ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
KALENDAR 2015.
Džemat Aargau
Džemat Zürich
Džemat Schmerikon
Džemat Chur
Džemat Heiden
Džemat Basel
Džemat Goldau
Džemat Appenzel
Džemat Biel
Džemat Genève
Džemat St. Gallen GAM
Džemat St. Gallen GHB
Džemat Luzern
Džemat Bern
Džemat Neuchatel
Džemat Wattwil
Džemat Wetzikon
Džemat Buchs
Džemat Yverdon
Džemat Küssnacht a.R.
Džemat Bischofszell
Džemat Wallisellen
Džemat Zug
VAKTIJA 1436.-1437. h.g.
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
Er-Rahīm (Milostivi)
Er-Rahmān (Blagi)
El-Kuddūs (Sveti)
El-Melik (Vladar)
Allah
El-Muhejmin (Koji sve pazi i prati)
Es-Selām (Od mana čisti)
El-Mumin (Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost)
Januar 2015.
Rebiu-l-evvel / Rebiu-l-ahir 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Podne
Po takvimu
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zora
Po kalendaru
DAN
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:16
06:15
06:15
06:15
06:14
06:14
06:13
06:13
06:12
06:12
06:11
06:11
06:10
06:09
06:08
06:08
06:07
06:06
06:05
06:04
06:03
08:08
08:08
08:08
08:08
08:08
08:08
08:08
08:07
08:07
08:07
08:06
08:06
08:05
08:05
08:04
08:03
08:03
08:02
08:01
08:00
08:00
07:59
07:58
07:57
07:56
07:55
07:54
07:53
07:51
07:50
07:49
12:36
12:37
12:37
12:37
12:38
12:38
12:39
12:39
12:40
12:40
12:40
12:41
12:41
12:42
12:42
12:42
12:43
12:43
12:43
12:44
12:44
12:44
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:46
12:46
12:46
12:46
14:32
14:32
14:33
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:52
14:53
14:54
14:55
14:57
14:58
14:59
15:00
15:02
15:03
15:04
15:05
16:52
16:53
16:54
16:55
16:56
16:57
16:58
16:59
17:00
17:01
17:03
17:04
17:05
17:06
17:08
17:09
17:10
17:12
17:13
17:15
17:16
17:18
17:19
17:20
17:22
17:23
17:25
17:27
17:28
17:30
17:31
18:22
18:23
18:24
18:25
18:26
18:27
18:28
18:29
18:30
18:31
18:33
18:34
18:35
18:36
18:38
18:39
18:40
18:42
18:43
18:45
18:46
18:48
18:49
18:50
18:52
18:53
18:55
18:57
18:58
19:00
19:01
Značajni datumi
Džuma
Mevlud - Dan rođenja Poslanika a.s.
Džuma
Džuma
Rebiu-l-ahir 1436.
Džuma
Džuma
KUR`AN O POSLANIKU A.S.
“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga
ko se nada Allahovoj milosti I nagradi na onom svijetu,
i koji često Allaha spominje.”
(El – Ahzab, 21)
“Ti si (Muhammede), doista, najljepše ćudi.”
(El – Kalem, 4)
“Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti
donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna.”
(Sebe`, 28)
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.
rekao: Kada je Allah Stvorio Stvorenja u Knjizi koja je
kod Njega, obavezao se! “Uistinu Moja milost preteže
nad Mojom srdžbom”.
(Muslim)
12. REBIU-L-EVVEL - MEVLUD, DAN ROĐENJA POSLANIKA A.S.
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Halik (Stvoritelj)
El-Mutekebbir (Uzvišeni)
El-Džebbār (Silni)
El-Musavvir (Koji likove daje)
El-Bāri’ (Koji divno stvara)
El-Azīz (Snažni)
El-Gaffār (Koji mnogo prašta)
El-Vehhāb (Koji mnogo poklanja)
El-Kahhār (Koji savladava)
Februar 2015.
