15. juli 2006. Broj 27 Godina III Bosnian American Independent Newspaper g
Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g
BOSNIAN MEDIA GROUP
bosnjacka
Cijena: USA $1,50 BiH 1 KM EU 1,50 €
www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
[email protected]
Nerasvijetljeno ubistvo u St. Louisu
KRVNIČKI
UBIJEN
SEJFUDIN
SULJIĆ
Intervju: Emir Ramić,
predsjednik KBSA
BOŠNJACI
SU JEDINI
NAROD U
EVROPI BEZ
NACIONALNE
AKADEMIJE
NAUKA I
UMJETNOSTI
U Srebrenici klanjana dženaza i
obavljen ukop 505 žrtava genocida
Vijeće Evrope donijelo Rezoluciju
o Bosni i Hercegovini
JEDANAEST
GODINA OD
GENOCIDA U
SREBRENICI
UKIDANJE
KANTONA I
ENTITETA DO
2010. GODINE
NASER
je slobodan!!!
2
Juli 2006. Broj 27
reklame
Dozvolite da budemo Vaš glas!
Povrede na poslu
Socijalno
Pogreške doktora
Saobraćajne nesreće
Štetne hemikalije
NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY
32 Fox Vally Center
Arnold, MO 63010
Kancelarija otvorena svakim petkom
od 8.30AM do 5.00PM
Obezbjedjujemo transport za osobe
koje ga nemaju
Sabina Kalkan&
Sanja Bakalbasic
314-621-6321
www.brownandcrouppen.com
[email protected]
*Izbor advokata je bitna odluka i ne bi trebala biti bazirana samo na reklami
Bevo Place Apartments
International Institute
Berix Coffee
European Food Market Vrelo
Ljubija European Market
Europa Market
Southern Commercial Bank
Dado Mesnica
Family Medicine of South City
BiH Travel
“Bosanska Žena” kiosk trenutno možete koristiti
u prostorijama pekare Sana na Morganfordu,
a kasnije slijede i druge lokacije u St. Louis-u!
Juli 2006. Broj 27
bosnj acka
DIJASPORA bosnjačka Bosnian
American Independent Newspaper
St. Louis, Missouri
Published by:
Bosnian Media Group
Editors:
Murat Muratović (USA)
Mehmed Pargan (BiH)
Design:
Tarik Ibrahimović
Writers: Tarik Bilalbegović, Emir
Ramić, Bajram Mulić, Murat
Alibašić (USA), Hariz Halilović
(Australia), Suzana Pargan
(Sweden), Elma Geca,
Mehmed Pargan,
Lejla Hodžić, Hazim Karić, Nedim
Berberović, Mehmed Đedović,
Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla
Sofić, Ilijaz Dudić, Amela
Isanović, Mirzet Hamzić, Nazim
Ibrahimović, Ehlimana Morarević
- Matoruga, Sabina Mirojević
Office in U.S.A.
DIJASPORA bosnjačka
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
1-314-494-6512
Office in Bosnia and Herzegovina
DIJASPORA bosnjačka
Oslobodilaca 9
75000 Tuzla
061-730-882
www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
e-mail: [email protected]
Redakcija
zadržava pravo objavljivanja svih
prispjelih priloga na našu adresu
bez nadoknade ako to nije ranije
utvrđeno ugovorom. Rukopisi i
fotografije se ne vraćaju. Svako
lično mišljenje nije i stav
Redakcije.
DIJASPORA bošnjačka, list
Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi
jednom mjesečno.
Cijena: USA $ 1,50; BiH 1 KM;
Europe 1,50 €; Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktnom
kontaktu sa Redakcijom.
bosnjacka
Naredni broj Dijaspore Bošnjačke
izlazi 15. augusta
uvodnik
Piše Mehmed Pargan
3
Republika Srpska nastala na rezultatima genocida dočekala je Jedanaestu
godišnjicu zločina u Srebrenici
SVE JE ISTO SAMO
NJEGA NEMA
-Srebrenica je slobodna. Nakon bune uzvodno uz Drinu, do Goražda, vratilo se manje od
protiv dahija, ovaj grad konačno predajemo 2.000 Bošnjaka. Cijeli taj prostor, koji je nastanjivalo
srpskome narodu!!!
120-150.000 Bošnjaka, danas se sveo na 1.500
Sa ovim riječima, u podne 11. jula 1995.
2.000 povratnika, po pravilu staraca, koji ne žele
godine, ratni zločinac Ratko Mladić, ozvaničio je
umrijeti na drugom mjestu. Na taj prostor, samo u
srpsku okupaciju Srebrenice. Istočnobosanskog Srebrenicu, u kopano je oko 1.800 posmrtnih
gradića u kojem je do toga trenutka bilo smješteno ostataka identificiranih Bošnjaka. Dakle, više je
oko 56.000 osoba, godinama satjerivanih iz jednog
mrtvih tijela vraćeno, nego se živih odlučilo na pakao
bošnjačkog mjesta u drugo. Od proljeća 1993. godine Srebrenice, Žepe, Foče ili Višegrada. Definitivno, taj
Srebrenica je bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda
prostor je predat četnicima poslije rata nebrigom
i nju su čuvale snage UNPROFOR-a. Bošnjačko- bošnjačke politike, isto onako kako je hrvatska
muslimanski mentalitet, koji ima osobenost da se
politika na početku rata predala Bosansku Posavinu,
uvijek malo više vjeruje drugima nego svojima, doveo
kako bi imala Hrvate pod kontrolom na jednom
je muslimanske izbjeglice u ovaj grad, bez obzira što mjestu u Hercegovini. Da li je bio interes bošnjačke
su, r ecimo i z okoline Z vornika i Vlasenice, politike da Bošnjaci svojim glasovima obezbijede
podjednako imali napora i opasnosti da dođu do
nadmoć u Federaciji BiH, ili su po srijedi drugi talovi, o
Kladnja, Kalesije ili Sapne, slobodnih teritorija pod
tome će se već raspravljati. Izvjesno je da će historija
kontrolom Armije BiH. Vjerovalo se da će ta valorizirati drugačije ovaj period.
međunarodna zajednica (ma šta se pod tim pojmom
Sve ono što su Radovan Karadžić i Ratko
podrazumijevalo) zaštititi bar fizički integritet Mladić, s a inim ideolozima, e gzekutorima i
pedesetak hiljada civila, koji u višegodišnjem stratezima isplanirali desilo se. Ali, vjerovatno ni oni
okruženju, gladi i iscrpljivanju, ne predstavljaju sami nisu vjerovali da će etničko čišćenje koje su
apsolutno nikakvu faktičku opasnost za vojsku pod proveli, biti tako uspješno i dugoročno. Ili pak jesu,
kontrolom Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Sauvjereni da će Ujedinjeni narodi, političkim
Sve ono što su Radovan Karadžić i Ratko Mladić, sa inim ideolozima, egzekutorima i
stratezima isplanirali desilo se. Ali, vjerovatno ni oni sami nisu vjerovali da će etničko
čišćenje koje su proveli, biti tako uspješno i dugoročno. Ili pak jesu, uvjereni da će
Ujedinjeni narodi, političkim prostituisanjem cementirati tvorevinu genocida. Danas, sinovi
Radovana Karadžića, njegovi sljedbenici, brane Republiku Srpsku čvršće i uspješnije, nego
je to radio Mladić. Tvorevina genocida nikada nije bila jača, a ima tendenciju da se i izdvoji i
postane zasebna država.
druge strane, podrinjski civili vjerovali su Naseru
Oriću i vojsci koja je pod njegovom kontrolom čuvala
Srebrenicu i Žepu, bez obzira što su od strane UN-a
razoružani, mnogo više nego jedinicama Armije BiH u
ostatku zemlje.
Rezolucije UN-a kojima je Srebrenica
zajedno sa Žepom proglašena zaštićenom zonom,
obavezivale su UNPROFOR, ali i Vlade zemalja koje
imaju dominantnu ulogu u UN-u da osiguraju zaštitu
civilima Srebrenice. Ta obaveza bila je time veća što
je područje Srebrenice i Žepe u najvećem dijelu
demilitarizirano, tako da je u nedostatku vojne sile
UN-a, Armija BiH bila onemogućena da se suprostavi
četnicima. Rezolucije UN-a o Srebrenici i Žepi kao
zaštićenim zonama još uvijek su aktualne i na snazi
su. Međutim, nedostaje inicijativa od strane Bošnjaka
ili ako baš hoćete Bosanaca. UN, ako već nije bio
tužen od strane BiH, od strane Bošnjaka, ili bilo koje
druge institucije koja ima kredibilitet da podnese tu
vrstu tužbe, morao je bar, da bi spasio svoju čast(ako
je još ima) poduzeti sve da Srebrenici vrati uzetu
dušu. Iako je još uvijek pod zaštitom UN-a,
Srebrenica je i danas pod kontrolom četnika. Faktički,
a ne formalno. Ovim gradom, kako smo to pisali i prije
godinu dana, i prije dvije, slobodnije šetaju ratni
zločinci, mnogo brojniji od rijetkih povratnika u ovaj
grad. Ujedinjeni narodi su Srebrenicu po drugi put
predali u ruke četnicima.
Čudi, ili se možda varam, možda i ne treba da
čudi nakon toliko godina i toliko prevara, da niko ne
pokušava riješiti taj problem iznutra. Imao sam priliku
krajem juna posjetiti i Srenrenicu i Žepu, proći kroz
Vlasenicu, Bratunac, Zvornik, razgovarati sa ljudima
iz Višegrada, Goražda i Foče. Od Bratunca pa
prostituisanjem cementirati tvorevinu genocida.
Danas, sinovi Radovana Karadžića, njegovi
sljedbenici, brane Republiku Srpsku čvršće i
uspješnije, nego je to radio Mladić. Tvorevina
genocida nikada nije bila jača, a ima tendenciju da se
i izdvoji i postane zasebna država. Oni danas prijete
svima i samo čekaju, kada će se desiti da OHR ode iz
BiH. Bošnjačka lobistička grupa koja je oformljena u
Washingtonu upozorila je prošloga mjeseca na tu
opasnost, ali se niko nije ni osvrnuo. Zaista, šta će se
desiti nakon što odu stranci? Da li će cijela BiH postati
jedna Srebrenica. Jer, sve je isto i danas, samo
Radovana nema. A politika je tu. I sve drugo. Četnici
opet kolo vode i oštre svoje kame, prijeteći da se neće
dopustiti integracija BiH i njena centralizacija. A mi to
ne vidimo. Kao ni svijet, koji je jednom dopsutio da u
jednom danu bude ubijeno 8.600 osoba. Njima vječni
rahmet! A nama, valjda će Bog dati tu pamet???
4
Juli 2006. Broj 27
aktuelno
Nakon tri godine provedene u pritvoru Haškog Tribunala
Na putu prema Tuzli u Vogošći, Semizovcu,
Srednjem, Olovu, Kladnju i Živinicama, Orića su
građani zaustavljali da sa njim podijele radost zbog
oslobađanja i povratka porodici.
Srebrenice.
Predsjednik Republike
Srpske Dragan Čavić
ocijenio je da Haški
tribunal nije Naseru Oriću
izrekao kaznu "već
nagradu za ratne zločine
počinjene nad Srbima u
proteklom ratu u BiH".
Čavić je izrazio
"ogorčenje ovako
sramnom presudom
izrečenom na dan
obilježavanja godišnjice
masakra nad desecima
srpskih civila u selima u
okolini Srebrenice".
"Presuda ratnom
zločincu Naseru Oriću
najveća je sramota i
najveća manifestacija
političkog uticaja na
presudu Haškog
tribunala", ocjenjuje se u
saopćenju iz Čavićevog
k a b i n e t a . Ta k o đ e r,
p o r t p a r o l Tu ž i l a š t v a
Haškog tribunala Anton
Nikiforov izjavio je da je
proglasilo krivim za zločine
počinjene do novembra 1992.
godine, zaključivši da ih on nije
mogao spriječiti. Orić, prema
presudi, nije kriv ni za to što nije
kaznio počinioce zločina, jer nije
imao efektivnu kontrolu nad njima.
Orić je oslobođen i odgovornosti za
bezobzirno razaranje više srpskih
sela u okolini Srebrenice. I u
slučajevima kada su dokazi optužbe
pokazali da su vojnici i civili
nepotrebno razarali sela, nije bilo
dovoljno dokaza da je to podsticao ili
činio sam Orić, niti da je to mogao
spriječiti, ocijenile su sudije.
Kao najznačajniju
olakšavajuću okolnost, Sudsko
vijeće je, prema riječima sudije
Agiusa, uzelo u obzir opću situaciju
u Srebrenici u kritično vrijeme. Grad
je, kako je obrazložio sudija, bio pod
opsadom snaga bosanskih Srba,
hiljade muslimanskih izbjeglica
našlo je utočište u njemu, uz
hroničan nedostatak hrane i
odsustvo organa vlasti. "U toj
NASER ORIĆ
ORI Ć JE SLOBODAN
U s ubotu 1 . j ula n a
Međunarodnom aerodromu u
Sarajevu priređen je nezapamćen
doček Naseru Oriću, nekadašnjem
komandantu odbrane Srebrenice,
nakon što ga je Haški sud osudio na
minimalnu zatvorsku kaznu od dvije
godine. Orića je u sarajevskoj
zračnoj luci ovacijama dočekalo
više stotina građana, bivših
suboraca, te Bošnjaka iz Srebrenice
predvođenih općinskim načelnikom
Abdurahmanom Malkićem. Haški
sud je posljednjeg dana juna osudio
Orića na dvije godine zatvora jer nije
spriječio zlostavljanja i ubistva
srpskih zatvorenika u Srebrenici
tokom 1992. i 1993. godine i naložio
njegovo puštanje na slobodu budući
je u pritvoru već proveo više od tri
godine.
"Svi smo sretni što Naser Orić danas
dolazi", izjavio je Malkić koji je
ocijenio kako presuda Haaškog
tribunala
zorno pokazuje da
Bošnjaci u Srebrenici nisu planirali
zločine. U ime tijela vlasti, u zračnoj
je luci bilo tek troje nižih dužnosnika
Vlade Federacije BiH. Sam Orić nije
želio davati izjave i odmah se
zaputio ka Tuzli. Na putu prema
Tuzli u V ogošći, Semizovcu,
Srednjem, Olovu, Kladnju i
Živinicama, Orića su građani
zaustavljali da sa njim podijele
radost zbog oslobađanja i povratka
porodici.
"Ja sam jako sretna da je
Naser izašao. Ako me pitate za
presudu, naravno mislim da Naser
nije kriv ni po jednoj tački optužbe.
To je sudska odluka. Mi imamo svoju
žalbu i sve što moj kolega Džon
Džons i ja budemo mislili napisat
ćemo u žalbi. Svakako ćemo se
žaliti". To je izjavila novinarima
Vasvija Vidović, braniteljica Nasera
Orića.
Među onima koji su na
Sarajevskom aerodromu dočekali
Nasera Orića bila je i predsjednica
Udruženja Pokreta "Majke enklava
Srebrenica i Žepa" Munira Subašić:
"Mislim da je ovom presudom
pravda pobijedila, iako ne u
potpunosti. Naser Orić je na slobodi
i možemo poručiti cijelom svijetu da
ne pripadamo zločinu i da nismo
zločinački narod", riječi su kojima je
za Agenciju FENA Munira Subašić
prokomentirala oslobađajuću
presudu ratnom komandantu
Tužilaštvo iznenađeno blagom
kaznom od dvije godine zatvora,
koju je dobio ratni komandant Armije
BiH u Srebrenici Naser Orić. On je
za Radio-televiziju Srbije rekao da je
Tužilaštvo tražilo 18 godina zatvora,
jer je imalo dobre razloge za to.
"Sada nećemo da komentarišemo
obrazloženje Sudskog vijeća, jer
moramo da pročitamo integralni
tekst i za tridesetak dana ćemo da
odlučimo da li ćemo uložiti žalbu na
presudu", dodao je Nikiforov.
Podsjetimo, Vijeće
predsjedavajućeg Carmela Agiusa
proglasilo je Orića krivim po dvije
tačke optužnice zato što, kao
komandant srebreničke Teritorijalne
odbrane, nije spriječio zlostavljanje i
ubistva zarobljenika u srebreničkoj
policijskoj stanici između decembra
1992. i marta 1993. godine. Prema
presudi, iako je znao da su zatočeni
Srbi do novembra 1992. godine
maltretirani, a jedan i ubijen, Orić je
"izabrao" da ne učini ništa da to
spriječi,
prepuštajući
svojim
potčinjenima da se brinu o tome.
Iako je od maja 1992. godine
b i o k o m a n d a n t Te r i t o r i j a l n e
odbrane, Sudsko vijeće nije Orića
Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svakog četvrtka navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM
situaciji, kao olakšavajuće za Orića
je navedeno i to što je sa 24 godine
bio na čelu lokalnih grupa boraca
koje su bile i ostale umnogome
autonomne i nisu predstavljale
pravu armiju", rekao je sudija Agius.
Oriću je suđeno po optužnici za smrt
najmanje šest zarobljenih Srba u
srebreničkoj policijskoj stanici,
okrutno
postupanje
prema
pritvorenicima i bezobzirno
uništavanje 12 srpskih sela od ljeta
1992. do kraja 1993. godine, kada je
on bio komandant snaga Armije
Republike Bosne i Hercegovine u
Srebrenici.
Na kraju suđenja, početkom
aprila ove godine, tužioci su zatražili
za Orića kaznu od 18 godina
zatvora, a odbrana je predložila da
optuženi bude oslobođen. Suđenje
Naseru Oriću počelo je 06. oktobra
2004. godine, a uhapsile su ga
međunarodne snage u Bosni i
Hercegovini, 10. aprila 2003.
godine. U prvom pojavljivanju pred
sudijom Tribunala u Den Haagu, pet
dana kasnije, Orić je izjavio da nije
kriv.
Juli 2006. Broj 27
aktuelno
Piše Mehmed Pargan
5
Zaštićene enklave UN Srebrenica i Žepa, jedanaest godina poslije
U SREBRENICU I ŽEPU
ŽIVI SE NE VRAĆAJU
Radio
Kameleon,
Pedagoški zavod Tuzlanskog
kantona i Rotary klub Tuzla,
organizatori humanitarne akcije
Olovka piše srcem, u kojoj je
20.000 učenika Tuzlanskoga
kantona prikupilo paketiće
školskoga pribora za djecu
Podrinja, nedavno su ostali
šokirani kada su pretovareni
kamion školske opreme, sa
7.000 paketa, dovezli u
Srebrenicu. Umjesto dječije
graje i radosti nekoliko hiljada
mališana, humanitarce je
dočekala grupica od oko 200
djece. Upravo toliko njih, Srba i
Bošnjaka zajedno, pohađa
osnovnu školu u Srebrenici,
svjedočeći o
t ragovima
etničkoga čišćenja u ovom dijelu
Bosne i H ercegovine. U
Srebrenici koja je (p)ostala pust
grad, u kojem ne borave čak ni
političari do kojih smo pokušali
doći boraveći
u njemu,
Bošnjacima-povratnicima CIPS
je izdao ukupno 2 70 ličnih
dokumenata. To je zapravo
pokazatelj stvarnoga povratka u
Srebrenicu, koji se bez obzira na htio otvoriti tvornicu tekstila u
podnijeti da naši najbliži služe
utrošene d esetine m iliona
Srebrenici, a li n ije m ogao toj svrsi. Ovo su riječi Sadika
maraka, definitivno propao pronaći deset žena koje bi radile Ahmetovića,
poslanika
u
projekat. Zakon koji regulira kao krojači: -Odgovor je bio Narodnoj Skupštini Republike
pasivnu registraciju birača, a kako nema žena koje bi se Srpske. On također smatra kako
otvorio je mogućnost da svi uposlile u toj tvornici
, r i j e č i s uj e p r o b l e m S r e b r e n i c e
oni koji su do rata glasali u poslanika u Parlamentu BiH višeslojan, a svojevremeno se
Srebrenici, bez obzira na Selima Bešlagića, koji je bio na mogao
riješiti
jedino
mjesto gdje su dobili lične neki način posrednik u ovom donošenjem
Zakona
o
dokumente, glasaju i sada. projektu.
Srebrenici. Tim zakonom moglo
Tako će Srebreničani koji se -U Srebrenici je sve ustvari
se definirati sve, od stepena
nalaze u Vogošći, moći glasati problem. Mi smo suočeni sa
investicija u ovaj grad, preko
za Srebrenicu, iako imaju činjenicom da imamo trideset
povratka, pa do funkcioniranja
stalno p rebivalište i zvan grobnica, čiji su lokaliteti institucija kulture i sporta.
Srebrenice, kazao nam je poznati, ali Državna komisija Međutim, sve je ostalo na
poslanik
u državnom
čeka i ne zakazuje
pokušaju, tako da je danas
Parlamentu Elmir Jahić, sam ekshumacije već godinama. Srebrenica dvostruko ubijen
tvrdeći da je općenito proces Zašto se početak otkopavanja grad. Memorijalni centar, koji je,
povratka u cijeloj zemlji došao u grobnica prolongira nikome gledano iz pozicije bošnjačke
kritičnu fazu, uzrokovanu nije jasno, tako da je nama politike, prvobitno trebao biti
prevashodno
ekonomskim
ostavljeno da sumnjamo, da generator povratka, danas je
faktorima, jer je održivost su čak grobnice i kosti naših sveden isključivo na mezarje,
povratka dovedena u pitanje. najmilijih ostavljene kako bi bez funkcije koju je trebao imati,
Međutim, u ovom trenutku je
služile za ličnu promociju prvenstveno kao interesantna
veoma teško procijeniti koji su nekih ljudi, koji su u poziciji da ponuda za posjetioce iz BiH, ali i
faktori presudni u svemu, s o t o m e o d l u č u j u , j e r
iz cijeloga svijeta. Sukobi koje bi
obzirom da u Srebrenici ne raspoređivanjem otkopa, mogli proizaći iz nesuglasica
postoji raspoloživa radna snaga.
omogućava se tim ljudima da oko Memorijalnoga centra,
Nedavno je u ovaj grad je došao budu stalno u žiži javnosti, a prema svemu sudeći dobit će
zainteresirani poduzetnik koji je nas niko ne pita kako možemo duboke političke konotacije, prije
OVDJE SAMO DOVOZE
IDENTIFICIRANE DA IH UKOPAJU!!!
6
aktuelno
U Srebrenici koja je
(p)ostala pust grad, u
kojem ne borave čak ni
političari do kojih smo
pokušali doći boraveći u
njemu, Bošnjacimapovratnicima CIPS je izdao
ukupno 270 ličnih
dokumenata. To je zapravo
pokazatelj stvarnoga
povratka u Srebrenicu, koji
je bez obzira na utrošene
desetine miliona maraka,
definitivno propao projekat
EuroConnection
svega na relaciji nekada
koalicionih SDA i Stranke za
BiH, u pokušaju da sa čela
Upravnog odbora Fondacije
uklone Beriza Belkića, a da na to
mjesto dođe najvjerovatnije
Amor Mašović. Naši izvori
smatraju, da je ova pozicija
previše važna jer se njome može
utjecati na tendere,
prevashodno vezane za
održavanje Memorijalnoga
centra i mezarja, te na ukope i
obezbjeđivanje najmanje 8.000
tipskih nišana, što je naredna
faza izgradnje mezarja.
Interesantno je da investicije
koje su trebale doći od Evropske
Unije, a za potrebe dovršenja
projekta Memorijalnog centra,
bez pojašnjenja su izostale, tako
da se drugi dio kompleksa, koji je
trebao podrazumijevati
uključenje Tvornice
akumulatora, vjerovatno neće ni
graditi. U Srebrenici razlog
takvoga odnosa vide u činjenici
da u Upravnom odboru
Fondacije memorijalni centar i
mezarje Potočari, nema ni
jednog Srebreničanina,
međutim, prema svemu sudeći
problem je mnogo složeniji, s
obzirom da u gradu skoro da ne
ništa ne funkcionira iako su
upravo Srebreničani na čelu
svega.
U takvom ambijentu i
uvjerenju da od Države, niti
Općine, mogu očekivati bilo
kakvu korist, građani
Srebrenice, oni koji su se vratili,
ali i oni koji još uvijek žive u
Sarajevu ili Tuzli, pokušavaju
sami rješavati svoj problem,
posebice kada je u pitanju goli
opstanak. Advokat Nedžad
Imamović čija se advokatska
kancelarija nalazi u Tuzli,
posljednjih nekoliko godina
intenzivno radi na prikupljanju
dokumentacije i pokretanju tužbi
za n aknadu m aterijalne i
nematerijalne š
tete
prognanicima iz Podrinja.
