Uvod....
Katalogom koji imate u Vašim rukama pokušali smo, kako njegovim sadržajem tako i dizajnom te materijalom od kojeg
je izrađen, skrenuti pažnju na dve najbitnije stvari današnjice: lično zdravlje i prirodu koja nas okružuje. Danas, više nego
ikada do sada, postajemo svesni da su te dve stvari postale nerazdvojivi i osnovni činioci onoga što zovemo sreća. Ovo je naš
pokušaj da doprinesemo toj najvažnijoj misiji današnjice.
detoxamin....
Jedan poznati prorok je prorekao da će se u XXI veku pojaviti kamen koji će biti lek za mnoge bolesti. Da li je to zeolit,
osnovni element naše linije detoxamin proizvoda? Decidan odgovor Vam ne možemo dati, ali Vas pozivamo da to pokušamo
zajedno odgonetnuti.
e-FLEX.......
Pokušavajući da rešimo pojedine probleme zdravlja razvili smo liniju proizvoda e-FLEX, namenjenu rešavanju specifičnih
problema ljudskog organizma, te preventivi kao najboljem putu ka cilju da naučimo da nije teško biti zdrav.
Magnawell....
Magnawel proizvodi su idealna dopuna magnetnog nakita sa kojom se u potpunosti zaokružuje pozitivno delovanje magneta
na ljudsko zdravlje.Sa povezom za oči,univerzalnim povezom i okruglim pojasom su pokriveni svi delovi tela kod kojih postoji potreba za primenom ove vrste terapije.
Šta je zdravlje?
Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdravlje nije samo puko odsustvo bolesti, već zdravlje čini potpuno fizičko,
psihičko i materijalno blagostanje. Zdravlje znači uravnotežen saživot nas samih sa svime što nas okružuje. Ako zdravlje
posmatramo kao privilegiju pojedinca, onda zdravlje sigurno nije nešto čime će se baš svaki pojedinac moći pohvaliti.
Zato, ako zagađujemo planetu na način da ogroman broj fabrika izbacuje mnoštvo otpadnih štetnih materija, ako je trujemo
izradom i konzumiranjem proizvoda koji nisu prirodni i kojima treba čak i stotine godina da se u prirodi rastvore i razgrade,
Health • 4
onda je suludo razmišljati da činimo dovoljno da sami sebi omogućimo uživanje u toj neprocenljivoj privilegiji - privilegiji
sopstvenog zdravlja. Ako prirodu prekomerno iskorišćavamo i zagađujemo, onda će zdravlje koje dobijamo rođenjem biti
samo kratkoročno naša privilegija, neposredno nakon toga bićemo stalno u borbi da ga koliko-toliko sačuvamo, a da ne govorimo o tome kakve predispozicije za zdrav život ostavljamo našoj deci.
Naša Kompanija je stoga odlučila da u svom programu, koji je isključivo posvećen očuvanju i unapređenju zdravlja, koristi
samo ono najbolje što nam je priroda ponudila, a na šta smo pomalo zaboravili. Korišćenje prirodnih proizvoda, osposobljava nas da održimo optimalni nivo zdravlja,da nam ono bude privilegija koja će omogućiti da uživamo u svom postojanju i
ravnoteži koja ne remeti sklad čoveka i prirode.
Health • 5
Isključivo prirodni sastojci naših proizvoda pomoći će Vašem telu da brže i efikasnije eliminiše sve vrste toksina koji su
dospeli u Vaš organizam kroz zagađenu vodu, vazduh i hranu, vraćajući Vam prirodne mehanizme imuniteta koji će zdravlje
dovesti u nivo da ono služi Vama, a ne Vi njemu. Prvi u nizu takvih prirodnih proizvoda jeste zeolit, vulkanski mineral koji se
javlja u 106 različitih oblika i podvrsta, od čega se 40 podvrsta koristi u praksi, a njegov najdelotvorniji i najefikasniji oblik
je klinoptilolit ili hojlandit. Prirodni mineral klinoptilolit je prvi opisao švedski naučnik Axel A.F. Cronstadt, još 1756. godine, tako da je istorija korišćenja zeolita stara već 250 godina. Prva međunarodna konferencija o nalazištima, osobinama i
mogućnostima upotrebe zeolita organizovana je u Tucsonu, u Arizoni, 1976. godine.
Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu. Kristalna rešetka se sastoji od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao
što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost
jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost. Stoga se već dugo upotrebljava u poljoprivredi,
kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola veštačkih
Health • 6
đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u
ishrani stoke znatno smanjuje koncentacija aflotoksina u mleku, kao i u žitaricama korišćenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksifikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, te industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon
katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija posle nuklearne katastrofe, upotrebljeno
je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji reke Dnjepar, korišćenjem klinoptilolita smajena je koncentacija Cs iz
otpadnih voda atomske centrale za 95%.
Zeolit se širom sveta koristi takođe za humanu upotrebu, i to kao suplement koji je preko 20 godina poznat kao jedan od
najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje
posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen.
Sam postipak naziva se AKTIVACIJA, a njime se prirodni zeolit aktivira i poprima nova fizička svojstva kojima povećava
svoju aktivnu površinu i pojačava apsorpcionu moć. Pored toga zeolit u procesu AKTIVACIJE takođe pojačava i jonsku
izmenu kao i kapacitet elektronske donacije tako da je mnogo delotvorniji od polaznog proizvoda.
Health • 7
Dok klinoptilolit koji nije aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju
privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma.
