BHCC.BA
Autor: Sejo Sudic, E74C/N3UA ( ex T97C )
[email protected]
RTTY
Teorija s prakticnim uputama
Reprint/adaptacija nekadasnjeg clanka za “Radio T9”
Oktobar 2012, by E77XZ
Prica je uglavnom namjenjena onim radio operatorima koji se
do sada jos nisu okusali u RTTY.Pocecemo sa malo istorije:
Prvo nije bilo radio stanica,nisu bile jos izmisljene. Bila
je samo zica. Mnogi su pokusavail da izmisle spravu za
slanje stampanog teksta, inzinjeri, naucnici, zanesenjaci,
biznismeni... Duga je lista imena svih onih koji bili
zainteresovani a i zasluzni za razvoj teleprintera. Ipak
jedno je ime koje
hocu da spomenem ovdje
a to je M’sje
Zan Moris Emil Bodo (Jean Maurice Émile Baudot) koji
posvetio svoj zivot razvoju telegrafa velike brzine a {to
je ustvari preteca
ovog sto mi danas zovemo RTTY. M’sje
Bodo je dosao na ideju da napravi masinu koja ce
slati/primati tekst kodiran sa 5 karaktera (svako slovo ce
biti predstavljeno sa 5 karaktera) , 5-bitni kôd
odnosno
kombinaciju od pet karaktera 0 i 1, logicka nula i jedinica
(0 = nema struje , 1 = ima struje). Ukupan broj za 5-bitnu
kombinacija je jednak
25 = 2x2x2x2x2
a
sto iznosi 32
razlicita znaka. To je bilo dovoljno da predstavi 26 slova
ali ne i jos 10 brojeva. Onda je lukavo dosao na ideju da
uvede dva posebna karaktera LTRS (11111) ispred znaka za
slova i FIGS (11011) ispred znaka za brojeve cime je
povecao broj kombinacija sa 32 na 64. U Tabela 1 su
prikazane sve 64 kombinacije Baudot koda.
Binarni Decimalni
0
1
10
11
100
101
110
111
0
1
2
3
4
5
6
7
Hex
Octal
Slova
Brojevi
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
Blank
T
CR
O
Space
H
N
M
Blank
5
CR
9
Space
RTTY by E74C – Str. 1 /17
,
.
BHCC.BA
1000
8
8
10
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000
10001
10010
10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9
A
B
C
D
E
F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
Line
Feed
L
R
G
I
P
C
V
E
Z
D
B
S
Y
F
X
A
W
J
FIGS
U
Q
K
LTRS
Line
Feed
)
4
&
8
0
:
;
3
"
$
?
BEL
6
!
/
2
'
7
1
(
Tabela 1
To je radilo ovako: npr. 1 i Q imaju istu kombinaciju
(11101) ali ako prijemnik primi FIGS prije toga onda ce ga
desifrovati
kao
1.
FIGS
ostaje
sve
do
slijedeceg
pojavljivanja slova kad dolazi predznak LTRS. To je
prakticno znacilo da je kôd ustvari imao 6-bitni broj
kombinacija iako se je tehnicki slanje/primanje sastojalo
od 5 znakova. Tekst za slanje/primanje se zapisivao na
uskoj perforiranoj traci (Slika 1)
Slika 1
RTTY by E74C – Str. 2 /17
BHCC.BA
a M’sje Bodo je smislio i spravicu za pisanje (tastaturu) u
obliku klavirskih dirki (Slika 2 i 3 ).
Slika 2
Slika 3
Daljim usavrsavanjem i evolucijom se doslo do kodiranja 7bitnog (128 kombinacija) i 8-bitnog (256 kombinacija)
kodiranja i 1967
prvi objavljeni standard je bio ASCII
(American Standard Code for Information Interchange) koji
predstavlja danasnji standard za predstavljanje teksta u
kompjuterima i uredjajima za telekomunikaciju. Da ne bi
bilo zabune nas RTTY koristi 5-bitni kod isti onaj sto ga
je davne 1870 godine smislio M’sje Bodo .
Jedinica za mjeru brzine telegrafskog prenosa je nazvana
Baud prema Baudot koja je jos uvijek u
upotrebi
bas
koliko i nova preciznija jedinica bps (bit per second).
