1
1.1
Vaš telefon.................
Tasteri
Taster za navigaciju
Potvrda opcije (pritisnite sredinu tastera)
Aktivacija muzičkog plejera (pritisnite dugo sredinu tastera)
Pomerajte traku sa vidžetima (pritisnite levu ili desnu
stranu tastera)
Uputstvo za upotrebu
Za više informacija o upotrebi telefona, posetite našu veb-stranicu
www.alcatelonetouch.com i preuzmite kompletan priručnik za
upotrebu (dostupna je samo verzija na engleskom).Takođe možete
pogledati Najčešće postavljana pitanja (samo verzija ne engleskom).
www.sar-tick.com
2
Proizvod je u dozvoljenim SAR granicama od
2.0 W/kg. Maksimalne SAR vrednosti mogu
se naći da strani broj 25 ovog uputstva za
upotrebu.
Tokom nošenja telefona ili korišćenja dok ga
nosite blizu svog tela, koristite www.sar-tick.
com odobrenu dodatnu opremu, kao što je
futrola ili držite telefon na udaljenosti od 1,5
cm od tela u saglasnosti sa zahtevima o
izlaganju radiofrekventnim talasima. Obratite
pažnju na to da proizvod može da zrači iako
ne telefonirate.
6
9
3
7
4
Kamera
Levi softverski taster
3 Primanje/Upućivanje poziva
Lista poziva (ekran u stanju
mirovanja)
Aktivacija lažnog poziva
(dugo pritisnite)
4 Vibracija
(pritisnite dugo)
5 taster Fn
2
8
Pozivi.........................
Pozivanje
taster.
Pozivi u hitnim slučajevima
taster
da biste pozvali. Ovo funkcioniše i bez SIM kartice i bez ukucavanja
PIN koda ili otključavanja tastature.
3.3
Pozivanje govorne pošte
(2)
taster.
Kada primate poziv, pritisnite
3.4
Desni softverski taster
Menjajte velika i mala slova (u režimu izmene)
taster da biste razgovarali a
taster.
Dostupne funkcije tokom poziva
Tokom poziva, možete koristiti imenik, kalendar, kratke poruke,
itd. bez gubljenja veze sa sagovornikom.
(2)
SIM 1
Status GPRS veze (aktivirana).
• Kada prvi put koristite telefon, napunite bateriju u potpunosti
(otprilike 3 sata). Za optimalan rad se preporučuje da
napunite (
) bateriju do kraja.
• Da biste smanjili upotrebu i rasipanje energije, isključite
punjač kada je baterija potpuno napunjena; isključite
Bluetooth ili aplikacije koje su aktivne u pozadini a nisu u
upotrebi; smanjite vreme pozadinskog osvetljenja, itd.
SIM 2
Punjenje je gotovo kada se animacija zaustavi.
GPRS se povezuje.
2.2
Slanje MMS poruke.
Slušalice su povezane.
Uklanjanje i postavljanje baterije
Prijem MMS poruke.
Tastatura zaključana.
Nečujni režim:Vaš telefon ne zvoni, ne pišti i ne vibrira, sa
izuzetkom alarma.
Aktivirano je preusmeravanje poziva:Vaši pozivi su
preusmereni.
Stavite SIM karticu sa čipom okrenutim nadole i uvucite je u njeno
ležište. Proverite da li je dobro postavljena. Da biste je uklonili,
pritisnite je i izvucite.
Držite
Punjenje baterije (1)
Držite
Nepročitana SMS poruka.
Uneti su alarm ili sastanci.
Nepročitana MMS poruka.
Postavljanje i uklanjanje SIM kartice
One touch 585:
Nepročitana e-poruka.
2.3
2.4
Standardni punjač (EUP)
Uključivanje telefona
taster dok se telefon ne uključi.
Isključivanje telefona
taster na glavnom ekranu.
Početni ekran
Statusna traka
Indikatori statusa/obaveštenja
Desni softverski taster
Uključivanje/
Isključivanje
Prekidanje poziva
8 taster SYM
9 Navigacioni taster:
Meni/ Potvrda opcije
Propušteni pozivi.
10
Priključite punjač sa telefonom, i uključite punjač u utičnicu.
• Potrebno je oko 20 minuta za početak punjenja ako je baterija
potpuno prazna.
• Nemojte na silu gurati utikač u utičnicu.
• Proverite da li je baterija pravilno postavljena pre priključivanja
punjača.
• Utičnica mora biti u blizini telefona i lako dostupna (izbegavajte
produžne kablove).
Aktivirano je preusmeravanje poziva:Vaši pozivi su
preusmereni.
Nivo prijema mreže.
Traka sa vidžetima
Možete dodati svoje omiljene aplikacije
na Traku sa vidžetima u mirovanju za
brz pregled i pristup.
Pritisnite desnu ili levu stranu
navigacionog tastera za izbor vidžeta i
taster.
zatim pritisnite
Možete personalizovati traku sa vidžetima
u Podešavanjima/ Podešavanjima telefona/
Traka sa vidžetima.
GPRS se povezuje.
(1)
3
6
Kontakti...............
Pretraživanje kontakata
taster
Dodavanje kontakta
Poruke..................
Pisanje poruke
Na glavnom meniju izaberite "Poruke" za kreiranje tekstualne/
multimedijalne poruke. Na dual SIM modelu, možete iskucati poruku
i izabrati da je pošaljete primaocu iz SIM1 ili SIM2 imenika (1).
Možete iskucati poruku i promeniti već definisanu poruku u
Šablonima ili prilagoditi poruku dodavanjem slika, fotografija,
zvukova, naslova, itd. (dostupno samo prilikom izmene MMS poruke).
Tokom pisanja poruke, izaberite "Opcije" za pristup opcijama
poruka. Možete sačuvati poruke koje često šaljete u Nacrtima ili
Šablonima (samo MMS).
9
E-pošta...............
