POTREBNO UVEZIVANJE
DESET MILIONA
BOŠNJAKA U SVIJETU
BOSNIAN MEDIA GROUP
20. novembar 2006. Broj 31g Godina III g Bosnian American Independent Newspaper g Published by: BOSNIAN MEDIA GROUP g
C ijena: U SA $1,50 BiH 1 KM EU 1,50 €
b
bo
os
sn
n jj a
ac
ck
ka
a
www.dijasporabosnjacka.com
www.bosnianmediagroup.com
[email protected]
Sjednica UO KBSA u New York-u
Mirsad Hadžikadić, Phd, Predsjednik Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća za Bosnu i Hercegovinu
BOŠNJAČKI LOBI ĆE
RADITI NA STVARANJU
KLUBA POSLANIKA
U KONGRESU USA
Carla Del Ponte izjavila da je međunarodna zajednica
znala da se pripremao masakr u Srebrenici
Schwarz-Schilling se obratio Vijeću Sigurnosti UN-a
AL GORE DOBIO
ZABRANU DA SVJEDOČI
Pregovori o raspodjeli vlasti u BiH
DODIK ŽELI VIJEĆE
MINISTARA
Radmanović predsjedavajući
Predsjedništva BiH
Tri osobe ranjene u napadu Vehabija na vjernike koji su klanjali
u Arab-džamiji u Novom Pazaru
VEHABIJE POKUŠALE
PREUZETI DŽEMAT
Protiv Bošnjaka upotrijebljeno
i vatreno naoružanje
Naredni broj Bošnjačke Dijaspore
15. decembar 2006.
POSTOJE USLOVI
ZA PROMJENU
DEJTONSKOG USTAVA
RADOST KAO
NIKAD DO SADA
Mjesec Ramazana okončan Bajram-namazom i bajramskim sijelom
2
Novembar 2006. Broj 31
reklame
Dozvolite da budemo Vaš glas!
Povrede na poslu
Socijalno
Pogreške doktora
Saobraćajne nesreće
Štetne hemikalije
Sanja Bakalbašić
NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY
32 Fox Vally Center
Arnold, MO 63010
Kancelarija otvorena
samo za zakazane termine
314-621-6321
www.brownandcrouppen.com
*Izbor advokata je bitna odluka i ne bi trebala biti bazirana samo na reklami
Oktobar 2006. Broj 30
uvodnik
Piše Mehmed Pargan
3
Bošnjaci između budućnosti i neodgovornog odnosa izabranih zvaničnika
bosnjacka
DIJASPORA bosnjačka Bosnian
American Independent Newspaper
St. Louis, Missouri
Published by:
Bosnian Media Group
Editors:
Murat Muratović (USA)
Mehmed Pargan (BiH)
Design:
Tarik Ibrahimović
Writers: Tarik Bilalbegović, Emir
Ramić, Bajram Mulić, Murat
Alibašić (USA), Hariz Halilović
(Australia), Suzana Pargan
(Sweden), Elma Geca,
Mehmed Pargan,
Lejla Hodžić, Hazim Karić, Nedim
Berberović, Mehmed Đedović,
Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla
Sofić, Ilijaz Dudić, Amela
Isanović, Mirzet Hamzić, Nazim
Ibrahimović, Ehlimana Morarević
- Matoruga, Sabina Mirojević,
Azra Heljo, Hajro Smajić
Office in U.S.A.
DIJASPORA bosnjačka
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116
1-314-494-6512
Office in Bosnia and Herzegovina
DIJASPORA bosnjačka
Oslobodilaca 9
75000 Tuzla
061-730-882
www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
e-mail: [email protected]
Redakcija
zadržava pravo objavljivanja svih
prispjelih priloga na našu adresu
bez nadoknade ako to nije ranije
utvrđeno ugovorom. Rukopisi i
fotografije se ne vraćaju. Svako
lično mišljenje nije i stav
Redakcije.
DIJASPORA bošnjačka, list
Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi
jednom mjesečno.
Cijena: USA $ 1,50; BiH 1 KM;
Europe 1,50 €; Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktnom
kontaktu sa Redakcijom.
bosnjacka
Naredni broj Dijaspore Bošnjačke
izlazi 15. decembra
SUNOVRAT BOŠNJAČKE
POLITIKE
Aktualna bošnjačka politika nije dorasla trenutku jer nije isposlovala povratak i sigurnost
Bošnjaka u Republiku Srpsku; nije isposlovala hapšenje i kažnjavanje ratnih zločinaca koji i
danas upravljaju svim procesima važnim za sudbinu BiH; nije isposlovala ekonomski
prosperitet, pokrenula javne radove i obnovu zemlje. Ovakva bošnjačka politika nažalost nema
alternativu. Bar za sada. Stoga, sve nas treba biti strah za sudbinu zemlje i nas samih. Bar
toliko da nas taj strah mobilizira da sami pokušamo spasiti svoj prag i svoje parče zemlje
Bosne, koliko nam pripada.
Republika Srpska nakon posljednjih općih izbora u Bosni
i Hercegovini, definitivno je postala srpska, kako to
zapravo i stoji u njenom imenu, ako dobro znamo čitati.
Ma koliko da se do sada moglo kalkulirati da je ovaj naziv
(de fakto stečen na genocidu), tek formalna odrednica,
rezultati izbora pokazali su da je manji dio Bosne i
Hercegovine i faktički postao srpski, možda i više nego je
to zamislio i sam Radovan Karadžić. Zakon o pasivnoj
registraciji birača koji je sve one koji su u Federaciji BiH
prijavili svoj boravak, automatski odredio da tamo i
glasaju, podijelio je zemlju i cementirao posljedice
agresije. Iako sam po sebi zakon predviđa mogućnost
registracije i odabira gdje ćete glasati, on je Bošnjake,
tradicionalno inertne, zatekao neodlučne, tako da većina
nije željela uložiti napor i preregistrirati se, izgubivši time
mogućnost da utiče na sudbinu dijela zemlje iz kojeg je
prije skoro petnaest godina protjerano više od milion
ljudi, a stotinjak hiljada ubijeno i onemogućeno da bar
fizički postoji, ma kakvo političko rješenje bilo.
Posljedica takvoga odnosa nas samih prema sebi dovela
je do apsolutnoga poraza svih bošnjačkih partija u
manjem entitetu. Zvanično, Bošnjaci će imati u Narodnoj
Skupštini Republike Srpske od ukupno 83 mjesta
beznačajnih sedam poslanika i neće moći uticati na bilo
šta. U ministarskim foteljama bit će instalirani Bošnjaci
po mjeri Milorada Dodika, naravno iz njegove partije
(iako ima više ustavom predviđenih mjesta nego Dodik
ima bošnjačkih članova). Ali, ipak će se naći podobni.
Čini se besmislenim, ali je tako: u izboru potpredsjednika
Narodne Skupštine iz reda Bošnjaka, čak niko nije bio ni
kandidiran, a jedan od najozbiljnijih kandidata Muharem
Murselović iz Stranke za BiH, ilustrirao je ovu poziciju
kristalno jasno, kazavši da nije zainteresiran za nju, jer
mora svakodnevno dolaziti na posao, a ne može ništa
izmijeniti, tako da i ako bude postavljen na ovu zvučnu
funkciju bit će samo beživotna figura. SDA čak nije imala
pravo da predloži kandidata jer ne može sa tri mandata
formirati klub poslanika, a samo klubovi predlažu
kandidate.
Dok potpuni politički krah Bošnjake još uvijek nije lupio u
čelo i prizvao pameti, hladni jesenji mjeseci koji
najavljuju dugu, tešku i siromašnu zimu, sa svojih
ognjišta ponovno su podigli povratnike u ovaj entitet. Prvi
čovjek povratka u BiH, Fadil Banjanović Bracika, ovih
dana je upozorio javnost da se povratnici u Republiku
Srpsku, pet-šest godina po povratku, sada odlučuju na
drugi povratak, ali sada u Federaciju. Podsjetimo,
povratak izbjeglica u BiH je tačno na dan kada
zaključujemo ovaj broj Dijaspore, otpočeo prije deset
godina, u naselju Jusići kod Zvornika. Kao novinar, tada
sam imao priliku da gledam zvorničke policajce Srbe,
kako batinaju povratnike, pucaju na njih i sprječavaju
povratak na svaki mogući način. Kada je postalo jasno da
će povratak ipak biti realiziran, odustalo se od upotrebe
sile, iako su pojedinačni slučajevi sve do danas ostali
sredstvo očuvanja Republike Srpske. Perfidno se prešlo
se na borbu za Republiku Srpsku u bijelim rukavicama.
Ali i dalje sa zakrvavljenim očima. Demokratski, potpuno
legalno, kroz zakone i Ustav, Republika Srpska je
učvrstila svoje temelje. Međunarodna zajednica toleriše
takvu borbu, bez obzira na povrede ljudskih prava.
Važno je da se poštuju zakoni, a činjenica da su ih donijeli
sljedbenici ideje Radovana Karadžića, uopće nije važna.
Baš nikome. A Srbima je to jasno i takvu situaciju koriste.
Umjesto da se pozabave aktualnom situacijom u BiH
predstavnici (pro)bošnjačkih političkih partija, prije
svega SDA, Stranka za BiH i SDP, već dugo svoje
egistiranje svode ma međusobne obračune. Posljednju
godinu dana traju istrajne borbe oko stajališta vezanih za
promjene Ustava. Borbe koje nisu donijele nažalost ništa
korisno, osim udaljavanja interesnih tačaka na kojima se
stoji i ne popušta ni milimetar. Dodatno, najjača od ovih
stranaka SDA pocijepana je unutra i umjesto da njeni
kadrovi vode brigu o vanjskoj, unutrašnjoj i općenito
politici koja je od koristi za narod koji (navodno)
predstavljaju, sva energija je potrošena na unutrašnje
obračune, kako bi na čelo Stranke došao jedan od
favorita: Hasan Ćengić, Bakir Izetbegović ili ostao
aktualni predsjednik Sulejman Tihić. Onaj ko je na čelu
Stranke upravlja kadrovima, što će reći i resorima,
odnosno tokovima novca. Dok se utrkuju za novcem, čini
se da doprinose da je Bosne sve manje. Dok bošnjački
političari pet godina pokušavaju izraditi studiju
izvodljivosti za auto-put kroz BiH, Hrvatska je uspjela
završiti i posljednje stotine kilometara auto-puta, a
Republika Srpska je došla do zaključka da će sama to
mnogo lakše raditi i osnovala je «državno» preduzeće
koje će graditi puteve po njihovoj «državi». Dok se
Bošnjaci pokušavaju dogovoriti da li je interesna sfera
bošnjačke politike od Baščaršije do Marijin Dvora ili pak
do Ilidže (a nikako od Une do Drine i od Save do mora),
Srbi polahko navikavaju uši na referendum i odcjepljenje
«po cenu da BiH nikada ne uđe u Evropsku uniju», kako
to kaže Dodik. Aktualni trenutak nedvojbeno podsjeća na
drugu polovinu 19. stoljeća kada su Turci predali BiH
Ausriji. Tada je bošnjačka politika bila u ćorsokaku, iz
koga se nije uspjela izvući ni za nekoliko decenija.
Rezultat takve političke situacije i danas je evidentan u
Turskoj živi najmanje sedam miliona Bošnjaka, odnosno
Turaka bošnjačkog porijekla. Potomaka Bošnjaka koji su
se iselili da bi se spasili neodgovorne politike samih
Bošnjaka koji se nisu mogli dogovoriti na koji način
reagirati na novonastale prilike, te nadiranja okupacijske
sile, koja je bila dijametralna temeljima islamskog
civilizacijskog kruga. Aktualna bošnjačka politika nije
dorasla trenutku jer nije isposlovala povratak i sigurnost
Bošnjaka u Republiku Srpsku; nije isposlovala hapšenje
i kažnjavanje ratnih zločinaca koji i danas upravljaju svim
procesima važnim za sudbinu BiH; nije isposlovala
ekonomski prosperitet, pokrenula javne radove i obnovu
zemlje. Ovakva bošnjačka politika nažalost nema
alternativu. Bar za sada. Stoga, sve nas treba biti strah
za sudbinu zemlje i nas samih. Bar toliko da nas taj strah
mobilizira da sami pokušamo spasiti svoj prag i svoje
parče zemlje Bosne, koliko nam pripada.
Mladi Bošnjaci su rasuti svijetom (i to je dobro), tamo
stiču znanja i zvanja i zemlja se može pohvaliti da ima
veoma obrazovane kadrove. Međutim, Bošnjaci
doživljavaju svojevrsnu palestinizaciju. Najobrazovaniji
u svijetu, naspram broja stanovnika su upravo
Palestinci. Međutim, kao što Palestina nije imala
strategiju da objedini tu snagu i usmjeri je za pomoć i
izgradnju ove zemlje, tako i BiH propušta historijsku
šansu. U BiH nikada nije završen registar mrtvih, čije je
živote odnio rat. A da ne govorimo o registru živih, rasutih
po svijetu. Još uvijek samo nostalgija veže Bošnjake za
svoju zemlju. Ali, dolazi problem sljedeće generacije
Bošnjaka, koja neće imati nostalgiju i koja će realno
stajati na nogama, a neće znati na koji način i zašto držati
vezu sa Domovinom svojih roditelja. Ova pitanja,
nekoliko sedmica poslije izbora samo pokazuju kolike su
zablude bošnjačke
politike,
koja je potpuna
improvizacija, neodgovorna avantura i dugoročni
promašaj. Samo da budemo svjesni kala u kojem
stojimo, zapali do vrata.
4
Novembar 2006. Broj 31
Pregovori o raspodjeli vlasti u BiH
Schwarz-Schilling se obratio Vijeću Sigurnosti UN-a
DODIK ŽELI VIJEĆE POSTOJE USLOV
MINISTARA
Razgovore o ovim pitanjima Dodik je već
obavio i sa Harisom Silajdžićem, ali su
rezultati pregovora, kako je to sam Dodik
potvrdio nepovoljni.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada
Dodika nakon ubjedljive pobjede na prošlim
izborima u Bosni i Hercegovini, najavio je da za
svoju stranku želi poziciju predsjedavajućega
Vijeća ministara BiH. Razgovore o ovim pitanjima
Dodik je već obavio i sa Harisom Silajdžićem, u
utorak 14. novembra u Sarajevu, ali su rezultati
pregovora, kako je to sam Dodik potvrdio
nepovoljni. Novomenovani predsjednik Republike
Srpske Milan Jelić dao je u javnost informaciju da će za
manadatara za sastav nove Vlade RS-a predložiti Milorada
Dodika, čime je ostavio nedoumicu ko bi mogao biti predložen iz
reda srpskoga naroda za predsjedavajućega Vijeća ministara,
umjesto Adnana Terzića. Već nekoliko dana sarajevski mediji
špekuliraju da se Dodik ne smije upustiti u avanturu preuzimanja
funkcije premijera BiH, odnosno predsjedavajućega Vijeća
ministara BiH.
Carla Del Ponte izjavila da je međunarodna zajednica
znala da se pripremao masakr u Srebrenici
AL GORE DOBIO
ZABRANU DA SVJEDOČI
Glavna tužiteljica Haškog tribunala
Carla del Ponte izjavila je za
francuski sedmični list "Paris
Match" da je Međunarodna
zajednica znala da se pripremao
m a s a k r u
Srebrenici. Del
Ponte tvrdi da ima
imena učesnika
sastanka
na
kojem se govorilo o ovoj temi. Kazala je da je bivši
američki potpredsjednik Al Gore bio saglasan da
o tome svjedoči u Tribunalu u Den Haagu, ali mu
nije bilo dozvoljeno.
Film "Grbavica" dobio glavnu nagradu afi festivala
PRVA NAGRADA U
AMERICI
DEJTONSK
Iako paket ustavnih amandmana nije dobio neophodnu
dvotrećinsku većinu u Parlamentu BiH u aprilu, kada su
nedostajala samo dva glasa za njegovo usvajanje, stranke koje
su tom prilikom podržale paket sada imaju neophodnu
dvotrećinsku većinu. Visoki predstavnik opisao je aprilski paket
ustavnih promjena kao “nesavršen”, ali je naglasio da je to
“razuman prvi korak koji predstavlja nivo kompromisa i pomaka
koji se mogu načiniti u ovom trenutku". “Političari u Bosni i
Hercegovini moraju shvatiti da se ovakva važna pitanja mogu
rješavati samo korak po korak, okupljanjem svih strana u okviru
procesa”, dodao je.
Događaji u proteklih šest mjeseci su pokazali koliko su veliki
izazovi pri prelasku na domaću odgovornost u BiH, ali
međunarodna zajednica treba ostati opredijeljena toj politici, izjavio
je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije
Christian Schwarz-Schilling pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih
naroda. Analizirajući poteškoće pri primjeni principa odgovornosti u
praksi u Bosni i Hercegovini, Schwarz-Schilling je spomenuo i
planove za zatvaranje Ureda visokog predstavnika i snažnije
prisustvo Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zaustavljene
reformske procese te značaj ključnih reformi kao što su ustavna
reforma i reforma policije. On je posebnu pažnju posvetio položaju
policijskih službenika koje je decertificirala Međunarodna policijska
misija UN-a. Visoki predstavnik je objasnio kako je u junu Upravni
odbor Vijeća za implementaciju mira donio odluku o zatvaranju
U Banjoj Luci otvorena obnovljena Behram efendijina džamija
VRIJEDAN HISTORIJSKI
SPOMENIK
Film "Grbavica" Jasmile Žbanić
Za inicijalne radove na obnovi i
na premijernom prikazivanju u
zaštiti crkve Svetog Nikole u
Americi, na nedavno održanom
Trijebnju kod Stoca i džamije
festivalu u Los Angelesu, koji
Ferhadija u Banjaluci, Vlada
organizuje Američki filmski
Sjedinjenih Država izdvojila je 85
hiljada dolara.
institut, dobio je glavnu nagradu
AFI festivala. Kako se navodi u saopćenju koje je potpisao producent
U Banjalučkom naselju Novoselija svečano je otvorena obnovljena Behram
filma "Grbavica" Damir Ibrahimović, ova nagrada je najljepši mogućiefendijina džamija, srušena 1993. godine. Džamija je svojevrstan spomenik kulture i
uvod pred američku distribuciju "Grbavice" koja počinje njujorškom sagrađena je u 16. stoljeću. Poznata je po tome što je, prema nekim navodima, u njoj
radila prepisivačka škola. U ovoj džamiji okupljali su se nekadašnji znanstvenici i
premijerom u januaru, kao i novi poeni u utrci za evropskog i
derviši.
američkog Oskara. Također, Mirjana Karanović dobila je nagradu zaZa inicijalne radove na obnovi i zaštiti crkve Svetog Nikole u Trijebnju kod Stoca i
najbolju glumicu na upravo završenom Ourence film festivalu u
džamije Ferhadija u Banjaluci, Vlada Sjedinjenih Država izdvojila je 85 hiljada
dolara.
Iz specijalnog fonda američke vlade, od 2001. godine do danas, već je
Španiji. Poznato je da je Mirjana Karanović nominirana od Evropske
finansirana obnova i zaštita još sedam kulturno-historijskih dobara u našoj zemlji.
filmske akademije za najbolju evropsku glumicu u 2006. godini.
5
Novembar 2006. Broj 31
Tri osobe ranjene u napadu Vehabija na vjernike koji su klanjali
u Arab-džamiji u Novom Pazaru
I ZA PROMJENU VEHABIJE POKUŠALE
PREUZETI DŽEMAT
OG USTAVA
Ureda visokog predstavnika krajem juna 2007. godine. On je,
također, pozdravio razboritost odluke Upravnog odbora Vijeća za
implementaciju da još jednom razmotri i potvrdi svoju odluku
početkom naredne godine. Visoki predstavnik je objasnio da su
uprkos značajnom stepenu dobre volje u BiH oportunisti nastojali
da iskoriste poteškoće tranzicije i pothranjuju stare strahove.
Schwarz-Schilling je izjavio da iako se u nekim krugovima
međunarodne zajednice smatra kako sada nije pravo vrijeme da se
odstupi i preda kontrola iz svojih ruku "međunarodna zajednica
mora držati svoj kurs i nastaviti sa postepenom predajom
odgovornosti”. Naglasio je da je BiH, na mnogo načina, imala sreću
jer je pravac u kojem putuje jasno utvrđen. “Ako postoji jedno
pitanje o kome se slaže ogromna većina u Bosni i Hercegovini,
onda je to da budućnost njihove zemlje leži u Evropi”, kazao je on.
Visoki predstavnik je odao priznanje vještini sa kojom je
pregovarački tim vodio pregovore o tehničkim aspektima
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i
spomenuo posebno imena premijera Adnana Terzića i glavnih
pregovarača, Igora Davidovića i Osmana Topčagića.
On je naglasio, međutim, da postoji i politička strana
Sporazuma te da su političke reforme, koje su preduslov za
završetak procesa pregovora o stabilizaciji i pridruživanju,
zaustavljene. Schwarz-Schilling je zastoj u reformskom procesu
pripisao potrebi za periodom adaptacije i prilagođavanja konceptu
lokalne odgovornosti, te izborima koji su održani 1. oktobra.
Komentirajući reformu policije, jedan od ključnih preostalih
zahtjeva za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju,
Schwarz-Schilling je rekao: “Ovo je potrebno da bi BiH načinila
dalje pomake prema integraciji u EU, i iznad svega, potrebno je za
dobrobit građana Bosne i Hercegovine.” U pogledu ustavne
reforme, rekao je da Daytonski ustav, donesen 1995. godine u cilju
završetka rata, treba evoluirati “kako bi ispunio potrebu za
postojanjem funkcionalne, fiskalno održive države koja se može
pridružiti euroatlanskim institucijama”. Iako paket ustavnih
amandmana nije dobio neophodnu dvotrećinsku većinu u
Parlamentu BiH u aprilu, kada su nedostajala samo dva glasa za
njegovo usvajanje, stranke koje su tom prilikom podržale paket
sada imaju neophodnu dvotrećinsku većinu. Visoki predstavnik
opisao je aprilski paket ustavnih promjena kao “nesavršen”, ali je
naglasio da je to “razuman prvi korak koji predstavlja nivo
kompromisa i pomaka koji se mogu načiniti u ovom trenutku".
“Političari u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da se ovakva važna
pitanja mogu rješavati samo korak po korak, okupljanjem svih
strana u okviru procesa”, dodao je.
Najmanje tri osobe ranjene su u Novom Pazaru u napadu vehabija na
vjernike muslimane koji su klanjali u Arab-džamiji. Islamska zajednica
u Novom Pazaru je priopćila da su "vehabije nasrnule na vjernike i
službenike kako bi nametnuli svoj način obavljanja obreda". Tokom
sukoba je bilo i pucnjave. Istražni sudac Ćamil Hubić je izjavio da su
pronađene četiri čahure u džamiji i oko nje
BiH je u oktobru ove godine ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u
vrijednosti od 1,57 milijardi KM, od čega se na izvoz odnosi 489,3 miliona KM ili
31,2 odsto, a na uvoz 1,08 milijardi KM ili 68,8 odsto, istakao je u Sarajevu
direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović. On je kazao da je
pokrivenost uvoza izvozom iznosila 45,3 odsto. U oktobru je, precizirao je
Milinović, izvoz bio veći za 48,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je
uvoz povećan za 5,5 odsto. "Za deset mjeseci ove godine u BiH je ostvaren izvoz
u iznosu od 4,28 milijardi KM, što je za 39,8 odsto više u odnosu na isti period
prošle godine, dok je uvoz ostvaren u iznosu od 9,21 milijardu KM, što je za 5,3
odsto više u odnosu na dest mjeseci prošle godine", rekao je on i dodao da je
pokrivenost uvoza izvozom iznosila 46,5 odsto.
Milinović je napomenuo da se u oktobru, mimo tržišta Evropske unije, najviše
izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 92,8 miliona KM, što je 19 odsto od ukupno
ostvarenog izvoza, te u Srbiju i Crnu Goru gdje je izvezena roba vrijedna 75,7
miliona KM, što čini 15,5 odsto od ukupnog izvoza. "U oktobru se najviše izvozilo
u EU i to u vrijednosti od 271,1 milion KM, što je 55,4 odsto od ukupno ostvarenog
izvoza. U okviru zemalja EU najviše se izvozilo u Italiju 64,8 miliona KM, što je
13,2 odsto od ukupno ostvarenog izvoza", istakao je Milinović. On je kazao da se
u oktobru najviše i uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 181,4 miliona KM, što je
16,8 odsto od ukupno ostvarenog uvoza, te iz Srbije i Crne Gore 110,4 miliona KM
ili 10,2 odsto. Iz EU je u BiH uvezena roba vrijedna 507,7 miliona KM ili 47 odsto
od ukupnog uvoza. Među državama EU se najviše uvozilo iz Njemačke - 124,8
miliona KM ili 11,6 odsto od ukupno ostvarenog uvoza. Milinović je saopštio da je
najveće učešće u izvozu u oktobru ostvareno u području prerađivačke industrije u
vrijednosti od 430,3 miliona KM, što je 87,9 odsto od ukupnog izvoza. Ista grana
bila je najzastupljenija i u uvozu sa 947,8 miliona KM ili 87,8 odsto od ukupnog
uvoza.
Dogovoreni građevinski radovi van BiH vrijedni 161.086.000 dolara. Izvođači
građevinskih radova iz BiH u ovoj godini ugovorili su u inostranstvu radove u
vrijednosti od 161.086.000 dolara, saopštio je Zdenko Milinović. On je istakao da
ukupna vrijednost izvršenih radova za devet mjeseci ove godine iznosi
96.237.000 dolara, od čega se na niskogradnju odnosi 51.729.000 dolara, a na
visokogradnju 44.445.000 dolara. Građevinci iz BiH najviše rade u Africi
(vrijednost poslova 85.982.000 dolara) i Evropi (68.293.000 dolara). Na
gradilištima u inostranstvu, kazao je Milinović, angažovano je 1.336 radnika.
