16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
16. EVROPSKA SMOTRA SRPSKOG FOLKLORA
DIJASPORE I SRBA U REGIONU
BEOGRAD 11 / 12. JUNI 2011
Sva KUD-a, obavezna su da dođu u subotu 11. Juna na defile !!!!
Defile: od 11.00 do 13.00 čas.
Maršuta defilea: od spomenika na Trgu Republike, kroz Knez Mihajlovu do
Kalemegdana.
Zbirno mesto: Trg Republike /spomenik Knez Mihajlo Obrenović sa konjem .
Završetak defile: 13.00 čas. na Kalemegdanu.
Organizovan je prevoz svih učesnika defilea sa gradskim autobusima GSP
Beograd od Sava centra do
Trga Republike i nazad od Kalemegdana do Sava centra.
Polazak ispred Sava centra od 10.00 čas.
Povratak sa Kalemegdana u 13.15 čas
Otvaranje smotre: u 14.00 čas.
Strana 1
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
REDOSLED NASTUPA TAKMIČARSKIH ANSAMBALA
NEDELJA, 12. JUNI 2011 / nastpaju 24 ansambla
3. DEO
od 28 do 40 ansambla
28.
Naziv ansambla:
KUD „SLOGA“ – Vicenza
Naziv koreografije:
“Izgrejale dve zvezdice “- igre i pesme Gornje Resave
Autor koreografije :
Dajana Kostić
Muzički aranžman:
/
Stručni saradnik:
Darko Marjanović
Umetnički ruk. grupe :
Darko Marjanović
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8 + 1 91 min.
29.
Naziv ansambla:
KUD „TABAN“ – Budimpešta
Naziv koreografije:
„Zlatiborka ja sam“ – igre i pesme Zlatiborskog kraja
Autor koreografije:
Goran Paunović i Vlastimir Veljović
Muzički aranžman:
/
Stručni saradnik:
Anita Nakić - Vuković
Umetnički ruk. grupe:
Dušan Vuković
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
30.
Naziv ansambla:
SKD „MARIBOR“ – Maribor
Naziv koreografije:
„Gajtano mome, mori“ – Igre iz Pčinjskog ikruga
Autor koreografije :
Saša Bogunović
Muzički aranžman:
Zdravko Ranisavljević
Stručni saradnik:
Ivan Orlović
Umetnički . ruk.grupe :
Anja Periz
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 12 + 1 = 13 min.
31.
Naziv ansambla:
KUD“BISERI“ – Drancy
Naziv koreografije:
“Zelen bagrem udara “- Banat
Autor koreografije:
Milorad Lonić
Muzički aranžman:
Ivan Sabo
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Zoran Lešić i Goran Jablanović
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.30 + 1 =10.30 min.
Italija
Mađarska
Slovenija
Francuska
Strana 2
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
32.
Naziv ansambla:
SKUD „Branko Radičević“ - Lugano
Naziv koreografije:
“Šta se ono tamo beli” – Vladičin Han
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Predrag Aleksić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Vladimir Nikolić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.51 + 1 =10.51 min.
33.
Naziv ansambla:
SKUD „VIDOVDAN“ – Ljubljana
Naziv koreografije:
“Naklala Lenka sedenka “ – igre I pesme iz okoline Dimitrovgrada
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Dejan Erceg
Stručni saradnik:
Tanja Latinović
Umetnički ruk. grupe :
Milan Glamočanin
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 = 11 min.
34.
Naziv ansambla:
„KOLO“ e.V – Frankfurt am Main
Naziv koreografije:
“Igre okoline Niša “
Autor koreografije :
Slavica Mihailović
Muzički aranžman:
/
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Snežana Cvetanović
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8 + 1 =9 min.
35.
Naziv ansambla:
KUD „LJUBOMIR RATIĆ“ –Bubo - Vera
Naziv koreografije:
“Steri platno “ – Srpski svatovski običaji iz Srema
Autor koreografije :
Radovan Grcić
Muzički aranžman:
Darko Galonja
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk.grupe :
Radovan Grcić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.20 + 1 =10.20 min.
36.
Naziv ansambla:
KUD „SLOGA“ –Stuttgart
Naziv koreografije:
“Igranka u Gornjoj Gruži“
Autor koreografije :
Živojin Miljković
Muzički aranžman:
Živojin Miljković
Stručni saradnik:
Dejan Anđelković
Umetnički ruk. grupe :
Zoran Lukić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.50 + 1 =10.50 min.
Švajcarska
Slovenija
Nemačka
Hrvatska
Nemačka
Strana 3
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
37.
Naziv ansambla:
AKUD „MLADOST“ - Temišvar
Naziv koreografije:
“Zelen bagrem udara“ - Banat
Autor koreografije :
Milorad Lonić
Muzički aranžman:
Ivan Sabo
Stručni saradnik:
Traian Miscu
Umetnički ruk. grupe :
Senadin Krstić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 12 + 1 = 13 min.
38.
Naziv ansambla:
KUD „MLADOST“ –Ljubljana
Naziv koreografije:
“ Đurđevdan u Pasjanu “ – Igre Binačke Morave
Autor koreografije :
Dejan Milisavljević
Muzički aranžman:
Nikola Vraneš
Stručni saradnik:
Aleksander Štrbac
Umetnički ruk. grupe :
Aleksander Štrbac
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 =10 min.
39.
Naziv ansambla:
KUD „KOLO“ – Vorarlberg
Naziv koreografije:
“Igre iz Pcinje”
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
/
Stručni saradnik:
Ester Vujčin
Umetnički ruk. grupe :
Jovan Nebrigić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 =10 min.
