T
K
P
PS centrifugalne solarne pumpe
Potapajuće pumpe za 4 i 6 cola bušotine
LORENTZ PS centrifugalne pumpe su proizvodi
visokog kvaliteta dizajnirani za obezbeđivanje
zaliha pijaće vode, za pojenje stoke, za bunarsko
navodnjavanje i različite irigacione metode.
PS centrifugalne pumpe daju velike količine
vode na ekonomičan način, bez zagađenja,
bilo gde.
LORENTZ PS dijapazon DC centrifugalnih pumpi
je dizajniran posebno da pumpa velike količine
vode efikasno koristeći solarnu energiju.
Ove visoko efikasne pumpe mogu
dostići protok od 79 kubnih metara vode na sat.
Koristi
Svaki sistem se sastoji od pumpe, motora
pumpe i kontrolera.Ovaj modularni koncept
omogućava držanje elektronike iznad zemlje,
obezbeđujući jednostavno održavanje, lak
pristup i niske troškove održavanja.
pumpni sistem
Potapajuće pumpe za 4 i 6 cola bušotine
LORENTZ PS helical rotor pumpe su proizvodi
LORENTZ PS dijapazon DC helical rotor pumpi
visokog kvaliteta dizajnirani za obezbeđivanje
je dizajniran posebno da pumpa vodu efikasno
zaliha pijaće vode, za pojenje stoke, za bunarsko koristeći solarnu energiju.
navodnjavanje i manje irigacione aplikacije.
Helical rotor pumpe su efikasne,
PS helical rotor pumpe isporučuju vodu na
jednostavne i sa veoma malo snage pumpaju
vodu sa dubina do 450m.
ekonomičan način, bez zagađenja, bilo gde.
Konstruisano u Nemačkoj
Nekorodirajući materijali visokog kvaliteta
i otpornosti
Izlivene komponente od nerđajućeg čelika
Direktno priključivanje na solarni izvor energije
MPPT tehnologija da se maksimizira korišćenje energije iz
PV modula
ECDRIVE DC motori bez četkica, dizajnirani za solarno
napajanje sa efikasnošću od preko 90%
Opcioni data logger (snimač podataka)
PS150C
PS600C
PS1200C
PS1800C
PS4000C
[m]
20
30
40
100
160
4.0
12
21
53
79
PS200HR
max. dinamička razlika (TDH)
max. protok
[m3/h]
Konstruisano u Nemačkoj
Otporno na oscilacije u temperaturi vode u cilju
maksimalne efikasnosti izlaza
Nekorodirajući materijali visokog kvaliteta
i otpornosti
Izlivene komponente od nerđajućeg čelika
Direktno priključivanje na solarni izvor energije
MPPT tehnologija da se maksimizira korišćenje energije iz
PV modula
ECDRIVE DC motori bez četkica, dizajnirani za solarno
napajanje sa efikasnošću od preko 90%
Opcioni data logger (snimač podataka)
Dugotrajnost i dokazana servisna istorija
Dizajnirano za upotrebu u udaljenim i teškim uslovima
Pametni modularni dizajn za jednostavno
održavanje i popravku
Motori sa vodom za pouzdanost i radi izbegavanja
kontaminacije uljem
Brza i jednostavna instalacija
Filozofija jeftinih rezervnih delova
Mnogo veći povrat na investiciju (Return on
Investment) u odnosu na pumpe sa dizel motorima,
smanjujući proizvodne troškove i emisiju CO
Veliki izbor pumpi radi prilagođavanja svakoj
situaciji i optimizovanja efikasnosti
pumpni sistem
max. dinamička razlika (TDH)
max. protok
[m]
[m3/h]
PS600HR PS1200HR PS1800HR PS4000HR
50
180
240
250
450
2.6
2.6
2.5
3.9
2.5
> 68
> 102
> 102
> 238
PV parametri:
PV parametri:
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp)∗ [V DC] > 17
> 68
> 102
> 102
> 238
max.50
max.150
max.200
max.200
max.375
12 – 24
48 – 72
72 – 96
72 – 96
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp)∗[V DC]> 34
Napon otvorenog kola (Voc) [V DC]
Napon otvorenog kola (Voc) [V DC] max. 100
nominalni napon
[V DC]
max. 150
max. 200
max. 200
max. 375
168 – 192
nominalni napon
[V DC]
24 – 48
48 – 72
72 – 96
72 – 96
168 – 192
[V DC]
24 i 48
48
96
96
n.a.
akumulatori:
akumulatori:
nominalni napon
[V DC]
12 & 24
48
96
∗) PV modules at standard test condition: AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25 °C
96
n.a.
nominalni napon
Svaki sistem se sastoji od pumpe, motora
pumpe i kontrolera.Ovaj modularni koncept
omogućava držanje elektronike iznad zemlje,
obezbeđujući jednostavno održavanje, lak
pristup i niske troškove održavanja.