Prema njegovim riječima,
posljednjih mjeseci intenzivirano
je podnošenje ovih tužbi: Građani S rebrenice, a li i
drugih mjesta u Podrinju,
automatizirane prijave
pozivom na tel:
1-206-244-6888
od
1. jula
ove godine
pozivi prema BiH:
prema fiksnoj 9,9 c/min
prema mobilnoj 21 c/min
Juli 2006. Broj 27
postali su svjesni da mnoga Kada smo vodili proces
krivična djela zastarijevaju. povratka 1997-1998. godine
Ipak, veliki je broj onih koji tada smo imali hiljade
pokušavaju ostvariti svoja porodica u procesu, stotine
prava i sudskim putem dobiti otvorenih mjesta povratka, ali
satisfakciju za ono što im je
iz dana u dan sve se to
uzeto ili uništeno u ratu. Može istopilo. Neki međunarodni i
se zaključiti kako su, posebno domaći faktori, to odgovorno
povratnici, prevazišli strah, tvrdim, radili su na tome da se
tako da se sada mnogo lakše Srebrenica ne vrati. Ispirali su
odlučuju podizati tužbe protiv Srebreničanima
mozgove,
poznatih, ali i nepoznatih rasipali pare, gradili sportska
počinilaca, kazao je Imamović. igrališta po nekim Skelanima i
U prosjeku vrijednost po Milićima... Bile su to sulude
pojedinačnim tužbama kreće seideje koje su dovele do kraha
oko četrdeset hiljada maraka, procesa povratka. Ljudi u
tako da građani pokušavaju na Srebrenici nema. Država nije
o v a j n a č i n d u g o r o č n o bila na visini zadatka kao ni
obezbijediti sebi opstanak,
institucije vlasti Srebrenice.
naknadom nastale štete.
Priča upravljanja
Razočaran trenutnim stanjem u Srebrenicom sa distance,
Srebrenici, nekada prvi čovjek kako to rade srebrenički
procesa povratka u BiH, sada i političari, je nakaradna i to se
sam povratnik u Zvornik, Fadil pokazuje. Nama su od svih
Banjanović, odgovornost za obećavani projekti fabrika i
ovakvo stanje prebacuje na kuća, procesuiranje ratnih
državno i općinsko rukovodstvo zločinaca itd, ali od toga ništa
u Srebrenici, ali i na ustavna nema. Danas koljači hodaju
rješenja prema kojima su Srebrenicom i ima ih više
entitetske granice još uvijek nego preživjelih žrtava, kaže
tvrde poput državnih: - Mi Banjanović.
trebamo prihvatiti stvarnost
Stanje u Žepi, koja je pala
da imamo dva entiteta i da to u ruke četnika, definitivno 25.
blokira i povratak i život ljudi jula 1995. godine, petnaestak
koji se trebaju vraćati. To je dana poslije Srebrenice, u ovom
naša stvarnost, a sasvim trenutku ništa nije bolje.
druga stvar su naše želje. Naprotiv, u ovu rogatičku mjesnu
Juli 2006. Broj 27
aktuelno
7
zajednicu, k oja j e do rata kilometara, koju je izvela firma
nastanjivala oko 3.000 ljudi, do Žepa-inženjering
vlasnika
sada se vratilo pedesetak Envera Š titkovca Ž uće, a
porodica, iako su nas, dok smo finansirala Vlada Federacije
boravili u Žepi pokušavali uvjeriti BiH, otvorila je mogućnost da se
da se vratilo i da stalno boravi vrlo brzo i lahko dođe u Žepu. Ali
ovdje oko 350 porodica. U i ode! Asfaltna saobraćajnica
žepskim naseljima još uvijek Žepi će otvoriti neslućene
nema struje, o telefonu niko ne mogućnosti za razvoj turizma, ali
razmišlja, a povratnici koji su tu do toga stadija, potrebno je
čak i po sedam godina apsolutno uraditi mnogo šta drugo, prije
ne vide nikakvu šansu da će se svega na elektrifikaciji
i
stanje popraviti. Povratnik Hamo postizanju
osnovni
Ćesko, vratio se u Ljubomišlje, egzistencijalnih uslova. U Žepi u
sa svojom porodicom, ali uslovi ovom trenutku postoji jedna
života su nikakvi: -Sin i snaha prodavnica, sa svega nekoliko
su također sa mnom, ali najvažnijih životnih artikala,
imamo problem, jer hrana za jedna kafana, koja ustvari radi
djecu se pokvati. Mlijeko samo petkom i džamija. Vlasnik
ukisne, jer nema struje. Sada kafane je Mujaga Kulovac,
je malo i lakše, ali je problem poznatiji po nadimku Ferid. On je
kada dođe zima, valja se sa svojih sedmoro djece i
zatvoriti u četiri u pet i čekati suprugom od prije tri godine u
sutra do sedam da svane. I Žepi: -Eto, imamo ovu kafanu,
niko ne najavljuje da će biti ovdje svakoga petka zakoljem
bolje, riječi su Ćeske.
jagnje i kada ljudi izađu iz
Istina, izgradnja asfaltnog džamije, malo posjedimo,
puta u dužini od jedanaest i pol pojedemo ga i svako svojoj
Sarija i Mujaga Kulovac
kući. Živimo od petka do
petka. Ovdje nema bogzna ko
ni jesti ni piti, tako da se jedva
nekako radi, ali smo
zadovoljni, kaže on.
Porazna slika koja se
ukaže pred posjetiocima Žepi,
dok prolazeći kroz planinske
vrleti pogledi traže rijetke
obnovljene kuće, jedanaest
godina poslije upozorava da su
četnički planovi u najvećoj mjeri
ostvareni. Jedino porodica
Mujage Kulovca i njegov
kočoperni sin Rahman, govore
da Bošnjaci ovdje neće biti zatrti.
Ali to je zaista, zaista malo.
Srebrenica i Žepa predati su u
kandže iz kojih će ih teško ko
iščupati. U ove gradove samo
stižu k osti i dentificiranih,
spremne za ukopa. Živi kažu da
se ne sjećaju kada se neko od
živih odlučio vratiti.
8
Juli 2006. Broj 27
Ubistvo u St. Louisu
NERASVIJETLJENA SMRT
SEJFUDINA SULJI
ĆA
SULJIĆA
Sejfudin Suljić (42), pištoljem. U tuči Tuča je nastala
vlasnik kafane Kemix, na koja je uslijedila,
nakon prepirke
a d r e s i 4 7 0 1 M o r g a n f o r d , S u l j i ć j e i z g u b i ounutar kafane, nakon
ubijen je oko 00.45 u nedjelju 2. život.
Prema čega je vlasnik
jula, u tuči, koja je uslijedila navodima TV 11 Kemixa Suljić
nakon prepirke sa Bekirom St. Louis i CNN- potjerao Ademovića
Ademovićem (31). Nedugo iza a, Suljić
je sa elektronskim
toga, Ademović je uhapšen u pronađen ubijen pištoljem. U tuči koja
svoj kući koja se nalazi u i umotan
u je uslijedila, Suljić je
neposrednoj blizini. Protiv jumper kablove. izgubio život. Prema
njega je podignuta optužba za
P r e m a navodima TV 11 St.
ubistvo bez predumišljaja.
n a v o d n i m Louis i CNN-a, Suljić
Prema navodima detektiva pričama u
je pronađen ubijen i
Homicide Dept St. Louis zajednici u St. umotan u jumper
Police, način na koji je Suljić Louisu, ubistvo kablove.
ubijen biće utvrđen
je obavljeno
autopsijom. Prve pretpostavke davljenjem k ablovima, d ok blizini, kako bi oprao ruke od
su da postoji mogućnost da je prema drugim glasinama, krvi. Na pitanje prisutnih šta mu
prilikom tu če pao na ivicu smrtonosni udarci načinjeni suse desilo, samo je rekao da je
trotoara g dje j e z adobio višestrukim ubodima noža. bio u tuči…
U utorak 4. jula je na
smrtonosan udarac u glavu i
Inače Kemix je smješten u srcu
vrat.
bosanske zajednice, u South gradskom mezarju obavljena
Tuča je nastala nakon prepirke City. Svjedoci su potvrdili da je dženaza Sejfudinu Suljiću. Iza
unutar kafane, nakon čega je
oko 2 sata poslije ponoći, njega ostala je ozalošćena
vlasnik Kemixa Suljić potjerao Ademović ušao krvavih ruku u porodica. Tako, umjesto da u
Ademovića sa elektronskim Café C ode u neposrednoj dalekom svijetu pomažemo
jedni drugima, mi dajemo
dovoljno
razloga
našim
domaćinima da upiru prstom u
nas. Nezdrav život naših ljudi
uzima maha, i dovodi do
katastrofalnih završetaka. Da
žalost bude veća, i ubijeni i
ubica, su bili dobri prijatelji
ranije. Alkohol je još jednom
uzeo krvavi danak.
Juli 2006. Broj 27
9
aktuelnosti
U Srebrenici klanjana dženaza i obavljen ukop 505 žrtava genocida
JEDANAEST GODINA
OD GENOCIDA U
SREBRENICI
U Srebrenici je 11. jula klanjana
dženaza i obavljen je ukop 505 identificiranih
Srebreničana, žrtava genocida. Kolona koja
je prevozila tabute sa posmrtnim ostacima
ispraćena je sa gradskog groblja u Visokom
u subotu 8. jula prema Memorijalnom centru
u Potočarima kod Srebrenice. Do sada je na
mezarju u Potočarima ukopano ukupno
1.883 osobe. Kolona je iz Visokog stigla u
Sarajevo, odakle je nastavila preko Sokoca,
Han-Pijeska, Vlasenice, Milića i Bratunca do
Potočara i tokom cijeloga puta na hiljade ljudi
je izlazilo da oda počast žrtvama genocida u
Srebrenici. Dan ranije iz Nezuka, kod Sapne
više od hiljadu osoba krenulo je na marš, ove
godine nazvan «Put slobode Srebrenica
2006» i oni su u prevečerje 10. jula stigli u
Potočare i prisustvovali komemoraciji 505
tijela žrtava genocida. Ovogodišnja
ceremonija bila je isključivo vjerskoga
karaktera, za razliku od komemoracija
prethodnih godina, kada se u Potočarima
prisutnima obraćalo po nekoliko govornika iz
zemlje i cijeloga svijeta, pretvarajući dženazu
nerijetko u politički skup. I ove godine posjeta
Potočarima je bila izuzetno velika, iako su
svjetski mediji za razliku od prošle godine
pridali mnogo manje važnosti ovom
događaju, ali su i ove godine svi ukazali na
činjenicu da Radovan Karadžić i Ratko
Mladić, kao najodgovorniji za srebrenički
genocid, još uvijek nisu uhapšeni i privedeni
pravdi.
Radio “NAŠA RIJEČ”
RadioCHICAGO
“NAŠA RIJEČ”
Radio “NAŠA RIJEČ”
Ponedjeljkom u 20:00 h
Frekvencija 1240 AM
Adila i Nihad Krndžija
847-942-7303
Vaša pretplata osigurava opstanak radija
i smanjuje broj marketing poruka u emisiji
USA isporučila BiH dvije osobe osumnjičene za ratne
zločine počinjene u Srebrenici
ZLOČ
INCI VAN
IZ AMERIKE!!!
Krajem prošloga mjeseca vlasti Sjedinjenihće biti proveden istražni postupak radi
Država su vlastima Bosne i Hercegovine
utvrđivanja odgovornosti u srebreničkom
deportovale Zdravka B. i Gorana B., koji su u
genocidu. Također, ovih dana i iz Australije
ovoj zemlji bili pod istragom zbog sumnje da
su došle vijesti da će ovdašnje vlasti
su učestvovali u ratnim zločinima i genocidu
Hrvatskoj isporučiti Dragana Vasiljkovića,
počinjenom u Srebrenici u julu 1995.
poznatoga u ratovima na prostoru exgodine, saopćilo je Tužilaštvo Bosne i
Jugoslavije
kao Kapetan
Dragan.
Hercegovine. Kako se navodi u saopćenju,Vasiljković bi, kao što smo ranije pisali
ove osobe su predate u nadležnost
mogao odgovarati i za zločine koji su
Tužilaštva Bosne i Hercegovine i protiv njih
počinjeni u BiH.
B
in bosnia
B
M
G
M
G
in usa
10
aktuelnosti
Juli 2006. Broj 27
Vijeće Evrope donijelo Rezoluciju o Bosni i Hercegovini
UKIDANJE KANTONA I
ENTITETA DO 2010. GODINE
Monitoring
komitet
Hercegovini, bez obzira što taj Hercegovinu bude negativan,
Parlamentarne skupštine Vijeća dokument dolazi sa "evropske onda ne možete očekivati od
Evrope donio je u Strasbourgu
adrese". "To je drastičan primjer Evropske unije da će svojim
rezoluciju o Bosni i Hercegovini u lošeg ponašanja Evrope prema
članicama dati 'zeleno svjetlo' za
kojoj se 2010. godina definira ovom
kao p odneblju", n aveo j e prihvatanje n eke z emlje",
rok za transformiranje ustava Dodik.
naglasio je Rene van der Linden.
BiH, do kada bi se trebali ugasiti
"Nepoštivanje Rezolucije
Poručio je da uslovi Evropske
kantoni i entiteti u BiH. Srpski Parlamentarne skupštine Vijeća komisije i postprijemne obaveze
članovi delegacije Bosne i Evrope o ustavnim promjenama prema Vijeću Evrope moraju biti
Hercegovine u Parlamentarnoj u Bosni i Hercegovini m ože precizno ispoštovani, kako bi bio
skupštini Vijeća Evrope zatražiliblokirati p ut o ve z emlje k a moguć nastavak integracijskih
su da prije usvajanja Rezolucije Evropskoj uniji", izjavio je procesa Bosne i Hercegovine.
Izvještaj i Nacrt budu skinuti sa
prilikom s voga b oravka u
Rezoluciju o
u stavnim
dnevnog reda zasjedanja il i Sarajevu p
redsjednik
promjenama Parlamentarna
odbačeni. Reagirajući na vijesti
Parlamentarne skupštine Vijeća
skupštine Vijeća Evrope usvojila
iz Strasbourga
predsjednik
Evrope Rene van der Linden.
je 29. juna, a u ovom dokumentu
Republike Srpske Dragan Čavić Nakon obraćanja članovima oba se bh. vlastima
sugerira
rekao je da Rezolucija Vijeća doma Parlamenta
Bosne i nastavak pregovora o ustavnim
Evrope "ne znači ništa", jer Hercegovine, Van der Linden je promjenama i potreba jačanja
nacionalnog interesa u Domu
promjene u BiH ne mogu doći izjavio da Rezolucija nije pravno državnih institucija s ciljem naroda. Predstavnici političkih
spolja, i da ona ne predstavlja obavezujuća,
ali da ipak
napretka ka Evropskoj uniji. U
partija iz Republike Srpske
ozbiljnu opasnost po dejtonski predstavlja jasan politički stav Rezoluciji se, između ostaloga,
ocijenili
su ovaj dokument kao
poredak, jer to nisu stavovi Vijeća Evrope. Prema njegovimističe potreba racionalizacije
faktor
destabilizacije
odnosa u
zemalja p otpisnica D ejtona.
riječima, R
ezolucija j
e kompliciranog državnog aparata
Premijer Republike Srpske
nepristrasna, a njeni elementi bit i centralizacija države s mogućim Bosni i Hercegovini i kao otvoreni
Milorad Dodik ponovio je da će ponovo detaljno provjereni i ukidanjem entitetskog glasanja u antidejtonski akt, budući da se u
Republika Srpska neće prihvatiti uvršteni u izvještaj Monitoring Zastupničkom domu Parlamenta ovom dokumentu zagovara
Rezoluciju
Parlamentarne
tima Vijeća Evrope. "Ukoliko Bosne i Hercegovine i uz potrebu centralizacija države i teritorijalni
preustroj.
skupštine Vijeća Evrope o Bosni i monitoring izvještaj za Bosnu i
preciziranja pitanja vitalnog
BIZNIS NA PRODAJU
4736-3 8-404- 2G ravois Ave
St.L ouis, MO6 1316 $725,000
8sp a aćhiv soab na spratu
(rentaju se za $200m jesečno)
Bar,R estoran, Tru ck C ompany,
b a u funkijc i
Body Shop- 4iznis
314-353-8138
314-842-4649
314-409-5384
Za detaljne
informacije:
Call
Mr. Tim
4736 Gravois, MO St. Louis 63116
“Chrome Bar” na prodaju
$65,000 uz rentanje prostora po cijeni
od $800 mjesečno za 5 godina
U biznisu od 1930 godine
Trenutni vlasnik u posjedu vec 29 godina
Parking otpozadi
Sve što je u baru ostaje od inventara
ZGRADA NA PRODAJU
Juli 2006. Broj 27
aktuelno
U Chicagou održan Kozarački piknik 2006
11
Piše Sade Alić
KOZARAČKI
KOZARAČ
KOZARA
ČKI VOLJETI
BOSNU I KOZARAC
Podijeljeno je preko 2.000
obrazaca za glasanje, a na
pitanje hoćemo li Kozarac za
općinu svi odgovoriše
potvrdno, drugo pitanje je bilo
hoćemo li se onda odazvati na
glasanje, svi odgovoriše da
hoćemo, te stoga mislimo da
će se Kozarčani odazvati na
izbore u BiH u velikom broju.
Najveći uspjeh teferiča je da
smo imali veliki broj gostiju i
da smo uspjeli iskupiti naše
Kozarčane i sve Bosance i
Hercegovce bez neke velike
medijske pažnje i reklamiranja.
Na teferiču je bilo prisutno
preko 1.000 osoba.
K
ada smo prošle godine
pisali o Kozaračkom
pikniku, mnogi su nam
zamjerili što smo kazali
kako su „Kozarčani najbolji ljudi“.
Možda su i u pravu, ali sa
ovogodišnjim piknikom (ili po našem
teferičem), pokazali smo da smo
zaista vrijedan narod, koji voli svoj
Kozarac i svoju Bosnu. Odazivamo
se u maksimalnom broju na sve
humanitarne akcije bilo za pomoć
našem Kozarcu ili bilo kome kada mu
je potrebna pomoć. Tako i na ovom
teferiču koji je nadmašio sva
očekivanja.
Već u ranim jutarnjim satima
organizatori teferiča ili bolje rečeno
Odbor Udruženja Kozarčana u
sastavu: Osman, Kamber, Edin,
Ekrem, Sabaheta, Munira, Refik,
Fehim, Zijad, Sulejman, Zilhad,
Muhamed, Admir, Emir, Sade... počeli
su sa pripremama ali kiša je dobro
zabrinula organizatore. Na trenutke
prestane, a onda udari svom
žestinom. Zabrinutim pogledima
pratili smo mnoge posjetioce, kako u
autima samo prolaze jer zbog kiše ne
mogu ni prići mjestu za održavanje
teferiča. Uzdajući se u Božiju pomoć
mi smo nastavljali sa pripremama i
hvala Bogu, kiša oko 11:30 ujutro
prestaje da pada i sunce se stidljivo
pojavljuje, kao da najavljuje da je više
biti neće. U međuvremenu telefoni
zvone na sve strane sa pitanjima da li
će uopće biti teferič, dobijaju potvrdan
odgovor i Kozarčani, ali i naši
sugrađani iz svih dijelova BiH počinju
polahko dolaziti.
Oko 1:00 sat poslijepodne
počinjemo sa bogatim programom
kojeg vode Munira Fazlić i Sade Alić
najavljujući dobrodošlicu svim
gostima, kojih je ovoga puta bilo iz
svih krajeva Amerike: od Floride,
Grand Rapidsa, Detroida, Hjustona,
koji su udaljeni stotinama milja od
Čikaga. Pokušavamo uspostaviti
internet konekciju da bi prenosili
teferič direktno preko web portala
www.kozarac.ba, ali nikako ne
uspjevamo, valjda zbog vremena i
udaljenosti od prijemnika «vairless»
nije mogao uspostaviti vezu. Žao nam
je zbog toga jer smo dobijali pozive i iz
Amerike da očekuju da se krene sa
prenosom teferiča. Mi smo iskoristili
priliku i predstavili našu kozaračku
stranicu koja nas spaja širom svijeta.
Neobično nam je drago da
smo imali goste iz drugih krajeva SAD
kao što su: Sanel Fazlić, Nihad
Jakupović, Esad Grudić, Emir
Kahrimanović, Safet Sajo Alić, braća
Melkići, Čupo iz Kevljana, Idriz Alagić
i još mnogi drugi, neka nam halale što
ih ne spominjemo sve ovdje.
Domaćini su imali priliku popričati sa
svim gostima o boljoj povezanosti
Kozarčana širom SAD da se osnuju
ogranci Udruženja Kozarčana i da u
sljedećim projektima učestvujemo svi
skupa ma gdje se nalazili.
Muzičari su perfektno uradili
svoj dio posla, a bili su tu i specijalni
gosti iz BiH, stari bračni par Hadžići
koji su izveli nekoliko dobrih
sevdalinki, bio je tu i naš kozarački
sazlija Mirsad Zulić, koji u svojim
pjesmama opjevao Kozarac. Naši
najmlađi su odigrali nekoliko veoma
zapaženih nogometnih utakmica.
Mišljenja smo da će, jednog dana,
naši mališani i odavde zaigrati, kako u
dresovima nogometnog tima
«Kozarac» u Čikagu tako i za našu
Domovinu, jer se vidi da imaju talenta.
Izostajali nisu ni odrasli koji su se
dobro oznojili igrajući nogomet
rješavajući se viška kalorija.
Specijalni gost, koji
je zbog ovog teferiča
proveo više od mjesec
dana u Americi, bio je naš
legendarni komadant 17.
Viteške Krajiške Brigade
Armije R BiH te komandant
5. Korpusa Armije BiH,
general Fikret Ćuskić. Kako
ga M unira n ajavi,
komandant Ćuskić nije bio
samo
komandant
Krajišnicima u Travniku
nego i «otac» svih nas koji
smo bili pripadnici Armije
Republike BiH. Poslije
zapaženog obraćanja svim
prisutnima komandant je
načeo tortu (koju je donirala
Emira Jakupović) na kojoj
je velikim slovima pisalo
„Kozarački piknik 2006“. O
komandantu i njegovom
boravku u SAD opširnije ćemo pisati
jednom drugom prilikom.
Organizatori su iskoristili
priliku da se kaže i koja riječ o
narednim izborima u BiH te se
prisutnima o toj temi obratio HadžiHaris Hojkurić i istakao kolika je
važnost da se na ovim izborima
odazovemo u što većem broju.
Podijeljeno je preko 2.000 obrazaca
za glasanje, a na pitanje hoćemo li
Kozarac za općinu svi odgovoriše
potvrdno, drugo pitanje je bilo
hoćemo li se onda odazvati na
glasanje, svi odgovoriše da hoćemo,
te stoga mislimo da će se Kozarčani
odazvati na izbore u BiH u velikom
broju. Najveći uspjeh teferiča je da
smo imali veliki broj gostiju i da smo
uspjeli iskupiti naše Kozarčane i sve
Bosance i Hercegovce bez neke
velike medijske pažnje i reklamiranja.
Na teferiču je bilo prisutno preko
1.000 osoba, ovo možemo sa
sigurnošću reći jer je naš Kamber
Hadžić, servirajući hranu pažljivo
pratio koliki je broj prisutnih.
12
Juli 2006. Broj 27
aktuelno
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži sankcije za Milorada Dodika
DODIK ZAOKRUŽUJE
KARADŽIĆEV GENOCIDNI
PROJEKAT
Ambasada BiH o staroj deviznoj štednji
VERIFICIRAJTE
SVOJA
POTRAŽIVANJA
Piše Sabit Hrustić Ambasada Bosne i Hercegovine računa u Republici Srpskoj i
izjavom jasno prekršio ovu odredbu, te bi
njemu i njegovoj partiji, Savezu nezavisnih
socijaldemokrata moralo biti zabranjeno
učešće na jesenjim izborima u BiH. KBSA
smatra da ukoliko se to ne desi, biće učinjen
ozbiljan presedan, koji će ohrabriti i druge
stranke, naročito iz RS, da u predizbornoj
kampanji koriste nedopuštene formulacije u
cilju potkopavanja državnosti, suvereniteta,
nezavisnosti i jedinstvenosti države Bosne i
KBSA nakon što je Milorad Dodik, Hercegovine».
predsjednik Vlade Republike Srpske
U tom smislu KBSA traži da Visoki
prouzrokovao niz blokada u funkcioniranju predstavnik sankcionira Milorada Dodika,
države BiH, te najavio organiziranje predsjednika Vlade RS, zbog izjave o
Referenduma za odcjepljenje RS-a iz BiH, referendumu za odcjepljenje ovog entiteta
zatražio je oštre sankcije protiv premijera
od BiH, kako bi se spriječila legalizacija
RS-a. U saopćenju koje potpisuju
ekstremizma i zagovaranje podjele BiH,
predsjednik KBSA E,ir Ramić i sekretar
Murat Muratović kaže se između ostaloga: odnosno kako bi se spriječilo stvaranje
«Postojanje Republike Srpske (RS) je atmosfere netolerancije i straha u BiH.
uslovljeno Dejtonskim ugovorom, što znači Izjavu Milorada Dodika, KBSA smatra kao
da nepoštivanje Dejtonskog ugovora, u vidu protuustavnu aktivnost sa namjerom
Referenduma za odcjepljenje RS od države narušavanja teritorijalnog integriteta i
Bosne i Hercegovine, vodi samoukidanju suvereniteta države BiH. KBSA smatra da
RS i povratku države BiH u svoje pred- Savez nezavisnih socijaldemokrata i njen
dejtonsko republikansko uređenje. Visoki lider Milorad Dodik imaju smišljenu
predstavnik za BiH je jasno definirao i dugoročnu strategiju koja u konačnici ima
primjenjivao sankcije prema političarima koji
za cilj odcjepljenje RS iz BiH.
narušavaju odredbe Dejtonskog ugovora, te
«SNSD i Dodik se zalažu za
je mnoge od njih smjenjivao i trajno
odcjepljenje
teritorije BiH koja je prethodno
udaljavao iz politike».
genocidom
očišćena
od Bošnjaka i Hrvata.