Rebiu-l-ahir / Džumade-l-ula 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podne
Po takvimu
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Zora
Po kalendaru
DAN
06:02
06:01
06:00
05:59
05:57
05:56
05:55
05:54
05:52
05:51
05:50
05:48
05:47
05:46
05:44
05:43
05:41
05:39
05:38
05:36
05:35
05:33
05:31
05:30
05:28
05:26
05:24
05:22
07:48
07:47
07:45
07:44
07:42
07:41
07:40
07:38
07:37
07:35
07:34
07:32
07:31
07:29
07:27
07:26
07:24
07:22
07:21
07:19
07:17
07:15
07:14
07:12
07:10
07:08
07:06
07:04
12:46
12:46
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:47
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
15:07
15:08
15:09
15:11
15:12
15:13
15:14
15:16
15:17
15:18
15:19
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:34
15:35
15:36
15:37
15:38
15:39
17:33
17:34
17:36
17:37
17:39
17:40
17:42
17:44
17:45
17:47
17:48
17:50
17:51
17:53
17:55
17:56
17:58
17:59
18:01
18:02
18:04
18:05
18:07
18:08
18:10
18:11
18:13
18:14
19:03
19:04
19:06
19:07
19:09
19:10
19:12
19:14
19:15
19:17
19:18
19:20
19:21
19:23
19:25
19:26
19:28
19:29
19:31
19:32
19:34
19:35
19:37
19:38
19:40
19:41
19:43
19:44
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Džumade-l-ula 1436., Džuma
Džuma
1. Ono što žele - vjernici će postići,
2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,
3. i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,
4. i koji milostinju udjeljuju.
(Al-Mu’minun, 1-4)
RODBINSKE VEZE
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:
“Ko voli da mu se poveća opskrba i produži život neka
održava rodbinske veza.”
(Buharija)
Od Ebu Zerra, r.a. se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s,
rekao: ‘Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati
dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima
ophodi’.
(Tirmizi)
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Fettāh (Koji rješava i otvara)
El-Muzil (Koji ponižava)
El-Alīm (Sveznajući)
El-Mu’iz (Koji uzdiže)
El-Kābid (Koji steže)
Er-Rezzāk (Koji obilno nafaku daje)
Er-Rāfia (Koji diže)
El-Basīt (Koji pruža)
El-Hāfid (Koji spušta)
Mart 2015.
Džumade-l-ula / Džumade-l-uhra 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Podne
Po takvimu
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zora
Po kalendaru
DAN
05:21
05:19
05:17
05:15
05:13
05:11
05:09
05:07
05:05
05:03
05:01
04:59
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:43
04:41
04:39
05:37
05:35
05:33
07:03
07:01
06:59
06:57
06:55
06:53
06:51
06:49
06:47
06:45
06:43
06:41
06:39
06:37
06:35
06:33
06:31
06:29
06:27
06:25
06:23
06:21
06:19
06:17
06:15
06:13
06:11
06:09
07:07
07:05
07:03
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:44
12:44
12:44
12:44
12:43
12:43
12:43
12:43
12:42
12:42
12:42
12:41
12:41
12:41
12:41
12:40
12:40
12:40
12:39
12:39
12:39
12:38
12:38
13:38
13:38
13:37
15:40
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49
15:50
15:51
15:52
15:53
15:54
15:55
15:56
15:56
15:57
15:58
15:59
16:00
16:01
16:01
16:02
16:03
16:04
16:04
17:05
17:06
17:07
18:16
18:17
18:19
18:20
18:22
18:23
18:25
18:26
18:28
18:29
18:31
18:32
18:34
18:35
18:36
18:38
18:39
18:41
18:42
18:44
18:45
18:47
18:48
18:49
18:51
18:52
18:54
18:55
19:56
19:58
19:59
19:46
19:47
19:49
19:50
19:52
19:53
19:55
19:56
19:58
19:59
20:01
20:02
20:04
20:05
20:06
20:08
20:09
20:11
20:12
20:14
20:15
20:17
20:18
20:19
20:21
20:22
20:24
20:25
21:26
21:28
21:29
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Džuma
Džumade-l-uhra 1436.
Džuma
Početak ljetnog računanja vremena
SAMILOST
Prenosi Ebu-Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kad nađe bunar,
siđe u njega i napi se vode, a zatim izađe. Kad odjedanput
pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. ‘Ovog psa je
snašla jaka žeđ kao što je i mene bila snašla’, reče taj čovjek,
te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a zatim je stavi u
svoja usta da bi se popeo, te napoji psa. Uzvišeni Allah mu se
zahvali i oprosti grijehe.” Rekoše ashabi: “Allahov Poslaniče,
zar u činjenju dobročinstva prema životinjama imamo
nagradu?” a on odgovori: “U činjenju dobročinstva svakom
živom hajvanu čovjek ima nagradu.”
(Buharija)
SPOMINJANJE ALLAHA
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.
rekao: “Uzvišeni Allah kaže: Ja sam tamo gdje Moj rob
zamisli i Ja sam uz njega kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi; a ako Me spomene
u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako Mi se približi koliko jedan pedalj, Ja mu se
približim koliko lakat. Ako Mi se približi za lakat, Ja mu
se približim za hvat. Ako Mi u susret krene iduci, Ja krenem njemu žureci.”
