Politika Volontiranja
u omladinskom radu u zajednici
CENTAR ZA OMLADINSKI RAD
Politika Volontiranja
u omladinskom radu u zajednici
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Sadrzaj
1 Evropska Povelja o volonterizmu ............................. 3
3 Definisanje volonterskog rada ................................ 4
1 Motivacija volontera/ki ......................................... 5
1. Definicija volontera/ke u Centru za Omladinski rad ......... 7
2. Zašto i kako Centar za Omladinski rad uključuje
volontere/ke u omladinski rad? ..................................... 9
3. Planiranje programa .................................................. 10
4. Procedura angažovanja/uključivanja volontera/ki
(intervjuisanje, selekcija,itd.) ....................................... 11
5. Uvođenje i obuka ..................................................... 12
6. Opisi pozicija .......................................................... 13
7. Podrška i supervizija ................................................. 14
8. Odnos između volontera/ki i zaposlenih ....................... 15
9. Odnos između volontera/ki i korisnika/ca
usluga CZOR-a ....................................................... 16
10. Vrednovanje i nagradjivanje volontera/ki ...................... 17
11. Prava i obaveze volonetra/ki i zaposlenih ....................... 18
3 Troškovi ........................................................... 19
1 Zdravlje i sigurnost ............................................ 20
3 Volontersko pravo na odustajanje od volontiranja .... 20
1 Pravo CZOR-a na prekid angažmana volontera/ki .... 20
3 Poverljivost ....................................................... 20
1 Odsustvo i bolest volontera/ki .............................. 21
12. Standardizovani formulari za upravljanje volonterskim
programima ............................................................ 22
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Evropska povelja o volonterizmu
Evropska povelja o volonterizmu (1998) određuje volonterski rad
kao:
Aktivnost u interesu ljudi
Aktivnost koja nije motivisana finansijskim interesom
Aktivnost koja se odvija na lokalnom ili nacionalnom nivou
Aktivnost koja je dobrovoljna
Aktivnost koja je miroljubiva
Aktivnost koja je utemeljena na ličnoj motivaciji i slobodi izbora
Aktivnost koja podstiče aktivnu građansku ulogu
radi dobrobiti zajednice
Aktivnost koja podstiče razvoj ljudskih potencijala
Aktivnost koja poboljšava kvalitet života
na načelima solidarnosti
Traganje za pretpostavkama društva nesigurne budućnosti
Podsticaj korišćenju preduzetničkih prilika
Osnova razvoja partnerskih odnosa između aktera sistema blagostanja
Podsticanje samoorganizovanja ljudi pri rešavanju problema
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Definisanje volonterskog rada
“Volonterizam je, prvenstveno, optimistična aktivnost. Iz tog razloga,
sam čin volontiranja uključuje u sebi sanjarenje – sanjarenje o tome
da se neki problem može rešiti, da se cilj može ostvariti, da učinjeni
napor menja nešto na bolje.”
(Preuzeto iz priručnika za rad sa volonterima, Volonterski centar Split)
“Volonterski rad je neplaćeni, slobodno izabran rad koji se obavlja u
okviru organizovanih okolnosti, u korist drugih i/ili društva, a osobe
koje izvršavaju te zadatke ne zavise od njih za vlastito izdržavanje.”
(Definicija holandske vlade)
“Volontiranje predstavlja jedan od osnova civilnog društva, afirmišući
ono najplemenitije u čoveku - pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za sve ljude. U eri globalizacije i neprestanih
promena, svet postaje sve manji, međusobno zavisniji i kompleksniji.
Volontiranje, bilo da je individualno ili grupno, je način na koji se; jačaju i čuvaju osnovne ljudske vrednosti: zajedništvo, briga i pomaganje; pruža mogućnost svakom pojedincu da postane i bude odgovoran član zajednice, da pomažući drugima uči i stiče vredna iskustva;
mogu uspostaviti veze koje umanjuju razlike medju ljudima, i kroz
zajednički rad stvaraju uslovi za zajednički život.”