Kongres Bošnjaka Sjeverne
Time
dokazuju
da
odcjepljenje
RS, a ne
Amerike (KBSA) smatra da je odbijanje
ugroženost Srba, predstavlja uzrok i cilj
Visokog predstavnika međunarodne
zajednice u BiH da smijeni Milorada Dodika genocida i agresije. Radi se dakle o
opasan presedan, jer kako podsjeća KBSA, zaokruženosti velikosrpskog projekta
Izborna komisija BiH jasno je definirala da Radovana Karadžića».
lideri svih političkih partija moraju potpisati KBSA poziva vlade SAD i Kanade da se
izjavu, kojom će garantovati pridržavanje suprostave SNSD i Miloradu Dodiku i da
odredaba Dejtonskog ugovora: «U
sačuvaju teritorijalni integritet, suverenitet i
suprotnom znači sankcije i zabranu učešća
cjelovitost
BiH.
na izborima. Milorad Dodik je svojom
KBSA traži da Visoki predstavnik sankcionira Milorada
Dodika, predsjednika Vlade RS, zbog izjave o
referendumu za odcjepljenje ovog entiteta od BiH,
kako bi se spriječila legalizacija ekstremizma i
zagovaranje podjele BiH, odnosno kako bi se spriječilo
stvaranje atmosfere netolerancije i straha u BiH. Izjavu
Milorada Dodika, KBSA smatra kao protuustavnu
aktivnost sa namjerom narušavanja teritorijalnog
integriteta i suvereniteta države BiH. KBSA smatra da
Savez nezavisnih socijaldemokrata i njen lider Milorad
Dodik imaju smišljenu dugoročnu strategiju koja u
konačnici ima za cilj odcjepljenje RS iz BiH.
BOSANSKE VJERSKE KNJIGE
u Sjedinjenim Državama oglasilaBrčko D istriktu B iH, i za
se nedavno saopćenjem iz svog
eventualne isplate poslije
sjedišta u Washington D.C.
31.12.1991, po bilo kom osnovu.
pozivajući građane naše zemlje 3. Štediše koje su trećoj osobi
da verificiraju staru deviznu prodale certifikate po osnovu
štednju. U saopćenju stoji: računa stare devizne štednje u
«Poštovani građani Bosne i Federaciji Bosne i Hercegovine, ili
Hercegovine, shodno odredbama koje su prodale v aučere p o
Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne
osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj,
štednje (“Službeni glasnik BiH”,
nemaju pravo podnositi zahtjev za
broj 28/06), Federalno
verifikaciju u skladu sa
ministarstvo financija/finansija, navedenim Zakonom. 4. Kupci
Ministarstvo finansija Republike certifikata p o o snovu s tare
Srpske i Uprava prihoda Brčko devizne štednje u Federaciji
Distrikta BiH, izdali su sljedeće Bosne i Hercegovine ili kupci
Obavještenje: 1. Obavještavaju vaučera po osnovu stare devizne
se imaoci računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj i
štednje deponovane kod domaćih Brčko Distriktu BiH, iste mogu
banaka na teritoriji Bosne i koristiti s amo u p rocesu
Hercegovine (što ne uključuje privatizacije i nemaju pravo da
štednju kod Ljubljanske banke, podnose zahtjev za verifikaciju u
Invest banke i drugih stranih skladu sa navedenim Zakonom.
banaka n a teritoriji B osne i
5. Verifikacija izvršena do dana
Hercegovine)
da pristupe
stupanja na snagu navedenog
postupku
verifikacije
Zakona, odnosno ranije izvršena
potraživanja, shodno odredbama verifikacija prema propisima
Zakona o izmirenju obaveza po entiteta i Brčko Distrikta BiH,
osnovu računa stare devizne prihvata se kao pravovaljana, uz
štednje. 2. Pod računima stare napomenu da će tako verificirani
devizne štednje, u smislu tačke 1. iznosi biti uvećani za pripadajuću
ovog
Obavještenja,
kamatau iz člana 4.Zakona. 6.
podrazumijevaju se devizna Mjesto, v rijeme i početak
sredstva kod banaka na teritoriji podnošenja
zahtjeva
za
Bosne i Hercegovine, sa stanjem verifikaciju
objavit
će se
na dan 31.12.1991.godine, naknadno od strane entiteta i
uključujući kamatu obračunatu do Brčko Distrikta BiH, nakon
tog datuma, a umanjenu za donošenja provedbenih propisa
direktne isplate banke nakon tog entiteta i Brčko Distrikta BiH,
datuma, z a p renesena i
shodno članu 26. navedenog
iskorištena sredstva sa Zakona, o čemu će građani
jedinstvenog računa u Federaciji
Bosne i Hercegovine koji borave u
Bosne i
H ercegovine i
Sjedinjenim Američkim Državama
jedinstvenog privatizacijskog biti pravovremeno informisani».
Radio [email protected]
BEHAR
bosnian radio program St. Louis
Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 10.30 PM CT svake nedjelje
“Znanje je jedna kap a neznanje cijelo more”
VELI Ć F. AMIR
BOSNIAN MEDIA GROUP
Tel. 773-784-2771
istinski
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
5311 North California, IL, Chicago, IL 60625
bošnjački radio
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 509.267.4472
www.bosnianmediagroup.com
Juli 2006. Broj 27
intervju
Razgovarao Murat Muratović
13
Profesor Emir Ramić, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
BOŠNJACI SU JEDINI NAROD
U EVROPI BEZ NACIONALNE
AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI
Emir Ramić, aktualni predsjednik društva i države u Sjevernoj Americi,
Kongresa
Bošnjaka
Sjeverne
ne mogu ostaviti KBSA po strani. To je
Amerike doktorant je političkih nauka, i z a z o v n a k o j i o n
svojim
p r o f e s o r - p r e d a v a č McMaster
na
intelektualnim potencijalima, bar
University Hamilton. Dugi niz godina donekle, i sada može odgovoriti, ali i
istražuje multidimenzionalnost bh. prilika za koju se treba dodatno
društva i potrebitost bošnjačkog
dijaloga, koji treba produkovati
prepoznatljivu bošnjačku ideju. Kao
rezultat istraživanja objavio je dvije
knjige i više naučnih i istraživačkih
publikacija
na bosanskom,
njemačkom i engleskom jeziku. Član
je Amnesty International Kanada,
Društva za ugrožene narode
Njemačka, m n o g i h m i r o v n i h
multikulturnih, multivjerskih i
multietničkih asocijacija. Trenutno
radi na dva istraživačka projekta koji
tretiraju problematiku i položaj
Bošnjaka i B iH. The Hamilton
Mundilization Commitee Hamilton
Kanada dodijelio mu je priznanje, kao
do sad najmlađem dobitniku, The
World Citizenship Awards, za njegov
doprinos miru, toleranciji i suživotu
različitih vjerskih, etničkih i kulturnih
grupa.
istinu i Bošnjacima i BiH.
jačanje njihove svijesti i duha. Unutar
bošnjačkog
naroda
nema
Molim Vas da iz svog ugla date intelektualne snage koja bi odredila
viđenje KBSA 2002. kada ste ušli u o s n o v n a n a č e l a b o š n j a č k e
UO u odnosu na danas, te kakav opstojnosti, strategiju nacionalnog
KBSA Vi vidite u budućnosti. Koji razvoja n a bazi r ealne a nalize
nacionalnog stanja. Razlog za to je
nedostatak političkog prostora za
razvoj kulture tolerancije i dijaloga
unutar kojih neslaganja ideja ne
znače lična neslaganja. Bošnjacima
treba uvezanost na principu jednakih
mogućnosti za sve.
Potrebe za odbranom i jačanjem svih
komponenti bošnjačkog bića i svih
pozitivnih vrijednosti
multidimenzionalnog bh društva i
države u dijaspori, je izazov na koji
KBSA odgovara otvaranjem procesa
za formiranje Kongresa Bošnjaka
svijeta(KBS). Kongres Bošnjaka
svijeta kao međunarodna neprofitna,
nevladina i nestranačka organizacija,
ima za cilj okupljati i povezivati
Bošnjake i bošnjačke organizacije i
zajednice izvan BiH i tako stvarati
uvjete njihovoga
uspješnijeg
djelovanja za interese BiH i Bošnjaka.
Bogata kultura Bošnjaka i BiH se pokušava svesti na teferične
KBS djeluje na prezen tiranju i
i folklorne svečanosti, ne ostavljajući prostora istinskim
Gospodine Ramiću, 28. maja 2006.
povezivanju svekolike bošnjačke
vrijednostima moderne bošnjačke kulture, književnosti i jezika.
izabrani ste za novog predsjednika
baštine, historije, kulture, tradicije,
KBSA. Koliko će Vaš izbor uticati
jezika i duhovnosti u velikoj porodici
Bošnjačkoj politici u kulturi važno je očuvanje bošnjačkog
na dalji tok razvoja ideje KBSA?
naroda svijeta. Istovremeno
identiteta kroz teferičku kulturu. Bošnjački lideri nemaju
prezentira najbolje vrijednosti
nikakvu strategiju u kulturi. Radi se o nedostatku svijesti o
Ja sam četiri godine član UO KBSA, a
multidimenzionalnog bh društva i
vlastitim kulturnim vrijednostima. Bošnjacima treba dijaloška
sama ideja KBSA je stara osam
države u porodici država svijeta.
narav kada je u pitanju kultura uz puno uvažavanje vlastitih
godina. Ideja KBSA prije svega
2002. godine kada sam postao član
bošnjačkih
vrijednosti. Bošnjacima treba Bošnjačka akademija
podrazumijeva kolektivni rad ljudi i
UO KBSA, KBSA je bio nedovoljno
nauka i umjetnosti jer su oni jedini narod u Evropi bez vlastite
organizacija okupljenih oko ideje. U
profilirana organizacija, ali već tada
tom smislu funkcija predsjednika UO
sa jasnim ciljem, očuvanja i jačanja
nacionalne akademije nauka i umjetnosti.
KBSA prije svega znači veliku
bošnjačkog bića. Iz godine u godinu
obavezu u objedinjavanju ideja, ljudi i osposobiti. Prvi korak, po meni, bio bi su po Vama najveći uspjesi KBSA KBSA je postepeno jačao i izrastao u
organizacija oko ideje KBSA. Bez da se KBSA adekvatno predstavi u ovom periodu?
respektabilnu snagu, koja može
svijesti o pripadnosti bošnjačkom sjevernoameričkim Bošnjacima kao
predvoditi b ošnjački g las u
etnosu svaki Bošnjak - pojedinac, po njihov štit od svih aspekata negativne Živimo u dinamičnom vremenu u američkom i kanadskom društvu.
dolasku u američki Melting pot i asimilacije u američki Melting pot i kome KBSA mora prihvatiti ritam Reforma KBSA će ići u pravcu
kanadski Kulturni mozaik, nalazi se kanadski Kulturni mozaik. Da bržih promjena nego što je to biloformiranja
stvarne
krovne
pred iskušenjem gubitka svoga Bošnjaci znaju čime raspolažu i na ranije. KBSA sada samo pokušava daorganizacije Bošnjaka koja će
nacionalnog identiteta što ima koje zahtjeve realno KBSA može održi k orak i u tome uspijeva.
objedinjavati više samostalnih
odgovoriti. Zatim da KBSA predstavi Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg organizacija k ao š to s u l obi
višestruke negativne ljudske i
egzistencijalne reperkusije. Ideja Bošnjake i BiH u američkom i rada KBSA poslužit će nam da organizacija, biznis organizacija,
potrebne,
ne samo
KBSA podrazumijeva o čuvanje i kanadskom društvu i na kraju KBSA i izvršimo
humanitarna organizacija, kulturna
Bošnjaci moraju naći snage da formalne, promjene i potpunije organizacija, sportska organizacija,
jačanje s vijesti o nacionalnoj
posebnosti Bošnjaka kroz zajedničku pobijede unutar nacionalne podjele i odgovorimo na zahtjeve Bošnjaka u
omladinska organizacija itd.
Americi.
Stradanje
ambrela instituciju, koja će čuvati i mržnju koje im zamagljuju um. Danas Sjevernoj
postoje samo dvije tačke mogućega materijalne
i biološke osnove
jačati zajedničke bošnjačke
Zajedno sa KBSA i Sjevernoj
progresa
B
ošnjaka;
p
rva,
bošnjačkog
naroda
je neosporna A m e r i c i d j e l u j e i I A B N A
vrijednosti: naciju, vjeru, jezik,
tradiciju, običaje i k ulturu. Bez unutarbošnjački dijalog, ljudski i činjenica. Gubici Bošnjaka samo (Asocijacija bošnjačkih Islamskih
prepoznatljivog identiteta Bošnjaci su znanstveni, za koji je svaki onaj ko se tokom zadnje agresije i genocida su
zajednica u Sjevernoj Americi). Je
bezlična amorfna masa koju svako humanim bićem ćuti i, druga, sukob 10% populacije, polovina preostalog li IABNA postigla što je od nje
unutar bošnjačkog bića, za što je stanovništva je protjerana iz vlastite očekivano? Kakav je odnos KBSA i
može oblikovati po svome
nahođenju, po svojim potrebama i svaki onaj u čijem tijelu animalna zemlje diljem svijeta, a ostatak se IABNA?
narav čuči. U prvo KBSA može uložiti nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki
ciljevima, po svojim interesima.
pamet, mudrost, razboritost,
d i j e l o v i b o š n j a č k o g n a r o d a s u Uu p r o c e s u o č u v a n j a i j a č a n j a
KBSA s e p okušava t ome
organizirano suprotstaviti. Rastući uvažavanje drugog i lijepu riječ, a u nezavidnom
političkom,
muslimanskog identiteta u Sjevernoj
broj Bošnjaka u Sjevernoj Americi
drugo dovu: Bože! uputi ih, jer ne ekonomskom i kulturnom položaju i Americi, Bošnjaci trebaju učiniti još
prati i rast njihovih nacionalnih, znaju! Željeli su nas prikazati ne okruženju,
veći n apor d a objasne s ebi i
bez mogućnosti
patriotskih i vjerskih potreba i onakvim kakvi jesmo, već kakve su neposredne povezanosti s maticom. sjevernoameričkom duhovnom
zahtjeva. Potrebe za odbranom i nas trebali za metu. I danas smo Razorenost bošnjačkih materijalnih u tržištu osnovne vrednote islama.
jačanjem
svih
komponenti
Islam jeste religija mira i sigurnosti,
svjedoci da oni najmoćniji i najglasniji kulturnih
dobara je ogromna.
bošnjačkog bića i svih pozitivnih nemaju hrabrosti da stvari nazovu Preduvjet za biološki, ekonomski i ne nasilja i grubosti. Islam znači mir,
vrijednosti multidimenzionalnog bh pravim imenom. KBSA treba širiti teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste sigurnost i bliskost među ljudima. Sa
14
intervju
stajališta islama, sigurnost je jedno
tržištu onakav kakav stvarno jeste.
od temeljnih načela ljudskog življenja
Radi ubrzanja tog procesa treba
i neophodan č inilac č ovjekovog
razmišljati o
p ostepenoj
korištenja svim blagodatima života,
transformaciji IABNE uvođenjem
kao i preduvjet njegovog napretka i
institucije mešihata i institucije muftije
usavršavanja. Islam po svojoj prirodi i za Sjevernu Ameriku. IABNA i KBSA
biti daje sigurnost.
su dvije zasebne, sam ostalne
Islam je religija ljudske časti i organizacije. Odnos između njih je
plemenitosti, vjera vrednota ljudskog korektan.
duha. Uzvišeni Bog je podario
čovjeku plemenitost, čast i
Nedavno je formirana i Bosniak
dostojanstvo, uzdigavši ga nad svim Advisory Council for Bosnia and
ostalim bićima i postavljajući ga za Herzegovina, što je zapravo naša
svog namjesnika na zemlji. Sa lobi organizacija sa sjedištem u
islamskog stajališta čovjek posjeduje
Washington D.C. U kakvoj vezi je
posebnu čast, odlike koje ga uzdižu u KBSA sa ovom organizacijom?
odnosu na ostala stvorenja, te je
islam ustvari religija humanizma u Upravu ste, Bosniak American
pravom smislu te riječi. U islamu Advisory Council for Bosnia nad
čovjek je u središtu pažnje i ni jedno Herzegovina je bošnjačka lobi
drugo učenje ili škola mišljenja ne organizacija iz Washingtona. Kao
diže toliko čovjeka na piadestal samostalna, nezavisna organizacija
Juli 2006. Broj 27
lobi organizacije, daje joj punu agitovale da se ne ide na koncerte,
podršku i poziva sve zainteresirane,onda dobivamo kompletnu sliku
posebno m lade i ntelektualce i
stanja bošnjačke svijesti i svijesti
studente, da se pridruže lobiranju od bošnjačkih lidera.
koga zavisi promocija Bošnjaka i BiH
u Sjevernoj Americi.
Kad ovaj broj Dijaspore ugleda
svjetlo dana, bit će obilježeno 11
KBSA je uzeo učešća u svim godina genocida nad srebreničkim
životnim aspektima Bošnjaka Bošnjacima na 11. juli, te 20 jula 14
Sjeverne Amerike, nedavno je bio
godina od zločina nad Bošnjacima
pokrovitelj velikog kulturnog Prijedora...
događaja, turneje Instituta
sevdaha u USA. Koji su naredni Planetarni zločini nad Bošnjacima su
koraci kada su u pitanju kultura i opomena moćnom kriku ljudskosti u
kulturna nasljeđa?
svijetu neljudskosti. Oni su posljedica
bošnjačke borbe za opstanak u
Kultura i odnos prema njoj je veoma svijetu mržnje. Oni opominju da zlo
važno pitanje. Bošnjačka politika u nije poraženo i da bošnjačke
tom smislu je katastrofalna. Njezin generacije koje dolaze moraju učiti.
odnos prema promociji bošnjačke i Oni opominju i bošnjačke političare
bh. kulture u svijetu je ravan nuli. Nije da poslije pozitivnog nacionalnog
onda ni čudno što je danas BiH jedna iskoraka u uslovima agresije i
Pamćenjem genocida
potencira se budućnost
Bošnjaka, koja jedino ima
smisla u svebošnjačkom
dijalogu koji treba
producirati jasnu
prepoznatljivu bošnjačku
viziju, ideju i cilj
bošnjačke bitnosti i
bitisanosti. Bez toga se
Bošnjaci ne mogu
osloboditi robovskog
mentaliteta i straha. Bez
jasnog nacionalnog cilja i
ideje, u uslovima
izigravanja demokratije u
Bosni i Hercegovini,
Bošnjaci dopuštaju da
srpska elita suvereno
vlada polovinom Bosne i
Hercegovine, sa osnovnim
ciljem da ovlada
kompletnom političkom
scenom Bosne i
Hercegovine.
vrijednosti, dajući mu uzvišen
položaj. Zato se u islamu nikome ne
dozvoljava da oskrnavi svetost
ljudske krvi i života. Islam je religija
pravde. Pravda je jedno od temeljnih
ljudskih i načela islama. Islamska
zajednica Bošnjaka Sjeverne
Amerike treba da svojom aktivnošću
prikaže islam, Bošnjacima i
sjevernoameričkom duhovnom
unutar K BSA, B AACBH j e n a od najzapuštenijih zemalja u svijetugenocida,
u
B ošnjacima i
dalje
izuzetno p rofesionalan n ačin
kulturnom smislu. Bogata kultura nedostaje idejni i ciljni iskorak ka
pokazala potrebitost Bošnjaka da Bošnjaka i BiH se pokušava svesti na n o v o j b o š n j a č k o j i
imaju jednu takvu organizaciju, kojom teferične i folklorne svečanosti, ne
bosanskohercegovačkoj budućnosti.
se Bošnjaci zapravo svrstavaju u red ostavljajući
prostora istinskim
Pamćenjem genocida potencira se
civiliziranih i političkih nacija, koja na vrijednostima moderne bošnjačke budućnost Bošnjaka, koja jedino ima
organiziran i profesionalan način kulture, k njiževnosti i
jezika.
smisla u svebošnjačkom dijalogu koji
umije zaštiti svoje interese i interese Bošnjačkoj politici u kulturi važno je
treba producirati jasnu prepoznatljivu
BiH na najrazvijenijem području u
očuvanje bošnjačkog identiteta kroz
bošnjačku viziju, ideju i cilj bošnjačke
svijetu.
teferičku kulturu. Bošnjački lideri bitnosti i bitisanosti. Bez toga se
Glavni r azlog z a nemaju nikakvu strategiju u kulturi.Bošnjaci n e m ogu o sloboditi
organizaciju
Radi se o nedostatku svijesti o robovskog mentaliteta i straha. Bez
BAACBH leži u tome vlastitim kulturnim vrijednostima.
jasnog nacionalnog cilja i ideje, u
što se organiziran
Bošnjacima treba dijaloška narav uslovima izigravanja demokratije u
bošnjački glas u kada je u pitanju kultura uz puno Bosni i Hercegovini, Bošnjaci
Washington-u do uvažavanje vlastitih bošnjačkih dopuštaju da srpska elita suvereno
sada jako rijetko čuo.
vrijednosti. Bošnjacima treba
vlada p olovinom B osne i
Sve imigracije imaju
Bošnjačka akademija nauka i Hercegovine, sa osnovnim ciljem da
svoje
urede
u umjetnosti jer su oni jedini narod u ovlada kompletnom
političkom
Washington-u i preko Evropi b ez v lastite n acionalne
scenom Bosne i Hercegovine.
tih ureda
vrše
akademije nauka i umjetnosti.
Pamćenjem genocida potencira se
artikulaciju
i Imajući u vidu katastrofalan odnos budućnost Bosne i Hercegovine,
prezentaciju svojih
bošnjačkih lidera prema kulturi, a u države
koja
sa svojom
stavova. Bošnjaci želji da to stanje promjeni, KBSA je hiljadugodišnjom historijom ima
imaju veoma jake organizirao turneju Instituta Sevdaha mjesto u ujedinjenoj Evropi. Ako
argumente i istinu po SAD. Kao jedna od najznačajnijih Bosna i Hercegovina želi biti dio
koja je na njihovoj kulturnih institucija u BiH Institut ujedinjene Evrope, ona ne može biti
strani ali se oni do
Sevdaha je bio odličan promotor podijeljena po etničkim linijama.
sada nisu čuli zbog
kulturnih vrijednosti Bošnjaka i BiH u Pamćenjem genocida potencira se
o g r o m n e
SAD. Međutim d o promjena u
budućnost Evrope i Svijeta, potencira
propagande l obija
bošnjačkoj svijesti nije došlo. Slabim
se d ijalog c ivilizacija i kultura,
koji p otiču i z odzivom na koncerte Bošnjaci supotencira se očovjećenje ljudi,
okruženja BiH.
pokazali zabrinjavajuće loš nivo potencira s e velika potreba da
KBSA p održava
kulturne svijesti. Ako tome dodamoslobodni l judi n e m ogu i mati
osnivanje bošnjačke da su čak pojedine duhovne vođe toleranciju prema genocidu.
Juli 2006. Broj 27
Naser Orić je oslobođen (iako
osuđen), Rasim Delić uspješno
opovrgava sve optužbe... Koliko je
sud u Hagu pravedan i jesu li naši
oficiri uopće trebali da se pojave u
Hagu?
15
intervju
Hadži Lojo, Ali-beg Firdus, Reis
Džeamludin Čaušević, Mehmed
Spaho, Husaga Čišić, Alija
Izetbegović... Sudeći po onome kako
su se i zašta su se oni borili, ova ideja
je bila antiimperijalistička,
antifašistička i antikomunistička.
Zbog te ideje, kao takve, dakle ljubavi
i odanosti prema svojoj domovini,
i narodu, kako običan narod, tako i
njegovi lideri, platili su krvavu cijenu.
Poslije iskoraka u toku agresije i
oblasti informisanja, ovom prilikom
želim istaći da pojedina sredstva
informisanja nekorektno pišu o
aktivnostima KBSA. Nije tačno da
KBSA nema precizno utvrđene
planove i programe rada. Mi smo do
sada usvojili 7 deklaracija sa više od
100 pojedinačnih zadataka koji su
vjeri
uglavnom
izvršeni. Nije istina da se
isti ljudi uvjek kreću unutar UO KBSA.
Kroz 4 saziva UO KBSA prošlo je više
od 40 ljudi. KBSA je jedna
periodu koji dolazi?
Ja sam uradio dva istraživanja u vezi
bošnjačke, odnosno bh dijaspore.