(Buharija)
29. MART - POČETAK LJETNOG RAČUNANJA VREMENA
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Besīr (Koji vidi)
El-Gafūr (Koji prašta)
El-Hakim (Sudac)
El-’Azīm (Veliki)
El-’Adl (Pravedan)
Es-Semī’a (Koji čuje)
El-Halīm (Blagi)
El-Latīf (Dobri)
El-Habīr (O svemu obavješten)
April 2015.
Džumade-l-uhra / Redžeb 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Podne
Po takvimu
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zora
Po kalendaru
DAN
05:31
05:29
05:27
05:25
05:23
05:21
05:19
05:17
05:15
05:13
05:11
05:09
05:08
05:06
05:04
05:02
05:00
04:58
04:56
04:54
04:53
04:51
04:49
04:47
04:46
04:44
04:42
04:40
04:39
04:37
07:01
06:59
06:57
06:55
06:53
06:51
06:49
06:47
06:45
06:43
06:41
06:39
06:38
06:36
06:34
06:32
06:30
06:28
06:26
06:24
06:23
06:21
06:19
06:17
06:16
06:14
06:12
06:10
06:09
06:07
13:37
13:37
13:36
13:36
13:36
13:36
13:35
13:35
13:35
13:34
13:34
13:34
13:34
13:33
13:33
13:33
13:33
13:32
13:32
13:32
13:32
13:32
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:30
13:30
13:30
17:07
17:08
17:09
17:09
17:10
17:11
17:11
17:12
17:13
17:13
17:14
17:15
17:15
17:16
17:16
17:17
17:18
17:18
17:19
17:19
17:20
17:20
17:21
17:22
17:22
17:23
17:23
17:24
17:24
17:25
20:01
20:02
20:03
20:05
20:06
20:08
20:09
20:10
20:12
20:13
20:15
20:16
20:17
20:19
20:20
20:22
20:23
20:24
20:26
20:27
20:29
20:30
20:31
20:33
20:34
20:36
20:37
20:38
20:40
20:41
21:31
21:32
21:33
21:35
21:36
21:38
21:39
21:40
21:42
21:43
21:45
21:46
21:47
21:49
21:50
21:52
21:53
21:54
21:56
21:57
21:59
22:00
22:01
22:03
22:04
22:06
22:07
22:08
22:10
22:11
Značajni datumi
Džuma
Lejletu-r-regaib - Noć želja
Džuma
Dan bošnjačke dijaspore
Džuma
Redžeb 1436.
Džuma
ISKRENOST
Prenosi Ibn-Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu,
i zaista, dobročinstvo vodi ka Džennetu. Čovjek će
neprestano govoriti istinu i držati se iskrenosti sve dok
ne bude upisan kod Allaha da je iskren. Čuvajte se laži,
zaista, laž vodi u griješenje, i zaista, griješenje vodi u
vatru. I čovjek će neprestano lagati i držati se laži sve
dok ne bude upisan kod Allaha da je lažljivac.”
(Buharija)
MRŽNJA I ZAVIST
Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao:
“Nemojte se međusobno mrziti, zavidjeti jedni drugima, biti u neprijateljstvu niti prekidati međusobne odnose, budite, o Allahovi robovi, braća. Nije dozvoljeno
muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana (tj. da
bude u svađi sa njim) više od tri dana.”
(Buharija)
4. REDŽEB 1436. H.G.- LEJLETU-R-REGAIB, NOĆ ŽELJA
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-’Alī (Visoki)
El-Kebīr (Veliki)
El-Hafīz (Branitelj)
El-Kerīm (Plemeniti)
Eš-Šakūr (Koji je zahvalan)
El-Mukīt (Koji pazi i izdržava)
El-Dželīl (Veličanstveni)
El-Hasīb (Koji obračun vodi)
Maj 2015.
Redžeb / Ša’ban 1436.
Džuma
Lejletu-l-mi‘radž, Džuma
Ša’ban 1436.
Džuma
Dan vakifa
Džuma
Jacija
Džuma
Akšam
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ikindija
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Podne
Po takvimu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Izlazak Sunca
U sedmici
Značajni datumi
Zora
Po kalendaru
DAN
04:35
04:34
04:32
04:31
04:29
04:28
04:26
04:25
04:23
04:22
04:20
04:19
04:18
04:16
04:15
04:14
04:13
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:01
04:00
03:59
06:05
06:04
06:02
06:01
05:59
05:58
05:56
05:55
05:53
05:52
05:50
05:49
05:48
05:46
05:45
05:44
05:43
05:41
05:40
05:39
05:38
05:37
05:36
05:35
05:34
05:33
05:32
05:31
05:31
05:30
05:29
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
17:25
17:26
17:26
17:27
17:27
17:28
17:28
17:29
17:29
17:30
17:30
17:31
17:31
17:32
17:32
17:33
17:33
17:34
17:34
17:34
17:35
17:35
17:36
17:36
17:37
17:37
17:37
17:38
17:38
17:39
17:39
20:43
20:44
20:45
20:47
20:48
20:49
20:51
20:52
20:53
20:55
20:56
20:57
20:59
21:00
21:01
21:02
21:04
21:05
21:06
21:07
21:09
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
22:13
22:14
22:15
22:17
22:18
22:19
22:21
22:22
22:23
22:25
22:26
22:27
22:29
22:30
22:31
22:32
22:34
22:35
22:36
22:37
22:39
22:40
22:41
22:42
22:43
22:44
22:45
22:46
22:47
22:48
22:49
NOĆNO PUTOVANJE
“Neka je slavljen Onaj Koji je proveo Svoga roba od
Mesdžidul-Harama (Kabe) do Mesd\idul-Aksa (Kuds)
čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu znamenje
Naše pokazali. Zaista On sve čuje i sve vidi.”
