Auto Market 011
Kao težnja vlasnika matične firme KMS d.o.o. da odgovori potrebama svojih partnera i
kupaca za programom robe putničkog programa, 2008 godine osniva se preduzeće AUTO
MARKET 011 d.o.o.
U početku Auto Market 011 je okrenut ka lokalnim majstorima i zajedno sa njima počinjemo
širenje asortimana i lagera. Broj brendova koje zastupamo se neprestano povećavao, kao i
naš broj partnera.Veoma brzo su kupci iz cele Srbije započeli saradnju sa nama.
Za tako kratko vreme postajemo lider na tržištu na polju autoeletrike i naši kupci nas prepoznaju kao dobavljača kojem mogu verovati i na koga se mogu osloniti.
Danas smo preduzeće koje snabdeva naše partnere u Srbiji kao i u zemljama u okruženju.Sa
našim partnerima pravimo distributivnu mrežu u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji
i Hratskoj.
U cilju stalnog poboljšanja i očuvanja konkuretnosti na tržistu insistiramo na znanju, iskustvu
i stabilnosti poslovnih operacija.
Nudimo vam naše višegodisnje iskustvo u cilju odabira originalnih i kvalitetnih delova, koji će
na najbolji način odgovoriti na vaše zahteve i zadovoljiti krajnjeg korisnika.
Sedište preduzeća: Ustanička 128a , 11010 Beograd
Telefoni: +381 11 3471 182 ; +381 11 3471 184
[email protected]
PJ Novi Beograd, Tošin Bunar 188 lok. 11, 12, 13
Telefoni: +381 11 2602 392 ; +381 64 6456 808
[email protected]
www.automarket011.co.rs
ALTERNATORI - 5
REGULATORI NAPONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DIODNE PLOČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ROTORI I STATORI ALTERNATORA . . . . . . . . . . . . . . . 8
REMENICE ALTERNATORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEŽAJEVI ALTERNATORA, KOLEKTORI . . . . . . . . . . . . 10
ANLASERI - 11
AUTOMATI ANLASERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BENDIKSI-ZUPČANICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROTORI I NAMOTAJI ANLASERA . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NOSAČI SA ČETKICAMA, ČAURE . . . . . . . . . . . . . . . 15
SADRŽAJ
2
ELEKTRONIKA - 17
SENZORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PREKIDAČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BOBINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SVEĆICE, GREJAČI I SIJALICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PUMPE GORIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AKUMULATORI - 23
KOMPRESORI - 25
EKSPANZIONI VENTILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRESOSTATI, REMENICE KVAČILA . . . . . . . . . . . . . . . 27
POTROŠNI MATERIJAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SISTEM RASHLADNIH UREĐAJA - 29
HLADNJACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ISPARIVAČI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
ALTERNATORI
Zbog sve većeg broja potrošača električne
energije u savremenim tipovima automobila, generator jednosmerne struje (dinamo)
zamenjen je alternatorom koji može da
proizvede znatno veću količinu električne
energije pri malom broju obrtaja motora.
Funkcija alternatora je da proizvodi struju
za potrošače na automobilima i da obavlja
punjenje alkumulatora.
Svrha sistema za punjenje je održavanje
napunjenosti akumulatora i napajanje
električnom energijom drugih potrošača
kao što su svetla, sirena, klima-uređaj,
radio, kasetofon, brisači vetrobrana, uređaj
za dizanje i spuštanje prozora i drugo, tako
da pravilno rade kada je motor u pogonu.
Osim što snabdeva električnom energijom
motor i druge uređaje na električni pogon,
alternator takođe vraća električnu energiju
u akumulator gde se skladišti.
Najčešći kvarovi alternatora su istrošene
četkice, pregorevanje dioda, zujanje ležajeva i remenica.
