Broj 40 • Oktobar 2012. • Godina VII • Cena 300 dinara
U fokusu
Bezbednost i zdravlje na radu
– korist, a ne trošak
Intervju sa Verom Božić Trefalt
PREDSTAVLJA NAJSAVREMENIJE
SISTEME PROCESNE VENTILACIJE I OTPRAŠIVANJA,
RENOMIRANOG ŠVEDSKOG PROIZVOĐAČA
Čitav svet
zelenih rešenja
• Manji troškovi
• Veći profit
• Veća konkurentnost
• Bezbednost i zdravlje na radu
• Veće zadovoljstvo
... od najmanjih
do najvećih
m
ja
n
e
š
e
r
ELTEC EXPORT-IMPORT d.o.o.
Radnička 53
11030 Beograd
Tel/Fax: 011/3555-065
011/3552-544
011/3559-446
[email protected]
www.eltec.rs
te
s
i
s
po
č
ju
l
k
u
Sa ciljem poboljšanja Vašeg
poslovanja, ELTEC EXPORT-IMPORT
d.o.o. nudi besplatno merenje
trenutnih uslova rada i besplatnu
izradu idejnog rešenja.
ke
u
r
u
PASOŠ ZA ROBU,
ŠTEDI VREME I NOVAC
Želite da:
• Osvojitenovekupceitržištauinostranstvu?
• Prezentujetesvojurobunasajmovima,potencijalnimposlovnim
partnerima?
• Redukujeteputnetroškoveinabrziefikasannačinprođetecarinskuproceduru?
Sve to uz mininum troškova omogućava Vam ATA KARNET
Šta je ATA karnet?
ATAkarnetjejednostavanmeđunarodnicarinskidokumentzaprivremeniizvozrobe.Usvetu,tojesinonim‘’pasošazarobu’’.
Prednosti ATA karneta
• Karnetvažigodinudanaodmomentaizdavanja
• Raznolikostrobe
• VrednostrobepoATAkarnetunijeograničena
• Uštedatroškova
• CenaATAkarneta
• Svesezavršavanajednommestu-uPrivrednojkomoriSrbije
• Bržiprelazakprekogranice
Gde se izdaju ATA karneti
PrivrednakomoraSrbije
Udruženjezasaobraćajitelekomunikacije
TIRiATAOdeljenje
Krunska 26, 11000 Beograd
Tel/faks: +381 11 3304-533, 3304-537, 3304-538
[email protected]
www.pks.rs/Usluge.aspx
uvodnik
uvodnik
Izdavač
Reč urednika
Dragi čitaoci,
IndMedia d.o.o.
Privredno društvo za izdavaštvo i marketing
Lazara Kujundžića 88, Beograd
Tel/fax: +381 11 347 90 00
E-mail: [email protected]
www.industrija.rs
Ponosni smo što je ispred vas jubilarno izdanje
našeg časopisa i želimo da vam kažemo da posle
6 godina postojanja i dalje imamo utisak kao da
smo na početku, jer lestvicu stalno podižemo za
jedan prag više i časopis želimo da razvijemo i
modernizujemo do najviših standarda. Nadam
se da naš entuzijazam i upornost vidite i vi na
stranama našeg dvomesečnika.
A šta to ima novo u jubilarnoj 40. Industriji?
Ovaj broj smo posvetili uvek aktuelnoj temi bezbednosti i zdravlja na radu i baš
zbog toga imamo veliko zadovoljstvo da najavimo interviju sa gospođom Verom
Božić Trefalt direktorkom uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu
rada i socijalne politike. Pored ovog intervijua, čitaćete i druge veoma interesantne
tekstove na ovu, ali i na druge aktuelne teme.
Kao što smo i najavili u prošlom broju, redakcija časopisa je bila veoma aktivna u
protekla dva meseca, pa smo za vas obišli dosta sajmova po regionu, kao i drugih
poslovnih događaja o kojima kao i uvek pišemo u našoj rubrici „Posetili smo“. Ali
kako ne bismo pisali samo o događajima koji su iza nas, zamolili smo profesora dr
Branislava Todorovića da nam najavi dolazeći 43. Kongres klimatizacije, grejanja i
hlađenja za ovaj broj.
> Energetska efikasnost
> Kompenzacija reaktivne energije
> Filteri viših harmonika
> Monitoring i SCADA električnih veličina
Broj 40 • Oktobar 2012. • Godina VII • Cena 300 dinara
Broj 40
Do novogodišnjeg broja koji spremamo za
sam kraj decembraNajduži
želim
da vam se zahvalim
životni vek među kondenzatorima
3 godine garancije na sve naše kondenzatore
na čitanju u proteklih
šest godina i obećam
vam još puno interesantnih tekstova u vašem
časopisu Industrija.
Glavni i odgovorni urednik
Nikola Mirković
Tel: +381 60 344 8428
E-mail: [email protected]
REDAKCIJA
Pomoćnik urednika
Jasmina Pešić
Tel: + 381 60 344 8434
E-mail: [email protected]
Dizajn i priprema za štampu
Đorđe Rafajlović
E-mail: [email protected]
Marketing
Jasmina Jovanović
Mihailo Nenadović
Aleksandra Radosavljević
Štampa
Maxima graf, Vladana Desnice 13, Petrovaradin
Distribucija
Direkt marketing service d.o.o.
Web
www.industrija.rs
Časopis izlazi dvomesečno
Nikola Mirković
glavni i odgovorni urednik
U fokusu
Bezbednost i zdravlje na radu
– korist, a ne trošak
Intervju sa Verom Božić Trefalt
ELEKTRONIKON d.o.o. Beograd
[email protected]
Mobile: 066 918 51 70; 060 656 55 54
www.elektronikon.rs
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
62
ISSN 1452 - 3639 = Industrija (Beograd, 2006.)
COBISS.SR-ID 128184844
Izdavač ne snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost
objavljenih oglasa i promotivnih tekstova.
Sajt www.najboljeknjige.rs sa ponosom
predstavljaju svoje novo izdanje.
U svim većim knjižarama u Srbiji i regionu.
Jedna od najvećih web knjižara kod nas.
www.najboljeknjige.rs
Postanite član kluba “Najbolje knjige” i ostvarite velike popuste.
sadržaj
sadržaj
Sadržaj
14
RAZGOVOR S POVODOM
• Bezbednost i zdravlje u industriji – korist a ne trošak . . . . . . . 14
VREMEPLOV
• Zaštita na radu .
TRIMO, SLOVENIJA
.
.
.
.
.
.
.
.
• Odgovori na „zapaljiva“ građevinska pitanja .
PREDSTAVLJAMO KNJIGU
• Zamor i odmor .
U FOKUSU
.
.
.
.
• Specijalista medicine rada .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 19
.
.
.
22
. 24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 26
• Loctite frekote odvajači za kalupe .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
PREDSTAVLJAMO
RAZGOVOR S POVODOM
• U susret 43. Kongresu KGH .
.
MAGNAT D.O.O.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 32
• Istorijat kompresora . . . . . . . . . . . . . . . 38
ELTEC EXPORT-IMPORT D.O.O.
• Zelena industrija je skupa ... Zabluda dok cifre ne progovore . . . . . 41
ELEKTRONIKON D.O.O.
• Preko 70 godina iskustva u proizvodnji kondenzatora . . . . . . . 42
RAZGOVOR SA POVODOM
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U INDUSTRIJI – KORIST A NE TROŠAK.
RAZGOVOR SA VEROM BOŽIĆ TREFALT.
„Povodom teme jubilarnog broja časopisa Industrija, želeli smo
da čitaocima predstavimo detaljan pregled aktuelnih dešavanja
iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu, kao i da skrenemo
pažnju koliko je ulaganje u ovaj segment poslovanja bitno kako
bi bezbednost zaposlenih bila veća, a produktivnost bolja...“
ABB D.O.O.
• Nova generacija prvoklasne niskonaponske opreme – kontaktori . . . . 43
ELEKTROMARKET GRUP D.O.O.
19
• Elmark – kvalitet i pouzdanost na jednom mestu . . . . . . . . 44
EATON
• Eaton 9px performanse i energetska efikasnost u jednom ups uređaju .
.
ENERGETIKA
. 46
• Google i solarcity, nov podstrek solarnim projektima . . . . . . . 48
TRCPRO D.O.O.
• Modularni sistem mernih pojačala za proizvodne pogone .
.
ENERGETIKA
.
.
.
. 51
• Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača .
HOUSEMATIK D.O.O.
• Savremeni automatski sistemi ulaza i pretovarna oprema .
FESTO
• Festo – mobilni sajam expotainer 2012 .
.
PREDSTAVLJAMO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
.
.
. 56
.
. 57
•Atos scanbox: mobilno rešenje plug & play za automatska merenja i kontrolu
VOLVO EVOCON
• Volvo teška oprema – vrhunski proizvodi svetski pouzdanog partnera .
.
MANITOU I GEHL
60
. 63
• Telehendleri i radne platforme / Mini utovarivači . . . . . . . . 65
INSA – INDUSTRIJA SATOVA A.D.
• Insa®– Industrija satova .
.
GEBRÜDER WEISS
.
.
.
.
• Modernizacija u funkciji širenja brenda .
.
.
DANI BUDUĆNOSTI U BEOGRADU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VREMEPLOV
ZAŠTITA NA RADU
„Danas zaštita na radu ima najvažniju ulogu u jednom
uspešnom proizvodnom procesu. Od kvaliteta zaštite na
radu zavisi sigurnost i neprekinutost procesa, sa naglaskom na neprestanom praćenju i poboljšavanju. U ovom
broju “Industrije” dajemo prikaz razvoja ove oblasti.“
66
26
67
• Roboti u Knez Mihajlovoj . . . . . . . . . . . . . . 68
ALTERNATIVNO GORIVO – REŠENJE IZ SRBIJE SVETSKOG KVALITETA
• Jedini u evropi – Elefantino i „vodonik generator“ nove generacije .
RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.
• Ekuator™ bi mogao ukinuti vreme čekanja .
AKTUELNO
• Novi izvori nafte u srbiji .
.
.
.
.
MAKTEK EURASIA 2012, ISTANBUL
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 70
. 72
.
74
• Najznačajniji sajamski događaj u Republici Turskoj i široj regiji .
.
.
.
. 78
U FOKUSU
• Tri sajma u isto vreme .
.
.
.
. 80
„Kao što je poznato, oblast bezbednosti i zdravlja na radu
zahteva multidisciplinarni pristup. Ako se pogledaju rezultati
kompanija koje poklanjaju ovom segmentu rada potrebnu
pažnju, uočava se da je jedan od članova tima koji su prisutni pri
rešavanju problema iz ove oblasti i specijalista medicine rada
(nažalost uglavnom se radi o iskustvima iz drugih zemalja)...“
ZAGREBAČKI VELESAJAM
JADRANSKI SAJAM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
• 34. Sajam Građevinarstva u budvi . . . . . . . . . . . . 82
• Srpsko-mađarski ekološki poslovni forum i sastanak kompanija na Ecofair-u . 83
BUDVA
• Budva - grad koji spaja posao i zadovoljstvo .
.
.
.
.
.
.
.
.
84
SPECIJALISTA MEDICINE RADA
pretplatite se na vaš primerak časopisa
Posetite nas na našoj Facebook stranici:
www.facebook.com/casopis.industrija
Da biste obezbedili vaš PRIMERAK ČASOPISA INDUSTRIJA potrebno je
da sledite uputstvo koje se nalazi na našoj web adresi www.industrija.rs
Napomena: Izdavač zadržava pravo da prihvati samo
one formulare u koje su uneti svi traženi podaci.
Industrija 40 / oktobar 2012.
7
reflektor
reflektor
SRBIJA...
Alpha banka postigla dogovor
o kupovini Emporiki banke
Počela gasifikacija Požarevca
- Posao vredan 13 mil EUR
poveren “Gas investu”
Požarevac će konačno postati još jedan od
gradova u koji će stići gas, a vrednost radova
koji su do sada ugovoreni iznosi 13 mil EUR.
Radove na sekundarnoj distributivnoj mreži
u naselju Živica posetili su čelni funkcioneri
lokalne samourave. Ovo je prva faza izgradnje
kojom će distributivnom mrežom biti obuhvaćena Živica, sa 5 km, i Dragovac, sa 8 km.
Grčka Alpha banka izdala je saopštenje da je
sa francuskom bankom Credit Agricole postigla dogovor o kupovini celokupnog akcijskog
kapitala gubitaške grčke banke Emporiki za
simboličnu sumu od 1 EUR.
Credit Agricole, treća najveća banka u Francuskoj, prodaje svoju grčku podružnicu zbog
zabrinutosti u pogledu finansijske krize u toj
zemlji, koja je uzrokovala ogromne gubitke po
problematičnim zajmovima i rizičnim državnim obveznicama, prenosi agencija AP.
U saopštenju Alpha banke se navodi da su
uslovi prodaje ostali nepromenji otkako je
početkom ovog meseca objavila početak pregovora. Dogovor bi trebalo da bude okončan
do kraja ove godine.
Javni dug Srbije na kraju
septembra 15,85 mlrd EUR
Javni dug Srbije na kraju septembra ove godine iznosio je 15,85 mlrd EUR, odnosno 1.823
milijardi dinara.
To je 55,4% bruto domaćeg proizvoda (BDP),
objavila je Uprava za javni dug.
Na kraju avgusta javni dug iznosio je 15,47
mlrd EUR, ili 1.832 milijarde dinara.
Rast javnog duga izražen u evrima, kako je
objasnila Uprava, posledica je promene metodologije obračuna, vraćanjem na pravilo da se
diskontne hartije od vrednosti u stanju javnog
duga vode po nominalnoj vrednosti, čime je
uvećan iznos duga za 382,76 mil EUR.
Razlog smanjenja iznosa javnog duga izraženog u dinarima je jačanje kursa dinara
u odnosu na evro i dolar. U septembru se
država zadužila prodajom dinarskih hartija od
vrednosti u iznosu od 29,79 milijardi dinara i
obveznica denominovanih u evrima u iznosu
od 42,21 mil EUR.
8
Industrija 40 / oktobar 2012.
Gradonačelnik Miomir Ilić je prilikom obilaska
radova izjavio da su u naselju Živica počeli
radovi na sekundarnoj distributivnoj gasnoj
mreži, u okviru ugovora i sporazuma sa “Srbijagasom” kao investitorom i “Gas investom”,
izvođačem radova, i partnerima sa kojima su
zaključili ugovor.
- Ovo je mreža niskog pritiska, 3,6 bara, i
realizuje se u sklopu primarnom vodu, od
Osipaonice i dalje ide ka drugim opštinama, i
planiran je korak koji ide kroz čvorište u Požarevcu prema Ostrvu, a na koji se priključuje
sekundarna gasovodna distributivna mreža
prema Kostolcu i Požarevcu i seoskim naseljima – veka gasa, zajedno sa našim ruskim
partnerima.
Član Upravnog odbora izvođača radova, “Gas
investa”, Rajko Ubigasić, tom je prilikom istakao da je plan da se u roku od dve i po godine
završi kompletna gasifikacija Požarevca.
Inače, ovaj potez pripada gasnoj podstanici
u Brežanu i pokriva naselja Živica, Dragovac,
Brežane, Batovac i Dubravica. Radovi koji su
ugovoreni sa “Gas investom” iznose 13 mil
EUR i izvodiće se na područijima nakojima
toplifikaciona mreža ne može svojim kapacitetima da podmiri potrebe građana.
Besplatni seminar u organizaciji
firme TRCpro iz Petrovaradina
Najbolji način da osvežite svoje znanje iz oblasti buke i vibracija je da posetite besplatni
edukativni seminar „Evropska dostignuća na
polju merenja i analize buke i vibracija tj. 01dB
Sound and Vibration Day“ koji će se održati
6.11.2012.
01dB-Metravib u saradnji sa firmom TRCpro
tradicionalno organizuje ovaj seminar koji je
prvenstveno namenjen inženjerima i tehničarima-konstruktorima na poslovima projektovanja, razvoja, ispitivanja, kontrole kvaliteta i
održavanja, mašinske, građevinske i elektrostruke kako bi osvežili i unapredili svoje znanje
o merenju i analizi buke i vibracija.
Kroz predavanja ili kroz direktnu komunikaciju
sa predavačima, možete dobiti rešenje ili pak
insipraciju za nov način rešavanja problema povišenih nivoa buke i vibracija u vašim
poslovnim sistemima.
Akcenat na seminaru se zasniva na najsevremenijim tehnologijama merenja i analizi
vibracija sa praktičnim primerima i demonstracijama.
Mesto održavanja:
Kongresni centar CePTOR - Andrevlje (Centar
za privredni i tehnološki razvoj Vojvodine).
Biće obezbeđen organizovani transport autobusom sa platoa Centra Sava u Beogradu.
Predavači:
dr Hotimir Ličen, red. prof., dr Ninoslav Zuber,
docent, Daniel Vaucher de la Croix – regionalni menadžer „Acoem Environmental Solutions-01dB“, Patrice Dannepond - regionalni
menadžer „Acoem Industrial Solutions-OneProd“
Kineska kompanija CICO
zainteresovana za izgradnju
puta Novi Sad-Ruma
Predstavnici kineske kompanije CICO
(“Chongqing International Construction
Corporation”) izjavili su u sredu (17. oktobra
2012. godine) u Novom Sadu da su zainteresovani za učešće u projektu izgradnje koridora M21, odnosno deonice Novi Sad-Ruma,
objavljeno je na sajtu pokrajinske vlade.
Oni su u razgovoru sa sekretarom za privredu
Miroslavom Vasinom kazali da su zainteresovani za izgradnju deonice Novi Sad-Ruma,
uključujući i izgradnju tunela kroz Frušku
goru, kao i deonicu od Rume do Šapca i do
granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Na sastanku je predloženo i da se sačini
Memorandum o saradnji između Vlade Vojvodine i kineskog partnera, kojim bi se definisao pravno-ekonomski okvir i mogućnosti
saradnje, a koji mora biti usaglašen sa Vladom
Srbije.
Naglašeno je da je projekat izgradnje koridora
M21 prioritetan za Vojvodinu, te da će pokrajinska vlada formirati tim sa Vladom Srbije, za
praćenje realizacije tog posla.
reflektor
reflektor
...I SVET
Turski “Calik&Limak” kupuje
elektrodistributivnu mrežu
Kosova za 26,3 mil EUR
Ministar za privredni razvoj u kosovskoj vladi
Besim Becaj rekao je da je turski konzorcijum
“Calik&Limak” izabran za kupca elektrodistributivne mreže Kosova.
Turski koncern je izabran na tenderu jer jer
je ponudio najveću cenu, a to je bio glavni
kriterijum za izbor kupca.
- Turski konzorcijum “Calik&Limak” koji je
elektrodistributivnu mrežu kupio za 26,3 mil
EUR će, na osnovu ugovora u modernizaciju
elektrodistribucije morati da uloži 300 mil
EUR u narednih 15 godina - rekao je Becaj.
Ova kupoprodaja bila je propraćena demonstracijama ispred sedišta vlade u kojima su
u većini učestvovali pripadnici “Samoopredeljenja”. Nekoliko stotina demonstranata
pokušalo je da blokira sedište vlade u centru Prištine, izvikujući parole “lopovi”, ali su
specijalne policijske snage sa šlemovima i
štitovima odgurnule demonstrante, koristeći
povremeno i sprejeve sa suzavcem.
“Samoopredeljenje” je saopštilo da je policija
tokom ove akcije uhapsila nekoliko desetina
pripadnika ovog pokreta, ali policija to nije
potvrdila.
“Samoopredeljenje”, ali i druge opozicione
partije, tvrde da je cena izuzetno mala za
jednu tako veliku kompaniju u čiju modernizaciju je poslednjih godina uloženo oko 200
mil EUR.
“Postoji bolji način” - Međunarodni
sajam bezbednosti iSEC od 5. do
8. novembra 2012. u Beogradu
Na Beogradskom sajmu od 5. do 8. novembra biće organizovan 3. Međunarodni sajam
bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i
poslovanja - iSEC.
Pod sloganom “Postoji bolji način”, na sajmu
će, posredstvom domaćih zastupnika, biti
predstavljeni vodeći svetski brendovi i najnovija dostignuća u oblasti bezbednosnih tehnologija u funkciji javne i privatne bezbednosti, počevši od tehničke i fizičke zaštite, preko
tehničke infrastrukture objekata, sistema
video nadzora i druge bezbednosne opreme
za gradove i saobraćajnice, sistema za zaštitu
kritične javne infrastrukture i kontrole i nadzora aerodroma i pograničnih zona, pa sve do
korporativne bezbednosti.
Biće predstavljene i najnovije tehnologije u
specifičnim oblastima bezbednosti bankarskih i finansijskih institucija, telekomunikaci-
one infrastrukture i objekata, zaštite energetskih objekata, te industrijskih zona visokog
rizika... Značajan segment je i informaciona
bezbednost i upravljanje podacima - sBIT.
Predviđeni su i bogati prateći stručni programi pod nazivom Know How (security) i sBIT
(informaciona i IT bezbednost), ali i organizovani bilateralni b2b poslovni sastanci, o
čemu izlagači i posetioci mogu da se detaljno
informišu na sajamskom sajtu. Zbog velikog
interesovanja i zbog specifičnosti sajma, za
posetu pratećim programima i b2b sastancima neohodna je prethodna i blagovremena
registracija (www.isec-expo.rs)
Sajam se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, uz podršku Udruženja za privatno obezbeđenje PKS i drugih strukovnih udruženja
bezbednosti u zemlji i regionu.
Ulaznica za građane košta 300 dinara, a za
poslovne posetioce ulaz je besplatan ukoliko
se prethodno registruju na sajtu www.isecexpo.rs.
www.industrija.rs
HIT IZDANJE U PONUDI IZDAVAČKE KUĆE
IND MEDIA PUBLISHING
Knjiga o legendarnoj seriji
Mućke
Lovely jubbly!
Sa radošću predstavljamo ovo epohalno
delo koje ćete pročitati i saznati kako je sve
teklo iza kamera ove legendarne serije. Od
ideje koja se rodila u pabu, a gde drugo, do
biografija glumaca, scenariste, režisera...
Koliko je malo falilo da se serija i ne snimi,
zašto je Del Boj trebao da bude deka, da li je
Trig jedan od najboljih izvođača Šekspira i
da li je Albert ugledni bankar? Sve to je lepo
spakovano u priču o omiljenoj britanskoj (a
i šire) televizijskoj komediji i dok je budete
čitali, evociraćete uspomene na svaku foru
koja vas je do suza nasmejala! Bonžur!
www.najboljeknige.rs
reflektor plus plus
reflektor
BALKANSKI INVESTICIONI
FORUM 22. I 23. NOVEMBRA U
BEOGRADU
I
nvesticioni forum Balkan Venture biće organizovan u Beogradu
22. i 23. novembra uz učešće 40 svetskih i regionalnih investitora sa fondovima od preko tri milijarde evra, najavili su danas
organizatori.
Kako se navodi u saopštenju, među učesnicima će biti investicione
kuće “Intel Capital”, “Crimson Capital”, međunarodne finansijske
institucije (EBRD, EIF) i predstavnici fondova (seed fonds) koji nude
početni kapital za pokretanje posla.
Prema podacima sa sajta Foruma, na skupu će učestvovati i generalni direktori “Nordeusa” i “Limunda” Branko Milutinović i Vladimir Nikolić, predstavnici Fonda za inovacionu delatnost, “RSG
Capital” i “Elevena”.
Forum će omogućiti da autori inovativnih projekata, mlada preduzeća i preduzeća u razvoju razgovaraju direktno sa potencijalnim
investitorima iz informacinih, informaciono-komunikacinih tehnologija, energetike i drugih tehnoloških oblasti.
U pratećem programu biće organizovani i direktni sastanci investitora i preduzeća, kao i takmičarski deo za projekte i preduzeća
kojima su potrebne investicije.
Prijave za takmičenje su otvorene i registracija je u toku na zvaničnom sajtu Balkan Venture Foruma, a investitori će odabrati 40
najboljih i najinovativnijih preduzeća, koja će imati priliku da predstave projekte ulagačima.
Najbolji među njima, dodaje se u saopštenju, biće pozvani da
imaće priliku da svoje projekte i preduzeća predstave na finalnom
takmičenju na Jurom venčer samita (Europe Venture) krajem godine.
Organizatori investicionog foruma u Beogradu su neprofitna fondacija i reginalna mreže organizacije “Balkan Unlimited” Srbija i
“Europe Unlimited”.
Prvi Balkan Venture forum održan je u Skoplju.
Dipl.Ing Hans Bibus 1947. godine osniva
firmu sa imenom BIBUS i postavlja temelje
današnjeg BIBUS Holding AG - grupe
koja distribuira, projektuje, razvija,
proizvodi i servisira komponente i sisteme
u najrazličitijim industrijskim granama i
primenama.
BIBUS AG, naša matična kuća iz Švajcarske kao deo gore
navedenog holdinga distribuira komponente u području
hidraulike, pneumatike, mehatronike i ekologije u oblastima
mašinstva, proizvodnih postrojenja, proizvodnje aparata i vozila.
Pri tome se oslanja na pažljivo vođeno i planirano skladište sa
preko 250 000 artikala.
Isporučiti proizvod odgovarajućeg kvaliteta, u dogovorenom
terminu uz povoljnu cenu je ishodište i cilj našeg poslovanja.
Tehnička podrška kupaca je isto tako veoma važan segment
delatnosti, a od pre nekoliko godina veoma snažno se zakoračilo i
u projektovanje i kompletnu realizaciju raznih sklopova.
Za BIBUS grupu karakteristična je međunarodna saradnja sa
mnogobrojnim BIBUS preduzećima, klijenti svake pojedinačne
zemlje mogu profitirati generisanim efektima saradnje.
Da bude što bliže
kupcu, BIBUS AG širi svoju mrežu i osniva svoje firme širom Evrope,
nedavno i sveta.
Za tržiste Srbije i Bosne - stojimo na raspolaganju od nedavno preko
sedišta u Bijeljini, za individualna i lična savetovanja kao i naše usluge.
„SUPPORTING YOUR SUCCESS“ -
Izdvajamo iz našeg prodajnog programa
proizvode i proizvođače iz oblasti:
Hidraulika – Sauer Danfoss, Kawasaki, Stauff,
Kracht, Moog
Filteri – Mahle, Baldwin
Kancelarija BIH / SRB
Ing Đorđe Jerotić
Tel +387 65 518 073
Fax +387 55 321 467
Email: [email protected]
Web: www.bibus.at
Pneumatika – ACE, Bansbach, Piab, CKD,
Schunk
Mehatronika – Rossi, Ringfeder, Gerwah,
Wichita, Warner, Stieber, Suco, Danaher
Ekologija – Jäger, FPZ, Secoh
Karađorđeva bb
BIH 76311 Dvorovi - Bijeljina
Bosna i Hercegovina
BIBUS Austria Ges. m. b. H.
Eduard-Klinger-Strasse 12
A-3423 St. Andrä / Wördern
razgovor s povodom
Razgovor
s povodom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U INDUSTRIJI
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
U INDUSTRIJI –
KORIST A NE TROŠAK
Razgovor vodio: Mirković Nikola
P
ovodom teme jubilarnog broja časopisa Industrija, želeli smo
da čitaocima predstavimo detaljan pregled aktuelnih dešavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da skrenemo
pažnju koliko je ulaganje u ovaj segment poslovanja bitno kako bi
bezbednost zaposlenih bila veća, a produktivnost bolja.
Upravo zbog toga, želimo da se zahvalimo direktorki Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije gospođi Veri Božić Trefalt, što nam
je ovom prilikom izašla u susret i odgovorila na pitanja koja su nas
interesovala.
Časopis Industrija: Tema ovog jubilarnog broja časopisa
Industrija je „Bezbednost i zdravlje u industriji – korist a ne
trošak“. Da li mislite da je svest poslodavaca u Srbiji takva da na
ovu bitnu stavku u poslovanju gledaju kao da je trošak ili kao na
nešto što treba da unapredi i osigura zaposlene, ali i da poveća
produktivnost?
Vera Božić Trefalt: Ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu, odnosno u mere za bezbedan i zdrav rad zaposlenih na radnom mestu i
u radnoj okolini predstavlja deo poslovne politike firme, a ne trošak. Svaka povreda na radnom mestu i svako profesionalno oboljenje koje stekne zaposleni na radnom mestu za poslodavca je veliki
trošak. To je ekonomski gubitak za poslodavca, ali je to gubitak i za
samog povređenog, kao i za njegovu porodicu. U Republici Srbiji još
uvek, naročito kada sagledavamo svest poslodavaca malih i srednjih
firmi, ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu smatra se troškom, a
ne investicijom. Uvođenjem standarda poslovanja u ovu oblast kao i
dolaskom stranih investitora u Republiku Srbiju menja se i poslovna
politika firmi, te se ulaganje u bezbednost i zdravlje posmatra kao
deo dobre poslovne politike koja će doprineti većoj produktivnosti
firme.
Časopis Industrija: Po svim statistikama koje su nam dostupne
uočljiv je smanjen broj povreda na radu u odnosu na prethodne
godine. Koji su faktori uticali na ovaj pozitivan pomak?
Vera Božić Trefalt: Dobro je zapaženo da dolazi do smanjenja broja
povreda na radu u Republici Srbiji. To bi trebalo da bude znak da
naši poslodavci primenjuju dosledno mere bezbednosti i zdravlja na
14
Industrija 40 / oktobar 2012.
radu. Sigurno da napretka ima u ovoj oblasti i ima dosta faktora koji
su uticali na ovaj pozitivan trend. Međutim, moramo imati u vidu
da smanjenju povreda na radu doprinosi i to što privreda ne radi
punim kapacitetom. Ovakvim stanjem ne smemo biti zadovoljni i svi
u lancu odgovornosti moramo raditi još više da dođe do smanjenja
broja povreda na radu u RS.
Časopis Industrija: Prošlo je već sedam godina kako je donet novi
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Da li ste zadovoljni njegovom primenom i efikasnošću?
Vera Božić Trefalt: Nakon donošenja Zakona o bezbednosti i zdravlju
na radu 2005. godine, usledilo je donošenje još desetak podzakonskih propisa koji podržavaju Zakon. Jedan od najznačajnijih pravilnika koji je donet je Pravilnik o načinu i postupak procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini. Ceo sistem bezbednosti i zdravlja
na radu počiva na preventivnim merama i procenjivanju rizika na
radnim mestima na kojima zaposleni rade, a koji su pod kontrolom
poslodavca. Do sada je doneto i sedamnaest podzakonskih propisa
kojima su transponovane direktive EU. Mi imamo obavezu da do
kraja ove godine transponujemo još tri direktive u skladu sa Nacionalnim planom integracija.
Konkretan odgovor na vaše pitanje bi bio da postoje poslodavci koji
Zakon primenjuju i poslodavci koji ni u elementarnom smislu ne primenjuju obaveze utvrđene ovim propisom. Problem primene mera
bezbednosti i zdravlja na radu sagledava se uglavnom kod malih i
srednjih firmi. Međutim, postoje globalni problemi u privredi koji
direktno utiču na primenu propisa u ovoj oblasti i to su, pre svega
rad „na crno“, angažovanje nestručne radne snage za obavljanje
poslova, siva ekonomija itd. Takođe, u samoj oblasti postoje problemi, kao što su: nije završen proces transponovanja direktiva EU, ne
postoji jedinstven registar povreda na radu, ne postoji jasno osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti, ne postoji zakonska obaveza permanentne edukacije, veća uloga medicine rada, itd.