(El-Isra,1)
NAMAZ
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: “Namaz je prvo za što će čovjek odgovarati na
Sudnjem Danu. Ako mu namaz bude ispravan, biće
spašen i sretan, a ako bude neispravan, propašće i
ostati bez nade. Ako mu zafali farzova, Uzvišeni Allah će
reći melekima: Pogledajte ima li Moj rob nafile-namaza
da mu se upotpune farzovi? Tako će biti i sa njegovim
ostalim djelima.”
(Tirmizi)
26. REDŽEB 1436. H.G.- LEJLETU-L-MI‘RADŽ
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Mudžīb (Koji molbe prima)
El-Vesi’a (Koji Milošću i Znanjem sve zauzima)
El-Hakīm (Mudri)
El-Bais (Koji proživljava)
Er-Rekīb (Koji prati na svaku kretnju)
El-Vedūd (Koji voli)
El-Medžīd (Slavljeni)
Eš-Šehīd (Koji je svemu svjedok)
Juni 2015.
Ša’ban / Ramazan 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Podne
Po takvimu
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zora
Po kalendaru
DAN
03:59
03:58
03:57
03:57
03:56
03:56
03:55
03:55
03:55
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:54
03:55
03:55
03:55
03:56
03:56
05:29
05:28
05:27
05:27
05:26
05:26
05:25
05:25
05:25
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:24
05:25
05:25
05:25
05:26
05:26
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:32
13:32
13:32
13:32
13:32
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:34
13:34
13:34
13:34
13:35
13:35
13:35
13:35
13:35
13:36
13:36
13:36
17:40
17:40
17:40
17:41
17:41
17:41
17:42
17:42
17:42
17:43
17:43
17:43
17:44
17:44
17:44
17:45
17:45
17:45
17:45
17:46
17:46
17:46
17:46
17:47
17:47
17:47
17:47
17:47
21:20
21:21
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:26
21:27
21:28
21:28
21:29
21:30
21:30
21:31
21:31
21:32
21:32
21:32
21:33
21:33
21:33
21:33
21:33
21:33
21:34
21:34
21:34
22:50
22:51
22:52
22:53
22:54
22:55
22:56
22:56
22:57
22:58
22:58
22:59
23:00
23:00
23:01
23:01
23:02
23:02
23:02
23:03
23:03
23:03
23:03
23:03
23:03
23:04
23:04
23:04
03:57
03:57
05:27
05:27
13:36
13:36
17:47
17:47
21:33
21:33
23:03
23:03
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Lejletu-l-berat - Noć oprosta
Uoči ramazana, I. teravija
Ramazan 1436.
Džuma
Ajvatovica
Džuma
POST U MJESECU RAMAZANU
Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: “Post
je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori besti­
dne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili
napadne, neka kaže: ja postim!”
(Buharija i Muslim)
Ebu Hurejre, r.a, kaže da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
“Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah
iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska.”
(Buharija i Muslim)
14. ŠA’BAN - LEJLETU-L-BERAT, NOĆ OPROSTA
30. ŠA’BAN - UOČI RAMAZANA, I. TERAVIJA
01. RAMAZAN - POČETAK POSTA
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Vekīl (Koji se stara i brine)
El-Mubdij’ (Koji iz početka stvara)
El-Kavij (Jaki)
El-Muhsīj (Koji i sitnice obuhvata i broj im zna)
El-Hakk (Vrhovna Istina)
El-Metīn (Čvrsti)
El-Hamīd (Hvaljeni)
El-Velīj (Zaštitnik)
Juli 2015.
Ramazan / Ševval 1436.