(Univerzalna deklaracija o volonterizmu, usvojena od strane međunarodnog upravnog odbora IAVE (Međunarodne asocijacije za volonterske
aktivnosti), na njihovoj 16. svetskoj konferenciji održanoj u Amsterdamu,
Holandija, januar 2001. godine. )
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Motivacija volontera
Evo nekih razloga zbog kojih ljudi volontiraju:
1 da bi bili korisni
2 da bi se zabavili
1 da ispune slobodno vreme
2 da nauče nešto novo
1 da steknu radno iskustvo
2 da se ne bi dosađivali
1 da bi upoznali nove ljude
2 da rade nešto praktično i korisno
3 da pomognu onima kojima je potrebno
2 da bi imali cilj u životu
1 da se izvuku iz depresije
2 da urade nešto za zajednicu
1 da steknu prijatelje
2 da steknu nova iskustva
1 da probaju nešto novo
2 da bi bili humani
1 da nauče strani jezik
2 da upoznaju ljude iz drugih zemalja
1 da izraze svoja uverenja
2 da bi se dobro proveli i sl.
Psiholozi Clary i Snyder su, na temelju funkcionalne teorije i rezultata
svojih istraživanja, identifikovali šest ličnih i društvenih funkcija koje
se ostvaruju kroz volontiranje, odnosno, šest motiva i razloga zbog kojih ljudi volontiraju.
1. Vrednosti.
2.
3.
Nekim ljudima volontiranje omogućava da deluju u skladu s
ličnim uverenjem o važnosti pomaganja drugima.
Razumevanje.
Za neke, volontiranje ima funkciju propitivanja i shvatanja gde
oni, kroz volontiranje, zadovoljavaju želju da razumeju ljude
kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.
Karijera.
Nekim ljudima volontiranje omogućava da steknu nove veštine
koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju
karijere.
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
4. Društvo.
Za neke, volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i sretanje novih i zanimljivih ljudi.
5. Poštovanje.
Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje, čineći da se bolje oseća sama sa sobom.
6. Zaštita.
Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobegnu od
negativnih osećanja krivice ili usamljenosti. (Clary i Snyder)
Važno je znati da su razlozi volontiranja uvek individualni i da je svaka
motivacija jednako vredna.
Čak i ako volontiranje proizlazi iz isključivo ličnih interesa i, uslovno
rečeno, sebičnih motiva, njegov rezultat dovodi do zajedničkog altruističkog cilja, pa zato, izvori tih razloga nisu toliko bitni koliko su bitni
rezultati volonterskih aktivnosti.
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
1. Definicija volontera/ke
u Centru za Omladinski rad
VOLONTERSKI RAD je aktivnost kojom pojedinci doprinose ličnoj i
dobrobiti svojih bližnjih, zajednice ili celog društva. Kao takvo, volontiranje se javlja u različitim oblicima I, više ili manje, je deo svake civilizacije/društva.
VOLONTERIZAM pruža mogućnosti ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući svoje veštine i stičući nove, primenjive u tržišnom sistemu. Uloga volontera je, da svojom stručnošću i sposobnostima, doprinose
ostvarivanju postojećih mogućnosti organizacije i kreiranju novih.
Volonter/ka je osoba koja, svojom slobodnom i dobrom voljom, pruža
usluge za CZOR organizaciju, njene korisnike i programe, bez materijalne koristi u vidu plate ili honorara. Volonter/ka u CZOR-u je osoba
koja, zajedno sa zaposlenima centra, doprinosi ostvarenju vizije i misije
CZOR-a, odnosno, poboljšanju položaja mladih u našem društvu.
Svako može da postane volonter/ka CZOR-a, bez obzira na rasu, pol,
religijsku, versku ili nacionalnu pripadnost, bračno stanje i/ili seksualnu orijentaciju. Jednake mogućnosti se primenjuju u svim aspektima:
pri angažovanju, razvoju, unapređenju i tretmanu volontera/ki.
Volonterske aktivnosti su primerene uzrasnim i razvojnim karakteristikama volontera/ki, kao i potrebama i mogućnostima organizacije.
Organizacija preuzima odgovornost za poštovanje dečijih i ljudskih
prava, i za poštovanje procedura o zaštiti dece i mladih.