Napominjem još jednom, da je najveći problem primene propisa
u ovoj oblasti svest poslodavaca, pogotovo malih i srednjih preduzeća, jer najčešće smatraju, kako sam već ranije rekla, da je to
trošak, a ne investicija. Ali, ono što je dobro jeste da svi poslodavci
danas u Srbiji znaju da se pitanja bezbednosti i zdravlja na radu
moraju rešavati.
NOVO U PONUDI IZDAVAČKE KUĆE IND MEDIA D.O.O.
KNJIGA „POSLODAVAC I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU“
Knjiga koju bi svaka firma u Srbiji trebalo da ima.
Sveobuhvatan priručnik koji vas upoznaje sa svim pojmovima i pravilima
vezanih za bezbednost i zdravlje na radu.
Cena knjige je
864
dinara
(u cenu su uračunati
PDV i troškovi
poštarine).
Zainteresovani za kupovinu knjige neka
kontaktiraju redakciju časopisa Industrija:
Tel/fax: 011 3479 000
ili 011 3479 777
Mob: 060 344 8428
e-mail: [email protected]
www.industrija.rs
razgovor s povodom
Razgovor
s povodom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U INDUSTRIJI
gradilištima, Pravinik o preventivnim metama za bezbedan i zdrav
rad pri ručnom prenošenju tereta, Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima, itd.) predviđena je posebna zaštita žena. U praksi postoje
slučajevi gde se propisi koji se odnose na posebnu zaštitu žena,
ne poštuju, čest je slučaj mobinga u praksi. Smatram da je položaj
žena u današnjem trenutku daleko bolji nego u ranijem periodu i
ovim putem apelujem na zaposlene žene da se informišu o svojim
pravima i da traže zaštitu kod nadležnih organa.
Časopis Industrija: Prema Nacionalnoj strategiji za razvoj i bezbednost na radu za period od 2009. do 2012. godine, predviđeno
je osnivanje Centra za edukaciju. Možete li nam malo više reći o
tome?
Časopis Industrija: U sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i
socijalne politike postoji Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.
Da li možete čitaocima Industrije da približite čime se Uprava
bavi i koje su njene nadležnosti?
Vera Božić Trefalt: U mnogim zemljama Evropske unije, u trenutku
približivanja EU najčešće u okviru ministarstva nadležnog za rad
osniva se poseban organ u čijoj nadležnosti je transponovanje
direktiva EU. U okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne
politike, a u skladu sa članon 60. Zakona - obrazovana je Uprava
za bezbednost i zdravlje na radu, sa osnovnom nadležnošću da
transponuje direktive EU. Pored ove obaveze Uprava je u obavezi da vrši edukaciju poslodavaca, predstavnika zaposlenih, samih
zaposlenih, lica za bezbednost i zdravlja na radu i dr., u ovoj oblasti,
sa ciljem podizanja kulture rada. Takođe, prati i ocenjuje stanje
bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno
uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, organizuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja
na radu, izdaje licence pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje ovih poslova, stara se o primeni međunarodnih akata, razvija
saradnju sa Agencijom za bezbednost i zdravlje na radu EU, MORom, nevladinim organizacijama, razvija socijalni dijalog sa reprezentativnom Unijom poslodavaca i reprezentativnim sindikatima i
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.
Časopis Industrija: Kakav je po Vašem mišljenju danas položaj
žena zaposlenih u industriji Srbije i da li ih zakon iz 2005. na pravi
način štiti u praksi?
Vera Božić Trefalt: Prema dokumentima MOR-a i EU kao i prema
propisima Republike Srbije žene su u potpuno izjednačene u obavljanju aktivnosti na radnom mestu. Zakonom o radu (čl. 86. do 95.),
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (član 6.) i drugim podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim
Vera Božić Trefalt: Takvih centara u Evropi ima mnogo. Osnivanje
takvog centra ili centara će upotpuniti sistem bezbednosti i zdravlja
na radu u Srbiji. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno
u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu nije utvrđena obaveza
permanentnog učenja lica koja se bave poslovima bezbednosti i
zdravlja na radu. U narednom periodu kada se bude radila izmena
i dopuna Zakona bezbednosti i zdravlja na radu mora se uspostaviti obaveza stalnog usavršavanja. Da bi to postigli potrebno je
obrazovati centar ili centre za trening i edukaciju. U tim centrima
sve zainteresovane strane, od poslodavaca, preko lica zaduženih
za bezbednost i zdravlje na radu, investitora, inženjera, izvođača radova, sindikata, predstavnika zaposlenih do medija - imaće
potreban nivo edukacije. Na ovom pitanju mora se još dosta raditi.
s povodom
razgovorrazgovor
s povodom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U INDUSTRIJI
Časopis Industrija: Da li se aktuelna
kriza primećuje i u delu bezbednosti, odnosno da li poslodavci „štede“ na
neophodnoj zaštitnoj opremi za svoje
zaposlene? Kakva je realna slika u
praksi?
Vera Božić Trefalt: Imamo saznanja da
poslodavci „štede“ i ne ulažu u mere bezbednosti i zdravlja na radu, pa i na sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu
pravdajući se krizom. Međutim, smatram
da ni jedna ekonomska kriza ne sme da utiče na izdvajanje finansijskih sredstava kada
su u pitanju ulaganja u minimalne mere
bezbednosti i zdravlja na radu. Zakonom o
bezbednosti i zdravlju na radu predviđena
je novčana kazna za poslodavca, ukoliko prilikom organizovanja rada i radnog
procesa ne obezbedi preventivne mere
radi zaštite života i zdravlja zaposlenih,
kao i ako za njihovu primenu ne obezbedi
potrebna finansijska sredstva. Bez obzira
na krizu poslodavac je dužan da obezbedi
finansijska sredstva za održavanje opreme
za rad, za sredstva i opremu lične zaštite,
prethodne i periodične lekarske preglede
za zaposlene koji rade na radnim mestima
sa povećanim rizikom, osposobljavanje
za bezbedan rad, za preglede i ispitivanje
opreme za rad i ispitivanje uslova radne
okoline, organizovanje prve pomoći. U
pitanju su minimalne mere bezbednosti
i zdravlja na radu i to treba imati stalno
u vidu.
Časopis Industrija: Čini nam se kao da
su velike kompanije u Srbiji ovaj problem zaštite i bezbednosti na radu rešile
osnivanjem određenih službi koje o
tome brinu unutar samog preduzeća,
ali kako bi po Vašem mišljenju taj problem trebalo rešiti kada su u pitanju mala
i srednja preduzeća u Srbiji?
Vera Božić Trefalt: Da bi se olakšalo
organizovanje posla kod malih i srednjih
poslodavaca Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je predvideo da, naročito u
delatnostima trgovine, ugostiteljstva,
turizma, zanatskih i ličnih usluga, u stambeno-komunalnim delatnostima poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ove poslove
može da obavlja i sam. Takođe, poslodavac može da za obavljanje ovih poslova
angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu, kao spoljnu službu.
Važno je istaći da poslodavac odlučuje o
načinu organizovanja poslova za bezbednost i zdravlje na radu, ali istovremeno
mora da vodi računa o svom tehnološkom
procesu, o organizaciji, prirodi i obimu
procesa rada, o broju zaposlenih koji
učestvuju u procesu rada, o broju radnih
smena, o broju lokacijski odvojenih jedinica, o procenjenim rizicima (utvrđenim
opasnostima i štetnostima) i dr. Uprava za
bezbednost i zdravlje na radu je u obavezi
da pomogne malim i srednjim preduzećima u rešavanju i ovog pitanja, tako što će
putem seminara, sajta ili na drugi način
razgovor s povodom
Razgovor
s povodom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U INDUSTRIJI
davati određene vodiče, smernice,
koje će pomoći ovim preduzećima
da iznalaze prava rešenja u svom
radnom procesu. Takođe, bilo bi
dobro da mali poslodavci ova
pitanja rešavaju preko svojih
organizacija.
Časopis Industrija: Koja je po
Vašem mišljenju najugroženija
grana industrije kada je u
pitanju bezbednost i zdravlje na
radu, a u kojoj se oblasti dešavaju
najmanji propusti?
Vera Božić Trefalt: Vrlo je bitno praćenje građevinske industrije, imajući u vidu da se oko 50% povreda na radu dešava u
ovoj grani industrije. To nije slučaj samo sa našom zemljom, to
je tako i u zemljama EU. Pored Zakona o bezbednosti i zdravlju
na radu u kome su utvrđene obaveze za sve poslodavce, tako i za
poslodavce u delatnosti građevinarstva, Vlada RS je 2009. godine
donela Uredbu o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim
ili pokretnim gradilištima. Takođe, donet je i Zakon o potvrđivanju
Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 167 o bezbednosti
i zdravlju u građevinarstvu koja se odnosi na gradilišta, a još uvek
je na snazi i Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih
radova od 1997. godine, koji se primenjuje ukoliko odredbe iz tog
pravilnika nisu u suprotnosti sa odredbama utvrđenih Uredbom.
U toku je priprema Pravilnika o elaboratu o uređenju gradilišta.
Kada se bude doneo i ovaj Pravilnik smatramo da će biti zaokružena pravna regulativa koja se odnosi na primenu mera bezbednosti
i zdravlja na radu u građevinarstvu. Važno je napomenuti da su
ovim dokumentima utvrđena prava, obaveze i odgovornosti kako
investitora i poslodavaca, tako i zaposlenih.
Najmanje povreda na radu dešava se kod poslodavaca koji obavljaju
administrativne poslove, mada pri obavljanju tih aktivnosti treba
povesti računa o merama bezbednosti i zdravlja na radu zbog rada
sa ekranom, dugotrajnog sedenja, itd.
18
Industrija 40 / oktobar 2012.
Časopis Industrija: Praksa časopisa Industrija je da sagovorniku
ostavi prostora da kaže nešto što je bitno, ukoliko to nismo već
pomenuli.
Vera Božić Trefalt: Apelujem na poslodavce da ne razmišljaju da je
ulaganje u mere za bezbednost i zdravlje na radu trošak, već da je
investicija; i da ulažu u bezbednost i zdravlje na radu bez obzira na
krizu, a zaposlenima preporučujem da dosledno slede instrukcije
pri obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti, bez obzira koliko ih
puta ponovili u svom radnom veku.
vremeplov
vremeplov
ZAŠTITA NA
RADU
Tekst: Jasmina Pešić
Danas zaštita na radu ima
najvažniju ulogu u jednom
uspešnom proizvodnom procesu. Od kvaliteta zaštite na
radu zavisi sigurnost i neprekinutost procesa, sa naglaskom
na neprestanom praćenju i
poboljšavanju. U ovom broju
“Industrije” dajemo prikaz razvoja ove oblasti.
Z
aštita na radu skup je tehničkih,
zdravstvenih, pravnih, psiholoških,
pedagoških i drugih delatnosti,
pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju
opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje
osoba na radu i utvrđuju mere, postupci
i pravila, kako bi se otklonile ili smanjile
te opasnosti i štetnosti. Pojam „osoba na
radu“ odnosi se na sve zaposlene osobe,
ali i na druge osobe koje obavljaju neki
rad, kao što su studenti, volonteri i učenici na stručnoj praksi.
U zaštiti na radu važno je razlikovati
pojmove nezgoda na radu i nesreća
na radu. Nezgodom na radu smatra se
svaki neželjeni i nepredviđeni događaj
koji za posledicu može, ali i ne mora
imati štetu, povredu, zagađenje, uništenje ili nešto drugo. S druge strane
nesreća na radu je takođe neželjeni
događaj, koji za posledicu ima materijalnu štetu, ozledu radnika ili zagađenje okoline. Statistički gledano,
na 330 rizika, njih 300 se dogodi bez
ikakvih posledica i povreda, 29 događaja rezultira nekom opasnošću, dok
jedan uzrokuje povredu radnika, štetu
ili zagađenje okoline.
Tokom rada, na radnika u njegovoj radnoj
okolini deluju mnogi činioci. Kao posledica delovanja štetnih uticaja na radnika,
može se javiti profesionalna bolest. Ona
se može javiti naglo, nakon kratkotrajnog
delovanja neke štetnosti ili kao posledica
uzastopnog i dugotrajnog delovanja nefizioloških uslova rada, štetnih fizikalnih
uslova ( buke, vibracija, zračenja i sl.), kao
i nepovoljnih higijenskih uslova na radu.
Povreda na radu, prema Zakonu o zaštiti
na radu, je svaka povreda nastala na radnom mestu, ako je takva ozleda vezana za
radno mesto i radne procese koje osoba
obavlja, ali i svaka ozleda nastala na redovitom putu na i sa radnog mesta. U slučaju nastanka povrede na radu, potrebno je
obavestiti nadležnu inspekciju u roku od
24 sata.
Profesionalnom bolešću smatra se
bolest za koju se dokaže da je posledica delovanja štetnosti u procesu rada
i/ili radnoj sredini, odnosno bolest za
koju je poznato da može biti posledica delovanja štetnosti koje su u vezi sa
procesom rada i/ili radnom sredinom, a
intenzitet štetnosti i dužina trajanja izloženosti toj štetnosti je na nivou za koji je
poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.
Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne
radne uslove, kako bi se sprečile povrede
na radu, profesionalne bolesti i nezgode
na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posledica, ukoliko se opasnost
ne može otkloniti. Sprovođenje zaštite na
radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se sprečava bilo koja
bolest, odnosno povreda, dok se veća
pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.
ISTORIJAT ZAŠTITE NA RADU
I ZDRAVLJA ZAPOSLENIH
Prvi izveštaji o zaštiti na radu i zdravlju
zaposlenih potiču iz prve polovine XIX
veka. U Sjedinjenim Američkim Državama, na primer, prvi takav izveštaj, sačinjen
u vidu medicinske studije o radu i bolestima, datira iz 1837. godine. Tokom XIX i XX
veka, u mnogim zemljama se vrše detaljna istraživanja posvećena proučavanju
zdravlja zaposlenih i rizika od nesrećnih
slučajeva. Do kraja XIX veka gotovo sve
visokoindustrijalizovane zemlje imale su
zakone koji su se bavili pitanjima zaštite na
radu, programima za sprečavanje nesrećnih slučajeva i ingerencijama inspekcije
za zaštitu na radu. Krajem XIX i početkom
XX veka donose se i zakoni kojima se uređuju prava na naknadu u slučaju povrede
na radu. Da bi poboljšali mere zaštite na
radu, mnogi poslodavci imenuju direktore
službe zaštite, započinju programe obuke iz oblasti zaštite, obezbeđuju lekare i
medicinske sestre, otvaraju ambulante
u okviru organizacije i slično. Ulaganja u
vremeplov
vremeplov
sredstva zaštite na radu i zaštitnu opremu iz godine u godinu sve su
veća. Zaposleni koji obavljaju poslove koji štetno deluju na ljudsko
zdravlje i koji mogu da budu opasni po ljudski život (rudari, letačko osoblje, policija i slično) imaju beneficiran radni staž, odnosno
radni staž koji se računa sa uvećanim trajanjem. Radnici koji zbog
povrede na radu ili usled profesionalnog oboljenja postanu invalidi, imaju pravo na posebne vidove zaštite. Njihova primanja, zbog
umanjenja radne sposobnosti i umanjenog doprinosa, ne mogu
se smanjivati, bez obzira na to ko pokriva razliku između zarađene
plate i plate koja bi se zaradila da nije invalidnosti. Postojeće mere
zaštite na radu, ma koliko da su unapređene, nisu dovoljne. Međutim, problem nije samo u tome nego i u činjenici da se propisane
mere zaštite često ne primenjuju. Ponekad su za to krivi radnici
koji se ne pridržavaju propisanih mera, a ponekad organizacija, čiji
menadžment, zaokupljen procesom rada i ostvarivanjem projektovanih ciljeva, često zapostavlja sistem zaštite na radu, što nije
dobro, jer samo zdrav radnik može ostvarivati pun učinak na poslu.
Zdravlje zaposlenih i dalje je veoma ugroženo, naročito u siromašnim zemljama i zemljama u razvoju. Milioni zaposlenih,
čak i u najrazvijenijim zemljama, pate od raznih profesionalnih
oboljenja koja su najčešće neizlečiva. U penziju se zbog pogoršanog zdravlja odlazi veoma rano. Više od polovine radnika koji
rade u neposrednoj proizvodnji u nedovoljno razvijenim zemljama i zemljama u razvoju odlazi u penziju pre 55. godine života.
Postojeće mere zaštite na radu napravile su značajan pomak u
sistemu zaštite zdravlja i života zaposlenih. Menadžeri se sistemom zaštite na radu moraju više baviti, vodeći računa o striktnom
poštovanju propisanih mera zaštite i većoj edukaciji zaposlenih o
značaju, ciljevima i načinu ostvarivanja zaštite na radu. Službe i
inspekcije zaštite na radu u svemu tome treba da daju svoj puni
doprinos.
RADNO MESTO I NEOPHODNOST ZAŠTITE
Elementi radnog mesta su: prostor – deo radne sredine u kome
se obavljaju radni zadaci, uslovi u kojima se obavljaju radni zadaci
(fizički elementi radne sredine), sredstva koja se upotrebljavaju,
zadaci koji se ostvaruju u cilju nesmetanog odvijanja procesa
rada, društveni odnosi koji se uspostavljaju ili se mogu uspostavi-
20
Industrija 40 / oktobar 2012.
ti. Narušavanje čovekovog fizičkog integriteta u radnoj sredini se
ispoljava u narušavanju pojedinih njegovih delova, kao telesnoorganskog bića koje je praćeno narušavanjem skladnog funkcionisanja pojedinih delova tela ili usmrćenjem čoveka. Narušavanje
fizičkog integriteta u radnoj sredini nastaje u osnovi iz dva razloga:
kada je angažovanje telesno-organskih sposobnosti u radnom
procesu veće nego što to dozvoljava funkcionisanje čovekovog
strukturalno-funkcionalnog sistema, kao i kada je angažovanje
koje se traži srazmerno sposobnostima čoveka - ali organizacija
fizičkih elemenata radne sredine dovodi do oštećenja. Faktori
koji prouzrokuju povrede na radu mogu biti neposredni (unutrašnji, interni) i posredni (spoljni, eksterni). Psihički integritet se
određuje kao proces tokom koga se organska, fizička, psihološka i
socijalna svojstva kombinuju i organizuju u vrlo složenu celinu na
višem nivou. Narušavanje nastupa kada nastane gubitak sposobnosti kod čoveka za jedinstveno ili harmonično ponašanje. Moralni
integritet obuhvata ukupnost čovekovih osobina koje označavaju
njegovu svojevrsnu individualnost kao društvenog bića, koje kao
vrednosno biće svojom delatnošću u procesu rada ostvaruje društvenu komunikaciju sa ostalim učesnicima u radnom procesu.
Bezbednost na radu obuhvata kompleks uslova rada, obezbeđuje
stanje zaštite radnika od štetnog međudejstva okružujuće sredine,
tehnologije i štetnih supstanci. Obezbeđuje se zakonom, putem
specijalnih mera, garantuje se zakonom i predstavlja objekat socijalnog osiguranja i socijalne zaštite. Bezbednost i zdravlje na radu
se određuje kao obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u
najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna
oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.
Indikatori za određivanje kvaliteta radnog života su: mikrolimatski
uslovi radne sredine (temperatura, vlažnost vazduha, osvetljenost,
buka, prisutnost isparenja, zračenja ...), ergonomičnost, pristup
radu, korisnost rada, opažanja i stavovi u vezi sa radom, akteri i njihovi međusobni odnosi. Kvalitet radne sredine obuhvata: mikroklimu koja ne utiče na smanjenje radne aktivnosti; sredstva za rad
koja zahtevaju što manje čovekovo fizičko naprezanje; osmišljenu
mehanizaciju, kojom rad ne dobija karakter besmislene aktivno-
vremeplov
vremeplov
sti; hemizaciju proizvodnog
procesa uz punu zaštitu
zdravlja radnika; takvu organizaciju rada u kojoj čovek
ima mogućnosti ne samo da
upravlja i kontroliše proces
rada, već da se iskazuje kao
stvaralačko biće u estetski
uređenoj radnoj sredini.
Ovako uređena radna sredina obezbeđuje zaštitu
integriteta čoveka uz poštovanje ljudskog dostojanstva.
ZDRAVLJE I BEZBEDNOST ZAPOSLENIH
Staranje o zaštiti zdravlja i
bezbednosti na radu zapoPreventivne mere poslodavca jesu npr. izbeslenih smatra se značajgavanje rizika, procena rizika otklanjanje
nim delom menadžmenta
rizika na izvoru, prilagođavanje rada i radnog
ljudskih resursa. Jer, orgamesta zaposlenom, zamena opasnih tehnonizaciji su potrebni zdravi
loških procesa ili metoda rada bezopasnim ili
radnici i radnici koji su zadovoljni načinom ostvarivamanje opasnim, davanje prednosti kolektivnja i merama zaštite svojih
nim nad pojedinačnim merama bezbednosti
legitimnih prava i interesa
i zdravlja na radu, odgovarajuće osposobljaiz radnog odnosa. Samo
vanje zaposlenih za bezbedan rad i mnoge
takvi radnici mogu biti zadodruge mere, u skladu sa prirodom posla.
voljni svojim položajem u
organizaciji i biti uspešni u
svom poslu. Menadžment
organizacije treba da ulaže
i profesionalnih oboljenja i slični razlozi,
maksimalne napore za očuvanje i zaštitu doprineli su pooštravanju zakonskih i drunjihovog zdravlja i njihove bezbednosti gih propisa o zaštiti na radu, zaštiti zdravna poslu. U teoriji i praksi upravljanja lja i bezbednosti na radu, posebnoj zaštiti
ljudskim resursima i drugih naučnih disci- žena i omladine, itd. Prema odredbama
plina (npr. radnog prava,) pravi se razlika člana 64. Zakona o radu Srbije, zaposleni
između:
ima pravo na bezbednost i zaštitu zdravlja
1. opšte zaštite zaposlenih, koja se odno- na radu, u skladu sa zakonom. Poslodavac
si na sve zaposlene i celokupnu opre- je dužan da organizuje rad kojim se obezbeđuje zaštita života i zdravlja zaposlenih,
mu, kao i
u skladu sa važećim propisima. Odredba2. posebne zaštite zaposlenih, koja se
ma člana 65. istog zakona propisano je da
odnosi na pojedine kategorije zapozaposleni ne može da radi prekovremeno,
slenih.
odnosno noću, ako bi po nalazu nadležnog organa za ocenu zdravstvene sposobZAŠTITA ZAPOSLENIH
nosti, u smislu propisa o zdravstvenom
Briga o zdravlju i bezbednosti zaposle- osiguranju, takav rad mogao da pogorša
nih jedna je od značajnijih aktivnosti njegovo zdravstveno stanje. Zaposleni
menadžmenta. Reč je o funkciji koja se sa zdravstvenim smetnjama ne može da
neposredno odražava na individualnu i obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje
organizacionu uspešnost, troškove poslo- njegovog zdravstvenog stanja ili posledice
vanja i očuvanje ljudskih potencijala u opasne za njegovu okolinu.
organizaciji. Osim toga, staranje o zaštiti
na radu i zaštiti zdravlja zaposlenih dopri- U savremenim organizacijama se predunosi većem zadovoljstvu zaposlenih, većoj zimaju brojne mere i aktivnosti u oblasti
produktivnosti i većoj zainteresovanosti opšte zaštite zdravlja i bezbednosti zapoza ostvarivanje organizacionih ciljeva i slenih. To je njihova zakonska i moralna
interesa. Menadžment organizacije snosi obaveza i njihov očigledan interes. Mnogi
punu odgovornost za obezbeđivanje neš- autori ističu da se najznačajnijim aktivkodljivih i bezbednih uslova rada i oču- nostima organizacije u navedenoj oblasti
vanje fizičkog i mentalnog zdravlja svih mogu smatrati:
zaposlenih. Takva odgovornost, između • kontrola fizičkih i drugih rizika,
ostalog, proizilazi i iz zakonskih propisa • jačanje svesti o potrebi bezbednosti i
svake zemlje. Česte povrede i nesrećni slu• promocija dobrog zdravlja.
čajevi na radu, sve veći broj invalida rada
posetili smo smo
posetili
TRIMO, SLOVENIJA
ODGOVORI NA „ZAPALJIVA“
GRAĐEVINSKA PITANJA
Tekst pripremio: Mirković Nikola
U slučaju požara, neprocenjiv gubitak čine izgubljeni životi i povrede, a cena uništene imovine nije zanemarljiva. Prema podacima iz EU,
tokom života, više od šezdeset odsto Evropljana
bude izloženo požaru tokom života, a samo u
Nemačkoj svake godine bude više od 600 smrtnih slučajeva u požarima, uz priližno šest milijardi evra štete. Polovina svih firmi koje pretrpe
požar bankrotira u roku od tri godine. Imajući
to u vidu, shvatamo da upotreba negorivih
građevinskih proizvoda nema prihvatljivu alternativu i da je pasivna zaštita od požara, koju
pružaju takvi proizvodi, suštinski važna.
N
a specijalnom stručnom seminaru, održanom u sedištu
kompanije Trimo, u Trebnju (Slovenija), razlika u posledicama primene zapaljivih i nezapaljivih građevinskih materijala – sendvič panela – postala je očigledna. Govorilo se i o toksičnim
isparenjima koja se oslobađaju pri sagorevanju zapaljivih materijala – a to su sve plastični materijali, jer toksični dim – prema već
spomenutim statistikama – direktan je uzrok polovine svih smrtnih slučajeva u požaru, a u kombinaciji s opekotinama, odgovoran
je još za jednu četvrtinu.
Klaus Buge Garn iz kompanije Rockwool
Na praktičnom delu predavanja koji je bio izuzetno zanimljiv,
prisutni su imali priliku da vide tri zapaljena kontejnera, koji su
napravljeni od tri različita sendvič-panela.
1. PUR sendvič-panel (Slika PUR)
2. PIR sendvič-panel (Slika PIR)
3. MW sendvič-panel (Slika MW)
Napomena: Svi plastični materijali u ispunama gore, razlika je
samo u brzini sagorevanja i količini toksičnih gasova koje pritom
proizvode. Kamena vuna je nezapaljiv i negoriv materijal koji ne
proizvodi otrovne gasove.
Kontenjer napravljen od kamene vune – MW, pokazao je najbolju otpornost na požar, što nam je dokazalo da je to najbezbedniji
materijal od koga trenutno možete graditi vaš objekat.
Toksičnost dima – dim ubija
Toksičnost dima trebalo bi da bude glavni faktor za protivpožarnog inženjera, investitora, arhitektu/projektanta, pa čak i za korisnike objekta, kada razmatraju uticaj
izolacije na performanse zgrade odnosno na bezbednost
ljudi i imovine. U požaru, osim ostalih gasova, oslobađaju
se i sledeći smrtonosni gasovi: hidrogen bromid HBr, azot
dioksid NO2, hidrogen hlorid HCl, hidrogen cijanid HCN,
ugljen monoksid CO.
Skupu su prisustvovali veoma ugledni stručnjaci iz oblasti sigurnosti na radu, građevinske industrije, osiguravajućih društva i medija
iz preko 15. zemalja. U teorijskom delu prezentacije, prisutnima su
se najpre obratili Tatjana Fink, direktorka kompanije Trimo i Patris
Azei, organizacioni direktor kompanije Rockwool. Nakon toga su
usledila veoma zanimljiva predavanja, a jedno koje bi želeo da istaknem je i predavanje Klausa Buge Garna iz Rockwoola o bezbednosti i prevenciji od požara, kao i njegovo predavanje o štetnosti
gasova koji su uzročnici 75% smrtnosti pri požaru.
22
Industrija 40 / oktobar 2012.
Efekti udisanja toksičnih gasova danas su vodeći faktor
smrti u požaru. Vatrogasci su zabrinuti da su suočeni sa
znatno većim gustinama dima u modernim zgradama –
što je možda posledica kombinacije sadržaja i građevinskih proizvoda.
Gušenje i dezorijentacija mogu kritično loše da utiču na
bezbednu evakuaciju i borbu s požarom.
posetili
smo
posetili
smo
TRIMO, SLOVENIJA
PUR
Kamena vuna
PIR
Stručnost, otvorenost, pouzdanost i usmerenost na budućnost
osnovne su karakteristike Trima širom sveta. Trimo danas svoje
usluge i proizvode prodaje pod svojom robnom markom u više od
50 zemalja širom sveta. Direktno je prisutan u 27 država, sa proizvodnim pogonima u Sloveniji, Srbiji, Rusiji i UAE.
Rockwool – vodeći proizvođač kamene vune u svetu, koji pruža sve
savremenija rešenja za energetski efikasne i protivpožarne zgrade
sa dobrom akustikom.
Trimo inženjering - srpska kompanija osnovana 2002. u okviru
međunarodne Trimo grupe, kupcima nudi kompletna i savremena,
funkcionalna i estetski doterana rešenja u oblasti čeličnih zgrada,
krovova i fasada. Trimo je na tržištu Srbije prisutan već dugi niz
godina i od Trimo građevinskih materijala izgrađeno je više stotina
objekata od čega je više od stotine velikih referentnih građevina.
Od 2007. Trimo inženjering ima sopstveni pogon u Šimanovcima,
nadomak Beograda, gde na liniji koja je poslednja reč tehnologije
proizvodi Trimoterm krovne i fasadne sisteme.
Trimo - Od svog osnivanja 1961, Trimo se afirmisao kao jedna od
vodećih evropskih kompanija razvijajući originalna i kompletna
rešenja na području čeličnih građevina, krovova, fasada, čeličnih
konstrukcija, kontejnera, zvučnih i izolacionih sistema. Visoka
reputacija vezana uz inovativnost, kvalitet i podršku klijentima
raširila se Evropom i dalje te se impresivno nastavlja uporedo
sa istraživanjem novih tržišta i prilika. Trimo svet vidi kao izazov.
Proizvodni pogon fabrike Trimo u Trebnju: Visokoefikasni procesi
koji se stalno unapređuju, podrazumevaju i to da se ne prave zalihe
gotovih proizvoda. Sva roba proizvodi se i transportuje uz poštovanje ekoloških zahteva za što nižim emisijama CO2.
Industrija 40 / oktobar 2012.
23
predstavljamo knjigu knjigu
predstavljamo
POSLODAVAC I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
ZAMOR I ODMOR
Zamor je normalna posledica čovekove
aktivnosti i nastaje kao rezultat
obavljanja bilo koje aktivnosti koja traje
izvesno vreme. Posle adekvatnog odmora
znaci zamora najčešće nestaju, ali ako
ne usledi dovoljan odmor dolazi do
nagomilavanja zamora i nastaje stanje
premorenosti.U toku obavljanja neke
aktivnosti dolazi dosta rano do pojave
zamora koji se postepeno povećava, ali
čovek postaje svestan zamora tek kada
se jave izražene subjektivne tegobe koje
ga primoravaju da prekine rad.
