Proizvodni program
Konditorski
program
Slani
program
Vafl
Keksi
Krem
Kola;i
Dezert
{tapi'i
Perece
Ribice
Krekeri
Keksi i
kola;i
Tvrdi
keks
Vaffl
Vaffl
Krem
Slani
program
O Baniniju
Pri;a o najsla]im i najukusnijim slatkim i slanim
Napornim radom, stalnim unapre]enjem
proizvodima po;ela je davne 1985 god kad
tehnologije I odabirom najboljih I najkvalitet-
je osnovana Banini fabrika u gradu Kikinda
nijih sastojaka Banini
u Srbiji. Od tada Banini od anonimne male
nove na;ine da postigne finije I bogatije
proizvodnje ukusnih kola;a I biskvita izrastao
ukuse I da ih ponudi svojim potro[a;ima
je u visoko razvijenu konditorsku kompaniju u
kroz
;ijim proizvodima uzivaju milioni potrosaca.
Slogan kompanije “Sla]a strana sveta”
Banini je razvio svoj proizvodni program I da-
govori o poziciji na[e kompanije, o brizi
nas proizvodi [irok dijapazon razlicitih kon-
za
ditorskih kategorija – vaffle, keksice I biskvite,
posve'enosti da im /ivot u;inimo sla]im.
[irok
na[e
range
uspeva da izna]e
odli;nih
potro[a;e
i
proizvoda.
o
na[oj
tvrdi keks, krem, deserte I slani program.
Zaposleni iz Baninija
Standardi
izlaganja
Keksi i kola;i
Asortiman
Logisti;ki podaci
Proizvod
bar code
komada u
kartonu
kartona
na paleti
neto (kg)
GRETE 230g
860 0462 02 4556
15
81
3,45
15
81
3,45
16
81
2,40
15
81
4.125
DOMA"ICA 230g
DOMA"ICA 150g
TOTO 275g punj CP preliv
860 0462 02 4587
8600462021197
8600462020701
TOTO 137,5g punj CP preliv
8600462020725
30
81
4.125
RUM KASATO 120g
8600462020152
40
81
4,80
ZLATNI CVET 65g
8600462022989
18
324
1,170
ZLATNI CVET 195g
8600462023016
12
132
2,34
SLATKI OBLACI 65g
8600462023047
18
324
1,170
SLATKI OBLACI 195g
8600462023078
12
132
2,34
DOMA"ICA 550g
8600462023603
6
63
3,30
GRETE 550g
8600462023634
6
63
3,30
NOBLICE 550g
8600462023887
6
63
3,30
NOBLICE 250g punjeno CP
8600462020718
15
81
3,75
NOBLICE 125g punjeno CP
8600462020732
30
81
3,75
NOBLICA 13,75g
8600462021166
60
297
0,822
NOBLICA 27,5gr
8600462021173
30
486
0,825
KA - standardi izlaganja
Asortiman po outletima
20215
GRETE 550g
:ajno pecivo
Preliveni
keks
Choco
Covered
20208
DOMA"ICA 150g
:ajno pecivo
Preliveni
keks
Choco
Covered
DOMA"ICA 230g
:ajno pecivo
Preliveni
keks
Choco
Covered
20214
DOMA"ICA 550g
:ajno pecivo
Preliveni
keks
Choco
Covered
20101
TOTO 275g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20102
TOTO 137.5g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20126
NOBLICE 550g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20111
NOBLICE 250g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20112
NOBLICE 125g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20118
NOBLICE 27,5g
Sendvi; keks
Filovani
keks
Filled
Biscuit
20401
RUM KASATO
120g
Desert
Desert
Desert
*
*
*
*
20650
ZLATNI CVETOVI
195g
Kola;i
Kola;i
Cookie
*
*
*
*
20651
ZLATNI CVETOVI
65g
Kola;i
Kola;i
Cookie
*
*
20652
SLATKI OBLACI
65g
Kola;i
Kola;i
Cookie
*
*
20653
SLATKI OBLACI
195g
Kola;i
Kola;i
Cookie
*
*
4 velika
radnja
Choco
Covered
3 srednja
radnja
Category
Preliveni
keks
2 mala radnja
TR?i{na kat. Srbija
:ajno pecivo
1 kiosk, benz.
stanica
Banini kategorija
GRETE 230g
{ifra
Naziv artikla
Kategorija objekata
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 kiosk, benzinska stanica
2 mala radnja
3 srednja radnja
4 velika radnja
5 rinfuzna radnja
{ifra
Naziv artikla
Banini kateg.