U telefonu se nalaze unapred postavljena podešavanja za neke
popularne servise kao što su GoogleMail,Windows live,Yahoo,AOL,
itd.(1) Osim toga, možete postaviti i druge POP3 ili IMAP4 naloge
e-pošte koje koristite.
mTweet����������������
Twitter je društvena mreža i mikroblog koja je stekla ugled i
popularnost širom sveta. Omogućava korisnicima telefona da
razmene novosti i ideje u obliku poruka. Poruke se prikazuju na
autorovoj stranici i šalju se autorovim sledbenicima.
Za otvaranje naloga, idite na: http://twitter.com/.
7
10
Opera Mini...........
Opera mini vam omogućava ne samo da ostanete u kontaktu sa
prijateljima, saznate informacije koje Vas zanimaju, obavljate e-banking,
već i da uštedite vreme korišćenjem komprimovanih veb-stranica.
8
Facebook..............
Facebook je društvena mreža koja Vas povezuje sa prijateljima,
porodicom i kolegama. Nudi niz funkcija za interakciju kao što su
Zid, Bockanja, itd.
Za otvaranje naloga, idite na: http://www.facebook.com/.
Ikonice i ilustracije u ovom uputstvu su namenjene samo informisanju.
4
Palringo ...........
Palringo Instant slanje poruka Vam omogućava da ćaskate sa drugim
korisnicima koristeći Palringo nalog. Možete se takođe povezati i na
druge popularne IM usluge kroz Parlingo, kao što su Yahoo, AIM,
GG, ICQ, Google talk, iChat i druge. Obratite pažnju da usluge mogu
biti nadograđene u zavisnosti od verzije Vašeg klijenta.
11
11.1 Kamera
Vaš telefon je opremljen kamerom za snimanje fotografija i video
snimaka koje možete koristiti na sledeće načine:
• možete ih sačuvati u fascikli "Upravljanje datotekama/
Moje fotografije".
• možete ih poslati kao MMS poruku na drugi broj ili adresu e-pošte.
• možete ih poslati direktno u e-poruci ili preko Bluetootha.
• za personalizaciju glavnog ekrana.
• izabrati ih za označavanje dolaznog poziva kontakta iz imenika.
(1)
11
U zavisnosti od Vašeg operatora. .
(1)
12
13
7
• Dual SIM aktiviran
Držite obe SIM kartice aktivnim.
• Samo SIM1 aktivirana
Samo je SIM1 aktivirana.
Iz glavnog menija pristupite meniju "Alatke/Beleške", gde možete
napraviti belešku u tekstualnom ili govornom formatu.
• Samo SIM2 aktivirana
Samo je SIM2 aktivirana.
15.4 Kalkulator
11.3 Muzika
U glavnom meniju izaberite funkciju "Mediji\Muzika". Imate
mogućnost rada sa muzikom i u telefonu i na kartici.
Vaš telefon poseduje radio (1) sa RDS funkcionalnošću. Možete koristiti
ovu aplikaciju kao tradicionalni radio, sa sačuvanim stanicama, ili sa
paralelnim vizuelnim informacijama vezanim za radio program na
ekranu (ako stanice nude tu opciju). Možete slušati radio dok su druge
aplikacije otvorene.
12Moji prijatelji........
Na glavnom meniju odaberite ikonicu i odaberite funkciju po izboru
kako biste prilagodili telefon svojim potrebama: Podešavanja
telefona, Podešavanja poziva, Bezbednost, Mreža,
Povezivanje.
Kvalitet radio-signala zavisi od pokrivenosti radio-stanica u određenom
području.
15.3 Beleške
(1)
Unesite broj, odaberite vrstu računske operacije, unesite drugi broj,
zatim pritisnite taster "=" za rezultat.
14Lista poziva..........
15Alatke...................
15.1 Alarm
16
8
9
17.2 Vreme
Java.....................
Vaš telefon je opremljen funkcijom za trodnevnu vremensku
prognozu za Vaše omiljene gradove.
17.3 Bluetooth™
16.1 Java aplikacije
Pritisnite
za pristup glavnom meniju, a zatim odaberite
"Aplikacije\Bluetooth".
15.6 Svetski sat
Pokazuje lokalno vreme i vremensku zonu u različitim gradovima.
Ovaj meni Vam omogućava da upravljate Java podešavanjima, kojima
možete podesiti zvuk, pozaadinsko svetlo, vibraciju i veličinu heap
memorije.
15.7 Lažni poziv
16.3 Java mreža
Ovaj program Vam omogućava da pozovete sami sebe simuliranjem
broja/imena pozivaoca, melodije, fotografije kontakta u programirano
vreme. Pomaže Vam da na fin način izbegnete situacije u bilo koje
vreme. Ovaj poziv može biti odbijen
tasterom.
Ovaj meni vam omogućava da izaberete mrežu za Javu.
Aktivacija • Aktivirajte lažni poziv preko "Alatke\Lažni
poziv\Aktivacija" ili dugo pritisnite
dugme
na glavnom ekranu. Poziv će biti upućen u unapred
određeno vreme.
15.8
Štoperica
Štoperica je jednostavna aplikacija za merenje vremena, sa
mogućnošću registrovanja nekoliko rezultata i prekidanja/
nastavljanja merenja.
16
Pogledajte detaljnije informacije o pouzdanim sertifikatima za Vaš
telefon.
17
17.1 Vesti
Obezbeđuje najnovije vesti sa veb stranica u jednostavnoj formi
štedeći Vaše vreme. Prijava na kanal Vam omogućava da pratite i
upravljate RSS sadržajem na mobilnom telefonu bilo gde i u bilo kom
trenutku!
U zavisnosti od Vašeg operatora.
17.5 Usluge
18
Profili................
Pomoću ovog menija možete prilagoditi melodije zvona svojim
potrebama, za različite događaje i okruženja.
Aplikacije..........