V
ećina definicija zamora podrazumeva da je zamor „opadanje radne aktivnosti i pogoršanje mogućnosti i spremnosti
za rad“. Ali je važno i saznanje da zamor može da nastane
i nezavisno od samog procesa rada, a kao posledica psiholoških i
socio-ekonomskih činilaca, koji deluju i izvan radne sredine. U tom
slučaju je moguće da zaposleni već umoran dolazi na rad. Verovatno ćete se, na osnovu ličnog iskustva, složiti sa konstatacijom
psihologa Renebina koji smatra da: „sve što doprinosi osećaju
nezadovoljstva i neefikasnosti, pa čak i loše organizovan saobraćaj,
izaziva osećaj zamora.”
Ipak zamor najčešće proizilazi iz same radne aktivnosti. Istraživanja su ukazala da osim samog radnog procesa i niz drugih faktora
iz radne sredine i okoline imaju uticaja na ispoljavanje zamora. U
te faktore se ubrajaju i:
• slaba organizacija rada,
• neprikladno radno vreme,
• dužina radnog vremena,
• neprikladno radno mesto,
• loši uslovi rada,
• slaba motivisanost zaposlenih,
• loši međuljudski odnosi,
• neadekvatna ishrana zaposlenih i
• lični problemi zaposlenih.
Pojava zamora je neminovna u toku rada i predstavlja opomenu
organizmu kako bi se sprečilo da organizam utroši sva svoja energetska sredstva bez mogućnosti da ih ponovo obnovi. Kada će se u
toku rada javiti zamor zavisi od inteziteta kako samog rada (vrste,
dinamičmnosti, interesantnosti i dr.), navedenih ostalih faktora, ali
i individulanih osobina zaposlenih.
KOJE SU KARAKTERISTIKE ZAMORA?
Na osnovu različitih istraživanja moguće je sumirati tri bitne promene koje ukazuju na postojanje zamora, a to su:
• promena radne efikasnosti,
• promena fiziološkog stanja organizma i
• subjektivan osećaj.
24
Industrija 40 / oktobar 2012.
Prema obliku zamor može da se ispolji kao akutni ili hronični.
• Akutni zamor nastaje posle dužeg radnog perioda uz neadekvatan odmor ili pri preforsiranim pojedinačnim radnim aktivnostima koje se obavljaju u kratkom vremenskom periodu. Ono što
je karakteristično za akutni zamor je da on prolazi u toku dana u
kome je i nastao.
• Hronični zamor je mnogo značajniji, posebno zbog toga što može
da se kumulira, a kao rezultat toga nastaje premor. Smatra se da
danas trećina zaposlenih u svetu pati od hroničnog zamora kao
posledice većeg zamaranja i neadekvatnog odmaranja na poslu.
Hronični zamor dovodi do smanjenja otpornosti organizma i do
narušavanja njegovog integriteta, a posledica toga je pogoršanje
postojećeg ili nastanak novog oboljenja. Zbog toga je Svetska
zdravstvena organizacija definisala “sindrom hroničkog umora”
kao bolesno stanje.
Prema karakteru zamor se ispoljava kao psihički, telesni i emocionalni. I ako su sve ove komponente uvek prisutne, nisu zastupljene
u istom stepenu već je (zavisno od karakteristika aktivnosti) jedna
od njih dominantna.
Zavisno od toga da li se odnosi na ceo organizam ili neki njegov
deo, zamor se definiše dominantno kao opšti ili lokalni i ako su obe
ove komponente uvek prisutne.
KAKO PREPOZNAJEMO ZAMOR?
Subjektivni znakovi zamora koji se ispoljavaju pojavom tegoba (
kao što su bolovi u raznim delovima tela, razdražljivost, pospanost,
smanjenje pažnje i koncentracije, malaksalost, želja da se prestane
sa radom itd.) su veoma značajni i pouzdani znaci ne samo njegovog prisustva već i za njegovu procenu. Oni su isti bez obzira na
različite mehanizme nastanka fizičkog i psihičkog zamora.
Bitno je istaći da su manifestacije zamora individulano različite
ne samo za razne osobe već i za istu osobu u različitim uslovima.
Sa aspekta bezbednosti je od značaja da se u mnogim složenim
aktivnostima kod zamora gase novostečene navike i zamenjuju se
ranije stečenim, što može da dovede do greške ili povrede pri radu
kod prelaska na nov način rada ili korišćenja novih sredstava za
rad. Veoma je značajno da motivacija može da zamaskira manifestacije zamora te se on ne registruje na vreme što za posledicu ima
pojavu premora.
predstavljamo
knjigu
predstavljamo
knjigu
POSLODAVAC I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Na vreme kada će se zamor u toku rada pojaviti utiče niz faktora.
Zna se da će se zamor mnogo ranije javiti kada se obavlja posao
koji se smatra uzaludnim, kada nema motivacije, kada je radna klima loša, kada je zdravstveno stanje zaposlenog loše
Danas je veoma značajan i poseban vid zamora koji se javlja pri
radu sa računarima i koji je od strane Svetske zdravstvene organizacije definisan kao “ sindrom videa”. Pojava ovog zamora je
od značaja zbog sve veće upotrebe računara ne samo na radnom
mestu, već i u kući. Ovaj oblik zamora je prisutan kod zaposlenih
koji svakodnevno provode sve vreme na radu za računarom, a da
se pri tom ne preduzimaju preporučene preventivne mere.
Prema tome pojava zamora ne uzrokuje samo opadanje radne sposobnosti već i mogućnost češćeg povređivanja, lakšeg oboljevanja,
pojavu netrpeljivosti u međuljudskim odnosima, veći broj grešaka
pri radu i drugo što sve kao rezultat ima smanjenje produktivnosti.
Sve ovo ukazuje da su radni zamor, radna sposobnost i radni učinak zaposlenih međusobno povezani i uslovljeni.
PREVENCIJA ZAMORA- ODMOR
Prevencija pojave zamora je među najvažnijim problemima bezbednosti i zdravlja na radu. I ako se zamor ne može eliminisati,
može se usporiti period njegovog nastanka i značajno smanjiti
njegov intenzitet.
Osnovno sredstvo za to je odmor. Da bi odmor bio efikasan veoma
su važni organizacija režima rada i odmora, i način korišćenja
samog odmora.
Čovek nije sposoban da radi bez odmora u dužem vremenskom
periodu. Odmor je neophodan ne samo da bi se otklonio zamor,
već i da se smanji monotonija pri radu i stabilizuje radna sposobnost zaposlenih.
Odmor predstavlja prekidanje, usporavanje ili promenu radnih
aktivnosti. Pri planiranju odmora potrebno je voditi računa o
njegovom vremenskom rasporedu, trajanju, broju i obliku. Cilj
odmora je da se u organizmu restituišu sve funkcije koje su zbog
rada izmenjene i nadoknadi potrošena energija. Jedno od merila
stepena zamora je i potrebno vreme za odmor. Ukoliko je zamor
intezivniji potrebno je duže vreme za odmor. Ako je odmor pravil-
no organizovan zaposleni se posle odmora osećaju znatno bolje i
njihov radni učinak se povećava.
Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu od značaja su ne samo
odmor u toku rada već i odmor posle rada
ODMOR U TOKU RADA
Istraživanja su ukazala da se prvi znakovi zamora javljaju posle
2-3 sata rada, kao i da je oporavak znatno brži ako je rad prekinut
pre ili najkasnije odmah po pojavi prvih znakova zamora. Pored
toga kada će početi odmor, važno je i njegovo trajanje. Poznato
je da oporavak nastaje u prvih 15 minuta odmora ( najveći oporavak od 75% nastaje u prvih 5 minuta odmora i 18% za narednih
10 minuta). Potrebno je pri određivanju dužine trajanja odmora
voditi računa i o tome da se odmor ne koristi samo zbog oporavka
organizma već i da bi se konzumirala hrana i zbog nekih drugih
potreba, te u skladu sa svrhom odmora, odrediti i dužinu njegovog trajanja. Takođe, ne sme se zaboraviti da vreme, broj, način
korišćenja i trajanje odmora u toku rada nije isto za sve delatnosti
i sve uslove rada. Razne vrste rada i uslovi u kojima se on obavlja
različito fizički i psihički opterećuju zaposlene. Mnoga istraživanja
su pokazala da je besmisleno predlagati bilo kakvu jedinstvenu
šemu režima rada i odmora, već je potrebno za svaku radnu sredinu napraviti individualnu šemu.
Veoma je važno i na koji način će se odmor koristiti, te pored određivanja vremena i dužine trajanja odmora, potrebno je definisati i
način korišćenja odmora.
Odmor u toku rada se najčešće planira u okviru redovnog režima
rada, ali može da se javi i kao spontani, pojedinačni, kada je zaposleni zbog izraženog zamora primoran da na kraće vreme prestane
da radi. Pojava ovih spontanih odmora je važan indikator težine
rada.
Po svom sadržaju odmor u toku rada može biti:
• pasivan - kada se provodi u stanju mirovanja bez ikakvih aktivnosti i
• aktivan - kada dolazi do promene aktivnosti, pri čemu se aktivnost ne zaustavlja već preusmerava na one delove organizma
koji su bili tokom rada neaktivni. Ovakav oblik odmora je za
današnje uslove rada mnogo efikasniji.
ODMOR POSLE RADA
Odmor posle rada obuhvata odmor između dva radna dana,
odmor u toku vikenda i godišnji odmor.
Najkvalitetniji odmor između dva radna dana se postiže dovoljnim
i kvalitetnim snom. Međutim, danas se sve više ne samo skraćuje
vreme spavanja već i sam kvalitet sna je sve lošiji, te samim tim i
odmor postaje nedovoljan. Kao rezultat toga dolazi do pojave hroničnog zamora.
Pored sna, za kvalitetan odmor je od značaja i promena redovnih aktivnosti. Za ovaj oblik odmora su pogodni vikendi i godišnji
odmor, koje treba posvetiti drugim aktivnostima kao što su sportrekreacija, zabava, druženje sa porodicom i slično, što će „napuniti
baterije“ i omogućiti bolji rad u narednom periodu.
Potrebno je da znate da odmor koji je planiran i koji se organizuje
u skladu sa radnim aktivnostima i opterećenjem ne samo da ima
pozitivan uticaj na produktivnost, već i na zadovoljstvo i zdravlje
zaposlenih.
Pomislićete da je to još jedan trošak za Vas, to je tačno, ali setite
se da troškovi prevencije i ako su dodatni troškovi i izgledaju veliki,
nadoknađuju se uštedama na troškovima zbog povreda, izostanaka sa posla i loših radnih uslova, i manji su od troškova negativnih
polsedica zamora.
Poglavlje iz knjige „Poslodavac i bezbednost i zdravlje na radu“.
Ovaj jedinstven priručnik možete poručiti na telefon redakcije časopisa Industrija 011/3479-000 ili putem e-maila: [email protected]
Industrija 40 / oktobar 2012.
25
u fokusu
u
fokusu
SPECIJALISTA
MEDICINE RADA
Prim. dr sci Jelena Paunović Pfaf, specijalista medicine rada
Kao što je poznato, oblast bezbednosti i zdravlja
na radu zahteva multidisciplinarni pristup. Ako
se pogledaju rezultati kompanija koje poklanjaju
ovom segmentu rada potrebnu pažnju, uočava
se da je jedan od članova tima koji su prisutni pri
rešavanju problema iz ove oblasti i specijalista
medicine rada (nažalost uglavnom se radi o
iskustvima iz drugih zemalja). Kada je u pitanju
naša sredina - može se zaključiti da vlasnici,
poslodavci i preduzetnici nisu zainteresovani za
saradnju sa specijalistom medicine rada, jer to
smatraju nepotrebnim troškom.
S
pecijalista medicine rada je lekar čija je osnovna delatnost
primarna preventiva, to znači da je njegov zadatak da u okviru svoje delatnosti zaštiti i poboljša zdravlje svih zaposlenih,
uključujući i poslodavca i preduzetnika - kroz rad na unapređenju
radne sredine, unapređenju organizacije rada i radne klime, kao i
kroz promociju zdravlja na radnom mestu i održavanju radne sposobnosti zaposlenih.
Osnovni cilj medicine rada, kao preventivne zdravstvene grane, je
zdrav, aktivan i produktivan radnik koji nema ni profesionalne ni
neprofesionalne bolesti i koji je sposoban i motivisan za obavljanje
svog svakodnevnog posla sa osećajem zadovoljstva i uz želju za
daljim razvojem sopstvenih sposobnosti kao radnika i kao ličnosti.
Neki osnovni poslovi specijaliste medicine rada koji treba da se
obavljaju u radnim organizacijama u saradnji sa poslodavcem su
dati u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ( čl. 41), ali sada bih
samo istakla bitne i za poslodavca značajne poslove specijaliste
medicine rada.
26
Industrija 40 / oktobar 2012.
Veoma značajan segment rada specijaliste medicine rada je primarna prevencija koja obuhvata:
• Prilagođavanje opterećenja na radu i druge zahteve rada ličnim
sposobnostima svakog zaposlenog, čime se ne samo sprečavaju
povrede na radu i pojava ili pogoršavanje bolesti, već se postiže i bolji radni učinak svakog zaposlenog. Ovo je posebno značajno kada su u pitanju stariji radnici, trudnice, hendikepirana
lica, hronično oboleli i drugi zaposleni sa posebnim potrebama
i posebnom osetljivošću, jer im to omogućava da uspešno rade.
• Procenu rizika, što je značajna delatnost specijaliste medicine
rada - ona proističe iz osnovne doktrine fiziologije rada da rad
ne sme remetiti inegritet ličnosti i zdravlja čoveka – odnosno,
da rad ne bi smeo da proizvodi rizike bilo koje vrste. Međutim
u praksi rad uvek manje ili više proizvodi rizike po onoga ko ga
obavlja. Nove tehnologije rada dovode i nove rizike, te je potrebno neprekidno procenjivati rizike po zdravlje i radnu sposobnost
zaposlenih i aktivno sprovoditi preventivne mere i kontrolisati
njihovo delovanje.
• Promocija zdravlja na radu je značajan segment saradnje specijaliste medicine rada sa poslodavcem. Cilj ovoga je da se promenom radnih i životnih navika zaposlenih, unapredi zdravlje i
redukuju faktori rizika od nastanka bolesti, a posebno bolesti u
vezi sa radom. Time se smanjuje oboljevanje zaposlenih i sve
posledice po rad koje ono proizvodi.
Osim primarne, važna je i sekundarna prevencija koja obuhvata
preventivne (prethodni, periodični, sistematski, ciljani i dr.) lekarske preglede zaposlenih - s ciljem da se oceni njihovo zdravstveno
stanje i radna sposobnost. Ovi pregledi su od velikog značaja jer
daju ocenu ne samo radne sposobnosti već i zdravstvenog stanja
zaposlenih, a to je značajan indikator koji ukazuje na moguće probleme vezane za bezbednost i zdravlje u radnoj organizaciji.
Da bi čovek obavljao bilo koju delatnost mora da bude sposoban
za rad. Naravno, da bi neko bio radno sposoban mora biti i biološki
sposoban, odnosno njegov „organizam mora imati sposobnost da
u toku obavljanja bilo koje aktivnosti održi unutrašnju ravnotežu
u fokusu
u fokusu
fizioloških funkcija u odnosu na stanje mirovanja (bez aktivnosti) i da
posle obavljene aktivnosti ponovo i
brzo uspostavi sve oblike ravnoteže
koji su bili poremećeni tokom obavljanja aktivnosti“ . Biološke sposobnosti mogu biti različite, kao što su
senzorne, motorne, neuropsihičke i
psihotehničke (a u njih spada i podnošljivost profesionalnih štetnosti).
Skup svih ovih raznih sposobnosti
omogućava čoveku da radi. Ipak,
treba napomenuti da sve one ne
učestvuju u istom obimu pri obavljanju neke aktivnosti, već jedna
od njih ima dominantnu ulogu - a
to je ona sposobnost koja je najviše
angažovana u određenoj aktivnosti.
Specijalista medicine rada ima zadatak da oceni radnu sposobnost čoveka koja „predstavlja takvu prikladnu
ravnotežu čoveka i rada pri kojoj je
radnik sposoban i motivisan da radi svoj posao bez bilo kakvog
fizičkog ili mentalnog oštećenja i sposoban je da savlada psihosocijalne izazove koje rad sadrži”. Ona može biti opšta sposobnost
za rad ili posebna sposobnost za rad na određenim poslovima, u
određenim uslovima, na određenoj opremi itd. Sama ocena radne
sposobnosti „predstavlja proces usklađivanja fizičkih, motornih i
mentalnih kapaciteta čoveka sa uslovima rada i zahtevima radnog
mesta“. Prema tome, ocena radne sposobnosti zaposlenih ima
za cilj da oceni pod kojim uslovima radnog okruženja i zahteva
rada, zaposleni uz svoje biološke sposobnosti i mogućnosti može
optimalno i bez oštećenja zdravlja da obavlja određeni posao u
punom radnom vremenu. Ovo je vrlo složen zadatak specijaliste
medicine rada i zahteva od njega poznavanje ne samo sposobnosti i mogućnosti zaposlenog, već i zahteve i uslove radnog mesta i
poslova koje zaposleni obavlja.
Sve ovo do sada izneto ukazuje da specijalista medicine rada ima
dva osnovna zadatka od kojih se
• jedan odnosi na same zaposlene i njegov cilj je da se očuva
zdravlje i radna sposobnost zaposlenog,
• drugi zadatak je vezan za poslodavca i njegov cilj je da se poveća
produktivnost.
Ovo je od značaja za sva a posebno za mala i srednja preduzeća, gde se štetni faktori u radnoj sredini ne uočavaju jasno, jer
nisu dovoljno ni poslodavci ni zaposleni svesni prisutnih rizika
- koji mogu suštinski da ugroze ne samo zdravlje zaposlenih, već
i produktivnost i ekonomsku sigurnost preduzeća, te time i sam
opstanak istih. Naravno da kao posledica te nedovoljne svesnosti
rizika jeste i izostavljanje preduzimanja neophodnih preventivnih
aktivnosti.
Dostupna naučna saznanja i praktična iskustva mnogih kompanija
i zemalja koje su postigle najbolje rezultate u bezbednosti I zaštiti
zdravlja zaposlenih (a koja su najstabilnija u vreme krize), ukazuju
na nekoliko značajnih principa, a to su:
• obezbeđivanje radne sredine koja daje najbolje rezultate u
uspostvljanju zdravlja i bezbednosti na radu,
• dobra radna klima (međuljudski odnosi),
• kontinuirana edukacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
kako poslodavca i menadžmenta na svim nivoima tako i samih
zaposlenih.
Sve ovo iz osnovnog razloga što:
• je samo zdrav, sposoban i zadovoljan radnik - produktivan radnik
• se samo redovnim praćenjem zdravstvenog stanja i bezbednosti zaposlenih mogu blagovremeno uočiti negativni efekti rada i
pristupiti njihovoj sanaciji
• je dobit za kompaniju veća od troškova preduzetih preventivnih
mera.
Još jednom treba naglasiti da je osnovni akcenat delovanja specijaliste medicine rada - primarna prevencija, čiji je rezultat bolje
zdravlje zaposlenih, njihovo veće zadovoljstvo, njihova veća radna
sposobnost, iz čega proizilaze radni učinak i veća produktivnost.
Sve ovo jasno ukazuje da angažovanje specijaliste medicine rada
- kada su u pitanju poslovi bezbednosti i zdravlja na radu, za
poslodavca nije nepotreban trošak, kako na to sada kod nas gledaju poslodavci i preduzetnici, već dobitak kako je to dokazano u
drugim zemljama.
Industrija 40 / oktobar 2012.
27
predstavljamo
predstavljamo
LOCTITE FREKOTE
ODVAJAČI ZA KALUPE
Livenje je jedan od najstarijih proizvodnih procesa. Bez obzira na tu činjenicu, tehnologija livenja je i danas
široko zastupljena. Proizvodi poput automobila, vozova, vetrogeneratora, aviona, brodova, i nebrojano
mnogo drugih, njima sličnim, ne bi postojali ili bi bili bitno drugačiji da ne postoji proces livenja u velikom
broju varijantnih oblika. Zato je tehnologija livenja predmet neprekidnih istraživanja i unapređenja. HENKEL
je kroz svoj inovativni proizvodni program odvajača LOCTITE Frekote ponudio visokotehnološka rešenja
koja bitno unapređuju tehnologiju livenja polimera.
H
ENKEL tehnologija lepkova počiva na adhezionim mehanizmima koji prate interakciju dva raznorodna materijala na molekularnom nivou. Suština je da se uspostave najjače moguće
adhezione sile, jer što je adheziona sila veća, nosivost spoja dobijenog
lepljenjem je takođe veća. Zato HENKEL neprekidno investira u istraživačke aktivnosti koje će kao svoj konačni ishod imati bolja adheziona
svojstva svojih proizvoda, trudeći se da u tome bude uvek ispred konkurencije. Međutim, adhezija nije uvek poželjna. Ona je čak i najveći
neprijatelj u određenim situacijama i stvara gotovo nepremostive
probleme. To je slučaj sa tehnologijom livenja, jednom od najstarijih
proizvodnih tehnologija za oblikovanje materijala.
Savršeni sistem za livenje, nezavisno od njegovog varijantnog oblika,
počiva na nultoj adheziji. To je naravno ideal, san inženjera projektanata alata i tehnologa. U praksi, adhezija uvek postoji, a površinske
kontaktne sile, koje se zbog njenog prisustva uspostavljaju, otežavaju
vađenje odlivka iz kalupa, dovode do površinskih oštećenja odlivka i
takođe, dovode do oštećenja i kontaminacije funkcionalnih površina
kalupa. Zato je HENKEL usmerio svoje istraživačke napore i u ovom
pravcu, u pravcu razvoja sistema koji će kroz redukciju adhezionih
svojstava radnih površina kalupa alata za livenje, redukovati navedene
probleme i čak u potpunosti ih eliminisati. Tako je nastala nova familija
HENKEL specijalizovanih hemijskih proizvoda za domen industrijskih
tehnologija, LOCTITE Frekote odvajača za kalupe.
LOCTITE FREKOTE TEHNOLOGIJA
Kalupi za livenje se uvek projektuju tako da svojom geometrijom omogućavaju lako odvajanje i izvlačenje odlivka. Suština je u obezbeđivanju
odgovarajućih uglova, koji će biti tako orijentisani da u pravcu u kojem
je predviđeno izvlačenje odlivka, stvaraju najmanju moguću prepreku i imperativno izbegavaju kolizione situacije. Savršena geometrija
odlivka nije dovoljna da se proces izvlačenja i ostvari u praksi. Problem
su adhezione sile koje se uspostavljaju između kontaktnih površina
odlivka i kalupa. U slučaju livenja pod pritiskom, kada se proces livenja
ostvaruje na visokim temperaturama i kada kalup poseduje složenu
reljefnu geometriju, kao što je to na primer kod autoguma, izvlačenje
odlivka je praktično nemoguće ukoliko se ne obezbedi da intenzitet
adhezionih sila bude vrlo mali, dovoljno mali da se i u ovakvim uslovima obezbedi lako odvajanje kontaktnih površina odlivka i kalupa. Zato
je funkcija odvajanja bitna karakteristika alata, a istovremeno, to je
veliki izazov za projektante.
Tradicionalno, funkcija odvajanja se ostvaruje primenom voskova,
silikona ili grafitnog praha, koji se odgovarajućim postupcima nanose
na radnu površinu kalupa i tako stvaraju međusloj koji sprečava da se
uspostave hemijske adhezione veze između odlivka i kalupa. Naravno,
ovi odvajači poseduju prirodno svojstvo vrlo male adhezije u odnosu
na radnu površinu kalupa.
28
Industrija 40 / oktobar 2012.
Sa tehnološkog aspekta, tradicionalna rešenja poseduju par bitnih
nedostataka. Prvi je u tome što se oni hemijski ne vezuju za površinu
kalupa, već predstavljaju jedan pasivni sloj, koji po pravilu poseduje jednokratni karakter primene. To znači da je za svaki novi odlivak
potrebno oslojiti kalup ili pripremak odvajačem. Drugi nedostatak je
u tome što je postupak oslojavanja tehnički delikatan i zahteva specijalnu opremu, vreme i prostor za njegovo izvođenje. Treći nedostatak su troškovi materijala, opreme i rada za izvođenje ove operacije.
Četvrti nedostatak je vezan za kontaminaciju životnog okruženja.
Proizvodnja pojedinih industrijskih proizvoda za ostvarivanje funkcije
odvajanja koristi složene postupke zaštite od adhezije sa ekstenzivnom
primenom odvajača koji ne samo da kontaminiraju neposredno radno
mesto, već i proizvodni pogon u celini.
Tehnologija livenja je vrlo rasprostranjena u savremenoj industrijskoj
proizvodnji i praktično ne postoji proizvod koji na neki način u svom
procesu nastajanja nije povezan sa tehnologijom livenja. Polazeći od
navedenih tehničkih činjenica i potreba industrije, HENKEL je u svojim
razvojnim laboratorijama generisao inovativno rešenje odvajača za
kalupe koji se bitno razlikuju od konvencionalnih rešenja. To su odvajači koji adhezionu pasivizaciju kalupa ostvaruju na molekularnom
nivou, aktivnim hemijskim mehanizmima, što je stvorilo prostor za
razvoj naprednih proizvoda koji unose revoluciju u tehnologiji livenja u
kalupu. Adheziona pasivizacija na bazi aktivnih hemijskih mehanizama
je suština na kojoj počiva LOCTITE Frekote tehnologija odvajača.
Duromeri
Napredni kompozitni epoksi
sistemi
GRP Kompoziti
Poliester,
Vinil ester
- Avio industrija
Avioni, helikopteri...
- GRP Plovila
Brodovi, jahte,
skuteri...
- Oprema za
rekreaciju
Bicikli, skije,
reketi....
- GRP Transportna vozila
Paneli, krovovi, spojleri...
- Industrija specijalnih proizvoda
Trkački delovi,
medicinski uređaji,
elektronika, namotavanje vlakana...
- GRP Konstrukcije
Lopatice
vetroturbina,
mermerni lavaboi i kuhinjski elementi,
kade...
Termoplasti
Rotaciono
livenje
- Oprema za
rekreaciju
Kajak, pedaline...
- Građevinarstvo,
kontejneri,
tankovi, stolice,
kante za
đubre...
Elastomeri
Gume
- Gazišta /
zaštita za
zidove
- Tehničke
gume
Prigušivači
vibracija,
točkovi za
rolere, obuća,
kalupi po
meri
predstavljamo
predstavljamo
LOCTITE Frekote tehnologija je razvijena za primenu u proizvodnji
delova od tri grupe polimera, koji imaju vrlo široku primenu u različitim
industrijama:
1. Duromeri – Dve grupe: 1)napredni kompoziti i epoksi smole, i 2)
kompoziti na bazi staklenih vlakana (plastična masa ojačana staklenim vlaknima - GPR), poliester i vinil ester, za izradu širokog
spektra proizvoda za avionsku industriju, industriju transportnih
sredstava, industriju medicinskih uređaja i opreme, industrije proizvoda za sport i rekreaciju, proizvoda za građevinsku industriju i
brodogradnju.
2. Termoplasti – Za izradu delova tehnologijom rotacionog livenja,
koja se masovno primenjuje u industriji proizvoda za građevinarstvo, proizvoda za široku potrošnju i domaćinstvo, industrije proizvoda za sport i rekreaciju, industriju poljoprivredne mehanizacije
i slično.
3. Elastomeri – Proizvodi za autoindustriju i širok spektar proizvoda
koji spadaju u klasu gumeno-tehničke robe.
Primer
gumenotehničke
robe koja se radi u
zatvorenom kalupu.
Složena geometrija
šara predstavlja
veliki izazov za
izvlačenje vulkanizovanog proizvoda.
Primer
gumenotehničke
robe kompleksne
geometrije koja se
ostvaruje livenjem
pod pritiskom
sa višedelnim
kalupom.
Tipičan primer GRP kompozita koji se primenjuje u brodogradnji. Pored
vrhunskih mehaničkih svojstava, izuzetna estetika je imperativ.
Primer livenja delova od kompozitnih materijala
Primer delova proizvedenih rotacionim livenjem. Složena geometrija i veliki
gabariti stvaraju vrlo delikatne zahteve za izvlačenje delova iz kalupa.
Industrija 40 / oktobar 2012.
29
predstavljamo
predstavljamo
LOCTITE Frekote čistači i penetranti
se izrađuju kao zasebni proizvodi ili
Mikro poroznost
kao integralni proizvod sa dvostrukom funkcijom. U zavisnosti od
stanja površine kalupa, korisnicima
se nude proizvodi za mat ili sjajne
MIKRO POROZNOST
površine.
KALUPA
Nanošenje penetranta se ostvaruje ručnim premazivanjem ili
prskanjem, uz mehaničko poliraSredstvo za
nje kojim se uklanjaju mehanički i
popunjavanje pora
hemijski kontaminanti i vrši reparaSredstvo za odvajanje
cija mikrooštećenja.
Kontaminant
Treći i najbitniji član LOCTITE Frekote familije su Frekote odvajači.
Frekote molekuli
KALUP SA SREDSTVOM
Frekote odvajači su proizvodi koji
Adhezija
ZA ODVAJANJE
poseduju takva molekularna svojstva da istovremeno ostvaruju jaku
Kohezija
adheziju prema materijalu kalupa
i malu adheziju prema materijalu
odlivka. Njihovim nanošenjem na
očišćenu
i
repariranu
površinu
kalupa
formira se tanak, semipermaLOCTITE Frekote tehnologija predstavlja zaokruženo rešenje koje
nentan
sloj
koji
je,
za
razliku
od
konvencionalnih
pasivnih odvajača,
uključuje tri grupe proizvoda, specijalizovanih za tri specifična procesa
hemijsko-mehanički
vezan
za
površinu
kalupa,
što
omogućava višekoji prate pripremu i primenu alata za livenje polimera:
struku primenu, odnosno izradu većeg broja odlivaka za jedno nano1. Frekote čistači,
šenje odvajača. Dakle, za razliku od konvencionalnih rešenja, LOCTITE
Frekote tehnologija omogućava da se pored izuzetne efikasnosti odva2. Frekote penetranti, i
janja, ostvari i bitno pojednostavljenje procesa pripreme alata i bitno
3. Frekote odvajači.
poveća produktivnost. Frekote odvajači se ne prenose na odlivak, oni
Frekote čistači su specijalizovani proizvodi na bazi vode ili organskih
ostaju čvrsto vezani za površinu kalupa!
rastvarača, koji su namenjeni za čišćenje i održavanje funkcionalnih
LOCTITE Frekote odvajači se formulišu kao specijalizovane grupe proipovršina kalupa. Operacija čišćenja je od izuzetnog značaja. Čistačizvoda za svaku od tri prethodno navedene grupe polimernih materijama se uklanjaju zaostale čestice ili slojevi polimera, čime se održava
la. Ovim se postižu minimalna adheziona svojstva u odnosu na materioriginalna geometrija kalupa na mikronivou. Takođe, čistačima se vrši
jal odlivka i istovremeno maksimalna adheziona svojstva u odnosu na
hemijska priprema površine kalupa za dalju proceduru primene Frekomaterijal kalupa, koji može da bude izrađen od metala ili nemetala, u
te tehnologije.
zavisnosti od konkretnog slučaja primene i izabrane tehnologije liveFrekote penetranti su sredstva male viskoznosti specijalno formulisana nja. Nanošenje odvajača se ostvaruje ručnim premazivanjem ili prskaza penetraciju i popunjavanje mikrošupljina, mikroprskotina i pora u
njem, uz mogućnost automatizacije ovog procesa.
površinskom sloju alata. Frekote penetrantima se repariraju oštećeLOCTITE Frekote grupa proizvoda za napredne kompozite, uključujući
nja i nesavršenosti kalupa na mikronivou i tako obezbeđuje vrhunski
i tehnologiju livenja pod pritiskom u zatvorenim kalupima obuhvata
kvalitet odlivka i hermetičnost odlivka. Primena Frekote penetranata
proizvode: Frekote Aqualine C-600, Frekote Aqualine C-200, Frekote
podrazumeva da je površina kalupa prethodno mehanički i hemijski
44-NC, Frekote 55-NC, Frekote 700-NC i Frekote 770-NC.
očišćena.