Oksidativni metabolizam je najdelotvorniji način stvaranja energije neophodne ćeliji, ali on sa druge strane dovodi do formiranja slobodnih radikala koji oštećuju biološke strukture, lipidnu ćelijsku membranu, DNK, te ćelijske organele. Povećanu produkciju i stvaranje slobodnih radikala u telu uzrokuje i zagađenje životne sredine (zagađenje vazduha, teški metali,
pesticidi), UV zračenje, ishrana bogata mastima, duvan, alkohol, neadekvatna fizička aktivnost, metabolizacija nekih lekova
(oralni kontraceptivi). Oksidatvni stres igra značajnu ulogu u nastanku arteroskleroze (a samim tim u nastanku infarkta
miokarda i moždanog udara), šećerne bolesti, reumatskih obolenja, zaraznih bolesti, katarakte, malignih tumora, te prouzrokuje prerano starenje. Antioksidansi su supstance koje svojim delovanjem smanjuju produkciju ili ubrzavaju eliminaciju
slobodnih radikala koji su već formirani.
Health • 8
Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka. Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja
ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak
terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta. Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita
i interleukina. Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma.
Intenzivni fizički napor kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktog
povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su
brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima
i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje
šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega.
Health • 9
Studije sprovedene sa korišćenjem detoxamina pokazuju da se nakon dvonedeljnog korišćenja detoxamin kapsula u dozi
od 3 puta dnevno po 3 kapsule, i to u toku intenzivnog treninga, nivo laktata u krvi smanjuje za 46,9%. Lokalna aplikacija
detoxamin praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane i njenom zasušenju. Primena
detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je
brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih akni uz
kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Izuzetno je važno naglasti da detoxamin deluje iz gastrointestinalnog
trakta, da se ne resorbuje, da nije toksičan, da se ne kumulira u unutrašnjim organima, te da ne postoji toksična niti letalna
doza.
Kombinujući sva ova pobrojana svojstva klinoptilolita sa supstancama koje takođe imaju izuzetno visoko mesto u zaštiti
zdravlja i u povećanju naših mogućnosti kao što su Glukomannan, matični mleč, akai-bobice, došli smo do proizvoda kojima se ponosimo i koje ćemo detaljnije predstaviti na sledećim stranama. Vodeći računa o kvalitetu biljnih i mineralnih
sastojaka, obradom u visoko zahtevnim tehnološkim uslovima, proizvođač detoxamin proizvoda garantuje visok kvalitet i
delotvornost svih proizvoda.
Health • 10
Svi proizvodi imaju sledeća dejstva:
• Apsorpcija toksina preko cele površine kože i/ili iz unutrašnjih organa
• Energetska potpora organizmu preko poboljšanja energetskog stanja na nivou ćelije, putem odavanja elek
trona i promene elektrostatičkog napona ćelijske opne • Apsorpcija i neutralizacija slobodnih radikala
• Pozitivan uticaj na razvoj i aktivaciju limfocita i interleukina
Preporučujemo ga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Za detoksifikaciju organizma od teških metala, slobodnih radikala, amonijaka, radionuklida
Kod hroničnih bolesti
Sportistima, jer smanjuje nagomilavanje mlečne kiseline i dovodi do bržeg oporavka
Za jačanje i stimulaciju imunog sistema (posebno kod imunodeficijentnih osoba)
Za snabdevanje organizma neophodnim mikroelementima
Za regulaciju pH krvi
Kao pomoćno sredstvo kod zračenja i hemoterapije
Kao nutrikozmetik, dovodi do poboljšanja celokupnog metabolizma kožnog tkiva i čini kožu lepšom
Proizvod je kontraindikovan kod osoba koje su imale transplantaciju većih organa, jer stimuliše imuni sistem, pa bi moglo doći do odbacivnja transplantata
Sigurnosna uputstva:
U toku trudnoće, dojenja, uzimanja lekova ili ako postoje neki medicinski problemi, konsultujte se sa Vašim lekarom pre
nego što počnete sa primenom detoxamina. Ukoliko primetite neuobičajene efekte, prekinite sa uzimanjem. Pacijenti sa
hroničnom opstipacijom treba da obrate pažnju na to da ovaj proizvod može imati dodatno opstipacijsko dejstvo. Nemojte
prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Čuvati van domašaja dece mlađe od 6 godina. Bočicu nakon upotrebe uvek zatvarati.
Čuvati na suvom mestu na sobnoj temperaturi.
Za proizvodnju naših proizvoda nijedna životinja nije dala život ili bila izložena bilo kakvim mučenjima i testiranjima!
Health • 11
Linija detoxamin....
Linija proizvoda bazirana na zeolitu kao mineralu za koji predviđaju da će u budućnosti biti sastavni deo hrane, za ljude
kao i za životinje. Zeolit, obrađen na način kako mi to činimo, je jedan od najdelotvornijih poznatih „čistača“ organizma
koji tu svoju ulogu obavlja bez ikakvih nus-efekata, i koji bitno pojačava svaki dodatni elemenat koji mu se eventualno
dodaje.
Linija Detoxamin obuhvata tri kategorije :
• Medicinska sredstava odobrena od strane Agencije za lekove (Detoxamin Basic Capsule, Detoxamin Basic Farina i
Detoxamin Royal Capsule);
• Dijetetske suplemente odobrene od strane Ministarstva zdravlja (Osteo D3 i Acai Slim Plus);
• Ostale proizvode na bazi zeolita koji nisu za oralnu upotrebu (TTC-10 i Detoxamin puder).
Koristeći bilo koji od detoxamin proizvoda postajete deo budućnosti.
Medicinska sredstva
Detoxamin Basic Farina
Zdravima preventiva, bolesnima pomoć!
Minerali su integrisani u sve životne procese biljaka, životinja i ljudi. Oni s jedne strane formiraju skelet ljudi i životinja, a sa
druge strane učestvuju u svim regulatornim procesima u organizmu. Nema biohemijskog i biofizičkog procesa u organizmu
u kom minerali ne učestvuju. Bez minerala život nije moguć.