DELOVI ZA SVE VRSTE
TERETNIH VOZILA
Kvalitetom i raznovrsnošću ponude već 20 godina, preduzeće KMS d.o.o. nastoji da izađe u susret domaćim kupcima, kao i da
plasira svoj prodajni asortiman i van granica Srbije. Artikle dobija neposredno, kao glavni distributer, od renomiranih proizvođača
iz naše zemlje i inostranstva. Nalaze se na listi od 1000 najuspešnijih preduzeća u Srbiji i među najuspešnijima u svojoj grani
delatnosti. U cilju odgovora potreba svojih partnera i kupaca za putničkim programom, iz preduzeća KMS d.o.o. 2008 godine
izvodena je ćerka firme Auto Market 011 d.o.o.
Ustanička 128b, 11010 Beograd, Srbija
T: +381 11 3472-668, +381 11 3472-669
M: +381 64 6456-799, e-mail: [email protected]
web: www.k-m-s.co.rs
AUTO MARKET 011 kao uvoznik i distributer velikog broja brendova može za Vas ponuditi veliki izbor alternatora za sve tipove
automobila. Shodno potrebama našeg tržišta u našem asortimanu možete naći alternatore novije generacije.
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Marelli, Valeo, Denso,
Delco Remy, AS, Orme, Messmer
5
REGULATORI
NAPONA
DIODNE PLOČE
Alternator je trofazni.
generator naizmenične.
struje..
Regulatori napona-regleri.
su uređaji koji treba da.
obezbede konstantan.
izlazni napon..
Da bi se takvom strujom mogao puniti akumulator, koji je izvor i skladište jednosmerne struje,
naizmeničnu struju treba “ispraviti”. To obavljaju
diode, za svaku fazu po dve. Te glavne diode su
smeštene na jednu ploču, najčešće od aluminijuma, zbog hlađenja i ta ploča se naziva diodna
ploča. Mogu biti i dve ploče, a onda se te dve
ploče nazivaju diodni most.
Funkcija reglera je da ograničava struju punjenja koju alternator proizvodi, a sve u svrhu
zaštite akumulatora i svih drugih potrošača
od prenapona. Regler konstantno meri napon
akumulatora i u skladu sa tim naponom reguliše pobudu rotora alternatora. Pored već standardnih reglera u našoj ponudi
možete naći i najnovije modele reglera koji u
izlaznom signalu daju komunikaciju sa računarom (COM ili LIN). S obzirom da ti modeli
reglera podržavaju samo originalni proizvodi
mi Vam ih možemo ponuditi u brendovima
koje zastupamo.
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Valeo, Marelli, AS,
Mobiletron, Transpo
6
Ograničava i reguliše
struju punjenja
DEO KOME PRIPADA:
ALTERNATOR
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Valeo, Marelli, Transpo,
Mitsubishi, Mobiletron, AS
Skladište jednosmerne
struje
DEO KOME PRIPADA:
ALTERNATOR
7
ROTORI I STATORI
ALTERNATORA
REMENICE
ALTERNATORA
Struja punjenja zavisi od.
napona i napunjenosti.
akumulatora i broj.
obrtaja rotora..
Remenice alternatora su veoma.
bitan deo alternatora koji.
povezuje alternator sa drugim.
uređajima u automobilu i.
omogućava upotrebu.
alternatora veće snage..
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Marelli, Orme, AS
8
Pobudom (magnetisanjem) polova rotora
pojačava se ili smanjuje magnetno polje, a
samim tim i proizvedena struja.
Struja punjenja zavisi
od napona
DEO KOME PRIPADA:
ALTERNATOR
Brendovi koja zastupamo:
Ina, Bosch, Litetns, AS,
Zen, Auto Pulley
Remenica služi za smanjenje vibracija prilikom prenosa snage i ukoliko je odgovarajućeg kvaliteta omogućava duži životni vek svih
komponenti prenosa snage.
Bitan faktor u povezivanju
alternatora sa drugim
uređajima u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
ALTERNATOR
9
LEŽAJEVI
ALTERNATORA,
KOLEKTORI
Kao najčešći kvar kod alternatora.
prilikom eksploatacije su.
istrošenost lagera i kolektora..