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jacija
Pe
Akšam
17
Ikindija
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Podne
Po takvimu
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zora
Po kalendaru
DAN
03:58
03:58
03:59
04:00
04:00
04:01
04:02
04:03
04:03
04:04
04:05
04:06
04:07
04:08
04:09
04:10
05:28
05:28
05:29
05:30
05:30
05:31
05:32
05:33
05:33
05:34
05:35
05:36
05:37
05:38
05:39
05:40
13:37
13:37
13:37
13:37
13:37
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:39
13:39
13:39
13:39
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:48
17:47
17:47
17:47
17:47
17:47
21:33
21:33
21:33
21:32
21:32
21:32
21:31
21:31
21:30
21:30
21:29
21:29
21:28
21:27
21:26
21:26
23:03
23:03
23:03
23:02
23:02
23:02
23:01
23:01
23:00
23:00
22:59
22:59
22:58
22:57
22:56
22:56
Ševval 1436., Džuma
04:11
Ramazanski bajram, 1. dan
Ramazanski bajram, 2. dan, Dan Šehida 04:12
04:13
Ramazanski bajram, 3. dan
04:14
04:15
04:16
04:17
04:19
Džuma
04:20
04:21
04:22
04:23
04:25
04:26
04:27
Džuma
05:41
13:39
17:47
21:25
22:55
05:42
05:43
05:44
05:45
05:46
05:47
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:55
05:56
05:57
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
17:46
17:46
17:46
17:46
17:45
17:45
17:45
17:44
17:44
17:43
17:43
17:43
17:42
17:42
21:24
21:23
21:22
21:21
21:20
21:19
21:18
21:17
21:16
21:14
21:13
21:12
21:11
21:09
22:54
22:53
22:52
22:51
22:50
22:49
22:48
22:47
22:46
22:44
22:43
22:42
22:41
22:39
Značajni datumi
Lejletu-l-Bedr - Noć Bedra, Džuma
Ulazak u i’tikaf (poslije ikindije)
Džuma
20. godišnjica genocida u Srebrenici
Lejletu-l-kadr - Noć Kadra
VRIJEDNOST POSTA
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,
rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo
pripada njemu, izuzev posta! on pripada Meni i Ja
posebno za njega nagrađujem!
(Buharija)
VRIJEDNOST ZIKRA
Prenosi Ebu-Musa el-Eš’ari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: “Onaj koji zikri (spominje svoga Gospodara) i
onaj koji ne zikri (koji Ga ne spominje) su primjer živog
i mrtvog.”
(Buharija)
16. RAMAZAN - LEJLETU-L-BEDR, NOĆ BEDRA
20. RAMAZAN - ULAZAK U I’TIKAF (POSLIJE IKINDIJE)
26. RAMAZAN - LEJLETU-L-KADR, NOĆ KADRA
01. ŠEVVAL - RAMAZANSKI BAJRAM, 1. DAN
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Muhīj (Koji život daje)
El-Mumīt (Koji smrt daje)
El-Hajj (Živi)
El-Vāhid (Jedini)
El-Mu’īd (Koji poslije smrti u život vraća)
El-Mādžid (Slavni)
El-Kajjūm (Koji sve održava)
El-Vādžid (Imućni)
August 2015.
Ševval / Zu-l-ka’de 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Podne
Po takvimu
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zora
Po kalendaru
DAN
04:28
04:29
04:31
04:32
04:33
04:35
04:36
04:37
04:38
04:40
04:41
04:42
04:44
04:45
04:46
04:48
04:49
04:50
04:52
04:53
04:54
04:56
04:57
04:58
05:00
05:01
05:02
05:04
05:05
05:06
05:08
05:58
05:59
06:01
06:02
06:03
06:05
06:06
06:07
06:08
06:10
06:11
06:12
06:14
06:15
06:16
06:18
06:19
06:20
06:22
06:23
06:24
06:26
06:27
06:28
06:30
06:31
06:32
06:34
06:35
06:36
06:38
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:37
13:37
13:37
13:37
13:36
13:36
13:36
13:36
13:35
13:35
13:35
13:35
13:34
13:34
13:34
13:33
17:41
17:40
17:40
17:39
17:39
17:38
17:37
17:37
17:36
17:35
17:34
17:34
17:33
17:32
17:31
17:30
17:29
17:29
17:28
17:27
17:26
17:25
17:24
17:23
17:22
17:21
17:19
17:18
17:17
17:16
17:15
21:08
21:07
21:05
21:04
21:02
21:01
20:59
20:58
20:56
20:55
20:53
20:52
20:50
20:48
20:47
20:45
20:43
20:41
20:40
20:38
20:36
20:34
20:32
20:30
20:29
20:27
20:25
20:23
20:21
20:19
20:17
22:38
22:37
22:35
22:34
22:32
22:31
22:29
22:28
22:26
22:25
22:23
22:22
22:20
22:18
22:17
22:15
22:13
22:11
22:10
22:08
22:06
22:04
22:02
22:00
21:59
21:57
21:55
21:53
21:51
21:49
21:47
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Zu-l-ka’de 1436.