Ono što se u najkraćem može izvući
kao generalni zaključak istraživanja
jeste da dijaspora otvara vrata BiH
prema
svijetu. Uloga dijaspore u
Armija RBiH, koja je ratovala u
procesu
obnove i izgradnje mostova
najtežim uslovima, sa nepravedno
sa
međunarodnom
zajednicom je
uvedenom zabranom na kupovinu
oružija, u stalnom okruženju i opsadi
veoma pozitivna. Iz tog zaključka
nije počinila zločine protiv
proizilazi da je došlo vrijeme za
čovječnosti, ratne zločine i zločin
Bošnjaci politički i fizički kidišu jedan na drugog. To je
političku zrelost političkih subjekata u
genocida. Na osnovu te istine ne
BiH po pitanju od nosa prema
danak koji plaća ideja koja je devedesetih bila narodni
može se optuživati bilo koji pripadnik
dijaspori. Glavni akcenat treba staviti
pokret, a danas je, očito, svojina grupa uskogrudih
Armije RBiH.
na integraciju dijaspore u diplomatiju,
političara. Kako se to moglo desiti? Zbog odsustva
jer naši ljudi imaju svoje važne
tolerancije.
Tolerancija
je
velika
ideja
i
blagodat
pametnim
Kakva su Vaša očekivanja u
socijalne,
ekonomske i političke veze,
narodima. Tolerancija je temelj jedinstva naroda i bedem
sudskom procesu T užbe za
i
ti
kapaciteti
dijaspore moraju biti
počinjen genocid, države Bosne i
odbrane društva od rušilačkih ideja. Primarni politički
iskorišteni. Mnoga vrata se otvoraju
Hercegovine protiv države Srbije i
zadatak treba biti pomiranje Bošnjaka. Jer, ako ne izmirimo
uz
pomoć dijaspore. Zbog toga nam
Crne Gore?
Bošnjake, kako možemo govoriti o pomirenju s drugim
je
danas
neophodan ozbiljan koncept
narodima?
Agresija i genocid nad Bošnjacima je
spoljne politike. Uloga dijaspora u
zločin koji se dogodio i građanima genocida, b ošnjačka p olitička
respektabilna bošnjačka organizirana procesu obnove i izgradnje mostova
svijeta. Zato se svijet treba braniti od nacionalna ideja ponovo nazaduje.
snaga, koja se stalno mijenja. Mi smo sa međunarodnom zajednicom je
zločina protiv čovječnosti, istinom i U takvom ambijentu teško je motivirati otvoreni za svaku kritiku koja ima za
veoma pozitivna i bh diplomatija neće
pravdom o agresiji i genocidu u BiH. narod za glasanje. Zbog toga je tolika cilj poboljšavanje rada KBSA. One
imati
brže uspjehe bez saradnje sa
Bez pravde i istine o agresiji i apstinencija na izborima kod
zlonamjerne kritike treba izbjeći.
ljudima
iz dijaspore. Matica treba
genocidu nema Bosne i Hercegovine, Bošnjaka. Bez patriotizma nema
bez Bosne i Hercegovine nema države! Oni koji kreiraju takav politički V i s t e n a p r a v i l i n e k o l i k o bolje čuti glas dijaspore, kako bi
Evrope i svijeta. Savremeni svijet ne ambijent u BiH, odašiljaju poruku da istraživanja kada je bošnjačka njenim znanjem i idejama pomogli
može biti to što želi, dok ne dođe narod koji se odriče svoga patriotizma dijaspora u pitanju... Kakvo je Vaše BiH u ekonomskom oporavku i
potpuna pravda za BiH. Jer su i svojih patriotskih simbola, odriče se i viđenje bošnjačke dijaspore u n j e n o m p u t u k a e v r o p s k i m
agresija i genocid u BiH opomena šta svoje države i imena, odriče se žrtve i jednom dužem vremenskom
integracijama.
se dešava kada narod izgubi glavu i herojstva onih koji su za njih i pod
zaboravi vrijednosti čovječanstva. njima pali. Takav narod je bezidejan,
Zločinci su pokušali ubiti čitav jedan bez poleta, jedinstva, sna, vizije, bez
narod i cijelu jednu državu, što je ljubavi i volje da napravi svoju državu.
protivno Božijim i ljudskim zakonima. Za takav narod će reći da i ne
Pozitivni ishod Tužbe BiH protiv SCG zaslužuje ništa drugo nego da bude
za agresiju i genocid je tako potreban rasijan po planeti i asimiliran u druge
govor istine i pravde u savremenom narode. Takav narod vjeruje u tuđe
svijetu.
vrijednosti, a ne vjeruje u svoje, niti
ima namjeru da ih uspostavlja. Takav
Izbori su pred nama, pokrenuta je narod samoga sebe minimalizira i čini
velika inicijativa od strane svih inferiornim pred drugima.
organizacija na području Sjeverne Bošnjaci politički i fizički kidišu jedan
Amerike, Ambasade BiH i drugih, na drugog. To je danak koji plaća ideja
pa ipak preliminarni rezultati
koja je devedesetih bila narodni
registrovanja nisu za pohvaliti. Šta pokret, a danas je, očito, svojina
j e z a p r a v o r a z l o g
grupa uskogrudih političara. Kako se
nezainteresiranosti Bošnjaka za to moglo desiti? Zbog odsustva
izbore u BiH?
tolerancije. Tolerancija je velika ideja i
blagodat pametnim narodima.
Ovi izbori su novi referendum za Tolerancija je temelj jedinstva naroda i
Bošnjake. Bošnjaci moraju birati bedem odbrane društva od rušilačkih
između ljudi koji će se hrabro žrtvovati ideja. Primarni politički zadatak treba
za njihove političke i nacionalne biti pomiranje Bošnjaka. Jer, ako ne
interese, te ih braniti od
izmirimo Bošnjake, kako možemo
seperatističkih i kolonijalističkih govoriti o pomirenju s drugim
nasrtaja i oportunista, koji će izdati, pa narodima?
čak i prodati njihove interese. O BiH se odlučivalo uvijek izvan nje. I
Bošnjaci su u političkoj konfuziji i to je razlog slabog odziva na izbore.
d e p r e s i j i . B o š n j a c i j o š n i s u Od Sremskih Karlovac, Požarevca,
predstavljeni jednim glasom, a BiH još Berlina, Londonu, Istanbula, Jalte,
ne može funkcionisati kao
Vašingtona, Bona, Dejtona. Nikad se
samostalna, nezavisna, suverena Bosancima nije dozvoljavalo da
država.
odlučuju o sebi na svojoj zemlji.
Bošnjaci su još u
s v o m e Izuzetak je ZAVNOBIH u Mrkonjić
izolacionizmu, nemaju program za Gradu, kada su se predstavnici svih
Četvrtak, 27 juli 5 p.m. 8 p.m.
budućnost, inteligencija šuti,
naroda dogovorili o viziji bosanskog
Chesterfield City Hall
isključena je iz društvenih tokova i društva. Svi su ovaj dogovor izdali
690 Chesterfield Parkway West
prepuštena sama sebi.
osim Bošnjaka. Prvi su ga se odrekli
Jevreji su bili narod bez države dvije komunisti, zatim srpski i hrvatski
hiljade godina. Ono što je sačuvalo nacionalisti.
Za stanovnike koji žive u: Ballwin, Chesterfield, Clarkson Valley, Country Life
njihov nacionalni identitet tokom dva
Acres, Creve Coeur, Crystal Lake Park, Des Peres, Ellisville, Manchester, Maryland
milenija života u dijapsori, bila je ideja. KBSA je u većini slučajeva imao
Heights, Town & Country, Twin Oaks, Valley Park, Westwood, Wildwood,
Bošnjaci imaju svoju nacionalnu medijsku potporu ovdašnjih
Winchester, Clayton, Frontenac, Ladue, Unincorporated Areas of St. Louis County
bošnjačku političku ideju. S ovom medijskih kuća, dok neki i nisu baš
Council District 7.
idejom Bošnjake nikad niko nije uvijek bili naklonjeni KBSA.
Stanovnici ovih zajednica su pozvani da upoznaju naše osoblje, i da postave na licu
pobijedio. Zahvaljujući ovoj ideji
mjesta pitanja vezana za nas servis i plaćanje istog, kao i da nauče o novim
Bošnjaci su opstali i sačuvali državu. I KBSA je uglavnom veoma dobro
tekucim i budućim MSD projektima.
kao takva, ova ideja nema alternativu! predstavljen i prisutan u svim
Nju su nosili i za nju se borili: Husejn sredstvima informisanja kako u
Više “Pitajte MSD” sastanaka će biti organizovano kasnije za ostale zajednice. Ista
Sjevernoj Americi, tako i u BiH. Iako
Gradaščević,
Ali-paša
informacija
će biti prezentovana na svakom sastanku. Za više informacija, nazovite
Rizvanbegović, Mehmed Ljubuščak, sam pristalica potpunih sloboda u
Pitajte MSD:
Odgovaramo na pitanja klijenata u
vezi našeg servisa i plaćanja istog
14
Juli 2006. Broj 27
Sa vama smo, u svakom dijelu svijeta!
Pionirska 10,
10, 75270
75270Živinice,
Živinice,Bosna
Bosna
Bosnai Her
i Her
cegovina; tel: +387 35 774 167, +387 35 774 114, +387
+387 35
35775
775793;
793;E-mail:
E-mail:[email protected],
[email protected],prpr
[email protected]; www.konjuh.ba
www.konjuh.ba
Pionirska
Živinice,
Hercegovina;
Ako želite da kupite ili
pro date vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :
Da Vam se ne bi smijali
www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
[email protected]
BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY
OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU
www.genocid.org
-Bosanac si?
-Živiš u Americi?
-Imaš svoj biznis?
-NEMAŠ REKLAMU U
BOŠNJAČKOJ DIJASPORI?
-A imaš svoj biznis?
-???
-HA HA HA
Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:
- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- bogato iskustvo na američkim
putevima naših instruktora
- uskoro on-line kurs samo za
naše studente
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec
Claus Schlaefli
314-503-6611
www.WhySTL.com
Garantovana satisfakcija!
Ako Vaša kuća bude na marketu
duže od 60 dana
poklonićemo Vam $1000 na klozingu,
duže od 90 dana
nećemo naplatiti našu uslugu nik ako...
NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA
Ukoliko ispunjavate uslove garantujemo
od 4-5 hiljada dolara za tri sedmice
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO
Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
www.bihinternationaltrucking.com
800.368.8115
314.832.7900
18
Juli 2006. Broj 27
izbori
www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
[email protected]
Bosnian American Independent Newspaper
bosnjacka
Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP
Poziva sve građane BiH da
se registruju za Opće izbore
ROK 18.07.2006.
Juli 2006. Broj 27
kolumna
Piše Mehmed Pargan
19
Nakon kompanije Podravka, koja je dobila halal-certifikat sa potpisom Šefke Omerbašića u zagrebačkom Mešihatu, Droga iz Portoroža
zatražila od Islamske zajednice BiH halal-certifikat za paštetu Argeta kako bi svoje proizvode mogla plasirati na islamsko tržište
BIH ĆE POSTATI REGIONALNI
CENTAR ZA CERTIFICIRANJE
HALAL-HRANE
Početkom naredne godine u
Javnosti je malo poznata Studija koja je
Tehnički, halal-certifikat izdavalo bi Muftijstvo u Tuzli, odnosno posebna
Bosni i Hercegovini će otpočeti izradnjapravljena prije tri godine za potrebe
kancelarija, koja bi imala uposlene veterinare, agronome, inženjere i
oko dvije stotine farmi za tov pilića i krupne
evropskih proizvođača mesa, koji su bili
stručnjake iz drugih oblasti, kako bi se mogao pratiti cjelokupan proces
stoke, čiji će uzgoj, klanje i prerada
zainteresirani za područje BiH. Ona je
proizvodnje, u svim svojim fazama. Javnosti je malo poznata Studija koja je
zadovoljavati stroge kriterije šerijata. Svesvojim nalazima zapanjila prije svega
pravljena
prije tri godine za potrebe evropskih proizvođača mesa, koji su bili
količine proizvedene hrane bit će za
proizvođače hrane u našoj zemlji, jer se
zainteresirani
za područje BiH. Ona je svojim nalazima zapanjila prije svega
početak plasirane u Maleziju, a kasnije i u
došlo do podataka da je u najvećem broju
proizvođače hrane u našoj zemlji, jer se došlo do podataka da je u najvećem
druge zemlje islamskoga svijeta. Projekat farmi u BiH, a prevashono u Republici
je prije nekoliko mjeseci u suradnji sa
Srpskoj, svinjska mast jedan od temeljnih broju farmi u BiH, a prevashono u Republici Srpskoj, svinjska mast jedan od
temeljnih prehrambenih artikala tovnih pilića.
Vladom Malezije inicirala Federalna prehrambenih artikala tovnih pilića.
Privredna komora, a uz odobrenje
Energetska vrijednost svinjske masti je
HALAL, namijenjena je islamskoj zajednici
već početkom naredne godine otpočeti
Islamske zajednice Bosne i Hercegovine
izuzetno velika i zamjenjuje skupu hranu,
proizvodnju Argete u našoj zemlji,
koja će izdavati halal certifikate i
koja se mahom doprema iz inozemstva. Švedske. Podravka godišnje proizvodi
hranu u vrijednosti većoj od osamdeset
upošljavajući
pedesetak radnika i
nadgledati proizvodnju i klanje u firmama
Međutim, hrana životinjskog porijekla u
miliona maraka, od čega jedna četvrtina
značajne efektive u primarnoj proizvodnji.
koje dobiju halal-certifikat. Ovaj aranžman
svakom momentu prijeti mogućnošću
ide u izvoz. Dobijanjem halal-certifikata,
Međutim sada se pojavljuje problem-ko će
ugovoren je na sajmu halal-hrane u Kuala
pojavljivanja teških zaraznih bolesti. Na
vjeruje
se
da
će
u
kratkoročnom
periodu
moći
i na koji način kontrolirati šta se
Lumpuru, na kojem je načelno dogovoren
drugoj strani unošenje svinjske masti
od pet godina, izvoz biti izjednačen sa
zapravo proizvodi u BiH, a šta u Sloveniji,
plasman halal-hrane na tržište ove zemlje,
piletinu više ne čini čistom, tako da
prodajom na domaćem tržištu, proširenom
odnosno šta je halal a šta haram!!!
ali i posredovanje Vlade Malezije i njenih
muslimanski vjernici ovu hranu smatraju
za tržište bivše Jugoslavije.
Primjerice u američkoj saveznoj državi
kompanija da se bosanki halal-proizvodi
haram-hranom. U proizvodnji halal mesa,
Slovenački gigant u proizvodnji
Illinois postoji zakon po kojem će svako
plasiraju u druge zemlje islamskoga osim klanja životinja po šerijatskim
hrane Droga iz Portoroža, prateći
onaj koji bude prodavao halal meso sa
svijeta. Tom su prilikom malezijski
propisima, morat će se dakle zadovoljiti i
trendove u proizvodnji i plasmanu hrane
lažnom etiketom da je halal, odnosno bez
biznismeni uručili pismo namjere o otkupu
ovaj kriterij, t e u potpunosti i zbjeći
na
i
nozemno
t
ržište,
u
svojila
j
e
stvarnoga
certifikata, biti kažnjen kaznom
svih količina halal-mesa koje se proizvedu
nedopušten način ishrane.
proizvodnju paštete Argeta sa oznakom od 1.500 dolara i zatvorom od šest
u BiH, a Vlada Malezije bi u finalnoj fazi
HALAL, međutim pojavili su se problemi,
mjeseci. U islamskom svijetu te kazne su
bila garant tog plasmana, dok bi na
HALAL BEZ CERTIFIKATA
jer Droga nije dobila zvanični certifikat
mnogo oštrije i jedna prevara mogla bi
samom početku na sebe preuzela
zbog nepostojanja institucije u Sloveniji,
značiti zauvijek prekinutu saradnju sa
obaveze sufinansiranja i kreditiranja
Veliki p roizvođači h rane i z
koja
bi
mogla
izdavati
te
certifikate.
Droga
proivođačima
iz cijele Regije.
proizvodnje. Sa stanovišta melezijske
našega bližeg okruženja, mnogo su ranije
je pokušala u razgovorima sa prvim
Stoga će Islamska zajednica
Vlade, ovaj projekat se smatra nastavkom,
spoznali mogućnosti koje im pruža
ljudima I slamske z ajednice u BiH
prema dosadašnjim najavama strogo
odnosno
drugom
fazom pomoći
prisustvo islamske zajednice na Balkanu,
isposlovati t aj c ertifikat, a li R ijaset
definirati način izdavanja halal-certifikata.
Bošnjacima muslimanima u povratku na u smislu približavanja njihovih proizvoda
Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Oni bi se trebali izdavati isključivu u
svoja imanja u Republici Srpskoj. Do sada
bogatom i nedovoljno pokrivenom
nije mogao biti nadležan za područje
Tuzlanskom Muftijstvu, ali bi pored Muftije
je Vlada Malezije prevashodno investirala
islamskom tržištu hrane. Tako je Podravka
Huseina ef. Kavazovića, svoj potpis morao
u gradnju puteva i džamija, što su smatrali
prošle godine uspjela u Mešihatu Islamske Slovenije, tako da je Droga bila prisiljena
da otvara svoje pogone za proizvodnju
staviti i sam Reis.
važnim elementima za proces povratka.zajednice u Hrvatskoj, d obiti h alalhalal-argete u Sarajevu.
Preorjentacija se objašnjava činjenicom
certifikat sa potpisom Šefke Omerbašića.
Istovremeno, ona je svoje
da većina humanitarnih organizacija koje Iako se dugo diskutovalo da li je taj
proizvode za oznakom halal, ali
su investirale svoja sredstva u povratak certifikat trebalo dati jednoj kompaniji iz
prognanika, nakon izgradnje kuća,
Hrvatske, a ne iz Bosne, na kraju se bez certifikata, plasirala na
evropsko tržište, osvajajući
nastupaju sa ekonomskim programom, ispostavilo da je ovaj potpis otvorio
muslimane na ovim prostorima
kako bi taj opstanak postao održiv.
Podravki neslućene mogućnosti. Prva
svojim kvalitetom. Prema našim
isporuka Podravkinih proizvoda „goveđi
informacijama, Drogabi trebala
SVINJSKA MAST U PILETINI
gulaš i „kokošija pašteta“ sa znakom
Projekat o kome se još
uvijek malo govori, trebao bi biti
realiziran tako da bi najmanje jedna
polovina farmi bila bi sagrađeno u
povratničkim naseljima u Republici
Srpskoj. Čak su sa vlasnicima već
postojećih farmi obavljeni
preliminarni razgovori i sagledane
mogućnosti da li bi se mogla u
eksperimentalnoj fazi, zadovoljiti
proizvodnja po šerijatskim pravilima.
Prema procjenama, farme u RS-u
upošljavale bi oko 2.000 radnika,
dok bi u lancu primarne proizvodnje
hrane, angažman i sredstva za
preživljavanje ostvarilo još najmanje
toliko ljudi. Ukoliko se istraje na
ovom projektu, on bi mogao biti
najozbiljniji pokušaj reintegracije
povratnika u društvo, u kojem još
uvijek nemaju ravopravan status
prilikom zapošljavanja u javne, niti
privatne kompanije.
Tehnički, halal-certifikat
izdavalo bi Muftijstvo u Tuzli,
odnosno posebna kancelarija, koja
bi imala uposlene veterinare,
agronome, inženjere i stručnjake iz
drugih oblasti, kako bi se mogao
pratiti cjelokupan proces
proizvodnje, u svim svojim fazama.
MUFTIJSTVO TUZLA
IZDAVAT ĆE CERTIFIKAT
ZA HALAL-HRANU
Prema dostupnim informacijama na čelu projekta u ovom trenutku stoji Amir Sakić,
profesor iz Kalesije, inače imam, i on obnaša funkciju direktora. Centar za halalcertificiranje upravo je Tuzla iz nekoliko razloga. Prije svega, Tuzla je centar oko
koga se okupljaju najveći bošnjački farmeri. Također, tuzlanski Aerodrom bit će
angažiran za transport svježe halal-hrane, cargo-prevozom. Tako će Muftijstvo u
Tuzli biti isključivi certifikator proizvoda i proizvođača, koji će dobijati halalcertifikat, a za račun toga certifikata izdvajati nekoliko procenata (najvjerovatnije
2%) za školovanje u islamskim školama i fakultetima u BiH, odnosno održavanje
islamskih objekata.
Own A
Larger Home
because...
I’ll buy your present
one for CASH!
Free Report Available
Free recorded message
1-888-876-2997, ID 3045
20
poezija
Govor i šutnja
Nine Ćatića
Svaki moj naum, nijet i nakanu, da u temeljnoj odrednici
- zavičaj iznova dozovem minulo i nevratno, da u
kratkom sroku još jednom dozovem nedozvano, ostane
okamenjena misao i pitanje na koje niko nikad odgovor
neće dati. Ja ne znam kuda i kamo sred pet godina
taloženih reminiscencija baciti pogled put dalekih
planina po kojima rasute leže kosti mojih prijatelja,
sunarodnika i sugradjana. Ovdje više nikoga nema
"Ljudi smo beznadja" kazat će 1993. godine mladi
čovjek Nihad Nino Ćatić i svoj zavičajni i ratni bol
pretočiti u pisani trag, koji kušamo ostaviti u amanet
svim onima koji su voljeli svoj grad, simbol i inkarnaciju
patnje i stradalništva - Srebrenicu.
Sa Ninom Ćatićem su me vezale predratne godine
pjesničkog ushita, dugih boemskih polemika o
književnosti u srebreničkim kafeima i mehanama, te
nikad realizirana ideja o formiranju KDB "Preporod",
animiranje letargične bošnjačke misli, pokretanje
novina i časopisa, etc. Nježnog, gotovo dječačkog lika,
Ćatić je izravno nalikovao Jesenjinu kako sam ga,
uostalom odmilja zvao. U svemu melanholična i
senzibilna priroda, Ćatić se Nino sasma idenficirao sa
svojim prezimenjakom i velikim bošnjačkim poetom
Musum Ćazimom Ćatićem, tražeći smisao
kontemplacijama koje su ga sve više odvodile put
sabranih šutnji svijeta u nama. Satima je znao i mogao
recitirati poput Šerbedžije, Kiševića, Dedića, Lorku,
Jesenjina, Humu...
Neumitni dolazak rata nije ga unespokojio. Ostao je u
voljenom gradu i onim što je najbolje znao, branio ga je
od četničkih krvnika. Njegove posljednje riječi i vapaje
čuo je cijeli svijet, ali uzalud. Sve ratne godine smo se
redovno dopisivali.
"Ovdje je sve sumorno, dragi prijatelju. Teško se je miriti
sa ovim beznadjem i svekolikom bijedom. Pišem i
stvaram kao nikad do sada. Možda moji stihovi i dodju
do tebe jednog dana. Pročitaj ih jer ti znaš da sam uvijek
uvažavao tvoje mišljenje. Moja bolest, žutica, nije jača
od želje da se jednog dana sretnemo uz gemišt i pjesmu.
Prebrodiću ja ovo sve. Crne oči mi se ne javljaju, ne pišu.
Jesam li to od svih zaboravljen? Ukoliko mi se ukaže
prilika poslaću ti jedan primjerak naših novina
"Srebrenički glas" koji uredjujem sa nekolicinom
entuzijasta", pisao mi je koncem 1993. godine.
KOGA ČEKATI
Koga čekati u ovaj ružni vakat?
Koga? Kad je Ostavljati postalo
gola stvarnost.
Avetinjski je bila mrkla noć.
Bučna.
Nikog vidjeti znanog, odveć tuga
oči obuzima.
Niti jedan pozdrav, nit' poznat glas;
Koga čekati u ovaj mrkli sat?!
Nino Ćatić
DRUG
(pjesma mom prijatelju Hrenu
Ivanu, 1972-1992.)
Kao da ga gledam:
Sa rukama dignutim, oponašajući
Štulića.
Osmijeh mu jeb io neiscrpan...
Psujem sudbi sve po redu;
Osta' sa Akifom na ledu.
Zvao si svoje andjele,
kao da ti se činio kraj...
Kurvinska sudbino,
preote jedan proljetni sjaj.
Još si trebao osvježiti dan;
I tvoja mladost;
I kristalna iskrenost...
Ali rajska duša ide raju.
Oplakuju te noći...
Teška jutra, veću bol nanosi...
Petorica rat dočekaše;
Al kob šiba svoja stada;
I Ivan uskrsnu...
Bože, on nastrada.
Momak, i djetelina sa tri lista, ne
ubra je.
Trinaesti sjedio si po redu,
I oktobar očekiv'o...
Al' se ponosimo tobom Čivo,
Zbog jednog duga, ti si se žrtvovao.
Posljednji dani prije pada Srebrenice, rekosmo, bili su
očajnički pozivi Nine Ćatića putem radio-valova da se
pomogne ovom gradu i njegovom narodu.Nino se više
nije nikad javio. Vidjen je ovdje, ondje, no niko nikad
ništa pouzdano nije mogao reći o sudbini mladog poete i
novinara. Ćatićeve ratne izvještaje iz Srebrenice su
koristili mnogi mediji u BiH no niko od kolega ne nađe
za potrebu i moralnu dužnost da napiše koju riječ o svom
kolegi ili da upita gdje živi njeova majka. Junuz Ćatić,
pjesnikov otac, takodje je nestao u "ratnom vihoru"
nakon pada enklave u četničke ruke.