U skladu sa tim preporučuje se ugradnja kvalitetnijih delova da bi se produžio životni vek samog alternatora.
ANLASERI
Elektropokretač, poznat i kao anlaser, koji
proizvodi veliki obrtni momenat u kratkim
vremenskim periodima. Kada je uključen,
elektropokretač dobija iz akumulatora električnu struju jačine nekoliko stotina ampera. Električna instalacija u elektropokretaču
zbog toga mora da bude ispravna.
Anlaser pokreće motor preko zupčanika
koji se nalazi na zamajcu. Da bi mu se
produžio životni vek, nije stalno uzupčen sa
zamajcem već se prilikom paljenja uzupčava pomoću bendiksa.
Sastavni delovi tipičnog elektropokretača
su bendiks, automat, rotor, nosač četkica sa
četkicama…
AUTO MARKET 011 na svom lageru poseduje veliki
izbor anlasera za sve tipove automobila.
Brendovi koje zastupamo:
NTN, NSK, AS, SKF, WBD
10
Potrošni materijal u
servisiranju alternatora
DEO KOME PRIPADA:
ALTERNATOR
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Delco Remy, AS, Orme, Messmer
11
AUTOMATI
ANLASERA
BENDIKSIZUPČANICI
Automat vrši funkciju .
uzubljivanja anlasera i .
zamajca vozila. .
Prilikom rada automata, .
zupčanik putuje po osovini.
rotora i uzubljuje se sa.
zamajcem vozila..
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, ZM, Marelli, AS,
Valeo
12
Kada se ta radnja dogodi bendiks spaja struju
na četkice koje onda pokreću rotor. Tu govorimo o struji od 200A i naviše i vrlo često stradaju
kontakti automata koji spajaju pa se često kvar
prepozna po zvuku koji klikta a ne pokreće vozilo.
Propust struje kroz elektro
magnet koji pokreće bendiks
DEO KOME PRIPADA:
ANLASER
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, ZEN, Marelli,
Valeo, AS
Bendiks ima u sebi kvačilo koji služi da kad je motor pokrenut to kvačilo “odpusti” i bendiks se vrti
u prazno tako da bi se moglo vratiti na početni
položaj.
Uzubljivanja anlasera i
zamajca vozila
DEO KOME PRIPADA:
ANLASER
13
ROTORI I NAMOTAJI
ANLASERA
Rotor je deo analsera koji prilikom .
eksploatacije može izgubiti .
spoj između lamela i anlaser.
jednostavno ostaje van funkcije..
Brensovi koje zastupamo:
Bosch, Orme, AS
14
Dešava se ako je rotor preterano isforsiran izgori izolacija (lak) i dođe u kratki
spoj. Prilikom servisiranja analsera neophodno je promeniti kolektor po kojem
klize grafitne četkice da se ne bi izgubila
čvrstoća kontakta i spoj.
Sitem paljenja anlasera
DEO KOME PRIPADA:
ANLASER
NOSAČI SA
ČETKICAMA,
ČAURE
Kao potrošni materijal samog.
anlasera kažemo da su četkice.
i čaure koje prilikom svakog.
servisiranja treba promeniti..
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Gebe, AS, TUP
Četkice su grafitno bakaranog sastava i one
služe za prenošenje struje na rotor, koja je
potrebna da bi se rotor pokrenuo. Na vozilima
su prisutne razne dimenzije četkica u setovima
od 2-12 i zavise od veličine i snage elektropokretača. Ugradnjom kvalitetnih četkica i čaura
produžavate interval zamene i servisiranja.
Potrošni materijal prilikom
servisiranja anlasera
DEO KOME PRIPADA:
ANLASER
15
VELEPRODAJA
DELOVA
I PRIBORA
ZA TERETNA
VOZILA
U ponudi delovi za sve
vrste kamiona, autobusa i
građevinskih mašina.