Nastavak suđenja optuženima za ratne zločine u Zvorniku
Autobusi prevozili bošnjake u logor
Suđenje šestorici optuženih za ratne zločine u općini Zvornik 1992. godine
nastavljeno je svjedočenjem Steve Radića da općinska privremena vlada nije
raspravljala o ubojstvima i mučenju Bošnjaka zatvorenih u Domu kulture u
mjestu Čelopek. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu,
Radić je rekao da su mu, kao tadašnjem sekretaru za privredu, ispostavljani
računi poduzeća "Drinatrans" za prijevoz nekih civila, ali da nije znao da li se to
eventualno odnosilo na dovoženje u Čelopek Bošnjaka iz Diviča. Suđenje pred
vijećem predsjednice Tatjane Vuković bit će nastavljeno ozvođenjem novih
svjedoka.
Konstituisan novi saziv Predsjedništva BIH
Nebojša Radm
anović predsjedavajući
U Sarajevu je konstituisan novi saziv Predsjedništva BiH, a da su osvojili mandate na izborima, održanim 1. oktobra.
funkciju prvog predsjedavajućeg
preuzeo je član
Ceremoniji konstituisanja novog saziva Predsjedništva BiH
Predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
prisustvovali su predstavnici vjerskih zajednica, diplomatskog
Novoizabrani članovi Predsjedništva Nebojša Radmanović, kora, međunarodnih organizacija i institucija i medija u BiH.
Haris Silajdžić i Željko Komšić položili su zakletvu i potpisali U vrijeme konstitutivne
sjednice, ispred zgrade
izjavu o tome da su upoznati sa Izbornim zakonom i Zakonom Predsjedništva održan je miran protest u organizaciji pokreta
o sukobu interesa BiH.
"Dosta", sa koga je članovim Predsjedništva poručeno da nije
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić
vrijeme za svečane inauguracije, nego da se ozbiljno prihvate
uručio je Radmanoviću, Silajdžiću i Komšiću uvjerenje o tome posla.
Radio Muslimanski Glas
Muslimanski Glas se redovno emituje u
New Yorku
svake srijede navečer od 9:00-9:30,
na talasima
nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM
6
Novembar 2006. Broj 31
IABNA Hadždž 2006/2007.
POZIV HADŽIJAMA
Esselamu alejkum poštovane buduće hadžije.
Obaviti hadždž makar jednom u životu obligatna je islamska
dužnost, farz, svakom punoljetnom, slobodnom, pametnom muslimanu i
muslimanki koji imaju materijalne mogućnosti.
Allah dž.š u Kur'anu kaže: «Hadždž i Umru, u ime Allaha izvršite...»
(el-Bekare: 196.)
Prenosi se od Ebu Hurejre r.a.: «Čuo sam od Božijeg Poslanika
Muhammeda a.s. kada je rekao: «Ko obavi Hadždž radi Allaha, pa ne
bude ružno govorio niti griješio, vratiće se čist od grijeha kao što je bio
na dan kada ga je majka rodila.» (Buharija)
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike već treću godinu
zaredom organizuje odlazak na Hadždž.
Turistička agencija, čije usluge koristimo ove godine nudi hadžijama
sljedeći program:
Cijena aranžmana je $3995.00 i u nju je uračunato sljedeće:
*Odlazak u petak, 22. decembra 2006. godine u 6 sati poslijepodne iz
New Yorka (aerodrom YFK) za Kairo, zatim iz Kaira za Džeddu;
*Povratak u New York je 7. januara 2007. godine u 3,30 sati
poslijepodne;
*Transport modernim autobusima sa rashladnim uređajima iz Džedde u
Mekku, iz Mekke na Arefat i Minu, te nazad u Mekku, zatim odlazak u
Medinu, i naposljetku na aerodrom u Džeddu;
*Boravak u hotelu “Al-Farah” (***) u Mekki, veoma blizu kapije
Haremi-Šerifa;
*Obezbijeđena dva obroka dnevno u hotelskim restoranima uz
neograničeno konzumiranje kafe, čaja i drugih napitaka;
*Boravak na Mini i Arefatu u šatorima sa rashladnim uređajima uz
serviranje jela i napitaka;
*U toku boravka na Mini, hotel “Al-Farah” u Mekki će biti na
raspolaganju;
*Vjerski savjetnik i ljekar pratiće hadžije;
*Boravak u Medini u hotelu “Marriott” (*****)
*Posjeta historijskim mjestima u Mekki i Medini;
*Ovaj aranžman ne uključuje hadždž taksu (oko $280.00) ni kurban
(oko $100.00);
*Ovaj aranžman također ne uključuje dolazak u New York i odlazak iz
New Yorka.
Potrebna dokumentacija prije dobijanja vize:
-Kopija pasoša čija je važnost duža od šest mjeseci računajući dan
putovanja;
-Potvrda o vakcinaciji protiv meningitisa;
-Za putnike starije od 65 godina, potvrda od ljekara da je zdravstveno
sposoban za napore koji ga očekuju;
Za žene mlađe od 45 godina potrebna dozvola njenog mahrema;
-Kopija Green Card (za one koji nemaju američki pasoš);
-Četiri slike pasoškog formata;
-Depozit od $1500.00 naznačen na Spalding Corners Travel
Sve poslati poštom na adresu:
Spalding Corners Travel
5675 Jimmy Carter Blvd #554
Norcross, GA 30071
Detaljne informacije možete dobiti na telefon: 678-614-3999. Pitati za
Ismet ef.
Oktobar 2006. Broj 30
7
aktuelno
Kriza u reformi policije dodatno je produbljena
CEFTA kreće bez Srbije i Bosne
DODIK ĆE ORGANIZIRATI NOŽ U LEĐA
HRVATSKE
BOSNI
REFERENDUM DA BI I HERCEGOVINI
ZADRŽAO POLICIJU
REPUBLIKE SRPSKE
• "Neko je smislio da mi trebamo da predamo policiju, a mi na to kažemo:
Ne može tako! Onda dolaze optužbe da sam ja kočničar ", kazao je Dodik.
Potvrdio je da će se predstavnici Republike Srpske povući iz Direkcije za
reformu policije •
Kriza reforme policije u BiH dostigla je svoju
kulminaciju. Premijer BiH Adnan Terzić je
pred Vijećem sigurnosti optužio Milorada
Dodika, doskorašnjega premijera Republike
Srpske, a sada predsjednika SNSD-a da je
blokadom reforme zaustavio BiH na putu ka
Evropskoj Uniji. Sa druge strane Dodik je
kočijaški odgovorio kako je: «Terzić obična
budala» i da je to njegov lični stav.
Produbljujući krizu Dodik je potvrdio da će na
jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine
Republike Srpske uputiti inicijativu za
održavanje referenduma za reformu policije
Bosne i Hercegovine. Dodik je novinarima u
Banjoj Luci kazao da o tako važnom pitanju za
Republiku Srpsku treba da odluče njeni
građani. On je kazao da i međunarodna
zajednica može dati ponudu kako bi glasilo
referendumsko pitanje, ali da on, u svakom
slučaju, očekuje da se građani Republike
Srpske izjasne protiv ukidanja policije
Republike Srpske. "Neko je smislio da mi
trebamo da predamo policiju, a mi na to
kažemo: Ne može tako! Onda dolaze optužbe
da sam ja kočničar ", kazao je Dodik. Potvrdio
je da će se predstavnici Republike Srpske
povući iz Direkcije za reformu policije.
Reagirajući na najavljeni referendum u
Republici Srpskoj o tome da li treba ukinuti
entitetsku policiju, glasnogovornik Evropske
komisije u našoj zemlji Frano Maroević
ponovio je da bez reforme policije zasnovane
na tri principa Evropske unije nema ništa od
napredovanja Bosne i Hercegovine ka
evroatlantskim integracijama. "Evropa, za
sada, ne namjerava organizirati nove pregovore
stranačkih lidera o reformi policije", kazao je
Maroević.
Stranka demokratske akcije oštro je osudila
najavu povlačenja saglasnosti Narodne
skupštine Republike Srpske o reformi
policijskih struktura u Bosni i Hercegovini i
raspisivanje referenduma za ostanak policije
Republike Srpske. Iz Stranke demokratske
• Bosanskohercegovački zvaničnici optužili su
Hrvatsku da im je vrata CEFTA-e zatvorila
upravo Hrvatska jer nije željela omogućiti
trgovinske olakšice našoj zemlji za uvoz
proizvoda u Hrvatsku, iako je ona najveći
uvoznik u BiH sa izuzetno povoljnim carinama
i porezima i godišnje ostvaruje promet od oko
letiri milijade maraka, a sa druge strane BiH bi
ovim sporazumom ostvarila svega 130 miliona
maraka od Hrvatske •
Dugo očekivano proširenje balkanske zone slobodne
trgovine (CEFTA-e), konačno je dogovoreno u
Bruxellesu, ali iz toga su izuzete Srbija i BiH zbog
primjedaba na bescarinski režim za neke proizvode.
Srbija je svoje zahtjeve vezala za cigarete za koje traži
povišene carine, a BiH u razmjeni sa Srbijom i
Hrvatskom želi zadržati koncesije za nekoliko
poljoprivrednih proizvoda koje smatra ključnima za
domaću ekonomiju. Odlučeno je da će se nesuglasice
rješavati u hodu, a sve dok ne pristanu prići CEFTA-i u
razmjeni između njih i ostalih država vrijedit će postojeći
bilateralni sporazumi. Hrvatska i Srbija su u
U emisiji "60 minuta" Televizije Federacije
BiH predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je na međuvremenu izgladile razlike vezane uz pristojbe na
pitanje voditelja potvrdio svoj stav o tome da
naftu. Bosanskohercegovački zvaničnici optužili su
priznaje da je predsjedavajući Vijeća ministara Hrvatsku da im je vrata CEFTA-e zatvorila upravo
BiH "Adnan Terzić jedna obična budala".
Hrvatska jer nije željela omogućiti trgovinske olakšice
Predsjednik SNSD-a Adnanu Terziću zamjera
našoj zemlji za uvoz proizvoda u Hrvatsku, iako je ona
najviše njegov nedavni istup pred Vijećem
najveći uvoznik u BiH sa izuzetno povoljnim carinama i
sigurnosti UN-a o zastoju reforme policije u
porezima i godišnje ostvaruje promet od oko letiri
Bosni i Hercegovini, gdje je predsjedavajući
milijade
maraka, a sa druge strane BiH bi ovim
Vijeća ministara BiH kao glavnog krivca
sporazumom
ostvarila svega 130 miliona maraka od
navodi baš Milorada Dodika.
Hrvatske.
akcije navode da nije moguće raskinuti Vrata Srbiji i BiH su otvorena - glasi zajednička izjava
Sporazum, jer je za to potrebna saglasnost
zemalja zone slobodne trgovine. Srbiji i Bosni i
Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne
Hercegovini je dan rok do 12. decembra, no CEFTA u
skupštine Bosne i Hercegovine. Stranka
novom izdanju može zaživjeti i bez njih jer je minimum
demokratske akcije poziva OHR da zaustavi
zemalja potreban da zona zaista bude zonom četiri.
antidejtonske aktivnosti i, ukoliko se one
Pregovori - zapravo dogovaranje tehničkih modifikacija
nastave, sankcionira odgovorne.
sporazuma
- odvijali su se prilično haotično, no na kraju
Ostajući na fonu Milorada Dodika Srpska
je
potpisan
okvir sporazuma. Sporazum naravno mora
demokratska stranka ponovila je da će podržati
proći ratifikaciju - mora biti prihvaćen u nacionalnim
reformu policije u Bosni i Hercegovni samo
pod uslovom da Ministarstvo unutrašnjih parlamentima, što će trajati do iduće godine.
poslova i policija Republike
Srpske ostanu jedinstvene
organizacione cjeline koje
djeluju
na prostoru
Republike Srpske, te da
buduće policijske regije ne
prelaze međuentitetsku
liniju razgraničenja.
U
saopćenju
Sekretarijata
Srpske demokratske stranke
navodi se da će poslanici ove
stranke,
u skladu
sa
navedenim
stavovima,
djelovati i u skupštinama
Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine,
kada se
reforma policije nađe u
parlamentarnoj proceduri.
Razvoj događaja vezanih za
reformu policije prema
svemu sudeći još dugo neće
izaći iz krize u koju je zapao.
VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DEVET GODINA ISKUSTVA
BRUNO MRUCKOVSKI
314-638-3000 OFFICE
314-583-1112 CELL.
8707 Gravois Rd.
UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE
*Equal Housing Lender
8
Novembar 2006. Broj 31
Mjesec Ramazana okončan Bajram-namazom i bajramskim sijelom
RADOST KAO
NIKAD DO SADA
Bajramsku hutbu i namaz predvodio je imam Muhamed Hasić. On je
u svom obraćanju prisutnim Bošnjacima muslimanima još jednom
pozvao na zajedništvo i bratstvo svih Bošnjaka i muslimana. U
kratkim crtama je predočio dokle se stiglo sa isplatom kupljenog
zemljišta na prelijepoj lokaciji u srcu South County, pozvao sve
prisutne ali i one koji nisu bili tu, da se uključe u akciju pa makar i sa
najminimalnijim iznosom donacije, jer time se određuju prema svojoj
vlastitoj budućnosti kao i budućnosti svim mladih bošnjačkih
naraštaja u ovom gradu.
E
L
SA
E
L
SA
G
N
I
V
GI
S
K
EE
N
R
A
F
TH
-EY
K
R
Y TU
A
PRI KUPOVINI OD
I
LD
$299 I VISE U
O
H
PERIODU DO PRAZNIKA
Mubarek Ramazan prošao je u St.
Louisu u mnogo ljepšem svjetlu nego
li je to bio ranije slučaj. Džamija je
svakodnevno bila puna vjernika, a
prvog dana Bajrama, na Bajramnamazu se okupilo preko 1.500
vjernika, iako je ponedjeljak bio radni
dan. Parking ispred džamije, koji bez
problema može primiti na stotine
auta, bio je također pun i tražilo se
mjesto više. Bajramsku hutbu i namaz
predvodio je imam Muhamed Hasić.
potrebe zajednice. Gost na
bajramskom sijelu bio je kongresmen
Russ Carnahan, koji je prisutne
pozdravio sa “Merhaba” i obratio im
se prigodnim riječima. Nastupila su i
dva hora ilahija i kasida (mladja i
starija generacija). Naravno, nijedno
sijelo do sada nije prošlo bez
bajramskih poklona, pa je za
najmlađe bilo dosta radosti. A bilo je
poklona ovaj put i za starije. Naime
St. Louis University je podijelio po 20
On je u svom obraćanju prisutnim
Bošnjacima muslimanima još jednom
pozvao na zajedništvo i bratstvo svih
Bošnjaka i muslimana. U kratkim
crtama je predočio dokle se stiglo sa
isplatom kupljenog zemljišta na
prelijepoj lokaciji u srcu South County,
pozvao sve prisutne ali i one koji nisu
bili tu, da se uključe u akciju pa makar
i sa najminimalnijim iznosom
donacije, jer time se određuju prema
svojoj vlastitoj budućnosti kao i
budućnosti svim mladih bošnjačkih
naraštaja u ovom gradu.
U toku dana, na kupljenoj lokaciji,
okupilo se dosta Bošnjaka i baš
narodski se proveselilo.
Bajramske aktivnosti završene su
bajramskim sijelom u petak
10/27/2006 u maloj Češkoj dvorani,
koja je nažalost pretijesna za ovakve
manifestacije. To još jednom dokazuje
potrebu kupovine zemljišta ali i
izgradnje Bosanskog centra i
dvorane, kapaciteta koji će zadovoljiti
dolara svima onima koji su ispunili
jednostavni upitnik, a koji je vezan za
njihovo istraživanje odnosa USA
prema bosanskoj populaciji. Također,
Brow and Crouppen agencija je
poklonila dvije avionske karte jednom
od posjetitelja, pa se vrijednost
poklona za starije procjenjuje na vise
od 5.000 dolara. Nakon svih poklona
nastavilo se sa igrom i slavljem, uz
sevdah i ostale izvedbe Mehe
Pervana.
Inače, u ramazanskim danima,
mnoge kafane u St. Louisu su
zabilježile drastičan pad profita, dok
su neki promišljeniji (kao Bosna Gold
npr.) odlučili da ne serviraju alkohol, a
u vrijeme iftara su imali specijalne
ponude za one koji poste. Slika od
ranijih godina je tako podobro
izmijenjena, što budi nadu u bolju
budućnost i zajedništvo Bošnjaka
muslimana na ovim prostorima.
E
L
SA
“YOU DON’T HAVE TO BE A
BIG WHEEL TO DEAL AT HUB”
1901 S Broadway - St. Louis MO 63104
(314) 231-2100
Monday - Saturday 9:00AM - 7:00PM. Sunday closed.
www.hubfurniturecompany.com
M. Muratović
Novembar 2006. Broj 31
Piše Azra Heljo
aktuelnosti
9
Tradicionalna bajramska zabava u Čikagu donijela radost, ali nije odnijela stare probleme, dileme i nedoumice
RADOST I NOSTALGIJA
NA TASOVIMA VAGE
Bajram je u BICC-ju Chicago,
proslavljen i obilježen podjelom
bajramskih paketića, što je uvijek
popraćeno dječjim oduševljenjem i
radošću. Paketiće je dobilo preko
stotinu djece, polaznika mekteba,
a uručio ih je Kemal efendija Karić.
Već tradicionalno Bajramsko sijelo
održano je 29. oktobra u banket
sali White Eagla...
Kao i svake, tako i ove godine,
tražila se ulaznica više, što znači
da su ove bajramske proslave
postale omiljene među
Bošnjacima.
Jesen ove godine u Čikagu podsjeća me
na moj rodni grad, na duge šetnje
obalama hercegovačke ljepotice Neretve
čiji miris još osjećam u nozdrvama, te
nesputanu, razigranu, prohujalu mladost
mog života. Sada, ogrnuta već ranom
jeseni svog života, razmišljam sve više o
nama, presađenim na čikaško tlo,
doneseni ratnim vjetrovima zla, smrti,
mržnje dojučerašnjeg komšije... Veliki je
bio ovo grad za mene malu, izgubljenu u
moru strahova od nepoznatog, ali vođena
materinskom snagom i željom za bolje
sutra svoje djece, ipak sam opstala...
Koliko neprospavanih noći, sa uvijek
jednim te istim pitanjem: da li će to bolje
sutra doći. I opet, sjećam se jednog dana
kad sam se probudila i shvatila da su ta
moja djeca odrasla i postala ljudi.
Pomislila sam, pa možda je ovo to bolje
sutra...
Sada, poslije mnogih teških godina
proživljenih u nekom košmaru borbe za
opstanak i pukog bitisanja godina kad
sam budna sanjala o povratku tamo gdje
ugledah svjetlo ovog dunjaluka, shvatila
sam da je ovo moja sudbina i da ništa
nisam mogla promijeniti. Ali izgleda to je
san svih izbjeglica i imigranata koji ipak
ostane samo san. Samo čini mi se da
smo se tih prvih najtežih godina
izbjegličkog života najbolje i slagali,
razumijevali, sanjali isti san i pomagali
jedni druge u nevolji. Poznavali smo svoje
komšije i bili smo isti. Iznajmljeni
podstanarski
stan, sa na brzinu
skupljenih
par stvari,
razmjena
informacija gdje se može dobiti hrana,
odjeća i ako si sretan televizija... Nema
veze, ne razumijemo šta govore, ali ipak
to je prozor u svijet. Djeca će nam prevesti
po koju rečenicu... A sada?
Jesmo li to već zaboravili zašto smo došli
ovdje? Gdje je to nestao onaj osjećaj
pripadnosti, vezanosti zajedničkom
tragedijom? Jesmo li to već zaboravili
svog bivšeg komšiju koji zbog bolesti i
godina i ne znam kojih već razloga nije
uspio da kupi kuću ili vozi skupo auto?
Lijepo je to da smo se snašli u ovom
novom životu, da školujemo djecu, ali nije
lijepo da zaboravimo one kojima je pomoć
još potrebna, koji zbog doživljenih
tragedija, gubitaka, uzrokovanih ratom
koji nismo htjeli, nisu uspjeli da nauče
jezik. Sva ova razmišljanja pokrenuo je
sinošnji razgovor sa mojim dragim
prijateljem. Poznato je svima da su jučer
bili izbori. Također, poznato je da je veliki
broj naših zemljaka postao državljaninom
Amerike. Taj status garantuje im pravo
glasa, pravo da iskažu svoje političko
opredjeljenje.
Nakon uobičajenog
selama, reče mi da nije izašao na izbore,
kao ni veliki broj njegovih ahbaba, zato
što nisu znali gdje im je glasačko mjesto,
kao ni proceduru
upisa u biračke
spiskove.
Kažem da treba prvo da se registruje i to
najmanje trideset dana prije izbora, a što
može učiniti u najbližoj biblioteci, svakoj
agenciji koja pruža servise vezane za
državljanstvo, ili odmah nakon čina
davanja svečane zakletve možete
zatražiti od INS ofisera registracijski
obrazac. Poznato je da je Chicago ima
Bosanski centar, osnovan 1994. godine
sa svrhom da pomogne pristiglim
izbjeglicama u ostvarivanju njihovih
prava, bilo da se radi o Socijalnom, Public
Aidu, imigracionim pitanjima, prevođenju,
a zadnjih godina to je postalo omiljeno
mjesto okupljanja naših seniora na
fildžanu razgovora, kao što su nekada bili
naši domovi penzionera. Nažalost, zbog
cjelokupne ekonomske situacije u zemlji,
ukidanja fondova i nezainteresovanosti
šire bosanske zajednice, ovaj Centar
kroz čije prostorije je prošlo hiljade naših
izbjeglica, polako se gasi i nije više u
stanju da pruži odgovarajuće usluge
ljudima kojima će ovakvi servisi još dugo
trebati, ili smo previše zauzeti i obuzeti
vlastitim interesima, da smo potpuno
zaboravili da postoje i ovi ljudi i njihove
potrebe. Ako je tako, onda aferim moj
narode.
Razmišljajući šta je to bilo u žiži
interesovanja Bošnjaka u Čikagu, ne
mogu da se otmem dojmu da se dešavalo
mnogo toga, ali da je sve nekako bilo
drugačije nego lani. Bio je Ramazan, ali
za razliku od prošlogodišnjeg u čikaskom
džematu, osim u krugovima prijatelja,
familije, nisu se održavali iftari u još uvijek
iznajmljenom džamijskom prostoru.
Možda je prošle godine bilo toliko lijepo,
da je sve odisalo Bosnom, da smo se
pobojali da nećemo to uspjeti ponoviti...
Bajram je u BICC-ju Chicago, proslavljen
i obilježen podjelom bajramskih paketića,
što je uvijek popraćeno
dječjim
oduševljenjem i radošću. Paketiće je
dobilo preko stotinu djece, polaznika
mekteba, a uručio ih je Kemal efendija
Karić.
Već tradicionalno Bajramsko sijelo
održano je 29. oktobra u banket sali White
Eagla... Kao i svake, tako i ove godine,
tražila se ulaznica više, što znači da su
ove bajramske proslave postale omiljene
među Bošnjacima. Jedinstvena prilika za
susret sa dragim ljudima
koje zbog
tempa života nemaš prilike često sresti,
možda upoznaš nekog novog i na kraju
da se opustiš i zaigraš za svoj groš. Ipak,
bila sam zamoljena od velikog broja
prisutnih da iznesem mišljenje da bi
ovakve zabave zbog velikog broja
prisutnih kojima engleski jezik nije jača
strana, trebale da se vode na našem,
bosanskom
jeziku, te uz dužno
poštovanje stranih gostiju to je bošnjačko
bajramsko sijelo.
VESELJE KAO DA
SMO U BOSNI
U Elite Centru u Chicagu održana je proslava Bajrama kojoj je
prisustvovalo oko 150 članova naše zajednice. Bilo je to svečano i
ugodno druženje uz zvuke sevdalinke koje su pjevali Hata Žepčan i
Šerif (Šera) Manko, za srca prisutnih, ublažavajući našu nostalgiju
stvaranjem atmosfere da smo bar na trenutak u našoj dragoj Bosni. Sve
to, naravno, nije prošlo bez tradicionalnih gurmanskih bosanskih
specijaliteta kao što su razne pite, aščijski specijaliteti, te razne
poslastice od kojih je teško reći koja baklava bi ponijela epitet najbolje.
Ugođaju su posebno doprinijele naše sestre Fehdija Duračak, Senada
Avdić, Džemila Bešić, Zlata Kalić, Suada Forić i još mnoge druge koje
su se nesebično trudile da sve protekne u najboljem redu. Iz Džemata
su upućene najljepše želje našim hadžijama Sabaheti Bukvi i Šerifu
Manki i da im Allah dž š. primi njihov hadž.
Fadil Velić
10
Razgovarao Murat Muratović
intervju
Novembar 2006. Broj 31
Mirsad Hadžikadić, Phd, Predsjednik Bošnjačko-Američkog Savjetodavnog Vijeća za Bosnu i Hercegovinu
BOŠNJAČKI LOBI ĆE RADITI
KLUBA POSLANIKA U KO
BASVBH je mlada
organizacija. Molim Vas da je
predstavite našim čitaocima.
Koji su najvažniji razlozi
nastanka, kakvi ciljevi su
postavljeni i na koji način će
se ostvariti? Ko je u vođstvu
organizacije i na koji način su
birani u isto?
Cilj Bošnjačko-američkog
savjetodavnog vijeća za Bosnu i
Hercegovinu (Vijeće) je da
obezbijedi forum putem kojeg će
se glas Bošnjaka-Amerikanaca
sa područja Bosne i
Hercegovine čuti u Kongresu i
State Department-u Sjedinjenih
Američkih Država. Isto tako,
Vijeće će se baviti promocijom
kulturne i historijske baštine,
ekonomskih inicijativa i političkih
interesa Bošnjaka i svih onih
koji smatraju Bosnu i
Hercegovinu svojom
Domovinom i koji doprinose
njenom političkom,
ekonomskom i socijalnom
razvoju.
Ti ciljevi se mogu ostvariti
jedino putem mobilizacije svih
onih snaga koje žele i mogu
doprinijeti većem razumijevanju
i povezivanju između SAD i
Bosne i Hercegovine. Naravno,
mi koji živimo u SAD možemo
doprinijeti tom procesu izuzetno
mnogo. Svako od nas može
dati doprinos, bilo putem
novčanih priloga, ideja i ličnog
angažovanja ili putem uticaja
na lokalne, republičke i
federalne političare. Vijeće
jednostavno obezbjeđuje
koordinaciju tih aktivnosti.
