ACTIVITÉS
AUTOUR DE
VIOLENCE
ET CIVILITÉ
DANS LE
MONDE
D’AUJOURD’HUI
MAI 2014
ISTANBUL – EUROPE
GÜNÜMÜZ
DÜNYASINDA
ŞİDDET
VE
MEDENİLİKLE
İLGİLİ
ETKİNLİKLER
MAYIS 2014
İSTANBUL – AVRUPA
COLLOQUE INTERNATIONAL
EN PRÉSENCE D’ÉTIENNE BALIBAR
7 – 10 MAI 2014
INSTITUT FRANÇAIS À ISTANBUL ET
UNIVERSITÉ GALATASARAY, ISTANBUL
DÉBAT PUBLIC AVEC
LA SOCIÉTÉ CIVILE
EN PRÉSENCE D’ÉTIENNE BALIBAR
11 MAI 2014 : 10h –14h
CAFÉ CESAYIR, ISTANBUL
APRÈS ISTANBUL
EN PRÉSENCE DE PINAR SELEK
15 MAI 2014 : 18h30
MAISON DES ASSOCIATIONS, GENÈVE
17 MAI 2014 : 13h – 17h
FRATERNITÉ, LAUSANNE
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
ÉTIENNE BALIBAR’IN KATILIMIYLA
7-10 MAYIS
İSTANBUL FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZI VE
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
SİVİL TOPLUMLA KAMUSAL
TARTIŞMA
ÉTIENNE BALIBAR’IN KATILIMIYLA
11 MAYIS – 10.00-14.00
CEZAYIR RESTAURANT, İSTANBUL
İSTANBUL’DAN SONRA
AVRUPA’DA
PINAR SELEK’IN KATILIMIYLA
15 MAYIS – 18.30
MAISON DES ASSOCIATIONS, CENEVRE
17 MAYIS 13.00-17.00
FRATERNITÉ, LOZAN
Version finale, 28 avril 2014. Nous vous prions d’excuser d’éventuelles erreurs.
2
Uluslararası Felsefe Koleji (CIPh), Türkiye’den, Avrupa’dan ve diğer kıtalardan
ortakları ve aldığı geniş bir destekle, günümüz dünyasında şiddet ve medeniyet
konusunda beş günlük bir konferans düzenliyor. Filozof Étienne Balibar’ın
Şiddet ve Medenilik başlıklı kitabı (Editions Galilee, 2010) ve diğer çalışma
malzemesi ve referanslardan hareketle ele alınacak bu tema, akademik çevreler
ve sivil toplum arasında fikir alışverişi oluşturmayı amaçlıyor. Bu fikir alışverişi
Istanbul’da ve bir Okuyucu ağıyla farklı yerlerde ve üç aşamada gerçekleşecek:
1) 7-10 Mayıs 2014’de 30 araştırmacının katıldığı bir kolokyum; 2) 11 Mayıs’ta kolokyum sonrası sivil toplum aktörleriyle ve Étienne Balibar’ın da katılacağı
sabah sohbeti (tanıklıklar, sunuşlar, sorular); 3) stanbul’dan sonra Avrupa’da,
Pınar Selek’in katılımıyla (15 mayıs Cenevre, 17 mayıs Lozan). Bu etkinliklere
geniş bir katılım olması için hepsine giriş serbest ve ücretsiz olacaktır.
Daha fazla bilgi için bkz. www.exil-ciph.com.
Livres de références
Ces livres sont traduits en turc par les soins des éditions Iletisim, Istanbul.
Bu kitapların Türkçe çevirilerini lİ etiiş m Yayınları (İstanbul) hazırlıyor.
1. Balibar Étienne, Violence et Civilité, Paris, Ed. Galilée, 2010.
2. Caloz-Tschopp M.C. (dir.), Violence, Politique et Civilité aujourd’hui.
La Turquie aux prises avec ses tourments, Paris, l’Harmattan, 2014.