40.
Naziv ansambla:
FGKD „BRDO“- Kranj
Naziv koreografije:
“Cokni Lolo,kad pođes u kolo“ Srpske igre i pesme iz Zapadne Slavonije
Autor koreografije :
Slobodanka Rac
Muzički aranžman:
Julian Rac
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe:
Milan Glamočanin
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 =11 min.
Rumunija
Slovenija
Austrija
Slovenija
NEDELJA, 12. JUNI 2011
4. DEO
od 41 do 51 ansambla
41.
Naziv ansambla:
FMD“ IZVOR“ – St. Gallen
Naziv koreografije:
“Oracki bal”- Banat
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Zdravko Ranisavljević
Stručni saradnik:
Ester Vujčin i Đukic Branko
Umetnički ruk. grupe :
Tane Milićević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 =11 min.
Švajcarska
Strana 4
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
42.
Naziv ansambla:
KUD „DUKATI“ –Stuttgart
Naziv koreografije:
“Igre iz Binačke Morave”
Autor koreografije :
Vladimir MIladinović
Muzički aranžman:
Slobodan Vasiljević
Stručni saradnik:
Ivona Eklemović
Umetnički ruk. grupe :
Franko Seidita i Radica Kanić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.50 + 1 =9.50 min.
43.
Naziv ansambla:
KUD „ZAVIČAJ“ – Rankweil
Naziv koreografije:
“Kladise se momče i devojče “ – Igre okoline Niša
Autor koreografije :
Slavica Mihailović
Muzički aranžman:
Slobodan Jerinić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Ostoja Dodik
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.50 + 1 =9.50 min.
44.
Naziv ansambla:
SKC“ PETAR P. NJEGOŠ- NIKOLA TESLA“ Schwäbisch Gmünd
Naziv koreografije:
“Golub ‘ka na jabuka “ Igre i pesme Bosilegradskog krajišta
Autor koreografije :
Slobodanka Rac
Muzički aranžman:
Julian Rac
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Dejana Tamburić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8. + 1 =9. min.
45.
Naziv ansambla:
KUD „KOLO“ –Baden
Naziv koreografije:
“Smiljana devojka u mom selu najlepsa “ Igre Dragačeva
Autor koreografije :
Slavica Mihailović
Muzički aranžman:
Zoran Bahucki
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Lean Lazić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.30 + 1 =9.30 min.
46.
Naziv ansambla:
KUD „DOBROSAV RADOVANOVIĆ“ – Kikac / Basel
Naziv koreografije:
“More sazdade se crni oblak “ Pesme i igre Kosovskog pomoravlja
Autor koreografije :
Dejan MIlisavljević
Muzicki aranzman:
Nikola Vraneš
Strucni saradnik:
Marina Matić
Umetnički ruk.grupe :
Davor Milošević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 =11 min.
Nemačka
Austrija
Nemačka
Švajcarska
Švajcarska
Strana 5
16. ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА
ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ
БЕОГРАД - САВА ЦЕНТАР 11 / 12. ЈУНИ 2011
47.
Naziv ansambla:
KUD „ŠUMADIJA“ – Heilbronn
Naziv koreografije:
“Aman vodeničare “ – Bela Palanka
Autor koreografije :
Ljubomir Vujčin
Muzički aranžman:
Predrag Aleksić
Stručni saradnik:
Ester Vujčin
Umetnički ruk. grupe :
Slavica Jokić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.40 + 1 =9.40 min.
48.
Naziv ansambla:
ANI SKD „PROSVJETA“– Vukovar
Naziv koreografije:
”Na kraj ,na kraj moja silna mobo“ – Srem
Autor koreografije :
Miorad Lonić
Muzički aranžman:
Ivan Sabo i Zoran Bogdanovic
Stručni saradnik:
Borislav Birač
Umetnički ruk. grupe :
Dalibor Milovančević
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 10 + 1 =11 min.
49.
Naziv ansambla:
KUD „STEVAN MOKRANJAC“ – Beč
Naziv koreografije:
“Zoaka daka potc“ - Radujevac
Autor koreografije :
Milorad Runjo
Muzički aranžman:
Boban Jeremić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk. grupe :
Milorad Runjo
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9 + 1 =10 min.
50.
Naziv ansambla:
KUD „VUK S. KARADŽIĆ“ – Rorschach
Naziv koreografije:
“Napi mi se gosti mori” Pesme i igre okoline Bujanovca
Autor koreografije :
Milorad Runjo
Muzički aranžman:
Slobodan Jerinić
Stručni saradnik:
Tanja Kneževic
Umetnički ruk.grupe :
Siniša Firlović
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 9.40 + 1 =10.40 min.
51.
Naziv ansambla:
SKD „SLOGA“ –Mannheim
Naziv koreografije:
“Igre Kobišnice“
Autor koreografije :
Slavica MIhailović
Muzički aranžman:
Nebojša Šimšić
Stručni saradnik:
/
Umetnički ruk.grupe :
Dragiša Denić
Vreme trajanja koreografije + 40 sek. džingl + 20 sek. poklon: 8.30 + 1 =9.30 min.
Zvezdan Đurić
+ 381 69 658 876
Nemačka
Hrvatska
Austrija
Švajcarska
Nemačka
Beograd, 05.05.2011 god.
Strana 6
Download

16. evropska smotra srpskog folklora dijaspore i srba u regionu