Pristup WAP opcijama: Naslovna strana, Obeleživači,
Nedavno posećene stranice, Stranice van mreže, Idi na
URL, Servisno prijemno sanduče, Podešavanja.
Kontaktirajte operatora mobilne telefonije da proverite
dostupnost usluga.
16.4 Pouzdani sertifikati
(1)
15
17.4 WAP
16.2 Java podešavanja
Podešavanja• Unapred određena podešavanja za Ime/broj
pozivaoca,Vreme poziva, Melodija, Slika (fotografija
kontakta).
Kada iz glavnog menija uđete u ovaj meni, prikazaće se mesečni
pregled Rokovnika, koji vam omogućava da pratite važne sastanke,
obaveze i sl. Dani sa unetim događajima su označeni bojom.
Vaš telefon može posedovati neke Java™ aplikacije i igrice.Takođe,
možete preuzeti i nove aplikacije i igrice.
Pretvarač jedinica i valuta
Telefon ima ugrađen budilnik sa funkcijom odlaganja.
samo one touch 585D.
U zavisnosti od Vaše zemlje.
Odaberite"Java aplikacije" da biste pokrenuli aplikacije.
15.5 Pretvarač
Možete pristupiti memoriji poziva pritiskom
na ekranu
mirovanja, i videćete Odlazne pozive, Propuštene pozive i
Odgovorene pozive.
(1)
14
(1)
15.2 Kalendar
13Podešavanja.........
U zavisnosti od Vašeg operatora.
6
Dual SIM podešavanja
Ova funkcija Vam omogućava da ostanete u kontaktu sa svojim
prijateljima preko društvenih mreža Bebo, Friendster, Hi5, Myspace
i sl.
Mediji..................
U zavisnosti od Vašeg operatora.
Album "Moji video-snimci" sadrži snimljene, primljene ili preuzete
video-snimke.
11.4 Radio
(1)
(1)
(1)
5
11.2 Video
(1)
samo one touch 585D.
Pozadina
Na one touch 585D:
Radio je uključen.
Status GPRS veze (aktivirana).
Izaberite imenik u koji želite da dodate kontakt, pritisnite softverski
taster "Opcije", izaberite "Dodavanje kontakta".
(1)
Univerzalni punjač
Stigla je govorna pošta.
Na dual SIM modelu, potpuna lista kontakata obe kartice je dostupna
u ovom meniju (1).
5
Režim letenja avionom.
samo one touch 585D.
Kontaktirajte operatora mobilne telefonije da proverite dostupnost ove
usluge.
Srpski - CJB23F0ALBAA
SIM 2
Postavka
Uklanjanje ili postavljanje zadnje maske
Nivo prijema mreže.
Posebna slova (akcenti) će takođe povećati veličinu SMS
poruke, ovo može biti uzrok slanja više poruka primaocu.
(1)
MicroSD kartica je dostupna.
Bluetooth (povezan sa audio uređajem).
Na ekranu mirovanja:
Pritisnite dugo/kratko: Zaključavanje/Otključavanje
tastature
U Režimu izmene:
Pritisnite kratko: unos razmaka
Pritisnite dugo: promena jezika
6
Da biste pristupili kontaktima sa glavnog ekrana, pritisnite
ikonicu na meniju.
i izaberite
5.1
Primanje poziva
zatim prekinite koristeći
4
4.2
Ako imate dometa, okrenite broj hitne službe i pritisnite
Da biste pristupili govornoj pošti, zadržite
Pomerite kursor u sledeći red
2
4.1
Okrenite željeni broj i pritisnite
taster da biste uputili poziv.
Na dual SIM modelu možete izabrati ili SIM1 ili SIM2 kada želite
(1)
da uputite poziv . Ukoliko napravite grešku, možete da izbrišete
pogrešne brojeve pritiskom desnog softverskog tastera.
3.2
Levi softverski taster
Nema SIM kartice.
Upozorenje vibriranjem: telefon vibrira ali ne zvoni i ne pišti.
7
1
Za prekid veze, pritisnite
Obrišite jedan po jedan (pritisnite kratko)
Obrišite brzo jedan po jedan (pritisnite dugo)
2.1
Nivo napunjenosti baterije
SIM 1
Stigla je poruka govorne pošte.
1
3.1
Uključivanje/Isključivanje telefona (pritisnite dugo)
Prekidanje poziva
Povratak na ekran mirovanja
Roming.
Bluetooth funkcija (aktivirana).
U režimu izmene:
Pritisnite kratko: stranica sa simbolima će se pojaviti za
izbor posebnih znakova pomoću navigacionih tastera
2
one touch 585D
Početak rada..............
(1)
WAP upozorenja .
Pristup govornoj pošti (pritisnite dugo)
5
Duže izlaganje preglasnoj muzici na muzičkom plejeru
može dovesti do oštećenja sluha. Podesite jačinu zvuka
telefona na bezbedni nivo. Koristite samo slušalice koje
preporučuje TCT Mobile Limited i njegove filijale.
3
Ikonice glavnog menija(1)
Na one touch 585:
U režimu izmene:
Pritisnite jednom za unos znakova gornje polovine
Pritisnite dva puta za zaključavanje režima unosa
znakova gornje polovine, zatim pritisnite jednom za
otključavanje režima znakova gornje polovine
Javljanje
Upućivanje poziva
Na ekranu mirovanja:
Pristup listi poziva (ponovno pozivanje) (pritisnite kratko)
Aktivacija lažnog poziva (pritisnite dugo)
Tokom reprodukcije MP3:
Prebacivanje sa slušalica na zvučnik i obrnuto (pritisnite dugo)
1
1.2
Na ekranu mirovanja:
Pristup prečicama
Fn+P: Profili
Fn+Q: Sat
Fn+S: Beleške
17
19
pravljanje
U
datotekama.......