Karakteristike
Koristi
Karakteristike
Dugotrajnost i dokazana servisna istorija
Dizajnirano za upotrebu u udaljenim i teškim uslovima
Pametni modularni dizajn za jednostavno
održavanje i popravku
Motori sa vodom za pouzdanost i radi izbegavanja
kontaminacije uljem
Brza i jednostavna instalacija
Filozofija jeftinih rezervnih delova
Mnogo veći povrat na investiciju (Return on
Investment) u odnosu na pumpe sa dizel motorima,
smanjujući proizvodne troškove i emisiju CO
Veliki izbor pumpi radi prilagođavanja svakoj
situaciji i optimizovanja efikasnosti
PS helical rotor solarne pumpe
∗) PV modules at standard test condition: AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25 °C
Psk centrifugalne solarne pumpe
Potapajuće pumpe za 4, 6 i 8 cola bušotine
LORENTZ PSk pumpe su dizajnirane da
efikasno isporuče najveće količine vode
uz sirok spektar pritisaka. PSk pumpe se
obično koriste u irigacionim projektima i za
razne načine isporuke pijaće vode gde mogu
zadovoljiti sve potrebe, ekonomično, bezzagađenja i bez priključka na električnu
mrežu ili dizel generator.
Ove visoko efikasne pumpe mogu imati protok
vode do 136 kubnih metara na sat sa
dubine do 180m . Svaki sistem se sastoji od
pumpe, motora pumpe i kontrolera. Sve
komponenete su pažljivo dizajnirane za korišćenje
na solarnu energiju. Ovaj modularni koncept
omogućava jednostavno održavanje i niske troškove.
PS površinske solarne pumpe
Koristi
LORENTZ PS površinske pumpe su visoko
kvalitetni proizvodi dizajnirani za transport vode,
bunarsko navodnjavanje i irigacione aplikacije gde
su površinske pumpe zahtjevane.
LORENTZ PS su povezane na DC izvor napajanja
tj. solarni generator, preko kontrolera.
Kontroler obezbeđuje ulaze za praćenje nivoa u
rezervoarima, kontrolise brzinu pumpe i koristi
metodu maksimalne radne tacke (MPPT) kako
bi obezbijedio kontinualni i konstantni protok vode
Dugotrajnost i dokazana servisna istorija
Dizajnirano za upotrebu u udaljenim i teškim
uslovima
Pametni modularni dizajn za jednostavno
održavanje i popravku
Brza i jednostavna instalacija
Filozofija jeftinih rezervnih delova
Mnogo veći povrat na investiciju (Return on
Investment) u odnosu na pumpe sa dizel motorima,
smanjujući proizvodne troškove i emisiju CO
Karakteristike
Koristi
Dugotrajnost i dokazana servisna istorija
Dizajnirano za upotrebu u udaljenim i teškim uslovima
Pametni modularni dizajn za jednostavno
održavanje i popravku
Motori sa vodom za pouzdanost i radi izbegavanja
kontaminacije uljem
Brza i jednostavna instalacija
Filozofija jeftinih rezervnih delova
Mnogo veći povrat na investiciju (Return on
Investment) u odnosu na pumpe sa dizel motorima,
smanjujući proizvodne troškove i emisiju CO
Veliki izbor pumpi radi prilagođavanja svakoj
situaciji i optimizovanja efikasnosti
Karakteristike
Konstruisano u Nemačkoj
Nekorodirajući materijali visokog kvaliteta
i otpornosti
Direktno priključivanje na solarni izvor energije
MPPT tehnologija da se maksimizira korišćenje
energije iz PV modula
ECDRIVE DC motori bez četkica, dizajnirani za
solarno napajanje sa efikasnošću od preko 90%
Opcioni data logger (snimač podataka)
Konstruisano u Nemačkoj
Veliki izbor pumpi u cilju
pokrivanja što vise aplikacija
Nekorodirajući materijali visokog kvaliteta
i otpornosti
Izlivene komponente od nerđajućeg čelika
Direktno priključivanje na solarni izvor energije
MPPT tehnologija da se maksimizira korišćenje energije iz
PV modula
3-fazni AC motor sa vodenim hlađenjem
Data logger (snimač podataka) instalisan u kontroler
sa displejom
pumpni sistem
PS150 Boost
max. dinamička razlika (TDH)
max. protok
[m]
[m3/h]
PS600CS-F
PS1800CS-F
PS4000CS-F
150
40
50
70
1.3
8.3
8.5
59
> 17
> 68
> 102
> 238
PV parametri:
pumpni sistem
max. dinamička razlika (TDH)
[m]
PS 9k
PS 15k
PS 21k
180
140
120
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp)∗ [V DC]
Napon otvorenog kola (Voc)
nominalni napon
max. protok
[m3/h]
136
135
118
PV parametri:
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp)∗ [V DC]
Napon otvorenog kola (Voc) [V DC]
max. 800
> 500
max. 800
∗) PV modules at standard test condition: AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25 °C
> 500
max. 800
max. 50
max. 150
max. 200
max. 375
12 – 24
24 – 48
72 – 96
168 – 192
akumulatori:
nominalni napon
> 500
[V DC]
[V DC]
tip pumpe
[V DC]
12 i 24
pozitivni pomak
∗) PV modules at standard test condition: AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25 °C
48
centrifugalna pumpa
96
centrifugalna pumpa
n.a.