En ligne à l’adresse suivante: http://www.editions-harmattan.fr
3
7 – 10 MAYIS 2014
İSTANBUL, TÜRKIYE
7 – 10 MAI 2014
ISTANBUL, TURQUIE
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
INSTITUT FRANÇAIS
UNIVERSITÉ DE GALATASARAY
GİRİŞ ÜCRETSİZ
ENTRÉE LIBRE
COLLOQUE
INTERNATIONAL
EN PRÉ
D’ÉTIEN SENCE
NE BALI
BAR
VIOLENCE,
POLITIQUE,
EXIL / DESEXIL
DANS LE MONDE
D’AUJOURD’HUI
NNE
E
I
T
É
R’IN
A
B
I
BAL IMIYLA
IL
KAT
ULUSLARARASI
SEMPOZYUM
GÜNÜMÜZ
DÜNYASINDA
ŞİDDET,
SİYASET,SÜRGÜN/
SÜRGÜNÜ BOZMA
WWW.EXIL-CIPH.COM
4
Uluslararası
Sempozyum
İstanbul
Düzenleyenler : Uluslararası Felsefe Kolejİ (CIPh), Türkiye Fransız Kültür
Merkezi - İstanbul, Galatasaray Ünİversİtesİ
7-10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan uluslararası
sempozyum, Türkiye, Avrupa ve diğer yerlerden 30 araştırmacıyla tartışma
içinde filozof Étienne Balibar’ın katılımıyla gerçekleşecek. 11 Mayıs’ta ise
Balibar’ın sivil toplum temsilcileriyle buluşması Cezayir Restaurant’da
« Vaatler ve siyasetin belirsizlikleri » başlığı altında düzenlenecek.
Balibar’ın Şiddet ve Medenilik başlıklı kitabından ve diğer eserlerinden
hareketle farklı açılar, deneyimler, sorular, alanlar ve statüler çerçevesinde
tartışmalar yapılacak. Amaç, Günümüz dünyasında şiddet, siyaset, sürgün/
sürgünü bozma teması üzerine araştırmacıların ve sivil toplumun disiplinler
arası bir biçimde felsefi olarak düşünmesidir. Şiddetin (« doğal » olarak
algılanan eşitsizliklerden, küçümsemeden, zenofobiye, ırkçılığa, cinsiyet
ayrımcılığına, engellemelere, işkenceye, cinayetlere, kitle katliamlarına ve
hatta soykırımlara kadar) çok katmanlı yüzleri vardır. Siyasetin oluşumuna,
evrensel ve yerel yaratıcı bir yuttaşlığa dair özgür, aktir, eleştirel bir
düşünce adına. Etienne Balibar şiddet ve « aşırı şiddet » i felsefi açıdan
nasıl nitelendiriyor ? Şiddeti yadsımak ve sıradanlaştırmaksızın onu siyasal
bir « medenilik » e dönüştürmek için ne öneriyor ? Bunun hakkında ne
düşünüyoruz ? Ne öneriyoruz ?
Yer
İstanbul’daki Fransız Kültür Merkezi, Taksim (Çarşamba, Perşembe, Cuma),
Galatasaray Üniversitesi (cumartesi).
Gİrİş serbesttİr
Diğğğ bilgiler için internet sitesi : www.exil-ciph.com
5
Çarşamba 7 Mayıs
İstanbul Fransız Kültür Merkezi
Taksİm Meydanı
Katılımcıları karşılama
11.30 Véronique Christol, Astrid Silvain, Elisabeth Lemirre, Collège International
de Philosophie (CIPh), Paris.
RESMİ AÇILIŞ
12.00
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel DOMENACH, İstanbul’daki İsviçre
Başkonsolos Yardımcısı John RUHOFF.
13.00 – 15.00 Başkan : Hülya Uğur Tanrıöver, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi.
Organizatör partner kurumları karşılama : Prof. Marie-Claire Caloz-Tschopp
CIPh Cenevre-Paris. Bérénice Gulmann, İstanbul Fransız Kültür Merkezi Müdürü.
Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı: Prof. Jean-Jacques Paul.