• Elektrika i svetlosna oprema • Kvačilo i transmisija
• Kočiona tehnika (pneumatika, hidraulika)
• Komponente kočionog sistema • Elementi ogibljenja
i upravljanja • Delovi kabine i ogledala • Motor –
komponente • Pribor, oprema, alati, HTZ
www.k-m-s.co.rs
ELEKTRONIKA
Automobilska industrija u današnje vreme donosi dosta novina po pitanju elektronike u vozilima.Proizvodjači automobila veliku pažnju
posvećuju komunikaciji između kompjutera i
vitalnih delova koji pokreću automobil.
Upotrebom senzora dobija se pravovremena
informacija koja ukazuje na odredjene probleme u radu.
Ustanička 128b, 11010 Beograd, Srbija
T: +381 11 3472-668, +381 11 3472-669
M: +381 64 6456-799, e-mail: [email protected]
web: www.k-m-s.co.rs
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Era
17
SENZORI
Automobilska industrija.
u današnje vreme donosi.
dosta novina po pitanju.
elektronike u vozilima..
Izdvajamo iz ponude:.
• senzori radilice
Proizvodjači automobila veliku pažnju
posvećuju komunikaciji između kompjutera
i vitalnih delova koji pokreću automobil.
Upotrebom senzora dobija se pravovremena informacija koja ukazuje na odredjene
probleme u radu.
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Era
18
PREKIDAČI
Veliki izbor delova koji spada u.
grupu elektronike na vozilu:.
• ručice migavca
• ručice svetala (ablenderi)
• prekidači svetala
• senzori bregaste
• električni ulošci brave
• senzori položaja leptira
• kontakt brave
• senzori pritiska
• releji
• EGR ventili
• protokomeri
• map senzori
• lambda sonde
Prenosnik informacija
između različitih uređaja
u vozilu
DEO KOME PRIPADA:
ELEKTRONIKA
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Era
Prenosnik informacija
između različitih uređaja
u vozilu
DEO KOME PRIPADA:
ELEKTRONIKA
19
BOBINE
Baterijski sistem paljenja.
koristi se gotovo kod svih.
putničkih automobila.
serijske proizvodnje..
Brendovi koje zastupamo:
Era, Mobiletron, Bosch
20
SVEĆICE,
GREJAČI I SIJALICE
Taj sistem paljenja koristi električnu energiju iz
akumulatorske baterije, po kojoj je i nazvan.
Sastoji se iz indukcionog kalema (bobine),
prekidača paljenja (sa kontaktima ili bez kontakata), kondenzatora razvodnika i svećica. Ovaj
sistem ustanovljen je još krajem prošlog veka i
u principu se nije menjao do današnjih dana
Sistem paljenja
motora u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
ELEKTRONIKA
Svećice su veoma važan deo.
motora vozila. One imaju .
ulogu pri paljenju motora..
Između elektroda se pravi.
varnica za paljenje..
Brendovi koje zastupamo:
Bosch
Material od kojih se izrađuju elektrode je uglavnom
čelik ili nikl, ali modernije se izrađuju od platine
ili legure zlata i paladijuma. Funkcija svećica je da
upali mešavinu goriva i vazduha u cilindru. Interval
zamene je od 10000-30000 pređenih kilometara.
Ukoliko ne ispoštujete zadati rok suočićete se se
problemima kao što su povećana potrošnja, slabo
ubrzanje, neravnomeran rad motora.
Potrošni materijali prilikom
eksploatacije struje
u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
ELEKTRONIKA
21
PUMPE GORIVA
Pumpe goriva su u današnje.
vreme električne i najčešće se.
nalaze u rezervoaru goriva..
Kao prvo najbitnije je da se rezervoar puni 1/3 goriva na više i da se se ne vozi na rezervi jer to smanjuje vek trajanja pumpi. Kod pumpi goriva veoma je
bitan delova pumpe pa stoga treba obratiti pažnju
na brend MESSMER zbog odličnog balansa cene i
kvaliteta.