Za vrijeme II Svjetskog rata , vojske mnogih zemalja
ekperimentisu
sa
teleprinterima
prikljucenim
na
kratkotalasne radio stanice i evo ga konacno
- radja se
RTTY. Medju radioamaterima na engleskom jeziku izgovara se
Rajti. Vrlo brzo je prihvacen narocito od strane vojske,
policije, ambasada, novinara... U pocetku
oprema je bila
uglavnom
elektromehanicka, glomazna, skupa tako nije bilo
bas puno radioamatera koji su radili RTTY. Najuporniji su
ipak uspijevali da
ponesto skrpe tako da je bio jedan
manji broj radioamatera koji su bili QRV RTTY. Sa pojavom
personalnih kompjutera elektromehanicka tastatura (pisaca
masina) odlazi u legendu,
zamjenjena je sa kompjuterom a
kao interfejs izmedju kompjutera i radiostaice pojavljuje
se Modem. Modem ima zadatak da kodira i modulise/demodulise
RTTY by E74C – Str. 3 /17
BHCC.BA
signal imedju kompjutera i radiostanice. Poznat je jos i
kao TNC (Terminal Node Controller).
Kako ustvari radi RTTY? Vjerovatno ste vec negdje culi da
se uz RTTY cesto spominju dvije rijeci: MARK i SPACE. Kad
je TX na predaji postoji samo noseci signal, slicno kao kod
CW kad se pritisne taster i ne pusta, kao jedna beskonacno
duga crta. Signal nije amplitudno modulisan nego ima
konstantnu amplitudu i mjenja frekvenciju izmedju dva
logicka stanja (0 i 1) . Logicka jedinica ( 1 ) se jos zove
i MARK u RTTY terminologiji i uvijek je na visoj
frekvenciji. Logicka nula ( 0 ) ili SPACE ima frekvenciju
nizu za 170 HZ. Ova razlika se jos zove i SHIFT i
standardizovana je za radioamatere (uvijek je 170 Hz).
Treba zapamtiti da je MARK frekvencija uvijek radna
frekvencija. Naprimjer , ako hocemo da radimo na 14080 kHZ
onda ce to biti MARK frekvencija. SPACE frekvencija ce biti
za 170 Hz niza tj. 14079,83. Ovakvo tastovanje noseceg
signala se zove FSK (Frequency Shift Keying) ili tastovanje
frekventnog
pomaka
od
170
Hz.
Noviji
predajnici
(transiveri) podrzavaju FSK tj. imaju ugradjene generatore
za modulaciju signala i dovoljno je samo dovesti kodiran
ON/OFF (1/0) signal. Za one TX-ove koji ne podrzavaju FSK
potrebno je na mikrofonski ulaz dovesti modulisane signale
(iz kompjutera ili iz TNC-a). Osim FSK za modulisanje se
koristi
izvucna kartica
kompjutera. Ta vrsta modulacije
se zove AFSK (Audio Frequency Shift Keying) odnosno
tastovanje frekventnog pomaka uz pomoc zvucnog signala. Za
tu priliku TX treba podestiti na na LSB a na mikrofonski
ulaz dovesti audio (zvucni) signal iz kompjutera. Sad malo
matematike. Recimo da
je predajna frekvencija 14080. Ako
se na mikrofonski ulaz dovede zvucni signal frekvencije
1000 Hz (TX je
na LSB) onda ce izlazni signal
imati
frkvenciju 14080.00 minus 1.000 tj. 14079. Ako
1000 Hz
predstavlja MARK signal onda predajnik treba podesiti
frekvenciju 14081 da bi izlazni RTTY signal imao MARK na
frekvenciji 14080. SPACE signal je 170 Hz nizi od MARK
signala i treba da ima frekvenciju 14079.83 a razlika
14081-14079.83 = 1170 Hz predstavlja Audio SPACE signal.
cOvdje je 1000 Hz uzeto samo da bi pojednostavilo racun, a
u
stvarnosti
te
audio
frekvecije
su
preporucene:
frekvencija za MARK 2125 za SPACE 2295.