Volonteri/ke mogu biti bivši ili sadašnji studenti/kinje univerzitetskog
kursa, Liderstvo i razvojni omladinski rad, članovi/ice omladinskih
klubova, kao i deca, mladi i/ili odrasli ljudi iz šire društvene zajednice.
Vizija CZOR-a
Centar za Omladinski rad smatra da su mladi ljudi društveno kompetentni za lični razvoj i imaju jednake mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravnom društvu gde su, njihov glas, prava i potrebe
prepoznati, te je na njih odgovoreno na svim nivoima.
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Misija CZOR-a
Misija Centra za Omladinski rad je: razvoj, sprovođenje i promovisanje
omladinskog rada i politike za mlade sa ciljem poboljšanja položaja
mladih u društvu.
Ovo ostvarujemo kroz edukativne programe usmerene na lični i socijalni razvoj mladih, kao i kroz njihovo aktivno učešće u zajednici.
U cilju ostvarivanja naše misije sarađujemo sa civilnim organizacijama
i institucijama na svim nivoima.
Volonter/ka mora biti zvanično uveden/a u volonterski program od
strane organizacije, pre početka volonterskog angažmana. CZOR će
finansirati troškove volontiranja kako bi zaštitio volontera/ku od sopstvenih troškova dok volontira.
Prijatelji organizacije su osobe koje prate aktivnosti/aktuelnosti u organizaciji i koje se povremeno angažuju, na sopstvenu inicijativu ili na
poziv organizacije. Organizacija prepoznaje, priznaje i vrednuje doprinos prijatelja razvoju organizacije.
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
2. Zasto
i kako Centar za
Omladinski rad ukljucuje
volontere/ke
u omladinski rad?
Centar za Omladinski rad (CZOR) je organizacija koja podržava i razvija volonterizam u samoj organizaciji i u lokalnoj zajednici. CZOR
prepoznaje i naglašava značaj volontera/ki u omladinskom radu i omogućava uslove za sprovođenje volonterskih programa i aktivnosti.
Volonteri/ke odgovaraju na potrebe lokalne zajednice tako što odgovaraju na potrebe mladih ljudi iz zajednice. Volontiranjem, volonterima/kama se pruža prilika da se bave omladinskim radom, da dobiju
podršku za to, te da usavršavaju svoju praksu, znanje i veštine.
CZOR radi na uspostavljanju saradnje između lokalne zajednice i volontera u omladinskom radu. Upravo zbog toga, CZOR je osmislio
sistem angažovanja volontera/ki koji definiše i reguliše njihove uloge,
aktivnosti, prava i obaveze. Takođe, ovaj sistem definiše odgovornost i
ulogu koju u ovom procesu ima organizacija.
Sistem angažovanja volontera/ki osigurava postojanje različitih procedura, između ostalog, i proceduru angažovanja. Ta procedura sastoji se
od objavljivanja volonterskog programa, preko prijavljivanja zainteresovanih, do intervjuisanja i primanja volontera/ki. Pre nego što osoba
postane volonter/ka, on/a ima pravo da bude upoznat/a sa svim pravilima i procedurama koje postoje u okviru CZOR-a, radnim mestima i
uslovima volontiranja.
Kada se zainteresovani/a odluči za volontiranje, organizacija i volonter/
ka potpisuju ugovor o volontiranju. Kada je ugovor potpisan, volonter/ka ima pravo da, na odgovarajući način, bude uveden/a u posao, te
da mu/joj bude rečeno sve u vezi sa volontiranjem. Uvođenje u posao
će se desiti u probnom periodu volontiranja. Svaki od ovih elemenata
detaljnije će biti objašnjen u tekstu koji sledi.
Centar za omladinski rad
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
3. Planiranje programa
Organizacija se obavezuje da poštuje proces planiranja volonterskih
programa u sledećim fazama:
1 istraživanje potreba organizacije i lokalne zajednice;
2 planiranje programa u skladu sa strateškim ciljevima i operativnim planom i u skladu sa karakteristikama ciljne grupe;
1 monitoring projekta;
2 supervizija i podrška volonterima;
1 evaluacija volonterskog programa.
