TRŽIŠTE MARKETINŠKIH USLUGA U SRBIJI
(Izvor: Završni računi za 2010. godinu verifikovani kod APR)
Grupacija: Novinsko-izdavačka preduzeća
Šifra poslovne delatnosti: 5813, 5814
Cenzus: Poslovni prihod iznad 250.000 evra/godišnje
Poslovni prihod i nastale promene
(Rang lista pravljena na osnovu ostvarenog poslovnog prihoda u 2010. godini)
2010.
2009.
Rang
1.
2.
Naziv
novinsko-izdavačkog
preduzeća
Matični
broj
3.
4.
Sedište
5.
Ostvareni
poslovni prihod
u 000 dinara
(AOP 201)
2010.
2009.
6.
7.
Ostvareno u 2010.
u odnosu na 2009. godinu
u (%)
Tabela broj 1
Promene u odnosu
na prethodnu godinu
(6:7)
(+)
8.
(6:7)
(-)
9.
(+)
10.
(-)
11.
1
1 17134990
RINGIER AXEL SPRINGER
Beograd
4.136.194
4.029.448
102,6%
106.746
2
2 07040962
KOMPANIJA NOVOSTI
Beograd
2.378.963
2.229.090
106,7%
149.873
3
3 17372424
POLITIKA NOVINE I MAGAZINI
Beograd
1.682.672
1.953.621
4
38 20113472
KURIR INFO
Beograd
1.000.862
53.014
5
4 20208961
PRESS PUBLISHING GROUP
Beograd
919.031
1.282.174
6
5 17572423
ADRIA MEDIA SERBIA
Beograd
814.931
801.725
101,6%
13.206
7
8 20334932
ALO NOVINE
Beograd
554.324
370.830
149,5%
183.494
8
7 17459724
EUROPAPRESS
Beograd
343.579
373.551
9
10 08760292
MAGYAR SZO
Novi Sad
325.194
280.893
10
6 08745587
COLOR MEDIA INTERNATIONAL
Novi Sad
324.351
528.666
61,4%
204.315
11
9 08803013
DNEVNIK VOJVODINA PRESS
Novi Sad
276.598
280.943
98,5%
4.345
12
11 06762263
HALO OGLASI
Beograd
248.429
263.231
94,4%
14.802
13
19 20448431
SCANDAL MEDIA
Beograd
193.854
137.919
14
13 20197218
24 SATA
Beograd
189.158
193.865
15
17 17589415
ATTICA MEDIA SRB
Beograd
182.227
146.924
124,0%
35.303
16
16 17150235
SAT MEDIA GROUP
Beograd
174.791
150.918
115,8%
23.873
17
20 08653615
PRESS CENTAR
Kikinda
170.555
135.222
126,1%
35.333
18
14 17085166
DAN GRAF
Beograd
164.459
157.399
104,5%
7.060
19
21 20035757
COLOR PRESS GROUP
Novi Sad
150.506
116.409
129,3%
34.097
20
12 08677778
SVET MEDIA
Beograd
144.776
203.637
21
32 08810478
HELLO MEDIA
Beograd
136.968
63.919
214,3%
73.049
22
41 08582858
DNEVNIK-NOVINE I ČASOPISI
Novi Sad
126.584
50.988
248,3%
75.596
23
18 17305808
UNA-PRESS
Beograd
126.473
142.908
24
22 20063262
PRESS PLUS
Sremska
Sremska Mitrovica
124.242
Mitrovica
116.302
106,8%
7.940
25
25 06925278
NIN
Beograd
114.014
104.998
108,6%
9.016
26
28 17205765
EKONOM EAST MEDIA GROUP
Beograd
105.672
87.180
121,2%
18.492
27
31 20541601
COLOR MEDIA L&Z
Novi Sad
99.770
65.572
152,2%
34.198
28
23 20019239
GRAND PRESS
Beograd
97.431
115.064
29
27 17453386
ECOPRINT
Beograd
96.797
90.816
106,6%
5.981
30
46 20541598
COLOR MEDIA SPECIAL
Novi Sad
94.502
47.667
198,3%
46.835
31
34 20382465
SISTEM MEDIA PLUS
Šabac
93.574
63.052
148,4%
30.522
270.949
86,1%
947.848
1887,9%
363.143
71,7%
29.972
92,0%
44.301
115,8%
55.935
140,6%
4.707
97,6%
58.861
