Predmet : Ponuda za učešće na međunarodnoj smotri folklora - Neos Marmaras trofej 2015.
Više detalja o smotri možete videti na www.neosmarmaras.co.rs/festival-folklora.html
Poštovani prijatelji folklora,
Obaveštavamo vas da će se u Neos Marmarasu, grčkom letovalištu, u maju i u septembru 2015. godine
održati takmičarska smotra folklora: Neos Marmaras Cup u sklopu kulturnih i sportskih manifestacija pod
pokroviteljstvom opštine SITONIJA i u organizaciji turističke agencije CLUB PARADISO-dobitnika priznanja
ŠAMPION TURIZMA 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. (za uspešnu afirmaciju kulturnog stvaralaštva i
organizaciju ekskurzija u inostranstvu te višegodišnji visok nivo usluga u organizaciji aranžmana za Grčku) i My
Folk fest organizacije.
NEOS MARMARAS, slikoviti gradić dominira prostrano azurnim morem zaliva Toroneos. Sagradjen je na tri brežuljka
pokrivena borovom šumom i maslinjacima. Smešten je na jugo-zapadnom delu Sitonije, drugom prstu od tri koja čine
Halkidiki, na mestu gde se raskošna planina Mount Itamos susreće sa plažama izuzetne lepote kao što su Paradiso,
Grigoriatiko, Azapiko zbog kojih je Marmaras dobitnik Evropske plave zastave kao priznanja za čistoću mora, obala i
okruženja. Zbog veselih noći i intezivnog života NEOS MARMARAS je atrakcija za turiste iz čitavog sveta.
KUD-ovi se mogu prijaviti za sledeće smene :
MAJ:
20.05-25.05.2015. Polazak 19.05, povratak iz N.M 25.05.2015.
SEPTEMBAR
17.09 -22.09.2015.Polazak 16.09., povratak iz NM 22.09.2015.
Učesnicima su na raspolaganju sportski tereni za odbojku na plaži
i druge sportove, bez nadoknade.
Program
1. dan: Dolazak u Neos Marmaras, smeštaj u apartmane posle
13 časova, slobodno vreme, večera, noćenje.
2. dan: Doručak, slobodno vreme, 19 č svečani defile i
otvorenje Smotre u centru, nastup, druženje, večera, noćenje.
3. dan: Doručak , slobodno vreme (mogućnost fakultativnih
izleta ili sportska takmičenja) uveče večera, noćenje.
4. dan: Doručak, slobodno vreme 19 č nastupi ansambalatakmičenje, druženje, večera, noćenje.
5. dan: Doručak, slobodno vreme (sport, druženje…) večera,
noćenje.
6. dan: Doručak, povratak iz Neos Marmarasa, mogućnost
razgledanja Soluna.
Uslovi učešća
- 20 min kvalitetnog programa ili 2 KOREOGRAFIJE.
- Donošenje table sa imenom društva, mesta i države iz
koje dolazi I DRŽAVNE ZASTAVE.
Orkestarska pratnja ili CD.
Napomena: Smeštaj se dodeljuje prema redosledu prijava.
Aranžman obuhvata:
* Prevoz autobusom turističke klase (za ansamble iz Srbije )
* Smeštaj u 1/3 , 1/4 APT sa TWC-om ( doplata za dvokrevetnu sobu je 2 € po osobi dnevno )
* Usluga na bazi 5 polupansiona - ŠVEDSKI STO
* Usluge predstavnika agencije – pratioca grupe
Cena aranžmana na bazi izabrane usluge:
*
Troškove organizacije putovanja
CENA
USLUGA
* 2 gratisa na 50 plativih
58 € po osobi
Boravak
* Učešće na smotri
105 € po osobi
Boravak+ishrana
Aranžman ne obuhvata:
150 € po osobi
Boravak+ishrana+prevoz
Individualne troškove, ostale nepomenute usluge
20€
po
osobi
Dodatni
dan
(posle
Putno zdravstveno osiguranje
oficijalnog
dela)
Fakultativne izlete : (Solun 15 e, Meteori 40 e, Hilandarski–metoh
Kakovo 15 e)
Prijavu za učešće na smotri folklora možete preuzeti sa web prezentacije www.neosmarmaras.co.rs
Prilikom prijavljivanja uplaćuje se akontaciju u iznosu od 20€ po članu, koja se ne vraća u slučaju odustajanja. Preostali iznos plaća se
u mesečnim ratama, od kojih je poslednja najmanje 15 dana pre predviđenog polaska na tekući račun agencije Paradiso br 14513821-28; MARFIN Banka ili po dogovoru. KUD je obavezan da plati svako nastalo oštećenje inventara u sobama i restoranu, kao i
drugu štetu prouzrokovanu od strane njegovih članova ili pratilaca, te da se stara o bezbednosti i ponašanju svojih članova tokom
boravka..Prijavljivanje i ugovaranje učešća na Smotri vrši se do 15.04.2015. a raspored smeštaja je na osnovu redosleda prijave. Uz
Prijavu se prilaže kopija ove Ponude, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom.
Za KUD “___________________________________” Potvrđujem da prihvatamo sve uslove ove Ponude i opšte uslove putovanja TA
Club Paradiso.
M.P.
Potpis ovlaštenog lica
___________________
Prijave i informacije Club Paradiso 011/72 47 012; 011/2 40 928 www.paradisotravel.com
Download

Program Festivala 2015