DEO
KALUP
30
Industrija 40 / oktobar 2012.
predstavljamo
predstavljamo
LOCTITE Frekote grupa proizvoda za kompozite na bazi staklenih vlakana obuhvata sledeći asortiman proizvoda: Frekote Frewax, Frekote
WOLO, Frekote 1-STEP, Frekote FRP-NC, Frekote 55-NC, Frekote 770NC i Frekote Aqualine® C-600.
LOCTITE Frekote grupa proizvoda za rotaciono livenje: Loctite Frekote
44-NC, Loctite Frekote Aqualine C-200, i Loctite Frekote 770-NC za rad
sa poliamidom, polietilenom i polipropilenom, u varijanti sa organskim
rastvaračima i vodom kao rastvaračem.
LOCTITE Frekote grupa proizvoda za gumarsku industriju: Loctite Frekote 810-NC, Loctite Frekote 800-NC, Loctite Frekote R-150/R-180,
Loctite Frekote R-220, Loctite Frekote R-110/R-120, Loctite Frekote
HMT/HMT-2 i Loctite Frekote Aqualine PUR 100.
PRIMER: LOCTITE FREKOTE ZA GUMARSKU
INDUSTRIJU
Industrija elastomera je gotovo u celosti bazirana na tehnologiji livenja.
Bez obzira da li se radi o pneumaticima ili proizvodima tipa gumenotehničke robe, livenje je uvek prisutno. Livenje kao termin, ovde treba
uzeti sa rezervom, jer se radi o vrlo kompleksnom procesu vulkanizacije
u kojem se pod dejstvom pritiska pripremak transformiše u željeni geometrijski oblik, a istovremeno, pod dejstvom temperature, inicira se i
precizno vodi proces vulkanizacije, odnosno hemijskoj transformaciji u
kojoj se plastikovana smeša sirove gume transformiše u dobro poznat
visokoelastični materijal.
Proces izrade pneumatika završava se na vulkanizacionim presama,
koje se sastoje iz noseće strukture i pratećih mehanizama, kojima
se obezbeđuje otvaranje i zatvaranje alata za vulkanizaciju. Sirova
guma koja je formirana u prethodnom delu procesa (takozvano
konfekcioniranje), uvodi se u alat za vulkanizaciju, koji se sastoji iz
gornje i donje polovine, koje se razdvajaju po sredini šare gazne
površine (protektor). U unutrašnjosti alata nalazi se specijalni pomoćni
pribor koji je izrađen takođe od gume, blejder, koji ima oblik balona i
čiji je zadatak da posle zatvaranja alata u koji je ubačena sirova guma,
ostvari pritisak sa unutrašnje strane i time obezbedi da se sirova
guma po kompletnom obimu pritisne na radnu površinu kalupa i tako
dobije svima poznat oblik gazne površine pneumatika sa šarom, kao
i bočne površine sa različitim dekorativnim i tekstualnim sadržajima.
Paralelno se alat greje na temperaturu od oko 140 ºC na kojoj će se
inicirati i zatim voditi proces vulkanizacije. Proces vulkanizacije traje
od petnaestak minuta za autopneumatike, pa do više desetina sati za
gigantske pneumatike rudarskih mašina. U tom periodu, pod dejstvom
ekstremnih kontaktnih sila uspostavlja se blizak kontakt između alata i
materijala. Uloga odvajača je u ovom kontekstu esencijalna.
Dobar odvajač obezbeđuje kvalitetnu spoljašnju površinu pneumatika,
vizuelno i funkcionalno, i drastično smanjuje silu izbacivanja, čime se
štiti složeni mehanizam izbacivača i alat.
LOCTITE Frekote Aqualine specijalizovani proizvodi za gumarstvo predstavljaju odgovor kompanije Loctite na ove probleme. LOCTITE Frekote
Aqualine obuhvata tri proizvoda:
• Rastvarač za čišćenje: Frekote PMC
• Penetrant / zaptivač: Frekote Aqualine RS-100
• Odvajač: Frekote Aqualine RS-150
Superiorne tehničke osobine ovih proizvoda daju prednost u odnosu
na konkurenciju:
1. Penetrant sa efikasnim svojstvima zaptivanja, što je od posebnog
značaja za ovu vrstu proizvoda, bitno unapređuje kvalitet odlivaka
i omogućava proizvodnju od 100 do 130 pneumatika sa jednim
oslojavanjem kalupa;
2. Značajno smanjuje stvaranje naslaga na površinama kalupa i tako
produžuje vremenski period između čišćenja alata, i do 3 meseca
u poređenju sa tipičnim periodom od 3 nedelje kod korišćenja konvencionalnih metoda;
3. Unapređuje estetska svojstva odlivka.
Navedena svojstva LOCTITE Frekote Aqualine pružaju korisnicima veliku uštedu, tehnološki skok u proizvodnji i vrhunski kvalitet proizvoda uz
produženje radnog veka kalupa i alata u celini.
Hen­kel Sr­bi­ja d.o.o.
AG Ge­ne­ral In­du­stry
Bu­le­var Oslo­bo­đe­nja 383, Be­o­grad
Tel: +381 11 2072 242; Fax: +381 11 2072 273
E-mail: Mar­ke­tin­gAG.Sr­bi­ja@­hen­kel.com;
Web: www.loc­ti­te.rs; www.360bonding.com
Industrija 40 / oktobar 2012.
31
razgovor s povodom
razgovor
s povodom
43. KONGRES KGH
U SUSRET
43. KONGRESU KGH
Tradicionalni Kongres KGH koji se održava u Sava Centru u Beogradu objediniće i ove godine, kao
i prethodnih, veliki broj eminentnih stručnjaka iz ove oblasti i pružiti priliku mladim ljudima da se
uključe u savremene tokove i savladaju nove standarde u zgradarstvu i industriji. Skup će se održati u
Centru Sava u Beogradu, od 5-7. decembra. Iz tog razloga želeli smo da porazgovaramo o kongresu
KGH, ali i o drugim aktuelnim temama iz oblasti energetike, sa jednim od organizatora i vodećim
stručnjakom iz ove oblasti.
P
rof. dr Branislav Todorović, predsednik Organizacionog
odbora kongresa i izložbe i predsednik i jedan od osnivača
Društva za KGH Srbije, približio nam je ovaj događaj i njegove ciljeve, rekavši da ovaj kongres ima zaista veliku tradiciju i
održava se po 43. put. Interesantno je da nije izgubljena ni jedna
jedina godina u tom nizu, čak i kada je bilo bombardovanje i kada
su bile druge kritične situacije, taj kongres je održavan. Ideja o
ovom kongresu počela je zajedničkim snagama objedinivši tako
sve kolege iz bivše Jugoslavije. Povećanjem potrebe za sve većim
hlađenjem i grejanjem, morali smo da se prilagodimo novitetima
i učimo od stranih eksperata koji su donosili svoja iskustva. Tako
počinjemo da sarađujemo sa firmama proizvođačima opreme za
klimatizaciju.
Ubrzo smo uvideli da moramo da naučimo mlade ljude novim
tokovima savremenih tehnologija i počeli smo paralelno, na
Mašinskom fakultetu – da uvodimo nove predmete , tako je
nastao predmet KLIMATIZACIJA , u saradnji sa Savezom mašinskih
elektroinženjera Srbije.
Profesor ističe da je osnivanje Društva KGH – što znači KLIMATIZACIJA, GREJANJE I HLAĐENJE – počelo je prvo u zgradi Saveza
Inženjera, dok se nisu ustalili u Sava Centru, gde se održava ovaj
kongres već više od deset godina. Ovaj prostor je zgodan jer ima
prostora za izložbu, koji je ujedno i Sajam opreme koja se koristi
za opremanje zgrada i energetske opreme, tako da je to postala
tradicija i ušla u međunarodne kalendare.
Ovo je najveći kongres koji se održava u Evropi u ovoj branši i dešava se rednovno svake godine. Naročito mladi ljudi moraju da se
specijalizuju i da ono što su naučili na fakultetima i školama – prilagode praksi. Tako se radi intenzivno na tome da mladi što više
počnu da posećuju strane skupove i da razmenjuju korisna iskustva sa kolegama iz inostranstva – a to im je upravo omogućeno
kroz ovaj kongres. Na KGH Kongresu mladi mogu da sretnu svetske
eksperte, da se upoznaju i da vide gde im je mesto na toj skali.
Ovakvom organizacijom Kongresa, mi smo kopirali u dosta velikoj
meri američku Asocijaciju za klimatizaciju, grejanje i hlađenje koja se zove ASHRAE. To je najveća svetska organizacija koja broji
negde preko 80 000 članova. Prvenstveno je korisno ono što rade
jer mnogo ulažu u saradnju i obuku mladih ljudi i studenata – imaju takmičenja i nude stipendije i brojne druge pogodnosti. Pre
nekoliko godina, nošeni ovom idejom - i u Beogradu počinje da
se organizuje paralelno u drugoj sali na ovakvom skupu - poseban
studentski deo gde naši mladi ljudi imaju priliku da se upoznaju i
razgovaraju sa najvećim stručnjacima iz ove oblasti.
32
Industrija 40 / oktobar 2012.
s povodom
razgovorrazgovor
s povodom
43. KONGRES KGH
Kongres se organizuje u dve sale, a studenti dolaze već tradicionalno organizovano autobusima iz Novog Sada, Kragujevca, Niša,
Beograda i drugih gradova Srbije. Ovo je divan skup mladih ljudi
koji se tu upoznaju i diskutuju, to je za njih jedan izlet u njihov
budući svet. Vrlo je važno istaći da se oni tu pripremaju za međunarodna takmičenja i nastupe, vode predavanja na engleskom –
mlada generacija je napredna i daleko su spremniji za nove izazove. Studenti tako obilaze štandove i celokupnu izložbu zajedno sa
nastavnicima, a to je dobra priprema za njih. Na Kongresu biraju
se najbolji studentski radovi i one najuspešnije studente šaljemo
u Temišvar – na međunarodni skup gde učestvuju okolne zemlje.
Evropska asocijacija svoj kongres održaće sledeće godine, tako da
je to naš podstrek mladim ljudima da vide gde su u svetu i da razbiju predrasude da su drugi bolji od njih. Prvi naučni radovi jednog
mašinskog inženjera bili su upravo diplomski radovi koji su prezentovani i na Kongresu KGH.
je, Nemačke, Austrije, Danske, Švedske, Grčke, Turske, Mađarske,
Bugarske, Jordana i mnogih drugih.
Kongres KGH je savršena prilika da se stručnjaci iz ove oblasti okupe na jednom mestu, posebno za studente koji uče i za
dobijanje licenci. Tako novi mladi stručnjaci imaju veliku šansu
da jednog dana budu pozvani u velike kompanije. Stručnjaci iz
svih bivših jugoslovenskih republika zajedno učestvuju u ovoj
organizaciji,pored naših - u najvećem broju kolege iz Hrvatske.
Kao i u mnogim strukturama društva, svetska ekonomska kriza
uticala je na poslovanje mnogih velikih i malih kompanija i društava. Profesor Torodović naglasio je da se na Kongresu mogu naći
svrsishodna rešenja za oporavak – bar kada je u pitanju energetika. Poslednjih godina dok je aktuelna svetska ekonomska kriza, u
Organizaciji Kongresa KGH nisu primetili znatno smanjenje učesnika (koji inače i ne plaćaju kotizaciju za učešće).
Profesor Todorović naglašava da Kongres ima veliki broj učesnika.
Učesnici na ovogodišnjem Kongresu KGH dolaze iz celog sveta, tako
će prisustvovati vodeći ljudi iz ove oblasti… Pored starih kompanija
koje tradicionalno učestvuju, uvek ima novih učesnika iz različitih
zemalja. Ove godine biće prisutan i predsednik američke asocijacije koji je jedan od vodećih inženjera,takođe i Evropska Asocijacija koja se zove Riva – imaće ovde svoj izvršni odbor i gostovaće
u programu. Kogres KHG okupiće ovog decembra velika svetska
imena i priznate profesore koji su dali veliki doprinos nauci u svetu
iz ove oblasti… Biće ovde i predstavnici fabrika, inženjeri i stručna
lica, što je posebno interesantno za plasman robe tih firmi… Svi
njihovi radovi biće prevedeni na engleski jezik što predstavlja novu
šansu za učešće na drugim međunarodnim kongresima. Poslednjih
godina imamo učesnike iz 25 zemalja: Engleske, Francuske, Itali-
Industrija 40 / oktobar 2012.
33
razgovor s povodom
razgovor
s povodom
43. KONGRES KGH
Ekonomsko-energetska politika objedinjuje stručnjake na ovom kongresu,
a ovoga puta je upućen poziv našoj
novoj ministarki energetike Zorani
Mihajlović, jer je to divna prilika i najveći skup energetičara iz ove oblasti
– pa se nadamo da će se ovde voditi reč o novim projektima države na
polju energetike.
Pre dve godine izveden je jedan projekat - konkurs za zgradu za promociju nauke, na Novom Beogradu. Tada
je pobedila zgrada koja po oceni
profesora Todorovića nije zadovoljila
kriterijume – i po njegovim rečima
može da bude sve - samo ne zgrada
sa nultom energetskom efikasnošću
kako su je deklarisali. Stoji na na stubovima, biće previše skupa i izgleda
kao „Čardak ni na nebu ni na zemlji“.
Za određivanje energetske efikasnosti zgrada bitno je sledeće:
Energija u zgradama obuhvata potrošnju energije u tri grupe: zgrade, industrija i saobraćaj. Najveći udeo u toj potrošnji preko 40% čak i do 50% ide na
građevinske objekte. Direktno su povezane potrošnja energije i proizvodnja
obnovljive energije (sunce, vetar, geotermalna energija). Društvo KGH trudi se da poveže ekologiju, obnovljive izvore energij i tzv. nulte energetske
zgrade. To su zgrade koje troše energiju ali ne na klasičan način, već samo i
isključivo od obnovljivih izvora energije. One su NULA za daljinsko grejanje,
gas, korišćenje drveta i uglja - pa se vidi da nijedna nova zgrada ne može
da dobije dozvolu za energetsku efikasnost. Predviđeno je da se ti rokovi
pomeraju sve do 2018. godine i svaka nova zgrada moraće da ima energetski
sertifikat – PASOŠ .
U početku se gledalo koliko troši zgrada energije kada je u upotrebi, sada
se smatra da treba sračunati energetsku potrošnju od momenta kad počne
da se zida, i da se uključe svi faktori,
materijali i proračuni to je tzv. „circle
of life“ čitave zgrade.
Kada govorimo o fenomenu Zelene zgrade – postavlja se pitanje šta
posle, kad zgrada padne, kad se uruši i kad se zida nova? Očiti primer je
zgrada našeg Generalštaba. Koliko će
energije biti potrebno da se uloži da
se to izgradi i rekonstruiše i posebno
je značajno pitanje koliko će to sve
koštati, jer život zgrade troši puno
energije i novca.
s povodom
razgovorrazgovor
s povodom
43. KONGRES KGH
je napravila jedan pristup i značajan korak unapred, upravo
vezano za projekat energetskih pasoša… Naš sagovornik smatra
da bi trebalo da se vodi računa o potrošnji energije prilikom
letnjih, a ne samo zimskih meseci. Ipak, važno je početi. Mi smo
jedna od poslednjih država u Evropi koje su donele zakon o sertifikaciji zgrada.
Posmatrajući ovo kao energetičar, profesor Todorović kaže da
bi neki kriterijumi trebalo da su oštriji, ali s obzirom na to da mi
nemamo takve kvalitete i standarde kao većina zemalja, ovo je
ipak pomak - jer bitan je prvi korak.
Profesor objašnjava kako nastaje plan energetskog pasoša za
novoizgrađene objekte:
Napravi se plan jedne zgrade – simulacijama se unapred izračuna koliko će trošiti energije - dobija se čitav tok predviđenih
temperatura, vlage i sunčevog zračenja… to su definisane tzv.
meteorološke godine – i na osnovu toga se izračunava koliko će
se trošiti energije po izgradnji objekta.
Profesor navodi da kada se govori o izgrađenoj zgradi , postoji
sertifikat da li je sve ispoštovano kao u projektu, da li su zidovi
tih koficijenata kako je planirano, kakvi su prozori - da li su
zadovoljavajućeg standarda. S tim ciljem, Inženjerska komora
•Grejni kablovi za otapanje oluka
•Grejni kablovi samoregulišuće snage
•Grejni kablovi za otapanje cevovoda
•Grejni kablovi za tehničke vodove
•Grejni kablovi za podno grejanje
•Grejni kablovi za otapanje prilaznih rampi i staza
•Detektori temperature i vlage
•Centralno upravljanje i programiranje
•Prateći program za montažu
ATTOS KLIMA d.o.o. Novi Sad
Temerinski put 26 A
21000 Novi Sad, Srbija
telefon: +381 21 419 999
fax: +381 21 419 900
e-mail: [email protected]
web: www.attos.rs
Najbitnije što ističe
gospodin
Todorović je cilj postizanja
energetske efikasnosti – pa tako energetičari, mašinci i
termotehničari
ne
mogu ovo ostvariti
bez dobre saradnje sa arhitektama koji imaju drugačije poglede na isti projekat. Arhitekta posmatra i vizuelnu stranu priče,
dok energetičari isključivo brinu o energetskoj korisnosti. Bilo
bi veoma korisno da na Kongresu KGH učestvuju vodeće arhitekte - koji bi na tu temu pričali. Upućen je poziv Udruženju
arhitekata Srbije da se uključe i angažuju u ovakvim projektima – trebalo bi da budemo na istoj strani – da ne dolazi do
razlaza između umetnika i zanatlija. Šteta bi bilo da energetska
efikasnost zaseni umetničko delo, ali bitno je da energetska efikasnost bude uključena u projektovanje i osmišljavanje novih
zgrada – sa ciljem njihove isplativosti i korisnosti.
predstavljamo
predstavljamo
MAGNAT D.O.O.
ISTORIJAT KOMPRESORA
1977. godine, prvi portabilni kompresor napravila je kompanija
F.I.A.C. u Italiji. Smanjene dimenzije novog kompresora otvorile su
vrata potuno novom tržistu i novim potrebama, te iste godine 3
modela „mini kompresora“ postaju poznata, poput novog modela
automobila: Stratos, Cosmos i Jet.
Nastavljajući da ulaže u inovaciju i istraživanja, Fiac se nije zaustavio ni na bezuljnim kompresorima koje je plasirao na trzište
1987. godine. A već 1990. na svet su došli i
„inteligentni“ kompresori za uštedu energije,
za koje je Fiac laboratorija dobila nagradu.
Ova kompanija niz uspeha ređa kroz istoriju
kao i danas, i još uvek ulaže u nove tehnologije i nove ideje. Kao dokaz, ove godine
Fiac je nagrađen u Rusiji priznanjem
za najbolji vijčani kompresor na tržištu.
1980. godine Fiac nastavlja sa inovacijama i iznenađuje tržište u
segmentu industrije - patentom kompresorske pumpe izlivene
u aluminijumu. Samo pet godina potom, 1985., ova firma je već
razvila i prvi industrijski bešumni kompresor i dokazala zašto je
broj 1 na svetskom tržištu.
Fiac je svetski lider na tržištu kompresora i svoju proizvodnju smestio je u
sopstvenim fabrikama koje su rasprostranjene na 3 kontinenta: Fiac Brazil, Fiac Italija, Fiac Francuska, Fiac
Engleska, Fiac Rusija i Fiac Kina. Sa
distributivnim centrima u skoro
svakoj državi na svetu, Fiac kompresori čuveni su po svom kvalitetu i najnovijoj tehnologiji.
Magnat d.o.o. vodeći je distributer alata, mašina i opreme za građevinarstvo,
industriju, servise i sve druge korisnike
profesionalnih kvalitetnih alata, mašina i opreme.
Nakon dve decenije uspešnog rada
i razvoja, Magnat d.o.o. na tržištu
se definiše kao zastupnik, uvoznik
i distributer renomiranih svetskih
proizvođača među kojima za ovaj broj
Industrije izdvajamo ponudu svetskog
brenda FIAC.
38
Industrija 40 / oktobar 2012.
Detaljnije o celokupnoj ponudi i
uslovima nabavke obratite se na
sledećoj adresi:
MAGNAT d.o.o.
13. oktobra 64,
11260 Beograd, Umka, Srbija
Tel/fax: +381 (0) 11 802 55 00
Mob: +381 (0) 66 80 25 500
E-mail: [email protected]
Web: www.magnat-alati.rs
poslovni savetisaveti
poslovni
PRAVI RADNIK ZA VAŠU FIRMU ŠTA TREBA DA ZNATE KADA ZAPOŠLJAVATE
Veština upravljanja ljudskim resursima može se
iskoristiti za značajno unapređenje rada zaposlenih u bilo kojoj organizaciji. Dobar HR vam
može pomoći da uvećate uspešnost u firmi, i to
na svim nivoima. Da biste to uspeli, potrebno je
da uvek imate na umu nekoliko važnih činjenica
o HR-u. To naročito važi za zapošljavanje novih
radnika, ali vam može koristiti i kada razmišljate
o tome šta treba da unapredite kod svojih
zaposlenih.
CILJ
Cilj upravljanja ljudskim resursima je povećanje uspeha organizacije, kroz brigu o svojim zaposlenima. Oba dela ove definicije su
pođednako i veoma važna.
1. HR može biti neophodan za uspeh na nivou organizacije (prilagođavanje strategije socijalno-ekonomskim okolnostima),
između grupa (unapređujući komunikaciju između grupa) i na
grupnom nivou (definišući ulogu grupe).
Na kraju, efikasnost organizacje zavisi od efikasnosti individue,
odnosno da li zaposleni poseduju prave sposobnosti i da li ih razvijaju na pravi način.
U ovom slučaju, obraćanje pažnje na zaposlene podrazumeva privlačenje, selekciju, zadržavanje, razvoj i motivaciju najboljih zaposlenih i stvaranje najbolje kulture i ambijenta.
I drugi deo definicije je podjednako važan.
2. Cilj HR aktivnosti je da obrate pažnju na potrebe svih - investitora, klijenata, zaposlenih kao i otalih na koje utiču aktivnosti
u organizaciji. Ovo može biti ostvareno tako što će HR da uvaži mišljenje zaposlenih, da razvije zajedničko poštovanje kroz
identifikaciju zajedničkih interesa, da implementira fer i korektne procedure procene zaposlenih i da osigura transparentnost
odluka kompanije.
Ključna reč je “učinak”. Kako bi ga povećali, lideri moraju da uvide
snage svojih zaposlenih, njihove razvojne potrebe i doprinos koji
zaposleni mogu da daju za uspeh kompanije.
Veoma važna reč i oblasti ljudskih resursa je “kompetencija”. Oslanjajući se na znanja, sposobnosti i karakteristike ličnosti, zaposleni
mogu uspešno da završavaju svoje radne zadatke.
Takođe, ne smemo da zaboravimo da je organizacija deo društva, i
da u promenljivom svetu mogu da opstanu samo organizacije koje
su spremne da uče; organizacije koje mogu da se prilagode promenama na kreativan način. Zbog toga je važno da zaposleni rade
izvan uobičajenih radnih zadataka.
ŠTA SU KOMPETENCIJE?
Pod “kompetencijama” podrazumevamo repertoar ponašanja koji
nam omogućava da odgovorimo na zahteve organizacije. Kompetentni ljudi mogu da koriste svoja znanja, sposobnosti, osobine
ličnosti, stavove i standarde kako bi uspešno ispunili zadatke.
Potrebno je obratiti pažnju na detalje definicije:
Kompetencije su oblici ljudskog ponašanja u funkciji organizacije. Cilj ovog pristupa kompetencijama je da daju smernice tj. da
ukažu na to kakvi su zahtevi organizacije. One karakteristike ljudi
koje generalno vode poželjnom ponašanju, i mogu da predvide
kompetentno ponašanje, možemo da nazovemo potencijal kompetentnosti.
Faktori, kao što su podrška kolega, uticaj vođe, sistem nagrađivanja, fizički uslovi i sl, koji značajno utiču na to da li će zaposleni
iskoristiti svoje “karakteristike” kako bi postigao ciljeve u određenoj situaciji, nazivamo “kontekst”. Takođe, na rezultat zaposlenog
mogu uticati i drugi, nepredviđeni elementi.
KAKO SE KOMPETENCIJE MOGU RAZVIJATI I
KORISTITI?
Moguće ih je razvijati kroz koučing, trening i druge edukativne programe. Procenom kompetencija dobija se slika o relevantnim kompetencijama zaposlenih u sadašnjem trenutku. Ona može poslužiti
kao pokazatelj koje kompetencije treba razvijati kod zaposlenih (uz
pomoć treninga za lični razvoj), a i ako ste se odlučili za zapošljavanje novih kadrova, kakav profil radnika vam je potreban.
40
Industrija 40 / oktobar 2012.
predstavljamo
predstavljamo
ELTEC EXPORT-IMPORT D.O.O.
ZELENA INDUSTRIJA JE SKUPA
... ZABLUDA DOK CIFRE NE
PROGOVORE
M
išljenje je da su zelena rešenja za način poslovanja - skupa, bez obzira da li se radi o proizvodnji ili uslugama… da zakon kod nas nije dovoljno striktan da se sve ovo sprovede i vrlo često
poslodavci odustaju od primene zelenih rešenja.
ELTEC EXPORT-IMPORT d.o.o. u saradnji sa renomiranom
švedskom firmom NEDERMAN predstavlja različita rešenja za
uvođenje zelenog poslovanja.
Ono što je za nas bitno, jeste da se ZELENA INDUSTRIJA provlači
na više segmenata i da se primenjuje u različitim procesima. Bez
obzira da li se radi o obradi metala gde su aktivna zavarivanja,
brušenja, strugovi, glodala; da li su to kompozitni materijali, razna
štetna isparenja…ili se radi o primeni u autoindustriji (autoservisima), uvek postoji više aspekata kako se može uvesti ZELENO
POSLOVANJE.
Neki od primera gde treba primeniti zelenu industriju:
• Zavarivanje u industriji
Prilikom zavarivanja generiše se velika količina prašine. Kažu da
jedan zavarivač generiše od 50 do 70 kg prašine na godišnjem
nivou, što odgovara zapreminski jednom buretu od 210 litara.
Možete li zamisliti da
jedan promil od toga
čovek udahne i kolika je
to količina štetnih materija koja dospeva u organizam? To sve dovodi do
velikog broja dana odsustva usled bolovanja, time
dovodi do mogućeg pada
kvaliteta proizvoda ili
usluga, manja je produktivnost, samim tim veći
su i troškovi , a pored ovih
posrednih – dolazi i do
neposrednih troškova –
troškova dodatne energije
za grejanje i ventilaciju.
Maskimalna dozvoljena
koncentracija čestica zavarivanja na radnom mestu
kod jednog zavarivača,
svuda u Evropi je 3-5 mg
po m3. Zavarivač kada radi,
radi u sredini koja ima
koncentraciju tih čestica
oko 250 mg po m3.
• Reciklaža metalnog otpada
NEDERMAN ima poseban segment koji se bavi reciklažom metalnog otpada od struganja, glodanja i brušenja, kao i drugih vidova
obrade, posebnim transportnim sistemima koji vrše transport,
čišćenje i briketiranje otpadnog materijala – koji se može prodati
firmama koje se bave proizvodnjom.
Koje su prednosti zelene industrije:
• Manji troškovi
• Veći profit
• Veća konkurentnost
• Bezbednost i zdravlje na radu
• Veće zadovoljstvo
Sa ciljem poboljšanja Vašeg poslovanja, ELTEC EXPORT-IMPORT d.o.o.
nudi besplatno merenje trenutnih
uslova rada i besplatnu izradu idejnog
rešenja.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU,
CRNU GORU, BOSNU I HERCEGOVINU I MAKEDONIJU,
RENOMIRANOG ŠVEDSKOG PROIZVOĐAČA
ELTEC EXPORT-IMPORT d.o.o.
Radnička 53
11030 Beograd
Tel/Fax 011/3555-065
011/3552-544
011/3559-446
E-mail: [email protected]
web sajt: www.eltec.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
41
energetika
energetika
ELEKTRONIKON D.O.O.
PREKO 70 GODINA ISKUSTVA U
PROIZVODNJI KONDENZATORA
Grad Gera je bio centar za proizvodnju kondenzatora od 1938. godine. Firma ELECTRONICON
Kondensatoren GmbH koja je nastala 1992.
godine iz prethodne RTF / VEB ELEKTRONIK
Gera, postala je jedan od vodećih proizvođača
kondenzatora u Evropi. Electronicon GmbH koji
snabdeva kupce širom sveta postao je važan i
pouzdan partner za mnoge proizvođače i korisnike energetske elektronike, proizvođače uređaja
za popravku faktora snage, proizvođače aparata za domaćinstvo i osvetljenje.
Redovna ulaganja u napredne i ekološki prihvatljive tehnologije
omogućavaju najviši nivo kvaliteta u proizvodnji po savremenim
standardima koji su odobreni i pod nadzorom su vodećih sertifikacijskih tela.
U globalizovanom svetu konkurencije obezbeđujemo:
•Potpunu bezbednost i pouzdanost naših proizvoda
•Blisku saradnju između proizvođača i kupca, tako da proizvodi
ispunjavaju tehničke i poslovne zahteve
•Stalno usavršavanje i razvoj naše tehnologije proizvodnje kondenzatora, sa posebnom pažnjom tehnologije MKPg
•Praćenje i integraciju novih tehnologija u proizvodnji kondenzatora
•Prilagodljivost i blagovremenost ispunjavanja naših poslovnih
obaveza
Naši iskusni razvojni inženjeri su nadležni i odgovorni za uvođenje
najnovijih tehnoloških trendova koji su korisni za naše proizvode i
koji obezbeđuju da naši proizvodi zadovoljavaju izazove tradicionalnih i novih tržišta. Osnova našeg uspeha je bliska i intenzivna
saradnja između odeljenja komercijale, istraživanja, razvoja i proizvodnje. ELECTRONICON se stalno trudi da uspostavi bliske i interaktivne odnose sa svojim distributerima i direktnim klijentima na
domaćim i inostranim tržištima. ELECTRONICON ne želi da bude
jedan od mnogih ponuđača nego vaš partner za ideje i rešenja.
Preduzeće ELEKTRONIKON d.o.o. Beograd zastupa nemačku firmu ELECTRONICON GmbH na području energetskih kondenzatora i ostale opreme za uređaje kompenzacije reaktivne energije u
Republici Srbiji. Nemačko preduzeće je vodeće na tom području
u Evropi i šire. Poznato je po vrhunskom kvalitetu proizvoda i kao
takvo jedino daje 3 godine garancije za svoje proizvode. Naši proizvodi imaju najduži vek trajanja ( preko 15 godina) i kao takvi smo
poznati u svetu.
