DAN ŽENA U PRESTONICI ORIJENTA ISTANBUL 4 dana (3 noćenja) – AVIONOM -­‐ 05.03.2015 – 08.03.2015 -­‐ ‘’Ukoliko bi svet bio jedna država, Konstantinopolj bi bio njegova prestonica ‘’ Napoleon Bonaparte 01. dan (05.03.2015) BEOGRAD – ISTANBUL Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 08:00 sati. Poletanje za Istanbul u 09.30 sati (let TK 1082). Dolazak u Istanbul 12:15 sati po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Odlazak na pešačko upoznavanje sa gradom. Šetnja do Kapali čaršije i džamije Sulejmana Veličanstvenog. Slobodno vreme. Noćenje. 02. dan (06.03.2015) ISTANBUL Doručak . Polazak na pešačko razgledanje istorijskog centra Istanbula (Fakultativno) Razgledanje mesta gde se nekada nalazio Teodosijev forum, Kapali čaršija, Stub Čemberlitaš, dolazak do Sultanahmeta i obilazak mesta gde se nalazio antičk i Hipodrom na kome se danas mogu videti Vilhemova Fontana, Teodosijev obelisk , Egipatsk i obelisk, potom obilazak Sultan Ahmetove d žamije (Plava džamija), muzeja Aja Sofija – nek ada n ajveće crk ve na svetu i T opk api palate nekadašnje rezidencije otomansk ih sultana . Slobodno vrem e. U večernjim satima mogućnost organizovanja tursk e večeri sa bogatim muzičk im i scensk im programom . Noćenje 03. d an (07.03.2015) ISTANBUL Doručak . Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dela grada Fener sa posetom Vaseljensk oj patrijaršiji. Nakon toga odlazak na fak ultativno dnevno k rstarenje Bosforom u trajanju od d va sata: Zlatni rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata k ula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešik taš, Ortak oj džam ija, Bosfor m ost, Rumenli hisar, Jedi k ule (sedam k ula), Nakon k rstarenja, fakultativni obilazak čuvene Dolm abahče palate – poslednje rezidencije turskih sultana. Odlazak autobusom na azijsku stranu Istanbula i poseta vidikovcu Čamlidža. Slobodno vrem e za šetnju i u živanje. Noćenje. 04. dan (08.03.2015) ISTANBUL -­‐ BEOGRAD Doručak . Slobodno vrem e za kupovinu. U popodnevnim satima transfer do aerodroma. Poletanje za Beograd u 18:40 sati (let TK 1801). Dolazak u Beograd u 19:20. Kraj programa. CENA PUTOVANJA: 269 eur
U cenu putovanja je uračunato: avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd kompanijom Turkish Airlines, transfer aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u dvok revetnim sobama u hotelu ( 3*+) na bazi noćenja sa doručkom (švedsk i sto), usluge vodiča – pratioca grupe, troškovi organizovanja putovanja. U cenu nije uračunato: avio takse oko 109 eur (iznos podložan promeni) međunarodno zdravstveno osiguranje, fak ultativni izleti (Aja Sofija, Plava Džam ija i T opk api palata 55 evra, k rstarenje Bosforom i Patrijaršija 45 evra, Dolmabahče palata – 25 evra), tursko veče uz bogat muzički program u restoranu G AR M UZIKHOL www.garm uzik hol.com , 35 evra, individualni trošk ovi. HOTEL DELTA 3*+ www.deltahotel.com.tr Hotel se nalazi u centru starog dela Istanbula na Laleliju i pripada boljoj klasi hotela sa 3 zvezdica , nedavno je renoviran.. Nalazi se u neposrednoj blizini Kapali čaršije, Aja Sofije, Plave džamije i ostalih znamenitosti. Sve sobe poseduju LCD T V, fen, sef. Hotel poseduj restoran na krovu sa koga se pruža pogled na Mramorno m ore. VAŽNE NAPOMENE: Način plaćanja: gotovinski, virmanski, platnim karticama i čekovima građana. Cene aranžmana su izražene u eur dok je plaćanje aranžmana u dinarima po prodajnom kursu Banke Intesa za efektivu na dan uplate aranžmana. Uslovi plaćanja: prilikom rezervacije 40% od cene aranžmana, ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko se rezervacija aranžmana izvrši u roku koji je kraći od 7 dana, prilikom rezervacije vrši se kompletna uplata aranžmana. Osiguranje: Putno osiguranje nije uključeno u cenu aranžmana, i može se uplatiti u našoj agenciji. Agencija vam preporučuje da prilikom putovanja kupite putno osiguranje, jer na taj način odnosno osiguranik je pokriven za nepredvidive i hitne medicinske intervencije. Program je rađen na bazi minimum 15 putnika. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije „SUPER STAR TRAVEL“, kojim su regulisana prava i obaveze svih učesnika putovanja. ROK ZA PRIJAVU NA PUTOVANJE JE 10. JANUAR ILI DO POPUNE MESTA. NAKON TOGA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO PROMENE CENE U AVIO SAOBRAĆAJU. U Beogradu, 02.11.2014. SUPER STAR TRAVEL d.o.o. Njegoševa 28a, 11000 Beograd I Telefoni +381 11 3444 999, 3443 999, 344 5858 PIB 108574983 I Matični broj 21026816 I Šifra delatnosti 7912 turoperator I Licenca OTP 59/2014 Komercijalna banka 205-­‐0000000209163-­‐92 I [email protected] I www.superstartravel.rs
Download

ISTANBUL - Super Star Travel