijeme
dobave vode, čime problem
sa konvecionalnim načinom
dobave nestaje.
Uređaji su dostupni u više
verzija: Hydrosub 60 koji je
napravljen na prikolici i
ostali uređaji većih
kapaciteta kao štu su
Hydrosub 150, 450 i 900 koji
se prevoze na kamionskim
šasijama.
Vatrogasci na takmičenju
Stalak za opremu
Stalci za gađanje mlazom
Stalak za gađanje mlazom
29
Cijev usisnog voda za natjecanje fi 110.
Karabineri
Torbica usisnog
voda sa užetom
Povezica za tlačnu cijev Ø52 i Ø75
Usisna košara
Brentača za takmičenje
vatrogasne mladeži
Ostala vatrogasna oprema
Vatrogasna
kravata
na vezanje
Oznake
na čičak
30
Radno
vatrogasno odijelo
Radno
vatrogasno odijelo
Svečano
vatrogasno odijelo
Kapa vatrogasna
svečana (ženska)
Majica polo
(svih boja)
Kapa vatrogasna
svečana (muška)
Pulover radni
s epoletama
Pulover
svečani
Majica polo
(svih boja)
Vatrogasna
vjetrovka
Majica polo
(svih boja)
Vatrogasna
košulja plava
Vatrogasni
kaput
Vatrogasna
košulja siva
Professional
Vatrogasna
košulja
radna RIPS
Ostala vatrogasna oprema
Vatrogasna radna i
svečana oprema
P
ostoji vrijeme rada i
vrijeme svečanosti. Za
obe prilike Vatropromet
nudi kompletnu vrlo
kvalitetnu vatrogasnu
odjeću i obuću po
umjerenim cijenama. U
svakom trenutku u
skladištima Vatroprometa
moguće je pronaći zimska i
ljetna radna odijela, radne
cipele, čarape, košulje,
kape, kravate, rukavice kao i
svečana vatrogasna odijela,
svečane kape i druge
svečane odjevne predmete.
Suveniri i prigodni
pokloni
Z
a takmičenja, godišnjice i
proslave Vatropromet
ima najširu ponudu
suvenira, priznanja i
prigodnih poklona kao što
su: pehari, medalje, plakete,
zahvalnice, razne statue i
suveniri sa mogućnošću
graviranja i otisaka u boji
prema željama kupaca.
31
Stručna literatura
32
Stručna literatura za obuku vatrogasaca
i drugih službi zaštite i spašavanja.
U katalogu je prikazan samo dio
raspoložive literature. Po narudžbi je
moguće nabaviti preko 30 knjiga koje
pomažu u obuci vatrogasaca i drugih
osoba koje se bave zaštitom i
spašavanjem osoba i imovine.
Prezentacije vatrogasne opreme
33
Prezentacija brzog navalnog glisera
Isporuka brzog navalnog glisera
Prezentacija spasilačke opreme
Holmatro u vatrogasnim jedinicama
Isporuka i prezentacija
malog navalnog vatrogasnog vozila
Zračnoj luci
Prezentacija opreme Holmatro
Powershore za spašavanje iz
ruševina i stabilizaciju
Prezentacija malog navalnog vozila Mazda BT 50 opremljenog
visokotlačnim modulom HDL 250 te gašenje požara vozila.
Polovna vatrogasna vozila
BEOGRAD
Ekskluzivni partner
Navalno vatrogasno vozilo
IVECO 175-24
34
Vatrogasno vozilo za šumske požare
Unimog U 1300 L
Navalno vatrogasno vozilo
Mercedes Benz 1120 F
U
našoj ponudi također nudimo nova i
polovna vatrogasna vozila za sve namjene
kao i nadogradnje i opremanje prema
željama i zahtjevima klijenata.
Vozila su porijeklom iz EU (Austrija, Njemačka,
Nizozemska, Švicarska, Slovenija, Hrvatska).
Navalno vatrogasno vozilo
IVECO 70 C 17 (NOVO!)
Polovna vatrogasna vozila
Vatrogasna autocisterna
M.A.N 18-264
Navalno vatrogasno vozilo
M.A.N. (NOVO!)
35
Vatrogasna autoljestva
Renault Camiva, JPVP Beli Manastir
Tel: +387(0)51 491 148
Fax+387(0)51 491 149
Direktor: +387(0)65 525 537
Prodaja Mob: +387(0)65 525 164
Mail: [email protected]
www.vatropromet.com
Vatropromet - uvijek na usluzi vatrogastvu
©Marketing Art 05/2014 • BiH
Vatro-promet
Braće Jugovića 26
78000 Banja Luka
RS-BiH
Download

Vatropromet Katalog BiH 04-2014