Prirodni zeolit, klinoptilolit, sa svojim mnogobrojnim regulatornim osobinama može da bude velika pomoć kod regulisanja
razmene elektrolita, jer je u stanju da oslobodi organizam od štetnih materija kroz razmenu jona. Da bi organizam primio
minerale, prvo moraju da budu odstranjene štetne materije iz organizma.
Prirodni zeolit, klinoptilolit, u organizmu ulazi u različite interakcije sa ostalim elementima, jonima i elektrolitima. Pritom
dolazi do zamena, substitucija i drugih procesa, pri čemu ključnu ulogu igraju kako apsorpcija i razmena jona, tako i njihova
sposobnost da budu biokativni hidratiziranom stanju ćelija. Zbog osobina koje smo ukratko naveli prirodni zeolit klinoptilolit se naziva dirigentom razmene minerala.
detoxamin • 14
Created by Nature
DT - 001
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Basic Farina
DT - 001, 125 gr
100% pririodni zeolit, klinoptilolit
Način upotrebe:
1 kašičicu praha (3-5gr) razmutiti u malo tečnosti i popiti 3 puta dnevno, pola sata pre jela, odvojeno od drugih lekova.
Ukoliko se jede teška hrana onda se uzima uz obrok, ili neposredno posle obroka. Detoxamin se po potrebi, može
kombinovati i sa drugim proizvodima iz detoxamin programa. Za postizanje boljih efekata, kod osoba obolelih od
osteoporoze, savetuje se istovremena primena detoxamina sa Osteo DE 3. Kod težih oboljenja dozu možete povećati uz
konsultaciju sa lekarom.
detoxamin • 15
Detoxamin Basic Capsule
Zdravima preventiva, bolesnima pomoć!
Prirodni zeolit, klinoptilolit, spada u grupu primarnih antioksidanata. Kao takav smanjuje novo formiranje štetnih slobodnih radikala u digestivnom traktu za do 50%. On umanjuje katalitičko formiranje radikala pomoću jona prelaznih metala i
to kako u čistim lipidnim emulzijama tako i u kompleksnijim sistemima.
Tretman prirodnim zeolitom, klinoptilolitom, sproveden sa pacijentima obolelim od malignih obolenja pokazao je jasno
poboljšanje ukupnog antioksidativnog statusa kod svih pacijenta. Detoxamin, prirodni zeolit u kapsulama, ili u prahu, bitno
poboljšava uspehe svih vrsta terapija na takvim bolesnicima, ili u najmanju ruku ostvaruje bitno subjektivno olakšanje (u
smislu poboljšanja opšteg stanja). Bitno smanjuje nivo slobodnih radikala što je uvek u korelaciji sa tim da se pacijent dobro
oseća.
detoxamin • 16
Created by Nature
DT - 002
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Basic Capsule
DT - 002, 180 kapsula
Zeolit 410 mg, kapsula: celuloza 90 mg
Način upotrebe:
2-3 puta dnevno uzimajte po 3 kapsule sa vodom. Kod težih oboljenja dozu možete povećati uz konsultaciju sa lekarom.
detoxamin • 17
Detoxamin Royale Capsule
Učimo od prirode i životinja!
Matični mleč služi da transformiše larvu obične pčele u maticu koja živi trideset do četrdeset puta duže od pčele radilice.
Životni vek pčele radilice je oko 35-40 dana, dok matica živi 5-6 godina i ekstremno je plodna, i to baš radi matične mleči.
Sadrži tri vrste organskih supstanci: lipide, glicide i proteine a ono što joj daje posebna svojstva je udeo različitih vitamina,
naročito vitamina B i E.
Ova bogata koncentrovana hrana nije korisna samo za pčele. Sadrži sve ono što je potrebno za izgradnju i opstanak živog
organizma, počev od masti, fermenata, belančevina, mikroelemenata, aminokiselina, ugljenih hidrata, pa sve do vitamina.
Zato matičnu mleč mnogi nazivaju „super hrana“. Veoma je cenjen kako u zapadnoj tako i istočnoj medicini, te predstavlja
dragoceno sredstvo za oporavak organizma. Posebno se preporučuje za veću plodnost, zdavlje urogenitalnog trakta, i kod
imunodeficijencija. Mleč regeneriše telo, kožu i kosu, utiče na rast ćelija, jača mišićnu masu, ubrzava oporavak posle bolesti,
poboljšava opšte stanje iznurenih i deprimiranih osoba, povećava fizičku sposobnosti, podiže imunitet, usporava starenje,
stimuliše regeneraciju krvi, ubrzava rast i razvoj tela i povećava radne sposobnosti, deluje kao energizer i normalizuje krvni
pritisak.
Preparati koji sadrže matičnu mleč su izvanredni prirodni regeneratori koji višestruko pomažu ljudskom organizmu da normalno ili poboljšano funkcioniše, a zeolit efekat mleča višestruko pojačava.
detoxamin • 18
Created by Nature
DT - 007
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Royale Capsule
DT - 007, 90 kapsula
Sastojci po kapsuli:
Zeolit 328 mg, Matični mleč 82 mg; Kapsula: celuloza 90 mg
Način upotrebe:
Preporučena dnevna doza: tri puta po 1 kapsulu sa malo tečnosti.
detoxamin • 19
Dijetetski suplementi
Detoxamin Acai Slim Plus Capsule
Za mršavljenje i održavanje normalnog nivoa holesterola u krvi odraslih osoba.
Dva osnovna sastojka ovog preparata, čija je prvenstvena namena smanjenje telesne težine, su Konjac mannan (glucomannan)
koren japanske biljke konjac (Amorphophalus konjac) i Acai berry, plodovi brazilske palme ( Euterpe oleracea ), čijim zajedničkim delovanjem, pored gubitka viška kilograma, nastaju i drugi, višestruko pozitvni efekti po zdravlje. Glucomannan, polisaharid
rastvorljiv u vodi, sa izuzetno visokim procentom biljnih vlakana ( 89,4 gr na 100 gr suve materije), dobijen iz korena japanske
biljke konjac. Biljna vlakna, rastvorljiva u vodi, imaju osobinu da rastvorena u vodi povećavaju svoj volumen za 50 do 200 puta.