Trenutno vođstvo Vijeća
obuhvata većinom mlade
profesionalce koji su došli do
početne spoznaje da je jedna
takva aktivnost izuzetno važna
za budućnost Bosne i
Hercegovine. Ta grupa ljudi je
osnovala i registrovala
organizaciju, usvojila njen
Statut i Poslovni plan, kao i
uspostavila Upravni odbor i
Odbor povjerenika. Statut
definiše kada i na koji način
dolazi do promjene u sastavu
rukovodstva. Međutim, ovdje je
izuzetno važno napomenuti da
su svi pozvani da učestvuju u
radu Vijeća, a da će članstvo u
rukovodstvu Vijeća biti rezultat
tog rada i doprinosa. Svi mi u
rukovodstvu Vijeća smo
dobrovoljci i trošimo vlastiti
novac za većinu aktivnosti
Vijeća.
na ovim prostorima ali i u
BiH. Koliko je ova
organizacija spremna da
potvrdi ukazano povjerenje?
U Bošnjačko - američko
savjetodavno vijeće za Bosnu
i Hercegovinu (BASVBH)
mnogi polažu najveće nade
Nama u Vijeću je izuzetno
drago i važno da ova institucija
uživa takvo poštovanje u
javnosti... Mi se nadamo da
smo dosadašnjim radom
pokazali spremnost i
sposobnost da se borimo za
dobrobit Bosne i Hercegovine.
To je, recimo, grupa ljudi koja je
dovela do izglasavanje
rezolucije o Srebrenici u
Predstavničkom Domu i Senatu
Američkog Kongresa. Članovi
Novembar 2006. Broj 31
intervju
11
STVARANJU
NA STVARAN
JU
NGRESU USA
Vijeća skoro svakodnevno
razgovaraju sa ljudima koji
odlučuju o politici SAD
prema Bosni i Hercegovini i
obratno. Isto tako, članovi
Vijeća polako postaju
uključeni u svakodnevni
politički život Bosne i
Hercegovine kako bismo
bolje razumjeli političke
prioritete Bosne i
Hercegovine. Naš
entuzijazam,
profesionalizam, istrajnost,
iskustvo i obrazovanje, daju
nam osnovu i nadu za
uspjeh. Uz podršku naših
ljudi u SAD, mi ćemo i
uspjeti. A mogu vam reći da
smo već uspjeli i sa samom
činjenicom da smo tu, da
postojimo.
Nedavno nas je sve
obradovala vijest o
otvaranju ureda BASVBH u
Washingtonu D.C. Koliko
je ova vijest značajna za
bošnjačku dijasporu, a
koliko za Bosnu i
Hercegovinu?
Otvaranje ureda Vijeća je
izuzetno značajno. To nam
daje stalno prisustvo u DCju, mjesto za sastanke sa
predstavnicima organizacija
društvenog i političkog
života, telefon, računar, bazu
podataka, itd. Bez kontakata
i mreže prijatelja ne može se
ništa ostvariti. Naš ured je
baza iz koje će se sve
aktivnosti koordinirati. Zbog
donacija, koje smo sakupili
do sada, bili smo u
mogućnosti zaposliti
direktora ureda koji provodi
pola radnog vremena na
aktivnostima Vijeća. Naš
ured je mjesto gdje će ne
samo članovi Vijeća moći
obavljati sastanke, nego je i
mjesto gdje su svi naši ljudi
koji dolaze u DC poslom
dobro došli kako bi saznali o
našim aktivnostima i
načinima njihovog ličnog
uključivanja u rad Vijeća. Isto
tako, delegacije
predstavnika Bosne i
Hercegovine sada imaju, uz
našu ambasadu, mjesto gdje
se mogu sastajati sa
američkim političarima i
Vijeće će učiniti sve što može kako bi pridobilo
američku javnost i politički vrh SAD za pozitivne
ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. To
neće biti nimalo lahko, ali je nešto što se mora
uraditi i zbog čega je, na kraju krajeva, ova
organizacija i formirana, a to je promoviranje
istine o Bosni i Hercegovini i promocija političkih,
ekonomskih i društvenih rješenja koja vode ka
prosperitetnoj, demokratskoj i pravednoj Bosni i
Hercegovini, te njenoj punoj integraciji u
Evropsku Uniju.
privrednicima.
Kako BASVBH vidi trenutnu
političku situaciju u Bosni i
Hercegovini? S tim uvezi, koji
su prioriteti djelovanja Vaše
organizacije u političkom
životu USA?
Posljednji izbori u Bosni i
Hercegovini su jasno naznačili
šta je važno građanima Bosne i
Hercegovine. Vijeće će učiniti
sve što može kako bi pridobilo
američku javnost i politički vrh
SAD za pozitivne ustavne
promjene u Bosni i Hercegovini.
To neće biti nimalo lahko, ali je
nešto što se mora uraditi i zbog
čega je, na kraju krajeva, ova
organizacija i formirana, a to je
promoviranje istine o Bosni i
Hercegovini i promocija
političkih, ekonomskih i
društvenih rješenja koja vode ka
prosperitetnoj, demokratskoj i
pravednoj Bosni i Hercegovini,
te njenoj punoj integraciji u
Evropsku Uniju.
Dosadašnji rad aktivista
BASVBH bio je zasnovan u
biti na volonterizmu. Jasna je
stvar da se ured u DC, niti
političko djelovanje u USA, ne
može ostvariti bez
finansiranja. Na koji način ova
organizacija planira ostvariti
finansijska sredstva?
Vijeće se finansira putem
donacija. Svaki prilog je dobro
došao... Svi članovi Upravnog
odbora i Odbora povjerenika su
dali svoj doprinos, ne samo
novčano nego i vremenom i
trudom. Prilozi se mogu dati i
mjesečno. Adresa i načini na
koje se donacije mogu dati
može se naći na našoj Web
stranici www.baacbh.org . Imali
smo izuzetno uspješne
prezentacije u Chicagu, Atlanti i
New Yorku. Međutim, sredstva
prikupljena do sada su samo
trećina sredstava koja su
Članovi UO BASVBH sa Predsjednikom
Hadžikadićem: S lijeva na desno: Vehid Deumić,
Tarik Bilalbegović, Adna Karamehić, Esmir Ganić i Mirsad Hadžikadić.
neophodna za jednu godinu rada
ureda sa jednom osobom u
punom radnom odnosu... Mi
pripremamo prezentacije u drugim
gradovima u SAD gdje žive naši
ljudi. Sljedeća prezentacija će biti
u St. Louisu 3. februara iduće
godine.
mnogo. Mi smo u stalnoj vezi
jedni sa drugima i koordiniramo
naše aktivnosti zaista efektivno.
Sve što smo od njih do sada
tražili oni su uradili. Isto tako,
Vijeće nastoji da pomogne
Ambasadi kad god se takva
potreba ukaže.
Da li BASVBH ima podršku
medija u dijaspori i u BiH?
Molimo Vas da kao
predsjednik UO BASVBH,
iznesete svoje mišljenje o
dosadašnjim aktivnostima
organizacije i ocjenu do sada
postignutog?
Saradnja sa našim medijima je
zaista izuzetna. Hyat, Avaz,
Oslobođenje, kao i naše novine u
SAD, su objavljivale naša
saopćenja i novosti o našem radu.
Mi smo im na tome izuzetno
zahvalni i nadamo se da će se ta
saradnja ubuduće i proširiti.
Kakva je saradnja BASVBH sa
KBSA?
Saradnja Vijeća sa KBSA je
besprijekorna. Mi imamo njihovu
punu podršku. Članovi KBSA su u
Upravnom odboru Vijeća. Isto
tako, članovi Vijeća su članovi
Upravnog odbora KBSA. Mi svi
želimo isto: prosperitetnu,
demokratsku i mirnu Bosnu i
Hercegovinu.
Ima li BASVBH podršku
Ambasade BiH u Washington
D.C.?
Članovi Ambasade Bosne i
Hercegovine u SAD, na čelu sa
ambasadoricom Dr. Turković, su
nam pomogli do sada izuzetno
S obzirom na činjenicu da se
radi o dobrovoljnom radu
pojedinaca koje je probudila
njihova vlastita svijest, mi smo
uradili izuzetno mnogo.
Trenutno radimo na poboljašnju
naše financijske strukture i
uspostavljanju BH Kluba
poslanika u Kongresu SAD. To
je izuzetno važno. Lobističke
grupe drugih naroda sa
područja bivše Jugoslavije već
imaju Klubove poslanika sa više
od 20 senatora i predstavnika
Donjeg doma. Bez takve
podrške teško je ostvariti
sistematske promjene mišljenja
i stavova o Bosni i Hercegovini.
Mada mi tek počinjemo, mi smo
optimisti da ćemo za nekoliko
godina imati solidno definiran
Klub poslanika. Na kraju
krajeva, istina je na našoj
strani.
Adresa ureda:
815 Connecticut Avenue N.W., Suite 200, Washington D.C. 20006.
Ured je otvoren za javnost utorkom i srijedom od 12 do 17 sati, te četvrtkom
i petkom od 11 do 16 sati.
Direktora programa možete kontaktirati telefonom na broj (202) 291-7080
ili e-mail-om: [email protected]
Pozivamo vas da prilikom Vaše sljedeće posjete Washington DC-u
posjetite i naš Ured.
12
Novembar 2006. Broj 31
Bošnjaci Kanade obilježili velike muslimanske praznike
SJEĆANJE NA VEĆ
PROŠLI MUBAREK
MJESEC RAMAZAN
Boravak članova UO KBSA u New Yorku je počeo
prijemom delegacije UO KBSA u Misiji BiH u UN.
Delegaciju UO KBSA su primili: Ambasador Dr.
Miloš Prica, Ministar Savjetnik Mirsada Čolaković i
Ministar Savjetnik Maja Ramljak. U otvorenom
razgovoru dotaknuta su sva pitanja od interesa za
BiH. Na osnovu zahtjeva članova KBSA, ali i
velikog broja drugih organizacija iz dijaspore i
matice, predsjednik UO KBSA Emir Ramić je
direktno upitao Ambasadora Pricu za motive i
razloge pisanja privatnog pisma švedskim vlastima
za puštanje Dr. Biljane Plavšić iz zatvora.
Ambasador Prica je opravdao svoje privatno pisanje
citiram: "Iz moralnih razloga kao šef kabineta
Biljane Plavšić osjećao sam potrebu i dužnost da se
Dijelimo sudbinu sa Bošnjacima koji ovdje žive i rade duže godina kao radni i
poratni imigranti, protjerani iz svoje Domovine BiH, silom sramne agresije na
našu zemlju 1992. godine. Mjesec ramazan ima svoje posebne blagodati u
kome se događaju nepredviđene stvari u životu.
Sjećanje na već prošli mubarek mjesec
Ramazan u godini 2006., to jeste 1427. godini po
hidžri ostavio je na nas Bošnjake, postače i one
koji klanjaju, duboke uspomene ovdje u Kanadi,
u gradu Londonu koji je počeo da živi svojim
džematskim životom u svome islamskom centru
koji se nalazi u Holbourne aveniji 41 sa imamom
Senad efendijom Palavrom, koji nam je došao u
goste da sa nama zajedno provede u postu i
ibadetu mubarek mjesec ramazan. Dijelimo
sudbinu sa Bošnjacima koji ovdje žive i rade duže
godina kao radni i poratni imigranti, protjerani iz
svoje Domovine BiH, silom sramne agresije na
našu zemlju 1992. godine.
Mjesec ramazan ima svoje posebne blagodati u
kome se događaju nepredviđene stvari u životu
jer se u njemu posti i ibadeti više nego u drugim
mjesecima i tako Allah dž.š. daje iz svoje riznice
milosti vjernicima onda kada se i ne nadaju. Želio
bih napomenuti da u gradu Londonu, u Kanadi,
djeluju i rade odvojene dvije Bošnjačke zajednice
samostalno: jedna kao džemat bošnjačke
zajednice Bosansko-kanadski islamski centar, a
druga kao Bosansko-kulturni centar koji u svom
sastavu ima sportski klub NK Bosna. Svako u
svom pozivu odvojeno okuplja Bošnjake i
Bosance, ovisno o tome kako se žele izjasniti.
Tako je u drugoj trećini mubarek mjeseca
ramazana došlo do poziva bošnjačke zajednice
džemata na zajednički iftar u BKC. Bošnjaci su
klanjali zajednički akšam namaz. Imam
Bošnjačke zajednice Senad efendija Palavra
održao je kraći govor i zahvalio se domaćinu na
pozivu u kome je domaćin, predsjednik Kulturnog
centra Hazim Zulić prihvatio poziv da zajednički
iftare u BKC-u i tako ostvarena zajednička
suradnja dviju zajednica imaju bolju budućnost
svih nas ovdje u Londonu.
Mjesec ramazan ima svoje posebnosti i tko u
njemu redovno posti, klanja i ibadeti, čini dobra
dijela, a kloni se ružnih dijela iskazujući više
bogobojaznosti i klanja nafilu, taj se može nadati
Allahovoj milosti kao da je klanjao, to jeste izvršio
sedamdeset farzova izvan njega.
U njemu je veličanstvena noć lejletul-kadra koja
je vrednija od hiljadu mjeseci i noći u kojoj je
započela objava Kur'ana, bitka na Bedru te
oslobođenje Mekke itd. Morao bih napomenuti sa
zahvalnošću da su džematlije hrlile u džamiju da
bi se dodvorili Allahu i zaslužili deredžu. I sve su
to činili za dobro naše, i dobro naše djece,
porodice i zajednice. Moram napomenuti da je
imam Senad efendija Palavra organizirao
vjersku poduku za djecu, kako najbolje odgovara
roditeljima i djeci, i da su djeca učestvovala u
programu 27. noći lejletul-kadra i pokazali
zavidni nivo znanja kakav se mogao očekivati.
Noć lejletul-kadra bila je izuzetno posjećena jer
se ove noći ne vraćaju. Želio bih napomenuti da
je ovog već prošlog ramazana veća grupa
džematlija 27. noći, noć provela u ibadetu sa
imamom Senad efendijom i tako dočekala sehur.
Imali smo dvije važne humanitarne akcije
prikupljanja dobrovoljnih priloga, osim zekata i
ramazanskih vitara za Čučkovu džamiju u
Nevesinju i za jedan teži socijalni slučaj iz
Teočaka. Započeta je i gradnja džamije u
Omeragićima.
Držimo se čvrsto Allahova užeta u kome je spas,
blagostanje i opstanak Bosne i Bošnjaka.
Sulejman Kobaica,
London Kanada
obratim švedskim vlastima i zatražim njeno
prijevremeno oslobađanje zbog: starosti, priznanja
zločina i osude za priznati zločin, neljudskog
tretmana u zatvoru."
Predsjednik UO KBSA je izražavajući
nezadovoljstvo mnogih organizacija i pojedinaca
postupkom Ambasadora Price naglasio da
diplomatski predstavnik jedne zemlje nema pravo
privatnih istupa u državne svrhe, ocjenjujući u ime
KBSA postupak štetnim po interese države BiH, ali
i interese Organizacije UN i države SAD u kojoj se
Organizacija UN nalazi. Subota je započela
sastankom članova UO KBSA sa Muhamedom
Šaćirbejom. Dotaknuta su veoma značajna pitanja,
vezana za budućnost države BiH.
Poslije je uslijedila višečasovna sjednica UO
KBSA.
Razmatrajući i usvajajući zaključke u oblasti
strateškog, organizacionog i materijalno-tehničkog
jačanja, KBSA je:
1.Pozvao na formiranje partnerstva svih
organizacija, zajednica i pojedinaca za izgradnju
demokratske, cjelovite i prosperitetne države BiH. U
tom smislu KBSA će obnoviti poziv za zajednički
sastanak svih organizacije bh dijaspore u cilju
13
Novembar 2006. Broj 31
Saopštenje sa sjednice UO KBSA U New York-u
POTREBNO UVEZIVANJE
DESET MILIONA
BOŠNJAKA U SVIJETU
formiranja koalicije za rad na demokratizaciji
države BiH. Predstavljajući Bošnjake, žrtve
genocida, ali i sve one prijatelje ideje Bosne i
bosanskog duha, KBSA još jednom poziva na
dijalog sve organizacije i zajednice dijaspore,
smatrajući da samo zajedničkim radom možemo
materijalizovati uticaj dijaspore na jačanje države
BiH.
2.KBSA će razraditi mehanizme predstavljanja
Bošnjaka u Sjevernoj Americi kao velikog
glasačkog potencijala u SAD i Kanadi. Više
stotina hiljada američkih i kanadskih Bošnjaka su
doista veliko glasačko tijelo, koje bi trebalo biti
od interesa za američke i kanadske političare. U
tom smislu KBSA će razraditi strategiju
podržavanja onih američkih i kanadskih
političara koji podržavaju demokratsku, cjelovitu
i prosperitetnu državu BiH.
3. KBSA će ustanoviti posebno priznanje za
američke i kanadske građane koji svojim
djelovanjem pomažu demokratskim procesima u
BiH.
4. KBSA smatra da politički subjekti u BiH
trebaju prestati sa marginaliziranjem dijaspore.
Angažovanje pojedinaca i organizacija iz
dijaspore u matici jeste interes za svaku političku
partiju u BiH.
5. KBSA, snažno podržavajući rad
Međunarodnog tribunala u Haggu, smatra da se
isti ne smije ukinuti niti se Tužiteljica Carla Del
Ponte treba promijeniti sve dok najvažniji ratni
zločinci Karadžić i Mladić ne budu uhapšeni i
privedeni sudu.
6. KBSA smatra potrebnim početi akciju za
delegitimiziranje Dejtonskog ustava, koji sve
više postaje kočnica razvoja države BiH, koji
jeste donio mir, ali nije učvrstio mir, saradnju i
državu BiH. Iza Dejtonskog Ustava se sada kriju
regresivne snage koje na razne načine nastoje što
više oslabiti državu BiH. U procesu stvaranja
Dejtonskog ustava nisu učestvovali izvorni Srbi
iz BiH, već Milošević. To je svojevrsni dogovor
međunarodne zajednice i Miloševića u cilju
razmjene teritorija BiH tri istočnobosanske zone,
Članovi UO KBSA prije početka sastanka
U New York-u je za vikend 4. i 5. novembra 2006. održana sjednica KBSA. Sjednici UO KBSA
su prisustvovali članovi UO: Emir Ramić (Hamilton, Canada), Džafer Kulenović (Chicago),
Murat Muratović (St. Louis), Nerma Bajramović-Čampara (Chicago), Amir Ahmetspahić
(Jacksonville), Uzeir Ramić (New York), Kemal Sarkinović (New York), Rasim Nikočević
(Detroit), Mirsad Smajić (Toronto, Canada) i Abdulah Polovina (Seattle). Organizatori sjednice
bile su Koordinacije KBSA iz New York-a. Sjednica je održana u prostorijama Bošnjačke kuće
koja se nalazi u neposrednoj blizini Islamskog Centra "Plav i Gusinje", dok je kongresno veče
održano u prostorijama Bosansko-Američke Asocijacije New York. Na pojednim skupovima su
bili prisutni i Bisera Turković, Ambasador BiH u USA, Mujko Erović, predsjednik agencije
"Answer to genocide", Muhamed Šaćirbay, bivši Ambasador BiH pri UN i drugi. Također,
velika prisutnost medija pratila je sva događanja. Organizacija je protekla u najboljem redu.
Bošnjaci New Yorka su još jednom pokazali na djelu tradicionalnu bošnjačku gostoljubivost i
širokogrudost. U nedjelju 5. novembra, članovi UO KBSA su obišli dijelove grada New York-a.
U povodu ovih događaja objavljujemo kompletno Saopćenje Press Službe KBSA, i donosimo
fotografije naših reportera iz New Yorka.
te za utemeljenje prava na odcjepljenje RS.
7.KBSA će intenzivirati akciju na razvijanju
svijesti da 10 miliona Bošnjaka u svijetu moraju
biti uvezani. Istovremeno će raditi i na
građanskoj povezanosti svih onih koji podržavaju
državu BiH.
8.KBSA poziva pojedince i organizacije iz
dijaspore na okupljanje u smislu akcije za
registrovanje najmanje 200.000 građana BiH za
sljedeće izbore. To je najbolji put da se dijaspora
suprotstavi gubljenju vlastitog kredibiliteta kod
bh političkih subjekata, ali što je mnogo važnije
da tako dijaspora vrati BiH u vlasništvo onima
koji su žrtve genocida i agresije i čiji su grunt
zločinci oteli. KBSA poručuje da neće dozvoliti
da protjerana djeca BiH ostanu bez svoje
domovine.
9.KBSA smatra da treba konkretnije započeti sa
radom na psihološkom liječenju nacionalnog
tkiva BiH. Strahote i grijehovi se ne smiju
skrivati, nego ih javno priznati u ime stvaranja
normalnih uvjeta za suživot, baziran na
povjerenju između naroda.
Poslije sjednice UO KBSA održano je prvo veče
KBSA u Njujorku u prisustvu članova UO
KBSA, Dr. Bisere Turković, Ambasadora BiH u
SAD, Amre Kosović, Generalnog konzula BiH,
Muhameda Šaćirbeja, bivšeg Ambasadora BiH u
UN i mnogobrojnih gostiju kao i predstavnika
sredstava javnog informisanja.
14
Novembar 2006. Broj 31
$15995
2004 MITSUBISHI ECLIPSE
$10995
2000 TOYOTA CELICA
$14995
2006 CHEVY MONTE CARLO
$15995
$7888
2004 PONTIAC SUNFIRE
$14995
2006 PONTIAC G6
$12995
2005 SATURN ION
$16995
2004 HONDA ACCORD
$4995
1999 PONTIAC GRAND AM
$10995
2004 CHRYSLER SEBRING
$17995
$16995
McMAHON
PONTIAC - GMC
3295 S Kingshighway
St. Louis, MO 63139
LATIF KALIĆ
314-659-6543
Sales Representative
FINANSIRAMO VAŠU KUPOVINU
2004 JEEP CHEROKEE
2005 CHRYSLER PACIFICA
2005 GMC ENVOY
WOLFGRAM and ASSOCIATES P.C.
i njihov glavni legal assistant
SABINA KALKAN
2 GODINE ILI 100000 MILJA
POWERTRAIN WARRANTY
MI VAM MOŽEMO POMOĆI:
314-583-6343
• povrede na radu
• saobraćajni udesi
• greške doktora
• imigraciona pitanja
• real estate i closing transakcije
• traffic tickets
pomažemo amaterskim vozačima
ali i profesionalnim vozačima kamiona,
neovisno u kojoj državi
su napravili prekršaj
• social security pomoć
Nudimo besplatne informacije
i konsultacije,
obratite nam se putem telefona na
bosanskom jeziku ili nas
posjetite na adresi:
MI NE RAZVRSTAVAMO SLUČAJEVE
PO MANJOJ I VEĆOJ VRIJEDNOSTI,
ZA NAS JE SVAKI SLUČAJ ISTO VRIJEDAN!
Izbor advokata je Vaša odluka i ne treba da bude zasnovana na osnovu reklama.
WOLFGRAM AND ASSOCIATES P.C.
4500 West Pine Blvd.
St. Louis, MO 63108
Novembar 2006. Broj 31
15
kolumna
Svi oni koji su imali nadu da će izbori u BiH donijeti promjene nabolje počinju žaliti za vremenima
koja bi se mogla nazvati do Dodika
Piše Mirzet Hamzić
Za Dodika je
BiH - Laktaši
Smjenom pomalo stupidnog premijera RS
međusobnim sukobima. Tihić bi za svoj
Pere Bukeilovića ponadali smo se da će s
poraz najradije optužio sve osim sebe.
Miloradom Dodikom BiH ubrzati svoj put
Umjesto da kao mudar čovjek poslije ovog
prema Evropi. Vjerovali smo da će unijeti
debakla hladno ode, on se igra progona
ekspeditivnost u duga natezanja oko
vještica. Mada, treba imati u vidu da je
rješavanja i najbanalnijih pitanja koja su od
ovim izborima SDA napravila korak čiji će
interesa za sve stanovnike Bosne i
krajnji ishod biti njezina marginalizacija,
Hercegovine.
jer svaka alternativa Tihiću samo je novi
Međutim, odmah po dolasku na jednu od
korak daljnje parcijalizacije. Jedna stranka
čelnih funkcija RS-a, Dodik je požurio
manje-više ali trenutak je, ipak, delikatan.
pokazati kako je veći Srbin i od onih koji
Uz Dodikov SNSD najveći dobitnik ovih
su devedesetih godina nemilosrdno rušili i
izbora je Silajdžićeva Stranka za BiH.
ubijali po prostorima Druge Jugoslavije.
Pored mjesta u Predsjedništvu broj
Racionalisti i optimisti su to objašnjavali
njihovih mandata na svim nivoima u
činjenicom da su izbori blizu i da će odmah značajnoj mjeri je porastao. No, ne treba
po završetku izbora retorika biti ublažena i
gubiti iz vida da je riječ o skupini
kontroliranija.
nezadovoljnika izašlih iz SDA, ljudi sa
Desilo se ono što se (ni)je očekivalo.
viškom ambicije a manjka znanja, teško je
Dodikov SNSD bio je bez premca u
se nadati da mogu preuzeti lidersku ulogu u
manjem dijelu BiH i pomeo sve političke
bošnjačkom korpusu. Lagumdžija je
protivnike. Dobili su polovinu poslanika u
odavno od SDP-a načinio ono što, po
Skupštini RS-a, predsjednika RS-a, člana
svemu sudeći, SDA-u tek predstoji.
Predsjedništva BiH i sve drugo u RS-u s
Hrvati su na ovim izborima imali prvu
najavom da je njima osigurano mjesto i
podjelu među strankama i HDZ je izgubio
predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.
plebiscitarnu podršku a i onaj koji će ih
Sve navedeno preko noći učinilo je
predstavljati u Predjedništvu nije im po
Milorada Dodika političarem broj 1 u BiH.
volji.