Trzisna kat. Srbija
Category
Kateg. Objekta 5
spec. RNF radnje
20207
DOMA"ICA
rinfuz - 4125gr
:ajno pecivo
Preliveni keks
Choco
Covered
*
20113
NOBLICE rinfuz 5000gr
Sendvi; keks
Filovani keks
Filled Biscuit
*
20103
TOTO rinfuz 6000gr
Sendvi; keks
Filovani keks
Filled Biscuit
*
POS materijal - kola;i
160 cm
visina
27 cm
dubina
26.5 cm
[irna korisnog
prostora
Standardi
izlaganja
Tvrdi keks
Logisti;ki podaci
br. transkomada u
portnih
transportnoj
kutija na
kutiji
paleti
Proizvod
ean code proizvod
Neto (kg)
GUSTAV HRSKAVI KEKS 130g
8600462022422
24
96
3,12
GUSTAV HRSKAVI KEKS 65g
8600462022415
48
72
3,12
GUSTAV HRSKAVI KEKS 780g
8600462022439
6
75
4,68
GUSTAV PETIT BEURE 275g
8600462022460
12
96
3,30
GUSTAV - MLE:NA :OKOLADA
SA KEKSOM 125g
8600462023368
20
100
2,50
GUSTAV - :OKOLADA SA
KEKSOM 125g
8600462023399
20
100
2,50
GUSTAV POSNI KEKS 780g
86000462023108
6
75
4,68
GUSTAV POSNI KEKS 130g
8600462024006
24
96
3,12
KA - primarne pozicije
Sekundarne pozicije KA
Raspored izlaganja Gustav
proizvoda na policama
1. polica Gustav mle;na ;okolada sa keksom 125gr i Gustav
crna ;okolada sa keksom 125gr
2. polica Gustav petit beurre
275gr
3. polica Gustav hrskavi keks
130gr i Gustav hrskav keks
posno 130gr
4. polica Gustav hrskavi keks
65gr
5. polica Gustav hrskavi keks
780gr i Gustav hrskavi keks
posno 780gr
Asortiman po outletima
Category
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
20702
GUSTAV HRSKAVI
KEKS 130gr
Gustav keks
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
20705
GUSTAV HRSKAVI
KEKS 780gr
Gustav keks
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
20711
GUSTAV PETIT
BEURRE 275gr
Gustav keks
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
20710
GUSTAV MLECNA
COKOLADA SA
KEKSOM 125g
Gustav keks
Preliveni
keks
Choco
Covered
20712
GUSTAV
COKOLADA SA
KEKSOM 125g
Gustav keks
Preliveni
keks
Choco
Covered
20714
GUSTAV POSNI
KEKS 130gr
Gustav keks
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
*
*
20715
GUSTAV POSNI
KEKS 780gr
Gustav keks
Tvrdi keks
Hard
Biscuits
*
*
4 velika
radnja
Trzisna kat. Srbija
Gustav keks
3 srednja
radnja
Banini kategorije
GUSTAV HRSKAVI
KEKS 65gr
2 mala radnja
Naziv artikla
20701
1 kiosk, benz.
stanica
{ifra
Kategorija objekata
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 kiosk, benzinska stanica
2 mala radnja
3 srednja radnja
Gustav petit beurre 275gr x 1,
Gustav mle;ni keks 125gr x 1
Gustav hrskavi keks 130gr x 1,
Gustav posni keks 130gr x 1,
Gustav hrskavi keks 780gr x 1,
Gustav posni keks 780gr x 1,
4 velika radnja
Gustav petit beurre 275gr x 1,
Gustav hrskavi keks 130gr x 1,
Gustav crna ;okolada 125gr x1
Gustav posni 130gr x 1,
Gustav hrskavi keks 65gr x 2,
Gustav mle;na ;okolada125gr x1
Gustav hrskavi keks 780gr x 1,
Gustav posni keks 780gr x 1,
5 rinfuzna radnja
{ifra
Naziv artikla
Banini kateg.
Trzisna kat. Srbija
Category
Kateg. Objekta 5
spec. RNF radnje
20207
DOMA"ICA
rinfuz - 4125gr
:ajno pecivo
Preliveni keks
Choco
Covered
*
20113
NOBLICE rinfuz 5000gr
Sendvi; keks
Filovani keks
Filled Biscuit
*
20103
TOTO rinfuz 6000gr
Sendvi; keks
Filovani keks
Filled Biscuit
*
POS materijal - Gustav
160 cm
visina
27 cm
dubina
26.5 cm
[irna korisnog
prostora
Standardi
izlaganja
Vaffl
Asortiman
Logisti;ki podaci
br. transkomada u
portnih
transportnoj
kutija na
kutiji
paleti
Proizvod
ean code proizvid
neto (kg)
NJAMB :OKO 45g
8600462022910
20
486
0,9
NJAMB Č:OKO 260g
860 0462 02 4372
12
81
3,12
NJAMB Č:OKO 130g
860 0462 02 4402
24
81
3,12
NJAMB 30g
8600462022873
20
486
0,6
NJAMB 220g
860 0462 02 4433
12
81
2,64
NJAMB 110g
860 0462 02 4464
24
81
2,64
NJAMB LE{NIK 220g
860 0462 02 4495
12
81
2,64
NJAMB LE{NIK 110g
860 0462 02 4525
24
81
2,64
GROM 45g
8600462020787
20
486
0,9
KA - Primarne pozicije KA
Vafl - impulsivni proizvodi
Preporu;ena pozicija pored kase.