Srebrenica, 13.07.1993.godine
Poezija Nihada Nine Ćatića je egzemplarni kroki za
potpuni ratni pano najtragičnijeg podneblja, najzad i za
sopstveni martirij tek stasale momačke nježnosti. Svu
kalvariju i osobni udes Ćatić ne diže na razinu pukog
lamenta nad sveopćim prokletsvom već stihom najedrale
ritmike i nedovršene metrike ponire u reminiscencije
predratne idile koja se tek katkad i ponegdje skončava u
naglašenoj formi melanholije za ljubavlju i daljinama
egzila gdje poodavno nestaše njegovi mladalački uzdasi.
U ambijentu beznadja domoljubni duh traga za svojim
iskonom i podrijetlom, za bošnjaštvom i korijenima što u
krajnjoj konzekvenci rezultira nastankom refleksija koje
izravno pjesnika vode u svijet metafičkog promašaja.
Još neartikulirani pjesnički senzibilitet. Ćatić
premošćuje vanrednim lirskim sintagmama ne robujući
prevazidjenim klišeima i rimama. Nadmoć nad
siromaštvom prosječnosti i suptilnosti duha i riječi. Nino
Ćatić nije eksploatirao vjekovječnošću pisanog traga za
svog prekratkog bitisanja. Stoga ovom kratkom
bilješkom uvodimo vas u svijet poetske naracije i
vječnog sna srebreničkog poetskog i ljudskog bisera.
Kad smo u kolonama
sa suzama u očima;
Čitav svijet se skupio;
A kolone su prolazile;
I suze su nailazile.
Mirsad Mustafić
Juli 2006. Broj 27
KOLONE
Kolone su čekale.
One su stajale.
Kolone su gamizale.
Stranac, neznan sebi;
Sklonio se ispod olupine neke
zgrade;
Skriven nadom da će netko proći,
Nikog poznatog u šugavi čas;
I one nježne ruke, davno su
izlapile.
Ugasle.
Čemu čekati, kad je i Bogu
dosadilo.
Svojstven samo svoj;
I Ostrvo zauvijek očuvano;
A za koga si čuvao trijem pod
Palmom...
Čekanje je dosadilo svakom.
Da li postoji Netko, koga treba
čekati?
Da li je živ taj dan čekanjem
dočekan?
I Ona, za kojom si posljenju nadu
pružao;
Da; Ona, koja i nikad nije bila
tvoja;
Čemu onda služi tvoje čekanje?
Koga čekati u ovaj mrkli sat?
Jedan blijedi lik, koji je svježiji
od tvog sjećanja...
Oni, koji su otišli bez pozdrava,
i bez ijednog slova na papiru...
Tvoje je Ostrvo i čekanjem nećeš
dočekati dan.
I opet svoj i beznadežno sam.
Napušten.
Jedina izvjesnost čekanja,
i jedini smisao čekanja,
jeste Smrt, koja se krije, vreba
i jednog dana će te zaskočiti.
Srebrenica, 12.12.1993. godine
SLIJEPI GRAD
Mrane su noi
A dani hvataju pomrine,
Vrijeme je ovdje zgaslo
I mrije slijepi grad.
Tebe mnogi ne vidjee
Ali su uli za Staljungrad
Tebe zle noge ne dotakoe
Al' siku na novi Carigrad.
Kad smo u kolonama
sa gladju u trbusima;
Patnja nas je zbližila;
Patnja, o licemjerni svijete.
Hodali smo u kolonama;
Govorili nismo ništa;
Naša djeca su rekla sve.
Ovdje se uti ili pjeva,
A suze zaledjene-januarske,
Jo zvijezde nebom krue
I grle svoje unitene ljepote.
Sad smo u kolonama
I domovi su u pepelu;
Jer za Vas smo prljavi Bosanci;
I noge nam krase još uvijek opanci.
Slijep je ovaj grad
Vraa ono proivljeno,
Slijep sam i ja zbog nje
Sumnjam u ono doivljeno.
Srebrenica, 25.08.1993. godine
Srebrenica, 17.07.1993.godine
Juli 2006. Broj 27
kulturni dogadaji
Piše Elma Geca
21
U Goraždu održan drugi po redu „Festival pjesme i sevdaha Rade Jovanović Goražde 2006.“
NOĆ
NO
Ć SJE
SJEĆ
SJEĆANJA
ĆANJA I SEVDAHA
Sejo Pitić
Aziz Gluščević - Žiško
Kemal Hasić
Zapjevali su uživo domaći izvođači; Kasim Lemezan,
Meliha Lila Muhović, Aziz Gluščević - Žiško, Selver
Adžem, Rijad Karić, Fejzo Fejzić i Salko Dervišević, a
pjesmama su emocije kod publike pobudili i Dino
Šabanović, Ljubica Berak, Sejo Pitić, Nedžad Imamović,
Andrija Števanić, Abid Sakalaš, Slobodan Lalić i Kemal
Hasić. Baš poput prošlogodišnjeg i sa ovog Festivala
izdat je CD kako bi se i na taj način najljepše bosanske
pjesme sačuvale od zaborava, a naći će se u prodaji po
cijeni od 4 KM.
U spomen na čovjeka od
i kompozitora na prostorima bivše
čijih t ekstova s u s atkane Jugoslavije, koji je darivao
najljepše i porukom najbolje najljepše stihove i note i koji je
bosanske
sevdalinke
crpio inspiraciju iz ljepotice Drine i
goraždanina Rada Jovanovića, goraždanskih sokaka, brojnoj
grad na Drini je posljednjeg danapublici u Velikoj sali Centra za
juna po drugi put bio domaćin kulturu Goražde ostaće u zaista
Festivala pjesme i sevdaha Rade lijepom sjećanju.
Voditelj Enver Šadinlija
Jovanović Goražde 2006, čime je
Za to se pobrinulo ukupno
emocije kod publike pobudili i Jugoslavije i donijele najveće
ovaj grad pokazao da nije 15 e minentnih e stradnih
narodnom
zaboravio svog sugrađanina i umjetnika koji su uz čestitke Dino Šabanović, Ljubica Berak, nagrade velikom
Sejo
Pitić,
Nedžad
Imamović,
pjesniku
koji
je
preminuo
1986.
jednog od najistaknutijih bh. organizatorima i sami željeli dati
Andrija Števanić, Abid Sakalaš, godine, ali iza njega su ostala
Lika i djela Rada Jovanovića uz 20-u
Slobodan Lalić i Kemal Hasić. Baš neprolazna djela. Rade Jovanović
godišnjicu od njegove smrti, članovi
poput prošlogodišnjeg i sa ovog
bio je jedan od najistaknutijih bh.
organizacionog odbora i učesnici Festivala,
Festivala izdat je CD kako bi se i pjesnika i kompozitora i iza sebe
prisjetili su se i na njegovom grobu gdje su
na taj način najljepše bosanske je ostavio antologijski
trag
uz evociranje uspomena i čitanje stihova
pjesme sačuvale od zaborava, a neprolaznog stvaralaštva i opusa,
njegovih pjesama, položili cvijeće te mu
naći će se u prodaji po cijeni od 4 sevdaha i lijepe pjesme. Volio je
odali dužnu počast. Uvod u samo
KM. Zasluge za to pripadaju Bosnu i ljude i bio nadahnuće
festivalsko veče bila je projekcija filma
Muzičkoj produkciji Elektroakustik mnogim mladim talentima.
Narodni umjetnik A kategorije u režiji
iz Goražda čiji je orkestar, kojem Njegove pjesme sa kojima su
Šemsudina Gegića, a koji je prikazan neposredno pred početak festivala.
se pridružio i vrsni violinista svoje karijere započinjali danas
svoj doprinos ovom događaju Branko Petković, pratio sve poznati i slavni izvođači narodne
pjesnika i kompozitora.
Organizator i pokrovitelj festivala i kojim je ujedno obilježena 20-a učesnike F estivala. S ve j e muzike, poput doajena sevdaha
godišnjica od smrti Jovanovića, a proteklo u znaku p jesme i Safeta Isovića, predstavljaju
ove godine bila je općina
Goražde, a za razliku od prošlog, čija je vidno ganuta supruga sjećanja na kompozitora čija se neprocjenjivu muzičku baštinu
ovoga puta Festival nije bio Vukica, bila posebna gošća ruka i duša , kako reče voditelj Bosne i Hercegovine, a samo
takmičarskog karaktera, već su Festivala. Zapjevali su uživo festivala Enver Šadinlija, ne neke od njih su Jablani se
oglašava već dugih 20 godina.
povijaju, Ne pitaj me stara majko,
interpretirane isključivo pjesme iz d o m a ć i i z v o đ a č i ; K a s i m
Punih 58 godina svog Na obali Drine, Kad sretneš
bogatog stvaralačkog opusa Lemezan, Meliha Lila Muhović,
života
Rade
Jovanović stvarao je Hanku, Tebi majko misli lete, Kad
Aziz
Gluščević
Žiško,
Selver
pokojnog Jovanovića. Ovo
pjesme
koje
su obišle najjače u maju ruže procvjetaju, Negdje u
impozantno veče sjećanja na Adžem, Rijad Karić, Fejzo Fejzić i
jednog od najvrsnijih tekstopisaca Salko Dervišević, a pjesmama su festivale na prostorima bivše daljine, Malenim sokakom...
22
Juli 2006. Broj 27
Šta znamo o bosanskome jeziku i književnosti
Piše Amela Isanović
1883. godina je
prekretnica u razvoju naše
književnosti. Te godine
izlazi knjižica Pouka o
lijepom ponašanju,
Mehmed-bega
Kapetanovića Ljubušaka.
To je prva poznata
publikacija na bosanskom
jeziku i latinici. Ubrzo se
ovakva praksa «latiničnog
stvaranja» razvija te se
javljaju vrlo značajna
imena bošnjačkih
stvaralaca koji njeguju
bosanski jezik i latinično
pismo: E. Mulabdić,
Osman-Aziz, H. Bjelavac,
čime se na neki način vrši
evropeizacija bošnjačke
tradicije. Posebno važnu
ulogu u vraćanju jezičkim
korijenima, izvornom
jezičkom izrazu odigrali
su Musa Ćazim Ćatić,
Safet-beg Bašagić, Osman
Đikić...
Teolog David H. McKinley
nedavno u svojo knjizi “Traganje za
zadovoljstvom” istražio je pet mitova
dolaženja do osjećanja zadovoljstva:
mit progresa, mit čulnoga užitka, mit
uspjeha, mit popularnosti, mit
posjedovanja materijalnih dobara. Na
koncu je došao do zaključka da su svi
mitovi trčanje za vjetrom tj. uzalud i da
se jedino pravo zadovoljstvo pronalazi
u ispravnom odnošenju prema Bogu.
Mnogi životi ili većina ljudskih života
Već je mnogo govora bilo o bošnjačke književnosti na orijentalnimna zemlji nisu, hvala Bogu, ispunjeni
negiranju bosanskoga jezika, njegove jezicima j e posljedica š kolovanja grijesima, ali nemaju ni uporišta u Istini
postojanosti i tradicije. No, nažalost v e l i k o g b r o j a b o š n j a č k i h koja je objavljena od Boga. Šteta je to
kada se zna da za ljudsku dušu nema
bosanski jezik nije usamljen u tim i intelektualaca u ovim zemljama, a u
ništa pogubnije od življenja i umiranja
takvim atacima. Na udaru negiranja isto vrijeme razvoj na ovim jezicima bez pravoga cilja i svrhe. Ako je život
našla se i bošnjačka književnost. Ti pokazuje da su mnogi odlično traženje njegova značenja, onda se
udari su se uglavnom ogledali u tome poznavali sva tri jezika, te da su pisali može reći da to traženje daje sasvim
što su djela bošnjačke književnosti originalna naučna djela doprinoseći malo rezultata. Ali, šta tek reći za one
potiskivana, dok su drugi , možda u tako razvoju kulture i tradicije ne samo koji svjesno Istinu skrivaju ili je
književno-umjetničkom smislu i manje islamske kulture nego i bošnjačke prikazuju u iskrivljenome obliku.
vrijedni, «gurani», nametani i književnosti i tradicije. (Smatra se da je Nedavna euforija koju je generirao 9/11
subjektivistički valorizirani. Javna je preko pet stotina bošnjačkih stvaralaca potakao je mnoge kršćanske autore da
tajna da su romani Meše Selimovića pisalo na ovim arapskom, perzijskom i pišu o islamu i da tako svojim
«bili u igri» za Nobelovu nagradu za turskom jeziku). I sigurna je činjenica istovjernicima ponude informaciju o
književnost u isto vrijeme kada je i Ivo da su ovi stvaraoci imali dvostruku islamu. Umjesto da odgovore zadatku,
Andrić dobio tu nagradu. (Nije čak ulogu i da se može govoriti i o mnogi su se utrkivali ko će bolje
pomoglo ni to što su Selimovića njihovom značaju u okviru orijentalnih istaknuti “teološke, historijske i
moralne nedostatke vjere” koju oni
svojatali i danas deklarišu kao srpskog književnosti.
smatraju glavnim krivcem zbog porasta
književnika). Široj javnosti je poznato i
1883. godina je prekretnica u političke nestabilnosti u svijetu. Većina
to koliko je širok opus Kulenovićevog razvoju naše književnosti. Te godine ovakvih autora je evangelističke
stvaralaštva, koliko su djela koja je izlazi knjižica Pouka o lijepom provenijencije.
NEGIRANJA NA SVIM
POLJIMA
BOŠNJAČKE KULTURE
stvarao ovaj bošnjački književnik
vrijedna i priznata, no ipak javno
priznanje i slavu donijela mu je tek
poema Stojanka majka Knežopoljka…
Koliko je ovakvih autora u
našoj bližoj i daljoj historiji teško je
reći, no bošnjačka književnost upravo
zbog ovakvog odnosa prema njoj danas
može biti predmet opsežnih
proučavanja. Mnogo je pitanja i oblasti
koje zaslužuju pažnju naučnika, ali je
sigurno da je razvoj bosanskog jezika i
odnos našeg jezika prema orijentalnim
jezicima uslovljavao i razvoj naše
književnosti.
Bošnjačka književnost
razvijala se u četiri pravca i to: jedan
pravac narodna književnost na
bosanskom jeziku; Drugi je pisana
aktivnost na bosančici; treći pravac je
stvaranje književnosti na arapskom,
turskom i perzijskom jeziku; i četvrto
vrlo popularna i razvijena-takozvana
alhamijado književnost - književnost
na bosanskom jeziku arapskim pismom
(arebicom). Sva četiri pravca se
prepliću sve do 19. stoljeća kada se
intenzivnije piše na latinici čime se
bošnjačka književnost otvara zapadnoj
kulturi. No i ovakav razvoj
književnosti ni jednog trenutka nije
dovodio u pitanje u upotrebu
bosanskoga jezika. Uvijek se i
kontinuirano stvaralo na bosanskom
jeziku, a ustvari su se promjene
dešavale na polju grafije - tj. upotrebe
različitih pisama. To se naročito odnosi
na alhamijado književnost koja je
upotrebom arebice činila veliki
ustupak istočnjačkoj tradiciji i islamu.
Sa druge strane( kako
naglašava prof. dr. Senahid Halilović) i
to je dokaz koliko se ustrajavalo na
bosanskom jeziku čak i onda kada se
pisalo arapskim pismom. Razvoj
ponašanju, Mehmed-bega
Kapetanovića Ljubušaka. To je prva
poznata publikacija na bosanskom
jeziku i latinici. Ubrzo se ovakva
praksa «latiničnog stvaranja» razvija te
se javljaju vrlo značajna imena
bošnjačkih stvaralaca koji njeguju
bosanski jezik i latinično pismo: E.
Mulabdić, Osman-Aziz, H. Bjelavac,
čime se na neki način vrši evropeizacija
bošnjačke tradicije. Posebno važnu
ulogu u vraćanju jezičkim korijenima,
izvornom jezičkom izrazu odigrali su
Musa Ćazim Ćatić, Safet-beg Bašagić,
Osman Đikić (čijim pojavljivanjem i
stvaranjem počinje savremena
bošnjačka književnost).
No s početka 20. stoljeća i
ukidanjem termina bosanski jezik
dolazi do slabljenja autohtonog
naslijeđa u korist srpsko-hrvatskog
jezika. Zija Dizdarević, Hamza Humo i
Hasan Kikić, su po mišljenju naših
jezičkih naučnika rijetki koji su se
uspjeli oduprijeti negativnim uticajima
i ostati vjerni jezičkim korijenima
bosanskog jezika. Suvremeni
bošnjački pisci stvarali su u okrilju
srpsko-hrvatskog jezika, što upućuje
na to da su i njihova djela napisana tim
jezikom sa nekim nijansama ili crtama
šire bosanske varijante.
Danas se ponovo iniciraju
aktivnosti ka vraćanju originalnim i
zavičajnim odlikama jezika što otvara
mogućnosti za razvoj savremene
književnosti na bosanskom jeziku.
Sve ovo nas navodi na zaključak da
njegovanje vlastitog jezika, tj.
njegovanje bosanskog jezika, stvara
prostor i okrilje za razvoj bosanske i
bošnjačke književnosti i da su ovo dva
segmenta međusobno povezana i
uslovljena.
IZAZIVANJE NETRPELJIVOSTI
PREMA ISLAMU
Nažalost, čak i za objektivne
kršćane koji se bave islamom, mnoge
od ovih publikacija intoniranih
evangelističkim polemikama
historijski su netačne, teološki
neutemeljene i zarad promocije svoje
evangelističke misije, zavodljive. Cilj
je izazvati netrpeljivost prema islamu i
njegovim sljedbenicima. Kada god se
jedna pojava podvr gava kritici
potrebno je sačuvati objektivnost,
ispravnost u postupku dolaženja do
zaključaka i pravednost. Pogotovo
danas je to potrebno kada se dvije vjere
nalaze u procjepu historijskih tenzija.
Zahtjev je da se tenzije razriješe
upotrebom rigoroznih historijskih
analiza. Umjesto toga imamo
proizvoljne ocjene koje samo zbunjuju
čitaoca, knjige koje vrve od mržnje i
netrpeljivosti.
Gdje je koncept “kršćanske
ljubavi” kada su posrijedi tumačenja i
predstavljanja islama? Prva od
nekoliko koje su se nedavno pojavile je
knjiga Johna MacArthura Terorizam,
džihad i Biblija: Odgovor na
terorističke napade (W Publishing
Group, 2001). Najgora u nizu knjiga
koja crni islam i demonizira poslanika
islama. Pitamo se zašto uopće o islamu
pišu ljudi koji nemaju nikakvih
kvalifikacija da bi to mogli uredno i
pošteno odraditi. Knjiga nas podsjeća
na najgroznije srednjovjekovno
predstavljanje islama kao vjere koja se
širila mačem, a autor se ne ustručava
čak proglasiti poslanika Muhammeda
a.s. kao čovjeka koji je demonskim
silama inspiriran. Knjiga ne daje uvid ni
u osnovna učenja islama, ali zato vrvi
od netačnosti usljed vrlo lošeg
istraživačkoga rada, ako ga je uopće i
23
Juli 2006. Broj 27
Šta se kršćanima nudi da čitaju o islamu?
KRŠ
KRŠĆ
ĆANSKA PUBLICISTIKA
KRŠĆANSKA
KONTAMINIRANA DOGAĐAJIMA
OD 9/11 SVE MUSLIMANE
ŽELI PREDSTAVITI KAO TERORISTE
Piše Senad ef. Agić
bilo. MacArthur naprosto 9/11 napad
pripisuje onim snagama koje žele
osujetiti kršćansku podršku Izraelu.
Umjesto da analizom dođe do pravih
odgovora zašto militantni muslimani
mrze Zapad i da se pri tom barem pozove
na 1.500 godina negativnoga odnosa
Zapada prema svijetu islama, on netačno
tvrdi kako su Turci ubili nekoliko miliona
Amerikanaca i navodi fabricirane hadise
o 72 hurije, kao glavni motiv
samoubilačkih bombaških napada. Ni
pomena o Palestincima i njihovoj patnji i
borbi da sačuvaju svoj vatan.
ISLAM NIJE ONO ŠTO ČINE
NEODGOVORNI MUSLIMANI
U sataniziranju islama iskazao se
i Don Richardson sa svojom knjigom
Tajne Korana (Regal, 2003). Po
mišljenju ovog autora musliman je po
definiciji nasilan. Da dalje navodim čime
je sve autor blatio islam i njegovog
poslanika, ne dolikuje mi ni kao
muslimanu, a pogotovo imamu. Ostao
sam skrhan i potišten pred saznanjem da
se islamu može proizvoljno i nekritički
pripisivati upravo ono što islam strogo
zabranjuje. Pitamo se gdje je zaista ta
kršćanska ljubav i milosrđe?
Slijedi još jedan neobičan
postupak, koji nam podmeće Ralph W.
Stice u knjizi Od 9/11 do 666. Iako je
proveo 8 godina studirajući islam i
dijalog sa muslimanima, i umjesto da
nešto pozitivno kaže i tako ohrabri mlađe
generacije i najavi bolje dane, on je
izabrao upravo suprotno - da upozori i
“pripremi Crkvu za strasne događaje koji
su po njemu predskazani”. Jedna od
najbolnijih i najštetnijih za buduće
odnose muslimana i kršćana je ono
'predskazanje', koje kaže da će “antikrist
biti musliman”. Ne'uzu Billah! Bože
sačuvaj! Još navodi i detalje života u
Americi pod muslimanskom tiranijom i
precizira da će se sve to dogoditi za 13
godina od današnjega dana. Knjiga je
objavljena prošle godine, dakle još je 12
godina preostalo do početka kraja svijeta.
Ipak se nadam da kršćani u Americi ovu
laž neće uzeti suviše ozbiljno.
Ni knjiga Tamna strana islama
čak dvojice autora i stručnjaka R.C.
Sproula i Abdul Saleeba (crossway,
2003) nije puno bolja. Kao i knjiga Kako
islam planira promijeniti Svijet, autora
Williama Wagnera (Kregel, 2004) koja se
može čitati uz određene rezerve. Naslov
je isuviše zavodljiv i stvara utisak da
knjiga uvjerljivo govori o ozbiljnom
planu muslimana da zavladaju svijetom.
Pri tom se, da bude smiješno, poziva na
Kašmir, Čečeniju i Palestinu - primjere
muslimanske zaostalosti. 9/1 1 za
Wagnera je označio početak 'sukoba ovovremenom kontekstu i kako postati
civilizacija'.
most razumijevanja između muslimana i
Dvojica autora pokazuju nesto
Zapada. Svi svjetski stručnjaci za religiju
vise razumijevanja i suptilnosti. U knjizi o knjizi su se najpohvalnije izrazili. Ovo
Je li Isusov Otac Muhammedov Bog? djelo je namjenjeno da
pomogne
(Zondervan, 2002), Timothy George se generacijama savremenoga doba da se
obraća kršćanima i ustvrđuje da “ništa
bolje snađu u svijetu u kojem živimo i
dobroga ne može donijeti demoniziranje djelujemo i da ublaži tenzije koje opasno
i ponižavanje islama”. Ipak, autor ne prijete da poremete odnose među
može, a da ne upozori da “islam ima civilizacijama.
svoju tamnu stranu.” Zašto se islam
Da bi se stvari u glavama i srcima
optužuje za tamnu stranu, zašto ne ljudi promijenile potrebno je čitati. Ne
neodgovorni muslimani, pitamo se. Zar
bilo što, nego ono što će nam pomoći da
se na islam treba gledati kroz ono što čine shvatimo svoju ulogu na zemlji, cilj
neki muslimani?