Bez obzira kako je signal generisan FSK ili AFSK , RF
signal iz predajnika je uvijek isti i onaj jaran sa druge
strane
nikad nece
znati da li radimo FSK ili AFSK. Jos
RTTY by E74C – Str. 4 /17
BHCC.BA
jednom - MARK je na visoj frekvenciji a SPACE na nizoj za
170 Hz.
Toliko o tome. Neki bi rekli – dosta suplje , daj nam nesto
konkretno Epa evo odmah ide konkretno:
Kako najjednostavnije proraditi RTTY ?
S obzirom da
danas 99% radioamaterskih stanica koristi
kompjuter ako nista ono bar za logiranje, mislim da je
najjednostavnije proraditi AFSK koristeci kompjuter i
program koji se zove MMTTY. Program je besplatan, moze se
skinuti
sa
interneta
http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/
,dobar je, ima sve, pouzdan. Uz
program je potreban jos
jedan kablic, interfejs kojeg je jednostavno napraviti,
ranije opisan u “Radio T9”
i koji mozda vec i imate
uradjen ali
za svaki slucaj prilazem jos jedanput shemu
koja je radjena za Yaesu FT-990 ali se moze prilagoditi za
bilo koji uredjaj.
Shema 1
A sad cu vam ukratko prepricati uputstvo za rad sa MMTTY
prema
AA5AU. Ovaj program kao i jos nekolicinu vrlo
korisnih programa za radioamatere je napisao legendarni
japanac Makoto Mori JE3HHT. Posto ste skinuli sa gore
pomenute internet stranice program MMTTY165.EXE, dvostruki
klik misa ce pokrenuti instalaciju koja ce automatski
instalirati
program
na
C:\Program Files\MMTTY\.
Treba
prihvatiti sve postavke u instalaciji (zivot ce vam biti
laksi). Poslednja klik ce biti Finish kojim se zavrsava
instalacija i u isto vrijeme pokrece program (naravno
RTTY by E74C – Str. 5 /17
BHCC.BA
Launch MMTTY je obiljezeno na poslednjem ekranu). Na
Desktop ekranu ce biti ikona MMTTY za naredna startanja
programa. Poslije startanja programa po prvi put ekran ce
izgledati kao na Slici 4:
Slika 4
Ekran je podjeljen na tri dijela .Prvi gornji
sadrzi
komande za podesavanje programa i dio za logiranje, drugi u
sredini je RX prozor a donji dio je TX prozor. Slijedeci
korak je da defini{smo
zvucnu karticu i dobijemo prijem
RTTY signala. Ovdje se moramo odluciti za FSK ili AFSK jer
postoji bitna razlika u nacinu povezivanja i formiranja
RTTY signala. Prvo podesavanje cemo uraditi za AFSK a na
kraju cemo pomenuti kako se podesava FSK. U ovom trenutku
treba da je povezan interfejs izmedju kompjutera i radio
stanice prema shemi 1.
Zvucna kartica PC-a moze da ima stereo ili mono izlaz.
Program raspoznaje mono, lijevi kanal (Left) i desni kanal
(Righ). Audio koristi 3.5mm konektor pri cemu je vrh
konektora (Tip) uvijek prikljucen ili na mono ili na Left
i ako je mono onda cemo podesti u programu na Option-Setup
RTTY by E74C – Str. 6 /17
BHCC.BA
MMTTY-Misc-Source na Mono odnosno Left za lijevi kanal koji
je spojen na vrh kod stereo kartice Slika 5
Slika 5
Kako se vidi iz sheme 1, prijemni signal iz radio
prijemnika se dovedi na mikrofonski ulaz PC-a. Prijemni
signal se moze uzeti sa izlaza za slusalice ili zvucnika i
signal je promjenjiv tj. moze se kontrolisati sa AF/RF ili
direktno sa AF OUT odnosnosa prikljucka za RTTY (kod nekih
uredjaja ACC-1) i taj signal ima konstantan nivo. Mozda je
za pocetak bolje uzeti signal sa slusalica jer se ima
bolja kontrola nivoa signala. Signal sa zvucnika PC-a se
vodi na mikrofonski ulaz radio predajnika ili AF IN (DATA
IN ili PATCH IN) na ACC-1 ili PACKET connector. Dobra je
ideja napraviti jedan razdjelik napona prije mikrofonskog
ulaza da bi se
prigusio signal iz PC-a. Ako je signal
premodulisan onda su male ili nikakve sanse da vas neko
cita, bez ozira na ukupu jacinu signala. Cistoca je pola
zdravlja. Druga je opcija da se podesava izlazni nivo
signala iz PC-a (Volume) polazeci od nule dok se ne dobije
zadovoljavaju}i nivo signala. Napomena: Svi
mikrofonski
kompresori, processori i slicno moraju biti iskljuceni.