U Upravljanju datotekama imate pristup svim audio i vizuelnim
datotekama sačuvanim u telefonu i na memorijskoj kartici. Ova
opcija omogućava pristup sledećim stavkama: Moji audiosnimci, Moje slike, Moje fotografije, Moji video-snimci,
Ostale datoteke, Telefon, Memorijska kartica i Status
memorije.
18
Postavljanje memorijske kartice:
• Multimedijalnu personalizaciju
Personalizujte telefon slikama, animacijama i melodijama.
• Poruke
Možete lako pisati SMS/MMS na svom računaru i prebacivati ih na
telefon.
Da biste otpustili držač microSD kartice, povucite ga u pravcu
strelice i podignite ga. Zatim postavite microSD karticu sa zlatnim
kontaktom okrenutim nadole. Na kraju, okreniti držač microSD
kartice nadole i uvucite ga suprotnom smeru da biste ga zaključali.
Ne podržava funkciju Hot plug za microSD karticu.
20 Iskoristite
maksimalno svoj
Podržani operativni sistemi
Windows XP/Vista/Windows 7.
One Touch nadogradnja
Koristeći One touch nadogradnju možete ažurirati softver u
telefonu sa računara.
Preuzmite One touch nadogradnju sa veb stranice kompanije
ALCATEL http://www.alcatelonetouch.com/ i instalirajte na računaru.
Pokrenite alatku i ažurirajte Vaš telefon sledećim instrukcijama
(pogledajte Uputstvo za upotrebu koje dobijate zajedno sa alatkom).
Vaš softver u telefonu će sada imati poslednju verziju.
Sve lične informacije će biti izgubljene posle procesa
ažuriranja. Predlažemo da napravite sigurnosnu kopiju
ličnih podataka koristeći PC suite pre nadogradnje
telefon......................
PC suite
21
Latinični režim unosa. .
Postoje dva načina za pisanje poruka:
-N
ormalni: ovaj režim vam omogućava kucanje teksta izborom
slova sa tastera.
- Prediktivni režim sa eZi: ovaj režim ubrzava pisanje teksta.
Taster Fn
Pritisnite jednom: unesite znakove sa gornje polovine,
Pritisnite dvaput: zaključavanje režima unosa
:
znakova gornje polovine, zatim pritisnite jednom
za otključavanje režima znakova gornje polovine.
Taster Sym
:
Taster za
razmak
Taster Shift
:
Web-kamera (1)
Sa veb stranice možete besplatno preuzeti ažuriranu verziju
softvera. PC suite uključuje:
Možete koristiti telefon kao veb kameru za instant poruke na računaru.
• Rezervnu kopiju/obnavljanje
Možete napraviti rezervnu kopiju važnih podataka u Vašem
telefonu i obnoviti ih kad je potrebno.
• Idite u fasciklu "My computer" na računaru i pronađite USB
uređaj (pod Scanners & Cameras).
:
Pritisnite kratko: unos razmaka
Pritisnite dugo: promena jezika
Fn+Space: promena režima unosa
U abc (Multitapabc) režimu unosa (ne i u Abc režimu):
Pritisnite kratko jednom: menja samo jedan znak
sa malih na velika slova
Pritisnite kratko dva puta: zaključajte režim unosa
velikih slova
Pritisnite kratko jednom: otključajte režim unosa
velikih slova
U eZiabc (Smartabc) režimu unosa:
Pritisnite kratko jednom: promena na eZi Abc
Pritisnite kratko dva puta: promena na eZi ABC
• Povežite telefon sa računarom preko USB kabla.
Taster Del
:
• GPRS Modem
Pritisnite kratko: pristup Tabeli sa simbolima
Pritisnite kratko: Brisanje jednog po jednog
Pritisnite dugo: brzo brisanje jednog po jednog
Koristite telefon za povezivanje računara na Internet.
19
(1)
Upotreba veb-kamere može zavisiti od operativnog sistema na računaru.
20
Opšte informacije............ Garancija............................
• Internet adresa: www.alcatelonetouch.com
• Broj podrške: pogledajte dokument "TCT Mobile Services"
ili našu veb stranicu.
Na našoj veb stranici možete pronaći odeljak FAQ (najčešće
postavljana pitanja). Takođe nas možete kontaktirati i putem
e-pošte i postaviti pitanje.
Elektronska verzija ovog uputstva je dostupna na engleskom i
drugim jezicima, u skladu sa dostupnošću na našem serveru:
www.alcatelonetouch.com.
Vaš telefon je primopredajnik koji radi na GSM mrežama u
opsezima od 900 i 1800 MHz.
Ova oprema je usklađena sa ključnim zahtevima i drugim
relevantnim merama Direktive 199/5/EC. Celu verziju naše Potvrde
o usklađenosti (Declaration of Conformity) za Vaš telefon možete
pronaći na veb stranici: www. alcatelonetouch.com
Zaštita od krađe
(1)
Vaš telefon ima identifikacioni broj (IMEI – serijski broj telefona),
koji se nalazi na nalepnici pakovanja i u memoriji telefona.
Preporučujemo da kada prvi put koristite telefon, zabeležite IMEI
koji se pojavljuje kada unesete * # 0 6 # i čuvate ga na sigurnom
mestu.Ako vam je telefon ukraden, policija ili Vaš operator mogu
tražiti ovaj broj. IMEI broj omogućava da se Vaš telefon blokira i
tako spreči neovlašćeno korišćenje, čak i sa drugom SIM karticom.
Vaš telefon ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se
desi u uslovima normalne upotrebe telefona u periodu od
dvanaest (12) meseci (1) od dana kupovine kao što je istaknuto na
originalnom računu.
Baterije (2) i dodaci prodati uz telefon su isto tako pod garancijom u
slučaju bilo kakvog kvara koji bi mogao da se desi u toku prvih šest
(6) meseci (1) od dana kupovine kao što je istaknuto na originalnom
računu.
U slučaju kvara koji Vam onemogućuje normalnu upotrebu, morate
odmah da informišete prodavca i donesete telefon sa originalnim
računom.
