MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KİTAP BELİRLEME KOMİSYONU
NO
KLASİK KİTAP
(HAZİRAN 2014 DÖNEMİ KİTAP ÖNERİLERİ)
GÜNCEL KİTAP
1
Ölmüş Oyuncaklar Müzesi / Akif Hasan Kaya
3
Ulusların Düşüşü (Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun
İktisat Tarihinin Doğuşu / Orhan Kurmuş
Kökenleri) / Daron Acemoğlu ve James Robinson
2
4
5
6
Türkiye'nin Maarif Davası / Nurettin Topçu
Martı Jonathan Livingston / Richard Bach
Teoloji Olarak Yorum Gazzali ve İbn Rüşd'de Te'vil /
Zeynep Gemuhluoğlu
Tanrı'nın Bir Tabiatı Var mı? / Alvin Plantinga
Kur'an ile Var Olmak/ Cemalnur Sargut
Psikolojik Testler / İbrahim Ethem Özgüven
Mevsuatu’l-Elfazi’l-Kuraniyye / Muhtar Fevzi Neal
7
Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş Eleştirel Bir
Perspektif / Berch Berberoglu
9
Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi / Levent Köker
8
Esenlik Zamanları / Cemal Şakar
Akıl ve Erdem / İbrahim Kalın
ALAN
Edebiyat
Eğitim
Ekonomi
Felsefe
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi / Editörler: İsmail Kara
İlahiyat
& Asım Öz
Cumhuriyet'in Diyarbakır'da Kimlik İnşası (1923-1950) / Ercan
Çağlayan
Şiddet ve Medenilik / Etienne Balibar
Kemalizm’in İki Yüzü / Ahmet Yıldız
Psikoloji
Siyaset
Sosyoloji
Tarih
Download

Haziran Ayı Kitap Önerisi - Muş Alparslan Üniversitesi