27 3 2014
ÖZGEÇMİŞ
ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç.
Dr. HATİCE EVLEN
TC Kimlik No / Pasaport
No:
50119381682
Doğum Yılı:
1980
Yazışma Adresi :
Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 78200
Karabük/Türkiye
Telefon :
370-4338210
Faks :
370-4338204
e-posta :
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Öğrenim
Alanı
Fakülte/Enstitü
Derece
Mezuniyet
Yılı
Türkiye
Karabük
Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
MAKİNA
EĞİTİMİ
Doktora
2013
Türkiye
Bülent Ecevit
Üniversitesi
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
MAKİNA
EĞİTİMİ
Yüksek
Lisans
2007
Türkiye
Bülent Ecevit
Üniversitesi
KARABÜK TEKNIK EĞITIM MAKİNA
FAKÜLTESI
EĞİTİMİ
Lisans
2004
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Karabük
Üniversitesi
Türkiye Karabük
Teknoloji Fakültesi
Yrd. Doç.
Dr.
2013-
Karabük
Üniversitesi
Türkiye Karabük
Tasarım ve Kontrüksiyon
Öğretmenliği Bölümü (İ.Ö)
Araştırma
Görevlisi
20072013
Bülent Ecevit
Üniversitesi
Türkiye Zonguldak MAKİNA EĞİTİMİ
Araştırma
Görevlisi
20052007
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Plastik Şekil Verme Yöntemleri , Sonlu Elemanlar Yöntemi , Bilgisayar Destekli Tasarım Ve İmalat
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.4165394180121731
1/3
27 3 2014
ÖZGEÇMİŞ
Hidro şekillendirme, ekstrüzyon, şekillendirme sınır diyagramı.
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
AA 7075-T6 ALAŞIMLI SACIN
HİDROŞEKİLLENDİRME
YÖNTEMİ İLE OPTİMUM
ŞEKİLLENDİRİLEBİLİRLİK
PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ
Bütçe
Karabük
3000
Üniversitesi
Tarih
Proje
Türü
Görev
Kurumsal
07.01.2012Araştırmacı/Uzman (BAP
07.01.2013
v.b.)
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Tamamlanan
Devam
Eden
Yüksek
Lisans
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/
üyelik vb.)
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Makale ödülü
Alındığı Kuruluş
Yılı
TÜBİTAK Başkanlık
2012
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Hatice Evlen, İbrahim Kadı and Mustafa Yaşar, Effects of Die Corner Radius and Temperature on the
Formability of AA7075-T6 Alloy, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) Vol.26 No. X pp. 00|00 XX 2013
H.İ. Demirci, H. Evlen, Effect of extrusion ratio on the wear behaviour of Al–Si and Al–Mg alloys, Journal
of Alloys and Compounds, Volume 510, Issue 1, 2012, Pages 26-32
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Halil İbrahim DEMİRCİ, Hatice AKGÜL, “Dayanıklı Ürün Ve Hizmet Tasarımı” Hidrolik Pnömatik
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.4165394180121731
2/3
27 3 2014
ÖZGEÇMİŞ
Akışkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, sayfa 138-143.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Kerim ÇETİNKAYA, Hatice AKGÜL, “Web Tabanlı Saç Metal Kalıpçılığı Tasarımı Eğitimi”,
1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5-7 Eylül, İstanbul, 2005.
Hatice EVLEN, Halil İbrahim DEMİRCİ, “Ekstrüzyon Oranının Al-Si Alaşımının Aşınma Davranışı
Üzerine Etkisi”, 12th International Materials Symposium, Vol. 1, Sayfa 393, 15-17 Ekim, Denizli, 2008.
Hatice Evlen, Halil İbrahim Demirci, Ekstrüzyonla Şekillendirilen Ticari Saflıktaki Alüminyumun Sonlu
Elemanlar Metoduyla Modellenmesi Ve Analizi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09),
13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
Hatice Evlen, Halil İbrahim Demirci, Ekstrüzyon Oranının Al-Mg Alasımının Asınma Davranısı Üzerine
Etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
M.Yaşar, İ.Kadı ve H.Evlen, AA 5754 Sacının Farklı Sıcaklıklarda Hidrolik Akışkanla Şekillendirilmesi,
6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
Hatice Evlen, Ibrahim Kadı, Barış Evlen, Investigation of Formability of ST22 Steel Sheet, International
Iron and Steel Symposium (IISS 2012), April 2-4,2012,p 1032
Hatice EVLEN, İbrahim KADI,Mustafa YAŞAR, INOX Çelik Sacların Şekillendirilebilirliğinin
İncelenmesi , International Iron and Steel Symposium (IISS 2012), April 2-4, 2012, p1021
Diğer yayınlar
Düzenleme Tarihi :27/03/2014
https://arbis.tubitak.gov.tr/pages/bilgipinari/user/ozgecmisForm1.jsp?mode=print&random=0.4165394180121731
3/3
Download

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. HATİCE EVLEN