Cist signal 100%.
Jedan praktican savjet kako podesavati izlazni signal: Prvo
smanjite
mikrofonsko pojacanje na nulu, onda prebacite
Meter u poziciju ALC a izlaz iz PC-a (Volume) drzite
otprilike na sredini. Ukljucite RTTY predaju i
i polahko
povecavajte mikrofonsko pojacanje do trenutka kad se pocne
mrdati ALC kazaljka. Vratite MIC GAIN malo nazad, tek
toliko da se umiri kazaljka.Prebacite Meter na PO ili
gledajte na vatmetar. Ako je skoro pun otklon skale signal
je ispravno podesen. Ako je snaga negdje na pola onda znaci
da je nivo audio signala iz zvucne kartice previsok i da
ga treba smanjiti.
Slijedece podesavanje je prema Slici 6. Slika sve govori,
prema staroj poslovici: „Jedna slika – hiljadu rijeci“.
RTTY by E74C – Str. 7 /17
BHCC.BA
Slika 6
Ukljucite radio i podesite ga na LSB . Pojasnjenje: MMTTY
kao i vecina
drugih programa za RTTY uzima kao osnovnu
postavku LSB i Nolrmal Mode. Jos jednom ponavljam
- RTTY
uvijek na LSB bez obzira na band! Onda slijedece dvije
slike 8 i 9. Sva vaznija podesavanja u programu se nalaze
na Option (O)-Setup MMTTY(O) odnosno kraticom Alt-O-O
Slika 7
RTTY by E74C – Str. 8 /17
BHCC.BA
Slika 8
Obratite paznju na Sliku 8 i onaj detalj PTT Port COM1. To
znaci da
interfejs kabal
mora biti utaknut u
serijski
port COM1 na PC-u i da je signal sa nozice 7 (RTS) na COM1
spojen sa nozicom
PTT na nekom od ulaznih konekrotra
transivera (RTTY,MIC,PACKET,ACC-1..ima ga na sve strane).
Ovaj je detalj esencijalno bitan, ako nije spojeno kako
treba – NEMA RADA. Ako COM1 nije slobodan onda treba da
bude izabran onaj koji je slobodan i u kojeg se moze
prikljuciti kabal. Program nudi izbor od 8 portova. Treba
jos napomenuti da kod FSK obadva signala FSK i PTT signal
moraju biti sa istog COM porta.
Vracamo se na prijemni signal. Ako je sve u redu treba da
se pokaze neka
aktivnost i da pocne da se ispisuje neki
bezvezni tekst jer jos uvijek nismo nasli RTTY signal prema
kojem cemo se postimati. Obratite paznju na detalj sa slike
9 .
RTTY by E74C – Str. 9 /17
BHCC.BA
Slika 9
Sivo polje na slici (u programu zeleno) ce se mjenjati u
ritmu promjene jacine signala. Ona vertikalna crtica
predstavlja prag osjetljivosti za prijemni signal ili
skvelc. Ako se klikne kurzorom lijevo ili desno od nje
crtica ce se pomaci a samim tim prag osjetljivosti povecati
ili smanjiti. Samo signali kod kojih sivo (u programu
zeleno) polje prelazi preko crtice ce biti registrovani ako
je dugme SQ pritisnuto, SQ se moze iskljuciti za prijem
slabih signala. Ako zeleno polje ne igra tj nema nikakve
aktivnosti to je znak da nesto nije u redu i treba
provjeriti sve kablove da li su dobro utaknuti.