ELEKTRONIKON d.o.o. Beograd se bavi najviše energetskom efikasnošću, što znači proizvodnjom kompletnih sistema kompenzacije
reaktivne energije, kako na niskom tako i visokom naponu, ogra-
ničenjem vršnog opterećenja, projektovanjem i ugradnjom novih
štedljivih rasvetnih tela, revizijom trafo stanica itd.
Problematika s kojom se uvek susrećemo je finansiranje takvih
projekata. Iako se nijedna investicija tako brzo ne vraća, preduzeća
teško odvajaju novčana sredstva za investiciju, a svakako mesečno
plačaju troškove reaktivne energije.
KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE
Reaktivna energija predstavlja deo ukupne utrošene energije koji
se troši na uspostavljanje i održavanje magnetnog polja u električnim mašinama. Najveći potrošači reaktivne energije su elektromotori i transformatori, ali i fluo cevi, ispravljači, računari itd.
Pored toga što reaktivna energija zauzima prenosne i proizvodne
kapacitete, prilikom prenosa reaktivne energije nastaju i značajni gubici u provodnicima i transformatorima. Padovi napona u
elektroenergetskom sistemu su donekle posledica i prekomerne
potrošnje reaktivne energije. Veličina koja opisuje procenat utrošene reaktivne snage naziva se faktor snage.
Trenutno je na snazi tarifni sistem uveden od strane Elektroprivrede Srbije koji svaku potrošnju reaktivne energije ispod granica tehničkog optimuma tj. faktora snage 0.95 opisuje kao prekomerno
utrošenu reaktivnu energiju.
Uz pomoć opreme za kompenzaciju reaktivne snage prosečan
industrijski potrošač može povećati faktor snage, tj. smanjiti
račune za reaktivnu snagu. Kompenzacijom reaktivne energije
podrazumeva se montaža opreme koja generiše reaktivnu energiju i time kompenzuje potrošnju reaktivne energije u pogonu, što
dovodi do značajnog smanjenja količine preuzete reaktivne energije iz mreže.
Na ovaj način se značajno ne umanjuje utrošak primarne energije,
ali se umanjuju novčani izdaci koje preduzeće izdvaja za električnu
energiju.
Troškovi reaktivne energije tipično su odgovorni za oko 15% ukupnog računa za električnu energiju.
Kompenzacijom reaktivne snage ova kompletna stavka bi trebalo
da bude skoro potpuno eliminisana.
Kompenzacija reaktivne energije predstavlja jednu od najatraktivnijih mera uštede energije sa trenutnim efektima i kratkim periodom otplate investicije.
Cene opreme za kompenzaciju su takve da se ova investicija isplati
u roku od 6 meseci do 2 godine.
Ugradnjom kondezatorskih baterija ne postiže se samo ekonomski efekat umanjenja računa za utrošenu energiju, već se postižu i
mnogi drugi efekti:
•povećanje raspoložive snage
•smanjenje gubitaka u prenosnim vodovima
•smanjenje padova napona
•povećanje veka trajanja opreme
ELEKTRONIKON d.o.o. Beograd
[email protected]
Mobile: 066 918 51 70; 060 656 55 54
www.elektronikon.rs
42
Industrija 40 / oktobar 2012.
energetika
energetika
ABB D.O.O.
NOVA GENERACIJA
PRVOKLASNE NISKONAPONSKE
OPREME – KONTAKTORI
Značajno mesto u proizvodnom programu kompanije ABB čini niskonaponska oprema, koju dugi niz godina isporučujemo i ugrađujemo u
mnogim postrojenjima u zemlji i regionu. Smanjena potrošnja energije i
zaštita okoline se tokom niza godina nalaze u vrhu ABB-ove liste prioriteta
i zadovoljni smo što vam možemo ponuditi prvoklasno rešenje.
Ovu generaciju kontaktora odlikuje:
JEDNOSTAVAN DIZAJN
Kao rezultat rada naših inženjera, usavršena je modularnost i usklađenost
proizvoda, čime je omogućena veća efikasnost i funkcionalnost. Uređaji
obezbeđuju fleksibilnost, širu mogućnost primene, zamene i ugradnje u
ormane manjih dimenzija.
ŠIRA MOGUĆNOST PRIMENE
Naši inženjeri su osmislili jednostavno rešenje koje dozvoljava integrisanje celih linija proizvoda u nekoliko komponenti. Na ovaj način obezbeđuje se smanjenje zaliha, veća izmenjivost, manji broj grešaka, nedostataka
i zastoja.
SIGURNOST I POUZDANOST
Nova klasa ABB uređaja za zaštitu i upravljanje industrijskim motorima
proizvedena je u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima za izuzetno
teške uslove rada, gde se zahteva visok nivo sigurnosti i pouzdanosti.
Glavne karakteristike:
Pribor za kontaktore odlikuju sledeće karakteristike:
• 2 veličine kućišta, modul širine 45 mm od 4 do 18,5 kW 400 V AC-3 • Zaštita motora od preopterećenja
i do 50 A AC-1
▪ Termički zaštitni releji TF42: zaštita klase 10
• Univerzalni kontaktor za AC i DC kontrolni napon
▪ Elektronski zaštitni releji EF19, EF45: od 0,1 do 45 A, zaštita klase
• Samo 4 elektronska kalema obuhvataju kompletan opseg uprav10E, 20E, 30E
ljačkog napona
▪ Zaštitia od gubitka faze
▪ Pokrivaju 24 ... 500 V 50/60 Hz i 20 … 500 V DC
• Veliki izbor i fleksibilna mogućnost upotrebe pomoćnih kontakata
▪ Niska potrošnja kalema kod držanja
▪ Prednja montaža CA4 (1-polni ili 4-polni) i bočna montaža 2-pol▪ Ugrađena zaštita od prenapona
ni CAL4
• Poboljšane karakteristike kod AF.Z kalema:
• Jednostavno povezivanje kalema
▪ Direktno upravljanje preko PLC izlaza, 500 mA 24 V DC
▪ Priključci kalema nisu polarizovani, čak i kod DC napona
▪ Omogućava velike varijacije pomoćnog napona
▪ Podesivi priključci kalema i dodatni priključni blok (LDC4)
• Kompletan program sadrži još i:
▪ Pomoćni kontakt i za prednju montažu i priključni blok za kalem
▪ 4-polne kontaktore
(CAT4)
▪ Kontaktorske releje
• Jednostavno priključenje pribora
lider kontaktore
u pronalaženju
energetski
• Mehanički povezani kontakti, naspramni kontakti za kontaktore
▪Kao
2-redne
i kontaktor
relejeefikasnih rešenja, ABB doprinosi
globalnoj uštedi električne energije, ne dovodeći u pitanje njenu isporuku.
• Zaštitni poklopci za kontaktore, pribor i zaštitne releje
Glavne prednosti:
Naši
sistemi zaproizvoda,
kontrolu osvetljenja
mogu uštedeti
i do 50
procenata
Glavne prednosti:
• Veća
dostupnost
smanjena potreba
za držanjem
zaliha
energije, a upravljanje
i do kontaktorom
60 procenata.i veličinom
• Smanjena potreba držanja zaliha na lageru, pošto je pomoćni pri• Pojednostavljen
dizajn sazgradama
unificiranim
Dokzadrugi
govore o cenama električne energije, nestašici struje i
bor unificiran i kompatibilan sa celom serijom
rama
AC i DC
promenama,
ABB
nešto zaštitu
u vezi toga,
• Neklimatskim
zahtevaju pomoćne
releje.
Ne aktivno
zahtevajučini
dodatnu
od pre- • Fleksibilnost pri projektovanju i ugradnji
• Brza montaža, sigurna konekcija sa manje ožičenja pribora za koni to ovde i sada. www.abb.com/knx
napona
taktore
• Smanjena potrošnja samih razvodnih ormana: smanjeno hlađenje,
• Nabavka samo neophodnih pomoćnih kontakata
manji kontrolni trafoi
• Zahtevi sigurnosti su zadovoljeni mehanički povezanim kontaktima,
• Povećana pouzdanost rada opreme
naspramnim kontaktima, zaštitnim poklopcima
ABB d.o.o.
Kumodraška 235
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3094 300
Fax: +381 11 3094 343
www.abb.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
43
predstavljamo
predstavljamo
ELEKTROMARKET GRUP D.O.O.
ELMARK – KVALITET I
POUZDANOST NA JEDNOM MESTU
E
LMARK je registrovana trgovinska marka za Evropu od
2000. godine i pripada međunarodnoj kompaniji ELMARK
HOLDING AD. Kompanijaje vodeći Bugarski proizvođač
kompletnog asortimana profesionalne elektrotehničke opreme
za niski napon.
Sedište kompanije ELMARK HOLDING AD se nalazi u Varni u
Bugarskoj, gde je i logistički centar koji koordinira poslovanje u
Evropi i širom sveta.
Preduzeće ELMARK INDUSTRIES AD kao deo holdinga upravlja
proizvodnjom, dok trgovačkim aktivnostima u odgovarajućim
zemljama upravljaju firme ElektroMarkeT GRUP LTD Bugarska,
ElektroMarkeT IMPORT-EXPORT SRL Rumunija, ElektroMarkeT GRUP DOO Srbija, ElektroMarkeT GRUPA DOO Hrvatska,
ElektroMarkeT GRUP M.EPE Grčka, ElektroMarkeT GRUP KFT
Mađarska.
Pored sopstvenih preduzeća ELMARK je prisutan preko svojih
distributera na sledećim tržištima: Crna Gora, BiH, Slovenija,
Makedonija, Portugal, Holandija, Belgija, Poljska, Litvanija,
Estonija, Latvija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Malta,
Jordan, Kamerun, Izrael, UAE...
Fabrika u Evropi nalazi se u Bugarskoj i prostire se na površini
od 10 000 m2 . Njoj pripadajuće moderno skladište površine 5
000 m2omogućava raspolaganje velikim količinama proizvoda
predstavljenih u tehničkim katalozima. Menadžment i sistem
kontrole kvaliteta proizvoda garantuju se izdatim sertifikatima
po ISO 9001:2000, potpunim sertifikatima za ispitivanje za CE
označavanje, u skladu sa direktivom Evropske unije br. 73/23
EEC i sertifikatima u skladu sa ROHS (Restriction of hazardous
Substances) direktivom o ograničenju opasnih materija štetnih
po čoveka i okolinu.
Dodatni dokaz kvaliteta ELMARK proizvoda je trogodišnja garancija na proizvode automatike kao i garancija od dve godine na
svetiljke. Takođe, izvori svetla imaju garanciju jednu godinu. Tu
je i specijalno međunarodno osiguranje koje garantuje pokrivanje eventualnih šteta nastalih zbog neispravnosti proizvoda
ELMARK INDUSTRIES AD.
ELEKTROMARKET GRUP d.o.o.
34 000 Kragujevac
Industrijska bb. Str.
Tel. +381 34 311 777
Fax +381 34 311 778
E-mail: [email protected]
44
Industrija 40 / oktobar 2012.
Na tržištu Srbije ELMARK je direktno prisutan od 2006. godine
kao ElektroMarkeT GRUP DOO sa dve kancelarije i pripadajućim
magacinima u Kragujevcu i Beogradu.
Prateći tendencije i zahteve tržišta ELMARK je kao renomirani
proizvođač sklopne tehnike postao i pouzdan i poželjan dobavljač opreme iz oblasti rasvete. Daljim usavršavanjem i osavremenjavanjem ponude svojih proizvoda tržištu, ELMARK izbacuje svoju novu gamu led svetiljki, led izvora svetlosti i prateće
opreme.
U godinama recesije i teških uslova poslovanja na tržištu kada
je izvući maksimum ekonomičnosti, produktivnosti i rentabilnosti za mnoge preduzetnike imperativ i jedini način očuvanja
funkcionalnosti preduzeća, brojni su na srpskom tržištu oni
koji su za svoje potrebe prema proizvodima iz domena rasvete, industrijske automatizacije, elektroinstalacija, stambene
automatike, pronašli trajno, kvalitetno rešenje kroz saradnju
sa ElektroMarkeT GRUP. Pre nekoliko godina uvođenjem softverskog sistema planiranja resursa preduzeća ElektroMarkeT
GRUP je poboljšao logistiku i povećao kvalitet usluge prema klijentima, istovremeno omogućavajući distributerimaproizvoda
ELMARK aktivan pristup i uvid mogućnostima i potencijalima
isporuke robe tržištu čime doprinosi daljem povećanju uspešnosti poslovanja distributera. Svima koji imaju individualne
potrebe za ELMARK proizvodima ElektroMarket GRUP je omogućio jednostavan pristup preko svog sajta kroz ONLINE STORE
(www.elektromarket.eu).
Svoju uspešnu trgovačku politiku ElektroMarkeT GRUP duguje
visokom kvalitetu proizvodnog asortimana ELMARK, umešnom
prilagođavanju potražnji i ponudi elektrotehničke opreme po
konkurentnim cenama. Izdvojivši se od prosečnosti tržišta,
ELMARK proizvodi su se nametnuli kao logičan i dobar izbor.
Kao rezultat toga već 7 godina je ElektroMarkeT GRUP DOO
pouzdan i poželjan partner na srpskom tržištu.
Zemun - Altina
5a Mala Pruga
Mobilni +381 63 114 77 82
Tel./Fax +381 11 316 39 50
E-mail: [email protected]
www.elektromarket.eu
www.elmarkgroup.eu
world can not live without electricity, so we provide
PROFESSIONAL ELECTRICAL EQUIPMENT
ELEKTROMARKET GRUP d.o.o.
34 000 Kragujevac
Industrijska bb. Str.
Tel. +381 34 311 777
Fax +381 34 311 778
E-mail: [email protected]
Zemun - Altina
5a Mala Pruga
Mobilni +381 63 114 77 82
Tel./Fax +381 11 316 39 50
E-mail: [email protected]
www.elektromarket.eu
www.elmarkgroup.eu
nove tehnologije
nove
tehnologije
EATON 9PX UPS
EATON 9PX
PERFORMANSE I ENERGETSKA EFIKASNOST
U JEDNOM UPS UREĐAJU
3.
oktobra 2012. zvanično je počela prodaja
Eaton-ovog UPS uređaja 9PX, energetski
efikasnog UPS uređaja najnovije generacije koji isporučuje od 5-11kVA električne energije
za virtualizovana okruženja.
IT menadžerima koji imaju za cilj da smanje troškove i potrošnju
električne energije 9PX nudi idealno rešenje za zaštitu napajanja
zahvaljujući efikasnosti i širokom opsegu snage.
glavnim operativnim sistemima i softverima za virtualizaciju.
To praktično znači da se 9PX jednostavno integriše u virtuelna IT
okruženja kao što su VMware vCenter, Microsoft HyperV, Citrix
XEN i Red Hat KVM.
Na raspolaganju su raznovrsne opcije komunikacije uključujući
USB port, serijski port i relejni kontakt, kao i slot za opcionu mrežnu karticu.
Eaton 9PX UPS uređaj se može lako koristiti i kao
rack model i kao slobodnostojeci model
9PX postiže 95% efikasnosti u online-modu dvostruke konverzije i
do 98% u visoko-efikasnom modu.
Faktor snage 0,9 isporučuje 28% više električne energije od ostalih UPS uređaja iz ove klase. Zahvaljujući ovim karakteristikama,
9PX je podjednako pogodan za korisnike koji nastoje da zaštite
opremu u malim data-centrima kao i u industrijskim i proizvodnim
pogonima ali i medicinskim aplikacijama.
Kompaktna rack ili tower forma ovog uređaja isporučuje do 5,4
KW u samo 3U i do 10KW u samo 6U.
U cilju unapređenja upravljanja uređajem, grafički LCD displej
obezbeđuje jasnu informaciju o statusu UPS uređaja i vrednostima merenja kao i mogućnostima konfiguracije. Višejezični ekran
se može iskositi do 45° kako bi se olakšao vizuelni pristup i njegova
pozicija se može prilagoditi da odgovara i rack i tower formi. 9PX
neprestalno kontroliše napajanje i reguliše napon i frekvenciju u
cilju postizanja optimalnog kapaciteta.
9PX pruža mogućnost korisnicima da kontrolišu potrošnju
električne energije putem LCD ekrana ili korišćenjem Eatonovog Intelligent Power Software Suite koji je usklađen sa svim
Kako bi dodatno obezbedio besprekidno napajanje u rizičnim
situacijama, Eaton je opremio 9PX dodatnim komponentama kao
i internim bajpasom. Na HotSwap modelima dostupan je servisni
bajpas za održavanje, kako bi se UPS uređaj mogao jednostavno
zameniti bez isključenja kritičnih sistema.
9PX omogućava paralelni rad tako da korisnici mogu ili da obezbede dodatno rešenje ili skaliraju svoj UPS sistem koristeći HotSync
tehnologiju kako bi udvostručili količinu električne energije u skladu sa porastom zahteva infrastrukture.
Modeli od 5kVA i 6kVA imaju opciju kontrole opterećenja pojedinačnih segmenata (grana napajanja), koja omogućava prioritetno
isključenje opreme koja nije od izuzetne važnosti kako bi se maksimalno produžio period trajanja napajanja iz baterija za opremu
od izuzetne važnosti.
Eaton-ova ABM battery management tehnologija predstavlja trostepeni proces punjenja koji optimizuje vreme punjenja baterije,
eliminiše mogućnost prepunjavanja i neprekidno kontroliše status
baterije. Zahvaljujući ABM tehnologiji životni vek baterije se produžava do 50%.
46
Industrija 40 / oktobar 2012.
40%
28% više snage.
manja potrošnja
električne energije.
Novi Eaton-ov 9PX UPS uređaj.
Najbolji u svojoj klasi.
LCD ekran 9PX UPS uređaja se može iskositi do 45°
kako bi se olakšao vizuelni pristup
Korisnici mogu produžiti vreme autonomije dodavanjem 12
eksternih hot-swap baterijskih modula koji omogućavaju
funkcionisanje sistema satima ukoliko je to potrebno.
Svi Eaton-ovi UPS uređaji imaju garanciju od 2 godine koja se
odnosi i na baterije.
“Ponosni smo što Eaton 9PX UPS uređaj nudi tržištu energetsku efikasnost bez premca omogućavajući korisnicima uštedu
do 40% električne energije u poređenju sa ekvivalentnim proizvodima koji su danas dostupni” kaže Kristof Žam, menadžer
za proizvode u Eaton-ovoj diviziji Power Quality. “U isto vreme
nudimo korisnicima rešenje za budućnost zahvaljujući mogućnosti paralelne funkcionalnosti i spremnosti za integraciju u
virtualizovana okruženja”.
Što je važno Vama, nama je još važnije.
Performanse i efikasnost u jednom uređaju.
Novi Eaton-ov 9PX UPS uređaj
Za više informacija posetite
Zbog povećanja cene električne energije kao i potrebe za energetski efikasnim
poslovanjem, Vi uporno tražite način da smanjite troškove i potrošnju energije.
Eaton electric d.o.o.
Zahvaljujući topologiji dvostruke konverzije Eaton 9PX UPS uređaj zadovoljava
potrebe za električnom energijom svih vaših aplikacija od izuzetnog značaja,
neprekidno kontrolišući napajanje i regulišući napon i frekvenciju.
www.eaton.eu/9PX.
Prodajni sektor
PC Airport city
Omladinskih brigada 90b
Prodaja:
+381 11 3 777 003
+381 11 3 777 006
+381 11 3 777 009
Tehnička podrška:
+381 11 3 777 008
Marketing:
+381 11 3 777 007
Proizvodni pogon
Sremska Mitrovica
Rumski drum 13
Kontakt tel:
+381 22 600 000
www.eaton.rs
www.powerquality.eaton.com
Obzirom na to da novi Eaton-ov 9PX UPS uređaj obezbeđuje 40% manju potrošnju
elektične energije i 28% više snage, njegov izbor može biti najjednostavnija
odluka koju ćete doneti.
Za više informacija posetite
www.eaton.eu/9PX
Skenirajte QR kod kako biste
pristupili video prezentaciji
novog Eaton 9PX UPS uređaja
energetika
energetika
GOOGLE I SOLARCITY,
NOV PODSTREK SOLARNIM
PROJEKTIMA
Autor teksta: Darko Bjelopavlić
Poslednjih nekoliko meseci u USA se počelo sa promocijom obnovljivih izvora energije, posebno solarne i vetro energije. Nakon kraha
Feed-in Tatiffe u Italiji i drugim investiciono značajnim zemljama,
kao i berzanskog poremećaja proizvođača solarnih panela, mnoge zemlje uvidele su šansu da donesu nove, prilagođenije uslove
za ulaganje u OIE. Zato se pojačavaju angažovanja za otvaranjem
novih tržišta, poput Amerike, Indije, Kine, Japana i Australije.
Kada je Amerika u pitanju, treba dodati i projekate u Kaliforniji: „Go Solar California” pod nazivom „milion solarnih krovova”
(„Million Solar Roofs”), i „California’s 33% Renewables Standard”
koji se odnosi da 1/3 energije bude iz obnovljivih izvora do 2020.
godine („Renewable Portfolio Standard” (RPS).
Uz sve to treba dodati da prosečna cena električne energije u ovoj
zemlji raste za 5% godišnje. Tako je IT gigant Google prepozanao
trend i „krenuo” u pravcu pordške razvoju solarnih projekata i
boljim uslovima povraćaja investiranja (ROI).Međutim, ovo nije
prvi put da Google ulaže u solarnu energiju. Pre izvesnog vremena
realizovali su svoj pionirski projekat Googleplex Solar instalirajući
48
Industrija 40 / oktobar 2012.
panele na svojim poslovnim zgradama. Pored toga investirali su
oko $5 milijardi u transmisione vodove u moru duž obale Antlantika (kapaciteta prenosa 6GW, priprema za buduća investiranja u
vetro parkove iz kojih bi se snabdevalo oko 1.9 miliona porodica)
i vetro farmu u Severnoj Dakoti („wind power transmission corridor”, potom u termalnu solarnu elektranu Brightsource Energy.
Detaljniji popis ulaganja Google-a u OIE može se videti u REUTERSovom članku. Ovog puta opredelili su se za nešto finansijski ozbiljniji poduhvat sa kompanijom SolarCity formirajući fond od $280
miliona u solarne stambene sisteme na tlu USA. To se može videti
i u njihovom zvaničnom izveštaju „Google Invests $280 Million In
Solar City”.
Kompanija SolarCity se bavi solarnom energijom i energetskom
efikasnošću, i to od dizajna do prodaje po principu „Ključ u ruke”;
stacionirana je u San Mateo-u. Sa njom Google je sklopio dogovor
oko formiranja fonda iz koga će se finansirati solarni projekti i olakšati pristup građanstvu kupovina i ugradnje iste. Pored ovog fonda
ona je u partnerstvu sa još nekoliko drugih tako da je ukupna novčana masa sa kojom operišu oko $1.28 milijardi.
energetika
energetika
Fond je tako koncipiran da pruža nešto novo ne samo na domaćem
tlu, već i na svetskoj bankarskoj sceni. Obezbeđene su mogućnosti
„solarnog” lizinga („SolarCity solar lease” i kupoprodajnih ugovora u zelenoj energetici (SolarPPA™) koji se odnose na stambene
objekte, po njhovoj proceni biće ih do 10000, instaliranih u periodu od 18 meseci, i to u deset država Amerike u kojima posluje
SolarCity (Arizona, California, Colorado, the District of Columbia,
Maryland, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania
i Texas). Novina je to što se redukuje značajno početna ulaganja
vlasnika domaćinstva, i to kroz niz ponuda-načina plaćanja jako
pogodnih budućim korisnicima.
Radi se o „Solar Lease-u” tj. zakupu solarne opreme tako da se
može priuštiti solarna energija bez visokih početnih troškova instaliranja sistema. Umesto kupovine opreme, jednostavno se izdaje
u zakup. SolarLease je postala jedna od najpopularnijih stambenih opcija za finansiranje solarne energije u domaćinstvima širom
USA. Na gornjoj slici se vidi učinak i količina ušteđenog novca
tokom godina eksploatacije. Zatim, plaćanje nije odjednom već
se vremenski periodično odvija što dodatno umanjuje inicijalne
troškove.
Tipičan krovni solarni sistem košta 25.000 do 30.000 dolara, što je
previše za mnoge vlasnike kuća. Umesto toga, „solarni provajder”
može da plati za sistem sa novcem pozajmljenim od banke ili specijalno namenjenog fonda, kao što je Google-ov fond. Vlasnik tada
plaća set stopa za proizvodnju električne energije. Stopa je manja
od, ili otprilike isto kao i lokalni cena električne energije.
Google-u se investicija vraća na tri načina. Najpre dobija poreski
kredit od federalne vlade od 30 odsto cene solarnih projekata, u
ovom slučaju $ 84 miliona. Takođe može da se otpiše ukupna vrednost sistema u godini u kojoj je izgrađen, računovodstveno definisano ubrzana amortizacija. Takođe vrednosti državnih i lokalnih
poreskih olakšica se usmeravaju ka Google-u. Na kraju, SolarCiti
plaća Google interes-kamatu za korišćenje sredstava kroz stope
koje naplaćuje korisnicima (podaci objavljeni na sajtu huffpost
green).
Izvor informacija: http://www.solarnipaneli.org
Google-ov direktor za „zelena“ poslovanja, Rick Needham prenosi da je
ova investicija u čistu energiju do
sada najveće ulaganje Google-a do
sada. To kumulativno iznosi oko $680
miliona investicija u OIE. Takođe ističe da će zaposleni u Google-u imati
posebne pogodnosi za instaliranje
solarnih panela. Na taj način investitorima će povraćaj investicije biti preko 10% investicije, ili čak 20%, ako se
uključi i vrednost poreskih olakšica.
Ovom kapanjom dat je značaj obnovljivih izvora energije u budućnosti, uz
poziv i ostalim vlasnicima kapitala
da takve korake preduzmu u svojim
sredinama. Sa druge strane Google
se polako pretvara u glavni finansijski
izvor kompanijama koje se bave OIE.
Prema mišljenju blogera o ekonomiji
i berzi Travis Hoium-a se kaže da
vremenom energija može postati uz
IT poslovanje glavni izvor prihoda
kompaniji.
Industrija 40 / oktobar 2012.
49
predstavljamo
predstavljamo
TRCPRO D.O.O.
MODULARNI SISTEM MERNIH
POJAČALA ZA PROIZVODNE
POGONE I INDUSTRIJSKE
PROBNE STOLOVE
Firma HBM, specijalizovana za mernu tehniku,
nudi idealno rešenje za brojne aplikacije merenja
u proizvodnoj sredini i na probnim stolovima sa
svojom platformom za merna pojačala – PMX. Ovaj
proširiv sistem nudi korisnicima funkcionalnost koje
zahtevaju njihove aplikacije. HBM koristi najnovije
standarde kao što su industrijski eternet.
P
MX je moguće optimalno integrisati u moderni sistem za automatizaciju, u realnom vremenu kroz podržane Eternet protokole
Etercat i Profinet. Pojačala mogu da prikupljaju podatke sa učestalošću od 19,2kHz i da ih obrađuju interno i prenose podatke u realnom
vremenu. Tako je na primer, moguće odrediti srednje ili granične vrednosti u samom PMX sistemu i proslediti ih automatici. Korisnici mogu na
taj način da prate u pogonu proizvodne procese kao što su presovanje,
valjanje, sklapanje... Ovaj sistem takođe omogućuje efektivno praćenje
mašina i pogona. Ovaj robusan sistem je modularan i lako ga je proširiti,
ukoliko se menja pogon, tako da korisnici imaju kraće vreme postavljanja i održavanja sistema koji je sigurna investicija za budućnost.
Sistem se sastoji iz osnovne jedinice koja ima slotove za do pet priključnih kartica. Prva kartica može biti komunikaciona za protokole industrijskog eterneta Ethercat ili Profinet. Ostala četiri slota je moguće popuniti četvorokanalnim merno pojačivačkim karticama za senzore na bazi
mernih traka i standardne strujne ili naponske ulaze. Takođe je moguće
priključiti karticu sa slobodno programiranim digitalnim ulazima i izlazima. PMX može da radi kao samostalan uređaj ili u automatizovanom
– PLC okruženju. Moguće je automatski sinhronizovati nekoliko PMX
sistema. Komunikacija sa PC-om radi konfiguracije sistema ili vizuelizacije merenja se obavlja preko eterneta. Bazirana je na inovativnoj, novoj,
veb server tehnologiji, tako da nije potrebno instalirati dodatni softver
na PC osim web pretraživača.
Image caption: HBM uvodi na tržište novi sistem mernih pojačala za
proizvodne sredine sa PMX-om. Visoko kvalitetna merna tehnika za
jednsotavnu integraciju sa automatizovanim sistemima.
Više informacija: www.hbm.com/pmx
HBM Test and Measurement
Osnovana u Nemačkoj 1950, Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM
Test and Measurement) je danas tehnološki i tržišni lider na polju
testova i ispitivanja. HBM-ov proizvodni program obuhvata rešenja
za kompletan merni lanac, od virtualnog do fizičkog testiranja. Firma
ima proizvodne pogone u Nemačkoj, USA i Kini, a postoje zastupništva u preko 80 zemalja širom sveta, među kojima je i TRCpro.
Vi­še informacija na:
TRCpro d.o.o.
Preradoviće­va 31,
21131 Petrovaradin, Srbija
tel: +381 (0) 21 6433774
faks: +381 (0) 21 6433824
www.trcpro.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
51
energetika
energetika
OPŠTE PRAVNE
ODREDNICE ZA
DOBIJANJE STATUSA
POVLAŠĆENOG
PROIZVOĐAČA
Autor teksta: Darko Bjelopavlić
Proizvodnja električne struje je delatnost od
opšteg interesa, a eksploatacija obnovljivih izvora energije (u tekstu OIE) samo mogu da pospeše
njenu proizvodnju, smanje emisiju štetnih gasova, smanje zavisnost od uvoza nafte i gasa,
razviju industriju i kroz nju da uposle što više
ljudi. Zato se krenulo sa planovima za njihovu
implementaciju, a polje investiranja je postalo
jako interesantno kako domaćim tako i stranim
ulagačima, sa nizom podstreka u solarnim projektima. Korist je obostrana, stim što se mora
voditi računa o planovima razvoja ovog sektora koje država propiše, jer se finansijski teret OIE
direktno preliva na račun krajnjeg potrošača.
D
a bi budući investitori znali kolike su projektovane snage
za OIE u Srbiji, za periodu od 2007. do kraja 2012. godine,
moraju se navesti podaci iz dokumenta Strategija Razvoja
Energetike Republike Srbije do 2015. godine. Prema ovoj stratigiji
planirano je privlačenje privatnih izvora finansiranja u izgradnju
energetskih postrojenja-objekata ukupne snage 102 MW za sve
tipove zelene enerije, tako da će se prema proračunu proizvesti
739.1 GWh godišnje. Planirani energetski kapaciteti su: 45 MW za
male hidroelektrane, 45 MW za vetroelektrane, 5 MW za solarne elektrane, 2 MW za proizvodnju struje iz biomase, 5 MW za
postrojenja na biogas.
52
Industrija 40 / oktobar 2012.