Kažemo ovo iz razloga što je stranka koja
Međutim, ništa manje nije značajno ni
je dobila najviše glasova u BiH od smrti
dešavanje u Srbiji gdje se očekuje odluka o
njenog prvog predsjednika Alije
Kosovu. Mnogi slute da će riješenje
Izetbegovića bez ličnosti koja nosi harizmu
odvojiti od Srbije dio koji je etnički
u sebi i što je izgubila izbore za člana
odvojen već više od 40 godina i da, zarad
Predsjedništva jer je „povratnik“ Siladžić
toga, prema spskom pitanju na Balkanu
pokazao punu superiornost u odnosu na
treba biti malo obazriviji. Kakve će to imati
sterilnog Sulejmana Tihića.
posljedece po BiH možemo samo
Međutim, sve bi se to dalo podnijeti da
naslućivati.
novi prvi u BiH nije samo predizbornu
U nastaloj situaciji Dodik i može da se
retoriku začinio sa još više civilizacijskog
ponaša kao glavni u selu. Kočijaškog
odsustva. Njegovo sirovo ponašanje kao da
rječnika, kafanskih manira cijelu zemlju
je šef neke banana-države izgubljene na
doživljava kao rodne mu Laktaše. U prilog
kartama svijeta ne bi bilo toliko začuđujuće mu ide činjenica da povrijeđenosti Tihića i
da mu iko od onih koji još ovijek imaju
potreba Dragana Čovića da ne siđe sa
najveći autoritet u BiH upute bar
jednu rečenicu kojom bi ga
upozorili da nije sam u seoskoj
kafani. Naprotiv, stiče se utisak da
se na njegove postupke gleda
blagonaklono i da njegove rečenice
tipa: ako ne dobijemo mjesto
predsjedavajućeg Vijeće ministara
mogu formirati i bez nas, Terzić je
bosnian radio program St. Louis
obična budala, MUP RS-a neće biti
ukinut po cijenu da BiH zaustavi
svoje približavanje EU, do
postupaka da ugovara gradnju
autoputa kroz RS bez konsultacija
sa onima koji su potrošili silne
novce i vrijeme na pripremi istog
(kao da su to činili vanzemaljci a ne
političari i iz njegovog komšiluka),
najavljuje referendum o tome da li
su stanovnici RS-a za ukidanje
MUP-a njihovog entiteta... Već
ujutru možemo se nadati novoj
epohalnoj ideju Miće iz Laktaša.
Zašto je to tako?
Razlozi su brojni i nalaze se u BiH i
kao i obično izvan nje. Najprije,
najača bošnjačka stranka (koja je
imala laganu amciju prerastanja u
bh stranku) iscrpljuje se u
Radio
političke scene jer bi mogao završiti u
zatvoru pa može osvježenja ovih izbora
Stranku za BiH i HDZ 1990. pokušati
ostaviti izvan koalicije na državnom nivou.
Ono što sve vrijeme teksta držimo po strani
jeste pitanje koje visi: zar Haris Silajdžić
nije čovjek koji bi laktaškom kauboju
mogao kazati da i izvan Laktaša ima živih
ljudi. Zar čovjek tako bogate političke
karijere i tako bogatog diplomatskog
iskustva ne može jednom skorojeviću i
bahatom provincijalcu kazati popu-pop,
bobu-bob.
Ne može. Bosna je zemlja u kojoj ne
stanuje nikakav red jer je uređuju oni
kojima je haos stanje u kojem se najbolje
snalaze. Odluka svijeta da svi svjedoci
dešavanja u i s Bosnom u periodu 92-95
moraju otići, sprovest će se dosljedno i bez
milosti. Bošnjaci će cijenu svog izbora za
člana predsjedništva skupo platiti. Zato što
je riječ o čovjeku koji ujednom danu letio
na relaciji Istambul Moskva Peking. Zato
što je bio neumoran, što može držati
predavanja (i drži) po prestižnim
univerzitetima u svijetu, na više jezika i o
različitim temama...
Svijetu treba neko ko će na sve njihove
providne zavrzlame klimati glavom. Zna se
da Silajdžić nije od tog materijala. Bošnjaci
su krivi jer su između sterilnog Tihića i
njegovog oponenta Silajdžića koji ostavlja
utisak da još ima volje i želje da razlikuje
crno i bijelo odabrali ovog drugog. Ne bi se
izjašnjavao koliko je to politički mudro ali
obzirom da nam je od svijeta namjenjena
ista pozicija bez obzira šta radili možda
nije zgoreg pokazati bar malo ponosa. Sad
će cinično evropsko: „Dogovorite se,“ biti
makar malo zanimljivije. I, sasvim sigurno,
pogubnije.
[email protected]
BEHAR
Bosna je zemlja u kojoj ne
stanuje nikakav red jer je
uređuju oni kojima je haos
stanje u kojem se najbolje
snalaze. Odluka svijeta da
svi svjedoci dešavanja u i s
Bosnom u periodu 92-95
moraju otići, sprovest će se
dosljedno i bez milosti.
Slušajte vaš omiljeni program u novom terminu
5.00 - 7.00 PM CT svake nedjelje
istinski
bošnjački radio
BOSNIAN MEDIA GROUP
P.O. Box 2636
St. Louis, MO 63116-2636
phone 314.494.6512
fax 314.416.1388
www.bosnianmediagroup.com
16
Novembar 2006. Broj 31
3201 West Devon Ave
Chicago, IL 60659
Tel. 773.681.8600
Fax 773.681.8601
Tražimo suradnike i
distributere za
Sjevernu Ameriku
City Fresh Market
Solana d.d. Tuzla
+ 387 35 282 342
+ 387 35 281 260
www.solanatuzla.com
[email protected]
Širok
asortiman
prehrambenih
proizvoda,
vo će i povr će visokog
kvaliteta, meso, riba i morski plodovi.
www.cityfreshmarket.com
Veliki izbor suhomesnatih i mlije čnih
STORE HOURS
proizvoda. Pečenje sa ražnja, hljeb, Monday - Saturday 7 AM - 10 PM
peciva, torte i razne poslastice.
Sunday 8AM - 9PM
-Bosanac si?
-Živiš u Americi?
-Imaš svoj biznis?
-NEMAŠ REKLAMU U
BOŠNJAČKOJ DIJASPORI?
-A imaš svoj biznis?
-???
-HA HA HA
Da Vam se ne bi smijali
www.bosnianmediagroup.com
www.dijasporabosnjacka.com
[email protected]
www.genocid.org
Ako želite da kupite ili
prodate
vašu kuću,
za Vas je najbolji izbor :
Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:
BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY
OBUKA ZA CDL VOZAČKU DOZVOLU
Claus Schlaefli
314-503-6611
- mogućnost učenja i polaganja
na bosanskom jeziku
- pet sedmica trening
- obezbijeđen smještaj
- veliko iskustvo na američkim
putevima naših instruktora
www.WhySTL.com
Garantovana satisfakcija!
- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto,
broj studenata ograničen svaki mjesec
Pažnja kupci!!!
Izbjegnite greške kod kupovine kuće i
uštedite hiljade dolara
Nazovite za besplatan savjet:
1-888-876-2997 #1019
NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA!
Nazovite nas!
Your Home SOLD in under 120 Days
or I Buy it for Cash
Ako još niste izabrali agenta,
onda je Claus pravo rješenje
Nazovite odmah: 314-503-6611
UKAŽITE NAM POVJERENJE
MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO
800.368.8115
314.832.7900
18
Novembar 2006. Broj 31
aktuelno
Nakon što je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
pokrenuo inicijativu ispitivanja odgovornosti generala
Lewisa MacKenzia za zločine u BiH, kongresu je
pisao sam general
MacKenzie:
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike KBSA, je dobio poruku od
generala Lewisa MacKenzia. KBSA će nastaviti sa upoznavanjem
kanadske javnosti o činjenicama izvršenog zločina protiv čovječnosti.
Generalovi argumenti pokazuju pripremanje za diskreditiranje tužioca
Čavke, u slučaju da dođe do procesa, a na osnovi njegovog javnog
nastupa. KBSA ističe da postoji tužilac koji radi svoj posao po
zakonima BiH i on je jedini pravni i službeni autoritet u ovoj fazi
procesa. KBSA će nastaviti sa aktivnostima u vezi skidanja imuniteta
generalu Mekenziu u cilju njegovog isporučivanja državi BiH.
NISAM SILOVAO!!
Poruka generala Lewisa
MacKenzia poslana Kongresu
Bošnjaka Sjeverne Amerike:
„Dozvolite mi da se predstavim.
Ja sam penzionisani generalpukovnik Lewis MacKenzie i ja
sam od marta do kraja jula 1992.
godine služio s jedinicama
UNPROFOR-a, prvo kao vođa
Štaba, a na kraju kao prvi
komandant Sarajevskog sektora,
tokom kojeg vremena su
Ujedinjene Nacije otvorile
Sarajevski aerodrom za prijem
humanitarne pomoći za građane
Sarajeva. U julu 1992. godine ja
sam tražio da me smijene kao
komandanta sektora, jer su moji oficiri, ruski pukovnik i neki od mojih vojnika,
bili često mete prijetnji, od strane članova Armije BiH, da će se ih egzekutirati,
prvenstveno zato jer nisam bio lično popularan unutar bošnjačkog naroda u
Sarajevu u to vrijeme. Nakon moga odlaska u Kanadu 1. 8. 1992. godine i
nakon mojih svjedočenja ispred brojnih komiteta Kongresa SAD, ja sam bio
meta brojnih lažnih optužbi, uključujući silovanja i ubistva, od strane vlasti
BiH. S mojim odobrenjem je Generalni Sekretar UN počinio detaljnu istragu
svih optužbi protiv mene i nakon toga zaključio da su sve bile neosnovane.
Istraga je zaključila da sam ja napustio BiH "približno jedan mjesec prije bilo
kojeg navedenog incidenta". Bilo kakve sugestije, da bi me Ujedinjene Nacije
automatski probale zaštititi od takvih optužbi, su glupe, pošto sam ja veoma
nepopularan u krugovima Ujedinjenih Nacija zbog moje otvorene kritike
njihovih propusta u mnogim mirovnim operacijama, uključujući i njihove
napore u BiH. Izgleda da optužbe proističu iz intervjua za medije koje je dao
zarobljeni vojnik bosanskih Srba, Borislav Herak, koji je izjavio da je silovao i
ubijao muslimanske žene. U toku intervjua je izjavio da sam ja često posjećivao
kafeteriju "Kod Sonje" u Sarajevu, izabirao između uhvaćenih muslimanskih
djevojaka, silovao ih i naknadno ubijao. Poslije toga se ustanovilo da je
Herakovo svjedočenje bilo fabricirano, dobro priučeno i da njegov opis moje
osobe, s mojim činom i oznakama, isto kao i oznakama moga vozila, nije imalo
veze sa realnošću. Tokom prošle dekade, te su se klevetske optužbe ponovno
počele pojavljivati u medijima i često se spominje da su mi bosanske vlasti
prišle i htjele me saslušati, te da sam ja to odbio. To, gospodine, je potpuno
neistinito. Mene nikada nisu pitali da li bih ja pristao da me saslušaju, i istinito
rečeno, ja bih bio sretan da odgovorim na ispitivanje ovdje u Kanadi. Isto tako
je rečeno da je od Kanade i od Ujedinjenih Nacija bilo traženo da mi dozvole
da budem ispitivan i da su to odbile. Po mome znanju to se nije dogodilo jer ja
smatram da bi me se obavijestilo o takvim zahtjevima. Na dan 12. 10. 2006,
tužilac Sarajevskog Kantona Oleg Čavka je ponovio neosnovane optužbe protiv
mene u izjavi AFP-u i komentar je privukao svjetsku pažnju. On je ponovno
podvukao moje posjete "Kod Sonje", koja je lokacija koju ja nikada nisam
vidio, ne samo da nisam posjećivao. Prijatelji, koji su nedavno služili u BiH su
mi rekli da je bosansko pravosuđe ogromno napredovalo u zadnjoj dekadi i da
je zaslužilo reputaciju za korektnost i poštenje. S tim činjenicama u vidu,
profesionalno neponašanje gospodina Čavke je zabrinjavajuće. Ja sam bio
šokiran da je Čavka otišao pred medije sa nečim što se mora smatrati
povjerljivim i nepotvrđenim sadržajem predmeta istrage i da je dao u javnost
takve informacije protiv mene, priznavajući da ja nisam optužen. Jako je teško
da nisam imao priliku da se branim. Međutim, njegovo navođenje " on nije
optužen jer on nije bio ispitan", sugerira da bi ja bio optužen nakon ispitivanja.
Taj zaključak gospodina Čavke demonstrira čisti nedostatak nepristranosti. I
dalje, on uzurpira funkciju suda ili suca u procesu optužbe, npr., tužilac daje ili
registrira optužbu, a sudac prihvaća ili odbija i onda optužuje. Ja se želim
službeno tužiti u vezi neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja gospodina
Olega Čavke.
Lewis W. MacKenzie
Šokantne izjave silovanih bošnjakinja i zločinačka uloga
generala Lewisa MacKenzie-a
MACKENZIE JE SILOVAO
Poštovani prijatelji istine i pravde, u ime istine i pravde, najsvjetlijih
tekovina čovjeka i civilizacije, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, želi
upoznati javnost sa izjavama Bošnjaka i Bošnjakinja, koje nedvosmisleno
potvrđuju boravak generala Luisa Mekenzia u logoru "Sonja" i izvršenje
zločina nad ženom od strane istog generala.
Nije namjera KBSA da sudi. To treba da rade nadležni sudski organi i
tužilaštvo.
Objavljivanjem iskaza, KBSA želi upoznati svjetsku javnost, a prije svega
kanadsku javnost sa moralnim karakteristikama čovjeka koji je bio na čelu
mirovnih snaga Ujedinjenih Nacija u momentu agresije i genocida u BiH.
Objavljivanjem iskaza, KBSA šalje poruku zločincima - zločin se ne može
sakriti, niti zastariti, te poruku žrtvama - istina i pravda moraju pobijediti jer
su uslov egzistencije čovjeka i civilizacije.
Emir RAMIĆ
Predsjednik KBSA
Izjava koja potvrđuje redovan dolazak generala Mekenzia u logor "Sonja"
SILOVAO JE I MUŠKARCE!!!
Izvod iz izjave jednog Bošnjaka
zatočenog u kasarni Semizovac,
zatim u logoru kod "Sonje". Radi se
o muškarcu koji je i seksualno
zlostavljan.
Redovno sam svaki dan izvođen,
batinjan, ispitivan. Jednu večer,
negdje oko 23 sata, izvela su me
trojica četnika, koje nisam poznavao.
Izveli su me na prugu i naredili mi da
legnem, a prethodno su mi vezali
ruke na leđa. Legao sam na prugu,
okrenuli su mi vrat na šinu i htjeli da
me zakolju. Držali su me tu oko 1520 minuta i govorili: "Nećemo danas,
sutra navečer te koljemo". Vratili su
me u logor "Sonja". Sljedeći dan je
počelo dovođenje muškaraca. Svaki
dan su dovodili muškarce različitih
starosnih dobi. Sjećam se u logoru
kod "Sonje" bili su:
1. Hido Ahmet sada u Švrakama,
2. HalilovićAlija sada u Švrakama,
3. Muračević Esad sada u Švrakama,
4. Durić Suljo sada u Švrakama,
5. Šišić Hamid, umro,
6. Beširević Ismet poginuo,
7. Piknjač Ekrem sada u Švrakama,
8. Kodžaga Taib iz Semizovca,
9. Balešić Šerif iz Vogošće,
10. Balešić Hata, žena Šerifova iz
Vogošće,
11. Balešić (Šerfe) Armin i mnogi
drugi kojih se momentalno ne mogu
sjetiti.
U logoru "Sonja" također sam vidio i
dovođenje žena. Prepoznao sam:
1. Šenderović Šahidu iz Vogošće,
2. Jozić Soku iz Vogošće.
Soku sam vidio kada je general
Mekenzi došao u logor "Sonja".
Mene su tada četnici natjerali da
pečem janje za generala Mekenzia. Ja
ne znam gdje je sada Soka, ali sam je
ranije dobro poznavao, jer je ona
radila u istom preduzeću gdje i ja,
UNIS, Ugostiteljstvo, Biokovo.
U junu 1992. godine ponovo su me
pozvali stražari logora "Sonja" da
pečem janje. Dok sam ja pekao janje
mene je čuvao Dragović Ignjatije iz
Vogošće. On mi je rekao: "Znaš li za
koga pečeš janje". Ja sam rekao: "Ne
znam". On mi je rekao: "Pečeš za
generala Mekenzia". Kada sam
ispekao janje, pomogao mi je logoraš
Ahmed Hido, (sada živi u
Švrakama), da ga unesemo u restoran
logora "Sonja". Tada sam vidio 2
transportera na kojima je pisalo UN.
Jedan transporter je bio "točkaš", a
drugi "gusjeničar". Mene su uveli u
kuhinju da isječem meso. Tada je
ušla Soka Jozić. Muzika se čula.
Soka je iz sale došla u kuhinju. Na
sebi je imala kecelju. Soka je imala
oko 35 godina, plavu kraću kosu,
srednje visine i građe. Soka nosi
pečenje i pića u salu, a mene ponovo
vode u logor kod "Sonje". Kada sam
izlazio iz restorana uz pratnju čuvara
vidio sam da i dalje stoje dva
naprijed navedena transportera.
Novembar 2006. Broj 31
19
Austrija održan skup o Srebrenici na kome se
govorilo o posljedicama genocida i njegov utjecaj
na širu društvenu zajednicu
Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike: Ustavne promjene trebaju biti vođene pred
očima javnosti
ONI KOJI PROTEŽIRAJU ETNIČKU PODJELU BiH
NEMAJU LEGITIMITET NARODA I GRAĐANA
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike ( KBSA), www.bosniak.org, smatra da polazište ustavne
reforme treba biti potraga za najmanjim zajedničkim sadržiocem kojeg bi prihvatile sve stranke,
građani i narodi BiH, kako bi se ojačale državne institucije koje bi bile u stanju da odgovore
zahtjevima za boljom BiH kao jedinstvenom državnom zajednicom.
KBSA smatra da RS ne može opstati pod svojim sadašnjim imenom i ne
može zadržati političku filozofiju svojih utemeljitelja
Entitetsko uređenje i na njemu zasnovan princip entitetskog glasanja su dva aspekta post-ratnog
uređenja BiH, identificirana kao ključne manjkavosti Daytonskog ustava.
Stranke iz Republike Srpske (RS), na entitetskom glasanju insistiraju iz čisto političkih razloga, jer
ovaj mehanizam glasanja osigurava da se u BiH ništa ne može napraviti bez eksplicitnog odobrenja
RS. Očuvanje ovog mehanizma garantira da će entitetska organizacija BiH ostati trajni model
uređenja u svim budućim fazama ustavne reforme, što je za pregovarače iz RS najvažnije.
Zadržavanje entitetskog glasanja u takvim uslovima značilo bi da bi RS bila u poziciji da
neograničeno dugo blokira formiranje vlasti na državnom nivou, što je mirnodopska demonstracija
ratnog promišljanja. KBSA smatra da RS ne može opstati pod svojim sadašnjim imenom i ne može
zadržati političku filozofiju svojih utemeljitelja. Ustavni Sud BiH već je donio odluke protiv monoetničkih državnih simbola, kao i protiv prakse dodavanja jednoetničkih prefiksa imenima gradova u
RS. Na osnovi takvih ranijih odluka, razumno je pretpostaviti da će Sud odlučiti i protiv imena tog
entiteta i proglasiti ga diskriminatorskim spram druga dva konstitutivna naroda koji tamo žive. Sud
je već zaprimio aplikaciju da odluči u ovoj stvari. Utemeljitelji RS su taj genocidni entitet zamislili
kao eksluzivni teritorij samo jednog naroda. Gotovo svi osnivači RS su u međuvremenu osumnjičeni
za genocid pred sudom Ujedinjenih Naroda u Hagu. KBSA ističe da to nije nikakva antisrpska
zavjera već odraz stava civiliziranog svijeta predstavljenog kroz Ujedinjene Narode, jer je RS tek
jedan dio BiH koji mora u svim politički relevantnim aspektima biti isti kao i drugi dijelovi BiH. To
naprosto ne može biti ekskluzivni prostor za samo jednu etničku grupu.
Prema rezultatima istraživanja KBSA, većina građana, želi suštinsku promjenu političkog koncepta
u BiH. Međutim KBSA ističe da građanska šutnja i građansko pasivno preziranje današnjeg
neefikasnog političkog sistema onemogućuje primat identiteta građanina nad identitetom pripadnika
jedne od etničkih grupa.
SREBRENIČKI
INFERNO
U okviru manifestacije upriličena je Izložba
fotografija, potom promocija monografije i obraćanje
fotografa Tarika Samaraha na temu „Srebrenica“
(izložbe u Potočarima, Muzeju holokausta u Njujorku,
u holandskom parlamentu, u Beogradu na džambo
plakatama itd.). Zapažen nastup imao je i Haris
Hrleta (ministar savjetnik bosanskohercegovačke
Ambasade u Austriji) te prof. dr. Džemaludin Latić
(autor knjige „Srebrenički inferno“) i prof. Ajeta
Arifija (direktor IK „Connectum“) iz Sarajeva na
temu „Utjecaj genocida na književnost“. Potom su
čitani fragmenti iz knjige „Srebrenički inferno“ u
izvedbi glumca Petera Kristijana Lenca (Peter
Christian Lenz).
SREBRENICA to ime stoji za najveći masakar u Evropi
nakon Drugog svjetskog rata. 1995. godine prije jedanaest
godina bosanski Srbi su izvršili agresiju na tu „zaštićenu
zonu" UN-a. Tokom samo jedne sedmice ubili su oko 8.000
Bošnjaka.
U cilju obilježavanja jedanaestogodišnjice zločina u
Srebrenici Centar savremenih inicijativa Austrije, u saradnji
sa prof. Hugom Šanovskim (Hugo Schanovsky), bivšim
gradonačelnikom i počasnim senatorom univerziteta grada
Linca, želi prikazati posljedice genocida i njegov utjecaj na
širu društvenu zajednicu, te pokrenuti aktuelne i relevantne
društveno-političke teme.
Tim povodom je 3.11.2006. u Svečanoj sali Kulturnog centra
Gornje Autrije Ursulinenhof (Landstr. 31, 4020 Linz) održana
spomen-priredba pod nazivom „Srebrenički inferno“
(Posljedice genocida i njegov utjecaj na širu društvenu
zajednicu).
Ova internacionalna spomen-priredba ima za cilj da na
jednom kulturno-političkom nivou stvori prostor za jedan
plodonosan dijalog i razmjenu ideja, što će voditi boljoj
budućnosti grada Srebrenice i čitavog regiona.
Izdavačka kuća „Connectum“ iz Sarajeva (najbolja
Proces ustavnih promjena je proces jačanja državnog identiteta
bosanskohercegovačka IK u protekloj godini) bila je partner
na ovom projektu. Nakon pozdravnog govora mr. Norberta
Zato KBSA smatra da je najvažniji zadatak postizborne BiH i političkih subjekata koji su dobili
Ridla (Ured saveznog kancelara - Sekcija za umjernost),
povjerenje građana na izborima, rad na ustavnim promjenama. To je test političkih subjekata,
prisutnima se obratila Angele Orthner (prva predsjednica
građana i naroda za i protiv jedinstvene, demokratske i europske BiH. Proces ustavnih promjena je
Pokrajinskog parlamenta Gornje Austrije), te mr. Klausa
proces jačanja državnog identiteta i osjećaja za jedinstvenu državu. Jer ukoliko želimo biti dio
Lugera (gradski savjetnik). Prisutnima se obratio prof. Huga
jedinstvenog europskog prostora moramo se prije svega osjećati građaninom BiH, a ne nekog njenog Šanovski (bivši gradonačelnik i počasni senator univerziteta
entiteta. Građani i narodi BiH trebaju prihvatiti državu BiH kao zajednicu koja neće biti vođena
grada Linca) i dipl. inž. Abdurahman Malkić (načelnik općine
stranačkim interesima, ideološkim motivima i isključivostima, već jedino željom da se afirmiraju
Srebrenica) na temu „Posljedice genocida i njegov utjecaj na
temeljne vrijednosti države. Zato ustavne promjene trebaju biti vođene pred očima javnosti, s
širu društvenu zajednicu“. Plaketa zahvalnosti ispred grada
brojnim akterima parlamentima, organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama
Srebrenice uručena je prof. Hugu Šanovskom. U okviru
ekspertima iz BiH i svijeta, a ne u uskom krugu, iza zatvorenih vrata. KBSA će zatražiti još aktivnije manifestacije upriličena je Izložba fotografija, potom
učešće Venecijanske komisije, Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Vlada SAD i Kanade u
promocija monografije i obraćanje fotografa Tarika Samaraha
proces ustavnih promjena.
na temu „Srebrenica“ (izložbe u Potočarima, Muzeju
holokausta u Njujorku, u holandskom parlamentu, u
Beogradu na džambo plakatama itd.). Zapažen nastup imao je
Proces ustavnih promjena treba biti bez pritisaka, panike,
i Haris Hrleta (ministar savjetnik bosanskohercegovačke
neprincipijelnih rješenja i nekorektnih kompromisa
Ambasade u Austriji) te prof. dr. Džemaludin Latić (autor
knjige „Srebrenički inferno“) i prof. Ajeta Arifija (direktor IK
KBSA poziva sve političke subjekte koji su za demokratizaciju i snaženje države BiH da se
„Connectum“) iz Sarajeva na temu „Utjecaj genocida na
zajednički odupru nastojanjima onih političkih snaga u BiH i svijetu koje su protiv jačanja države
književnost“. Potom su čitani fragmenti iz knjige
BiH. Proces ustavnih promjena treba biti bez pritisaka, panike, neprincipijelnih rješenja i
„Srebrenički inferno“ u izvedbi glumca Petera Kristijana
nekorektnih kompromisa. On bi trebao rezultirati novim Ustavom samo-održive, suverene,
Lenca (Peter Christian Lenz).
Spomen-priredbi "Srebrenički inferno" svoju podršku su
jedinstvene, demokratske države BiH.
iskazali: Ured saveznog kancelara - Biro za umjetnost i
Postavljajući pitanje zašto se ponovo guraju propale ustavne promjene, KBSA traži ostavke svih
medije, Pokrajina Gornja Austrija - odjel za kulturu, grad
međunarodnih i domaćih subjekata koji i dalje insistiraju na etničkoj podjeli BiH putem ustavne
Linc - odjel za kulturu, gradska biblioteka Linca, Radiolegalizacije etničkog glasanja. KBSA smatra da oni koji su izgubili ne samo po pitanju propalih
televizija Gornje Austrije ORF, NTV Hayat, gradska televizija
ustavnih promjena u Parlamentarnoj skupštini BiH, već i na izborima, kao i oni iz međunarodne
Linca LT1, City magazin za Linc, Vels i Štajer, Dnevni Avaz,
zajednice koji i dalje žele etničku podjelu BiH, nemaju više legitimitet naroda i građana.