Ovako uvećanim volumenom biljnih vlakana ispunjava se želudac i stvara osećaj sitosti, što dalje ima za posledicu potrebu za
manjim unosom hrane čime se direktno utiče na smanjenje težine. Sa druge strane Glucomannan, pored izuzetno niske kalorijske
vrednosi, usporava varenje, sprečava naglo povećanje nivoa glukoze u krvi, reguliše nivo šećera u krvi,što dovodi do lučenja insulina
i odlaganje ugljenih hidrata u vidu masti u masne depoe. Stabilizacijom glikoregulacije i smanjenjem skokova nivoa šećera posle
uzimanja hrane, postižu se dobri efekti u tretmanu pacijenata koji boluju od šećerne bolesti tipa 2. Glucomanan vezuje za sebe žučne kiseline u crevima koje se eliminišu iz organizma putem digestivnog trakta. To potstiče organizam da pretvara više holesterola
u žučne boje te na taj način značajno smanjuje vrednosti holesterola u krvi. Takodje je značajno i veoma brzo smanjnje triglicerida
u krvi. Rastvoren u vodi Glucomanan formira prirodni gel koji omekšava stolicu i pospešuje i ubrzava prolazak stolice kroz crevo,
sprečavajući zatvor. Svojim balastnim biljnim vlaknima Glucomanan pospešuje razmnožavanje probiotičkih bakterija što takodje
poboljšava rad digestivnog trakta i creva, te podiže imunitet organizma.
Detoxamin Acai Slim Plus capsule prvenstveno su namenjene onima koji žele da na pravi način reše problem sa viškom kilograma,
ali takodje služe za rešavanje povišenog holesterola i triglicerida u krvi, koriste se u regulaciji nivoa šećera u krvi kod dijabetičara,
pomažu i regulišu varenje i pomažu kod konstipacije i zatvora, regulišu crevnu floru i pospešuju razvijanje probiotičke flore u crevima. Glucomannan, kao jedan od osnovnih sastojaka Acai Slim Plusa, je jedini sastojak u dodacima ishrani namenjenim mršavljenju
koji je preporučen je od strane Evropska agencije za bezbednost hrane (EFSA), kao sastojak koji naučno dokazano nema nikakvih
štetnih posledica na ljudsko zdravlje. Naprotiv u pomenutoj Studiji od 09.12.2010.g., su na najbolji način opisani pozitivni efekati
tog sastojka na već opisane učinke Acai Slim Plusa, od kojih je uticaj na mršavljenje najbitniji. Umerena fizička aktivnost će doprineti boljim rezultatima i generalno će uticati na dobro zdravlje.
detoxamin • 20
Created by Nature
DT - 011
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Acai Slim Plus
DT - 011, 90 kapsula
Sastojci po kapsuli: Glucomannan 370mg, Acai Berry 20mg, Zeolit 20mg
Kapsula: celuloza 90 mg
Način doziranja:
Preporučena dnevna doza je 3 x dnevno 1 do 3 kapsule (u zavisnosti od planiranog i željenog gubitka telesne težine) pola
sata pre konzumiranja obroka, uz 2 do 3 čaše magnetno-polarizovane vode.
detoxamin • 21
Osteo De 3
Za očuvanje Vašeg koštanog sistema.
Deformacije i bolesti koštano zglobnog sistema stare su koliko i čovečanstvo. Prvi nalazi deformacija koštano-zglobnog
sistema potiču još iz mlađeg kamenog doba. Na egipatskim mumijama su nađene degenerativne promene zglobova, deformacije stopala, i druge bolesti kičmenog stuba. Slabljenje Zemljinog magnetnog polja, savremeni način života, povećana
izloženost elektromagnetnom zračenju, preterana upotreba alkoholnih pića i cigareta, neadekvatna ishrana i pre svega nedovoljna fizička aktivnost uslovili su porast ovih oboljenja. Bolesti koštano-zglobnog sistema danas pogađaju čak 50 % ljudi
starijih od 40 godina i sve veći broj mladih osoba.
Za izgradnju kostiju neophodna je fizička aktivnost i adekvatan unos kalcijuma i drugih mineral. Kalcijum je gradivni element kostiju i zuba, neophodan je za mišićne kontrakcije, prenošenje nervnih signala, za izlučivanje hormona i enzima. Ako
u hrani koju svakodnevno unosimo u organizam, nema dovoljno kalcijuma, telo će kalcijum uzimati iz kostiju, jer je u njima
smešteno oko 95% telesnog kalcijuma, i koristiti ga za ugradnju u membrane ćelija i druge funkcije neophodne za život.
Stalan nivo kalcijuma u krvi je neophodan da bi procesi u organizmu nesmetano funkcionisali. Gubitak koštane mase, kao i
izgradnja koštane mase su postepeni procesi… što su jače kosti bile pre 30-te godine, kasnije će doći do pojave gubitka koštane mase sa starenjem. Održavanje mineralne gustine kostiju i održavanje njihove čvrstine i elastičnosti kod žena, zavisi od
normalne koncentracije estrogena u krvi . Estrogene hormone normalno luče jajnici. Pred kraj generativnog doba funkcija
jajnika počinje da slabi, smanjuje se koncentracija estrogena u krvi, što stvara preduslov za razvoj osteoporoze kod žena u
menopauzi i postmenopauzi. Zato je veoma važno unositi dovoljno vitamina D i kalcijuma tokom detinjstva i adolescencije.
