Conjugaison des verbes du premier groupe –régulier - au présent
1. Grup fiil çekimi – düzenli - şimdiki zamanda
Fransızca’da 1. Grup (düzenli) diye adlandırılan fiillerin mastar halinin sonu –er le biten
fiillerdir.
Aşağıda bu gruptan bir kaç fiil göreceksiniz ve örnek olarak aimer (sevmek) fiilinin çekimi
bulunmakta.
Manger (yemek yemek), Parler (konuşmak), Habiter (yaşamak, ikamet etmek)
Commencer (başlamak), Travailler (çalışmak), Regarder (izlemek), Détester
(nefret etmek), Ranger (düzenlemek), Chanter (şarkı söylemek), Danser (dans
etmek), Téléphoner (telefon etmek), Crier (bağırmak), Nager (yüzmek), Acheter
(satın almak), Préférer (tercih etmek), Jouer (oynamak), Adorer (çok sevmek
anlamında bayılmak) .....
Fiili şimdiki zamana çekmek için; –ER atılır ve yerine aşağıda mavi ile
belirtilmiş ekler getirilir.
AIMER
(Türkçe okunuşu)
J'aimE
(jem) *
Tu aimES
(tü em) *
Il / Elle aimE
(il / el em) *
Nous aimONS
(nuz emon)
Vous aimEZ
(vuz eme)
Ils / Elles aimENT
(Ilz em / Elz em) *
* ile işaretli öznelerin fiil çekimleri farklı yazılsa bile, okunuşları aynıdır. Tüm 1. Grup
yani sonu –ER ile biten fiillerde aynı kural geçerlidir.
Download

NSA serisi - nitra led elektronik