KBSA posebno poziva bošnjačke političke subjekte, bošnjačku inteligenciju i kompletnu bošnjačku Radio FRO Linc, Radio BH1, firma KamTech, firma ASEE,
Tehnički biro dipl. inž. Nedžib Mahmutović, firma Smarter
javnost da se uključi u proces ustavnih promjena.
Business Solutions i MBE Mirza Handels.
Emir Ramić
Damir Saračević
Predsjednik KBSA
20
Novembar 2006. Broj 31
Intervju: Mustafa ef. Sušić, predavač u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
VEHABIJE U BIH
NIKO NIJE ZVAO
Gospodine Sušiću, vjerujem da ste
čuli za incident u Novom Pazaru:
tamo je, naime, prošle sedmice
došlo do fizičkog obračuna u
džamiji. Kako to komentirate?
Detalje ne znam, ali suštinu znam:
sukobile su se dvije struje, na jednoj
strani tradicionalne džematlije, a na
drugoj ovi novovjernici. Moram
priznati da ta vijest za mene nije
neočekivana: ja svaki dan očekujem
da se to dogodi. Opet kažem - nisam
pratio detalje, ali pretpostavljam da je
u pitanju pokušaj nametanja koncepta
tradicionalnim džematlijama, odnosno
procjene vehabija da imaju kritičnu
masu da preuzmu džamiju, da
preuzmu stvari u svoje ruke. Oni tako
reaguju. Prije dvije godine sam, tokom
ramazana, boravio u Crnoj Gori i
obišao je cijelu - od Ulcinja do Rožaja
i Plava i Gusinja - i mislim da je tamo
veća opasnost od njih nego u BiH, jer
su tamošnji kadrovi slabi.
Na koje kadrove mislite?
Mislim na kadrove Islamske zajednice
koji mogu da se tome suprotstave.
Oprostite, ali gdje su se to kadrovi
Islamske zajednice u BiH
suprotstavili? Zar nije upravo
ovdje, sa ekrana državne televizije,
Abu Hamza nedavno optužio cijelu
Islamsku zajednicu da je
komunistička, muslimanima u BiH
očitao lekciju kako ne znaju šta je
pravi islam, a od svih domaćih
kadrova reagirao jedino prof. dr.
Enes Karić, dekan Fakulteta
islamskih nauka u Sarajevu?
Prvo, samu pojavu jednog od ovih
abu hamzi u medijima treba razmotriti:
po meni, ova se ličnost dozirano ali
redovno pojavljuje u medijima i iako
izgleda jednostavno i malo egzotično,
mislim da je on višeslojna pojava.
Mene interesuje samo ovo njegovo
pravo da ocjenjuje muslimane u BiH:
otkud on može znati kakvi smo mi
muslimani? Ko mu je to rekao? Rekao
mu je neko od naših, onih putujućih,
koji nikad ništa neće konkretno da
rade nego su iznad i izvan svega,
dakle bez odgovornosti. Evo, ja hoću
da kažem: ako to predstavlja bilo
kome neku satisfakciju - ja sam
originalni komunistički hodža. Moje
kolege i ja smo radili u tim uvjetima,
nismo čekali da prođe komunizam i
da se stvore idealni uslovi, nego smo
radili i održavali naše institucije. I ne
samo u komunizmu, već sva ova
stoljeća, bez obzira da li nam je režim
bio drag ili mi njemu. I to je jedini
način. Bio sam, i na to sam posebno
ponosan, hodža u periodu kada je
komunizam bio najjači i kada smo mi
služili, i hodže i ostali sveštenici, kao
rezervni neprijatelji režima. Kad god
nešto nije išlo, uvijek je bila opcija:
deri retroaktivne nazadne snage. Mi
smo to znali, ali smo radili. Naravno,
ovdje nije riječ o tome već o problemu
što je Islamska zajednica sramežljiva
u određivanju prema ovim pojavama.
Odmah da se razumijemo - mi nikome
ništa ne dugujemo: ako je neko ovdje
došao da se bori iz uvjerenja, onda je
to iz uvjerenja, a ne za račun nekih
prava da nas ovdje uređuje.
Uostalom, to nije prvi slučaj da ljudi
idu na drugi kraj svijeta kako bi se iz
uvjerenja borili: Bošnjaci su, 1948.,
iako izašli iz rata u kojem su
desetkovani, u kojem su poslije
Jevreja demografski gledano najviše
pretrpjeli, otišli u Palestinu i tamo se
borili. Pokazali su se kao najbolji
organizatori, neki su i ostali tamo -
Islamska zajednica morati da se
odredi. Do sada se oglašavala da
osudi zločine koji su se desili, ali po
meni to nije dovoljno. Islamska
zajednica je trebala sprovesti svoju
temeljitu istragu i doći do onoga ko je
proizveo tog mladog čovjeka koji je
bio u stanju da puca u ljude koji mu
nikad ništa nisu nažao učinili. Vjerujte,
za mene je katastrofa da neko može
našeg mladića, Bošnjaka, dovesti u
poziciju da uzme pušku i ubije ljude
zato što su drugačije vjere! To je
Islamska zajednica trebala temeljito
istražiti i pronaći one koji su proizveli
takav mentalni sklop. Samo po sebi,
osuđivanje nije dovoljno, a i kad se
nešto osuđuje, ne smije se
relativizirati.
Predavač u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu
stručnjak je za fikh obredoslovlje, bračno,
nasljedno i krivično pravo,
metodologiju šerijatskog prava
- a prije rata dugi je niz godina
bio imam, prvo u Trebinju,
potom Dubrovniku, a onda u
Sanskom Mostu. Za Dane
govori o sve agresivnijim
istupima vehabija, šutnji
Islamske zajednice, džamiji
Kralja Fahda,
Sulejmanu Bugariju...
Mislim da treba govoriti o uzroku ove
pojave koja je nama došla masovnije
u ratu, od 1993. Te ljude niko nije
Čini se upravo da se čak i
zvao da se bore na našoj strani, niti
prisustvo vehabija u BiH
im to što su se borili daje ikakvo pravo
relativizira: ne znamo ni koliko ih
da uređuju naše međusobne odnose i
ispravljaju nas. Doduše, oni imaju
Unutarmuslimanski sukob
potporu nekih naših školovanih ljudi
koji su im vrsta zaleđa, logistike, ali se
ne eksponiraju. Ima njih i unutar
zajednice i u strukturama, međutim,
ne javljaju se jer cijene da još nisu
dovoljno snažni. Valja razmišljati na
ovaj način: niko ne zna koliko je naših
mladića u ratu otišlo vani bez srednje
- Da bismo ih objasnili, moramo se vratiti u 18. vijek, kada se na prostoru
škole. Meni nije problem kada moj
današnje Saudijske Arabije pojavila osoba po imenu Muhamed Abdulvehab.
đak ode, mada ja uvijek preporučim:
Tada su muslimani na tim prostorima bili u potpuno inferiornom položaju i on je u
nemojte ići u Saudijsku Arabiju! Jasno
nekoj lijepoj namjeri mislio da je rješenje problema u brisanju svih tradicija i
je da su to povoljne stipendije, ali ako
vraćanju na početak. Međutim, hiljadugodišnja tradicija islama stvorila je nešto
držite do mog mišljenja, nemojte ići
što je prihvaćeno i potvrđeno, iako su u prošlosti sukobi između sljedbenika tih
tamo, a naročito ako se mislite
pravnih škola postojali. Muslimani su to prevazišli i svako je slijedio svoju praksu,
vraćati. Možete pokušavati u BiH
niko nikome nije smetao. No, oni su snagom sile praktično čitav taj prostor
uzgajati banane, ali dobit ćete gorak
centralne Saudijske Arabije očistili od ostalih tradicija i nametnuli sebe kao
plod. Koliko znam, samo su dvojica
zvaničnuo tumačenje. Tada je između Saudijske Arabije i Abdulvehaba i
dolje završila - jedan je aktivni imam,
njegovih sljedbenika napravljen deal - Saudi će se baviti državnom politikom, a
dobar,
normalan, a drugi je slobodni
oni će imati duhovnu stranu pod kontrolom. Kad je ta država otkrila sredstva od
strijelac.
petroleja, oni su se prilično osamostalili, međutim, nije bio problem dok su na
univerzitetima predavali profesori iz Egipta, Iraka i drugih dijelova arapskog
Vratimo se imamima: zar ne
islamskog svijeta već kad su oni formirali svoj kadar. Došlo je do zatvorenosti i
očekujete
previše od njih ako
isključivosti, a neupućeni mladi ljudi poslani su da šire "prvi" islam. Gdje god su
smatrate
da
su oni ti koji se moraju
mogli, samo su stvarali probleme jer nisu imali nikakvog obzira prema domaćim
suprotstaviti vehabijama?
adetima. Ni Saudijska Arabija njih nije smatrala problemom do prije tri godine:
sada se istim metodama sa njima obračunava kao što su se oni svugdje
obračunavali. Kaže se da je Al-Ka'ida nastala iz tog pokreta - ne vidim neki drugi Imam zna šta mu se zbiva u džematu.
Neki jesu očekivali reakciju iz vrha
pokret u islamskom svijetu koji je mogao to da proizvede.
zajednice, neki su možda još u ratu
kalkulisali jer je bila glad, a neki su
znam za njihove potomke koji žive u
ima, ali se zna da njihov broj raste i
samo nesigurni u sebe. Ali ja znam
dva sela kod Nabulusa - ali nisu tražili
da su prisutni u skoro svim
jednog koji je od početka ostao
da nameću svoje običaje
džematima. Čak se ispod glasa
dosljedan i to usred Zenice gdje su bili
Palestincima. Živjeli su svoj život i,
tvrdi kako su bukvalno preuzeli
vrlo agresivni, ali imam nije htio početi
barem sam tako saznao od kolega u
značajan broj džamija u BiH.
namaz dok se svi ne ponašaju po
Bagdadu, bar ona prva generacija nije
našoj tradiciji. Bio je ismijavan, ali je
ništa promijenila u svojim običajima i
Nažalost, nisam baš najkompetentniji
shvatio
da mora imati snage i drskosti
navikama stečenim u vjeri. E, sad,
da govorim o brojkama, ne krećem se
da odlučno ustane protiv toga i
Islamska zajednica se nije odredila...
po unutrašnjosti i mogu samo čuti eho
vjerujte, znao je zaključati džamiju.
događanja. Da li su preuzeli džamije i
Naravno, sada je druga situacija,
Islamska zajednica se već
u kojoj mjeri, ne znam, ali vidim
pitanje je koliko ko ima snage jer su
godinama nije odredila: zašto?
problem koji proizilazi iz toga: dolazi
vehabije već okupile svoje pristaše po
do sukoba gdje nije pitanje
džematima.
Pa, pravdanja su bila da to nije dobro
preuzimanja džemata nego ima
jer su se oni borili s nama ili da će to
fizičkih obračuna od kojih su neki
U Sarajevu su, tokom ovog
samo od sebe proći. Ja znam da će
rezultirali i smrtnim slučajevima.
SAD SE I SAUDIJA S
NJIMA OBRAČUNAVA
21
Novembar 2006. Broj 31
ramazana, i žene počele - znam za
jednu džamiju - objašnjavati
ostalima "nepravilnosti" u
namazu?
Žena klanja na isti način kao i
muškarac, sa držanjem ruku preko
prsa, i to je naša hanefijska praksa i
mislim da je vrhunac dostojanstva u
namazu. A šta oni rade? Raskorače
se s objašnjenjem "da šejtani ne
prođu"! Nisu ni šejtani s traktorima,
kakva su to objašnjenja? Oni nama
namaz svode na rigidnu formu,
potpuno neprimjerenu islamskim
estetskim i svakim drugim kriterijima.
A to je naravno insistiranje na
marginalijama: balkanski muslimani
su, ja to tako opisujem, kao drvo na
brijegu koje vjetar i oluje njišu, ali je
korijen stabilan pa se poslije oluje
smiri. Oni bi htjeli da drvo okrenu
naopako, da ga obrnuto posade i da
lišće bude u zemlji. Ono na čemu
insistiraju je sa stanovišta šerijata
drugorazredno, trećerazredno,
petorazredno... Ovdašnja ulema, za
koju onaj Abu Hamza kaže da je
komunistička, vodi računa o onom šta
je najpreče, a oni se ponašaju kao da
su gledali samo nastajanje islama.
Islamska zajednica je dužna čuvati
ustav u kojem precizno stoji da smo
mi muslimani hanefijskog mesheba i
nije to stvar oko koje se može
polemizirati. Nema polemike oko
ibadeta, to je nešto naše i naši su ljudi
s pravom uvrijeđeni kada oni dođu i
pričaju o nepravilnostima, kada im
kažu da sve ono što kako su odgajani,
kako su učeni nije pravi islam, kako
smo mi krivi muslimani... U ratu je
našem kolegi profesoru, koji je bio u
vrhu jednog korpusa, njegov propali
đak uperio pušku i tražio da primi
islam?! Ja njih gledam kako ulaze u
džamiju: ako su dvojica, jedan je
kapiten, a drugi ga slijedi i radi sve što
i on. Moraju stići u prvi saf da bi što
više ljudi uznemirili, moraju preko
ramena svih i to što brže, kao da je
bomba postavljena. To je nasilno
jurenje da svi vide šta oni rade, to je
jedna predstava: ili će sunet prije
farsa ili će izaći pred džamiju i glasno
pričati da ometaju ljude. Šta tu ima od
je vazio o drogi, alkoholu,
bošnjačkim političarima, korupciji...
jedino nije o vehabijama. Čak su u
Preporodu, uoči posljednjih izbora
u Islamskoj zajednici, obojica
Cerićevih protukandidata iznijeli
jasne stavove, a Cerić - koji se i
tada pozivao na instituciju reisu-luleme pa i time bio najpozvaniji i
Možda i zato što se novcem
Saudijske Arabije popravljaju
džamije i prave nove, drugačijeg
arhitektonskog izraza?
To su sredstva stizala preko privatnih
fondacija i grupa i niko tu ne može ući
u trag. A što se tiče arhitekture,
problem su više naši arhitekti koji ne
znaju ni čemu džamija služi. Taj
vjerski objekat je pod idejnom
islamskom kapom, a unutra ima
praktične potrebe: viđao sam
prekrasne džamije u islamskom
svijetu koje su projektovali
nemuslimani, pa su funkcionalne i
udovoljeno je svim zahtjevima, a naši
arhitekti džamije prave iz kafane.
Vi mene stalno gurate da kritikujem
Islamsku zajednicu. Ja sam vjerni
član zajednice, ne vidim mogućnost
drugog organizovanja, poštujem
strukturu i institucije. Imao sam ja i s
Reisom razgovora, ali on je izabran i
ja samo mogu reći svoje mišljenje.
Zanima me onda Vaše mišljenje
koliko se jačanje vehabija u BiH
reflektira na odnos muslimana sa
pravoslavcima i katolicima? Imaju
li oni prava da kažu svoje
mišljenje?
Mustafa Sušić: "Vjerujte, za mene je katastrofa da neko može našeg
mladića, Bošnjaka, dovesti u poziciju da uzme pušku i ubije ljude zato
što su drugačije vjere!"
najprozvaniji da govori o ovom
evidentnom problemu - nije rekao
ni riječi.
neke promjene u islamu u 20. vijeku.
Đozina je ideja bila da se uvedu
hladnjače u Mekku - do tada se
kurbansko meso zakopavalo u zemlju.
Izborio se za to nakon žestokog
otpora te tzv. autentične uleme. Nas
boli kada neko dođe i kaže: sada
ćemo vas mi učiti. Znate kako oni
proizvode svoje kadrove? Za dva-tri
mjeseca ili još kraće, na nekakvom
To morate pitati njega, nisam mu ja
glasnogovornik.
Mogu li Vas ovako pitati: kako
možete očekivati da imami
zaključavaju džamije vehabijama
Mislim da je to naš bošnjački problem
i problem Islamske zajednice sve do
onog momenta kada posljedice osjete
i druge nacije, a onda je to i njihov
problem. Dok se to samo nama
događa, naš je. Naravno, ono što se
dogodilo u Jablanici je jasno: zna se
ko su bile žrtve. Zato ja i kažem:
trebalo je sprovesti istragu i naći
onoga ko je bio u stanju da jednog
mladog čovjek dovede u situaciju da
podigne oružje i ubije. Musliman ni u
ratu ne smije pucati u nenaoružana
čovjeka, u ženu, u bogomolje... Ovo je
sve pogaženo i ne vjerujem da je više
moguće dozvati te ljude. Oni se
Džamija Kralja Fahda
SUFIJA, A NE VEHABIJA
-Koliko ja imam informacija, Bugari ne spada u tu kategoriju. On
promovira neki svoj pravac i koliko ja razumijem po onom što
sam čuo, to je više duhovna, sufijska strana, tako da njega
nikako ne ubrajam u te agresivce koji bi mogli biti opasnost. To
što on prezentira, to je zapravo sloboda. Barem ja to tako vidim.
Zašto onda šuti efendija Cerić? On
Zašto se te stvari ne postavljaju kako
treba ni ja ne razumijem.
Ali te projekte odobrava Islamska
zajednica?
Sulejman Bugari
vjere? Vjera je posljednji stadij
obraćanja Bogu, veza s Bogom. On
zanijeti za imamom, a onda radi nešto
svoje, imama ignoriše. Zašto je
došao? Njihov je projekat da
uznemire što više ljudi: uzmite primjer
Begove džamije. Ako je školska
godina, njih nema puno jer su tu naši
đaci, a kad je raspust, oni su
masovnije prisutni jer ocjenjuju gdje
se mogu više eksponirati i nametnuti.
Naravno, meni je žao te naše djece,
jer to je pravi problem. Oni se ne
ponašaju kao mi, gdje je vjera dio
tradicije, oni hoće da su profesionalni
muslimani. Oni hoće cjelodnevni
boravak u džamiji, da tu i spavaju i
jedu, a naše džamije to ne prihvataju.
Oni pričaju kako je tako bilo u
Poslanikovo doba: jest, ali tada je
džamija bila jedini javni objekat.
ulaska u džamiju... Oni nisu agresori
na naše birtije i na naše bordele, oni
su agresori na našu tradiciju. Mi
jesmo uvozili znanje, ali nismo pamet.
Školovali smo se svugdje stoljećima,
ali smo stečeno znanje primjenjivali
svojom pameću. Imali smo
Džemaludina Čauševića, Huseina ef.
Đozu, ljude koji su najzaslužniji za
ZAVRŠENA EPIZODA
- Prije nekoliko godina pošli smo s đacima u džamiju Kralja Fahda, u Sarajevu. Pozvani
smo da proučimo naš mevlud. Klanjali smo akšam, a onda nam je glavni imam rekao da
ne možemo održati mevlud jer nismo bili vrh zajednice. Mi smo se na to pokupili i izašli,
za nama naši đaci. Tako je ta epizoda završena i ja više nikad dolje nisam otišao. I neću
ići u džamiju u kojoj nisam slobodan: ako neko u džamiji uslovljava bilo šta, a ja sam tu
isključivo radi ibadeta, ja tamo nemam šta da tražim.
kada reisu-l-ulema ne reagira naružio je televizije za sve i svašta,
ali nije reagirao na Abu Hamzin
istup. Ja upravo u njegovoj šutnji
vidim razloge za ovakvo stanje i
priznajem, potpuno razumijem da
se onda samo rijetki intelektualci,
mahom profesori FIN-a i poneki
predavač Medrese, usuđuju
govoriti o stvarnim razmjerama
problema koje su vehabije donijele
u BiH.
Ja mogu samo pojasniti šta je bolno
za nas, muslimane ovdje. Oni vrše
agresiju na ono što je kod našeg
džematlije najljepše, udaraju na ono
što je ovdje stoljećima stajalo, udaraju
na namaz, govorim o početku i
pripremi za namaz, o održavanju
prostora za život koji je uvijek
spreman za obavljanje namaza, preko
odlaska u džamiju, uzimanja abdesta,
kursu, onako kako je partija poslije
Drugog svjetskog rata proizvodila
kadrove koji su onda u provođenju
direktiva bili nemilosrdni prema
svakome. Sada su ovi vehabijski
kadrovi nemilosrdni prema svakom ko
nije njihovog mentalnog sklopa, jer oni
djeluju na tri principa: nepriznavanje
zvanične uleme, nepriznavanje
zvaničnih institucija i nepriznavanje
države, s tim što se oko države ne
izjašnjavaju rado jer je se boje. Na
njih jedino djeluje represivna država
jer su oni tada žrtve, a to što sami ne
priznaju nikakvu vladavinu zakona,
nikakve vjerske autoritete o tom neće
ni da govore. S njima i nema dijaloga,
jer ga oni ne priznaju. A onaj koji
razbija organizaciju ne može biti
prihvaćen: Islamska zajednica će se
morati kad-tad suočiti s tim
problemom. Ne može sve stati pod
tepih jer će prašina udariti i kroz tepih.
moraju staviti pod kontrolu: oni što su
gosti, vidljivi su svakom, i na koncu
pod kontrolom su obavještajnih službi
i naših i tuđih. Nekad mi se čini da su
upravo u službi onih koji od nas hoće
da prave strašila: kad smo mi ovdje
bili problem? Govorim o obostranoj
toleranciji jer smo tako i opstali
stoljećima. Svako mora raditi svoj
posao, a ako Islamska zajednica ne
može kontrolirati vehabije - onda
mora reći: oni su jači od nas.
Dakle, opet je do Islamske
zajednice: kada će reagirati?
Ja mogu samo čekati. To za mene
jest veliki problem, ali očito za
Islamsku zajednicu nije.
(Napomena: Intervju je objavljen u
magazinu Dani. Autor je Vildana
Selimbegović)
22
Novembar 2006. Broj 31
prica
KAKO JE LIJEPO BITI MAJKA
Toga dana ustala je dosta rano. Razmaknula je zavjese i
otvorila prozor. Zajedno sa sunčevim zracima, njenu sobu
ispunio je svjež zrak. Dok je sama sebi spremala doručak, čula
je s ulice glas mljekara i uličnog prodavača kako viče:
- Vrući somuni, vrući đevreci...
U jednom trenutku poželjela je da uzme đevrek, ali je odustala.
Kada je sjela za sto da jede, nije mogla uzeti ni zalogaj. Nasula
je sebi čašu čaja, uključila radio i sjela pored prozora.
Toga dana bio je Dan majki. Na radiju je bilo dosta lijepih
pjesama, veselih šala i zanimljivih razgovora. I ona je majka,
ali... Gdje su njena djeca? Ni jedno nije pored nje.
„Eh, kamo sreće da su sada ovdje“, kao da se čulo u
njenom majčinom uzdahu. „Eto što su djeca. Da su se bar sjetili
koji je danas dan, pa da su je bar telefonom nazvali,“ pomisli u
sebi i poče je obuzimati duboka tuga, pomiješana s ljutnjom.
Baci pogled kroz prozor i, upravo naspram svoje kuće,
ugleda djecu komšinice kako dolaze da joj čestitaju Dan majki.
U tom trenutku, osjeti se još više nekako usamljenom i
nesretnom.
Sjedila je tako neko vrijeme, dok je zvono na vratima ne
prenu iz misli. „Sigurno je mljekar. Uvijek dolazi u ovo vrijeme,“
pomisli i pođe prema vratima. Kada je otvorila vrata, od
iznenađenja i neočekivane sreće, zastao joj je dah u grudima.
Nije mogla da progovori. Bila su to njena djeca. Svi u jedan glas
povikaše: „Sretan Ti Praznik, Majko!“ Onako sretna, gledajući
radosno svoju djecu ispred sebe, pomisli u sebi:
Kako je lijepo biti majka!
Priča je iz knjige Priče s Istoka, autora Šefke
Sulejmanovića koja će uskoro izaći u izdanju obdaništa Aladin i
BMG Bosanske medijske grupe.
S turskog preveo
Ševko Sulejmanović
Ilustracija: Benjamin Muhamedbegović
LJUBIJA
European Food Market
Vlasnik:
Suad Huskanović
5159 Lemay Ferry
St.Louis, MO 63129
(314) 487-6566
23
Novembar 2006. Broj 31
U obilasku kule koja se topi: stari grad Soko kod Gračanice
Gnijezdo ranjena Sokola
Smiješno je to, jer kako drugačije
da bude; siromašni bosanski pisac obilazi
stare kule i gradove; zaboravljene, gotov u
zemlju satjerane; a oni koji baš dobro žive i
debele pare primaju u kojekakvim
Ministarstvima ili Turističkim zajednicama i
to ne rijetko na račun tih istih kula ne znaju ni
gdje se nalaze. Vjerovanje kako su svi pisci
čudni, gladni i boemi i kako treba da žive od
vazduha valjda, nimalo me ne tješi, pa se u
dane strpalo malo više mraka nego što je to
danima običaj, ili se meni samo tako čini.
Kako bilo da bilo, još jedan mali
biser nanizao se na lančić Bosanskih kula,
biser zvučnog imena Soko grad.
Dan je bio taman kakvi dani u
oktobru i jesu, onako, malo oblačan, malo
sunčan ali tijesan i nešto mi govori da će mi
ovo oteto vrijeme koje provodim sa
tvrđavama kao sa najljepšim ženama jednom
biti drago sjećanje, i da ću kad sve drugo
zaboravim vratiti film do legendi kojima su
sve kule okružene.
Oko pet kilometara od Gračanice,
kod benzinske pumpe lijevo (to je ona
benzinska desno kad dolazite iz Gračanice
ako dolazite iz nekog drugog mjesta nisam
siguran gdje bi mogla biti), pa još malo,
lošim, makadamskim putem punim rupa, ali
koje će sve su prilike ubrzo biti asfalt, i eto
nas. Gusto naseljeno mjesto, lijepe, nove
kuće, urbanizacija maksimalna a iznad svega
toga Soko grad.
Lijepa li imena za omanju kamenu
kulu, veću od one u Teočaku ali daleko manju
od zvorničke ili maglajske. Uspravila se kula
iznad naseljenog mjesta nekih tridesetak
metara, i onako pusta, sama, od sramote tone
u zemlju.
