Pjer de Kuberten
Čovek sporta
Deprimiran zbog poraza Francuske u ratu od 1870-71, vezuje Kuberten
taj pad sa "fizičkim slabostima francuskog naroda". I on sam odbija
njemu namenjenu vojnu karijeru i okreće se sportu otkrivši u njemu
"izvor unutrašnjeg poboljšanja i jačanja mladih "
Važna težišta u Kubertenovim
nastojanjima da sport uvede u
društvo, su bila sledeća:
Pater Didon (1840-1900)
- njegova borba za uvođenje
sporta u škole
On je primenio Kubertenovu
ideju u praksi u Parizu na svom
fakultetu. Osnivač pobudne
misli:
- razvoj jedne „korisne
gimnastike"
„ Citius-Altius-Fortius "
(brže - više - snažnije )
- ostvarenje devize „Sport za sve"
-Inicijativa i osnivanje
mnogobrojnih klubova i
sportskih udruženja
- izdavanje mnogobrojnih članaka
vezano za pedagogiku sporta.
„ Sve sportske mogućnosti za sve…"
Kuberten je razvio novi socijalni koncept sporta: sport dobija socijalni i moralni zadatak
a sportski trening postaje time trening socijalnog i moralnog života.
Pjer Kuberten uviđa:
Ranije je treniranje sporta bilo iskoriš ćavanje vremena bogate omladine koja se
dokolisala. Ja sam 30 godina težio, da sport pretvorim u uživanje i srednjeg staleža.
Neophodno je, da sada to uživanje ima i radnička omladina“ (Lettres Olympiques –
Gazette de Lausanne 13.08.1919)
„Korist od gimnastike"
Inspirisan novim industrijskim vremenom i
formom određenog korisnog razmišljanja,
Kuberten je pokušavao da određene
sportske vežbe na prirodan način i bez
pritiska uklopi u svakodnevni život.
Najvažniji kriterijumi za to su bili:
• dovoljna motivacija
• mali troškovi
• lako učenje
1892-Igranje fudbala u fudbalskom klubu: novina, koja još nije nailazila na
razumevanje
Akvarel od Kubertenovog oca Šarla, koji
pokazuje rađanje sportske prakse kod mladih
veslanje na Seni, fudbal u Bois de Boulogne
„Sport nije Luksuz “
Sport nije luksuz, nikakvo moranje. On je za svakog
izvor mogućeg unutrašnjeg. Ispunjenje, nevezano za
poziv i posao. On je nasleđe čovečanstva i ništa ga ne
može zameniti.
• i mogućnost da se naučeno zadrži dugo u
pamćenju.
Jedna fudbalska ekipa u svakoj opštinijedna sportska hala i teren za igru sa tuškabinama, na svakom prostoru jedan bazen,
u svakom gradu-jahanje i individua boks kad
god se za to ukaže prilika, hor u svakom
sportskom udruženju, što manje pravila i
hijerarhije, nikakva politika, partije, i
nikakvo "strano" vođenje sporta.
Pjer de Kuberten bio je jedan od prvih u svetu koji je teoretski prikazao sport i koji je
važio za nezamenjivu vrednost u vaspitanju. Za to je dobio zasluženu titulu slavnih.
-4-
Copyright Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt
Download

Pjer de Kuberten Čovek sporta - Deutsches Pierre de Coubertin