Ukoliko je kvar potvrđen, Vaš telefon ili dodatni deo će biti
adekvatno zamenjen ili popravljen. Popravljeni telefon ili dodatna
oprema su pod garancijom od jednog (1) meseca za isti kvar. Popravka
ili zamena može da bude izvedena sa popravljenim delovima koji
obezbeđuju jednaki nivo funkcionalnosti.
Garancija pokriva troškove delova i rada, ali isključuje druge troškove.
Ova garancija se neće odnositi na kvarove Vašeg telefona i/ili njegove
dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):
21
1) Nepravilnog korišćenja ili instalacije koje nisu u skladu sa
uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji
važe na geografskom području u kojem se telefon koristi,
2) Povezivanja sa bilo kojom opremom koju TCT Mobile Limited
ne preporučuje ili podržava,
3) Modifikacije ili popravke koje su obavili pojedinci koji nisu
autorizovani od strane TCT Mobile Limited ili njegovih filijala i
saradnika,
4) Nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili
hrane, hemijskih proizvoda, preuzimanja podataka, pada, visoke
voltaže, rđanja, oksidacije.
Telefon neće biti popravljen u slučaju da su serijski brojevi ili
obeležja (IMEI) uklonjeni ili izmenjeni.
Ne postoji hitna garancija, bilo pisana, usmena ili podrazumevana,
sem ove štampane ograničene garancije ili obavezne garancije koja
Vam je zakonski obezbeđena.
Ni u kakvom slučaju TCT Mobile Limited ili neko od njegovih
partnera neće biti odgovoran za slučajnu ili namernu štetu bilo koje
prirode, uključujući komercijalne gubitke u svakom smislu, kao i štete
koje nisu pravno priznate.
Neke zemlje/države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne
ili namerne štete, ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako
da se prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na Vas.
Odricanje odgovornosti
Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za
korišćenje i rada telefona, u zavisnosti od izdanja softvera u Vašem
telefonu ili određenih usluga operatora.
TCT Mobile neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih
razlika, niti za njihove moguće posledice, za šta odgovrnost snosi
isključivo operator mobilne telefonije
(1)
Kontaktirajte operatora mobilne telefonije da proverite dostupnost ove
usluge.
28
(1)
(2)
Period garancije može varirati u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalazite.
Život baterije mobilnog telefona u vezi sa vremenom pričanja i mirovanja,
i totalnim vekom trajanja, zavisiće od uslova korišćenja i konfiguracije
mreže. Baterije se smatraju potrošnim materijalom, specifikacije navode
da bi trebalo da dobiju optimalne performanse za telefon tokom privih
šest meseci nakon kupovine, i za 200 punjenja.
29
30
Bezbednost i korišćenje...
Preporučujemo da pre korišćenja telefona pažljivo pročitate ovo poglavlje. Proizvođač
ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja,
koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.
• BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU:
S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je telefoniranje u toku vožnje,
čak i sa hendsfri priborom (oprema za automobil, slušalice), rizično, vozačima se
savetuje da se uzdrže od korišćenja mobilnog telefona kada vozilo nije parkirano.
Nemojte koristiti telefon i slušalice za slušanje muzike dok vozite. Korišćenje
slušalica može biti opasno i zabranjeno je u nekim područjima.
Kada je uključen, telefon emituje elektromagnetne talase koji mogu ometati
elektronske sisteme vozila kao što su ABS kočnice ili vazdušni jastuci. Da biste se
obezbedili od mogućih problema:
- ne postavljajte telefon na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni
jastuci,
- proverite kod prodavca ili proizvođača automobila da li je komandna tabla
adekvatno zaštićena od RF zračenja telefona.
• USLOVI KORIŠĆENJA:
Preporučujemo da povremeno isključite svoj telefon da biste poboljšali njegovo
funkcionisanje.
Isključite telefon pre ukrcavanja u avion.
Isključite telefon u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje telefona
dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme koja se uobičajeno koristi, i mobilni
telefoni mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje, ili sa opremom
koja koristi radio frekvenciju.
Isključite telefon kada ste u blizini gasovitih i tečnih zapaljivih supstanci. Strogo
poštujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim
postrojenjima, ili u bilo kom drugom, potencijalno eksplozivnom okruženju.
Kada je telefon uključen, treba ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo
kog medicinskog uređaja kao što su pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa,
itd. Kada koristite telefon, ako imate bilo koji medicinski uređaj, držite telefon uz
uho sa suprotne strane od uređaja.
Da biste izbegli oštećenje sluha, preuzmite poziv pre stavljanja telefona uz uho.
Takođe, odmaknite telefon od uha kada ste u hendsfri režimu, jer pojačan zvuk
može dovesti do oštećenja sluha.
Držite telefon van domašaja dece i ne dozvolite da se igraju telefonom ili
dodatnom opremom bez nadzora odraslih.
Prilikom uklanjanja zadnje maske, vodite računa o tome da telefon može sadržati
supstance koje mogu prouzrokovati alergijsku reakciju.
22
Rešavanje problema..........
Pre kontaktiranja servisa u vezi sa nekim problemima, pogledajte
sledeća uputstva:
• Za optimalan rad se preporučuje da napunite ( ) bateriju do
kraja.
• Izbegavajte čuvanje velike količine podataka u telefonu, jer se
to može odraziti na njegov rad.
• Koristite User Data Format i One Touch alatku za nadogradnju
za formatiranje telefona i nadogradnju softvera, (da biste uradil
User Data Format, držite # istovremeno sa tatserom za
uključivanje/isključivanje). SVI korisnički podaci: kontakti,
fotografije, poruke i datoteke, preuzete aplikacije kao npr. Java
igrice će biti zauvek izgubljeni. Savetujemo da napravite
rezervnu kopiju podataka u telefonu i profil preko programa
PC suite pre formatiranja i nadogradnje.
i proverite sledeće:
Moj telefon ne može da se uključi
• Proverite kontakte baterije, uklonite i ponovo postavite
bateriju, zatim uključite telefon.