Prema Zakonu o energetici iz Decembra 2009. godine („Službeni
glasnik” RS 99/2009), dopunjen po ovom pitanju 2011., Vlada
Republike Srbije je donela Uredbu o merama podsticaja za proizvodnju električne energije eksploatacijom obnovljivih izvora
energije (OIE) („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), i kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne. Time su propisane mere
podsticaja proizvodnje električne energije (EE) iz OIE, kao i uslovi
otkupa. Između ostalog, definisani su uredbom: Feed-in Tariff-a za
solarnu energiju, vreme trajanja ugovora, balansne strane, načini
očitavanja, itd.
Ali, najpre pomenimo da svi budući korisnici ovih uslova, privredni
subjekti, moraju znati nekoliko termina šta znače, zarad jasnijeg
snalaženja u procesu apliciranja za dozvolu i licencu (dozvola i
licenca se izdaju ako se pravi solarna elektrana veća od 1MW):
Solarna energija, vetro energija spadaju u obnovljive izvore energije (OIE) jer se nalaze u prirodi u slobodnom obliku i obnavlju se
same. Svi proizvođači koji dobiju dozvolu aktom nadležnog organa za proizvodnju EE iz OIE postaju povlašćeni proizvođači. Mere
podsticaja ili subvencije ili feed-in tariff-e (sinonimi koji se široko
koriste u ovom poslovanju) jesu otkupne cene struje (obračunate
za kWh) i klasifikuju se po vrsti obnovljivog izvora energije, i instaliranoj snazi samog proizvodnog postrojenja, solarnog parka i vetro
parka. Za ova dva slučaja, za sada su samo fiksne cene i ne zavise
od snage elektrane:
• Struja iz solarne energije se plaća 0.23 evra po kWh,
• Struja iz vetro generatora se plaća 0.095 evra po kWh.
Ugovori o obaveznom otkupu povlešćeni proizvođač sa državom
potpisuje na 12 godina (prava i obaveze kupca i povlašćenog proizvođača – proizvođača solarne struje na primer, uređuju se ugovorom u pismenoj formi). Snaga postrojenja se izražava u kW ili MW!
Kod solarnih eketrana se ponekada barata i sa vršnom snagom
pa se obeležava “Wp” umesto sa “W”. Pravo na podsticajne mere
energetika
energetika
– feed-in tariff-u kod solarnih elektrana, takozvani on-grid ili
grid-tie PV sistemi, imaju oni fotonaponski sistemi koji koriste
neakumuliranu sunčevu energiju, dok se ukupna instalirana
snaga solarnih elektrana u Srbiji ograničava na 5MW, dok za
vetro parkove dozvoljena ukupna instalirana snaga svih elektrana je 450MW. Mada za vertenjače postoji i dodatna klauzula koja kaže da ako država sagradi nove energetske kapacitete, još 10% od te novoinstalirane snage može biti sagrađeno
u vetrenjačama. Ovo važi u period u kome važi i sama uredba,
do 31.12.2012.
Naglasimo da povlašćeni proizvođač EE ima pravo na podsticajne mere države koje jesu u trenutku podnošenja zahteva ili
obnovu statusa, istog. Država, preciznije EPS, je kupac zelene
struje. EPS otkupljuje od povlašćenog proizvođača EE (naravno ako ispunjava uslove propisane zakonima i uredbama) po
jasno definisanim u unapred preciziranim cenama, gore navedenim, ali u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
– Narodne banke Srbije na dan ispostavljanja fakture.
Zaključeni ugovor o otkupu subvencionisane struje
mora biti u skladu sa nekoliko zakona, navešćemo neke,
sa:
•Zakonom o energetici,
•Zakonom o obligacionim odnosima,
•Zakonom zaštite životne sredine,
•Zakonu o javnim preduzećima,
•Vodnom zakonu,
•Zakonom o planiranju i izgradnji,
•Opštim uslovima za isporuku električne energije, pravilima rada distributivnog, tj. prenosnog sistema,
•Propisima kojima se preciziraju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, kao i sa kriterijumima
za ocenu ispunjenosti istih, itd.
Izvor informacija: http://www.solarnipaneli.org
predstavljamo
predstavljamo
HOUSEMATIK D.O.O.
SAVREMENI AUTOMATSKI SISTEMI
ULAZA I PRETOVARNA OPREMA
Privredno društvo „Housematik“ d.o.o. iz Velike Moštanice,
nadomak Beograda, osnovano je 2007. godine. Bavi se
uvozom, prodajom, ugradnjom i servisiranjem automatskih sistema ulaza i pretovarne opreme. Naš asortiman
obuhvata segmentna i rolo vrata (za industrijske i rezidencijalne objekte), rolo rešetke, brza pvc vrata, senzorska vrata, protivpožarna vrata i zavese, parking rampe,
automatiku za kapije, pretovarne i hidraulične rampe,
izolacione zavese, trakaste pvc zavese.
Iz svoje bogate referentne liste izdvajamo:
Housematik se bavi ugradnjom samo onoga što zadovoljava standarde EU i što garantuje dugotrajnost i pouzdanost ugrađene
opreme. Tim stručnjaka spreman je da realizuje i najzahtevnije
projekte i da brzo odgovori na sve vaše zahteve. Posedujemo lager
rezervnih delova što serviserima omogućava ekspeditivno obavljanje servisa i odziv na prijavu u najkraćem roku.
SEGMENTNA GARAŽNA I
INDUSTRIJSKA VRATA BY MCA-GRUP
HOUSEMATIK D.O.O.
Stevana Stevanovića 4
11262 Velika Moštanica
+381 11 8076 136
+381 63 8898 685
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.housematik.rs
www.garaznavrata-benefit.rs
56
Industrija 40 / oktobar 2012.
Zastupnik je (direktor):
Damnjanović Miroslav
• A.D. Aerodrom „Nikola Tesla“,
• „TE Nikola Tesla“- TENT B, • „Carlsberg“ Srbija, • „Kuehne+Nugel“,
• „Industrija mesa Matijević“, • „Milšped“ d.o.o.,
• RB „Kolubara“,
• „Deneza M Inženjering“,
• „Carnex“,
• JP „Ada Ciganlija“,
• Te-Ko „Kostolac“,
• „Coca-cola Hellenic Srbija“a.d.,
• „Nacionalna Logistika“,
• JKP Požarevac,
• „Trans produkt – BUS“ prevoz,
• kao i mnogi drugi…
Housematik je generalni zastupnik MCA Grup, proizvođača segmentnih vrata i roletni. Od ino partnera
izdvajamo Gunther-Tore, ITW IndustrieTore, Effertz,
Inkema.
Ukoliko vam je potreban kvalitetan proizvod sa garancijom iz
našeg asortimana, mi smo tu da odgovorimo na svaki vaš zahtev.
automatika
automatika
FESTO
FESTO – MOBILNI SAJAM
EXPOTAINER 2012
Kompanija Festo organizovala je u periodu od 10. do 14. septembra mobilni sajam
Expotainer 2012 koji je posetio veće gradove u
Srbiji. Expotainer je jedinstveno izložbeno vozilo
koje prezentuje najnovije tehnologije kompanije Festo na polju automatizacije proizvodnje i
omogućava korisnicima da se na delu upoznaju
sa savremenim pneumatskim i elektronskim sistemima za automatizaciju.
Z
a vreme naše posete Festo Expotainera u Beogradu, posle
sveobuhvatne prezentacije koja je bila više nego interesantna, zamolili smo direktora kompanije Festo Srbija, Ivana
Zekavicu da nam ukratko kaže nešto više o samom događaju.
Poput prethodnih godina, i ove godine je Srbija na mapi Festo
Roudshow-a koji mi zovemo Expotainer, čiji je cilj da inženjerima
širom zemlje približi tehničke inovacije i omogući im da bez generisanja dodatnih troškova vide potpuno identične inovacije koje
mogu videti na vodećim sajmovima tehnike širom sveta. Imajući
u vidu da je Festo globalni lider, interesovanje naših korisnika je
izuzetno veliko da pogledaju naše nove proizvode u praksi i aplikacijama i da vide koji su to trendovi koji će diktirati razvoj naših
proizvoda u narednim godinama. Na samim demo modelima je
moguće videti integrisana sva četri trenda koja trenutno utiču na
industrijsku automatizaciju, kao što su energetska efikasnost, visoka efikasnost mehaničkih sistema, tehnološki nezavisna platforma
bilo da je pneumatska ili elekrična i integracija naprednih funkcija
automatizacije. Posebno interesantno je to da je Festo Expotainer
izazvao veliko interesovanje kod đaka i studenata koji su u praksi
mogli da vide najnovija rešenja iz oblasti automatizacije. Veliko
interesovanje je primećeno kod učenika tehničkih škola, a naročito
sa smera mehatronika, koji mi podržavamo, jer je mehatronika reč
koja sadrži sve ovo što mi radimo, istakao je direktor Festo Srbija
Ivan Zekavica.
Festo je vodeći svetski proizvođač pneumatskih i elektronskih komponenata i sistema namenjenih automatizaciji proizvodnih procesa.
Firma Festo je na ovim prostorima prisutna više od 40 godina.
Predstavništvo naše firme u Beogradu uspešno je radilo od 1991.
godine. Kao rezultat kontinualnog širenja obima saradnje sa vodećim uspešnim firmama u Srbiji i širem regionu, kao i u cilju daljeg
unapređenja poslovanja i učvršćivanja dominantne pozicije na
tržištu opreme za industrijsku automatizaciju, početkom 2010.
godine predstavništvo prerasta u lokalni ogranak firme Festo u
Srbiji. U ogranku rade stručnjaci spremni da na osnovu znanja i
bogatog iskustva u svakom trenutku pruže tehničku podršku pri
rešavanju zadataka iz oblasti automatizacije u različitim industrijskim granama.
U saradnji sa Fakultetom Tehničkih Nauka iz Novog Sada organizovana je obuka po programu Festo Didactic, čiji je cilj obrazovanje
i dopunjavanje uskostručnih znanja kadrova koji se bave automatizacijom proizvodnje. Festo je partner industrije, kako na polju
automatizacije proizvodnje, tako i na polju automatizacije procesa. Zahvaljujući decenijskom iskustvu i kontinuiranom ulaganju u
razvoj, u našoj ponudi se nalaze gotova rešenja za različite industrijske grane:
•automobilska industrija
•industrija mašina za obradu
drveta
•prehrambena industrija
•tekstilna industrija
•industrija pakovanja
•javni vodovod
•industrija proizvodnje
mašina
•hemijska industrija
•elektronska industrija
•rudarstvo
•industrija mašina za štampu
•energetika
i papir
•farmaceutska industrija, ...
•industrija mašina za plastiku
Industrija 40 / oktobar 2012.
57
reflektor plus plus
reflektor
SVEČANA
PROSLAVA
U STAROM
DVORU
HENKEL PROSLAVIO PRVIH DESET GODINA
USPEHA U SRBIJI
Kompanija Henkel proslavila je 1. oktobra prvih deset godina uspešnog
poslovanja u Srbiji svečanom proslavom u Skupštini grada Beograda.
Tom prilikom, gospodin Ginter Tumser (Günther Thumser), predsednik Henkela za Centralnu i Istočnu Evropu čestitao je kompaniji Henkel
Srbija prvu deceniju uspešnog poslovanja istakavši značaj koju ona
zauzima u globalnoj organizaciji kompanije Henkel. Gospodin Georg
Grasl (Georg Grassl), predsednik kompanije Henkel Srbija osvrnuo se
na uspešne poslovne rezultate i dosadašnje ukupne investicije u visini od 130 miliona evra. Prisutnima je predstavio i ulaganja u tekućoj
godini u iznosu od 7,5 miliona evra u nov proizvodni pogon u Kruševcu. Proslava je nastavljena koktelom, a gosti su uživali u nastupu Bilje
Krstić i Bistrik orkestra, kao i gudačkog kvarteta White witches.
BRŽE I
LAKŠE DO
GRAĐEVINSKE
DOZVOLE U
BEOGRADU
Uslužni centar za urbanističko-građevinske poslove, u Ulici 27.
marta 43-45, u kojem će svi Beograđani biti u prilici da na jednom
mestu dobiju sve neophodne informacije, počeo je da radi danas.
Uslužni centar za urbanističko-građevinske poslove radiće svakog
radnog dana od 8 do 19 sati i subotom od 9 do 13 sati, a svim
sugrađanima će na jednom mestu obezbediti neophodne informacije iz nadležnosti Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove
i gradskih opština u vezi sa izdavanjem akata za izgradnju objekata
do 800 m².
U ovom centru će, osim zaposlenih, sve neophodne podatke
pružati i predstavnici javnih komunalnih i javnih preduzeća, koji
će istovremeno pomagati građanima da pravilno popune zahteve za izdavanje tehničkih uslova, što je neophodno zbog kasnijeg
dobijanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili rešenja kojim
se odobrava izvođenje radova. Cilj formiranja ovakvog centra je
skraćenje i olakšavanje postupka izdavanja akata za izgradnju objekata ili radove na objektima do 800 m², za koje lokacijske dozvole
izdaje Sekretarijat za urbanizam, ili građevinske dozvole koje izdaju
opštine.
58
Industrija 40 / oktobar 2012.
reflektor
plus
reflektor
plus
RAFINERIJA NAFTE U PANČEVU
1. NOVEMBRA POČINJE PROIZVODNJU
DERIVATA EVRO STANDARDA
M
odernizovana rafinerija nafte u Pančevu i zvanično će
početi da proizvodi derivate evro 5 kvaliteta 1. novembra,
potvrdio je Kiril Kravčenko, generalni direktor “Naftne
industrije Srbije”.
- NIS će biti broj jedan, ne samo po kvalitetu goriva nego i po kvalitetu servisa. Mi smo ove godine dovršili modernizaciju rafinerije
ali smo, takođe, i modernizovali našu maloprodajnu mrežu. Pod
novim trikolor brendom “NIS Petrol” već radi skoro 130 benzinskih
stanica NIS-a širom Srbije. U narednom periodu u modernizaciju
i izgradnju novih benzinskih stanica u Srbiji NIS će uložiti oko 100
mil EUR, tako da će do 2014. godine na teritoriji Srbije biti oko 250
benzinskih stanica pod trikolornim brendom “NIS Petrol” - kaže
Kravčenko komentarišući kako će se poboljšanje ponude odraziti
na pozicioniranje NIS-a u konkurenciji sa drugim naftnim kompanijama u Srbiji i regionu.
Minulog vikenda, NIS je u Smederevu svečano pustio u rad rekonstruisanu benzinsku stanicu u naselju Carina u širem centru Smedereva, a u rebrendiranje je uloženo 68 miliona dinara.
Prilikom gradnje benzinske stanice “Carina”, ispoštovani su svi
kriterijumi zaštite životne sredine i međunarodni tehnički standardi. Reč je o gradskoj benzinskoj pumpi sa savremenim multipleks
automatima. Ugradnjom rezervaora sa duplim plaštom, separatora za zauljene vode, kao i savremenog sistema za merenje visine,
količine i gustine goriva u rezervoarima, ispoštovani su svi ekološki
propisi.
Širok opseg CNC i konvencijalnih mašinskih alata, sistemi obeležavanja
Alen Pajić
Branimira Ćosića 29
21000 Novi Sad
Phone: +381 (0) 69 633 420
E-mail: [email protected]
www.cnctechnik.rs
M+E CNC Technik doo
Novi
Sad
Industrija 39 / avgust 2012.
59
predstavljamo
predstavljamo
ATOS SCANBOX: MOBILNO REŠENJE
PLUG & PLAY ZA AUTOMATSKA
MERENJA I KONTROLU
GOM s novim rešenjem ATOS ScanBox postavlja nove standarde na području automatske
kontrole. Mobilno rešenje plug & play je brzo
spremno za rad i udružuje fleksibilnu primenu sa
najvišom pouzdanošću.
A
utomatske kontrolne ćelije su postale važan deo različitih
proizvodnih procesa u industrijskom okruženju. Postavljanje specijalizovanih ćelija i pokretanje njihovih različitih
komponenata u pogon, u prošlosti je bilo vrlo skupo i dugotrajno.
ATOS ScanBox proizvođača GOM je trenutno pripremljen za rad,
a reč je o prvom standardnom rešenju sa svim komponentama za
automatsko merenje i kontrolu. Mobilno rešenje plug & play zahteva samo električni priključak i 11 m2 prostora. ATOS ScanBox je
sastavljen od prenosivog kućišta s komponentama - posebno izabranih za transport na standardnim paletama i za brz početak rada
na svakom mestu u proizvodnom okruženju. Uređaj kompaktnih
spoljnih dimenzija može obraditi komponente visine i prečnika do
2 m kao i mase do 500 kg.
REŠENJE KLJUČ U RUKE S KRATKIM ROKOM
DOSTAVE
Mobilno rešenje ključ u ruke opremljeno je samo proverenim i
izabranim komponentama, kao što su 3D-glava, ATOS+ TripleScan, koje je bilo razvijeno posebno za visokorezolucijska optička
3D-merenja i automatsku primenu u industriji, robot s optimalnim opsegom i profesionalnim kablovima, proveren pokretni sto
60
Industrija 40 / oktobar 2012.
i profesionalni korisnički terminal. Korisnicima je tako učinjena
ušteda u radu na koordinaciji različitih projektnih partnera pri
razvoju koncepta, podešavanju, osposobljavanju i podršci, jer sve
to dobijaju na jednom mestu. Novi koncept se odlikuje i kratkim
vremenom dostave kao i brzim pokretanjem opreme.
predstavljamo
predstavljamo
SIGURNO, JEDNOSTAVNO I BRZO
IZVEŠTAVANJE O KONTROLI
ATOS ScanBox garantuje najveću sigurnost tokom postupka
merenja i kontrole. Kontrolna ćelija je zatvorena u kućištu,
stoga nema opasnosti za korisnike niti potrebe za sigurnosnim
dozvolama koje su inače potrebne za rad s robotom. Komponente i delove od udaraca štiti profesionalni sklop. Programsko
rešenje VMR (Virtual Measuring Room), koje je središnja komponenta rešenja ATOS ScanBox, omogućuje brzo i jednostavno
planiranje mernog procesa bez uobičajenih skripti. VMR predstavlja stvarno okruženje ATOS ScanBox-a do najmanjih detalja, a robotom se upravlja jednostavnim naredbama „povuci
i spusti“ kao i sa offline programiranjem. Samim tim prestaje
potreba za specijalizovanim osobljem.
ATOS SCANBOX: REŠENJE ZA
PROIZVOĐAČE ORIGINALNE OPREME I
DOBAVLJAČE U RAZLIČITIM SEKTORIMA
INDUSTRIJE
Mobilna rešenja ključ u ruke za automatsku analizu oblika i
dimenzija sa uključenim planiranjem kontrole, programiranjem robota i izveštavanjem, već su uverila mnoge klijente sa
različitim zahtevima u automobilskoj, avio i svemirskoj industriji, a takođe i proizvođače robe široke potrošnje. Među
njima su proizvođači originalne opreme i dobavljači kao što
su Daimler, VW, Rolls Royce, Bosch, Bosch, Eisenwerk Brühl,
Dräxlmaier, Delcam i mnogi drugi.
EVOCON i VOLVO Građevinske mašine
odobravaju dodatnih 5% popusta na period finansiranja od 3 do 15 meseci po izuzetnoj ceni.
Poručite vašu novu mašinu do kraja 2012. godine i dobićete još:
» Besplatni prvi servis
» Dodatne sate garancije
» Besplatnu proveru opreme nakon isteka garancije
» Dodatnu kašiku za bager
» Servisni ugovor
EVOCON d.o.o.
Cara Dušana 207, Zemun
11080 Beograd, Srbija
tel: 00381 (11) 375 08 08
fax: 00381 (11) 375 08 08
e-mail: [email protected]
www.evocon.rs
građevinske
mašine
građevinske
mašine
VOLVO EVOCON
VOLVO TEŠKA OPREMA
– VRHUNSKI PROIZVODI
SVETSKI POUZDANOG PARTNERA
Širom sveta Volvo Construction Equipment
nudi vodeća rešenja za kupovinu pouzdane
opreme, a usluge podrške pružaju lokalni Volvo
dileri, koji svojim stručnim znanjem, delovima i
servisiranjem zadovoljavaju vaše potrebe.
A
ko svakodnevno izvodite teške i lake građevinske radove ili
radite u kamenolomima, sa agregatima, na infrastrukturnim
projektima, polaganju komunalnih priključaka i cevovoda, u
šumskim uslovima i na izgradnji puteva ili manipulišete materijalima
i bavite se recikliranjem i mnogim drugim stvarima, Volvo vam nudi
kompletna rešenja – od nove do korišćene opreme:
• širok asortiman firme Volvo Construction Equipment, u kojem
se nalaze utovarivači, kombinovane mašine, bageri, mini bageri,
damperi, šumarske mašine, oprema za rušenje, oprema za rušenje sa velikim dohvatom i cevopolagači;
• mašine za putogradnju, u koje spadaju grejderi i glodalice za
asfalt, kao i valjci, finišeri i pegle za asfalt; ekonomične i ekološke
Volvo motore;
• lako servisiranje u cilju brzog održavanja i veće radne efikasnosti;
• celodnevnu udobnost, bezbednost i kontrolu u legendarnim
Volvo Care Cab kabinama;
• opremu kvalitetne izrade za dugi radni vek i veliku preostalu
vrednost.
Sve vam to nude Volvo Construction Equipment i lokalni diler EVOCON
Volvo ispunjava zahteve novih, strožih zakona o emisiji štetnih
gasova, tako što koristi modernu, inovativnu konstrukciju motora i
proverenu tehnologiju i komponente Volvo motora. Performanse
mašina su i dalje vrhunske, a potrošnja goriva mala.
Volvo napredna tehnologija sagorevanja, V-ACT, samo je još jedan
primer konstruisanja naših motora, koji se zasniva na vrhunskoj
tehnologiji, koja će se postepeno uvoditi kod Volvo motora za
umerene i teške terenske radne uslove.
Volvo dizel motori imaju izuzetne performanse, konkurentnu
potrošnju goriva i malu emisiju. Precizno su konstruisani i napravljeni, kako bi ispunili vaše stroge zahteve koji se odnose na pouzdanost, izdržljivost i radnu ekonomičnost.
Izaberite jednostavno rešenje – Volvo –
i budite uvek korak ispred svih.
MOTORI – VOLVO SNAGA
Volvo dizel motori se zasnivaju na višedecenijskom iskustvu i korišćenju napredne tehnologije. Dizel motori u Volvo građevinskim
mašinama imaju širok raspon radne zapremine – od 1 do 16 litara.
To su najmoderniji motori, specijalno prilagođeni našim raznim
građevinskim mašinama.
Kako prolazi vreme, zakonski zahtevi za građevinarstvo i zemljane
radove postaju sve stroži. Kao proizvođač građevinske opreme,
stalno od korisnika dobijamo zahteve za sve veću produktivnost
mašina.
EVOCON d.o.o.
Cara Dušana 207, Zemun
11080 Beograd, Srbija
tel: 00381 (11) 375 08 08
fax: 00381 (11) 375 08 08
e-mail: [email protected]
www.evocon.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
63
Manitou i Gehl Građevinske mašine
odobravaju dodatnih 5% popusta na period finansiranja
od 3 do 15 meseci po izuzetnoj ceni.
Poručite vašu novu mašinu do kraja 2012. godine i dobićete još:
» Besplatni prvi servis
» Dodatne sate garancije
» Besplatnu proveru opreme nakon isteka garancije
» Dodatnu kašiku za bager
» Servisni ugovor
Industrijska oprema d.o.o. Beograd
Cara Dušana 207, Zemun
11080 Beograd
tel: +381 (11) 30 77 087
fax: +381 (11) 30 77 090
e-mail: [email protected]
www.indoprema.co.rs
predstavljamo
predstavljamo
MANITOU
MANITOU I GEHL
TELEHENDLERI I RADNE PLATFORME
Telehendleri renomiranog francuskog proizvođača MANITOU, obuhvataju raspon podizanja tereta od 5.85 m do 30
m, sa kapacitetom podizanja tereta od 2 500 kg do 8 000
kg.
MANITOU Telehendleri imaju veliku primenu u industrijskom sektoru.
Koriste se u proizvodnom sektoru, u drvnoj industriji, za
manipulaciju otpadom i u crnoj metalurgiji. Takođe imaju
veliku primenu na poljoprivrednim farmama, u uljarama,
u centrima za manipulacijama žitaricama, rasutim materijalom, zatim u prehrambenoj industriji, pa i u lukama i
brodogradilištima.
Osnovna podela je na Rotacione MRT telehendlere (visina
dizanja od 14 m do 30 m) i na Telehendlere MT krute šasije, sa visinom dizanja od 5.85 m do 18 m.
Veliki broj radnih priključaka ( platforma-korpa za ljude, hidraulično vitlo, montažni kran, utovarna kašika, paletne viljuške, itd.), čine MANITOU mašinu jedinstvenom na svakom terenu.
Radne platforme MANITOU obuhvataju raspon podizanja do 16.25 m. Platforme su podeljenje za rad u spoljašnjem ili u unutrašnjem prostoru. U zavisnosti od rada, platforme su opremljene pogonskim dizel motorom ili elektro motorom.
GEHL - SVETSKI BROJ 1
MINI UTOVARIVAČI
GEHL Mini utovarivači sa snagom motora od 24 KS do 84 KS, kroz
9 različitih modela odgovaraju izazovu na svakom gradilištu. Veliki
broj radnih priključaka omogućavaju uštedu vremena i smanjuju
troškove radne snage.
GEHL Mini utovarivači imaju široku primenu u industriji.
Koriste se u centrima crne metalurgije, za čišćenje tunela u hidroelektranama, za čišćenje fabričkih hala, u poljoprivrednim farmama, u lukama za pretovar tereta sa barži, u centrima za reciklažu,
pri poslovima obrade industrijskih i ostalih podova i pri poslovima
manipulacije rasutim teretom. U zimskim uslovima GEHL Mini utovarivač se koristi pri poslovima raščišćavaja snega, kako u fabričkom
krugu, tako i u gradskim sredinama.
Korišćenjem paletnih viljuški umesto utovarne kašike, GEHL se
koristi vrlo uspešno u radu sa paletama, čime Mini utovarivač GEHL
postaje jedinstvena mašina za svaki centar industrije, pri čemu
kupac dobija dve mašine u jednoj.
Radni priključci u građevini: utovarna kašika, hidraulični čekić, rovokopačka ruka, mešalica za beton, paletne viljuške, svrdlo za bušenje
rupa, trenčer za kopanje kanala, glodalica za asfalt, itd.
GEHL Mini utovarivač je:
• Kompaktan,
• moćan,
• lak za servisiranje,
• pouzdan,
• komforan i
• lak za upravljanje.
Industrijska oprema d.o.o. Beograd
Cara Dušana 207, Zemun
11080 Beograd
tel: +381 (11) 30 77 087
fax: +381 (11) 30 77 090
e-mail: [email protected]
www.indoprema.co.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
65
predstavljamo
predstavljamo
INSA – INDUSTRIJA SATOVA A.D.
®
– INDUSTRIJA SATOVA
SPOJ PRECIZNOSTI I TRADICIJE
Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika
satova, da bi danas postala značajan
proizvođač satova i satnih mehanizama,
merila gasa, merila tečnosti kao i sistema za
daljinsko očitavanje merila tečnosti i gasa, i
mnogih drugih proizvoda iz domena merne
tehnike i precizne mehanike.
K
roz dugogodišnje iskustvo Insa je izgradila veoma stručan,
inventivan i ambiciozan kadar spreman da udovolji visokim
zahtevima tržišta.
DP “INSA”, kao društveno preduzeće, osnovano je 17. avgusta
1950. godine pod nazivom “FABRIKA SATOVA”, sa sedištem u
Zemunu. Već tokom 1952. godine, proizvedeno je oko 40 000
budilnika. U 1954. godini, ova firma je preimenovana u Industriju
satova “INSA”, a u 1955. izvezeno je oko 15 000 budilnika i oko
9 000 stepenišnih automata. Dalji razvoj proizvodnje imao je stalni
uzlazni trend, uz osvajanje novih proizvoda, modernizaciju i povećanje kapaciteta. Do 1990. godine, “INSA” je ušla u najuži krug
vodećih svetskih proizvođača satnih proizvoda.
U kasnijem periodu ,,INSA’’ se specijalizovala kao industrija precizne mehanike i danas je to savremena fabrika sa veoma širokim
asortimanom proizvodnje u nekoliko osnovnih programa:
• Satni program
▪▪ mehanički budilnici, zidni satovi
▪▪ laboratorijski satovi
▪▪ šahovski satovi
▪▪ vremenski prekidači, električni satni uređaji
▪▪ javni satovi ( crkveni, fasadni, stanični i dr.)
• Merači protoka fluida
▪▪ vodomeri kućni i industrijski
▪▪ vodomeri za daljinsko očitavanje, dozatori, rotametri, impulsni vodomeri
▪▪ protokomeri
• Teleoptik program, gasomeri i kalorimetri
• Sistemi daljinskog očitavanja svih merila
,,Insa’’ radi i program usluga za treća lica (proizvodnja plastičnih
delova, galvanske usluge, izrada čeličnih delova na automatima i
presama, izrada različitih alata).
U međuvremenu AD ,,INSA’’ je otkupila deo proizvodnog programa iz stečaja poznate zemunske firme ,,TELEOPTIK’’ i prevela ih u
svoj proizvodni program.
Akcionarsko društvo “INSA” - Industrija Satova, Zemun
Tršćanska br.21, 11080 Beograd-Zemun
Telefon: + 381 11 2612 422
+ 381 11 3713 606
+ 381 11 3713 607
Fax:
+ 381 11 2614 330
E-mail: [email protected]
www.insa.rs
66
Industrija 40 / oktobar 2012.
Programi su : autoprogram, merno–regulacioni program, medicinski program i elektromagnetni ventili.
Možemo slobodno reći da ,,INSA’’ AD posluje kao uspešno akcionarsko preduzeće i u obe oblasti (merno-regulacione opreme i
precizne satne industrije) se nametnula kao regionalni lider na
tržištu Ex - Jugoslavije - posebno na vodomerskom programu.
,,Insa’’ je bila prepoznatljiva po proizvodnji budilnika.
,,Insa’’ je prepoznatljiva i po javnim satovima koji su prisutni na
fasadama zgrada, trgovima, ulicama, železničkim stanicama i
crkvama.
Svakako da je najpoznatiji takav sat na zgradi Privredne komore
Srbije u Knez Mihajlovoj. Sa okolnim ambijentom on je jedna od
najlepših razglednica Beograda.
Izveštaji svetskih televizijskih stanica iz Srbije veoma često počinju
upravo kadrovima ovog sata iz jedne od najlepših ulica Beograda.
Interesantno je reći za ovaj sat da funkcioniše na bazi satelitskog
radio signala iz centrale za Evropu koja se nalazi u Frankfurtu –
Nemačka i sigurno je jedan od najtačnijih javnih satova.
,,Insa’’ je 1993. godine kao svoj skromni doprinos besplatno
popravila - servisirala sve crkveno–toranjske satove u Sremskim
Karlovcima, koji pripadaju sremskoj Eparhiji. Radi se o veoma starim austrougarskim mehanizmima sa kraja 19. i početka 20. veka.
Šahovski sat koji smo rekonstruisali 1989. godine, uz najnovija
tehnička rešenja naših inženjera i srpskih šahovskih velemajstora
je 1990. na sajmu pronalazaka dobio prestižnu nagradu – zlatnu
medalju ,,Eureka’’ i time postao najtraženiji i najpoznatiji svetski
mehanički šahovski sat koji i danas proizvodimo i plasiramo na
domaće i ino-tržište.