Džuma
Džuma
LJUBAV PREMA SVOM BRATU MUSLIMANU
Prenosi Enes, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Niko
od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio
svome bratu ono što voli samom sebi.”
(Buharija)
SAMILOST PREMA LJUDIMA
Prenosi Džerir ibn Abdullah, r.a., da je Allahov Poslanik,
s.a.v.s., rakao: “Ko nije milostiv prema ljudima neće ni
Allah biti milostiv prema njemu.”
(Buharija)
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Āhir (Posljednji)
El-Kādir (Moćni)
El-Muktedir (Koji sve može)
El-Evvel (Prvi)
Es-Samed (Kome se svako obraća)
El-Mukaddim (Koji unapređuje)
El-Muahir (Koji zapostavlja)
Septembar 2015.
Zu-l-ka’de / Zu-l-hidždže 1436.
Ikindija
Akšam
Jacija
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Podne
Po takvimu
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zora
Po kalendaru
DAN
05:08
05:08
05:08
05:09
05:09
05:09
05:10
05:10
05:10
05:11
05:11
05:11
05:12
05:12
05:12
05:13
05:14
05:16
05:18
05:19
05:21
05:22
05:24
05:25
05:27
05:29
05:30
05:32
05:33
05:35
06:39
06:40
06:41
06:43
06:44
06:45
06:47
06:48
06:49
06:51
06:52
06:53
06:55
06:56
06:57
06:59
07:00
07:01
07:03
07:04
07:05
07:07
07:08
07:09
07:11
07:12
07:13
07:15
07:16
07:17
13:33
13:33
13:32
13:32
13:32
13:32
13:31
13:31
13:30
13:30
13:30
13:29
13:29
13:29
13:28
13:28
13:28
13:27
13:27
13:27
13:26
13:26
13:26
13:25
13:25
13:24
13:24
13:24
13:23
13:23
17:14
17:13
17:11
17:10
17:09
17:08
17:06
17:05
17:04
17:03
17:01
17:00
16:59
16:57
16:56
16:54
16:53
16:52
16:50
16:49
16:47
16:46
16:44
16:43
16:42
16:40
16:39
16:37
16:36
16:34
20:15
20:13
20:11
20:09
20:07
20:05
20:03
20:01
19:59
19:57
19:55
19:53
19:51
19:49
19:47
19:45
19:43
19:41
19:39
19:37
19:35
19:33
19:31
19:29
19:27
19:25
19:23
19:21
19:19
19:17
21:45
21:43
21:41
21:39
21:37
21:35
21:33
21:31
21:29
21:27
21:25
21:23
21:21
21:19
21:17
21:15
21:13
21:11
21:09
21:07
21:05
21:03
21:01
20:59
20:57
20:55
20:53
20:51
20:49
20:47
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Zu-l-hidždže 1436.
Džuma
Dan Arefata
Kurban-bajram, 1. dan
Džuma, Kurban-bajram, 2. dan
Kurban-bajram, 3. dan
Kurban-bajram, 4. dan
DOBROČINSTVO PREMA RODITELJIMA
Prenosi se od Ebu-Hurejre, r.a., da je došao neki čovjek
Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “O Allahov Poslaniče, ko je najpreči od ljudi da se prema njemu lijepo ophodim?’’ Reče: “Tvoja majka.” Ponovo upita čovjek: ‘’Ko
zatim?’’ Kaže: “Tvoja majka.” ‘’A zatim?’’ Kaže: “Tvoja
majka.” ‘’A zatim ko?’’ Reče: “Tvoj otac.”
(Bilježi Buharija)
UTICAJ PRIJATELJA NA ČOVJEKA
Prenosi Ebu-Musa el-Eš’ari, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.,
rekao: “Zaista, primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao
onaj koji nosi miris misk i onaj koji puše u kovački mijeh.
Onaj koji nosi miris misk ili će ti ga poklonit, ili ćeš ga
kupiti od njeg, ili ćeš osjetit od njeg ugodan miris. A
onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću, ili
ćeš osjetit od njeg neugodan miris.”
(Bilježi Buharija)
09. ZU-L-HIDŽDŽE - DAN AREFATA
10. ZU-L-HIDŽDŽE - KURBAN-BAJRAM, 1. DAN
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Velīj (Upravitelj)
El-Bātin (Skriveni)
El-Muteālī (Preuzvišeni)
El-’Afvu (Koji prašta)
Ez-Zāhir (Jasni)
El-Ber (Dobročinitelj)
El-Muntekim (Osvetnik)
Et-Tevāb (Koji pokajanje mnogo prima)
Oktobar 2015.