Svaki program treba da ima za cilj osnaživanje volontera/ki:
2 da se uključe u sve faze planiranja programa
1 za aktivno preuzimanje uloge u lokalnoj zajednici.
Centar za omladinski rad
10
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
4. Procedura angazovanja
volontera/ki
Procedura angažovanja se sastoji od:
1 oglašavanja volonterskog programa
2 prijavljivanja zainteresovanih kandidata/kinja
1 intervjuisanja zainteresovanih kandidata/kinja
2 potpisivanja ugovora/sporazuma
1 uvođenje i obuka volontera/ki
Prijave za volontiranje dostupne su u Centru za Omladinski rad ili na
internet stranici www.czor.net
Intervju treba da pruži mogućnost i kandidatu/kinji i organizaciji da
izraze svoja očekivanja, brige i stavove. Svi kandidati treba da budu
obavešteni o rezultatima intervjua.
Kada se obe strane dogovore oko volontiranja, volonterski sporazum
treba da bude kompletiran i potpisan. Volonter/ka i organizacija koriste
volonterski sporazum kako bi utvrdili koje aktivnosti će biti uključene
u volontiranje od strane volontera/ke i koji uslovi će biti obezbeđeni
od strane organizacije.
Sporazum se utvrđuje u skladu sa veštinama, sposobnostima i afinitetima volontera/ke, kao i u skladu sa potrebama i mogućnostima organizacije.
Volonter/ka ne mora da počne da volontira dok obe strane ne potpišu
ugovor. Ovo su elementi koji bi trebalo da se nalaze u ugovoru (ili
dodatnim formularima), ali ugovor ne mora striktno biti njima ograničen:
2 dužnosti koje nosi posao, okvirno vremensko angažovanje i
okvirno trajanje volontiranja;
1 obuka koju će organizovati organizacija;
2 informacije, materijal ili oprema koja će biti dostupna volonteru/ki;
1 identifikacija troškova koji će biti refundirani, kada i na koji
način;
2 da je volonter/ka potpuno upoznat/a sa volonterskom politikom i drugim relevantnim dokumentima, te da iste razume;
1 druge potrebne informacije;
2 potpis volontera/ke i predstavnika/ce organizacije.
Centar za omladinski rad
11
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
5. Uvodenje
i obuka
Volonter/ka ima pravo da bude, na odgovarajući način, uveden/a u
posao organizacije kada u nju dođe. Uvođenje treba da počne nakon
potpisivanja ugovora (u roku od, najkasnije, dve nedelje nakon potpisivanja sporazuma) i ono bi trebalo da uvede volontera/ku u upoznavanje sa sledećim elementima:
1 Organizacijska, Volonterska politika, Politika omladinskog rada
i Politika zaštite dece i mladih;
2 struktura organizacije: zaposleni, volonteri/ke i korisnici/ce
usluga CZOR-a;
1 Omladinski klub i njegova pravila;
2 opis posla;
1 Supervizija;
2 poverljivost informacija;
1 radno vreme;
2 administracija – izveštaji o radu;
3 finansije;
2 prostorije i mesta na kojima CZOR sprovodi svoje aktivnosti;
1 radni materijal;
2 tehnička oprema i prevozna sredstva.
Nakon potpisivanja ugovora počinje period adaptacije koji traje, u zavisnosti od potreba volontera. Organizacija u ovom periodu treba da
bude posebno osetljiva na potrebe volontera/ke i da obezbedi sve uslove za lakšu adaptaciju volontera/ke na novu sredinu.
Period adaptacije je takođe i period predomišljanja. Volonter/ka ima
pravo da razmisli ponovo o svom angažovanju na programu u organizaciji i da se odluči da li želi da nastavi dalji angažman, što je, takođe,
i pravo organizacije.
U periodu adaptacije organizacija, zajedno sa volonterom/kom, pravi razvojni plan učenja za volontera/ku ili grupu volontera. Time se
određuje kuda ide proces volontiranja i učenja za svakog pojedinca/ku.
Ukoliko je volonteru/ki, grupi volontera, potreban odgovarajući trening u odnosu na volonterski program, volonter/ka ili grupa volontera,
imaju pravo da isti traže od strane voditelja programa.