Provjerite postavke za sound card, Option-Sound Card Output
Level (Input Level). Mikrofonski ulaz treba da je obiljezen
i klizac na otprilike sredini: Slika 10
Slika 10
Slijedeci korak je da nadjemo neki RTTY signal i da se
podesimo na njega. Frekvencije za RTTY su :
RTTY by E74C – Str. 10 /17
BHCC.BA
80
40
30
20
15
10
m:
m:
m:
m:
m:
m:
3580 - 3650 (3520 - 3525 za Japan)
7020 - 7040 (7080 – 7100 USA)
10110 - 10150
14080 – 14099
21080 - 21100
28080 – 28100
Na ispravno podesenoj
otprilike ovakvu sliku:
frekvenciji
treba
da
dobijete
Slika 11
U srednjem prozoru prepoznjte tekst koji ima smisla, npr.
CQ CQ CQ de…. Cim zavrsi odmah pozivajte. Kako? Najbrze!!
Prvo treba prebaciti
dugme TX, Slika 12:
TX na predaju pritiskom ili klikom na
Slika 12
a onda koristiti tastaturu za pozivanje. Po zavrsetku
treba ponovo kliknuti na TX ili TX OFF i preci na prijem.
Medjutim na ovaj nacin niko ne radi, pogotovu ne u
kontestima ili da se dozove DX i velikom PILE-UPu. Obicno
se koriste unaprijed pripremljene poruke ili Makroi koji ce
vas spasiti pogotovu ako niste bas vjesti u tipkanju. MMTY
ima tri grupe makroa. Prva grupa od 16 polja koja
predstavljaju makroe, oznacena sa A na Slici 14
RTTY by E74C – Str. 11 /17
BHCC.BA
Slika 14
koristi se uglavnom za konteste i DX-ove. Kad se prvi put
instalira program samo su neka polja definisana. Editovanje
tih polja je jednostavno: dovedete kurzor na polje koje
zelite editovati a desni klik otvara prozor za editovanje.
Ako je polje neaktivno –siva slova- desni klik ne pomaze,
nego treba ici na Option-Setup MMTTY-TX gdje se nalaze ista
ova polja, s tom razlikom sto se ovdje koristi lijevi klik
za ulazak u editovanje. Druga grupa oznacena sa B se nalazi
u TX prozoru i sastoji se od 5 polja koja se ujedno pokrecu
sa funkcionalnim tasterima F1 do F5. Editovanje je sa
desnim klikom.
I treca grupa oznacena sa C se edituje klikom na polje
EDIT. Svaki pokusaj editovanja od ove tri grupe ce vas ipak
na kraju dovesto do istog prozora za editovanje Makro
komandi Slika 15
RTTY by E74C – Str. 12 /17
BHCC.BA
Slika 15
Klikom na Command, otvorice se prozor sa makro komandam,
klik na Insert ce odabranu komandu prebaciti u Makro
prozor. Primjecujete odmah u vrhu komandu \ ili # koja
uvijek dolazi na pocetku
i koja ustvari
prebacuje TX u
predaju. Ista ta kosa crta na kraju ga prebacuje na prijem.
Komand %c ce automatski pisati pozivni znak stanice upisan
u polju CALL a %m ce ispisati vas znak upisan u polju
Macro-Your Calsign na Slici 8.itd.. Kombinovanjem Makro
komandi i slobodnog teksta se moze pripremiti bezbroj
poruka, komadni i prakticno potpuno automatizovati RTTY
vezu
koristenjem
funkcuionalnih
tastera.
Kad
jednom
napravite prvi Makro vidjecete da uopste nije komplikovano
i dobicete ideju za mnoge druge…
Neki ce priupitati: a zasto sluze
ostala dugmad i
komande. Naravno svaka sluzi za nesto, ali za pocetak
sasvim sam siguran da vam ne trebaju i da se moze lijepo
raditi cak i da ne znate za sto sluze. Naravno vremenom
cete polahko otkrivati sve funkcije. Za sada samo par
objasnjenja :
AFC - pritisnuto (u donjem polozaju) ukljucuje automatsku
kontrolu frekvencije, MMTTY se podesava automatski (ovo
RTTY by E74C – Str. 13 /17
BHCC.BA
nije preporucljivo
jacim signalom).
u kontestu
NET – ukljuceno uvijek, vraca
frekvenciju.
jer
ce
MMTTY odsetati
TX
na
poslednju
za
prijemnu
HAM – uvijek vraca MARK na frekvenciju 2125 HZ I SHIFT na
170Hz
TYPE – odredjuje koja vrsta demodulatora je u upotrebi.