centrifugalna pumpa
ETATRACK active
Psk površinske solarne pumpe
Sistemi za jednoosno praćenje sunca
Centrifugalne pumpe
LORENTZ PSk-CS površinske pumpe su
vertikalne višestepene pumpe dizajnirane da
efikasno isporuče najveće količine vode uz
pomoć solarne energije. PSk-CS površinske
pumpe se obično koriste u irigacionim projektima
i za razne načine pumpanja pijaće vode
gde mogu zadovoljiti sve potrebe, ekonomično,
bez zagađenja i bez priključka na električnu
mrežu ili dizel generator.
Koristi
Ove visoko efikasne pumpe mogu imati protok
vode do 500 kubnih metara na sat na visinsku
razliku od 90 metara. Svaki sistem se sastoji od
pumpe, motora pumpe i kontrolera. Sve
komponenete su pažljivo dizajnirane za korišćenje
na solarnu energiju. Ovaj modularni koncept
omogućava jednostavno održavanje i njegove
niske troškove.
Jednoosni dizajn za isplativost, pouzdanost
i efikasnost
Jednostavan dizajn za brzo i bez-grešaka
instalisanje
Visoka pouzdanost i odlicna mogućnost servisa
smanjuje cijenu sistema
Dug životni vek zajdeno sa PV modulima za
bolju procenu isplativosti sistema
Kratak povrat na investiciju (ROI)
Veoma atraktivan poslovni scenario u odnosu
na fiksne i sisteme sa dvoosnim praćenjem.
LORENTZ ETATRACK aktivni sistemi za
praćenje sunca omogućavaju i do 40% veće
iskorišćenje sunca iz solarnih PV modula.
ETATRACK aktivni sistemi prate sunce
tokom dana što povećava vreme proizvodnje
energije i maksimizira vršnu snagu.
LORENTZ dizajnira, proizvodi i prodaje sisteme
za praćenje (tracking) od 1998 godine i ima
hiljade instaliranih sistema širom sveta.
Karakteristike
Koristi
Dugotrajnost i dokazana servisna istorija
Dizajnirano za upotrebu u udaljenim i teškim uslovima
Pametni modularni dizajn za jednostavno
održavanje i popravku
Brza i jednostavna instalacija
Filozofija jeftinih rezervnih delova
Mnogo veći povrat na investiciju (Return on
Investment) u odnosu na pumpe sa dizel motorima,
smanjujući proizvodne troškove i emisiju CO
površina PV modula
max. instalisana snaga
druga osa
PS 7k-CS
PS 9k-CS
PS 15k-CS
PS 21k-CS
[kW]
5.5
7.5
11
15
23
max. dinamička razlika (TDH)
[m]
90
80
80
80
80
79
110
240
306
500
max. protok
[m /h]
PV parametri:
Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp)∗ [V DC]
sistem za praćenje
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
površina PV modula
max. instalisana snaga
Napon otvorenog kola (Voc) [V DC]
max. 800
max. 800
max. 800
max. 800
ETATRACK active 2500-A-30
26 m 2
c. 4.6 kWp
fiksna, 30°, ostali uglovi na zahtjev
ETATRACK active 2000-A
20.5 m 2
c. 3.6 kWp
ETATRACK active 1500-A
16.5 m 2
c. 2.9 kWp
manualno podesiva, korak 0 – 45°
manualno podesiva, korak 0 – 45°
ETATRACK active 1000-30
ETATRACK active H1500
PS 25k-CS
Snaga motora
3
Jednoosno, 90° praćenje istok-zapad
Robustni toplo cinkovana čelična konstrukcija
Za instalaciju na zemlji na betonske temelje
Držači modula od nerđajućeg čelika
Linearni DC aktuator bez potrebe servisa
Kontrola bez senzora
Samonapajajući sa veoma malom potrošnjom
Opcija kontrole više jeinica
Dizajnirano za velike brzine vjetra prema
Njemačkim i Evropskim standardima
Konstruisano u Nemačkoj
Nekorodirajući materijali visokog kvaliteta
i otpornosti
Direktno priključivanje na solarni izvor energije
MPPT tehnologija da se maksimizira korišćenje energije iz
PV modula
3-fazni AC motor sa vodenim hlađenjem
Data logger (snimač podataka) instalisan u kontroler
sa displejom
sistem za praćenje
pumpni sistem
Karakteristike
max. 800
druga osa
ETATRACK active 600
6.0 m 2
c. 1.0 kWp
manualno podesiva, korak 0 – 50°
10.5 m 2
16.5 m 2
c. 1.8 kWp
c. 2.9 kWp
fiksna, 30°, ostali uglovi na zahtjev
fiksna, 0°
Download

PS površinske solarne pumpe