života, smisao življenja, kako da
Kršćanski naučnik i veteranrazvijamo i usavršavamo svoju
misionarstva Phil Parshall u svojme djelu duhovnost i sl. Da shvatimo šta to Bog od
Krst i polumjesec (Gabriel, revidirano
nas traži. Zašto nas je stvorio? Dakle, da
izdanje, 2 002) i slam p redstavlja
spoznamo fundamentalne odgovore na
uglavnom u pozitivnom svjetlu. Npr.
pitanja života i smrti, ovoga i onoga
govoreći o džamiji on veli: “Muslimani svijeta, dobra i zla. Mnogi ispravno
su bolji sljedbenici biblije kada su u vjeruju i ispravno prakticiraju pa su ipak
pitanju svakodnevne molitve od
duhovno mrtvi. Zašto? Kod uleme
kršćana”. George ispravno zaključuje da postoje odgovori. Ako se nema vremena
“mi kršćani moramo diskutirati
provesti vrijeme sa ulemom, onda se
nepomirljive razlike sa muslimanima, ali moraju čitati njihova djela. U protivnom,
priznati i sličnosti, mostove i zajedničke nikada nećemo osjetiti slast vjere tj.
teme. Ima mjesta 'otkrivanju' islama života i zauvijek ćemo ostati siromasi
ukoliko to budemo činili pažljivo, sa duha.
razumijevanjem
i strpljivim
S obzirom da se većina knjiga sa
proučavanjem.”
negativnim pristupom islamu pojavila u Da bi se stvari u glavama i
posljednjih nekoliko godina, ne možemo srcima ljudi promijenile
ONO ŠTO JE ISPRAVNO ZA
se oteti utisku da se ovakvom tematikom potrebno je čitati. Ne bilo
ISLAM ISPRAVNO JE I ZA
željelo pažnju kršćana odvratiti od što, nego ono što će nam
AMERIKU
čitanja kontroverznog i za savremenu pomoći da shvatimo svoju
kršćansku ortodoksiju
ulogu na zemlji, cilj života,
Napokon, jedna knjiga koja bi se kompromitirajućeg i štetnog romana Da
smisao življenja, kako da
morala svakako nabaviti i od korice do Vincijev kod. A Knjiga imama Abdul
razvijamo i usavršavamo
korice pročitati. Knjigu je napisao imam Raufa pravo je osvježenje, u pravo svoju duhovnost i sl. Da
Feisal Abdul Rauf Ono što je ispravno za vrijeme i pada na srce kao lijek na ranu.
shvatimo šta to Bog od nas
islam ispravno je i za Ameriku (What's Završimo s nečim pozitivnim. Islam je
traži. Zašto nas je stvorio?
Right With Islam Is What's Right With opstajao i širio se uprkos svojim
A m e r i c a ) o b j a v i o j e neprijateljima, ne zbog muslimana i Dakle, da spoznamo
HarperSanFrancisco 2004. godine, sa
njihovoga sistematskoga rada da ga se fundamentalne odgovore na
predgovorom čuvene Karen Armstrong.
zaštiti i promovira, već zbog jednostavne pitanja života i smrti, ovoga
Christian Science Monitor je knjigu činjenice da je islam prirođen čovjeku, on i onoga svijeta, dobra i zla.
proglasio kao jednu od pet najboljih, koje je njegova prirodna potreba. Ko se Mnogi ispravno vjeruju i
su s e p ojavile u 2004. g odini.
presvuče 'odjećom' koju je Allah za ispravno
njeg
prakticiraju pa su
Preporučujem je svakom onom ko je skrojio, nikada neće biti prevaziđen i ipak duhovno mrtvi.
zabrinut za odnose među sljedbenicima
nikada neće biti izvan vremena i prostora.
islama i Zapada. Tu se mogu naći
I nikada neće biti ostavljen na
odgovori kako razumjeti islam u miru.
24
holandija
Juli 2006. Broj 27
Holandija: Promocija knjige Naide Ribić
BOSANSKI HORIZONTI
NA HOLANDSKOM JEZIKU
Naida Ribić
Naida Ribić, sa ambasadorom Šabetom i ministrom Willemsom
Prvi primjerci knjige za ambasadora Šabetu i ministra Willemsa. Spoj poezije i slikarstva
U holandskom gradu Breda
održana je promocija knjige „Moj
horizont” Bosanke, Naide Ribić.
Knjiga je stampana u Jelahu, u
izdavačkoj kući Planjax , na
holandskom jeziku, a predstavlja
kombinaciju poezije i umjetničkih
radova 13 poznatih umjetnika.
Izuzetno dobro organizovanoj
promociji,
između
ostalih,
prisustvovali su i Fuad Šabeta,
ambasador BiH u Holandiji i je ova Bosanka prije 13 godina kao
gospodin Willems, ministar za izbjeglica došla u Holandiju, a sada
kulturu grada Breda kojima je piše pjesme na holandskom jeziku.
autorica uručila prve primjerke svojeObično se na napisane pjesme
prave ilustracije, a gospođa Ribić je
knjige.
na osnovu umjetničkih djela
napisala pjesme, što je unikatno. I
Podrška Holanđana
jako teško. „Presretna sam”, kaže
Knjiga Naide Ribić izazvala Naida Ribić. „Imam jednu lijepu
je veliko interesovanje holandske knjigu i osjećaj koji se ne može
javnosti. Najveći razlog tome je što opisati. Promocija kojoj je
prisustvovalo više od 100 zvanica
bila je fenomenalna. Nisam ni znala
da me ovdje toliko cijene. Za većinu
holandskih novina i tv programa dala
sam intervjue, a lokalna televizija
danima je najavljivala promociju
knjige. Po gradu su izlijepljeni moji
posteri sa imenom knjige i najavom planira otvoriti i vlastiti TV studio. U
izložbe radova umjetnika za koje
Holandiji vodi programe, organizuje i
sam napisala pjesme, koju sam vodi internacionalne modne revije
organizovala povodom promocije tradicionalne odjeće, izložbe, pravi
knjige i koja će trajati do 22. jula. reportaže, kataloge i piše knjige.
Holanđani knjigu vide kao moj
Naida Ribic je već četiri
povratak na scenu i potrudili su se godine gost-profesor na dva
da mi sa svoje strane maksimalno univerziteta u Holandiji, na kojima
pomognu. Voljela bih da se knjiga drži predavanja na temu migracija,
roman
pojavi i na bosanskom jeziku”.
separacija i integracija. Čest je gost
Naida Ribic je rođena 1962. holandskih televizija i časopisa za
godine, u mjestu Jezero, kod Jajca. koje je dala desetine intervjua.
Od 1993. godine živi i radi u
Haris HALILOVIĆ
Holandiji. Nakon što je
završila školu
holandskog jezika,
četiri godine je radila
pri općini Breda, na
projektima za stranu
kulturu. Od 2001.
godine ima svoju
agenciju
za umjetnost
prijemu pošiljke
“K.I.A”, a u oktobru
Naručite bosanski best seller
Mehmed Đedović
KAD SE
BULBUL VRATIO
Knjigu možete
naručiti na e-mail:
[email protected]
Cijena $12+$5 dostava
Knjigu plaćate po
Juli 2006. Broj 27
historija kanadskih bošnjaka (3)
Bošnjačka Dijaspora u povodu sto godina postojanja bošnjačke zajednice u Sjevernoj Americi,
u pet nastavaka ekskluzivno donosi najznačajniju analizu o doseljavanju, životu i organiziranju
Bošnjaka u Kanadi, autora profesora Emira Ramića
VJERA I TRADICIJA
ČUVALI SU
OOČUVALI
IDENTITET
KANADSKIH
BOŠNJAKA
Piše prof. Emir Ramić
25
sa dr Robinsonom, koji su željeli da
otvaraju klinike za žene i djecu u
zemljama uništenim ratom. Nedavno je
predstavnik BKIC bio na prijemu kod
člana kanadskog Parlamenta Joe
Fontana, gdje su bili prisutni Ministar za
zdravlje Kanade i Ministar Finansija gos.
Ralph Goodale. Svake godine BKIC
učestvuje u manifestaciju povodom
internacionalnog dana borbe protiv
rasizma, gdje je predstavnik BKIC bio
član žirija koji je izabrao najbolje likovne
radove srednjoškolaca, kao i na
svečanosti podijelio nagrade
najuspješnijim studentima-umjetnicima.
U BKIC je organizovano
dobrovoljno davanje krvi - Canadian
Blood Service
Crveni križ, je bio
zadovoljan za dočekom i odzivom.
Predstavnici omladine BKIC prisustvuju
na Interfaith dinner. Svake godine BKIC
održava Open House kada otvoraju vrata
džamije za posjete komšija Kanađana.
BKIC je učestvovao u pripremama za
ceremoniju Opening of court ceremony,
što je prvi put u istoriji Kanade da jedna
islamska institucija bude izabrana da
bude domaćin otvaranja t e važne
ceremonije. Pored nabrojanih
bošnjačkih islamskih centara u Kanadi
postoje i bošnjački islamski centridžemati u osnivanju Calgary, Edmonton,
Ottawa, Quebec, Vancouver, Montreal,
St. Catharines i Niagra Falls.
Formiranje bošnjačkih islamskih
centara je bio snažan korak u jačanju
islamske svijesti bošnjačkog bića
kanadskih Bošnjaka. U procesu
očuvanja i jačanja islamske svijesti
kanadskih Bošnjaka ubzo se javila
potreba za institucijom koordinacije
džemata i bošnjačkih islamskih centara.
Na toj liniji prvo se produkuje institucija
Glavnog imama bošnjačke dijaspore za
Kanadu 2004. godine, zatim neformalno
Koordinaciono tijelo džemata Južnog
Ontaria, a ubrzo iza toga i Islamska
zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, u
čiji sastav kolektivno ulaze svi bošnjački
džemati bošnjačke islamske zajednice u
Kanadi.
Islam kao integrativni faktor
Formiranje bošnjačkih islamskih centara je bio snažan korak u jačanju islamske svijesti
bošnjačkog bića kanadskih Bošnjaka. U procesu očuvanja i jačanja islamske svijesti
kanadskih Bošnjaka ubzo se javila potreba za institucijom koordinacije džemata i
bošnjačkih islamskih centara. Na toj liniji prvo se produkuje institucija Glavnog imama
bošnjačke dijaspore za Kanadu 2004. godine, zatim neformalno Koordinaciono tijelo
džemata Južnog Ontaria, a ubrzo iza toga i Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne
Amerike, u čiji sastav kolektivno ulaze svi bošnjački džemati bošnjačke islamske
zajednice u Kanadi.
B
osansko-kanadski
islamski centar (BKIC)
London
u Kanadi,
registrovan je 25. januara
1996. godine. Džamijski objekat je
kupljen 24. novembra 2000. godine i
u tom trenutku njegova vrijednost
izražena u dolarima b ila je $
126.000, a $70.000 je posuđeno od
rahmetli hadžije Hasana Kajana i
vraćeno mu u tokom naredne dvije
godine. London je grad u kojem
muslimani žive već duže od stotinu
godina. Tokom 2003. godine
obilježeno je Sto godina muslimana
u Londonu . Ovdje muslimani
predstavljaju 11 % od ukupne
populacije stanovništva. London je subote, svake večeri je učenje
grad sa najvećim post otkom sufare, za dva mjeseca sedam
muslimana u Kanadi. BKIC je jedan učenika je počelo učiti Kur'an.
od utemeljivača (founding and life BKIC razvija saradnju sa državnim
member) Asocijacije muslimana
ustanovama Kanade i pokrajine
Londona, koja je osnovana u Ontaria. BKIC učestvuje u mirovnim
oktobru 2000. Za Ramazan 2005. u akcijama, kao i u organizaciji istih.
BKIC je iz Sarajeva došao Hadži-Uspostavljena j e s aradnju s a
hafiz Mensur Malkić, koji je razvio
mnogim sredstvima informisanja.
sve aktivnosti
u džematu
i
preporodio ovaj džemat. Pored
Aktivno sudjelovanje u
uvođenja
prakse
redovnog
kanadskom društvenom
predvođenja džemata prilikom
mozaiku
klanjanja namaza, najveći uspjeh je
postigao u radu sa djecom. Vjerska
Predstavnik BKIC je pozvan
poduka u mektebu se održavala na Doručak sa ambasadorima i
svake subote i nedelje, zikr je svake ekipom Doktora bez granica na čelu
Formiranje islamske asocijacije
Bošnjaka Sjeverne Amerike (Islamic
Association of Bosnjaks of North
Amerika-IABNA) na Osnivačkoj
skupštini održanoj u St. Louisu 25. maja
2003. predstavlja jedan od najvažnijih
momenata u historiji Bošnjaka Kanade, u
procesu očuvanja i jačanja islamske
svijesti kanadskih Bošnjaka. IABNA je
pružila snažan impuls naporima na planu
razvijanja interesovanja prema Islamu
kod kanadskih Bošnjaka i time njihove
islamske svijesti, kao i na planu jačanja
bošnjaštva, čija je snaga uvijek ovisila o
tome koliko se ono napajalo na čistim
izvorima Islama.
IABNA, kao krovna organizacija
bošnjačkih džemata u Kanadi i SAD, nudi
ne samo nadu da ćemo još većim
intenzitetom jačati duhovnu osnovu i
međusobnu povezanost bošnjačkih
džemata u Kanadi, nego i da ćemo sa
više uspjeha formirati nove džemate. Isto
tako, njeno formiranje predstavlja
nesumnjivo važan korak naprijed u
pravcu monolitnijeg, organiziranijeg i
koordiniranijeg nastupanja pred
relevantnim institucijama Kanade, ali i u
pravcu boljeg osmišljavanja suradnje
bošnjačkih islamskih zajednica Kanade
sa Islamskom zajednicom u BiH.
Zahvaljujući bošnjačkim
islamskim centrima - džematima, te
26
Juli 2006. Broj 27
historija kanadskih bošnjaka (3)
i n s t i t u c i j a m a Gl a v n o g i m a m a i z a b r a n j e z a p r v o g p r e d s j e d n p
i krai j.a tU
elje, pripadnike brojnih
pomoć siromašnim studentima,
bošnjačke d ijaspore z a Kanadu, januaru 1 995 g odine p rofesora
nacionalnosti. Taj t im j e često
akcija Kurbana, pomaganje u obnovi i
Koordinacionog tijela bošnjačkih doktora Naima Košarića je naslijedio uključivao i profesore i političare. Svi izgradnju
porušenih
džamija,
džemata Južnog Ontaria i Islamske inžinjer Emir Kadić, a prof. dr. su
Amila
oni bili potreseni neviđenim prikupljanje starih kompjutera,
zajednice Bošnjaka Sjeverne
Buturović je izabrana za predsjednicuzločinima nad Bošnjacima i spremni njihovo servisiranje i slanje u BiH,
A m e r i k e , kanadski
Bošnjaci
Izvršnog odbora. Društvo je bilo vrlo da pomognu Društvo na svaki način. dovođenje istaknutih političkih,
izgrađuju svijest o islamu kao aktivno sve do jeseni 1996. godine (u Društvo je u toku rata prihvatilo i
kulturnih i javnih ličnosti iz BiH u cilju
najsigurnijoj
brani
njihove
jednom periodu je imalo oko 180 pomagalo veliki broj izbjeglica koji su
povezivanja Bošnjaka Matice i
potencijalne asimiliranosti u kanadski
aktivnih č lanova, m eđu n jima i došli u Toronto, pružana je pomoćDijaspore,
u
t e u cilju p odizanja
Kulturni mozaik. Istovremeno se kod nekoliko univerzitetskih profesora traženju apartmana, oko preseljenja, humanitarne
kulture Bošnjaka
njih izgrađuje svijest o islamu kao stranaca). Nažalost po prestanku prevođenja,
dobijanja
raznih
Dijaspore.
najširem i najdubljem differentia
rata u BiH, osjetio se u članstvu dokumenata, škola, kurseva. Društvo
specifica od drugih. Zato kanadski izvjestan z amor, a m ožda i
je tako bilo mjesto okupljanja i
Maternji jezik se govori ćelijom,
Bošnjaci u samom početku, svoje razočarenje
nepravednim
druženja
Bošnjaka
i njihovih
krvlju, srcem
nacionalne
potrebe izražavaju
aranžmanom
nametnutim
prijatelja. Mjesto gdje su Bošnjaci
vjerskim i skazivanjem. K
od
Dejtonskim sporazumom, tako da se
mogli d obiti i nformacije. U cilju
“Naš jezik je naš moral i ne
kanadskih Bošnjaka se putem
nivo aktivnosti počeo smanjivati, dok poboljšavanja informisanja o stanju u treba osobit trud da bismo objasnili
navedenih institucija razvija i svijest o nije došlo do sadašnjeg praktički BiH, Društvo
je pokrenulo
pojam: BOSANSKI JEZIK. Bosanski
islamu kao vjeri razbora i zdravog
samo formalnog postojanja. Principi
pripremanje kratko-talasnog radio- jezik nije nastao ni u okrilju srpskoga
razuma, jer ona zagovara duševnu i na kojim je društvo osnovano su
programa i telefonskih vijesti na dvije ni u okrilju hrvatskoga jezika, nije
znanstvenu slobodu. Putem svojih
slobodna, jedinstvena, demokratska
linije. Pored tog radija, emitovanog na njihova izvedenica, već jedna od
bošnjačkih z ajednica - žarišta
BiH, otvorena za sve ljude dobre bosanskom i engleskom j eziku,
objektivnih naporednosti. Bosanski
islamske osobenosti bošnjačkog
volje.
emitovanog dva puta sedmično,
jezik je imao i svoj vlastiti tok do
bića, k anadski B ošnjaci p ostaju
Društvo j e organizovalo m noga početka XX vijeka, kada su političke
svjesni značaja islama kao neuništive Bosansko-kanadsko humanitarno predavanja i prezentacije širom prilike i zmijenile n jegov j avni
duhovne jezgre bošnjačkog bića. Na
društvo Toronto
Kanade. Organizovane su mnoge status…''
kraju islam kao jezgro svih oblika
demonstracije, humanitarne večeri,
Alija Isaković
''Rječnik
bošnjačke kulture nije oprečan
Na agresiju na BiH i genocid tribine i okrugli stolovi.
karakteristične
leksike
u
kanadskom d ruštvenom d uhu, nad Bošnjacima, koji su uzrokovali
Nekoliko m iliona dol ara bosanskome jeziku''. Sarajevo
oličenom u kanadskom p utu u katastrofalnu tragediju i humanitarnufinansijske pomoći, uz 59 kontejnera
1992.god.
multikulturalizam - Kulturni mozaik, krizu, Bošnjaci Toronta i drugih raznovrsne humanitarne robe, su
Centennial Public School na
koji je emanentno kršćanski, te nema mjesta Ontaria, Bošnjaci Otave, brojevi koji kazuju o radu Društva.
adresi 141 Amos Avenue u gradiću
razloga za bilo kakvu mržnju od Montreala, Vankuvera i drugih
Više od brojčanih rezultata imponujeWaterloo (graniči sa Kitchenerom) od
strane s ubjekata k anadskog
kanadskih mjesta, odgovorili su ljubav s kojom su brojni volonteridavne 1 995. g od. u domaćuje
Kulturnog mozaika prema kanadskim
formiranjem humanitarnog društva udavali s voje vrijeme i sredstva,
ljubitelje b osanskoga j ezika i
Bošnjacima koji nisu nikakvo strano cilju organiziranog
sakupljanja
pokazujući time svoju ljudskost i bošnjačkog nasljeđa. Tako ova
tijelo u kanadskom d ruštvenom
pomoći z
a u nesrećene
svoju vezu sa BiH. Zaustavljanje rata
kanadska škola ulazi u historiju
sistemu, već njegov konstruktivni dio.
sunarodnjake. U džematu G azi nije stavilo tačku na pomaganje bošnjačke i bosanske dijaspore kao
Husrev-beg, na inicijativu nekoliko Društva BiH. Posljedice agresije i mjesto osnivanja prve dopunske
džematlija je formirano Bošnjačkogenocida bile su katastrofalne,
škole bosanskoga jezika u Kanadi, a
Akademsko društvo BiH u Kanadi kanadsko humanitarno društvo. zemlja ra zorena, h iljade dj ece možda i na Sjevernoameričkom
Skučen prostor na 4146 Dundas St.
postala su siročad, hiljade ljudi kontinentu. I to u gradu gdje živi više
Inicijativni o
dbor
se ubrzo pokazao nedostatnim za
učinjeno doživotnim invalidima, desetina hiljada Srba, nekoliko
Akademskog društva BiH u Kanadi je široke humanitarne akcije, pa je privreda devastirana. BiH je trebala i
hiljada Hrvata, a Bošnjaka samo 128
počeo raditi neposredno po početku Odbor zakupio veći prostor u istoj treba još uvijek pomoć. Rukovodstvo familija.
agresije i genocida u BiH, aprila 1992. ulici. Prijem i sortiranje hrane,
Društva je užurbano radilo na izmjeni
''Dovodite svoju i našu
godine. Društvo je odmah počelo vrlo lijekova, medicinskih pomagala,
prioriteta, s obzirom da je trebalo
djecu, ovo je naša škola, ovdje se
aktivno
političko
lobiranje,
odjeće, obuće i drugih vidova pomoći preći na djelovanje u izmijenjenim
čuva maternji jezik, upoznaje se
objašnjavanje šta se događa u BiH, i dalje je obavljan u džematskom
uslovima. Prednost je dobio prijedlog kultura, običaj, a to je najjača
uslijedili su nastupi u medijima, mesdžidu. Odbor Društva i brojniprojekta sponzoriranja siročadi- odbrana, to su najjači odbrambeni
učešće u diskusiji na okruglom stolu
volonteri iz bošnjačkog, ali i iz drugih jetima. Teočak i Hrasnica bili su prva štitovi. Zaboravljajući maternji
organiziranom u
k anadskom
džemata i organizacija širom Kanade
mjesta s kojima je uspostavljen j e z i k , z a b o r a v l j a m o s e b e ,
Parlamentu, na kome se raspravljalo
je r adio n eumorno. Trebalo j e konatakt. L ista j etima u brzo j e zaboravljajući sebe podloga smo
o BiH, kontakti s Vladom i opozicijom odgovoriti na hiljade telefonskih
narasla na 400. Akcija Kurbana je
napadu svih vrsta, svih štetnih
u Kanadi, kontakti s Ministarstvom poziva muslimana, ali i nemuslimana,
drugi projekt u kome je Društvo u t i c a j a z a p a d n e k u l t u r e .
vanjskih poslova Kanade i pomoć koji s u bili š okirani o bimom i
učestvovalo. Na stotine kurbana je Z a b o r a v l j a j u ć i j e z i k n e m a
drugim b osanskohercegovačkim
intenzitetom zločina nad nevinim obezbjeđeno za muslimane širom komunikacije djeteta i roditelja, a
organizacijama u
K anadi u
bošnjačkim narodom, ali i spremni svijeta.
da
D ruštvo i dalje radi na kud će nam šta gore. Aristotel je
prikupljanju humanitarne pomoći i svojim doprinosom makar unekoliko pomaganju teških humanitarnih
svojevremeno rekao: Ako Atina
drugim aktivnostima. Akademsko
ublaže najveću ljudsku tragediju koju slučajeva u BiH. Društvo pomaže
nema brijača, onda Atinjani mogu
društvo j e p ostiglo z načajne
su Evropa i svijet vidjeli poslije povratnike u Istočnu Bosnu, javne hodati neobrijani, ako nema
rezultate. U radu društva su bili nacizma. Uz redovne sedmične
kuhinje, bolnice i druge ustanove. obućara, Atinjani mogu hodati
uključeni
lojalni Bosanci/ke
i sastanke, bili su vrlo česti vanredni Također, pomaže se ratnim vojnim
bosi, ali ako Atina nema učitelja,
Hercegovci/ke različitih vjera i nacija, sastanci
koje su zahtijevali
invalidima. U 2005. godini Društvo je nema ni Atinjana. Dovodite djecu,
koji su podržavali j edinstvenu i
predstavnici raznih organizacija, firmi
sponzoriralo 4 00 jetima u BiH. ovo je mjesto druženja, neko će
demokratsku BiH. Također, društvo je i obrazovnih intitucija.
Društvo je pružilo pomoć u izgradnji i nekog okom zabilježiti, neko će
bilo u kontaktu s legalnim vlastima u
Članovi Društva bili su obnovi više džamija u BiH. BKHD je
nekog srcem sevdisati. Za ovih
BiH, te indirektno (preko članice neumorni u nastojanju da podrže zbog svoje aktivnosti dobilo više deset godina ovdje su se rodile
Upravnog
odbora
društva),
svaku korisnu inicijativu i prihvate priznanja. Proglašeno je i zvaničnomn a j v e ć e l j u b a v i i n a j v e ć a
učestvovalo u prvim akcijama na svaku prijateljski ispruženu ruku. humanitarnom
organizacijom
prijateljstva'', poruka je
je
podizanju Tužbe BiH protiv SR Uvedena je praksa da se na svakom
Kongresa Bošnjaka Sjeverne
neumorne p rofesorice Emi ne
Jugoslavije p red M eđunarodnim
sastanku p ruži p rilika s vakom
Amerike. Društvo trenutno radi na Rizvanbegović.
sudom u Den Haagu. Društvo je volonteru. Tako je tim radnika
više projekata humanitarne pomoći
Još prije
holokausta
službeno formirano u januaru 1993.postajao
u
sve šarolikiji, okupljajući od kojih izdvajamo pomoć djeci Srebrenice, u jesen 1994. god.,
Torontu. Prof. Dr. Naim Košarić muslimane, ali i brojne kanadske šehida, pomoć najboljim studentima,Inicijativni odbor za otvaranje škole
LJUBIJA
European Food Market
Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St.Louis, MO 63129
(314) 487-6566
Juli 2006. Broj 27
historija kanadskih bošnjaka (3)
27
bosanskoga jezika je krenuo u akciju, nakon obavljenih intervjua odabrana
slobodno vrijeme dovodeći djecu ne
emigracije Londona i okoline. Tu su
da bi 9. februara 1995. bili obavljeni za taj posao, ostale kandidatkinje:
samo u školu već i na brojne oni koji dugo žive u Kanadi i oni koji
došli u zadnjih d eset g odina.
prvi pregovori sa kanadskim vlastima
Madžida B ajramović ( profesor
prezentacije i takmičenja. Roditelji se
o otvaranju škole na bosanskome
sociologije), Zineta Granulo (profesor prosto utrkuju ko će više lijepih riječi Geografski gledano tu su ljudi iz svih
jeziku. Proljeća 1995. god. išlo se od pedagogije i psihologije) i Sevleta
reći o vrijednostima ove škole i ko će krajeve Bosne i Hercegovine.
kuće do kuće i razgovaralo sa Memišević (profesor historije) su se
više djece dovesti u školu. Poslije ove Vizija BH kulturnog centra je
roditeljima o otvaranju škole. Prvi
priključile školi te dale nesebičan škole u Kicheneru, otvorene su škole dugoročna a fokus je kulturnodruštveni karakter
pregovori sa prestavnicima Country doprinos uspješnom startu ove škole. bosanskog
jezika u Torontu,
Board of Education su obavljeni 9.
