PLJEVLJA OPEN 2012
KATA –WKF -KSCG
Grupa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
Kate pojedinacno
Godište
I-nivo
2005 i mladji
04
03
02
01
00
1999
Kadeti
Junior
Seniori
II-nivo
svi pojasevi
Žuti-crveni-zeleni
Žuti-crveni-zeleni
Žuti-crveni-zeleni
Žuti-crveni-zeleni
APS
APS
APS
APS
A
A
A
A
A
EKIPNO
2003 I mladji
01/02
99/00
Kadeti -Junior
seniori
KATE
2005 I mladji mogu ponavljati jednu istu katu
I-NIVO , rade TOKUI I HEIAN kate i mogu ponavljati
istu katu u svakom TREĆEM krugu
II NIVO rade kate po izboru ,ucenicke-majstorske
VI -VII GRUPA radi učeničke i majstorske kate
bez ponavljanja PO IZBORU, P/F , F i borba za medalju
OBAVEZNA MAJSTORSKA KATA
Kadeti-juniori-seniori WKF pravila
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Borbe pojedinačno MUŠKARCI
03
APS.
02
-35 + 35
01
-40 + 40
00
-45 + 45
99
-50 + 50
KADETI
-57-63 + 63
JUNIORI
-60 -70 + 70
SENIORI
-68 – 78 +78
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Borbe pojedinačno ŽENE
03
APS.
02
-35 + 35
01
-37 + 37
00
-40 + 40
99
-45 + 45
KADETI
- 47-54 + 54
JUNIORI
-53 – 59 +59
SENIORI
-53 – 60 +6
VI
VII
VIII
IX
X
EKIPNO
00/01
98/99
KADETI
JUNIORI
SENIORI
BORBBE : 1999.g. I mlađi – 1,5 min, ostali 2 min.
EKIPA broji 3+1 takmičara
Takmičari moraju imati propisanu opremu,
Takmičari nastupaju na sopstvenu odgovornost,
Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede,
Treneri moraju imati sportsku opremu,u protivnom ne mogu biti na terenu,
Svaka ekipa može delegirati sudiju,a organizator zadržava pravo njegovog angažovanja,
Inostranim sudijama novčana nadoknada u visini od 50 €.
KUMITE: 1999 and younger -1,5 min, younger kadets-yuniors – 2 min
The TEAM includes 3+1 competitors
Competitors must have the reguired equipment,
Competitors take responsibility, for themselves,
The organizer doesn't take responsibility
The trainers must have sports equipment or they cannot be in the field.
Each team can delegate a judge, and the organizer keeps the right to
choose him and to provide payment,
For foreign judges compensation is 50 €,
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
MJESTO:
Pljevlja, SC *ADA*
DATUM:
03.11. 2012. god. /subota/,
ORGANIZATOR:
Karate klub *POTOCI* Pljevlja,Crna Gora
POKROVITELJ:
Skupština opstine Pljevlja,
Uprava za sport Vlade Crne Gore,
PRIJAVE:
Najkasnije do: 01.11. 2011.god. do 18:00 h
Zrebanje:
FAX:
E-mail:
02.11. 2011. (petak) od 18:00 h.
+382/0/52-301-284,
[email protected] ,
NAGRADE:
Medalje, diploma, pehari, maice
KOTIZACIJA:
Individualni nastup
10.oo €
Ekipni nastup
15.oo € ( 20.oo €)
[email protected]
( 12.oo € )
SATNICA:
08:00 – 09:45 h - prijava ekipa, korekcija žreba,
10:00 h - postrojavanje, svečano otvaranje,
10:15 h - početak takmičenja u katama
U REVIJALNOM DIJELU TAKMICENJA OD 16.00 H NASTUPICE SENIORSKE
REPREZENTACIJE U BORBAMA :SRBIJA, MAKEDONIJA I CRNA GORA
PRAVO NASTUPA IMAJU KLUBOVI NACIONALNIH SAVEZA KOJI PRIPADAJU EKF I WKF
ORGANIZACIJI
Oko smjestaja kontaktirati organizatora
PLACE:
Pljevlja, SC * ADA*
DATE:
03.11. 2012. /saturday/,
ORGANIZER:
Karate Club *POTOCI* MONTENEGRO
PATRON:
Pljevlja Municipality
APPLICATIONS:
At the latest till:
01 th Novemer 2012, from 18:00 h
The lot:
02 th Novembr 2012, from 18:00 h / Friday/
FAX:
+382/0/52-301-284,
E-mail:
[email protected] , [email protected] ,
PRIZES:
Medals and diplomas, Cups, Money prizes
ENTRY FEE:
For each categopry 12.oo €
For the team
20.oo €
SCHEDULE:
08:00 – 09:45 h - applications of the teams,correction of the lot
10:00 h
- lining of the teams and opening
10:15 h
the beginning of the competitions in kate
IN THE FINAL PART OF THE COMPETITORWHICH STARTS AT
4 O CLOCK IN THE
AFTERNOON SENIOR REPRESENTATIONS OF SERBIA, MACEDONIA AND MONTENEGRO
WILL TAKE PART IN FIGHTS.
ONLY CLUBS WHOSE FEDERATIONS ARE MEMBERS OF EKF AND WKF CAN
PARTICIPATE THE TOURNAMENT
Contact the organizers about accommodation
Download

pljevlja open 2012