Karşılama (devam) : Prof. Dr. Osman Senemoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı. Prof. Zeynep Direk, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü. Marianne
EBEL, felsefe öğretmeni, Uluslararası Okuma Ağı, İsviçre. Diogo SARDINHA, CIPh
Başkanı.
SEMPOZYUMUN HEDEFLERİNİN BELİRLENMİMESİ
Başkan : Seçkin Sertdemİr Özdemİr, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
15.00 – 15.25 Prof. Hamit Bozarslan, Siyasal değişimler, başkaldırı(lar) ve/veya devrim(ler): E.
Balibar ve A. Badiou’dan hareketle
Tartışma
15.45 – 16.10
Prof. Céline Spector, Şiddeti Medenileştirmek ? « Silikleşen bir dolayım » olarak
Avrupa.
Tartışma
16.30 – 16.55
Prof. Ahmet İnsel , Otoriterlik ve şiddet. İblisleri karşısında Türkiye.
Tartışma
6
17.00 – 17.25
Prof. Marcelo Vignar, Kuşaklar arası aktarım. Bulaşıcı bir hastalık olarak
moderne işkence.
Tartışma
Açılış Konuşması
18.00 – 18.30
Prof. Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh, Bugünün İstanbul’unda « Şiddet ve
Medenilik » yi (Balibar) okumak.
18.30 – 20.00
Prof. Étienne Balibar, Şiddet, Siyaset, Medenilik.
20.00 – 21.00
İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin ve ikramıyla karşılama kokteyli. İstanbul’daki
İsviçre Konsolosluğu.
Sempozyumun açılış konferansında Étienne Balibar, Türkçe’ye 2014 yılında
çevrilecek olan Violence et Civilité (Paris, Galilée Yayınları, 2010) adlı kitabında
ele aldığı üç temel tezi açıklayacak, derinleştirecek ve güncelleştirecek.
Günümüz dünyasında şiddet, koşullara, aktörlere, amaçlara göre olumlu
ya da olumsuz etkilere neden olabilen, siyasetin hizmetinde basit bir araç
değildir. « Aşırı » bir şiddete dönüştüğü, her türlü direnme olanağını tehlikeye
attığı zaman siyaseti yok etme riski taşır ve böylece siyasetin çözmesi
gereken bir sorun haline gelir.
1. Tez : Devletten ve ekonomiden kaynaklanan aşırı şiddet heterojendir. Bu
aynı zamanda insanların ve onların kısıtlayıcı kimlikler altında toplanmalarının
araçsallaştırılmasıdır. Balibar, her durumda « ultra-nesnel » bir şiddetle ve
« ultra öznel » bir şiddeti birbirleriyle ilişkilendirmeyi öneriyor.
2. Tez : Toplumların dönüşümü ve kurtuluşu projesi olarak siyaset, «karşışiddet » e ya da « şiddetsizlik » e indirgenemez. Burada şiddet karşıtlığı veya
« medenilik » stratejilerini keşfetmek söz konusudur.
3. Tez: Koşulları ve amaçları takip eden birçok « medenilik stratejileri » vardır
ve özellikle devrimci öznellik de dahil olmak üzere, tüm bireysel ve kolektif
öznellik formları kadar bunlara uygun düşen stratejiler vardır. Sempozyumun
bütününde bu tezler üzerinde çalışılacak.
7
Perşembe 8 Mayıs
İstanbul Fransız Kültür Merkezİ
Taksİm Meydanı
FELSEFE, ŞİDDET, MEDENİLİK
Sunum süreleri: 20 dakika konuşma ; 10 dakika tartışma.
Sabah KonuşmalarI
Başkan : Doç. Dr. Nami Başer, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
Karşılama: Véronique Christol, Astrid Silvain, Elisabeth Lemirre, Collège
International de Philosophie (CIPh), Paris.
9.00 – 12.30
Pratik bilgiler : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh.
Dr. Seçkin Sertdemİr Özdemİr, Balibar’da zamansallık ve medenilik.
Dr. Diogo SARDINHA, Metafiziksiz bir Antropoloji.
15 dakika ara
Cécile Lavergne, Medenilik siyaseti bir kimlikler siyaseti midir ?