Svaki put kad kliknete promjenice se oznaka u zagradi iza
demodulatora. Osnovna postavka je IIR ali neki koji koriste
starije, sporije kompjutere mogu probati PLL koji vrlo malo
opterecuje processor (CPU)
Not - ukljucuje/iskljucuje Notch Filter
okolnih MARK i SPACE signala koji smetaju
BPF - ukljucuje/iskljucuje bandpass
za
potiskivanje
filter
Rev - iako sam vec nekoliko puta snazno napomenuo da se
RTTY iskljucivo radi na LSB, ipak postoji izuzetak. Moze se
raditi i na USB ali se tada mora pritisnuti ovo dugme Rev
i prebaciti program u Reverse Mode (Obrnuti mode – pri cemu
se rad na LSB zove Normal mode)
MMTTY ima svoj prilicno jednostavan loging program koji u
potpunosti zadovoljava. Poslije popunjavanja sadrzaja u
prozorima za Call, Name, My/His(RST) i Freq u MHz pritisne
se na QSO i veza je logirana. Sa Ctrl-L se dolazi do samog
loga gdje je moguce uraditi
odredjena podesavanja,
export/import, ADIF, Cabrillo itd. Povratak u MMTTY je
ponovo sa Ctrl-L. Klik na Data otvara prozor sa svim
detaljima loga a Init brise sva polja.
Skoro svi Windows programi za logiranje
N1MM, Writelog, Logger32 itd. koriste
rad u RTTY kontestima. Jednom kad ste
onda nema vecih problema sa podesavanjem
u kontestima poput
MMTTY mehanizam za
na “Ti”
sa MMTTY
ostalih programa.
Naprijed smo rekli da cemo pojasniti na kraju FSK rad.
Posto je ovo skoro kraj onda cemo i to savladati. Rad FSK
zahtijeva malo drugacije kablove jer kao sto smo vec
napomenuli generatori
MARK i SPACE signala u TX-u i samo
ih treba kodirati. Kompjuter i TX se povezuju kao na shemi
2
RTTY by E74C – Str. 14 /17
BHCC.BA
Shema 2
Kako se vidi iz sheme – signal za kodiranje FSK sa nozice
3(TXD) na COM portu se spaja sa nozicom SHIFT (kod nekih
uredjaja FSKK ) na konektoru RTTY transivera ili na poseban
konektor za RTTY (kod nekih ICOM –a). Pri tome MODE na
transiveru MORA biti postavljen na RTTY-LSB. PTT je isto
kao i AFSK sa nozice 7 (RTS) na PTT transivera. Prijemni
signal se uzima sa nozice 2 ali se moze uzeti i sa AF OUT
ili zvucnika na MIC PC-a. Ako se koristi adapter USB na COM
(gdje nema COM porta uopste ili su svi zauzeti) onda se
mora
instalirati
dodatni
programcic
koji
se
zove
comfsk105.zip, nalazi se na istoj stranici sa koje ste
skinuli MMTTY, a kada se pokrene instaliranje EXTFSK.dll u
polju PTT-Port sa slike 8 pojavi}e se EXTFSK, odmah iza
COM8. Ako je EXTFSK izabran pojavice se ekrancic kao na
Slici 16
Slika 16
na kojem treba odabrati COM port (broj COM porta dodjeljen
USB-COM adapteru a koji cete naci na My Computer desni klik
– Properties-Hardware-Device Manager-Ports) zatim FSK
Output i PTT output.Primjecujete da je moguce uzeti signal
i za FSK i za PTT sa bilo koje zice (3-TXD,4-DTR ili 7-RTS)
RTTY by E74C – Str. 15 /17
BHCC.BA
Potrebna su i odredjena podesavanja u programu: Na Slici 8
u polju TX port, umjesto Sound, obiljezeno je COM-TxD
(FSK). Ostalo sve ostaje isto. Na zalost EXTFSK se ne moze
koristiti u Writelog za MMTTY.