• Proverite nivo napunjenosti baterije i punite je bar 20 minuta.
• Ako i dalje ne radi, molimo vas da uz pomoć User Data Format
resetujete telefon ili One Touch nadogradnje izvršite
nadogradnju softvera
Telefon ne reaguje nekoliko minuta
• Restartujte telefon tako što ćete pritisnuti i zadržati
taster.
• Uklonite bateriju i ponovo je postavite, zatim uključite telefon.
• Ako i dalje ne radi, molimo vas da uz pomoć User Data Format
resetujete telefon ili One Touch nadogradnje izvršite
nadogradnju softvera
Telefon se isključuje sam od sebe
• Proverite da li vam je tastatura zaključana kada ne koristite
telefon i proverite da taster za isključivanje nije izgubio kontakt
zbog otključavanja tastature.
• Proverite nivo napunjenosti baterije.
• Ako i dalje ne radi, molimo vas da uz pomoć User Data Format
resetujete telefon ili One Touch nadogradnje izvršite
nadogradnju softvera
31
Uvek pažljivo rukujte telefonom i držite ga na čistom mestu.
Ne izlažite telefon ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga,
vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh, itd.)
Proizvođač preporučuje da se telefon koristi na temperaturama koje između -10°
i +55°.
Pri temperaturi preko 55° čitljivost ekrana može biti umanjena, mada je to samo
privremeno stanje.
Brojevi telefona za hitne slučajeve ne moraju biti dostupni u svim mrežama. Nikada
se ne oslanjajte samo na svoj telefon za pozivanje u hitnim slučajevima.
Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati da sami popravite telefon.
Nemojte ispuštati, bacati ili savijati telefon.
Nemojte ga bojiti.
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje TCT Mobile
Limited i koja je kompatibilna sa Vašim modelom telefona. TCT Mobile Limited i
njegove filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem
drugih punjača ili baterija.
Ne zaboravite da napravite sigurnosne kopije ili zapišete sve važne informacije
koje su sačuvane u telefonu.
Neki ljudi mogu dobiti epileptični napad ili se onesvestiti kada su izloženi trepćućem
svetlu, ili u toku igranja video igrica.To se može dogoditi čak i ako osoba nikada nije
imala epileptični napad ili nesvesticu.Ako ste imali napade ili gubili svest, ili ako imate
ovakve slučajeve u porodici, molimo Vas da se obratite lekaru pre igranja igrice, ili
pre nego što uključite funkciju trepćućeg svetla na telefonu.
Roditelji bi trebalo da nadziru svoju decu dok igraju video igrice ili koriste druge
funkcije koje u sebi sadrže trepćuće svetlo. Upotrebu treba prekinuti i obratiti se
lekaru u slučaju pojave bilo kog od sledećih simptoma: grčenje, trzanje oka ili
mišića, gubitak svesti, nevoljne pokrete ili dezorijentaciju. Da bi se mogućnost
ovakvih događaja svela na minimum, preduzmite sledeće korake predostrožnosti:
- ne igrajte igrice i ne koristite trepćuća svetla ako ste umorni ili pospani
- napravite pauzu od 15 minuta na svakih sat vremena.
- igrajte igrice u sobi sa uključenim svetlom.
- igrajte igricu na maksimalnoj udaljenosti od ekrana
- ako osetite umor ili bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama, prekinite sa
igranjem i odmorite se nekoliko časova pre ponovnog igranja.
- ako i dalje osećate bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama u toku ili posle
igranja, prekinite sa igranjem i obratite se lekaru.
Kada igrate igrice na telefonu, povremeno možete osetiti nelagodnost u šakama,
nadlakticama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela.
Pridržavajte se uputstava kako biste izbegli probleme kao što su tendinitis, sindrom
karpalnog tunela, ili druge mišićno-koštane poremećaje.
• PRIVATNOST:
Imajte u vidu da u Vašoj zemlji ili tamo gde se trenutno nalazite morate poštovati
zakone i pravila koji se tiču fotografisanja i snimanja zvuka telefonom. U skladu sa
zakonima i pravilima može biti strogo zabranjeno fotografisati i/ili snimati glasove
drugih osoba, ili njihova druga lična obeležja, kao i umnožavanje i distribuiranje, s
obzirom da se to može smatrati zadiranjem u privatnost. Odgovornost korisnika
telefona je da pre snimanja nabavi ovlašćenje za snimanje privatnih ili poverljivih
razgovora ili fotografisanje drugih osoba; u slučaju nepravilne upotrebe telefona
proizvođač, distributer i prodavac (uključujući i operatera) ne snose bilo kakvu
odgovornost u vezi s tim.
• BATERIJA:
Pre uklanjanja baterije obavezno proverite da li je telefon isključen.
Poštujte sledeće mere predostrožnosti pri rukovanju baterijom:
- Ne pokušavajte da otvorite bateriju (postoji rizik od toksičnih isparenja i
opekotina)
- Nemojte bušiti, rastavljati bateriju; nemojte izazivati kratki spoj,
- Ne izlažite bateriju plamenu, ne bacajte je u đubre i ne izlažite temperaturama
iznad 60°.
Baterije treba odlagati u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti čovekove okoline.
Koristite bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećene
baterije ili baterije koje nije preporučio TCT Mobile Limited i/ili njegove filijale.
Ovaj simbol na Vašem telefonu, bateriji i dodatnoj opremi znači da
ovi proizvodi moraju da se odnesu do sabirnih punktova kada više
nisu upotrebljivi::
- Opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za
ovu vrstu opreme
- Kante za sakupljanje na prodajnim mestima
Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci
po okolini, a njihove komponente će se ponovo koristiti.
Za zemlje Evropske unije:
Usluge ustanova za prikupljanje su besplatne.
