News from Serbian Unity Congress Serbia
1 of 2
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?a...
Having trouble viewing this email? Click here
June 2011
Newsletter
Serbian Unity Congress Serbia
NOTE FROM THE PRESIDENT
РЕЧ ПРЕДСЕДНИЦЕ
Dear friends,
Драги пријатељи,
This time around we will talk about youth and the need for gaining new knowledge.
We created several projects focused on the need for lifelong learning, the
essential knowledge foр the competitiveness in the global market and lеаdership
techniques.
Тема броја су пројекти о младима и усвајању нових знања. Реч је о знањима
потребним да би били конкурентни на глобалном тржишту, о потреби за
целоживотним учењем, као и о лидерским радионицама за младе. Такође
ћемо представити нашу сестринску организацију Задужбину Студеница која
већ готово две деценије стипендира младе на факултетима у Србији и
Републици Српској, а од прошле године и у Хрватској.
Join one of our "Choose Success" workshops, and become a part of Mastery
Leadership Program. For more information, contact us
at [email protected]
Придружите се једној од наших радионица "Изабери успех" како би ваша
организација или компанија била део Mastery leadership program-а. За више
информација пошаљите поруку на [email protected]
We will also introduce our sister organization, the Studenica Foundation which
has been sponsoring young scholars for almost two decades in Serbia, Republic of
Serbia, and in Croatia starting from last year.
Будите спонзор једне или дела стипендије да би повећали број стипендиста, а
посебно позивамо бивше стипендисте Студенице, којих је данас преко хиљаду
You can also become a sponsor and increase the number of our scholars. We are и пет стотина и од којих су многи на водећим позицијама у Србији и дијаспори
inviting former scholars of Studenica, over 1.500 of them, to participate in
да помогну другима кроз фондацију Задужбине Студеница. Јавите се на
sponsorship. For more information, please contact us on [email protected]
[email protected]
Ваша, Славка Драшковић
Yours, Slavka Draskovic
How to place new ideas on the market!!!
Како пласирати нове идеје на тржиште!!!
What are the techniques for achieving success and managing
innovations? How does one successfully negotiate to achieve
excellent business results?
Које су технике за постизање успеха и руковођење иновативношћу, како успешно
преговарати, како се постижу врхунски резултати у пословању?
Сва ова питања била су тема радионице "Изабери успех" одржане на Факултету
организационих наука 26. маја. На радионици су учествовали студенти завршних
година Београдског Универзитета који су показали велико интересовање за
радионицу као и добро познавање материје.
These and many other issues were discussed at the workshop "Choose
Success" at the Faculty of Organizational Sciences, on May
th
26 . Students from many faculties attended the workshop. All of them have
Студентима су предавали др Славка Драшковић, директор пословног вођства, Алекс
shown a great interest in the workshop.
Мачески, почасни конзул Србије у Охају, као и г. Драган Лупшић, директор правног
сектора компаније Coca Cola Hellenic.
The lecturs were held by Dr Slavka Draskovic, director of Business
Leadership, Alex Machaskee, Honorary Consul of Serbia in Ohio, and
Mr. Dragan Lupsic, director of the legal sector of Coca Cola Hellenic.
Special thanks to company Coca Cola Hellenic and Faculty of
Organizational Sciences.
Захваљујемо се пријатељу програма,компанији Coca Cola Hellenic
и Факултету организационих наука.
Детаљније
Студенти на једном од предавања радионице "Изабери Успех "
________________________________
Mr. Alex Machaske, Honorary Consul of Serbia in Ohio
Будите партнер Ledership Mastery Program-а :
8/9/2011 12:17 PM
News from Serbian Unity Congress Serbia
2 of 2
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?a...
_______________________________________________
Be a partner of Ledership Mastery Program :
Influence the useful knowledge! Become a sponsor of the
following workshops and participate in training of students! Become a
partner of the program "Choose Success"!
The program will be advertised at all faculties of Belgrade University and
through social networks, Internet, and media. Project will be presented at
"The
International Diaspora Youth Leadership Conference" on 15th and 16th July
in Belgrade.
Укључите се у програм Изабери успех како бисте утицали на знања која ће сутра
бити од користи! Будите излагач и спонзор следеће радионице за студенте како
бисте учествовали у обуци и тренингу студената.
Програм ће бити рекламиран на свим факултетима Београдског универзитета и уз
помоћ јавних интернет мрежа и медија. Пројекти ће
бити приказани у оквиру "The International Diaspora Youth Leadership Conference" која
се одржава 15. и 16. јула у Београду.
Детаљније
___________________________
Стипендије за студенте из Србије:
____________________________
Scholarships for students from Serbia:
Studenica Foundation is a private American foundation established in
San Francisco, California, by the families members of the Serbian Unity
Congress. Since 1995, Studenica helps Serbian students to
complete their undergraduate studies. Until now, about 1.500
students have received this significant support.
Become a sponsor and help to increase the number of our scholars. Many
of Studenica's former scholars are today at leadership positions around the
world. We esspecially invite them to influence the success of other
young people through Studenica.
Задужбина Студеница је приватна америчка фондација, сестринска организација
Конгреса Српског Уједињења, која је основана 1995. године у Сан Франциску, у
Калифорнији. Од свог оснивања, Задужбина Студеница помаже вредним студентима
у Србији да заврше своје додипломске студијe. Oko 1500 студената је до сада
добијало ову значајну помоћ.
Будите спонзор једне или дела стипендије да би повећали број стипендиста а
посебно позивамо бивше стипендисте Задужбине Студеница и који су на многим
водећим позицијама у Србији и дијаспори да помогну другим младим људима кроз
фондацију Задужбине Студеница. Уколико сте заинтересовани да помогнете јавите
се на [email protected] Moжете се додатно информисати о раду Задужбине
Студеница на сајту http://www.studenica.org.
If you are interested to support this initiative, please contact
us at [email protected] For more information about Studenica's work
visit http://www.studenica.org.
Додела стипендија Задужбине Студеница
Awarding scholarships of Studenica Foundation to students from Republic
of Srpska
Forward email
This email was sent to [email protected] by [email protected] |
Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy Policy.
Serbian Unity Congress Serbia | Vasina 20 | Belgrade | 11000 | Serbia
8/9/2011 12:17 PM
Download

File