Slagati u sekciji za impulsne proizvode.
Pozicija u nivou o;iju deteta (2 ili 3 polica odozdo)
Chocolate
Wafers
NJAMB :OKO
130g
Vaffl
Napolitanke
Chocolate
Wafers
NJAMB :OKO
45g
Vaffl
Napolitanke
Chocolate
Wafers
NJAMB 220g
Vaffl
Napolitanke
Wafers
NJAMB 110g
Vaffl
Napolitanke
Wafers
NJAMB 30g
Vaffl
Napolitanke
Wafers
NJAMB LE{NIK
220g
Vaffl
Napolitanke
Wafers
NJAMB LE{NIK
110g
Vaffl
Napolitanke
Wafers
GROM 45g
Vaffl
Napolitanke
Chocolate
Wafers
4 velika
radnja
Napolitanke
3 srednja
radnja
Vaffl
2 mala radnja
NJAMB :OKO
260g
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 kiosk, benz.
stanica
Category
20315
Trzisna kat. Srbija
20320
Banini kategorije
20319
Kategorija objekata
Naziv artikla
{ifra
Asortiman po outletima
1 kiosk, benzinska stanica
2 mala radnja
Njamb coko 1x130gr
Njamb vaffl 1x110gr
Njamb le[nik1x110gr
Njamb ;oko 1x260gr
Njamb vaffl 1x220gr
Njamb le[nik1x220gr
Njamb ;oko 1x45gr
Njamb vaffl1x30gr
Grom 1 x 45gr
3 srednja radnja
Njamb ;oko 1x130gr
Njamb vaffl1x110gr
Njamb le[nik1x110gr
Njamb ;oko 1x260gr
Njamb vaffl1x220gr
Njamb le[nik1x220gr
Njamb ;oko 1x45gr
Njamb vaffl1x30gr
Grom 1 x 45gr
4 velika radnja
Njamb ;oko 1x130gr
Njamb vaffl1x110gr
Njamb le[nik1x110gr
Njamb ;oko 1x260gr
Njamb vaffl1x220gr
Njamb le[nik1x220gr
Njamb ;oko 1x45gr
Njamb vaffl1x30gr
Grom 1 x 45gr
5 rinfuzna radnja
{ifra
Naziv artikla
Banini kateg.
Trzisna kat. Srbija
Category
Kateg. Objekta 5
spec. RNF radnje
20313
VAFL KOCKICE
PRELIV rinfuz 4000g
Vafl
Napolitanke
Choco
Wafers
*
20303
VAFL KOCKICE
rinfuz - 3250g
Vafl
Napolitanke
Wafers
*
20314
NAPOLITANKE
PRELIV rinfuz 5600g
Vafl
Napolitanke
Choco
Wafers
*
POS materijal - Njamb
160 cm
visina
27 cm
dubina
26.5 cm
[irna korisnog
prostora
Njamb polica (TT & KA) dimenzije
Standardi
izlaganja
Krem
Asortiman
Logisti;ki podaci
BR. TRANSkomada u
PORTNIH
TRANSPORTNOJ
KUTIJA NA
KUTIJI
PALETI
Proizvod
ean code proizvod
NETO
Tango kakao krem 90g
860 0462 02 4259
24
160
2,16
Tango kakao krem 500g
860 0462 02 4280
12
80
6,00
Tango kakao krem 1000g
860 0462 02 4310
6
80
6,00
KA - primarne pozicije
Trzisna kat. Srbija
Category
2 mala radnja
3 srednja
radnja
4 velika
radnja
TANGO KAKAO
KREM 90g
Krem
:okoladni
kremovi
Chocolate
Spreads
*
*
*
TANGO KAKAO
KREM 500g
Krem
:okoladni
kremovi
Chocolate
Spreads
*
*
*
TANGO KAKAO
KREM 1000g
Krem
:okoladni
kremovi
Chocolate
Spreads
*
*
1 kiosk, benz.