Dr. Janine Altounian, Kuşaklararası zamanlama, Étienne Balibar’a göre bir
« Medenilik » vakası.
Ceren Özselçuk, Yardımcı Doçent, Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümü
« İktidar boşluğa izin vermez »: AKP populizmi ve şiddet üzerine değinmeler.
Kahve arası
Konuşmalar öğleden sonra
Başkan : Pierre Sauvêtre, Institut d’Etudes Politiques (IEP), Paris.
14.00 – 17.30
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç, Toplumsal soru ve şiddet.
Dr. Luc Legoux, Avrupa’da iltica politikaları, aşırı şiddet ve medenilik (veya
direniş ?).
15 dakika ara
Prof. Melih Başaran, Bir Moebius şeridi üzerinde karşıtı [tersi, alternatifi]
olmayan bir şiddet : Georges Bataille’da “kullanım dışı olumsuzluk”.
8
Prof. Zeineb Ben Said Cherni, Tunus’ta Devrim, Şiddet ve Sivillik: ya da
Demokrasiye Geçişin Önündeki Engeller.
Kahve arası
AKŞAM OTURUMU
18.30 – 20.30
Felsefİ çalışmada özgürleşme labİrentlerİ
Başkan ; Prof. Zeynep Direk, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
Tartışma: Étienne Balibar, Prof. André Tosel, Nice ve Marie-Claire CalozTschopp, CIPh.
Cuma 9 Mayıs
İstanbul Fransız Kültür Merkezİ
Taksİm Meydanı
FELSEFE, TARİH, AŞIRI ŞİDDET
Sunum süreleri: 20 dakika konuşma ; 10 dakika tartışma.
Sabah Konuşmalar
Başkan: Türker Armaner, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
Karşılama : Nur Betül Akın, Yağmur Erentürk, Aslı Meci, Yağmur Mısırlıoğlu.
9.00 – 12.30
Pratik bilgiler : Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh.
Prof. Roberto Nigro, Şiddet ve iktidar pratikleri.
Dr. Victor Granado Almena, Zalimlik, bayağılaştırma ve siyaset. Siyaset ve
şiddet ilişkisi konusunda Balibar ve Arendt.
15 dakika ara
Dr. Pınar Bedirhanoğlu, Bir Aşırı Şiddet Biçimi Olarak Borçlanma/Borçlandırma.
Prof. Gabriel Misas, Birikim rejimi, dışlama ve şiddet.
Kahve arası
9
Konuşmalar öğleden sonra
Başkan: Prof. Ilaria Possenti, U. de Pise.
14h – 17h30
Prof. Jeanne Simon, Ulusal gelişme politikalarının siyasetinin aşırı şiddetine
Mapuş direnişi.
15 dakika ara
Dr. Ertan Kardeş, Yıkıcı bir şiddet-olmayan: Gezi Direniş’ini Düşünmek.
Prof. Marion Brepohl, Brezilya, kamusal eylemler : başka bir politika yapma
biçimi.
Prof. Zahia Moussa, Cezayir’de kentsel şiddet.
Cumartesi 10 Mayıs
Galatasaray Ünİversİtesİ
Aydın Doğan Salonu
AŞIRI ŞİDDETİ DÖNÜŞTÜRMEK
Sunum süreleri: 20 dakika konuşma ; 10 dakika tartışma.
Sabah KonuşmalarI
Başkan: Prof. Bertrand Ogilvie, Saint Denis Universitesi, Paris.
Karşılama: Kerem Görkem Aslan, Seçkin Sosyal, Yağmur Erentürk, Zeynep
Bektaş, Elçin Güner, Melis Alkışel, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
9.00 – 12.30
Pratik bilgiler : Prof. Zeynp DIREK, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü.
Dr. Nicos Sigalas, Siyaset yoluyla dönüştürülebilir şiddet ya da şiddete
dönüşebilen siyaset : Aşırı Şiddet’e ilişkin İki Bağdaşmaz (?) Hipotez.
Prof. Ilaria Possenti, Toplumsal şiddet ve siyasal özne krizi.