Svi proizvodi sa ovim znakom moraju biti doneti u neku od ovih ustanova.
Za zemlje van Evropske unije:
Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju se bacati u obične kante za otpad
ukoliko u vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za sakupljanje i
reciklažu; potrebno ih je odneti na mesta za sakupljanje gde će se reciklirati.
UPOZORENJE: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO ZAMENITE BATERIJU
POGREŠNIM TIPOM BATERIJE. ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH BATERIJA U
SKLADU SA UPUTSTVIMA
23
24
Moj telefon se ne puni kako treba
• Proverite da li koristite Alcatel bateriju i punjač.
• Proverite da li je baterija pravilno postavljena i očistite
kontaktni deo, ako je prljav. Morate je postaviti PRE nego što
priključite punjač.
• Proverite da baterija nije potpuno prazna; ako je baterija
potpuno prazna, možda je potrebno oko 20 minuta za
prikazivanje indikatora punjača baterije naa ekranu.
• Proverite da li punjenje odvija u normalnim uslovima (0˚C +40˚C).
• Kada ste u inostranstvu, proverite da li je struja kompatibilnog
napona
Moj telefon ne može da se poveže sa mrežom i prikazana
je poruka "Usluga ne postoji"
• Pokušajte povezivanje na drugoj lokaciji
• Potvrdite pokrivenost mreže kod operatora.
• Proverite kod operatora da li je Vaša SIM kartica ispravna
• Pokušajte da ručno izaberete dostupnu mrežu (mreže)
• Pokušajte da se povežete kasnije ako je mreža preopterećena
Moj telefon ne može da se poveže na Internet
• Proverite da li je IMEI broj (pritisnite *#06# ) isti kao i onaj koji
je odštampan na vašoj garanciji ili pakovanju
• Proverite da li je internet usluga dostupna na vašoj SIM kartici
• Proverite podešavanja veze telefona sa internetom
• Proverite da li ste na mestu gde postoji pokrivenost mrežom
• Pokušajte da se povežete kasnije ili na drugoj lokaciji
Nevažeća SIM kartica
• Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
• Proverite da li je čip na SIM kartici oštećen ili ogreban
• Proverite da li je internet usluga dostupna na vašoj SIM kartici
Ne može se pozivati
• Proverite da li ste uneli ispravan broj i pritisnite taster
.
• Za međunarodne pozive, proverite pozivni broj za zemlju i grad
• Proverite da li je telefon priključen na mrežu i da mreža nije
preopterećena ili nedostupna
• Proverite status pretplate kod operatora (kredit, validnost SIM
kartice, itd.)
• Proverite da li ste možda postavili zabranu odlaznih poziva
• Proverite da vam telefon nije u režimu letenja
Ne mogu se primati pozivi
• Proverite da li je telefon uključen i povezan na mrežu (proverite
da mreža nije preopterećena ili nedostupna).
• Proverite status pretplate kod operatora (kredit, validnost SIM
kartice, itd.)
• Proverite da li ste možda postavili preusmeravanje dolaznih poziva
• Proverite da li ste postavili zabranu određenih poziva
• Proverite da vam telefon nije u režimu letenja
Ime/broj pozivaoca se ne pojavljuje prilikom primanja poziva
• Proverite kod operatora da li ste pretplaćeni na ovu uslugu
• Pozivalac je sakrio/sakrila svoj broj.
32
Ne mogu da pronađem svoje kontakte
• Proverite da SIM kartica nije polomljena
• Proverite da li SIM kartica pravilno postavljena
• Uvezite sve kontakte sa SIM kartice na telefon
Kvalitet zvuka u toku poziva je loš
• Možete podesiti jačinu zvuka u toku poziva pomoću tastera
• Proverite jačinu mreže
• Proverite da li su čisti prijemnik, konektor i mikrofon na vašem
telefonu
33
• PUNJAČI
Punjači koji se priključuju na električnu mrežu rade na temperaturama od 0°C
do 40°C.
Punjači namenjeni Vašem telefonu ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe
aparata informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Zbog različitih
specifikacija električne struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora raditi u
drugoj. Treba ih koristiti samo u ove svrhe.
• RADIO-TALASI:
Pre nego što dospeju na tržište, svi modeli mobilnih telefona moraju imati dokaz
o usklađenosti sa međunarodnim standardima (ICNIRP) ili sa Evropskom
direktivom 1999/5/EC (R&TTE). Zaštita zdravlja i bezbednost korisnika i ostalih
osoba je ključni zahtev ovih standarda, odnosno direktive.
OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM UPUTSTVIMA U VEZI SA
IZLAGANJEM RADIO TALASIMA
Vaš telefon je radio predajnik/prijemnik. Dizajniran je da ne prekorači granice
izlaganja radio-talasima (radio frekvencijama elektromagnetskih polja) koje
preporučuju internacionalne smernice. Ova uputstva je napravila nezavisna naučna
organizacija (ICNIRP) i uključuju ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava
bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje.
Uputstva za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR
(specifična stopa apsorbcije). Granična vrednost SAR za mobilne aparate je 2.0
W/kg.
Testovi za određivanje vrednosti SAR srovedeni su uz standardne operativne
pozicije sa aparatom čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim
opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema uputstvu ICNIRP za ovaj
model aparata su:
One touch 585:
Tokom upotrebe, prave SAR vrednosti za ovaj model aparata su obično ispod
gorenavedenih vrednosti. To je zato što, u cilju efikasnijeg sistema i smanjenja
mešanja na vezi, operativna snaga mobilnog telefona se automatski smanjuje kada
celokupna snaga nije neophodna za poziv.
