STUDNIE
wodomierzowe
nie
d
e
i
w
o
Odp
!
o
g
e
d
ż
dla ka
JARUS I
Wszystkie studnie produkowane
przez naszą firmę izolowane są
poliuretanem klasy A gwarantując
bezpieczeństwo wodomierza przed
wpływem ujemnych temperatur
zewnętrznych.
Niewątpliwym atutem jest pełna
izolacja chroniąca studnie na całej
długości.
STUDNIE WODOMIERZOWE
F.P.H.U. Jakub Jaroński
Ul. Wojska Polskiego 92
63-200 Jarocin
NIP 617 208 15 94
tel. 601 737 523
[email protected]
www.studnie-wodomierzowe.com
STUDZIENKI JARUS I
Kompaktowe studzienki nowej generacji JARUS I to gama nowych atestowanych studzienek przeznaczonych do podłączenia odbiorców do sieci wodociągowej
gdzie wodomierz znajduje się poza posesją.
Studnie nie posiadają dna, a ich działanie
opiera się na wykorzystywaniu geotermalnych właściwości ziemi, w której są zakopane. Dodatkową ochroną przed przemarzaniem
jest doskonały zewnętrzny płaszcz izolacyjny odlewany z poliuretanu na całej długości
studni lub do 1,2m głębokości oraz gruby na
30cm korek styropianowy.
Odczyt wodomierza dokonywany jest
z poziomu gruntu, nie trzeba go wyciągać ani
wchodzić do studni. Możliwe jest to dzięki
temu, że licznik umieszczony jest płytko tylko 35 cm pod powierzchnią. Dodatkową
korzyścią tak płytko umiejscowionego wodomierza jest gwarancja, że nie będzie on
zalany wodą jak często, zwłaszcza w okresach wiosennych, zdarza się to w modelach,
gdzie licznik znajduje się na dole.
Dzięki temu że studnia nie posiada dna można ją montować na terenach o niskim jak
i wysokim poziomie wód gruntowych bez
obaw o działanie sił wyporu.
ZALETY
LOKALIZACJA
1. Gwarantuje zabezpieczenie wodomierza przed mrozem
2. Zapewnia łatwy odczyt/dostęp do wodomierza i zaworów
3. Wykorzystuje geotermikę ziemi
4. Pełna izolacja (na całej długości)
5. Łatwy montaż dzięki niskiej wadze
6. Umożliwia podłączenie liczników DN15, DN20 lub DN25
7. Możliwy montaż 2 wodomierzy
8. Montaż na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
9. Posiada Atest Higieniczny i deklarację zgodności
10.Zapewnia bezpieczeństwo abonenta
Studnie wodomierzowe Jarus mogą być ulokowane w strefie
granicznej posesji abonenta lub poza nią.
www.studnie-wodomierzowe.com
Dekiel przykrywający studzienkę wykonany jest w klasie A15
(1,5 T nacisku) z tworzywa sztucznego lub żeliwa.
W studzience DN400 można zamontować 1 lub 2 wodomierze DN15 albo DN20, a w przypadku studni DN500 nawet 2
wodomierze DN25.
Możliwy jest również montaż w pasie drogowym, pod
deklem żeliwnym o wymaganej wytrzymałości opartym
na betonowym pierścieniu odciążającym.
PARAMETRY TECHNICZNE STUDNIE WODOMIERZOWE JARUS I
DN 400 H1200
DN 400 H1500
DN 500 H1200
DN 500 H1500
• średnica wewnętrzna 380mm
• średnica zewnętrzna 500mm
• pełna izolacja
• izolacja poliuretan kl. A
grubość 50mm
• wysokość studni 1,2m
• możliwość montażu 2-ch wodomierzy DN15, DN20
• właz tworzywowy lub żeliwo
• korek izolacyjny
polistyren 30cm
• średnica wewnętrzna 480mm
• średnica zewnętrzna 600mm
• pełna izolacja
• izolacja poliuretan kl.A grubość 50mm
• wysokość studni 1,2m
• możliwość montażu 2-ch
wodomierzy DN15, DN20, DN25
• właz żeliwny
• korek izolacyjny
polistyren 30cm
• średnica wewnętrzna 380mm
• średnica zewnętrzna 500mm
• wysoka izolacja do 1,2m głębokości
• izolacja poliuretan kl.A grubość 50mm
• wysokość studni 1,5m
• możliwość montażu 2-ch
wodomierzy DN15, DN20
• właz tworzywowy lub żeliwo
• korek izolacyjny
polistyren 30cm
• średnica wewnętrzna 480mm
• średnica zewnętrzna 600mm
• wysoka izolacja do 1,2m głębokości
• izolacja poliuretan kl.A grubość 50m
• wysokość studni 1,5m
• możliwość montażu 2-ch
wodomierzy DN15, DN20, DN25
• właz żeliwny
• korek izolacyjny
polistyren 30cm
PRZYŁĄCZE WODOMIERZA DN 15, DN 20 lub DN 25
Wszystkie elementy wykonane z mosiądzu
Złączki na wąż PE 25, 32 lub 40
Możliwość dowolnej konfiguracji
www.studnie-wodomierzowe.com
F.P.H.U. Jakub Jaroński
Ul. Wojska Polskiego 92, 63-200 Jarocin
NIP 617 208 15 94
tel. 601 737 523
[email protected]
www.studnie-wodomierzowe.com
Projekt i druk: www.p11.pl | tel. 62 590 36 70
STUDNIE WODOMIERZOWE
Download

Jaroński | Studnie wodomierzowe