U relativno dugoj proizvodnoj tradiciji ,,Insa’’ je svoje proizvode - pre
svega satove, satne mehanizme i vodomere, plasirala na tržišta
Evrope, Amerike, Afrike i Azije.
Najviše je izvozila robu na tržišta: SR Nemačke, Velike Britanije,
Švedske, Italije, Holandije, Grčke, Amerike, Kanade, Egipta, Izraela
i drugih zemalja.
logistika
logistika
GEBRÜDER WEISS
MODERNIZACIJA U FUNKCIJI
ŠIRENJA BRENDA
Gebrüder Weiss je svojom logističkom igrom „Logistics
Expert“ od sada zastupljen i u svetu online igara
Logistics Expert je nova igra – aplikacija GW-a. Slagalica sa pomeranjem
ima za cilj da se sanduci, palete i ostala roba u koletima koji predstavljaju prepreke na putu pomere, kako bi se omogućio prolaz viljuškarima
koji prevoze teret. Izazov pri tome je da se prepreke mogu pomerati
samo u dva smera i delimično se same blokiraju. Robu treba transportovati do rampe za utovar uz najmanji mogući broj poteza. Što manje
poteza igrač upotrebi, bolji je rezultat po završetku igre.
OD POČETNIKA DO EKSPERTA U SLAGALICI…
Logistics Expert je podeljen u 40 različitih nivoa sa različitim stepenom
težine, i time igraču zadaje raznovrsne zadatke. Još jedna od zanimljivosti je takozvani Web Highscore, koji povezuje rezultate svih korisnika
koji su na mreži. Tako igrači mogu da uporede svoje sa rezultatima
drugih igrača i pored toga vide kako su pozicionirani na ukupnoj rang
listi. I ne samo to – pored toga, mogu direktno da objave svoj rezultat
na Facebook ili Twitter profilu.
NAJPRE ZABAVA, ZATIM REKLAMA
Sa fokusom na razonodi, Logistics Expert svojom usmerenošću na
područje transporta i logistike treba da posluži i kao vid promocija
usluge. Iz tog razloga su svi pozvani da preuzmu igricu i podele je klijentima, partnerima, prijateljima ili članovima porodice, i da je na internetu
pozitivno ocene po pitanju širenja virusa.
Prva verzija igre je kompatibilna sa iPhone telefonima i iPad tabovima
i dostupna za besplatno preuzimanje preko iTunes Store-a. Kasnije
će uslediti verzije za Android Smartphone telefone, kao i za PC i MAC
računare.
Gebrüder Weiss tim
Sa preko 4.650 zaposlenih, 158 sopstvenih pogona i godišnjim prihodom od preko jedne milijarde evra (2011.)
preduzeće Gebrüder Weiss spada u vodeća transportna i logistička preduzeća u Evropi. Pod krovom Gebrüder
Weiss Holding AG, sa sedištem u Lauterahu (Forarlberg) preduzeće je pored svojih glavnih oblasti poslovanja
drumskog transporta, vazdušnog i pomorskog transporta robe, kao i logistike, okupila i niz visoko specijalizovanih industrijskih rešenja i ćerki-firmi – među njima i logistički konsalting x|vise, tectraxx (specijalisti
za visokotehnološka preduzeća), inet-logistics (softverska rešenja za upravljanje transportom TMS), Railcargo
(železnički transport) i servis za dostavu paketa Gebrüder Weiss, suvlasnik austrijskom DPD sistema za direktnu distribuciju paketa. Ovakvo koncentrisanje delatnosti omogućava koncernu da brzo i fleksibilno reaguje na
potrebe klijenata. Zbog velikog broja ekoloških, ekonomskih i socijalnih mera, ovo porodično preduzeće, čija
istorija seže u prošlost više od 500 godina, i danas se smatra predvodnikom na području održivog razvoja.
Gebrüder Weiss d.o.o.
Transport and Logistics
Beogradska bb, Dobanovci
Tel: +381 (0) 11.3715.235
Fax: +381 (0) 11.3715.201
E-mail: [email protected]
Web: www.gw-world.com
Industrija 40 / oktobar 2012.
67
robotika
robotika
DANI BUDUĆNOSTI U BEOGRADU
ROBOTI U KNEZ MIHAJLOVOJ
Pod sloganom „Dolaze dani budućnosti“ u
organizaciji Centra za promociju nauke, od 24.
septembra do 15. oktobra posetioci su mogli da
vide 25 robota iz raznih krajeva sveta.
K
oliko smo daleko od budućnosti? Sa idejom da predstavi
dosadašnji razvoj robotike, da pokaže njene trenutne rezultate, saznanja i dileme, ali pre svega da ukaže na budućnost
koja dolazi, Centar za promociju nauke je u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovao prvi
naučnopopularni festival u potpunosti posvećen robotima.
ASIMO
Najnapredniji svetski humanoidni robot ASIMO
napravljen je 2000-te godine u japanskoj kompaniji Honda. Visok je 130 centimetara i ima 48 kilograma. Govori i čak može da ostvari interakciju sa
drugim, sebi sličnim robotima. ASIMO se penje uz
stepenice, nosi poslužavnik, šutira loptu, saginje se,
pleše i izvršava najrazličitije zadatke. Naučen je da
funkcioniše u realnoj sredini kako bi mogao da se
snađe i pomogne čoveku u poslu koji mu je zadat.
Pod nazivom „Dani budućnosti: Robotika“, ova manifestacija
održana je u Beogradu na centralnoj lokaciji, u Galeriji Robne kuće
„Beograd“, u Knez Mihailovoj ulici. U bogatom programu, koji je
obuhvatio filmove, predavanja, tribine i brojne radionice, posebno
je bilo interesantno trodnevno predstavljanje najnaprednijeg
humanoida na svetu, ASIMO robota iz Japana. Na manifestaciji su
gostovali i NAO i ECCEROBOT, kao i razni drugi roboti, od usisivača
do industrijskih i vojnih. Uz robote, među gostima su bili i brojni
robotičari iz celog sveta.
Festival „Dani budućnosti: Robotika“organizovan je uz podršku
ugledne međunarodne organizacije – Instituta inženjera elektrike
i elektronike (IEEE), kao i Akademije inženjerskih nauka Srbije
(AINS). Pored Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
i Centra za promociju nauke, manifestaciji se pridružio niz naučnih
institucija, društava, obrazovnih ustanova iz Republike Srbije,
ali i veliki broj najuglednijih svetskih univerziteta. Ovaj festival
podržale su mnoge domaće i strane kompanije, kao i više desetina
medijskih partnera između kojih i časopis Industrija, koji kao i uvek
veliku pažnju poklanja bilo kom vidu promocije nauke u Srbiji.
Zašto Centar za promociju nauke organizuje festivale poput
ovog? Rezultati istraživanja koje je tokom 2012. godine Centar
sproveo u saradnji sa Filozofskim fakultetom i agencijom MASMI,
na reprezentativnom uzorku od 1 000 ispitanika, pokazuju da se
građani Srbije u velikom procentu plaše naučnog napretka i da
ga ne poznaju dovoljno. Međutim, čak 90 odsto građana Srbije
veruje kako jedan od državnih prioriteta mora biti širenje naučne
pismenosti.
„Dani budućnosti: Robotika“ je manifestacija koja pripada seriji
akcija koje Centar za promociju nauke sprovodi sa idejom izgradnje društva zasnovanog na znanju. Povod za pokretanje manifestacije posvećene budućnosti je širenje naučne pismenosti
među građanima Srbije, kao i očigledna potreba da se društvo
koje je tradicionalno posvećeno prošlosti zainteresuje i pokrene ka
tehnološkom napretku.
U pismenosti leži i prvi korak ka budućnosti. Putovanje kroz svet
robota, kroz njihove uspone i padove, neprekidno je obeleženo
idejom budućnosti. To je dugačak put kroz suočavanje sa izazovima koje donose nauka i razvoj tehnologije, ali i sa nadama hiljada
istraživača i raznovrsnim stremljenjima koja najsigurnije vode ka
budućnosti.
U prvim danima oktobra, veoma zapažen nastup imao je i još
jedan poseban robot, koji zaslužuje da se istakne zahvaljujući svojim karakteristikama, izgledu i nameni.
68
Industrija 40 / oktobar 2012.
robotika
robotika
DANI BUDUĆNOSTI U BEOGRADU
ECCEROBOT (Embodied
Cognition in a Compliantly Engineered Robot)
napravljen je tako da se
kreće i reaguje na spoljni svet na isti način kao
i čovek. Njegov izgled je
kopija čoveka. ECCEROBOT deluje pomalo
zastrašujuće, sa telom
koje kao da je ogoljeno,
bez kože, a na njegovoj
površini se jasno vide
mišići, tetive i kosti,
odnosno njihova verna
imitacija izrađena od
veštačkih materijala.
Zbog tako neobičnog
izgleda, ali i svojih
specifičnih mogućnosti – na primer, da se vrlo nežno rukuje
sa čovekom – ECCEROBOT se poslednjih godina našao čak i
na naslovnim stranama svetski poznatih magazina. Zanimljivo
je da je pravljen, jednim delom, upravo u Srbiji. Istraživačka
grupa ETF Robotiks, koju čine studenti doktorskih, master i
osnovnih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, pod rukovodstvom profesora Veljka Potkonjaka,
učestvovala je u evropskom FP7 projektu ECCEROBOT koji je
za cilj imao stvaranje jedinstvenog antropomimetičkog robota.
ECCEROBOT je, inače, zamišljen kao kućni robot koji pomaže
ljudima u dnevnim poslovima i koji ima sposobnost interakcije
sa ljudima na način koji je sličan njima samima. Na njegovom
razvoju će se raditi još najmanje čitavu deceniju. Za sada su
napravljena tek dva primerka, a do serijske proizvodnje proći
će još mnogo godina.
Profesor Potkonjak i
ECCEROBOT
predstavljamo
predstavljamo
ALTERNATIVNO GORIVO – REŠENJE IZ SRBIJE SVETSKOG KVALITETA
JEDINI U EVROPI – ELEFANTINO I
„VODONIK GENERATOR“ NOVE
GENERACIJE
Vodonik Generator HS-VG možemo svrstati u tri podjednako važne oblasti kojima se bave mnogi,
od vlada do pojedinaca, a koje su bitne za čovečanstvo i opstanak života: energetska efikasnost,
alternativni izvori energije i očuvanje životne sredine (smanjivanje štetnih izduvnih gasova iz vozila,
poljoprivrednih i građevinskih mašina, plovila i agregata).
F
irma “Elefantino” osnovana je sa idejom da se uključi u domaću automotive industriju, pre svega, u vezi sa programom
komercijalnih vozila. Konstantnim višegodišnjim osluškivanjem tržišta i uslovljeni povećanjem cene energenata, pre svega
dizel goriva koje je osnovni parametar pri kalkulaciji krajnje cene
usluge prevoza – razvili smo uređaj koji danas nazivamo Vodonik
Generator (fabrička oznaka HS-VG). Udružili smo se sa kompanijom “Hydrogen Solutions”, a oblast angažovnja firme “Elefantino”
je prodaja, marketing i razvijanje servisno-prodajne mreže uređaja
HS-VG.
Vodonik Generator je samostalan uređaj koji koristi električnu
energiju sa alternatora na motoru kako bi elektrolizom vode
proizveo HHO gas, a za nesmetan rad korisnik uređaja je obavezan
da na određen propisan vremenski period u rezervoar uređaja dosipa
destilovanu vodu. To znači da je naš HS-VG primenjljiv na svim
vrstama vozila, od putničkih do teških teretnih, na građevinskim
i poljoprivrednim mašinama, agregatima, brodovima, odnosno
gde god se koriste fosilna goriva za pogon motora sa unutrašnjim
sagorevanjem. Naravno, učinak primene HS-VG-a je najvidljiviji
kod velikih potrošača goriva, koji su ujedno i najveći zagađivači
životne sredine. Za taj širok opseg primene, proizvođač “Hydrogen
Solutions” je spremio razne modele HS-VG uređaja, za motore
zapremine od 1.000 do 30.000 cm3. Možemo da se pohvalimo da
smo za ovaj kratak period od kada smo zvanično počeli prodaju, u
aprilu 2011, ugradili više od 600 HS-VG uređaja u putnička i laka
teretna vozila, da smo od skoro počeli sa ugradnjom HS-VG u teretni
program, a da već imamo zahteva za isporuku HS-VG uređaja za
agregate za proizvodnju el. energije, sa motorima većim od 30.000
cm3 i potrošnjom dizel goriva 200-250 l/h.
Nakon više od godinu dana iskustva sa “Vodonik Generatorima” za
putnička i laka teretna vozila, i po završetku razvoja nove generacije uređaja za motore zapremine od 3, 5, 10, 20 i više litara, u svoju
ponudu uvrstili smo nove modele, i to i dalje sa promotivnim cenama. Nova generacija “Vodonik Generatora” je namenjena za sve
motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a odlikuje ih odlična energetska efikasnost, odnosno manja potreba za jednosmernom strujom sa alternatora motora, koja je potrebna za dobijanje dovoljne
količine “HHO” gasa, kako bi iskorišćenje goriva u motorima bilo
mnogo efikasnije, a samim tim i smanjena potrošnja goriva, smanjeni izduvni gasovi, veća snaga i obrtni moment, čistije motorno
ulje, kao i dosta manja amortizacija motornih delova.
Novu generaciju ovih uređaja koji su proizvedeni u Srbiji, odlikuje
robustnost i dugovečnost, kao i inovativna tehnološka rešenja koja
se prvi put primenjuju u sličnim generatorima u svetu. Investiranje
potencijalnih kupaca “Vodonik Generatora” za svoj vozni ili mašinski park, bilo da je reč o autobusima, kamionima, građevinskim
70
Industrija 40 / oktobar 2012.
ili poljoprivrednim mašinama, donosi povraćaj iste za okvirno 3-6
meseci, a imajući u obzir kvalitet i dugovečnost uređaja, računica
na duže staze može biti jedan od glavnih ključeva za opstanak i
oporavak preduzeća koji su veliki potrošači pogonskog goriva, kao
i podizanja nivoa konkurentnosti u njihovim delatnostima.
Kompanija “Elefantino” iz Beograda započela je ugradnju prvih
“Vodonik Generatora” nove generacije, u autobuse i kamione u
nekoliko najvećih domaćih kompanija koje se bave drumskim prevozom putnika i robe. U pitanju su motori različitih proizvođača
zapremine od 6, 9 i 13 litara (hiljada ccm), a odmah nakon toga
očekuje se projekat opremanja brodskih motora od 10-20 lit., kao
i motora koji se nalaze na građevinskim i rudarskim mašinama na
otvorenim kopovima.
Firma Elefantino d.o.o. iz Beograda je ovlašteni distributer uređaja VODONIK GENERATOR firme HYDROGEN SOLUTIONS za zemlje
Zapadnog Balkana. Svi uređaji su atestirani i izdata su “Uverenja o
bezbednosno-tehničkim zahtevima na motornom vozilu”, na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Takođe, patenti su zaštićeni u Zavodu za
intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Svakodnevna ispitivanja i razvoj generatora, saradnja i testiranja
u CIAH laboratoriji na Mašinskom fakultetu u Beogradu i do sada
uspešno na zadovoljstvo korisnika ugrađenih preko 600 “Vodonik Generatora” u putnička i laka teretna vozila, otvorilo je put
ka drugim tržištima, kao što su Slovenija i Makedonija na koja je
izvezeno 100 generatora. Pored tržišta zemalja potpisnica CEFTA
sporazuma, veliko interesovanje je i iz zemalja Evropske unije. Iz
tog razloga pokrenut je rad na dobijanju potrebne dokumentacije i sertifikata, koji će dokazati zadovoljavajući kvalitet “vodonik
generatora” za tržište EU, kao i zadovoljiti zakonsku regulativu za
nesmetanu ugradnju u vozila i mašine, kao što je u ovom trenutku
to slučaj za tržište Srbije.
predstavljamo
predstavljamo
ALTERNATIVNO GORIVO – REŠENJE IZ SRBIJE SVETSKOG KVALITETA
Ponosni smo na činjenicu da se pored velikog interesovanja krajnjih korisnika iz regiona i Evrope, pojavilo interesovanje nekih proizvođača motora i vozila, a to nije ništa čudno, jer je u svetu “HHO”
tehnologija, i njen benefit, odavno poznata, a kada se prepozna
kvalitet onda se i vrata za takav vid saradnje polako, ali sigurno
otvaraju. U korist toga je i činjenica da je tehnološko rešenje koje
je primenjeno na našim “Vodonik Generatorima”, rešilo neke od
problema koje su imali ostali proizvođači u svetu, a to je smrzavanje vode koja se koristi za dobijanje “HHO” gasa, mala energetska
efikasnost, opterećenost i kratkotrajnost elektroda, itd. Sa domaćim inovativnim rešenjima “Vodonik Generator” nema takvih problema i to daje nadu da će se ova tehnologija veoma brzo raširiti
u industriji motora.
Firma “Elefantino” će pokušati da jedan ovakav proizvod kvalitetno, kako on to i zaslužuje, promoviše i van granica Srbije, pogotovo
imajući u vidu da je u Beogradu sada jedina proizvodnja ovakvih
uređaja u Evropi i da HS-VG po svim tehničkim karakteristikama
spada u TOP svetsku klasu HHO generatora.
Vodonik Generator model HS-VG
60 za motore do 2000 ccm, prošao je test
po standardu E/ECE No.10 koji je obavljen u
Slovenačkom Institutu za kvalitet i metrologiju,
a koji je osnova za dobijanje Homologacije (kao
što imamo za Srbiju izdate od strane Mašinskog
fakulteta) kako za Evropsku Uniju, tako i za ceo
svet. To je po našem saznanju prvi HHO generator
koji će imati homologaciju u Evropi.
ELEFANTINO d.o.o.
eco & energy solutions
Surčinski put 13, Novi Beograd
Branko Hinić, direktor
Telefon. +381 (0) 62 96 66 899
E- mail. [email protected]
www.elefantino.rs
Industrija 40 / oktobar 2012.
71
predstavljamo
predstavljamo
RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.
EKUATOR™ BI MOGAO UKINUTI VREME ČEKANJA
MOŽE MERITI ZAHTEVNE FUNKCIJE I IMA VRLO
KONKURENTNU CENU
Eponsa je proizvođač komponenti za automobilsku industriju sa sedištem u blizini Barselone u
Španiji. Za kontrolu kvaliteta delova i sklopova koje proizvode oblikovanjem lima - deformisanjem,
kupili su svestrani i inovativan radionički uporedni merni sistem - novi Renishav Ekuator. Njime će
neproduktivno vreme čekanja skratiti na delić vremena koje su trošili pre, a istovremeno će očuvati
visok kvalitet i efikasnost proizvodnje koje su od ključnog značaja za uspeh svakog dobavljača u
automobilskoj industriji. Eponsa takođe vidi korist u tome, da Ekuator može oblik funkcije dela skenirati pomoću merne glave SP25 i da mu je standardno priloženo postolje za izmenu ticala, što
omogućava kontrolu najrazličitijih delova.
I
z Eponse argumentuju: “Ekuator bi mogao skratiti ili ukinuti
vreme čekanja u odeljenju za kontrolu kvaliteta. Ekuator naime
može raditi u radionici, uz mašine koje proizvode delove, a zbog
niskih troškova nabavke možete sebi priuštiti više ekuatora koji se
smeštaju tamo gde su potrebni. Ekuatore ćemo postaviti u halu za
preoblikovanje lima i u odeljenje za sastavljanje mehanizama, gde
će njihova uloga biti posebno važna.
Brzina rada i merne mogućnosti ekuatora osiguraće brza, celovita
i potpuno automatizovana merenja. “
AUTOMATIZOVANO MERENJE U RADIONICI
Eponsa veruje da će Ekuator biti dobro prihvaćen u radionici jer
će osetno smanjiti radno opterećenje. Operatori kompanije Eponse svaki dan provere hiljade proizvoda prema dokumentovanim
postupcima.
Eponsa proizvodi sve delove za mehanizme brisača vetrobranskog
stakla prema postupcima oblikovanja metala deformisanjem.
Inženjer kompanije Eponsa umeće mehanizam brisača u Ekuator
koji je spreman za merenje
Operatori najpre vizuelno pregledaju proizvode i proveravaju da
ne nedostaju rupe i da nema napuklina u materijalu, nakon čega
slede merenja dimenzija ručnim instrumentima kao što su kljunasta i utična merila. Procesi preoblikovanja metala automatizovani
su, pa su zbog toga takođe vrlo dosledni i nisu podložni ljudskoj
72
Industrija 40 / oktobar 2012.
grešci. Operatori obično mogu prepoznati bitne poteškoće još pre
nego što iz procesa počnu izlaziti neodgovarajući proizvodi, pa se
na takav način omogućava 100-postotni kvalitet proizvoda. Merenja ručnim merilima zahtevaju puno vremena, zbog ponavljanja
su takođe zamorna i uvek zavise od veština operatora. Zapravo je
vrlo verovatno da će do greške pre doći u procesu kontrole nego
u procesu proizvodnje. Ponovljivost koju omogućava Ekuator to će
sve promeniti.
Kontrola sa Ekuatorom nezavisna je u proveri kvaliteta proizvoda, i
mogu ga koristiti svi operatori, a ne samo stručnjaci iz odeljenja za
kvalitet. Inspektor za kvalitet trenutno šeta po fabrici i stalno proverava poštuju li se svi postupci i jesu li proizvodi dobri. Kontrolu
izvodi vizuelno, a zadnji deo iz svake serije odnosi u odeljenje za
kvalitet u kojem obavljaju punu kontrolu. Iskustva su pokazala da
je serija dobra ako je dobar zadnji proizvod u seriji, što još uvek
znači dugo vreme čekanja u odeljenju za kontrolu kvaliteta.
JEDNOSTAVNA UPOTREBA U RADIONICI
Sistem Ekuator uključuje softver MODUS ™ Organiser sa jednostavnim grafičkim korisničkim interfejsom koji je namenjen operatorima u radionici. Oni kontrole mogu otpočeti već nakon nekoliko
minuta osposobljavanja.
Ovaj softver je ključni deo sistema Ekuator: “MODUS Organiser
izvrsno je rešenje za upravljanje uređajem Ekuator u radionici,
tako je jednostavan i koristan. Operatori mogu u nekoliko sekundi
predstavljamo
predstavljamo
RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O.
odabrati programe i početi kontrolisati komponente, a preostalo
vreme do završetka kontrole vidljivo je na brojaču. Nakon završetka kontrole, operator jasno vidi je li komponenta prihvaćena ili
odbijena. U odeljenju za kontrolu kvaliteta zato se moramo baviti
samo sumnjivim delovima, a ne više svim proizvodima. To znači
bitno manje opterećenje za odeljenje kvaliteta. “
OGRANIČENA DOSTUPNOST PROGRAMA
Merni programi napisani su pomoću softvera Renishav MODUS
koji omogućuje definisanje prava pristupa. “Vrlo dobra ideja je da
programe stvaraju i menjaju samo programeri, jer sada možemo
postaviti uređaje Ekuator znajući da će programi raditi pravilno i
da ih operatori neće moći menjati. Operatorima olakšavamo traženje pravih programa u MODUS Organiser pomoću fotografija delova koje takođe prikazuju način stezanja. Naša namera je upotreba
najmanjeg broja steznih naprava i kontrola što većeg broja delova
korišćenjem jedne konfiguracije. “
S MASTERIMA DO PONOVLJIVOSTI MERENJA
Ekuator koristi metodu upoređivanja sa masterima koja je dobro
poznata svim postojećim korisnicima namenskih mernih sistema.
Ekuator je savladao poteškoće pri merenju konusnog otvora na
ručici motora.
Za postavljanje sistema na “nulu” koristi se master sa karakteristikama poznatih dimenzija, a sva ostala merenja se upoređuju s
tim delom. Ključna prednost sistema Ekuator je visoko ponovljiv i
radikalno drugačiji merno-tehnički mehanizam na osnovu paralelne kinematske konstrukcije. Taj je mehanizam lagan i omogućava
brze pomake, a tokom uporednih merenja funkcija ipak je vrlo
krut. Ponovljivost je manja od ± 2 μm. Njegove mogućnosti proverene su na najrazličitijim karakteristikama prizmatičnih i slobodnih
oblika.
PROIZVODNJA U EPONSI
80% Eponsinog poslovanja je proizvodnja komponenti za automobile, a ostalih 20% odnosi se na uopšteno oblikovanje lima
deformisanjem, zavarivanje i sastavljanje za tržište. Velika prednost nalazi se u tome da sve procese u proizvodnji i osiguravanju
kvaliteta planiraju i sprovode sami, što im dopušta potpuni nadzor
nad njima. Tu takođe spada konstruisanje alata za prese i steznih
naprava za zavarivanje / sastavljanje.
Eponsa poseduje sertifikat automobilske industrije ISO-TS16949 i
sertifikat ISO 14001. Neposredno snabdeva fabrike u celom svetu:
u Meksiku, Južnoj Africi, Nemačkoj, Mađarskoj, Kini i Koreji.
Ekuator pomaže Eponsi pri poboljšavanju efikasnosti i smanjivanju
troškova
Pritisci na podizvođače u automobilskoj industriji u svrhu smanjenja troškova i istovremenog poboljšanja efikasnosti i kvaliteta,
možda se prividno isključuju - ali u Eponsi čvrsto veruju da je upravo tehnologija Ekuator alat koji će im pomoći pri proboju prilikom
postizanja tih ciljeva.
www.renishav.com / gauging
RLS merilna tehnika d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod vrbami 2
SI-1218 Komenda
Slovenia
T +386 1 5272 100
F +386 1 5272 129
E-mail: [email protected]
Web: www.rls.si
Industrija 40 / oktobar 2012.
73
aktuelno
aktuelno
NOVI IZVORI NAFTE U SRBIJI
Do kraja godine biće raspisan tender za strateškog partnera za istraživanje i eksploataciju uljnih
škriljaca u Aleksincu, najavio je Tomislav Šubaranović, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih
resursa, rudarstva i prostornog planiranja.
Zbog visokih cena i sve manjih rezervi nafte, svet užurbano traži
nove izvore energije, a ovaj trend stigao je i u Srbiju obnavljanjem
zanimanja za nalazišta uljnih škriljaca iz kojih se može dobijati
nafta. Na Drugoj međunarodnoj stručnoj konferenciji “Uloga uljnih škriljaca u prevazilaženju energetske krize” u organizaciji Balkanmagazina, predstavnici nadležnih ministarstava i stručnjaci u
oblasti rudarstva, energetike i ekonomije predstavili su javnosti
čime Srbija raspolaže, koje tehnologije za preradu uljnih škriljaca
su na raspolaganju, koje su prednosti i kakve ekološke rizike može
da donese ovaj proces.
Verovatno najvažnija vest je da Vlada Srbije planira da do kraja
godine raspiše tender za istraživanje, preradu i eksploataciju uljnih
škriljaca iz Aleksinačkog basena.
Procenjuje se da u Srbiji ima 11 basena u kojima se nalazi 4,5
milijarde tona procenjenih rezervi uljnih škriljaca. Najistraženiji je
Aleksinački basen gde se na više od 20 kvadratnih kilometara procenjuju rezerve uljnih škriljaca od dve milijarde tona ili 1,1 milijardi
barela nafte.
Kako kaže Tomislav Šubaranović, državni sekretar u Ministarstvu
prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja - na tenderu
će pobediti onaj ko da najbolje uslove i obezbedi najviši nivo zaštite životne sredine.
Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
nastaviće sa geološkim istraživanjima i u drugim delovima Srbije,
a nakon toga će i za ta nalazišta biti raspisani tenderi, najavio je
Šubaranović.
Istraživanja uljnih škriljaca u Srbiji otpočeta su još 50-ih godina
prošlog veka, ali zbog jeftine uvozne nafte od tih projekata se odustalo.
S obzirom na cenu nafte uljni škriljci su ponovo postali aktuelni.
Njihova eksploatacija bi smanjila uvoz energenata i energetsku
zavisnost Srbije, poručio je Dejan Popović, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
74
Industrija 40 / oktobar 2012.
Najistraženije i najbliže eksploataciji je polje Dubrava u aleksinačkom basenu sa geološkim rezervama od 367 miliona tona uljnih
škriljaca.
Miodrag Denić, direktor za investicije i tehnički razvoj JP za podzemnu eksploataciju uglja Resavica – Aleksinački rudnici objasnio
je da je na sva tri aleksinačka polja Dubrava, Logorište i Morava
procenjeno 1,9 milijardi tona rezervi ove potencijalne sirovine za
dobijanje sintetičke nafte.
U početku, eksploatacija bi bila na površinskom delu gde se nalazi
132 miliona tona škriljaca, a ostatak bi bio izvađen podzemnim
putem. Na osnovu elaborata koji je urađen početkom ove godine, ako bi se vadilo pet miliona tona uljnih škriljaca godišnje, sa
330 radnih dana, površinski kop u Dubravi bi obezbedio vađenje u
narednih 26 godina.
aktuelno
aktuelno
Vađenje kompletnih uljnih škriljaca na ovom polju, sa ovom godišnjom proizvodnjom bi trajalo 70 godina, napominje Denić.
Analize stručnjaka su pokazale da bi cena koštanja jednog barela
sintetičke nafte koja ulazi u rafineriju, u koju je uračunata cena
kopanja rude, iznosila 63 dolara po barelu, što naftu iz škriljaca
čini izuzetno konkuretnom prirodnoj nafti čija je cena na berzama
oko 100 dolara po barelu. Denić ističe i da je u Estoniji, jednoj od
tri zemlje koja prerađuje uljne škriljce, cena po barelu u koju su
uračunate i ekološki porezi i porez na dobit - 73 dolara.
Među zainteresovanim kompanijama za eksploataciju uljnih škriljaca nalazi se i Naftna industrija Srbije, sa jakim argumentom da
već poseduje rafinerijske kapacitete u kojima bi se prerađivala
nafta.
Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a smatra da bi transport
nafte u druge rafinerije ili izgradnja nove rafinerije, kao što su
Estonci uradili, bila veoma skupa dok bi korišćenje postojećih rafinerija u Pančevu i Novom Sadu uštedelo dosta novca.
Tehnologija prerade je dosta bezbedna i svi proizvodi poput gasa,
nafte i pepela se mogu iskoristiti, objašnjava Kravčenko.
Partner NIS-u u ovom poslu bila bi ruska kompanija OAO Atomenergoprojekt koja već sedamdeset godina razvija tehnologiju
prerade uljnih škriljaca. U saradnji sa kompanijom TTU oni razvijaju tehnologije prerade uljnih škriljaca sa maksimalnom iskorišćenošću energije. Trenutno sa njihovim tehnologijama rade dve
termoelektrane na uljne škriljce u Estoniji a angažovani su još na
deset projekata u Jordanu, Izraelu, Maroku i Uzbekistanu.
Kako kaže Ruslan Salihov, glavni inženjer ove kompanije, efikasnost
njihove tehnologije galoter je 91 odsto, a u poređenju sa ostalim
tehnologijama odskače visinom učešća energije uljnih škriljaca u
dobiti uz niža kapitalna ulaganja.
Od dobijanja dozvole do izgradnje fabrike potrebno je tri godine.