Centar za omladinski rad
12
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
6. Opis posla
Opis posla bi, u načelu, trebalo da bude sastavljen pre nego što se volonter/ka, odnosno volonteri, pridruže radu organizacije. Opis posla je
napravljen prema potrebama organizacije, posebnih projekata i programa, odnosno, prati procese razvoja organizacije. Ali, isto tako, revidiran ili dorađen u skladu sa interesovanjima i potrebama volontera/ki.
On treba da bude napisan što je jasnije moguće, da bude detaljan i
razumljiv.
Svaki opis posla trebalo bi da pokrije sledeće elemente:
1 naziv radnog mesta
2 lokacija
1 svrha radnog mesta
2 radno vreme
1 dužnosti i odgovornosti
2 potrebne kvalifikacije
1 lične karakteristike
2 beneficije
Centar za omladinski rad
13
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
7. Podrska
i supervizija
Zaposleni su dužni da pružaju kontinuiranu podršku volonterima/
kama. Svaki/a volonter/ka ima pravo da traži podršku i pomoć kad
god mu/joj je potrebna.
Supervizija je najvažniji deo u procesu učenja. Periodičnu superviziju
volonteru/ki pruža koordinator/ka volontera/ki, odnosno omladinski
radnik/ca - voditelji volonterskog programa.
Supervizija može biti individualna i grupna. Supervizijski sastanci treba da budu zabeleženi i uredno čuvani.
Organizacija se obavezuje da će pružiti odgovarajuću superviziju i podršku volonteru/ki i/ili grupi volontera s obzirom na potrebe volontera
i prirodu programa.
Važno je reći da supervizija ima više komponenti: proces učenja, proces
podrške i nadzorni proces. Dakle, radi se o metodi podrške kroz koju
se unapređuje znanje i veštine volontera/ke kroz interakcijski proces,
na osnovu određene situacije, odnosno, problema koji volonter/ka
ima, a sa krajnjim ciljem poboljšanja profesionalnih veština. Dalje,
funkcija podrške se fokusira na subjektivna iskustva superviziranog,
njegove reakcije na probleme, ponašanja i odnose sa korisnicima usluga CZOR-a, gde se pokušava pomoći superviziranom da prepozna,
prihvati sopstvene osećaje, te da vidi na koji način oni utiču na njegov
rad. I, na kraju, kada se radi o superviziji kao nadzornom procesu, govorimo o nadzornoj odgovornosti supervizora gde, zapravo, supervizor
preuzima odgovornost za kvalitet usluge prema korisniku te je, zbog
toga, potrebno raditi i neku vrstu kontrole rada.
Podrška i supervizija podrazumevaju:
1 kontinuirano praćenje razvoja volontera/ke
2 mogućnosti za razvoj veština i znanja
1 podršku u praktičnim pitanjima
Centar za omladinski rad
14
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
- volontera/ki
8. Odnos izmedu
i zaposlenih
Bilo koja vrsta diskriminacije, nepoštovanja ljudskih i dečijih prava,
seksualnog uznemiravanja ili zloupotrebe položaja, najstrožije je zabranjena.
Zaposleni se ponašaju ravnopravno prema volonterima/kama. Zaposleni su informisani o volonterima/kama te, o njihovim pravima i obavezama. Odnos između volontera/ki i zaposlenih podrazumeva poštovanje i razumevanje. Volonteri su upoznati sa pravilima i principima
organizacije.
Centar za omladinski rad
15
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
9. Odnos izmedu
volontera/ki
i korisnika/ca usluga CZOR-a
Bilo koja vrsta diskriminacije, nepoštovanja ljudskih i dečijih prava,
seksualnog uznemiravanja ili zloupotrebe položaja, najstrožije je zabranjena.
Volonteri/ke moraju imati u vidu da se prema svim korisnicima/cama
usluga CZOR-a ponašaju ravnopravno, bez favorizovanja pojedinaca/
ki, u skladu sa principima i vrednostima organizacije.
