1. „VALJEVO OPEN – MEMORIJAL SVETLANA RADOJEVIĆ“
ORGANIZATOR: KARATE SAVEZ UŽE SRBIJE i KK „014 VALJEVO“ Valjevo pod pokroviteljstvom grada Valjeva.
MESTO: Hala sportova Valjevo, ul. Karadjordjeva br. 43 (kod Stomatološkog centra Valjevo).
VREME: subota, 25.02.2012. godine, početak u 1000 časova.
PRAVILA: WKF, EKF, KFS (delimično modifikovana).
KOTIZACIJA: pojedinačno 1000,00; ekipno 1500,00; dve pojedinačne discipline 1500,00.
PRIJAVA EKIPA I KOREKCIJA ŽREBA: od 08,00 do 09,45 časova.
NAGRADE: pehari, diplome, medalje; za generalni plasman pehari, pehari za najuspešnijeg takmičara i takmičarku, pehar za
najbrojniju ekipu, slatki paketići za najbolje u najmladjim uzrasnim kategorijama.
SUDIJE: delegira KS Uže Srbije.
INFORMACIJE I PRIJAVE: Duško Bojić ili Predrag Branković, 015/335-798; 069/813-2001; 064/14-40-935; e-mail:
[email protected]
Molimo Vas da Vaše prijave za učešće na turniru dostavite na gore navedeni e-mail najkasnije do 24.02.2012. godine.
DISCIPLINE:
1. Kate pojedinačno (kup sistem sa 2 treća mesta)
Ž+O
Z+P
Apsolutna
Apsolutna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nema
+
2005 i mlañi
2004
2003
2002
2001/2000 pioniri
1999/1998 nade
1997/1996 kadeti
1995/1994 juniori
1993 i stariji
B +C
2002 i mlañi
2001/2000
Nema
+
+
+
+
+
+
3. Borbe pojedinačno (bez repеsaža sa 2 treća mesta)
TEŽINA
GODIŠTE
2002 i mlañi
2001/2000
1999/1998
1997/1996
1995/1994
1993 i stariji
Seniori/ke
DEVOJKE
Apsolutna
+40
+50
+60
+70
-75 +75
Apsolutna
+30
+45
+55
+60
-65 +65
Apsolutna
-30
-45
-55
-60
-50
1999/1998
1997/1996
1995/1994
1993 i stariji
4. Borbe ekipno (tri člana) - apsolutna kategorija
2002 i mlañi
MUŠKARCI
-40
-50
-60
-70
-65
2. Kate ekipno (kup sistem sa 2 treća mesta)
2001/2000
1999/1998
1997/1996
1995/1994
1993 i stariji
Apsolutna
* Žreb je kompjuterski pa Vas molimo da prijave pošaljete na vreme.
Napomena: kontrola težine će se vršiti sistemom slučajnog uzorka. U slučaju odstupanja, diskvalifikovaće se cela ekipa!
RAČUNAMO NA VAŠU SPORTSKU ETIKU!!!
*** U slučaju da u kategoriji ima manje od 4 pojedinca ili ekipe, kategorije će se spajati.
Lekarski pregled i osiguranje su obavezni, kao i propisana zaštitna oprema. U protivnom, takmičari nastupaju na sopstveni
rizik i organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede.
TURNIR JE U ZVANIČNOM KALENDARU KS UŽE SRBIJE. NASTUPAJU KLUBOVI ČLANOVI WKF-a.
Cenjeni sportski prijatelji biće nam izuzetna čast da svojim učešćem uveličate naš turnir, a mi ćemo Vam uzvratiti na isti način
kada Vi budete domaćini!!!
1. „VALJEVO OPEN – MEMORIJAL SVETLANA RADOJEVIĆ“
Karate klub
Adresa/zemlja
Trener
Tel./fax
KATA TIMOVI
Godište
DEVOJKE
2002 i mlañi
2001/2000
1999/1998
1997/1996
1995/1994
1993 i stariji
MUŠKARCI
TAKMIČARI/POJEDINAČNO
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ime i prezime
Godište
M/ž
Kata
Nivo
Kumite
Kg
KUMITE TIMOVI
Godište
Devojke
Muškarci
2002 i mlañi
Datum i mesto................................
2001/2000
1999/1998
1997/1996
1995/1994
1993 i stariji
Karate klub...................................
Download

Poziv za turnir u Valjevu