A sad pitanje vrijedno million konvertibilnih maraka: Sta
je bolje AFSK ili FSK? Jedni kazu FSK drugi AFSK i svi
imaju logicna objasnjenja. Za i protiv su nekako bas na
vagi. Nabrojacu neke od njih:
- Dobro je kod AFSK sto koristi AFC in a prijemu i na
predaji, koji prati signal automatski i ne da mu da se
izgubi, lose je to sto jaci susjedni signal
prevari
AFC pa RX odluta za njim.
- FSK moze koristiti AFC samo na prijemu. Neki uredjaji
ne dozvoljavaju koristenje CW filtera u SSB modovima
kod AFSK rada. FSK nema taj problem.
- FSK zahtijeva
modifikacije na kablovima koji se
kasnije ne mogu koristiti za neke druge modove (PSK31,
CW). AFSK koriti iste kablove.
- Bolja kontrola jacine signala kod AFSK.
- FSK
ima uvijek isti signal, fabricki korektno
podesen. FSK je jednostavnije.
- AFSK je izazovniji, pruza vise mogucnosti, pa i za
pravljenje
pogresaka. Najgore sto se moze desiti je
da je signal premodulisan ili izoblicen i onda ga je
tesko ili nemogu}e dekodirati. Znaci treba obratiti
posebnu paznju na nivo audio signala iz PC-a,
mikrofonsko pojacanje, procesore i kompresore treba
uvijek drzati iskljucene.
Jos jedna vazna stvar koju trebate znati. To je DIDL. Ovim
smjesnim imenom se naziva stanje kad je predajnik utastovan
a ne ide nikakva tekst, RTTY je na leru! To se obicno
desava kad se kuca tekst uzivo, TX emituje brze nego sto
mi kucamo. Diddle je vazan zato sto odrzava sinhronizaciju
prijemnika (da ne bi AFC odlutao sa frekvencije) a sluzi i
kao dobra dijagnostika izlaznog signala. Ako Didle radi
signal je OK. Diddle se podesava slicno kao i drugi
parametri na Option-Setup MMTTY-TX-DIDDLE i postavljen je
na LTR.
Ovo ce biti sasvim dovoljno za jedan dobar pocetak. Treba
malo prakse a tu mislim na barem 5-10 veza i vi postajete
eksperti za RTTY. Dobra ideja je prije nego pocnete raditi
veze provesti neko vrijeme samo citajuci druge QSO-je, da
RTTY by E74C – Str. 16 /17
BHCC.BA
vidite kako izgleda veza, sta se izmjenjuje, kako izgledaju
makroi itd. E sad kad ste postali eksperti za RTTY
vjerovatno pocinjete razmisljati kako da se okusate u
kakvom kontestu. A kontesta ima nemilice. Skoro svaki
mjesec ima po nesto. Od SARTG i ARRL Roundup u januaru pa
do TARA i OK DX RTTY u decembru. Kompletan kalendar cete
naci na internetu:http://home.online.no/~janalme/RTTY.html
Ako ste lovac na DX-ove RTTY pruza izvanrednu sansu da
popravite rezultat jer ima jako puno rijetkih DX-va koji
rade uglavnom RTTY. Naravno tu je i mogucnost da ubrzate
dobijanje DXCC digitalnim vrstama rada. Osim MMTTY postoji
veliki broj raznih programa koji podrzavaju RTTY na slican
nacin kao i MMTTY. Neki od njih su besplatni, za druge
treba nesto platiti. Ja cu nabrojati samo neke, a vi mozete
pretrazivati internet i naci jos mnoge druge. Imedju
ostalih to su: Mix2W, Hamscope, HamComm, RCKRTTY, Zakanaka,
Intercom, gMFSK, TrueTTY, WinWarbler…
Naravno osim ovih programa koji se uglavnom baziraju na PC
sound card, ako vam padne saka kakav modem poput PK232, KAM
plus,PTC ili slicno omogucice vam da proradite RTTY i bez
ovih programa.
Izvori:
ARRL Handbook
http://www.aa5au.com/rtty.html
http://www.samhallas.co.uk
http://home.austin.rr.com/kinghome/signpage/baudot.html
http://www.southgatearc.org/data/rtty
http://www.ik3qar.it
RTTY by E74C – Str. 17 /17
Download

RTTY - BHCC