Zu-l-hidždže 1436. / Muharrem 1437.
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Jacija
Sr
Akšam
14
Ikindija
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Podne
Po takvimu
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zora
Po kalendaru
DAN
05:36
05:38
05:39
05:41
05:42
05:43
05:45
05:46
05:48
05:49
05:51
05:52
05:54
07:19
07:20
07:22
07:23
07:24
07:26
07:27
07:29
07:30
07:31
07:33
07:34
07:36
13:23
13:22
13:22
13:22
13:22
13:21
13:21
13:21
13:20
13:20
13:20
13:20
13:19
16:33
16:31
16:30
16:28
16:27
16:25
16:24
16:22
16:21
16:19
16:18
16:16
16:15
19:15
19:13
19:10
19:08
19:07
19:05
19:03
19:01
18:59
18:57
18:55
18:53
18:51
20:45
20:43
20:40
20:38
20:37
20:35
20:33
20:31
20:29
20:27
20:25
20:23
20:21
05:55
07:37
13:19
16:13
18:49
20:19
05:56
05:58
05:59
06:01
06:02
06:03
06:05
06:06
06:07
06:09
05:10
05:12
05:13
05:14
05:16
05:17
05:18
07:38
07:40
07:41
07:43
07:44
07:46
07:47
07:49
07:50
07:51
06:53
06:54
06:56
06:57
06:59
07:00
07:02
13:19
13:19
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:17
13:17
13:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
16:12
16:10
16:09
16:08
16:06
16:05
16:03
16:02
16:00
15:59
14:58
14:56
14:55
14:54
14:52
14:51
14:50
18:47
18:45
18:43
18:41
18:40
18:38
18:36
18:34
18:32
18:31
17:29
17:27
17:26
17:24
17:22
17:21
17:19
20:17
20:15
20:13
20:11
20:10
20:08
20:06
20:04
20:02
20:01
18:59
18:57
18:56
18:54
18:52
18:51
18:49
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Zu-l-hidždže 1436.
Muharrem 1437.
Nova 1437. hidžretska godina
Džuma
Dan Ašure, Džuma
Zimsko računanje vremena
Džuma
NIJET I HIDŽRA
Kaže Omer ibn el-Hattab, r.a.: “Čuo sam da je Poslanik,
s.a.v.s, rekao: “Zaista se djela vrednuju prema nijetima,
i zaista svakom čovjeku pripada ono šta namjerava. Pa
onaj ko je učinio hidžru Allahu i Njegovom Poslaniku,
hidžra mu je bila Allahu i Njegovom Poslaniku, a onaj
ko je učinio hidžru radi dunjalučke koristi ili zbog žene
da bi je oženio, njegova hidžra je bila onome kome ju je
učinio.”
(Bilježi Buharija)
01. MUHARREM - NOVA 1437. HIDŽRETSKA GODINA
10. MUHARREM - JEUMI AŠURE
25. OKTOBRA POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
Mālikul-mulk (Vlasnik svake vlasti i carstva)
Zul dželali vel ikram
(Kome pripada veličanstvo i čast)
El-Muksit (Koji pravdu dijeli)
El-Mani (Koji bogatstva lišava)
Er-Raūf (Samilosni)
El-Džami’a (Koji sakuplja)
El-Mugnīj (Koji bogatstvo daje)
El-Ganīj (Bogati)
Novembar 2015.
Muharrem / Safer 1437.
Ikindija
Akšam
Jacija
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Podne
Po takvimu
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zora
Po kalendaru
DAN
05:20
05:21
05:22
05:24
05:25
05:26
05:28
05:29
05:30
05:31
05:33
05:34
05:35
05:37
05:38
05:39
05:40
05:41
05:43
05:44
05:45
05:46
05:47
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
07:03
07:05
07:06
07:08
07:09
07:11
07:12
07:14
07:15
07:17
07:18
07:20
07:21
07:23
07:24
07:26
07:27
07:29
07:30
07:32
07:33
07:34
07:36
07:37
07:39
07:40
07:41
07:43
07:44
07:45
12:16
12:16
12:16
12:16
12:16
12:16
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17
12:18
12:18
12:18
12:18
12:18
12:19
12:19
12:19
12:19
12:20
12:20
12:20
12:21
12:21
12:21
14:49
14:47
14:46
14:45
14:44
14:43
14:41
14:40
14:39
14:38
14:37
14:36
14:35
14:34
14:33
14:32
14:32
14:31
14:30
14:29
14:28
14:28
14:27
14:26
14:26
14:25
14:25
14:24
14:24
14:24
17:17
17:16
17:14
17:13
17:11
17:10
17:08
17:07
17:06
17:04
17:03
17:02
17:01
16:59
16:58
16:57
16:56
16:55
16:54
16:53
16:52
16:51
16:50
16:49
16:48
16:48
16:47
16:46
16:46
16:45
18:47
18:46
18:44
18:43
18:41
18:40
18:38
18:37
18:36
18:34
18:33
18:32
18:31
18:29
18:28
18:27
18:26
18:25
18:24
18:23
18:22
18:21
18:20
18:19
18:18
18:18
18:17
18:16
18:16
18:15
Značajni datumi
Džuma
Safer 1437. , Džuma
Džuma
Džuma
ALLAHOVA LJUBAV I MRŽNJA
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s.