Tog dana je usvojen i Program rada Hamiltonu, Londonu i Ottawi. U To da inicijativa za osnivanje BH
kulturnog udruženja dolazi baš iz
februara 1995. god. a već 12. aprila za dopunske škole u inostranstvu
Torontu
djeluje
prvo
iste godine, nakon iscrpljujućih
izdan od Ministarstva prosvjete i bosanskohercegovačko pozorište u Londona za dobre poznavaoce bh.
razgovora sa direktorom programa
kulture RBiH, prilagođen situaciji, pa Kanadi Karadžoz, pod upravom dijaspore Kanade nije iznenađenje.
Adult and Continuing Education je bilo sve spremno za prvo školsko Emira Gelje. Kulturnoumjetnička London je u zadnjih 10-tak godina
pun aktivnosti za razliku od većine
gosp.
Cameron
Condrad
i zvono. A to se desilo tačno 1. oktobra društva djeluju u Torontu, Hamiltonu,
dokazivanja o posebnosti bosanskog 1995. godine u
Centennial Public Londonu.Jedno vrijeme u Kanadi su drugih gradova Kanade. London je
j e z i k a o d s t r a n e E m i n e School na Amos Avenue, u učionici izlazili Bosanski pogledi, jedine nedavno proslavio desetogodišnjicu
Rizvanbegović, o
dobreno j e broj 7.
bosanskohercegovačke novine u održavanja Tradicionalnog turnira u
otvaranje zasebne Škole bosanskog
Tog dana uz 38 polaznika Kanadi, pod uredništvom Sanije malom nogometu za djecu šehida, u
jezika.
(tada u Kitcheneru živjelo samo Hodžića. NažalostBosanski pogledi Londonu već punih 7 godina
''Sa direktorom Cameron dvadesetak bošnjačkih familija) su brzo ugašeni, tako daBošnjački uspješno djeluje Škola bosanskoga
Conrad, do kojeg je bilo teško doći održan je i roditeljski sastanak na informator, koga već pet godina j e z i k a . L o n d o n j e r a s a d n i k
sam imala sastanak'', govori Emina. kom je izabran savjet roditelja. Škola uređuje moja malenkost (profesor inteligencije, kako starije tako i
''Bilo je pravo čudo da sam uspjela čije su bivše učenice već počele
Emir Ramić) i koji se isključivo bavi mlađe. London ima svoje muzičare,
svoje sportiste od kojih je nekoliko
dobiti taj sastanak, i sat vremena dovoditi svoju djecu u istu školu i istu problematikom
Bošnjačkog
sam ga ubjeđivala, kao lingvista, o klupu je priznat ćete škola koja traje, islamskog centra Hamilton, jeste reprezentativaca, ima svoje vrijedne
posebnostima bosanskoga jezika i koja opstaje. Škola bosanskoga jedino pisano glasilo kanads kih prosvjetare. Za razliku od drugih
zašto mi trebamo školu. I zašto jezika Kitchener, o kojoj je riječ, Bošnjaka. Trenutno u Kanadi imamogradova volonteri Londona ne
posustaju tako lahko.
smo mi posebni. I zašto smo žrtve počela je svoj rad 1. oktobra 1995. tri bosanskohercegovačka radija: u
ovog rata. Da je za nas bilo god. sa prvih 38 učenika svih uzrasta, Torontu, Windsoru i Ottawi. U
3.6. Udruženje Toronskih
neprihvatljivo da nas dočekuje 4 nastavnika i jednim koordinatorom. Torontu, Hamiltonu, Kitcheneru i
intekektualca ''Grupa iz
Danijela, Maca, Cica, Vesa, i da mi Za deset godina kroz školu prošlo Londonu
postoje
bošnjačke
biblioteke''
želimo svoju zvaničnu ustanovu, ukupno 153 učenika. Godine 1997. biblioteke.
koja je, kako se kasnije i pokazalo, pri ovoj školi osnovano je odjeljenje
Udruženje Toronskih intekektualca
b i l a n a j j a č a r e f e r e n c a z a za srednjoškolce sa četiri kursa
Društvo "Prijatelji Bosne"
''Grupa
iz biblioteke'' (arhitekt Harisa
priznavanje bosanskoga jezika i bosanskoga jezika: LBP ADI, LBP
Mazgić,
inžinjer Amila Jamak,
otvaranje bosanske biblioteke u BDI, LBP CUI i LBP DUI, koji ovim
Društvo Prijatelji Bosne je
sklopu gradske biblioteke i čitav kodovima priznati od kanadskih vlasti osnovano 1995. godine dolaskom kompjuter specijalist Medina Peco,
niz drugih projekata vezanih za i Ministarstva obrazovanja kod prvih građana BiH u Ottawu, Kanada. e k o n o m i s t a F e đ a K u s t u r i c a ,
mašinski inžinjer Muamer Hodža,
naše bitisanje ovdje. Napravila upisivanja na koledže i fakultete. Prvi Po osnivanju Društvo je brojalo oko
proces
inžinjer Zlatan Ljubijankić,
sam čitavu analizu bosanskoga nastavnici bili: Emina Rizvanbegović, 40 porodica da bi danas izraslo u
doktorski
kandidat iz historije Rijad
jezika, šemu praslavenskih jezika, Zineta Granulo, Madžida Bajramović društvo koje broji oko 200 porodica.
Kusturica
i drugi). Udrženje je
pa slavenskih i njihovog grananja, i Sevleta Memišević. Koordinator Osnovni ciljevi Društva su: okupljanje
organizovalo
sedmodnevni Paviljon
pa južnoslavenskih gdje su bile tri punih 6 godina bio omiljeni mr. Aljoša svih ljudi koji vole BiH kroz kulturne,
Sarajevo
u
Torontu
sredinom juna
grupe, bosanski, hrvatski, srpski. Mujagić.
zabavne i sportske aktivnosti,
2002.god.,
prvu
internet
stranicu BIZ
Bila sam izložena pritiscima Srba i
Druge godine školi se kao njegovanje bh kulture, tradicije,
G
H
B
To
r
o
n
t
o
,
o
b
i
l
ježavanje
Hrvata i nerazumijevanju
volonter priključila inž. Silvija Perija iz običaja i jezika, pomoć članovima u
godišnjice masakra u Srebrenici jula
Kanađana. Ovi prvi nisu vjerovali Sarajeva, koja je svojim muzičkim smislu bržeg uklapanja u kanadski
2000-te, akciju skupljanju donacija
da će do toga doći, međutim naša obrazovanjem davala, i danas daje, sistem života, sponzoriranje djece iz
prilikom dolaska bošnjačkog
grupa je vjerovala i nikad takvog veliki doprinos u uspješnom radu BiH, koja su ostala bez roditelja,
bicikliste i humaniste Alena
entuzijazma kod naših ljudi nije folklornih grupa i horova. Sviranjem saradnja sa kanadskim društvima i
Okanovića (prešao biciklom cijelu
bilo, kao te 1995. godine. To je bilo harmonike muzičku sekciju obogatio saradnja sa ostalim bh društvima u
Kanadu), omladinske susrete i
pitanje života. Sa srpske i hvratske je inženjer Amir Otanović. Dvije Sjevernoj Americi. Od prvog dana
peticiju OSCE-u zbog nedobijanja
strane je dosta činjeno da se naši godine u školi djelovala je Tuzlanka postojanja,
u Društvu djeluje
glasačkih listića iz Bosne, te
ljudi vrbuju tako da se počeo Almira Hodžić (1999. 2001.) kao
nogometni tim "Bosna" sa dva tima
protestnog pisma ''History Channel''
osipati jedan dio djece, jer su bili profesorica bosanskoga jezika koja juniori i seniori. Unutar Društva
povodom propagandnog srpskog
pod uticajem te njihove
je, ostavši dvije godine, doradila Plan djeluje i škola bosanskog jezika.
dokumentarnog filma ''Rat koji se
propagande. I jedan dio djece je i p r o g r a m š k o l e p o k o m s e i d a n a s
Bosanskohercegovački mogao izbeći". Ova grupa
čak pohađao srpsku školu".
radi. Škola povremeno organizuje kulturni c entar London čuva bh intelektualca je pomagala oko
Kao žrtva fizičke torture u
večernja sijela, priredbe i teferiče, te kulturnu i umjetničku tradiciju i izlazenja lista " Bosanski pogledi" , čiji
okupiranoj Banja Luci (1993. god.),
tim prihodom finansira posjete, izlete i približava je drugim narodima. Lobira
je nekoliko brojeva uređivao Sanija
kao lingvistica i zaljubljenik svog ekskurzije. Učenici 3. i 4. godine kod lokalnih i federalnih vlasti i Hodžić.
poziva,
Emina se pokazala
Kreditnih kurseva se mogu opredijeliti uglednih ljudi. Osim ovog najvažnijeg
nesalomljivom.
Usprkos svim
za dodatne specijalnosti: učiteljska
cilja su i drugi ciljevi kao
podvalama, klevetama i lažima na praksa i teorija prevođenja. S vi što s u: p omoć
ime bosanskoga jezika ona je dobila nastavnici skupa sa učenicima
doseljenicima
bez
odobrenje nakon čega se prišlo liderima: E lma E lezi, D ino
obzira n a n jihovo
tehničkoj realizaciji. Direktor Heritage Bajramović, Adnan Durić i Armin porijeklo,
pomoć
“ČUDO U BOCI”
Languages Brian Rahn iz Kitchenera Jupić, su uključeni u rad slobodnih s t u d e n t i m a i
VELIĆ F. AMIR
je pomogao oko traženja pogodne
aktivnosti, kao i veze sa bošnjačkim nezaposlenima
kod
lokacije za ovu školu pa su 11. juna organizacijama i KBSA. U Školi se
studiranja i traženja
1995. (mjesec dana prije masakra u pored vjerskih praznika obilježavaju i posla, humanitarne
Srebrenici) obavljeni pregovori na tu svi datumi vezani za opstojnost aktivnosti na globalnoj
temu. On i Emina su 7. septembra države BiH. Provode se simbolične razini i tako dalje.
Možete kupiti ili naručiti na adresi:
1995. god. obišli školu Centennial humanitarne akcije, ekskurzije i izleti. U radu BHKC učestvuju
5311 North California Apt 2, Chicago, IL 60625
Public School u obližnjem WaterlooFolklorna sekcija uspješno, od davne p r e d s t a v n i c i
u, te sa direktorom te škole obavili 1997.god., predstavlja bošnjačku
nogometnog kluba koji
zadnje pregovore predavši spiskove kulturu, pjesmu, nošnju i običaje egzistira više od 10
učenika. Sedam dana nakon toga na učešćima na sijelima, školskim godina, predstavnici
prijedlog Brian Rahn za koordinatora priredbama, svim multikulturnim
Škole bosanskog jezika
škole je izabran magistar mašinstva
manifestacijama regije Kitchener- koja e gzistira v eć 8
Aljoša Mujagić, koji na toj dužnosti
Waterloo i šire, uživo i na TV kanalima godina, predstavnici
ostao sve do 2001. god. Za jedno ostvarivši posebno značajne veze sa muzičkih sekcija, mladi
odjeljenje, koliko u početku bilo, Kulturno-umjetničkim društvom iz školovani ljudi adaptirani
Board of Education je po kanadskim Živinica kod Tuzle. Svoje umijeće su u kanadski način života
propisima mogao izdati odobrenje
nadahnuto pokazali 28. maja 2005. u koji poznaju kanadske
samo jednom nastavniku koji bi bio Torontu na Svečanoj večeri KBSA.
propise i zakone i stariji
na platnoj listi ove ustanove, ali bez
Roditelji učenika zaslužuju iskusniji
ljudi koji
obzira što je Emina Rizvanbegović posebnu pažnju, oni žrtvuju svoje
poznaju puls bosanske
NONI JUICE - CHICAGO
Tel. 773-784-2771
28
sport
SPORT
Uređuje Adnan Jašarević
[email protected]
Predstavnici Bosne i
Hercegovine u Kupu UEFA i
Ligi prvaka dobili su svoje
protivnike. Voljom žrijeba
Sarajevo će u prvom
pretkolu kupa UEFA 13. jula
ugostiti ekipu FC Ranger's
šampiona Andore, a revanš
susret igrat će se 27. jula.
Drugi naš predstavnik u
kupu UEFA, osvajač Kupa
NK Orašje u prvom susretu
13. jula bit će gost
vicešampionu Slovenije NK
Domžale, dok se revanš
igra dvije sedmice kasnije,
27. jula na stadionu GOAL u
Orašju. Prva momčad
Žrijeb za prvo pretkolo kupa UEFA i Lige Prvaka:
SARAJEVO U ANDORU,
ORAŠJE U SLOVENIJU,
ŠIROKI PROTIV PRVAKA
BJELORUSIJE
Juli 2006. Broj 27
Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci odbranila titulu svjetskog prvaka:
SA BOSNOM TUGU
RADUJEM, BOSNA
BOSNO TI SI ŠAMP
Sa Bosnom tugujem, Bosni se
radujem, Bosna je dio života mog, Bosno
ti si šampion, odjekivalo je u dvorani
holandskog grada Reomenda tog toplog
subotnjeg poslijepodneva 22. juna kada
su u finalnom meču SP-a odbojkaši
Bosne i Hercegovine savladali selekciju
Irana rezultatom 3:1 (25:20, 23:25,
25:23, 25:16). Do finalnog susreta naši
zlatni momci savladali su reprezentacije:
Njemačke, Sjedinjenih Američkih
Država, Hrvatske i Brazila sa visokih 3:0,
kao i Rusiju sa 3:1. U četvrtfinalu naši su
pobijedili domaćina Holandiju sa 3:0, a
onda u polufinalu istim rezultatom su bili
bolji i od selekcije Egipta. Zlato u
Ukoliko Široki eliminiše predstavnika
Blelorusije naš šampion igrao bi u drugom kolu
protiv vicešampiona Škotske ekipe Heartsa za
koju nastupa BiH reprezentativac Mirsad
Bešlija. Prvi meč igrao bi se u Škotskoj 25. ili
26. jula, a revanš u Širokom 1. ili 2. augusta.
našeg šampionata, ekipa Širokog Brijega, u prvom pretkolu
Lige prvaka odmjeriti će snage sa šampionom Bjelorusije,
ekipom FC Shakhtyor Soligorsk. Prva utakmica igra se u
Bjelorusiji 11. ili 12. jula, a revanš u našoj zemlji sedam dana
kasnije. Ukoliko Široki eliminiše predstavnika Blelorusije naš
šampion igrao bi u drugom kolu protiv vicešampiona Škotske
ekipe Heartsa za koju nastupa BiH reprezentativac Mirsad
Bešlija. Prvi meč igrao bi se u Škotskoj 25. ili 26. jula, a revanš
u Širokom 1. ili 2. augusta.
Šef stručnog štaba tima sa koševa Husref Musemić nakon
žrijeba bio je prilično zadovoljan, ali i oprezan. Sarajevo je
objektivno favorit u odnosu na tim iz Andore. Ilustracije radi
Andora je jedna od najslabije rangiranih evropskih zemalja i
zajedno sa San Marinom nema predstavnika u Ligi prvaka.
Ipak tim sa Koševa mora uložiti maksimum truda i ozbiljnosti
kako bi izborili nastup u drugo pretkolo kupa UEFA.
Naši stručnjaci u svijetu
IVICA OSIM
SELEKTOR
JAPANA
Bosanskohercegovački nogometni as Ivica Osim prema
javljanju medija u Japanu, postat će novi selector
reprezentacije ove zemlje, a ugovor s Japanskim nogometnim
savezom potpisat će čim se završi Svjetsko prvenstvo u
Njemačkoj. Osim je trenutno na klupi JEF Uniteda čiji čelnici
nisu zadovljni njegovim novim angažmanom, prenosi Index.hr.
"Želimo da on ugovor odradi do kraja, no ukoliko preuzme
japansku reprezentaciju to neće moći. On zna što želi, pa
ćemo vidjeti što će se dogoditi", kazao je predsjednik JEF
Uniteda Takahiro Yodogawa. Osim je odveo reprezentaciju
Jugoslavije 1990. godine do četvrtfinala na Svjetskom
prvenstvu u Italiji, a vodio je reprezentacije Grčke i Austrije, te
klubove iz liga s ovih prostora (Željezničar, Partizan,
Panathinaikos, Sturm). 1984. godine je kao selektor
Jugoslavije osvojio bronzanu Olimpijsku medalju u Los
Angelesu, zatim Kup Jugoslavije, dva grčka Kupa, grčki Super
Kup, dva puta austrijsko prvenstvo i Superkup, te jednom Kup
Austrije. Poznat je po tome kako insistira na mladim igračima,
zahtjevnim treninzima te tome kako preferira napadačku igru.
Postane li Osim selektor, prvu utakmicu igrat će 9. augusta u
Tokyju, protiv još nepoznatog protivnika. Japan kreće u
odbranu naslova prvaka Azije, a prva službena utakmica protiv
Jemena je na rasporedu 16. augusta.
Najbolji odbojkaš svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci Reormond 2006,
SA 24 GODINE OS
MOGLO OSVOJITI
Svima nam je dobro poznato da je naša
Reprezentacija u sjedećoj odbojci odbranila
titulu svjetskog prvaka, čime smo dobili još
jedan trofej svjetskog prvaka "Reormond
2006". Za najboljeg odbojkaša proteklog
svjetskog prvenstva proglašen je Safet
Alibašić, član BiH državnog tima. Iako mu je
tek 24 godine ovaj Lukavčanin u svojim
vitrinama ima veliki broj medalja sa
svjetskih i evropskih takmičenja, a ona
najvažnija odličja su: zlato sa evropskih
prvenstava (2001, Laperanta 2003,
Leverkusen 2 005), p rvo m jesto n a
paraolimpijskim igrama (Atina 2004), i
naravno krov svijeta dva puta (Kairo 2002,
Reormond 2006).
Safet je kao dvanaestogodišnji dječak
igrom sudbine nagazio na minu u blizini
porodične kuće, kada je izgubio stopalo.
Sada 12 godina poslije Safet govori:
-Kao većini dječaka san mi je bio da
postanem fudbaler, onda je sve palo u vodu.
Mislio sam da života više nema i da više
nikad neću znati za pojmove radost i sreća.
Međutim 1997. godine, tri godine poslije
nesreće, majka Zulejha nagovorila me da
počnem trenirati sjedeću odbojku. 1997
počinjem sa treninzima u odbojkaškom
klubu "Sinovi Bosne Lukavac". Ubrzo sam
postao član prvog tima, i tada sam ponovo
dobio moral i želju za uspjehom, tada sam
shvatio da ništa nije izgubljeno i da su
Juli 2006. Broj 27
29
sport
Marković odredio 16 igrača za kvalifikacije
JEM, BOSNI SE
JE DIO ŽIVOTA MOG,
ION
Do finalnog susreta
naši zlatni momci
savladali su
reprezentacije:
Njemačke,
Sjedinjenih
Američkih Država,
Hrvatske i Brazila
sa visokih 3:0, kao
i Rusiju sa 3:1. U
četvrtfinalu naši su
pobijedili domaćina
Holandiju sa 3:0, a
onda u polufinalu
istim rezultatom su
bili bolji i od
selekcije Egipta
Holandiji izborili su: Ismet Godinjak,
Adnan Manko, Ejub Mehmedović, Esad
Durmišević,
Asim Medić, Fikret
Čaušević, Zikret Mamić, Dževad
Hamzić, Safet Alibašić, Sabahudin
Delalić, Ermin Jusufović i Hidajet
Jusufović, selektor Mirza Hrustemović,
treneri Nevzet Alić i Abid Čišlija, kao i
direktor Mehmed Čolić.
Tokom svih utakmica SP-a
selekcija BiH imala je ogromnu podršku
sa tribina od strane BHFanaticos-a.
Bosanci i Hercegovci koji žive i rade u
Holandiji pružili su veliku podršku našim
reprezentativcima, a takva atmosfera na
Selektor muške košarkaške reprezentacije, Nenad Marković,
odredio je 16 igrača koji će biti pozvani na pripreme
reprezentacije za kvalifikacije na Evropsko prvenstvo 2007. u
Španiji. Pozvani su plejmejkeri: Saša Vasiljević, Damir Mršić,
Vedran Princ; bekovi: Henry Kim Domercant, Feliks
Kojadinović, Siniša Kovačević; krila: Jasmin Hukić, Mujo
Tuljković, Edin Bavčić; krila- centri: Kenan Bajramović, Mirza
Teletović, Damir Krupalija; centri: Haris Mujezinović, Elvir
Ovčina, Ermin Jazvin i Nedžad Sinanović.
Reprezentacija će se okupiti 19. jula u u Sarajevu. Nakon toga
slijede 40-dnevne pripreme na Vlašiću, Puli i Bihaću, za
vrijeme kojih će najbolji bh. košarkaši odigrati prijateljske
utakmice s reprezentacijama Mađarske, Švedske, Češke i
Crne Gore ili ekipom Budućnosti. Prvu utakmicu kvalifikacija
Reprezentacija BiH igra 31. augusta u Tel Avivu protiv Izraela,
a u istoj grupi još su ekipe Makedonije i Portugala. Pobjednik
grupe direktno će izboriti nastup na EP, kao i četiri najbolje
drugoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa.
Ilija Petković napustio kormilo Reprezentacije SCG
SRBI I CRNOGORCI
IZGUBILI SVE
UTAKMICE
NA SP
tribinama r ijetko s e kad v iđa n a
odbojkaškim utakmicama. Tako je naša
dijaspora još jednom pokazala da im je
Bosna u srcima i citirao bih našeg velikog
glumca Emira Hadžihafizbegovića koji
kaže: Bošnjaka
„
nema puno, mi smo mali
narod, ponosan na svoju Domovinu i
porijeklo i zbog toga mislim da je osjećaj
Domovine kao tla na kojem se čvrsto stoji
podjednako važan kako Bošnjacima u
Bosni tako i onima vani.”
Na kraju čestitajmo našim zlatnim
Nakon debakla na svjetskom nogometnom prvenstvu
reprezentativcima i hvala svima njima zaselektor Ilija Petković napustio je kormilo reprezentacije
nezaboravne trenutke radosti…..BiH je Srbije i Crne Gore. Podsjetimo SCG je u izgubila sve tri
susreta u skupini - od Argentine 0:6, Nizozemske 0:1, te
prvak svijeta.
Safet Alibašić:
VOJIO SVE ŠTO SE
Safet je kao dvanaestogodišnji dječak igrom sudbine nagazio na minu u blizini porodične
kuće, kada je izgubio stopalo. -Majka Zulejha nagovorila me da počnem trenirati sjedeću
odbojku. Ponovo sam dobio moral i želju za uspjehom. Tada sam shvatio da ništa nije
izgubljeno i da je ispred mene jedan život koji treba ispuniti radošću i lijepim trenucima.
ispred mene godine koje treba ispuniti
životom, lijepim trenucima i osjećanjima.
PRIPREME ZA
EVROPSKO
PRVENSTVO
OTPOČ ELE
Hvala našim najboljim
navijačima,
neprikosnovenim BHFanaticosima koji su
cijelo vrijeme bili uz nas u Holandiji, kako
Onda 2001. godine odlazite u Sarajevski tokom igranja utakmica, tako i van sportskih
SPID, a zatim u Reprezentaciju?
borilišta. Moram istaći da se krv ledi u žilama
kada dobiješ medalju, trofej i priznanje za
- B a š t a k o , p o t p i s a o s a m z a S P I D , a o n dnaa j b o l j e g o d b o j k a š a n a s v j e t s k o m
slijedi i poziv Reprezentacije sa kojom prvenstvu a onda pogledaš na tribine i vidiš
2001. godine osvajam zlatnu medalju na kako svi pjevaju BOSNA, BOSNA.
evropskom prvenstvu u Mađarskoj
"Sorospartak 2001".
Odbio sam profesionalni angažman u
Iranu nakon konsultacija sa majkom,
Na ovom posljednjem SP proglašeni ste
djevojkom i selektorom. Želim ostati u
za najboljeg igrača turnira?
BiH iako su finansijska primanja
neuporedivo veća u Iranu nego u BiH.
-Da, neopisiv je osjećaj dobiti tako veliko
Poslije fudbala sjedeća odbojka je sport
priznanje na ovako velikom takmičenju.
broj dva u Iranu.