Oko Sokola vrišti život, negdje
ispod čuje se graja djece u školskom dvorištu,
dopiru zvukovi pripreme ljudi za zimu, motor
nekog teškog kamiona probija se daleko sa
glavnog puta koji izlazi u Srebrenik. Na kuli
tišina i vjetar koji kao čuvar pretrese svakog
pridošlicu da vidi kakve su mu namjere.
Nema mnogo posla taj prijatni vjetrić jer niko
ne dolazi na ovakva mjesta, ili je bolje reći
rijetko ko dođe.
Pomislim, zagledan daleko u brda
odakle se šunjala prohladna večer, da
bosanske kule i ne mogu imati druga imena
nego Sokolovi, Kušlati, gnijezda, Vranduci,
jaka i zvučna imena koja se pamte od prve.
Nisu uzalud Bosnom rasute kule i tvrđave ko
spomenici po gradovima, svaka od njih je
imala svoju namjenu i svaka je postavljena
taman tamo gdje treba. To što se kamen sa
tvrđava danas topi kao margarin najmanje je
do tvrđava.
Ispod same Sokolove kule dočekao
nas je Mehmed koji je upravo kopao kanal za
vodu kroz svoju avliju i imao je pametnija
posla od pentranja do nečega što mu je svaki
dan pred očima. Mehmed je pravi predstavnik
Bošnje koji o sebi ništa ne zna, nit zna o kuli,
nit o staroj džamiji, nit o legendi koja se plete
oko Sokola, niti zna, niti ga zanima. Zna
jedino da mu kamen sa kule koja se osipa kao
loši zubi svaki dan pada po krovu štale i da će
mu jednom porazbijati sav crijep. Istina,
jedan od zidova najbliži nebu stoji kao otruhli
starački štap i samo je pitanje kada će leći i
Mehmedu srušiti šta bilo u avliji.
Mehmed veli da kroz njegovu avliju nije put
do kule i da nas ne bi pustio da prođemo da
smo kakvi novinari ali eto, pošto nismo
velikodušno nam je dozvolio prolaz.
Lahko smo savladali strminu do
vrha, pa onda na tenane pregledali svaki
prolaz i dotakli rukama otruhlo kamenje (da i
kamenje može truhnuti najbolje se vidi na
ovakvim mjestima, ko ne vjeruje neka proba).
I ova kula je zaboravljena kao i druge što su,
tu je a kao da i nije, na njoj najviše rađa
ostruga i grmlje, trava i loza, stablo šipka i
jedna niska, prezrela džanarika. Oko Sokola
savijaju dva potoka Ilidža i Sokoluša, oko
Sokola satelitske antene, a do Sokola ni puta
dok Mehmed ne dozvoli.
Idući prema Gračanici sjetio sam se
priče o Hasanu Sabahu i tvrđavi visoko u
brdima u kojoj je on, potpuno izdvojen od
svijeta formirao sektu asasina i sljedbenika
radikalnog učenja. Hasan je živio u
jedanaestom vijeku, kao što je i Soko u svoje
vrijeme vjerovatno bio daleko od jeke života i
civilizacije, ili je čuvao vrijednosti zbog kojih
su kule i građene.
Za Sokola se veže priča o ženi koja
je tek rodila dijete i umrla, pa na kuli ili negdje
ispod ukopana. Vele da sa prednje strane kule,
na kamenu raste bijela trava koju žene koje
rode a nemaju mlijeka da hrane dijete treba da
beru i čaj od toga prave pa će im trava pomoći.
Ne zna se je li to ko probao, jer današnje žene
ne obilaze stare kule. I ime nekog Ibrahima
Pjanića, zvanog Vitez, ustaškog bojovnika,
lokalnog ratnika, ne upamti kako, vežu za
mjesto oko kule. Još Hajrudin koji naiđe sa
traktorom i Mehmedu popravi prosjek iz
općeg znanja reče da je kompletan kraj u ono
vrijeme bio ustaški, tako reče, ako mu je
vjerovati.
Na ovakva mjesta najbolje je doći a
da prethodno o njima ništa ne znaš, pa da i sve
što od stanovništva čuješ bude pogrešno opet
je korisnije nego prepričavati ono što je neko
već ranije napisao ili tvrdio. Tako je bilo i ovaj
put.
Soko grad ostade u svojoj tišini da
se u zemlju vrati, da se istopi ko dječji
sladoled. Moje zadovoljstvo je što sam ga
upoznao barem sada, oronulog i teško
ranjenog.
Mehmed Đedović
24
Piše Mehmed Pargan
Oktobar 2006. Broj 30
Najveća i najstarija likovna manifestacija Intebifep, okončana u Tuzli
PORTRETI UMJETNIKA IZ
DVANAEST ZEMALJA
Tuzlansko bijenale portreta Interbifep, koje se po dvanaesti put ove godine održalo u
Međunarodnoj Galeriji portreta između 25. avgusta i 25. oktobra, uz učešće autora iz dvanaest
zemalja, skrenulo je još jednom pažnju evropske i svjetske likovne javnosti na ovu manifestaciju,
koja je od svoga osnivanja pa do danas zadržala apsolutni primat u Regionu, ali isključivo kada je
u pitanju portret kao likovna forma. Kao najstarija likovna manifestacija sa međunarodnim
predznakom u Bosni i Hercegovini Interbifep je 1980. godine pokrenut sa tendencijom da razbije
uštogljene principe po kojima su funkcionirale galerije u ex-Jugoslaviji, postavši tada jedna od
četiri najveće likovne manifetsacije u zajedničkoj državi. U starom jezgru Tuzle prve dvije
godine Interbifep je izložio radove velikih slikara iz cijeloga svijeta u izloge trgovina, zanatskih
radnji i ugostiteljskih objekata, pretvorivši Tuzlu zakratko u svojevrsnu galeriju. Novi trend
privukao je na ovu „izložbu“ stotine hiljada ljudi i tada se ispostavilo da je Interbifep uspio, ali je
već naredno održavanje zahtijevalo da on uđe u prostor Galerije jer u izlozima se nije mogla
obezbijediti zaštita slika od vanjskih utjecaja, prije svega sunca. U ovom periodu Galerija portreta
Tuzla osnovala je između ostaloga Kolekciju Savremenog portreta 19. i 20. stoljeća, Kolekciju
crteža, akvarela, tempera i ulja slikara Ismeta Mujezinovića, Kolekciju crteža, grafika i ulja Adele
Behr Vukić. Veliki svjetski slikar Haim James Pinto, koji je dugo godina stvarao upravo u Tuzli,
„dobio je svoju“ Kolekciju legata, a pod krovom Galerije ustanovljena je i Internacionalna zbirka
portreta crteža i grafika, koju svake godine obogaćuju novi učesnici Interbifepa. Također, na
jednom mjestu nalazi se i kolekcija savremene bosanskohercegovačke umjetnosti, te kolekcije
likovnih umjetnika Tuzle i Kaselske škole.
Ovogodišnji Interbifep obilježio je Jirži Anderle, svjetsko ime u oblasti slikarstva, čija su djela
već godinama izložena u najpoznatijim svjetskim gelerijama. Složeni crtež, koji se
najeksplicitnije u njegovom radu
manifestirao u portretisanju, ove
godine se postavio kao zadati
standard Dvanestog Interbifepa.
Pored Anderlea proteklih dva
mjseca svoje radove u Tuzli su
posjetiocima prezentirali Safet
Zec, Salim Obralić, Mersad
Berber, Predrag Hegeduš, Mirsad
Hadžiefendić, Edin Dervišević,
Nezir Čorbić, Began Turbić i
mnogi drugi
bosanskohercegovački slikari.
Izuzetno je bio zapažen dolazak
bugarskih slikara Kirila Apostolova,
Laure Dimitrove, Ivana Manoilova i
Svetlin Sofroniev. Oni su gostovali u
Međunarodnom ateljeu Ismet
Mujezinović i kao svoj dar Tuzli i
Interbifepu ostavili su tridesetak
vrhunskih radova. Na Interbifepu
gostovao je također i predsjednik
likovnih umjetnika Ruske Federacije,
a umjetnici iz Crne Gore, Srbije,
Češke, Poljske, Hrvatske, Rusije i
Rumunije, imali su susrete sa
publikom. Procjenjuje se da je u dva
mjeseca Interbifep posjetilo oko
20.000 ljudi.
Direktor Galerije portreta Ćazim
Sarajlić, ključni čovjek u organizaciji
Interbifepa, i pored toga izuzetno je razočaran razvojem događaja koji su pratili ovu likovnu
manifestaciju:
-Problem je što Tuzla još uvijek nije grad, sa svim osobenostima toga pojma. Da je ovakva
manifestacija u Sarajevu, ona bi bila jedna od najznačajnijih u godini, međutim, mi smo
ostavljeni na vjetrometini. Usput su nam iz Općine i Kantona odobrili neka sredstva koja
nisu ni približno dovoljna da se pokriju troškovi od 90.000 maraka, koliko je koštao
ovogodišnji Interbifep. Sa druge strane, čini se nevjerovatnim da su u posjetu Galeriji i
Interbifepu dolazila djeca iz škola iz okolnih gradova, a da recimo studenti sa Tuzlanskog
univerziteta, koji broji 15.000 studenata nisu. Nažalost, mnoga od te djece koja izlaze sa
Univerziteta nikada nisu ni došli u Galeriju, riječi su Sarajlića. On nam je kazao kako postoji
inicijativa da Interbifep preraste u Fondaciju kako bi se konačno moglo lakše ulaziti u realizaciju
ove manifestacije: -Ako Interbifep postane Fondacija, onda neće ovisiti o dobroj volji lokalnih
vladara. Ova manifestacija je mnogo cjenjenija i poznatija u svijetu nego kod nas. I pored toga,
svake godine se na kratkoročne manifestacije, koje su kratka daha, utroše desetine i stotine
hiljada maraka, a Interbifep je ostavljen samome sebi i Galeriji portreta, kako bi opstajao uvijek
na granici gašenja. Nama je Tuzlanski kantona dao recimo 9.000 maraka, stavljajući nas u ravan
manifestacije Srebrenik-otvoreni grad umjetnosti. Oopćina je odobrila 10.000. Naravno, to su
velika sredstva, ali mala i nedovoljna spram onoga šta Tuzla i Bosna i Hercegovina dobija ovom
manifestacijom, završava Sarajlić.
Novembar 2006. Broj 31
feljton - ratni dnevnik zepa (2)
Piše Muhidin Mustafa Kurtić
25
Bošnjačka Dijaspora donosi najzanimljivije fragmente iz nedavno objavljene knjige Žepa ratni dnevnik, autora Muhidina Mustafe Kurtića.
Knjiga koju je objavila izdavačka kuća BMG Bosanska medijska grupa, deset godina poslije pada zaštićenih enklava Srebrenica i Žepa,
rasvijetlila je na koji način se trpjelo, preživljavalo i umiralo pod „zaštitom“ UN-a.
ODJEK GRANATA IZ
SREBRENICE
Z
abilježeno 7. jula 1995. god.
Protekli dan me naprosto
smorio. Tako umornoga
dočekali su me u strininoj kući,
sinoć oko 8:45 sa lošim vijestima:
''Dušmani danas napali Srebrenicu''. Te
vijesti bile su kao hladan tuš koji je
potvrdio sve one skrivene sumnje u
dubini, kojima nisam htio dopustiti da me
nadvladaju. Sada sam ih slušao, za
trenutak nisam mogao povjerovati, kao da
sam čuo za nečiju smrt. Mrak je tek padao,
sjeo sam na travu, mokru od večernje rose
koja je već osvježavala tlo. Vijest me
dotukla. Zatražio sam vodu da bih oprao
noge i bar malo došao k' sebi. Upitao sam
ih da li su imali ikakvu drugu vijest, blažu,
veseliju, nešto da me odmori? Onda sam
se povukao shvativši da su ozbiljno
zabrinuti, te ponovno zatražio posudu
hladne vode. Rekoše da su slušali
sarajevski radio, a i srpska Srna
objašnjava da su Muslimani oko
Srebrenice počeli sa provokacijama i
tome slično. Sve u svemu, svodilo se na
jedno: napadnuta je ''zaštićena'' zona.
Napadnute Ujedinjene nacije. Dogodilo
se nemoguće, (ne) očekivano... Zna se da
smo sljedeći.
PONOVO SUZE RASTANKA
Gledali smo svjetleće projektile,
puščane, kako svoj put završavaju negdje
iznad sela Čavčića, ispaljenih sa položaja
u selu Vrtače. Dvije granate na terenu
Bokšanice, nekoliko u Pripečku...
Nena, najstarija među nama,
sugerisala nam je da uđemo unutra:
- Puca, može šta zalutati. Akšam
je, naograjsat' ćete.
Poslušali smo je, a meni je
posebno bilo drago da su me moje
drūge poslušale, te se sklonile već
dvije večeri kod strine u podrum.
Pričao sam Enveru o našem izviđanju, uz
stalne upite okupljenih o detaljima.
Postavile su večeru na koju smo obratili
posebnu pažnju, naročito ja. Jeo sam
dobro prije dva dana, tako da sam završio
večeru ne rekavši ni riječi.
Poslije večere Enver, nena Zulejha i ja
duhanili smo po jednu cigaru savijušu, te
sam otišao do kupatila. Po završetku
tuširanja izašao sam sa Enverom vani. Već
je padala lagana kiša, čisteći zrak i sada se
jasnije nego ikad mogla čuti topovska
paljba preko Žepske doline.
- Srebrenica! - rekli smo u glas
obojica.
Dosta puta ranije slušali smo
topovske paljbe u okolini Tuzle, posebno
noću dok je u Srebrenici bilo mirno. Enver
mi je rekao da ima neke zadatke na
suprotnom dijelu naših položaja, te da je
vrijeme za spavanje, ako se bude moglo.
- Slažem se, moja smjena straže
počinje u 3:00!
Nisam bio raspoložen slušati
jadikovanja žena, te sam se ispričavajući,
uvukao u postelju. Probudile su me tačno
u 2:00 sata i rekle mi da nisu mogle spavati
od puškaranja i granata u okolini, što ja
nisam čuo. Oprostili smo se uz moje
obećanje da ću navratiti kad budem
mogao. Suze, pojava koja me najviše
proganja u ovom ratu, padale su ponovo
jutros. Do kada ćemo se rastajati? Šahman
je pozvao na doručak:
- Probudi ih sve da što prije
otkačim doručak! Mora se spremati ručak,
jer najavljen je dolazak još ljudstva!
Majke ti, šta ti to jutros pišeš? Je l' nisi
spavao poslije straže?
- Nisam Šaca, ne mogu, pokvario
bih dan, a pišem šta je jučer bilo!
- Pa i jučer si pisao, nego mi
nezgodno da te pitam!
- Jučer je bilo za jučer, ili možda
za dan ranije!
- I tako svaki dan? Ti nisi
normalan!
- Možda i nisam. Ali niko ovdje
nije ili neće biti normalan. A ako to ne
zabilježim, nikome nikada i neće biti
važno to što smo prestali biti kao drugi
ljudi.
- Ma hajde, šalji smjenu straže,
završimo sa doručkom!
- Dobro Šaca, ali se drži ako
doručak bude sfušeren!
Bilo je krajnje vrijeme da
ostavim ovo škrabanje. Poslije doručka
znam šta mi je činiti, jer se nadam se da ću
zabilježiti još ponešto.
PARTIJA REMIJA PRED PAD
ENKLAVE
Zabilježeno 9. jula 1995. god.
Oko Srebrenice se steže sve jači obruč.
Linije odbrane popuštaju. Panika zahvata
grad. Mještani okolnih sela napuštaju
svoje domove. Rijeke prognanika lutaju
ulicama Srebrenice.
Upućujemo
posljednji
apel Vladi
Bosne i
Hercegovine, Generalštabu, Ujedinjenim
nacijama:
- Srebrenica je pred padom!odjekivao je zvonki glas Nihada Nine
Ćatića, ratnog izvještača iz Srebrenice.
Neko je donio radio-kasetofon i
akumulator tako da su svi, osim straže,
sjedili u sabijenom krugu oko radija.
Nastavak emisije Radio Sarajeva nisam
htio saslušati sa čime su se složili i ostali
izviđači po našem dolasku u logor. Tražili
smo večeru koja je već bila gotova, uz
srdačnu dobrodošlicu našeg Šace. On nas
je smireno i ukratko izvijestio, te nam
savjetovao da odigramo bar jednu partiju
remija.
- Ulja za rasvjetu bajte imamo i
previše! Samo još da napravim rezerve
fitilja! Sad će i mrak!- rekao je Šaca,
trljajući svoje neumorne šake.
Poslao sam nekoga da kaže
mojima da neću doći večeras. Trebalo mi
je odmora jer hodanja mi je i previše, a
osim toga ponovo radimo na izviđanju.
Radije bih noćio kod svojih, ali stvarno
me ubija to rastajanje. Znam da su dobro, a
i Enver je s njima te još neko od rodbine.
Bitno je da je za sada sve u redu, a za dalje
ćemo vidjeti.
Ponovo ništa ozbiljnije oko zone
odgovornosti, to će komandiri detaljnije
referisati u knjizi dnevne zapovijesti.
Možda ću to prepisati sutra. Bilo je
rijetkog granatiranja i sporadične
pucnjave, dok se u daljini oko Srebrenice
čulo skoro neprestano granatiranje teškim
oruđima.
To bi bilo sve za danas. Čekaju
me za partiju remija čime ćemo bar na
kratko prestati misliti na ovu ružnu
stvarnost.
POSLJEDNJE JAVLJANJE NINE
ĆATIĆA
Zabilježeno 10. jula 1995.
godine. Situacija u širem rejonu Jelika,
koje su u našoj zoni odgovornosti, počela
se usložnjavati iz sata u sat. Artiljerijski
projektili, sve preciznije slati iz pravca
Sjeverska - Zečice i Stare Gore,
pronalazili su naše položaje. Pripečak se i
dalje granatira sa područja Rujišta i
srbijanske teritorije. Kažu da u njemu ima
povrijeđenih osoba i velikih razaranja.
Aktivne pripreme u svrhu uspostavljanja
sigurnije
linije
odbrane
teku
zadovoljavajuće, obzirom da se narod
počeo ''buditi '', prateći situaciju u
Srebrenici. Upravo smo odslušali večernji
dnevnik, koji je i te kako zabrinjavajućeg
sadržaja. Nino Ćatić iz Srebrenice
upućuje apele svima, a u ime svih
stradalnika srebreničkih sela, koja su već
oduzeta i pod kontrolom četnika.
Agresorske snage već su se primakle na
rubne dijelove grada i svakoga trena grad
može pasti u njihove ruke. Hiljade
izbjeglih u panici traži utočište i zaštitu u
26
feljton - ratni dnevnik zepa (2)
Novembar 2006. Broj 31
samom gradu Srebrenici. Linije odbrane
padaju
pred znatno
brojnijim
''okupatorom''. Grad se razara svim
raspoloživim oruđima i tenkovima koji su
došli na brdo Bojnu nadomak grada.
Rešetaju po gradu selektivno i ubilački, a
ranjeni i mrtvi su na sve strane, bez
predaha je izvještavao Nino Ćatić. Između
ostalog, skretao je pažnju svima, da je
danas, odnosno, večeras možda njegovo
zadnje javljanje.
Na trenutak sam počeo da mrzim
i proklinjem i našu Vladu i našu Armiju,
čije se jedinice nalaze na susjednim
slobodnim teritorijama i sve one koji
izgleda samo nijemo prate i slušaju o
Srebrenici. Šta se čeka, zašto ne pomažu
na neki način, čemu se nadaju? Tuzla je
velika oblast sa puno pripadnika naše
Armije. Zašto ne pomažu, probaju neku
deblokadu! Zašto ne razbiju grupisane
četnike prema Srebrenici? Šta Ujedinjene
nacije čekaju? Kao da svi čekaju totalni
kolaps Srebrenice.
Ne vrijedi razbijati glavu, kad
nema fajde. Već je peti dan od kako je
napadnuta Srebrenica. Svaki dan je samo
gore. Holandske trupe ne pokazuju
nikakav vid pomoći i ne govori se da
uopće rade na suzbijanju katastrofe koja je
sve bliža. Tamo je vladala bezizlazna
atmosfera u kojoj Srbi samo napreduju,
možda uz nečiju pomoć. Odlažu se NATO
udari iz zraka po srpskim položajima.
Neki Japanac po imenu Jasuši Akaši, pita
se za te stvari, ali ne reaguje. Srbima kao
da neko daje na vremenu da mogu
sprovesti neki plan. Pitam se da li će i nas
snaći slična sudbina? Da li ćemo i mi biti
nečiji zalogaj koji treba pojesti u
određenom roku? Kako stvari stoje,
izgleda da smo sljedeći.
Moja porodica je i dalje
smještena kod strine Behke. Povremeno
odlaze kući kad prestane granatiranje da
nahrane stoku, uzmu mlijeka i hrane. Ja ću
večeras izgleda prespavati ovdje, a došao
sam da ih obiđem, da se malo odmorim i
nešto normalno pojedem. Sutra na nove
zadatke, jer mora se poduzeti sve da se što
bolje ukopamo i pripremimo
za
eventualnu odbranu. A sad u podrum,
akšam pada, zovu da se nešto pojede.
SREBRENICA JE PALA
Zabilježeno u utorak, 11. jula
1995. godine. Tokom podneva pojačano je
granatiranje teritorije Žepe. Naš Fadil
Heljić postaje aktivniji i već dva-tri dana
izvještava o granatiranju po ''zaštićenoj
zoni Žepa ''. Granate padaju u centralne
dijelove Žepe, Vratara, Ribioca, Brda,
Brezove Ravni... Intenzitet granatiranja je
pojačan posebno u poslijepodnevnim
satima. Slušali smo vijesti. Trebao se
dogoditi zračni udar NATO-avijacije po
srpskim uporištima oko Srebrenice, ali
izgleda ništa od toga. Zračni udar bio je
predviđen za oko 2:30, ali nisu djelovali
mada su neki avioni nadlijetali, možda čak
i srpski jer za njihovu vojsku pravila ne
postoje. Oni rade šta hoće, ušli su u grad
Srebrenicu! Srebrenica je pala! Danas,
pred očima cijelog svijeta. Šta da se kaže
još? Strah me i pomisliti šta čeka građane
cijele srebreničke teritorije koji su se zbili
u sam grad. Ako laže koza, ne laže rog! Na
snimcima srpske televizije gledamo kako
Mladić, srpski general, šeta Srebrenicom
govoreći da su je oslobodili od ''turskih
dahija'', te je poklanja srpskom narodu.
Svašta! Struja koju dobivamo iz naših
centrala iz rijeke, još nas služi, tak da se
može nešto i saznati i vidjeti.
Sad je 22:00, dva sata prije
ponoći. Pješadijsko oružje oko Žepe ne
prestaje, od kako su danas saznali da je
Srebrenica njihova. Vesele se okupaciji
Današnje poslijepodne promijenit će sigurno mnogo toga. Šta će se desiti sa narodom u Srebrenici? Da li će biti
pošteđeni krvavih kama srpskih kasapa koji su nahrlili u Srebrenicu. Miris krvi ih privlači, neće moći odoljeti izazovu.
Da li postoji ''neko'' ko će se bar sad obazrijeti, jer nije kasno, i pomoći napaćenom i ugroženom narodu Srebrenice?
Proteklih godina podupiraše Bosnu i Hercegovinu na njenim granicama na Drini.
Sada, da li su još ikome potrebni ti heroji Srebrenice. Oni su heroji koji su trpjeli nezapamćenu golgotu, zajedno sa
nama. Mi smo prema svemu sudeći sljedeći!
tuđeg. Gledamo srpsku televiziju i ne
mogu da vjerujem da se ipak to desilo.
Priznajem da sam u podsvijesti gajio nadu
da će to ipak neko zaustaviti, ali to se nije
desilo, gnusan osjećaj i nadasve očajan.
Mislio sam da će neko uslišati apel Nine
Ćatića, koji se večeras ne javlja na
radiotalasima BiH. Niko se nije ni
osvrnuo na nas. Izgleda da nema nikakve
sumnje u snimke iz Srebrenice, a pravili
su, odnosno montirali snimke, kako su
zauzeli Žepu, prije nekoliko dana,
vjerovatno da samo dotuku moral
Srebreničanima. Mladić izdaje stroga
naređenja za kretanje dalje. Tenkovi ulaze
u grad! Pješadija se užurbano komeša!
Mrtva tijela na ulicama, i sve je vrlo
precizno snimljeno!
Pokušavamo pronaći riječi
utjehe, povratiti izgubljenu vjeru i moral,
ali ništa ne može promijeniti stanje u
kojem se nalazimo. Nade da smo ipak
zaštićeni u demilitariziranoj zoni pale su,
ogolivši do kraja istinu, pokazavši da smo
živjeli u zabludi. Ali, sada treba
poduzimati nešto kako bi smo se
pripremili, ako je to moguće, da bar mi
ostanemo. Današnje poslijepodne
promijenit će sigurno mnogo toga. Šta će
se desiti sa narodom u Srebrenici? Da li će
biti pošteđeni krvavih kama srpskih
kasapa koji su nahrlili u Srebrenicu. Miris
krvi ih privlači, neće moći odoljeti
izazovu. Da li postoji ''neko'' ko će se bar
sad obazrijeti, jer nije kasno, i pomoći
napaćenom
i ugroženom
narodu
Srebrenice? Proteklih godina podupiraše
Bosnu i Hercegovinu
na njenim
granicama na Drini. Sada, da li su još
ikome potrebni ti heroji Srebrenice. Oni
su heroji koji su trpjeli nezapamćenu
golgotu, zajedno sa nama. Mi smo prema
svemu sudeći sljedeći!
Danas su nam dolazili iz
Komande Brigade, s ciljem obilaska
položaja koje smo učvrstili na postojećim
iz proteklih godina. Dobili smo neka
naređenja i upustva kako djelovati u
slučaju napada, te nas upoznali o
Srebrenici detaljnije. Dok smo pred sami
akšam privodili kraju obilaženja linija
Podtesla - Jelik, otpočela je pješadijska
pucnjava na svim srpskim uporištima oko
Žepe i evo još i dalje pucaju. Nismo znali
šta se dešava. Pretpostavljamo da je to
samo slavljenička kanonada. Kugle su
zviždale svuda okolo, rasprskavajuća
municija PAM-ova, PAT-ova, praga,
poneka granata, da bi ih kasnije dolazilo
mnogo više. Dugo smo ustanovljavali
odakle sve puca i shvatili smo da je u
potpunosti uvezan obruč oko Žepe čak i
na mjestima gdje ih nije nikad bilo.