Centar za omladinski rad
16
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
10. Vrednovanje i nagradivanje
volontera/ki
Voditelji/ke programa su dužni i odgovorni da prate razvoj svakog/e
volontera/ke i ulože napor u vrednovanje i adekvatno nagrađivanje svakog volontera.
Nagrade mogu biti: prilika za putovanje na dodatno usavršavanje, karte i ulaznice za bioskop, pozorište, koncerte, bazene i druge sadržaje;
izleti, piknici, knjige i drugi simbolični pokloni. Mogućnost za ovakve
nagrade, voditelji volonterskih programa trebaju tražiti i u široj lokalnoj zajednici.
Zaslužni volonteri/ke imaju pravo da zastupaju organizaciju na treninzima i konferencijama u dogovoru sa voditeljima volonterskih programa.
Centar za omladinski rad
17
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
11. Prava i obaveze volontera/ki
i zaposlenih
Organizacija će težiti osiguranju poštovanja prava i obaveza, i zaposlenih i volontera.
TEMELJNA PRAVA VOLONTERA/KI:
1 imati nekoga s kim može pričati o poslu
2 biti cenjen/a i pohvaljen/a
1 znati šta se od njih očekuje i kome su odgovorni/e
2 imati sve potrebne informacije o poslu i organizaciji
1 znati kome se obratiti u slučaju problema
2 dobiti nešto za sebe iz posla
1 smeti pogrešiti i učiti iz grešaka
2 smeti reći “ne”
2 znati kako su odabrani/e
2 znati koja su njihova prava ako nešto pođe loše
1 ne biti bez novca
2 dobiti odgovarajuću obuku, ako je to potrebno
1 razvijati se i menjati u poslu
2 primati redovan i konstruktivan feedback
1 učestvovati u organizaciji, biti deo tima i uključen/a u odgovarajuće sastanke i društvena događanja
2 imati sigurne uslove rada
1 biti osiguran/a
2 ne biti diskriminisan/a na osnovu rase, pola, seksualnosti, nesposobnosti, dobi, itd.
1 na poverenje (i poverljive informacije, ako je potrebno)
2 biti pitan/a
1 imati vlastite osećaje, mišljenja i uverenja
2 promeniti svoje mišljenje ili odluku
1 naljutiti se
2 ne preuzeti odgovornost za bilo čije probleme ili ponašanje
1 zahtevati da se prema njima postupa s poštovanjem
2 tražiti emocionalnu podršku ili pomoć
2 tražiti dogovor o promeni
2 pobuniti se protiv nepravednog postupka ili kritike
Centar za omladinski rad
18
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
OBAVEZE/ODGOVORNOSTI VOLONTERA/KI:
1 pouzdano i predano obaviti posao
2 u poslu zadovoljiti standarde koje odredi organizacija
1 završiti dogovorene projekte 2 obaviti posao u skladu s ciljevima i vrednostima organizacije
1 obavestiti organizaciju u slučaju nedolaska ili kašnjenja
2 biti iskren/a ukoliko se jave problemi i potražiti podršku ako je
potrebna
1 prisustvovati treningu i podržavati aktivnosti koje su deo posla
2 dati konstruktivan feedback ako je potrebno
2 prihvatiti konstruktivne komentare
2 poštovati poverljivost
1 uživati
2 pokušati poštovati tuđa prava na isti način
Troskovi
Volonter/ka ima pravo na volontersku nadoknadu i na pokrivanje troškova:
1 obroka, ukoliko radi najmanje 4, a ne više od 8h dnevno;
2 putne karte, ukoliko putuje na radno mesto ili da obavi određeni zadatak/aktivnost;
1 komunikacije, ukoliko volonterski program to zahteva (telefon
i internet).
Volonter/ka ima pravo da volontira za organizaciju bez sopstvenih troškova, stoga, svi troškovi volontiranja moraju biti nadoknađeni volonteru/ki.
Troškovi će se isplaćivati u dogovoru sa omladinskim/om radnikom/
com - voditeljem volonterskog programa.
Volonterska nadoknada će biti omogućena/odobrena u zavisnosti od
mogućnosti konkretnog projekta/programa, odnosno, oblasti u kojoj
volonter volontira. Volonterska nadoknada ima za svrhu nagrađivanje
volonterskog truda i napora, kao i nadoknađivanje ličnih troškova, a
neće se smatrati platom.