Vitamin D se u telu može sintetisati u koži pod uticajem ultraljubičastih zraka iz provitamina. Međutim, savremen način života praćen preteranim boravkom u zatvorenom prostoru, kao i opravdan strah od sunčanja kao uzroka kožnih maligniteta,
pre svega melanoma, su velikim delom lišili čoveka njegovog osnovnog izvora vitamina D. U skladu s tim, kao i na osnovu
brojnih epidemiološih istraživanja koja ukazuju na porast svih gore navedenih oboljenja u čijoj osnovi bitno učešće ima
nedostatak vitamina D, usledile su preporuke da se vitamin D, bez obzira na životnu dob, mora dodatno unositi u obliku
dijetetskih suplemenata ili lekova.
Osteo De 3 je dijetetski proizvod za tretiranje osteoporoze a savetuje se i osobama koje imaju smanjenu mineralizaciju
kostiju. Jedinstvena formula Osteo De 3 film tableta je prilagođena posebnim zahtevima Vašeg organizma. OSTEO DE3
film tablete svojim sastavom odgovaraju najnovijim preporukama o unosu vitamina D i kalcijuma. Tablete se lako gutaju
i ne ostavljaju neprijatan ukus u ustima. Idealne su kada ste na putu pošto su male i lako se transportuju i nije potrebno
rastvarati ih u vodi ili žvakati. Posebni efekti postižu se u kombinaciji sa Detoxamin kapsulama.
detoxamin • 22
Created by Nature
DT - 010
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Osteo De 3
DT - 010, 90 kapsula
Sastojci po tableti: Kalcijum 500mg, Vitamin D 5mg
Način upotrebe:
Dnevno 1 film tabletu progutati sa čašom vode bez žvakanja. Ovaj proizvod nije podesan za trudnice i dojilje. Istovremeno
uzimanje magnezijuma sprečava apsorpciju kalcijuma u crevu. Ova treba uzeti u obzir ukoliko su neki drugi magnezijumski
preparati prepisani iz drugih medicinskih razloga. U tom slučaju treba napraviti pauzu (nekoliko sati) izmedju uzimanja
Osteo D3 i preparata na bazi magnezijuma. Uzimanje kalcijuma uveče može sprečiti gubljenje koštane mase preko noći.
detoxamin • 23
Ostali Detoxamin proizvodi
Detoxamin Skin Powder
Pomozite koži!
Aktivne čestice brzo dolaze u kontakt sa epidermom i pomažu ubrzanoj regeneraciji ćelija. Lokalna aplikacija detoxamin pudera dovodi do ubrzanog zarastanja rana, zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane, te bitno doprinosi njenom bržem sušenju.
Primena detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih
akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Puder se preporučuje kod: povreda, opekotina, za ubrzano zarastanje rana, zbog apsorpcionog delovanja kao detoksifikator, kod neugodnih mirisa, kao i pomoć osnovnoj terapiji pri raznim kožnim oboljenjima. Idealan je za tretiranje problematične kože u kombinaciji sa ostalim kozmetičkim preparatima.
detoxamin • 24
Created by Nature
DT - 004
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Skin Powder
DT - 004, 60 gr
100% prirodni zeolit klinoptilolit
Način upotrebe:
Dva do pet puta dnevno naneti puder na kožu, kao pomoć osnovnoj terapiji pri raznim kožnim oboljenjima. Koža prethodno
treba da bude ovlažena magnetnom vodom. Takođe se može primeniti za higijenu usne duplje,kod paradentoze, upalnih
procesa u ustima, kao i na kosmatom delu glave.
detoxamin • 25
TTC-10 Tobacco Toxin Cleanser
Zdrava odluka svakog pušača!
Poznato je da pušenje cigareta uzrokuje mnoge hronične i neizlečive bolesti, ali je još poznatije to da je pušenje vrlo raširena socijalna pojava i teško izlečiva navika. TTC-10 je novi, revolucionarni proizvod koji premošćava jaz između štetnosti
duvanskog dima i uživanja u pušenju, navici koja obično postaje i stil življenja. TTC-10 metodom kristalne apsorpcije tribomehaničkom aktivacijom dobijenih granula zeolita, eliminiše veliki deo štetnih materija iz duvana pre nego što zapalite
cigaretu!!! Zato, umesto da sugerišemo prestanak pušenja koji je za mnoge nemoguća misija, mi savetujemo da sebi ne dozvolite više nijednu cigaretu koju nije pročistio nezamenljivi TTC-10.
Princip funkcionisanja se zasniva na visoko jonizirajućem i apsorptivnom potencijalu zeolita i jedinstvenom tehnološkom
rešenju forsiranog mikrostrujanja vazduha u kućištu TTC-10, čime se trenutno stvara idealna pH sredina u kutiji cigareta koja omogućava otpuštanje toksičnih materija iz duvana. Otpušteni toksini trajno se vezuju u tetrahedralnoj strukturi
zeolita.Efikasnost je proporcionalna dužini izlaganja dejstvu zeolita, a obrnuto proporcionalna razdaljini, pa je najveći
intenzitet dejstva na mestu kontakta TTC-10 i cigarete gde se optimalan efekat postiže već nakan 30 minuta. Pored najpoznatijih štetnih materija u duvanu kao što su nikotin, katran, ugljen-monoksid i gasovi duvanskog dima, poznate su ukupno 43 kancerogene, kao i 4000 drugih štetnih materija, a ni jedna korisna. Uz to duvanska industrija u cigarete dodatno
ubacuje još 600 hemijskih komponenti. Sumpor se dodaje da bi nekvalitetan duvan dobio žutu boju. Olovo se dodaje da bi
se korigovao ukus i zbog ovog sastojka pušači često osećaju metalni ukus u ustima. Da bi se stabilizovala vlaga, ubacuje se
antifriz. Kako se pepeo ne bi krunio dodaju se azbestna vlakna, a da bi se postigla beličasta boja, ubacuje se titan-dioksid.