Dolazeći u bajtu saznali smo od
kolega suboraca
da su čuli na
radiotalasima vijest da je pala Srebrenica.
Dogovorili
smo se da odem sa
nekolicinom
vojnika kod Behke,
pogledati srpsku televiziju, i da se vidim
sa svojima. Pojačali smo budnost i uvećali
broj ljudi noćašnjih straža, maksimalno
popunjavajući teren. I evo još uvijek
Novembar 2006. Broj 31
gledamo okupatorsku televiziju, šta ćemo
kad nemamo prijem sarajevske, odnosno
BH televizije. Da i radio kojim slučajem
ne radi, bruka, ne bi znali šta se događa u
BiH i svijetu, mada smo svakako
odsječeni od toga svijeta. Predosjećam da
su nam dani odbrojani, držeći to za sebe
dok istupam optimistički, samo da bih
smirio paniku okolo. Teška misao me
pojede u ovim trenucima, misao o mojoj
porodici, pokušavam iznaći pravo
rješenje o njihovoj sigurnosti, ovdje su
suviše blizu prvoj liniji, kuda sa njima? Sa
sobom znam šta ću, meni se zna i mjesto i
dužnost. Ipak pored svega, moja porodica
mi je najveća odgovornost, posebno
sestre, premlade i ojađene već previše.
Poludjet ću!
Odgovornost u samoj odbrani
posebno me i ne brine. Znam, moram
pucati, stati na put krvoločnim zvijerima i
sve ostalo nije ni bitno. Smrt se već i
onako nadvila nad svima nama. Problem
je zaštiti nejake. Mislim, a nema nikakve
sumnje da li će nas napasti, pored
Srebrenice koja pade pred očima svijeta,
Vlade BiH, Armije BiH, kojima smo bili
idoli nekad. Čini mi se sve do jučer. Neka
ih je svih sram! Sram pred Bogom i
narodom! Dozvolili su i samim tim
doprinijeli padu Srebrenice, skoro pa
koliko i Srbi. Borbe za Srebrenicu su
izgleda gledali i slušali kao fudbalsku
utakmicu, koju je prenosio ''legendarni ''
Nino Ćatić.
Srebrenica
je izgubila na
domaćem terenu gospodo, izvještavaju
reporteri ''gostiju'', dok se ne zna šta je sa
našim Ninom. Isključen je iz programa i o
njemu se još ništa ne zna.
Nino je nestao.
ČETNICI SU KRENULI NA ŽEPU
Zabilježeno u petak, 14. jula
1995. godine. Kiša! Magla i vjetar! Mrak
se polahko spuštao u kućice podno
žepskih vrleti, kada su se četnici pokušali
ušunjati u Lokvu i Papratnu njivu. Ipak,
napadaju!? Odlučni su da pokore i ovaj
dio, da pobiju i ovo malo preostalih
Bošnjaka Žepe, koji nedužni iščekuju
rasplet sudbine, koja visi o koncu. Postaje
jasno, mračna sudbina se nadvila nad
Žepom. Tonemo u noć koja će biti
ispunjena košmarom i nesanicom, pod
okriljem tamnih oblaka koji za sobom
vuku najveću tamu i zlo.
Žepa je napadnuta!!!
Četnici su pokušali proći.
Zaustavljeni su u prvom pokušaju na oba
mjesta, a na različitim dijelovima fronta.
Granatama svih mogućih kalibara
zasipaju nasumice po cijeloj teritorije
Žepe.
Najviše
upotrebljavaju
minobacačke 120 mm granate. Borba koja
je trajala oko dva sata prestala je pred
akšam. Napali su liniju odbrane u Lokvi,
prema Brezovoj Ravni. U kratkim
pauzama jeke pušaka moglo se čuti kako
se razmjenjuje vatra u predjelu Papratnih
njiva kod Purtića. Nadrli su i tamo, a neće
se završiti na tome. Još nemamo nikakvih
vijesti o eventualnim ranjavanjima ili
gubicima. Okršaj u Lokvi je tekao veoma
žestoko, što nije bilo teško procijeniti
odavde, sa razdaljine od oko petsto
metara. Sjedim u zemunici i pomalo
krijući napisah ove redove. Izbjegavam
kao i dosad odgovore zašto pišem. Dan će
još trajati oko pola sata. Vani je teška kiša i
neobično oblačno. Bliži se noć. Granate
cimaju tlo, geleri pište u mokroj travi.
Pakujem papiriće i sumnjam da ću imati
vremena da ubilježim naredni period, jer
dužnost me zove.
Ukrajinski vojnici prepustili nas
četnicima, Hridić, srijeda 19. juli 1995.
god. Danas nam je javljeno da se vode
27
feljton - ratni dnevnik zepa (2)
neki pregovori kod Han Pijeska i
zabranjeno nam je da otvaramo vatru.
Primirje, lijepa riječ nema šta. Imali smo
ga i protekle dvije godine pa ništa, četnici
opet po svome. Jučer i danas su nadlijetali
neki avioni. Nije bilo moguće odgonetnuti
čiji bi mogli biti. Ne bi bilo čudo da su čak
i četnički, jer za njih važeća zabrana
letova ne važi. Nadlijetao je iznad Žepe
također i neki avion koji je pravio veliku
buku, za kojega rekoše da je to NATO
avion koji snima teren.
Zadnji napad koji smo odbili bio
je sinoć, kasno predvečer, a od jutros su
četnici puškaranjem samo provocirali.
Povremeno su prema našim naseljima i
položajima ispalili poneku granatu, valjda
prije nego su dobili informaciju da će biti
održani pregovori, drugi za jedan dan,
ovoga puta u Bokšanici. Čuo sam da su
Srbi tražili pregovore. Moja je procjena da
nam ne mogu ništa sa snagama kojima
trenutno raspolažu - bar za sada. Svi
njihovi napadi propali su. Naše linije
odbrane, (tranšeje i rovove) koje smo
osposobili proteklih dana i učvrstili ih kao
nikad prije, izgledaju kao bedemi koje je
teško osvojiti. Činjenica da nas napadaju,
daje nam u startu prednost, a njima
gubitke. Optimista sam da Jelik i zonu oko
Jelika ne mogu osvojiti iako nemamo niti
jedno oruđe, niti jedan PAM ili PAT.
Pješadijsko oružje i nekoliko ručnih
bacača raketa su ubojitiji od bilo koje
artiljerije za četnike. Moral pobjeđuje,
iako način i taktika kojom nas napadaju
mnogo su drugačiji nego '92. i '93. godine.
Ili imaju nekog boljeg stratega nego prije.
Proteklih dana, od 14. jula, vode se
žestoke i odlučujuće bitke za svaki pedalj
Jelika, Lokve, Brezove Ravni, Gusinca,
Ljubomišlja, Gođenske rijeke, Papratne
njive, Brloške planine i Radave.
Informacije dobijamo svakodnevno preko
kurira i Civilne zaštite koja nam dostavlja
gotovu hranu na linije odbrane.
treba da se desi. I dalje mislim da se radi o
velikoj izdaji sa naše strane. I sa nama je
sigurno nešto planirano. Ukrajinci koji su
nas trebali štititi, nisu ni repom mrdnuli.
Prvi dan, 14. jula, počeli su da bježe sa
svojih punktova oko cijele Žepe. Na svim
tim mjestima bili su na oku našim
vojnicima koji su ih razoružali, čim su
primijetili da hoće pobjeći. U selu Ribioc
su uhvaćeni u samom bijegu i kod njih su
nađene srpske vojne karte, po kojima su
trebali da se izvuku pješke do Borike.
Svjedok sam postojanja tih karti koje sam
vidio prije dva dana. Išao sam donijeti
municije za M-84, koje je bilo na hiljade u
ukrajinskom transporteru. Bili smo
prinuđeni da sami uzmemo municiju i
branimo se kada to nisu oni uradili, a bili
su zato tu, u Žepi, zaštićenoj zoni UN-a.
Vidio sam kako je precizno bio ucrtan put
iz Ribioca preko stijena (pored Drine),
preko Stare Gore na Boriku. Pošto su
Ukrajinci, koji su, da ponovim bili u
bijegu, razoružani, sprovedeni su u našu
glavnu bazu u Žepi. Dok su ih naši vojnici
vodili prema Žepi, oni su ih vrijeđali.
Govorili su kako su im Srbi braća, da nas
treba sve pobiti, spominjući Srebrenicu ''prelazili su prstom preko vrata''. Sve je
ukazivalo na to da su bili maksimalno
upoznati šta Srbi namjeravaju. Tako se
ponašaju pripadnici sile koja štiti cijeli
svijet, ti nepristrasni UNPROFORCI.
Oduvijek su bili otvoreno pristrasni
Srbima. Oružje koje smo im oduzeli na
svim punktovima, dobro će nam doći.
Znali smo da im niko ne bi oduzeo oružje
da su bar probali stati u zaštitu civila i
golorukoga stanovništva, zbog čega su
zapravo i bili tu. Komandant Avdo Palić
tražio je od njih zaštitu drugoga dana
napada, ali oni su to odbili, rekavši da neće
da ginu. Sve bi bilo drugačije da nisu
počeli bježati, onesposobljavajući vozila i
oružja kako ih ne bismo mi upotrijebili. Tu
su se prešli, sve je brzo osposobljeno, sve
je u funkciji. Prevariti Žepljaka viša je
matematika. Pričali su sasvim otvoreno da
kada im istekne ugovor u UN-u doći će
opet ovamo u rat jer Srbija dobro plaća.
PAM na ukrajinskom
transporteru rastura četnike oko Brezove
Ravni i po Gusincu. Nije prestajao
prethodnih dana. Milina ga slušati,
znajući da je naš. U nama vlada velika
znatiželja kakvi će biti rezultati današnjih
pregovora. Evo rekoše da su naši
pregovarači upravo prošli Jelik sa
Ukrajincima prema vrhu Bokšanice.
Nisam znao do ovog trenutka da je Ratko
Mladić na Bokšanici, te da je on insistirao
na pregovorima. Čudno je to, jer njima
nisu potrebni pregovori, osim ako ih je
izginulo previše. Mada, mislim da samo
hoće da dobiju na vremenu. Allah dragi
zna šta se dešava i kako nam pokušavaju
doći glave. Čudi me da niti na nas, niti na
Srebrenicu, niko ne obraća pažnju, kalo da
nikome u Sarajevu i Tuzli nije stalo do nas.
Kao da je cijeli svijet jedva čekao da nas
pobiju četnici. A sada, šta će biti, bit će!
Treba poslati što više četnika dolje, odakle
će gledati kako trava raste ka nebu. Tačno
je 14:00 poslije podne, dan srijeda.
Nisam čuo da ima ikakvih
gubitaka, što mi je dosta čudno, ali hvala
Bogu tako je. Čuli smo da ima ranjenih
oko Brloške planine, dok je neko i na
Brezovoj Ravni zadobio povrede i čini mi
se na Gusincu. Nastao je opći haos, ali sve
to nekako podnosimo. Neprestano nas
tuku granatama sa svih uporišta, čak i
onda kad krenu pješadijski, a dosta puta i
''podbace'' tako da granate padaju po
njihovoj pješadiji. Stmac još ne diraju,
kao ni Ribioc, samo ih granatiraju, a tu
smo se nadali ponajprije da će udariti
njihove jedinice. Pokušali su prvo da
oduzmu važne putne komunikacije, kao i
kote, na mjestima koja sam spomenuo. Ne
znam šta bi oni da slučajno nemaju
artiljeriju. Pješadija nam ne može ništa.
Oklopnjake polahko primiču svim
ciljevima. U šali, a da malo sebi olakšamo,
govorimo kako nije ni čudo što su izgubili
Boj na Kosovu. Iako su bolje opremljeni,
smjenjuju se, odmorniji su, ali još nas ne
mogu pomaknuti sa linija odbrane. Noćas
su cijelu noć dosađivali preko megafona
sa nekih stotinu metara koliko su udaljeni
na svojim novim zaposjednutim linijama.
Zovu, vulgarnim riječima vrijeđaju,
pokušavaju nas zaplašiti. Na svaku dobro
sačekanu blisku borbu ustuknu.
Neće im biti lahko naše kože
(u sljedećem
broju
oderati, ipak se još držimo. Moral svih nas
stanovništva iz Žepe)
je visok. Shvativši da im je plan osvojiti
teritoriju Žepe i pobiti ovo
malo nas, dajemo sve od
sebe da se sa Žepom ne desi
kao sa Srebrenicom. Mada,
mislim ne bi se to ni
Srebreničanima desilo da je
Naser Orić bio tamo. On i
drugi ključni
oficiri
Srebrenice, prebačeni su
negdje u dubinu slobodne
teritorije
na neka
školovanja. Ili ih je možda
neko i sklonio znajući šta
Evakuacija
28
Piše: Mehmed Đedović
reportaza
Novembar 2006. Broj 31
Prikaz, Zejćir Hasić, Ljubav i ljubav i ljubav, Bosanska riječ, Tuzla 2006.godine
DOBRA KNJIGA
/kreda se bijeli, nebo se plavi, stalno si mi u glavi/
Zejćir Hasić spada u red sjajnih
bosanskohercegovačkih
pisaca.
Skromni zapis o Hasiću kao piscu i
njegovoj novoj knjizi «Ljubav i
ljubav i ljubav» ( Bosanska riječ,
Tuzla 2006. godine ) najbolje je
početi tom konstatacijom iz prostog
razloga što bi okolišanje bilo
pogrešno i neiskreno, prvenstveno
zbog Hasićeve prirode mirnog i
povučenog čovjeka koji piše
najviše zbog toga jer ne bi znao
drugačije, jer je pisanje njegova
hrana, način života, dok njegove
knjige
prolaze
poprilično
nezapaženo.
Desilo
se to sa knjigom
pripovijedaka
«Borhes
u
autobusu» ( Bosanska riječ, Tuzla
2005.godine ) ali i sa drugim
Hasićevim knjigama.
Najgore što pisca danas može snaći
je da je samo dobar pisac i ništa
više, još ako uz to ne živi u Sarajevu
i nije prijatelj sa onima koji nas
ubjeđuju šta ćemo čitati, onda su
šanse da dobra knjiga bude
zapažena sasvim male. Sve ovo
pomnoženo sa pet prati Zejćira
Hasića i tu se ništa značajno neće
promijeniti ni ubuduće.
Knjiga dječjih pjesama « Praviš se
važan» davne osamdeset i neke
proglašena je najboljom knjigom
pjesama te godine u Bosni i
Hercegovini. Nakon toliko godina i
gomile rasutih pjesama i priča po
dječjim listovima koje se smatraju
izgubljenim, pojavljuje se knjiga
«Ljubav i ljubav i ljubav» u kojoj na
Pisac Mehmed Đedović nagrađen za svoj književni rad
KVALITET VALORIZOVAN
NAGRADAMA
Stalni suradnik Bošnjačke dijaspore, bosanskohercegovački
pisac Mehmed Đedović dobitnik je druge nagrade za najbolju
pripovijetku u Bosni i Hercegovini na Književno kulturnim susretima
Zija Dizdarević u Fojnici, (Sitan trag u snijegu). Đedović je inače
nedavno osvojio i priznanje Mak Dizdar za neobjavljenu knjigu
poezije Svijetlo lampe, u Stocu a imajući u vidu i da je ranije
nagrađivan za svoje književno stvaralaštvo lahko je zaključiti da je
riječ o iznimno talentovanom piscu i pjesniku.
Iz književnog stvaralaštva Mehmeda Đedovića izdvajamo:
Osluškivanje (pripovijetke), Sjena kurjaka (roman), Kad se
Bulbul vratio (pripovijetke), Svijetlo lampe (poezija) te roman Vodi
je da teče, koji je prošle godine bio u najužem izboru za najbolji
neobjavljeni roman na konkursu Izdavačke kuće VBZ i Večernjeg
lista u Zagrebu.
Đedović je uvršten u Antologije BH proze i član je Društva
pisaca Bosne i Hercegovine.
još duhovitiji, pomalo uvrnut, ali
veoma lijep način Hasić prebire po
dječjim dušama.
Treba naglasiti i to da ovo nije
isključivo dječja knjiga, ovo je
knjiga za sve ljubitelje odlične
poezije, a u nju su upakovane i
kratke priče, te jedan mali roman.
Na ovom mjestu u pomoć moram
pozvati Zejćirove stihove kako bi
potvrdili moje riječi:
zgodna stvar, jer me nije zarezivala,
takva je mima, nepotpisana ljubav,
kako do škole, pisamce koje se
samo otvorilo, skakači na jednoj
nozi, džepovi puni kiše), ali i jedan
kratki dječji roman (priča o Idi). O
svakoj od priča koje su nam
ponuđene u knjizi mogao bi se
sačiniti pogolem tekst; no nije mi je
cilj da dubokoumno analiziram i
rastavljam stihove Zejćira Hasića,
kao mehaničar motor od auta, pa da
Ljubav dođe kad njoj
se svakim šarafom, ili ti vijkom,
u glavu duhne
bavim pojedinačno i da tako
da sve što si juče bio
dokazujem kako sam ja pametan,
kao maslačka otpuhne
još ako Zejćirovu
poeziju
(na trepušama dubiš)
usporedim sa poezijom nekog
Američkog ili Engleskog pjesnika
za koga niko nikad nije čuo, to bi
bio pun pogodak.
Ljudi moji,
Ama ne, ne spadam
u
kao rođen joj stoji
univerzitetske
profesore koji
džins veći za dva broja,
svakom piscu i stihu i priči imaju
dibidus je lijepa
zamjerku a nikad u životu nisu ništa
simpatija moja.
napisali.
(dibidus lijepa)
«Ljubav i ljubav i ljubav» je
dobra knjiga, knjiga koju treba
Trnjine premrke dvije,
pročitati i kojoj ćete se zasigurno
sunce nestašno svaka,
vraćati, ako ni zbog čega drugoga
okrilate mi dušu
onda barem da neki od sjajnih
kada procakle
stihova SMS-om pošaljete ženi,
između tvojih uvojaka.
djevojci ili ljubavnici.
(trnjine)
Dobra knjiga, dakle, i to je svrha
cijele ove priče i zapisa kojem
Trista milja i koju više
mirne duše priznajem pristrasnost i
daleko si i praviš ljepšim more.
neprofesionalnu kritiku.
U pijesku gradiš kule i gore.
Hasić
je zadnjih godina počeo pisati
Al opet si kraj mene
više nego ranije na sreću i radost
kao prst prstu blizu.
onih
koji čitaju. Dok čekamo knjigu
Pošto mi se do neba sviđaš
pripovijedaka
«Tamnovanje Tea
imaš pravo da mi se priviđaš.
Ormanskog» za koju pouzdano
(dok more praviš ljepšim)
znam da je u pripremi, oduševit će
Što dalje odmičem strah me da se o nas i nasmijati Zejćirove pjesme o
neki stih ne ogriješim
ne ljubavi.
Recimo i to da je Zejćir Hasić za
spomenuvši ga, no istina je da u
književno stvaralaštvo između
ovoj knjizi i nema drugih pjesama
ostaloga
dobio slijedeće književne
do onih za koje ti bude žao što ih ti
nagrade: nagrada za priču lista
nisi napisao.
Oslobođenje
Ivo Andrić, nagrada za
Stihovi teku glatko, jednostavno,
priču
Zija
Dizdarević
u Fojnici,
neusiljeno i u njima nema dnevno
političke
problematike
i nagrada za najbolju knjigu pjesama
za djecu Dom mladih u Tuzli,
eksperimenta od koga se čitaocu
stomak prevrće, a koji danas umno nagrada za radio-priču, radionovelu, radio-roman i radio-dramu
zovu postmodernizmom.
Radija
Federacije BiH i BH radija
U Zejćirovim pjesmama sve je
jasno, on svojim minijaturama koje 1. Njegove knjige su nagrađivane i
na konkursima
Federalne
nisu rijetkost u par stihova ispriča
tako efektnu priču da će vam Fondacije za izdavaštvo, na
konkursima
duhovitost
ovih pjesama u književnim
Tuzlanskog
kantona
i dozvoljavam
najmanju ruku uljepšati dan (Dok se
sretnu usne, u trenu vječnost mine. da sam poneku nagradu i zaboravio.
Nosevi zbunjeni skroz, ne znaju šta Rekoh li to već, Zejćir Hasić je
sjajan bosanskohercegovački
da čine.)
pisac, pisac za čije knjige ne
U ovu knjigu su pored poezije
upakovane i kratke priče s kojima je sumnjam da će nas daleko
Hasić na svom terenu, (smjehuljak, nadživjeti.
Novembar 2006. Broj 31
29
reportaza
Rijasetova dopunjena Rezolucija o tumačenju islama
REZOLUCIJA
(ADDENDA)
RIJASETA ISLAMSKE ZAJEDNICE O TUMAČENJU ISLAMA
Neka je hvala Allahu, dž.š., Koji daje da svijet bude ispunjen svakim dobrom,
Koji nas je na to uputio, jer da nas Allah nije tome naputio, ne bismo bili
upućeni. Neka je najiskreniji salavāt i selām na onog kojeg je Allah dž.š., poslao
kao milost svjetovima, i kao dokaz ljudima, uzoriti naš učitelj Muhammed,
istinoljubivi i pouzdani. I neka je salavāt i selām na njegovu časnu obitelj,
njegove časne i povjerljive ashabe; i neka je salavāt i selām na sve koji su ih
slijedili do Dana dužnoga.
I
Allahovom milošću dobri Bošnjani su primili islam u petnaestom stoljeću po
Miladu i od tada do danas njihovi potomci vjerno čuvaju i hrabro nose taj
emanet. U 2013. god. bit će tačno petstotina i pedeset godina otkako su se dobri
Bošnjani upoznali sa šehadetom (‫)ﷲا ﻟﻪ ﻻ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ‬
‫ﻻ‬
Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik.
Onoliko koliko su bili vezani za osmansku carevinu, toliko su bosanski
muslimani ostali vjerni Islamskoj zajednici nakon što su ostavljeni da sami
čuvaju vjeru i njeguju kulturu u kojoj je prepoznatljivo načelo univerzalne vjere
u Jednog Boga i u kojoj je prisutna svijest o ummetu.
Muslimani su, dakle, univerzalni ummet zato što je islam univerzalna vjera
utemeljana na dva osnovna principa:
Prvo, Allah, dž.š., je prvi i zadnji za sve što postoji. Samo je Bog, koji nije rodio
i nije rođen, i kojem ništa i niko nije ravan, vrijedan poštovanja i obožavanja.
Samo je On sudija. Svi se na kraju Bogu, dž.š., vraćamo.
Drugo, islam se temelji na univerzalnom moralnom imperativu: "pozivaj na
dobro i odvraćaj od zla." A to znači: vjeruj iskreno, govori istinito, radi pošteno i
ponašaj se moralno. Nemoj vjerovati lažno, nemoj govoriti neistinito, nemoj
raditi nepošteno i nemoj živjeti nemoralno.
Tokom duge i burne povijesti ummet je bio izložen velikim potresima zbog
napada izvana, ali i zbog slabosti iznutra. Ne zanemarujući silu vanjskih napada,
danas je mnogo opasnija "sila" koja ummet potresa iznutra. Ta sila je opasna zato
što bezočno kida korijene na kojima raste i razvija se univerzalni ummet. Nema
drugog puta da se ta sila zaustavi, već da se ummet sjeti ove hazreti Omerove
mudrosti: - Bili smo niko i ništa, pa nas je Allah islamom uzdigao. I zato kad god
smo tražili uzdignuće mimo islama, Allah bi nas vratio tamo gdje smo bili niko
i ništa (Rivajet: Ibn Ebi Šubejbe).
Tome treba dodati i zapažanje Enes ibn Malika, koji je rekao: - Nema napretka
za ummet osim da shvati da ono što je bilo dobro na početku, dobro je i na kraju,
a to su Allahova knjiga i Alejhisselamov sunnet. To znači da za nas nema drugog
puta, već da se svi držimo za jedno - Allahovo uže da se ne udaljavamo jedni od
drugih, da se ne razjedinjujemo, da se ne razbijamo... (Kur'an, Al Imran:103)
‫ا‬
ٌ
‫إإا‬
II
Opet, Allahovom milošću bosanski muslimani su prihvatili instituciju islama u
devetnaestom stoljeću i na taj način sačuvali univerzalnu vjeru u Jednog Bog i
ostali vjerni principu univerzalnog ummeta. Zato je Islamska zajednica dar Božji
kojeg se ne smije nijekati, niti ga se smije obeščašćivati. Ko to ne razumije, ne
može suditi o bosanskim muslimanima; ko to ne poštuje, nema pravo bosanske
muslimane učiti ni vjeri koju oni znaju, ni vjernosti ummetu koju oni čvrsto
drže.
Imajući sve to na umu, Rijaset IZ-e u BiH potvrđuje svoju Rezoluciju o
tumačenju islama donesenoj na šesnaestoj redovnoj sjednici od 27. safer,
1427/27. mart, 2006. u kojoj se kaže:
Rijaset IZ-e je već duže vrijeme suočen sa pojavom neprimjerenog tumačenja
islama od nekih pojedinaca i grupa koje uznemiravaju muslimane i od postojećeg
dobra koje se ogleda u jedinstvu kelime-i tevhida i tevhid-i kelime potiče se
fitneluk koji vodi razdoru i raskolu među muslimanima.
Rijaset IZ-e je odlučan u namjeri da zaštiti orginalnost vjekovne tradicije IZ-e u
BiH koja se pokazala životnom u svim prilikama kroz koje su prolazili bosanski
muslimani zadnjih stoljeća, posebno u kriznim trenucima za njihov opstanak
kakva je bila zadnja agresija na našu zemlju i naš narod. Stoga, Rijaset IZ-e
poziva imame, hatibe i muallime da u svom radu u džamiji, mektebu, školi i na
bilo kojem drugom javnom mjestu budu dosljednji u tumačenju institucionalnog
učenja islama na temeljima Kur'ana, Sunneta i našeg bosansko-hercegovačkog
iskustva.
Rijaset IZ-e poziva sva udruženja i sve organizacije sa islamkim predznakom u
BiH da predstave Rijasetu IZ-e svoje programe rada koji imaju veze sa islamom i
muslimanima kako bi se ti programi uskladili sa općim načelima rada i
djelovanja i time pomoglo da slika o islamu i muslimanima bude adekvatna i da
se zna ko je za što odgovoran.