rekao: “Kada Allah zavoli nekoga Svog roba, pozove
Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i
Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje. A kada Allah
zamrzi nekog Svoga roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja
mrzim tog i tog, pa ga i ti mrzi – i Džibril ga zamrzi. potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah mrzi tog i
tog, pa ga i vi mrzite – i oni ga zamrze. Tada ga zamrze
i stanovnici Zemlje.”
(Muslim, Buharija i Tirmizi)
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
U ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU
El-Nāfia (Koji daje korist)
Es-Sabūr (Strpljivi, koji ne žuri sa kaznom)
En-Nūr (Svjetlost)
El-Hādī (Koji upućuje na pravi put)
Er-Rāšid (Koji upućuje na potrebe i koristi)
Ed-Dār (Koji stvara štetu)
El-Bedia’ (Besprimjerni Tvorac iz ništa)
El-Vāris (Nasljednik)
El-Bākī (Vječni)
Decembar 2015.
Safer / Rebiu-l-evvel 1437.
Ikindija
Akšam
Jacija
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Podne
Po takvimu
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Pe
Su
Ne
Po
Ut
Sr
Če
Izlazak Sunca
U sedmici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zora
Po kalendaru
DAN
05:56
05:57
05:58
05:59
06:00
06:01
06:02
06:03
06:04
06:05
06:06
06:06
06:07
06:08
06:09
06:09
06:10
06:11
06:11
06:12
06:12
06:13
06:13
06:14
06:14
06:15
06:15
06:15
06:16
06:16
06:16
07:46
07:48
07:49
07:50
07:51
07:52
07:53
07:54
07:55
07:56
07:57
07:58
07:59
08:00
08:01
08:02
08:02
08:03
08:04
08:04
08:05
08:05
08:06
08:06
08:07
08:07
08:07
08:08
08:08
08:08
08:08
12:22
12:22
12:22
12:23
12:23
12:24
12:24
12:24
12:25
12:25
12:26
12:26
12:27
12:27
12:28
12:28
12:29
12:29
12:30
12:30
12:31
12:31
12:32
12:32
12:33
12:33
12:34
12:34
12:35
12:35
12:35
14:23
14:23
14:23
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22
14:23
14:23
14:23
14:23
14:24
14:24
14:25
14:25
14:26
14:26
14:27
14:28
14:28
14:29
14:30
14:31
16:45
16:44
16:44
16:43
16:43
16:43
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:42
16:43
16:43
16:43
16:44
16:44
16:44
16:45
16:45
16:46
16:47
16:47
16:48
16:49
16:50
16:51
18:15
18:14
18:14
18:13
18:13
18:13
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:12
18:13
18:13
18:13
18:14
18:14
18:14
18:15
18:15
18:16
18:17
18:17
18:18
18:19
18:20
18:21
Značajni datumi
Džuma
Džuma
Rebiu-l-evvel 1437.
Džuma
Džuma
OGOVARANJE
Rekao je Hasan Basri rahimehullah: Tako mi Allaha,
ogovaranje brže izgriza vjeru čovjeka nego crv tijelo.
Šta je gibet, ogovaranje? Poslanik s.a.w.s. je definisao
gibet, ogovaranje u hadisu: “Znate li šta je gibet?” Rekli
su: “Allah i Poslanik s.a.w.s. najbolje znaju”. Rekao
je: “Govor o bratu što on ne voli”. Neko je rekao: “Šta
ako je istina što sam o njemu rekao?” Rekao je: “Ako je
istina onda je gibet, ako nije onda je potvora”.
(Muslim i Tirmizi)
AARAU +2, BADEN +2, BASEL -4, BERN +4, BIEL +5, BUCHS -3,
CHUR -5, DELÉMONT +5, GENÈVE +10, KREUZLINGEN -2, LAUSANNE +8,
LENZBURG +2, LUZERN +2, NEUCHÂTEL +5, OLTEN +2, SION +5,
SOLUTHURN +4, ST. GALLEN -3, WATTWIL -2
Download

VAKTIJA 1436.