Na kraju još treba pomenuti da se sagorevanjem papira i duvana stvara se lenvodonik, dve stotine puta otrovniji od cijanvodonične kiseline.
detoxamin • 26
Created by Nature
TTC-10
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
TTC-10 Tobacco Toxin Cleanser
TTC-10 je dizajniran tako da staje u kutiju cigareta i zauzima prostor jedne standardne cigarete.
Uzimanjem prve cigarete iz novootvorene kutije na njeno mesto se stavlja TTC-10, koji u toj kutiji ostaje sve dok se iz nje ne
izvadi i poslednja cigareta. I tako u krug - iz stare i već potrošene kutije cigareta u novootvorenu kutiju. Zato, neka upotreba
TTC-10 postane i Vaša zdrava navika koja upotpunjava Vaš svakodnevni ritual pušenja cigareta.
detoxamin • 27
Basic Farina
Basic Capsule
Royale Capsule
DT - 001
DT - 002
DT - 007
Acai Slim Plu
DT - 0
us Capsule
011
Osteo De 3
Skin Powder
Tobacco Cleanser
DT - 010
DT - 004
TTC - 010
Linija e-flex....
Linija prozvoda različite namene, od onih za preventivu kao najbolji način „lečenja“ bilo koje bolesti, do onih koji su namenjeni za vrlo specifične probleme od kojih pate milioni ljudi širom sveta.
Pokušavamo preventivom smanjiti broj onih kojima je potreban lek, ali i pomoći onima koji su već u problemu zbog današnjeg načina življenja. U tim pokušajima imamo velikog uspeha, proverite!
Golden Plums
Detoksifikacija organizma, duži život!
Još pre 4000 godina kineski lekari su opisali creva kao centar dobrog zdravlja, a savremena medicina samo potvrđuje ovaj stav.
U crevima se obavlja najveći deo razmene materija, a time i proizvodi najveći deo onih materija koje je potrebno eliminisati iz
tela. Odavno je poznato da je debelo crevo najvažniji detoksifikacioni organ u našem telu. Ono je početak i kraj našeg limfnog i
krvnog sistema, ono je alfa i omega našeg imunološkog sistema. Prema današnjim medicinskim saznanjima najveći deo imunološkog sistema (60–80%) je u direktnoj vezi sa stanjem crevne sluzokože i crevne flore.
Premium šljive su vlažno pasterizovane suve šljive sa dodatkom probiotičkih kultura i prirodnih biljnih ekstrakata koje ciljano
čiste i uklanjaju toksine i štetne materije iz creva, omogućavajući na taj način bolju apsorpciju vitalno važnih hranljivih materija.
Ove šljive na Dalekom Istoku zovu i „voćem dugovečnosti“, jer su bogate kalcijumom, natrijumom, gvožđem i magnezijumom.
Šljive su alkalna namirnica i stoga sprečavaju zakišeljavanje telesnih tečnosti. Istovremeno ubrzavaju peristaltiku creva, ubrzavaju metabolizam, pomažu varenje, te bitno olakšavaju pražnjenje creva. Bitan sastojak Premium šljive je probiotička kultura
bakterija Lactobacillus. Drugi aktivni sastojak Premium šljive je ekstrakt biljke Angelica Keiskei, poznate i pod imenom „ženski ginseng“. Bogata je vitaminom B12, organskim germanijumom, te kalcijumom, a njeno delovanje snižava nivo holesterola i
deluje preventivno na rast tumora. HCA, hidrolimunska kiselina je još jedan sastavni deo navedenog preparata. Ona se dobija
iz sasušene kore drveta Garsinia Cambogia, dok se njeno osnovno delovanje ogleda u sprečavanju konverzije ugljenih hidrata u
masti, te istovremeno taloženje masti u organizamu, i s toga se posebno preporučuje dijabetičarima. U crevima se odvija najintenzivniji kontakt stranih, štetnih materija sa našim organizmom, te je zato neophodno prisustvo snažne zaštitne barijere koja
će svojom aktivnom ulogom sprečiti prelaz toksičnih materija u naš orgnizam.
Još pre 100 godina poznati ruski naučnik i Nobelovac Ilja Mečnikov je postavio tezu „da smrt sedi u crevima“. Naveo je primer
kavkaskih naroda koji su svojoj svakodnevnoj ishrani koristili kisele mlečne proizvode bogate probiotičkim kulturama, ističući da njihova dugovečnost i doživljavanje duboke starosti počivaju upravo na toj činjenici. Najveći deo imunološkog sistema
organizma je u crevima, u kojima se, ako su ona zdrava, nalazi tri puta više imunoloških ćelija nego u slezini, koštanoj srži i
limfnim žlezdama zajedno. Ovaj sistem zaštite funkcioniše samo kada se u crevima nalazi dovoljna količina aktivnih probiotičkih bakterija, a njihov najbolji izvor je upravo Premium šljiva. Potpuna sinergija u mehanizmu delovanja nameće potrebu da se
Premium šljiva koristi uz detoxamin Acai Slim, jer će se efekti i jednog i drugog proizvoda bitno uvećati njihovim kombinovanim
konzumiranjem.
e-flex • 32
Created by Nature
E-005
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Golden Plums
100 gr proizvoda sadrži: Protein 1,20 gr, Fat 0,60 gr, Carbohydrate 56,40 gr, Sodium (Na) 678,10 mg, Kalorijska vrednost
235,80 Kcal. Tokom tretmana Golden šljivom unosite što više vode, te smanjite unos jače masne i jače začinjene hrane.