Što je niža vrednost izlazne snage aparata, niža je i SAR vrednost. Test vrednosti
SAR pri nošenju telefona uz telo je sproveden na udaljenosti od 1,5 cm. Da bi se
poštovala uputstva pri izlaganju radio talasima onda kada je telefon uz telo, apart
bi trebalo da bude bar na pomenutoj razdaljini od tela. Ako koristite neku drugu
dodatnu opremu vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da
pozicionira telefon na barem 2 cm od tela.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Uprava za hranu i lekove SAD smatra
da ako želite da smanjite izlaganje možete ograničiti korišćenje mobilnog telefona
ili koristiti hendsfri opremu da biste udaljili telefon od glave i tela ili msanjite vreme
provedeno na telefonu.
GSM 900+Bluetooth
0.984 W/kg
Na telu SAR
GSM 900+Bluetooth
1.19 W/kg
Obigo®
je zaštitni znak Obigo AB.
je zaštitni znak microSD Logo.
Bluetooth znak i logo su vlasništvo Bluetooth SIG,
Inc, i svako korišćenje ovakvih oznaka od strane
TCT Mobile Limited i njegovih filijala je dozvoljeno.
Ostale zaštitne znake i trgovačke nazive poseduju
njihovi vlasnici.
Za više informacija možete da posetite veb stranicu www.alcatelonetouch.com
one touch 585/585D Bluetooth
QD ID B016876
Dodatne informacije o elektromagnetnim poljima i zdravstvenoj zaštiti možete
naći na: http://www.who.int/peh-emf.
eZiText™ i Zi™ su zaštitni znaci Zi korporacije
i/ili njenih filijalas.
Vaš telefon je opremljen ugrađenom antenom. Za optimalno funkcionisanje
telefona važno je ne dodirivati i ne oštetiti antenu.
S obzirom da mobilni telefoni nude čitav niz funkcija, oni se mogu koristiti i u
drugim položajima, a ne samo uz uho. U takvim okolnostima uređaj će biti usklađen
sa smernicama kada se koristi sa slušalicama ili USB kablom. Ako koristite neku
drugu dodatnu opremu vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i
da pozicionira telefon na barem 1,5 cm od tela/
Java™ i svi zaštitini znaci bazirani na Java™ su
zaštitini znaci i registrovani zaštitni znaci Sun
Microsystems, Inc u SAD i drugim zemljama.
je registrovani zaštitni znak Opera Mini
Facebook i f logo su zaštitni znaci kompanije
Facebook, Inc i koriste se pod licencom.
Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena
Glava SAR
• LICENCE
witter i T logo su zaštitni znaci kompanije
T
Twitter,Inc i koriste se pod licencom.
One touch 585D:
Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena
Glava SAR
GSM 900+Bluetooth
0.984 W/kg
Na telu SAR
GSM 900+Bluetooth
1.19 W/kg
25
Ne mogu da koristim funkcije opisane u uputstvu
• Proverite kod svog operatora da li ste pretplaćeni na određene
usluge
• Proverite da li možda ova funkcija zahteva Alcatel dodatnu
opremu
Ne mogu pozvati broj koji odaberem u imeniku
• Proverite da li ste upisali tačan broj.
• Proverite da li ste uneli pozivni broj države kada pozivate
inostranstvo
Ne mogu dodati kontakt u imenik
• Proverite da li je možda imenik na SIM kartici pun; obrišite
neke datoteke ili sačuvajte datoteke u imeniku telefona (npr.
lične ili poslovne imenike)
Pozivaoci ne mogu da ostave poruku na govornoj pošti
• Kontaktirajte operatora da proverite dostupnost ove usluge.
Ne mogu da otvorim govornu poštu
• Proverite da li je broj za govornu poštu vašeg operatora
ispravno unet u fasciklu "Moji brojevi".
• Pokušajte kasnije ako je mreža zauzeta
Ne mogu da šaljem i primam MMS poruke
• Proverite da li je memorija telefona puna
• Kontaktirajte operatora da proverite dostupnost ove usluge i
proverite MMS parametre
• Potvrdite kod operatora broj servera ili vaš MMS profil.
• Server je možda preopterećen, pokušajte kasnije
ikonica se prikazuje u pasivnom režimu
Trepćuća
• Sačuvali ste previše SMS poruka na SIM kartici; obrišite neke
ili ih arhivirajte u memoriji telefona.
34
26
SIM kartica PIN zaključana
• Kontaktirajte operatora kako biste dobili PUK (Personal
Unblocking Key) kod
Ne mogu da povežem telefon sa kompjuterom
• Prvo instalirajte kompletan Alcatel PC Suite
• Proverite da li Vaš kompjuter zadovoljava zahteve za instalaciju
Alcatel PC Suite
Ne mogu da preuzmem nove datoteke
• Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora u memoriji
za preuzimanje
• Odaberite Micro-SD karticu za čuvanje preuzetih datoteka
• Proverite status pretplate kod operatora
Drugi uređaji ne mogu da otkriju telefon preko Bluetooth
tehnologije
• Proverite da li je Bluetooth uključen i da li je telefon vidljiv
drugim korisnicima
• Proverite da li su oba telefona u prostoru delovanja Bluetooth-a
Kako da baterija duže traje
• Ispoštujte kompletno vreme punjenja (najmanje 3 sata)
• Posle delimičnog punjenja, indikator nivoa napunjenosti baterije
može biti netačan. Sačekajte barem 20 minuta pre nego što
isključite punjač kako biste dobili tačan pokazatelj.
• Koristite pozadinsko svetlo samo po potrebi.
• Postavite automatsko proveravanje e-pošte na što duži interval.
• Ažurirajte vesti i vremensku prognozu ručno ili povećajte
interval automatskog proveravanja
• Isključite aktivne Java aplikacije ako ih ne koristite duže
vremena.
• Isključite Bluetooth kada nije u upotrebi.
35
27
ALCATEL je zaštitni znak kompanije
Alcatel-Lucent i koristi se pod licencom kompanije
TCT Mobile Limited.
Sva prava zadržana © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.
TCT Mobile Limited zadržava pravo da bez najave
promeni materijal ili tehničke osobine proizvoda.
36
Download

Uputstvo za upotrebu - Support