15 dakika ara
Dr. Talat Parman, Baba oğul ilişkisinde şiddet ve dinin rolü.
Dr. Christophe Tafelmacher, İsviçre’de İltica ve Göçmenlik Hakları Üzerindeki
Devlet Şiddeti - Devletin Dönüşümü ve Özelleştirilmesi.
10
12h30 – 14h00
Galatasaray Üniversitesi Konsorsiyumunun ikramıyla üniversitenin yemekhanesinde
konuşmacılar için öğle yemeği.
Konuşmalar öğleden sonra
Başkan: Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Karşılama: Kerem Görkem Aslan, İrem Güven, Seçkin Sosyal.
14.00 – 17.30
Dr. Jean-Claude Lévêque, Siyasal değişimler, başkaldırı(lar) ve/veya devrim(ler):
E. Balibar ve A. Badiou’dan hareketle.
15 dakika ara
Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Kurumsal şiddet ve başkaldırı arasındaki tercihin
imkansızlığını aşmak: Balibar, Arendt ve agon..
Dr. Pierre Sauvêtre, Tinsellik, şiddet ve devrim. « Lénin ve Gandhi » örneklerinden
hareketle.
Prof. Bertrand Ogilvie, Aşırı şiddet ve katliamcılık.
Kahve arası
Akşam oturumu
Başkan : Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi.
18.30 – 20.30
Bugün Şİddet, Felsefe, Sİyaset
Tartışma : Prof. Étienne Balibar, Prof. Ahmet Insel, Prof. Tülin Bumİn, U.
Yeditepe.
20.30 – 21.00
Teşekkür
konuşmaları :
Seçkin
Sertdemİr
Özdemİr,
Galatasaray
Üniversitesi’nden sempozyumun organizasyon komitesi sorumlusu, Prof. Zeynep
Dİrek, Galatasaray Üniversitesi’nden sempozyumun kurumsal sorumlusu, MarieClaire Caloz-Tschopp, sempozyumun başkanı, CIPh. Cenevre-Paris, Prof. Ahmet
İnsel, İletişim Yayınları.
AUF, Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak dördüncü günün çevirmen ücretlerini karşılıyor.
Sempozyumun çalışmalarının ve materyallerinin felsefi sentezi, Rennes 1 Üniversitesi’nde
profesör Catherine Colliot-Thélène tarafından yapılacak ve Rue Descartes adlı online dergide
(CIPh’nin dergisi) yayınlanacaktır.
11
11 MAYIS PAZAR
SAAT 10-14
GİRİŞ ÜCRETSIZ
CEZAYİR CAFÉ
İSTANBUL
TÜRKİYE
FRANSIZCA/TÜRKÇE SIMÜLTANE ÇEVIRI
(HAYRIYE CAD. NO : 16 GALATASARAY BEYOĞLU /
İSTANBUL)
KOLOKYUM SONRASI PANEL
GÜNÜMÜZDE
ŞİDDETE
RAĞMEN
SİYASET İMKANI
ÉTIENNE BALIBAR’IN
KATILIMIYLA
Kolokyum Sonrası Panel
Uluslararası Felsefe Okulu (CIPh, Paris), Metis yayınları (İstanbul), İletişim Yayınları
(İstanbul).
Şiddetin, hatta « aşırı » şiddetin görüldüğü küresel bağlamda, şiddet ve savaşın
ötesinde bir siyaset nasıl düşünülebilir ? Dünyanın her yerinde sivil toplumu
güçlendirmek için ne gibi sivil edimler bulunabilir, bunlar nasıl uygulanabilir ?
Moderatör: Müge Sökmen, Metis Yayınları
Günümüzde şiddet üzerine tanıklıklar
10 .00 – 11.35
Christophe Tafelmacher, avukat, Sınır Tanımayan Dayanışma Örgütü, İsviçre;
Avrupa’da Göçmenlik ve Sığınma Hakkıyla İlgili Politikalarda Şiddet.
Nadire Mater, yazar, gazeteci. Bianet. Türkiye’nin 30 Yıllık Savaşı : Sokağa ve Eve
Taşınan Şiddet.