Način upotrebe:
Posle obroka konzumirati jednu, a najviše dve, Golden šljive i zaliti sa 200-300 ml hladne vode ili soka. Već sutradan bi trebalo da osećate gubitak težine. Koristiti 6 dana zaredom, zatim jedan dan napraviti pauzu, pa opet nastaviti koristiti 6 dana,
te opet pauzirati jedan dan, i sve dalje u istom ritmu sve dok problem postoji. Kompletan tretman traje tri meseca, s tim da
ako ste izgubili previše težine, prestanite konzumirati ili smanjite konzumiranje Golden šljive.
e-flex • 33
Power Drink Acai
Imunitet, zdravlje, bogatstvo!
Power drink acai(PDA), tri dragocene namirnice u jednom napitku. Brusnica je među prvih pet namirnica sa najvećim sadržajem antioksidansa. Aktivne materije brusnice štite organizam od bakterija. Klasična medicina preporučuje upotrebu
sokova i čajeva od brusnice kod čestih i ponavljanih urinarnih infekcija i kod infekcija izazvanih bakterijom koja izaziva
gastritis i čir ( Helicobacter pylori). Konzumiranje soka od brusnice kao deo zdrave ishrane koja je bogata voćem, povrćem,
žitaricama i drugom hranom na bazi biljaka može da pomogne održavanju zdravog nivoa holesterola. Jedno istraživanje tokom koga su ispitanici mesec dana pili niskokalorični sok od brusnice, pokazalo je značajno smanjenje ukupnog holesterola
i LDL (štetnog) holesterola kod ispitanika. Brusnica, zahvaljujući prirodno niskom stepenu natrijuma i prisustvu kalijuma
pomaže u održavanju normalnog nivoa krvnog pritiska.
Resveratrol je prirodni antibiotik i fungicid koji nastaje tako što ga grožđe proizvodi kao reakciju na bakterijsku i gljivičnu
infekciju. To je jedna od najkorisnijih biljnih supstanci jer štiti organizam od gljivica i virusa, deluje blagotvorno na srce i
krvne sudove, umanjuje loše efekte ishrane bogate mastima i poboljšava funkciju imunog sistema. Sok od akai bobica smanjuje rizik od srčanih oboljenja i raka, ubrzano smanjuje telesnu težinu, povećava nivo antioksidanasa u organizmu, poboljšava stanje kardiovaskularnog sistema, i samim tim poboljšava prosečno zdravlje.
Power drink acai idealno je rešenje za sve one koji imaju probleme sa srcem i krvnim sudovima, visokim pritiskom, povišenim holesterolom, poremećajem imuniteta a koji bi uz to želeli da izgube višak kilograma. Ako uz sve navedene tegobe imate
i problema sa čestim urinarnim infekcijama i gastritisom, ne razmišljajte, Power drink acai je Vaš adut. Savršen je i za sve
koji žele da zadrže vitku liniju i sačuvaju zdravlje. Naš novi proizvod je dodatak hranljivoj i izbalansiranoj ishrani, ali je ne
zamenjuje.
e-flex • 34
Created by Nature
E-001
Cena proizvoda nalazi
se u dodatku
Power Drink Acai
Fruktoza, voda, 31% koncentrat soka od brusnice, 1,9% Acai ekstrakta na bazi maltodekstrina, 337 mg vitamina C
(421%RDA), 70 mg ekstrakta iz crvenog groždja.
Način upotrebe:
Ujutru, 1 supenu kašiku Power drinka akai razmutiti u čaši vode. Može se piti u kombinaciji sa drugim bezalkoholnim
pićima, može biti dodatak šejkovima, sladoledu i koktelima.
e-flex • 35
Magnawell....
Magnawel proizvodi su idealna dopuna magnetnog nakita sa kojom se u potpunosti zaokružuje pozitivno delovanje magneta
na ljudsko zdravlje. Sa povezom za oči, univerzalnim povezom i okruglim pojasom su pokriveni svi delovi tela kod kojih postoji
potreba za primenom ove vrste terapije.
Svi Magnawell proizvodi u sebi sadrže srebrna vlakna što je patent njihovog proizvođača čime se bitno razlikuju od sličnih
proizvoda na tržištu. Time se postiže značajno antibakterijsko svojstvo ovih proizvoda. Mnogobrojne studije su potvrdile
da joni srebra pomažu u eliminaciji virusa i bakterija, različitih gljivičnih oboljenja, kao i moljaca. Magnawell proizvodi su
ručno proizvedeni!
Magnawell -prirodna terapija
Magnawel proizvodi su idealna dopuna magnetnog nakita sa kojom se u potpunosti zaokružuje pozitivno delovanje magneta na ljudsko zdravlje.Sa povezom za oči,univerzalnim povezom i okruglim pojasom su pokriveni svi delovi tela kod kojih
postoji potreba za primenom ove vrste terapije. Na najbolji način iskorištena moć je bipolarnih i polumagneta. Visoka magnetna indukcija Magnawell magneta jačine magnetnog polja i do 780 gausa u dugom vremenskom periodu obezbeđuje
maksimalan učinak. Magnetna polja prodiru kroz kožu zagrevajući je, ali ne pregrevajući tkivo. Oni stvaraju male magnetne
struje koje eliminišu bol na isti način kao što to čine stimulanti za uklanjanje bola ne remeteći rad tkiva i unutrašnjih organa
kao što su jetra, bubrezi ili stomak. Proizvodi su ručno proizvedeni u Nemačkoj od najkvalitetnijih materijala uz upotrebu
srebrenih vlakana koja sa svojim antibakterijskim svojstvima obezbeđuje zaštitu od iritacija kože, upala i otoka i disanje
unutrašnje površine poveza.
Neželjeni efekti
Magnetna terapija u principu nema nikakvih neželjenih efekata. Takođe se bez rizika može primeniti i u lečenju dece iznad
2 godine.Može međutim doći do pojačanog bola kada se povez koristi po prvi put.Ali to samo ukazuje na činjenicu da telo
reaguje na magnetnu terapiju I efekat će se u kratkom periodu stabilizovati.