71,1%
16.435
88,5%
17.633
84,7%
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
32 26 20394064 MEDIA MAX MAGAZINES
Beograd
83.019
103.436
33 30 07737912 VREME
Beograd
77.370
67.740
114,2%
9.630
34 50 20548835 TEEN MEDIA
Novi Sad
74.085
44.572
166,2%
29.513
35 52 20541857 COLOR MEDIA ENIGMATIKA
Novi Sad
70.088
39.319
178,3%
30.769
36 15 20225556 DELICIOUS PLUS
Novi Sad
68.309
151.966
45,0%
83.657
37 29 20371307 LUXOR PUBLISHING
Beograd
63.268
76.871
82,3%
13.603
38 35 20063297 CENTROPRESS
Kikinda
57.288
62.202
92,1%
4.914
39 47 20365480 NAŠ PEČAT
Beograd
57.110
46.273
123,4%
10.837
40 61 20559730 POLE POSITION
Beograd
56.380
14.018
402,2%
42.362
41 37 17339648 FRAME MEDIA
Beograd
55.911
58.489
42 40 20054069 ZRENJANIN
Zrenjanin
54.168
51.383
105,4%
2.785
43 39 08582840 DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK
Novi Sad
53.925
51.875
104,0%
2.050
44 24 20222093 PRAVDA PRESS
Beograd
52.162
112.455
45 45 08393354 PANČEVAC
Pančevo
51.663
48.753
46 44 08220816 PORODIČNI KRUG
Novi Sad
48.805
48.827
100,0%
22
47 42 17427440 NARODNE NOVINE
Niš
46.596
50.203
92,8%
3.607
48 36 17522035 MEDIAPRINT-SRBIJA
Beograd
43.956
60.686
72,4%
16.730
49 51 08727635 A-PRESS MOTOR PRODUCTION
Novi Sad
41.936
43.650
96,1%
1.714
50 49 17541129
Beograd
41.146
45.415
90,6%
4.269
51 60 17490044 AIM
Beograd
40.785
26.004
52 48 17521519 CRIER MEDIA GRUPA
Beograd
39.611
45.694
53 62 20209771 STOPPRESS
Beograd
39.554
13.815
286,3%
25.739
54 58 20455241 CITY MAGAZINE ROULARTA
Beograd
38.351
28.906
132,7%
9.445
55 53 08008779 HET NAP
Subotica
37.901
35.106
108,0%
2.795
56 43 17171445 ALT PRESS
Beograd
35.341
49.719
57 59 20571195
Novi Sad
33.945
26.094
130,1%
7.851
58 55 07254091 NAPRED
Valjevo
32.212
32.168
100,1%
44
59 56 07121962 GLAS PODRINJA
Šabac
30.776
30.696
100,3%
80
60 54 17494171 KUĆA STIL
Beograd
30.532
33.256
91,8%
2.724
61 57 09018697 PANORAMA
Priština
29.821
30.093
99,1%
272
62 33 08313253 CREDENDA-CLASSICS
Novi Sad
29.586
63.797
46,4%
34.211
17.107.081
16.231.426
REZON MEDIA GROUP
COLOR EURO MEDIA
20.417
80,3%
2.578
95,6%
60.293
46,4%
2.910
106,0%
14.781
156,8%
6.083
86,7%
14.378
71,1%
I
UKUPNO (u dinarima) 1-62
II
UKUPNO (u dinarima) ISPOD CENZUSA (46)
643.452
684.883
III
TOTAL GRUPACIJE (u dinarima) I+II (ukupno 108 firmi)
17.750.533
16.916.309
IV
UKUPNO U EVRIMA (1-62)
166.265.730
172.821.827
96,2%
6.556.097
V
UKUPNO ISPOD CENZUSA U EVRIMA (46)
6.253.786
7.292.195
85,8%
1.038.410
VI
TOTAL GRUPACIJE U EVRIMA IV+V (ukupno 108 firmi)
172.519.516
180.114.023
95,8%
7.594.507
875.655
105,4%
41.431
94,0%
834.224
104,9%
NAPOMENA: Prosečna vrednost evra u 2010. godini iznosila je 102,89 dinara
Prosečna vrednost evra u 2009. godni iznosila je 93,92 dinara
Download

1. Poslovni prihodi i nastale promene.pdf