Prof. Claudio Gonsalez, sosyolog, Concepcion, Şili ; Şili’deki Mapuche Yerlileri’nin
Çektiği Zorluklar.
Sema Kaygusuz, yazar. Dersim 1938’den Bu Yana Alevilerin Maruz Kaldı ğı
Şiddetin Türkiye Siyasetine Etkisi.
Prof. Zeineb Ben Said, felsefeci, Tunus Üniverstesi, Tunus’ta şiddet ve Direniş.
Prof. Zeynep Dİrek, felsefeci, feminist. Galatasaray Üniversitesi, Amargi Dergisi.
Feministler, Şiddet ve Sivillik.
Fethiye Çetin, yazar, avukat. Aşır ı  Şiddetin (1915 Ermeni Soykır ı m
 ı  ve Sonrasın
 daki
Olaylar) Günümüz Türkiye Siyasetine Etkileri.
Yorumlar
11.30 – 12.00
Etienne Balibar, düşünür. Şiddet Karşı sın
 da Felsefe ve Siyaset.
Ahmet İnsel, yazar, yayı n
 cı . İletişim Yayı n
 ları . « Gezi » Karşı sı nda Otoriter Politikalar.
Marie-Claire Caloz-Tschopp, Uluslararası  Felsefe Okulu (CIPh). Şiddete Maruz
Kalan Sivil Toplumlar Karşısında Avrupalı Filozofların Sorumluluğu.
Marianne EBEL, felsefe öğretmeni, Uluslararası Okuma Ağı, İsviçre. Balibar’ın
iŞ ddet ve Sivillik Kitabını Toplumsal Mücadelelerden Yola Çıkarak Okumak.
12.00 – 14.00
Sorular ve Tartışma
14.00 – 14.30
Özet ve Değerlendirme
13
15 mayıs 2014
18.30
Maison des Associations
Cenevre
17 mayıs 2014
13.00 – 17.00
Fraternité, LOZAN
Gİrİş serbesttİr
İstanbul’dan
sonra
Avrupa’da
Bugün şİddet karşısında
sİyasetİn vaatlerİ
İkİ kİtabın tanıtımı ,
İSVİÇRE – TÜRKİYE :
Türkiye bize ne öğretebilir ? İsviçre’deki •
son seçimler ve Türkiye’deki durum
(güvenlikçi
şiddet,
militanlaşma,
ataerkillik, yeni toplumsal hareketler vd.) arasındaki ilişkiler nedir ? Orada
ve burada nasıl bir dayanışma •
mümkündür ?
SavoirLibre sayesinde, mayıs 2014’te
İstanbul’da düzenlenen uluslararası
sempozyumun tanıklıkları ve videoları.
Marie-Claire Caloz-Tschopp (dir.),
Günümüzde siyasal şiddet ve medenilik,
Paris, l’Harmattan Yayınları, 2014.
Bu kitap, İstanbul çerçevesinde yapılan
çalışmalar için faydalıdır.
Pınar Selek, Türkiye’de askerlik hizmeti
ve egemen cinsiyetin oluşması. Sürüne
sürüne erkek olmak, Paris, L’Harmattan
Yayınları, 2014.
Ayrıntılı program : www.exil-ciph.com
direction, partenaires & appuis
1. Collège international de philosophie (CIPh), Paris / Uluslararası Felsefe Koleji, (CIPh) Paris ve CIPh ;
Programme CIPh Exil, Création, Philosophie et Politique. Philosophie et Citoyenneté contemporaine,
Genève-Paris / Sürgün,Kreasyon, Felsefe ve Siyaset, Felsefe ve Çağdaş Yurttaşlık Programı ; Institut français de
Turquie, Ankara / Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Ankara ; Institut français à Istanbul / Fransız Kültür Merkezi,
İstanbul ; Université de Galatasaray, Istanbul / Galatasaray Üniversitesi, İstanbul ; Agence universitaire de la
francophonie (AUF). Bureau Europe Centrale et Orientalle (BECO) / Fransızca Konuşan Üniversiteliler Ajansı.