Obale Bjelokosti 2:3. Petkoviću je istekao ugovor i više nema
namjeru nastaviti posao koji je obavljao prethodne tri godine.
"Više se nemam namjeru baviti Reprezentacijom. U
protekle tri godine uspjeli smo vratiti ugled našem
nogometu, plasirali smo se na SP, no nažalost u
Njemačkoj se nismo dokazali", kazao je Petković, dodavši
kako je nogomet "čudna" igra u kojoj uspjeh jedne momčadi
ovisi o nizu faktora kao što su kvaliteta igrača, njihovo
jedinstvo, moral, karakter i disciplina.
Goodyear liga za košarkaše
OD JESENI
U LIGI I
MAKEDONCI
U košarkaškoj Goodyear ligi i u narednoj sezoni će nastupati
14 klubova. Na sastanku predstavnika košarkaških saveza
Srbije i Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i
Hercegovine sa čelnicima Lige u Kranjskoj Gori, dogovoreno
je da se ovom takmičenju u sljedećoj sezoni priključe
predstavnici Makedonije i Crne Gore. Postignut je i dogovor
da se najkasnije do sezone 2009./2010. Goodyear liga smanji
sa 14 na 12 klubova. Zemlje sa najboljim rezultatima dobijaju
još jedno mesto, a one s najslabijim će jedno mjesto izgubiti.
30
Juli 2006. Broj 27
Od 1 do 10. avgusta deveti Internacionalni Festival prijateljstva Goražde 2006
Piše Elma Geca
SUSRETI PRIJATELJA
IZ 17 ZEMALJA
Detalji sa prošlogodišnjeg festivala
Deveti po redu
internacionalni
Festival prijateljstva
Goražde 2006 kao
jedinstvena
manifestacija u BIH i
ove godine okupit će
preko 800 učesnika,
umjetnika iz 17
zemalja sa tri
kontinenta (Evrope,
Amerike, Australije),
koji će prirediti
nezaboravne dane za
sve ukuse i
generacije. Po uzoru
na prošli i ove godine
31. jula bit će
upriličeno
predfestivalska večer
u okviru koje će se
ovoga puta održati
smotra 20 folklornih
društava iz BIH,
Hrvatske, Francuske i
drugih zemalja, a iste
noći bit će upriličena i
revija tradicionalnih
nošnji BIH i šire
regije.
Grad Goražde 3 1. jula očekuje
spektakularni događaj koji svake godine
privlači na desetine hiljada građana iz cijele
BIH i inozemstva. San o prijateljstvu, koji je
počeo na obalama Drine 1998. godine,
prerastao je u manifestaciju internacionalnog
karaktera, a umjetnost uljepšana rukama i
srcima prijatelja, u Goraždu svakog avgusta
gradi nove mostove, spaja zemlje i budi nove
nade. Ideju prijateljstva prihvatili su vrhunski
umjetnici i prijatelji širom svijeta, a ljudi dobre
volje iz Francuske, Njemačke, Austrije,
Španije, Švedske, Turske, Italije, Hrvatske,
Srbije, Crne Gore i drugih zemalja i ove godine
će osjetiti svu ljepotu i gostoprimstvo prelijepe
bosanske čaršije na Drini, koja će ih ugostiti.
Deveti po redu internacionalni Festival
prijateljstva Goražde 2006 kao jedinstvena
manifestacija u BIH i ove godine okupit će
preko 800 učesnika, umjetnika iz 17 zemalja sa
tri kontinenta (Evrope, Amerike, Australije), koji
će prirediti nezaboravne dane za sve ukuse i
generacije. Po uzoru na prošli i ove godine 31.
jula bit će upriličeno predfestivalska večer u
okviru koje će se ovoga puta održati smotra 20
folklornih društava iz BIH, Hrvatske, Francuske
i drugih zemalja, a iste noći bit će upriličena i
revija tradicionalnih nošnji BIH i šire regije.
Svečano otvaranje Festivala desit će
se 1. avgusta kada će otpočeti dani istinske
zabave i “noći nespavanja” jer će program
Festivala i ovoga puta obilovati brojnim
događajima i sadržajima. Uz niz spektakularnih
iznenađenja koja publiku očekuju tokom
festivala, p rilikom s večanog o tvaranja
manifestacije, simbolično će biti pušteno 9
bijelih golubova, a tada se očekuje i dolazak
Kristofera iz Francuske, koji će put do Goražda
preći na biciklu, koje će na kraju pokloniti ovom
gradu.
Kada je riječ o sadržajima, okosnicu
Festivala već po tradiciji činit će koncerti pop,
rock, folk, tradicionalne, klasične i duhovne
muzike, koji će se svake večeri održavati pred
Gradskom dvoranom
Mirsad Hurić, a brojni su
drugi događaji koji će se dešavati širom
Goražda, na otvorenom
i u brojnim
ustanovama. Planirane su pozorišne i kino
predstave, promocije knjiga, brojne radionice
za djecu, ali i odrasle, koje će se dešavati
takođe na otvorenom. Tradicija festivala su i
ulični svirači, žongleri, neizostavni maskenbal,
karaoke, likovna kolonija i izložbe, Bosanka
avlija u okviru koje će biti predstavljena
raznolikost bosanske kuhinje, tradicije i
običaja, te brojni drugi sadržaji, a po prvi put
ove godine na Festivalu učestvuju i kipari.
Kada je riječ o samim koncertima, baš poput
ranijih i ovogodišnji festival ugostit će brojna
zvučna estradna imena. Već po tradiciji neparni
dani festivala rezervisani su za ljubitelje poprock muzike, a svojim dolaskom po drugi put na
festival publiku će obradovati hrvatske zvijezde
Toni Cetinski i Massimo Savić, ali i Irina
Kapetanović, Dr. Zoo kao i bendovi
Hari mata
Hari, Letu štuke, Dubioza kolektiv, Zoster, kao i
goraždanski t e b endovi i z F rancuske,
Njemačke i drugih zemalja učesnica.
Pored koncerata duhovne i ozbiljne
muzike, parnim danima festivala održavat će
se i koncerti folk i tradicionalne muzike uz
učešće Mehe Puzića, Ferida Avdića, Abida
Sakalaša,
Šerifa
Konjevića,
Halida
Muslimovića, Sanele Sijerčić, Done Ares,
Zehre Bajraktarević
i brojnih drugih
goraždanskih i bh estradnih imena, a nakon što
su prošle godine velikim koncertom festival
zatvorili Hanka Paldum i Halid Bešlić, ove
godine to će zajedno učiniti Elvira Rahić i Nihad
Alibegović.
Internacionalni Festival prijateljstva
kao manifestacija kulture po duhu iskrenog i
spontanog prijateljstva njegovih učesnika,
brojnosti i kvaliteti sadržaja, ali prije svega po
prihvaćenosti
od građana, postala je
prepoznatljiva u bosanskohercegovačkoj, ali i
evropskoj, pa čak i svjetskoj javnosti. Na hiljade
umjetnika i građana iz cijele BIH i svijeta koji ne
žele propustiti prvih deset dana avgusta u
Goraždu, u proteklim godinama proveli su
nezaboravne trenutke, noseći na usnama
osmjehe i dobrotu, a očekuje se da će tako biti i
ove godine. Dobrodošlicu svim slučajnim i
namjernim gostima Festivala koji se nalazi u
kalendaru deset najznačajnijih kulturnih
događaja u BIH, želi tradicionalni organizator
općina Goražde, u saradnji sa brojnim drugim
ustanovama i sponzorima. Svi ste dobro došli.
Ponesite samo dobro raspoloženje.
31
Juli 2006. Broj 27
Lagano japanski!!!
***
HOROSKOP ZA VII 2006 god.
Pošalju Muju u međunarodnu razmjenu
studenata u Japan. Kad je Mujo tamo
došao kaže njemu neki Japanac:
"Hoćeš da ti pokažem nešto
Japansko"? Mujo naivan pa kaže:
"Hajde hoću". Uhvati njega Japanac pa
ga ubije ko' vola u kupusu. Pita njega
Mujo: "Šta ti bi?" Kaže Japanac :
"Ništa, to je karate, naš nacionalni
sport". Opet sutra dođe Japanac Muji
i pita ga da mu pokaže nešto japansko.
Mujo nasjedne, i Japanac ga opet
nalema. Pita ga Mujo šta ti je to sad.
Kaže Japanac: "Džudo, naš nacionalni
sport". Sutra dođe Mujo kod Japanca i
pita ga: "A, hoćes da ja tebi pokažem
nešto japansko???" Kaže Japanac
hajde da i to vidimo. Ubije njega Mujo
na mrtvo ime. Pita ga Japanac šta ti je
to??? Kaže Mujo: "Branik od
TOYOTE".
Nosi ga ti
Pripremila: Sabina Mirojević
***
Po' horoza
Suljo zove Muju na večeru: " Dođi
bolan, zakl'o sam pola horoza".
Došli stranci u Bosnu i krenuli u lov na
medvjede. Kao vodiča su poveli Muju
koji poznaje te krajeve kao svoj džep.
Išli oni tako, išli i posle 10 km, naiđu
oni na medvjeda. Mujo poviče:
-Bježiiiiiiii!!!
I svi se dadoše u trk iako su svi
naoružani do zuba. Jedan od njih
upita:
-Pa dobro, zašto trčimo umjesto da
uzmemo puške i da ubijemo medvjeda?
Mujo: -Šuti i bježiiiiiiiiiiii!!!
Bježe oni tako i dalje, već svi pomalo
umorni kad će jedan od njih ponovo:
-Pa dobro, zašto trčimo umjesto da
uzmemo puške i da ubijemo medvjeda?
Mujo: -Šuti i bježiiiiiiiiiiiiii!!!
Pretrcali oni 5 km, a medvjed ih i dalje
juri. Jedan od stranaca ne mogavši
više, izvadi pušku i ubi medvjeda, a
Mujo se okrete i reče:
-Eto, glupi Mujo, glupi Mujo, e sad ti
nosi medvjeda još 5 km!!!
***
Pazi teretni!!!
***
Sija i u mraku
Doš'o Mujo sa privremenog rada iz
Amerike. Dugo ga nije bilo i Fata ga
pravo poželjela. I bilo sijelo, izmjenjali
se svi, braća, sestre, rođaci, komšije
itd. Helem ostanu Mujo i Fata sami u
kući. Kaže Mujo: "E, Fato, sad navuci
zavjese". Fata ko mlaznjak, navlači,
sva cvjeta. Kaže sad Mujo: "Spusti
roletne". Fati pravo godra. "Sad ugasi
svjetlo", Mujo će ti njoj. Fata se pravo
naložila, konta ona sad će bit' nešto,
kad će ti Mujo: "Gledaj kakav sam sat
nabavio, vidi ga kako svijetli".
Sretne Mujo Sulju kako vuče na
leđima medvjeda i nosi neku toljagu u
ruci.
-Bolan Suljo, kako ubi medvjeda???
-Pa lijepo, odem ja pred njegovu
pećinu, viknem "BU!" i on izađe, ja ga
pripalim toljagom, i on padne mrtav...
Čuje Mujo to, pa riješi da i on to
proba. Sutradan krene Mujo u lov i
nema ga nedjelju, dvije, tri...
Zabrine se Suljo, i krene da ga traži.
Poslije nekog vremena, nađe on Muju
razbacanog po livadi.
-Ba, Mujo šta bi?
-Ma, odem ja pred pećinu, viknem
"BU!" - on ništa. Viknem ja opet - on
ništa. Najzad riješim da uđem unutra...
-I? Šta bi?
-Ma uđem ja unutra, kad ono teretni iz
Sarajeva...
Uskoro iz štampe izlazi ratni dnevnik "Žepa", autora Muhidina Mustafe
Kurtića. Ukoliko želite sponzorirati štampu ili kupiti primjerak knjige
kontaktirajte nas: [email protected]
OVAN
OD 21.03.DO 20.04.
LJUBAV: Izbjegavajte ljubavne
afere, jer ste skloni avanturama,
pogotovo sad u ovom periodu.
POSAO: Da biste ostvarili željeni
uspjeh i dobru zaradu izbjegavat
ćete poslove u kojima se morate
previše truditi.
ZDRAVLJE: Ne pretjerujte sa
slatkišima, jer bi ste mogli imati
problema sa suvišnim
kilogramima.
BIK
OD 21.04 DO 20.05.
LJUBAV: Klonite se neiskrenih
osoba jer priliku za željene
promjene imati ćete već u prvim
danima mjeseca.
POSAO: Predstoji vam mogućnost
konkurencije, neželjenih zastoja i
skrivenih i ljubomornih osoba, pa
stoga izbjegavajte prisnije kontakte
s osobama iz radne sredine.
ZDRAVLJE: Pijte što više tečnosti.
BLIZANAC
OD 21.05 DO 22.06
LJUBAV: Zračit ćete šarmom i
ljubaznošću, pa ćete bez problema
ostvarivati svoje ljubavne želje.
POSAO: Poslovni kontakti
ostvareni u ovom periodu biće
osnova za nove i unosnije poslove
koji Vas očekuju.
ZDRAVLJE: Što više se krećite i
bavite se laganim sportskim
aktivnostima.
RAK
OD 22.06. DO 22.07.
LJUBAV: Jedna sitna pažnja ili
poklon mogli, bi obradovati Vašu
voljenu osobu.
POSAO: Poslovni uspjesi će Vam
pomoći da uspostavite unutrašnju
ravnotežu i vratite samopouzdanje.
ZDRAVLJE: Pažljivo rukujte s
oštrim predmetima kako se ne
biste ozlijedili.
LAV
OD 23.07 DO 23.08.
LJUBAV: Očekuju Vas promjenjiva
ljubavna dešavanja. Vaše
raspoloženje će oscilirati od
iznenadne želje za druženjem, do
potrebe za potpunom samoćom.
POSAO: Usredsredite se što više
na posao.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte stresne
situacije.
DJEVICA
OD 24.08. DO 22.09.
LJUBAV: Ako ste u dužoj vezi ili
braku, osjetiti ćete veliku potrebu
za voljenom osobom i njenom
blizinom i nježnostima.
POSAO: Sve poslove najbolje ćete
obaviti sami, oslanjajući se na
intuiciju i vlastite sposobnosti.
ZDRAVLJE: Ukoliko krećete na
godišnji odmor, provedite ga u
planinskom ugođaju.
Vaša Bosanska medijska grupa
00387 35 277 692; 00387 61 809 677
V AGA
OD 23.09. DO 22.10.
LJUBAV: Najzad ćete donijeti neke
konačne i važne odluke po pitanju
ljubavi, te na taj način okrenuti
leđa prošlosti.
POSAO: Možda ste zapostavili
svoje sposobnosti i talente. Sada
je prava prilika da ih obnovite.
ZDRAVLJE: Iskoristite priliku za
kraća putovanja ili izlete s
prijateljima.
ŠKORPIJA
OD 23.10 DO 22.11.
LJUBAV: Ako ste još uvijek
slobodni mogli biste obnoviti vezu
iz prošlosti ili započeti novu sa
zrelijom osobom, bogatog životnog
iskustva.
POSAO: Moguće su
nove poslovne ponude.
ZDRAVLJE: Zbog povećane
nervoze i osjećajnih problema
nedostajat će Vam
samopouzdanja i psihičke
stabilnosti.
STRIJELAC
OD 23.11 DO 21.12.
LJUBAV: Brojni kontakti sa
prijateljima i poznanicima omogućit
će Vam da upoznate osobu koja
će Vam se svidjeti na prvi pogled.
POSAO: U ovom periodu mogli
biste se ulijeniti, jer više od
poslovnog uspjeha zanimat će Vas
dobra zabava i ljubavna
uzbuđenja.
ZDRAVLJE: Ne izlažite se suviše
jakom suncu.
JARAC
OD 22.12 DO 20.01.
LJUBAV: Izvjesna osoba pomutit
će Vam razum, pa ćete se boriti
protiv osjećaja koji će Vas
obuzimati.
POSAO: Spretno ćete koristiti
neke uticajne ljude i poznanstva
kako biste ostvarili željeni
napredak u poslu.
ZDRAVLJE: Živite zdravije,
redovito jedite i spavajte.
VODOLIJA
OD 21.01 DO 19.02
LJUBAV: Više nećete biti sigurni u
vlastite želje i osjećaje, pa su
moguće nedoumice i emotivna
lutanja.
POSAO: Ako na vrijeme napravite
plan rada i raspored svakodnevnih
obaveza, izbjeći ćete mnoge
neugodnosti i nesporazume i
riješiti većinu problema.
ZDRAVLJE: Crveno meso u
ishrani zamijenite ribom.
RIBE
OD 20.02 DO 20.03
LJUBAV: Nastojte ograničiti uticaj
okoline na Vaše ljubavne odluke.
POSAO: Bit ćete prodorni i
agresivni kada je posao u pitanju a
takav stav će Vam omogućiti da
brže, i uspješnije ostvarujete svoje
zamisli i da napredujete.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi
sa alergijom.
Mundijal "GERMANY 2006" - Brazil ispao u četvrtini finala, sudijske greške obilježile 18. Svjetsko prvenstvo
ITALIJA PO ČETVRTI
PUT PRVAK SVIJETA
Nakon 64 odigrane utakmice
na ovogodišnjem Mundijalu dobili
smo novog prvaka planete. Italija je 9.
jula u finalnim meču odigranom u
Berlinu savladala reprezentaciju
Francuske
nakon
izvođenja
jedanaesteraca
(5:3),
nakon
regularnih 90 i nakon produžetaka bilo
je 1:1. Tako su Azuri po četvrti put
uspjeli da se okite naslovom svjetskog
prvaka.
Francuska je relativno rano došla do
vodećeg pogotka, već u 9. minuti
utakmice. Marco Matrazzi srušo je
Maloudu u kaznenom prostoru i
sudac Horacio Elizondo pokazao je
na bijelu tačku. Siguran egzekutor bio
je Zinedine Zidane, koji je snažno
opalio, a lopta je uzdrmala prečku
Buffonovog gola i onda se ipak našla
iza gol linije. Slavlje Francuza trajalo
je samo 12 minuta, a onda je
Materazzi nakon kornera izvanredno
skočio i glavom poslao loptu iza
nemoćnog Bartheza. Druga šansu
Francuzi su stvorili u 25. minuti. Henry
je prevario Totiija, a onda sjajno
uposlio Riberyja na desnoj strani, no
udarac Riberyja nije bio veća
opasnost po gol Buffona. Zatim se
Italija oslobodila pritiska preuzevši
konce igre u svoje ruke, a kao epilog
terenske nadmoći umalo da se desi
repriza situacije u kojoj je Italija došla
do izjednačenja. Pirlo je izveo korner,
ovaj put skočio je Toni, ali lopta je
zadnjim minutama utakmice selektor
Lippi je umjesto Camoranesija uveo
Alessandra del Piera. Francuzi su u
prvom produžetku, tačnije u 99. minuti
propustili šansu da možda i riješe
pitanje prvaka. Ribery je snažno
šutirao a lopta je protutnjala pokraj
lijeve stative Buffonovog gola. Samo
minut kasnije selektor Francuske
Domenech zamjenio je Riberya sa
Davidom Trezeguetom. Buffon je u
103. munuti susreta skinuo sjajanu
loptu koju je prema njegovom golu
Jedini igrač koji je promašio sa bijele
tačke bio je Francuz David Trezeguet.
Zahvaljujući njegovom promašaju,
odnosno prečki Buffonovog gola
Italija je ponijela epitet nabolje
fudbalske selekcije na svijetu. Za
Italiju penale su pogodili: Pirlo,
Materazzi, De Rossi, Del Piero, a
poslednji je šutirao Grosso, koji je na
kraju donio veliko slavlje cijeloj Italiji.
Sigurni sa jedanaest metara za
selekciju Francuske bili su: Wiltord,
Abidal i Sagnol.
Brazilci
nakon
četvrtine
finala
morali kući
Nakon poraza od Francuske
(1:0) selekcija Brazila oprostila
se od ovogodišnjeg mundijala u
Njemačkoj već u četrvrtini finala.
Francuzi su tokom svih 90 minuta
igre bila bolja momčad na terenu,
a kao epilog terenske nadmoći
nad aktuelnim prvacima svijeta
dolazi i pogodak koji postiže
Thierry Henry. Nakon ovog
pogodka prvaci svijeta nisu imali
pravi ključ za rješenje zvano "
Francuska odbrana". Na kraju se
ispostavilo da Brazil neće uzeti
titulu prvaka svijeta iz Evrope
punih 48 godina.
FINALE, BERLIN 9. jul. 2006.
ITALIJA - FRANCUSKA 1:1 (pen 5:3)
Sudije pokvarile
veliki sportski događaj
18. Svjetsko prvenstvo u fudbalu FIFA je najavljivala kao promociju
neprikosnovenog suđenja, međutim ovogodišnji Mundijal ostat će
upamćen po greškama "ljudi u crnom". Engleski sudija Grem Pol
napravio je neviđeni skandal i vjerovatno ušao u Ginisovu knjigu
rekorda na utakmici između Hrvatske i Australije. Naime, Pol je obilježio
susret svojim greškama, a upravo je nevjerovatno da Josipu Šimuniću
nakon dva žuta kartona u 88. minuti Grem Pol u sudijkom produžetku
dodijelio i treći žuti karton, a zatim automatski nakon "trećeg žutog" i
crveni karton. Potez za Ginisovu knigu rekorda. Čudno je samo kako to
da niko od četvorice sudaca nije primjetio da je čovijek sa "dva žuta"
ostao na terenu stadiona "Gotli Dajmler". Osim toga, Pol je u dva
navrata teško oštetio Australijance ne dosudivši im dva čista
jedanaesterca. Iz Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) tvrde da će
Polovo suđenje na toj utakmici biti analizirano u sudijskom tijelu te
organizacije. Treba istaći da je Pol prije ove utakmice bio kandidat za
vođenje Finalne utakmice, nakon ovog skandala prvao je pitanje hoće li
Grem Pol ikada više dijeliti pravdu na fudbalskim terenima. Čudno je da
je još 18 sudija na ovom mundijalu napravilo očigledne greške koje su
uticale na krajnji rezultat utakmica.
samo zatresla prečku. U drugom uputio Zidane. U 109. minuti utakmice
igru je napustio Henry a ušao je
poluvremenu Francuzi su napadali, ali
Wiltord. Ista minuta utakmice bila je
bez prave završnice. Zbog povrede
igru je morao napustiti Vieira koga je kobna za Zidanea. Zidane je glavom
zamijenio Diarra, dok je kod Talijana udario Materazzija u prsa i zaradio
umijesto Tottija ušao Daniele de direktni crveni karton, nema sumnje
Rossi. Ulaskom De Rossija, kasnije i da je ovakav oproštaj Zidana od
prvenstava
malo ko
Laquinte, Azuri su uhvatili ravnotežu, svjetskih
a napadi Francuza bivali su sve rjeđi. očekivao. Nakon toga i jednima i
drugima ponestalo je snage da bi
Ulaskom u sami finiš utakmice obje
reprezentacije postavile su mnogo napravili nešto više, pa se pristupilo
oprezniju igru u fazi odbrane. U izvođenju jedanaesteraca.
Bosanac u NBA ligi:
Osmina Finala:
Njemačka Švedska 2:0
Ekvador - Engleska 0:1
Argentina - Meksiko 2:1
Holandija - Portugal 0:1
Gana Brazil 0:3
Italija - Australija 1:0
Francuska - Španija 3:1
Švicarska - Ukrajina 0:0
pen (1:3)
Četvrtina Finala:
Njemačka - Argentina 1:1
pen (4:3)
Italija - Ukrajina 3:0
Engleska - Portugal 0:0
pen (1:3)
Francuska - Brazil 1:0
Polufinale:
Njemčka Italija 0:2
Francuska - Portugal 1:0
Za treće mjesto:
Njemačka - Portugal 3:1
Finale
Italija - Francuska 1:1
pen (5:3)
BAVČIĆ
OTPUTOVAO
U SAD
Lična Karta:
Pozicija: Krilni centar
Visina: 210cm
Rođen: 06.05.1984
Mjesto rođenja: Foča, BiH
Nacionalnost: BiH
Krilni centar sarajevske Bosne Edin
Bavčić napravio je zapažen nastup na
prestižnom NBA draftu održanom u
Reebok Eurocampu u Trevizu. Bačic je
izabran od strane Toronto Raptorsa,
ali je Philadelphia 76ers ubrzo otkupila
prava za ovog najperspektivnijeg
mladog igrača iz BiH. Ovaj dragulj
naše košarke otputovao je u 8. jula sa
sarajevskog aerodroma u SAD, gdje će
u okviru ljetne NBA lige odigrati pet
utakmica u dresu Philadelphie. Ljetna
NBA liga počinje u četvratak (13. jul) u
Salt Lake City-u. Bavčić bi se u
Sarajevo trebao vratiti 23. jula, nakon
čega će nam biti poznat daljnji NBA
status našeg košarkaša. Tako je Edin
Bavčić postao prvi košarkaš koji je iz
jednog BiH kluba otišao u najelitniju
svjetsku košarkašku ligu.
Download

Dijaspora Jul 2006 - Bosnian Media Group