Rijaset IZ-e vjeruje da u Bosni i Hercegovini nema tako ekstremnih pojedinaca
ni ekstremnih grupa koje mogu narušiti jedinstvo muslimana koje se očituje kroz
duhovni okvir IZ-a u BiH. Pa ipak, Rijaset IZ-e je svjestan da neki događaju u
svijetu oko muslimana imaju odraza i na stanje duha kod bosanskih muslimana.
Rijaset IZ-e osuđuje svaku vrstu klevete i etiketiranja bilo koga u IZ-i, posebno
na osnovu mezhebske ili ideološke predrasude. IZ-a je jedinstvena u svom
doktrinarnom i institucionalnom učenju islama i odbija bilo kakve podjele po
mezhebima. Rijaset IZ-e poziva muslimane Bosne i Hercegovine, Sandžaka,
Hrvatske, Slovenije i bošnjačke dijaspore da ne nasijedaju krivim i zlonamjernim
informacijama, već da imaju povjerenje u organe i institucije IZ-e.
III
Zapažajući i nakon Rezolucije Rijaseta IZ-e neprimjerenu agresivnost pojedinaca
i grupa u tumačenju islama, posebno u Sandžaku gdje je došlo i do fizičkog
obračuna među muslimanima, slušajući neumjesne ocjene o Islamkoj zajednici
od ljudi koji nemaju puno životno iskustvo islama u Bosni i Hercegovini.
Osjećajući opasnost od sračunate podjele i razdora među bosanskim
muslimanima, Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj dvadesetoj sjednici
održanoj u utorak 16. ševvala, 1427/ 7. novembra, 2006. godine donosi:
ADDENDU
na Rezoluciju Rijaseta IZ-e od od 27. safera, 1427/27. marta, 2006.
Rijaset IZ-e daje punu podršku Mešihatu IZ-e u Sandžaku u provođenju
Rezolucije Rijaseta o tumačenju islama, te poziva imame, hatibe, muallime i
muderrise u Sandžaku da budu savjesni i odgovorni u čuvanju i njegovanju
vjerske i kulturne tradicije muslimana.
Rijaset IZ-e očekuje od države Bosne i Hercegovine da poštuje ljudska prava
svih svojih državljana bez obzira na vjeru, naciju i porijeklo.
Nije moralno vršiti diskriminaciju prema ljudima koji su nam pomagali, ali, isto
tako, nije šerijatski opravdano stalno prigovarati za dobro koje se učini, jer
Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom kaže: "Lijepa riječ i oprost su bolji od
dobročinstva kojeg prati vrijeđanje... (Kur'an, 2:263).
Rijaset IZ-e osuđuje izjave u kojima se omalovažava IZ-a u BiH i vrijeđa
bosanska ulema. To nije samo protivno duhu islamskog morala, već je i protiv
mira i sigurnosti bosanskih muslimana. Islamska zajednica u BiH nema namjeru
dokazivati svoju pravovjernost nikome osim Bogu dž.š., a ponajmanje onima
koji su gluhi da čuju i slijepi da vide da je IZ-a i njezina ulema simbol časti i
ponosa ummeta.
Rijaset IZ-e nalaže imamima, hatibima, muallimima, muderrisima i profesorima
u IZ-i da se na vrijeme i pravilno informiraju o stavovima Rijaseta IZ-e o bitnim
pitanjima za duhovno jedinstvo muslimana, te da te stavove dosljedno provode u
praksi. Rijaset IZ-e još jednom ponavlja da oni koji na bilo koji način unose
nemir u džamije pod izgovorom provođenja "prave vjere" nisu dobronamjerni
ljudi. Sve džamije su vlasništvo IZ-e i niko ne može ništa raditi u džamiji bez
znanja i nadzora imama džamije.
Rijaset IZ-e je isuviše uložio napora u očuvanju časti i ugleda bosanskih
muslimana u najtežim vremenima da bi dozvolio da to sada neko narušava zbog
nagovora ljudi koji nemaju ni znanja, ni osjećanja za sudbinu islama i muslimana
u našoj zemlji.
Ovih dana se u cijeloj Evropi vode intenzivne rasprave o važnosti
institucionalnog učenja islama u čemu Bosna i Hercegovina može biti dobar
primjer. Rijaset IZ-e je spreman ponuditi stoljetno iskustvo institucionalnog
učenja islama i na taj način pridonijeti boljem razumijevanju među vjerama i
kulturama u Europi. Poštujući slobodu mišljenja i izražavanja i cijeneći kritiku
koja potiče napredak IZ-e, Rijaset
IZ-e poziva sve medije, intelektualce i druge meritorne pojedince u društvu da
pomognu IZ-i na tom putu.
Ovu Rezoluciju će čitati hatibi na džumi-namazu u svim džamijama, dok će
muderrisi Rezoluciju objasniti učenicima i studentima u svim medresama i na
svim fakultetima IZ-e, te strogo se pridržavati njezinog slova i duha kao
oficijelnog stava Rijaseta IZ-e u BiH.
Allahu Svemogući, osnaži nas na putu pozivanja na dobro i odrvraćanja od zla!
Amin!
Sarajevo,
17. 10. 1427/08. 11. 2006
Reisu-l-ulema
_______________
dr. Mustafa Cerić
30
Novembar 2006. Broj 31
Hit narednih mjeseci
Jumper dress
"Jumper dress", ili kako bi mi
preveli pamučna džemper
haljina, ovih će mjeseci
zasigurno biti potrebna svakoj od
nas. Iako je vrijeme još iznad
prosjeka za ovo doba godine, a i
kalendarski je još uvijek ljeto,
noći su nešto svježije. I to je
jedan od razloga zašto je ovaj
odjevni komad savršen za
večernje izlaske. Želite li biti u
trendu, umjesto tanke jakne
obucite džemper haljinu u
kombinaciji s trapericama ili
običnim tajicama. Stella
McCartney zaslužna je za njezin
povratak na modnu scenu.
Inspirirana je bila, kako sama
kaže, "ukradenim prevelikim
džemperima svojeg supruga",
koje je nosila po stanu. Dakle,
zahvaljujući suprugu napravila je
kolekciju džemper haljina koje će
definitivno naći svoje
obožavateljice. Za vas imamo i
nekoliko primjera kako možete
nositi džemper haljinu:
1. Duga džemper haljina s
pulover kragnom koja na struku
ima remen ili maramu za vezanje
bit će savršena za večernje
izlaske. Na noge obujte platforma
sandale i vunene čarape ili pak
čizme za one koje baš ne vole
eksperimentirati.
2. Kraću džemper haljinu
s otvorenom kragnom možete
nositi na traperice u šetnji
gradom ili ju za večernje izlaske
kombinirajte s maramom za kosu
i dobrom torbicom.
3. Kraću džemper haljinu
s otvorenom kragnom možete
nositi na traperice u šetnji
gradom ili ju za večernje izlaske
kombinirajte s maramom za kosu
i dobrom torbicom.
4. Haljina ravnog kroja
koja ima gumicu na kukovima
dobro će stajati na traperice. U
ovoj kombinaciji izbjegavajte
remenje, radije dodajte dobar
komad nakita.
5. Ova haljina odlično će
odgovarati onima koje imaju
nešto veće grudi dok će suženje
na struku definirati vašu liniju
tijela i stanjiti struk. Suvišno je i
nepotrebno stavljati remen,
usredotočite se na dobru ogrlicu.
6. Deblja džemper haljina
može se nositi u hladnijim
danima koji, nadajmo se, neće
doći tako brzo. Ovakav komad
odjeće uskladite s uskim
hlačama, bez previše dodataka.
Vjenčanica od
Nova NBA
Bivši šef
1500 princes krofni lopta neobično
britanske NLO
odskače
Dajmo da imaju X-fajlse
San nekih djevojaka svakako je
pronalazak dobrostojećeg
muža što logično uključuje
Igrači profesionalne američke košarkaške lige
posebno
i nezaboravno
NBA
već se čitav mjesec žale da se nova sintetička
vjenčanje. Nešto slično dobila
lopta ponaša i reagira u rukama drugačije od stare,
je jedna Ukrajinka
sa
kožnate.
Ekipa fizičara objavila je preliminarne
vjenčanicom koja neće biti trajna, ali će svakako ostati
svima u sjećanju. Njen joj je muž, inače kuhar po struci,rezultate testiranja koji dokazuju da se nova lopta
sam dizajnirao vjenčanicu napravljenu od 1500 princesod kompozitnih mikro-vlakana ponaša drugačije
krofni, koje su težile 10-ak kilograma. Ovaj inventivni od one izrađene od kože. Za početak, ona odskače
muž zove se Valentyn Shtefano, a inače je vrlo poznat 5 do 8 posto niže od tipične kožne lopte, a, uz to,
po zanimljivim kreacijama koje čini s hranom. odskače i s 30 posto više nepredvidljivosti. Drugi
rezultat testiranja u potpunoj je suprotnosti s
Nepoznat je podatak koliko je trajalo vjenčanje I da li
ranijim tvrdnjama i dužnosnika NBA i
se mlada u pravom smislu te riječi istopila od sreće .
proizvođača lopte, kompanije Spalding. Oni su,
naime, tvrdili da je kompozitni materijal lakše
zgrabiti i držati u ruci kada se ovlaži od znoja ruku.
HOME DECOR
Testiranje pokazuje suprotno: novi materijal manje
AND MORE
upija
vlagu od kože, pa se više skliže u rukama;
4239 Reavis Barracks Rd
točno na to su se žalili igrači već od prvog
St. Louis, MO 63125
iskušavanja
nove lopte. Studija preporuča često
Phone: 314.631.2905
sušenje
ili
mijenjanje
lopte tijekom igre. Uz to,
Fax: 314.752.9273
fizičari preporučaju jače napuhavanje lopte na
Sabiha Kovacevic
malo
više od kilograma po kvadratnom centimetru,
Owner
umjesto sadašnjih 60 dkg, kako bi joj pojačali
odskakivanje.(VOA)
o!
v
No
JEFTINE AVIONSKE KARTE
Z
ZD
D
HA RA
UM
Samo Ptice Lete Jeftinije!!!
www.SarajevoAvionskeKarte.com
www.ZagrebAvionskeKarte.com
www.BeogradAvionskeKarte.com
www.HADZDZ.com
SARAJEVO $490
ZAGREB $460
BEOGRAD $392
NAZOVITE NAS, MI GOVORIMO BOSANSKI - PITAJTE ZA JAZMIRA
404-297-2804 ILI 404-297-4911
službe:
Vanzemaljci
često slijeću
na Zemlju
Bivši šef službe zadužene za NLO-e
britanskog ministarstva obrane Nick Pope
izjavio je kako se napad vanzemaljaca
može očekivati bilo kad. Pope je od 1991.
do 1994. bio na čelu spomenute službe, i
priznao je kako je u početku bio skeptik,
međutim nakon što je raspolagao
dokaznim materijalom i upoznao stotine
ljudi, mahom policajaca i vojnog osoblja
koji su svjedočili vanzemaljskim
kontaktima, tvrdi su vanzemaljska
slijetanja na Zemlji, a posebice u
Britaniju, vrlo česta. Tvrdi i da ne postoje
dokazi o neprijateljskim napadima
vanzemaljaca, ali da se oni ne mogu ni
ignorirati.
"Da prijavite kako ste vidjeli NLO,
siguran sam da biste dobili standardno
pismo u kojem piše da se ne brinete",
izjavio je Pope koji je odlučio progovoriti
u javnosti zabrinut činjenicom da se odjel
za NLO-e u Britaniji gasi.
31
Novembar 2006. Broj 31
PREPORUČUJEMO...
HOROSKOP ZA XI 2006. GODINE
Pripremila: Sabina Mirojević
Postoji više DOBRIH razloga zašto bismo vam preporučili da
čitate djela Miljenka Jergovića. Možda je to bosanska
subjektivnost i ponos, ali ovaj čikica zaista ima šta ponuditi.
Lagano pisano štivo, iako su teme uglavnom stvarne i teške, može
zadovoljiti svačiji ukus, a uz to ne biste htjeli žaliti kada ovaj naš
književnik postane Nobelovac, a vi se, do tada, niste dotakli ni
jednog njegovog djela. Da ne bi bilo da Bosanci ne znaju cijeniti
ono što imaju dok to cijeli svijet ne prizna, savjetujemo da za
početak uzmete knjigu „ Inšallah, Madona, inšallah“ koja
predstavlja zbirku od devetnaest priča nastalih na osnovu
Jergovićeve fascinacije sevdalinkom i klapskim pjesmama, što
znači da je izvor svake priče neka narodna pjesma. Zanimljivo i
fascinantno.
Pored M.Jergovića ima još bosanaca koji svoj posao rade
na pravi način.Jedan od njih je Edo Maajka.
Iako ovaj simpatični momak nije inspirisan
bosanskom sevdalinkom, njegove rime prožete su
bosanskom svakodnevnicom.Maajka uvijek na
tragikomičan način uspije dočarati državu u kojoj
živimo i ono što mi zaista jesmo.
Čitav svijet priznaje i poštuje njegov rad- pa zašto
ne bismo i mi?
Saradnja bosanske i kazahstanske omladine
KAZAHSTANCI POSJETILI
TUZLU, SARAJEVO
I VLASENICU
Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) i Savjet mladih Vlasenice
proteklog su mjeseca ugostili predstavnike omladinskih organizacija iz Kazahstana.
-Grupa od 17 mladih Kazahstanaca posjetila je našu zemlju u cilju
upoznavanja modela samoodrživosti koji sprovode bh. omladinske organizacije
uz podršku GTZ-a, kazala je Tanja Junuzagić, savjetnica za razvoj lokalne
omladinske politike GTZ-a Tuzla.
Predstavnici omladinskih organizacija iz Kazahstana su tokom petodnevnog
boravka u BiH, pored Vlasenice i Tuzle, posjetili i ured GTZ-a u Sarajevu, te
omladinske
centre i
organizacije u Bratuncu i
Gradačcu.
Mladoženja
oženio
prvu
koja je
"stala" u
vjenčanicu
njegove
bivše
Nakon što ga je zaručnica
ostavila samo nekoliko
dana prije vjenčanja,
Rumunj Florin Mazilu
obavijestio
je cijelo
susjedstvo da će oženiti
prvu djevojku kojoj će
pristajati vjenčanica i prsten
njegove bivše. Samo
nekoliko sati nakon toga, na
oglas se javila 21-godišnja
Ana Maria i vjenčanje je
potvrđeno. "Bila je to ljubav
na prvi pogled" - izjavio je
štedljivi Florin.
OVAN
OD 21. 03. DO 20. 04.
LJUBAV: Ne ustručavajte se da
pokažete partneru svoje emocije.
Prepustite se nježnostima i strastima.
POSAO: Morat ćete računati na
izvjesne prepreke i kašnjenja kad je
posao u pitanju.
ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa
kožom i alergije.
nove veze ili obnovom stare.
POSAO: Mogla bi Vas uhvatiti panika
jer ćete biti zatrpani poslovnim
obavezama. Kako biste riješili stvari,
već sada odredite prioritete.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte previše
kafe i alkohola jer biste mogli biti
nervozni. Redovno uzimajte
preporučene lijekove.
ŠKORPIJA
OD 23. 10. DO 22. 11.
LJUBAV: Ako planirate zajednički
život, danas učinite prvi korak u tom
BIK
pravcu.
OD 21. 05. DO 20.05.
POSAO: U profesionalnom pogledu
mogli biste trpjeti ograničenja koja će
LJUBAV: Preveliko kolebanje može
Vam nametati tuđi autoritet.
dovesti do pucanja veze. Neka
ZDRAVLJE:
Da biste izbjegli neke
prepreka Vam ne dozvoljava da se veza
probleme
i
nerviranja
morat ćete
održi.
zavesti
više
reda
u
svoj
život.
POSAO: Vaši savjeti i iskustvo na
poslu bit će nekome od velike koristi.
ZDRAVLJE: Privedite kraju period
tuge i brige.
STRIJELAC
OD 23. 11. DO 21. 12.
BLIZANCI
OD 21. 05. DO 21. 06.
LJUBAV: Iznenada ćete se zaljubiti ili
osjetiti privlačnost prema nekome.
Očekuje Vas sretna veza.
POSAO: Zaradit ćete i Vaše zasluge
bit će prepoznatljive. Potražit ćete
pomoć od neke uticajne osobe.
ZDRAVLJE: Na budućnost pokušajte
gledati kroz ružičaste naočale.
RAK
OD 22. 06. DO 22. 07.
LJUBAV: Dobro bi bilo da barem na
kratko promijenite ambijent, društvo,
te da otputujete negdje sa voljenom
osobom.
POSAO: Morali biste uvesti više reda
u svoj poslovni život.
ZDRAVLJE: Više pažnje obratite na
svoj želudac.
LAV
OD 23. 07. DO 23. 08.
LJUBAV: Oslobodite se ljubomore.
Budite strpljivi i zadržite unutrašnji
mir.
POSAO: Prepustite se svojoj
kreativnosti. Zabilježite sve što Vam
padne na pamet, jer na vidiku je
napredovanje koje možete zahvaliti
svojoj domišljatosti.
ZDRAVLJE: Ne pretjerujte sa
hranom.
DJEVICA
OD 24. 08 DO 22.09.
LJUBAV: Događaji koji slijede prisilit
će Vas da donesete brzu i važnu odluku
po pitanju ljubavnog života.
POSAO: Otkrijte i iskoristite talente
koje posjedujete.
ZDRAVLJE: Oslobodite se tereta
obaveza koje Vas pritišće i potražite
društvo koje će Vas zabaviti i
uveseljavati.
LJUBAV: Možda ćete se iznenaditi
kada u dugogodišnjem prijatelju
otkrijete životnu ljubav.
POSAO: Postepeno ćete uviđati kako
Vam neke stvari idu bolje od ruke i da
je zbog toga sve manje prepreka na
putu.
ZDRAVLJE: Ne dozvolite da Vam
hladni i kišni dani pokvare
raspoloženje.
JARAC
OD 22. 12. DO 20. 01.
LJUBAV: Očekuje Vas jedno
razočarenje koje će Vas natjerati na
radikalne rezove. U početku Vam neće
biti jednostavno, ali morat ćete se
prilagoditi.
POSAO: Razmišljat ćete sve češće o
novom poslu i tome kako biste
povećali prihode.
ZDRAVLJE: Problemi sa disajnim
organima i upala grla neće Vas
mimoići.
VODOLIJA
OD 21. 01. DO 19. 02.
LJUBAV: Ljubavne veze prolazit će
kroz velika iskušenja pogotovo kod
onih koji se budu kretali u društvu
zgodnih osoba.
POSAO: Bilo bi dobro da napravite
plan svojih aktivnosti i da ga se što
više pridržavate.
ZDRAVLJE: Očekuju Vas manji
zdravstveni problemi , jer će Vam
imunitet oslabiti.
RIBE
OD 20. 02. do 20. 03.
LJUBAV: Ako ste u braku doživjet
ćete pravi ljubavni preporod a ako ste
slobodni zaljubit ćete se na prvi
pogled.
POSAO: Svoju energiju usmjerite
VAGA
tamo
gdje je ona najpotrebnija.
OD 23. 09. DO 22. 10.
ZDRAVLJE: Ukoliko imate psihičkih
LJUBAV: Ovaj period će biti obilježen problema ili patite od nesanice, ne
pribjegavajte tabletama za spavanje.
emocionalnim zanosom, početkom
Veliki uspjesi mladih nogometaša iz St. Louisa
NAJBOLJI SU NAJBOLJI TO SPRINGFILD GOVORI
Uspjeh u Springfildu pokazuje da je ekipa iz ST. LOUISA zaista
kvalitetna i da se u narednom periodu mogu očekivati i dalje samo
prva mjesta jer posle COLUMBIJE ovo je drugi uzastopno osvojen
jedan veliki turnir samo u ovoj godini pored prvenstva u kojem u
ILLINOISU gdje su naši zlatni dječaci u vrhu tabele.
Na nedavno održanom turniru u
Springfildu koji se igrao na nivou
države Missouri, učestvovale su
ekipe iz više američkih država.
Učestvovala je i ekipa naših
dječaka iz St. Louisa, starosne
dobi od 6-12 godina EURO
SOCCER, tim koji predvodi
trener Safet Ikeljić. Ekipe su
podijeljene u tri grupe. Naš mladi
tim je turnir počeo sa neriješenim
rezultatom (1-1), da bi već u
drugoj utakmici slavio visoku
pobjedu od 6-0. Serija je
nastavljena
sa još jednom
pobjedom od 4-0, tako da je
stečeno pravo za polufinale.
U polufinalu su savladali ekipu iz
Ohaja sa 5-0, i tako na
veličanstven način ušli u finale
turnira. I zaista, veliko finale, gdje
je za protivnika ostao veoma
kvalitetni tim BUSH. Naši su
nakon velike borbe uspjeli
pobijediti sa 2-1. Tako su sa četiri
pobjede i jednim neriješenim
rezultatom, uz gol razliku 18-2
osvojili prvo mjesto i zlatne
pehare koji su se podigli u
rukama naših zlatnih dječaka, a
onda je počela i pjesma, naša
navijačka
himna
HAJMO
BOSNO
BOSNO
HAJMO
HERCEGOVINO,
koja je
odjekivala sportskim terenima
Springfilda. Uspjeh u Springfildu
pokazuje da je ekipa iz ST.
LOUISA zaista kvalitetna i da se u
narednom
periodu
mogu
očekivati i dalje samo prva mjesta
jer posle COLUMBIJE ovo je
drugi uzastopno osvojen jedan
veliki turnir samo u ovoj godini
pored prvenstva u kojem u
ILLINOISU gdje su naši zlatni
dječaci u vrhu tabele. Od još
novosti iz kluba da navedemo da
je ovih dana formiran novi izvrsni
odbor, a blagajnik je Amela Čatak
zatim tu su i Hamdija Osmanović,
te Nurija Mešanović sa trenerom
Piše: Hajro Smajić
Safetom Ikeljićem. Zaključeno je
da se još mnogo mora uraditi na
ustrojavanju ekipe te da sva
tražena dokumentacija mora biti
kvalitetno i na vrijeme odrađena.
Svi oni koji žele dobro našim
zlatnim dječacima da ih odvoje od
ulice i sportski odgoje, mogu se
obratiti na brojeve telefona 314496-2796 Nurija ili 314-489-4666
Hamdija. Ovim putem posebno
se obraćam našim građanima
koji imaju svoje biznise da mogu
mnogo pomoći našim zlatnim
momcima i reklamirati svoj biznis
kupovinom potrebne opreme i
svojim donacijama.
Sport
13. DRŽAVNO PRVENSTVO
ZA JUNIORE U KARATEU TUZLA
U velikoj sali SKPC Mejdan 5. novembra
održano je 13. državno prvenstvo za kadete i
juniore u karateu. Taj drevni istočnjački sport koji
je i na našim prostorima uzeo velikog maha, za
što su dokaz i uspjesi svih naših selekcija na
velikim svjetskim i evropskim takmičenjima, još
jednom nam pokazuje kako se uz trud i rad može
do velikih uspjeha. Talenata što je neosporno u
ovom slučaju imamo i na pretek, i uz adekvatne
organizacijske i trenažne procese naši klubovi
svakoga dana izbacuju pojedince koji grabe ka
kako državnim odličjima tako i ka onim
svjetskim, koja su ipak malo sjajnija i vrednija.
Na ovom prvenstvu učestvovalo je dvadeset
klubova iz cijele BiH, a sama organizacija turnira
bila je na zavidnom nivou, kojeg se ne bi
postidjeli ni veći svjetski centri ovoga sporta. U
dva dana borbi koje su bile više nego
interesantne, žestoke, napete i pune rezultatskih
preokreta, snage su odmjeravali kadeti i juniori u
svim kategorijama u ženskoj i muškoj
konkurenciji, ekipno i pojedinačno.
Na ovom prvenstvu učestvovalo je dvadeset klubova iz cijele BiH, a sama
organizacija turnira bila je na zavidnom nivou, kojeg se ne bi postidjeli ni veći
svjetski centri ovoga sporta.
U kate-u za žene, ekipno, najbolje su bile
karatašice karate kluba TUZLA SINBRA Tuzla,
dok je u pojedinačnom izvođenju najbolja bila
Babić Nejra iz KK BIHAĆ Bihać. U kate-u u
muškoj konkurenciji ekipno su bili najbolji
karataši KK BIHAĆ- Bihać, a pojedinačno
najbolji bio je Džebić Muamer iz KK DOBOJ
ISTOK- Doboj Istok. U ekipnim borbama najbolje
su bile karatašice KK BIHAĆ, dok je kod muških
prvo mjesto osvojila ekipa BOSNE iz Sarajeva.
U OPEN-u najbolja je bila Tanja Umičević, a kod
muškaraca Admir Zukan iz KK BOSNA iz
Sarajeva. U pojedinačnim
borbama po
kategorijama za žene najbolje su bile: Čibo
Dženita u kategoriji + 60 kg, BOŠNJAK- Konjic,
Edina Čatibušić u kategoriji 53 kg iz tuzlanske
SINBRE, dok je u kategoriji 60 kg prvo mjesto
osvojila Okanović Dijana iz KK BIHAĆ. Kod
muškaraca osvajači zlatnih odličja su: u
kategoriji + 80 kg, Admir Zukan iz sarajevske
BOSNE, u kategoriji 60 kg Muslić Edin iz KK
BIHAĆ, u kategoriji 65 kg Elvedin Mašović iz
karate kluba ILIDŽA Ilidža, u kategoriji 70 kg
najbolji je bio Kurtagić Dino iz KK BIHAĆ, u
kategoriji 75 kg prvo mjesto zauzeo je Alem
Kupusović iz KK BOSNA Sarajevo, a u kategoriji
80 kg najbolji je bio Elvir Mašović iz KK ILIDŽA
Ilidža. Najuspješniji klub turnira je KK BIHAĆ sa
6 zlatnih, 5 srebrenih i 4 bronzane medalje, iza
njih je sarajevska BOSNA sa 5 zlatnih, 1
srebrenom i 5 bronzanih, treće mjesto je pripalo
karatašima i karatašicama tuzlanske SINBRE sa
osvojenih 2 zlatne, 3 srebrene i 6 bronzanih
medalja.
Download

Dijaspora Nov 2006 - Bosnian Media Group