2. Ambassade de France en Turquie / Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ; Consulat de Suisse à
İstanbul / İstanbul’daki İsviçre Konsolosluğu ; Institut français de Turquie, Ankara / Türkiye Fransız Kültür
Merkezi, Ankara ; Institut français (SHS), Paris / Fransız Kültür Merkezi, Paris ; Institut français d’études
anatoliennes, İstanbul / Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul ; Assemblée des Citoyens
d’Helsinki, İstanbul / Helsinki Yurttaşlar Derneği, İstanbul ; Groupe de travail international (GIT) pour « Liberté
de recherche et d’enseignement en Turquie » / Türkiye’de Araştırma ve Akademik Özgürlük İçin Uluslararası
Çalışma Grubu ; Initiative des Académiciens pour la paix, Türkiye / Barış İçin Akademisyenler Girişimi, Türkiye ;
Association psychanalytique,d’Istanbul / İstanbul Psikanaliz Derneği ; Association de Turquie des interprètes
de conférence / Türkiye Konferans Tercümanları Derneği ; Éditions de l’Université İstanbul Bilgi / İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları.
3. Centre de Peace studies de l’Université de Pisa / Pisa Üniversitesi Barış Araştırmaları Merkezi ;
Universita Ca’ Foscari, Master Immigrazione, Venezia ; Université de Paris 8, Département de philosophie,
École doctorale, Pratiques et théories du sens, Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques
Contemporaines de la Philosophie (LLCP), Paris ; Éditions Galilée, Paris / Galilée Yayınları, Paris ; Editions
l’Harmattan,Paris / Harmattan Yayınları, Paris ; Éditions İletişim, İstanbul / İletişim Yayınları, İstanbul ; Éditions
Metis, İstanbul / Metis Yayınları, İstanbul ; Cezayir Restaurant,İstanbul / Cezayir Restaurant, İstanbul ;
Association de Hrant Dink / Hrant Dink Vakfı ; Initiative de solidarité avec les étudiant-e-s détenu-e-s en
Turquie / Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma Platformu, Türkiye ; Open Society Turkey / Türkiye Açık Toplum Vakfı ;
Radio Açık, İstanbul / Açık Radyo, İstanbul ; Revue Amargi, İstanbul / Amargi Dergisi, İstanbul ; La Fondation
de l’Histoire, Turquie / Tarih Vakfı, Türkiye.
Conception graphique : www.studioamulette.com © 2014
4. Commission fédérale de lutte contre le racisme, Suisse / İsviçre Irkçılığa Karşı Federal Mücadele Komisyonu ;
Association SavoirLibre, Lausanne / Savoir Libre Derneği, Lozan ; Ville de Genève, Département de la cohésion
sociale, de la jeunesse et des sports, Suisse / Cenevre Belediyesi, Toplumsal Kohezyon, Gençlik ve Spor
Departmanı, İsviçre ; Solidarité sans frontières, Berne / Sınır Tanımayan Dayanışma, Berne ; Espace femmes
international, Genève / Uluslararası Kadın Alanı, Cenevre ; Librairie du boulevard, Genève / Bulvar Kitapçısı,
Cenevre ; Théâtre St-Gervais, Genève / St-Gervais Tiiyatrosu, Cenevre ; Studio Amulette, Lausanne / Amulette
Stüdyosu, Lozan ; Vivre Ensemble, Genève / Birlikte Yaşam, Cenevre ; Association des juristes progressistes du
canton de Vaud, Lausanne / Lozan Vaud Bölgesi İlerici Hukukçular Derneği ; SOS-ASILE VAUD, Lausanne / SOSİLTİCA, Lozan ; Droit de rester, Lausanne / Barınma Hakkı, Lozan ; VisA, Genève / VisA, Cenevre ; Colectivo de
Mujeres Chilenas, Concepcion, Chili / Şilili Kadınlar Kolektifi, Şili ; Institute for Political and social research,
Diyarbakır / Diyarbakır Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi.
Download

Fransız Kültür - Exil, création philosophique et politique