stanica
Banini kategorije
Kategorija objekata
Naziv artikla
{ifra
Asortiman po outletima
2 mala radnja
3 srednja radnja
4 velika radnja
Standardi
izlaganja
Slani program
Asortiman
Logisti;ki podaci
br. transkomada u
portnih
transportnoj kutija na
kutiji
paleti na
paleti
Proizvod
ean code proizvod
Category
TRIK RIBICE 90g
8600462023733
20
90
1,80
TRIK RIBICE SUSAM 90g
8600462023764
20
90
1,80
TRIK PERECE 100g
86004262023856
20
90
2,00
TRIK KREKERI 100g
8600462023795
20
90
2,00
TRIK KREKERI MAK 100g
8600462023825
20
90
2,00
TRIK MIX 300g
860462020954
10
81
3,00
TRIK PARTY MIX 500g
8600462023573
8
48
4,00
TRIK {TAPI"I 40g
8600462020961
48
81
1,92
TRIK {TAPI"I 100g
8600462020978
24
81
2,40
TRIK {TAPI"I 200g
8600462020985
12
81
2,40
TRIK {TAPI"I SA
KIKIRIKIJEM 150g
8600462021074
24
81
3,60
TRIK {TAPI"I SA
KIKIRIKIJEM 45g
8600462021067
48
81
2,16
KA - standardi izlaganja
1. polica> Trik mix 300g, Trik party mix 2x500g
2. polica> Trik [tapi' 45g 2x, Trik [tapi' 40g 2x
3. polica> Trik [tapi' 150g 2x, Trik 1x100g -1x200g
4. polica> Trik ribice 1x90g, Trik ribice susam 1x90g, Trik perece 2x100g
5. polica> Trik kreker 2x100g, Trik kreker mak 2x100g
Asortiman po outletima
Tik
Slane
grickalice
\ Perece
Snacks \
Baked
Pretcels
20528
TRIK KREKERI 100g
Tik
Slane
grickalice
\ Krekeri
Snacks \
Crackers
20529
TRIK KREKER MAK
100g
Tik
Slane
grickalice
\Krekeri
Snacks \
Crackers
20506
TRIK MIX 300g
Tik
Slane
grickalice
\ Mix
Snacks \
Baked Mix
20522
TRIK PARTY MIX
500g
Tik
Slane
grickalice
\ Mix
Snacks \
Baked Mix
20507
TRIK {TAPi"I 40g
Tik
Slane
grickalice
\ Grisine
Snacks \
Baked sticks
20508
TRIK {TAPI"I 100g
Tik
Slane
grickalice
\ Grisine
Snacks \
Baked sticks
20509
TRIK {TAPI"I 200g
Tik
Slane
grickalice
\ Grisine
Snacks \
Baked sticks
20510
TRIK {TAPICI SA
KIKIRIKIJEM 45g
Tik
Slane
grickalice
\ Grisine
Snacks \
Baked sticks
20511
TRIK {TAPICI SA
KIKIRIKIJEM 150g
Tik
Slane
grickalice
\ Grisine
Snacks \
Baked sticks
20530
4 velika
radnja
TRIK PERECE 100g
TRIK RIBICE
SUSAM 90g
3 srednja
radnja
Snacks \
Baked fish
20527
Tik
2 mala radnja
Slane
grickalice
\ Ribice
TRIK RIBICE 90g
1 kiosk, benz.
stanica
Category
Tik
20526
Banini kategorije
Snacks \
Baked fish
Naziv artikla
Slane
grickalice
\ Ribice
{ifra
Trzisna kat. Srbija
Kategorija objekata
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 kiosk, benzinska stanica
Trik perece 100gr x 1 ,
Trik [tapi' 45gr x 1,
Trik [tapi' 40gr x 1
2 mala radnja
Trik mix 300gr x 1 ,
Trik perece 100gr x 1,
Trik [tapi' 40gr x 1,
Trik ribice 90gr x 1,
Trik [tapi' 45gr x 1
3 srednja radnja
Trik perece 100gr x 1,
Trik kreker 100gr x 1,
Trik ribice 90gr x 1,
Trik [tapi' 45gr x 1,
Trik [tapi' 40gr x 1,
Trik [tapi' 100gr x 1,
Trik mix 300gr x 1,
Trik party mix 500gr x 1
4 velika radnja
Trik perece 100gr x 1,
Trik ribice 90gr x 1,
Trik [tapi'i 45gr x 1,
Trik [tapi'i 40gr ,
Trik krekeri 100gr x 1,
Trik ribice 90gr x 1,
Trik [tapi'i 150gr x 1,
Trik [tapi'i 100gr x 1,
Trik kreker mak 100gr x 1,
Trik party mix 500gr x 1,
Trik mix 300gr x 1,
Trik [tapi'i 200gr x 1.
5 rinfuzna radnja
{ifra
Naziv artikla
Banini kateg.
Trzisna kat. Srbija
Category
Kateg. Objekta 5
spec. RNF radnje
20517
TRIK {TAPI"I mini 3000g rinfuz
Tik
Slane grickalice \
Grisine
Snacks \
Baked sticks
*
POS materijal - kola;i
160 cm
visina
27 cm
dubina
26.5 cm
[irna korisnog
prostora
Download

banini prodajni priručnik za trgovce