OSNOVNA PODELA ŠUMA
a)Lišćarske listopadne šume
Lišćarske listopadne šume se razvijaju u uslovima umerenokontinentalne
klime.
U ovom području vladaju umereno topla leta i umereno hladne zime.
Najpoznatije vrste lišćara su;
BUKVA, HRAST, GRAB, JASEN, JAVOR , LIPA, BREST, TOPOLA IDR
b) Četinarske zimzelene šume
Glavne vrste drveća koje grade ove šume su različiti borovi, smrče, jele, i
duglazije.
Ariš je u našim uslovima jedini četinar kome otpada lišće u jesen.
Nabrojte vrste drveća u dvorištu vaše škole
Lišćari
Četinari
Koje sve lišćarske vrste drveća
ste videli u prirodi?
Koje sve četinarske
drveća videli u prirodi?
vrste
Kak se na prvi pogled razlikuje
četinarsko i listopadno drveće?
Dali postoji vrsta četinarskog
drveta kome opada lišće?
Ekološko-šumarski centar „Sylva“
Download

Osnovna podela šume - pdf - ekološko šumarski centar sylva