Informacije o nošenju proizvoda
Ljudi kojima je ugrađen pejsmejker ili drugi električni uređaji ne bi trebali da nose poveze.
Takođe se savetuje trudnicama da konsultuju svoje lekare pre upotrebe poveza.
Ne stavljati povez na otvorene rane.
Magnetna terapija je jedna dopunska prirodna metoda i ne treba zanemariti redovne lekarske sistematske preglede!
Magneti mogu da oštete kreditne i druge magnetne kartice, stoga ih nemojte nositi u blizini poveza.
Informacije o održavanju
Koristiti isključivo blag deterdžent i prati ručno na 30 stepeni C.
15 godina garancija na kompletan magnetni učinak!
Više informacija o Magnawell proizvodima naći ćete u posebnom Magnawell katalogu.
Magnewell • 38
Magnawell pojasevi i povezi
Prirodna nežna sila protiv bola
Magnawell pojasevi i povezi pružaju osećaj prijatne toplote kao i lekoviti efekat dejstva magnetnog polja. Vaše telo emituje toplotu.
Uz pomoć svog jedinstvenog dizajna pojas ili povez sa magnetnim poljem apsorbuje i čuva toplotu. Pored toga, magneti sa trajnom
efikasnošću koji su utkani u pojas ili povez, ubrzavaju cirkulaciju i time stvaraju dodatnu toplotu.
Temperatura ispod Magnawell pojasa ili poveza ubrzo počinje da raste i stabilizuje se na približno 6 stepeni iznad normalne temperature kože. Magnawell proizvodi u većini slučaja donose olakšanje bola bez ikakvih nuspojava.
Tehnička specifikacija
• Lečenje magnetnim poljem, kao i toplotom
• Pere se na 30ºC deterdžentom za fine tkanine
• 15 godina garancije na kompletan magnetni učinak
Ovaj sloj sastoji se od vune koja sakuplja i širi toplotu.
Visoka elastičnost ovog sloja garantuje udobnost.
Ovaj sloj sadrži trajne visoko energetske magnete
podeljene na suprotne polove.
Ovaj sloj koji se stavlja uz telo napravljen je
100% od pamuka zbog higijene.
Spoljni sloj sastoji se od penušave plastike, koja sadrži potpuno
zatvorene mikroćelije. Milioni vazdušnih mehura obezbeđuju toplotnu izolaciju.
Magnewell • 39
Povez za lice i oči
Šifra: MW-5049
Namagnetisanost: 3 bipolarna magneta i 4 polumagneta, svaki jačine 440 gausa
Povez se primenjuje kod: migrene, alergija, groznice, suznih i bolnih očiju, suvog ili nosa koji curi, glavobolja, upale sinusa i
sluzokože, poremećaja sna, loše cirkulacije, otoka, vaskularnih problema, osetljivog grla, bolova u potiljku, bolova u vratu i
na licu,nervnih smetnji i protiv bora.
Način korišćenja : Elastični gumeni povez koristi se da fiksira povez u predelu glave ili očiju, a potom se povez dodatno
pričvršćuje čičak trakom.
Ukupna snaga prizvoda: 3080 gausa
Magnewell • 40
Univerzalni povez
Šifra: MW-5012
Namagnetisanost : 4 bipolarna magneta, svaki jačine 780 gausa, anizotropski
Povez se primenjuje kod : bolova u mišićima i zglobovima, istegnutih mišića, modrica, grčeva, loše cirkulacije, reume,
bolova u ramenima, leđima, laktovima, kolenima i kukovima, sportskih povreda, lumbaga, prenapregnutih mišića, tetiva i
ligamenata, bubrežnih tegoba, nekroze kože
Način korišćenja : Povez se na primer može koristiti na predelu kičme, butina, kolena, lakta ili na predelu između vrata i
ramena, fiksiranjem pomoću elastičnih gumenih poveza.
Ukupna snaga prizvoda: : 3120 gausa
Magnewell • 41
Okrugli pojas
Šifra: MW-5005
Namagnetisanost: 6 bipolarnih magneta, svaki jačine 780 gausa, anizotropski
Pojas se primenjuje kod: bolova u mišićima i zglobovima,napetosti, modrica, grčeva, loše cirkulacije, reume, bolova u leđima, sportskih povreda, lumbaga, artroze kuka, bolova u bubrezima, nekroze kože, prenapregnutih mišića,
sindroma vratne kičme i migrene ( u ovom slučaju staviti ga u jastučnicu ).
Način korišćenja : Pojas može se koristiti na različite načine. Na primer može se nositi na leđa, predeo kičme, butine, između vrata i ramena. Pričvrsti se elastičnim povezom kao u prethodna dva slučaja.
Ukupna snaga prizvoda: 4680 gausa
Magnewell • 42
energetix srbija
Energetix d.o.o. | 11080 Beograd | Prve pruge 1D
kontakt: Info pult | e-mail: [email protected]
tel: +381112016450 | fax: +381112016471
energetix makedonija
Energetix
1000 Skopje | Bul. Kliment Ohridski 54-1/2
kontakt osoba: Vlade Ristevski | e-mail: [email protected]
tel: +38923245454 | fax: +38923235455
energetix bih
CSV Optimus
71000 Sarajevo | Skenderija 42
kontakt osoba: Olivija Hadžiomerović | e-mail: [email protected]
tel: +38733559666 | fax: +38733559665
energetix crna gora
Octopus d.o.o.
85 000 Bar | Jovana Tomaševića G-9
kontakt osoba: Velimir Stojnić | e-mail: [email protected]
tel: +38230303100 | fax: +38230303101
Download

Untitled - Energetix