AKUMULATORI
Akumulator je uređaj koji služi za skladištenje
i prozvodnju električne energije neposrednim
pretvaranjem hemijske energije u električnu a
fizikalno se temelji na principu rada galvanske
ćelije (baterije) koji se u najjednostavnijem obliku
sastoji od 2 elektrode i elektrolita (elektrolit je
rastvor destilovane vode i sumporne kiseline
H2SO4).
Akumulator spada u sekundarne galvanske baterije (za razliku od primarnih kao što su obične
baterije), tj. one u kojima su promene reverzibilne, što znači da se postupcima punjenja akumulator vraća u početno stanje i tako ponovo čini
sposobnim za davanje struje.
Brendovi koje zastupamo
Messmer, Bosch
22
Snabdevanje gorivom
motora automobila
DEO KOME PRIPADA:
ELEKTRONIKA
Brendovi koje zastupamo:
Bosch, Tudor, Starter, Yuasa, Unibat
23
USKORO OTVARANJE!
TRUCK SERVICE
Kao težnja vlasnika
matične firme KMS
da što više odgovori
potrebama svojih
partnera i kupaca
za potrebama
servisa i većeg
asortimana, u toku je
izgradnja poslovno,
magacinskog-servis
SERVIS ZA PRIVREDNA VOZILA
KOMPRESORI
Kompresor povećava pritisak gasa koji dolazi sa isparivača. Pogoni ga motor automobila, preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kaiš pokreće
pumpu, ona povećava pritisak gasu i izbacuje ga
prema hladnjaku. Kompresor može da sabija gas,
ne i tečnost. Pojava kada se pomešaju tečnost i gas
u kompresoru naziva se hidroudar i po pravilu je
kobna po kompresor. Kada se skida kompresor,
obavezno treba zameniti sve skinute kaiševe.
kompleksa.
Lokacija:
Industrijska zona,
Stara Pazova
AUTOPUT E75
Novi Sad – Beograd
500m
nakon isključenja
sa obe strane
Udaljenost:
28km
Beograd
52km
Novi Sad
ZA SVE INFORMACIJE O TRUCK SERVISU
OBRATITE SE NA INFO TELEFON FIRME KMS
T: +381 11 3472-668, +381 11 3472-669, M: +381 64 6456-799
[email protected], www.k-m-s.co.rs
Brendovi koje zastupamo:
Frig Air, Krios
25
EKSPANZIONI
VENTILI
U ovom delu sistem prelazi.
u stanje niskog pritiska. Ako.
biste ga dodirnuli, mogli biste.
da osetite kako se na tom.
mestu sistem hladi..
Brendovi koje zastupamo:
Krios, Frigair, Bcool
26
Ekspanzioni ventil (Thermal Expansion Valve, TXV)
služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u dvokomponentni fluid, tj. mešavinu gasa i
tečnosti. Ventil podešava potreban pritisak tečnosti
da bi sistem funkcionisao glatko. Kada mu se smanji
pritisak, rashladni fluid može, dalje, ući u isparivač.
Postoje dva tipa ekspanzionih ventila, termostatski i
sa podešenim otvaranjem, ali sistem funkcionisanja
i namena su isti. Kod sistema koji koriste ekspanzioni ventil sa podešenim otvaranjem, postoji “akumulator” umesto isušivača vlage. On se nalazi između
isparivača i kompresora. Kod ovog sistema dešava
se da u isparivač uđe previše tečnosti, koja ne može
da ispari. S obzirom na to da kompresor sabija
samo gas, a ne i tečnost, višak tečnosti se mora
ovde odstraniti.
Sistem hlađenja i grejanja
u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
KOMPRESOR
PRESOSTATI,
REMENICE
KVAČILA
Neka vozila koja.
upotrebljavaju orifisnu cev, .
upotrebljavaju presostat.
lociran na niskoj strani klima.
uređaja između isparivača i.
kompresora..