U skladu sa mogućnostima, organizacija će se truditi da obezbedi volontersku nadoknadu i pokrivanje troškova.
Centar za omladinski rad
19
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Zdravlje i sigurnost
Organizacija će se pobrinuti da volonter/ka bude siguran/na dok je na
radnom mestu u Centru za rad sa mladima. CZOR će se pobrinuti za
zdravstveno osiguranje volontera u slučaju potrebe i u slučaju obolevanja ili povređivanja nastalog usled volontiranja.
Volonter/ka će dobiti odgovarajuću obuku o procedurama u rizičnim
i opasnim situacijama.
CZOR će osigurati da volonter/ka dobije odgovarajući trening o zaštiti
dece i mladih.
Volonter/ka treba da bude svestan/na važnosti sigurnosti korisnika/ca
usluga CZOR-a.
Volontersko pravo na odustajanje od volontiranja
Volonter/ka ima pravo da odustane od volontiranja, uz usmeno i pismeno objašnjenje. Najkasnije dve nedelje pre odlaska, voloter/ka treba da objavi svoju odluku, kako bi se na vreme pronašla zamena.
Pravo CZOR-a na prekid angazmana
volontera/ki
Ukoliko volonter/ka ne poštuje dogovorene akcije i principe, organizacija ima pravo da prekine angažman volontera/ke. Ova odluka treba
da bude saopštena volonteru/ki, a uz njegovu saglasnost, eventualno, i
pred ostalim volonterima, kako bi bila transparentna svima.
Odluka o prekidu angažmana treba da bude saopštena volonteru/ki,
najkasnije, dve nedelje pre samog prekida, kako bi volonter/ka imao/
la vremena da završi započete aktivnosti i pripremi se za novonastalu
promenu.
Poverljivost
Poverljivost informacija je vrlo važna i biće tema razgovora sa
volonterima/kama u probnom periodu.
Centar za omladinski rad
20
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
Ovo se odnosi na poverljivost podataka vezanih za korisnike/ce usluga
CZOR-a, kao i na informacije vezane za rad organizacije. Sve informacije, vezane za korisnike, programe, pravce razvoja CZOR-a i sl., koje
dobije u toku svog volontiranja, volonter/ka je obavezan/na da čuva i
zadrži u okviru organizacije.
Takođe, lični podaci volontera/ki biće tretirani kao strogo poverljivi.
Dakle, svi podaci o volonteru, njegovim/njenim ličnim karakteristikama, sklonostima, radu itd., biće tretirani kao poverljivi i odavani samo
uz saglasnost volontera/ke.
Odsustvo i bolest volontera/ki
Ukoliko je volonter/ka bolestan/a ili ne može da dođe iz nekih drugih
razloga, potrebno je to da najavi, kao i da organizuje nesmetano
odvijanje aktivnosti u svom odsustvu. Ukoliko nije u mogućnosti da
to obavi, neophodno je da obavesti osobu zaduženu za program i da sa
njom dogovori preuzimanje obaveza.
Centar za omladinski rad
21
Politika Volontiranja u omladinskom radu u zajednici
12. Standardizovani formulari
za upravljanje volonterskim
programom
1. Materijal za oglašavanje i promociju volontiranja
2. Prijavni formulari
3. Formulari za intervju
4. Info paket 1 – Politika Volontiranja u omladinskom radu u
zajednici
1 Volonterski pravilnik
2 Politika o zaštiti dece i mladih
1 Dokument o radu i istorijatu organizacije
2 Osnovni principi i vrednosti omladinskog rada
1 Opis posla
2 Pristupnica
5. Ugovor/sporazum
6. Supervizijski formulari
7. Ostali formulari – prekid angažmana, odustajanje itd.
Sve zabeleške i formulari treba da budu čuvani u volonterskom dosijeu.
Centar za omladinski rad
22
Izdavač:
Novi Sad - Subotica - Kikinda
Prelom i dizajn:
Adorjan Kurucz
Novi Sad, 2008. godina
23
Download

Volonterska politika - Astro Media