Prethodno, potrebna je izrada procene uticaja na životnu sredinu, na društvo, atmosferu, zemlju, vodu, floru i faunu. Ta procena
mora da se objavi u medijima i da se otvori javna rasprava. Nadležno ministarstvo onda oformljuje specijalnu komisiju gde će se sva
pitanja raspraviti. To smo prošli u mnogim zemljama, među kojima
su i zemlje EU, objasnio je Salihov.
IZ SVOG PROGRAMA PREPORUČUJE SLEDEĆE PROIZVODE I REŠENJA:
•FILTERI I FILTERSKI ELEMENTI
•FILTERSKI SISTEMI (STACIONARNE I MOBILNE)
•PROCESNI FILTERSKI SISTEMI
•SISTEMI ZA HLAĐENJE FLUIDA
•AKUMULATORI PRITISKA I
AKUMULATORSKE STANICE
•HIDRAULIČKI AGREGATI
•KOMPAKTNI HIDRAULIČKI ELEMENTI
•SENZORI I ELEKTRONSKE KOMPONENTE ZA
MONITORING STANJA FLUIDA
•DODATNU OPREMU (LOPTASTE SLAVINE,
ŠELNE, POKAZIVAČE STANJA FLUIDA).
Predstavništvo za Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru:
Za sva Vaša pitanja i zahteve na raspolaganju su naši inženjeri prodaje:
PC „Ambasador“
ul. Strahinjića Bana 3/26, Niš
tel: + 381 (0) 18 523 293
fax: + 381 (0) 18 258 045
Aleksandar Veličković,
mob: + 381 (0) 60 678 50 88,
E-mail: [email protected]
Nikola Petrović,
mob: + 381 (0) 60 433 99 90,
E-mail: [email protected]
reflektor plus plus
reflektor
PREZENTACIJA OPREME ZA
INDUSTRIJSKA MERENJA I
KONTROLU
U Beogradu je dana 3. Oktobra 2012. godine, u organizaciji kompanija UNICOM i HONEYWELL, održana prezentacija Opreme za
industrijska merenja i upravljanje. Još od osnivanja 1996. godine,
Unicom je partner Honeywella. Na ovom skupu prisustvovali su
mnogobrojni korisnici opreme iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i
Bosne i Hercegovine.
Prisutni su imali priliku da vide nove proizvode Honeywella koji su
ovom prilikom prezentovani, a izdvojili bismo:
• MASTER LOGIC PLC
• Serija transmitera ST8000
• Bežični transmiteri serija OneWireless R200
Vrlo bitan segment ove prezentacije odnosio se upravo na primenu ovakvih proizvoda u praksi. Unicom je ponudio savremena
rešenja o instalacijama u primeni Honeywell opreme. To je izazvalo
posebnu pažnju svih prisutnih, jer su rešenja kod realnih situacija
i procesa svima neophodna. Ovo je tema koja je vrlo interesantna
jer daje pravi primer kako u industriji realno primeniti i realizovati
ovakvu opremu.
www.unicom.rs
PROIZVODNJA SA TRADICIJOM
ALAT I OPREMA ZA GUMARSKU INDUSTRIJU
ODRŽAN SAJAM ALUMINIUM
2012 U DIZELDORFU, UNICOM
NA ŠTANDU IMS, NEMAČKA
Sajam ALUMINIUM 2012., odžan je tradicionalno u Dizeldorfu od 9-12. oktobra, i do sada je najveći od kako se
organizuje.
Aluminijum je materijal koji sve više nalazi primenu i
zamenjuje čelik i druge materijale - što objašnjava porast
njegove primene.
Proizvodnja alata, mašina
i uređaja za gumarsku,
hemijsku i industriju
plastike.
Najsavremenije mašine:
CNC glodalice i CNC erozimati.
Preduzeće Alatnica Krstić je osnovano 1987. godine a ponosni smo vlasnici
firme Lola Sarlah. Naši proizvodni kapaciteti su sledeći:
Struganje, glodanje, dugohodno rendisanje, bušenje, horizontalno glodanjebušenje i rad na borverku, brušenje, termička obrada, livenje i sečenje.
Vlasnik: Zoran Krstić
Milutina Velimirovića bb,
18300 Pirot, Srbija
76
tel: +381 (10) 312 520
fax: +381 (10) 312 521
e-mail: [email protected]
Industrija 40 / oktobar web:
2012.www.alatnica-krstic.co.rs
UNICOM kao partner firme IMS, Nemačka za zemlje ex
Jugoslavije i Bugarske još od 1996. godine, učestvovao je
na ovom sajmu na štandu partnerske kompanije IMS.
IMS (www.ims-gmbh.de) je vodeći svetski proizvođač izotopskih, rendgenskih i optičkih merača dimenzija i oblika
traka i cevi. Veliki broj referenci u svetu govori o pouzdanosti i kvalitetu njihove opreme. Za najnoviji pogon IMPOL
SEVALA, Sevojno tj. linije za farbanje aluminijumskih limova, isporučena su 3 merača debljine nanosa boje u sklopu
kompletne opreme i trenutno je u procesu dokazivanje
performansi. Pored IMPOL-a, od firmi iz Srbije bile su prisutne kompanije ELING iz Loznice i NISSAL iz Niša.
posetili smo smo
posetili
MAKTEK EURASIA 2012, ISTANBUL
NAJZNAČAJNIJI SAJAMSKI DOGAĐAJ U
REPUBLICI TURSKOJ I ŠIROJ REGIJI
Tekst napisala: Aleksandra Radosavljević
Ko jednom dođe u Istanbul, mora se ponovo
vratiti. Ovaj grad miriše na istoriju i tradiciju,
a njegov vedar duh dočarava nam da ovaj
grad nudi bezbroj mogućnosti ne samo za
turiste već i poslovne ljude koji se lako utapaju
u ritam modernog života ovog grada.
K
ada jednom prođete ulicama Istanbula, i dalje ostajete
opijeni njegovim mirisima, ljudima koji su veoma srdačni i
predusretljivi, a pre svega istorijskim lokalitetima koji ostavljaju bez daha. Iako ovaj grad broji 12 miliona stanovnika, dnevno
njegovim drevnim ulicama prodefiluje preko 20 miliona ljudi koje
poslovni susreti i privredna dešavanja vode u grad koji slobodno
možemo nazvati tačkom koja spaja istok i zapad. Više od milion
turista svakodnevno dolazi u ovaj grad, među njih stopili smo se i
mi… redakcija časopisa Industrija – i spremni smo da Vam prenesemo svoje utiske.
Istanbul leži na dva kontinenta i prostire se na obe strane Bosforskog moreuza, jedini je grad na svetu koji objedinjuje dva kontinenta – Evropu i Aziju. Posetili smo njegovu Evropsku stranu, koja
predstavlja ekonomski centar Turske. Slobodno možemo reći da
Istanbul iako nije glavni grad ove zemlje, predstavlja njeno srce u
kulturno-istorijskom i ekonomskom smislu.
U organizaciji ADONIS GROUP iz Makedonije koja je Ekskluzivni
predstavnik TÜYAP-a – internacionalne organizacije sajmova u
Istanbulu, naša redakcija posetila je TÜYAP - najveći sajam u Turskoj i široj regiji, i kao jedini časopis iz Srbije prisustvovali smo Sajmu alatnih mašina i obrade metala MAKTEK Eurasia 2012.
78
Industrija 40 / oktobar 2012.
Ovaj Sajam trajao je 5 dana, od 2-7. Oktobra i okupio je preko 1000
izlagača iz Evrope i Azije.
Sajmu je prisustvovala i delegacija od 40 srpskih privrednika koji
su predstavili svoje kompanije i upoznali ekonomske i poslovne
šanse koje nudi saradnja sa turskim i ostalim privredama koje se
ovde susreću. Ova poseta ostvarena je dobrom saradnjom između
Privredne komore Srbije i kompanije ADONIS GROUP. Cilj posete
ovakvim sajamskim manifestacijama je upoznavanje privrednika
sa novim tehničko-tehnološkim rešenjima i inovacijama, informacijama o tehnologijama koje će se razvijati i uspotavljanje kontakata i saradnje sa novim poslovnim partnerima.
Zbog promene globalne ravnoteže i pojave novih ekonomija,
Turska, a posebno Istanbul, postaju najvažnije mesto sastanka
nove privredne geografije koja se proteže od Evrope do Ukrajine i Rusije, od Kavkaza do Srednje Azije, Bliskog Istoka i Afrike.
Međunarodni sajam MAKTEK Eurasia u Istanbulu je respektabilna
sajamska izložba sa preko 1 000 izlagača iz 40 zemalja, sa velikom
organizovanom posetom sajmu i kvalitetnom i velikom izlagačkom
infrastrukturom od 12 modernih hala. Potrebno je bar 5 dana da
sve obiđete, sajamski štandovi su ogromni i moderno uređeni, sa
najsavremenijim mašinama i tehnologijama koje se prezentuju, a
na nekim od ovih štandova uposleno je i preko 30 ljudi – uverili
smo se, neki od nih odlično govore srpski jezik.
posetili
smo
posetili
smo
MAKTEK EURASIA 2012, ISTANBUL
MAKTEK Eurasia 2012. je međunarodni sajam mašina, mašina za
obradu metala, tehnologije sečenja, bušenja, zavarivanja, kontrole
kvaliteta i opreme za testiranje. Industrijski sektori koji su bili zastupljeni na sajmu su : CNC i konvencionalne mašine za obradu metala,
mašine alatke, alati za obradu rezanjem, CAD/CAM tehnologije, oprema za merenje i kontrolu kvaliteta, tehnika zavarivanja, oprema za
termičku obradu i sistemi za hlađenje i podmazivanje.
Nadamo se da smo Vam preneli svoje impresije i dašak vetra koji
u Istanbulu pronosi duh prošlosti ali i nagoveštaj moderne kulture.
Posebno bismo pohvalili odličnu sajamsku organizaciju TÜYAP, gde
nas je gospodin Burak Gürses ugostio i upoznao sa svim pogodnostima ovako velikih manifestacija. Ovde je za izlagače sve obezbeđeno, od avio prevoza, hotela i transfera, sajamskih ulaznica,
službenog kataloga sajma, internet elektronskog Kataloga koji
uključuje sve kompanije učesnice – gde se profil izlagača šalje i
Privrednoj komori Turske – kao i njihovim privrednim institucijama. Pored organizovanih ručkova, b2b sastanaka sa potencijalnim
partnerima i izlagačima na sajmu, kataloga izlagača, konferencijskih soba, prezentacija, stručnih predavanja i susreta, kao i usluga
interneta u press sali za nas novinare, Sajam MAKTEK je mesto
kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za privrednike i preduzetnike iz domena prerade metala i proizvodnje proizvoda od
metala, koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima
pronaći novo tržište za svoje proizvode.
Ovaj sajam posetilo je preko 70 000 posetilaca, a kažu da je svaki
novi sajam broji sve više izlagača. Ovo je odlična šansa i za naše
privrednike da u što većem broju učestvuju na ovakvoj manifestaciji i na vrlo kvalitetan način steknu nove poslovne partnere i
prošire svoje ekonomske i poslovne vidike.
Mi se ovom prilikom zahvaljujemo kolegama iz ADONIS GROUP, a
posebno našoj domaćici Ayfer Islm, kao i celokupnoj organizaciji
TÜYAP-a.
U Istanbulu se živi brzo, vozi brzo, radi brzo… ali kad je u smiraj
dana sve utonulo u večernju setu, više se ne misli na posao. Uputili smo se na trg Sultanahmet … i uz pesmu i igru derviša, na terasi
restorana pokraj Aja Sofije uz večeru, lokalne specijalitete i sok
on nara, pokušali da sumiramo utiske i napišemo nešto i za Vas…
Industrija 40 / oktobar 2012.
79
najava događaja
najava
događaja
ZAGREBAČKI VELESAJAM
TRI SAJMA U ISTO VREME
Na Zagrebačkom velesajmu od 9. do 13. aprila 2013. održavaju se sajmovi Interklima, Građevinarstvo
i Zanatstvo, vodeći specijalizovani sajmovi ove vrste u Hrvatskoj.
INTERKLIMA
22. međunarodni sajam grejanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda
INTERKLIMA se svojom dugogodišnjom tradicijom i uspešnom organizacijom, prometnula u vodeći regionalni sajam ove vrste i potvrdila kao nezaobilazno mesto u poslovnom kalendaru vodećih domaćih
i svetskih proizvođača opreme za grejanje, hlađenje, klimatizacije i
obradu pitkih voda.
GRADITELJSTVO
37. međunarodni sajam graditeljstva i opremanja
Uz Interklimu održaće se srodan i programom vrlo kompatibilan
sajam - GRADITELJSTVO, čiji izlagači sve više obrađuju područje primene energetski efikasnih izolacionih materijala i opreme u izgradnji energetski nezavisnih objekata. Sajam se već tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoline, prostornog
uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, a nudi saznanja o novim
proizvodima i tehnološkim rešenjima u graditeljskoj struci.
OBRTNIŠTVO
55. međunarodni sajam zanatstva
55. Međunarodni sajam OBRTNIŠTVA, kao najznačajniji sajam obrtničke struke i središnji poslovni događaj obrtnika, malih i srednjih
preduzetnika u Republici Hrvatskoj zaokružuje ovaj termin te mu
daje posebnu celovitost. Sajam se i ove godine održava uz punu
podršku Hrvatske zanatske komore te Ministarstva preduzetništva
i obrta.
Na sajmovima, redovno i u ova recesijska vremena, na 18 500 m2
izložbenog prostora, učestvuje više od 500 izlagača iz 25 zemalja.
Njihove štandove poseti i više od 15 000 poslovnih posetilaca,
prvenstveno iz Hrvatske i zemalja Regije.
Očekujemo da će sinergija ovih triju sajmova, uz bogat stručnopropratni program i učešće svih relevantnih državnih i strukovnih
institucija, okupiti na Zagrebačkom velesajmu i ovaj put respektabilan broj izlagača sa najnovijim rešenjima, tehnologijama, opremom
i materijalima iz spomenutih područja te dati novi impuls u prilog
razvoju ovih delatnosti i podstaći privrednu aktivnost u celini.
80
Industrija 40 / oktobar 2012.
posetili smo smo
posetili
JADRANSKI SAJAM
34. SAJAM
GRAĐEVINARSTVA U BUDVI
U
hladu budvanskih palmi na obali Jadrana, od 26. do 30.
septembra održan je 34. Sajam građevinarstva kao i 14.
Sajam biznisa - na kome je učestvovalo preko 100 izlagača
iz dvadeset zemalja, koji su prezentovali svoje proizvode i usluge.
Najbrojniji učesnici kako se i očekivalo, bili su iz regiona - gde su
prednjačile crnogorske firme, a odmah zatim svoje usluge i proizvode predstavili su izlagači iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne
i Hercegovine, Makedonije, a zatim i preduzeća i predstavnici iz
Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Francuske, Holandije, Italije,
Japana, Kine, Mađarske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država,
Španije i Švedske.
U saradnji sa našim veoma ljubaznim i poslovnim domaćinima iz
Jadranskog sajma, deo redakcije časopisa Industrija je imao priliku
da sa svim izlagačima prodiskutuje i razmeni mišljenja o samom
nastupu, kao i o poslovnim planovima. Utisak koji nas je ispratio iz
Budve nam govori da se kriza u ovoj oblasti industrije svakako primećuje, ali i da pored toga firme koje su dobro pripremljene za taj
vid izazova - dobijaju veoma dobre poslove, naročito na zahtevnim
crnogorskim gradilištima i projektima. Pošto se u većini slučajeva
radi na veoma ekskluzivnim objektima koji se namenski rade za
imućniju klijentelu iz raznih krajeva sveta, a najviše iz Rusije, profesionalnost u poslu mora biti na najvišem mogućem nivou, a to
uglavnom znači da se mora raditi sa veoma kvalitetnim materijalima, kao i da se rokovi moraju poštovati u minut.
U saopštenju Jadranskog sajma, rečeno je da vlada veliko zadovoljstvo kod organizatora manifestacije, jer je ove godine nastupilo
30% novih izlagača, koji su se predstavili tržištu Crne Gore.
Tradicionalni učesnici ove međunarodne manifestacije su proizvođači i distributeri građevinskih materijala, građevinske stolarije
i galanterije, krovnih pokrivača, ventilacionih sistema, elektro i
energetskih uređaja. Takođe, velika pažnja je upućena proizvodima, projektima, investicijama i novim rešenjima u oblasti eksploatacije obnovljivih izvora energije.
U cilju podsticanja tržišnog komuniciranja, edukacije potrošača, marketinškog i propagandnog prezentovanja proizvoda, AD
Jadranski sajam dodelio jeprema oceni stručnog žirija - priznanje
– EXPO TROPHY najuspešnijim izlagačima:
•Pohvala za izlagački nastup: Giovanni trade d.o.o. – Ulcinj
•Pohvala za izlagački nastup: Građakomerc d.o.o. – Ulcinj
•Treća nagrada – bronzana plaketa: VITREUM Montenegro –
Podgorica
•Druga nagrada – srebrna plaketa: PROGRES & Co d.o.o. – Nikšić
•Prva nagrada – zlatna plaketa – EXPO TROPHY: M&P Engineering d.o.o . – Podgorica
82
Industrija 40 / oktobar 2012.
Dobitnik prve nagrade, kompanija M&P Engineering d.o.o. iz Podgorice je po rečima žirija demonstirirao svojim nastupom profesionalizam i do perfekcije neophodnu sigurnost instalacije jake i slabe
struje. Snagom vizuelnog izlagač sugerira kvalitet sadržaja elektroinstalacija danas među najznačajnijim stavkama svih investicija.
Kako nas je ove godine Budva ispratila veoma lepim utiscima,
zahvaljujući prvenstveno organizaciji i ljubaznosti zaposlenih u AD
Jadranski sajam, kao i gostoprimljivim meštanima, ne ostaje nam
ništa drugo nego da toplo preporučimo posetu bilo kojoj sajamskoj manifestaciji u ovom divnom primorskom gradu.
posetili
smo
posetili
smo
SRPSKO-MAĐARSKI EKOLOŠKI
POSLOVNI FORUM I SASTANAK
KOMPANIJA NA ECOFAIR-U
Tekst napisala: Aleksandra Radosavljević
Pod sloganom „Priključi se“ i pokroviteljstvom
Ministarstva energetike, razvoja i zaštite
životne sredine Republike Srbije, održan je 9.
Međunarodni sajam zaštite životne sredine –
ECOFair. Ova manifestacija okupila je učesnike
u sistemu zaštite životne sredine, sa posebnim
akcentom na „zelenu ekonomiju“ – industriju
reciklaže, obnovljive izvore energije i upravljanje
otpadom.
Naša redakcija prisustvovala je Srpsko-mađarskom poslovnom
forumu u oblasti zaštite životne sredine, gde su se našem tržištu
predstavile mađarske kompanije koje se bave rešenjima zaštite
životne sredine u raznim oblastima privređivanja, i na taj način
prezentovale strategiju, projekte, kao i edukativne programe za
očuvanje životne sredine i prirode. Ovaj poslovni forum organizovan je pod pokroviteljstvom Mađarske investicione i trgovinske
organizacije HITA. Poseban doprinos događaju dalo je i udruženje
GARDOŠ koje organizuje druženja privrednika između Srbije i
Mađarske.
Događaju je prisustvovao Duško Karagics - drugi sekretar Ekonomske kancelarije ambasade Republike Mađarske, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, predstavnici mađarskih kompanija
objedinjenih u klaster za ekologiju, zatim gospodin Dr Laslo Kovač
– predsednik udruženja za očuvanje životne sredine u Mađarskoj,
kao i gospodin Laslo Vadleve iz udruženja Gardoš, koje posreduje
u kontaktima malih i srednjih preduzeća koja su zainteresovana za
prekograničnu saradnju, kako iz Srbije za Mađarsku tako i u drugom smeru.
Savetnik predsednika Privredne komore Srbije, gospodin Siniša
Mitrović istakao je da je najkraći put u Evropu preko Panonije i
Mađarske, i da Srbija predstavlja novi investicioni prostor za tamošnje privrednike. Aktivno se radi na podizanju novog investicionog
kapaciteta kada je u pitanju zelena industrija.
Mađarska je 11-ti spoljno-trgovinski partner
Srbiji po vrednosti izvoza i na 6. mestu po
uvozu, a u protekloj godini zabeležen je rast
od 16% srpskog izvoza u ovu zemlju. Važne su
jake ekonomske veze koje treba negovati.
Industriju Srbije čekaju velike obaveze. Trošak
evropskih integracija u Srbiji je 1 500 eur po
glavi stanovnika i potrebno je pripremiti industriju na sve obaveze u delu konkurentnosti.
Procena je da je za proces evropskih ekoloških
integracija u Srbiji potrebno izdvojiti 11 milijardi evra. Što se tiče ekoloških regulativa, one
su već preko 96% usaglašene u Srbiji sa evropskim direktivama.
Investicije mađarskih kompanija u Srbiju
odnose se prvenstveno na tri segmenta:
• Otpadne vode
• Zaštitu vazduha
• Upravljanje industrijskim otpadom
Kapaciteti zelene industrije u Srbiji podignuti su zahvaljujući strateškim partnerstvima. Usluge mađarskih kompanija akcentovane
su na upravljanje industrijskim otpadom sa novim proizvodnim
kapacitetom od 80 000 tona godišnje. Cilj je obezbediti potpunu
reciklažu opasnog otpada u Srbiji, a to se postiže razvojem industrije - što utiče i na smanjenje troškova za izvoz opasnog otpada.
Za sada, naša zemlja nema ni jedan incinerator – što znači da plaćamo izvoz za sav otpad.
Privredna komora Srbije u saradnji sa ambasadom Mađarske nudi
posebne benefite za kompanije koje su spremne da investiraju na
našem tržištu. Prvenstveno je potrebno ponuditi dobro rešenje
za zbrinjavanje industrijskog otpada velikim brend-kompanijama
koje posluju u Srbiji, a to se postiže razvijanjem domaćih kapaciteta, nacionalnih laboratorija i društava za konsalting.
Ovo je za Srbiju velika investiciona šansa koja se ostvaruje kroz
gotove projekte i programe koji su finansirani od strane Evropske
unije. Cilj je veliki : Želimo da Zelena industrija u Srbiji u naredne
četiri godine postane treća industrijska grana u domaćoj privredi.
Industrija 40 / oktobar 2012.
83
sajamski grad grad
sajamski
BUDVA
BUDVA - GRAD KOJI SPAJA
POSAO I ZADOVOLJSTVO
Tekst pripremila: Mirković Dragana
B
udva se smatra jednim od najstarijih naseobina na Jadranu
i unutar svojih zidina krije bogatu istoriju dugu preko 2 500
godina. Prvi put se pominje u 5 veku p.n.e. i legenda govori
da je ovaj grad osnovao kralj Kadmo, koji je sa svojom suprugom
proteran iz Tebe i da je u potrazi za novim mestom za život na
volovskoj zaprezi stigao u ove krajeve - pa je po legendi tako Budva
i dobila ime (reč ”bous” na grčkom znači vo). Kroz istoriju Budvu su
kolonizovali Grci - kada postaje i značajan trgovački centar, zatim
Rimljani, kasnije Mlečani, a novijoj istoriji je bila pod austro-ugarskom okupacijom u I svetskom ratu, da bi konačno u II svetskom
ratu 1944. godine bila trajno oslobođena.
Budva je takođe i grad kulture, prepun autentičnih spomenika kao
što su brojne crkve, manastiri, tvrđave, a najatraktivniji je Stari
grad u kojem se većina ovih spomenika i nalazi i koji je ujedno
zaštitni znak ovog grada. Budva je poznata i po dva velika festivala
koji privlače veliki broj posetilaca: ˝Grad teatar Budva˝ i ˝Budva
Music Festival˝, a pored ovih festivala tu su i mnogobrojni kulturni
događaji, maskenbali i razne fešte.
Što se tiče transporta do Budve, iz Beograda se može doći drumskim, železničkim i najlakše avio saobraćajem, s obzirom na to da
je Tivatski aerodrom udaljen svega 25 km od Budve. Izbor smeštaja je raznovrstan, od apartmana i pansiona do luksuznih hotela među kojima je najpoznatiji hotel Splendid koji je ugostio i zvezde
poput Rolling Stones-a i Madonne.
84
Industrija 40 / oktobar 2012.
Budva, sa svojom rivijerom, dugom
tradicijom i bogatom istorijom predstavlja turistički centar Crne Gore, kao
i mesto okupljanja domaćih i privrednika iz regiona. Ovaj grad jedan je
od značajnijih regionalnih sajamskih centara, gde se pod palmama
pruža jedinstven ugođaj za obavljanje
sajamskih i poslovnih aktivnosti.
Jadranski sajam smešten je u Budvi, turističkom i poslovnim centru
Crne Gore, svojim idealnim položajem neposredno uz obalu i sa
svojih 40 i više godina postojanja, postao je mesto okupljanja najuspešnijih privrednika - mesto prezentacija najnovijih dostignuća i
inovacija u oblasti građevine, turizma, nautike, ekologije i drugih
grana industrije. Tokom godine na ovom sajmu organizuje se
niz značajnih manifestacija i događaja, od kojih svaki predstavlja
odličnu priliku za učesnike da ostvare značajne kontakte i tako
unaprede svoje poslovanje.
Jadranski sajam danas ima 15 specijalizovanih sajamskih manifestacija u kojima učešće uzimaju renomirane svetske firme, brojne
strane i domaće delegacije i uz podršku medija doprinosi ukupnom afirmisanju Crne Gore i njene nacionalne privrede. Ovaj sajam je takođe i član
Globalne Asocijacije sajamske Industrije UFI
koja okuplja organizatore sa pet kontinenata,
84 države i 193 grada, a takođe je i član CEFA
(Asocijacije sajmova centralne Evrope) i osnivač EASE (Asocijacije sajmova jugoistočne
Evrope). Jadranski sajam raspolaže sa oko 22
000 m2 zemljišta na najatraktivnijoj lokaciji u
Budvi, na Slovenskoj obali i koristi 11 000 m2
izložbenog prostora. Zatvoreni izložbeni prostor iznosi 3 000 m2. Za manifestacije koje to
zahtevaju, dodatno se postavlja do 8 000 m2 izložbenog zatvorenog prostora (sajmovi turizma, nameštaja i građevinarstva).
Sajmovi koji se održavaju pod pokroviteljstvom Jadranskog sajma su: sajam hrane,
sajam građevinarstva, sajam automobila,
sajam nameštaja, sajam turizma METUBES,
sajam ekologije, sajam nautike, sajam ekologije, sajam vode, sajam bezbednosti, sajam
biznisa itd., gde na većini već tradicionalno
učešće uzimaju i kompanije iz Srbije.
sajamski
grad
sajamski
grad
BUDVA
Sajam građevinarstva je manifestacija sa veoma dugom i uspešnom tradicijom - na kojem se predstavljaju proizvođači i distributeri
građevinske mehanizacije i opreme, proizvođači građevinskih materijala, građevinske stolarije i galanterije, distributeri i proizvođači
krovnih pokrivača, ventilacionih sistema, elekro i energetskih uređaja, kompanije koje se bave inženjeringom, projektovanjem i softverskim
inženjeringom u građevinarstvu, radionice za instalacione i završne radove u građevinarstvu, proizvođači i distributeri merne, regulacione
i geodetske opreme, proizvođači vrata i prozora, kapija i ograda, okova i bravarija za stolariju, izdavači stručne literature, a bitan deo čine i
proizvodi, projekti, investicije i nova rešenja u oblasti eksploatacije obnovljivih izvora energije. Ovaj sajam predstavlja šansu za promociju
novih proizvoda, povezivanje sa distributerima, industrijom i tržištem, razmenu poslovnih iskustava i upoznavanje sa konkurencijom.
Sajam hrane, koji predstavlja najznačajniju manifestaciju iz oblasti
prehrambene industrije i pratećih industrija u Crnoj Gori, svake
godine okuplja veliki broj izlagača iz Crne Gore i goste iz regiona
i inostranstva, a ove godine Srbija je bila zvanični partner sajma
i na njemu se posetiocima predstavilo oko 50 srpskih preduzeća
iz oblasti prehrambene industrije. Posvećen agrobiznisu, Sajam
hrane u Budvi okuplja izlagače iz oblasti prehrambene industrije,
poljoprivredne proizvodnje, vinarstva i vinogradarstva, mediteranskih kultura, organske hrane, prerade ribe, konditorskih proizvoda,
industrije mineralnih voda, pakovanja i ambalaže. Ovaj sajam
privlači pažnju kako privrednika i profesionalnoh kupaca, tako
i pažnju medija i publike i idelno je mesto za praćenje aktuelnih
trendova u agrobiznisu, kao i za nove poslovne kontakte.
Industrija 40 / oktobar 2012.
85
industrijski web adresar
industrijski
web adresar
ABB Alatnica Krstić
Attos klima
Beogradski sajam
www.abb.rs
www.alatnica-krstic.co.rs
Jugo-impex
M+E CNC Technik
www.jugo-impex.com
www.cnctechnik.rs
www.attos.rs
Magnatwww.magnat-alati.rs
www.sajam.co.rs
Mercedeswww.fuso-trucks.rs
Beozaštitawww.beozastita.co.rs
Microdiswww.microdis.net
Bibuswww.bibus.at
Mile Dragić
www.armyequipment.com
Eaton Electric
www.eaton.rs
Mlinpek servis
Elefantinowww.hhogas.rs
Privredna komora Srbije
Elektronikonwww.elektronikon.rs
RLS merilna tehnika
www.mlinpekservis.co.rs
www.pks.rs/atakarnet
www.rls.si
Elmarkwww.elmarkgroup.eu/sr/
Superlabwww.supe-lab.com
Eltec export - import
www.eltec.rs
Tecon sistem
www.tecon.rs
Evoconwww.evocon.rs
Topomatikawww.topomatika.hr
Festowww.festo.rs
TRCprowww.trcpro.rs
Fox Electronics
www.fox.rs
Gebruder Weiss
www.gw-world.com
TV emisija Radim-Gradim
Uram system
Grundfoswww.grundfos.rs
Zagrebački velesajam
www.radim-gradim.rs
www.uram.co.rs
www.zv.hr
Henkelwww.loctite.rs
Housematikwww.housematik.rs
ICMwww.icm.si
Ind Media Publishing
www.najboljeknjige.rs
Industrijska oprema
www.indoprema.co.rs
Insawww.insa.rs
Instalacija inženjering
www.instainz.co.rs
ADV 141/2012 RS
Evropska tržišta. Na dohvat ruke.
Novine u ponudi kompanije GW: proizvodna linija GW pro.line obuhvata dnevne polaske, definisano tranzitno vreme,
fiksne standarde kvaliteta i vrhunsku uslugu. Na taj način prevozimo pošiljke od Norveške do Grčke, od Rusije do Portugala.
Prisutan u 47 zemalja Evrope i na 10,5 miliona kvadratnih kilometara.
Uverite se u to i sami: GW pokreće sve.
Telefon: + 381 11 3715 235
Najduži životni vek među kondenzatorima
3 godine garancije na sve naše kondenzatore
> Energetska efikasnost
> Kompenzacija reaktivne energije
> Filteri viših harmonika
> Monitoring i SCADA električnih veličina
ELEKTRONIKON d.o.o. Beograd
[email protected]
Mobile: 066 918 51 70; 060 656 55 54
www.elektronikon.rs
Download

korist, a ne trošak