Brendovi koje zastupamo:
Krios, Frigair, Bcool
Ovaj presostat električno je povezan u serijskoj vezi
sa spojnicom kompresora. Kada pritisak na niskoj
strani dostigne 200 kPa, spojnica kompresora se
isključi ovim presostatom. Pritisak od 200 kPa
odgovara temperaturi od oko 0.5 C na isparivaču
(temperatura iznad tačke zamrzavanja). Takođe
presostat neće dozvoliti uključenje kompresora i
auto klime ukoliko nema dovoljno gasa u sistemu.
Sistem hlađenja i grejanja
u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
KOMPRESOR
27
POTROŠNI
MATERIJAL
Upotrebom sistema hlađenja.
u automobilu dolazi do.
potrošnje delova.
kompresora..
Prilikom redovnog servisiranja klima uređaja u automobilu dolazi do oštećenja materijala koji spajaju
creva hlađenja sa kompresorom. Veoma je bitno
ugrađivati delove odgovarajućeg kvaliteta zbog
visokog pritiska vode u sistemu. Redovna obnova
gasa u sistemu je od velike važnosti za hlađenje i
toplotu unutrašnjeg prostora u kabini.
SISTEM
RASHLADNIH
UREĐAJA
Klima uređaj kontroliše temperaturu i smanjuje vlažnost vazduha u kabini automobila.
Hladnjak (kondenzator) klime je postavljen
iza kompresora u sistemu klima uređaja.
Smešten je pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti za motor automobila. Gas
prima toplotu od vazduha iz auta, a odaje
toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Osim toga, gas se greje sabijanjem.
Dakle, namena kondenzatora je da ohladi
gas. Kada se ohladi, gas postaje tečan i ostaje pod visokim pritiskom.
Brendovi koje zastupamo:
Krios, Frigair, Bcool
28
Potrošni prilikom eksploatacije
i punjenja klima uređaja
DEO KOME PRIPADA:
KOMPRESOR
Brendovi koje zastupamo:
Ava, Frigair, Krios, Bcool
29
HLADNJACI
ISPARIVAČI
Hladnjak (kondenzator).
klime je postavljen iza.
kompresora u sistemu.
klima uređaja..
Isparivač se nalazi u kabini.
automobila. Izgleda slično.
hladnjaku, ali mu je namena.
da prima toplotu vazduha u.
kabini, a ne da je odaje..
Brendovi koje zastupamo:
Ava, Frigair, Krios, Bcool
30
Smešten je pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti
za motor automobila. Gas prima toplotu od vazduha iz
auta, a odaje toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Osim toga, gas se greje sabijanjem. Dakle, namena
kondenzatora je da ohladi gas. Kada se ohladi, gas postaje
tečan i ostaje pod visokim pritiskom.
Sistem hlađenja i grejanja
u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
HLADNJAK
Brendovi koje zastupamo
Frigair, Krios, Bcool
Rashladni fluid ulazi u isparivač kao mešavina
gasa i tečnosti na niskom pritisku. U idealnom
slučaju, nalazi se na 0°C (zato je potrebno odstraniti vlagu). Ovaj fluid ne ledi na ovoj temperaturi, ali ima vrlo nisku tačku ključanja. R-134a
isparava na račun toplote preuzete od vazduha iz kabine. Ventilator kabine usisava topao
vazduh iz kabine, koji prelazi preko isparivača,
i ohlađen se vraća u kabinu vozila. R-134a u
gasovitom stanju, ulazi u kompresor, gde mu se
povećava pritisak i ciklus počinje iznova.
Sistem hlađenja i grejanja
u automobilu
DEO KOME PRIPADA:
HLADNJAK
31
Design: Dynamic adv
Printing: Birograf Comp
Sedište preduzeća: Ustanička 128a , 11010 Beograd
Telefoni: +381 11 3471 182 ; +381 11 3471 184
[email protected]
PJ Novi Beograd, Tošin Bunar 188 lok. 11, 12, 13
Telefoni: +381 11 2602 392 ; +381 64 6456 808
[email protected]
www.automarket011.co.rs
Download

Auto Market 011 1.63 MB PDF - AutoMarket, Rezervni delovi, Auto